AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE"

Transkript

1 Č í s l o v y d á n í : 1 / Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Aktivity projektu v kostce Rozhovor Family Pointy Coworking 3 Portrét vědkyně 4 Tátové čtou dětem 4 Realizované a připravované aktivity projektu Poradna Slovník Uvnitř tohoto vydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Vážení čtenáři a čtenářky, Přinášíme nové informace o hlavních aktivitách projektu Prolomit zeď. G e n d e r C e n t r u m, informační, konzultační a vzdělávací centrum pokračuje v poskytování poradenství a vzdělávání v otázce rovných příležitostí žen a mužů. Realizované i plánované aktivity jsou průběžně z v e ř e j ň o v á n y n a internetových stránkách které mají i svou facebookovou podobu. Hlavní partner projektu, Třebíčské centrum, uskuteční kurz Podnikání v oblasti péče o děti, který se uskuteční v březnu 2015 (podrobnosti z v e ř e j n í m e n a internetových stránkách Gender Centra i Třebíčského Centra.). Proběhl další kurz určený zájemcům a zájemkyním o podnikání Small business, podrobnosti naleznete na str února se z důvodu velkého zájmu uskutečníl další seminář Zákoník práce s ohledem na práva žen, který lektorovala JUDr. Daniela Světlíková a kterého se zúčastnili zástupci a personalisté regionálních firem, nestátního neziskových organizací a městské samosprávy. Kurz byl tentokrát zaměřen na p r a k t i c k é a s p e k t y problematiky a příklady z praxe. Vzdělávání bylo i nadále podpořeno a to novými aktivitami Ekonomické a technické minimum, které proběhly během ledna a února Kurzu se zúčastnili zejména ti, kdo potřebují rozšířit kvalifikace do dalšího oboru a tím zvýšit podpořit svůj kariérní růst. ONLINE PORADNA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Gender Centra je již přehledně zaplněna zaslanými dotazy a fundovanými odpověďmi odborníka., mezi kterými můžete naleznout třeba i odpověď na problém, který vás zajímá. Pokud ne, neváhejte nám napsat. Dotaz můžete vložit pomocí formuláře. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu L i d s k é z d r o j e a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. ROZHOVOR se starostkou obce Menhartice paní Boženou Gliganičovou Pokud pojedete z Jemnice směrem k hraničnímu přechodu Vratěnín musíte projet obcí Menhartice., kde žije 140 obyvatel. Její starostka, paní Božena Gliganičová k životu zde říká: Vesnice je to čistá a upravená. Lidé tam žijí rádi. Dokazují to i tím, že nikdy nepřerušili lidové zvyky. O masopustě projde průvod s hudbou vesnicí. Muzikanti hrají dům od domu a masky při tanci provedou domácí obyvatele. O Velikonocích chodí děti s řehtačkami a lidé je odměňují koledou. Nejkrásnější tradicí je jistě vánoční vyzpěvování a zvonění koledy, kdy obcí prochází se zvoněním

