KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnosti v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve znění nařízení (ES) č. 851/2005 ve věci mechanismu vzájemnosti CS CS

3 ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnosti v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve znění nařízení (ES) č. 851/2005 ve věci mechanismu vzájemnosti OBSAH I. Úvod... 3 II. Výsledky dosažené od předložení třetí zprávy Komise o uplatňování zásady vzájemnosti Země, s nimiž je dosažena úplná vzájemnost Izrael Malajsie Paraguay Země, ve kterých došlo od vydání zprávy dne 13. září 2007 k pokroku při uplatňování vzájemnosti Austrálie Brazílie Brunej Darussalam Kanada Země, ve kterých od vydání zprávy dne 13. září 2007 nedošlo v uplatňování vzájemnosti k žádnému pokroku Japonsko Panama Singapur Spojené státy americké (USA)... 8 III. Závěr CS 2 CS

4 I. ÚVOD Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum (příloha I nařízení; dále jen negativní seznam ), jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (příloha II nařízení; dále jen pozitivní seznam ) 1, ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června , je základním nástrojem pro naši společnou vízovou politiku a poskytuje rovněž mechanismus vzájemnosti pro případy, kdy třetí země na pozitivním seznamu zachovává nebo nově zavádí vízovou povinnost pro občany jednoho či více členských států. Tento mechanismus detailně popisují první 3 a druhá 4 zpráva o vzájemnosti v oblasti víz. Ve své třetí zprávě 5 v roce 2007 dospěla Komise k závěru, že se dialog se třetími zeměmi ohledně nového mechanismu vzájemnosti ukázal jako účinný. Úplné vzájemnosti se dosáhlo v případě Nového Zélandu a Mexika. V dialogu s Austrálií byl v tomto ohledu zaznamenán významný pokrok a brzy by měla být vyjednána také souhrnná dohoda o zrušení vízové povinnosti s Brazílií. Pokud však jde o Kanadu a Spojené státy americké (USA), pokrok byl v této zprávě celkově zhodnocen jako minimální. Jestliže by tomu tak mělo být i nadále, mohlo by přijít v úvahu zavedení příslušných protiopatření. Rada ve svých závěrech ze dne 18. září 2007 zprávu Komise zohlednila a poznamenala, že příslušné orgány Rady budou v diskusi nadále pokračovat. Tato čtvrtá zpráva shrnuje přístup, který od září roku 2007 Komise uplatnila vůči třetím zemím, jež jsou na pozitivním seznamu a od občanů jednoho či více členských států stále požadují víza. II. VÝSLEDKY DOSAŽENÉ OD PŘEDLOŽENÍ TŘETÍ ZPRÁVY KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY VZÁJEMNOSTI V návaznosti na předložení třetí zprávy Radě dne 18. září 2007 začala Komise znovu aktivně jednat. 1. Země, s nimiž je dosažena úplná vzájemnost 1.1. Izrael Oznámení: Rumunsko Dne 1. března 2008 vstoupilo v platnost tzv. nařízení o vstupu do Izraele (osvobození od vízové povinnosti) (novela ), které všechny rumunské občany zprošťuje vízové povinnosti při krátkodobých pobytech v Izraeli. Vzájemnost ve věci bezvízového styku je nyní plně uplatňována vůči všem členským státům a přidruženým zemím Úř. věst. L 81, , s. 1. Úř. věst. L 141, , s. 3. KOM(2006) 3 v konečném znění. KOM(2006) 568 v konečném znění. KOM(2007) 533 v konečném znění. CS 3 CS

