èíslo 5. roèník XIII, květen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 5. roèník XIII, květen 2008"

Transkript

1 èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 Svatojánské slavnosti v přípravě Svatojánské slavnosti obce proběhnou již tradičně před svátkem sv. Jana, a to o víkendu června Program s podrobným členěním bude uveřejněn v příštím čísle Velkolosinských Pramenů a bude Vás informovat o akcích probíhajících v areálu TJ Sokol, základní školy, v kostele sv. Jana Křtitele nebo na farské zahradě. Již dnes však můžeme říci, že programová nabídka bude velmi bohatá - největšími taháky bude určitě páteční koncert nejúspěšnější české rockandrollové kapely Rock & Roll Band Marcela Woodmana z Ostravy a nedělní vystoupení revivalové kapely Pangea ze Šumperka, hrající sklady od Beatles. -redakce- Čtrnáctý ročník soutěže Zpěváček V naší obci vyvrcholila ve dnech května celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček Hlavními pořadateli této nejprestižnější české akce jsou Folklorní sdružení ČR Praha, Obec Velké Losiny a Lázně Velké Losiny za účasti dalších spolupracujících subjektů. Soutěž provázela příjemná a srdečná atmosféra, neprodejné

2 umocněná krásným jarním počasím. Porota neměla lehkou úlohu a vybírala z 47 vítězů regionálních kol. Do finále postoupilo 10 nejlepších. V nedělním finálovém klání zvítězila a Zlatého Zpěváčka 2008 získala Aneta Juříčková z Lidečka. Stříbrného Zpěváčka obdrželi Tadeáš Hoza z Hulína a Jan Kukal z Prahy. Bronzového Zpěváčka si vyzpívaly Kristýna Malá z Bánova a Barbora Šedivá z Lokte u Karlových Varů. Dalšími úspěšnými finalisty, kteří se umístili v první desítce, byli Alžběta Hofmannová z Pardubic, Lenka Mrlínová z Liptálu, Lukáš Polák z Opavy, Kristýna Šigutová z Ostravice a Hana Záhumenská ze Zlína. Finálové vystoupení nejlepších doprovázel Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a Lidová muzika z Třemošné. Bohatého programu zahrnujícího i Svěcení lázeňských pramenů a otevření Pohádkového lesa se zúčastnilo více než diváků. Finálový koncert sledovali se zástupci obce a lázní i Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátor Parlamentu ČR Adolf Jílek, europoslanec Jan Březina, Miroslav Duda, generální ředitel Povodí Moravy, generálmajor Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, Pavel Horák, I. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a Antonín Koláček, předseda představenstva společnosti MAITREA a další osobnosti.. Na závěr koncertu, který natáčel a záznam bude vysílat Český rozhlas, byly předány ceny osobností, které obdrželi tito zpěváčci: Cena Předsedy Sněmovny Parlamentu Miroslava Vlčka Adam Volný, Sazovice Cena senátora Adolfa Jílka Eliška Švábová, Nový Malín Cena Jaroslava Juráška za mimořádný interpretační výkon Tereza Lukůvková, Vsetín Cena ředitele lázní Velké Losiny Pavla Štěpánka Lukáš Přib, Písek Cena starosty Velkých Losin Miroslava Kopřivy Aneta Juříčková, Lidečko (následně vyhlášená jako celkový vítěz) Cena gen. Ředitele Povodí Moravy Jaroslava Dudy Tereza Špačková, Praha Cena Asociace průvodců ČR Jakub Ošmera, Domažlice V rámci koncertu vystoupili také zahraniční hosté z Polska, Slovenska, Bulharska a Ukrajiny, kteří byli již v pátek společně s doprovodem přijati za srdečné atmosféry představiteli obce v novém Víceúčelovém zařízení. Během akce se 2

3 uskutečnilo tradiční slavnostní otevření lázeňské sezóny spojené se svěcením pramenů a stovky občanů shlédli program nazvaný Pohádkový les, zorganizovaný manželi Drtilovými (soubor Markovice z Postřelmova). V závěru akce všichni organizátoři i porota konstatovali, že úroveň zpěváčků lidových písní rok od roku roste a zatímco v minulosti interpreti z moravských krajů velmi dominovali, je dnes výkon všech zpěváčků včetně interpretů z Čech velmi vyrovnaný. Rok od roku rovněž roste zájem o akci ze strany tzv. VIP hostů, což prospívá zejména propagaci obce a firem zúčastněných na organizaci festivalu. V porovnání s minulými léty potěšila zejména účast předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR pana Miloslava Vlčka. -redakce- PROGRAM ZPESTŘILI ZAKÉ ZAHRANIČNÍ ZPĚVÁČCI Vítězka soutěže Zlatý Zpěváček 2008 Aneta Juříčková z Lidečka s představiteli obce. Zpěváček z Ukrajiny 3 Bulharská interpretka

