V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2 5

2 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 24 a Struktura hlavních tržeb za rok Vývoj nákladů a tržeb za rok Rozvaha Pořízení investic v letech 24 a Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 24 a Celkové tržby Celkové náklady Mzdové náklady Náklady na léky Náklady SZM Náklady na likvidaci odpadů Náklady na úklid strana: 2 z 28

3 5.3.8 Náklady na telefonní hovory Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie Elektrická energie Voda Plyn Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců Průměrná mzda Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství strana: 3 z 28

4 1. Úvodní slovo ředitele Vážení, v roce 25 došlo k řadě rozhodnutí které ovlivňovaly právní postavení nemocnice v systému poskytování zdravotnické péče. Jihočeský kraj, jako zřizovatel Nemocnice Písek i ostatních okresních nemocnic v kraji, rozhodl o jejich převodu na akciové společnosti. V připravené struktuře by všechny tyto společnosti, včetně Nemocnice České Budějovice a.s., měly v holdingovém uspořádání vlastnicky podléhat společnosti Jihočeské Nemocnice a.s., ve které se stal k generálním ředitelem dosavadní ředitel naší nemocnice MUDr. Petr Pumpr. Po jeho odchodu jsem byl od pověřen řízením Nemocnice Písek a na základě výběrového řízení jsem se stal od jejím ředitelem. Koncem měsíce září přijal Parlament ČR tzv. blokační paragraf, který zakazuje krajům převod zdravotnických zařízení na obchodní společnosti. Další osud převodu na obchodní společnosti závisí na rozhodnutí Ústavního soudu. Přes všechny problémy se Nemocnice Písek snažila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči širokému okruhu našich klientů. V průběhu roku 25 jsme zahájili za finanční pomoci Jihočeského kraje rekonstrukci interních ambulancí a přemístění oddělení mamografie v celkové ceně cca 16 mil. Kč. Nové mamografické pracoviště je již v provozu. V závěru roku 25 začala akce obměna přístrojového vybavení tří rentgenových pracovišť v celkové hodnotě cca 11,5 mil Kč (včetně stavebních úprav). Finančně se na této akci podílí státní rozpočet, Jihočeský kraj a nemocnice. V roce 26 předpokládáme ukončení obou výše uvedených akcí, což významně přispěje spolu s postupnou obměnou přístrojového vybavení (zákon č. 123/2 Sb.), ke zlepšení kvality péče poskytované našim klientům. V průběhu roku se chceme věnovat přípravě na rekonstrukci gynekologického oddělení a přípravě na výstavbu nového hemodialyzačního oddělení, což by v prvém případě zlepšilo nevyhovující podmínky našim pacientkám a v druhém případě umožnilo realizovat nezbytné úpravy na infekčním oddělení k zajištění požadovaných hygienických podmínek. Jak ukazují přiložené výsledky, práce se nám daří a věřme, že jsme si i pro rok 26 vytvořili příznivou startovací pozici. únor 26 Ing. Miroslav Janovský ředitel Nemocnice Písek strana: 4 z 28

5 2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum založení: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3.Organizační struktura ředitel nemocnice Ing. Janovský Miroslav sekretariát Skoková Vladimíra náměstek pro řízení kvality zdravotní péče MUDr. Jozef Filka CSc. hlavní sestra Somrová Jana Provozně-technický odbor Ing. Kabátek Zdeněk Interní auditor Ing. Jiří Hruška ekonomický odbor Ing. Novotný Jaroslav zaměstnanecký odbor Smolová Zdena výpočetní středisko Ing. Veselý František právník Mgr. Kurstein Milan středisko VTI Vyternová Hana lékárna Mgr. Václavík Milan jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 5 z 28

6 Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr. Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr. Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr. Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Gynekologie a porodnice MUDr. Vlášek Václav St.s. Vondrová Zdeňka Chirurgie MUDr. Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Mádlová Květoslava Urologie MUDr. Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr. Vilímek Ivo LDN - Mášková Jana REH-Housková Ludmila Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel Centrální odběrové místo Lucáková Milada OKB RNDr. Janda Vilém Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Patologie MUDr. Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Bartůňková Zdeňka Zast.v.s. Hlaváčová Irena Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 6 z 28

