èíslo 5. roèník XIII, květen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 5. roèník XIII, květen 2008"

Transkript

1 èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 Svatojánské slavnosti v přípravě Svatojánské slavnosti obce proběhnou již tradičně před svátkem sv. Jana, a to o víkendu června Program s podrobným členěním bude uveřejněn v příštím čísle Velkolosinských Pramenů a bude Vás informovat o akcích probíhajících v areálu TJ Sokol, základní školy, v kostele sv. Jana Křtitele nebo na farské zahradě. Již dnes však můžeme říci, že programová nabídka bude velmi bohatá - největšími taháky bude určitě páteční koncert nejúspěšnější české rockandrollové kapely Rock & Roll Band Marcela Woodmana z Ostravy a nedělní vystoupení revivalové kapely Pangea ze Šumperka, hrající sklady od Beatles. -redakce- Čtrnáctý ročník soutěže Zpěváček V naší obci vyvrcholila ve dnech května celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček Hlavními pořadateli této nejprestižnější české akce jsou Folklorní sdružení ČR Praha, Obec Velké Losiny a Lázně Velké Losiny za účasti dalších spolupracujících subjektů. Soutěž provázela příjemná a srdečná atmosféra, neprodejné

2 umocněná krásným jarním počasím. Porota neměla lehkou úlohu a vybírala z 47 vítězů regionálních kol. Do finále postoupilo 10 nejlepších. V nedělním finálovém klání zvítězila a Zlatého Zpěváčka 2008 získala Aneta Juříčková z Lidečka. Stříbrného Zpěváčka obdrželi Tadeáš Hoza z Hulína a Jan Kukal z Prahy. Bronzového Zpěváčka si vyzpívaly Kristýna Malá z Bánova a Barbora Šedivá z Lokte u Karlových Varů. Dalšími úspěšnými finalisty, kteří se umístili v první desítce, byli Alžběta Hofmannová z Pardubic, Lenka Mrlínová z Liptálu, Lukáš Polák z Opavy, Kristýna Šigutová z Ostravice a Hana Záhumenská ze Zlína. Finálové vystoupení nejlepších doprovázel Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a Lidová muzika z Třemošné. Bohatého programu zahrnujícího i Svěcení lázeňských pramenů a otevření Pohádkového lesa se zúčastnilo více než diváků. Finálový koncert sledovali se zástupci obce a lázní i Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátor Parlamentu ČR Adolf Jílek, europoslanec Jan Březina, Miroslav Duda, generální ředitel Povodí Moravy, generálmajor Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, Pavel Horák, I. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a Antonín Koláček, předseda představenstva společnosti MAITREA a další osobnosti.. Na závěr koncertu, který natáčel a záznam bude vysílat Český rozhlas, byly předány ceny osobností, které obdrželi tito zpěváčci: Cena Předsedy Sněmovny Parlamentu Miroslava Vlčka Adam Volný, Sazovice Cena senátora Adolfa Jílka Eliška Švábová, Nový Malín Cena Jaroslava Juráška za mimořádný interpretační výkon Tereza Lukůvková, Vsetín Cena ředitele lázní Velké Losiny Pavla Štěpánka Lukáš Přib, Písek Cena starosty Velkých Losin Miroslava Kopřivy Aneta Juříčková, Lidečko (následně vyhlášená jako celkový vítěz) Cena gen. Ředitele Povodí Moravy Jaroslava Dudy Tereza Špačková, Praha Cena Asociace průvodců ČR Jakub Ošmera, Domažlice V rámci koncertu vystoupili také zahraniční hosté z Polska, Slovenska, Bulharska a Ukrajiny, kteří byli již v pátek společně s doprovodem přijati za srdečné atmosféry představiteli obce v novém Víceúčelovém zařízení. Během akce se 2

3 uskutečnilo tradiční slavnostní otevření lázeňské sezóny spojené se svěcením pramenů a stovky občanů shlédli program nazvaný Pohádkový les, zorganizovaný manželi Drtilovými (soubor Markovice z Postřelmova). V závěru akce všichni organizátoři i porota konstatovali, že úroveň zpěváčků lidových písní rok od roku roste a zatímco v minulosti interpreti z moravských krajů velmi dominovali, je dnes výkon všech zpěváčků včetně interpretů z Čech velmi vyrovnaný. Rok od roku rovněž roste zájem o akci ze strany tzv. VIP hostů, což prospívá zejména propagaci obce a firem zúčastněných na organizaci festivalu. V porovnání s minulými léty potěšila zejména účast předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR pana Miloslava Vlčka. -redakce- PROGRAM ZPESTŘILI ZAKÉ ZAHRANIČNÍ ZPĚVÁČCI Vítězka soutěže Zlatý Zpěváček 2008 Aneta Juříčková z Lidečka s představiteli obce. Zpěváček z Ukrajiny 3 Bulharská interpretka

