Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC"

Transkript

1 ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a. s.; E.ON Czech. 45 kv AC PNE vydání Obsah strana 1. Všeobecně Předmět normy Rozsah platnosti Normativní odkazy Vypracování normy Termíny a definice Sloup J Sloup D Sloup Š Sloup A Sloup U Vzpěra Kotva Konzola Svorníkový třmen Objímka Stupačka Návrhová únosnost Mezní stav použitelnosti Mezní stav únosnosti Technické požadavky Předpoklady návrhu Požadavky na materiál Kovové materiály Nekovové materiály Požadavky na hotové výrobky Obecné vlastnosti Povrchové charakteristiky Mechanická odolnost Ochrana proti korozi Spojovací materiál Základní unifikované parametry Zkoušení Typové zkoušky Výběrové zkoušky Kusové zkoušky Mechanické zkoušky Počet zkoušených součástí Způsob zatěžování Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Kontrola prohlídkou Kontrola materiálu a rozměrů Přejímací podmínky Značení Bezpečnost práce Technická dokumentace Všeobecně Zabezpečení jakosti Skladování, doprava a manipulace Vztahy k ekologii Ochrana ptactva Likvidace odpadů Dodatečné specifikace a přílohy Přílohy Normativní příloha E.ON Normativní příloha ČEZ Nahrazuje PNE z Účinnost od

2 1. Všeobecně 1.1. Předmět normy Tato norma platí pro navrhování, výrobu, zkoušení a dodávku součástí výzbroje venkovních vedení vn i se sdělovacími vedeními, jsou-li umístěny na společných podpěrných bodech. Norma je určena pro součásti používané na dřevěné, betonové a ocelové sloupy. Norma stanovuje obecné podmínky pro jejich mechanickou odolnost, materiálové a rozměrové požadavky včetně povrchové úpravy. Norma se nezabývá podpěrnými body Rozsah platnosti Tato podniková norma energetiky platí pro součásti venkovních vedení s napětím od 1 kv do 45 kv AC Normativní odkazy ČSN EN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody ČSN EN ISO 4016 Šrouby se šestihrannou hlavou. Výrobní třída C ČSN EN ISO 4034 Šestihranné matice typ1. Výrobní třída C ČSN EN ISO Ploché kruhové podložky Běžná řada Výrobní třída C. ČSN EN ISO Ploché kruhové podložky Velká řada Část 1:Výrobní třída A. ČSN EN ISO Ploché kruhové podložky Velká řada Část 2:Výrobní třída C. ČSN EN ISO Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů Část 1: Svařování oceli ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků. ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. - Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace, stanovení a odhad. ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky ČSN EN Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli ČSN EN Ocelové tyče kruhové válcované za tepla. Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvarů ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 1: Všeobecné požadavky Společné specifikace. ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 2: Soubor Národních normativních aspektů ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-3: Obecná pravidla- Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily ČSN EN Venkovní vedení Požadavky na armatury a jejich zkoušky ČSN EN A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. ČSN ISO 262 Metrické závity ISO pro všeobecné použití. Výběr rozměrů pro šrouby a matice 2

3 ČSN ISO 3508 Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262 ČSN ISO 4753 Spojovací součásti. Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ČSN ISO Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků-vizuální hodnocení čistoty povrchu-část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích nátěrů ČSN Napínače s litinovými maticemi. ČSN Ocel ČSN Ocel Cr Ni Cu - P. ČSN Plechy tenké z ocelí tř. 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry. ČSN Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tř. 10 až 19. Rozměry. ČSN Hutnictví železa. Tyče ploché válcované za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Rozměry. ČSN Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry. ČSN Tyče průřezu UE z ocelí tř. 10 a 11 válcované za tepla ČSN Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN Přepravní obaly a fixační systémy pro ochranné balení. PNE Elektrická venkovní vedení s napětím od 1 kv AC do 45 kv AC PNE Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv 1.4. Vypracování normy Zpracovatel : Ing. Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, Brno-Medlánky Pracovníci ČSRES : Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Pavel Kraják 1.5. Termíny a definice Pro účely této normy platí názvy a definice uvedené v ČSN EN 50341, PNE a následující. Pro sladění pojmů mezi touto normou a nově zavedenými ČSN a EN jsou některé užívané názvy nahrazeny novými Sloup J Jednoduchý dřevěný sloup vetknutý přímo do země (J), dřevěný sloup na patce (Jp), betonový sloup (JB), ocelový plnostěnný sloup (JM) Sloup D Sloup složený ze dvou jednoduchých sloupů umístěných těsně vedle sebe. Podle jejich umístění vzhledem k trase vedení nebo namontovanému zařízení, se člení na: DBV - jejich společná rovina je ve směru trasy (sloupy stojí v trase za sebou) DBW jejich společná rovina je kolmá na trasu (sloupy stojí v trase vedle sebe) Sloup Š Sloup složený ze dvou jednoduchých sloupů s šířkou rozkročení 1 metr Sloup A Sloup složený ze dvou jednoduchých sloupů s šířkou rozkročení 2,5 a 3 metry Sloup U Jako sloup D ale navíc osazený minimálně dvěma hmoždinkami, které zabraňují vzájemnému posuvu sloupů vůči sobě Vzpěra Podpěra sloupu zatěžovaná tlakem. 3

4 Kotva Lano, tyč apod., zachycující tahem zatížení, které působí na sloup Konzola Nosník pro upevnění izolátorů a vodičů na sloupy Svorníkový třmen Ocelový svorník ve tvaru podkovy se závitem na obou koncích, pro upevnění konzol, stupaček atd. na sloupy Objímka Součást pro uchycení kotev, vzpěr, konzol a ostatní výzbroje na sloupy Stupačka Konstrukce upevněná na sloup umožňující bezpečný výstup na sloup Návrhová únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristické únosnosti a součinitele materiálu Mezní stav použitelnosti Stav, při jehož překročení již nejsou splněna stanovená provozní kritéria (vychýlení vrcholu sloupu) Mezní stav únosnosti Stav, související se zhroucením nebo jinými formami konstrukčních poruch, které mohou ohrozit bezpečnost osob. 2. Technické požadavky Součásti venkovních vedení vn musí splňovat podmínky obecné bezpečnosti a kvality a musí vyhovovat všem podmínkám stanoveným v PNE Z hlediska použitého typu vodičů se součásti rozdělují do skupin: a) Součásti pro holé vodiče b) Součásti pro jednoduché izolované vodiče c) Součásti pro závěsné kabely a slaněné izolované vodiče 2.1. Předpoklady návrhu Při návrhu součástí pro instalaci holých vodičů je třeba vedle hodnot mechanického zatížení respektovat i požadavky na vzájemnou vzdálenost mezi vodiči v rozpětí, na konstrukci a mezi vodičem a konstrukcí (viz. PNE ) Požadavky na materiál Součásti musí být zhotoveny z vhodných materiálů, které zaručí trvale jejich mechanickou pevnost a tvarovou stálost po celou dobu životnosti. Materiály použité pro výrobu ocelových součástí musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 50341, kapitola Kovové materiály Obvykle se součásti vyrábějí z ocelí třídy 11, například oceli podle ČSN Použití oceli Atmofix podle ČSN pro výrobu součástí se nedoporučuje. 4

