Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco"

Transkript

1 Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco Jan Staroba, STA458 Abstrakt: Service Level Agreement (SLA), je dohoda o úrovni poskytované služby uzavřená mezi poskytovatelem IT služeb a zákazníkem. Cílem této práce je popsat jednu z dílčích částí metody optimalizace provozu na WAN spojích založených na techlogoiích společnosti CISCO a to se zaměřením na právě na SLA. Součástí tohoto shrnutí je i otestovaná ukázková konfigurace. Klíčová slova: SLA, CISCO, IOS, router, VoIP, IP, TCP, UDP, ICMP, 1 Úvod Proč chtít SLA? Optimalizace provozu na WAN SLA v prostředí CISCO IOS Technologické pozadí IP SLA Používané metriky Cisco IOS IP SLA Postup konfigurace Testovací topologie Seznámení s topologií Konfigurace Analýza kvality služby pomocí VoIP UDP Jitter operace Nastavení Responderu Nastavení IP SLA Senderu Výpis konfigurace operace UDP VoIP Jitter Rozšířené možnosti konfigurace Analýza kvality služby pomocí UDP Echo operace Nastavení Responderu Nastavení IP SLA Senderu Výpis konfigurace operace UDP Echo Výsledky provedených testů Výpis statistiky operace UDP VoIP Jitter Výpis statistiky operace UDP Echo Závěr Použitá literatura...11 leden /11

2 1 Úvod V úvodní části této práce se nejprve dozvíme k čemu a proč samotné SLA slouží. Dále si taé povíme něco o optimalizaci provozu na WAN spojích. Společenost Cisco se touto problematikou podrobně zabývá a je třeba připomenout, že využití SLA při tomto procesu je pouze zlomek velkého balíku metod uřčených k tomuto účelu. 1.1 Proč chtít SLA? Nejprve se pokusme porozumět tomu, proč se vůbec SLA ve společnostech poskytující IT služby uplatňuje. SLA je běžným právním dokumentem, který obsahuje předpokládaný rozsah a úroveň služby a také případné postihy za její nedodržení. Prvotním cílem tohoto dokumentu ovšem není penalizovat dodavatele služby, ale naopak preventivně předcházet tomu, aby nedocházelo k chybám při jejich poskytování v důsledku rozdílnosti vzájemných očekávání. Na tyto preventivní mechanismy by se při tom měli soustředit jak zákazník, tak i dodavatel služby, protože nedostatečným plněním úrovně poskytovaných služeb může dojít k mnohem větším finančním škodám, než jsou penále zakotvené v SLA. Obr. 1. Vztah smlouvy o poskytování služby a metrik SLA. 1.2 Optimalizace provozu na WAN Jak již bylo zmíněno, balík pro testování kvality poskytované služby je dílčí součástí rozsáhlého balíku postupů určených pro optimalizaci WAN spojů. Řešení pro optimalizaci WAN se v současné době stávají jedním z důležitých požadavků na síťovou infrastrukturu. Obr. 2. Cisco WAN Optimalizace, zdroj leden /11

3 Analytici z oblasti IT očekávají, že trh se službami určenými pro optimalizaci WAN spojů se do roku 2009 zdvojnásobí a dosáhne objemu více než 1,2 miliardy dolarů. Dle odhadu bude také 55% všech zaměstnanců po celém světě přistupovat ke svým aplikacím z poboček. Na obrázku uvedeném výše je znázorněn návrh organizace procesu optimalizace. Nejdůležitější částí je tzv. Infrastructure Service Layer. My se zde zaměříme zejména na část s názvem Monitoring, jejíž součástí jsou právě služby SLA. Část nazvaná Control se orientuje na využití služeb QoS Quality of services. V poslední době dochází k rozvoji služeb, jejichž úspěšnost z pohledu uživatele významně závisí na kvalitativních charakteristikách komunikace přes počítačovou síť. Jedná se zejména o služby VoIP Internetové telefonie a videokonference, jejichž síťový provoz je potřeba preferovat před například distribuovanými výpočty nebo přenosy velkých objemů dat. QoS se tedy postará o to, aby daná služba, kterou chceme využívat, běžela bez problému a nebyl upřednostňován jiný, méně významný provoz. Obr. 3. Struktura procesu optimalizace WAN, zdroj 2 SLA v prostředí CISCO IOS Společnost Cisco implemetuje mechanismus určený pro zajištění danné kvality poskytované služby ve svých zařízeních pod názvem Cisco IOS IP Service Level Agreement, zkráceně IP SLA. Tento modul je základním jádrem softwarového řešení, jež nabízí svým zákazníkum možnost analyzovat kvalitu služeb a aplikací běžících nad protokolem IP. K Cisco IP SLA lze přistupovat hned několika způsoby a to přes rozhraní textové konzole (CLI) nebo pomocí protokolu Simple Network Management Protocol (SNMP) nad kterým je možné provozovat příslušnou grafickou nádstavbu. leden /11