5 1.2. Malajsie Oznámení: Bulharsko Dne 21. ledna Bulharsko informovalo Komisi, že počínaje dnem 18. prosince 2007 jsou státní příslušníci Bulharska v Malajsii zproštěni vízové povinnosti při krátkodobých pobytech. Vzájemnost ve věci bezvízového styku je nyní plně uplatňována vůči všem členským státům a zemím přidruženým k Schengenské úmluvě Paraguay Oznámení: Bulharsko, Rumunsko Bulharsko sdělilo Komisi, že dne 27. března vstoupila v platnost dohoda o zrušení vízové povinnosti, kterou Bulharsko a Paraguay uzavřely dne 17. března Při vstupu do Paraguaye za účelem krátkodobého pobytu tedy bulharští občané již nepotřebují vízum. Dne 10. srpna 2007 pak paraguayské orgány informovaly Komisi, že podle výnosu č ze dne 17. května 2007 již pro vstup do země nepotřebují vízum ani státní příslušníci Rumunska. Vzájemnost ve věci bezvízového styku je nyní plně uplatňována vůči všem členským státům a zemím přidruženým k Schengenské úmluvě. 2. Země, ve kterých došlo od vydání zprávy dne 13. září 2007 k pokroku při uplatňování vzájemnosti 2.1. Austrálie Státní příslušníci čtrnácti členských států (Belgie, Dánska, Německa, Řecka, Španělska, Francie, Itálie, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Rakouska, Portugalska, Finska, a Švédska), stejně jako státní příslušníci Islandu a Norska, musí mít elektronické cestovní povolení ( Electronic Travel Authority ). Státní příslušníci jedenácti členských států (Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska) pak musí mít elektronické vízum (e676). Občanům všech těchto jedenácti zemí je vízum udělováno v tzv. režimu automatického udělování (bližší informace o elektronickém vízu (evisa) a režimu automatického udělování jsou uvedené v příloze 2 první zprávy o uplatňování zásady vzájemnosti 8 ). Od vydání zprávy dne 13. září 2007 začala Austrálie udělovat víza automaticky i čtyřem zbývajícím členským státům: Slovensku počínaje dnem 20. března 2008 a Bulharsku, Polsku a Rumunsku počínaje dnem 16. června Zavedení elektronického systému udělování víz ( evisitors ) Austrálie odložila z poloviny roku 2008 na říjen Jako první budou moci systému evisitors využívat všechny členské Úř. věst. C 62, , s. 2. Oficiální oznámení ze strany Bulharska nebylo prozatím předloženo. KOM(2006) 3 v konečném znění. CS 4 CS

6 státy EU včetně zemí přidružených k Schengenské úmluvě, a to bez ohledu na současný status. Australské ministerstvo pro občanství a přistěhovalectví poskytlo k systému evisitors následující informace: Systém se vztahuje na osoby, které do Austrálie cestují za účelem turistiky či podnikání a jejichž pobyt v zemi nepřesáhne při jedné návštěvě dobu tří měsíců. Vízum udělené prostřednictvím tohoto systému bude platné po dobu 12 měsíců od data vydání. Žádosti o vízum se podávají na internetu a jsou zdarma. Komise vyjadřuje své potěšení nad tím, že automatické udělování víz se nyní vztahuje i na Bulharsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Všechny členské státy EU tudíž v tuto chvíli mohou využívat buď režimu automatického udělování, nebo elektronického cestovního povolení. Komise rovněž očekává zavedení systému evisitors, neboť tento systém by znamenal rovné zacházení se všemi členskými zeměmi EU. Jeho provádění však bude Komise pozorně sledovat, aby se zajistilo, že rovné zacházení se v něm uplatňuje i v praxi. Poté, co budou o systému evisitors k dispozici všechny informace, provede Komise hodnocení, zda tento systém odpovídá, či neodpovídá procesu žádání o schengenská víza, tak jak je stanoveno ve Společných konzulárních instrukcích Brazílie Pro vstup do Brazílie stále potřebují vízum občané pěti členských států, konkrétně Kypru, Estonska, Lotyšska, Litvy a Malty. Rumunsko oznámilo Komisi verbální nótou č ze dne 7. listopadu , že po vstupu v platnost dohody mezi vládou Rumunska a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti ke dni 11. listopadu 2007 jsou rumunští občané osvobozeni od vízové povinnosti pro tranzit a krátkodobý pobyt. Dne 18. dubna 2008 Rada přijala rozhodnutí, kterým povoluje Komisi zahájit jednání o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty mezi Evropským společenstvím a Brazílií. Dne 2. července 2008 se proto Komise sešla se zástupci brazilské mise při EU, aby jednání o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty zahájila. Na setkání se obě strany dohodly na programu jednání za účelem podepsat dohodu v nejbližší možné době. Komise vyjadřuje své potěšení nad tím, že bylo jednání o zrušení víz pro krátkodobé pobyty zahájeno, a maximálně se vynasnaží uzavřít dohodu co nejdříve Brunej Darussalam 9 Úř. věst. C 19, , s. 1. CS 5 CS

