Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014 Slovo starostky Vážení čtenáři, přemýšlela jsem, o čem Vám dnes budu psát Nejvíc mě v tomto měsíci zaujalo jednání na Úřadu práce v České Lípě. Úřad práce se snaží koordinovat práci s nezaměstnanými a neustále a velmi iniciativně, aktivně pomáhá nejen nezaměstnaným, ale také zaměstnavatelům a takése snaží řešit problematiku nezaměstnanosti s obcemi jako zaměstnavateli i politiky. Jako starostka se zúčastňuji pravidelně setkání zaměstnanců úřadu práce se starosty, kde jsme průběžně informováni o činnosti úřadu o nových nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. Jsme průběžně seznamováni s počtem nezaměstnaných v naší oblasti a průběžně se informujeme s ostatními starosty o plánovaných rušením pracovních míst u významných zaměstnavatelů o jejich ukončení činnosti nebo naopak o nově vzniklých pracovních místech. Podobná setkání vedení úřadu práce probíhají se zástupci velkých zaměstnavatelů. V minulosti jsem se pravidelně těchto setkání zúčastňovala za státní podnik Diamo. Vím, jak důležitou roli úřady práce sehrávají nejen při hledání pracovních míst, ale také při jejich obsazování. Práce zaměstnanců úřadu práce je velmi náročná. Jedná se o práci s lidmi různých věkových skupin, různých národností, s lidmi Foto: Milena Honzírková s různými osudy. Musí umět jednat s mladým člověkem, který chce pracovat, ale nemá praxi a proto nemá zaměstnání, musí jednat s lidmi, kteří jsou dlouho doma a touha po práci má velký vliv na jejich nálady. Potkávají se s lidmi, kteří nikdy nepracovali a pracovat nechtějí Jejich práce není jen rutinou administrativní prací, ale je často psychologickým pohovorem s velkým důrazem na sociální pochopení problému. Problematika nezaměstnanosti trápí naši společnost. Pro Vaši zajímavost uvedu několik aktuálních čísel: lidí nemělo k v ČR zaměstnání, k počet vzrostl nezaměstnaných, tj. 8,6 %. Z toho počtu lidí hledalo zaměstnání v našem kraji, k počet vzrostl nezaměstnaných, tj. 8,8 % a z toho 6709 lidí hledalo práci v našem okrese, k počet vzrostl 7134 nezaměstnaných, tj. 8,6 %. Ve Stráži pod Ralskem nemá zaměstnání z celkového počtu lidí v produktivním věku celkem 7,4 % občanů. Okres Česká Lípa přitom k nabízel 366 volných míst. Když si uvědomíme,že některé občany úřad práce z důvodu různého porušení vyřadil z evidence nezaměstnaných, máme nezaměstnaných mnohem víc, než se uvádí. Dokončení na str. 3 cena 6 Kč Mezinárodní den žen Mezinárodní den žen se nezrodil jako svátek. Jeho původ nehledejme v touze po oslavě ženství v podobě Venuše tajemné plodivé síly. Mezinárodní den žen je holdem schopnosti žen konat jinak, než jak je po staletí vnímá většinová společnost. Osmý březen připomíná ženské vzpoury minulosti, které se odehrály ne zjednodušeně proti mužům, nýbrž proti zbytečnému utrpení a proti nerovnosti. MDŽ vychází z hesla žen Velké francouzské revoluce Volnost, rovnost, sesterství. Pod tímto heslem byl vůbec poprvé v moderních dějinách formulován požadavek rovného volebního práva demonstruje v New Yorku žen za kratší pracovní dobu, vyšší mzdy, volební právo a za zákaz dětské práce. Tím, že tvrdě šly za svým cílem a byly ve svých požadavcích částečně úspěšné, založily protestní březnovou tradici. Ta se r přenesla i na evropskou půdu. V květnu 1908 vyhlašuje socialistická strana na základě těchto protestů poslední únorovou neděli dnem oslav amerického Národního dne žen na Mezinárodní ženské konferenci v Kodani navrhne Klara Zetkin, zástupkyně německých socialistek, aby Den žen nabyl mezinárodního charakteru. Návrh je přijat a je rozhodnuto, že bude slaven na počest hnutí za ženská lidská