Provoz a technologie sestavy vlaku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provoz a technologie sestavy vlaku"

Transkript

1 Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne Č.j. 747/2010 ŘTOD O13/22 z , Č.j. 1390/2010 ŘTOD O13/22 z Č.j. 524/2011 ŘTOD O13/22 z Č.j. 529/2011 ŘTOD-O13/22 z Č.j. 178/2011 ŘTOD-O13/23 z Článek IN KVs3-B-2010 Změna č. 0 Datum vydání Platí do odvolání Navrhovatel Zpracovatel Schválil Součinnost při vytvoření IN jméno funkce datum Omezení přístupu Ing. Jaroslav Mynářík Miroslava Zachová Rašková PhDr. Jiří Špička Provozní ředitel Ing. Vladimíra Vejvodová, Oldřich Süssmilch, Zdeněk Rosický, Milan Heřman Bez omezení Počet stran 22 Počet příloh 3 Forma vydání Pouze elektronicky

2 Rozsah znalostí JOS Funkce Znalost 1 Oblast provozního ředitele GŘ ČD Cargo PJ, SOKV Zaměstnanci určení ředitelem odboru O10, O11, O12, O13, O14 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky DO-1 Odbavení vlaku Úplná Kapitoly 1, 2.4, 3, 4; Přílohy č. 1, 2; DZ-2 Posunovač DP-3 Vedoucí posunové čety čl , ; Kapitoly 1.; 2.3, ; ; 2.5; 2.6; 4.1; 4.5; Přílohy č.1,2 DD-4 Dispečer Úplná, Přílohy č.1, 2, 3; DSp-5 Strojvedoucí ve výcviku, DSs-6 Strojvedoucí stan. Výkon, DSt-7 Strojvedoucí traťový výkon, DK-9 Řidič speciálního hnacího vozidla, VS-1 Strojmistr Zaměstnanci určení ředitelem PJ, SOKV Kapitoly 1, 2.1, 2.2; 2.3, čl ; 2.5; 2.6; 3; 4.2-5; Přílohy č.1, 2, 3; Úplná 1 uvádějte úplná nebo informativní nebo výčet kapitol či článků 2 (celkem 22)

3 Seznam použitých značek a zkratek Zkratka CPS ČD ČDC čl. DAC DO HV Doplněk Dopravní řád drah DKV DP-VS DV G GŘ GVD HV IN IS ISOŘ JOS MD Mn MU ND P PJ PMD PND3 PP PPS PRIS Pv PZZ RIC RID SJŘ SOKV SŘ SŽDC TDPP Význam Cizí právní subjekt České dráhy, a.s. ČD Cargo, a.s. Článek Dispečerský aparát ČD Cargo, a.s. Dálkové ovládání hnacího vozidla SŽDC (ČD) D 2/1 - Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění Depo kolejových vozidel ČD Dozorčí provozu vedoucí směny Drážní vozidlo Režim brzdění II. Způsob brzdění Generální ředitelství Grafikon vlakové dopravy Hnací vozidlo Interní norma Informační system Informační system operativního řízení Jednotka organizační struktury Ministerstvo dopravy Manipulační vlak Mimořádná událost Nákladní doprava Režim brzdění I. Způsob brzdění Provozní jednotka ČD Cargo, a.s. Posun mezi dopravnami Prováděcí nařízení k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy Provozní pracoviště ČD Cargo, a.s. Pohraniční přechodová stanice Provozní informační systém Písemný rozkaz Příkaz vlaku Přejezdové zabezpečovací zařízení Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, přípojek C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě zboží (COTIF 1999) Sešitový jízdní řád Středisko oprav kolejových vozidel ČD Cargo, a.s. Staniční řád Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Technologická dokumentace provozního pracoviště pro konkrétní železniční stanici nebo nákladiště 3 (celkem 22)

4 TTP VLASTA Vleč. VSP ZDD ŽDP ŽST Tabulky traťových poměrů PRIS modul - vlakotvorná stanice Vlečkový vlak Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů Základní dopravní dokumentace Železniční dopravní podnik Železniční stanice 4 (celkem 22)

5 Obsah 1. Úvod a obecná ustanovení Účel Základní pojmy Sestavení a odstavení vlaku Předání písemných rozkazů, vlakové dokumentace Uváznutí vlaku bez ručních brzd Zajišťovací prostředky při posunu Sestavení vlaku... 8 Řazení vozidel ve vlaku... 9 Mimořádná zásilka Řazení vlaku s postrkem Ochranné vzdálenosti Svěšování vozidel Provoz dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacích zařízení Určení hmotnosti vozidel Doprovod vlaku Dálkově ovládané HV Písemné rozkazy Písemné rozkazy rozkaz Pv Použití rozkazu Pv Způsob zpravení vlakového doprovodu rozkazem Pv Zpravení o změně stavebně technických parametrů na vlečce Zpravení o mimořádnosti v řazení Zpravení o omezení tažné/tlakové síly Zpravení o zařazení mimořádné zásilky Vlaková dokumentace Výkaz vozidel pro nákladní vlak Zpráva o vlaku Vlaková hlášenka pro nákladní vlaky Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku Archivace vlakové dokumentace Archivace rozkazů Závěrečná ustanovení (celkem 22)

6 Seznam příloh Příloha 1 Související předpisy a normy Příloha 2 Příkaz vlaku, vzor, postup výpočtu brzdících procent Příloha 3 Hranice provozních jednotek ČDC 6 (celkem 22)

7 1. Úvod a obecná ustanovení 1.1 Účel Tato IN stanovuje jednotné technologické postupy pro činnosti prováděné zaměstnanci dopravce ČDC a externími osobami (právnické nebo fyzické osoby vykonávající pro ČDC pracovní činnost na základě smluvního vztahu), dle ustanovení 33 odstavce (1) Dopravního řádu drah Zaměstnancem se pro účely této IN považuje zaměstnanec ČDC a zaměstnanec externí osoby (zaměstnanec právnické osoby nebo fyzická osoba konající činnosti pro ČDC na základě smluvního vztahu) Dnem začátku účinnosti této IN se ruší u dopravce ČDC používání předpisu ČD D2 ve znění 1.změny / , 2.změny / , 3.změny / obsahující ustanovení, která nebyla převzata do předpisu SŽDC (ČD) D2; 1.2 Základní pojmy Neobsazeno 2. Sestavení a odstavení vlaku 2.1 Předání písemných rozkazů, vlakové dokumentace Střídají-li se strojvedoucí, odevzdá odstupující strojvedoucí písemné rozkazy (včetně kopie rozkazu Pv vydaného ČDC) platné pro ještě neprojetou trať, vlakovou dokumentaci a přepravní doklady nastupujícímu strojvedoucímu. Předání hnacího vozidla (případně speciálního hnacího vozidla) včetně písemných rozkazů (včetně kopie rozkazu Pv vydaného ČDC), vlakové dokumentace a přepravních dokladů potvrdí oba strojvedoucí v Knize předávky hnacího vozidla. Stejným způsobem je nutno postupovat přidává-li se k vlaku přípřež (i v případě úvraťových jízd), nebo jestliže se od něho odvěšuje. Nemají-li strojvedoucí možnost osobní předávky písemných rozkazů (včetně kopie rozkazu Pv vydaného ČDC), vlakové dokumentace a přepravních dokladů odevzdá odstupující strojvedoucí písemné rozkazy platné pro ještě neprojetou trať společně s vlakovou dokumentací. Přepravní doklady, vlakovou dokumentaci a klíče od HV odevzdá na místo určené TDPP nebo dle pokynu DP - VS. V případě, že bude HV uzamčeno na odstaveném vlaku, vlaková dokumentace a přepravní doklady zůstávají na HV Je-li strojvedoucímu přidělen pilot nebo druhý strojvedoucí, musí být i on zpraven o obsahu písemného rozkazu. Zpravení potvrdí svým podpisem na vydaném průpisu rozkazu Při odstavení vlaků nákladní dopravy s přivěšenými hnacími vozidly odstupující strojvedoucí vlakového HV provede samostatné zajištění přivěšeného HV proti ujetí. V případě, že bude dle TDPP nebo dle pokynu DP-VS provádět zajištění soupravy vozů, zapíše do Knihy předávky přivěšeného hnacího vozidla čísla vozů, na kterých byla utažena ruční, resp. pořádací brzda, případné použití jiných zajišťovacích prostředků. 7 (celkem 22)