4 2.1 Technologické pozadí IP SLA Princip funkce Cisco IOS IP SLA je založen na aktivním monitorování generovaného provozu. Proces posílá testovací data skrze celou síťovou topologii a to i mezi více cílovými objekty. Simuluje tak běžné síťové služby postavené nad IP protokolem a v reálném čase sbírá informace o síti, jejichž výčet si rozebreme dále v textu. Testovací provoz dokáže IP SLA generovat jak mezi dvěmi Cisco zařízeními tak například mezi jedním Cisco zařízením a vzdáleným síťovým aplikačním serverem. Packety, které jsou generovány k samotným testům lze z pohledu síťových vrstev konfigurovat na více úrovních. Máme tak možnost nastavit zdrojovou i cílovou ip adresu packetu, čísla portů u UDP/TCP, Type Of Services nebo například URL webovou adresu. 2.2 Používané metriky Cisco IOS IP SLA Vyhodnocování dílčích testů probíhá na základě několika výkonových metrik. Delay zpoždění Jitter kolísání Packet loss ztráta packetu Packet sequencing správné řazení packu Path cesta dle počtu přeskoků Connectivity dostupnost Server or website download time čas potřebný ke stažení cíle Voice quality scores kvalita přenosu hlasu 2.3. Obecný postup konfigurace Než přikročíme ke konkrétní konfiguraci některého z modelových případů, ukážeme si, jakými kroky taková konfigurace projde a na co je třeba nezapomenout. Opět připomínám, že testování provozu zde probíhá na základě posílání generovaných packetů. Nejprve tedy zařízení (sender) vygeneruje a odešle testovací packet k cíli (responder). Ten v závislosti na konkrétní předdefinované IP SLA operaci vyhodnotí packet, označí jej časovým razítkem a odešle zpět. Z hodnoty obsažené v časovém razítku se následně vypočítají výsledky testu. Základní body konfigurace: Zaktivovat cílové zařízení (responder). Nastavit požadovaný typ Cisco IP SLA operace. Nastavit vlastnosti již vybrané Cisco IP SLA operace. Vymezit hraniční stavy pro danou operaci (treshold). Přidat test do plánovače úloh a nastavit čas startu a periodu opakování. Zobrazit výsledky testu pomocí CLI nebo jiného nástroje. Cisco IP SLA nabízí tyto operace: leden /11

5 Cisco IOS IP SLAs Operation UDP Jitter ICMP Path Jitter UDP Jitter for VoIP UDP Echo ICMP Echo ICMP Path Echo HTTP TCP Connect FTP Dynamic Host Configuration Protocol Domain Name System (DNS) Data Link Switching Plus (DLSw+) Frame Relay Použití operace Hlasové a datové sítě, dle Cisca nejpoužívanější test Hlasové a datové sítě. Sítě s užíváním VoIP. Test konektivity, výkon aplikací nad IP protokolem. Test konektivity, výkon aplikací nad IP protokolem. Test konektivity, identifikuje cestu sítí. Výkonnost web serveru. Doba připojení k zařízení, výkon serveru. Výkonost FTP serveru. Doba odezvy DHCP serveru. Výkonnost služeb DNS serveru. Doba odpovědi mezi DLSw+ uzly. Měření kvality pro WAN sítě. Tabulka 1: Dostupné Cisco IOS IP SLA Operace 3. Testovací topologie K praktick0mu ozkoušení chování SLA testů jsem zvolil jednoduchou testovací topologii, na které demonstrativně předvedeme základní konfiguraci Cisco IP SLA. Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, možností k testování sítě je velké množství, avšak princip a základní myšlenka konfigurace je stále stejná. Jelikož testy v tomto projektu by měly být voleny vzhledem k současnému využití služeb QoS, vybral jsem dva typy simulující provoz VoIP. Výsledky zkoumání a podrobné výpisy konfigurace jsou uvedeny níže v textu. 3.1 Seznámení s topologií K základní konfiguraci Cisco IP SLA si vystačíme se dvěma routery Cisco řady 2800 a jedním koncovým zařízením, kterým je v našem případě běžné PC. Je třeba podotknout, že uvedená konfigurace se drobně liší v syntaxi oproti zápisu uvedenému v manuálu Cisco IOS IP SLA Configuration Guide. Je to tak nejspíše z důvodu odlišné verze IOSu. Je třeba také podotknout, že k jakékoliv funkčnosti je třeba mít nainstalován IOS s integrovanými funcemi pro správu IP SLA. Rozdíly v syntaxi jsou skutečně velmi malé a na podstatu konfigurace, kterou se tento dokument snaží vystihnout, nemají vliv. Obr.4. Testovací topologie leden /11