7 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 24 a 25 Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek interna ,3 7,5 6,8 6,6 infekce ,4 6, 11,9 11,6 nervové ,6 84,2 9,2 6,1 dětské ,1 82,4 6,3 4,8 gynekologie ,3 76,3 5,5 5,7 porodnice ,6 76,7 8,3 7,2 chirurgie ,3 74,3 8, 7,2 ARO ,5 68,1 9,5 7,5 ortopedie ,5 82,6 6,8 6,7 urologie ,4 71, 5,6 5,9 Celkem ,8 75,6 6,9 6,6 LDN ,9 91,5 31,7 39,9 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek: Rok Porody Počet narozených dětí Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech) Rok Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční Celkem strana: 7 z 28

8 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE Výroční zpráva Nemocnice Písek EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 25 skončila Nemocnice Písek s vyrovnaným hospodařením. Toto vyrovnané hospodaření bylo umožněno převodem částky ,3 Kč z rezervního fondu nemocnice do tržeb (dle zákona č.25/2 Sb., 3, odst.3). Celkové náklady za rok 25 činily tis. Kč, což je o 4 98 tis. Kč více než v roce 24 (tj.nárůst o 1,1%). Zvýšení růstů nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o tis. Kč v důsledku uplatnění Nařízení vlády ČR č.637/4 od a č.37/5 od , kdy došlo ke zvýšení mzdových tarifů. Do nákladů byla převedena zůstatková cena budovy prodejny potravin ve výši 2 98 tis. Kč (tato budova byla vložena do zakládané akciové společnosti Nemocnice Písek a.s.). Ve srovnání s rokem 24 se nemocnice podařily snížit náklady na nákup SZM (o 568 tis. Kč), hmotného majetku a na údržbu (o tis. Kč). Celkové tržby za rok 25 byly ve výši tis. Kč. Meziroční navýšení tržeb (po odpočtu vlivu tržby z nekrytého fondu reprodukce inv.majetku v roce 24 a použití rezervního fondu v roce 25) činilo cca 6 tis. Kč (tj.nárůst o 1,5%). Nepříznivý vliv na vývoj tržeb v roce 25 mělo krácení tržeb od zdrav.pojišťoven za překročení limitů na léky a ZUM (ZULP) ve výši cca 1 6 tis. Kč. ZUM - Zvlášť účtovaný materiál ZULP - Zvlášť účtované léčivé přípravky POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky k Celkem: 6 34 tis. Kč Z toho: odběratelé tis. Kč do lhůty tis. Kč do 3 dnů tis. Kč do 9 dnů 2 91 tis. Kč do 18 dnů 822 tis. Kč do 36 dnů 489 tis. Kč Pohledávky nad 9 dnů jsou pohledávky zejména za VZP a Fakultní nemocnice Bulovka. Závazky k Krátkodobé celkem Z toho: dodavatelé tis. Kč tis. Kč Nemocnice Písek neměla k závazky po lhůtě splatnosti. strana: 8 z 28

9 UKAZATELE LIKVIDITY k a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,7 (k byla 2,31 ) standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita (OA zásoby): KZ = 2,4 (k byla 2,6 ) standardní hodnoty 1 1,5 K byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet 22,462 mil. Kč (k byl 19,189 mil. Kč ) - účet FKSP,263 mil. Kč (k byl,567 mil Kč ) Celkem 22,725 mil. Kč (k byl 19,755 mil. Kč ). 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 24 a 25 v tis.kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky 1 15 Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného majetku Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek strana: 9 z 28

