Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM / / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010"

Transkript

1 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI / / 2010

2 Obsah 1 1 Poznámka Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z hlediska určení6 5 Funkce ožnosti vyhodnocení Hlídání čerpadel Hlídání tlaku / Analogová funkce Hlídání tlaku / pínací funkce 9 6 ontáž 10 7 Elektrické připojení 12 8 Ovládací a signalizační prvky 13 9 enu truktura menu Vysvětlení menu Parametrizace Parametrizační proces všeobecně Přístroj konfigurovat pro diagnostiku čerpadel Přístroj konfigurovat pro hlídání tlaku Nastavení uživatele (volitelně) ervisní funkce Provoz Přečíst nastavení parametrů třídání zobrazení v Run-módu ignalizace chyb Rozměrový výkres Technická data Nastavovací rozsahy Nastavení z výroby 27 2

3 1 1 Poznámka 1.1 Použité symboly Návod k postupu > Reakce, výsledek [ ] Označení tlačítek, spínací plochy nebo indikátory Příčný odkaz Důležitá informace Při nedbání správného postupu jsou možné chybné funkce nebo poruchy. 2 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte popis výrobku. Přesvědčete se o tom, zda je výrobek bez omezení vhodný pro příslušné aplikace. Nedodržení pokynů pro použití nebo technických údajů může vést k věcným škodám a/nebo poškozením zdraví personálu. Ve všech aplikacích prověřte snášenlivost materiálu výrobku ( Kapitola 13 Technická data ) s měřenými tlakovými médií. 3

4 3 Rychlý vzestup Důležité pro optimální diagnostiku čerpadel: Přístroj namontovat pokud možno v blízkosti výpusti čerpadla. ignalizace a ovládání Přístroj má 4-místný alfanumerický displej. Ve stavu při dodání, střídá mezi oběma následujícími zobrazeními: ode/enter et loupcová grafika - diagnostika čerpadel: = nepatrná odchylka od normálního provozu = velká odchylka od normálního provozu = odchylka mimo toleranční rozsah Aktuální systémový tlak v bar např.. Pod zobrazením se nachází 2 ovládací tlačíátka; [et]: Nastavení hodnot parametrů (spojitě trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními). [ode/enter]: Zvolení parametrů a potvrzení hodnot parametrů. Každé nastavení parametru potřebuje 3 kroky: 1. Zvolit parametry: tlačit [ode/enter] 2. Nastavit hodnotu parametru: 5 s tlačit [et] po dobu delší než 5 s, pak nastavit hodnotu trvalým stlačením nebo jednotlivými stlačeními. Potvrdit hodnotu parametru Krátce stlačit [ode/enter]. truktura menu a seznam nastavitelných parametrů Kapitola 9.2. Další informace pro parametrizaci Kapitola 9. 4

5 Přístroj nastavit na zařízení (Teach-In) Uvést zařízení do provozu a nechat běžet normální provoz. POZOR: Pro proces Teach-In musí tlak obnášet nejméně 5% koncové hodnoty měřícího rozsahu. Pro spolehlivý proces Teach-In se doporučuje hodnota tlaku odpovídající 10% koncové hodnoty měřícího rozsahu. Zvolit [PUP], stanovit požadované nastavení: [FAT] pro rychlá čerpadla (více než 200 ot./min), [LOW] pro pomalá čerpadla ( ot./min). Čerpadla s počtem otáček pod 40 ot./min nemohou být hlídána. Zvolit [tpu1], pak stlačit [et] a přidržet je stlačené. > > [tch] blinká, zpočátku pomalu, potom rychle. Tlačítko [et] uvolnit. > > Za zhruba 20 s bude [tch] zobrazeno trvale. Krátce stlačit [ode/enter] drücken (= potvrzení). RUN Testování diagnostické funkce Nastavit provozní stav, při kterém má být spuštěn poplach. Vícekrát prostřídat mezi normálním provozem a chybovým provozem. Jestliže zůstane OUT1 v normálním provozu beze změn, ale při poruchách sepne, je průběh uzavřen. Jestliže OUT1 nesepne, jak je požadováno: provést jemná nastavení: Zvolit [En1] a nastavit hodnotu mezi 1 a 20. Hodnota stanoví horní a dolní toleranční mez pro pulsaci; 1 = nejmenší, 20 = nejvyšší tolerance ( ). Další body menu pro optimalizaci diagnostické funkce: HP, LP