práva (včetně volebního práva žen). Pro Mezinárodní den žen zatím není vybráno žádné konkrétní datum Klara Zetkin, německá sociální demokratka, zorganizovala první demonstrace pod hlavičkou Mezinárodního dne žen. V ulicích Rakousko-Uherska, Dánska, Německa a Švýcarska se tehdy sešlo přes milion žen a mužů, kteří požadovali volební právo pro všechny a rovné právo na práci. Osmý březen upomíná i na podpis úmluvy Organizace spojených národů z roku 1945 ze San Francisca, která představuje první mezinárodní ujednání prohlašující rovnost pohlaví základním lidským právem výročí MDŽ 729 delegátek ze 73 zemí se setkalo na konferenci v Kodani. Byla zde přijata deklarace o podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. Uznání MDŽ znamená kromě jiného i uznání principu vyhlášeného OSN v roce 1975, podle kterého nemohou být žádné sociální, ekonomické a politické problémy řešeny bez rovného zapojení žen do rozhodovacích procesů. Dokončení na str. 4

2 březen 2014 Strážský ruch Na to, že je únor, tak to vypadá, že tu máme jaro tedy soudě podle toho nezvykle teplého počasí venku V půlce února ve dvou termínech přišli do budovy Základní školy budoucí zájemci o základní vzdělání v doprovodu svých rodičů přišly dětičky k zápisu do 1. třídy. Děti byly šikovné, paní učitelky milé, a tak se už určitě všichni těší na nový start v září V kulturním domě probíhaly a stále probíhají zajímavé akce: kulturní pro děti ples maškarní a pro dospělé ples hasičský; stavební oprava (nová výmalba) velkého sálu a kinosálu. Konečně totiž došlo k realizaci dotace na opravy našeho kulturního domu. A tak máme ve velkém sále nový bílý strop, v kinosále bílé stěny i strop, nové kobercové obložení, částečně vyměněná světla a důstojnější šatnu pro umělce a účinkující. Ke spokojenosti nám ještě chybí kulturnější a modernější zázemí toalet Počasí přeje i pracovníkům technické správy města a dovoluje jim provádět práce, které by dříve mohli provádět tak v březnu kácení náletových dřevin v oblasti pláže a nyní probíhají stejné práce i na zámeckém vrchu. Došlo také i na úklid štěrku, který snad již do jara nebudeme potřebovat Životní jubilea březen 2014 (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Aszmongyová Danuše Blažíčková Anna Buňková Marie Fantová Jitka Hájková Jana Kracík František Křiklán Josef Lašťovka Miloš Lhotáková Hana Louda Bohuslav Lubovský Zbyněk Marek Petr Moulisová Ivanka Nedvalová Jindřiška Němcová Zdeňka Nová Hana Novák Jiří Novák Josef Novotná Jana Ottmarová Božena Panošková Daniela Paříková Marie Polášková Emília Pravda Eduard Rajtrová Dagmar Remiášová Ludmila Rosenkrancová Anna Slavíková Ivana Sodomková Dagmar Svítková Julie Šamonilová Jana Vanclová Jaroslava Zajíček Vladimír Wasylyszynová Helena Poděkování Děkuji všem spolupracovníkům i ostatním blízkým mé zesnulé manželky Růženky Bernatové, kteří mně i celé mé rodině projevili upřímnou soustrast a přišli ji vyprovodit na její poslední cestě. Za zarmoucenou rodinu děkuje František Bernat A na závěr jednu informaci majetek města je nadále zhodnocován: z 273 bytů v majetku města jich 71 (tj. dva bytové domy) bude mít nová okna a 125 bytů (tj. tři bytové domy) budou mít znovu zprovozněn domácí telefon a elektrický otvírač dveří. strana 2 Ing Jitka Urbánková, vaše místostarostka Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat Sboru pro občanské záležitosti ve Stráži pod Ralskem za blahopřání k mému jubileu, které mě velice potěšilo. Hana Benkovská