4 SOUČÁSTÍ PŘEHLÍDKY BYLO TRADIČNÍ OTEVŘENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY SPOJENÉ SE SVĚ- CENÍM PRAMENŮ Z vystoupení losinského souboru Pramínek při otevírání lázeňské sezóny Závěrem svěcení pozdravili přítomné ředitel lázní Pavel Štěpánek, senátor Adolf Jílek, starosta obce Miroslav Kopřiva a předseda FOS ČR Zdeněk Pšenica 4

5 O SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI NEBYLA NOUZE: Místostarostka s Radimem Uzlem Starosta s Předsedou Poslanecké sněmovny Miloslavem Vlčkem 5

6 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (Upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 10/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne , b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad, c) rozpočtová opatření na rok 2008 v podobě změn příjmů a výdajů takto: pol. rozpočtové skladby ÚZ částka Příjmy 4116 Úřad práce Kč 4121 Činnost místní knihovny Kč 4122 Hospodaření v lesích Kč 4213 Kanalizace Kč Příjmy c e l k e m Kč Výdaje Veřejná zeleň mzdy Kč Místní knihovna Kč Hospodaření v lesích Kč Kanalizace Kč Výdaje c e l k e m Kč d) bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi, které jsou majetkem České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví obce Velké Losiny, náklady spojené s převodem hradí nabyvatel: - k.ú. Velké Losiny: p.č. 1145/2, 1441/5, 1677/2, - k.ú. Žárová: p.č. 139/5, - k.ú. Maršíkov: p.č. 148/4. e) bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi, které jsou majetkem České republiky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Velké Losiny, náklady spojené s převodem hradí nabyvatel: 6

7 - k.ú. Žárová: p.č. 216/2, - k.ú. Maršíkov: p.č. 148/3, 238, - k.ú. Bukovice: p.č. 163/4. f) bezúplatný převod pozemku p.č. 2567/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 4647 m2, v k.ú. Velké Losiny, který je v majetku České republiky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Velké Losiny. Jedná se o pozemek v areálu TJ, na kterém se nachází tréninkové hřiště. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. g) pokud by převod pozemků dle odst. p) byl nabídnut za cenově výhodných podmínek, ZO souhlasí s odkoupením pozemků s důvodu předejít prodlevám a rizikům ztráty příležitostí. h) odkup pozemku p.č. 409/2 do majetku obce Velké Losiny, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 62 m 2, v k.ú. Bukovice u Velkých Losiny za cenu 30,- Kč/m 2 od vlastníka p. L. Š., Rapotín. Náklady spojené s odkupem hradí nabyvatel. i) prodej části pozemku p.č. 231/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, z celkové výměry 1221 m 2 a části pozemku p.č. 202/1, ostatní plocha, jiná plocha, z celkové výměry m 2, vše k.ú. Velké Losiny (vše nutno geometricky odměřit) k výstavbě garáže, za cenu 200, Kč/m 2 žadatelům M. a E. Š., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný další zájemce. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na prodej, aby mohlo být vydáno stavební povolení ke stavbě garáže. Vlastní prodej by se uskuteční, až budou vyhotoveny základy stavby, které se geometricky zaměří, a platba za odměřené části pozemků bude provedena dle skutečností. Náklady spojené s geometrickým odměřením a převodem hradí kupující. j) prodej části p.č. 489, zahrada, z celkové výměry 3588 m 2, k.ú. Velké Losiny (cca 2 m podél parcely 495, nutno geometricky odměřit) žadatelům Mgr. D. N. a P. N., Olomouc Slavonín za podmínek: cena pozemku 350,- Kč/m 2, přeložky inž. sítí hradí kupující, obnovu oplocení mezi pozemky p.č. 489 a p.č. 495 v k.ú. Velké Losiny hradí obě strany rovným dílem. Povinností kupujícího bude vybudovat výše uvedený záměr do 2 let od vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci, jinak může obec od smlouvy odstoupit) Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný jiný zájemce. Náklady spojené s geometrickým odměřením a převodem hradí kupující. 7