10 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 25 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tis. Kč (85% z celkových tržeb) tis. Kč (6,6% z celkových tržeb) tis. Kč (,99% z celkových tržeb) tis. Kč (2,3% z celkových tržeb) Přehled 1 největších dodavatelů v roce 25 V tisících Kč 1. Phoenix a.s Aliance UniChem CZ s.r.o ISS Facility Services s.r.o Jihočeská plynárenská Assista Czech s.r.o Teplárna Písek DPC Czech s.r.o Kočí a.s GML Health Care s.r.o Aura Medical s.r.o strana: 1 z 28

11 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok pololetí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady Tržby Náklady Tržby Leden Únor Březen Duben Květen Červen 2. pololetí Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Tržby Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Tržby celkem Celkem Náklady Tržby strana: 11 z 28

12 5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 v tis. Kč Aktiva celkem z toho: A. Stálá aktiva z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod.hmot.majetku B. Oběţná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní Pasiva celkem z toho: C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy Finanční a peněţní fondy Hospodářský výsledek D. Cizí zdroje z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3.Krátkodobé závazky Pořízení investic v letech 24 a 25 v tis.kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek 124 Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem strana: 12 z 28

13 Přidělené dotace: Krajský úřad-jihočeský kraj 1 95 tis.kč - vybavení RDO 1 5 tis.kč - kardiomonitory, defibrilátory 1 86 tis.kč - mamograf 4 tis.kč - rekonstrukce interních ambulancí 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 24 a Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Tržby za prosinec 24 byly ovlivněny úpravou investičního fondu podle vyhlášky č. 549/24 Sb leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkové náklady leden únor březen duben květen červen strana: 13 z 28

14 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na léky strana: 14 z 28

15 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince Náklady SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem strana: 15 z 28

16 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 16 z 28

17 5.3.7 Náklady na úklid Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem strana: 17 z 28

18 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec -2 strana: 18 z 28

19 6. Provozní náklady Přehled energie A.1. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 25 činí kwh. Oproti minulým letům nedochází ke zvýšení celkového odebraného množství elektrické energie. Trend postupné stagnace v odebíraném množství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích. B.2. Teplo a TUV B.2.1. Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 25 činila m 3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke snížení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek. B.2.2. Pára Celková spotřeba páry v roce 25 činila Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 78Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. V současné době probíhají jednání s Teplárnou Písek a.s. o snížení celkového smluvního odebíraného množství s cílem dosáhnout dalších úspor. C.3. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 25 činila m 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné v plné míře využít potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) a došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody. strana: 19 z 28

20 kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Elektrická energie Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada 8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada12 Řada13 Celková spotřeba elektrické energie v letech kwh roky strana: 2 z 28

21 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Voda Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech Řada1 Řada2 1 Řada měsíce Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada12 Řada13 Celková spotřeba vody v letech m roky strana: 21 z 28

22 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1994 Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech měsíce Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada Celková spotřeba plynu v letech m roky strana: 22 z 28

23 Gj Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1995 Řada ,8 71, Řada ,8 561,6 435,6 41,4 133,2 115, ,2 572,4 788, , Řada3 831,6 831, ,6 241,2 115,2 46,8 46,8 352,8 752,4 799,2 878,4 633, Řada4 788,4 61,2 676, ,8 165,6 31,9 431,9 679,5 141, Řada Řada Řada Řada Řada Řada Řada Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech měsíce Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 Celková spotřeba páry v letech Gj ,8 6896,8 633, roky strana: 23 z 28

24 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 23 až 25 Kategorie lékaři 86,37 86,1 86,32 farmaceuti 3,75 3,98 4, jiní odborní VŠ 5,5 5,61 5,95 SZP 372,38 368,21 375,88 NZP 21,9 27,7 3,5 PZP 77,39 74,53 76,6 THP 54,89 55,14 52,98 dělníci 85,88 84, 87,92 Celkem 711,73 77,92 72, Průměrná mzda v letech 23 až 25 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem strana: 24 z 28