3 březen 2014 Výměna oken v bytových domech V průběhu měsíce března se dočkají nájemníci v bytových domech Jižní č.p. 268 a Máchova č.p. 4 výměny dřevěných oken za nová plastová. Další akce v tomto měsíci čeká nájemníky bytových domů Hornická č.p , Jižní č. p a č.p Jedná se o rekonstrukci stávajících domovních zvonků a elektrických vrátných u vstupních dveří těchto domů, které jsou v této době nefunkční. Na obě akce byly zpracovány podrobné harmonogramy postupů prací, se kterými byli nájemníci v předstihu seznámeni. Žádáme Vás tímto o respektování termínů uváděných v harmonogramech, které se Vás konkrétně týkají. Zároveň se tímto omlouváme za případné zvýšení hlučnosti a dalších negativních vlivů, které s těmito pracemi souvisí. Bc. Monika Procházková, vedoucí OSMaRM Slovo starostky...dokončení z titulní strany Trh práce dlouhodobě nefunguje. Stát se snaží podporovat zaměstnanost a vytváří různé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které nás všechny stojí hodně finančních prostředků. Město dlouhodobě využívá např. veřejně prospěšné práce (VPP). Stát hradí obcím, které zaměstnají osobu v evidenci nezaměstnaných příspěvek 12 tis. Kč. Při minimální mzdě je to vč. odvodu pojistného v podstatě náhrada celkových mzdových nákladů. Počet nezaměstnaných, kteří mohou být zaměstnání na VPP je omezen, je také omezena délka pracovního poměru. V současné době můžeme na VPP přijímat pouze na dobu 6 měsíců. Podmínkou je také, že nezaměstnané musíme obměňovat tak, aby měli možnost alespoň na krátkou dobu postupně všichni nezaměstnaní. Pro rok 2014 je novým nástrojem tzv. AKTI- VIZAČNÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST, kterou mohou využívat obce, příspěvkové organizace, spolky. Jedná se o krátkodobé pracovní poměry na dohodu o provedení práce, max. 40 hodin měsíčně. Maximální příspěvek je 60 Kč za odpracovanou hodinu. Šanci mají nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci úřadu. Stále existuje tzv. Veřejná služba, kterou mohou nezaměstnaní vykonávat dobrovolně, pokud se s obcí domluví. Za tuto práci nemají nárok na plat. Obec může nabídnou sama motivační odměnu, případně stravenky podle svého uvážení. Byla jsem překvapena, že v některých krajích stále veřejnou práci využívají. Myslíte, že by na úřad někdo třeba jen za stravné nastoupil? Jsem pesimista. Ani když byla tato práce uzákoněna a nezaměstnaní museli povinně do práce, Stráž neměla pomalu koho zaměstnat. Nebyl zájem! Stráž má na svém území mnoho významných zaměstnavatelů a díky jim by mohla být nezaměstnanosti nula. A není! Johnson Controls přijímá do pracovního poměru cizince. Raději by zaměstnával místní lidi, dokonce své zaměstnance sváží, ze širokého dalekého okolí, ale aby zajistil plnění svých úkolů, nezbývá mu nic jiného než hledat své zaměstnance za hranicemi našeho státu. Dokonce Pampeliška, zaměstnavatel, který působí v našem městě velmi krátce, hledá nové zaměstnance a paní ředitelka si stěžovala, že ve Stráži nechtějí lidí pracovat. Přesto, že stát zaručuje minimální mzdu a zákoník práce zajišťuje zaměstnancům tolik výhod, naši nezaměstnaní si chtějí stále vybírat a raději zůstávají doma. Je pro ně výhodnější zůstat na sociálních dávkách? Chtějí někteří lidé vůbec pracovat? Nechtějí! Vaše starostka Nabídka pracovních míst Domov pro seniory Pampeliška ve Stráži pod Ralskem nabízí tato pracovní místa: Pro muže: rozvoz stravy a pomocné práce v kuchyni - úvazek 6 hod., pouze na ráno řidičský průkaz B, vstřícnost, ochota pečovatel (péče o seniory) - úvazek 8 hod., ve směnném provozu vzdělání pečovatelské, sanitářský kurz nebo kurz pracovníka v sociálních službách, který zajistí zaměstnavatel Pro ženy: pečovatelka (péče o seniory) - úvazek 8 hod., ve směnném provozu vzdělání pečovatelské, sanitářský kurz nebo kurz pracovníka v sociálních službách, který zajistí