4 SOUČÁSTÍ PŘEHLÍDKY BYLO TRADIČNÍ OTEVŘENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY SPOJENÉ SE SVĚ- CENÍM PRAMENŮ Z vystoupení losinského souboru Pramínek při otevírání lázeňské sezóny Závěrem svěcení pozdravili přítomné ředitel lázní Pavel Štěpánek, senátor Adolf Jílek, starosta obce Miroslav Kopřiva a předseda FOS ČR Zdeněk Pšenica 4

5 O SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI NEBYLA NOUZE: Místostarostka s Radimem Uzlem Starosta s Předsedou Poslanecké sněmovny Miloslavem Vlčkem 5

6 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (Upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 10/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne , b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad, c) rozpočtová opatření na rok 2008 v podobě změn příjmů a výdajů takto: pol. rozpočtové skladby ÚZ částka Příjmy 4116 Úřad práce Kč 4121 Činnost místní knihovny Kč 4122 Hospodaření v lesích Kč 4213 Kanalizace Kč Příjmy c e l k e m Kč Výdaje Veřejná zeleň mzdy Kč Místní knihovna Kč Hospodaření v lesích Kč Kanalizace Kč Výdaje c e l k e m Kč d) bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi, které jsou majetkem České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví obce Velké Losiny, náklady spojené s převodem hradí nabyvatel: - k.ú. Velké Losiny: p.č. 1145/2, 1441/5, 1677/2, - k.ú. Žárová: p.č. 139/5, - k.ú. Maršíkov: p.č. 148/4. e) bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi, které jsou majetkem České republiky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Velké Losiny, náklady spojené s převodem hradí nabyvatel: 6

7 - k.ú. Žárová: p.č. 216/2, - k.ú. Maršíkov: p.č. 148/3, 238, - k.ú. Bukovice: p.č. 163/4. f) bezúplatný převod pozemku p.č. 2567/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 4647 m2, v k.ú. Velké Losiny, který je v majetku České republiky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Velké Losiny. Jedná se o pozemek v areálu TJ, na kterém se nachází tréninkové hřiště. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. g) pokud by převod pozemků dle odst. p) byl nabídnut za cenově výhodných podmínek, ZO souhlasí s odkoupením pozemků s důvodu předejít prodlevám a rizikům ztráty příležitostí. h) odkup pozemku p.č. 409/2 do majetku obce Velké Losiny, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 62 m 2, v k.ú. Bukovice u Velkých Losiny za cenu 30,- Kč/m 2 od vlastníka p. L. Š., Rapotín. Náklady spojené s odkupem hradí nabyvatel. i) prodej části pozemku p.č. 231/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, z celkové výměry 1221 m 2 a části pozemku p.č. 202/1, ostatní plocha, jiná plocha, z celkové výměry m 2, vše k.ú. Velké Losiny (vše nutno geometricky odměřit) k výstavbě garáže, za cenu 200, Kč/m 2 žadatelům M. a E. Š., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný další zájemce. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na prodej, aby mohlo být vydáno stavební povolení ke stavbě garáže. Vlastní prodej by se uskuteční, až budou vyhotoveny základy stavby, které se geometricky zaměří, a platba za odměřené části pozemků bude provedena dle skutečností. Náklady spojené s geometrickým odměřením a převodem hradí kupující. j) prodej části p.č. 489, zahrada, z celkové výměry 3588 m 2, k.ú. Velké Losiny (cca 2 m podél parcely 495, nutno geometricky odměřit) žadatelům Mgr. D. N. a P. N., Olomouc Slavonín za podmínek: cena pozemku 350,- Kč/m 2, přeložky inž. sítí hradí kupující, obnovu oplocení mezi pozemky p.č. 489 a p.č. 495 v k.ú. Velké Losiny hradí obě strany rovným dílem. Povinností kupujícího bude vybudovat výše uvedený záměr do 2 let od vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci, jinak může obec od smlouvy odstoupit) Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný jiný zájemce. Náklady spojené s geometrickým odměřením a převodem hradí kupující. 7

