Komunikace. Věcné důvody, proč je potřeba komunikovat: Křivohlavý 1995

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace. Věcné důvody, proč je potřeba komunikovat: Křivohlavý 1995"

Transkript

1 Kmunce Kmunce, umění hvř jeden s druhým, ří c cííme neb myslíme, ří jsně, nsluch mu, c říá en druhý, ujšťv se, že jsme slyšel správně, je pdle všech známe dvedns, erá je nejdůležější pr vyvření uchvání lásyplných vzhů. (Le Buscgl) Flzfcá rdce defnuje člvě j bys mjící slv zn lgn echn. Člvě se v plném smyslu sává člvěem díy munc. Pdle slvníu Thesurus lngue lne (n Křvhlvý, 1988) má slv cmmuncre, eré můžeme přelž: čn něc splečným, splečně něc sdíle, jednznčný evvlen ve slvě prcpre, j. splupdíle se s něým n něčem, mí pdíl n něčem splečném, spluúčsn se. Z předchzíh eymlgcéh rzbru můžeme edy vyvd, že munce předpládá scální nerc, j. vzájemný vzh dvu scálních subjeů. (Inerce = vzh mez dvěm subjey). Tu suečns nejlépe vyshuje munčně relční hypéz dc. Plňvy (2000), erá říá: Kmunce mezldsé vzhy sbnsní rysy nejen dráží, le é je spluuváří. Pr nš žddenní prx vyplývá velm důležá suečns: Pud chc změn prměn svůj vzh druhému člvěu, mhu učn ím, že s ním zčnu munv jným způsbem. Věcné důvdy, prč je přeb munv: Křvhlvý 1995 Chc se víc dvědě sbě, druhých, svěě l nás Chc se něc pděl (nfrmce, zážy, záměry) s druhým Chc mí účs n plánech, zážcích, pzncích druhých Chc přesvědč neb vlvn druhé Pr pěšení Chc budv vzh Defnce munce Pr defnvání h pjmu můžeme puží defnc Myerse (n Lencz, 1997): Mezldsá munce je sále přímné, prčující, předvídelné víceúrvňvé devzdávání přjímání význmů, s cílem účnněj usměrňv (říd) nše žvy. Sále přímná: V nšem žvě nelze nemunv. I dyž mlčíme neb prjdeme l druhéh člvě bez pvšmnuí, munujeme ím určý psj. Můžeme dnce říc, že munujeme ve spánu (ldný neb neldný spáne d.). P r č u n v? Prčující: Kmunce zčíná ješě před seáním prčuje p něm. Vždy nvzuje n předchzí vzh. Dřívější zážy s druhým mjí vlv n nše dlší nerce. P seání dchází hdncení h, c jsme slyšel neb řel.

2 Víceúrvňvá: V zájmu vlní munce je přeb vním nejen věcný bsh, le vzh, erý vyjdřuje. Něeří psychlgvé rzlšují následující úrvně, eré lze sledv př munc: J munvný význm nerprev C munující myslí, j hvří sbě, svých přáelích, svých vzzích J se munující cíí, c pržívá Jé jsu jeh záměry Je sdělváním význmů: V munc nejde puhá slv, le především význmy, eré jsu vyjdřvány neverbálně verbálně. Kmunující se snží v mysl psluchče vyvl pdbný význm, erý n vlžl d sdělvnéh. Kmunár musí předvíd, j pchpí sdělené příjemce, příjemce musí nerprev, c byl půvdním záměrem munár. Efev munce se hdní pdle míry shdy záměru účnu bshu munce. Dělení munce: pdle výrzvých prsředů verbální neverbální munce čny munce chem pdle úmyslns záměrná (převážně verbální) nezáměrná (převážně neverbální) pdle rzshu dydcá (mez dvěm scálním subjey) supnvá (mez více scálním subjey) msvá (munár supn příjemců rér) A) Neverbální munce předchází slvní munc umcňuje j, je vývjvě srší frmu drzumívání. Neverbální muncí se rzumí všechny výrzvé prsředy, erým nám člvě prmluvá, sděluje cs sbě beze slv. T munce pužívá šru šálu výrzvých prsředů. Tvří j: - ges - ges dlší phyby, jsu dvslé d ulury nárdů encéh prsředí - psurlge - psje ěl (úzce suvsí s gesy) - nez munce phybem (suvsls s gesu psurlgí) - mm - výrz blčeje (zde se změřujeme přednsně bezděčně n pr čí ús zrvý n, úsměv, je spjen především s vyjádřením emcí) - prxem prsrvá pzce, munce vzdálensí - ělesný n hp (pdání ruy, phlzení, plbe)