8 k) prodej pozemku p.č. 1109, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 108 m 2, k.ú. Velké Losiny za cenu 150,- Kč/m 2 jedinému žadateli L. Z., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný jiný zájemce. Náklady spojené s převodem hradí kupující. l) prodej části pozemku p.č. 1102/1, ost. plocha, ost. komunikace, z celkové výměry 2506 m 2 v k.ú. Velké Losiny (nutno geometricky odměřit) za cenu 150,- Kč/m 2 jedinému žadateli L. Z., Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na ÚD a nepřihlásil se žádný jiný zájemce. Náklady spojené s převodem a geometrickým odměřením hradí kupující. m) prodej pozemků v lokalitě Pod Vyhlídkou p.č. 2673/4, orná půda, výměra m 2, p.č. 782, orná půda, výměra 4264 m 2 a p.č. 835, ostatní plocha, nepl. půda, výměra 1251 m 2, vše k.ú. Velké Losiny jedinému zájemci SAN-JV s.r.o. Lidická 56, Šumperk, IČ: za podmínek zveřejněných v záměru: Podmínky kupní smlouvy: 1) Kupující bude povinný k výstavbě nejméně 45 bytových jednotek v řadové zástavbě, samostatných RD a bytových domech na předmětných pozemcích, včetně vybudování souvisejících inženýrských sítí a dopravní infrastruktury (vše společně dále jen stavba). Stavba bude vybudována kompletně bez jakékoliv finanční spoluúčasti obce Velké Losiny. 2) Pozemky budou prodány za cenu 320,- Kč/m 2. 3) S vybraným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva, kde základní podmínkou pro majetkový převod pozemků bude postupné provedení stavby se zahájením výstavby v I.Q/2010 a dokončení celé stavby nejpozději v r Kupující bude povinen se v této smlouvě zavázat k zaplacení kupní ceny prodávajícímu ve čtyřech splátkách v následujících termínech: ,- Kč do ,- Kč do ,- Kč do Zbývající část kupní ceny do Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující. ZO zplnomocňuje starostu obce k podpisu související kupní smlouvy. n) uzavření Smlouvy o zřízení práva provést stavbu Polyfunkční dům na Lázeňské ulici ve Velkých Losinách na pozemcích parcela číslo 399/1, 8

9 parcela číslo 399/2, parcela číslo 400 a parcela číslo 405, vše katastrální území Velké Losiny ve prospěch budoucího kupujícího SAN-JV, s.r.o. Lidická 2567/56 Šumperk, a to s touto společností. ZO zplnomocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. ZO souhlasí s prodloužením termínu do pro předložení pravomocného stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního domu ve smyslu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne ZO zároveň zplnomocňuje starostu obce k podpisu související smlouvy. o) výsledky hospodaření Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, příspěvkové organizace za rok p) převod kladného výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, příspěvkové organizace z roku 2006 ve výši Kč ,- vedeného na účtu 932 Neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta na účet 914 Rezervní fond včetně účelu jeho dalšího použití - k rozvoji činnosti příspěvkové organizace (nákup vybavení dvou školních učeben v roce 2008). q) kladný výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Velké Losiny, příspěvkové organizace za rok 2007 ve výši Kč ,-, jeho převod na účet 914 Rezervní fond včetně účelu jeho dalšího použití - k rozvoji činnosti příspěvkové organizace. r) závěrečný účet Obce Velké Losiny za rok 2007 ve znění Celkové příjmy činily 80, ,26 Kč, příjmy bez financování 63, ,62 Kč a po konsolidaci 72, ,26 Kč, Financování na straně příjmů činilo 16, ,64 Kč, Celkové výdaje činily 95, ,53 Kč, výdaje bez financování 95, ,16 Kč a po konsolidaci 88, ,53 Kč, Financování na straně výdajů činilo ,37 Kč, Stav účtu obce k , ,75 Kč. a schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Losiny za rok 2007 Krajským úřadem Olomouc, která je bez výhrad. s) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. t) vyplácení odměn předsedům a členům komisí nebo výborů, kteří nejsou členy ZO. 9