8 k) prodej pozemku p.č. 1109, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 108 m 2, k.ú. Velké Losiny za cenu 150,- Kč/m 2 jedinému žadateli L. Z., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný jiný zájemce. Náklady spojené s převodem hradí kupující. l) prodej části pozemku p.č. 1102/1, ost. plocha, ost. komunikace, z celkové výměry 2506 m 2 v k.ú. Velké Losiny (nutno geometricky odměřit) za cenu 150,- Kč/m 2 jedinému žadateli L. Z., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný jiný zájemce. Náklady spojené s převodem a geometrickým odměřením hradí kupující. m) prodej pozemků v lokalitě Pod Vyhlídkou p.č. 2673/4, orná půda, výměra m 2, p.č. 782, orná půda, výměra 4264 m 2 a p.č. 835, ostatní plocha, nepl. půda, výměra 1251 m 2, vše k.ú. Velké Losiny jedinému zájemci SAN-JV s.r.o. Lidická 56, Šumperk, IČ: za podmínek zveřejněných v záměru: Podmínky kupní smlouvy: 1) Kupující bude povinný k výstavbě nejméně 45 bytových jednotek v řadové zástavbě, samostatných RD a bytových domech na předmětných pozemcích, včetně vybudování souvisejících inženýrských sítí a dopravní infrastruktury (vše společně dále jen stavba). Stavba bude vybudována kompletně bez jakékoliv finanční spoluúčasti obce Velké Losiny. 2) Pozemky budou prodány za cenu 320,- Kč/m 2. 3) S vybraným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva, kde základní podmínkou pro majetkový převod pozemků bude postupné provedení stavby se zahájením výstavby v I.Q/2010 a dokončení celé stavby nejpozději v r Kupující bude povinen se v této smlouvě zavázat k zaplacení kupní ceny prodávajícímu ve čtyřech splátkách v následujících termínech: ,- Kč do ,- Kč do ,- Kč do Zbývající část kupní ceny do Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující. ZO zplnomocňuje starostu obce k podpisu související kupní smlouvy. n) uzavření Smlouvy o zřízení práva provést stavbu Polyfunkční dům na Lázeňské ulici ve Velkých Losinách na pozemcích parcela číslo 399/1, 8

9 parcela číslo 399/2, parcela číslo 400 a parcela číslo 405, vše katastrální území Velké Losiny ve prospěch budoucího kupujícího SAN-JV, s.r.o. Lidická 2567/56 Šumperk, a to s touto společností. ZO zplnomocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. ZO souhlasí s prodloužením termínu do pro předložení pravomocného stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního domu ve smyslu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne ZO zároveň zplnomocňuje starostu obce k podpisu související smlouvy. o) výsledky hospodaření Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, příspěvkové organizace za rok p) převod kladného výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, příspěvkové organizace z roku 2006 ve výši Kč ,- vedeného na účtu 932 Neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta na účet 914 Rezervní fond včetně účelu jeho dalšího použití - k rozvoji činnosti příspěvkové organizace (nákup vybavení dvou školních učeben v roce 2008). q) kladný výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, příspěvkové organizace za rok 2007 ve výši Kč ,-, jeho převod na účet 914 Rezervní fond včetně účelu jeho dalšího použití - k rozvoji činnosti příspěvkové organizace. r) závěrečný účet Obce Velké Losiny za rok 2007 ve znění Celkové příjmy činily 80, ,26 Kč, příjmy bez financování 63, ,62 Kč a po konsolidaci 72, ,26 Kč, Financování na straně příjmů činilo 16, ,64 Kč, Celkové výdaje činily 95, ,53 Kč, výdaje bez financování 95, ,16 Kč a po konsolidaci 88, ,53 Kč, Financování na straně výdajů činilo ,37 Kč, Stav účtu obce k , ,75 Kč. a schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Losiny za rok 2007 Krajským úřadem Olomouc, která je bez výhrad. s) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. t) vyplácení odměn předsedům a členům komisí nebo výborů, kteří nejsou členy ZO. 9

