Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014"

Transkript

1 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014

2 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam Luční 350 mob Hradec Králové byt mail: fax Komise rozhodčích Pavel Sobotka zam. B.Němcové 389 byt Trutnov mob mail: fax STK RNDr. Frýza Bedřich zam Felberova 1 byt Svitavy fax mail: mob Organizační Luděk Burian Sluneční Staré Hradiště mob mail: fax Královéhradecká krajská organizace ČUS U Koruny 292, Hradec Králové 2 tel.: č.účtu /0600 G- Capital Bank, variabilní symbol 28 Český svaz plaveckých sportů Sekretariát ČSPS tel Atletická 100 / 2 PS Praha mail - fax Adresář oddílů východních Čech DeJič Sportovní plavecký klub Dr. Prostředník Jan zam Delfín Jičín Butovská 595 fax Jičín mob DeNá Delfín Náchod Hakl Roman Krytý bazén Pražská 178 zam Náchod mob fax KajDo Kajman Dobruška Dolková Donata byt mob: Dobruška zam. fax.

3 KOPar Klub otužilců Pardubice Jiří BEZOUŠKA byt Čihákova 2458 mob: Pardubice zam. fax. KVSPa Klub vodních sportů PaedDr. Baier Pavel Pardubice U Zvoničky Srch LoČT Lokomotiva Č.Třebová Renata Eisenvortová mob Dr. E. Beneše Česká Třebová LoTr Lokomotiva Trutnov Břeň Tomáš Krytý bazén zam Na Lukách fax Trutnov mob PKCHr Plavecký klub Chrudim Merhautová Eva zam DDM, Palackého 418 fax Chrudim III byt mob PKHK Plav.klub Hradec Králové Matuška Václav zam Pl.baz.Eliščino nábř Hradec Králové mob PKPar Plav. klub Pardubice Stloukalová Brigita byt Karla IV zam Pardubice mob PKSvi Plav.klub Svitavy RNDr. Frýza Bedřich zam Felberova 1 byt Svitavy fax mob PKVM Plav.klub Vysoké Mýto Dostál Jiří zam Pivovarská 406 fax Vysoké Mýto byt mob PONMM Plavecký oddíl Šmejkalová Renata zam Nové Město nad Metují plavecký bazén fax Dům zdraví 28.října 415 byt Nové Město nad Metují mob POPo Plavecký oddíl ORKA Jandík Zdeněk byt Krytý bazén- Nádražní 775 zam Polička ReHoř Rejnok Hořice Mgr. Pavel Urban mob Janderova 2156 tel Hořice SCPAP Sportovní club Plav. areál Sedlák Miroslav zam Pardubice Staré Hradiště fax mob STSku Swiming Team Sport Nika Palečková mobil:

4 Družstevní Skuteč SpsHK Sportstyl Hradec Králové Horák Milan byt Smetanovo nábř.1189 zam Hradec Králové TJJil Plavecký klub NIKÉ Říha Vladimír mob TJ Jilemnice 2. ZŠ Jana Haracha 97 zam Jilemnice fax byt ZeHK Sportovní club Zéva PAVLŮ Renata zam Eliščino nábř Hradec Králové mob

5 TERMÍNOVÁ LISTINA 2014 Krajské soutěže Datum Místo konání Kategorie Bazén Mistrovství ČR družstev - 1. kolo Trutnov Krajský pohár 1.kolo Trutnov Modrá stuha Náchod Krajský pohár 2.kolo Trutnov PJKP Trutnov Jarní pohár města Hradce Králové Hradec Králové Krajský pohár 3.kolo Trutnov Cena Třebovské lokomotivy česká Třebová Krajské přebory žactva Trutnov 12let a starší Krajské přebory žactva Svitavy let Krajské přebory žactva Chrudim 9 a mladší O cenu rytíře Hrona Náchod Krajský pohár 4.kolo Trutnov VC Trutnova Krajský pohár 5.kolo Trutnov Krajský pohár 6.kolo Trutnov PJKP Náchod Krajské přebory žactva Náchod let Krajské přebory žactva Česká třebová 12let a starší Krajské přebory žactva Jičín 9 a mladší 25