zaměstnavatel STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST březen 2014 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin sociální pracovník - VŠ vzdělání sociálního směru Bc. nebo Mgr., nejlépe praxe alespoň 3 roky, zajišťuje agendu klientů Domova, Standardy péče o seniory úklidové práce - brigádnice nepravidelně (výpomoc) Informace o všech pracovních místech podá vedoucí Domova pro seniory p. Bočková, tel.: , nebo , Požadavky: slušnost, vstřícnost, empatie, zdvořilost, pracovitost. Evidence na ÚP není překážkou. sobota 8.3. neděle 9.3. sobota neděle 16.3 MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj. tel MUDr. Ladislav Záruba Jižní 1903, Česká Lípa tel MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž p/r tel MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel sobota neděle sobota neděle MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Pavel Kalous Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel strana 3

4 březen 2014 MDŽ...dokončení z titulní strany Jaký má ovšem MDŽ význam pro naši současnost? Volební právo máme, studovat vysoké školy můžeme, proti diskriminaci na pracovním trhu máme zákony, jsme relativně svobodné Co by nás v naší dnešní situaci mělo hnát do ulic? Je zřejmé, že smysl MDŽ se mění, že země, v nichž vznikl a v nichž se rozvinul, narážejí na problémy rafinovanějšího intimnějšího rázu, které se řeší u soudů a ne na transparentech. Na problémy s nerovností žen a mužů a diskriminací žen, které jsou sice v proklamativní rovině rádoby vyřešeny, v rovině žité jsou ale stále v podhoubí všeho našeho jednání a vnímání. Jsou v jazyce, jsou v přístupu k zaměstnávání, odměňování, v přístupu k rodovým rolím v rodině, v mocenské dominanci ústící v agresi. V celé řadě zemí světa ovšem MDŽ stále nese své původní poselství - nutnost boje za základní ženská lidská práva. Stále totiž existuje něco, co lidská práva žen na celém světě ničí a potírá. To něco se jmenuje ženská obřízka, ženské pohlaví diskriminující pravidla islámu, ženská negramotnost, chudoba a otrocká práce, domácí násilí, obchod se ženami, znásilnění, potupení žen jako součást válečné kořisti, atd. V Indii, Argentině, Afghánistánu, Kongu či i v Íránu se ženy k MDŽ obracejí jako k možnosti upozornit na své palčivosti s intenzivní silou. MDŽ není svátkem, MDŽ je globálním mementem. Držíme-li MDŽ, držíme ochrannou ruku nad milióny lidí, kteří jen kvůli tomu, že jsou určitého pohlaví, nevýslovně trpí. A není jim to dáno od přírody (Zdroj: web: Kateřina Jonášová publicistka, Organizace spojených národů, Genderové informační centrum NORA) M. Honzírková VARTENBERK V ČERVENÉM MĚSTĚ Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české ( ) uvádí příběh Elišky Přemyslovny, která se ukryla v Nymburce pronásledovaná Jindřichem Korutanským. Tento příběh vzhledem k tomu, že není potvrzen jiným historickým pramenem, je třeba řadit mezi pověsti. Hájkova kronika není spolehlivým pramenem. Pověst zařadila spisovatelka Helena Lisická do své sbírky vyprávění z českých měst Zrcadlo ztracených časů (1985): Bylo to za českého krále Václava I. nebo jeho syna Přemysla Otakara II.; oba povolávali do Čech cizí řemeslníky, kupce a horníky. Tehdy prý sem přijeli také Nizozemci, vystěhovalci až z Holandska, a požádali krále, aby jim dovolil společně se usadit na soutoku řeky Mrliny a Labe tam, kde bývalo prastaré tržiště u takzvaného Sviního brodu. Chtěli si tu založit město. Rovinatá labská krajina jim nejvíce připomínala jejich domovinu, kterou navždy opustili. Český král jim dal ke stavbě povolení, přitom nové město Nymburk v prvních letech milostivě osvobodil od všech daní i platů