10 u) v) rozšíření kompetence rady obce v usnesení ze dne , odst. III. 9/3, bod 1) takto: za první větu doplnit další větu ve znění Zmocnění rady obce ve věci MAS se týká rovněž rozhodnutí o vyloučení katastrálního území obce Velké Losiny včetně katastrálního území místních částí - Bukovice, Žárová a Maršíkov mimo působnost občanského sdružení Místní akční skupina Údolí Desné. dosavadní postup rady obce v záležitostech majetkového vypořádání pozemků pod koupalištěm (uplatnění předkupního práva a náprava nezapsaného práva hospodaření z r. 1972) včetně jednání starosty obce o dodávkách vody pro termální koupaliště. II.10/2 Bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. Zprávu starosty obce o plnění úkolů z posledního zasedání ZO konaného dne bez výhrad. 3. Bez výhrad informace starosty a místostarostky obce o: podání žádosti o dotace na výstavbu naučných stezek, potížích s dodávkami vody pro termální koupaliště vyvolanými USM (PPF), postupu v nápravě vlastnictví pozemků pod koupalištěm, provozu DCHB, průběhu jednání VH MAS údolí Desné. III.10/3 Ukládá 1. Radě obce využít všech nástrojů k zajištění přístupových a majetkových práv obce k pozemkům pod stavbami v areálu koupaliště ve smyslu dřívějších rozhodnutí rady obce a ZO a nových právních úprav, zejména v oblasti zákonů č.183/2006 Sb., a 184/2006 Sb. Obdobně využít všech nástrojů k zajištění plynulých dodávek termální vody do termálního koupaliště v souladu se zákonem č.164/2001 Sb., (lázeňský zákon). 2. Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka 10

11 Komise sociální a školská Rady obce Velké Losiny a Základní škola Velké Losiny zve všechny děti na DĚtskou show KDY: dne ve 14:30 hod. KDE: na víceúčelovém hřišti u Základní školy ve Velkých Losinách (v případě špatného počasí tělocvična základní školy) Občerstvení, diskotéka, soutěže, hry ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Duben v Mateřské škole Sluníčko Všichni se těšili na jaro, na sluníčko a teplo. Počasí je opravdu aprílové, proto se věnujeme nejen hrám a pobytu v přírodě a na hřišti, ale také kultuře. Hned na začátku měsíce děti navštívily MŠ Veverka, kde sledovaly vystoupení kouzelníka pod názvem Dětská šou. Další týden starší děti pracovaly v keramické dílně. Zde si dokončily povrchovou úpravu dvou výrobků: děti dotvářely housenku na lístečku a glazurovaly tulipán. Některé slunečné a pěkné dny nám umožnily poznat jaro takové, jaké má být. Na procházkách jsme pozorovali jarní květiny, první hmyz, ptáky a vše, co nás obklopuje. Děti se věnovaly poznávání, ale nejvíce ze všeho je zajímal pohyb a hry na hřišti. Kreslily křídou na asfalt, hrály míčové a jiné pohybové hry, učily se skákat do výšky i závodit v běhu. 11

12 Ve čtvrtek 17. dubna navštívila naši MŠ skupina Wabank. Hudební pořad pod názvem Bráška lajdáček hledá jaro děti nejen pobavil, ale obohatil je o další poznatky o jaru. V dubnu se děti v naší školce seznamují také se zvířaty. Učí se znát, kdo žije u potoků, řek a rybníků, která zvířata žijí ve volné přírodě. Děti také poznávají domácí zvířata a jejich mláďata. Již poněkolikáté jsme rádi přijali pozvání od pana Radka Sedláře. V pátek 18. dubna byl pěkný den, tak se všechny děti z naší školky vypravily na procházku s batůžky. Tentokrát nenesly svoji svačinku, ale suchý chleba pro ovečky a jehňata. Pan Sedlář pustil ovečky do zahrady a děti na nich mohly oči nechat. K radosti všech se vydařilo počasí i výlet. Zbývá jen poděkovat panu Sedlářovi za to, že jsme měli možnost vidět vše zblízka a děti měly pěkný zážitek a zároveň i poučení. V úterý 29. dubna děti navštívily kino, kde sledovaly pásmo filmů po názvem Královna Koloběžka. Jana Šmídová, učitelka MŠ Sluníčko Mateřská škola Veverka ve znamení výprav výpravy Duben byl pro nás symbolem poznávání Velkých Losin. Hned první dny (dokud stromy nebyly ještě olistěné) nás zavedly na kopec Strážník nad velkolosinským zámkem. Cestu nahoru jsem vybrala méně strmou, šli jsme od Ludvíkova. Mezi stromy na nás prosvítalo jarní ranní sluníčko a cesta nahoru nám rychle utekla. Pro děti to bylo velké dobrodružství, když se pod námi otevřel výhled: mezi stro- Ze zámeckého parku. (foto Jana Stará) 12

