KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX"

Transkript

1 KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná deska s dotykovými ovládacími prvky Návod k instalaci a obsluze

2 KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná deska s dotykovými ovládacími prvky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme: Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. CZ 2

3 Rady a doporučení Tento spotřebič je určen k neprofesionál- nímu použití v domácnostech. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, protože zde naleznete všechny pokyny nezbytné pro zajištění bezpečné instalace, použití a údržby spotřebiče. Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce pro případné budoucí využití. Ihned po vybalení spotřebič překontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Pokud máte nějaké pochybnosti, kontaktujte kvalifikované servisní středisko a spotřebič nepoužívejte. Nikdy nenechávejte obaly od výrobku (např. plastové pytle, polystyrénové díly, hřebíky atd.) v dosahu dětí, jelikož mohou být zdrojem nebezpečí. Spotřebič smí být nainstalován pouze kvalifikovaným technikem v souladu s poskytnutými instrukcemi výrobce. Výrobce se předem zříká odpovědnosti za případné škody na majetku nebo zranění osob nebo zvířat, které vzniknou nesprávným nainstalováním spotřebiče. Z elektrického hlediska je spotřebič bezpečný jen tehdy, je-li řádně a účinné uzemněn tak, jak to vyžadují příslušné předpisy. Vždy se ujistěte, že uzemnění je účinné; máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, který systém zkontroluje. Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou systémem, který nebyl uzemněn. Před zapojením spotřebiče do sítě se přesvědčete, že technická specifikace uvedená na typovém štítku na zařízení odpovídá specifikaci elektrorozvodné sítě ve Vaší domácnosti. Zkontrolujte, zda je elektrická přípojka, včetně pojistky, dostatečně dimenzována na zátěž, kterou spotřebič představuje (uvedeno na typovém štítku). Máte-li jakékoliv pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Tento spotřebič musí být používán k účelům, pro které je určen. Jakékoliv jiné použití (např. pro vytopení místnosti) je považováno za nesprávné a tedy nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným a nezodpovědným použitím spotřebiče. Při používání el. spotřebičů je třeba dodržet několik základních pravidel. Ta následující jsou obzvláště důležitá: Nikdy se nedotýkejte spotřebiče, máte-li mokré nebo vlhké ruce. Nikdy se spotřebičem nemanipulujte, jste-li naboso. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel síťového přívodu nebo za vlastní spotřebič. Spotřebič nevystavujte působení atmosférických vlivů (déšť, přímé sluneční záření atd.). Zabraňte dětem a nezpůsobilým osobám, aby se dostaly do styku se spotřebičem bez dozoru. Před čištěním nebo prováděním údržby vždy vytáhněte síťový přívod spotřebiče ze zásuvky nebo vypněte jeho napájení. Pokud skleněný povrch praskne, okamžitě odpojte spotřebič od el. sítě. V případě nutnosti jakékoliv opravy kontaktujte pouze autorizovaný poprodejní servis a vyžadujte použití originálních náhradních dílů. Pokud byste toto pravidlo porušili, může dojít k narušení bezpečnosti spotřebiče. Pokud zařízení vyřazujete z provozu, zabezpečte jej tím, že odříznete síťový přívod (nejprve jej odpojte ze sítě). Také zabezpečte všechny potenciálně nebezpečné části zařízení před dětmi, které by si s vyřazeným zařízením mohly hrát. Sklokeramická varná deska je odolná proti teplotním výkyvům a nárazům. Přesto může být poškozena nebo dokonce zničena ostrými nástroji nebo noži. V takovém případě okamžitě vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko. Berte na vědomí, že varná deska je ještě minimálně půl hodiny po vypnutí horká. Nepokládejte proto do její blízkosti žádné nádoby nebo jiné předměty. Varnou zónu nezapínejte, je-li ne jejím povrchu položen arch aluminiové fólie nebo předmět z plastu. Nedotýkejte se horkého povrchu desky. Používáte-li v blízkosti varné desky malá elektrická zařízení, zabraňte tomu, aby se síťový přívod zařízení dostal do styku se zahřátým povrchem varné desky. Dbejte na to, aby rukojeti pánví a hrnců byly vždy umístěny směrem do středu varné desky. Zabráníte tak jejich shození. Upozornění před prvním použitím: Tmel použitý k lepení skleněné desky může na povrchu zanechat mastné skvrny. Doporučujeme je před použitím zařízení vyčistit neabrasivním čistícím prostředkem. Zpočátku ucítíte slabý zápach pálené gumy, který se ale za chvíli přestane šířit. 3 CZ

