Výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o.

2 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2

3 Výroční zpráva

4 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o.

5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky (retail) 10 Produkty a služby pro autorizované prodejce (wholesale) 20 Řízení rizik 21 Strategie pro hospodářský rok Zpráva nezávislého auditora 24 Účetní závěrka 30 Rozvaha 30 Výkaz zisku a ztráty 32 Přehled o změnách vlastního kapitálu 32 Přehled o peněžních tocích 33 Všeobecné informace 34 Účetní postupy 35 Dlouhodobý nehmotný majetek 39 Dlouhodobý hmotný majetek 40 Pohledávky 42 Vlastní kapitál 43 Závazky 43 Bankovní úvěry 44 Finanční deriváty 44 Daň z příjmů 45 Časové rozlišení 46 Členění výnosů podle odvětví 46 Analýza zaměstnanců 47 Odměna auditorské společnosti 47 Transakce se spřízněnými stranami 48 Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazky 49 Potenciální závazky 49 Následné události 49 Přehled o peněžních tocích 49 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 50 5

6 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, pokud bych měl hodnotit uplynulý hospodářský (fiskální) rok jedním slovem, asi nejvhodnějším výrazem by bylo slovo složitý. Složitý byl z několika důvodů. Předně vlivem jednotlivých nástrojů, jinak jistě správné, reformy veřejných financí došlo v roce 2008 k takřka úplnému pozastavení do té doby velmi populárního finančního leasingu (v nabídce naší společnosti pod názvem Toyota Leasing). Finanční leasing ztratil na své popularitě zejména u podnikatelských subjektů. Do té doby bylo možné uhradit vozidlo daňově uznatelnými splátkami za kratší dobu než v případě koupě za hotové. Tato možnost byla reformou zrušena. I když jsme na tento fakt byli připraveni a již od roku 2002 máme v nabídce alternativu v podobě úvěrového financování (řada Toyota Kredit), přesto jsme odliv zákazníků pocítili. Snažili jsme se je získat zpět nejen úvěrovými produkty, ale i operativním leasingem (v nabídce firmy pod názvem Toyota Rent a Toyota Rent Plus), což je standardní produkt v déle fungujících tržních ekonomikách. Bezpochyby operativní leasing má velkou budoucnost, ale jeho akceptace podnikatelskou veřejností, zejména z oblasti menších firem, bude ještě nějakou dobu trvat. Kromě toho bylo naše fungování ovlivněno počínající ekonomickou a finanční krizí, která měla za následek další snížení zájmu potenciální klientely o financování. Sektor finančních služeb, tak jak jsme jej dosud znali, se zcela změnil. A s tímto faktem musíme pracovat i v budoucnu. Kromě změny trhu došlo i vlivem krize ve finančním sektoru ke změně našich nákladových vstupů. Jestliže do té doby bylo možno pracovat s poměrně predikovatelným vývojem hodnot úrokových sazeb a marží, rok 2008 tuto logiku změnil. Kromě výrazného snížení hodnoty aktiv díky nižšímu objemu půjčených prostředků došlo i k ovlivnění našeho aktuálního výsledku přeceněním úrokových swapů. A to bohužel negativně. I když jsme se potýkali s dopady změn makroprostředí na naší firmu, neustali jsme ale v naší práci na projektech a produktech, které považujeme s ohledem na budoucí vývoj za zásadní. Již v předchozím fiskálním roce jsme na trh uvedli první značkové pojištění Toyota Pojištění a jako první společnost našeho typu jsme začali fungovat v roli pojišťovacího agenta a zprostředkovávat pojištění pro nás novému typu zákazníků. Těmi jsou zákazníci, kteří pořizují svá aktiva (vozidla) za hotové. Dnes již víme víc po roce práce s nabídkou tohoto typu obchodu známe všechna pozitiva i negativa, která jsme v předprojektové fázi spíše očekávali, či se domnívali, že nastanou. Zprostředkované pojištění má v sobě jistě velký potenciál v první řadě jde o službu zvyšující zákaznickou spokojenost, kdy se prodej vozu a doprovodné služby odehrají na jednom místě. Další potenciál vidíme v prodeji pojištění přes internet a v dalším zlepšování souvisejících služeb pro zákazníky Toyota směrem k co nejkvalitnějšímu servisu. Uplynulý fiskální rok jsme se věnovali dokončení projektu toyota724, jak jsme jej původně interně nazvali. Od podzimu 2008 jsme tak postupně dodávali části do systému TFS ONLINE, což je konečný název řešení, které jsme připravili pro naše zákazníky a spolupracující partnery. V říjnu 2008 jsme pro naše zákazníky zpřístupnili část označenou jako Můj účet (původní označení klientské účty ). Pokud vím, jsme tak druhou společností našeho typu, která umožňuje svým zákazníkům cestou on-line připojení náhled na uzavřené leasingové či úvěrové smlouvy a komunikaci v oblasti změn těchto smluv. Velmi podobnou část řešení jsme pak v lednu 2009 zpřístupnili i našim spolupracujícím partnerům (původní označení Dealerské účty ). Autorizovaní prodejci Toyota a Lexus tak mají k dispozici nástroj, který jim poskytuje všechny informace týkající se financování určeného pro jejich potřebu. Kromě rychlého pohledu na limity finanční podpory s denní aktualizací je možné se informovat o stavu jednotlivé úvěrové smlouvy, kterou je financováno jedno 6