3 - prlngvs svrchní óny řeč (hlss výš hlsu, rychls mluvy d.) - vnější vzhled (blečení, zdbns, úprv zevnějšu svéh prsředí) Neverbální munce umcňuje, c mluvčí říá, é může nhrd řeč, jednznčně vyjdřuje emce mluvčíh (j npř. rds, srch, hněv), služí vyjádření psje, sebevyjádření sebeprezenc mluvčíh. Je neddělelnu slžu ždéh dlgu. 1. Ges, phyby hlvu dlší phyby ěl něeří psychlgvé vrdí, že ges jsu půvdnější než slv (Med, Pge). N frmvání ges má mmřádný vlv ulurní encé prsředí. Ges mjí urču vřvu sílu, eru nemjí slv (npř. dpušění díě vyjádřím dluhým bjeím). Ges 2. Psje ěl d ges se dlšují urču servlsí svu. Vyjdřujeme jm nejčsěj přjeí (evřená náruč), nepřjeí druhéh (nžení nhu členů n rjích supny př příchdu nvéh člen), snhu rzšíř neb zmenš vlsní prsr. Psje ěl velm úzce suvsí s gesy, pr je nědy ěžé, njí mez nm dlšns. D é slžy neverbální munce můžeme zřd scální jev, erý nzýváme ngruence plh erý lze chrerzv j zujeí zhrub sejnéh psje, npř. b munující mjí ruce v psách, mávjí n sebe d. Kngruence plh čs vyjdřuje dle více než puhu shdns ělesných psjů. Pdle ngruence neb nengruence psjů můžeme usuzv, zd prner dlgu suhlsí č nesuhlsí s bshem sdělení. 3. Výrzy váře (mm) pdle něerých psychlgů je vář slv nejdůležějším prsředem v mezldsé munc (Knpp, n Křvhlvý 1988). Mmcé výrzy jsu spjeny především s vyjádřením emcí (šěsí se dá vyčís z dlní čás blčeje, převpení z bls čel bčí d.). Prscální člvě př vyjdřvání nálnns pužívá především upřímný úsměv, erý je v nší splečns symblem dbrých přáelsých mezldsých vzhů. Upřímný, lsvý úsměv je pr prscální chvání necenelný. Pr mmu je důležé, sejně j pr sní slžy neverbální munce, že musí bý ve vzájemné shdě s verbální muncí. Pud se nesne, pr příjemce sdělení je jsný sgnál, že munár nemluví prvdu. 4. Phledy čí č jsu nejen přjímčem, le é vysílčem nfrmcí. Př vzájemném phledu djde nejrychlej uzvření munčníh ruhu (pud je phled pěván, znmená chu munv). Dél čens phledů vypvídjí zngžvání munujícíh ve vzhu neb n jeh emcnální sv. Pr dbru munc je důležý přměřený zrvý n. P s j e