6 Jak je patrné z obrázku, jeden z routerů slouží pouze jako Responder a druhý jako zdroj testovacích packetů. Routery jsou propojeny seriovou linkou s defaultní rychlostí a koncové zařízení 100Mb/s ethernetem. Routování zajištoval směrovací protokol OSPF. 4. Konfigurace Podívejme se na lehký úvod do konfigurace. Testovací operace, které jsem vybral pro tento účel jsou následující: UDP Jitter VoIP Operation UDP Echo Operation Jelikož je VoIP provoz šířen sítí v UDP packetech, vybral jsem k otestování právě tyto dvě SLA operace. K provedení těchto testů je potřeba nejprve nakonfigurovat Responder stranu, dále samotný test a na závěr test spustit pomocí plánovače. To vše si podrobněji ukážeme v následující kapitole. 4.1 Analýza kvality služby pomocí VoIP UDP Jitter operace Operace IP SLA UDP Jitter byla primárně vytvořena pro diagnostiku sítě, kde jsou provozovány aplikace kritické na čas, jako například Voice Over IP, Video Over IP a další podobně. Cisco uvádí, že tento test je hlavním pilířem IP SLA a v praxi je nejpoužívanější. Slovo Jitter znamená v překladu kolísání, z čehož lze snadno vyvodit, že test měří nerovnoměrnou změnu zpoždění packetů na síti. Služby VoIP jsou na prodlevu (delay) packetů velmi citlivé a je tedy velmi užitečné situaci na síti sledovat. Přistupme tedy k samotné konfiguraci Nastavení Responderu Konfigurace tzv. odpovídající strany je velmi snadná. Popíšeme ji krok po kroku, přičemž vycházíme z neprivilegovaného režimu Cisco routeru. 1. enable 2. configure terminal 3. ip sla monitor responder 4. exit Zde si dovoluji upozornit na drobné odlišnosti v syntaxi. Klíčové slovo monitor není potřeba na některých verzích IOSu uvádět Nastavení IP SLA Senderu Pro přehlednost konfigurace odesílající strany uvedeme jen základní konfiguraci a zmíníme jen některé rozšiřující konfigurační možnosti. Podrobný výčet všech dostupných parametrů lze najít v dokumentaci na stránkách společnosti Cisco pod názvem Cisco IOS IP Service Level Agreements User Guide. Nejprve nastavíme samotnou testovací operaci. 1. enable 2. configure terminal 3. ip sla monitor číslo instance 4. udp-jitter dest-ipaddr cílová adresa dest-port cílový port codec typ kodeku pro přenos hlasu advantage-factor upravuje hodnoty ICPIF. leden /11

7 5. frequency čas v sekundách, po kterém bude následovat opětovné odeslání testovacích dat 6. exit Dále zbývá jen přidat zkonfigurovanou operaci do plánovače. 1. ip sla monitor schedule číslo instance life čas v sekundách start-time now 2. exit Parametr start-time lze nastavit v těchto hodnotách: hh:mm[:ss] [month day day month] pending now after hh:mm:ss] Výpis konfigurace operace UDP VoIP Jitter Ukázka jedoduché vzorové konfigurace: Číslo 1 značí číslo instance IP SLA. ip sla 1 udp-jitter codec g711alaw advantage-factor 10 frequency 30 history enhanced interval 900 buckets 100 ip sla schedule 1 start-time now Rozšířené možnosti konfigurace Operace UDP VoIP Jitter umožňuje generovat obsah za použití tří typů použivaných kodeků pro přenos hlasu. Liší se pouze v hodnotě Packet Payload, což je cena packetu. Tabulka 2: Možnost volby kodeku leden /11