5 Běžně používanými prvky při výrobě součástí jsou: - Tyče L podle ČSN Profily UE podle ČSN Ploché tyče podle ČSN Páskové oceli podle ČSN Pozinkovaný plech podle ČSN Bezešvé trubky podle ČSN Tenkostěnné profily podle ČSN V případě potřeby nebo je-li to výhodnější, lze použít jiné prvky nebo kovové materiály jako jsou slitiny hliníku a podobně Nekovové materiály Použité nekovové materiály musí mít dobrou odolnost vůči klimatickým vlivům, především k účinkům ultrafialového záření, ozónu a znečištění. Účinky provozní teploty nesmějí snižovat odolnost materiálu proti stárnutí. Nekovové materiály nesmí vyvolávat korozi materiálů, s nimiž jsou ve styku Požadavky na hotové výrobky Obecné vlastnosti Součásti z ocelových prvků se svařují podle ČSN EN a ČSN Hrany řezné, plochy i otvory musí být odjehleny. Dosedací plochy pro roubíky, šrouby, svorníky atd. musí být upraveny tak, aby vzájemné dosednutí bylo rovné a spolehlivé. V ohybech nesmí být materiál narušen. Použitý materiál a výrobní postup musí vyloučit vznik křehkých míst hotových součástí. Součásti musí mít takové rozměry, aby byly dodrženy vzdálenosti požadované v PNE U součástí nebo konstrukcí určených pro holé vodiče na podpěrných izolátorech je třeba vzít ohled na požadavky na ochranu krajiny a živočichů vhodným tvarovým řešením. U součástí nebo konstrukcí s nosnými závěsnými izolátory je třeba při návrhu geometrie počítat s vychýlením závěsu účinkem tlaku větru na vodič, aby nedošlo k překročení minimálních vzdáleností mezi vodiči a konstrukcí. Dle požadavku odběratele mohou mít konzoly specifikováno místo na připojení k zemnící soustavě, například přivařením zemnícího pásku v dolní části konzol nebo s doplňujícím prvkem Povrchové charakteristiky Povrch konstrukcí musí být před povrchovou úpravou očištěn minimálně na St 2 dle ČSN EN ISO Mechanická odolnost Mezní stavy únosnosti a použitelnosti se určí podle požadavků uvedených v ČSN EN a PNE Součásti se dimenzují a jejich mechanické parametry kontrolují na zatížení buď jednotlivými složkami, nebo jejich výslednicí. Přitom se uvažují zatížení podle PNE Montážní zatížení se uvažuje pouze ve zvláštních případech, kdy nelze, nebo je nevýhodné udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození součásti. Posouzení pevnosti a rozměrové stálosti se provede v souladu s ČSN EN 1991 a ČSN EN

6 Ochrana proti korozi Všechny součásti musí odolat korozi, která se může vyskytnout při přepravě, skladování nebo v provozu. Součásti vyrobené z materiálů odolných vůči korozi není třeba dodatečně chránit. U součástí vyrobených z oceli se doporučuje ochrana žárovým zinkováním, pokud se odběratel s výrobcem nedohodnou na jiném způsobu antikorozní ochrany dávající srovnatelnou ochranu (např. nátěr, atd.). Žárově zinkované součásti je třeba zhotovit s ohledem na technologické zvláštnosti žárového zinkování o tloušťce min. 80 µm, žárově naneseným dle ČSN EN ISO U dutých a složitých součástí je třeba před konečným konstrukčním řešením provést zkušební pozinkování. Pro nebezpečí exploze při žárovém zinkování a zajištění ochrany celého povrchu nesmějí mít výrobky uzavřené dutiny Spojovací materiál Pro nosné konstrukce se musí použít šrouby M12 a větší, s minimální pevností 8.8. Požadované rozměry spojovacího materiálu mohou být dále upřesněny v konkrétní specifikaci výrobku v příloze dokumentu poptávajícího. Veškerý spojovací materiál je proveden se zinkovou galvanickou antikorozní ochrannou vrstvou min. 12 µm podle ČSN ISO Všechny šroubové spoje musí obsahovat dostatečně velkou podložku pro zachování neporušené povrchové ochranné vrstvy ocelové součásti při dotahování šroubového spoje Základní unifikované parametry Základní unifikované parametry jednotlivých součástí venkovních vedení vn jsou uvedeny v jednotlivých přílohách (1 X) této normy. 3. Zkoušení 3.1. Typové zkoušky Typová zkouška zjišťuje parametry a vlastnosti součástí nebo konstrukce z nich složené. Provádí se jen jednou a opakuje se pouze při změně konstrukce, tvaru nebo materiálu součástí Výběrové zkoušky Výběrové zkoušky ověřují jakost materiálu a výroby. Vzorky určené pro zkoušky se musí vybrat náhodně ze souboru nabízeného k převzetí. Právo výběru má odběratel. Pro každou výběrovou zkoušku se musí mezi odběratelem a dodavatelem dohodnout typ kontroly (kontrola měřením nebo srovnáním) a podrobné postupy (úroveň kontroly, přípustná úroveň jakosti atd.) Kusové zkoušky Kusové zkoušky mají prokázat, že součásti splňují požadavky stanovené smluvní dokumentací. Zkoušky nesmí součásti poškodit. Celý soubor součástí může být podroben zkouškám dohodnutým mezi odběratelem a dodavatelem. Součásti, které nesplňují stanovené požadavky, musí být vyřazeny Mechanické zkoušky Počet zkoušených součástí Typové zkoušky Typové mechanické zkoušky se musí provést na třech součástech a všechny musí při zkoušce vyhovět. Při mechanické zkoušce konstrukce jako celku složeného z jednotlivých součástí, může být po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem počet zkoušek snížen. Výběrové zkoušky Při výběru vzorků pro výběrové mechanické zkoušky se postupuje podle bodu