8 2.2 Uváznutí vlaku bez ručních brzd Uvázne-li vlak bez ručních brzd na trati pro neschopnost HV, případně bude strojvedoucí odstavovat vlak bez ručních brzd ve stanici, kde nejsou k dispozici zarážky, zajistí vlak zarážkami z HV. Strojvedoucí má vždy povinnost tuto skutečnost nahlásit DP VS obvodu, v němž k odstavení dochází. DP - VS rozhodne o způsobu zajištění vlaku. 2.3 Zajišťovací prostředky při posunu Zaměstnanec řídící posun (např. vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladního vlaku) před zahájením posunu, jízdy PMD, musí zkontrolovat odstranění zajišťovacích prostředků a povolení ručních brzd všech vozidel v posunovém díle. V zimních podmínkách musí také zkontrolovat, nejsou-li přimrzlé zdrže k jízdní ploše dvojkolí. 2.4 Sestavení vlaku Zaměstnanec nesmí do vlaku zařadit drážní vozidlo dle Vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., které: má překročeny přípustné meze opotřebení, (nepřípustné poškození nebo trhliny) na provozně důležitých částech vozidla, s výjimkou drážního vozidla přepravovaného do místa opravy, pokud není bezprostředně ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, má závadu na brzdovém systému, která může způsobit nespolehlivé brzdění drážního vozidla nebo vlaku vozidlo se vypne z průběžného brzdění (a ve vlaku zůstává, pokud vozidlo nelze vypnout z průběžného potrubí, z vlaku se vyřadí), má nefunkční návěstní zařízení nebo zabezpečovací zařízení v rozsahu bezprostředně ohrožujícím bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, nemá provedenou pravidelnou kontrolu technického stavu, s výjimkou drážního vozidla přepravovaného do místa opravy a loženého nákladního vozu, přepravovaného do místa vykládky, pokud svým technickým stavem bezprostředně neohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, svým technickým stavem ohrožuje životní prostředí, má poškození, případně deformace vozové skříně, nebo pojezdu, nebo má jiné závady bezprostředně ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, je zjevně nerovnoměrně naloženo nebo jeho náklad není řádně uložen a zajištěn, nebo přeprava nákladu není dovolena, některou svou součástí překračuje konstrukční obrys drážního vozidla nebo jakoukoliv součást nákladu na vozidle nebo vozidle speciálním přesahuje stanovený průjezdný průřez, nejedná-li se o přepravu zvlášť povolenou, nezaručuje součinností s kolejovými obvody správnou činnost zabezpečovacího zařízení, nejedná-li se o přepravu zvlášť povolenou, 8 (celkem 22)

9 má některé ze závad zamezující přepravě vozu/zásilky uvedené v IN KV1-B-2008, Příloze č. 9 k VSP, RID (při přepravě podle RID musí být také přiložena dokumentace dle kapitoly 5.4 RID), případně RIC, je označeno jako nezpůsobilé k jízdě, vykolejilo nebo bylo ve vlaku, u něhož došlo k jiné závažné MU, dokud nebylo prohlédnuto vozmistrem, je s uvolněnou střechou, plachtou nebo s uvolněným nákladem, s vysokou vrstvou sněhu na střeše nebo na nákladu, má-li vlak jet na tratě s trakčním vedením Přepravu vozů s technickou závadou, po nebezpečné manipulaci nebo neschváleného typu upřesňují IN KV1-B-2008, PTs5-B-2008, KVs3-B-2010, VSP, popř. RIC Drážní vozidlo, u kterého za jízdy došlo k závadám uvedeným v čl této IN, smí dojet na místo, kde je možné závadu odstranit za podmínky, kterou určí odborně způsobilý zaměstnanec, pokud tím není ohroženo bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy Posun s vozidly, která mají technickou závadu nebo s vozidly dle čl této IN dovolí, případně určí podmínky posunu odborně způsobilý zaměstnanec (vozmistr) O zařazení vozidel do vlaku se zřetelem k rychlosti vlaku rozhoduje zejména konstrukce vozidel, nápisy na vozidlech a další podmínky uvedené v IN KV1-B-2008, KVs1-B-2009 a KVs3-B Dovolené pevné rozvory, hmotnost na nápravu, hmotnost na běžný metr vozidla, jakož i podmínky, za kterých je možno dopravovat vozidla s větší hmotností na nápravu, jsou uvedeny pro každou trať v předpise SŽDC (ČD) S66. ( Řazení vozidel ve vlaku Základní sestavu nákladních vlaků stanoví pomůcka GVD Plán řadění nákladních vlaků ND Vozidla (vozy) lehké stavby uvedená v Doplňku se ve vlaku řadí za vozidla (vozy) normální stavby, přitom dvounápravové vozy až za vozy čtyřnápravové. Za vozy lehké stavby je možno řadit vozidla normální stavby, jejichž celková hmotnost nesmí být větší než 65 tun a která musí mít zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu. Na tratích, kde nejsou poloměry oblouků (kromě výhybek a přilehlých oblouků) menší než 300 m, smí být za vozy lehké stavby zařazeno jedno hnací vozidlo normální stavby s hmotností větší než 65 tun, ale nepřesahující 80 tun. Před vozidla normální stavby smějí být řazeny nejvíce 3 vozy lehké stavby, jejichž průběžná brzda musí být u nákladních vlaků, brzděných II. způsobem brzdění, vypnuta Do vlaku smí být zařazen jen jeden deseti nebo vícenápravový hlubinový vůz. Takový vůz je řazen na konec vlaku jako poslední, vyjma vlaků sestavených na postrk. Ve vlacích s postrkem musí být mezi postrkem a hlubinovým vozem zařazeny dva dvounápravové vozy (nikoli cisternové vozy) a hlubinový vůz musí být svěšen s vozy směrem k postrku tak, aby se nárazníky jen dotýkaly. Tyto vlaky musí být dopravovány jen za podmínek stanovených pro jeden postrk Vlak, přecházející z jiného ŽDP (včetně jízdy zpět), může jet s odchylkami v řazení až do stanice určení. Jízda takového vlaku musí být předem projednána. Projednání provede DAC s dispečerem provozovatele infrastruktury. Případné podmínky se uvedou v Dodatkových ujednáních Náběžník je vůz, který pro svůj technický stav není schopen přepravy ve vlacích za obvyklých podmínek. Vozmistr musí na nálepkách Náběžník určit podmínky pro jeho přepravu. Náběžníky nesmějí být obsazeny osobami, kromě doprovázejícího člena obsluhy vlaku. Podmínky pro přepravu jsou stanoveny v IN KV1-B-2008 a IN KVs3-B Stejné podmínky platí pro přepravu náběžníků při PMD. 9 (celkem 22)

