COIN STRIKE N Á V O D. FISHER m-scope FISHER RESEARCH LABORATORY MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COIN STRIKE N Á V O D. FISHER m-scope FISHER RESEARCH LABORATORY MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY"

Transkript

1 FISHER m-scope COIN STRIKE MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR - LCD (Obrazovka) IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM I.D. * PROGRAMOVATELNÁ NOTCH DISKRIMINACE * 4 TÓNOVÁ ZVUKOVÁ IDENTIFIKACE+ZVONEK NA VELKÉ/HLUBOKÉ PŘEDMĚTY * MĚŘENÍ HLOUBKY * ZAMĚŘOVACÍ / PINPOINTING FUNKCE * PŘESNÉ NASTAVENÍ VODIVOSTI PUDY * FUNKCE NA HLEDÁNÍ VE VLHKÉM / SLANÉM PÍSKU * D.P.A (Digital Phase Analysis) TECHNOLOGIE * PRACHOTĚSNOST, VLHKOTĚSNOST * DLOUHÁ ŽIVOTNOST BATERIÍ ( 20+ HODIN ) * FISHER AFS - RYCHLÉ AUTOMATICKÉ GROUND TRACKING * TICHÝ PROVOZ, VLF-SLOW MOTION DISKRIMINACE * JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ N Á V O D FISHER RESEARCH LABORATORY 1

2 Ú V O D I.D. detektor budoucnosti je tu. Fisher CoinStrike pozvedává detecting do nové sféry hledání a nabízí několik nových doplňků: Rychlé skenování na zemní efekt, autonastavení Ground, 4-tónový Identifikační systém, programování a D.P.A. (Digital Phase Analysis) technologie. Pomocí tohoto návodu Vám budou vysvětleny kontroly a údaje na LCD obrazovce, jakož i předloženy rady pro vlastní hledání. Jako u každého nového modelu vřele doporučujeme pečlivé prostudování celého návodu a v případě potřeby prodiskutování problematiky s prodejcem. Kontrolní panel Coin Striku a LCD obrazovka je konstruována tak, aby jste měli neustále na očích všechna aktuální nastavení daných funkcí. Zároveň je k dispozici 4-tónový audio systém, který Vám dodá více informací o lokalizovaném předmětu v zemi. No a zbytek je na Vás. Máte ten správný detektor, avšak k tomu aby jste z něho "vymáčkli" maximum a plně využívali jeho celý potenciál, budete potřebovat hodiny a hodiny hledání/trénování v terénu. Fisher Research Laboratory S E S T A V E N Í / S E Ř Í Z E N Í 1/ Vybalte opatrně detektor z krabice. Máte-li dostatek úložného prostoru, krabici si uschovejte pro skladování nebo transport. 2/ Vsuntě spodní nekovovou část tyčky do vrchní části, předtím povolte utahovací matku. 3/ Upravte délku tyče(pomocí dotahovacího šroubu) a úhel cívky (pomocí okřídlené matky) tak, aby cívka ležela celou plochou na zemi asi 15 cm před a mírně napravo od vaší pravé nohy (pro leváky opačně). Vaše paže by měla být lehce natažená a uvolněná. [Obrázky na str.3 a 19]. PAMATUJTE- ČÍM DELŠÍ NASTAVENI TYČE, TÍM VÍCE BUDE VÁŠ LOKET OHNUT A RUKA TAK BUDE DŘÍVE UNAVENA. COINSTRIKE JE PŘESNĚ VYBALANCOVÁN PRO POHODLÍ A HLEDACÍ CÍVKA (PRI SPRÁVNÉM ZVLADNUTÍ TECHNIKY) PŘED NÍM OPISUJE JAKÉSI POLOKRUŽNICE. 4/ Jestliže máte správně nastavenou délku tyče, utáhněte dotahovací šroub a kabel cívky naviňte kolem horního dílu tyče a zajistěte dvěma upevňovacími pásky. POZOR! (a) K dotahování nikdy nepoužívat kleště a jiné nástroje, vaše ruka bude úplně stačit. (b) Kabel by nikdy neměl být příliš těsný a to hlavně v blízkosti vývodu u cívky a ovladače. 5/ Po správném nastavení délky a seřízení úhlu sondy jste nyní připraveni zaujmout hledací polohu.lehce se předkloňte a mírně zvedněte ruku dokud sonda nebude asi 5 cm nad zemí a 15 cm před vašimi chodidly. Sonda by měla neustále být ve vodorovné poloze se zemí (Obrázek č. 3). 2

3 P Ř I P E V N Ě N Í K O P A S K U Ovládací panel detektoru je možné vysunout a odendat od hledací tyče. Připevnit se dá k opasku (Obr. Str.5.) pomocí 3 mosazných kolíčků na spodní straně panelu a přídavné opaskové spony. K O N T R O L N Í P A N E L (Obrázek str.6) Kontrolní panel CoinStriku je novým digitálním I/O systémem. Aktuální nastavení všech funkcí/kontrol je nepřetržitě znázorněno na velké LCD obrazovce. Na obrazovce vlastně vidíte knoflíky podobně tak jak byly umístěny na starších přístrojích. 1/ P O W E R: Tato kontrola slouží na zapínání / vypínání přístroje. Prvního čeho si při zapnutí detektoru můžete všimnout na displeji je údaj o stavu baterií. Nové baterie ukáží 9V, když jejih napětí spadne pod 6V, zbývá Vám přibližně 1 hodina hledání. To se týka bateríí alkalických, budete-li používat dobíjecí akumulátory, ty dokáží "umřít" velice rychle bez dlouhého varování. Jestliže cívka není konektorem správně připojena, detektor vůbec nenaskočí. Může nám to ušetřit čas při hledání domnělé poruchy přístroje. Proto při jajémkoli problému nejprve překontrolujte konektor. 2/ L I G H T : Zmáčknutím tlačítka osvětlíte obrazovku - vypíná se stejným způsobem. Využití této funkce oceníte za šera a v noci. 3/ M E N U : Toto tlačítko nám umožní vstup do celkového menu, ve kterém pak můžeme nastavovat jednotlivé funkce. Všimněte si, že při zmáčknutí tlačítka MENU začne právě aktivovaná funkce blikat. To je kontrola, která může být nyní pomocí šipek upravena. Chcete-li se přesunout k další funkci, opětovně zmáčkněte tlačítko MENU. Máte-li nastaveny všechny kontroly/funkce, zmáčkněte nyní P/P (MEM), čímž se dostanete do hledacího režimu a můžete začít. a. DISC. Kontrola diskriminace může být nastavena pomocí šipek v rozmezí Při nastavení na "0" bude detektor signalizovat veškeré kovové předměty nacházející se pod cívkou. Při "99" přístroj naopak odfiltruje většinu železných věcí a pouze předměty z barevných kovů budou tónově identifikovány v discriminačním režimu. Při hledání si sami vyberete optimální nastavení DISCU (0-99) tak, abyste mohli ignorovat železné smetí a zároveň nepřecházeli o cenné neželezné věci. Všimněte si také, že přibližné nastavení jednotlivých funkcí je neustále znázorněno grafickými ikonami na obrazovce a to jak při používání MENU, tak při vlastním hledání. a. TRESHOLD. Funkci TRESHOLD si nejlépe můžete představit jako jakýsi spouštěcí mechanizmus. Při obdrženém signálu se buď zapne(a zaznamená), nebo předem nastavený práh nepřekročí (a bude ho ignorovat). Tato kontrola může být nastavena pomocí šipek/tlačítek v rozmezí -99 (vyšší práh = nižší citlivost) až +4 (nižší práh = vyšší sensitivita). Existuje několik možností jak tuto kontrolu nastavit a používat: 1) Vyhovuje-li vám při hledání hlasitě nastavený Treshold/tón, pak jej nastavte v rozmezí 0 až +4. Takto nastavený CoinStrike bude reagovat na ty nejmenší kovové předměty v málo mineralizované půdě. 2) Jestliže ale plánujete hledat v místě s velikou koncentrací železného smetí, nebo použít při větší mineralizaci prostředí funkci FisherTRACK-rychlé automatické Ground skenování, nastavte Treshold na nižší úroveň, např. -5 až -25. Dosah přístroje sice trochu klesne, ale bude mnohem stabilnější bez falešných signálů. c. SENSITIVITY. Pomoci této kontroly se dá nastavit SENZITIVITA (CITLIVOST) hledaných předmětů (1-10). Obecně platí, že čím vyšší nastavení tím větší 3