7 Způsob zatěžování Zkoušené součásti, nebo konstrukce z nich složené, musí být kompletní a při zkoušce se musí zatěžovat způsobem co nejvíce odpovídajícím provozním podmínkám. Aby se zabránilo nepřijatelným deformacím nebo zkreslení výsledků zkoušek, připouští se zesílení upínacích částí nutných k přenesení mechanického zatížení na zkoušenou součást nebo konstrukci. V případech, kdy je nesnadné napodobit v jednom zkušebním uspořádání skutečné provozní zatížení, lze je nahradit dílčími silovými složkami, je však třeba nejdříve určit, zda toto složkové zatížení je pro ověření požadovaných vlastností vhodné. Upevněná součást nebo konstrukce se postupně zatěžuje, až se dosáhne hodnoty návrhového zatížení pro mezní stav únosnosti. Tato síla se udržuje po dobu 60 s. Pak se zatížení zruší a změří se deformace. Dále se zatížení postupně zvyšuje až do porušení součásti. Porušením se rozumí: prasknutí, přetržení, zlomení ztráta tvaru vznik deformací omezujících použitelnost pokles zatěžovací síly nebo nemožnost jejího zvýšení Při vysokých mechanických zatíženích, kdy vzniká riziko pro zařízení a personál, může být mechanická zkouška ukončena při 1,2 násobku návrhového zatížení. U dlouhých součástí, součástí spojovaných šrouby atd. může při nárůstu zatížení dojít k postupnému vymezení vůlí v upínacím zařízení nebo ve spojích. Tyto posuvy a deformace se neuvažují za trvalé deformace, pokud nemají vliv na použitelnost. 4. Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování 4.1. Kontrola prohlídkou Typové a výběrové zkoušky zahrnují vizuální kontrolu. Prohlídkou se musí potvrdit soulad všech podstatných hledisek uvedených ve smluvních výkresech, jako jsou: tvar materiál rozměry a tolerance povrchová úprava výrobní postup O odchylkách od údajů uvedených ve smluvních výkresech se musí učinit dohoda mezi dodavatelem a odběratelem, která se musí vhodně zaznamenat jako dohodnutý ústupek. Kusové zkoušky nezahrnují kontrolu prohlídkou, pokud nebyla zahrnuta do systému zajištění jakosti dodavatele nebo se dodavatel i odběratel nedohodli jinak Kontrola materiálu a rozměrů Do typových a výběrových zkoušek musí být zahrnuta kontrola materiálu, aby se potvrdila shoda se smluvní dokumentací. Kontrolu materiálu provádí odběratel obvykle prohlídkou dokumentace dodavatelů vztahující se k odběratelským podmínkám na materiál, certifikátům o shodě, nebo jiným dokumentům o jakosti. V případě dohody mezi odběratelem a dodavatelem musí kontrola materiálu obsahovat vhodné zkoušky pro specifikaci materiálu. Typové a výběrové zkoušky musí obsahovat také kontrolu rozměrů a tolerancí uvedených ve smluvních výkresech. Měřicí přístroje a měrky je třeba zvolit s ohledem na požadovanou přesnost. 7

8 Kusové zkoušky musí zahrnovat stanovenou úroveň rozměrové a materiálové kontroly, pokud je vyžádaná smluvním plánem jakosti Přejímací podmínky Při typových zkouškách součástí nebo konstrukce vyhovují: nevzniknou-li při návrhovém nebo nižším zatížení žádné trvalé deformace nevzniknou-li při návrhovém zatížení deformace větší než bylo dohodnuto nebo takové, které omezují použitelnost nedojde-li k porušení při hodnotě zatížení 1,2 násobku návrhového zatížení nebo nižším Při výběrových zkouškách se musí považovat za vyhovující kus, každá součást nebo konstrukce, která vyhovuje požadavkům dohodnutým pro typové zkoušky. Konkrétní přejímací podmínky lze stanovit dohodou mezi odběratelem a dodavatelem. 5. Značení Každá součást vyrobená podle technické dokumentace musí mít označení typu, aby nedošlo k záměně a tím změně požadovaných pevnostních nebo rozměrových parametrů vedení. Značení musí umožnit identifikovat výrobce, kterékoliv součásti. Je-li to proveditelné, vyznačuje se: typové označení součásti jméno nebo obchodní značka výrobce datum výroby (měsíc a rok) pokud se odběratel s výrobcem nedohodne jinak. 6. Bezpečnost práce Provedení konzol musí splňovat požadavky na bezpečnost práce při pracích ve výškách. V horní části konzol musí být vytvořeno kotevní místo pro upevnění záchytného prvku bezpečnostního postroje pracovníka při práci ve výšce s dostatečnou odolností statické síle proti pádu z výšky. Výrobce musí doložit návod pro práci na daném zařízení pro práci ve výškách a způsobu uchycení postroje na kotevní místo. 7. Technická dokumentace 7.1. Všeobecně K součástem používaným při stavbě venkovních vedení vn musí jejich dodavatel dodat uživateli technickou dokumentaci obsahující smluvní výkresy s vyznačením rozměrů součástí, případně i jejich toleranci a další technické údaje, jako je hmotnost, druh materiálu, hodnoty jmenovitého zatížení, povrchovou úpravu, případně způsob montáže, není-li montáž z výrobní dokumentace zřejmá nebo vyžaduje-li dodržení předepsaných podmínek (moment pro dotažení šroubů atd.). Zvláštní ohled se musí brát na ty rozměry, které podmiňují zaměnitelnost, správnost sestavení a podobně. Technická dokumentace musí být ve shodě s výrobní dokumentací dodavatele. 8

9 Obsahem technické dokumentace jsou potřebné technické informace týkající se výroby, manipulace, transportu, montáže a způsobu výstavby, jako i další technicko-ekonomické informace potřebné pro navrhování venkovních vedení. Všechny podklady, dokumenty, protokoly musí být v českém nebo slovenském jazyce (s výjimkou technických výrazů) Zabezpečení jakosti K ověření jakosti součástí během výroby může být po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem použit program zajištění kvality respektující požadavky této normy. Podrobné informace o použití záruky jakosti uvádějí normy ISO , ISO 9002, ISO 9003 a ISO Skladování, doprava a manipulace Součásti venkovních vedení se dopravují a skladují tak, aby nedošlo k jejich poškození a to jak z hlediska tvaru tak i povrchové úpravy. Popis výrobku na balení musí být, podle ustanovení o Informační povinnosti ze zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v češtině. Podle svého charakteru se součásti přepravují a skladují volně ložené, na paletách nebo jiných vhodných prostředcích. Jiné způsoby dopravy, skladování a balení lze stanovit po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. 8. Vztahy k ekologii 8.1. Ochrana ptactva Konzoly musí být navrženy tak, aby svou konstrukcí nebo přídavnou konstrukcí, snižovaly riziko úrazu elektrickým proudem ptáků usedajících na elektrické zařízení na co nejnižší míru. Jejich bezpečnost musí být zajištěna i za deště. Zároveň musí být zajištěny tak, aby bylo rovněž zamezeno zahnízdění drobného ptactva v otvorech konstrukcí Likvidace odpadů Výrobce doloží, že použité materiály jsou ekologicky recyklovatelné. Po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem doloží plnění zákonné povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. U každého výrobku bude uvedena kategorizace odpadu dle legislativy (třída a kód druhu odpadu). 9