7 Výroční zpráva 2009 konkrétní vozidlo, cestou tzv. kaskádovitého propadu. Současně s tím i naši partneři dostávají elektronický přehled požadovaných měsíčních úhrad, systém mohou využívat i pro komunikaci jakýchkoliv požadavků a námětů. Oproti předpokladu jsme kvůli velké složitosti a omezenému množství pracovníků firmy alokovaných na projekt systém zcela nedokončili. Další jeho části tak uvedeme do provozu až v dalším fiskálním roce. Na plné uvedení projektu je navázána analýza a zlepšení vnitropodnikových procesů. To je rovněž úkol, který bude řešen v souladu s plným uvedením všech částí TFS ONLINE na trh. I přes všechna úskalí, která nám uplynulý hospodářský rok připravil, vnímáme nadcházející roky pozitivně, a i přes těžko odhadnutelný konec krize budeme pokračovat v našem úsilí o budování moderní společnosti splňující nároky na firmu 21. století. Vše toto úsilí hodláme opřít o své tradiční partnery prodejní síť Toyota a Lexus, distributora vozů Toyota a Lexus TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a oba spolupracující pojistitele Allianz pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Zaměstnancům všech těchto organizací rovněž jménem naší firmy děkuji za jejich podporu a spolupráci. Stejně tak věřím, že mí kolegové budou pokračovat v kvalitní práci, díky které by rozvoj naší společnosti byl nemyslitelný. Oceňuji nejen jejich nasazení v rámci denní rutiny, ale velmi si vážím i jejich nadstandardní práce na projektech a vývoji nových produktů a děkuji za jejich neutuchající podporu. Fiskální rok 2010 bude zřejmě rokem, ve kterém bude pokračovat trend započatý v uplynulém fiskálním roce. I přes poměrně nejasné kontury dané těžko odhadnutelným koncem krize a vlivem dalších vnějších faktorů bude naše firma pokračovat ve své práci a strategii postavené na filozofii zákazníka na prvním místě. Dokončíme tedy projekt TFS ONLINE a upravíme v souladu se zajištěním funkčnosti tohoto webového portálu vnitřní procesy. Rovněž se podíváme na to, co již umíme, a pokusíme se to dále vylepšit. Věříme, že k naplnění poslání naší společnosti přispěje i změna sídla v červnu 2009 do nově postavené budovy distributora vozů Toyota a Lexus, sesterské společnosti TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. Tato změna přinese prohloubení naší spolupráce a zjednodušení a zrychlení vzájemné komunikace a pozitivně se odrazí v kvalitě služeb poskytovaných našim klientům. S úctou Ing. Aleš Kamarýt jednatel V Praze, 16. července

8 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva za hospodářské období končící 31. března 2009 SPOLEČNOST Základní údaje: Název Toyota Financial Services Czech s.r.o. IČO Sídlo Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, Praha 8 Datum vzniku 30.dubna 1996 Právní forma společnost s ručením omezeným Majetková účast TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc 100 % Základní kapitál Statutární orgán tis. Kč, splaceno Ing. Aleš Kamarýt jednatel Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. je členem České leasingové a finanční asociace. Vznik společnosti a její historie: Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. vznikla roku 2000 jako nástupce původní BB-Leasing s.r.o. (založena v roce 1996) a to na základě převzetí 100 % obchodního podílu původní společnosti BB-Leasing s.r.o. novým vlastníkem společností TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie. Od roku 1996 do dubna 2000 BB-Leasing s.r.o., univerzální leasingová společnost Květen 2000 vznik Toyota Financial Services Czech s.r.o. ( TFSCZ ) převzetím 100 % obchodního podílu BB-Leasing s.r.o., nový vlastník TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie Červen 2000 uzavřena první leasingová smlouva pod hlavičkou TFSCZ (produkt Toyota Leasing) Březen 2001 uzavřena dohoda o spolupráci mezi TFSCZ a dovozcem vozů Toyota společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. ( TMCZ ) Březen 2001 první setkání se všemi autorizovanými dealery Toyota z České republiky, oficiální uvedení produktu Toyota Vario na trh, uvedení nového kalkulačního programu Duben červen 2001 první společná kampaň ( Jarní kampaň ) ve spolupráci s TMCZ, určená na podporu prodeje modelů Yaris, Corolla a Avensis, během této kampaně byl dosažen první prodejní rekord Září 2001 zahájeny práce na implementaci a uzpůsobení systému STEP_SQL (kmenový software sloužící pro správu smluv a jejich účetní vedení) Říjen 2001 zahájena spolupráce se společností Toyota Material Handling Česká republika a.s. (dříve Kromexim, a.s. Kroměříž) dovozcem manipulační techniky Toyota do České republiky, uveden na trh leasingový produkt Toyota Forklift Leasing Březen 2002 prezentace prvního produktu na úvěrové bázi (Toyota Kredit) síti autorizovaných prodejců Toyota a jeho následné uvedení na trh Duben 2002 zahájeny práce na novém schématu dealerské podpory Červen 2002 dosažen historický prodejní rekord (na bázi tržního podílu, dosud nepřekonán) Srpen 2002 sídlo společnosti zasaženo povodněmi, kanceláře TFSCZ přestěhovány do náhradních prostor poskytnutých TMCZ Říjen 2002 úspěšný návrat do sídla společnosti 8