4 hloubka detekce. Problém je ale v tom, že při vyšších hodnotách vodivosti budeme častěji rušeni falešnými signály, které přicházejí od minerálů roztroušených v půdě. Velká koncentrace železného a kovového smetí jakož i vysoká mineralizace nás také přinutí senzitivitu snížit. Při použití automatického FisherTRACK skenování půdy citlivost nastavte maximálně na "4". Mějte na paměti, že i při "1" detektor dosahuje velice slušného výkonu. d. SALT. Tento režim může být aktivován nebo vypnut pomocí tlačítka AUTO GROUND. Když se při procházení MENU na obrazovce objeví symbol "SO", je SALT režim vypnut. Používejte vždy tento režim s výjimkou hledání ve slaném / mineralizovaném prostředí jako jsou mořské pláže. V takovém případě stiskněte AUTO GROUND a na obrazovce naskočí symbol S1. Při opěovném stisknutím se opět dostaneme do normálního režimu. e. VOLUME. Hlasitost může být nastavena při blikajícím nápisu VOLUME pomocí tlačítek/šipek směrem nahoru, nebo dolů. f. NOTCH. Notch diskriminace (nápis "no" se objeví na obrazovce při procházení MENU) se nastavuje následovně: 1. Tlačítka se šipkami vám umožní vybrat požadovanou NOTCH kategorii. 2. Jakmile jste vybrali kategorii ke změně (FOIL, NICKEL, TABS nebo ZINC), zmáčknutím a držením tlačítka ALL METAL/DISC můžete jednotlivé NOTCH filtry zapnout/vypnout. - Jestliže čtvereček vedle vybrané kategorie rychle bliká (mizí jen na krátký okamžik), pak tato kategorie bude přijmuta. - Když čtvereček bliká pomalu (mizí na delší dobu než je viděn), je odfiltrován. - Při hledání nastavení NOTCH poznáte velice jednoduše. Jestliže je čtvereček zobrazený na obrazovce, je přijmut. Kategorie je odfiltrována vždy když na disleji čtvereček chybí. Pamatujte, že kdykoli budete chtít opustit MENU a vrátit se do hledacího režimu, jednoduše stiskněte tlačítko P/P (MEM). 4/ A U T O G R O U N D : Tato funce nám umožňuje precizní nastavení zemního efektu (GROUND BALANCE) jediným stisknutím tohoto tlačítka. Jednoduchý proces ladění bude vysvětlen v následujících kapitolách. Tlačítko také funguje jako přepínač SALT režimu při použití MENU. 5/ P / P ( M E M ): Zmáčknutím této kontroly se vracíme do normálního hledacího režimu po nastavení jednotlivých hodnot MENU. Taktéž se používá pro nastevení a vyvolání pamětí. Zmáčknutím a držením tohoto tlačítka zapojíme obvod, jehož pomocí budeme schopni presně ZAMĚŘIT hledaný předmět.zapojená funkce se nazývá No-Motion (bez pohybu), All-Metal Pinpointing Mode (zaměření kovu bez diskriminace). 6/ T R A C K : Aktivuje Fisher Track AFS - Adaptive Feedbeck System. Tento rychlý automatický systém na nastavení optimálního zemního efektu umožní hledání na lokalitách se složitými a rychle se měnícími minerálními podmínkami 7/ A L L M E T A L / D I S C: Stisknutím tohoto tlačítka změníte ALL METAL režim na identifikační I.D. a opačně. I.D.funkce je tichá, pohybová se schopností identifikovat a následně ignorovat drobné kovové předměty. Je-li pristroj v pozici ALL METAL, signalizuje všechny kovy bez rozdílu. V této funkci detektor proniká o něco hloubeji, ale není schopen filtrování. Jsme-li v MENU ve funkci NOTCH, tlačítko slouží k aktivaci/odfiltrování jednotlivých Notch kategorií. V hledacím režimu stlačení zapíná/vypíná další zajímavou funkci. Aktivuje se I.D. průměrování. Podrobnosti opět v dalších kapitolách. 4