10 9. Dodatečné specifikace a přílohy Konstrukční požadavky a výkresy konzol rovinného uspořádání vodičů obsahuje předchozí verze PNE , dostupná v archivu neplatných PNE na portálu ČSRES Přílohy Normativní příloha E.ON Seznam příloh 01 Konzola Pařát JB/DBW N 9 kn 02 Konzola Pařát JB/DBW R 12 kn 03 Objímky konzol Pařát JB/DBW 225 R 12 kn a JIV JB/DBV R 15 kn 04 Objímky konzol Pařát JB/DBW 250 R 12 kn a JIV JB/DBV R 15 kn 05 Konzola Pařát JB/DBW R 28 kn 06 Konzola Pařát JB/DBW K 28 kn 07 Konzola Pařát JB/DBW K 40 kn 08 Konzola Pařát DS J N 6 kn 09 Konzola Pařát DS U N/K 6/15 kn 10 Konzola Pařát DS A N/K 6/15 kn 11 Konzola Pařát DS A K 20 kn 12 Adaptér kotevní 13 Konzola JIV JB/DBW N 6 kn 14 Konzola JIV JB/DBV R 15kN 15 Konzola JIV JB/DBW K 20 kn 16 Konzola JIV DS J N 6 kn 17 Konzola JIV DS U/A N 12 kn 18 Konzola JIV DS U K 20 kn 19 Konzola JIV DS-A-R 15kN 20 Konzola JIV DS A K 20 kn 21 Konzola JIV DS A KV 20 kn 22 Konzola Šestivodič JB/DBW -N 9 kn 23 Konzola Šestivodič JB/DBW -K 21 kn 24 Konzola odbočná JB-DBV 1000 přímá 25 Konzola odbočná DBW 1000 přímá 26 Konzola odbočná DBW 1000 šikmá 27 Konzola odbočná DS A 1000 přímá 28 Konzola odbočná DS Konzola svislého odpínače JB/DB pro odbočení 30 Adapter prodlužovací /1000 přímý 31 Adapter prodlužovací /1000 šikmý Nosník boční 1xVPA JB/DB/DS 33 Nosník boční 1xVPA Pařát 34 Nosník boční 1xVPA Pařát šikmý 10

11 35 Praporec VPA Pařát JB/DB/DS a pro Šestivodič JB/DBW 36 Žebřík 500/8 JB 12m Jp 9-11m 37 Žebřík 500/8 Up 9-11m 38 Žebřík 500/8 Šp/Ap 9-11m a pro UO Up 39 Žebřík 500/8 DBV 12m 40 Žebřík 500/8 DBW 12 m 41 Žebřík 500/8 ÚO JB 42 Žebřík 500/13 JB 13,5m Jp 11-12m 43 Žebřík 500/13 Up 11-12m 44 Žebřík 500/13 Šp/Ap 11-12m 45 Žebřík 500/13 DBW 13,5m 46 Stupačka provozní 500/1 JB/DBV Normativní příloha ČEZ Seznam příloh 01 Konzola Delta Variant pro JB o Ø 180 mm 02 Konzola Delta Variant pro JB o Ø 220 mm 03 Konzola Delta Variant pro JB o Ø 250 mm 04 Konzola Delta výztužná pro JB 05 Konzola Delta Variant pro J, Jp 06 Konzola Delta Variant pro D, Dp 07 Konzola Delta Variant pro Š, Šp 08 Konzola Delta Variant pro A, Ap 09 Delta přisedací prut, příložka, držák 10 Konzola 3xIZV vodorovná nosná pro JB 11 Konzola 3xIZV vodorovná rohová pro JB 12 Konzola 3xIZV vodorovná kotevní pro JB 13 Konzola 3xIZV vodorovná nosná pro J, Jp 14 Konzola 3xIZV vodorovná rohová pro D, Dp 15 Konzola 3xIZV vodorovná rohová pro Š, Šp 16 Konzola 3xIZV vodorovná kotevní pro A, Ap 17 Konzola rovinná odbočná na JB 18 Konzola rovinná odbočná na A, Ap 19 Konzola rovinná odbočná IZV na JB 20 Konzola rovinná odbočná IZV na A, Ap 21 Stupačka na JB se třmenem 22 Podložka oblá na dřevěný sloup 23 Žebříky provozní na JB 11

12 Normativní příloha E.ON PNE Konzola Pařát JB/DBW N 9 kn Příloha 01 Použití: Pro nosné body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 3,0 kn 4,0 kn 7,0 kn 12

13 PNE Konzola Pařát JB/DBW R 12 kn Příloha 02 Použití: Pro nosné rohové body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 5,0 kn 4,0 kn 7,0 kn 13

14 PNE Objímky konzoly Pařát JB/DBW 225 R 12 kn a konzoly JIV JB/DBV R 15 kn Příloha 03 Použití: Pro upevnění konzol Pařát JB/DBW R 12 kn a konzol JIV JB/DBV R 15 kn na betonové sloupy s průměrem čepu 225 mm. 14

15 PNE Objímky konzoly Pařát JB/DBW 250 R 12 kn konzoly a JIV JB/DBV R 15 kn Příloha 04 Použití: Pro upevnění konzol Pařát JB/DBW R 12 kn a konzol JIV JB/DBV R 15 kn na betonové sloupy s průměrem čepu 250 mm. 15

16 PNE Konzola Pařát JB/DBW R 28 kn Příloha 05 Použití: Pro kotevní rohové body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 4,5 kn 9,3 kn 7,0 kn 16

17 PNE Konzola Pařát DBW K 28 kn Příloha 06 Použití: Pro koncové kotevní body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 9,3 kn 9,3 kn 7,0 kn 17

18 PNE Konzola Pařát JB/DBW K 40 kn Příloha 07 Použití: Pro nosné a kotevní body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 13,0 kn 13,0 kn 13,0 kn 18

19 PNE Konzola Pařát DS J N 6 kn Příloha 08 Použití: Pro nosné body venkovních vedení VN s holými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 3,0 kn 3,0 kn 9,0 kn 19

20 PNE Konzola Pařát DS U N/K 6/15 kn Příloha 09 Použití: Pro nosné a kotevní body body venkovních vedení VN s holými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 5,0 kn 8,0 kn 5,0 kn 20

21 PNE Konzola Pařát DS A N/K 6/15 kn Příloha 10 Použití: Pro nosné a rohové kotevní body venkovních vedení VN s holými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 5,0 kn 8,0 kn 9,0 kn 21

22 PNE Konzola Pařát DS A K 20 kn Příloha 11 Použití: Pro koncové kotevní a výztužné body venkovních vedení VN s holými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 7,0 kn 5,0 kn 9,0 kn 22

23 PNE Adaptér kotevní Příloha 12 Použití: Pro montáž kotevních závěsů venkovních vedení VN s holými vodiči na konzoly Pařát N (dovybavení Pařát K). 23

24 PNE Konzola JIV JB/DBW N 6 kn Příloha 13 Použití: Pro nosné body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 2,0 kn 3,0 kn 7,0 kn 24

25 PNE Konzola JIV JB/DBV R 15 kn Příloha 14 Použití: Pro nosné rohové body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 2,0 kn 5,0 kn 3,0 kn 25