a zaopatřil nymburské měšťany četnými městskými výsadami. Nizozemci začali nové město stavět z pálených cihel, a ne ze dřeva a kamene, jak bývalo tehdy v Čechách zvykem. Využívali přitom královy přízně a vystavěli si zde nejen pěkné domy s širokými podloubími, ale také kostel a radnici. Král se zájmem sledoval jejich úsilí a ve městě se mu tak zalíbilo, že poručil nymburským měšťanům, aby Nymburk opevnili dvěma pásy hradeb a uzavřeli jej třemi branami. Byla to nákladná stavba a dlouho trvalo, než byl Nymburk obehnán vnější bílou hradbou z přitesaných kamenů opuky a vnitřní červenou hradbou z neomítnutých cihel. Nymburčané k tomu ještě zbudovali dva hluboké vodní příkopy naplněné vodou z řek Labe a Mrliny a padesát čtverhranných věží, které byly od sebe vzdáleny na dostřel z kuše. Tak se Nymburk stal nedobytným červeným městem a mnoho lidu sem přišlo, aby ho uvidělo. Nymburští měšťané dobře hospodařili a jejich kupci udržovali spojení se známými kupci v Německu i Holandsku. Na zdejším trhu bylo hodně všelijakého zboží a vyrovnal se pražskému. Češi zde rádi nakupovali cizí sukna, koření, holandské slanečky a jiné mořské ryby. Proto truhlice zdejších měšťanů oplývaly penězi. Po vraždě posledního Přemyslovce, mladého krále Václava III., nastalo v Českém království nečekané bezvládí a boj o korunu. Kněžna Eliška Přemyslovna, sestra bývalého krále, se stala předmětem sporů, naděje i lásky, chvály a pomluv, strachu i nenávisti. Byla to pro ni zlá doba. Vévoda Jindřich Korutanský, který byl manželem její sestry Anny, se dostal na český trůn a Elišku chtěl provdat za rytíře z Bergova, když se mu předtím nepodařilo zbavit se jí jedem. Vidíš, jak na tebe myslím, sličná švagrová! Postaral jsem se ti o ženicha. Tuhle pan z Bergova, známý rytíř, bude ti jistě dobrým manželem, prohlásil jednou u oběda, když se panstvo usadilo kolem stolu. Eliška prudce vstala, až převrátila židli, a celá zrudlá hněvem pravila: Děkuji, pane švagře! Ale já si takového chudáka nevezmu. Já jsem královská dcera, která po svém bratru může vládnout Českému království. Jenom čekám, až se čeští páni dohodnou. A pamatuj si, že ti nemíním královskou korunu přenechat kvůli ženichovi, který si u tebe vysloužil rytířské ostruhy. Potom spěšně odešla do své komnaty, aniž se ohlédla. strana 4 V královské síni bylo zprvu ticho. Když se pobledlý Jindřich vzpamatoval, zhurta se osopil na svou manželku. Vidíš, paní Anno, jakého hada si hřejeme na hrudi? Ta nevděčnice nám pořád dělá těžkosti. Ale já se o ni už postarám. Než půjde k vdavkám, dám ji vsadit do vězení, aby tam její horká hlava trochu ochladla. Anna se dala do pláče. Dvorní dámy se snažily svou paní utišit a domlouvaly jí, aby pamatovala na své zdraví, a tím ještě více Jindřicha Korutanského nahněvaly, že vášnivě před panstvem obhajoval své rozhodnutí. Pan z Bergova se cítil pohaněn, ale sveřepě mlčel a žvýkal kus pečeně. Eliška nebyla natolik hezká, aby se všem mužům líbila. Byla příliš hrdá a panovačná, velice si zakládala na svém rodu a při každé příležitosti všem připomínala zásluhy přemyslovských králů o české království. Oběd na královském hradě pokračoval, ale málokomu vybraná jídla chutnala. Český pán Jan z Vartenberka se na čas vzdálil a venku přikázal svým lidem, aby hned sedlali koně. Potom zaklepal na dvěře u kněžniny komnaty. Kdo je? Dnes už nechci nikoho vidět! vykřikla Eliška. To jsem já, Vartenberk! Otevři, kněžno! Nesu ti zprávu! Potom slyšel, jak sundává závoru, a prudce otevřela. Stála před ním s rozpuštěnými vlasy, uplakaná, ale hlavu držela pyšně vzhůru. Pojď dál, pane z Vartenberka! Jsem tu sama, služky jsem vyhnala do čeledníku! Pán vešel