9 Výroční zpráva Únor 2003 společnost oceněna za 2. nejlepší výsledek mezi společnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v Evropě a Africe Únor 2003 zahájena testovací fáze nového schématu dealerské podpory s pilotními partnery Duben 2003 uveden na trh první produkt na bázi operativního leasingu (Toyota Rent) Květen 2003 zbytek autorizovaných prodejců Toyota zahrnut do schématu nové dealerské podpory Září 2003 systém STEP_SQL uveden do ostrého provozu Prosinec 2003 on-line kalkulátor pro autorizované prodejce uveden do provozu Únor 2004 rozšířena spolupráce s Toyota Material Handling Česká republika a.s. (dříve Kromexim, a.s. Kroměříž) o nabídku produktu na bázi operativního leasingu (Toyota Forklift Rent) Únor 2004 TFSCZ hostitelem 6. TFS Marketingové konference, současně obdržela cenu za 1. místo (nejvyšší tržní podíl) mezi společnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v rámci regionu Evropa-Afrika Květen 2004 změna zákona o DPH a následný dramatický pokles objemu nově uzavíraných leasingových smluv Srpen 2004 začátek prací na projektu založení sesterské společnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Září 2004 uveden na trh první produkt z řady Toyota Direct (pojištění po řádném ukončení leasingové, resp. úvěrové smlouvy) Prosinec 2004 historický prodejní rekord v počtu smluv uzavřených za jeden měsíc Leden 2005 finalizace projektu a založení Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Srpen 2005 uveden na trh variabilní úvěr Toyota Genio Říjen 2005 uvedení kompletně přepracované nabídky dealerské podpory (wholesale) Březen 2006 nové webové stránky, poprvé se zákaznickou sekcí (off-line) Říjen 2006 TFSCZ je právoplatným pojišťovacím agentem na základě splnění zákonných podmínek Prosinec 2006 vytvořeno výchozí schéma klientských ratingů Únor 2007 připojení k Nebankovnímu registru klientských informací Únor 2007 vítězství v největším tendru v historii TFSCZ na financování vozidel pro zaměstnanecký program TPCA Kolín Březen 2007 změněn corporate identity design na stěžejních produktech Červen 2007 zahájeny práce na webovém rozhraní interně označovaném jako toyota724 (konečný název TFS ONLINE) Únor 2008 uzavřena první smlouva v rámci řady Toyota Pojištění Březen 2008 dokončeny práce na produktové řadě Toyota Rent Plus Říjen 2008 spuštěna do ostrého běhu první část webového rozhraní TFS ONLINE Můj účet, určená pro zákazníky TFSCZ Prosinec 2008 spuštěny nové webové stránky se zcela novým designem a s nově vytvořeným Klientským centrem Leden 2009 spuštěna do ostrého běhu druhá část webového rozhraní TFS ONLINE Můj účet, určena pro spolupracující partnery (dealery) 9

10 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a služby Obchodní činnost společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. je realizována v současnosti ve třech základních produktových rovinách. První z oblastí je poskytování finančních služeb koncovým zákazníkům, kteří mají záměr profinancovat pořízení vozů Toyota, Lexus nebo vysokozdvižných vozíků Toyota a BT. Tato oblast služeb je nazývána pojmem retail. Druhá část produktového portfolia TFSCZ, která je běžně nazývána wholesale, je určena na podporu sítě autorizovaných prodejců Toyota. Nad oběma těmito základními částmi produktového portfolia, které slouží zejména k pořízení aktiv (majetku), je pak oblast třetí, pojištění. Pojištění je v tuto chvíli tvořeno nabídkou pojištění majetkového vázaného na automobily (resp. manipulační techniku). Produkty a služby pro koncové zákazníky (retail) Portfolio finančních služeb, které bylo zejména v posledních dvou letech s ohledem na novely Zákona o daních z příjmů a Zákona o dani z přidané hodnoty zásadně modifikováno, je v současné době schopné plně uspokojit širokou škálu zákaznických potřeb a očekávání. Jsou v něm zastoupeny jak leasingové, tak i úvěrové produkty a nově i kompletní řada pojistných produktů určených i pro zákazníky nefinancující vozidlo prostřednictvím Toyota Financial Services Czech s.r.o. Podrobnosti k jednotlivým produktům jsou uvedeny v následujícím členění: Toyota Leasing Produkt nabízený od počátku působení na trhu v České republice je založen na finančním leasingu s plnou amortizací, neboli finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Nájemcem může být podnikatel i nepodnikatel. Konkrétní podmínky leasingové smlouvy jsou sestaveny na základě kombinace následujících standardních parametrů: mimořádná splátka 10 % 60 % z pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy 36, 42, 48, 60 a 72 měsíců pro nepodnikatele, 60 a 72 měsíců pro podnikatele, fixní pojištění odpovědnosti (limit min. 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je po celou dobu leasingu součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min Kč) nebo 10 % (min Kč) je fixní po celou dobu leasingu a je součástí pravidelných splátek, lze uzavřít na jakýkoliv model značky Toyota či Lexus, vozidla nová i ojetá, smlouva je ukončena zaplacením odkupní ceny v symbolické výši Kč vč. DPH (při využití opce). Toyota Kredit Pro zákazníky, kteří chtějí vozidlo okamžitě ekonomicky vlastnit, ale nechtějí či nemohou použít k jeho koupi své vlastní finanční zdroje, je určen náš produkt nabízený od roku 2002, který je založen na principu úvěrového financování. Toyota Kredit je vhodný nejen pro podnikatele či nepodnikatele, ale i pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků, měst (včetně Hlavního města Prahy), obcí i krajů. Nastavení smlouvy je velmi flexibilní: standardní financovaná částka se pohybuje v rozmezí 30 % 90 % z pořizovací ceny (tzn., že minimální výše vlastních prostředků ke krytí koupě je 10 %), 10

11 Výroční zpráva 2009 délka úvěrové smlouvy je 12, 24, 36, 48 a 60 měsíců, fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/ 50 mil. Kč) je součástí pravidelných splátek po celou dobu úvěrové smlouvy, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min Kč) nebo 10 % (min Kč) je fixní po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, produkt lze standardně použít na financování nových i ojetých vozidel značky Toyota a Lexus, smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvěru); úvěrovou smlouvu lze po dohodě s naší společností prodloužit nebo naopak zkrátit, nebo ji i předčasně splatit. Toyota Vario Principem tohoto úvěrového produktu je volba zvýšené poslední splátky. To umožňuje dlužníkovi dosáhnout velmi příznivé výše pravidelné měsíční splátky. Produkt je určen zejména pro nepodnikatele. Pro produkt Toyota Vario platí: výše vlastních prostředků 20 % 60 % z pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy 36 nebo 48 měsíců, fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je po celou dobu úvěrové smlouvy součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min Kč) nebo 10 % (min Kč) je fixní po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, poslední zvýšenou splátku úvěru lze volit v rozsahu od 10 % do 30 %, respektive 25 % z celkové hodnoty vozidla, a to v závislosti na délce smlouvy a modelu financovaného vozidla, smlouvu lze uzavřít na modely Aygo, Yaris, Auris, Corolla SDN, Corolla Verso, Avensis a RAV4, na konci smluvního období je nutné zvolit jednu z následujících variant: Toyota Genio splacení poslední zvýšené splátky, pokračování ve financování poslední zvýšené splátky (prodloužení úvěrové smlouvy do konečného splacení), odkup vozidla v tržní hodnotě (minimálně v hodnotě poslední zvýšené splátky) dealerem a využití nabídky na velmi výhodnou koupi vozidla nového, včetně neméně výhodných podmínek financování. Úvěr s možností předčasného splacení jistiny každých 12 měsíců, a to bez poplatku za předčasné splacení. Pro naše zákazníky je tento produkt zajímavý nižší požadovanou platbou předem (od 10 % vlastních prostředků), neporovnatelně nižší úvěrovou splátkou (způsobenou větší délkou smlouvy) a velmi přijatelnou hodnotou pojistného ve splátce. Zákazník je informován o výši hodnoty pro předčasné splacení již v samotné úvěrové smlouvě. Toyota Genio je specifické tímto: výše vlastních prostředků od 10 % z pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy 72 měsíců, fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je po celou dobu úvěrové smlouvy součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min Kč) nebo 10 % (min Kč) je fixní po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, možnost předčasného splacení každých 12 měsíců trvání smlouvy a to bez poplatku, smlouvu lze v dnešní době uzavřít na celou modelovou řadu Toyota. 11

