NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Obsah Strana Úvod - účel použití zařízení... 2 Přenosná ovládací stanice (mikrotelefon)... 3 Venkovní (dveřní) stanice a krabička s elektronikou... 3 Instalace krabičky s elektronikou... 4 Instalace venkovní (dveřní) stanice... 5 Ovládací tlačítka a kontrolky mikrotelefonu... 5 Obsluha zařízení... 6 Použití zařízení ve spojení s elektrickým otvíračem dveří (nebo se zámkem):...6 Použití zařízení ve spojení s automatickým systémem otvírání dveří spínacím kontaktem:...6 Funkce kontrolek (svítivých diod) na mikrotelefonu... 7 Zelená kontrolka, signalizující komunikaci s návštěvou...7 Červená kontrolka, signalizující vybité baterie v krabičce s elektronikou...7 Červená kontrolka, signalizující vybitý akumulátor v mikrotelefonu...7 Zakódování zařízení a nastavení frekvence... 7 Zakódování zařízení...7 Frekvence (možnost nastavení 3 různých frekvencí neboli kanálů)...8 Nastavení kódů rozšířeného systému:...9 Další příslušenství na zvláštní objednávku... 9 Použití měniče napětí WEADSF (zvláštní příslušenství) Montáž měniče napětí do krabičky s elektronikou...10 Úvod - účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy elektronického vrátného. Jedná se francouzský patent č a evropský patent č Toto bezdrátové interkomunikační slouží ke komunikaci s návštěvami pomocí přenosného vysílače (mikrotelefonu), který můžete nosit s sebou po celém domě (po celé budově). Tento vysílač (mikrotelefon) je napájen akumulátory, které budete nabíjet pomocí přiložené nabíječky. Tento mikrotelefon je samozřejmě vybaven přijímačem, který přijímá signály vysílané venkovní (dveřní) stanicí. Venkovní komunikační stanici s reproduktorem připevníte jednoduše ke vstupním dveřím a můžete ji napájet pomocí 4 baterií velikosti D (monočlánky 1,5) nebo z externího napájecího zdroje se stejnosměrným nebo střídavým napětím 12 až 24 V (pokud si ještě objednáte měnič napětí WEADSF 10003, kterým můžete dále ovládat elektrické otvírání dveří nebo vrat). Baterie ani externí napájecí zdroj nejsou součástí dodávky tohoto zařízení. K této stanici můžete připojit vhodné zařízení k automatickému otvírání dveří (elektrický zámek). Tato venkovní (dveřní) stanice je vybavena osvětleným zvonkovým tlačítkem. Přenos signálů mezi oběma přístroji (mezi venkovní stanicí a mikrotelefonem neboli ovládací stanicí) probíhá v rádiovém pásmu 433 MHz. Jedná se obousměrný přenos signálů. Toto zařízení má ve volném prostoru dosah až 500 m. Tento dosah rádiového přenosu signálů mezi venkovní stanicí a mikrotelefonem značně snižují železobetonové konstrukce nebo rušivé zdroje vysokofrekvenčního záření (například bezdrátové telefony, monitory počítačů, občanské radiostanice atd.). 2

2 Přenosná ovládací stanice (mikrotelefon) Instalace krabičky s elektronikou A B C I Mikrotelefon s teleskopickou anténou. Abyste zajistili dobrý příjem signálů z dveřní stanice, vytáhněte na mikrotelefonu zcela teleskopickou anténu. Nabíječka akumulátorové baterie vložené do mikrotelefonu. Síťový napájecí adaptér, který zapojíte do síťové zásuvky a připojíte jej k nabíječce. Posuvný přepínač zapnutí (ON) a vypnutí (OFF) mikrotelefonu. Dříve než začnete toto zařízení používat, přepněte tento přepínač do polohy ON a vložte mikrotelefon do nabíječky a nechte do něho vloženou akumulátorovou baterii nabíjet asi 10 