4 Instalace a připevnění Následující pokyny jsou určeny pro kvalifikovaného technika. Slouží jako průvodce správnou instalací, seřízením a technickou údržbou v souladu s platnými bezpečnostním normami. Důležité: Před prováděním jakéhokoliv úkonu zařízení odpojte od elektrorozvodné sítě. Instalace Tato varná deska může být vestavěna do pracovní plochy, pokud v ní vyříznete otvor s odpovídajícími rozměry. Pracovní plocha musí být vyrobena z materiálu, který snese teplotu okolo 100 o C. Doporučujeme umístit varnou plochu alespoň 40 cm od stěny nebo jiné kolmé plochy. Zajistíte tak správnou cirkulaci vzduchu, která zabrání přehřívání okolní plochy. Pokud si přejete umístit varnou desku na troubu, musí být trouba vybavena chladícím ventilátorem. Pokuste se vyhnout instalaci nad myčkou nádobí; pokud nelze varnou desku nainstalovat na jiné místo, umístěte mezi varnou desku a myčku vodotěsnou izolační vrstvu. Upevnění Důležité upozornění: Je důležité, aby podklad, na který sklokeramickou varnou desku montujete, byl naprosto rovný. Jakákoli deformace varné desky způsobená nesprávným připevněním může negativně ovlivnit výkon celého zařízení. Upínací články jsou připevněny šrouby (viz nákres). Je důležité, aby šrouby byly vždy snadno přístupné. Vložte varnou desku do vyříznutého otvoru tlakem po obvodu desky. Varná deska by měla přesně navazovat na pracovní desku. ZADNÍ UPÍNACÍ ČLÁNKY PŘEDNÍ STRANA VARNÉ DESKY PRACOVNÍ PLOCHA / / VARNÁ DESKA POHLED ZESPODA Vzdálenost, která musí být dodržena mezi vyseknutým místem a troubou CZ 4