2 S t r á n k a 2 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 1 / zvonečků průvod. Sedmkrát se lidé zastaví, aby si zazpívali společně koledu. Cestou je doprovázejí světla svíček z vyzdobených oken domů.... My jsme se paní starostky zeptali několik otázek z oblasti rovných příležitostí v místní samosprávě. Kdy jste se stala starostkou a co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat? Starostkou jsem se stala v r tím, že jsem se zainteresovala o osamostatnění naší obce od města Jemnice. Jaká byla první věc, kterou jste udělala, když Vás zvolili do funkce starostky? První věcí bylo nutno prostudovat zákony a zařídit kancelář. Co si myslíte o současném zastoupení žen v politice? Ovlivňuje podle Vás podobu politiky? Stále je mámo žen v politice, ale ono je problematické. Jsou ženy,které mají zájem o kariéru, ale více je žen zaměřených na rodinu. Jaký je poměr žen a mužů ve vašem zastupitelstvu? Jsem jediná žena v našem zastupitelstvu, ale podařilo se mi přesvědčit další ženu, aby kandidovala do letošních voleb. Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru? Proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít? Nejsem pro zavádění jakýchkoliv kvót. Na jaké komplikace by se měly ženy plánující obdobný post připravit? Hlavně na komplikace s občanyvšem se nezavděčíte, někdy s úřady a také bude trpět rodina. Jak složité či snadné je prosazovat na komunální úrovni tzv. rovné příležitosti ženy a muži na rodičovské dovolené, senioři? Myslím, že je na rozhodnutí každého muže či ženy, zda si zvolí rodičovskou dovolenou, ona to vlastně není dovolená, vychovala jsem tři děti, tak vím, co to obnáší. Realizujete v rámci obce akce, které přispívají k osvětě v oblasti rovnosti žen a mužů? Ne Jak dosahujete slaďování profesního a rodinného života? Vždy musíte něco ošidit na úrok toho druhého. Co Vás osobně, jako starostku, aktuálně nejvíce těší a co Vám naopak ubírá nejvíce sil? Aktuálně mě těší, že se podařila postavit kandidátka do voleb, nejvíce sil a času ubírá vyplňování nesmyslných tabulek. Zbylo Vám nějaké hobby či koníček, kterého se nehodláte vzdát? Ráda se starám o kytičky a teď mě nejvíce těší vnouček. Děkuji. Rozhovor připravila Kateřina Skřebská KONTAKTNÍ FAMILY POINT V JIHLAVĚ A V TŘEBÍČI V Jihlavě byl v lednu zahájen provoz kontaktního Family Pointu. Místo přátelské rodině najde veřejnost v Palackého ulici nedaleko centra krajského města. Postupně budovaná síť center pro rodinu se opět rozrostla. Na Vysočině jsou nyní v provozu tři kontaktní centra, řekl krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Jihlava se přiřadila k městu Třebíč, kde Family Point sídlí v budově Městského Úřadu a jako kontaktní Family Point působí již od listopadu minulého roku. Centra poskytují zázemí pro rodiče s dětmi. K dispozici je tu přebalovací pult, hrací koutek či kuchyňka. Vedle péče o děti lze místo využít také k odpočinku nebo se informovat o prorodinných a volnočasových aktivitách v regionu. V rámci zaběhnutého provozu se počítá také s pravidelnou organizací přednášek. V Jihlavě navíc, ve stejných prostorách, má své místo také Senior Point, který se sem přestěhoval z budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina. Senior Point se zaměřuje na služby a pomoc lidem v předseniorském a seniorském věku. Zájemci se tady dozvědí informace o problematice aktivního stárnutí, celoživotního vzdělávání nebo také zdravého životního stylu. Přiblížením obou míst vycházíme vstříc stále aktuálnější podpoře mezigeneračních vztahů, dodal radní Krčál. Budování Family Pointů je v Kraji Vysočina jednou z klíčových aktivit projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině.