6 Upozornění: 3.NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Na Pohárech ČR 10-ti a 11-ti letého žactva startují české oddíly na České a moravské na Moravské části pohárové soutěže. Výjimku mají pouze oddíly Východních Čech, které do nahlásí ve které pohárové části budou startovat a v ní zůstanou celý rok Řízení soutěží: Soutěže řídí společná soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj prostřednictvím KSK Předpisy: Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení rozpisu příslušné soutěže Systém soutěží : V soutěžích jednotlivců a štafet se plave bez finále přímo na čas. Počet rozplaveb upraví pořadatel dle počtu přihlášených závodníků tak, aby přijetí závodníků jednotlivých kategorií bylo rovnoměrné. Společná soutěžní komise plavání P a KH krajů si vyhrazuje právo provést změnu v rozpisech soutěží v průběhu roku, pokud to okolnosti budou vyžadovat Přihlášky: Přihlášky oddíly zasílají pouze on-line. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným způsobem (např. poštou v listinné podobě) nebudou přijaty Přihlášky štafet: Štafety se přihlašují v průběhu soutěže dle pokynů pořadatele. Štafety na mistrovské soutěži musí být sestaveny pouze z členů registrovaných v jednom oddíle Prezence : Prezence závodníků musí být ukončena nejpozději 30 minut před zahájením závodu. Při prezenci musí oddíl zajistit omluvení všech závodníků, jejichž přihláška byla do soutěže přijata a kteří se soutěže nezúčastní s výjimkou těch, kteří byli již dříve řádně odhlášeni Kontrola dokladů: Platí pro soutěž družstev.při prezenci předloží vedoucí družstev platné registrační průkazy přítomných závodníků. Bez předložení registračního průkazu nebude závodníkovi povolen start v soutěži. Kontrolu registračních průkazů provádí pořádající oddíl, který zjištěné nedostatky ohlásí před započetím soutěže vrchnímu rozhodčímu Startovní listina: Sestavení startovní listiny je konečné až po odhláškách provedených při prezenci a platí na celý den. Startovní listina je sestavena dle nahlášených časů. Na volné dráhy místo odhlášených závodníků budou zařazeni náhradníci, kteří byli řádně přihlášeni na danou disciplinu. Start zařazeného náhradníka je povinný. Pořadatel je oprávněn po provedených odhláškách a omluvách přelosovat startovní listinu dle přihlášených časů bez omluvených a odhlášených závodníků a po zařazení náhradníků, pokud technicky zajistí přelosování startovní listiny a její včasné vyvěšení. Pořadatel je povinen vyvěsit startovní listinu v prostoru závodiště nejpozději 10 min před zahájením závodů Start mimo soutěž: Start mimo soutěž v soutěžích jednotlivců a štafet není povolen. Při soutěži družstev je povolen start mimo soutěž, pouze však na volných drahách soutěžních rozplaveb a pouze z řad závodníků uvedených na soupiskách startujících družstev. Není povoleno přidávání rozplaveb a pokud je počet zájemců o start mimo soutěž větší než počet volných drah v soutěžních rozplavbách, rozhodne v souladu s výše uvedeným omezením vrchní rozhodčí Startovní povely: Při všech soutěžích platí pravidlo jednoho startu Výsledky : Pro zasílání a předávání výsledkových listin platí pravidla uvedená v STD ČSPS pro daný rok viz. Rozdělovník pro zasílání dokumentů 3.12.Ceny: Vítězové jednotlivých disciplin získávají titul Přeborník Pardubického a Královehradeckého kraje, a to v každé vypsané kategorii. První tři v každé disciplině obdrží diplom. Pokud není v rozpise jednotlivých soutěží uvedeno jinak, hodnotí se vyjma štafetových závodů každá kategorie samostatně(žactvo po ročnících) Odpovědnost: Při všech závodech jsou vedoucí družstev odpovědni za chování svých závodníků v prostorách bazénů Stravování : Není-li stanoveno jinak, zasílají se současně s přihláškou také objednávky na ubytování a stravování. V opačném případě pořadatel stravu a ubytování nezajistí Hospodářské podmínky: Pořádající oddíl vybírá startovné za skutečné starty, nikoliv za přihlášené (pokud jsou dodržena ustanovení těchto dokumentů o odhlašování a omluvách závodníků). V roce 2014 činí startovné 30,- Kč za start jednotlivce a 900,- Kč za start družstva. OSK si vyhrazuje právo provést úpravu startovného za starty v soutěžích s přihlédnutím na dotace z ČSPS. Přehled příjmů a výdajů zasílají pořádající oddíly doporučeně na příslušném formuláři, který je přílohou dokumentů, na adresu Ing. Medka uvedenou v adresáři. Na stejnou adresu se zasílá i faktura za pronájem bazénu. Na fakturu samotnou je však v kolonce odběratel třeba uvádět adresu : Královehradecká krajská organizace ČSTV, U Koruny 292, Hradec Králové, IČ: Odměny rozhodčím: Při bankovních převodech uvádějte variabilní symbol 28. Odměna vrchního rozhodčího, vrchního časoměřiče, hlasatele,startéra a obsluhy počítače činí 300,-Kč za jeden půlden závodu. Odměna ostatních rozhodčích činí 250,-Kč za jeden půlden závodu. Delegovaní rozhodčí mají v případě použití vlastního osobního automobilu nárok na proplacení jízdného ve výši 3,50- Kč za jeden kilometr a stravného dle Směrnic ČSPS( Kč). Za přípravu závodů včetně obsluhy a zajištění výpočetní techniky činí odměna pořádajícího klubu 500,-Kč za půlden Informace : Podává KSK a pořadatel pověřený uspořádáním soutěže, viz adresář těchto dokumentů Kategorie pro soutěže jednotlivců : věková kategorie Muži Ženy nejmladší žactvo D 9 let a ml. C 10 let mladší žactvo B let starší žactvo A let mladší dorost 15-16let starší dorost 17-18let dospělí 19let a starší 3.19.Omezení startů dle soutěžního řádu: Věk počet startů za půlden nejdelší trať 6 9 let 2 400m let m let m nad 18 let bez omezení bez omezení Obecná úprava: Pokud není uvedeno jinak, platí soutěžní řád, pravidla plavání a celostátní dokumenty STK.