5 Technické údaje Elektrické připojení Z elektrického hlediska je spotřebič bezpečný jen tehdy, je-li řádně a účinné uzemněn tak, jak to vyžadují příslušné předpisy. Vždy se ujistěte, že uzemnění je účinné; máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, který systém zkontroluje. Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou systémem, který nebyl uzemněn. Před zapojením spotřebiče do sítě se přesvědčete, že technická specifikace uvedená na typovém štítku na zařízení odpovídá specifikaci elektrorozvodné sítě ve Vaší domácnosti. Zkontrolujte, zda je elektrická přípojka, včetně pojistky, dostatečně dimenzována na zátěž, kterou spotřebič představuje (uvedeno na typovém štítku). Máte-li jakékoliv pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Před prováděním jakéhokoliv úkonu zařízení odpojte od elektrorozvodné sítě. Varnou desku zapojte do elektrického obvodu pomocí svorkovnice: pokud je varná deska připojena přímo k síti, je třeba se mezi zařízení a síť zapojit vícepólový vypínač (jistič) s minimální vzdáleností kontaktů v rozpojeném stavu 3 mm. Platné pouze u modelů vybavených síťovým přívodem Některé modely jsou vybaveny jednofázovým napájecím kabelem a měly by proto být zapojeny pouze do jednofázového elektrického obvodu. Sledujte barvy na jednotlivých drátech tak, jak je uvedeno na tomto schématu: Elektrické zapojení Napětí, frekvence Pojistky, profily N BL N BL BR BR=BRUN,BL=BLEU BR=BRUIN, BL=BLAUW L L BR FR-BE-AT-DE-GR-ES-IL- IT-NZ-PT-GP-CH-MA-LU- IE-FI-SE-IS-GB-NL-DK 230V - 1+N~ 50Hz CY-MT-AU-NZ-KW 240V - 1+N~ 50Hz FR-BE-NO 230V - 2 ~ 50Hz BR=BRAUN, BL=BLAU BR=BROWN, BL=BLUE 25A * 2.5 mm² *Použití koeficientu simultánnosti podle normy Platné pouze u modelů bez síťového přívodu Některé modely nejsou vybaveny síťovým přívodem, protože kabel by měl mít parametry odpovídající typu elektrického připojení, který používáte (viz tabulka k připojení uvedená níže). Chcete-li připojit síťový přívod, postupujte následujícím způsobem: Pomocí šroubováku odstraňte boční úchytky krytu svorkovnice; Tahem otevřete kryt svorkovnice. Při zapojování napájecího kabelu postupujte následovně: Odstraňte upínací šroub kabelu a dotykové šrouby Chcete-li provést požadované elektrické propojení (viz tabulka), použijte propojky uvnitř svorkovnice. Umístěte dráty napájecího kabelu podle níže uvedené tabulky. Jakmile je propojení provedeno, pevně zašroubujte všechny šrouby terminálu. Upevněte napájecí kabel pomocí svorky a uzavřete svorkovnici krytem. L L1 N L2 L1 L2 N L1 L2 L3 L1 L2 L3 N L1 L2 N1 N2 L Elektrické zapojení N Napětí, frekvence FR-AT-BE-DE-GP-- ES-IE-IL-IS-IT-LU- RE-FI-GB-GR-PT-- SE-MA-NZ 230 V-1+N~50 Hz FR-BE-NO 230 V-2~50/60 Hz FR-BE-CH-DE-AT-- ES-IL-IT-NZ-PT- MA- LU-SE-IS-NL 400 V 2-N~50 Hz FR-BE-NO 230 V 3~50 Hz FR-AT-BE-DE-ES- IL-IS-IT-LU-PT-SE -MA-NZ-CH-DK-N- L 400 V 3+N~50 Hz 25 A* 2.5 mm² 25 A* 2.5 mm² 16 A* 1.5 mm² 16 A* 1.5 mm² 16 A* 1.5 mm² Toto zařízení vyhovuje následujícím směrnicím EHS: - 73/23/EEC z (Nízké napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 93/68/EEC z a následným úpravám. Varování: Je-li varná deska nainstalována nad vestavnou troubou, musí být obě zařízení z bezpečnostních důvodů zapojena do oddělených el. obvodů. Pokud budete chtít odpojit pouze jedno ze zařízení, budete mít také jednodušší práci. NL 230 V 2+2-N~50 Hz CY-AU-NZ-KW-MT 240 V-1+N~50 Hz *Použití koeficientu simultánnosti podle normy Pojistky, profily 16 A* 1.5 mm² 25 A* 2.5 mm² 5 CZ

6 Popis varných zón a jejich použití Indukční varné zóny Indukce (sání) je nejrychlejší metoda vaření pokrmů. Na rozdíl od tradičních varných zón indukční zóny nezahřívají skleněný povrch varné desky. Sama varná nádoba se stává topným prvkem: nádoba rovnoměrně přivádí teplo k pokrmu, pokud je vyrobena z feromagnetického materiálu. Sálavé varné zóny Tento typ hořáku se skládá z několika kruhů, které zajišťují rovnoměrné rozložení tepla na spodku nádoby. Tím je také zaručena úspěšná příprava pokrmu při nastavení nízké teploty: pozvolné vaření, omáčky nebo ohřev. Každá varná zóna je ovládána: voličem, na němž jsou vyznačeny kresby jednotlivých varných zón. a nastavením výkonu skládajícím se ze dvou částí (+, -). Po dobu, kdy je teplota varných zón vyšší než 60 C (i poté, co byly varné zóny vypnuty), jsou indikátory zbytkového tepla rozsvíceny (indikátor napájení zobrazí H), aby Vás upozorňovaly na riziko popálení. VARNÉ DESKY KBT 6412 Varné zóny Výkon (W) Zadní levá R 1400 Přední levá I 1200 Zadní pravá I 1800 Přední pravá R 1800 Celkový výkon 6200 CZ 6