12 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Rent Tento produkt je v portfoliu od počátku hospodářského roku 2004 a je určen především pro firemní klientelu. Jedná se o operativní leasing (pronájem), který je založen na částečné amortizaci vozidla dle stanoveného jízdního režimu (délka používání a celkový počet ujetých km). Zákazníci u tohoto produktu ocení zejména velmi příznivou splátku, pozitivně ovlivňující finanční výdaje, a též velmi nízkou administrativu spojenou s provozem vozidla. Celkové nájemné vychází z následujících parametrů: financování 100 % pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy měsíců, maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je , fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je vždy po celou dobu leasingu součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min Kč) nebo 10 % (min Kč) je fixní po celou dobu leasingu a je vždy součástí pravidelných splátek, v ceně nájmu je dále registrace vozidla, platba silniční daně a koncesionářského poplatku za rozhlasový přijímač, po ukončení smlouvy se vozidlo vrací zpět naší společnosti, odpovídá-li opotřebení vozidla smluvním podmínkám, nejsou klientovi vyúčtovány žádné dodatečné náklady. Toyota Rent Plus Toyota Rent Plus je novým produktem v portfoliu společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. a je nabízen od března Produkt je určen především firemní klientele a zákazníkům, kteří chtějí využít výhodu pronájmu zohledňující skutečné používání vozidla bez nutnosti řešit otázku jak naložit s vozidlem po skončení nájemní smlouvy. Jedná se o operativní leasing neboli pronájem vycházející z částečné amortizace vozidla dle stanoveného jízdního režimu (délka používání a celkový počet ujetých km). Zákazníci z řad podnikatelů a obchodních společností u tohoto produktu ocení zejména velmi příznivou měsíční splátku, jež je daňově uznatelným nákladem v plné výši, sníženou administrativu spojenou s provozem vozidla a zajištění pravidelné obměny vozového parku. Jedná se o rozšířenou variantu základního produktu Toyota Rent. Základní rysy produktu jsou: financování až 100 % pořizovací ceny vozidla, standardní délka smlouvy 12, 24, 36 nebo 48 měsíců, maximálně však 60 měsíců, maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je , měsíční splátky nájemného obsahují kompletní servisní a asistenční služby dle specifických požadavků klienta (opravy a údržba, výměna a skladování pneu, silniční asistenci, náhradní vozidlo a kartu na čerpání pohonných hmot), v ceně nájmu je dále zahrnuta registrace vozidla, platba silniční daně a koncesionářského poplatku za rozhlasový přijímač, fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu pronájmu, havarijní pojištění s atraktivními sazbami a volitelnou spoluúčastí 5 %/min Kč nebo 10 %/min Kč je neměnné po celou dobu trvání smlouvy a je součástí pravidelných splátek, po ukončení smlouvy se vozidlo vrací zpět naší společnosti, zákazník proto nemusí řešit otázku ponechání/prodeje vozidla, může si pronajmout vozidlo nové, a tím optimalizovat náklady na provoz, odpovídá-li opotřebení vozidla smluvním podmínkám, nejsou klientovi účtovány žádné dodatečné náklady při vrácení vozidla. 12

13 Výroční zpráva 2009 Toyota Forklift Leasing Komplexní finanční podpora značky Toyota se odráží i v oblasti prodeje manipulační techniky a vysokozdvižných vozíků Toyota a manipulační techniky BT. Ve spolupráci s distributorem těchto značek je možné uzavřít finanční leasing s plnou amortizací a dalšími následujícími standardními parametry: mimořádná splátka ve výši 10 % 60 % z pořizovací ceny vozíku, délka splácení 60 nebo 72 měsíců, zůstatková hodnota 0 % (eventuálně 10 %) z pořizovací ceny vozíku, strojní pojištění je fixní a je součástí splátek po celou dobu leasingové smlouvy s maximální spoluúčastí Kč, pojištění odpovědnosti za škody (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je součástí pravidelných splátek po celou dobu leasingové smlouvy, smlouva je ukončena zaplacením odkupní ceny v symbolické výši Kč vč. DPH, resp. zaplacením zůstatkové hodnoty. Toyota Forklift Kredit Pro zákazníky, kteří chtějí manipulační techniku okamžitě ekonomicky vlastnit, ale nechtějí či nemohou použít k její koupi své vlastní finanční zdroje, je určen náš produkt nabízený od listopadu roku 2008, který je založen na principu úvěrového financování. Toyota Forklift Kredit je vhodný pro podnikatele, kteří mají zájem o krátkodobé a variabilní financování. Nastavení smlouvy je velmi flexibilní: standardní financovaná částka se pohybuje v rozmezí 40 % 90 % z pořizovací ceny manipulační techniky (tzn., že minimální výše vlastních prostředků ke krytí koupě je 10 %), délka úvěrové smlouvy je 12, 24, 36, 48, 60, 72 měsíců, nabízíme sjednání pojištění odpovědnosti za škody jako součást splátek, navíc fixní po celou dobu smlouvy, rovněž tak nabízíme sjednání strojního pojištění s maximální spoluúčastí Kč jako součást splátek, které je fixní po celou dobu smlouvy, smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvěru); úvěrovou smlouvu lze po dohodě s naší společností prodloužit nebo ji předčasně splatit. Toyota Forklift Rent Společně s výhradním distributorem vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky značky Toyota a BT přinášíme od února roku 2004 zákazníkům unikátní produkt, v rámci kterého je komplexně postaráno o provoz a péči vozíků. Toyota Forklift Rent je operativní leasing (pronájem) s plným servisem. Podmínky nájemní smlouvy, která je uzavírána s distributorem, jsou dány kombinací následujících parametrů: financování 100 % pořizovací ceny vozíku, délka smlouvy měsíců, strojní pojištění je fixní a je součástí nájemní splátky po celou dobu leasingu, maximální spoluúčast je Kč, pojištění odpovědnosti za škody (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je fixní a je součástí pravidelné nájemní splátky, v ceně nájmu jsou běžné servisní úkony spojené s provozem vozíků a úměrné proběhu motohodin, nad rámec běžných servisních úkonů je možné sjednat i výměnu pneumatik a vidlice vozíku. 13