dovnitř, napřed se ještě rozhlédl chodbou, jestli ho někdo nespatřil. Nač taková opatrnost? Snad se nebojíš toho přivandrovalce z Korutan? řekla vyzývavě, ale zvědavost její roztrpčení přece jen držela na uzdě. Vzácná kněžno, rychle se přistroj do prostého šatu! Vévoda usiluje o tvou svobodu a chce tě vsadit do vězení. Musíš rychle odtud. Dal jsem už sedlat koně, pojedeš do Nymburka. Měšťané jsou věrní české koruně a mám mezi nimi mnoho dobrých přátel. Tam budeš v bezpečí. To nemyslíš vážně,pane z Vartenberka! Snad nechceš, aby česká kněžna utíkala před cizincem z Pražského hradu? bránila se Eliška. Ale pán byl netrpělivý a nemínil ji dál přesvědčovat. Vyber si dvě spolehlivé služky a převleč se třeba za stařenu, ať tě nikdo z pánů ani sloužících nepozná. Počkám na nádvoří. Ale neváhej!nevím, co se děje u hostiny, řekl varovně Vartenberk a spěšně odešel. Kněžna Eliška pochopila, že jí hrozí veliké nebezpečí. A brzy nato v přestrojení s dvěma věrnými služebnicemi sešla na nádvoří, kde už Vartenberk netrpělivě čekal s několika pány na koních. Sotva dostali ženy do sedel, zamířili k hradní bráně. Nikdo jim zatím v cestě nebránil. Pan z Vartenberka doprovodil kněžnu až pod Vyšehrad, kde se k jeho pánům připojil její příbuzný, nový probošt vyšehradský Jan Volek se svou družinou. Potom se pán rychle rozloučil a uháněl na svém koni zpátky na Pražský hrad. Kněžna Eliška s ozbrojeným průvodem jela koňmo k Nymburku, kam už předtím spěšný vartenberkův posel vyrazil se zprávou, co se v Praze událo. Městská rada se hned sešla na nymburské radnici. Tam rokovala, co a jak udělat, jestli mají českou kněžnu proti vůli Korutance přijmout nebo ne. Nemusíme o tom dlouze hovořit, opatrní a moudří páni radní! pravil purkmistr. Vždycky jsme byli věrnými měšťany českého krále a za to se nám dostalo všech privilegií. Jak mám zprávy, čeští páni se dříve nebo později spolu dohodnou a najdou si jiného krále, který bude hoden české koruny. A ten

5 březen 2014 koho si zvolí, stane se pak manželem Elišky Přemyslovny. Když jí budeme nyní nápomocni, získáme si její přízeň a můžeme mít z toho jednou užitek! Souhlasíme s tebou, purkmistře! Kdyby Korutanec k branám našeho města přitáhl s vojskem, ubráníme se mu. Ubráníme se! Ubráníme se! volali ostatní páni horečně a začali se pak radit, kam panské koně ustájí. Májový večer se snesl nad Nymburkem a brány červeného města na Labi se zavřely. Ale kolem brány vedoucí ku Praze se shromáždili páni z městské rady nymburské i jiní přední měšťané. Ve městě se už vědělo, že přijíždí vzácná návštěva. Průvod ozbrojených pánů s kněžnou dojel k městu až v pozdních nočních hodinách. Cestou se k nim připojili tři nymburští radní, kteří je měli provázet. Když pak dojeli k městské bráně, ta se před nimi hned otevřela a jezdci bez zastavení vjeli do města. Těžká vrata opatřená závorami a řetězy se hned zase zavřela a v okolních vsích, na zdejších tvrzích a hrádcích nikdo nevěděl, že budoucí česká královna se zde ukryla. Vítáme tě, urozená kněžno, v našem královském městě Nymburce! Založil ho blahé paměti tvůj praděd a tvůj otec ho také zahrnoval královskou přízní. Proto my dnes ti chceme vynahradit všecka příkoří, která tě v posledních letech pronásledují. Buď zdráva, naše paní Eliško! Purkmistrova řeč byla dlouhá. Královská panna se na něho mile usmívala, přestože byla velice unavena dlouhou jízdou na koni. Páni z jejího průvodu už také čekali, jak si v hospodě odpočinou. Děkuji vám za přivítání, milí páni měšťané! Věřím, že vaše slova jsou upřímná. Díky pánu z Vartenberka a těmto statečným pánům, co mne provázejí, uprchla jsem před Korutancem, který mne chtěl provdat za chudého