26 PNE Konzola JIV JB/DBW K 20 kn Příloha 15 Použití: Pro kotevní body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 7,0 kn 9,0 kn 7,0 kn 26

27 PNE Konzola JIV DS J N 6 kn Příloha 16 Použití: Pro nosné body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 2,0 kn 2,0 kn 5,0 kn 27

28 PNE Konzola JIV DS U/A N 12 kn Příloha 17 Použití: Pro nosné a rohové body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 4,0 kn 4,0 kn 5,0 kn 28

29 PNE Konzola JIV DS U K 15 kn Příloha 18 Použití: Pro kotevní body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 5,0 kn 5,0 kn 7,0 kn 29

30 PNE Konzola JIV DS A R 15 kn Příloha 19 Použití: Pro nosné rohové body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 2,0 kn 5,0 kn 5,0 kn 30

31 PNE Konzola JIV DS A K 20 kn Příloha 20 Použití: Pro kotevní a výztužné body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 7,0 kn 7,0 kn 7,0 kn 31

32 PNE Konzola JIV DS KV 20 kn Příloha 21 Použití: Pro kotevní a výztužné body venkovních vedení VN s izolovanými vodiči na dřevěných sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 7,0 kn 7,0 kn 7,0 kn 32

33 PNE Konzola Šestivodič JB/DBW N 9 kn Příloha 22 Použití: Pro nosné body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 2,0 kn 2,0 kn 6,0 kn 33

34 PNE Konzola Šestivodič DBW K 21 kn Příloha 23 Použití: Pro kotevní body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 3,5 kn 3,5 kn 7,0 kn 34

35 PNE Konzola odbočná JB/DBV 1000 přímá Příloha 24 Použití: Pro odbočné body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 8,0 kn 35

36 PNE Konzola odbočná DBW 1000 přímá Příloha 25 Použití: Pro odbočné body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 8,0 kn 36

37 PNE Konzola odbočná DBW 1000 přímá Příloha 25 Použití: Pro odbočné body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 8,0 kn 37

38 PNE Konzola odbočná DBW 1000 šikmá Příloha 26 Použití: Pro odbočné body venkovních vedení VN s holými vodiči na betonových sloupech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 8,0 kn 38

39 PNE Konzola odbočná na DS A 1000 Příloha 27 Použití: Pro odbočné body venkovních vedení VN s holými vodiči na dřevěných sloupech A. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 7,0 kn 39

40 PNE Konzola odbočná na DS A 500 Příloha 28 Použití: Pro odbočné body venkovních vedení VN s holými vodiči na dřevěných sloupech A. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 4,0 kn kn 4,0 kn 40

41 PNE Konzola svislého odpínače JB/DB pro odbočení Příloha 29 JB DBV DBW Použití: Pro odbočné body venkovních vedení VN s holými vodiči na JB, DBV a DBW až do průměru sloupu 270 mm. Pro upevnění jsou použity svorníky s konzolami (objímkami), zajišťujícími svislé upevnění konzoly odpínače (rámu) ve svislé poloze bez ohledu na kuželovitost sloupů. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 8,0 kn 41

42 PNE Adaptér prodlužovací /1000 přímý Příloha 30 Použití: Pro montáž na konzolu svislého odpínače ke zvětšení rozteče vodičů odpínané odbočné linky. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 8,0 kn 42

43 PNE Adaptér prodlužovací /1000 šikmý 45 Příloha 31 Použití: Pro montáž na konzolu svislého odpínače ke zvětšení rozteče vodičů odpínané odbočné linky. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) 8,0 kn kn 8,0 kn 43

44 PNE Nosník boční 1xVPA na JB, DB, DS Příloha 32 Použití: Pro upevnění podpěrného izolátoru s propojovací šablonou ke sloupům ocelovou upínací páskou. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) kn kn kn 44

45 PNE Nosník boční 1xVPA Pařát Příloha 33 Použití: Pro upevnění podpěrného izolátoru s propojovací šablonou horního vodiče k prostřednímu nosnému rameni konzol Pařát při přechodu na odbočnou linku nebo pro ukotvení kotevního izolátoru při odbočení z prostředního ramene konzol Pařát. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) kn kn kn 45

46 PNE Nosník boční 1xVPA Pařát šikmý Příloha 34 Použití: Pro upevnění podpěrného izolátoru s propojovací šablonou k bočním ramenům konzol Pařát R a Pařát K na rohovém bodu v lomu trasy vedení VN. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) kn kn kn 46

47 PNE Praporec VPA Pařát JB/DB/DS a Šestivodič JB/DBW Příloha 35 Použití: Pro vytvoření dvojitého bezpečnostního závěsu vodičů na podpěrných izolátorech. Zatížení: F vs - typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F vk typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo na vedení F s typová svislá síla (1 vodič) kn kn kn 47

48 PNE Žebřík 500/8 JB 12m a Jp 11m Příloha 36 Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na JB a Jp. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 48

49 PNE Žebřík 500/8 Up 9-11m Příloha 37 Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na Up. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 49

50 PNE Žebřík 500/8 Šp a Ap 9-11m a pro UO Up Příloha 38 Dva žebříky 500/8 JB 12, Jp 9 11m namontované proti sobě Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na Š, Šp, A a Ap a k UO na Up 9 11m. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 50

51 PNE Žebřík 500/8 DBV 12m Příloha 39 Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na DBV 12m. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 51

52 PNE Žebřík 500/8 DBW 12m Příloha 40 Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na DBW 12m. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 52

53 PNE Žebřík 500/8 ÚO JB Příloha 41 Použití: Pro bezpečný výstup k rovinnému úsekovému odpínači na JB. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 53

54 PNE Žebřík 500/13 JB 13,5m Jp 11 12m Příloha 42 Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na JB.13,5m nebo Jp 11 12m. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 54

55 PNE Žebřík 500/13 Up 11 12m Příloha 43 Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na Up 11 12m. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 55

56 PNE Žebřík 500/13 Šp a Ap 11 12m Příloha 44 Dva žebříky Žebřík 500/13 Up 11 12m Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na Šp a Ap 11 12m. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 56

57 PNE Žebřík 500/13 DBW 13,5m Příloha 45 Použití: Pro bezpečný výstup ke konzole na DBW 13,5m. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 57

58 PNE Stupačka provozní 500/1 JB/DBV Příloha 46 Použití: Pro bezpečný výstup k hornímu vodiči konzoly Pařát N/K 40 kn na JB nebo DB. Zatížení: Minimální svislé zatížení v ose žebříku Minimální vodorovné zatížení 1,5 kn 0,5 kn 58

59 Normativní příloha ČEZ PNE PNE Konzola Delta Variant pro JB o Ø 180 mm Příloha 1 Pozice: 1 střední nosník; 2 boční nosník; 3 svorník + matice + podložky; 4 objímka; 5, 6 šroub + matice + podložka; 7 sloup betonový jednoduchý Ø 180 mm, 8 kryt vrcholu sloupu plastový (čepička), 9 místo pro připojení pásku FeZn. Použití: Pro uchycení holých vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné) na betonových sloupech.. Zatížení: F VS typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení 3,0 kn F VK typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo vedení 3,0 kn F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 5,0 kn 59