hodin. Venkovní (dveřní) stanice a krabička s elektronikou Jako první krok proveďte montáž krabičky s elektronikou. Postupujte přitom následujícím způsobem: Vytáhněte z této krabičky kabel se 6 vodiči a další dva kabely, které jsou označeny písmeny F a V. Kabel se 6 vodiči protáhněte vyvrtaným otvorem v zárubni dveří (v pilíři vrat, ve stěně atd.). Tento kabel později připojíte k venkovní (dveřní) stanici. Kabely F a V (černý a červený) připojíte k elektrickému zámku nebo k elektrickému zařízení na otvírání dveří. Důležité upozornění: Nestahujte z červeného kabelu V ochrannou izolaci (bužírku). Tuto ochranu odstraňte až při provádění připojení tohoto kabelu k elektrickému zámku nebo k elektrickému zařízení na otvírání dveří. Baterie smíte vložit do této jednotky s elektronikou až po provedení konečné montáže. Po provedení montáže krabičky s elektronikou dejte pozor na to, aby se její anténa nedotýkala kovových předmětů a aby se v její blízkosti nenacházely žádné rušivé zdroje vysokofrekvenčního záření (například bezdrátové telefony, monitory počítačů, občanské radiostanice atd.). Této krabičky (její antény) se nesmějí dotýkat větve a listí stromů nebo keřů. Anténu jednotky s elektronikou dejte (otočte) do svislé polohy do výšky cca 160 cm nad zemí (nad podlahou). Používejte pouze originální anténu. Jako zvláštní příslušenství si můžete objednat anténu o délce 68 cm (v případě zájmu se prosím spojte se svým prodejcem, jedná se anténu s označením WEPAAN ). Po vyhledání vhodného místa k montáži této krabičky vyšroubujte 6 šroubků s křížovou hlavičkou H horního (zadního) krytu této krabičky (viz obr. 5 na následující straně ) a tento kryt sundejte. Nedotýkejte se v žádném případě prsty desky s tištěnými spoji (viz následující důležité upozornění). Důležité upozornění: Všechny elektronické součástky na desce s tištěnými spoji jsou choulostivé na statické výboje, které mohou způsobit dotyky prstů. Z tohoto důvodu vybijte nejdříve své tělo. Dotkněte se prstem jednoho z kontaktů baterie komunikačního zařízení (červený nebo černý kabel) nebo se dotkněte jednoho z kontaktů na mikrotelefonu, které se používají k nabíjení do mikrotelefonu vložené akumulátorové baterie. D E T X Venkovní (dveřní) stanice s reproduktorem a se zvonkovým tlačítkem. Krabička s elektronikou, do které vložíte baterie a projíte ji pomocí kabelu se 6 vodiči s venkovní (dveřní) stanicí. Větrací otvory. Nezakrývejte tyto dva větrací otvory na krabičce s elektronikou. Utěsněte horní polovinu krytu (krabičky) venkovní stanice silikonem. 3 4

3 Přišroubujte zadní stranu krabičky dvěma šroubky J k zárubni dveří (k pilíři vrat). Ponechte anténu ve svislé (kolmé poloze) Instalace venkovní (dveřní) stanice Upozornění: Všechny kabely (kabel spojující elektroniku s venkovní stanicí a kabely k elektrickému zámku) nesmějí být vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům. Opatřete tyto kabely vhodnou izolací (bužírkou). Tyto kabely v žádném případě nezkracujte (nebezpeční vzniku koroze a špatného kontaktu). Kabel se 6 vodiči můžete svinout do mezery mezi zárubeň dveří (pilíř vrat) a krabičku s elektronikou (viz obr. 2). Vyšroubujte šroubek s křížovou hlavičkou A. Vyklopte přední panel venkovní stanice a stáhněte jej směrem dolů. Aby do venkovní stanice nemohla vniknout dešťová voda, případně aby nedocházelo na zadní straně