6 4 Použití z hlediska určení Přístroj hlídá provozní stav čerpadel a systémový tlak strojů a zařízení. Oblast nasazení Druh tlaku: Relativní tlak Objednací číslo chválení ěřící rozsah Destrukční tlak Přetlak bar PI bar PI bar PI PI , , PI , Pa = bar 10 / kpa = bar 100 tatické a dynamické přetlaky, které přesahují dané stanovené přetlaky, je třeba vhodnými opatřeními potlačit. tanovený destrukční tlak nesmí být překročen. Již při krátkodobých překročeních destrukčního tlaku může být přístroj zničen. POZOR: Nebezpečí zranění 5 Funkce 5.1 ožnosti vyhodnocení Přístroj analyzuje pulsační charakteristiku čerpadel a signalizuje odchylky od základní charakteristiky, stanovené pro normální provoz. Přístroj detekuje systémový tlak a vyhodnocuje měřící signály. Pro výstup (vydání) signálu jsou k dispozici 2 výstupy: Výstup 1: -- ignál pro diagnostiku čerpadel; nastavitelná okénková funkce, jako spínač nebo rozpínač. Výstup 2: 2 Konfigurační možnosti: -- Tlaku úměrný analogový signál ( ma nebo V, škalovatelný). -- pínací signál systémového tlaku; nastavitelný na hysterezní nebo okénkovou funkci, vždy jako spínač nebo rozpínač. 5.2 Hlídání čerpadel Při provozu čerpadel vznikají v tlakovém rozvodu pulsační "vzorky". Jedná se o vysokofrekvenční minimální tlakové kolísání, které překrývá (superpozice) normální křivku systémového tlaku). 6

7 Pulsační "vzorky" jsou závislé od provozního stavu čerpadla a zařízení. V normálním provozu vzniká charakteristický "vzorek". Při nenormálních provozních podmínkách se mění. Například pro nenormální provozní podmínky: Kavitace (podmíněna zúžením průřezu, např. při ucpání filtru, uzavřeném ventilu (tzv. šoupěte) nebo při malém přiváděném tlaku). polu-přivádění vzduchu / plynu, běh částečně na sucho nebo běh úplně na sucho. Opotřebení čerpadla Blokáda čerpadla Vyhodnocení pulsačního "vzorku" Displej Výstupní funkce Pu HP1 Pu1 LP1 OUT1 En1 t Fno Fnc Pu = číselná hodnota pulsace. Pu1 = střední hodnota pulsace v normálním provozu; loupcová signalizace: Otevřen. HP1 = horní, LP1 = spodní spínací meze pulsace; ezní hodnota "správného" rozsahu; loupcová signalizace: Uzavřen. En1 = toleranční rozsah pulsace (symetricky k "Teach-ované" hodnotě pulsace Pu1). Fno = OUT1 ve spínací funkci (Out1 = On (EIN) při překročení HP1 a při nedosažení LP1); Fnc = OUT1 v rozpínací funkci. Grafické zobrazení reaguje nezávisle od nastavení OUT1. 7

8 Je detekován pulsační "vzorek" vzniklý v normálním provozu. Bude přepočten na číselnou hodnotu (Pu1), kterou přístroj uloží do paměti jako normální hodnotu. loupcová signalizace: Otevřen. Normální hodnota může být stanovena automaticky procesem Teach nebo manuálně ( 10.2). Při běžícím provozu bude pulsační "vzorek" trvale hlídán. Jestliže se odchýlí od normální hodnoty a přitom překročí toleranční rozsah En1 (= stanovené meze HP1 a LP1), změní výstup 1 svůj spínací stav: sloupcová signalizace uzavře. pínací signály mohou být použity pro údržbu, udržování provozu nebo pro řízení čerpadel. 5.3 Hlídání tlaku / Analogová funkce Analogový výstup je možno parametrizovat: [OU2] stanoví, zda je stanovený měřící rozsah zobrazen na ma ([OU2] = [I]) nebo na ma ([OU2] = [InEG]). [AP] stanoví, při které měřící hodnotě má výstupní signál hodnot 4 ma, (20 ma při [InEG]). [AEP] stanoví, při které měřící hodnotě má výstupní signál hodnotu 20 ma, (4 ma při [InEG]). Nejmenší vzdálenost mezi [AP] a [AEP] = 25% koncové hodnoty měřícího rozsahu (Turn-Down 1:4). Nastavení z výroby ěřící rozsah škálovaný I [ma] I [ma] AW EW P AW AP AEPEW P P = systémový tlak, AW = počáteční hodnota měřícího rozsahu, EW = koncová hodnota měřícího rozsahu 1 : [OU2] = [I]; 2 : [OU2] = [InEG] 8

9 V nastaveném měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi 4 a 20 ma. Dále bude signalizováno: ystémový tlak nad měřícím rozsahem: -- Výstupní signál > 20 ma bei [OU2] = [I], -- Výstupní signál klesne maximálně na 3,8 ma při [OU2] = [InEG]. ystémový tlak pod měřícím rozsahem: -- Výstupní signál klesne maximálně na 3,8 ma při [OU2] = [I], -- Výstupní signál > 20 ma při [OU2] = [InEG]. 5.4 Hlídání tlaku / pínací funkce OUT2 změní svůj spínací stav při překročení nebo nedosažení nastavených spínacích mezí (P2, rp2). Volitelné jsou následující spínací funkce: Hysterezní funkce / spínač: [OU2] = [Hno] ( Abb. 1). Hysterezní funkce / rozpínač: [OU2] = [Hnc] ( Abb. 1). Nejprve bude stanoven spínací bod (P2), pak v požadované vzdálenosti zpětný spínací bod (rp2). Okénková funkce / spínač: [OU2] = [Fno] ( Abb. 2). Okénková funkce / rozpínač: [OU2] = [Fnc] ( Abb. 2). Šířka okénka je nastavena pomocí vzdálenosti od P2 k rp2. P2 = horní hodnota, rp2 = spodní hodnota. P 1 P FE 2 P rp HY P rp t Hno Hnc t Fno Fnc P = ystémový tlak; HY = Hystereze; FE = Okénko 9