4 5. Vzdálens zujímání prsrvých pzc (prxem) př prnnuí d sbní zóny (err) může djí vyprvvné gres. Prxem má dvě dmenze: verální hrznální. Ve verální rvně se jedná vzájemnu výšu čí. Př přáelsém rzhvru je snh vyrvnáv výšu čí. Př vyjdřvání dmnnce submsvy je výš čí prnerů různá. V hrznální rvně rzlšujeme zv. sféry (Křvhlvý, 1988) Inmní: dlní hrnce splývá s deem prnerů, hrní hrnce cm. V é sféře prbíhjí vzhy mez mu díěem, mez mnžel d. Osbní: dlní hrnce cm (lze se vés ješě z ruce), hrní hrnce cm. V é vzdálens lze ješě delně pzrv mmu vels zrnc prner nerce. V sbní sféře prbíhjí především přáelsé rzhvry. Scální: dlní hrnce cm, hrní hrnce cm. V zrném pl se bjevuje celá psv. V é sféře prbíhjí především bchdní jednání dsuse ve supně. Veřejná: nd 360 cm.. V é sféře lze vdě nejen celu psvu, le é její phyb v prsru. Příldem nerce ve veřejné sféře může bý herec n jevš v dvdle, učel ve řídě d. Pr vlní správnu munc je dbré zvl správnu sféru mez munujícím. Kždá sfér se vyznčuje chrerscým ypem sdělení, eré by př zvlení jné sféry mhl zbyečně mplv zěžv suc (npř. vyznání lásy mnželce ve vzdálens dpvídjící veřejné sféře). 6. Tělesný n (hp) může bý nerpreván j prjev přáelsví, le nepřáelsví. Jedním z prvů hpy je pdání ruy. V nší uluře vypvídá přáelsém nldění. Dlší prjevy hpy (phlzení, plbe) pří v nší uluře prjevům přáelsví, eré je n vlvně vyšší úrvn. K nepřáelsým prjevům pří dsrčení, uhzení d. H p 7. Prlngvs (svrchní óny řeč) dhl význm sdělení nám mhu pmc é dprvdné zny řeč npř. výš, hlss, rymus, chyby v řeč d. Prlngvscé prjevy nám pmáhjí n jedné srně vyjádř dumenv prvs význmu sdělení, n druhé srně rzpzn, z čím en, d mluví, sjí. Příldem může bý řeč přerušvná čsým dluhým pmlm, erá dumenuje závžns bížns sdělení pr munár. Zjev P r l n g v s

5 8. Oblečení, zdbns, fyzcé jné spey vlsníh zjevu sdělujeme především příslušns určé supně. Oblečení, úprv vlsníh žvníh prsru (bydlí, prcvn d.) prezenuje člvě jeh lí. Neverbální munce plní něl funcí v nší nerc. Služí pdpře řečvých prmluv, náhrdě řečvých vyjádření, vyjádření emcí, vyjádření nerpersnálníh psje, sebevyjádření sebeprezenc. B)Verbální munce Záldem je slv, eré může mí hdně pdbných význmů l, l pdbných zušensí ždý z nás má. Verbální munce suvsí s empermenem ypem myšlení. Je pdmíněn nslucháním bez nsluchání není verbální munce mžná. Dlg rzhvr ve dvu d = srze, lg = slv => srze slv przumě druhému V ždém dlgu mjí b zúčsnění rl, erá se během rzhvru sřídá: rl mluvčíh (munár) rl psluchče (munn), sdělení se nzývá muné. Ideální by jsě byl žns sdělvnéh slyšenéh, je vš éměř nemžná. Prcy vždy dchází zv. munčnímu šumu Kždé slv, eré vyslvíme neb nerpreujeme, je zížené nší předchzí zušensí. Z h vyplývjí čyř důležé xmy (Lencz, 1997): 1. Člvě přřzuje slvům pdbné význmy jenm míru pdbných zušensí. 2. Význmy nejsu sálé. Mění se pdle vývje nréních zušensí. 3. Cl člvě vypvídá, je pznčen jeh sbním vděním svě. 4. Člvě může sám sebe přerč vdě věc čm druhéh vží se d ců druhéh. Př verbální munc musíme rzlšv zv. denc nc. V rámc dence s ždý z nás známá slv defnuje, že umcy chápe jejch záldní význm, j. c bjevně znmenjí. Př nc jednlvá slv v nás mhu vyvláv suběžně s bjevním význmem řdu subjevních přpmenuí, suvslsí, ndvduálně přdružených význmů. Př nerzlšení nce dence může djí zv. munčnímu šumu, j. nesprávnému pchpení půvdníh význmu bshu sdělení.