60 PNE Konzola Delta Variant pro JB o Ø 220 mm Příloha 2 Pozice: 1 střední nosník; 2 boční nosník; 3 svorník + matice + podložky; 4 objímka; 5, 6 šroub + matice + podložka; 7 sloup betonový jednoduchý Ø 220 mm, 8 kryt vrcholu sloupu plastový (čepička), 9 místo pro připojení pásku FeZn; 10, 11 šroub + matice + podložka;12 můstek 2xz boční, 13 můstek 2xz horní Použití: Pro uchycení holých vodičů vn na betonových sloupech: - pomocí jednoduchého (DV 13 1xz) a dvojitého (DV 14 2xz) závěsu (izolátory podpěrné); - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (DV 13); na uchycení (rozkotvení) jednoho vodiče je nutné použít pár kotevních příložek DV 71, které nejsou součástí sestavy. Zatížení: F VS typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F VK typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo vedení F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 3,0 kn 3,0 kn 5,0 kn 60

61 PNE Konzola Delta Variant pro JB o Ø 250 mm Příloha 3 Pozice: 1 střední nosník; 2 boční nosník; 3 svorník + matice + podložky; 4 objímka; 5, 6, 7 šroub + matice + podložka; 8 sloup betonový jednoduchý Ø 250 mm, 9 kryt vrcholu sloupu plastový (čepička), 10 místo pro připojení pásku FeZn; 11, 12 šroub + matice + podložka; 13 můstek 2xz boční, 14 můstek 2xz horní Použití: Pro uchycení holých vodičů vn na betonových sloupech: - pomocí jednoduchého (DV 15 1xz) a dvojitého (DV 16 2xz) závěsu (izolátory podpěrné); - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (DV 15); na uchycení (rozkotvení) jednoho vodiče je nutné použít pár kotevních příložek DV 71, které nejsou součástí sestavy. Zatížení: F VS typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení F VK typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo vedení F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 3,0 kn 3,0 kn 5,0 kn 61

62 PNE Konzola Delta výztužná pro JB Příloha 4 sestava DV 51 DV 51a rozsah Ø JB v řezu mm mm Pozice: 1 horní konzola; 2 dolní konzola; 3, 4 svorník + matice + podložky; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 kryt vrcholu sloupu plastový (čepička); 7 sloup betonový jednoduchý Ø 220 mm (sestava DV 51) Ø 250 mm (sestava DV 51a); 8 řez JB Použití: Pro uchycení holých vodičů vn pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců na betonových sloupech. Zatížení: F V typová vodorovná síla horní i dolní konzoly (1 vodič) všemi směry 20,0 kn F S typová svislá síla horní i dolní konzoly (1 vodič) 5,0 kn 62

63 PNE Konzola Delta Variant pro J, Jp Příloha 5 Pozice: 1 vrcholová konzola; 2 boční nosník; 3, 4 svorník + matice + podložky; 5 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 6 místo pro připojení pásku FeZn; 7 sloup dřevěný J, Jp Ø cm Použití: Pro uchycení holých vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (1xz podpěrné izolátory) na dřevěných sloupech. Zatížení: F VS typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení 3,0 kn F VK typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo vedení 3,0 kn F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 9,0 kn 63

64 PNE Konzola Delta Variant pro D, Dp Příloha 6 Pozice: 1 vrcholová konzola; 2 boční nosník; 3, 4 svorník + matice + podložky; 5 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 6 místo pro připojení pásku FeZn; 7 sloup dřevěný D, Dp Ø cm; 8, 9 šroub + matice + podložka; 10 můstek 2xz Použití: Pro uchycení holých vodičů vn na dřevěných sloupech: - pomocí jednoduchého (DV 87 1xz) a dvojitého (DV 88 2xz) závěsu (izolátory podpěrné); - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (DV 87); na uchycení (rozkotvení) jednoho vodiče je nutné použít pár kotevních příložek DV 71, které nejsou součástí sestavy. Zatížení: F VS typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení 3,0 kn F VK typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo vedení 8,0 kn F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 9,0 kn 64

65 PNE Konzola Delta Variant pro Š, Šp Příloha 7 Pozice: 1 vrcholová konzola; 2 boční nosník; 3, 4 svorník + matice + podložky; 5 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 6 místo pro připojení pásku FeZn; 7 sloup dřevěný Š, Šp Ø cm; 8, 9 šroub + matice + podložka; 10 můstek 2xz Použití: Pro uchycení holých vodičů vn na dřevěných sloupech: - pomocí jednoduchého (DV 85 1xz) a dvojitého (DV 86 2xz) závěsu (izolátory podpěrné); - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (DV 85); na uchycení (rozkotvení) jednoho vodiče je nutné použít pár kotevních příložek DV 71, které nejsou součástí sestavy. Zatížení: F VS typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení 3,0 kn F VK typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo vedení 8,0 kn F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 9,0 kn 65

66 PNE Konzola Delta Variant pro A, Ap Příloha 8 Pozice: 1 vrcholová konzola; 2 boční nosník; 3, 4 svorník + matice + podložky; 5 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 6 místo pro připojení pásku FeZn; 7 sloup dřevěný A, Ap Ø cm; 8, 9 šroub + matice + podložka; 10 můstek 2xz Použití: Pro uchycení holých vodičů vn na dřevěných sloupech: - pomocí jednoduchého (DV 83 1xz) a dvojitého (DV 84 2xz) závěsu (izolátory podpěrné); - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (DV 85); na uchycení (rozkotvení) jednoho vodiče je nutné použít pár kotevních příložek DV 71, které nejsou součástí sestavy. Zatížení: F VS typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) ve směru vedení 3,0 kn F VK typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) kolmo vedení 8,0 kn F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 9,0 kn 66