5 TOVÁRNĚ NASTAVENÉ "PRESET" HODNOTY SHRNUTÝ NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Coin Strike má velmi jednoduché a logické ovládání, zvláště ve srovnání s jinymi I.D. přístroji. Přesto však silné doporučujeme řádné a pozorné prostudování tohoto návodu. Budete schopni seřídit/nastavit váš přístroj přesně podle vašich potřeb a podmínek. Jestliže ale nemůžete už déle vydržet a chcete být v akci, zde je rychlá instruktáž jak to udělat: 1/ Zastrčte konektor sluchátek do otvoru v kontrolním panelu 2/ Zapněte přístroj stisknutím tlačítka POWER. 3/ Tlačítko MENU opětovně mačkejde dokud se na obrazovce neobjeví blikající ikona MEM. Nyní pomocí tlačítka se šipkou směrem nahoru přepínejte objevující se čísla 0-3 až se objeví písmena "FP" (Factory Preset). Nakonec zmáčknětě P/P (MEM). Toto tovární nastavení má následující podobu: Iron Disc = 99 Treshold = 0 Sensitivity = 7 Salt Mode = OFF (vypnut) Volume = 10 Notch Disc = Odfiltrován alobal + zátky od plechovek coly/piva Takovéto nastavení je dobré pro hledání mincí. 4/ Upravte si hlasitost / volume sluchátek na komfortní úroven. 5/ Položte hledací cívku na zem pryč z dosahu kovového předmětu. Nyní zmáčkněte a držte AUTO GROUND tlačítko po dobu asi 2 vteřin. Následně zvedněte cívku asi 15 cm nad zem (AUTO GROUND stále držen ve stisknuté poloze) a přibližně po další vteřině tlačítko uvolněte. Coin Strike vám krátkým tónem oznámí, že je naladěn. 6/ Postupujte pomalu a pozorně překládejte hledací cívku (obr. str. 19). Pamatujte, že nyní máte nastavenu hledací pohybovou funkci a proto je nutné cívkou pohybovat. 4 - TÓNOVÝ AUDIO SYSTÉM Čtyřtónový audio systém poskytuje více informací, funguje jako tatget I.D. systém v diskriminačním režimu. Během pohybování cívkou nad zemí můžete slyšet jeden ze 4 tónů: HLUBOKÝ TÓN = Železné předměty (nejsou-li odfiltrováno pomocí DISC) NÍZKÝ/STŘEDNÍ TÓN = Alobal,zátky,drobné Au,Sn a Ag předměty STŘEDNÍ/VYŠŠÍ TÓN = Slitinové mince,ryzejší/větší Au a Ag mince VYSOKÝ TÓN = Předměty a mince z ryzích materiálů Jestliže při hledání zaslechnete zvuk telefonu znamená to, že pod cívkou se v zemi nachází veliký a/nebo mělko uložený kovový předmět. Chcete-li jej správně identifikovat (I.D.), cívku mírně přizvedněte, dokut se neozve jeden ze 4 výše uvedených tónů. Hledáte-li v režimu ALL METAL, detektor bude vydávat pouze 1 tón. Číselné I.D. na obrazovce bude však i nadále identifikovat lokalizované věci. Tento režim funguje podobně jako AUTO TUNE u předešlých modelů přístrojů Fisher. LCD (ČÍSELNÝ) IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM Obrazovka ukazuje numerické hodnoty (každý předmět/materiál odpovídá určitým číslům) v podobě "-" a "+" čísel, která nám tak společně s jednotlivými tóny 5

6 pomůžou přesněji identifikovat lokalizované předměty pod cívkou. Číselný I.D. systém funguje následovně: Při hledání (DISC i ALL METAL režim) každý přemět vyprodukuje určité číslo v rozmezí Před číslem se navíc ještě objeví značka +, nebo -, a to podle toho jedná-li se o kovy feromagnetické (-), či barevné (+). Každý si sám bude muset vyzkoušet jaká čísla odpovídají různým předmětům / materiálům. Následující tabulka je pouze jakýmsi přibližným nástinem: Negativní(-) čísla: Železo 0 až + 8: Alobal, hliníkové fólie + 8 až +13: Zlaté prsteny,náušnice,ap.(podle velikosti,tvaru a ryzosti) + 8 až +18: Bronzové věci (v závislosti na velikosti a tvaru) +12 až +23: Zlaté mince (v závislosti na velikostim a ryzosti) +15 až +38: Stříbrné mince/věci ( - " - ) +14 až +18: Slitinové mince +17 až +18: Zátky od plechovek (pulltabs) +19 až +21: Vojenská známka +20 až +22: Slitiové mince s větším obsahem zinku +25 až +28: Hliníkové mince +28 až +34: Slitinové mince s obsahem mědi a niklu +34 až +51: Větší mince z ryzích kovů (stříbro, měď, hliník) +60 a více: Různé horké kameny, minerály, atd. Pamatujte si, že tento numerický systém je aktivován v obou hledacích režimech, v ALL METALU i v DISCU. 4-tónová audio deskriminace je však funkčí pouze v režimu DISC. Třebaže diskriminátor železa, nebo notch filtry mohou způsobit nulovou zvukovou reakci na určité předměty, numerický I.D. bude vždy ukazovat diskriminační hodnoty / čísla. Z A M Ě Ř O V Á N Í ( PINPOINTING ) NO-MOTION ZAMĚŘOVÁNÍ Tento způsob zaměřování nevyžaduje žádný pohyb cívky nebo štelování detektoru. Při použití funkce PINPOINT jsou signalizovány všechny kovy (All Metal) a příristroj je dokonce více senzitivní než při diskriminačním hledání. 1. Jakmile zazni signal/ pipnuti oznacujici pritomnost kovove veci, lehce oprete cívku o zem asi 30 cm od lokalizovaneho predmetu. Zmacknete a drzte tlacitko P/P(MEM). 2. Zvednete cívku asi 5 cm nad zem a nekolikrat s ni prejedte nad lokalizovanym mistem. 3. Zastavte cívku v miste, kde je zvuk nejhlasitejsi a nejvyšší číslo na displeji. 4. Nyni cívkou pomalu pohybujte dopredu a nazpet a opet ji zastavte v miste nejhlasitejsiho tonu / nejvyššího čísla. 5. Nakonec cívkou prejedte ze strany na stranu a najdete misto, kde reproduktor zni nejhlasiteji.hledany predmet by se mel nachazet presne pod stredem cívky. 6. Číslo nám ukazuje přibližnou hloubku lokalizovaného předmětu (99 = povrch, 0 = 25cm. Tento odhad se týká věcí velikosti mince). DISKRIMINAČNÍ ZAMĚŘOVÁNÍ / AUTOTUNE Zaměřování v diskriminační funkci vyžaduje trochu praxe, ale v mnoha případech je rychlejší než to klasické, popsané v minulé kapitole. Postup je stejný jako v předešlém případě (krok 2-5). Jediným rozdílem bude, že v případě zastavení 6