10 6 ontáž Před montáži a demontáži přístroje: Zajistit, aby bylo zařízení bez tlaku. Přístroj namontovat pokud možno v blízkosti výpusti čerpadla. ontovat pokud možno vodorovně nebo kolmo směrem dolů. Pouze tak bude pulsační "vzorek" optimálně přenášen do přístroje. Přístroj nasadit do procesního připojení G 1. Pevně jej dotáhnou stranovým klíčem. Utahovací moment: 20 Nm. î í ì A 41 A = otočné pouzdro 10

11 Procesním adaptérem je přístroj přizpůsobitelný na různá procesní napojení. Adaptéry je nutno objednat jako příslušenství zvlášť. ontážní postup 1 3 I A 2 41 C B Našroubovat přístroj do adaptéru (A) tak, až bude pevně "sedět. Zabránit přitom mechanickému poškození těsnících ploch (obr. 1). Upnout přístroj + adaptér do svěráku (B) (obr. 2). věrák utáhnout pouze lehce proto, aby nebyl adaptér zdeformován. Přístroj utáhnout stranovým otevřeným klíčem. Utahovací moment: 20 Nm. Přístroj + adaptér upevnit pomocí převlečné matice svírací příruby nebo podobného přípravku (C) na procesní připojení (obr. 3). POZOR: Záruka dlouhodobé stability těsnícího účinku kovového utěsnění bude pouze při jeho jedné jediné montáži. Navarený adapter Nejprve navařit adaptér, pak namontovat přístroj. Přitom postupovat podle pokynů které jsou přiloženy k adaptéru. 11

12 7 Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odborníky elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro zřizování elektrotechnických zařízení. Napěťové napájení podle EN50178, ELV, PELV. Uvést zařízení do stavu bez napětí. Přístroj připojit následujícím způsobem: BN WH BK L BN WH BK L+ 3 2: OUT2 4: OUT1 3 BU L 2: OUT2 4: OUT1 3 BU L Pin 1 Pin 3 Pin 4 (OUT1) Pin 2 (OUT2) Ub+ Ub- Binární spínací výstup Diagnostika čerpadel ignálový výstup - Hlídání tlaku Analogový výstup, když [OU2] = [I] nebo [InEG] Binární spínací výstup, když [OU2] = [Hno], [Hnc], [Fno] nebo [Fnc] Barvy vodčových žil u kabelových zásuvek ifm: 1 = BN (hnědá), 2 =WH (bílá), 3 =BU (modrá), 4 = BK (černá) 12

13 8 Ovládací a signalizační prvky ode/enter et až 8: Indikátor-LED --LED 1: zelená = signalizace systémového tlaku v bar. --LED 2: zelená = signalizace systémového tlaku v Pa. --LED 3: zelená = signalizace systémového tlaku v PI. --LED 4: neobsazeno --LED 5: zelená = zobrazovací mód "sloupcová grafika" pro diagnostiku čerpadel je aktivní. --LED 6: neobsazeno --LED 7: žlutá = výstup 2 (hlídání tlaku) je sepnut. --LED 8: žlutá = výstup 1 (diagnostika čerpadel) je sepnut. 9: Alfanumerické zobrazení, 4-místné --loupcová signalizace pro diagnostiku čerpadel (při nastavení [ELd] = [Pu]). = malá odchylka od normálního provozu. = velká odchylka od normálního provozu. = odchylka mimo toleranční rozsah. --ignalizace systémového tlaku (při nastavení [ELd] = [P]; např. ). Při nastavení [ELd] = [P Pu] střídají sloupcová signalizace a zobrazení systémového tlaku:. --Zobrazení parametrů a hodnot parametrů. 10: Tlačítko et --Nastavení hodnot parametrů --(spojitě trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními). --třídání zobrazení v Run-módu : Tlačítko ode/enter --Volba parametrů a potvrzení hodnot parametrů. 13