67 PNE Delta přisedací prut, příložka, držák Příloha 9 Pozice: 1 přisedací prut (svařenec L45x45x5 + 2x L45x45x5 + 2x pasovina 40x5); 2 třmen + matice + podložky; 3 řez (sloup Ø mm) Použití: Pro bezpečné přisedání a odsedání ptactva na betonových sloupech. Zatížení: F V typová vodorovná síla prutu ve všech směrech 0,5 kn F SM typová svislá síla prutu zóna stupačka (část pro stoupnutí montéra) 2,5 kn F SP typová svislá síla prutu zóna pro ptactvo (nelze využít pro stoupnutí montéra) 0,8 kn Použití: Pro uchycení holých vodičů vn pomocí závěsných kotevních řetězců na výše uvedených konzolách DV 13, DV 15, DV 83, DV 85, DV 87. Kotevní příložky jsou připevněny ke konzole šroubem vloženým do otvoru pro podpěrný izolátor. Zatížení: F VS typová vodorovná síla příložky ve směru vedení 5,0 kn F VK typová vodorovná síla příložky kolmo vedení 9,8 kn F S typová svislá síla příložky 9,0 kn Pozice: 1 svislý nosník konzoly Delta Variant (není součástí sestavy), 2 profil L50x50x6 (2 ks), 3 profil 80x80x6 (přivařený na 1 ks viz pozice 2), 4 2x šroub M16 + matice M16 + podložka 18, 5 otvor pro uchycení šroubu pro podpěrný izolátor, 6 otvory pro osazení viz pozice 4 Použití: Osazení podpěrného izolátoru na konzoly DELTA Variant pro uchycení vodiče propojovacího spoje. Zatížení: F V typová vodorovná síla držáku ve všech směrech F S typová svislá síla držáku působící na vrchol izolátoru 3,0 kn 2,0 kn 67

68 PNE Konzola 3xIZV vodorovná nosná pro JB Příloha 10 Pozice: 1 nosník; 2 ramena; 3 kryt vrcholu sloupu plastový (čepička); 4 sloup betonový jednoduchý Ø mm; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 uchycovací komponenty včetně spojovacího materiálu Použití: Pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné s výřezem) na betonových sloupech. Zatížení: F V typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) všemi směry F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 1,5 kn 6,0 kn 68

69 PNE Konzola 3xIZV vodorovná rohová pro JB Příloha 11 Pozice: 1 nosník; 2 ramena; 3 kryt vrcholu sloupu plastový (čepička); 4 sloup betonový jednoduchý Ø mm; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 uchycovací komponenty včetně spojovacího materiálu, 7 příložky (6ks) Použití: Pro uchycení izolovaných vodičů vn na betonových sloupech: - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (proudové spoje jsou převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách); - pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly 3xIZV vodorovné nosné. Zatížení: F V typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) všemi směry F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 3,3 kn 6,0 kn 69

70 PNE Konzola 3xIZV vodorovná kotevní pro JB Příloha 12 Pozice: 1 nosník; 2 ramena; 3 kryt vrcholu sloupu plastový (čepička); 4 sloup betonový jednoduchý Ø mm; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 uchycovací komponenty včetně spojovacího materiálu, 7 příložky (6ks) Použití: Pro uchycení izolovaných vodičů vn na betonových sloupech: - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (proudové spoje jsou převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách); - pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly 3xIZV vodorovné nosné. Zatížení: F V typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) všemi směry F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 8,5 kn 6,0 kn 70

71 PNE Konzola 3xIZV vodorovná nosná pro J, Jp Příloha 13 Pozice: 1 nosník; 2 ramena; 3 svorník + matice + podložky; 4 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 sloup dřevěný J, Jp Ø cm Použití: Pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné s výřezem) na dřevěných sloupech. Zatížení: F V typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) všemi směry F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 1,5 kn 6,0 kn 71

72 PNE Konzola 3xIZV vodorovná rohová pro D, Dp Příloha 14 Pozice: 1 nosník; 2 ramena; 3 svorník + matice + podložky; 4 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 sloup dřevěný D, Dp Ø 2 x cm 7 příložky (6 ks) Použití: Pro uchycení izolovaných vodičů vn na dřevěných sloupech: - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (proudové spoje jsou převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách); - pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné s výřezem). Zatížení: F V typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) všemi směry F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 3,3 kn 6,0 kn 72

73 PNE Konzola 3xIZV vodorovná rohová pro Š, Šp Příloha 15 Pozice: 1 nosník; 2 ramena; 3 svorník + matice + podložky; 4 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 sloup dřevěný Š, Šp Ø 2 x cm 7 příložky (6 ks) Použití: Pro uchycení izolovaných vodičů vn na dřevěných sloupech: - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (proudové spoje jsou převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách); - pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné s výřezem). Zatížení: F V typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) všemi směry F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 3,3 kn 6,0 kn 73

74 PNE Konzola 3xIZV vodorovná kotevní pro A, Ap Příloha 16 Pozice: 1 nosník; 2 ramena; 3 svorník + matice + podložky; 4 podložka oblá na dřevěný sloup dle této normy; 5 místo pro připojení pásku FeZn; 6 sloup dřevěný A, Ap Ø 2 x cm 7 příložky (6 ks) Použití: Pro uchycení izolovaných vodičů vn na dřevěných sloupech: - pomocí závěsných kotevních izolátorových řetězců (proudové spoje jsou převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách); - pomocí jednoduchého závěsu (1xz izolátory podpěrné s výřezem). Zatížení: F V typová vodorovná síla konzoly (1 vodič) všemi směry F S typová svislá síla konzoly (1 vodič) 13,3 kn 6,0 kn 74

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II-DS a konzola odbočná DS-přímá se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad č.4 / 2014.

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY, TŘMEN, KONZOLY, SVORNÍKY A DRŽÁKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA TRUBKY STŘEŠNÍKOVÉ, SLOUPY BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ

Více

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv PNE 34 8601 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

PNE 34 8401 Konzola 1 200 Příloha 01

PNE 34 8401 Konzola 1 200 Příloha 01 PNE 34 8401 Konzola 1 200 Příloha 01 1200 940 80 130 280 18 x 40 130 35 150 150 150 150 35 OTVORY 22 Zatížení: Pro jednoduché sloupy, sloup DBV a koncová na zeď V přímé trase 4 x 1,1 kn S výztužným pasem

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc trojpólové provedení dle standardu ČEZ pro montáž na betonový sloup jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly PAŘÁT III v sestavě se spínacím prvkem 25 kv umístěným pod venkovním vedením VN na betonovém sloupu JB. TYPOVÝ PODKLAD č.

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv REAS ČR VSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv Znění pro tisk 0104 PNE 34 8401 Odsouhlasení normy Konečný návrh

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

Fitinky z temperované litiny. Technické informace

Fitinky z temperované litiny. Technické informace Technický katalog Fitinky z temperované litiny Technické informace 1. Normy pro výrobu fitinků Fitinky s Logem MO jsou vyráběny podle evropské normy EN 10242 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.

Více

Kabelové žlaby. Katalog 2006

Kabelové žlaby. Katalog 2006 Kabelové žlaby Katalog 2006 100 60 Kompletní nabídka Přípojnicové a nosné systémy Přípojnicové rozvody Canalis pro osvětlení do 40 A Canalis KDP Canalis KBA Bez možnosti zavěsit svítidla na vedení 20 A

Více

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu.