10 Mimořádná zásilka IN pro projednávání a provádění přeprav mimořádných zásilek PTs5-B-2008 definuje pojem MZ a stanovuje postupy pro projednávání a provádění přeprav MZ jak ve vnitrostátní tak i v mezinárodní přepravě. Příloha 9 IN PTs5-B-2008 obsahuje popis obsahu a vzor Příkazu k dopravě MZ, který vydává URMIZA Dle článků 1261 písmene i) a čl předpisu SŽDC (ČD) D2 o podmínkách pro dopravu MZ, včetně omezení rychlosti zpravuje strojvedoucího písemně dopravce. Na základě podkladů, dodaných dopravcem, může strojvedoucího zpravit o MZ i výpravčí, a to písemným rozkazem Odborně způsobilá osoba - výpravčí dle předpisu SŽDC (ČD) D2 v PPS je i nadále povinen zpravit vlak vezoucí MZ o dopravních podmínkách a to písemným rozkazem Za písemné zpravení (rozkazem Pv) strojvedoucího o omezení rychlosti a podmínkách pro dopravu MZ odpovídá a tuto činnost zjišťuje DP - VS obvodu, ve kterém je vlak výchozí DP-VS zpraví strojvedoucího o omezení rychlostí a podmínkách pro dopravu uvedených v Příkazu k dopravě MZ nadiktováním (případně sepsáním) rozkazu Pv, v případě složitých dopravních podmínek pro přepravu MZ jedná dle čl této IN. Pokud jsou ve vlaku zařazeny dvě a více MZ je nutné dopravní podmínky MZ v rozkazu Pv sloučit Zařazení MZ do vlaku není omezeno, pokud nejsou Rozhodnutím o mimořádné zásilce a Příkazem k dopravě MZ tyto podmínky stanoveny Pro dopravu kolejnicových pásů delších než 36 m platí tato následující ustanovení: skupina vozů musí být spojena šroubovkami; první a poslední vůz skupiny musí mít účinkující průběžnou brzdu; maximální rychlost a další rychlostní omezení jsou stanovena v Příkazu k dopravě MZ. Má-li vjet do stanice (odbočky) nákladní vlak vezoucí skupinu vozů se zásilkou kolejnic o délce více než 36 m na jinou návěst než Volno, smí jet přes celý obvod stanice (v obvodu výhybek přilehlém k vjezdovému návěstidlu odbočky) rychlostí nejvýše 30 km/h. vozy ve skupině musí být označeny nálepkami CIT 16b Neodrážet, nespouštět a CIT 16a Zákaz jízdy přes svážný pahrbek ; skupina vozů se zařadí do zadní části vlaku; doprava ve vlacích s postrkem není dovolena; šroubovky vozů ve skupině se spojí tak těsně, aby nárazníkové vzpruhy byly mírně stlačeny; krajní vozy skupiny se svěsí se sousedními vozy tak, aby se nárazníky jen dotýkaly; Pro přepravu kolejnicových pasů na speciálních soupravách nebo podvozcích platí ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D 2/ Zásilky na vozech spojené vlastním nákladem nebo tuhou spojkou se zapojí do vedení průběžné brzdy přenosným brzdovým potrubím. Tyto zásilky jsou přepraveny samostatnou jízdou zvláštním vlakem Pro dopravu přepravních jednotek s dlouhými ložnými jednotkami na dvou nosných vozech s opleny¹ platí tato následující opatření: jízda přes svážné pahrbky a odrážení a spouštění zakázáno. Jiná vozidla nesmějí na tyto přepravní jednotky najíždět ani na ně být spouštěna; 10 (celkem 22)

11 přepravní jednotky je nutno svěsit mezi sebou a vzájemně tak, aby se nárazníky mírně dotýkaly; vlaky s těmito přepravními jednotkami nesmí mít postrk, není-li stanoveno jinak; je-li v přepravní jednotce vypnuta brzda jednoho vozu, je nutno v této přepravní jednotce vypnout brzdy ostatních vozů. Řazení vlaku s postrkem Ve vlacích s jedním nebo dvěma postrky se nesmějí zařadit vůbec a ve vlacích s vloženým hnacím vozidlem se nesmějí zařadit mezi vlakové a vložené hnací vozidlo: a) vozy ložené ohebnými ložnými jednotkami (např. kolejnicemi) dlouhými 36 m a více, b) vozy spojené jen tuhou spojkou nebo nákladem (netýká se vozů, u kterých tuhá spojka neslouží k přenosu tlačných sil - vozy jsou vybaveny nárazníky), c) skupiny vozů se zásilkami ložných jednotek delších než 25 m, ložených na dvojici otočných oplenů, d) skupiny vozů se zásilkami tuhých dlouhých (definováno dle Nakládací směrnice, Svazku 1, čl ) ložných jednotek ložených bez použití otočných oplenů, e) vozy o dopravní hmotnosti menší než kg, jsou-li třeba i jen na jednom čele opatřeny samočinným spřáhlem bez nárazníků, f) vozy, jsou-li jejich nárazníky nebo samočinná spřáhla umístěny na podvozcích, g) vozy označené nálepkami Náběžník s vyznačeným omezením jako poslední, h) vozy lehké stavby podle Doplňku, i) speciální vozidla, která je do vlaku s postrkem zakázáno řadit podle předpisu SŽDC (ČD) D2/81; j) je-li překročena hranice dovoleného namáhání narážecího ústrojí vozidla v tlaku: - 100kN u dvounápravových vozidel lehké stavby - 200kN u podvozkových vozů lehké stavby (Jsou-li ve vlaku zařazena takováto vozidla, je nutno rozkazem Pv nařídit strojvedoucímu postrkového (vloženého) HV, nepřekročit tažnou (tlakovou) sílu HV 100kN, (200 kn). Pokud by omezení sil mělo za následek snížení rychlosti vlaku, pak by omezení připadalo v úvahu až po odsouhlasení DAC). k) při řazení vlaku na dva postrky nesmí být kromě podmínek podle odstavce a) - j) v zadní polovině vlaku (tato se určí počtem náprav nikoli počtem vozů): - mezi sousedními vozidly rozdíl výšek nárazníků větší než 60 mm, - zařazen vůz o dopravní hmotnosti menší než kg. Podmínky řazení hlubinových vozů ve vlacích s postrkem jsou uvedeny v čl této směrnice. Další podmínky stanoví Doplněk, popř. pomůcka GVD Plán řadění nákladních vlaků ND. 11 (celkem 22)