7 Občané všech členských států EU a přidružených zemí jsou zproštěni vízové povinnosti na pobyty nepřesahující 30 dní. Rumunsko oznámilo Komisi verbální nótou č ze dne 22. dubna 2008, že v souvislosti s rozhodnutím vlády Bruneje Darussalam o zrušení vízové povinnosti jsou rumunští občané počínaje dnem 1. února 2008 osvobozeni od vízové povinnosti pro pobyty nepřesahující 30 dní. Na webových stránkách brunejského ministerstva zahraničních věcí je uvedeno, že vízové povinnosti pro pobyty nepřesahující 30 dní jsou zproštěni státní příslušníci všech členských zemí EU i přidružených zemí. Brunej Darussalam osvobozuje od vízové povinnosti na pobyty do 30 dnů občany většiny zemí, s nimiž uzavřela dohodu o zrušení vízové povinnosti. Na držitele běžných strojově čitelných pasů Spojených států amerických se však podle informací uveřejněných na webových stránkách brunejského ministerstva zahraničních věcí vztahuje osvobození od vízové povinnosti pro pobyty do 90 dnů. Vzhledem k tomu, že státní příslušníci jedné třetí země mohou využívat příznivějšího režimu než ostatní, hodlá Komise orgány Bruneje Darussalam požádat o vysvětlení, proč se mezi třetími zeměmi takto rozlišuje, a po obdržení stanoviska ze strany Bruneje celou situaci zhodnotí Kanada Vízová povinnost se i nadále vztahuje na státní příslušníky Bulharska a Rumunska. Od zprávy z roku 2007 zrušila Kanada vízovou povinnost pro státní příslušníky šesti členských zemí: České republiky a Lotyšska dne 31. října 2007 a Maďarska, Litvy, Polska a Slovenska dne 29. února Pokud jde o Litvu a Polsko, bez víza budou moci do Kanady od 1. ledna 2009 cestovat pouze občané, kteří jsou držiteli biometrických pasů. V souvislosti s Rumunskem a Bulharskem vykonala pověřená kanadská delegace technickou návštěvu za účelem vízovou povinnost přezkoumat v Rumunsku návštěva proběhla ve dnech dubna 2008 a v Bulharsku pak ve dnech dubna Závěrečné zprávy z těchto misí by měly být k dispozici v srpnu Komise vyjadřuje své potěšení nad zrušením vízové povinnosti pro státní příslušníky České republiky, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska a Slovenska a bude s Kanadou dále pokračovat v jednáních o zrušení vízové povinnosti pro Bulharsko a Rumunsko. Aby se s Kanadou dosáhlo úplné vzájemnosti, bude Komise rovněž pracovat na dosažení stejných práv pro všechny občany členských států EU, pokud jde o typ cestovních pasů. 3. Země, ve kterých od vydání zprávy dne 13. září 2007 nedošlo v uplatňování vzájemnosti k žádnému pokroku 3.1. Japonsko Vízová povinnost se i nadále vztahuje na státní příslušníky Rumunska. CS 6 CS