7 Delegace rozhodčích 2014 Datum Soutěž Pořadatel VR 1 VR 2 Vrchní časoměříč MČR družstev LoTr Sobotka Morávková KP 1.kolo LoTr Morávek Pokorný KP 2.kolo LoTr Sobotka Pokorný KP 3.kolo LoTr Morávek Pokorný KPŽ 12let a starší LoTr Kunt Sobotka Morávková KPŽ let PKSvi Morávek Frýza Frýzová KPŽ 9let a mladší PKChr Kunt Merhautová KP 4.kolo LoTr Sobotka Pokorný KP 5.kolo LoTr Morávek Pokorný KP 6.kolo LoTr Sobotka Pokorný KPŽ let DeNa Medek Morávek Kramlová KPŽ 12let a starší LoČT Sobotka Frýza Morávková KPŽ 9let a mlaší DeJi Prostředník Morávková

8 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI DRUŽSTEV TJ/klub přihlašuje své družstvo mužů žen * do Mistrovství ČR družstev 2014 a současně se zavazuje, že se družstvo, za podmínek stanovených rozpisem soutěže, zúčastní 2. a v případě postupu 3. kola. * nehodící se škrtněte V dne Adresa odpovědného pracovníka příp. vedoucího družstva : Razítko a podpis : SOUPISKA ZÁVODNÍKŮ Číslo Příjemní Jméno Rok naroz Účast v soutěži Semifinále Finále A B A B Poznámka - VR zaznačí kontrolu do sloupečku A příslušného kola - skutečná účast se vyznačuje do sloupečku B příslušného kola

9 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Mistrovství ČR družstev - 1.kolo 2014 Pořadatel: Lokomotiva Trutnov Datum a místo konání: Trutnov Termín přihlášek: v úterý Adresa na zasílání přihlášek: zaslat i na Startovné: 900 Kč za každé přihlášené družstvo B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Závody jsou soutěží družstev a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Startují: Závodníci všech věkových kategorií Časový pořad disciplin: 1. půlden 2. půlden rozpl. 8,00-8,30 hod závod 8,30 hod dle dohody trenérů v rámci pravidel 1, 200 m prsa ženy 15, 200 m volný způsob ženy 2, 200 m prsa muži 16, 200 m volný způsob muži 3, 100 m volný způsob ženy 17, 100 m prsa ženy 4, 100 m volný způsob muži 18, 100 m prsa muži 5, 200 m motýlek ženy 19, 200 m znak ženy 6, 200 m motýlek muži 20, 200 m znak muži 7, 100 m znak ženy 21, 50 m volný způsob ženy 8, 100 m znak muži 22, 50 m volný způsob muži 9, 400 m polohový závod ženy 23, 100 m motýlek ženy 10, 400 m polohový závod muži 24, 100 m motýlek muži 11, 400 m volný způsob ženy 25, 200 m polohový závod ženy 12, 1500 m volný způsob muži 26, 200 m polohový závod muži 13, 4x100 m polohová štafeta ženy 27, 800 m volný způsob ženy 14, 4x100 m polohová štafeta muži 28, 400 m volný způsob muži 29, 4x100 m volný způsob ženy 30, 4x100 m volný způsob muži Omezení startů: Počet závodníků: Závodníci a závodnice mohou v jednotlivých kolech soutěže startovat maximálně ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, v souladu s omezeními počtu startů počtu startů v jednotlivých soutěžních půldnech, dle Soutěžního řádu plavání. V semifinálovém kole mohou startovat maximálně 2 družstva mužů a 2 družstva žen z jednoho oddílu. Ve finálovém kole smí startovat jak v soutěži mužů, tak i žen, za oddíl pouze jedno družstvo. Maximální počet závodníků uvedených na soupisce družstva je 16. V případě, že při doplnění soupisky by počet závodníků přesáhl toto maximum, je potřeba přebytečné závodníky ze soupisky družstva vyškrtnout, jinak budou doplněni závodníci pouze do maximálního počtu a to v abecedním pořadí.