10 u) v) rozšíření kompetence rady obce v usnesení ze dne , odst. III. 9/3, bod 1) takto: za první větu doplnit další větu ve znění Zmocnění rady obce ve věci MAS se týká rovněž rozhodnutí o vyloučení katastrálního území obce Velké Losiny včetně katastrálního území místních částí - Bukovice, Žárová a Maršíkov mimo působnost občanského sdružení Místní akční skupina Údolí Desné. dosavadní postup rady obce v záležitostech majetkového vypořádání pozemků pod koupalištěm (uplatnění předkupního práva a náprava nezapsaného práva hospodaření z r. 1972) včetně jednání starosty obce o dodávkách vody pro termální koupaliště. II.10/2 Bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. Zprávu starosty obce o plnění úkolů z posledního zasedání ZO konaného dne bez výhrad. 3. Bez výhrad informace starosty a místostarostky obce o: podání žádosti o dotace na výstavbu naučných stezek, potížích s dodávkami vody pro termální koupaliště vyvolanými USM (PPF), postupu v nápravě vlastnictví pozemků pod koupalištěm, provozu DCHB, průběhu jednání VH MAS údolí Desné. III.10/3 Ukládá 1. Radě obce využít všech nástrojů k zajištění přístupových a majetkových práv obce k pozemkům pod stavbami v areálu koupaliště ve smyslu dřívějších rozhodnutí rady obce a ZO a nových právních úprav, zejména v oblasti zákonů č.183/2006 Sb., a 184/2006 Sb. Obdobně využít všech nástrojů k zajištění plynulých dodávek termální vody do termálního koupaliště v souladu se zákonem č.164/2001 Sb., (lázeňský zákon). 2. Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka 10

11 Komise sociální a školská Rady obce Velké Losiny a Základní škola Velké Losiny zve všechny děti na DĚtskou show KDY: dne ve 14:30 hod. KDE: na víceúčelovém hřišti u Základní školy ve Velkých Losinách (v případě špatného počasí tělocvična základní školy) Občerstvení, diskotéka, soutěže, hry ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Duben v Mateřské škole Sluníčko Všichni se těšili na jaro, na sluníčko a teplo. Počasí je opravdu aprílové, proto se věnujeme nejen hrám a pobytu v přírodě a na hřišti, ale také kultuře. Hned na začátku měsíce děti navštívily MŠ Veverka, kde sledovaly vystoupení kouzelníka pod názvem Dětská šou. Další týden starší děti pracovaly v keramické dílně. Zde si dokončily povrchovou úpravu dvou výrobků: děti dotvářely housenku na lístečku a glazurovaly tulipán. Některé slunečné a pěkné dny nám umožnily poznat jaro takové, jaké má být. Na procházkách jsme pozorovali jarní květiny, první hmyz, ptáky a vše, co nás obklopuje. Děti se věnovaly poznávání, ale nejvíce ze všeho je zajímal pohyb a hry na hřišti. Kreslily křídou na asfalt, hrály míčové a jiné pohybové hry, učily se skákat do výšky i závodit v běhu. 11

12 Ve čtvrtek 17. dubna navštívila naši MŠ skupina Wabank. Hudební pořad pod názvem Bráška lajdáček hledá jaro děti nejen pobavil, ale obohatil je o další poznatky o jaru. V dubnu se děti v naší školce seznamují také se zvířaty. Učí se znát, kdo žije u potoků, řek a rybníků, která zvířata žijí ve volné přírodě. Děti také poznávají domácí zvířata a jejich mláďata. Již poněkolikáté jsme rádi přijali pozvání od pana Radka Sedláře. V pátek 18. dubna byl pěkný den, tak se všechny děti z naší školky vypravily na procházku s batůžky. Tentokrát nenesly svoji svačinku, ale suchý chleba pro ovečky a jehňata. Pan Sedlář pustil ovečky do zahrady a děti na nich mohly oči nechat. K radosti všech se vydařilo počasí i výlet. Zbývá jen poděkovat panu Sedlářovi za to, že jsme měli možnost vidět vše zblízka a děti měly pěkný zážitek a zároveň i poučení. V úterý 29. dubna děti navštívily kino, kde sledovaly pásmo filmů po názvem Královna Koloběžka. Jana Šmídová, učitelka MŠ Sluníčko Mateřská škola Veverka ve znamení výprav výpravy Duben byl pro nás symbolem poznávání Velkých Losin. Hned první dny (dokud stromy nebyly ještě olistěné) nás zavedly na kopec Strážník nad velkolosinským zámkem. Cestu nahoru jsem vybrala méně strmou, šli jsme od Ludvíkova. Mezi stromy na nás prosvítalo jarní ranní sluníčko a cesta nahoru nám rychle utekla. Pro děti to bylo velké dobrodružství, když se pod námi otevřel výhled: mezi stro- Ze zámeckého parku. (foto Jana Stará) 12