krabičky venkovní stanice ke srážení vodních par, vyplňte mezeru mezi stěnou (zárubní dveří atd.) a zadní stranou krabičky C silikonem (viz obr. 9 na následující straně). Tuto stanici můžete opatřit i krytem proti dešti (v případě zájmu se obraťte na svého prodejce, jedná se o označení GLASS 690 BS, firma Conrad nabízí tento ochranný kryt pod obj. č.: ). Přišroubujte třemi šroubky F zadní stranu krabičky C ke stěně (k zárubni dveří atd.) tak, aby se otvor D v této krabičce nacházel přesně proti otvoru ve stěně, kterým jste protáhli kabel E se 6 vodiči. Tento kabel protáhněte otvorem D v krabičce a jeho jednotlivé vodiče připojte ke svorkám podle obr. 10 (viz následující strana). Zajistěte opět přední panel venkovní stanice zašroubováním šroubku A. Po provedení výše uvedených propojení (po instalaci venkovní stanice a krabičky s elektronikou), otevřete kryt bateriového pouzdra na krabičce s elektronikou a vložte do tohoto pouzdra 4 alkalické baterie velikosti D ( LR20 ) správnou polaritou a uzavřete opět kryt bateriového pouzdra (viz obr. 7). Poté nasaďte na krabičku s elektronikou její horní (zadní) kryt a přišroubujte tento kryt 6 šroubky s křížovou hlavičkou H (viz obr. 5). Dejte přitom pozor na správné usazení těsnění mezi tímto krytem a krabičkou. V žádném případě nezakrývejte větrací otvory T na této krabičce (viz obr. 2). K napájení této venkovní (dveřní) stanice můžete použít místo baterií i stabilizovaný měnič napětí WEADSF (6 V / 200 ma), kterým můžete současně i ovládat pohon elektrického otevírání a uzavíraní dveří (vrat). V případě zájmu kontaktujete prosím svého prodejce - viz kapitola Použití měniče napětí WEADSF Ovládací tlačítka a kontrolky mikrotelefonu Tlačítko příjmu hovoru (uskutečnění komunikace s návštěvníkem) se zelenou kontrolkou (svítivou diodou). Tlačítko otvírání dveří (vrat) ve spojení s měničem napětí WEADSF 10003, ke kterému připojíte elektrický zámek nebo pohon zařízení na otvírání dveří. Tlačítko ukončení hovoru (ukončení komunikace s návštěvníkem). Symbol krabičky s červenou kontrolkou (svítivou diodou), která signalizuje vybité baterie vložené do krabičky s elektronikou. Symbol sluchátka s červenou kontrolkou (svítivou diodou), která signalizuje vybitou akumulátorovou baterii, která je vložena do mikrotelefonu. Obsluha zařízení Pokud nebudete používat ovládací jednotku (mikrotelefon, ovládací stanici), vložte ji se zcela vytaženou teleskopickou anténou v zapnutém stavu do nabíječky (přepněte na ovládací jednotce přepínač I do polohy ON viz obr. 2). Jakmile se přihlásí návštěva (po stisknutí zvonkového tlačítka na venkovní stanici), ozve se z mikrotelefonu vyzváněcí tón (po dobu cca 40 sekund). Současně se ozve z reproduktoru venkovní stanice akustický signál (tón), který potvrzuje, že mikrotelefon přijal signál z venkovní stanice (a to nezávisle na poloze přepínače na mikrotelefonu OFF nebo ON ). Po uplynutí 40 sekund dojde k vypnutí vyzváněcího tónu na mikrotelefonu a potvrzovacího tónu na venkovní stanici. Elektronika provede přepnutí venkovní stanice opět do pohotovostního režimu. Jakmile uslyšíte venkovní volání (vyzváněcí tón na mikrotelefonu), můžete na mikrotelefonu stisknout tlačítko příjmu hovoru (uskutečnění komunikace s návštěvníkem) a začít hovořit s návštěvníkem. Na mikrotelefonu se rozsvítí zelená kontrolka (svítivá dioda), která bude svítit po celou dobu trvání hovoru (komunikace). Počáteční doba trvání hovoru představuje 60 sekund. Dalším stisknutím tlačítka příjmu hovoru můžete hovor prodloužit o dalších 60 sekund. 