německého rytíře. Ale to se nikdy nestane, prohlásila odhodlaně Přemyslovna. Neboj se, kněžno! My tě rádi pohostíme v našem městě, alespoň tak splatíme tvému královskému rodu náš starý dluh. V Nymburku zůstaneš, jak dlouho budeš chtít. Vybrali jsme pro tebe jeden z předních měšťanských domů, ve kterém si můžeš hospodařit po libosti, odpověděl purkmistr a spolu s ostatními měšťany doprovodila celá městská rada Elišku do nejvýstavnějšího domu na rynku a tam Přemyslovnu ubytovali. S potěšením procházela kněžna Eliška nádherným domem, kde bylo plno truhlic, kožešin, koberců a vzácného nádobí. V ložnici už měla připravené lože, i služky tam na ni čekaly. Po dlouhé době usínala kněžna Eliška klidně a bez obav o svůj život. Zatím Korutanci v Praze hledali usilovně Přemyslovnu a vyvolávali šarvátky s českými pány, které podezřívali z jejího únosu. Celý měsíc pobývala Eliška Přemyslovna v Nymburce a dařilo se jí tu znamenitě. Měšťané věděli, že je zručná v ženském vyšívání, a do jedné světnice přichystali tkaninu napjatou na dřevěném rámu. Na stůl pak vyložili hedvábí nejrůznějších barev, zlaté i stříbrné nitě, perly a drahé kameny, aby měla k vyšívání vše po ruce. Kněžná neodolala takové příležitosti a hned druhý den se pustila do díla. Potom přicházely i různé návštěvy. Měšťanské dívky a paní se tu scházely a vyšívaly s kněžnou nádherné svatební roucho. Nymburští hostitelé ji zahrnovali nejrůznějšími dary. Stejně si s sebou z Prahy nic nepřivezla, jenom prostý ten prostý šat, co měla toho dne na sobě. A oni ji zde oblékli do nových šatů a závojů, i plášť a kožich královské panně pořídili a nového koně s červenými čabrakami jí koupili. Jak vám to všechno splatím, páni měšťané? ptala se Eliška Přemyslovna, když ji přišli páni z městské rady zase navštívit. Vždyť vám nemohu dát nic jiného než slib, že na tu vaši péči nikdy nezapomenu. Vzácná kněžno, přijali jsme tě mezi sebe s láskou a úctou, řekl purkmistr. Všichni doufáme, že se čeští páni brzy dohodnou a najdou nám dobrého krále a moudrého vladaře a tobě urozeného pana manžela. Naše město je bohaté. Ale k tomu, aby nadále vzkvétalo, potřebujeme mír v české zemi. Zatímco v Nymburce vyšívala Eliška Přemyslovna svatební roucho, česká strana pánů se postavila proti Jindřichu Korutanskému. Ten se zavřel na Pražském hradě a doufal, že se pomocí cizího vojska v Čechách udrží. Když posel přijel do Nymburka, aby kněžně pověděl, co se událo, královská panna jej přijala o samotě a na všechno se důkladně vyptávala, na švagra, na sestru Annu i na Vartenberka, kterého si velice vážila. Potom poslala pro pány z městské rady, aby k ní hned přišli. Dostavili se okamžitě do jejího domu a netrpělivě čekali, co jim kněžna poví. V Nymburce se neutajilo, že dojel z Prahy rychlý posel. Páni měšťané, za týden bude v Praze zemský sněm, který svolali čeští páni. Pojedu na něj! Chtěla bych vám ale nejprve za všechno dobré, co jste pro mne udělali, upřímně poděkovat. Od dětství jsem neprožila tolik krásných a poklidných chvil jako tady u vás. Musím se pomalu chystat na cestu, abych byla hotova, než pro mne páni přijedou. Měšťané byli dojati, protože si Přemyslovnu oblíbili. Královská panna s nimi často hovořila o jejich městě. Zajímala se o obchod i řemesla a nic její pozornosti neušlo. Skoro litovali, že není mužem, jistě by v Českém království zavedla lepší pořádek. Bude nám smutno po Tvé Milosti! řekl purkmistr dojatě a políbil lem jejího roucha. Panna Eliška byla také rozechvělá dojetím. Navzdory své královské krvi se s pány měšťany loučila obyčejným stiskem ruky a slibovala, že na ně v budoucnu nezapomene. Když druhého dne z Nymburka odjížděla, na rynku byla