14 14 9 enu 9.1 truktura menu RUN

15 9.2 Vysvětlení menu PUP Nastavení na rozsah otáček hlídaného čerpadla. tpu1 "Teach-ovat" (provést Teach-In) normální hodnotu pro pulsaci ( ). En1 Citlivost hlídání čerpadel (toleranční meze pro překročení / nedosažení normální hodnoty). OU1 pínací funkce pro OUT1 (diagnostika čerpadel): Okénková funkce / spínač [Fno] nebo okénková funkce / rozpínač [Fnc]. Výstupní funkce pro OUT2 (hlídání systémového tlaku): OU2 pínací signál pro hodnoty tlakových mezí: Hysterezní funkce [H..] nebo okénková funkce [F..], vždy spínač [. no] nebo rozpínač [. nc]. Analogový signál pro aktuální systémový tlak: 4-20 ma [I] nebo 20-4 ma [InEG]. AP Analogový počáteční bod systémového tlaku: ěřící hodnota při níž budou vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při OU2 = InEG). AEP Analogový koncový bod systémového tlaku: ěřící hodnoty při níž budou vykazovány hodnoty 20 ma (4 ma / při OU2 = InEG). P2 / rp2 Horní / spodní mezní hodnota. EF Rozšířené funkce / otevření roviny 2 menu. dapu Tlumení hodnoty pulsace. HP1 Horní spínací mez pro hodnotu pulsace ( ). PU1 třední hodnota pulsace ( ). LP1 podní spínací mez pro hodnotu pulsace ( ). d1 Zpoždění při zapnutí pro OUT1. dr1 Zpoždění při vypnutí pro OUT1. PumF Charakteristickou hodnotu pro frekvenci pulsace přečíst / zadat. dap ěřící hodnot tlumení pro spínací signál "hlídání tlaku". d2 Zpoždění při zapnutí pro OUT2. dr2 Zpoždění při vypnutí pro OUT2. daa Tlumení pro analogový signál "systémový tlak". HI Paměť maximální hodnoty systémového tlaku. LO Paměť minimální hodnoty systémového tlaku. COF Kalibrace nulového bodu. Uni tandardní rozměrová jednotka-systémového tlaku. ELd Zobrazovací mód: ystémový tlak, nebo sloupcová grafika diagnostiky čerpadel nebo obě mezi sebou střídají. di Rychlost aktualizace a orientace zobrazení. re Provést znovu-nastavení z výroby. 15

16 10 Parametrizace Během parametrizačního procesu zůstává přístroj v pracovním provozu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry tak dlouho, až je parametrizace ukončena Parametrizační proces všeobecně Každé parametrizační nastavení potřebuje 3 kroky: 1 Zvolit parametry tlačit [ode/enter] tak dlouho, až se zobrazí požadovaný parametr. ode/enter et 2 Nastavit hodnotu parametru tlačit [et] a přidržet stlačené. > > Po dobu 5 s bude bliakavě zobrazena aktuální nastavena hodnota ode/enter et parametru. > > Za 5 s: bude nastavovací hodnota změněna: krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě trvalým stačením. Číselné hodnoty budou trvale zvyšovány. Jestliže má být hodnota snižována: Zobrazení nechat běžet až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavovací hodnoty. 3 Potvrdit hodnotu parametru Krátce stlačit [ode/enter]. > > Bude opět zobrazen parametr. Nová ode/enter et nastavovací hodnota bude uložena do paměti. Nastavit další parametry: Začít opět krokem 1. Parametrizaci ukončit: tlačovat [ode/enter] po sobě tak dlouho, až bude zobrazena aktuální měřena hodnota, nebo počkat 15 s. Přístroj přejde zpět do pracovního provozu, když po potvrzení nové hodnoty parametru nebude po dobu 15 s stlačeno žádné tlačítko. 16

17 třídání roviny menu 1 na rovinu menu 2: tlačit [ode/enter] tak dlouho, až bude zobrazeno [EF].. ode/enter et Krátce stlačit [et]. > > Bude zobrazen první parametr podmenu (zde: [dapu]). ode/enter et Uzamčení / odemčení Přístroj je možno elektronicky uzamknout, takže tím je zabráněno neúmyslným chybným zadáním. Zajistit, aby se přístroj nacházel v normálním pracovním provozu. tlačit [ode/enter] + [et] po dobu ode/enter et 10 s. > > bude krátkodobě zobrazeno [Loc]. 10 s Během provozu: > bude krátce zobrazeno [Loc], jestliže bude prováděn pokus změnit hodnoty parametrů. Pro odemčení: tlačit [ode/enter] + [et] po dobu 10 s. ode/enter et > > bude zobrazeno [uloc]. tav při dodání: neuzamčen. Timeout (časová prodleva): Jestliže během nastavení parametru nebude po dobu 15 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do pracovního provozu. 10 s 17

18 10.2 Přístroj konfigurovat pro diagnostiku čerpadel Přizpůsobení na čerpadlo Zvolit [PUP], stanovit požadované nastavení: [FAT] pro rychlá čerpadla (více než 200 ot./min.), [LOW] pro pomalá čerpadla ( ot./min.). Čerpadla s počtem otáček pod 40 ot./min. nemohou být hlídána "Teach-ovat" normální hodnotu Uvést zařízení do provozu a nechat běžet v normálním provozu. POZOR: Pokud bude proces Teach-In proveden při tlaku pod 10 % koncové hodnoty měřícího rozsahu, pak může dojít k chybným rozpoznáním diagnostické funkce. Zvolit [tpu1], pak stlačit [et] a přidržet stlačené. > > [tch] bliká, zpočátku pomalu, pak rychle. [et] uvolnit. > > Za zhruba 20 s bude trvale [tch] zobrazeno trvale. Jestliže bude zobrazeno [UL], pak bude systémový tlak pro proces Teach-In příliš malý (systémový tlak < 5% koncové hodnoty měřícího rozsahu). Proces bude ukončen. Krátce stlačit [ode/enter). Tím jsou stanoveny: třední hodnota pulsace v normálním provozu (Pu1) a tolerančním rozsahu (En1). Pu 18 HP1 Pu1 LP1 OUT Testování diagnostické funkce Nastavit provozní stav, při němž má být spuštěn poplach. Vícekrát prostřídat mezi normálním a chybovým provozem. Jestliže zůstane OUT1 v normálním provozu nezměněn, ale při poruše sepne, pak je proces ukončen. Jestliže OUT1 nesepne tak jak je požadováno: Provést jemné nastavení ( / / ). En1 t Fno Fnc