20 sekund před ukončením hovoru (který může trvat 60 sekund) se ozve z mikrotelefonu pípnutí, které Vás upozorňuje na to, že můžete prodloužit komunikaci s návštěvníkem o dalších 60 sekund, nebo že můžete komunikaci s návštěvníkem ukončit stisknutím tlačítka STOP. Pokud toto neprovedete, pak bude po zaznění pípnutí z mikrotelefonu a po uplynutí 20 sekund automaticky ukončena komunikace s návštěvníkem. Elektronika provede přepnutí venkovní stanice opět do pohotovostního režimu. Pokud vložíte mikrotelefon do zapnuté nabíječky bez provedení ukončení komunikace (hovoru) s návštěvníkem, ozvou se mikrotelefonu 3 varovné akustické signály (pípnutí), které Vás mají upozornit na to, abyste provedli přerušení (ukončení) hovoru (komunikace s návštěvníkem) stisknutím tlačítka STOP. Jestliže toto v tomto případě neprovedete, uslyší Vaše návštěva šum a ostatní zvuky z místnosti, ve které používáte mikrotelefon. Budete-li chtít přerušit komunikaci s venkovní (dveřní) stanicí, stiskněte na mikrotelefonu tlačítko STOP a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu 2 sekundy (tím vypnete funkci vysílače mikrotelefonu). Funkci vysílání opět zapnete přepnutím přepínače I na mikrotelefonu do polohy ON, poté jeho přepnutím do polohy OFF a dalším jeho přepnutím do polohy ON. Po této akci Vás bude moci Vaše návštěva znovu zavolat a s Vámi komunikovat. Použití zařízení ve spojení s elektrickým otvíračem dveří (nebo se zámkem): Elektrický zámek dveří lze otevřít v normálním případě pouze během hovoru krátkým stisknutím tlačítka otvírání dveří (vrat) (použijete-li měnič napětí WEADSF 10003, pak může být funkce otvírání dveří nebo vrat stále zapnutá). Upozornění: Stisknutím tlačítka otvírání dveří (vrat) vypnete funkci komunikace s návštěvou. Z reproduktoru venkovní stanice se ozve akustický signál. Aby tato funkce otvírání dveří fungovala normálně, musí být zajištěno u zařízení na otvírání dveří nebo u elektrického zámku trvalé otevření po vyslání impulsu k otevření dveří (vrat). Použití zařízení ve spojení s automatickým systémem otvírání dveří spínacím kontaktem: Použijete-li k napájení venkovní stanice měnič napětí WEADSF 10003, pak dlouhým stisknutím tlačítka otvírání dveří 5 6

4 po dobu 2 sekundy spustíte ovládání pohonu otvírání dveří, který připojíte ke spínacímu kontaktu 24 V / 0,5 A. V tomto případě můžete dveře nebo vrata kdykoliv otevřít - viz kapitola Použití měniče napětí WEADSF Upozornění: Mikrotelefonem můžete přijmout hovor pouze tehdy, bude-li na něm přepnut přepínač I do polohy ON a bude-li jeho akumulátorová baterie dostatečně nabitá (viz též kapitola Zakódování zařízení a nastavení frekvence ). Bude-li tento přepínač přepnut do polohy OFF, neozve se z reproduktoru mikrotelefonu žádný tón, z reproduktoru venkovní stanice se však bude ozývat akustický signál po dobu 40 sekund. Po uplynutí této doby provede elektronika přepnutí venkovní stanice do pohotovostního režimu. Funkce kontrolek (svítivých diod) na mikrotelefonu Zelená kontrolka, signalizující komunikaci s návštěvou Během hovoru (během komunikace s návštěvou) svítí na mikrotelefonu zelená kontrolka, která po ukončení hovoru přestane