10 Prezentace: Upozornění: Prezentaci závodníků proveďte nejpozději do 8,00 hod. Nutno předložit členské průkazy a písemně seznam nepřítomných závodníků *Přihlášky na 1.kolo soutěže zasílejte do přímo pořadateli *Přihlášky na 2. zasílejte do na adresu: *Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 - POB 40, Praha 6 *nebo Přihlášky pro 1. i 2. kolo musí obsahovat - * Název soutěže (Mistrovství ČR družstev 2014) * Závaznou zkratku oddílu * Označení zda se jedná o družstvo mužů či žen * V případě více soutěžních družstev jejich rozlišení (A, B, C atd.) * Soupisku závodníků s uvedením příjmení, jména a ročníku narození * Příjmení, jméno a adresu vedoucího družstva, příp.odpovědného pracovníka oddílu * Razítko oddílu a podpis jeho odpovědného pracovníka. Přihlášky na 2. kolo musí navíc obsahovat - * Závazné vyjádření oddílu, že se družstvo, za podmínek stanovených rozpisem soutěže, zúčastní v případě postupu i 3. kola. (viz. příloha) Doplnění soupisek: Povinost: Pro 3. kolo (finále) lze doplnit soupisky jednotlivých družstev buď písemně na adrese Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 POB 40, Praha 6, nebo em na adrese a to nejpozději do Každý oddíl je povinen: a) zajistit účast družstev v soutěži tak, jak se zavázal v přihlášce

11 Krajský přebor 9-ti letého a mladšího žactva 2014 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Letní Chrudim Plavecký klub Chrudim Zimní Jičín Delfín Jičín Datum a místo konání: Letní Chrudim Termín přihlášek: Adresa na zasílání přihlášek: Zimní Letní Zimní Letní Zimní Jičín v úterý v úterý online online Startovné: 30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné neplatí B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Startují: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Žáci a žačky ročník narození 2005 a mladší. Časový pořad disciplin: 1. půlden - sobota resp půlden - sobota resp Začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,30-9,00 hod. Začátek závodů 14,00 hod. Rozplavání 13,30-14,00 hod. 1, 100 m volný způsob žačky 11, 100 m volný způsob žáci 2, 100 m prsa žáci 12, 100 m prsa žačky 3, 50 m prsa žačky 13, 50 m prsa žáci 4, 50 m znak žáci 14, 50 m znak žačky 5, 100 m znak žačky 15, 100 m znak žáci 6, 100 m polohový závod žáci 16, 100 m polohový závod žačky 7, 50 m motýlek žačky 17, 50 m motýlek žáci 8, 50 m volný způsob žáci 18, 50 m volný způsob žačky 9, 4x50m volný způsob žačky 10, 4x50m volný způsob žáci Omezení startů: Způsob kvalifikace: Prezentace: Závodníci a závodnice smí startovat pouze ve čtyřech disciplinách jednotlivců a ve štafetách, maximálně však ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. Do přihlášky uvádějte časy zaplavané na libovolných závodech od Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod. Štafety: Diplomy: Štafety se hodnotí společně Diplomy obdrží žactvo zvlášť v kategorií 9let a kategorii 8let a mladší.