8 Japonský velvyslanec při Evropské unii oznámil Komisi dopisem ze dne 10. dubna 2008, že japonské orgány se v současné době zabývají možností podniknout opatření, jež by osvobození od vízové povinnosti rozšířila v souvislosti s krátkodobými pobyty v zemi i na občany Rumunska. Japonsko proto Komisi a Rumunsko vyzvalo ke spolupráci při sběru relevantních údajů, aby se před rozšířením působnosti zrušené vízové povinnosti vyvrátily některé obavy japonských orgánů. Komise vzala na vědomí odpověď Japonska ze dne 10. dubna 2008, avšak očekává úplnou odpověď na svou nótu z července S ohledem na prohlášení ze summitu EU-Japonsko v roce 2008 Komise znovu opakuje žádost o úplnou vzájemnost, co se týče zrušení vízové povinnosti pro občany všech členských států EU, a poukazuje přitom na význam, který vyřešení této záležitosti připsali čelní představitelé jak EU, tak Japonska Panama Vízová povinnost se i nadále vztahuje na státní příslušníky Bulharska a Rumunska. V reakci na verbální nóty ze dne 5. července 2007 a 10. dubna 2008, v nichž se žádalo o zrušení vízové povinnosti pro státní příslušníky Bulharska a Rumunska, panamské orgány dne 7. května 2008 odpověděly, že byl administrativní postup ke zrušení víz pro občany těchto zemí zahájen. Panamské orgány potvrdily svůj záměr vízovou povinnost pro občany Bulharska a Rumunska zrušit a zahájily k tomuto účelu příslušný vnitrostátní postup. Komise je názoru, že by se měla panamským orgánům pro dokončení tohoto administrativního postupu poskytnout dostatečná lhůta. Celý proces je však zároveň třeba pozorně sledovat, aby se téma nevyřešené vzájemnosti uspokojivě uzavřelo v nejbližší možné době Singapur Osvobození od vízové povinnosti se omezuje na třicetidenní pobyt v případě cest podniknutých letadlem a na čtrnáctidenní pobyt v případě cest podniknutých lodí či pozemními dopravními prostředky, přičemž tyto pobyty je na místě možné v souladu s obecným rámcem pro rušení vízové povinnosti prodloužit na dvě třicetidenní období. Státní příslušníci tří zemí (Austrálie, Jižní Koreje a Spojených států amerických) se však v Singapuru těší přednosti v podobě pobytů devadesátidenních. Dne 13. února 2008 Komise vyzvala singapurské orgány k technické schůzce za účelem projednat možnosti obnovení úplné vzájemnosti na základě variant navržených ve třetí zprávě o uplatňování zásady vzájemnosti: na základě jednostranného zrušení pro tříměsíční pobyty, nebo podepsáním dohody o bezvízovém styku. Dne 1. dubna 2008 singapurské orgány Komisi oznámily, že k žádným změnám ve vízovém programu země nedojde. V oznámení rovněž podotkly, že vedou jednání o bezvízovém styku s Českou republikou, Estonskem a Bulharskem, na základě nichž by mohli občané těchto členských států na území Singapuru pobývat po dobu 90 dnů bez nutnosti žádat CS 7 CS