7 cívky nad hledaným předmětem ztrácíte audio signál. Proto musíte cívku udržovat neustále v mírném pohybu a přesnou lokalitu odhadnout dříve než ji zastavíte. NASTAVENÍ MINERÁLNÍ VODIVOSTI PŮDY (GROUND BALANCING) Coin Strike nabízí 3 půdní režimy v nastavení "Groundu" pro různé minerální podmínky. Nový auto-ground balanc a FisherTrack zemní skenovací režim jsou výsledkem revoluční AFS (Adaptive Feedbeck Systém) technologie. AUTO-GROUND BALANC: Precizní automatický ground (zemní) balancovací systém umožňuje nastavení zemního efektu s daleko větší přesností než pomocí jakéhokoli manuálního štelování. Proces je to velice jednoduchý: Po nastavení všech funkcí/kontrol a jejich potvrzením tlačítkem P/P(MEM), kdy se nacházíme v hledacím režimu, položte cívku na zem pryč z dosahu jakéhokoli kovového předmětu. Nyní zmáčkněte tlačítko AUTO GROUND a držte po dobu asi 2 vteřin. Následovně cívku zdvyhněte (AUTO GROUND stále držen) do výšky přibližně 15cm, počkejte 1 vteřinu a tlačítko uvolněte. Přístroj vám krátkým tónem oznámí, že je náležitě vybalancován. Tato procedura může být kdykoli opakována a to jak při změnách nastavení detektoru, tak v případě měnících se minerálních půdních podmínek. Je to velice snadné, rychlé a přesné. F I S H E R T R A C K A F S FisherTRACK "FAST AUTO-GROUND TRACKING: Coin Strike nejdříve vybalancujte dle návodu z předešlé kapitoly. Nyní jednoduše stiskněte tlačítko TRACK a přístroj začne automaticky skenovat zem pod hledací cívkou. Zemní efekt tak bude přesně nastavován podle aktuálních minerálních podmínek. Všimněte si, že ikona "TRACK" se po zapojení této funkce objeví na displeji obazovky. Mějte na paměti, že detektor může být kdykoli opětovně vybalancován a to i při zapnutém TRACK režimu. Pro nejlepší výsledek-nejstabilnější hledání v tomto režimu existuje optimální nastavení funkcí/kontrol. Jestliže hledáte v mineralizované půdě, doporučujeme nastavit kontrolu TRESHOLD na -5, -10, nebo i více. Taktéž doporučujeme nastavit hodnotu citlivosti-sensitivity ne více než na 5, raději však 4 a méně. Bude-li se vám zdát že přístroj je nestabilní a vydává falešné signály, upravte nastavení těchto dvou kontrol. Nebojte se senzitivitu snížit, protože Coin Strike je velice citlivý a hluboký přístroj i při nízkém nastavení této funkce. HLEDÁNÍ VE VLHKÉM PÍSKU (PLÁŽE) Coin Strike nabízí 2 možnosti hledání v písku/slaném prostředí/na pláži. 1) Pro hledání v nemagnetickém vlhkém písku (mořské pláže bez černého písku) použijte režim SALT podle návodu dříve již popsaného na str.6-7. Použití SALT (S1) aktivujte předtím než nastavíte funkce TRESHOLD a SENSITIVITY, dříve než přístroj vybalancujete. 2) Budeme-li hledat na černých magnetických plážích, lepšího výsledku dosáhneme jestliže SALT režim vypneme. V takovémto prostředí dejte SENSITIVITY na 3 a méně, TRESHOLD nastavte na -10, případně ještě níže. Následně detektor vybalancujeme a zapnme funkci TRACK. Tento zemní skenovací systém by nám měl umožnit hledat i v takto složitých minerálních podmínkách bez větší četnosti falešných signálů. Podmínkou je samozřejmě již dříve zmiňované správné nastavení TRESHOLD a SENSITIVITY. 7

8 N A S T A V E N Í P A M Ě T Í Váš nový Coin Strike nabízí 3 paměťové polohy, do kterých se dá uložit optimální nastavení detektoru pro dané lokality. Uložit si můžete následující funkce: míra potlačení železa=disc, TRESHOLD, SENSITIVITY a NOTCH. VOLUME a SALT režim se neukládají. A abychom nezapoměli, přístroj má také paměť posledního nastavení. To znamená, že detektor se po opětovném zapnutí POWER dostává do stejného nastavení jednotlivých funkcí/kontrol jaké bylo před jeho posledním vypnutím. Výjimkou je režim SALT, který je vždy vypnut. Chcete-li se dostat k paměti, mačkejte opětovně kontrolu MENU, dokud se na obrazovce neobjeví ikona MEM. Stiskněte tlačítko ještě jednou - "MEM" začne blikat a to znamená, že nyní můžete začít do paměti ukládat i ji vyvolávat. Paměťová pozice "0" značí vždy aktuální nastavení a neslouží jako paměť. UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI: 1. Nastavte kontroly (DISC,TRESH,SENS a NOTCH) pomocí tlačítka MENU a šipek (nahoru/dolů). 2. Jakmile máte všechny funkce nastavené, mačkejte MENU dokud ikona "MEM" nezačne blikat. 3. Použijte tlačítek se šipkou a vyberte MEM 1, MEM 2, nebo MEM Zmáčkněte a držte tlačítko P/P(MEM) po dobu asi 3 vteřin. V okamžiku kdy paměť bude nastavena uslyšíte audio signál (tón) a "MEM" dvakrát zabliká. Nyní P/P(MEM) kontrolu uvolněte a můžete začít hledat. VYVOLÁVÁNÍ PAMĚTI: 1. Chcete-li uloženou pamět vyvolat, mačkejte v nabídce MENU opětovně toto tlačítko, dokud se vám na obrazovce neobjeví "MEM" (začne blikat). 2. Nyní si zvolte pozici paměti 1-3 pomocí dvou tlačítek se šipkami. Následně zmáčkněte a držte P/P(MEM) knoflík a po 1 vteřině jej opět uvolněte. Krátký zvukový signál vám oznámí, že detektor je připraven hledat ve zvolené paměti. Výběr továrně nastavené paměti/programu (FP) je vysvětlen na str.5. D A L Š Í F U N K C E AUTOMATICKÝ INDIKÁTOR VYBITÝCH BATERIÍ: Coin Strike vám oznámí, kdy stav baterií již není schopen garantovat správnou funkčnost přístroje a kdy musejí být vyměněny, nebo dobity. V okamžiku, kdy baterie jsou příliš slabé, se na obrazovce objeví varování "LOW BATTERY" a reproduktor bude vydávat houpavý signál. AUTOMATICKÝ SIGNÁL VELKÝCH / MĚLKÝCH PŘEDMĚTŮ: Tato funkce vám umožní rozpoznat velké a/nebo mělko se nacházející kovové předměty v zemi. Bude-li se takováto věc vyskytovat pod vaší cívkou, detektor začne vydávat zvuk podobný zvonění telefonu. Pro správnou identifikaci stačí hledácí cívku přizvednout a předmět překontrolovat v I.D. " F.A.C.T. " : Nová Fisher adaptivní Coil technologie umožnuje detektoru rozpoznat nesprávné připojení hledací cívky ke kontrolnímu panelu. V takovémto případě, nebo není-li cívka připojena vůbec, se přístroj prostě nezapne. NEPŘETRŽITÉ ČTENÍ KONTROL : Na rozdíl od většiny digitálních přístrojů Coin Strike při hledání nepřetržitě ukazuje na LCD obrazovce aktuální nastavení všech kontrol/funkcí. Ikony kontrol vlastně vypadají jako skutečné knoflíky na kontrolním boxu, nemusíme se nyní ale bát, že bychom si je při hledání mohli rozštelovat a rozladit. Chceme-li přitom zjistit přesnou polohu jednotlivé funkce, stačí si tuto najít v MENU a nastavení prohlédnout. 8