12 Krajský přebor 10-ti a 11-ti LETÉHO ŽACTVA 2014 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Letní Svitavy Plavecký klub Svitavy Zimní Náchod Delfín Náchod Datum a místo konání: Letní Zimní Svitavy Náchod Termín přihlášek: Letní v úterý Zimní v úterý Adresa na zasílání přihlášek: Letní Zimní online online Startovné: B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: 30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné neplatí Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Startují: Žáci a žačky ročník narození 2003 a 2004 Časový pořad disciplin: 1. půlden - So resp Začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,30-9,00 hod. 2. půlden - So resp Začátek závodů min 90min po po ukončení 1.půldne Začátek rozplavání 30 min před začátkem závodu 1, 100 m znak žačky , 100 m volný způsob žáci , 100 m znak žáci , 100 m volný způsob žačky , 200 m prsa žačky , 100 m prsa žáci , 200 m prsa žáci , 100 m prsa žačky , 50 m prsa žačky , 200 m znak žáci , 50 m prsa žáci , 200 m znak žačky , 50 m volný způsob žačky , 50 m znak žáci , 50 m volný způsob žáci , 50 m znak žačky , 100 m motýlek žačky , 50 m motýlek žáci , 100 m motýlek žáci , 50 m motýlek žačky , 100 m polohový závod žačky , 200 m polohový závod žáci , 100 m polohový závod žáci , 200 m polohový závod žačky , 200 m volný způsob žačky , 200 m volný způsob žáci , 400 m volný způsob žáci , 400 m volný způsob žačky , 4x50 m polohová štafeta žačky , 4x50 m volný způsob žáci , 4x50 m polohová štafeta žáci , 4x50 m volný způsob žačky , 800 m volný způsob žačky , 800 m volný způsob žáci 2003 Omezení startů: Způsob kvalifikace: Prezentace: Závodníci a závodnice smí startovat pouze v šesti disciplinách jednotlivců a ve štafetách, maximálně však ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě v jednom půldnu. Do přihlášky uvádějte časy zaplavané na libovolných závodech od Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod. Štafety: Štafety se hodnotí společně

13 KRAJSKÝ PŘEBOR 12-ti LETÉHO ŽACTVA a starších A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Letní Trutnov Lokomotiva Trutnov Zimní Česká Třebová Lokomotiva Česká Třebová Datum a místo konání: Letní Trutnov Zimní Česká Třebová Termín přihlášek: Letní v úterý Zimní v úterý Adresa na zasílání přihlášek: Letní Zimní online online Startovné: 30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné neplatí B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ Systém soutěže: Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Startují: muži a ženy ročník narození 2002 a starší Časový pořad disciplin: 1. půlden - So resp Začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,30-9,00 hod. 2. půlden - So resp Začátek závodů min 90min po po ukončení 1.půldne Začátek rozplavání 30 min před začátkem závodu 1, 200 m volný způsob žáci 13, 50 m volný způsob žačky 2, 200 m volný způsob žačky 14, 50 m volný způsob žáci 3, 100 m prsa žáci 15, 200 m polohový závod žačky 4, 100 m prsa žačky 16, 200 m polohový závod žáci 5, 200 m motýlek žáci 17, 100 m znak žačky 6, 200 m motýlek žačky 18, 100 m znak žáci 7, 100 m polohový závod žáci 19, 400 m volný způsob žačky 8, 100 m polohový závod žačky 20, 4x50 m volný způsob žáci 9, 400 m volný způsob žáci 21, 4x50 m polohová štafeta žačky 10, 4x50 m volný způsob žačky 22, 1500 m volný způsob žáci 11, 4x50 m polohová štafeta žáci 12, 800 m volný způsob žačky 3. půlden - Ne resp Začátek závodů 9,00 hod. Rozplavání 8,30-9,00 hod. 23, 200 m znak žačky 24, 200 m znak žáci 25, 100 m motýlek žačky 26, 100 m motýlek žáci 27, 200 m prsa žačky 28, 200 m prsa žáci 29, 100 m volný způsob žačky 30, 100 m volný způsob žáci 31, 400 m polohový závod žačky 32, 400 m polohový závod žáci Způsob kvalifikace: Časy zaplavané na libovolných závodech od

14 Omezení startů: V disciplíně 800m VZ a 1500m VZ stanoví počet rozplaveb pořadatel. Prezentace: Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod.

15 FORMULÁŘ PRO VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ SOUTĚŽE Název soutěže: Místo konání: Datum konání: Pořádající oddíl: Náklady na pronájem bazénu hodin a... Kč Kč Náklady na odměny rozhodčím (OPPP) Náklady na cestovné rozhodčích Náklady na přípravu soutěže Kč Kč Kč Oblastní soutěžní komisi plavání budeme fakturovat Kč V Dne Razítko a podpis pořádajícího oddílu

16 PŘEHLED STARTUJÍCÍCH A POČTU STARTŮ Název soutěže: Místo konání: Datum konání: Pořádající oddíl: Oddíl počet startů počet startujících DeJi DeNá KajDo KVSPa LoČT LoTr PKHK PKChr PKPar PKSvi PKVM POPo ReHoř SCPAP STSku SpsHK TJJil Zéva V Dne Razítko a podpis pořádajícího oddílu

17

18

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2013

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2013 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2013 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

Pardubický a Královehradecký kraj SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017

Pardubický a Královehradecký kraj SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Pardubický a Královehradecký kraj SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495 088 740 Luční 350 mob.