3 S t r á n k a 3 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 1 / COWORKING Dobrá zpráva: nemusíte platit desetitisíce za soukromé školičky a chůvy. Pokud bydlíte v Praze, Brně, Ostravě nebo v Kladně, máte m o ž n o s t v y u ž í t s l u ž e b coworkingových center s hlídáním dětí. Pokud to štěstí nemáte, třeba si v tomto článku najdete inspiraci pro rozjezd vlastního podnikání Coworking je založen na jednoduchém principu. Jde o sdílený pracovní prostor se židlemi, stoly, wifi připojením k internetu, většinou i s oddělenými zasedacími místnostmi a občerstvením. Tady si rezervujete a zaplatíte pracovní místo a ve vymezeném čase si můžete vyřizovat svoje záležitosti. Pak sklapnete notebook a jdete. Nemusíte platit měsíční pronájem v kanceláři, kterou využijete dvakrát týdně na čtyři hodiny, nemusíte se starat o úklid, papíry do t i s k á r n y, mléko do kafe a s p o u s t u dalších věcí. V posledních letech navíc v Česku v z n i k a j í coworkingová centra zaměřená přímo na specifickou klientelu rodiče s malými dětmi, typicky od jednoho roku do šesti let. Chtějí-li rodiče malých dětí začít pracovat, nejvíc jim v tom brání nedostatek možností, kde pracovní činnost zahájit, a také nedostatek hlídacích služeb, říká Lenka Šebelová z Coworking Centra v Brně. Navíc zaměstnavatelé nemají velký zájem na slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnankyň. Nejčastějšími klienty baby-freindly center jsou osoby samostatně výdělečně činné. Samozřejmě, pokud jste před mateřskou seděla za k a s o u, d ě l a l a a s i s t e n t k u generálnímu řediteli nebo operovala v nemocnici, coworking vám v návratu do práce příliš nepomůže. Kdo je tedy typickým klientem? Podle Pavlíny Mertové z Ateliéru Pexeso v Praze je rozptyl široký. Využívají nás lidé z nejrůznějších oborů. Od účetních, IT, studentky píšící doktorandské práce, profesorka se zde připravuje na hodiny, které vyučuje, nebo píše články pro odborné časopisy. Jsou zastoupeny i kreativní profese jako fotografka, která si zpracovává fotografie, pracují u nás architektky. Hodinovou zasedací místnost využívají psycholožky k sezením se svými klienty. BABY FRIENDLY PRACOVIŠTĚ Jak to v takovém speciálním c e n t r u o b v y k l e v y p a d á? K r o m ě klasického pracovního zázemí tu n a j d e t e a l e s p o ň oddělený dětský koutek s hračkami, ve většině případů však mají děti k dispozici velkou hernu s prostorem na jídlo a k němu klidovou místnost na kojení, spaní a podobné. Výhodou coworkingu v našem podání je možnost pracovat a nechat hlídat dítě v jednom objektu, rodiče tedy šetří čas, říká Lucie Krausová, koordinátorka pražského centra MUMraj. Největším bonusem jsou ovšem chůvy tety, které se dětem věnují, hlídají je a v ideálním případě pro ně vymýšlejí natolik zábavné činnosti, aby si robátka na maminku či tatínka ani nevzpomněla. Rodiče jsou poblíž, kdyby přišel nezvladatelný smutek, ale mohou se v klidu soustředit na práci a jen občas se zastaví nenápadně přesvědčit, že dítě nepláče steskem.. Rodiče často využívají možnost přijít se podívat do herny za svým dítětem a informovat se o tom jak se mu daří, zda něco nepotřebuje nebo jakou má náladu. Chceme, aby odloučení dětí a rodičů probíhalo s co nejmenším stresem, potvrzuje Pavlína Mertová z Ateliéru Pexeso v Praze. Samozřejmě, každá legrace něco stojí a ne každé malé dítě vůbec unese odloučení od rodiče. Ale za pokus to stojí. Provozovatelé všech oslovených coworkingových center se shodují: zájem o naše služby tu je. A pokud žádný podobný prostor okolo nemáte, můžete ho zkusit založit a hned máte nápad, co dělat i po rodičovské dovolené. Na rozjezd a provoz centra lze případně požádat i o grant z Evropských sociálních fondů, protože bezesporu jde o užitečné projekty, které pomáhají těžko zaměstnatelným skupinám obyvatel. Zásadní zisky ale asi nečekejte. Zdroj: peníze.cz

4 S t r á n k a 4 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 1 / PORTRÉT Maire O'Neill Přední světová vědkyně a výzkumná pracovnice Členka prestižní instituce The Irish Academy of Engeneering (Irská akademie technických věd). Nejmladší profesorka technických věd v historii Queen s University v Belfastu. Nedávno jmenovaná Vynálezcem roku. Na prahu síně slávy z oblasti vědy (Semta Engineering Hall of Fame). Profesorka Maire O'Neill pochází změstečka Glenties, hrabství Donegal ležícího na západě Irska. Od svého mládí žije v Belfastu v provincii Severní Irsko (VelkáBritánie), kde nyní pracuje v Centru pro bezpečné informační technologie (CSIT ) na Queen s University. Skromná Maire je jedním z pěti lidí vybraných do užšího výběru k zařazení dosíně slávy z oblasti vědy (Semta Engineering Hall of Fame), která vyzdvihuje a upozorňuje na nejinspirativnější a nejinovativnější vědce z oblasti techniky ve Velké Británii. Mimoto je uznávána jako jedna z předních evropských odborníků na digitální bezpečnost, nedávno vyhrála britskou cenu Vynálezkyně roku v oblasti práce na zabezpečení vysoké rychlosti dat. Její výzkum zahrnuje navrhování nových bezpečnostních řešení pro komunikační aplikace jako jsou e- mail, cloud, set-top boxy a mobilní technologie. Maire poznamenává, že v oboru strojírenství jsou ženy zastoupeny již dlouho, ale stále jsou velmi nedostatečně zastoupeny v této profesi. "Snažím se zapojit do akcí na podporu inženýrství na úrovni středního školství, řekla k tomu. "Byla jsem součástí iniciativy s názvem Akademické sdružení žen ve vědě (Scientific Women Academic Network). A pokračuje Queen s University získala stříbrnou medaili v Athena SWAN Charter Awards (vyhlášení cen dle listiny, která vyzdvihuje aktivity k prosazování kariéry žen ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu v oblasti věd, techniky, strojírenství, matematiky a medicíny ( Stemm ) za naši podporu žen v oblasti výzkumu a akademické obci. Vedla jsem tým, který vyhrál cenu pro naše oddělení na Queen s univezitě. Jsme na to hrdi a neustále se snažíme řešit nedostatek žen v našem oboru a co pro to udělat. Ke své kariéře dodává, že chce být i nadále úspěšná v tom, co dělá a zároveň ji dobře slaďovat se svým rodinným životem. Maire má dvě děti ve věku dva a pět let, se kterými si podle ní nejvíce užívá čas strávený aktivitami v přírodě. Zdroj: The Belfast Telegraph STARTUJE NOVÝ PROJEKT Tátové čtou dětem Chlapci čtou výrazně méně než dívky. Proto od ledna probíhá ve všech knihovnách ČR a na sociálních sítích kampaň, která podporuje táty ve čtení svým dětem. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM) zahajují v lednu společnou kampaň na podporu čtení Tátové čtou dětem. Kampaň bude probíhat v knihovnách po celé České republice a na sociálních sítích. Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí. Chlapci čtou výrazně méně než dívky a tento rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. V dospělosti čtou sami otcové výrazně méně než matky (výrazně méně také knihy nejčastěji noviny). Je tedy patrné, že čtenářství knih se stává genderově vyhraněnou činností chlapci nemají ve svých otcích dostatečný vzor neb otcové sami nečtou. Cílem kampaně bude proto podpořit táty v tom, aby svým dětem četli. Chceme povzbudit otce, aby byli ve čtení dětem aktivnější, mohou tak pozitivně ovlivnit rodinné vztahy, ale i čtenářské návyky a školní výsledky svých potomků, říká PhDr. Martin Jára, psycholog a ředitel Ligy otevřených mužů. V průběhu března budou vyhodnoceni tátové čtenáři nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní ocenění nejlepšího táty čtenáře. V průběhu kampaně bude každý týden Liga otevřených mužů dávat tátům tipy na knihu ke čtení pro své děti.