13 U Prachařů. (foto Jana Stará) 13 my jsme pozorovali Velké Losiny. Děti popisovaly, co vidí, hledaly svoje známá místa. Sledovali jsme silnici od Rapotína a na ní malá autíčka, také se nám předvedl malý vlak jedoucí od Šumperka. Pro děti to byl nevšední zážitek. Velikou legraci jsme si užili cestou zpátky, kdy jsme serpentinově scházeli strmý kopec a dětem se líbilo šustící listí pod nohama. Pokud se nám ztratila cestička, děti hledaly vhodnou a bezpečnou jinou cestu. Děti pak při pohledu od zámeckého rybníka nevěřícně koukaly na vršek kopce. Prohlédli jsme si zámek zvenku a šupali jsme na oběd do školky. Jak nám ale chutnalo! Další dny nás zavedly k náhonu do papírny. Hledali jsme jeho původ a došli jsme potom až do samotné papírny, kde nám pan Čundrlík ukázal průtok. Další naše cesta směřovala na kopec nad koupalištěm, ukázal se nám zase jiný pohled na Losiny. Ale ještě nás tu někdo očekával: pan a paní Prachařovi. Tak jako vloni i letos jsme se šli k nim podívat na kůzlátka. Některé děti se zpočátku trochu obávaly, ale brzy zjistily, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Mohly si kůzlata i pochovat. Následující týden nám domluvila maminka Peti Pláška návštěvu místního kostela. Přivítala nás paní Hradilová a provedla nás kostelními prostory. Zjistili jsme mimo jiné, že jeho historie je spojena s dávnými obyvateli velkolosinského zámku. Další putování Losinami bude pokračovat zase v červnu. Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka

14 Christophorus Farnost Velké Losiny Vás zve na cyklus misijních přednášek, které proběhnou v rámci Svatojánských slavností v týdnu od 16. června do 20. června v sále lázní Velké Losiny a 21. června v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách. Pondělí v 19:00 Povídání o všem a o ničem P. Zbigniev Czendlik, farář Lanškroun Úterý v 19:00 Drogová závislost a terapie Mgr. Petr Opletal, vedoucí terapeutické komunity Pastor Bonus Středa v 19:00, Je sexualita Boží dar? MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a soc. péči o.s. Čtvrtek v 19:00 Umírání a duchovní doprovázení MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí Pátek v 19:00 Věda a víra? P. Marek Orko Vácha, biolog a teolog Sobota ve 14:00 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách Živé a mrtvé vztahy doc.mudr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., psychiatr a teolog 14

15 Místní knihovna informuje Jestli v máji neprší, červen to dovrší. Sníh v máji-hodně trávy. Z knižních novinek čtenářům nabízíme: Peters, E.: Děti bouře Po 1.světové válce se archeologové vracejí na egyptská naleziště. Reilly, M.: Základna 7 Nečekaně dramatická událost se přihodí na utajované vojenské základně, kde se vyvíjí ultramoderní letecké zařízení. Humphreys, C. C.: Ve službách krále Historický román. Britský vojenský špion neohroženě brázdí válečná pole, bojuje proti skrytým hrozbám a navzdory nástrahám nachází v Americe i lásku. Vídeň Přehledný a vyčerpávající ilustrovaný průvodce, s kterým nezabloudíte. Thomas, G.: Chaos pod nebesy Děsivý příběh o hledání demokracie v Číně. Huf, H. Ch.: Nejmocnější říše světa Kniha vypráví o vzniku velkých světových říší Egypta, Persie, Kartága a Říma. Ivanov, M.: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové Tragický příběh jedné z největších ženských postav našich dějin. Novinky pro děti a mládež: Fischerová,V.: O Dorotce a psovi Ukšukovi Pravdivé příběhy o pejskovi, které prožila sama autorka. Vokurková, A.: O čertíčkovi Moderní pohádka. Dalton, A.: V aréně a Zamlženo - Nové příběhy ze série 100 procentní andělé. Čtenářům nabízíme k vypůjčení časopisy: Naše krásná zahrada, Receptář, Xantypa, Burda, Zdraví, Living, Bydlení, Recepty prima nápadů, Praktická žena, Tina, Květy, Vlasta a další. Soutěž!!!!!!! Soutěž!!!!!!! Soutěž!!!!!! Pro dětské čtenáře je připravena soutěž Doplňte zvíře v názvu knih. Přijďte si zasoutěžit. Každý účastník si odnese malou odměnu. Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný. Bertold Brecht 15 -JZ-