14 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Pojištění První značkový pojistný produkt na trhu v České republice uvedený od 1. čtvrtletí 2008 je určený pro zákazníky Toyota a Lexus pořizující si své vozy za hotové či přes jinou finanční instituci. Produkt je nabízený cestou sítě prodejců Toyota a Lexus, webového rozhraní nebo přímo přes Toyota Financial Services Czech s.r.o. Základní nabídka v sobě obsahuje: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení, dále také pojištění odpovědnosti ), základní havarijní pojištění (havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus), doplňkové havarijní pojištění (pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla, pojištění asistence a úrazové pojištění osob). V rámci produktu zákazník získává zejména: první značkový pojistný produkt na českém trhu nabízený naší společností a renomovanou Allianz pojišťovnou, a.s., jistotu garantovaných a kvalitních služeb, nadstandardní přístup k likvidaci pojistné události, náhradní vozidlo zdarma po dobu 5 dnů pro případy poškození vozidla v důsledku pojistné události, prvotřídní asistenční služby u nás i v zahraničí, širokou škálu doplňkových připojištění, pojištění přímo při koupi vozidla od autorizovaného prodejce značky Toyota/Lexus se speciálními sazbami na pojištění, uplatnění bonusů za bezeškodní průběh za léta, kdy jste nehavarovali. Toyota Direct Toyota Direct je nové označení produktové řady, která je zaměřená na jakéhokoliv uživatele vozidla Toyota a Lexus, aktuálně zejména pak na ty zákazníky, kteří řádně ukončují úvěrovou nebo leasingovou smlouvu s Toyota Financial Services Czech s.r.o. na vozidlo, které jim dále zůstává, nebo na vlastníky vozidla značky Toyota a Lexus, kteří v minulosti nerealizovali koupi prostřednictvím značkových finančních služeb, nebo o nich ani neuvažují. Jelikož je Toyota Direct tvořen na základě zákaznických očekávání, předpokládáme i průběžnou proměnu a rozšiřování tohoto produktu, u něhož lze v současné době sjednat: kompletní havarijní pojištění ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s. společně s doplňkovým pojištěním (pojištění čelního skla, náhradního vozidla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění pasažérů) garantujeme poskytnutí nejlepších sazeb na trhu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s. 14