12 Mezi postrkovou HV a sousedním vozidlem nesmí být rozdíl výšek nárazníků větší než 60 mm. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá strojvedoucí postrkové HV. Ochranné vzdálenosti Každý vůz nebo velký kontejner, který obsahuje látky nebo předměty třídy 1 a je opatřen velkými bezpečnostními značkami podle vzoru 1, 1.5 nebo 1.6 dle RID, musí být v soupravě vlaku oddělen od vozů nebo velkých kontejnerů, které jsou opatřeny velkými bezpečnostními značkami podle vzoru 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2 dle RID ochrannou vzdáleností Podmínky této ochranné vzdálenosti jsou splněny, pokud je prostor/vzdálenost mezi talíři nárazníků vozu, nebo stěnou velkého kontejneru a talíři nárazníků jiného vozu, nebo stěnou jiného velkého kontejneru: nejméně 18 metrů; nebo je vzdálenost (odstup) vyplněna dvěma dvouosými nebo jedním čtyř či víceosým vozem. Svěšování vozidel Ve všech vlacích jsou vozidla svěšena tak, aby se na přímé koleji nárazníky vozidel dotýkaly. Stejně tak se svěšují skupiny vozů na manipulačních kolejích připravené k zařazení do vlaku Těsnější svěšování vozidel (tj. stlačení nárazníků) je zakázáno HV mezi sebou a se sousedním vozem zaměstnanec svěšuje jen tak, aby se na přímé koleji nárazníky vozidel dotýkaly. Pro tratě s oblouky o malém poloměru může TTP stanovit takové svěšování i pro další druhy vozidel, popř. omezit délku dopravovaných vozidel V případě, že je posunující díl jedoucí na manipulační místo průběžně brzděn (v režimu brzdění G nebo P), skupina brzděných vozidel se svěsí tak, aby se nárazníky vozidel dotýkaly Volné svěšování vozidel ve vlacích, při němž vznikne mezera mezi nárazníky, není dovoleno Výjimku svěšování vozidel pro jednokolejné tratě může stanovit tabulka 3 TTP Při svěšování hnacího vozidla s vozem se použije šroubovka hnacího vozidla. V případě nepoužitelnosti této šroubovky se použije šroubovka vozu. Před spojením brzdových spojek je nutno provést jejich profouknutí k odstranění nečistot a kondenzátu Při svěšování vozidel a zavěšování šroubovek musí určený zaměstnanec dbát, aby rukojeť vřetena byla stejně vzdálena od obou matic Při svěšování vozidel určený zaměstnanec nejprve zavěsí šroubovky, potom postupně spojí brzdové spojky hlavního potrubí a otevře příslušné spojkové kohouty. V případě potřeby spojuje i napájecí potrubí vozů mezi sebou Ve vlaku se nesmí spojovat napájecí potrubí nákladních vozů s napájecím potrubím hnacího vozidla a s doprovodnými vozy v nákladní dopravě (viz IN KVs3-B-2010 čl ). U doprovodných vozů v nákladní dopravě určený zaměstnanec spojí i topné spojky, má-li na tuto činnost oprávnění (nemá-li oprávnění, požádá strojvedoucího), kabely pro napájení a dálkové ovládání, můstky a zábradlí nebo měchy Při rozvěšování vozidel postupuje určený zaměstnanec v opačném pořadí než při svěšování (viz čl této IN) Hnací vozidla přivěšují a odvěšují strojvedoucí, případně zaměstnanci určení TDPP. DP-VS může k tomuto výkonu určit zaměstnance odchylně od TDPP Pro spojování vozidel se samočinnými spřáhly, platí předpis ČD V 32 a technologické postupy výrobce. 12 (celkem 22)

13 Za správné svěšení vozidel ve vlaku odpovídá zaměstnanec, který vozidla svěsil Nepoužité šroubovky se musí u vlaku, i u posunového dílu zajistit zavěšením na háček čelníku nebo na háku vlastního táhla. Není-li z technických příčin možno šroubovku takto zavěsit, zkrátí se a nechá volně viset minimálně 14 cm nad hlavou kolejnice U odstavených vozidel je nutné nepoužité brzdové spojky a spojky napájecího potrubí zavěsit na jalová hrdla. Stejně tak se zavěsí i nepoužité šroubovky. Není-li z technických příčin možno šroubovku takto zavěsit, zkrátí ji určený zaměstnanec a nechá ji volně viset alespoň 14 cm nad temenem kolejnice. Provoz dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacích zařízení O dlouhodobě odstavených vozidlech s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacího zařízení (nešuntujících vozidel) ve vlaku musí být zpraven strojvedoucí písemným rozkazem dle Přílohy č. 25 předpisu SŽDC (ČD) D Za nešuntující vozidla se považují vozidla, která byla odstavena déle než 7 dní Povinnost upozornit výpravčího na zařazení jednotlivých nešuntujících vozidel do vlaku nebo posunujícího dílu má zaměstnanec určený TDPP V případě odjezdu odstaveného uceleného vlaku má tuto povinnost příslušný DP VS Příloha č. 25 předpisu SŽDC (ČD) D2 platí v plném rozsahu. Určení hmotnosti vozidel Vlastní hmotnost vozidla zaměstnanec zjistí z nápisu na vozidle. Pokud chybí nápis na skříni HV nesmí být použito jako činné nebo k službě pohotové (viz IN KVs3-B-2010 čl ). Chybí-li tento nápis, popř. je-li nečitelný, zjistí jej zaměstnanec z průvodních listin, případně z informačního systému. Hmotnost nákladu zaměstnanec zjistí ze záznamu na vozové nálepce nebo z přepravních dokladů, případně z informačních systémů Údaj o vlastní hmotnosti vozu a hmotnosti nákladu nebo cestujících (počet míst x 80) zapisuje zaměstnanec určený TDPP při elektronickém zpracování Výkazu vozidel pro nákladní vlak v kilogramech. Údaje o hmotnosti ve výstupní sestavě z IS jsou uvedeny v tunách. Při ručním sepsání Výkazu vozidel pro nákladní vlak určený zaměstnanec údaj nápisu na voze zapíše v kilogramech a celkovou hmotnost vozidel zaokrouhlí na celé tuny, tzn. k hmotnosti převyšující celé tuny o méně, než 500 kg nepřihlíží, hmotnost převyšující celé tuny o 500 kg a více se pokládá za další celou tunu Dopravní hmotnost vlaku připadající na jedno hnací vozidlo nesmí být větší než normativ hmotnosti příslušný tomuto vozidlu pro daný typ jízdního odporu a traťový úsek (uvedené například v tabulce 4SJŘ, TTP, ZDD SŘ, PND3). Tento normativ nesmí být Plánem řazení nákladních vlaků překročen. Na žádost strojvedoucího (při závadě na HV, nepříznivých klimatických podmínkách, ) sníží DP - VS skutečnou dopravní hmotnost vlaku: jízdním řádem stanovený normativ hmotnosti až o 10% za nepříznivých povětrnostních podmínek, předpokládá-li se trvalý prokluz kol HV (dle místních podmínek, např. stoupání tratě); v rozsahu navrženém strojvedoucím, je-li okamžitá výkonnost nebo okamžitá tažná síla hnacího vozidla omezena pro technickou závadu Trvalé snížení pravidelné hmotnosti nebo normativu hmotnosti může v odůvodněných případech povolit ředitel O 14 ČDC. 13 (celkem 22)

14 Dopravní hmotnost vlaku dopravovaného několika činnými hnacími vozidly může být nejvíce rovna součtu jejich normativů hmotnosti při nejnižší společné rychlosti použitelné u všech činných hnacích vozidel. U postrkových hnacích vozidel se přitom respektuje případné snižování normativu hmotnosti z důvodu omezení tažné (tlačné) síly HV. Podíl dopravní hmotnosti vlaku, připadající na jednotlivá činná hnací vozidla na vlaku, se zjišťuje podle Doplňku Je-li pro dopravu vlaku třeba více než jedno hnací vozidlo a další hnací vozidlo nelze zařadit do čela vlaku (např. z důvodu, že by došlo k překročení dovoleného namáhání spřáhel podle Doplňku, popř. proto, že tam již dvě činná hnací vozidla jsou), použije se dalšího hnacího vozidla jako postrku, pokud však tomu odpovídá řazení vlaku a je-li na příslušné trati postrk dovolen Vlak nákladní dopravy o dopravní hmotnosti větší než je normativ hmotnosti pro hnací vozidlo použité řady může toto hnací vozidlo dopravovat jen za podmínky, že nebude překročena na daném úseku jemu příslušející maximální přípustná hmotnost. Vyjma případů uvedených v čl této IN se však hmotnost nepovažuje za překročenou, pokud dopravní hmotnost připadající na příslušné hnací vozidlo tento normativ nepřekračuje o více než 2%, nejvíce však o 25 tun Pokud je dopravní hmotnost vlaku nejvýše rovna normativu hmotnosti použitého hnacího vozidla (zvýšenému o 2%, nejvýše o 25tun), nepřistavuje zaměstnanec k takovému vlaku přípřež nebo postrk, ani když to jízdní řád předepisuje Pro motorové HV je maximální přípustná hmotnost rovna příslušnému normativu hmotnosti zvýšenému o 2%, nejvýše však o 25 tun, pokud pro některou řadu HV a konkrétní traťový úsek nebo určitý druh vlaku není tabulkou 4 SJŘ stanoveno jinak Převzetí vlaku, jehož normativ hmotnosti je překročen o více než 2% nebo 25tun, nemůže být strojvedoucímu přikázáno. Rozhodnutí o tom, zda a o kolik, je možné překročit normativ hmotnosti, náleží pouze strojvedoucímu podle okamžitého chodu soupravy, technického stavu HV, adhezních a povětrnostních podmínek Pro elektrické HV jsou maximální přípustné hmotnosti uvedeny v tabulce č. 4 SJŘ. Tyto maximální přípustné hmotnosti lze dopravovat jedním činným HV jen při zaručeném průjezdu celým úsekem (minimální rychlost při průjezdu je dána konstrukcí HV a je stanovena v Doplňku) a při plném výkonu pevných trakčních zařízení Je-li kdekoliv na trati zastaven vlak, u něhož je překročen normativ hmotnosti pro rozjezd v uvedeném místě nebo není-li splněna podmínka plného výkonu pevných trakčních zařízení nebo má-li vlak těžký chod, je strojvedoucí oprávněn požadovat pomocné HV Maximální přípustnou hmotnost je dovoleno překročit jen při zkušebních jízdách. 2.5 Doprovod vlaku Obsazení vlaku osobami odborně způsobilými určenými pro doprovod vlaku při provozování drážní dopravy řeší Příloha č. 8 IN PTs7-B Vybavení HV návěstními a technickými pomůckami potřebnými pro provozování drážní dopravy je uvedeno v Příloze č. 1 IN PTs10-B V kabině strojvedoucího, z níž je hnací vozidlo řízeno, mohou jet nejvýše čtyři osoby včetně strojvedoucího, pokud však prostor této kabiny umožňuje nerušené řízení hnacího vozidla. Takto mohou jet: osoby, které se prokážou příslušným oprávněním (viz IN ORs31-B-2008), osoby, které jedou na poznání trati, členové posunové čety a ostatní zaměstnanci při obsluze manipulačních míst, 14 (celkem 22)