7 Ovládací prvky Booster Tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF 2. Tlačítka volby varné zóny 3. Indikátory napájení (0 až 9) a zbytkového tepla. 4. Indikátor zvolené varné zóny: Svítí: je zvolena příslušná varná zóna, lze provádět změny. Nesvítí: příslušná varná zóna není zvolena, nelze provádět žádné změny 5. Tlačítko pro zvýšení výkonu 6. Tlačítko pro snížení výkonu 7. Tlačítko časovače pro programování doby vaření (pouze u varných desek vybavených časovačem) 8. Indikátor naprogramované doby vaření 9. Světelný indikátor odpovídající naprogramované varné zóně 10. Tlačítko posílení varné zóny 11. Tlačítko pro zablokování ovládacích prvků varné desky 12. Světelný indikátor zablokování ovládacích prvků varné desky 7 CZ

8 Obsluha Jakmile zapojíte varnou desku do el. sítě, uslyšíte po několika sekundách pípnutí: nyní můžete varnou desku zapnout. Zapnutí varné desky Stiskněte tlačítko. Varná deska se zapne. Ovládání varné zóny Každá varná zóna je ovládána příslušným tlačítkem a nastavením výkonu (+ a -) Zapnutí varné zóny Chcete-li varnou zónu zapnout, stiskněte odpovídající ovládací tlačítko a nastavte požadovanou úroveň výkonu (od 0 do 9) pomocí tlačítek + a -. Chcete-li přímo nastavit maximální výkon (9), stiskněte krátce tlačítko -. (pouze u sálavých varných zón): Chcete-li u konkrétní varné zóny zvýšit rychlost vzestupu teploty, postupujte následujícím způsobem: 1. nastavte výkon varné zóny na maximum (9). 2. poté stiskněte tlačítko + : na displeji zobrazujícím výkon se objeví písmeno A. 3. nyní nastavte výkon na Vámi požadovanou úroveň (například 5). Vypnutí varné zóny Chcete-li vypnout varnou zónu, stiskněte odpovídající ovládací tlačítko a: Stiskněte současně tlačítko + a - : výkon varné zóny okamžitě poklesne na nulu a varná zóna je vypnuta. Nebo stiskněte tlačítko - : tepelný výkon postupně klesá, až se varná zóna úplně vypne. Vypnutí varné desky Stiskněte tlačítko : varná deska se vypne. Pokud jste ovládací tlačítka varné desky zablokovali (viz oddíl níže), při následném zapnutí varné desky zůstanou tlačítka zablokovaná. Chcete-li varné zóny obsluhovat, musíte tlačítka odblokovat. Posílení výkonu varné zóny Chcete-li urychlit vzestup teploty varné zóny (viz tabulka na předcházející straně), stiskněte tlačítko Booster. Na displeji výkonu se zobrazí písmeno P. Po uplynutí 4 minut se funkce posílení výkonu varné desky automaticky vypne. Po dobu, kdy je tato funkce aktivní, je výkon některých varných zón (viz tabulka na předcházející straně) omezen na maximálně 600 W. Zablokování tlačítek Během používání varné desky můžete zablokovat ovládací tlačítka a tak se pojistit, že náhodně nedojde ke změně provedených nastavení (například dítětem nebo během čištění). Stiskněte tlačítko, světelný indikátor vedle tohoto tlačítka se rozsvítí a ovládací tlačítka jsou zablokována. Chcete-li změnit nastavení úrovně výkonu nebo ukončit vaření, musíte ovládací tlačítka odblokovat: stiskněte tlačítko, světelný indikátor se vypne a ovládací tlačítka jsou odblokována. Chcete-li provádět změnu v nastavení konkrétní varné zóny, zvolte tuto zónu stisknutím odpovídajícího ovládacího tlačítka. Naprogramování doby vaření Můžete naprogramovat jednoduchou varnou zónu na maximální dobu vaření 99 minut. Postupujte následujícím způsobem: Stiskem odpovídajícího ovládacího tlačítka zvolte varnou zónu, Nastavte požadovanou úroveň výkonu pomocí tlačítek + a -. Stiskněte tlačítko programování. Nastavte požadovanou dobu vaření pomocí tlačítek + a -. Potvrďte naprogramování varné zóny opětovným stisknutím tlačítka. Ihned se zahájí odpočítávání. Ukončení naprogramovaného vaření je oznámeno pípnutím (trvajícím jednu minutu). Varná zóna je vypnuta. CZ 8