19 Přizpůsobit citlivost (volitelně) Zvolit [En1] a nastavit hodnotu mezi 1 a 20. Hodnota stanoví horní a spodní toleranční mez pro pulsaci (1 = nejmenší, 20 = největší tolerance; obr ). Znovu testovat funkci, v případě potřeby přizpůsobit hodnotu En1 nebo optimalizovat diagnostickou funkci tanovit výstupní signál Zvolit [OU1] a nastavit spínací funkci: [Fno] = Okénková funkce/spínač, [Fnc] = Okénková funkce/rozpínač. Volitelně: tanovit zpoždění při zapnutí [d1] nebo zpoždění při vypnutí [dr1]: Zvolit [d1] nebo [dr1], nastavit hodnotu mezi 0,1 a 50,0 s (při 0,0 není zpožďovací doba aktivní) Tlumit procesní hodnotu "pulsace" (volitelně) Cíl: Zklidnit chování spínání a sloupcové zobrazení. Zvolit [dapu] a nastavit hodnotu mezi 0,1 a 50,0 s (0,0 = [dapu] není aktivní). Hodnota dapu = doba, při které stoupne pulsace na 63 % maximální hodnoty Optimalizovat diagnostickou funkci (volitelně) Pouze v případě potřeby: Když nebudou odchylky vždy bezpečně rozpoznány. Uvést zařízení do provozu a nechat běžet normální provoz. Krátce stlačit [et]. > > Po dobu 4 minut budou zobrazeny aktuální hodnoty pulsace > > (když [ELd] = [P Pu]; ). Během této doby sledovat zobrazení. Poznamenat si střední hodnotu, (PU1), maximální hodnotu (HP1) a minimální hodnotu (LP1). Zvolit [HP1], zadat horní hodnotu pulsace, při níž sepne OUT1; obr Ta musí být větší nebo stejná se zaznamenanou maximální hodnotou. loupcové zobrazení:. Čím vzdáleněji leží HP1 nad maximální poznamenanou hodnotou, tím větší je tolerance vůči kolísáním hodnoty pulsace. Zvolit [Pu1] a zadat střední hodnotu. loupcové zobrazení:. dále následující strana 19

20 Zvolit [LP1], zadat dolní hodnotu pulsace, při níž sepne OUT1; obr Ta musí být menší nebo stejná s poznamenanou minimální hodnotou. loupcové zobrazení:. Čím vzdáleněji leží LP1 pod minimální poznamenanou hodnotou, tím větší je tolerance vůči kolísáním hodnoty pulsace. POZOR: [HP1] musí být trvale větší než [Pu1], [LP1] být trvale menší než [Pu1] Přístroj konfigurovat pro hlídání tlaku tanovit výstupní funkci [OU2] zvolit a nastavit funkci: [Hno] = ] = Hysterezní funkce / spínač, [Hnc] = Hysterezní funkce / rozpínač, [Fno] = Okénková funkce / spínač, [Fnc] = Okénková funkce / rozpínač, [I] = tlaku úměrný proudový signál 4 20 ma, [InEG] = tlaku úměrný napěťový signál V Škáloat analogovou hodnotu Zvolit [AP] a nastavit měřící hodnotu, při níž bude vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při [OU2] = [InEG]). Zvolit [AEP] a nastavit měřící hodnotu, při níž budou vykazovány 20 ma (4 ma při [OU2] = [InEG]). inimální vzdálenost mezi AP a AEP = 25 % koncové hodnoty měřícího rozsahu (Turn-Down 1:4). Volitelně: Tlumit analogový signál "ystémový tlak": Zvolit [daa] a nastavit hodnotu mezi 0,01 a 10,00 s (při 0,00 není [daa] aktivní). Hodnota daa = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou analogového signálu, v sekundách. 20