Více

KRAJSKÝ SVAZ ČSPS KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ SPOLEČNÉ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018

KRAJSKÝ SVAZ ČSPS KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ SPOLEČNÉ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ A KRAJSKÝ SVAZ ČSPS PARDUBICKÝ KRAJ SPOLEČNÉ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 Adresář Krajského svazu ČSPS - Královehredecký kraj Předseda a sídlo svazu Doručovací

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

KRAJSKÝ SVAZ ČSPS KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÝ SVAZ ČSPS PARDUBICKÝ KRAJ SPOLEČNÉ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019

KRAJSKÝ SVAZ ČSPS KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÝ SVAZ ČSPS PARDUBICKÝ KRAJ SPOLEČNÉ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ A KRAJSKÝ SVAZ ČSPS PARDUBICKÝ KRAJ SPOLEČNÉ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 Adresář Krajského svazu ČSPS - Královehredecký kraj Předseda a sídlo svazu Břeň Tomáš

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO OBSAH: Termínová listina 2010... 1 Mistrovství republiky družstev... 4 Meziokresní

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK 2015 Mojmír Axman předseda OSK SMaS OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 Datum

Více

JUBILEJNÍ 30. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA Pod osobní záštitou starosty města a poslance PČR Mgr. Ivana Adamce a jednatele FM Servis Trutnov Petra Folce

JUBILEJNÍ 30. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA Pod osobní záštitou starosty města a poslance PČR Mgr. Ivana Adamce a jednatele FM Servis Trutnov Petra Folce JUBILEJNÍ 30. VELKÁ CENA MĚSTA TRUTNOVA Pod osobní záštitou starosty města a poslance PČR Mgr. Ivana Adamce a jednatele FM Servis Trutnov Petra Folce I.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel Oddíl plavání TJ

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ubytování a stravování: PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Klub sportovního plavání Kladno Zimní AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl Datum a místo konání: Letní 9.

Více

ORIÁLU MUDR. města. Pod. k, Ph.D.

ORIÁLU MUDR. města. Pod. k, Ph.D. SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECK KÝCH SPORTŮ POŘÁDÁP : VELKOU CENU MĚSTA OLOM MOUCE XLIV. ROČNÍK MEMO ORIÁLU MUDR. JANA OPLETALAA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis Mistrovství Královéhradeckého kraje jednotlivců 2016 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Rychnov n. Kn. Datum: 30. leden

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2011 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Velké ceny města Opavy v plavání. memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové

Velké ceny města Opavy v plavání. memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové . Klub plaveckých sportů Opava pořádá 19. 2. - 20. 2. 2011 XVIII. ROČNÍK Velké ceny města Opavy v plavání a VIII. ROČNÍK memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové Klub plaveckých sportů Opava, Zámecký okruh 4,

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2015 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí.

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí. TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost sobota 14. 4. 2012 Praha Podolí Všeobecná ustanovení: Pořadatel: Datum konání: sobota 14. 4. 2011 Místo konání: Přihlášky:

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 1 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2019 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2018 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ pořádá dne 30. září 2017 XXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice Hlavní závod: 100

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje Termínová listina 2015

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Ski klub Harrachov. v severské kombinaci (evid.č.12,13/sk) 28.2.-2.3.2014 Harrachov

Ski klub Harrachov. v severské kombinaci (evid.č.12,13/sk) 28.2.-2.3.2014 Harrachov Ski klub Harrachov POZVÁNÍ A ROZPIS Mistrovství České republiky v severské kombinaci (evid.č.12,13/sk) Mistrovství České republiky Republikový klasifikační závod ve skoku na lyžích (evid.č.17,18/sl) 28.2.-2.3.2014

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Sportovně technické dokumenty 2010 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje TERMÍNOVÁ LISTINA 2016

Více

Velké ceny města Opavy v plavání. memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové

Velké ceny města Opavy v plavání. memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové . Klub plaveckých sportů Opava pořádá 28. 2. - 1. 3. 2015 XXII. ROČNÍK Velké ceny města Opavy v plavání a XII. ROČNÍK memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové Klub plaveckých sportů Opava, Zámecký okruh 4, Opava,

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

VÝSLEDKY. Krajské přebory 9tiletí a mladší Pardubický kraj

VÝSLEDKY. Krajské přebory 9tiletí a mladší Pardubický kraj VÝSLEDKY Krajské přebory 9tiletí a mladší Pořadatel: Plavecký klub Pardubice, z. s. Místo: Krytý bazén Ústí nad Orlicí 25 m bazén, 5 drah Datum: 26. května 2018 Seznam zútněných klubů, počet útníků Přijatí