9 Bezpečnostní zařízení Rozeznávání varné nádoby (pouze u indukčních varných zón) Každá indukční varná zóna je vybavena zařízením pro rozeznání varné nádoby. Varná zóna bude vydávat teplo pouze tehdy, pokud je na ní položena varná nádoba, která je pro tuto zónu vhodná. Blikající indikátor rozeznávání varné nádoby může ohlašovat: Že varná nádoba je vyrobena z nevyhovujícího materiálu, který není feromagnetický, Že průměr nádoby je příliš malý, Že nádoba byla z varné zóny sejmuta. Vždy používejte takovou varnou nádobu, jejíž průměr odpovídá velikosti varné zóny. Jakou použít varnou nádobu S ohledem na fakt, že indukce vzniká pouze tehdy, když se v magnetickém poli nachází kovový předmět, varná nádoba přestane být zahřívána, jakmile ji z varné desky sejmete. Používejte varné nádoby vyrobené z materiálu, který umožňuje vznik indukce (feromagnetické látky). Ideální je používat varné nádoby litinové, smaltované nebo vyrobené ze speciální indukční nerez oceli. Nelze použít nádoby měděné, keramické, kameninové, skleněné, terakotové, hliníkové nebo vyrobené z nemagnetické nerez oceli. Nejvhodnějším způsobem jak zjistit, zda je nádoba vyrobena z vhodného materiálu, je použít magnet. Pokud je magnet dnem varné nádoby přichycen a ulpí na něm, nádoba je vyrobena z feromagnetického materiálu a lze ji použít ve spojení s indukční varnou deskou. Doporučujeme Vám používat varné nádoby s velmi rovným a silným dnem. Za žádnou cenu nepoužívejte varné nádoby s nepravidelným nebo nerovným dnem, protože by mohly poškrábat skleněný povrch. VHODNÉ NEVHODNÉ Akustický signál Anomálie jako: předmět (např. pánev nebo poklička apod.) položený na kontrolní zóně po dobu více než 10 sekund, únik vařící se tekutiny nebo pokrmu z hrnce a zasažení kontrolní zóny, dlouhý stisk nějakého tlačítka způsobí, že zazní akustický signál a varná deska se vypne. Chcete-li akustický signál vypnout, odstraňte jeho příčinu. Chcete-li varnou desku dále používat, znovu ji zapněte a zvolte varnou zónu, kterou chcete používat. Nastavte požadovanou úroveň výkonu. Bezpečné vypnutí varné zóny Vaše zařízení je vybaveno funkcí bezpečného vypnutí varné zóny, která varnou zónu po uplynutí určitého času v závislosti na nastaveném výkonu vypne (viz tabulka). Pokud byla tato funkce aktivována, na displeji výkonu se zobrazí 0. Například: zadní pravá varná zóna je nastavena na výkon 5 a přední levá zóna je nastavena na výkon 2. Zadní pravá zóna bude vypnuta po uplynutí 3 hodin provozu a přední levá po uplynutí 10 hodin provozu. Chcete-li aktivaci této funkce odblokovat, vypněte varnou desku stisknutím tlačítka. Úroveň výkonu Maximální doba provozu v hodinách hodin 3 5 hodin 4 4 hodiny hodiny hodiny 9 1 hodina Litina Smalt Speciální nerez ocel Měď, hliník, sklo, kamenina, keramika, nemagnetická nerez ocel Přehřátí Pokud by hrozilo přehřátí elektronických komponent Vaší varné desky, varná deska se automaticky vypne a na displeji výkonu se zobrazí -. Znak na displeji zmizí, jakmile teplota klesne zpět na normální úroveň. 9 CZ