9 o prodloužení. Česká republika a Bulharsko však Komisi sdělily, že žádná jednání se Singapurem v současné době neprobíhají. Estonsko se v této souvislosti doposud nevyjádřilo. Komise vyjadřuje politování nad tím, že občanům EU nebylo uděleno právo na tříměsíční bezvízový pobyt, přestože singapurští občané mohou v EU bez víza pobývat po dobu tří měsíců v rámci období šesti měsíců. Komise navíc podotýká, že nic nenasvědčuje tomu, že by bezvízový styk pro občany EU mohl dosáhnout stejné úrovně, jako je tomu v případě tří zmíněných zemí, které se těší přednostnímu zacházení. Zatímco se tedy budou analyzovat informace, které Singapur a uvedené členské státy poskytly v souvislosti s jednáními o dohodách o bezvízovém styku, Komise s ohledem na výše uvedené navrhuje zvážit zavedení protiopatření v souladu s čl. 1 odst. 4 nařízení Rady 539/ Spojené státy americké (USA) Vízová povinnost se i nadále vztahuje na státní příslušníky Bulharska, České republiky, Estonska, Řecka, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska a Slovenska. Komise na jednáních s americkými orgány téma neuplatňování zásady vzájemnosti nadále důrazně prosazuje, a to jak na úrovni technické, tak politické. Záležitost se řešila zejména na setkání ministerské trojky EU-USA v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ve dnech prosince 2007 a března 2008 a na summitu EU-USA dne 10. června Dne 30. ledna 2008 předaly americké orgány Komisi předlohy dvou memorand o porozumění, jež Spojené státy americké hodlaly podepsat jednak s jednotlivými kandidátskými zeměmi programu bezvízového styku (tzv. Visa Waiver Program), jednak se zeměmi, které do programu bezvízového styku již zařazeny jsou. Předlohy těchto memorand obsahovaly několik prvků, za jejichž řešení je zodpovědné ES, např. Elektronický systém cestovních povolení (ESTA), pokročilejší normy pro cestovní doklady a poskytování informací zjištěných na základě schengenských pravidel. Dne 12. března 2008 se Výbor stálých zástupců (Coreper) dohodl na jednání ve dvou liniích: Aby byly do amerického programu bezvízového styku zařazeny všechny členské země EU, dospělo se ke společné dohodě, podle níž mohou členské země se Spojenými státy samostatně zahájit nebo dále rozvíjet řešení otázky dvoustranných závazků. V tomto směru se má za to, že se bude respektovat právo ES a že Komise bude plně informována o průběhu jednání. Za ES jako celek pak bude jednat Komise a diskuse se bude odvíjet od společného přístupu dohodnutého dne 5. března Na setkání ministerské trojky EU-USA v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ve dnech března 2008 se EU a USA na tomto jednání ve dvou liniích dohodly v prohlášení: Otázky, které spadají do pravomoci členských států, budou projednávány s vnitrostátními orgány, zatímco otázky spadající do pravomoci EU budou projednávány s orgány EU. Pokud jde o jednání probíhající v linii ES-USA, dne 18. dubna 2008 Rada přijala pro Komisi mandát k jednání o dohodě mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy ohledně některých podmínek účasti v americkém programu bezvízového styku v souladu s článkem 711 zákona z roku 2007 o provádění doporučení komise pro vyšetřování událostí z 11. září ( Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007 ). S ohledem na tento mandát připravila Komise předlohu dohody mezi ES a USA, která byla podpořena ze CS 8 CS