8 4.2 Analýza kvality služby pomocí UDP Echo operace Operace IP SLA UDP Echo si klade za cíl monitorovat dobu odezvy mezi dvěma Cisco routery nebo jinými síťovými zařízeními, jež mají přiřazenu IP adresu. Princip funkce UDP Echo je změřit čas odpovědi (round-trip-time) testovacího UDP datagramu od jeho vysláného ze zdrojového routeru napříč sítí k cílovému zařízení, až po jeho návrat zpět. Obr. 5. Pruncip funkce oprerace UPD Echo Nastavení Responderu Konfigurace tzv. odpovídající strany je shodná s konfigurací v předchozím případě. Opět vycházíme z neprivilegovaného režimu Cisco routeru. 1. enable 2. configure terminal 3. ip sla monitor responder 4. exit Opět je třeba připomenout změny v syntaxi. Klíčové slovo monitor není potřeba na některých verzích IOSu uvádět Nastavení IP SLA Senderu Nastavení odesílací strany je opět velmi podobné. Kostra konfigurace je shodná pro všechny typy testů, které jsou v IP SLA dostupné. 1. enable 2. configure terminal 3. ip sla monitor číslo instance 4. udp-echo dest-ipaddr cílová adresa dest-port cílový port 5. frequency čas v sekundách, po kterém bude následovat opětovné odeslání testovacích dat leden /11

9 6. exit Dále zbývá jen přidat zkonfigurovanou operaci do plánovače. 1. ip sla monitor schedule číslo instance life čas v sekundách start-time now 2. exit I zde lze parametr start-time lze nastavit v těchto hodnotách: hh:mm[:ss] [month day day month] pending now after hh:mm:ss] Výpis konfigurace operace UDP Echo Ukázka jedoduché vzorové konfigurace: Číslo 1 značí číslo instance IP SLA. ip sla 2 udp-echo dest-ipaddr dest-port frequency 30 history enhanced interval 900 buckets 100 ip sla schedule 1 start-time now 5. Výsledky provedených testů Nejsnadnější cestou k výsledkům testů je výpis textového souhrnu přímo na konzoli. IP SLA dovoluje statistiky pravidelně ukládat, archivovat a dále administrovat. Lze je ukládat přímo v paměti routeru nebo odesílat na jiné externí zařízení. Pro naše krátkodobé testy však bohatě postačil detailní výpis právě proběhlé operace. Slouží k tomu následující příkaz: show ip sla statistics aggregated V tomto výpisu jsou zahrnuty veškeré nakonfigurované testy IP SLA. Pro výběr výpisu statistiky konkrétního tesu IP SLA, je třeba uvést na konec příkazu odpovídající číslo instance dané IP SLA operace. V následujících podkapitolách jsou tedy uvedené detailní statistiky každého ze dvou prováděných testů. leden /11