10 Údržba a péče o varnou desku Rady k používání varné desky Chcete - li dosáhnout s Vaší varnou deskou optimálních výsledků, držte se při vaření a při přípravě pokrmů následujících základních pokynů: Používejte nádoby s rovným a hladkým dnem. Jedině tak je zajištěn bezprostřední kontakt dna varné nádoby s varnou zónou sklokeramické desky. Používejte nádoby s odpovídajícím průměrem. Nádoba by měla pokrýt celou plochu varné zóny, aby bylo maximálně využito uvolňované teplo. Ujistěte se, že dno nádoby je suché a čisté. Zajistíte tak lepší kontakt a delší životnost varné desky i samotného nádobí. Nepoužívejte stejné nádobí pro vaření na sklokeramické desce a na plynových hořácích. Vysoká koncentrace tepla u plynového hořáku může způsobit deformaci dna nádoby. S tímto nádobím pak na sklokeramické desce nedosáhnete očekávaného výsledku. Nikdy nenechávejte varnou zónu zapnutou, pokud na ní není postavena žádná varná nádoba. Došlo by k rychlému dosažení maximální teploty, což by mohlo vést k poškození topného prvku. Sklokeramická varná deska je odolná proti teplotním výkyvům a nárazům. Přesto může být poškozena nebo dokonce zničena ostrými nástroji nebo noži. V takovém případě okamžitě vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko. Varnou desku udržujte vždy v čistotě. Než zahájíte její čištění, ujistěte se, že jsou všechny varné zóny vypnuté a již zchladly. Rám z nerezové oceli Dlouhodobý styk s vodou o vysokém obsahu vápníku nebo s čistícími prostředky na bázi fosforu může na nerezové oceli zanechat skvrny. Doporučujeme proto rám po čištění dostatečně opláchnout a utřít do sucha. Měli byste též urychleně odstranit vodu, která příp. přeteče z hrnců. Čištění povrchu varné desky Keramické sklo použité pro výrobu povrchu varných zón je hladké a nepórovité. Dále je odolné vůči teplotním výkyvům a mechanickým nárazům za běžných podmínek používání. Proto Vám doporučujeme pečovat o varnou desku následujícím způsobem: Deska by měla být čištěna pravidelně vlažnou vodou a vytřena dosucha pomocí papírových ubrousků. Pokud je deska zašpiněná, vyčistěte její povrch speciálním čistícím prostředkem na sklokeramické desky. Poté ji opláchněte a vytřete dosucha. Zbytky jídla a jiné nečistoty mohou být odstraněny stěrkou. Čištění proveďte co možná nejrychleji, nečekejte až varná deska zchladne. Vynikajících výsledků dosáhnete, použijete-li speciální drátěnku z nerez oceli a vlny určenou pro čištění sklokeramických varných desek. Drátěnku navlhčete ve vodě s přídavkem saponátu. Jakmile je varná deska čistá, můžete její povrch pokrýt speciálním ochranným prostředkem: přípravky na čištění sklokeramických varných desek vytvářejí na povrchu desky ochrannou vrstvu, která zabraňuje, aby se na povrch desky přichytávaly nečistoty. Tento přípravek nejlépe aplikujte během doby, kdy je varná deska chladná nebo pouze mírně teplá. Dbejte na to, abyste vždy povrch varné desky opláchli vodou a vysušili: jinak by se čistící prostředky mohly při dalším vaření přitavit k povrchu desky. Doporučení Na čištění nepoužívejte abrazívní nebo korozívní látky jako jsou spreje na čištění trub a grilů, odstraňovače skvrn nebo rzi. Také nepoužívejte písek na nádobí a kovové drátěnky: i ty nejjemnější mohou nenávratně poškodit povrch varné desky. Doporučujeme Vám chránit varnou desku před kontaktem s jakýmikoliv předměty, které by se mohly na varné desce roztavit, jako jsou předměty z plastu, cukru nebo výrobky s vysokým obsahem cukru. Pokud Vám během vaření přeteče voda v hrnci, okamžitě ji odstraňte (ještě během doby, kdy je varná deska teplá), čímž zabráníte poškození povrchu varné desky. Tuto varnou desku používejte výhradně pro vaření. Na varnou desku nepokládejte žádné předměty. Varnou desku nepoužívejte jako pracovní plochu (např. pro odkládání pánví, pokliček, talířů apod.), ani na ní nic nekrájejte. Na varné desce neponechávejte alobal nebo plastové kuchyňské nádobí, jsou-li varné zóny horké nebo ještě teplé. K čištění varné desky nepoužívejte čistící metody používající páru nebo vysoký tlak. Na varnou desku nepokládejte kovové předměty (např. nože, lžíce, poklice apod.) Nikdy nezahřívejte neotevřené konzervy mohly by prasknout. Záruka se nevztahuje na poškození varné desky způsobené jejím nesprávným použitím. CZ 10

11 Poznámky CZ 11 CZ

12 Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: Servisní modrá linka: Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Merloni Elettrodomestici spa Via Aristide Merloni, Fabriano - tel. (0732) Italy 9/ GB