svítit. Červená kontrolka, signalizující vybité baterie v krabičce s elektronikou Jestliže začne blikat na mikrotelefonu červená kontrolka vedle symbolu, znamená to vybité baterie v krabičce s elektronikou a Vy musíte provést jejich výměnu. Současně se ozve z reproduktoru mikrotelefonu sled varovných tónů, jejichž znění můžete vypnout stisknutím STOP. Tato červená kontrolka (svítivá dioda) bude blikat tak dlouho, dokud v krabičce s elektronikou neprovedete výměnu baterií nebo nevypnete-li mikrotelefon přepínačem I a znovu jej nezapnete. Frekvence (možnost nastavení 3 různých frekvencí neboli kanálů) Všechny zakoupené sady (venkovní stanice a mikrotelefon) jsou dílensky naladěny na stejnou frekvenci (na stejný kanál). V některých případech však může docházet k rušení rádiového přenosu mezi mikrotelefonem a venkovní stanicí přístroji, které vyzařují vysoké frekvence (televizní přijímače, monitory počítačů, bezdrátové ovladače dětských hraček, občanské radiostanice atd.). V případě rušení jinými přístroji zvolte jinou frekvenci na mikrotelefonu a v krabičce elektroniky pomocí dvou dvoupolohových přepínačů (DIP), které jsou očíslovány 1 a 2. Tyto přepínače se nacházejí vlevo vedle přepínačů k nastavení bezpečnostních kódů. Na obou přístrojích musíte nastavit frekvenci stejným způsobem (jinak by mezi oběma přístroji nedocházelo k přenosu signálů). 1. Nastavení kódů a frekvence na mikrotelefonu: Sundejte zadní kryt na mikrotelefonu. Vyndejte z mikrotelefonu akumulátorovou baterii S a proveďte její odpojení. Polohu příslušných přepínačů změníte například hrotem propisovací tužky. Neměňte v žádném případě polohu přepínače č. 10. Polohy přepínačů k nastavení frekvence uvádíme v tabulce na následující straně. 2. Nastavení kódů a frekvence v krabičce s elektronikou: Červená kontrolka, signalizující vybitý akumulátor v mikrotelefonu Jestliže začne blikat na vysílači červená kontrolka vedle symbolu sluchátka, znamená to vybitou akumulátorovou baterii v mikrotelefonu. Současně se ozve z reproduktoru mikrotelefonu sled varovných tónů, jejichž znění můžete vypnout stisknutím STOP. Vložte v tomto případě mikrotelefon do zapnuté nabíječky. Na této nabíječce (na její přední) straně musí svítit červená kontrolka, která signalizuje zapnutí funkce nabíjení. Po několika sekundách po vložení mikrotelefonu do nabíječky přestane na něm blikat červená kontrolka vedle symbolu sluchátka a z reproduktoru mikrotelefonu se přestane ozývat sled varovných tónů. Toto však neznamená, že je do mikrotelefonu vložená akumulátorová baterie nabitá. Ponechte mikrotelefon cca 10 hodin vložený do nabíječky. Plnou kapacitu získá akumulátorová baterie až po několika jejích vybitích a nabitích. Důležité upozornění: K rozsvícení kontrolek na mikrotelefonu dojde pouze tehdy, nebude-li do mikrotelefonu vložená akumulátorová baterie zcela vybitá. Pokud si v tomto případě nebude jisti (zda není akumulátorová baterie vybitá), doporučujeme Vám, abyste na mikrotelefonu stiskli krátce tlačítko příjmu hovoru. Ozve-li se z reproduktoru mikrotelefonu trojí pípnutí a nerozsvítí-li se na něm kontrolky, pak je ještě do mikrotelefonu vložená akumulátorová baterie dostatečně nabitá. Po úplném nabití akumulátorové baterie vydrží tato napájet mikrotelefon cca 48 hodin. Po tuto dobu nemusí být mikrotelefon vložen do nabíječky. Zakódování zařízení a