10 5.1 Výpis statistiky operace UDP VoIP Jitter IPSLAs Latest Operation Statistics IPSLA operation id: 1 Latest RTT: 1 milliseconds Latest operation start time: *10:26: UTC Fri Dec Latest operation return code: OK RTT Values: Number Of RTT: 1000 RTT Min/Avg/Max: 1/1/2 milliseconds Latency one-way time: Number of Latency one-way Samples: 0 Source to Destination Latency one way Min/Avg/Max: 0/0/0 milliseconds Destination to Source Latency one way Min/Avg/Max: 0/0/0 milliseconds Source to Destination Latency one way Sum/Sum2: 0/0 Destination to Source Latency one way Sum/Sum2: 0/0 Jitter Time: Number of SD Jitter Samples: 999 Number of DS Jitter Samples: 999 Source to Destination Jitter Min/Avg/Max: 0/1/1 milliseconds Destination to Source Jitter Min/Avg/Max: 0/1/1 milliseconds Source to destination positive jitter Min/Avg/Max: 1/1/1 milliseconds Source to destination positive jitter Number/Sum/Sum2: 1/1/1 Source to destination negative jitter Min/Avg/Max: 1/1/1 milliseconds Source to destination negative jitter Number/Sum/Sum2: 1/1/1 Destination to Source positive jitter Min/Avg/Max: 1/1/1 milliseconds Destination to Source positive jitter Number/Sum/Sum2: 1/1/1 Destination to Source negative jitter Min/Avg/Max: 1/1/1 milliseconds Destination to Source negative jitter Number/Sum/Sum2: 1/1/1 Interarrival jitterout: 0 Interarrival jitterin: 0 Over thresholds occurred: FALSE Packet Loss Values: Loss Source to Destination: 0 Loss Destination to Source: 0 Out Of Sequence: 0 Tail Drop: 0 Packet Late Arrival: 0 Packet Skipped: 0 Voice Score Values: Calculated Planning Impairment Factor (ICPIF): 1 MOS score: 4.34 Number of successes: 76 Number of failures: 15 Operation time to live: 858 sec Operational state of entry: Active Last time this entry was reset: Never Z výsledku tohoto pozitivního testu vydíme, že mezní hodnota Treshold nebyla překročena. Dále stojí za povšimnutí nastavení hodnoty ICPIF, což je tvz. faktor zatížení sítě a počet úspěšných a neúspěšných přenosů datagramu. Hodnota ICPIF vychází ze dvou hodnot a to ze zpoždění packetu a jeho případné ztráty. Pohybuje se v hodnotách 1-43, kdy nejnižsí hodnota znamená nejlepší hodnocení. 5.2 Výpis statistiky operace UDP Echo IPSLAs Latest Operation Statistics IPSLA operation id: 2 Latest RTT: 1 milliseconds Latest operation start time: *10:25: UTC Fri Dec Latest operation return code: OK Over thresholds occurred: FALSE Number of successes: 7 Number of failures: 0 leden /11

11 Operation time to live: 3395 sec Operational state of entry: Active Last time this entry was reset: Never IPSLAs Latest Operation Statistics IPSLA operation id: 2 Latest RTT: NoConnection/Busy/Timeout Latest operation start time: *10:31: UTC Fri Dec Latest operation return code: No connection Over thresholds occurred: FALSE Number of successes: 16 Number of failures: 2 Operation time to live: 3072 sec Operational state of entry: Active Last time this entry was reset: Never Zde jasně vidíme kolik packetů dorazilo k cíli, kolik ne. Naměřené chyby ve druhé ukázce jsou uměle vytvořením fyzickým přerušením konektivity v průběhu testu. 6. Závěr Cisco IP SLA je poměrně rozsáhlý a mocný nástroj, který byl primárně vytvořen jako dílčí nástroj k optimalizaci a sledování spojů komplexní sítě. Jeho nasazení jako součásti velkého balíku pro optimalizaci WAN spojů a síťové infrastruktury je společností Cisco výrazně doporučováno. Je však zapotřebí počítat s tím, že pro efektivní využití tohoto nástroje bude potřeba sáhnout hlouběji do firemních rezerv a zakoupit také nástroje pro grafické vyhodnocování, například Cisco NetQoS Performance Center. Všechny uvedené konfigurace jsou ozkoušeny a plně funkční. 7. Použitá literatura [1] Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [2] HORA, Michal. IT Outsorcing [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [3] Cisco WAN optimization [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < com/en/us/products/ps9146/products_ios_technology_home.html>. leden /11

Průzkum možnosti testování Service Level Agreement (SLA) v Cisco IOS

Průzkum možnosti testování Service Level Agreement (SLA) v Cisco IOS Průzkum možnosti testování Service Level Agreement (SLA) v Cisco IOS Marek Wija, WIJ003 Jan Staroba, STA458 Abstrakt: Service Level Agreement (SLA) je v našem jazyce pojem překládaný jako dohoda o úrovni

Více

Možnosti měření parametrů sítě pomocí Cisco IP SLA Monitor Martin Janota JAW274, Jakub Fidler FID007

Možnosti měření parametrů sítě pomocí Cisco IP SLA Monitor Martin Janota JAW274, Jakub Fidler FID007 Možnosti měření parametrů sítě pomocí Cisco IP SLA Monitor Martin Janota JAW274, Jakub Fidler FID007 Abstrakt: Cílem této práce je prozkoumat možnosti měření parametrů sítě pomocí Cisco IP SLA Monitor.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CASE-STUDY CCNP IP SERVICE LEVEL AGREEMENT TECHNOLOGY. Bc. Vladimír Veselý xvesel38

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CASE-STUDY CCNP IP SERVICE LEVEL AGREEMENT TECHNOLOGY. Bc. Vladimír Veselý xvesel38 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CASE-STUDY CCNP IP SERVICE LEVEL AGREEMENT TECHNOLOGY Bc. Vladimír Veselý xvesel38 OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Abstrakt... 2 1.2 Prohlášení... 2

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Nymburk. Ing. Martin Ťupa.