21 tanovit spínací meze Zvolit [P2] a nastavit hodnotu, při níž výstup sepne. Zvolit [rp2] a nastavit hodnotu, při níž výstup přepne zpět. rp2 je trvale menší než P2. Zadány mohou být pouze hodnoty, které leží pod hodnotou P2. Volitelně: Tlumit spínací signál "Hlídání tlaku": Zvolit [dap] a nastavit hodnotu mezi 0, ,00 s (při 0,00 = [dap] není aktivní). Hodnota dap = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou spínacího stavu, v sekundách. [dap] ovlivňuje spínací frekvenci: f max = 1 2dAP. Volitelně: tanovit zpoždění při zapnutí [d2] nebo zpoždění při vypnutí [dr2]. Zvolit [d2] nebo [dr2] a nastavit hodnotu mezi 0,1 a 50,0 s (při 0,0 není zpožďovací doba aktivní) Nastavení uživatele (volitelně) tanovit standardní rozměrovou jednotku pro systémový tlak Zvolit [Uni] a stanovit rozměrovou jednotku: [bar], [PA] nebo [PI] Konfigurovat zobrazení Zvolit [ELd] stanovit druh zobrazení: [P]: ystémový tlak v jednotce, která je nastavena v Uni. [Pu]: loupcová grafika pro diagnostiku čerpadel. [P Pu]: třídá se sloupcová grafika / systémový tlak pro diagnostiku čerpadel. Zvolit [di] a stanovit rychlost aktualizace a orientaci zobrazení:_ [d1]: Aktualizace měřících hodnot každých 50 ms. [d2]: Aktualizace měřících hodnot každých 200 ms. [d3]: Aktualizace měřících hodnot každých 600 ms. [rd1], [rd2], [rd3]: Zobrazení jako d1, d2, d3; otočena o 180. [OFF] Zobrazení je v pracovním provozu vypnuto Kalibrace nulového bodu Zvolit [COF] a nastavit hodnotu mezi -5% a 5% koncové hodnoty měřícího rozsahu. Interní měřící hodnota "0" bude o tuto částku posunuta. 21

22 10.5 ervisní funkce Odečíst min. / max. hodnoty systémového tlaku Zvolit [HI] nebo [LO], krátce stlačit [et]. [HI] = maximální hodnota, [LO] = minimální hodnota. Vymazat paměť: Zvolit [HI] nebo [LO]. tlačit [et] a přidržet stlačené tak dlouho, až bude zobrazeno [----]. Krátce stlačit [ode/enter] Všechny parametry převést zpět na nastavení z výroby Zvolit [re], potom stlačit a přidržet [et] tak dlouho, až bude zobrazeno [----]. Krátce stlačit [ode/enter]. Je smysluplné poznamenat si vlastní nastavení před provedením funkce ( 14 Nastavení z výroby) Přečíst / zadat charakteristickou hodnotu pro frekvenci pulsace Zvolit [PumF] a krátce stlačit [et]. Přečíst hodnotu a poznamenat si ji ( 14 Nastavení z výroby). Po výměně přístroje může být zavedena do nového přístroje: Zvolit [PumF], aktivovat pomocí [et], vložit (zadat) číselnou hodnotu. 22

23 11 Provoz Po zapnutí napájecího napětí se přístroj nachází v normálním pracovním provozu (Run-mód). Provádí své měřící a vyhodnocovací funkce a vytváří výstupní signály podle natavených parametrů Přečíst nastavení parametrů Krátkým stlačením tlačítka [ode/enter] listujete skrze parametry. Krátké stlačení tlačítka [et] ukáže po dobu cca. 15 s příslušnou hodnotu parametru. Za dalších 15 s přejde přístroj zpět do provozního (Run) módu třídání zobrazení v Run-módu Při nastavení na střídavé zobrazení ( ; [ELd] = [P PU]): Krátce stlačit [et]. > > Zobrazení aktuální hodnoty pulsace v % (např. B. ) pro 4 min. Při nastavení na zobrazení tlaku ( ; [ELd] = [P]): Krátce stlačit [et]. > > Zobrazení odchylky pulsace od normálního provozu pro 4 min. = nepatrná odchylka od normálního provozu. = velká odchylka od normálního provozu. = Odchylka mimo tolerovaný rozsah. Při nastavení na sloupcové zobrazení ( ; [ELd] = [Pu]): Krátce stlačit [et]. > > Zobrazení aktuálního systémového tlaku (např. B. ) pro 4 min. 23

24 11.3 ignalizace chyb [OL] [UL] [C1] [C2] [C] [Err] Přetlak (měřící rozsah překročen) Podtlak (měřící rozsah nedosažen) Zkrat v OUT1* Zkrat v OUT2* Zkrat v obou výstupech* Interní chyba, neplatné zadání *Příslušný výstup je odpojen tak dlouho dokud trvá zkrat. Tato hlášení budou zobrazena i při vypnutém displeji. 12 Rozměrový výkres x ,4 G1 íry v mm 1: Displej 2: LED-diody 3: Programovací tlačítko 24