Více

Zápis č. 5/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 31. 5. 2016

Zápis č. 5/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 31. 5. 2016 Přítomní: Petr Adamec, Mojmír Axman, Petr Vodák, Luboš Imryšek, Roman Havrlant, Boris Neuwirt, Vlastimír Perna, Petr Thiel Hosté: Omluveni: Andrea Balášová Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec předseda sekce

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

V PLAVÁNÍ

V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 22.-24.4.2016 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 31. 12. 2018 A: termínová listina: Leden 19. Krajské kolo

Více

Svaz potápěčů České republiky. Finále ligy mládeže SPČR v PP / RP 2014 kategorie E,D a C. Propozice

Svaz potápěčů České republiky. Finále ligy mládeže SPČR v PP / RP 2014 kategorie E,D a C. Propozice Svaz potápěčů České republiky Finále ligy mládeže SPČR v PP / RP 2014 kategorie E,D a C Propozice Technické provedení: Uhlomost-sport Most Datum konání: 8. 9. listopadu 2014 Místo konání: Aquadrom Most

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MINITENIS TECNIFIBRE CUP MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA ROZPIS PRO ROK 2015

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MINITENIS TECNIFIBRE CUP MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA ROZPIS PRO ROK 2015 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV MINITENIS TECNIFIBRE CUP MEMORIÁL ZDEŇKA KOCMANA ROZPIS PRO ROK 2015 vedoucí soutěží hlavní partner projektu A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní

Více

SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP

SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Charakteristika Soutěž o Český pohár - ČP je celosezónní soutěž jednotlivců, sportovních kolektivů a klubů, prováděná samostatně v biatlonu - ČPB a letním

Více

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 5 2009/10

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 5 2009/10 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 5 2009/10 Změny v kalendáři: Jarní šavle se koná o týden později tj. 1.5.2010. Setkání jubilantů se uskuteční v Praze v pátek 28.5.2010. Upozornění pro účastníky

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2019 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2017 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2017 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy Organizační zabezpečení okresního kola hry PLAMEN v požárních disciplínách, které se koná v Jaroměřicích a je zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci

Více

OLOMOUC 18. 19. června 2016

OLOMOUC 18. 19. června 2016 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc MT: +420 777 311 108; +420 776 822 216; E-mail: zatloukal@cvf.cz; olkvs@cvf.cz Komise společenského významu OL KVS VYDÁVÁ Finále XX.

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2013 Český pohár ve veslování 2013 KATEGORIE ČESKÉHO POHÁRU VE VESLOVÁNÍ 2013 Celkový vítěz Českého poháru 2013: je oddíl, který získá nejvíce bodů v součtu bodování

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 27. 12. 2017 A: termínová listina: Leden 20. Krajské kolo

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22 OBSAH Úvod Termínová listina soutěží řízených KP SKO ČSTV Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených KP SKO ČSTV Letní přebor Středočeského

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2016 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

krytý bazén 25m, Hradská 854,76001 Zlín

krytý bazén 25m, Hradská 854,76001 Zlín 1. Všeobecná ustanovení: Datum: 28.-29. 11. 2015 Místo: Přihlášky: Hospodářské podmínky: Informace na telefonu: krytý bazén 25m, Hradská 854,76001 Zlín podávají plavecké oddíly do 17. 11. 2015 on-line

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

PROPOZICE XII. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE

PROPOZICE XII. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PROPOZICE XII. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE : PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS ve spolupráci s PARDUBICKÝM KRAJEM, CHRUDIMSKÝM DENÍKEM, SPORTOVNI UNII CHRUDIMSKA, městy Chrudim, Slatiňany,

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 11.5. - 13.5.2018 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Z Á P I S č. 2/2011 ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. března 2011 od 9:30 hod. Praha, budova ČSTV na Strahově

Z Á P I S č. 2/2011 ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. března 2011 od 9:30 hod. Praha, budova ČSTV na Strahově Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929 Tel / Fax: 220 513 274, telefon: (GSM brána) 603 646 441, mobil: 721 820 755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz www.svaznarodnihazene.cz

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce skoků do vody

Český svaz plaveckých sportů Sekce skoků do vody Český svaz plaveckých sportů Sekce skoků do vody SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 Obsah Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2 Sestavy, koeficienty obtížnosti přípravných skoků, termínová listina 3 Termínová

Více

Sokolská župa Podbělohorská Újezd 450, Praha 1, 118 01

Sokolská župa Podbělohorská Újezd 450, Praha 1, 118 01 Závody se uskuteční ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek, sobota, neděle) pátek 24. dubna plavání Tyršův dům - bazén příloha č. 1 sobota 25. dubna atletika ZŠ Campanus - Praha 4 příloha č. 2 neděle 26.