10 strany členských států. Účelem této dohody je zajistit splnění zákonných požadavků, jež USA vyžadují pro vstup nebo setrvání v programu bezvízového styku a které s ohledem na jejich charakter spadají do pravomoci ES. Tato předloha dohody představovala základ pro první schůzku mezi Komisí a orgány Spojených států dne 29. dubna 2008 ohledně podmínek amerického bezvízového styku, jejichž řešení spadá do pravomoci ES. Na tomto setkání Spojené státy americké potvrdily svůj závazek v linii jednání s ES pokračovat. V rámci diskusí v této linii považují americké orgány za nejdůležitější výměnu informací. Komise a členské státy však poskytování údajů z databází EU (např. z databáze Eurodac či z Schengenského informačního systému) třetím zemím nepovažují za možné vzhledem k právním omezením. Komise je nicméně odhodlána zabývat se i jinými možnostmi, jak s orgány USA údaje sdílet. Tento příslib za ni zopakoval místopředseda Barrot v dopise, který dne 25. června 2008 zaslal ministru vnitra Chertoffovi a v němž zdůraznil, že je třeba zajisit splnění zákonných požadavků, které USA vyžadují pro vstup nebo setrvání v programu bezvízového styku a které s ohledem na jejich charakter spadají do pravomoci ES (repatriace, pokročilé normy pro cestovní doklady a bezpečnost na letištích). Spojené státy na tento dopis prozatím neodpověděly. V linii jednání s ES Komise rovněž potřebuje zhodnotit, zda jsou cestovní povolení vydávaná elektronicky v rámci ESTA srovnatelná s vízovou povinností, či nikoliv. Ve federálním rejstříku byla dne 9. června 2008 v souvislosti s elektronickým systémem cestovních povolení zveřejněna prozatímní konečná pravidla (Interim Final Rule). Na základě těchto prozatímních pravidel Komise vypracuje předběžné posouzení, zda elektronický systém cestovních povolení odpovídá, nebo neodpovídá procesu pro podávání žádosti o schengenská víza, tak jak je stanoveno ve Společných konzulárních instrukcích, a provede rovněž analýzu důsledků systému ESTA z hlediska ochrany osobních údajů. Konečné hodnocení však bude Komise moci předložit až poté, co budou ve federálním rejstříku zveřejněna konečná pravidla, tedy 60 dní před jejich vstupem v platnost. Co se týče dvoustranných jednání, sedm členských zemí podepsalo se Spojenými státy americkými memorandum o porozumění: Česká republika dne 27. února 2008, Estonsko a Lotyšsko dne 12. března 2008, Maďarsko, Litva a Slovensko dne 17. března 2008 a Malta dne 11. dubna Bulharsko pak dne 17. června 2008 se Spojenými státy podepsalo prozatímní prohlášení, v němž jsou stanoveny bezpečnostní požadavky pro program bezvízového styku. Ve snaze zlepšit spolupráci v boji proti terorismu, včetně spolupráce mezi tajnými službami spočívající ve výměně informací o teroristických hrozbách, usilují Spojené státy o dvoustranné dohody s některými členskými zeměmi. Německo například se Spojenými státy podepsalo dne 11. března 2008 dohodu o posílení spolupráce v prevenci a boji proti závažné trestné činnosti a Maďarsko pak dne 20. května 2008 s USA uzavřelo dohodu o výměně informací zjištěných v rámci šetření týkajících se osob podezřelých z terorismu. Od zprávy ze dne 13. září 2007 Spojené státy americké podepsaly se sedmi členskými zeměmi memorandum o porozumění a s jednou členskou zemí prozatímní prohlášení; zapojily se do jednání v linii ES a oznámily prozatímní konečná pravidla pro ESTA. Do programu bezvízového styku však nebyl zapojen žádný další členský stát. Evropská unie i Spojené státy opakovaně zdůraznily společný cíl dosáhnout v úplném souladu s platnými právními předpisy bezpečného bezvízového styku mezi USA a členskými státy EU, a to v nejbližší možné době. Naposledy byl tento oboustranný zájem zopakován na summitu EU-USA dne 10. června 2008, na němž se strany společně dohodly na následujícím prohlášení: Jsme odhodláni spolupracovat na zvyšování bezpečnosti bezvízového styku a Spojené státy se i nadále zavazují postupně rozšiřovat působnost programu bezvízového styku na všechny členské země CS 9 CS