nastavení frekvence Zakódování zařízení Všechny zakoupené sady (venkovní stanice a mikrotelefon) jsou dílensky nastaveny na stejný kód (jsou navzájem sladěny). Na venkovní stanici (v krabičce s elektronikou) a na mikrotelefonu musejí být tyto kódy nastaveny stejně všechny dvoupolohové přepínače musejí být přepnuty do stejné polohy nahoru nebo dolů jinak by mezi oběma přístroji nedocházelo k přenosu signálů. Tyto bezpečnostní kódy slouží k minimalizaci rušení přenosu signálů mezi mikrotelefonem a venkovní stanicí. Pokud bude například používat Váš soused podobné nebo stejné zařízení (které bude nastaveno na stejný kód, a které by rušilo Vaše zařízení bezdrátové komunikace), pak můžete změnit zakódování svého zařízení pomocí dvoupolohových přepínačů (DIP), které jsou očíslovány 1 až 9. 7 Vyšroubujte 6 šroubků na zadní straně krabičky (viz obr. 5) a sundejte zadní (horná) kryt krabičky. Otevřete kryt bateriového pouzdra a vyndejte z něho baterie. Polohu příslušných přepínačů změníte například hrotem propisovací tužky. Poloha přepínače č. 10 může být libovolná. Tabulka nastavení frekvencí: Krabička s elektronikou Mikrotelefon Frekvence 1 Frekvence 2 Frekvence 3 Důležité upozornění: Všechny elektronické součástky na desce s tištěnými spoji uvnitř krabičky s elektronikou jsou choulostivé na statické výboje, které mohou způsobit dotyky prstů. Z tohoto důvodu 8

5 vybijte nejdříve své tělo. Dotkněte se prstem jednoho z kontaktů baterie komunikačního zařízení (červený nebo černý kabel) nebo se dotkněte jednoho z kontaktů na mikrotelefonu, které se používají k nabíjení do mikrotelefonu vložené akumulátorové baterie. Poté vyndejte baterie z krabičky s elektronikou a vyndejte z mikrotelefonu akumulátorovou baterii a proveďte její odpojení. Po provedení nastavení kódů nebo frekvence vložte opět do krabičky s elektronikou baterie a krabičku uzavřete. Poté připojte akumulátorovou baterii k mikrotelefonu, vložte ji do něj a mikrotelefon uzavřete. Přepněte na mikrotelefonu přepínač I do polohy ON. Pokud tento postup nedodržíte a způsobíte poškození přístrojů, nebudete moci uplatnit nároky, které by vyplývaly ze záruky zařízení! Nastavení kódů rozšířeného systému: Pokud si pořídíte druhý mikrotelefon WEPASFCB a venkovní (dveřní) stanici se dvěma zvonovými tlačítky WEPAPL 2000 (její ovládací panel), pak bude tlačítko A na této stanici komunikovat s původním mikrotelefonem a tlačítko B na této stanici s druhým (přídavným) mikrotelefonem (viz obr. 13). Při nastavování bezpečnostních kódů dodržte následující: Nastavení bezpečnostního kódu na mikrotelefonu A (původní mikrotelefon): Stejný postup nastavení (viz předchozí strana). Neměňte v žádném případě polohu přepínače č. 10 (ponechte tento přepínač v dolní poloze). Nastavení bezpečnostního kódu na mikrotelefonu B (přídavný mikrotelefon): Stejný postup nastavení (viz předchozí strana). Neměňte v žádném případě polohu přepínače č. 10 (ponechte tento přepínač v horní poloze). Nastavení bezpečnostního v krabičce s elektronikou: Stejný postup nastavení (viz předchozí strana). Další příslušenství na zvláštní objednávku Dlouhá anténa WEPAAN (68 cm) Použití měniče napětí WEADSF (zvláštní příslušenství) Místo 4 baterií můžete použít k napájení venkovní stanice měnič napětí WEADSF Tento měnič dokáže ovládat elektrické otvírání dveří (vrat) nebo elektrický