13 U Prachařů. (foto Jana Stará) 13 my jsme pozorovali Velké Losiny. Děti popisovaly, co vidí, hledaly svoje známá místa. Sledovali jsme silnici od Rapotína a na ní malá autíčka, také se nám předvedl malý vlak jedoucí od Šumperka. Pro děti to byl nevšední zážitek. Velikou legraci jsme si užili cestou zpátky, kdy jsme serpentinově scházeli strmý kopec a dětem se líbilo šustící listí pod nohama. Pokud se nám ztratila cestička, děti hledaly vhodnou a bezpečnou jinou cestu. Děti pak při pohledu od zámeckého rybníka nevěřícně koukaly na vršek kopce. Prohlédli jsme si zámek zvenku a šupali jsme na oběd do školky. Jak nám ale chutnalo! Další dny nás zavedly k náhonu do papírny. Hledali jsme jeho původ a došli jsme potom až do samotné papírny, kde nám pan Čundrlík ukázal průtok. Další naše cesta směřovala na kopec nad koupalištěm, ukázal se nám zase jiný pohled na Losiny. Ale ještě nás tu někdo očekával: pan a paní Prachařovi. Tak jako vloni i letos jsme se šli k nim podívat na kůzlátka. Některé děti se zpočátku trochu obávaly, ale brzy zjistily, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Mohly si kůzlata i pochovat. Následující týden nám domluvila maminka Peti Pláška návštěvu místního kostela. Přivítala nás paní Hradilová a provedla nás kostelními prostory. Zjistili jsme mimo jiné, že jeho historie je spojena s dávnými obyvateli velkolosinského zámku. Další putování Losinami bude pokračovat zase v červnu. Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka

14 Christophorus Farnost Velké Losiny Vás zve na cyklus misijních přednášek, které proběhnou v rámci Svatojánských slavností v týdnu od 16. června do 20. června v sále lázní Velké Losiny a 21. června v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách. Pondělí v 19:00 Povídání o všem a o ničem P. Zbigniev Czendlik, farář Lanškroun Úterý v 19:00 Drogová závislost a terapie Mgr. Petr Opletal, vedoucí terapeutické komunity Pastor Bonus Středa v 19:00, Je sexualita Boží dar? MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a soc. péči o.s. Čtvrtek v 19:00 Umírání a duchovní doprovázení MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí Pátek v 19:00 Věda a víra? P. Marek Orko Vácha, biolog a teolog Sobota ve 14:00 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách Živé a mrtvé vztahy doc.mudr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., psychiatr a teolog 14

15 Místní knihovna informuje Jestli v máji neprší, červen to dovrší. Sníh v máji-hodně trávy. Z knižních novinek čtenářům nabízíme: Peters, E.: Děti bouře Po 1.světové válce se archeologové vracejí na egyptská naleziště. Reilly, M.: Základna 7 Nečekaně dramatická událost se přihodí na utajované vojenské základně, kde se vyvíjí ultramoderní letecké zařízení. Humphreys, C. C.: Ve službách krále Historický román. Britský vojenský špion neohroženě brázdí válečná pole, bojuje proti skrytým hrozbám a navzdory nástrahám nachází v Americe i lásku. Vídeň Přehledný a vyčerpávající ilustrovaný průvodce, s kterým nezabloudíte. Thomas, G.: Chaos pod nebesy Děsivý příběh o hledání demokracie v Číně. Huf, H. Ch.: Nejmocnější říše světa Kniha vypráví o vzniku velkých světových říší Egypta, Persie, Kartága a Říma. Ivanov, M.: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové Tragický příběh jedné z největších ženských postav našich dějin. Novinky pro děti a mládež: Fischerová,V.: O Dorotce a psovi Ukšukovi Pravdivé příběhy o pejskovi, které prožila sama autorka. Vokurková, A.: O čertíčkovi Moderní pohádka. Dalton, A.: V aréně a Zamlženo - Nové příběhy ze série 100 procentní andělé. Čtenářům nabízíme k vypůjčení časopisy: Naše krásná zahrada, Receptář, Xantypa, Burda, Zdraví, Living, Bydlení, Recepty prima nápadů, Praktická žena, Tina, Květy, Vlasta a další. Soutěž!!!!!!! Soutěž!!!!!!! Soutěž!!!!!! Pro dětské čtenáře je připravena soutěž Doplňte zvíře v názvu knih. Přijďte si zasoutěžit. Každý účastník si odnese malou odměnu. Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný. Bertold Brecht 15 -JZ-