16 TJ Sokol lázně velké losiny Pomalu, ale jistě se blíží závěr soutěží na všech úrovních. Poslední kolo soutěží je v plánu června, dokonce ani jedno z našich mužstev nehraje na domácím hřišti, takže na našem hřišti se odehraje poslední utkání již 8. června, a to velmi stylově, muži budou hostit již téměř jistého vítěze a postupujícího Baník Ostrava B. Tomuto zápasu bude předcházet již jen jeden domácí zápas s Brumovem v neděli 18. května. Zatím se naše mužské mužstvo drží velmi dobře, ovšem poslední dva domácí zápasy rozladily naše příznivce, protože dva krátce po sobě jdoucí zápasy prohrálo. Naštěstí to hned následně napravilo mužstvo v Bystřici pod Host., kde po velmi dobrém výkonu uhrálo remízu 1:1, ale zasloužilo si určitě vyhrát. Bohužel se potýkáme s velkou absencí klíčových hráčů, kteří právě v těch prohraných zápasech citelně chyběli, ale i tak již nyní můžeme hodnotit tuto sezónu jako velmi úspěšnou. V mládežnickém fotbalu se potýkáme také s nedostatkem hráčů, což je největší problém hlavně u žáků. Musíme se zamyslet nad příští účastí našich žáků v soutěžích, protože nám chybí, nebo jsou slabé některé ročníky. Odráží se to ve výkonech, a tím pádem v umístění již nyní. Trenér starších žáků dává horko těžko dohromady základní kádr hráčů k zápasům a to ještě většina je z okolních vesnic. U mladších žáků to platí v ještě větší míře, nebýt spolupráce s Rapotínem, nehrálo by naše mužstvo tuto soutěž. Převážná většina hráčů je z Rapotína nebo Sobotína. Tento problém se zatím úspěšně vyhýbá kategorii dorostu, kde je hráčů dostatek a troufám si říct i na velmi kvalitní úrovni. Mužstvo je velmi mladé proti ostatním soupeřům, tedy také perspektivní. Umístění uprostřed tabulky soutěže je slušné a příslibem pro příští roky. Samostatně musíme hodnotit kategorii přípravky, kde jsou kluci ve věku 5 10 let a hrají fotbal s velkým nadšením, ale toho s přibývajícím věkem pomalu ubývá a mnozí z těchto kluků zpohodlní, nebo je stáhnou jiná novodobá lákadla mladých, v lepším případě to je počítač, v horším to hraničí se zákonem Přípravka je letos opravdu suverénní, v soutěži ztratila body jen v jednom zápase za remízu se sousedem z Rapotína a má nadosah celkové vítězství v soutěži. V dalších dvou domácích zápasech mužů bude přípravka hrát předzápasy, a tak máte všichni možnost na vlastní oči posoudit kvalitu hry v této kategorii. A mohu potvrdit, že je na co se dívat. Grézl Milan sekretář FO 16