Nymburk. Ing. Martin Ťupa. 25.9.2013 - Nymburk Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Co je SLA? Smluvní vztah mezi poskytovatelem a příjemce služby Smluvní podmínky Smlouva o poskytování služby Specifikace služby

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Měření kvality služeb

Měření kvality služeb 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? KPIs Key Demarkační Performance

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Ing. Pavel BEZPALEC Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze Technická 2, Praha 6 bezpalec@fel.cvut.cz Abstrakt: Příspěvek rozebírá pojem kvalita

Více

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa QoS na L2/L3/L4 Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Data Hlas Video House Multiservice switch

Více

Provisioning VoIP koncových zařízení

Provisioning VoIP koncových zařízení Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze Pavel.Bezpalec@fel.cvut.cz VoIP koncová zařízení IP telefon telefon pro VoIP IP GW IP brána adaptér pro připojení analog. telefonu

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Metriky na vyhodnocení kvality IPTV/DTV/OTT. 11.3. 2016, Brno Martin Novotný

Metriky na vyhodnocení kvality IPTV/DTV/OTT. 11.3. 2016, Brno Martin Novotný Metriky na vyhodnocení kvality IPTV/DTV/OTT 11.3. 2016, Brno Martin Novotný Různé úhly pohledu na TV služby Ethernet xdsl Distribuční síť Koax FTTx Poskytovatel služby HE zařízení Práce se streamy Dostat

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_5_Protokoly_a_porty Vyučovací předmět: Informatika

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Provozní statistiky Uživatelský manuál

Provozní statistiky Uživatelský manuál 1 Úvod Tento dokument obsahuje popis volitelné služby Provozní statistiky ke službě GTS Ethernet Line. 2 Popis aplikace Provozní statistiky Provozní statistiky jsou volitelnou službou ke službě GTS Ethernet

Více

Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií

Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií Úvod Klíčové otázky Kolik stojí správa IT infrastruktury? Jaké jsou důsledky,

Více

Provozní statistiky Uživatelský manuál

Provozní statistiky Uživatelský manuál 1 Úvod Tento dokument popisuje doplňkovou službu Provozní statistiky pro služby GTS internet, GTS IP VPN a GTS IP komplet. 2 Popis aplikace Provozní statistiky Doplňková služba Provozní statistiky je provozovaná

Více

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP QoS na L2/L3/ Uherské Hradiště, 15.07.2015 Ing. Martin Ťupa Všechno přes, přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS DATOVÁ CENTRA Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost

Více

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Představení CESNET je poskytovatelem konektivity pro akademickou sféru v ČR Zakládající organizace jsou univerzity a akademi věd Obsah Motivace Popis

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11 PODĚKOVÁNÍ..........................................11 ÚVOD.................................................13 Cíle knihy............................................. 13 Koncepce a přístup.....................................

Více

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Avaya IP Office 7.0 - Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Konfigurace Avaya IP Office Všechny změny v sekci pro IP Office jsou prováděny přes IP Office Manager. Postup je rozdělen do následujících sekcí:

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Poznámky k vydání. pro Kerio Control 7.2.1

Poznámky k vydání. pro Kerio Control 7.2.1 Poznámky k vydání pro Kerio Control 7.2.1 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum: 11. října 2011 1 Představujeme Kerio Control 7.2 Řízení šířky pásma a QoS Napřed malá revoluce a

Více

Internet-bridge XPort

Internet-bridge XPort Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Martin Hladil, Jiří Novák Úvod Modul WIC-4ESW je 4 portový ethernetový přepínač druhé vrstvy se schopnostmi směrování na třetí

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Ľubomír Prda, Pavel Juška Abstrakt: Tento dokument pojednává o laboratorním ověření funkčnosti QoS na druhé a třetí vrstvě ISO/OSI modelu zařízení

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení Měřicí přístroje pro testování metalických vedení AXS -200/850 AXS 200/850 je příruční měřící zařízení určené především pro měření metalických vedení. Mezi kmenové funkce patří především testy síťové vrstvy,