16 TJ Sokol lázně velké losiny Pomalu, ale jistě se blíží závěr soutěží na všech úrovních. Poslední kolo soutěží je v plánu června, dokonce ani jedno z našich mužstev nehraje na domácím hřišti, takže na našem hřišti se odehraje poslední utkání již 8. června, a to velmi stylově, muži budou hostit již téměř jistého vítěze a postupujícího Baník Ostrava B. Tomuto zápasu bude předcházet již jen jeden domácí zápas s Brumovem v neděli 18. května. Zatím se naše mužské mužstvo drží velmi dobře, ovšem poslední dva domácí zápasy rozladily naše příznivce, protože dva krátce po sobě jdoucí zápasy prohrálo. Naštěstí to hned následně napravilo mužstvo v Bystřici pod Host., kde po velmi dobrém výkonu uhrálo remízu 1:1, ale zasloužilo si určitě vyhrát. Bohužel se potýkáme s velkou absencí klíčových hráčů, kteří právě v těch prohraných zápasech citelně chyběli, ale i tak již nyní můžeme hodnotit tuto sezónu jako velmi úspěšnou. V mládežnickém fotbalu se potýkáme také s nedostatkem hráčů, což je největší problém hlavně u žáků. Musíme se zamyslet nad příští účastí našich žáků v soutěžích, protože nám chybí, nebo jsou slabé některé ročníky. Odráží se to ve výkonech, a tím pádem v umístění již nyní. Trenér starších žáků dává horko těžko dohromady základní kádr hráčů k zápasům a to ještě většina je z okolních vesnic. U mladších žáků to platí v ještě větší míře, nebýt spolupráce s Rapotínem, nehrálo by naše mužstvo tuto soutěž. Převážná většina hráčů je z Rapotína nebo Sobotína. Tento problém se zatím úspěšně vyhýbá kategorii dorostu, kde je hráčů dostatek a troufám si říct i na velmi kvalitní úrovni. Mužstvo je velmi mladé proti ostatním soupeřům, tedy také perspektivní. Umístění uprostřed tabulky soutěže je slušné a příslibem pro příští roky. Samostatně musíme hodnotit kategorii přípravky, kde jsou kluci ve věku 5 10 let a hrají fotbal s velkým nadšením, ale toho s přibývajícím věkem pomalu ubývá a mnozí z těchto kluků zpohodlní, nebo je stáhnou jiná novodobá lákadla mladých, v lepším případě to je počítač, v horším to hraničí se zákonem Přípravka je letos opravdu suverénní, v soutěži ztratila body jen v jednom zápase za remízu se sousedem z Rapotína a má nadosah celkové vítězství v soutěži. V dalších dvou domácích zápasech mužů bude přípravka hrát předzápasy, a tak máte všichni možnost na vlastní oči posoudit kvalitu hry v této kategorii. A mohu potvrdit, že je na co se dívat. Grézl Milan sekretář FO 16

17 Provozní doba a vstupné na termálním koupališti Květen, červen: Úterý - neděle od 9,00-18,00 hod. Červenec, srpen: Úterý - neděle od 9,00-19,00 hod. Pondělí sanitární den!!! VSTUPNÉ: Dospělí - 80,- Kč Důchodci - 50,- Kč Děti od 3 let, dospělí ZTP, ZTP/P - 40,- Kč Doprovod P - zdarma Kabinka - 40,- Kč Skříňka - 30,- Kč Záloha na klíč - 20,- Kč Lehátko - 20,- Kč Stůl + slunečník - 20,- Kč SLEVA: květen, červen 16,00-18,00 hod. červenec, srpen 17,00-19,00 hod. Dospělí - 50,- Kč Důchodci - 30,- Kč Děti od 3 let, dospělí ZTP, ZTP/P - 20,- Kč Doprovod P - zdarma Provozovatel TJ Sokol Lázně Velké Losiny, IČ: , DIČ: Telefon: koupaliště , Informační centrum SDH Maršíkov a jeho chvíle... Dne jsme se zúčastnili výcviku obcí pro civilní ochranu na Základně civilní ochrany Luže, Šumperk.Tato akce byla velmi poučná jak pro samotné účastníky, tak i pro organizátory tohoto více jak 5hodinového školení.věřím v to, že každý si něco pozitivního z tohoto školení odnesl, protože nikdy nevíte, kdy budete sami potřebovat pomoc od druhého. Ve velkém stylu se v posledních letech nese 1. máj v šumperských ulicích. Již sedmý ročník májových oslav a Autosalonu nabídl kromě tradiční výstavy nablýskaných bouráků, třeba skoky na adrenalinových bungee trampolínách nebo elektrické surfařské prkno, na kterém se udrželi na nohou jen ti nejzručnější. Vrcholem svátečního dění pak byl turnaj v lidském stolním fotbale. 17