9 OSVĚTLENÍ OBRAZOVKY : Zmáčknutím tlačítka LIGHT osvětlíte displej LCD obrazovky - vypíná se stejným způsobem. Využití této funkce oceníte především při hledání za šera a v noci. NUMERICKÁ I.D. PRŮMĚROVACÍ FUNKCE: Tuto zajímavou funkci aktivujeme (A1), nebo vypínáme (A) zmáčknutím a držením tlačítka ALL METAL/DISC. Je-li funkce zapnuta, numerická (I.D.) identiikace bude ukazovat čísla na základě průměrných hodnot z několika pohybů cívky. Při vypnutí se chová opět normálně, to znamená, že ukazuje při každém pohybu okamžité hodnoty-čísla. H L E D Á N Í OBECNÉ PRAVIDLO: Sensitivitu uberte, chceteli snizit mnozstvi falesnych audio signalu pusobenych vysoce mineralizovanou pudou, velkou koncentrací železného smetí, nebo ruseni, ktere je zpusobeno vysokym napetim, televiznimi / radio vysilaci atd. Sensitivitu naopak posunte smerem nahoru, jde-li vam pri hledani o ty nejhlubsi a nejmensi vecicky a nejaky ten falesny signal navic vam nevadi. 1. Jakmile jste nastavili všechny kontroly, můžete začít hledat. Prozkoumávejte prostor metodicky. Cívka by se měla pohybovat po jakýchsi polokružnicích. (Obr. na str.19). 2. Při hledání udržujte cívku v neustálém pohybu. Nezapomínejte, že Coin Strike je pohybovým detektorem a ke své funkci vyžaduje pohyb a to budˇcívky, nebo předmětu. 3. Hledaci cívka by měla být neustále ve vodorovné poloze se zemí a co nejblíže u jejího povrchu. 4. Překládejte cívku při hledání tak, aby každá následující cívkou opisovaná křivka přesahovala tu předcházející alespon z 50 %. 5. Nechvátejte! Jestliže jdete příliš rychle, nebo dostatečně cívku nepřekládáte, pak nepokrýváte celý zkoumaný prostor. Při příliš rychlém pohybu cívky ztrácíte senzitivitu a tím i možnost maximální hloubky. Obr. na str.20 ukazuje jak diskriminace, rychlost a překládání cívky ovlivnuje detekční hloubku. V Ý M Ě N A B A T E R I Í Dvě 9-voltové baterie jsou umístěny v odděleném prostoru na zadní straně ovladače. Obě vybité baterie měňte vždy najednou. 1/ Kryt baterií otevřete podle Obrázku na str.21. 2/ Vyndejte baterie. 3/ Vsuňte dovnitř nové baterie. Nezapomeňte překontrolovat správnou polohu polarity +/- podle obrázku. 4/ Krytky opět zandejte. V Y Z V E D Á V Á N Í P Ř E D M Ě T U Jakmile jste hledanou vec presne zamerili, dalsim vasim cilem bude ji co nejjednoduseji a nejrychlesti vyzvednout ze zeme. Existuje velke mnozstvi metod, ktere se meni podle toho zda hledate v kamenite pude, pisku atd. Sami si nakonec najdete takovou metodu, ktera bude nejlepe vyhovovat prave vam. Nezapominejte vsak, ze pri tom nesmite porusovat zadne zakony a vyhlasky, nicit vegetaci a misto po vas by v zadnem pripade nemelo vypadat jako bojiste z II. svetove valky. Naopak by melo vypadat prinejmensim stejne upravene jako pred vasim prichodem. 9

10 Ú D R Ž B A Coin Strike nevyžaduje příliš mnoho péče, ale existuje několik zásad, které by jste si měli pamatovat k tomu, aby váš přístroj byl stále ve špičkové formě. 1. V případě, že váš detektor nebude delší čas používán, je vždy třeba vyndat baterie a uschovat je v chladnu. Oxidace způsobená tekoucími bateriemi může přístroj vážně poškodit. 2. Nenechávejte váš detektor na přímém slunci, nebo za oknem v nevětraném prostoru. Nejhorší je nechat přístroj v parném létě v uzavřeném autě,nebo zavazadlovém prostoru. 3. Při ustavičném odírání spodku cívky o zem může dojít k jejímu poškození.proto je mnohem lepší a levnejší investovat do ochranného plastového krytu,který se nasune na spodek cívky. 4. Udržujte svůj přístroj čistý a suchý. N Á Ř A D Í / N Á Č I N Í 1. Velky masivni sroubovak. 4. Pevny lovecky nuz se strenkou dlouhou alespon 12 cm. Jeste lepsi je kvalitni oboustranna dyka, protoze tu je temer nemozne ohnout nebo zlomit. POZOR! Pri pouziti zaviraciho noze bez zamku muzete snadno prijit o prsty. 3. Uzka zahradnicka lopatka, vhodna zvlaste pro mekkou, sypkou pudu. 4. Specialni naradi pro metal detecting jako ruzne lopatky,lzice a motyky. F A L E Š N É S I G N Á L Y Falesne signaly se objevi tehdy, kdyz nejaka vec, aniz by mela, zni jako dobry nalez. Coin Strike bez problemu ignoruje ruzny kovovy odpad ale je tak citlivy,ze muze byt oklaman vecmi s podobnou elektrickou charakteristikou (napr. velkymi predmety nebo ruznymi zatkami a pull tabs). V nasledujicich bodech jsou popsany nektere zdroje falesnych signalu a navod jak se jim vyhnout: 1. KOVOVÝ ODPAD/SMETÍ: Nejrozsirenejsi zdroj falesnych signalu. Velke kruhovité kusy zeleza mohou davat za určitých okolností dobré (+)signaly. V takovem pripade nam nezbyde nic jineho nez kopat a presvedcit se. S přibývající praxi budeme schopni rozeznat tyto vetsi predmety pomoci pouziti zamerovaci / pinpoint funkce. Dalsim ukazatelem falesnych signalu mohou byt jednosměrne, nebo mizejici signaly. Jednosmerne jsou takove, ktere davaji dobry ton v jednom smeru, ve zpetnem vsak nikoli. V tomto pripade jste nad predmetem, ktery Coin Strike nemuze pozitivne urcit vlivem jeho tvaru, velikosti,hloubky nebo slozeni.pristroj ho muze I.D. v jednom smeru jako minci, v opacnem se ale jeví jako zelezo. Jestlize kontrola DISC je nastavena na 99, uslysite nejprve vysoky ton (mince), ale při zpětném pohybu nic (zelezo). Velice casto se take stava, ze puvodne zachyceny signal se proste ztrati a vy ho nebudete moci najit v zadnem jinem smeru, ani v tom puvodnim. Tyto jednosmerne nebo ztracejici se signaly jsou vetsinou vydavany kovovym smetim / odpadem a v takoveto situaci je lepsi je ignorovat a jit dal. PRAKTICKÝ NÁVOD: Zmacknete PINPOINT a presne lokalizujte hledanou vec. Civku zpomalte/ zastavte nad predpokladanym stredem predmetu a pak s ni udelejte maly pomyslny krizek v obou smerech. Dostanete-li pokazde ton a kladné číslo na displeji nebude příliš přeskakovat (o více než 4-5), kopejte. Jestliže čísla naopak skáčou přes celou stupnici, mate pod sebou pravdepodobne bezcenny zelezny odpad. Počet falesnych signalu pusobenych odpadem lze také uspesne redukovat snizenim SENSITIVITY a/nebo zvýšením TRESHOLDu. 10