15 členové doprovodu vlaku nebo strojvedoucí, kteří jedou vlakem nákladní dopravy bez služebního vozu převzít vlak, nebo kteří nemají vhodný vlak pro návrat (jízda Rg), určení zaměstnanci JOS při zkušebních, kontrolních a pomocných jízdách prokážou se oprávněním k jízdě na stanovišti HV. osoby v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC (ČD) D 33, ČD D 33, lékaři, zdravotníci a ostatní osoby integrovaných záchranných systémů jedoucí poskytnout neodkladnou pomoc, není-li možná jízda jiným dopravním prostředkem, U vlaků, kde není služební vůz, umožní strojvedoucí členům doprovodu vlaku uložení osobních a služebních věcí na stanovišti strojvedoucího tak, aby nebránily výkonu jeho činnosti. Zároveň jim umožní na požádání přístup k uloženým věcem Osoby přepravované v kabině strojvedoucího nesmějí žádným způsobem rušit strojvedoucího ve výkonu činnosti. V kabině nesmí manipulovat s žádným zařízením ani kouřit a nesmí otevírat dveře do strojovny. Osoby přepravované v kabině hnacího vozidla musí uposlechnout pokynů strojvedoucího nezbytných k zajištění osobní bezpečnosti i bezpečnosti provozu. Strojvedoucí musí umožnit přepravovaným osobám plnění jejich pracovních povinností, pokud při tom není omezena činnost strojvedoucího či není ohrožena bezpečnost železniční dopravy. (například světlem v kabině při jízdě v noci) Vlaky jsou doprovázeny zpravidla pouze lokomotivní četou. Je-li to účelné, mohou být doprovázeny dalšími odborně způsobilými zaměstnanci (např. členy obsluhy vlaku, vozmistrem) k provedení určených úkonů a to pravidelně nebo mimořádně. Pravidelné obsazení manipulačních a vlečkových vlaků nákladní dopravy je stanoveno v Plánu řadění nákladních vlaků na základě požadavku PJ Přeprava osob v nákladním či osobním voze zařazeném v nákladním vlaku bez obsluhy vlaku není dovolena. Výjimku tvoří průvodci zásilek, náběžník s doprovodem, osoby doprovázející náklad při kombinované přepravě, strážní vojenských transportů a další osoby podle charakteru uzavřených přepravních smluv Odpovědnost za přípravu vlaku k odjezdu přísluší zaměstnancům určeným TDPP Údaje o vlaku, obsluze vlaku, ostatních hnacích vozidlech s podílem zátěže na vlaku a řadách a číslech přípojných, řídících a vložených vozů pro zápis do Záznamu o výkonech hnacích vozidel obdrží strojvedoucí všech činných hnacích vozidel (kromě strojvedoucích speciálních hnacích vozidel) od zaměstnance, určeného TDPP, podle čl SŽDC (ČD) D2 ve Zprávě o vlaku Strojvedoucí případně jiný určený zaměstnanec dopravce je povinen neodkladně oznámit po ukončení všech úkonů spojených se sestavou vlaku (případně s dalšími technologickými úkony např. přivěšení, střídání, oživení atd.) připravenost vlaku k odjezdu jednou z následujících forem v pořadí důležitosti: 1) Přímo prostřednictvím mobilního telefonu informace vlak připraven (tato informace je přenesena do IS ČDC). 2) Nahlášením (ústně, telefonicky) DP - VS směny, případně dalšímu zaměstnanci PJ určenému TDPP. 3) Nahlášením (ústně, telefonicky)územně příslušnému hlavnímu dispečeru plánovači. 15 (celkem 22)

16 V případě, že nelze použít žádný z uvedených postupů (bod 2.5.9), musí strojvedoucí připravenost vlaku k odjezdu nahlásit výpravčímu, který tuto informaci zadá do IS. 2.6 Dálkově ovládané HV Dálkové ovládání hnacích vozidel je způsob ovládání a řízení hnacích vozidel i z místa mimo stanoviště strojvedoucího na hnacích vozidlech pomocí bezdrátového radiového spojení mezi strojvedoucím, který má v dosahu držení ovládač dálkového řízení a zařízením na hnacím vozidle napojeném do elektrických obvodů řízení hnacího vozidla včetně zpětné vazby bezpečnostních prvků pro nouzové zastavení jakéhokoliv pohybu hnacího vozidla Odlišení hnacího vozidla při režimu DO HV od ostatních HV je provedeno dvěma výstražnými majáky umístěnými na obou stranách střechy hnacího vozidla (po jednom vpředu a vzadu). Pokud jsou výstražné majáky v činnosti (přerušované světlo oranžové barvy), jsou ostatní zaměstnanci zúčastnění na pohybu tohoto hnacího vozidla informováni, že zařízení DO HV je v provozu a strojvedoucí nemusí být za jízdy na stanovišti tohoto hnacího vozidla. Při poruše tohoto signalizačního zařízení nesmí být hnací vozidlo provozováno v režimu DO HV Při používání zařízení DO HV není nijak dotčena platnost IN ČDC a předpisů a veškerých vztažných ustanovení provozovatele dráhy a drážní dopravy Zařízení DO HV je dovoleno používat při posunu i při jízdě sunutého vlaku. V případě, že strojvedoucí má při použití DO HV opustit stanoviště strojvedoucího na hnacím vozidle, dohodne zaměstnanec řídící posun (není-li to v určených případech sám strojvedoucí) předem jeho stanoviště a vyrozumí o tom další členy posunovací čety. Stanoviště strojvedoucího musí být takové, aby měl strojvedoucí přehled o pohybu hnacího vozidla nebo posunujícího dílu a aby byla zaručena jeho bezpečnost V případě jakéhokoliv nestandardního chování zařízení nebo poruchy DO HV nesmí být zařízení provozováno a jako takové musí být vypnuto Při jízdě taženého posunového dílu strojvedoucí zpravidla řídí hnací vozidlo ze stanoviště hnacího vozidla. Při jízdě sunutého posunového dílu je strojvedoucí zpravidla v čele sunutého dílu. Určí-li však zaměstnanec řídící posun jinak (stanoviště na voze nebo na zemi v kolejišti), může být čelo taženého dílu obsazeno jiným odborně způsobilým zaměstnancem, který zajišťuje bezpečnost a dává potřebné návěsti strojvedoucímu nebo lze řídit hnací vozidlo dálkově z jiného vhodného místa, má-li strojvedoucí, resp. zaměstnanec dávající návěsti přehled přes celou posunovou cestu Strojvedoucí hnacího vozidla se zařízením DO HV v činnosti, může být v místech, kde je to dovoleno, současně zaměstnancem řídícím posun. V takovém případě nesmí řídit a vykonávat posun odrážením, spouštěním a trhnutím. Strojvedoucí přebírá povinnosti zaměstnance řídícího posun v plném rozsahu Při provádění posunu bez účasti dalšího odborně způsobilého zaměstnance je stanoviště strojvedoucího se zařízením DO HV v činnosti v čele posunového dílu, má-li strojvedoucí přehled přes celou posunovou cestu, může řídit HV i z jiného vhodného místa. 16 (celkem 22)