17 Provozní doba a vstupné na termálním koupališti Květen, červen: Úterý - neděle od 9,00-18,00 hod. Červenec, srpen: Úterý - neděle od 9,00-19,00 hod. Pondělí sanitární den!!! VSTUPNÉ: Dospělí - 80,- Kč Důchodci - 50,- Kč Děti od 3 let, dospělí ZTP, ZTP/P - 40,- Kč Doprovod P - zdarma Kabinka - 40,- Kč Skříňka - 30,- Kč Záloha na klíč - 20,- Kč Lehátko - 20,- Kč Stůl + slunečník - 20,- Kč SLEVA: květen, červen 16,00-18,00 hod. červenec, srpen 17,00-19,00 hod. Dospělí - 50,- Kč Důchodci - 30,- Kč Děti od 3 let, dospělí ZTP, ZTP/P - 20,- Kč Doprovod P - zdarma Provozovatel TJ Sokol Lázně Velké Losiny, IČ: , DIČ: Telefon: koupaliště , Informační centrum SDH Maršíkov a jeho chvíle... Dne jsme se zúčastnili výcviku obcí pro civilní ochranu na Základně civilní ochrany Luže, Šumperk.Tato akce byla velmi poučná jak pro samotné účastníky, tak i pro organizátory tohoto více jak 5hodinového školení.věřím v to, že každý si něco pozitivního z tohoto školení odnesl, protože nikdy nevíte, kdy budete sami potřebovat pomoc od druhého. Ve velkém stylu se v posledních letech nese 1. máj v šumperských ulicích. Již sedmý ročník májových oslav a Autosalonu nabídl kromě tradiční výstavy nablýskaných bouráků, třeba skoky na adrenalinových bungee trampolínách nebo elektrické surfařské prkno, na kterém se udrželi na nohou jen ti nejzručnější. Vrcholem svátečního dění pak byl turnaj v lidském stolním fotbale. 17

18 Jedná se o napodobeninu stolního fotbalu, ovšem místo dřevěných panáčků jsou k pohyblivým tyčím připoutaní živí fotbalisté. Do prvomájového turnaje se přihlásilo 20 družstev a taktéž naše mužstvo SDH Maršíkov. Ve finále zvítězilo družstvo SEMTEX nad FK SanJv. Náš tým ve složení: Jan Plášek, Tomáš Vaculík, Jan Vaculík, Libor Navrátil, Radim Axmann (nový člen SDH Maršíkov) a Martin Zamykal skončil na lichotivém 5. místě, když 3 vyhrál a 1 prohrál. A tímto bych chtěl celému mužstvu poděkovat za předvedený výkon. Doufáme, že příští střetnutí bude min. stejně dobré jako toto. Další akce: Diskotéka pro všechny generace Pouť Hasičská soutěž S podravem Tomáš Vaculík (kulturní referent SDH) 18

19 OBEC VELKÉ LOSINY A SDH MARŠÍKOV VÁS ZVE V NED LI NA KOLO ŠT STÍ, MNOHO POU OVÝCH ATRAKCÍ A BOHATÉ OB ERSTVENÍ ZAJIŠT NO!!! MÍSTNÍ H IŠT V MARŠÍKOV! 19

20 květen 2008 Neděle :00 Alvin a Chipmunkové vstupné 25 Kč USA 2007 Rodinná komedie, 87, příst., česky Po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Alvin, Simone a Theodor. Jsou to neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc pouštějí do různých dobrodružství s dramatickými následky, a Davidova trpělivost pomalu naráží na strop. Podaří se Alvinovi a ostatním zachránit přátelství s Davidem? Jak se budou smiřovat s nově nabytou popularitou? Alvin a jeho parta jsou totiž nezbední až běda a David bude mít co dělat, aby je uhlídal před mnoha nástrahami, o kterých si doposud myslel, že nemohou způsobit nikomu nikdy nic. Situační humor doprovázený vtipnými písničkami patří k těm nejlepším zbraním, se kterými na diváky Chipmunkové vyrukují. Režie: Tim Hill Hrají: Jason Lee, Jane Lynch, Cameron Richardson Neděle :00 Chyťte doktora vstupné 45 Kč ČR 2007 Komedie, 95, přístupno, česky Michal Goldberg je nadějným gynekologem, žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí na svou milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál, ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít. Do toho všeho totiž ještě musí stihnout zápas v rugby a televizní pořad o výhodách a nevýhodách monogamních vztahů. Ve filmu sledujeme celkem tři varianty tohoto dne, kdy v té první se Michal vrací k ženě, v té druhé zůstává u milenky a v té třetí neudělá ani jedno ani druhé.. Režie: Martin Dolanský Hrají: Michal Malátný, Tatiana Wilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Pavel Landovský, Kryštof Hádek, Zuzana Stivínová Úterý MŠ Pane pojďte si hrát vstupné 20 Kč ART KINO Pátek :00 Poslední vlak vstupné 45 Kč Něm/ČR 2007 Válečné drama,125, příst. od 12 let, český dabing Berlín Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení a nacisté se rozhodnou odvézt zbývající židovské obyvatelstvo z Berlína. Zbývá jich sedmdesát tisíc. V průběhu celého jara jsou večer co večer odvlečeny celé rodiny, starci, děti, kdokoliv. Do posledního vlaku složeného z dobytčáků je nasázeno 688 lidí. Mezi nimi i slavný boxer Neumann, kabaretiér Noschik, šestáctiletá Ruth a další. Ti všichni si záhy uvědomí, že jejich cesta skončí v Osvětimi, kam všechny transporty směřují. Boj o život však začíná již v přecpaných vagónech. Je vedro a není voda, hysterie se stupňuje a během několika dnů začnou přibývat mrtví. Jedinou možností záchrany je útěk. Režie: Joseph Vilsmaier, Dana Vránová Hrají: Gedeon Burkhard, Juraj Kukura, Vojtěch Kotek, Sibel Kekilli PŘIPRAVUJEME Příběhy cvrčka a štěňátka, Poslední plavky, Rambo: Do pekla a zpět, Říše hraček, O rodičích a dětech Telefonická rezervace vstupenek:

21 kulturní program Lázně Velké Losiny květen 2008 Pátek 16. května od 19 h v sále pavilonu Eliška Páteční taneční večer K tanci a poslechu hraje a zpívá David Školoudík Neděle 18. května od 15 h na lázeňském nádvoří Nedělní odpoledne s dechovkou Rozmarýnka z Vlčnova V případě špatného počasí v sále pavilonu Eliška Vstupné 30 Kč Vstup volný Pondělí 19. května ve před pavilonem Eliška Exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně Vstupné 60 Kč/ZTP 30 Kč, jízdné 50 Kč Úterý 20. května od h v sále pavilonu Eliška Diskotéka pro děti s programem a soutěžemi Lázeňské děti zdarma, hosté a doprovod 20 Kč Středa 21. května od 18 h v sále pavilonu Eliška Ekvador sopky a deštný prales Cestopisní přednáška Ivo Müllera s diapozitivy. Vstupné 20 Kč Středa 28. května ve 14 h od pavilonu Eliška Výletní středa: Exkurze do skláren v Rapotíně Prohlídka muzea a provozu, ukázky foukání a broušení skla. Vstupné 40 Kč/ZTP 20 Kč, cestovné 30 Kč Pátek 30. května od 19 h v sále pavilonu Eliška Páteční taneční večer. K tanci a poslechu hraje a zpívá František Havelka Vstupné 30 Kč Změna programu vyhrazena. Informace: Mgr. Alena Velebová, tel:

22 Losinští jubilanti V měsíci květnu 2008 oslaví své významné životní jubileum tito naši spoluobčané: Eliška Pravdová Metoděj Matura Miloslav Adámek část Žárová Josef Fric Jan Vyskočil Marie Hlavičková Markéta Spáčilová Oldřich Šťastný Otakar Biela Milena Haladyová Bohuslav Čejka Květoslava Haluzová Vlasta Valová Božena Loupancová Milan Doležel Vlasta Měšťánková Anežka Jeřábková Božena Rýznarová Vlasta Jurásková Marie Martinková Božena Vacátková Ludmila Hejduková Marie Dvořáková - část Maršíkov Eliška Müllerová Zdeněk Pernica část Žárová Vlastimila Nezbedová část Ludvíkov Marie Malíková Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let. Za Komisi pro občanské záležitosti předsedkyně komise: Mgr. Jana Kocmanová, starosta obce: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., místostarostka: Mgr. Ivana Blažková V neděli 18. května 2008 oslaví 40 let společného života naši rodiče Jiří a Jiřina Snášelovi. K tomuto krásnému jubileu rubínové svatbě blahopřejí a do dalšího života hodně zdraví, spokojenosti, pohody přejí a za všechno moc děkují děti s rodinami, vnoučata a první pravnouček Matýsek. Jiřko a Jirko, k tomuto blahopřání se připojuje i celá Vaše velká rodina! 22

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012 Spis. zn.: 22219/2013 č. j.: 26707/2013 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 4. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ, KONANÉHO DNE 10.6.2009 OD 15 HOD. VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU ================================================================== 1. PROJEKT

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 01. 02. 2017 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 463/17/2017 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 Zastupitelstvo obce Krhová USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23.4.2015 Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více