25 7.3 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 25 Oddělení lékaři SZP Ostatní A R O 63 7 Centrální operační sály 55 Dětské Gyn-por.odd Hemodialýza Chirurgie Infekce Interna 35 1 Mikrobiologie 4 Násl. péče a rehabilitace 3 53 Neurologie Oční odd. 4 1 O K B O T S 8 9 Ortopedie 44 5 Patologie 3 5 R D O Radioterapie 6 4 T R N 2 Urologie 8 5 Lékárna 1 Odb.místo 1 H T S 18 Celkem Atestace v roce 25 3 PSS v roce 25 8 strana: 25 z 28

26 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz měsíc /24 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden , ,45,917,955 únor , ,48,933 1,6 březen , ,62,964 1,24 duben , ,26 1,15,983 květen , ,8,965 1,11 červen , ,12,993,992 červenec , ,87,967,983 srpen , ,21,971 1,14 září , ,,987,999 říjen , ,33,986 1,42 listopad , ,,923 1,79 prosinec , ,89 1,32,992 celkem PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí strana: 26 z 28

27 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin náklady [Kč] náklady [Kč] 25/24 maso, masné výrobky ,944 mléko, mléčné výrobky ,42 pečivo, pekárenské výrobky ,992 zelenina ,4 ostatní potraviny ,985 celkem ,987 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA náklady [Kč] náklady [Kč] 25/ šetřící 39,39 38,45, racionální 37,77 36,65, redukční 42,44 41,15, diabetická 52,44 51,12, dětská 41,7 4,62,989 strana: 27 z 28

28 8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] /24 leden ,85 Únor ,98 březen ,91 duben ,2 květen ,7 červen ,97 červenec ,91 srpen ,28 září ,18 říjen ,24 listopad ,15 prosinec ,1 celkem ,4 strana: 28 z 28

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 7 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 6 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 4 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 4 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 3 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 3 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6 1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk) 2 1.1 Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta) 3 2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5 3.1 Přijaté dary 5 3.2 Nejštědřejší

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Národní referenční centrum Autor: RNDr. Ing. Jiří Němec CSc., Bc. Martin Mejzr Datum: 17.9.2014 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HISTORIE DOKUMENTU...

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl Z á p i s z 12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo dne 9. 6. 2014, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006

Zpráva o hospodaření za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Název zpracovatele Nemocnice Most, příspěvková organizace Adresa J.E.Purkyně 270, Most, PSČ 434 64 IČO 62209701 Telefon 478 031 111 Fax 476 708 683 El. adresa WEB nemocnice.most@nspm.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče, příspěvková organizace 435 45 Nová Ves v Horách Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2006 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001 Výroční zpráva 2002 V roce 2002 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. V roce 2002 probíhalo

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Právní forma: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov společnost s ručením omezeným

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání: Z á p i s z 29. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. 4. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BŘECLAV 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BŘECLAV 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE BŘECLAV 2002-1 - ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Motto: quo usque tandem?? Vážení kolegové, kolegyně, čtenáři naší výroční zprávy! Na dalších stranách tohoto textu se přesvědčíte, o těžkostech

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn

Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb Nákladová analýza několika vybraných nemocničních oddělení a doporučení změn Vypracoval:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 Jeseník Šumperk Bruntál Opava Karviná Ostrava Olomouc Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek Vsetín Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 214 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 133/2 674 1 Třebíč ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo ředitelky: Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 O B S A H 1. Úvod....

Více

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s. Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2008 Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Provozně-technický

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 26 Strana 1 (celkem 65) Výroční zpráva o činnosti Kroměřížské nemocnice a.s. za

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. NEMOCNICE TÁBOR, a.s. V Z VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NEMOCNICE TÁBOR, a.s. ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE Vážení pacienti i návštěvníci táborské nemocnice, všem jihočeským nemocnicím se v roce 2012 podařilo úspěšně zvládnout

Více

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016 seznam stížností za rok 2016 leden 2016- prosinec 2016 předmět oddělení výsledek leden stížnost na zdr. péči neurologie nevyřízeno celkem 5 stížnost na lékaře gynekologie část. oprávněná stížnost na chování

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více