17 3. Písemné rozkazy 3.1 Písemné rozkazy rozkaz Pv Použití rozkazu Pv Rozkaz Pv lze použít ke zpravení vlakového doprovodu vlaku o mimořádnosti vzniklé na dráze vlečce k zajištění bezpečnosti drážní dopravy Rozkaz Pv se použije na základě ustanovení čl SŽDC (ČD) D2 a čl. 35 SŽDC (ČD) D2/1 v patném znění Rozkaz Pv se použije na základě ustanovení čl SŽDC (ČD) D2 v platném znění. Způsob zpravení vlakového doprovodu rozkazem Pv DP-VS u případů zpravení doprovodu vlaku nebo PMD rozkazem Pv uvedených pod hesly O mimořádnosti v řazení vlaku (3.1.16), Změna normativu hmotnosti vlaku, nebo nedosažení potřebných brzdících procent (3.1.18) a Mimořádná zásilka (3.1.25) této IN musí zjištěné mimořádnosti u vlaku zaznamenat v ISOŘ a prostřednictvím DAC projednat ve směnovém plánu s dispečerským aparátem DAC s dispečerem provozovatele infrastruktury DP VS zaznamená důvod pro sepsání rozkazu Pv do telefonního zápisníku. Uvede čas, datum, čísla vlaku, pro který Pv rozkaz platí a jméno dispečera DAC, s kterým byla mimořádnost projednána Rozkazem Pv DP-VS zpravuje doprovod vlaku vždy do stanice přepřahu HV (do stanice manipulace s vlakem). V případě, že u vlaku není přepřah HV, nebo změna zátěže, zpravuje DP- VS vlakový doprovod do cílové stanice vlaku. Při vzniku neplánované manipulace s vlakem (mimořádný přepřah apod.) odpovědnost za zpravení vlaku nese DP-VS, v jehož obvodu k mimořádnosti došlo Při sepisování rozkazu Pv se řídí a postupuje dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2 (čl. 589, 590) Pro zpravení doprovodu vlaku dopravcem ČDC lze použit blok rozkazů Pv uložený na hnacím vozidle. Svazkem rozkazů Pv je vybaveno pracoviště DP-VS Dříve, než DP-VS nařídí strojvedoucímu sepsání rozkazu Pv, dle důvodu k sepsání uvedeného v telefonickém zápisníku, sepíše tento rozkaz sám. Nadiktování písemného rozkazu Pv provede DP-VS prostřednictvím mobilního telefonu. Po jeho nadiktování strojvedoucímu oznámí své příjmení a číslo svého rozkazu. Strojvedoucí zapíše oznámené číslo do rozkazu Pv na místo určené pro číslo fonogramu. Strojvedoucí sepsaný text rozkazu Pv zopakuje a uvede své příjmení a číslo rozkazu Pv, které DP-VS zapíše na určené místo v rozkazu Pv Strojvedoucí smí sepisovat rozkaz Pv, jen pokud vlak nebo PMD (posunový díl) stojí Další možností je, že DP-VS sepíše Pv rozkaz a osobně případně prostřednictvím tranzitéra (vozmistra, vedoucího posunu apod.) doručí strojvedoucímu. Strojvedoucí podepíše originál rozkazu Pv, vytrhne kopii, kterou přiloží k vlakové dokumentaci DP-VS může také text znění rozkazu zaslat em na pracoviště ČDC kde zaměstnanec zajistí vytištění na samolepící papír (vlepku) a doručení ji strojvedoucímu. Dále je postupováno dle bodu této IN s tím rozdílem, že strojvedoucí vlastní text Pv rozkazu ručně nevypisuje, ale umístí vlepku do části Pv rozkazu Jiné příkazy. 17 (celkem 22)

18 V případě, že od vlaku, který je zpraven rozkazem Pv odstupuje HV, je povinen odstupující strojvedoucí předat nastupujícímu strojvedoucímu průpis rozkazu Pv pro ještě neprojetou trať. Zpravení potvrdí nastupující strojvedoucí svým podpisem v kolonce Převzal. Zpravení o změně stavebně technických parametrů na vlečce Provozovatel dráhy (vlečky) oznamuje dopravci v časovém předstihu, nejméně 21 dní před uvedením do užívání, předvídané změny stavebně technických parametrů staveb drah a staveb na dráze, které mají přímý vliv na bezpečnost a plynulost drážní dopravy. (Zejména pokud se jedná o změny prostorové průchodnosti a přechodnosti drážních vozidel, změny v návěštění, změny zabezpečovacího zařízení, zařízení vlakového zabezpečovače, zařízení elektrické trakce a změny sdělovacího zařízení určeného pro přenos informací ze zařízení trati na drážní vozidlo a opačně.) Zpravení doprovodu vlaku provede DP-VS po prokazatelném (písemném) zpravení provozovatelem dráhy (vlečky), (v případě, že je provozovatelem dráhy (vlečky) kdokoli mimo ČD a SŽDC) a to písemným rozkazem Pv. Zpravení o mimořádnosti v řazení V článku 1164 předpisu SŽDC (ČD) D2 v platném znění je uvedeno, že před zařazením vozidla, jehož konstrukční rychlost nebo technický stav by si vyžádal snížení rychlosti vlaku, musí dopravce obdržet souhlas se snížením rychlosti vlaku od dispečera operátora obsluhy dráhy Zaměstnanec, který je odpovědný za odbavení vlaku musí zajistit oznámení zařazení vozidla se sníženou rychlostí DP-VS. DP-VS prostřednictvím aplikace ISOŘ požádá o snížení rychlosti vlaku. O výsledku projednání zpraví DP-VS osobu, která provádí odbavení vlaku. Po odsouhlasení požadavku je DP-VS povinen zpravit strojvedoucího o omezení rychlosti písemně (rozkazem Pv). Vzor: Z Kolína do Chocně (v celé trati) nepřekročte rychlost 80 km/h. Na základě podkladů dodaných DP-VS, může strojvedoucího zpravit i odborně způsobilá osoba - výpravčí dle předpisu SŽDC (ČD) D2, a to písemným rozkazem Nelze-li u vlaku, jehož dopravní hmotnost překračuje normativ hmotnosti, přistavit další činné hnací vozidlo (přípřež, postrk) a je-li přesto nutné dopravovat větší hmotnost, určí DP-VS se souhlasem hlavního dispečera plánovače normativ hmotnosti podle jiného vhodného vlaku DP-VS zváží všechny možnosti tak, aby nemuselo dojít ke snížení rychlosti vlaku. (tzn., že zajistí taková HV, jejichž normativ hmotnosti odpovídá normativu hmotnosti vlaku) (pozn. dle čl. SŽDC (ČD) D může být normativ hmotnosti vyšší o 2% maximálně 25tun u HV nezávislé trakce, případně se zátěž odvěsí). V případě, že nelze žádnou z možností využít, po dohodě s DAC požádá o snížení rychlosti vlaku. Za stejných podmínek jako je uvedeno v čl této IN lze snížit rychlost vlaku, u něhož nebylo možno dosáhnout brzdících procent stanovených jeho jízdním řádem. Zaměstnanec odpovědný za odbavení vlaku musí zjištěné mimořádnosti projednat s DP-VS, současně mu oznámí skutečná brzdící procenta. Pokud DP-VS oznámí povolení snížení rychlosti vlaku, zajistí tento zaměstnanec odbavení vlaku Zpravení doprovodu vlaku může být zajištěno pouze v případě, že v pomůckách GVD je uveden jiný vhodný vlak, podle kterého bude určena rychlost a jízdní doby. Pokud není v pomůckách GVD vhodný vlak může DP-VS zjistit nový normativ hmotnosti, stanovenou rychlost a potřebná brzdící procenta i z předpisu SŽDC (ČD) D2/1 a IN KVs3-B-2010 Přílohy č. 6. O novém normativu hmotnosti, stanovené rychlosti a potřebných brzdících procentech musí být zpraven strojvedoucí. Skutečná brzdicí procenta vlaku musí být vyšší nebo alespoň rovna požadovaným brzdícím procentům. V Mezinárodní zprávě o brzdění vlaku budou uvedena potřebná brzdící procenta pro nejnepříznivější úsek trati dle IN KVs3-B Požadovaná brzdící procenta se stanoví podle Přílohy č. 6 IN KVs3-B-2010 a TTP pro příslušný úsek. Z výše uvedeného vyplývá i snížení rychlosti vlaku. 18 (celkem 22)