11 2. HLUBOKÉ PŘEDMĚTY: Extremne hluboke predmety na hranici dosahu Coin Striku mohou byt I.D. nepresne, nebo spatne. Napr. hluboka mince muze byt za urcitych podminek I.D. jako zelezo a naopak zelezo jako mince.v takovemto pripade neni mnoho rad co s tim. Dulezite je predmet presne lokalizovat pomoci PINPOINT- najit stred a pak pouzit I.D. Nebo je mozne snizit sensitivitu a ignorovat tak tyto nejhlubsi věci na same hranici praktickeho dosahu pristroje (i za techto podminek bude mit vas CS stale vetsi dosah nez 95 % detektoru jinych znacek)! Nastesti falesne signaly od hlubokych predmetu nejsou caste. 3. ELEKTRICKÉ INTERFERENCE: Ruseni pusobene rozhlasovymi / TV vysilaci, vysokym napetim ap. NÁVOD: Presunout se na jiné misto, hledat v ALL METAL, snizit SENSITIVITY, zvýšit TRESHOLD, redukovat rychlost sondy. Ruseni muze byt take zpusobeno jinym detektorem, ktery se nachazi blizko vaseho pristroje a ma stejnou frekvenci. 4. VYSOCE MINERALIZOVANÁ PŮDA: Vetsinou zpusobuje konstantni staticke nebo falesne signaly, zvonkovy ton. NÁVOD: Zkontrolovat GROUND balanc, zapnout TRACK, zkusit SALT mode, snizit SENSITIVITY a zvysit TRESHOLD. Zdvyhnout cívku, dokud falesny signal nezmizi, a hledat v teto vysce. 5. ČERNÝ / VLHKÝ PÍSEK: Stejne jako v pripade vysoce mineralizovane pudy. 6. HOT ROCKS: Nektere kameny obsahuji velke mnozstvi mineralu a mohou pak vydavat signaly jako kov (většinou 51+). NAVOD: Pouzivat funkci TRACK. 7. KONEC POHYBU CÍVKOU: Tyto signaly mohou nastat při hledani - zastavovani civky a opetne akceleraci na druhou stranu. NÁVOD: Pohybujte civkou plynule, pomalu a nizko nad zemi. Prekontrolujte GROUND balanc, případně snizte sensitivitu. 8. NÁŘADÍ: Jestlize drzite lopatku nebo jine kovove naradi v ruce,falesny signal muze zaznit kdykoli prejedete sondou v jeji blizkosti. NÁVOD: Pripevnit naradi za zady. 9. PODLOUHLÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY: Kdyz uvidíte dva signaly blizko vedle sebe a nemuzete lokalizovat ani jeden z nich znamena to,ze pod vami se pravdepodobne nachazi nějaký protahly kovovy predmet. Stejny signal muze také prichazet od mince, ktera je bud jen nekolik cm pod povrchem, nebo lezi hranou dolu. NÁVOD: Hledany predmet se v kazdem pripade bude nalezat mezi dvema blizkymi signaly. Prejedeme-li cívkou kolmo k primce tvorene temito signaly, uslysime pipnuti pouze jednou a to primo nad hledanou věci (vyjimkou je povrchova mince). 10.PŘEDMĚTY, KTERÉ NEMUŽEME NAJÍT: Dobře opakovane signaly I.D. metrem, které vsak v zemi nejsou. a) Melke mince (na/nebo blizko povrchu), nebo mince na hrane vydavaji dvojity ton. Podobne jako u hrebiku, u takto polozene mince dostaneme jetnotlivy signal tehdy, když nad ni prejedeme ve smeru kolmem tomu predeslemu (k hrane). b) Mince nachazejici se v pude pod urcitym uhlem mohou vydavat jednotlivý signal, ale jsou zameritelne nekolik cm od skutecne polohy. Prohledejte okraje diry, nemuzete-li nic najit, diru zvetste. c) Velike hluboke predmety, jako napr. trubka v 60 cm, budou vydavat silne mincove signaly. NAVOD: Ukazuje-li vam metr hloubku 10 cm a vy kopete bez vysledku v 30 cm, vzdejte to (obr. na str.20). R A D Y 1. Jedna dulezita rada o ktere jsme se jiz drive zminili: NECHVÁTEJTE A HLEDEJTE SYSTEMATICKY. 2. Používejte sluchátka. Neminete ani ty nejslabsi/nejhlubsi signaly a nebudete stredem nechtene pozornosti. 3. Trénujte (ground balanc, zamerovani, atd.) nad znamymi predmety. 4. Vždy zakopejte nějakou minci jako vzorek, hledate-li na novem,neznamem miste 11