6 Kmunce čny Tím druhem munce se zbývá především J. Křvhlvý (1988). Kmunce čny funguje především j pevný záld prvdvých spluprcujících vzhů. K rzhvru se vždy vzhuje, c děláme, j jednáme, j se chváme. Závžns h, c děláme, pr, c říáme, je mmřádná. Pdílí se n věrhdns nšeh chvání mluvení. Nejde všem, c děláme, dyž hvříme, le jde, c jsme děll předím, než jsme zčl mluv, j se budeme chv, dyž něc v rzhvru řeneme. Kmunce chem Ten způsb munce nenjdeme v žádné psychlgcé leruře. Věd se jí nezbývá, prže j nemůže zum měř. Přes exsenc h druhu munce nemůžeme pchybv. Kmunc chem využívá vývrné umění, celá řd medčních echn d. I J. Křvhlvý (1995) rzlšuje rjí nsluchání: ušm, čm srdcem. Př munc chem využíváme především nsluchání srdcem. Kmunce chem je edy prdxně vrchl munce. Př é munc čs člvě vyjevuje druhému své nejnmnější sdělení. Člvě by se měl nuč vním munc chem. T munce může mí pr něh zásdní význm př převáření jeh žv. Člvě, erý se snží rzvíje prscální chvání, může munc chem přjmu j výzvu př rzvj svých mezldsých vzhů. C) Nsluchání Rzhvr sjí pdá ím, j vlní je nsluchání. ( J. Křvhlvý 11, Pvídej nsluchám, 1993) Nsluchání je důležá fáze rzhvru. Nvzuje bezprsředně n slyšení, cž je puze záležs fyzlge. Nsluchání je záležsí celé sbns. Avní nsluchání: suvsí s pzrnsí chu psluchče. Př vním nsluchání se velm svědčuje zv. nvrcení przumění zrcdlení emcí, dy se prner-psluchč snží pchp význm sdělenéh vyjádř je bdbným slvy. Tím dá prnerv njev, že mu rzumí je cele s ním. Prner má zpěnu vzbu, může sdělení znvu upřesn. Nvíc cíí, že není s prblémem sám že h něd chápe přjímá. Empcé nsluchání: je nejvyšším supněm nsluchání. Psluchč nensluchá puze slvům, clvě vnímá neverbální prjev, vcíí se d rle mluvčíh, vnímá edy nejen sdělení munár, le celu jeh sbns včeně h, c nebyl sdělen. Pzn.: běžně pužíváme př munc s bly jenc.

7 Pě zlzvyů, erých je řeb se vyvrv (J. Křvhlvý 11, pdle J. Kllnger) nepzrný psluchč, psluchč se dmnívá, že, c je řečen, je přílš ěžé, vypne nepsluchá psluchč slyší jen f, myšleny unjí selevní nsluchání psluchč mís nsluchání rzuje mluvčíh psluchč dvádí pzrns d h, d mluví Jý je edy dbrý psluchč? Je důvěryhdný, pzrný, empcý, rpělvý, ldný, lsvý, má prvdvý zájem, má úcu mluvčímu, je mu cele dspzc sdílí s ním jeh prblém

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

{ i/ l_úllil 40 kly sn u ekmpeenníučielé, keří nel\l umeji zrganizva hdinu a na á aei řvu, plže si jinak nejsu schpni zjedna respek. Kanři, c nevedu žáky k přemýšlení, ale chějí p nich jen papuškvanezáživná

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více