Více

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery 1) Termínová listina Krajského svazu ČSPS Ústecký kraj pro rok 2019 Leden 26.01.2019 MČR družstev 1. kolo Chomutov 25m Únor Litoměřický kalich Litoměřice 25m Březen 31.03.2019 Krajský přebor v dlouhých

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky TZP NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 29.5-31.5 2015 Závody jsou konány za podpory Fondu mládeže a tělovýchovy

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

Soutěžní řád 2011 2012 pro závody kategorie B a C

Soutěžní řád 2011 2012 pro závody kategorie B a C Soutěžní řád 2011 2012 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. A pořádaných na území

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Jihomoravský svaz plaveckých sportů Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Sportovně technické dokumenty 2015 Adresář klubů Jihomoravského kraje Obsah OSPHo Oddíl sportovního plavání Hodonín

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

Pražské. technické doku. Obsah:

Pražské. technické doku. Obsah: Pražská tělovýchovná unie PR RAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha Českého Č svazu plaveckých sportů sídlo: Hanusova 16, Post box 31, 140 00 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

Česká kuželkářská asociace. Sportovně technická komise. Rozlosování a adresář 2015/2016

Česká kuželkářská asociace. Sportovně technická komise. Rozlosování a adresář 2015/2016 Česká kuželkářská asociace Sportovně technická komise Rozlosování a adresář 2015/2016 SKK Hořice SKK Jičín TJ Červený Kostelec TJ Tesla Pardubice SKK Náchod A SKK Náchod B TJ Start Rychnov nad Kněžnou

Více

VÝSLEDKY. Místo konání: Lipenská přehrada - Vltava - říční úsek 331-332,5 Místo startu: prostor pod areálem Lipno point v obci Lipno nad Vltavou

VÝSLEDKY. Místo konání: Lipenská přehrada - Vltava - říční úsek 331-332,5 Místo startu: prostor pod areálem Lipno point v obci Lipno nad Vltavou 27. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR NA 20KM v dálkovém plavání pro rok 2010 VÝSLEDKY Datum konání: Teplota vody/vzduchu: 19 ºC / 15 ºC Místo konání: Lipenská přehrada - Vltava - říční úsek 331-332,5 Místo startu:

Více

V PLAVÁNÍ VELKÉ CENY MĚSTA ZNOJMA. oddíl plavání TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZNOJMO. pořádá ve dnech 14. a 15. 11. 2009. 42. ročník. 6. kolo Českého poháru

V PLAVÁNÍ VELKÉ CENY MĚSTA ZNOJMA. oddíl plavání TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZNOJMO. pořádá ve dnech 14. a 15. 11. 2009. 42. ročník. 6. kolo Českého poháru TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZNOJMO oddíl plavání pořádá ve dnech 14. a 15. 11. 2009 42. ročník VELKÉ CENY MĚSTA ZNOJMA V PLAVÁNÍ 6. kolo Českého poháru Hlavní závod: Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Plavecký maraton. Za podpory města Hlučína

Plavecký maraton. Za podpory města Hlučína Plavecký maraton Za podpory města Hlučína Datum: 23. - 24.7. 2011 místo: Hlučínská štěrkovna Sobota Neděle Teplota vody : 20,5 o C 20 o C Teplota vzduchu: 21 o C 16 o C Rozhodčí: VR : VČ: časoměřiči: Cíloví

Více

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 bazén 25m, 6 drah, obrátkové stěny hladké, ruční měření; teplota vody: 26,5

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

19. - 21. srpna 2011

19. - 21. srpna 2011 Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Generální ředitelství HZS

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

OBLASTNÍ POHÁR VÝCHODNÍ ČECHY žactvo let,

OBLASTNÍ POHÁR VÝCHODNÍ ČECHY žactvo let, OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE TJ DELFÍN NÁCHOD OBLASTNÍ POHÁR VÝCHODNÍ ČECHY žactvo 10-11 let, podzim 2010 Místo konání: Náchod Datum: 13.11.2010 Bazén: 25m/6drah, obrátky hladké Vrchní rozhodčí: Časomíra:

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014 OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Obsah: 1) Termínová listina 2) Všeobecná ustanovení 3) Informace a pokyny 4) Rozpisy soutěží 5) Školení 6) Adresář Sportovně technické dokumenty

Více