12 a vyzkousejte, jak reaguje pri ruzne diskriminaci, senzitivite a tresholdu. Kontrolujte GROUND balance. 5. Nebojte se snížit sensitivitu. Je sice pravdou, ze cim vyssi citlivost, tim vetsi hloubkovy dosah vašho CS,ale to plati pouze za optimalnich podminek. Dostavate-li velke mnozstvi falesnych signalu zpusobenych elektrickou interferenci, pudni mineralizaci, nebo velkym vyskytem kovoveho smeti, snizte SENS. Musite-li snizovat citlivost na 4, 3, nebo dokonce 2 proto,aby jste se vyhnuli falesnym signalum, udelejte to. Prave na to mate tuto funkci. Budete prekvapeni, kolik veci muzete najit. Totéž platí o zvyšování Tresholdu a vlastně vzájemném vztahu nastavení SESITIVITY - TRESHOLD. 6. Nastavte Diskriminaci na optimální polohu. Když budete hledat na miste s minimalnim obsahem kovovych veci,zkuste nastavit DISC železa na nižší úroven (např. 75), nebo hledejte v režimu ALL METAL a kopejte kazdy dobry signal. Když ale hledate na miste zamorenem kovovym odpadem a vam jde hlavně o mince, DISC nastavte naplno(99) a pohrajte si s optimálním vzájemným nastavením funkcí SENSITIVITY a TRESHOLD. 7. Davejte pozor na opakované pozitivní signály, neztracejte cas se signaly zápornými, jednosmernymi a ztracejicimi se, protoze ty vetsinou signalizuji kovovy odpad - neco pod vasi diskriminacni hodnotou. 8. Kdyz hledate v relativne cistem prostredi, pouzijte ALL METAL. Timto zpusobem muzete najit vice a hlubeji. 9. Jestlize se vam signal ztrati při Pinpoint - zamerovani, nejspise jste ho vyrusil tim, ze jste tlacitko zmacknul moc blizko predpokladaneho predmetu, nebo v blizkosti jine kovove věci. Opakujte zaměření znova z jiného místa. 10. Neztrácejte čas kopáním velikých a hlubokých děr. Mozna nic nemuzete najit proto, ze kdesi pod vami se nachazi nejaky veliky zelezny predmet jako napr. trubka, sud, apod. 11. Nejste-li si jisti, kopejte. 12. Vykopanou díru překontrolujte i v pripade, ze jste z ni vytahl pouze nejaky odpad. Dobre veci se casto nachazeji pod obycejnym bezcenym smetim. E T I C K Ý K Ó D H L E D Á N Í Různé vyhlášky a zákony regulující Metal Detecting jsou stále častější realitou. V některých zemích je používání detektoru výrazně omezeno.nepřipusťte, aby se to stalo i ve vaší zemi! 1) Hledáteli na privátním pozemku, VŽDY požadejte vlastníka o povolení! 2) VŽDY dodržujte patričné zákony a vyhlášky! ( Uvědomte si, že archeologické rezervace byly ustaveny za účelem odborného archeologického výzkumu. Jakýkoli laický zásah na těchto místech může způsobit nenaprevidelné škody). 3) VŽDY zanechte hledané místo v lepším a čistčím stavu než v jakém bylo před Vaším příchodem. Pokud je to možné, odneste všechen vámi nalezený odpad pryč do popelnice či na patřičnou skládku. 4) VŽDY řádně zahrabte všechny vámi udělané díry v zemi bez rozdílu toho, hledáteli v městském parku nebo uprostřed širého pole. Místo opouštějte ve stejném stavu, v jakém jste ho našli. 5) Dělejte vše možné proto,aby Metal Detecting měl reputaci hezkého a seriózního SPORTU /HOBBY. Detektor v žádném případě nepatří do rukou těm jedincům, u kterých převládá chamtivost a snaha obohatit se. 12

13 13

TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ

TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ FISHER m-scope I D E X C E L TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ ŽHAVÁ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NOVINKA ROKU 2004 * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR - LCD (Obrazovka), IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM I.D. * 4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. NEWFORCE by

NÁVOD K POUŽITÍ. NEWFORCE by 1 R1 NÁVOD K POUŽITÍ NEWFORCE by 2 R1 INSTRUKCE PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ SESTAVENÍ Vsuňte spodní část hledací tyče do horní části, nastavte požadovanou délku a utáhněte Použijte cívku o průměru 25 cm Naviňte

Více

N Á V O D K P O U Ž I T Í

N Á V O D K P O U Ž I T Í CS2MP N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE Ú V O D C-Scope CS2MP kombinuje technologii automatického provozu s dobrým hloubkovým dosahem a jednoduchostí ovládání. Detektory C-Scope jsou považovány za jedny

Více

CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í

CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í 1 Popis částí detektoru (viz obrázek) 1. Kontrolní panel 2. Hlavní tyčová konstrukce 3. Držadlo 4. Opěrka paže/stojan 5. Spodní část hledací tyče 6. Utahovací matka/zámek

Více

FISHER M-scope 1 2 6 6 - X A U T O M A T I C K Ý D E T E K T O R K O V U S E X T R É M N Í M H L O U B K O V Ý M D O S A H E M N Á V O D

FISHER M-scope 1 2 6 6 - X A U T O M A T I C K Ý D E T E K T O R K O V U S E X T R É M N Í M H L O U B K O V Ý M D O S A H E M N Á V O D FISHER M-scope 1 2 6 6 - X A U T O M A T I C K Ý D E T E K T O R K O V U S E X T R É M N Í M H L O U B K O V Ý M D O S A H E M * PLNĚ AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ * IGNORUJE PUDNÍ MINERÁLY * ROZPOZNÁ A FILTRUJE

Více

FISHER RESEARCH LABORATORY

FISHER RESEARCH LABORATORY FISHER M-scope F X - 3 F E R R O P R O B E * HLEDA VESKERE FEROMAGNETICKE PREDMETY * JEDNODUCHE OVLADANI * AUTOMATICKE KONTROLOVANI STAVU BATERII * NAPAJENI JEDNOU 9V BATERII * VESTAVENY REPRODUKTOR *

Více

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál ENGINEERING www.lovecpokladu.cz Instruktážní Manuál ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali detektor kovů Nokta Výroba high-tech detektorů kovů začala v závodu Nokta Engineering v roce 2001. Společnost si zakládá

Více

CS 3MX. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.

CS 3MX. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu. CS 3MX Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Smluvní prodejce pro ČR 1 Popis částí detektoru (viz obráz

Více

CZ-7a Pro QUICKSILVER

CZ-7a Pro QUICKSILVER FISHER m-scope CZ-7a Pro QUICKSILVER HLOUBKOVĚ KAPACITNÍ, MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVU S DVOJITOU FREKVENCÍ - FOURIER DOMAIN ANALYSIS SYSTÉM * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR

Více

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od CS 4PI Návod Detektor kovů od 15 14 3 5 13 11 1 2 4 12 1 13 17 6 9 16 1. Upevnění řídící jednotky 2. Ovladač Zap/Vyp/citlivost 3. Reproduktor 4. Kontrolka intenzity signálu 5. Ovladač pulzní frekvence

Více

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu. CS9000HPX II Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou Republiku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Některé modely fungují běžně s vysoce výkonnou 11 DD sondou.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Některé modely fungují běžně s vysoce výkonnou 11 DD sondou. PROFESIONÁLNÍ DETEKTOR KOVŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Některé modely fungují běžně s vysoce výkonnou 11 DD sondou. Pokud nemáte předchozí zkušenosti s detektorem kovů, pak si přečtěte následující doporučení:

Více

N Á V O D K P O U Ž I T Í. Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče).