zámek. Stisknete-li na mikrotelefonu dlouze tlačítko (2 sekundy) otvírání dveří (vrat) pak tímto tlačítkem můžete ovládat elektrický pohon otvírání vrat (dveří). Krátkým stisknutím tohoto tlačítka otevřete elektrický zámek. Tyto obě funkce otvírání dveří, vrat nebo elektrického zámku můžete použít kdykoliv (návštěva nemusí na venkovní stanici stisknout zvonkové tlačítko a Vy s ní nemusíte hovořit). Důležité upozornění: Tento měnič napětí nepřipojujte v žádném případě přímo k síťovému napětí 230 V / 50 Hz! Použijte k tomuto účelu vhodný transformátor nebo síťový napájecí adaptér (s výstupem střídavého nebo stejnosměrného napětí 12 až 24 V). Montáž měniče napětí do krabičky s elektronikou Sundejte zadní kryt krabičky s elektronikou (vyšroubujte 6 šroubků s křížovou hlavičkou). Sundejte kryt bateriového pouzdra a vyndejte z něho baterie. Vložte do bateriového pouzdra desku s tištěnými spoji měniče napětí mezi pružiny C a úchytku D (viz vyobrazení na následující straně). Přišroubujte tuto desku v bateriovém pouzdru pomocí dvou přiložených šroubků E. Konektor kabelu měniče napětí propojte s příslušným konektorem A desky s tištěnými spoji elektroniky. Ke svorkám F na měniči napětí připojte kabel ovládání elektrického zámku nebo pohonu otvírání dveří (vrat). Jedná se o spínací kontakt, který propojíte například s ovládacím tlačítkem systému otevírání dveří (vrat) nebo elektrického zámku. Ke svorkám G na měniči připojte kabely napájení 12 až 24 V AC nebo DC. Pokud použijete stejnosměrné napětí, pak dodržte polaritu připojení + a -. Otvorem B krabičky s elektronikou protáhněte kabely, které jste připojili ke svorkám F a G na měniči napětí (jedná se o kabely ovládání otvírání dveří a kabely napájení). Kryt bateriového pouzdra v tomto případě znovu na měnič napětí nenasazujte. Proveďte příslušná připojení kabelů k ovládání otvírání dveří (vrat) a k vhodnému napájení (k transformátoru nebo k síťovému napájecímu adaptéru). Uzavřete opět zadní kryt krabičky s elektronikou pomocí 6 šroubků. Kryt venkovní stanice proti dešti GLASS 690 BS, firma Conrad nabízí tento ochranný kryt pod obj. č.: Pokud si nebudete vědět rady, jak zařízení používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. Součásti měniče WADSF

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V Obj. č.: 57 00 56 Na vyobrazení vlevo vidíte novější verzi servopohonu (funkčně se obě verze od sebe nijak neodlišují) Tento

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49 NÁVOD K OBSLUZE Příprava plachetnice (vložení baterií do jachty a do dálkového ovládání) K napájení vysílače dálkového ovládání budete potřebovat 8 alkalických tužkových baterií 1,5 V velikosti AA. K napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 2. Bezpečnostní předpisy (informace k používání radiostanic)...4 3. Rozsah dodávky...5 Obj. č.: 93 06 46 Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56 Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301 Obj. č.: 67 29 56 Obsah Strana Úvod...3 Rozsah dodávky...4 Meteorologická stanice a internetový rozbočovač...4 Větroměr (anemometr)

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah Bezdrátová meteorologická stanice TE831X Obj. č.: 64 63 29 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší moderní rádiové meteorologické stanice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více