15 Výroční zpráva 2009 Z Tabulky č. 1 je patrné zastoupení jednotlivých produktů (vztaženo na předané smlouvy v daném hospodářském roce). Financovaná hodnota reprezentuje množství peněžních prostředků půjčených zákazníkům. Počet smluv udává počet jednotek (financovaných objektů), které byly v rámci hospodářského roku financovány. Sloupec Pořizovací ceny (bez DPH) vyjadřuje součet hodnoty jednotlivých objektů v čase jejich pořízení, a to opět v členění za jednotlivé produkty. Tabulka č. 1 Smlouvy předané v hospodářském roce 2009 (v Kč) Produkt Financovaná hodnota Podíl Počet smluv Podíl Pořizovací ceny Podíl (bez DPH) Toyota Leasing ,95 % ,42 % ,44 % Toyota Equipment 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Toyota Kredit ,38 % ,70 % ,41 % Toyota Vario ,79 % 9 0,70 % ,83 % Toyota Genio ,91 % ,82 % ,11 % Toyota Rent/Rent Plus ,68 % 92 7,13 % ,97 % Toyota Forklift Leasing/Kredit ,29 % 3 0,23 % ,24 % Celkem ,00 % ,00 % ,00 % V tomto hospodářském roce se potvrdil trend minulých let, ve kterých postupně oslabovalo dříve dominantní postavení finančního leasingu ve prospěch úvěrových produktů. Svůj vliv na uvedenou skutečnost měly zejména dopady novel Zákona o daních z příjmů a Zákona o dani z přidané hodnoty z konce roku 2007, které celkově negativně ovlivnily přístup zejména podnikatelských subjektů k financování vůbec. Svůj podíl na zvýšení popularity úvěrových produktů mají jistě také banky, které mnohé produkty přiblížily širší populaci. Zákazníci na úvěrových produktech oceňují zejména dostupnost, flexibilitu a jednoduchost. Podíváme-li se zpět do hospodářského roku 2009, zjistíme některé zajímavé skutečnosti: Autorizovaní prodejci Toyota a Lexus dokládají, že v průběhu kalendářního roku 2008 se výrazně zvýšil podíl hotovostních zákazníků. Původní poměr 60/40 ve prospěch financování přes dealerství v minulých letech se v uvedeném období změnil na 31/69 ve prospěch hotovosti. Neexistují žádné oficiální statistiky, dle informací z trhu a z nezávislých výzkumů se však potvrzuje, že podobný trend je zachycen i u ostatních společností se zaměřením na financování automobilů. Finanční leasing s plnou amortizací Toyota Leasing si zejména vzhledem k výše uvedeným skutečnostem neudržel svou pozici (srovnání 2009/2008: 14,95 %/26,63 % podle financované hodnoty (viz. Graf č. 2), resp. 13,44 %/28,27 % z pohledu pořizovacích cen a 16,42 %/31,37 % z pohledu počtu smluv). Potvrzuje se tak posílení úvěrových produktů a produktů na bázi operativního leasingu v následujících letech. Toyota Kredit, nejvyužívanější úvěrový produkt, zaznamenal meziroční nárůst nejen z hlediska podílu počtu smluv (srovnání 2009/2008: 56,70 %/26 %), ale i v parametrech podílu financované hodnoty a pořizovacích cen. Toyota Genio znovu potvrdil vysokou poptávku po obdobném typu produktů, i když meziročně zastoupení tohoto produktu v portfoliu kleslo (srovnání 2009/2008: 19 %/27 % podle počtu smluv). Svůj podíl na této skutečnosti má několik úspěšných kampaní i zařazení kompletní modelové řady Toyota do tohoto produktu. Operativní leasing zastoupený v portfoliu produkty Toyota Rent a nově Toyota Rent Plus jednak meziročně mírně zvýšil svůj podíl (porovnejte 2009/2008 poměr 7,13 %/5,96 %), jednak také šlo o zvýšení podílu smluv na přímé zákazníky v minulých letech v operativním leasingu dominovala jako nájemce sesterská společnost Toyota Motor Czech (TMCZ), v hospodářském roce 2009 se však znatelně zvýšil podíl dalších zákazníků (podíl zákazníků mimo TMCZ v letech 2009/2008 byl 46 %/35 %). Produkt Toyota Vario od okamžiku svého nasazení do našeho portfolia naráží na malou ochotu prodejců věnovat tomuto produktu větší pozornost. Přitom i minimální snaha může přinést opakující se obchod a potenciál generování kvalitních ojetých vozidel pro dealerství jako další potenciální profit centrum. Produkt nicméně ponecháváme v nabídce, přepokládáme, že s dalším rozvojem trhu se stane frekventovanějším. Součástí statistiky je i řada Toyota Equipment Rent, která zakládá možnost financování autorizovaných partnerů vybavením showroomů, v posledním roce výhradně zastoupená financováním dealerského značení. Protože se jedná o financování výrobků na míru, je zde zakomponován instrument závazku zpětného odkupu distributorem (TMCZ). Produkty určené pro financování manipulační techniky vykázaly stagnaci. Hlavním důvodem je skutečnost, že v roce 2008 došlo k významným změnám ve struktuře společností Toyota Material Handling Česká republika a.s. (soukromý distributor) jako výhradního dovozce vozíků Toyota do ČR a společnosti BT Česká republika s.r.o. (společnost patřící skupině Toyota) jako výhradního dovozce manipulační techniky BT do ČR. Se soukromým distributorem společnost Toyota Industrial Equipment Europe vzhledem k dlouhodobé strategii ukončila smlouvu o výhradním zastupování pro dovoz vozíků Toyota a tuto činnost plně svěřila právě společnosti BT Česká republika s.r.o. S nově vzniklou entitou Toyota Material Handling CZ s.r.o. v současnosti 15

16 Toyota Financial Services Czech s.r.o. stále probíhají inicializační kroky k vybudování nové obchodní strategie pro ČR, avšak vše velice komplikuje celková situace jednotlivých obchodních aktivit Toyoty Motor Corporation, kdy vozidla a manipulační technika jsou finančně i obchodně striktně odděleny. Do budoucnosti proto počítáme s útlumem financování v této oblasti. Graf č. 1 Zastoupení produktů u nově uzavřených smluv dle počtu smluv Toyota Vario 0,7 % Toyota Forklift Leasing/Kredit 0,2 % Toyota Equipment 0,0 % Toyota Rent/ Rent Plus 7,1 % Toyota Leasing 16,4 % Toyota Genio 18,8 % Toyota Kredit 56,7 % Graf č. 2 Zastoupení produktů u nově uzavřených smluv podle financované hodnoty Toyota Vario 0,8 % Toyota Forklift Leasing/Kredit 0,3 % Toyota Equipment 0,0 % Toyota Rent/ Rent Plus 12,7 % Toyota Leasing 14,9 % Toyota Genio 15,9 % Toyota Kredit 55,4 % Celkově jsme pak zaznamenali meziroční pokles obchodu, a to na bázi financované hodnoty o 283 mil. Kč (o necelých 40 %), o 622 smluv (o 33 %) a v pořizovacích cenách bez DPH obrat poklesl o 339 mil. Kč (o necelých 36 %). Důvody pro pokles v celkovém realizovaném obchodu byly zejména tyto skutečnosti: Dopad novely Zákona o daních z příjmů z konce roku 2007, který celkově negativně ovlivnil přístup zejména podnikatelských subjektů k financování. Novela omezila daňové zvýhodnění finančního leasingu, zavedla limity pro uplatnění úroků z úvěrů a kromě jiného také přinesla test nízké kapitalizace pro společnosti. Ve druhé polovině roku 2008 byly nejen společnosti, ale i fyzické osoby podnikatelé a občané výrazně ovlivněni informacemi o celosvětové hospodářské krizi. Důsledkem toho byl potom odklon, či spíše určitá zdrženlivost subjektů k financování a investování vůbec. Na konci roku 2008 došlo také k nešťastnému úniku informace z jednání vlády o připravované novele Zákona o daních z příjmů (v krátké době další bezprostředně se dotýkající nákupu a financování vozidel) a Zákona o dani z přidané hodnoty. Unikla tak informace o připravovaných změnách zákonů umožňujících odpočet DPH pro plátce u nově pořizovaných osobních vozidel do podnikání, a také zkrácení doby odpisování v odpisových skupinách 1 a 2 na 12 resp. 24 měsíce, jako přímá reakce na sílící finanční krizi. V této situaci došlo k citelnému oslabení zájmu zejména podnikatelů o nové investice a tím i financování automobilů v očekávání schválení této změny na začátku roku