19 DP-VS zpraví strojvedoucího písemně (rozkazem Pv). Vzor: Normativ hmotnosti, stanovená rychlost, brzdící procenta a jízdní doby z Kaplice do Omlenic jako u vlaku Na základě podkladů, dodaných DP-VS, může strojvedoucího zpravit i odborně způsobilá osoba - výpravčí dle předpisu SŽDC (ČD) D2, a to písemným rozkazem V případě, kdy v Plánu řazení nákladních vlaků ND jsou nastaveny parametry pro vlak (dle skutečnosti je tento vlak nedostatečně brzděn) a sestavený vlak nedosáhl plánované délky a hmotnosti (z tohoto důvodu se stal vlak dostatečně brzděným), musí být strojvedoucí zpraven o odchylce od tabelárního jízdního řádu pro vlak sloupce 8 SJŘ. Vzor: Odchylně od SJŘ 719 stanovuji pro vlak pro traťový úsek Plzeň seř. nádraží Žatec západ max. rychlost 70km/h pro 63 brzdících procent a délku vlaku 450 m a méně. Zpravení o omezení tažné/tlakové síly V předpisu SŽDC (ČD) D2/1 čl. 35 (po změně dle Výnosu č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) D2/1) zní: Je-li třeba omezit tažnou/tlakovou sílu byť i jen jednoho HV v čele nebo na konci vlaku, odpovídá DP-VS za to, že nejpozději ve stanici, kde vznikla nutnost omezení tažné/tlakové síly, zpraví strojvedoucího (rozkazem Pv): a) vlakové HV, jsou-li ve vlaku vozy lehké stavby (a nelze přitom uplatnit ustanovení prvního odstavce čl. 25) předpisu SŽDC (ČD) D2/1 takto: Souprava vlaku je sestavena z vozů lehké stavby; tažná síla lokomotivy nesmí překročit 160 kn. b) postrkové HV u vlaku sestaveného jen na jeden postrk takto: Z... do... jedete jako postrk u vlaku čís...., který je seřazen jen na jeden postrk; tlaková síla lokomotivy nesmí překročit 200 kn (100 kn, jsou-li ve vlaku řazena dvounápravová vozidla lehké stavby) Na základě podkladů, dodaných DP-VS, může strojvedoucího zpravit odborně způsobilá osoba - výpravčí dle předpisu SŽDC (ČD) D2, a to písemným rozkazem. Zpravení o zařazení mimořádné zásilky O podmínkách pro dopravu MZ, potřebných pro práci strojvedoucího, musí být strojvedoucí písemně zpraven. Zpravení provede DP - VS Za písemné zpravení (rozkazem Pv) strojvedoucího o omezení rychlosti při dopravě mimořádné zásilky dle čl SŽDC (ČD) D2 odpovídá a tuto činnost zjišťuje DP-VS. Vzor: Rychlost 50/20 km/h V údaji rychlosti před lomítkem je uvedena rychlost (v km/h), která nesmí být během přepravy překročena. Není-li nutno jinak omezit stanovenou rychlost, uvede se před lomítkem písmeno N. Na rychlost uvedenou za lomítkem upraví strojvedoucí rychlost: na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení rychlosti na rychlost 30 km/h nebo 40 km/h a to v obvodu, pro který toto návěstidlo platí; přes výhybky ve stanici s vjezdovou (odjezdovou) rychlostí 40 km/h a nižší; při posunu přes výhybky V případě složitých dopravních podmínek přepravy MZ lze zpravit strojvedoucího rozkazem Pv a přiložením Příkazu k dopravě MZ k vlakové dokumentaci. Dopravní podmínky uvedené v Příkazu k dopravě MZ jsou pro strojvedoucího závazné. Vzor textu rozkazu Pv: Ve vlaku 19 (celkem 22)

20 xxxxxx je zařazena ČD MZ xxxx-xx-dps dodržte dopravní podmínky uvedené v Příkazu v dopravě MZ Postup zpravení o podmínkách pro dopravu MZ a předání vlakové dokumentace: DP - VS nadiktuje strojvedoucímu znění Pv rozkazu. Následné doručení vlakové dokumentace včetně Příkazu k dopravě MZ zajistí osoba odpovědná za odbavení vlaku; DP - VS osobně sepíše PV rozkaz, vytiskne Příkaz k dopravě MZ a doručí osobně případně prostřednictvím určeného zaměstnance strojvedoucímu. Osoba odpovědná za odbavení vlaku doručí strojvedoucímu vlakovou dokumentaci DP - VS je odpovědný za zpravení vlaku o podmínkách pro dopravu MZ. DP-VS zpravuje doprovod vlaku vždy do stanice přepřahu HV (do stanice manipulace s vlakem). V případě, že u vlaku není přepřah HV, nebo změna zátěže, zpravuje DP-VS vlakový doprovod do cílové stanice vlaku. Při vzniku neplánované manipulace s vlakem (mimořádný přepřah apod.) odpovědnost za zpravení vlaku nese DP-VS, v jehož obvodu k mimořádnosti došlo Do IS ISOŘ DP - VS uvede v poznámce vlaku informaci o zpravení strojvedoucího o zařazené MZ na vlaku. 4. Vlaková dokumentace 4.1 Výkaz vozidel pro nákladní vlak Sestavu Výkaz vozidel pro nákladní vlak lze v IS vytvořit v elektronické podobě a následně vytisknout. Ruční zpracování Výkazu vozidel pro nákladní vlak se provádí, není-li při odjezdu vlaku k dispozici tištěná sestava z IS Ručně je Výkaz vozidel pro nákladní vlak na tiskopisu zpravidla zpracován u Mn a Vleč. vlaků (v případě mimořádnosti u všech vlaků), pro evidenci odvěšených a přivěšených vozidel a dále slouží jako podklad pro vyhotovení Mezinárodní zprávy o brzdění a vlaku dle IN KVs3-B Informace, které ovlivňují obsah Výkazu vozidel pro nákladní vlak a mění složení vlaku po celou dobu jízdy vlaku, musí být do IS vždy pořízeny, bez ohledu na skutečnost, zda se Výkazu vozidel pro nákladní vlak zpracuje ručně, nebo elektronicky. Informace se pořizují prostřednictvím IS PRIS, podle zásad vyplývajících z použití tohoto IS a dle předpisu ČD Sei2/410 Předpis pro centrální vozový informační systém. Způsob vyhotovení Výkazu vozidel pro nákladní vlak a pořízení příslušných informací do IS v místních podmínkách řeší TDPP Posloupnost řádků dat k jednotlivým vozům v elektronicky zpracovaném Výkazu vozidel pro nákladní vlak prostřednictvím IS musí odpovídat skutečnému pořadí vozů sestaveného vlaku Ruční zpracování Výkazu vozidel pro nákladní vlak znamená rukopisné vyplnění tiskopisu Výkaz vozidel pro nákladní vlak přičemž musí být stanoven technologický postup pro zajištění zavedení dat uvedených ve Výkazu vozidel pro nákladní vlak do IS PRIS Odchylně od předpisu ČD Sei2/410 a předpisu ČSD KN4/1 vyplní zaměstnanec při ručním zpracování tiskopisu ČD Výkaz vozidel pro nákladní vlak tyto položky: - měsíc a den soupisu (sloupec 3) - hodina a minuta soupisu (sloupec 4) - číslo vlaku (sloupec 5) 20 (celkem 22)