N Á V O D K P O U Ž I T Í. Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče). CS1220XDP N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE RÝCHLÝ NÁVOD Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče). Vložte baterie. Nastavte kontrolu MODE SELECT (pravý

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky NÁVOD K OBSLUZE 2. Vybavení detektoru Displej: Na tomto displeji z tekutých krystalů (LCD) jsou zobrazovány druhy nalezených kovů, hloubka nelezeného objektu (kovu), velikost nalezené mince (kovového předmětu

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

CS660 N Á V O D K P O U Ž I T Í

CS660 N Á V O D K P O U Ž I T Í CS660 N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE Ú V O D C-Scope CS660 kombinuje technologii automatického provozu s dobrým hloubkovým dosahem a jednoduchostí ovládání. Detektory C-Scope jsou považovány za jedny

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití DETEKTORU KOVŮ model GC1005 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití dříve, než začnete detektor kovů používat. Návod k použití si uschovejte

Více

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ CS990XD Návod A B C D E F G Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ Detektory značky C.Scope jsou označovány jako

Více

Detektor MD 318 B umožňuje, díky své jednoduché konstrukci, sestavení za velmi krátkou dobu. Není třeba žádného nářadí. Stačí pouze spojit spodní část s horní částí detektoru tak, aby do sebe zapadly na

Více

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 Instruktážní manual Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz, info@detektory-tesoro.cz www.lovecpokladu.cz, www.detektory-tesoro.cz

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Hlavní jednotka a ovládací prvky

Hlavní jednotka a ovládací prvky S tímto detektorem jsem získal zkušenosti již při předcházejícím testování, nebyl problém si na něj rychle zvyknout. Vlastní sestavení detektoru je opravdu jednoduché a po vyjmutí z krabice je detektor

Více

Golden Mask 5 Finder

Golden Mask 5 Finder Golden Mask 5 Finder Instruktážní manuál Marek Mlejnský, K Pepři 607, Jílové u Prahy 254 01 tel.: 731 102 713, 604 490 003 info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Distributor pro ČR a SR Před prvním použitím

Více

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Detektor kovu, napětí a dřeva 3 v 1 DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod k obsluze Tento přístroj využívá

Více

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili detektor Nokta FORS Relic.

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili detektor Nokta FORS Relic. Ú V O D Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili detektor Nokta FORS Relic. Detektor FORS Relic byl vyvinut zkušeným týmem expertů společnosti Nokta. Je to pokrokový, profesionální detektor kovů, navržený

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120096 Před použitím důkladně čtěte tento manuál Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor. Může odhalit a lokalizovat kov, AC napětí a překlady. Dále má zabudované měřící pásmo.

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE

KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE C.Scope je zárukou kvality, odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Již 35 let vyrábíme ty nejkvalitnější detektory kovů v Evropě. Veškerá výroba a vývoj

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru.

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru. Popis zařízení 360 detekční hrot Kontrolní jednotka Tlačítko zapnutí/vynutí / Citlivost (+) LED osvětlení Režim / Citlivost (-) Reproduktor LED Prostor pro baterie IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Detektor kovu MCE-969

Detektor kovu MCE-969 Detektor kovu MCE-969 S detektorem MCE969 můžete hledat mince, relikvie, šperky, zlato a stříbro v téměř každém typu půdy. Diskriminační detektor kovů je univerzální a snadno ovladatelný. Detektor má 4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Troy Custom Detectors SHADOW X 3 N Á V O D

Troy Custom Detectors SHADOW X 3 N Á V O D Troy Custom Detectors SHADOW X 3 N Á V O D Váš nový SHADOW X3 je hlubokokapacitní detektor kovů určený pro hledání mincí, šperků, starých artefaktů, nugetů a k závodnímu hledání. Měl by splňovat následující

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PMD DIGI I.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PMD DIGI I. UŽIVATELSKÝ MANUÁL PMD DIGI I. Obsah UŽIVATELSKÝ MANUÁL...1 Základní parametry...2 Úvod...2 Funkce jednotlivých tlačítek...3 Důležité zkratky...3 Menu, jednotlivé parametry a funkce...4 Osciloskop a analyzátor

Více

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 Instruktážní manual Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz, info@detektory-tesoro.cz www.lovecpokladu.cz, www.detektory-tesoro.cz

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače)

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače) Rádiový systém DELKIM Plus Pro Než začnete používat tento systém, musíte mít naprogramovaný Rx Plus Mini Přijímač, aby rozpoznával nakódovaný vysílač (Tx-i Plus nebo Tx-Plus). Normálně uživatel programuje

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Elektronický detektor úniku metoda vodíku

Elektronický detektor úniku metoda vodíku Elektronický detektor úniku metoda vodíku 1. Obecné informace Děkujeme za zakoupení elektronického detektoru úniku používaného pro detekci metodou vodíku. Přečtěte si pozorně návod před použitím výrobku.

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Návod k použití P/box

Návod k použití P/box herní konzole herní konzole herní konzole manual_konzole_herni.indd 1 16.07.15 13:26 Návod k použití P/box CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku.

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. : 84 04 82

NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. : 84 04 82 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. : 84 04 82 SESTAVENÍ Přístroj sestavíte z následujících dílů: Elektronická jednotka s rukojetí a opěrkou (baterie jsou vloženy v jednotce) Vrchní tyč Spodní tyč Dva plastové šrouby

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy

přístroj pro měření hladiny krevní glukózy přístroj pro měření hladiny krevní glukózy Glukometr & Testovací proužky k vyšetření glykemie infopia Co., Ltd. 891, Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang, Kyunggi, 431-080, Korea www.infopia21.com Autorizovaný

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze 1. O VÝROBKU Děkujeme vám, že jste si vybrali Lucky WiFi Fish Finder vyhledávač ryb. Tento WiFi vyhledávač ryb je určen pro amatérské i profesionální rybáře

Více

Hodně štěstí. Jack Gifford a Marek Mlejnský

Hodně štěstí. Jack Gifford a Marek Mlejnský Instruktážní manual Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz, info@detektory-tesoro.cz www.lovecpokladu.cz, www.detektory-tesoro.cz

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Prosím, uložte si tyto informace i pro další případné použití. Obsah 1. Úvod... 1 2. Popis... 2 3. Funkce... 2 3.1. Příjem časového signálu... 2

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 Instruktážní manual Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz, info@detektory-tesoro.cz www.lovecpokladu.cz, www.detektory-tesoro.cz

Více

Technický návod k obsluze Elektrofyzického systému WONDERPOOL

Technický návod k obsluze Elektrofyzického systému WONDERPOOL Technický návod k obsluze Elektrofyzického systému WONDERPOOL OBSAH 1.1. Princip fungování 1.11. Podrobný popis fungování 1.2. Nastavení a instalace 1.3. Jak se pohybovat na displeji 1.4. Spuštění systému

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více