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL

Návod k obsluze VARNÝ PANEL Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Popis spotřebiče Instalace Zapínání a použití Bezpečnostní opatření a rady KIB 644 C E KIB 633 C E Péče a údržba Technický popis modelů Servis Popis spotřebiče Kontrolní

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze XF 905 Profi vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze XF 905 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Popis spotřebiče, 29 Ovládací panel KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z Spuštění a používání, 30-33 Zapnutí

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

FT 95 C. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

FT 95 C. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze FT 95 C Vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze FT 95 C Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

MB 91 Multifunkční trouba

MB 91 Multifunkční trouba MB 91 Multifunkční trouba Návod k instalaci a použití MB 91 CZ Multifunkční trouba Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QO KT 7104 QD KT 8104 QD

KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QO KT 7104 QD KT 8104 QD KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QO KT 7104 QD KT 8104 QD Vestavná skokeramická deska s dotykovými ovádacími prvky Návod k instaaci a použití CZ 2 KT 6004 Q KT 6001 H KT 6104 QD KT 7104 QD KT 7104

Více

K6C7M. Sporák se sklokeramickou deskou. Návod k instalaci a použití

K6C7M. Sporák se sklokeramickou deskou. Návod k instalaci a použití K6C7M Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a použití K6C7M Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti

Více

KBT 6114 ID KOT 7424 IO

KBT 6114 ID KOT 7424 IO KBT 6114 ID KOT 7424 IO Varná deska Návod k instalaci a obsluze KBT 6114 ID KOT 7424 IO Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ CZ NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek Ochrana před nebezpečím

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

FB 51 FB 51A FD 51 FR 54

FB 51 FB 51A FD 51 FR 54 FB 51 FB 51A FD 51 FR 54 Vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze FB 51 FB 51A FD 51 FR 54 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při

Více

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

K6 C51/R. Sporák 7 Cuochi. Návod k instalaci a použití

K6 C51/R. Sporák 7 Cuochi. Návod k instalaci a použití K6 C/R Sporák 7 Cuochi Návod k instalaci a použití K6 C/R Sporák 7 Cuochi Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k pouţití. Varný panel. Obsah VIX 644 CE VIX 633 CE. Varování, 2. Instalace, 3 Umístění spotřebiče Připojení elektrického napájení

Návod k pouţití. Varný panel. Obsah VIX 644 CE VIX 633 CE. Varování, 2. Instalace, 3 Umístění spotřebiče Připojení elektrického napájení Návod k pouţití Varný panel Obsah Varování, 2 Instalace, 3 Umístění spotřebiče Připojení elektrického napájení Popis spotřebiče, 5 Ovládací panel VIX 644 CE VIX 633 CE Spuštění a pouţívání, 6 Zapnutí varného

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9

Více

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze Elektrická trouba Návod i instalaci a obsluze FZ 61.1 FZ 61.1 IX FZ 612.2 FZ 612.1 IX FZ 62 C.1 FZ 62 C.1 IX FZ 65.1 FZ 65.1 IX FZ 65 C.1 FZ 65 C.1IX F 60.1 F 60.1 IX FQ 61.1 FQ 61.1 IX FD 61.1 Návod k

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

FD 97 P. Pečící trouba. Návod k instalaci a obsluze

FD 97 P. Pečící trouba. Návod k instalaci a obsluze FD 97 P Pečící trouba Návod k instalaci a obsluze FD 97 P Pečící trouba Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

DVG 652 A Myčka nádobí

DVG 652 A Myčka nádobí DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při vybírání

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

FB 86. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

FB 86. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze FB 86 Vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze FB 86 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké

Více

CK 04 Vestavná varná deska

CK 04 Vestavná varná deska CK 04 Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití CK 04 CZ Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba

FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba Návod k instalaci a obsluze FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company SpA.

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel.

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel. Nezbytná preventivní opatření Přečtěte si následující instrukce velmi pečlivě, protože Vám poskytnou užitečné informace o instalaci zařízení a jeho údržbě pro případnou prevenci před možným zraněním. Odstraňte

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky Návod k obsluze 1 Návod k obsluze pro BWHI609 60 cm indukční varná deska s předním dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská

Více

Ponorný mixér Návod k použití

Ponorný mixér Návod k použití Ponorný mixér Návod k použití CZ SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RSS Před použitím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více