25 13 Technická data Napájecí napětí [V] DC Proudový odběr [ma]...< 50 Proudová zatížitelnost [ma] Ochrana proti zkratu; zabezpečení proti přepólování / odolnost proti přetížení Úbytek napětí [V]...< 2 Přípravná zpožďovací doba [s]... 0,2 in. Reakční doba - spínací výstupy [ms]...2,5 pínací frekvence OUT2 [Hz] Analogový výstup (měřící rozsah, škálovatelný) ma / V ax. zátěž [Ω]...(UB - 10) x 50; 700 při UB = 24 V Doba skokové odpovědi - analogový výstup [ms]...0,2 Přesnost / odchylka (v % rozpětí) 1) - Odchylka charakteristiky (linearita včetně hystereze a opakovací přesnost) 2)...< ± 0,2 - linearita...< ± 0,15 - Hystereze...< ± 0,15 - opakovací přesnost (při kolísáních teploty < 10 K) < ± 0,10 - dlouhodobá stabilita(v % rozpětí na jeden rok)...< ± 0,1 - teplotní koeficient (TK) v kompenzovaném teplotním rozsahu C (v % rozpětí na 10 K) - největší TK nulového bodu...< ± 0,15 - největší TK rozpětí...< ± 0,1 ateriály v kontaktu s médiem... keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; V4A / 316L / ; jakost povrchu: Ra < 0,4 / Rz 4 ateriály krytu...v4a / 316L / ; PC (acrolon); PBT (Pocan); PEI; FP (Viton); PTFE Druh ochrany...ip 67 / IP 69K Ochranná třídaiii Izolační odpor [Ω]...> 100 (500 V DC) Odolnost proti rázům [g] (DIN / IEC , 11 ms) Odolnost proti vibracím [g] (DIN / IEC , Hz) pínací cykly min. 100 milionů Teplota okolí [ C] Teplota média [ C] (+145 max. 1 h) kladovací teplota [ C] Elektromagnetická kompatibilita (EC) EN ED:...4 / 8 KV EN VF ozářeno: V/m EN skupina vf kmitů:...2 KV EN VF vazba vedením: V 1) všechny údaje vztaženy na "Turn down" - 1:1 2) Nastavení mezního bodu podle DIN

26 13.1 Nastavovací rozsahy Horní (P2) / spodní mezní hodnota (rp2) pro systémový tlak; Analogový počáteční bod (AP) / analogový koncový bod (AEP) pro systémový tlak P2 rp2 AP AEP ΔP min max min max min max min max PI693 PI694 ΔP = Šířka kroku bar -0,96 25,00-1,00 24,96-1,00 18,74 5,24 25,00 0,02 PI -13,8 362,7-14,4 362,1-14,4 271,8 76,2 362,7 0,3 Pa -0,096 2,500-0,100 2,496-0,100 1,874 0,524 2,500 0,002 bar -0,98 10,00-1,00 9,98-1,00 7,50 1,50 10,00 0,01 PI -14,2 145,0-14,5 144,7-14,5 108,7 21,8 145,0 0,1 Pa -0,098 1,000-0,100 0,998-0,100 0,750 0,150 1,000 0,001 Parametry pro diagnostiku čerpadel En1 Pu1 HP1 LP1 min max min max min max min max ,0 760,0 1,1 800,0 0,0 720,0 26

27 14 Nastavení z výroby PUP Nastavení z výroby FAT En1 3 OU1 OU2 AP AEP P2 rp2 Fnc I 0% EW* 100% EW* 25% EW* 23% EW* dapu 0,5 HP1 800,0 Pu1 760,0 LP1 720,0 ds1 0,0 dr1 0,0 PumF 3 dap 0,00 ds2 0,0 dr2 0,0 daa 0,00 COF 0,0 Uni ELd dis bar P Pu Nastavení uživatele * = nastavena je daná procentní hodnota koncové hodnoty měřícího rozsahu (EW) v jednotkách bar, vždy příslušného senzoru d2 Technická data a další informace pod vyberte Vaši zemi vyhledejte datový list: 27

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570 Návod k obsluze R Řídící jednotka pro kontrolu polohy P77 7 7 7 Obsah Bezpečnostní pokyny..................... strana Použití z hlediska určení................... strana ontáž................................

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR7432 704773 / 00 04 / 20 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4

Více

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx 706086/00 08/20 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3. Oblast nasazení...4 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80003301 / 00 09 / 2013 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 80000 / 00 09 / 20 Obsah Úvodní poznámka. Použité symboly 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 4. Příklady použití 4 4 Montáž 5 4. Použití jako senzor hladiny

Více

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ08xx 80007228 / 01 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 4 Montáž 4 4.1

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PF2652 číslo dokumentu: 701764/00 03/03 2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy

Více

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04 Návod k obsluze R Tlakový senzor PN0XX číslo dokumentu: 7089/00 09/04 FRANÇAI ENGLIH Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010 Návod k obsluze tlakový senzor PN78xx 704788 / 00 05 / 200 Obsah Poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 5 4. Zpracování měřících signálů 5 4.2 pínací

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI1010 SI1011

Návod k obsluze Hlídač proudění SI1010 SI1011 Návod k obsluze R Hlídač proudění I00 I0 Číslo dokumentu 70880/0 0/05 Krátká instruktáž Instalace ontáž strana 6, elektrické připojení strana 8. Vyvážení (nastavení) Zapněte napájecí napětí. Po asi 5 s