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu. Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu a regulaci sil z prvku upevnění na potrubí (objímka, nosník) do částí upevnění k nosné konstrukci (oka, podložky, konzoly). Táhlo závěsu je tvořeno tyčí, dvěma

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv PNE 34 8401 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum Číslo Povinné požadavky Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ 1. Uchazeč zajistí dodávku 1 ks Předzvěstného vozíku

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A 1 Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc Venkovní

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS ZEMNICÍ PRVKY Zemnicí svorka ZSA 16 Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část),

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY REAS ČR ČEPS VSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY PNE 34 8034 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60 GB, Fla 15/97 GB a DRIBO Flc GB

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60 GB, Fla 15/97 GB a DRIBO Flc GB Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60 GB, Fla 15/97 GB a DRIBO Flc GB trojpólové provedení dle standardu ČEZ pro montáž na betonový sloup jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20 2002 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kv - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace ČSN EN 50341-1 33 3300 Listopad Overhead electrical lines

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PNE Základní parametry skfiíní ZP Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R 4 02 / K V W 4 Druh Urãení kabelové Poãet PouÏit Materiálové

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28-

Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- Katalog SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014 ver. 06-1/28- ISO 9001 -CVCNQIQXÚ VGEJPKEMÚ NKUV $GFPÊEÊ VX¾TPKEG

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU ZVNI NK NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NVT NRD ZT MZ OSHK V NKR VU NO 45 NT NZ NKO NVKO NT NKO NPS SK NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE OSH KTLOGU KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY MRS 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ 3 DRÁTĚNÉ KELOVÉ ŽLY 4 KELOVÉ LÁVKY 5 PODLHOVÉ INSTLCE 6 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 7 TECHNICKÉ INFORMCE 8 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 1 KELOVÉ

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Omezovač přepětí 3EL2

Omezovač přepětí 3EL2 Omezovač přepětí 3EL2 Provozní návod Obj. č.: 928 0007 20 c Předávání, jakož i rozmnožování, rozšiřování a/nebo zpracovávání tohoto dokumentu, jeho zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy.

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. Zpracoval: Energetika servis s.r.o listopad 2012 OBSAH: I. Úvodní

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných norem platných od: 4. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna pololetně. Obsah: ARMATURY A POTRUBÍ...2 ČÁSTI STAVEB...2 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ...2 ELEKTROTECHNIKA

Více

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN Typový podklad č.1 / 2006 druhé vydání Nahrazuje TPč.2/2001

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU 1 Obsah: 1. NORMATIVNÍ ODKAZY:... 3 2. ROZBOR... 3 2.1. ANALÝZA SYSTÉMU CYLINDRICKÉ VLOŽKY... 3 2.2. POVINNÁ DOKUMENTACE... 3 2.3.

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ IZVE - DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN pro jednoduché izolované vodiče Typový podklad č.3 / 2006

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES Tato strana je záměrně nepotištěna. IZOLOVANÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NN Technický podklad pro projektování a montáž izolovaného vedení při použití závěsného izolovaného

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CD-KS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KTLOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNČENÍ KBELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. KURZ průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. Průvarová technologie umožňuje bodové spojení tenkých ocelových

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 Číslo dokumentace 201 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 10 DODACÍ

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry OEP 06/01 33.00 M001 TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 KDP 01/00 Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry se zvýšenou odolností proti šíření

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU spojení požárně odolného žlabu KZ KSS KZ NSM Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSS a pomocí

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2012 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB byly firmou DRIBO vyvinuty jako aplikace

Více

Strojní zařízení, které je poprvé uvedeno do oběhu na evropský trh před. od 29.12.2009, musí odpovídat směrnici pro strojní zařízení 2006/42/ES.

Strojní zařízení, které je poprvé uvedeno do oběhu na evropský trh před. od 29.12.2009, musí odpovídat směrnici pro strojní zařízení 2006/42/ES. 1. Obecný výklad pojmů Kdy? Strojní zařízení, které je poprvé uvedeno do oběhu na evropský trh před 29.12.2009, musí odpovídat směrnici pro strojní zařízení 98/37/ES. (Není poskytnuta žádná výjimka, pokud

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na odst. 2). 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho)

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308 katalog systému 1. kabelové žlaby OBAH: Obecné informace a výhody str. 2 3 Katalog žlabů MERKUR 2 str. 4 8 Dimenzování vhodné velikosti str. 9 Kontrola zatížení kabelové trasy str. 10 11 Povrchové úpravy

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana KELOVÉ LÁVKY 2 KELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU KLKR VU V DS SPL KLDI SR KL SK KLOH KLT pozice popis strana DS držák - střední 1 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 10 KLKR kříž 8 KLOH oblouk

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Sanitární a závěsová technika

Sanitární a závěsová technika 9 Upevnění umyvadel a WC... strana 92 Upevnění WC a sanitární techniky... strana 94 Upevnění WC WB 5 N... strana 95 Příslušenství pro sanitární upevnění... strana 96 Kombi šroub STST a STS... strana 96

Více

dokonalý rozvod energie prachotìsný rozvod

dokonalý rozvod energie prachotìsný rozvod dokonalý rozvod energie prachotìsný pøípojnicový rozvod Obsah str. 1. Všeobecnì... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Konstrukèní provedení... 2 2. Technické údaje a parametry... 2 3. Instalace rozvodu PPR... 4 4. Stavebnicové

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10. Organizace kurzu Kurz je rozdělen do 8 seminářů pátek sobota vždy po 6-ti vyučovacích hodinách v kombinované formě studia prezenční

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

Všeobecné podmínky firmy AMAKO, spol. s r.o. - platné od 9.2.2014

Všeobecné podmínky firmy AMAKO, spol. s r.o. - platné od 9.2.2014 Všeobecné podmínky firmy AMAKO, spol. s r.o. - platné od 9.2.2014 Název firmy: AMAKO, spol. s r.o. IČ: 64827224 Adresa: AMAKO, spol. s r.o., Havlíčkova 1023, 538 03 Heřmanův Městec v Heřmanově Městci dne:

Více

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T Změna: 0 Strana 1 z 9 P O D N I K O V Á N O R M A Schválil: Ing. František Procházka, jednatel firmy Lamitec Czech Určeno jen pro vnitropodnikovou potřebu. Předávání, rozmnožování a sdělení obsahu není

Více

Řešení pro VN venkovní vedení Příslušenství do 45 kv. Únor 2016

Řešení pro VN venkovní vedení Příslušenství do 45 kv. Únor 2016 Řešení pro VN venkovní vedení Příslušenství do 45 kv Únor 2016 1 Obsah Ensto Pro školicí program.............................. 3 Ensto komponenty pro VN sítě......................... 4 Izolovaná VN venkovní

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

TP 13/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY

TP 13/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY TP 13/15 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

SEZNAM PŘÍLOH SO2 HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ

SEZNAM PŘÍLOH SO2 HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ SEZNAM PŘÍLOH SO2 HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ 1 PRVKY A VYBAVENÍ: SITUACE 2 PRVKY A VYBAVENÍ: VYTYČOVACÍ VÝKRES 3 SPECIFIKACE VYBAVENÍ ZAHRADY A HERNÍCH ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Vybavení

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více