17 Výroční zpráva 2009 K úbytku potenciálu pro financování vozidel došlo také v souvislosti s vyhlášením šrotovného v okolních zemích, kam postupně všechny automobilky, včetně Toyoty, směřovaly své prodeje s cílem uspokojit sílící poptávku. Tito zákazníci jsou však pro společnost poskytující finanční služby na území České republiky mimo dosah. Přesto tzv. reexportní prodeje počítají do oficiálních statistik a zkreslují celkový prodej zejména osobních vozidel v České republice. Dle neoficiálních odhadů jde až o 30 % celkových prodejů osobních vozidel v ČR z období 1 3/2009. Toyota Financial Services se i přes negativní vývoj finančních služeb zaměřila na doplňkové produkty zaměřené na hotovostní zákazníky (viz. část Toyota Pojištění), aby se tak kompenzoval současný stav a vytvořil se velký potenciál do budoucnosti. Přes negativní vývoj v posledních měsících však předpokládáme, že se jedná o dočasný jev, který bude v brzké době překonán. Tabulka č. 2 nabízí pohled na celkový tržní podíl Toyota a Lexus v rámci prodejů nových vozidel v České republice spolu s podílem financování poskytnutého naší společností. Při pohledu na realizovaný výsledek, kromě skutečností uvedených v předchozím odstavci, je potřebné si uvědomit, že výsledek penetrace 17,84 % byl dosažen aktivní obchodní činností naší společnosti bez podpory dovozce v podobě společných kampaní se subvencí jako tomu bylo v minulých letech. Výsledek není proto nutné chápat jako vyhrocený, jelikož se i přes neexistenci společných programů s distributorem a vzhledem k objektivním skutečnostem trhu podařilo navýšit penetraci na úrovni necelých 60 % tržního podílu financování (50 % podílu na trhu je chápán jako polovina z dosažitelného financování. Jestliže víme, že 31 % vozů ze 100 % prodaných je nějakým způsobem financovaných, pak při dosažení penetrace 17,84 % jsme zrealizovali více než polovinu obchodních příležitostí financovat pořízení vozu). Přesto je stále prostor pro expanzi. Tabulka č. 2 Podíl společnosti na trhu prodaných nových vozů Toyota a Lexus (osobní a lehká užitková vozidla) Parametr / hospodářský rok Prodej vozů v ČR (ks) Prodej značek Toyota a Lexus (ks) Podíl Toyota na českém trhu 2,58 % 3,00 % 2,84 % 3,21 % 3,02 % 3,27 % Počet vozů financovaných TFSCZ (ks) Dosažená penetrace TFSCZ 32,93 % 28,13 % 33,31 % 29,27 % 27,21 % 17,84 % Graf č. 3 Vývoj počtu financovaných vozidel (nově kontrahované obchodní případy) a dosažené penetrace ,93 % ,13 % ,31 % ,27 % 27,21 % ,00 % 30,00 % 25,00 % Počet kusů 17,84 % ,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Penetrace Dosažená penetrace TFSCZ Počet vozů financovaných TFSCZ (ks) V rámci činnosti společnosti byla v hospodářském roce 2009 poprvé sledována výkonnost nově uvedeného produktu Toyota Pojištění, tedy pojištění zákazníků Toyota a Lexus nakupujících vozidla v hotovosti nebo prostřednictvím jiných společností. Projekt byl k pilotnímu provozu předán síti autorizovaných prodejců již v únoru 2008, ale k faktickému uzavírání prvních smluv bylo přistoupeno až během března 2008 a následujících měsíců. Pilotní fáze instalace produktu se zúčastnili čtyři prodejci, k nimž až do ukončení pilotního provozu v srpnu 2008 postupně přibyla prakticky celá síť autorizovaných prodejců. Následují hlavní prvky úvodní fáze spuštění projektu Toyota Pojištění: 17

18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Na začátku září 2008 došlo k uvedení první prodejní kampaně, jejímž výsledkem byl dramatický nárůst počtu uzavíraných smluv. Hlavní podstatou kampaně byl bonus v podobě karty na pohonné hmoty ve výši hodnoty ročního povinného ručení pro model Toyota Yaris. Ve druhé fázi kampaně (od ledna 2009) byl potom pod stejné schéma zařazen i model Toyota Auris, což způsobilo další oživení po útlumu v prosinci (sezónní výkyv). Průměrný podíl (penetrace) produktu Toyota Pojištění na vozidlech Toyota a Lexus prodaných za sledované období se koncem hospodářského roku 2009 dostal k úrovni cca 8 %, tedy na 100 prodaných vozidel bylo realizováno průměrně 8 pojistných smluv. 95 % celkového počtu uzavřených smluv tvoří smlouvy uzavírané na nové osobní a užitkové vozy, 84 % zákazníků uzavírá souběžně povinné ručení a havarijní pojištění, pouze 16 % klientů uzavřelo pouze samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti bez pojištění havarijního. Pokud uvedený údaj (penetrace Toyota Pojištění 8 % viz výše) přičteme k celkové penetraci za finanční služby, potom celková penetrace finančních a pojišťovacích služeb Toyota Financial Services Czech s.r.o. na prodeji Toyota a Lexus v České republice se ke konci hospodářského roku 2009 pohybovala na úrovni cca 25 %. Projekt se dále jeví jako životaschopný s velkým potenciálem do budoucnosti s postupným růstem a zvyšující se aktivitou prodejců v této oblasti, jež v produktu vidí příležitost v době oslabeného zájmu o finanční služby. Pro další informace jsou přiloženy Grafy č. 4 a 5, které sledují jednak vývoj počtu smluv během sledovaného období, jednak poměr mezi pojištěnými dle typu subjektu. Graf č. 4 Vývoj počtu uzavřených smluv Toyota Pojištění za období FY2009 Počet smluv (ks) Měsíc Podnikatelé a společnosti 12 % Graf č. 5 Rozdělení zákazníků Toyota Pojištění dle typu subjektu Soukromé osoby 88 % 18