5 S t r á n k a 5 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 1 / Z realizovaných aktivit projektu SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE S OHLEDEM NA PRÁVA ŽEN Seminář proběhl 19. února v prostorách Městského Úřadu Třebíč. Zúčastnili se jej ti, kdo absolvovali úspěšný seminář na toto téma v listopadu minulého roku, který také lektorovala JUDr. Daniela Světlíková, advokátka zabývající se pracovním právem, ochranou lidských práv, živnostenským, občanským a rodinným právem, která zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a ve sporech na ochranu osobnosti. Spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou osob před sociální exkluzí. SMALL BUSINESS Od října 2014 do ledna 2015 probíhal kurz Small business, který byl určen začínajícím podnikatelům/ podnikatelkám či osobám uvažujícím o zahájení podnikatelské činnosti. Kurz probíhal v odpoledních hodinách a byl rozdělen na teoretickou část, praktickou částa část e-learningu celkem 285 hodin. Kurz byl rozdělen do následujících modulů komunikačně motivační modul, ekonomickomarketingový modul a bankovnictví, modul legislativního minima, modul písemného hospodářského styku, informační technologie a základy daňových a účetních systémů. Účast a informace získané v tomto kurzu usnadní účastníkům začátek samostatné výdělečné činnosti a minimalizují rizika při realizaci vlastních podnikatelských záměrů. PŘIPRAVOVANÝ KURZ PODNIKÁNÍ V OBLASTI PÉČE O DĚTI Kurz je určen pro zájemce z řad veřejnosti, ale i pro rodiče pečující o děti. Cílem je v první řadě představit legislativní možnosti v oblasti péče o děti a upozornit na jednotlivá specifika podnikání v této oblasti. Následně účastníci získají informace, odborné poznatky i praktické rady týkající se péče o děti samotné. Prezenční část bude doplněna e-learningem (test, doplňující materiály a vzorové smlouvy). Všichni účastníci také získají nově vytvořený manuál Začínáme podnikat ve službách péče o děti, který je výstupem projektu Rodina základ kariéry. Ve spolupráci s Třebíčským centrem o.p.s. v březnu Přednášející Bc. Anna Machátová. Podle potřeb rodičů je zajištěno hlídání dětí.