18 Jedná se o napodobeninu stolního fotbalu, ovšem místo dřevěných panáčků jsou k pohyblivým tyčím připoutaní živí fotbalisté. Do prvomájového turnaje se přihlásilo 20 družstev a taktéž naše mužstvo SDH Maršíkov. Ve finále zvítězilo družstvo SEMTEX nad FK SanJv. Náš tým ve složení: Jan Plášek, Tomáš Vaculík, Jan Vaculík, Libor Navrátil, Radim Axmann (nový člen SDH Maršíkov) a Martin Zamykal skončil na lichotivém 5. místě, když 3 vyhrál a 1 prohrál. A tímto bych chtěl celému mužstvu poděkovat za předvedený výkon. Doufáme, že příští střetnutí bude min. stejně dobré jako toto. Další akce: Diskotéka pro všechny generace Pouť Hasičská soutěž S podravem Tomáš Vaculík (kulturní referent SDH) 18

19 OBEC VELKÉ LOSINY A SDH MARŠÍKOV VÁS ZVE V NED LI NA KOLO ŠT STÍ, MNOHO POU OVÝCH ATRAKCÍ A BOHATÉ OB ERSTVENÍ ZAJIŠT NO!!! MÍSTNÍ H IŠT V MARŠÍKOV! 19

20 květen 2008 Neděle :00 Alvin a Chipmunkové vstupné 25 Kč USA 2007 Rodinná komedie, 87, příst., česky Po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Alvin, Simone a Theodor. Jsou to neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc pouštějí do různých dobrodružství s dramatickými následky, a Davidova trpělivost pomalu naráží na strop. Podaří se Alvinovi a ostatním zachránit přátelství s Davidem? Jak se budou smiřovat s nově nabytou popularitou? Alvin a jeho parta jsou totiž nezbední až běda a David bude mít co dělat, aby je uhlídal před mnoha nástrahami, o kterých si doposud myslel, že nemohou způsobit nikomu nikdy nic. Situační humor doprovázený vtipnými písničkami patří k těm nejlepším zbraním, se kterými na diváky Chipmunkové vyrukují. Režie: Tim Hill Hrají: Jason Lee, Jane Lynch, Cameron Richardson Neděle :00 Chyťte doktora vstupné 45 Kč ČR 2007 Komedie, 95, přístupno, česky Michal Goldberg je nadějným gynekologem, žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí na svou milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál, ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít. Do toho všeho totiž ještě musí stihnout zápas v rugby a televizní pořad o výhodách a nevýhodách monogamních vztahů. Ve filmu sledujeme celkem tři varianty tohoto dne, kdy v té první se Michal vrací k ženě, v té druhé zůstává u milenky a v té třetí neudělá ani jedno ani druhé.. Režie: Martin Dolanský Hrají: Michal Malátný, Tatiana Wilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Pavel Landovský, Kryštof Hádek, Zuzana Stivínová Úterý MŠ Pane pojďte si hrát vstupné 20 Kč ART KINO Pátek :00 Poslední vlak vstupné 45 Kč Něm/ČR 2007 Válečné drama,125, příst. od 12 let, český dabing Berlín Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení a nacisté se rozhodnou odvézt zbývající židovské obyvatelstvo z Berlína. Zbývá jich sedmdesát tisíc. V průběhu celého jara jsou večer co večer odvlečeny celé rodiny, starci, děti, kdokoliv. Do posledního vlaku složeného z dobytčáků je nasázeno 688 lidí. Mezi nimi i slavný boxer Neumann, kabaretiér Noschik, šestáctiletá Ruth a další. Ti všichni si záhy uvědomí, že jejich cesta skončí v Osvětimi, kam všechny transporty směřují. Boj o život však začíná již v přecpaných vagónech. Je vedro a není voda, hysterie se stupňuje a během několika dnů začnou přibývat mrtví. Jedinou možností záchrany je útěk. Režie: Joseph Vilsmaier, Dana Vránová Hrají: Gedeon Burkhard, Juraj Kukura, Vojtěch Kotek, Sibel Kekilli PŘIPRAVUJEME Příběhy cvrčka a štěňátka, Poslední plavky, Rambo: Do pekla a zpět, Říše hraček, O rodičích a dětech Telefonická rezervace vstupenek:

21 kulturní program Lázně Velké Losiny květen 2008 Pátek 16. května od 19 h v sále pavilonu Eliška Páteční taneční večer K tanci a poslechu hraje a zpívá David Školoudík Neděle 18. května od 15 h na lázeňském nádvoří Nedělní odpoledne s dechovkou Rozmarýnka z Vlčnova V případě špatného počasí v sále pavilonu Eliška Vstupné 30 Kč Vstup volný Pondělí 19. května ve před pavilonem Eliška Exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně Vstupné 60 Kč/ZTP 30 Kč, jízdné 50 Kč Úterý 20. května od h v sále pavilonu Eliška Diskotéka pro děti s programem a soutěžemi Lázeňské děti zdarma, hosté a doprovod 20 Kč Středa 21. května od 18 h v sále pavilonu Eliška Ekvador sopky a deštný prales Cestopisní přednáška Ivo Müllera s diapozitivy. Vstupné 20 Kč Středa 28. května ve 14 h od pavilonu Eliška Výletní středa: Exkurze do skláren v Rapotíně Prohlídka muzea a provozu, ukázky foukání a broušení skla. Vstupné 40 Kč/ZTP 20 Kč, cestovné 30 Kč Pátek 30. května od 19 h v sále pavilonu Eliška Páteční taneční večer. K tanci a poslechu hraje a zpívá František Havelka Vstupné 30 Kč Změna programu vyhrazena. Informace: Mgr. Alena Velebová, tel:

22 Losinští jubilanti V měsíci květnu 2008 oslaví své významné životní jubileum tito naši spoluobčané: Eliška Pravdová Metoděj Matura Miloslav Adámek část Žárová Josef Fric Jan Vyskočil Marie Hlavičková Markéta Spáčilová Oldřich Šťastný Otakar Biela Milena Haladyová Bohuslav Čejka Květoslava Haluzová Vlasta Valová Božena Loupancová Milan Doležel Vlasta Měšťánková Anežka Jeřábková Božena Rýznarová Vlasta Jurásková Marie Martinková Božena Vacátková Ludmila Hejduková Marie Dvořáková - část Maršíkov Eliška Müllerová Zdeněk Pernica část Žárová Vlastimila Nezbedová část Ludvíkov Marie Malíková Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let. Za Komisi pro občanské záležitosti předsedkyně komise: Mgr. Jana Kocmanová, starosta obce: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., místostarostka: Mgr. Ivana Blažková V neděli 18. května 2008 oslaví 40 let společného života naši rodiče Jiří a Jiřina Snášelovi. K tomuto krásnému jubileu rubínové svatbě blahopřejí a do dalšího života hodně zdraví, spokojenosti, pohody přejí a za všechno moc děkují děti s rodinami, vnoučata a první pravnouček Matýsek. Jiřko a Jirko, k tomuto blahopřání se připojuje i celá Vaše velká rodina! 22

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek číslo 4 2010201 01245du ben 2010 červenec srpen 2014 2013201020101245dube n 2010 Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek Uvnitř

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

Velkolepý záměr města Napajedla, vrátit do plnohodnotného života budovu bývalého kláštera, pokračuje v současnosti prací na nových omítkách.

Velkolepý záměr města Napajedla, vrátit do plnohodnotného života budovu bývalého kláštera, pokračuje v současnosti prací na nových omítkách. VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA ROÈNÍK XI. ÈERVEN 2006 neprodejné 20 let 2. základní školy 2. základní škola v Napajedlích slaví 20 let trvání. Všem blahopřejeme a posíláme pozdrav od bývalého žáka Mariana Vaňáče.

Více

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 JOSEF BRANDEJS Po lednovém a únorovém čísle PM, jejichž obálky jsme věnovali zakladatelům průmyslu na Policku (k dalším se ještě po čase vrátíme), přejdeme na několik příštích

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více