21 - číslo řádku (sloupec 9) - číslo vozidla (sloupec 10-13) - počet náprav (sloupec 14) - režim brzdění (sloupec 15 - odchylně od názvu sloupce) - hmotnost nákladu (sloupec 20 - v kilogramech) - hmotnost prázdného vozu (sloupec 21 - v kilogramech) - délka vozu přes nárazníky (sloupec 22 - v dm) - brzdící váha (sloupec 23- v tunách) - doplňující údaje (sloupec 24) Výsledné údaje součtů hmotnosti nákladu, hmotnosti prázdného vozu, se zaokrouhlují na celé tuny, tzn. k hmotnosti převyšující celé tuny o méně, než 500 kg nepřihlíží, hmotnost převyšující celé tuny od 500 kg a více se pokládá za další celou tunu. (Pozor na výjimku - hmotnosti kg se zaokrouhlují na 11 tun!) 4.2 Zpráva o vlaku Zpráva o vlaku je vyhotovena jako výstupní sestava v elektronické podobě nebo ručně na tiskopise ČD dle předpisu SŽDC (ČD) D2, Přílohy č. 13. Tento doklad je podkladem pro vyplnění tiskopisu Záznam o výkonech hnacích vozidel ČD Vlaková hlášenka pro nákladní vlaky Vlaková hlášenka pro nákladní vlaky dle předpisu SŽDC (ČD) D2, Přílohy č. 12 je vyhotovena jako výstupní sestava v elektronické podobě nebo ručně na tiskopise ČD Další manipulace s Vlakovou hlášenkou pro nákladní vlak je dle předpisu SŽDC (ČD) D2 čl Místní podmínky řeší TDPP. 4.4 Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku je vyhotovena jako výstupní sestava v elektronické podobě nebo ručně na tiskopise ČDC K 3364 dle IN KVs3-B-2010 případně na tiskopise Archivace vlakové dokumentace Tiskopis Zpráva o vlaku, Výkaz vozidel pro nákladní vlak a Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku budou po ukončení jízdy vlaku uloženy na určených místech dle TDPP po dobu 14 dnů Tiskopis Záznam o výkonu hnacích vozidel je dle čl předpisu SŽDC (ČD) D2 archivován, doba archivace je stanovena dle IN ORz2-A-2007 Přílohy č. 2 Skartační plán pro dokumenty položka provoz se skartačním znakem S po dobu 5 let. 4.6 Archivace rozkazů Tiskopis rozkazu Příkaz vlaku Pv - doba uložení je stanovena dle IN ORz2-A-2007 Přílohy č. 2 Skartační plán pro dokumenty položka provoz se skartačním znakem S po dobu 5 let. 21 (celkem 22)

22 5. Závěrečná ustanovení Tato IN je určena pro vnitřní potřebu ČDC Ustanovení této IN platí do doby schválení nahrazující IN nebo změny. 22 (celkem 22)

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu T a b u l k a 1 3 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení)

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Posun v režimu "bod-bod" (mandatorní funkce systému GSM-R popsaná v DU k předpisu SŽDC Z11, čl. 2.4.1.1) Pro zajištění

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

Bezpečnost práce v železniční dopravě

Bezpečnost práce v železniční dopravě SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 18 Bezpečnost práce v železniční dopravě Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Mimořádné zásilky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Mimořádné zásilky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D31 Mimořádné zásilky Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. 05. 2015 Č. j.: S 21109 / 2015 O11 Účinnost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální Účinné od 09.12.2012. Společnost KŽC, s.r.o., IČ 2721 0481, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 Koloděje, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 703 pro trať Horní Cerekev Tábor Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování

Více

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ

KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ České dráhy Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD ČESKÉ BUDĚJOVICE KCOD PLZEŇ Platí od 13. prosince 2009 Schváleno řediteli

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D33 Vojenské přepravy Schváleno dne: 17.4.2012 č.j.: S 16766/2012-BEZ Účinnost od 1. června 2012 Počet listů :

Více

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců SKUPINA PŘÍLOH VI Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců Příloha VI k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Společná ustanovení 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV - pracovními

Více

ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZY - MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ

ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZY - MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 1/35 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZY - MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1. 4. 2014 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsek HSE&Q

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Výklady z předpisových porad

Výklady z předpisových porad Výklady z předpisových porad článek porada ČD D3 12 9/04 Otázka: PMD vjede v dopravně D3 na manipulační kolej. Naplňuje ohlášení příjezdu PMD skutečnost ukončení dopravní služby strojvedoucího (viz definice

Více

Díl VIII N A V L EČKÁCH

Díl VIII N A V L EČKÁCH Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY N A V L EČKÁCH změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 75 Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY NA VLEČKÁCH ODDÍL 1. ZÁKLADNÍ TARIFNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah platnosti 1. Díl VIII Přepravní výkony

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD 1. Tramvajová trať je: + a) soubor stavebně - technických

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo... V... dne... 20......... * 415 758 1/5

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami 2.vydání České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice

06 VPŘ. Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 17 Lovosice 06 VPŘ VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍPOJOVÝ VLEČKOVÝ ŘÁD 1 vlečka Lovochemie, a.s. závodová vlečka Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle ustanovení

Více

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7 Strana 2 ze 7 4. Definice Uživatel fyzická osoba (zaměstnanec), jíž je svěřen dopravní prostředek do užívání a je odpovědný za provoz tohoto vozidla. Referent zaměstnanec, který vlastní platný řidičský

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek)

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek) I. Vznik a splnění přepravní smlouvy 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j.

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A O B S L U H O V A C Í H O Ř Á D U pro závorářské stanoviště Účinnost od 21.06.2004...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j. 245 / 04-11/2

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Dymokury Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 53/02 11/3 d...... Počet stran:...

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Dne 30.10. 2008 (č.j. 2442/ 2008- RTOD- 13/1) Platí od 14.12. 2008 Vlaky pro

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/. Zákazník obdrží

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 519 nákladní pro trať

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 519 nákladní pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 519 nákladní pro trať Benešov u Prahy Praha-Vršovice (Praha) Platí od 13. prosince 2015 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy v Praze dne:

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, OŘ Praha

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více