11 EU, a to tak, aby cíle bylo dosaženo v nejbližší možné době, přičemž některé členské státy EU, které v programu doposud zařazeny nejsou, do něho budou zapojeny již v letošním roce. S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že pokud Spojené státy nesplní svůj slib zapojit do konce tohoto roku do programu bezvízového styku další členské země, bude třeba vůči USA zvážit příslušná opatření, aby se pokrok k uplatňování vzájemnosti urychlil. Pakliže se program bezvízového styku nerozšíří na další členské státy EU do konce roku 2008, Komise navrhne protiopatření, např. dočasné obnovení vízové povinnosti od 1. ledna 2009 pro státní příslušníky USA, kteří jsou držiteli diplomatických a jiných služebních/úředních pasů. Toto dočasné opatření by se pak zrušilo až v okamžiku, kdy se v otázce vzájemnosti dosáhne citelného pokroku. Pokud jde o elektronický systém cestovních povolení, Komise po zveřejnění konečných pravidel ve federálním rejstříku předloží předběžné hodnocení. III. Závěr Komise zastává názor, že od poslední zprávy ze dne 13. září 2007 se dialog se třetími zeměmi ohledně nového mechanismu vzájemnosti opět projevil jako účinný. Úplné vzájemnosti, pokud jde o vízovou povinnost, se dosáhlo se třemi třetími zeměmi (Izraelem, Malajsií a Paraguayí). Komise také docílila významného pokroku v jednání s Kanadou, která již vízovou povinnost ukládá pouze státním příslušníkům Bulharska a Rumunska. V případě Austrálie získala Komise pro všechny členské státy přístup k tzv. režimu automatického udělování víz a dosáhla také rovného zacházení s občany všech členských států počínaje říjnem roku Zavádění australského systému evisitors se však bude pozorně sledovat. Zahájena byla rovněž jednání o zrušení víz pro krátkodobé pobyty mezi Evropským společenstvím a Brazílií s cílem dospět k úplné vízové vzájemnosti mezi oběma stranami. K žádnému pokroku však nedošlo ve vztazích s Japonskem, Panamou, Singapurem ani se Spojenými státy americkými. V případě Singapuru Komise navrhuje zavedení protiopatření, pokud se úplné vzájemnosti nedosáhne v rozumné době. V jednání se Spojenými státy nebylo dosaženo žádného znatelného pokroku, a to přes veškerou snahu Komise a samotných členských států i navzdory slibům USA, že v letošním roce do programu bezvízového styku zařadí další členské země EU. Pakliže se tedy situace nadále nebude nijak příznivě vyvíjet, Komise navrhne zavést od 1. ledna 2009 protiopatření např. dočasně obnovit vízovou povinnost pro státní příslušníky USA, kteří jsou držiteli diplomatických a jiných služebních/úředních pasů. Co se týče amerického elektronického systému cestovních povolení, Komise po zveřejnění konečných pravidel ve federálním rejstříku záležitost předběžně posoudí. Vzhledem k důležitosti plného uplatňování vzájemnosti, Komise oznamuje svůj záměr znovu předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 30. června 2009, ačkoli oficiálně, podle čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 851/2005, tak může učinit až do 30. června CS 10 CS

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2009) 560 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2009) 560 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. října 2009 (OR. en) 14704/09 VISA 360 AUS 9 AMLAT 113 ASIE 85 CDN 28 USA 88 COMIX 781 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Schengen. 11.3.2009, Pardubice

Schengen. 11.3.2009, Pardubice Schengen 11.3.2009, Pardubice Schengen, Lucembursko 1 527 obyvatel, LAU II Počátky Schengenu uzavření tzv. Saarbrőckenské dohody, sjednána mezi SRN a Francií, 13.6.1984 důsledek protestůřidičů TIR proti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

9774/16 JC/izk DGD 1. Rada Evropské unie. Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16. Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108

9774/16 JC/izk DGD 1. Rada Evropské unie. Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16. Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108 Rada Evropské unie Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16 Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 8. října 2007 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku

II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku Dne 12. dubna 2005 proběhlo v Lucemburku jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6A_19_Vstup České republiky do Evropské unie ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA)

BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA) BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA) Bezvízový program Spojených států amerických (Visa Waiver Program VWP) Bezvízový program spravuje Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.10.2014 C(2014) 7594 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22.10.2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí K(2011) 5500 v konečném znění, pokud jde o název a seznam

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních čtvrtletí 203 CR 2- Registrováno ČSÚ ČV 7/3 ze dne 23. 4.202 IKF 25403 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 203.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 324. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 324. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 324. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 17. května 2006 ke Zprávě Komise Radě o uplatňování zásady vzájemnosti

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 14. schůze konané dne 12. dubna 2007 k Zelené knize K Evropě bez tabákového kouře: Možnosti

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2013 COM(2013) 584 final 2013/0283 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje prodloužit uplatňování zvláštního

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu Taulka : Základní pfiehled v vozû podle jednotliv h zemí a osmi skupin vojenského materiálu Skupina vojenského materiálu Celkem Země / Region A B C D E F G H podle zemí / regionů 8 Severní Afrika a 2 6

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů 00345/07/CS WP 132 00345-01/07/CS WP 151 Stanovisko č. 2/2007 k informování cestujících o předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) orgánům

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2010 KOM(2010)313 v konečném znění 2010/0174 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést opatření odchylující se od článku 193

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o posíleném

Více