6 S t r á n k a 6 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 1 / Slovníček Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Tento významný dokument byl přijat Valným shromážděním OSN v roce 1979, bývalá Československá socialistická republika jej podepsala v Kodani dne 17. července Ratifikační listina byla po vyjádření souhlasu Federálního shromáždění a ratifikaci prezidentem uložena dne 16. února Úmluva vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 27 odst března 1982 a byla publikována ve Sbírce zákonů jako vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 62/1987 Sb. Po rozpadu země k 1.lednu 1993 se Česká republika stala 19. ledna 1993 členskou zemí OSN a přijala všechny související povinnosti vztahující se k ochraně lidských práv, včetně této úmluvy. Podle čl. 17 Úmluvy byl zřízen Výbor pro odstranění diskriminace žen, koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků z mezinárodních smluv o lidských právech, je od roku 1998 zmocněnec vlády pro lidská práva a Rada vlády ČR pro lidská práva. Zásada rovného odměňování Stejná odměna za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných podmínkách, při stejných nebo nesrovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce, a to při pracovním poměru ke stejnému zaměstnavateli. Odměna stanovená podle těchto kritérií náleží každému, kdo příslušnou práci vykonává, bez ohledu na to, zda je to muž nebo žena. Ženská lobby v politice Politická platforma, v rámci níž dochází ke komunikaci genderových témat ať už uvnitř politických stran, nebo napříč politickými stranami. Když byla například v Belgii na kandidátních listinách prosazována ústavní podoba zipového systému (systém střídání ženy a muže na kandidátní listině politické strany), spolupracovaly ženy napříč politickými stranami. Česká ženská lobby (ČŽL) je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Volební právo žen Volební právo bylo ústředním politickým požadavkem ženského hnutí v 19. a 20. století. Realizace byla velmi dlouhodobá. Jako první získaly volební právo ženy v Austrálii v roce 1861.Ve Švédsku to bylo v roce 1862, ve Finsku to bylo v roce 1863, ovšem volit v obecních volbách mohly pouze neprovdané zámožné ženy. V jednotlivých státech USA bylo přijato úplné volební právo bez jakýchkoliv omezení. Po 1. světové válce se prosadilo volební právo pro ženy ve Velké Británii, čemuž předcházela léta bojů.v Německu to bylo v roce 1919, v Československu to bylo v roce 1918 se vznikem samostatné republiky. Ve Francii, Itálii, Belgii a dalších státech dostaly ženy volební právo až po 2. světové válce. Jako poslední v Evropě získaly volební právo ženy v bohatém Švýcarsku - v roce 1971! Poradna Koncem srpna bude mít syn 2 roky a já se mám vrátit do práce. Zaměstnavatel mi nabídl pouze částečný úvazek. Chtěla bych vědět, pokud to vezmu, můžou mě propustit po pár měsících, i když mám malé dítě? Neoficiálně se ve firmě mluví o tom, že se má ve velkém propouštět... Z obsahu dotazu vyplývá, že zaměstnankyně bude čerpat rodičovskou dovolenou pouze do dvou let věku dítěte. V souladu s pracovní smlouvou by tedy měla začít vykonávat svoji práci ve sjednaném místě. Pokud jí zaměstnavatel nabízí zkrácený úvazek, není povinností zaměstnankyně na tuto úpravu rozsahu pracovní doby přistupovat, neboť se jedná o zájem zaměstnavatele, který může být realizován pouze vzájemnou dohodou. Pokud by se zaměstnankyně úpravu pracovní smlouvy, tedy tzv. poloviční úvazek, sjednala, bude v pracovním poměru jako každá zaměstnankyně pečující o malé dítě. I pro ni bude platit 53, resp. 54 Zákoníku práce, tj. tzv. ochranná doba, ve které je zaměstnankyně pečující o malé dítě zvýšeně chráněna před možností výpovědi ze strany zaměstnavatele, s výjimkami uvedenými v 54 Zákoníku práce. Při běžných organizačních změnách platí zákaz výpovědi pro matky pečující o malé děti absolutně. Výjimky jsou dány zmíněným ust. 54 Zákoníku práce, pokud by nastaly u zaměstnavatele výpovědní důvody uvedené v 52 písm. a) a b) Zákoníku práce, tj. ruší-li se zaměstnavatel (jeho část) nebo přemísťuje-li se (jeho část). Pak by mohla zaměstnankyně obdržet od zaměstnavatele výpověď. Další otázky a odpovědi naleznete v online poradně na webu Gender Centra.

7 S t r á n k a 7 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 1 / Realizátor projektu Partneři projektu Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: web: GENDER CENTRUM Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: gsm: web:

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Jak sladit rodinu a zaměstnání

Jak sladit rodinu a zaměstnání Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00178, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční zpráva annual report 2014 C E N T R U M P O D P O R Y P O D N I K Á N Í P R A H A, o. p. s. výroční

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více