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012 Návod k obsluze Průtokový senzor Q0500 706211 / 00 05 / 2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5 4.1 Zpracování měřících

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016 Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor CZ PN7xxx 8000579 / 00 07 / 206 Obsah Úvodní poznámka...4. Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 3. Oblast nasazení...5

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02 Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor LK7 / LK číslo dokumentu: 7593/5 6/2 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 5 Rozměrový výkres strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010 Obsah 1 Použití z hlediska určení 3 2 Programování pomocí obsazení přípojů (KDE - DC PNP/NPN 3 3 Montáž 4 3.1 Přizpůsobení světlovodů

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04

Návod k obsluze. Reflexní světelný snímač OG. Dokument č. 701165/04 Návod k obsluze R Reflexní světelný snímač OG Dokument č. 701165/04 Použití z hlediska určení Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím signálem.

Více

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx Návod k obsluze R Kombinovaný tlakový senzor PF30xx Obsah Bezpečnostní instrukce..................... 16 Ovládací a signalizační prvky............. page 16 1. Použití z hlediska určení...................

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C Návod k obsluze R Spínací zesilovač VS 000 4 5 6 7 8 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay Temp. / temp. VS 000 Relais / relay Strömung / flow 40 60 0 C 80 Flüssig / liquid Gas / gas + ifm electronic

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI26.. 701637/02 02/02 Obsah Bezpečnostní pokyny 5 Ovládací a signalizační prvky 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Process and Machinery Automation KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Jednoduché ovládání, výrazný LED displej Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací Zásuvný modul se snadnou montáží Spínací

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní průtokový senzor SM9000 SM9100 SM2000 SM2100 706222B1 / 00 05 / 2014

Návod k obsluze Magneticko-induktivní průtokový senzor SM9000 SM9100 SM2000 SM2100 706222B1 / 00 05 / 2014 Návod k obsluze Magneticko-induktivní průtokový senzor CZ SM9000 SM9100 SM2000 SM2100 706222B1 / 00 05 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 5 1.1 Použité symboly 5 1.2 Použitá varovná upozornění 5 2 Bezpečnostní

Více

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop. Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Pohony ozubenou tyčí, Úhel otáčení: 0 60 Ø2 100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Snímače, uchycení, příslušenství Snímač, Série

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014 Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G50S 706326 / 00 0 / 204 Obsah Úvodní poznámka 4. Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Rozsah dodávky 6 4 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Popis funkce hlídání proudění 4 3 Montáž 5 3.1 Místo

Více

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj Vydání: 3/2004 Velmi krátké časové konstanty díky BET technologii (dvousměrná transformace energie) Auto-ranging výstup se 120 W, 240 W příp. 320 W Krátkodobě dvojnásobný výstupní výkon Remote sensing

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI5011 CZ 704332 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce Hlídání proudění 4 3 Montáž 5

Více

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti DS 00 P s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl atd. Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM20 číslo dokumentu: 701955/00 04/05 ENGLISH DEUTSCH Obsah 1 Použití z hlediska určení............................ strana 3 2 Použití ve stavu při dodání..........................

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 Pro limitní měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek Univerzální použití (sypké materiály, vodivé a nevodivé kapaliny, agresivní látky, ropné produkty apod.) Přímá

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD TEPOMĚR S DIGITÁNÍM ZOBRAZENÍM TD Určení: TD jsou určeny na měření teploty a její zobrazení na CD displeji Technické parametry Napájecí napětí: (Vs): 9 až 30 V= pro 2 vodič (Tdi) 15 až 30 V= pro 3 vodič

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234 E 34 CDC 51 089 F0b06 Jmenovité Řídící Objednací Bbn Cena Cenová Hmotnost Balící ovládací vstup údaje za 1 ks skupina 1 ks jednotka napětí V Typ Objednací číslo EAN kg ks Multifunkční časovače E 34 CT-MFD:

Více

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku DMP P různá procesní připojení potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl teplota média až do 00 C jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Snímač tlaku DMP P je určen pro techniku řízení technologických

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti robustní piezoresistivní senzor s nerezovou oddělovací membránou přesnost dle IEC 60770: 0,35 %, 0,5 %, 0, % FSO jmenovitý rozsah od 0... 60 bar do 0 600 bar DMP 333 je robustní piezoresistivní senzor

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015 Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine CZ RxP5xx 706393/00 02/205 Obsah Úvodní poznámka 4. Odkazy k tomuto dokumentu 4.2 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 2. Všeobecně 4 2.2 Montáž

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

Magneticko-indukční průtokoměr

Magneticko-indukční průtokoměr 03/98 Magneticko-indukční průtokoměr... bezkontaktní měření průtoku kapalin s elektrickou vodivostí od 0,05 µs/cm Technické údaje CAPAFLUX IFM 5080 K-CAP 3.1D71EA2 039811 6.1D49D9 069111 CAPAFLUX ukazuje

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Termostat s pasivním m XR20C OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. POVELY NA PŘEDNÍM PANELU... 1 5. PARAMETRY...

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více