19 Výroční zpráva 2009 K 31. březnu 2009 naše společnost spravovala aktivních smluv, z toho 44 % činily smlouvy na bázi operativního a finančního leasingu, 56 % smlouvy úvěrové. Celkově počet smluv meziročně poklesl o 5,62 %. Počet úvěrových smluv meziročně vzrostl o 14,94 %, počet leasingových smluv pak poklesl o 23,19 %. Bližší detaily lze nalézt v Tabulce č. 3. Tabulka č. 3 Počet aktivních smluv za produkt Produkty / k datu Meziroční změna Toyota Leasing ,94 % Toyota Vario (leasing) ,74 % Toyota Kredit ,03 % Toyota Vario (úvěr) ,22 % Toyota Genio ,93 % Toyota Forklift Leasing ,78 % Toyota Forklift Rent ,64 % Toyota Forklift (úvěr) ,00 % Toyota Rent ,18 % Toyota Equipment ,00 % Jiné (Non Toyota Leasing/Kredit/Rent)* ,78 % Převzaté portfolio BB-Leasing s.r.o ,00 % Celkem ,62 % *) jedná se o případy financování jiných vozidel než Toyota či Lexus, a to formou Toyota Leasing nebo Toyota Kredit Celková hodnota zůstatkových cen hmotného dlouhodobého majetku financovaného formou finančního a operativního leasingu (po provedených odpisech) představovala k datu 31. března 2009 částku více než 564 mil. Kč (pokles o 33,78 % oproti předchozímu roku). Celková hodnota zůstatku financovaných hodnot představuje k témuž datu částku ve výši 476 mil. Kč (pokles o 31,86 %). Zůstatek pohledávek z titulu poskytnutých spotřebitelských úvěrů (jistiny a nezaplacené úroky) činil částku 625 mil. Kč (nárůst o 10,34 %). Celkový financovaný objem pak dosáhl výše 1,102 mld. Kč a meziročně poklesl o 12,96 % viz. Tabulka č. 4 Tabulka č. 4 Objemy financování (hodnoty vyjádřeny v tis. Kč) Objemy zůstatků / k datu Meziroční změna Zůstatkové hodnoty předmětů leasingu ,78% Zůstatky financovaných hodnot ,86% Zůstatek hodnoty pohledávek jistiny úvěrů ,74 % Zůstatek hodnoty pohledávek úvěry celkem ,34 % Celkový financovaný objem 1 ) ,96% 1 ) celkový financovaný objem je vyjádřen jako součet zůstatků financovaných hodnot (leasing) a hodnot pohledávek (úvěry) 19

20 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a služby pro autorizované prodejce (wholesale) Naše společnost již od roku 2000, kdy zahájila svou činnost na českém trhu, podporuje prodej vozů značky Toyota a Lexus také poskytováním finanční pomoci autorizovaným prodejcům těchto značek při pořízení skladových zásob nových i ojetých vozů, předváděcích vozidel a poskytováním účelových finančních úvěrů. V únoru 2003 jsme nabídli dealerům v reakci na jejich potřeby nové schéma podpory, které přineslo rozšířené možnosti a pro naši společnost také efektivnější zajištění a sledování portfolia produktů podpory. Schéma bylo následně upraveno v říjnu 2005, kdy byly do schématu implementovány nové prvky zajištění, došlo k restrukturalizaci limitů a zásadní úpravě schématu pro financování předváděcích vozů. Produkt byl dále přizpůsoben novým tržním podmínkám, nový ceník nabyl platnosti od 1. března Nabízené wholesale produkty mají svá logická pojmenování: Toyota New SF financování skladů nových vozidel, Toyota Used SF financování skladů ojetých vozidel, Toyota Demo financování skladů předváděcích vozidel, Toyota Financing I/C financování formou investičních úvěrů, Toyota Financing W/C financování provozního kapitálu. Navíc nabízíme i financování v rámci finančního či operativního leasingu, kdy parametry těchto produktů jsou velmi podobné produktům retailovým (Toyota Leasing a Toyota Rent), liší se pouze některými detaily. Součástí schématu dealerské podpory je i záměr spolupodílení se naší společnosti na reklamních aktivitách jednotlivých prodejců a provizní schéma. Pro všechny výše uvedené produkty jsou pak nastavovány produktové limity, ty se liší podle bonity jednotlivých partnerů, jejich požadavků a dalších parametrů je ovlivňujících. Zájem dealerů o finanční podporu poskytovanou naší společností vykazuje stále vzrůstající tendenci. Zatímco v hospodářském roce 2005 jsme poskytli prostředky v hodnotě mil. Kč, v hospodářském roce 2009 již objem poskytnutých prostředků činil mil. Kč (nárůst o 78 %). V porovnání s minulým hospodářským rokem výše financovaných částek vzrostla o 24 % (srovnání 2009/2008: 1,95 mld. Kč/ 1,57 mld. Kč) Graf č. 6 Vývoj hodnot poskytnutých prostředků v rámci dealerské podpory Financovaná hodnota (mil. Kč) Fiskální roky Na výše uvedených číslech se zcela markantním způsobem podílelo zejména financování v rámci produktu Toyota New SF (financování skladů nových vozidel), díky kterému jsme i nepřímo urychlovali dodávku vozidel pro koncové zákazníky mezi sklady distributora vozidel Toyota v České republice společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a jednotlivými autorizovanými prodejci. Na větším významu rovněž nabylo financování předváděcích vozů (Toyota Demo), kdy se snažíme pokrýt ze 100 % požadavky dealerů v rámci jejich potřeb na předváděcí vozy. 20

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Obsah Úvod 5 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 6 Produkty a služby 8 Produkty

Více

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2008 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2007 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 výroční zpráva 2011 Obsah Úvod 4 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 7 Produkty

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

hospodářský rok 2012 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2012 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2012 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 výroční zpráva 2012 Obsah Úvod 4 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 7 Produkty

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více