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Nabídka IP telefonie - VoIP

Nabídka IP telefonie - VoIP Nabídka IP telefonie - VoIP Číslo nabídky: Za nabídku odpovídá: Nabídka vytvořena dne: Nabídku vypracoval/i: Barša Ondřej 1 Úvod Podnikatelský subjekt JON Computers Kolín Jonáš Meduna (dále též JON.CZ)

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI

Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI Počítačové sítě ve vrstvách model ISO/OSI Vzhledem ke komplikovanosti celého systému přenosu dat po sítích bylo vhodné nahlížet na přenosové sítě v určitých úrovních. Pro představu: Jak a čím budeme přenášet

Více

QoS na MPLS (Diffserv)

QoS na MPLS (Diffserv) QoS na MPLS (Diffserv) Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi nastavení a konfigurace kvality služby v IPv4 s využitím MPLS na základě smluvních podmínek

Více

Uživatelský modul GPS

Uživatelský modul GPS Uživatelský modul GPS APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpec í du ležité upozorne ní, které mu že mít vliv na bezpec í osoby nebo funkc nost pr ístroje. Pozor upozorne ní na možné

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Telefonní přístroj SPA 901

Telefonní přístroj SPA 901 Telefonní přístroj SPA 901 Instalační a konfigurační příručka Krok 1: Nastavení síťových služeb pro SPA 901 Před konfiguraci Linksys SPA-901 si musíte zjistit následující informace, aby jste mohl nakonfigurovat

Více

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007

Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007 Protokoly a Internet Miloš Hrdý 19. listopadu 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Protokoly 2 2.1 Odeslání zprávy............................ 2 2.2 Protokol IP.............................. 4 2.3 Protokoly vyšších

Více

TME. ethernetový teploměr. teploměr s přenosem dat po Ethernetu. protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP

TME. ethernetový teploměr. teploměr s přenosem dat po Ethernetu. protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP ethernetový teploměr teploměr s přenosem dat po Ethernetu protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP 25. dubna 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0201.00.15 Katalogový list Vytvořen: 26.5.2005 Poslední

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com

NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com Monitoring sítě Network visibility &security Perimeter security End point security Gartner doporučuje

Více

Praktické náměty na měření NGA sítí

Praktické náměty na měření NGA sítí Praktické náměty na měření NGA sítí Brno, 10.03.2016 Ing. Martin Ťupa; Ing. Peter Potrok Nutnost měření QoS parametrů Příklad č.1 Central Office House Multiservice switch NGA Network Infrastructure Multiservice

Více

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Ing. Martin Klinger 1.6.2016 Co jsou replikace? Sdílení dat, tzv. replikace najdou své uplatnění všude tam, kde je potřeba výměna dat v online

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

CCNA 2. 3. Network Upgrade

CCNA 2. 3. Network Upgrade CCNA 2 3. Network Upgrade 1. krok: Analýza současného stavu počet uživatelů vybavení předpokládaný růst sítě internetové připojení požadavky na aplikace stávající infrastruktura na fyzické vrstvě požadavky

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ P-355333 Digitální záznamník ZEPAREX 559 PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ typ 559 P-355333 Předmluva Děkujeme vám, že jste si zakoupili ZEPAREX 559. Tato příručka uživatele komunikačního rozhraní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex.

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Typ zařízení: 2N Helios IP 91371xxxx Door entry solution Firmware: 1.13.1.288.3 (boot loader 1.4.0.6.0) Služba: Centrex Úvod Tento dokument

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí Packet Blazer FTB-8510B FTB-8510B je měřící zařízení určené pro vestavbu do platforem FTB. Měření lze provádět jak na metalických tak optických sítích. Popis připojení: Připojte měřenou trasu na odpovídající

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Správa sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Jak dělat věci jinak než jiní operátoři?

Jak dělat věci jinak než jiní operátoři? Jak dělat věci jinak než jiní operátoři? Martin NOVÁK Manažer velkoobchodu Praha, 16.2.2016 Co děláme jinak? Investice do páteřních sítí Vysoká kvalita a spolehlivost služeb Budování Datacentra DC Tower

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek katedra informatiky fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Agenda Motivace

Více

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS

ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS ANALÝZA TCP/IP 2 ANALÝZA PROTOKOLŮ DHCP, ARP, ICMP A DNS V této části se seznámíte s funkcemi a principy protokolů DHCP, ARP, ICMP a DNS. Síť je uspořádána dle následujícího schématu zapojení. Zahajte

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více