hlava na hlavě a provolávání slávy budoucí české královně nebralo konce. Eliška Přemyslovna ještě jednou se rozloučila s měšťany, pak se dala vysadit na svého koně a průvod se hnul kupředu. Byla to nádhera, když s rytíři po boku se ubírala k městské bráně. Před ní jeli praporečníci, pištci a trubači a za nimi páni a mladí zbrojnoši. Nymburští vypravili s kněžnou několik vozů potažených suknem v královských barvách, kde byly naloženy její truhlice, šactvo, nádobí, peřiny, polštáře i něco peněz. Přemyslovna však jela v obavách, že ten šťastný měsíc, co prožila v Nymburku, je nenávratně za ní, a obávala se dalších dnů. A čekal ji život jen plný starostí, ústrků a strádání. V nedalekém Labi utíkala voda rychleji než čas. Nymburští měšťané počítali s královskou přízní i nadále a opravdu se jim dostalo od nového krále Jana Lucemburského potvrzení jejich privilegií i povolení používat městského znaku: byla na něm bílá hradební věž s cimbuřím a dvouocasý český lev v červeném poli na paměť toho, že chránili budoucí českou královnu Elišku ve zdech červeného města Nymburku. Pozn.: Historické město Nymburk mám rád. Dnes už je kolem města silniční obchvat, takže střed města se zklidnil, ale pokud mám čas, tak se tu rád zastavím a zavzpomínám na Elišku Přemyslovnu, a tím pádem i na Vartenberky. Na rohu náměstí Přemyslovců a ulice Kostelní je označeno místo, kde kdysi stával dům U černého orla, kde Eliška přebývala. Na břehu řeky Labe u tzv. přístaviště pod červenými městskými hradbami je zase domeček zvaný Stará rybárna. Sem připlula na loďce Eliška Z původního opevnění, které zajišťovalo bezpečí pro Elišku, se zachovaly dva vodní příkopy, do kterých natéká voda z řeky Mrliny (mrlá = pomalá voda). Dále si můžeme prohlédnout štukový reliéf zobrazující příjezd Elišky Přemyslovny do Nymburka. Ten najdeme na domě čp. 252 v Palackého ulici při cestě z historického centra směrem k autobusovému, resp. vlakovému hlavnímu, nádraží Ještě mnoho dalších zajímavostí má toto město, a proto ho doporučuji navštívit. Ing. Eduard Horčík Pozvánka do Městského muzea v Mimoni Přednáška: Zeměloďka Anděl Ve čtvrtek 13. března 2014 od hod., se koná v 1. patře Městského muzea přednáška Michaely Pospíšilové, která stavěla soběstačné domy z odpadu zvané Earthship (Zeměloď) přímo pod vedením autora tohoto konceptu Michaela Reynoldse. Na přednášce představí principy fungování těchto soběstačných staveb na příkladu pražské Zeměloďky Anděl. Vstupné dle ceníku muzea. Výstava: Velikonoční kraslice Výstava kraslic jako předzvěst blížících se Velikonoc. Na velké výstavě bude mít návštěvník možnost zhlédnutí například skleněné, drátěné, tradiční malované či madeirové kraslice. Při zahájení výstavy uvidíte malérečky při práci a budete si moci zasoutěžit v pletení velikonoční pomlázky. Tato výstava určitě stojí za návštěvu. Vernisáž bude v sobotu 22. března 2014 od 14 hod. Samotná výstava bude k vidění od 22. března 2014 do 20. dubna Zdroj: Městské muzeum Mimoň - Věra Strižová strana 5

6 březen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 5. února 2014 Přítomni: dle presenční listiny 4 Omluveni: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Mgr. Simon Michailidis, Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Ing. Eduard Horčík R/33/2014 Dodatek č. 7 ke smlouvě. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 smlouvy o dílo ze dne s firmou Stavokombinát Invest, s. r. o., Dr. M. Horákové 185/66, Liberec 6. R/34/2014 Pronájem nebytových prostor garáž v ul. Mírová. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor, a to garáže umístěné na st. p. č v ulici Mírová ve Stráži pod Ralskem s paní E. Č., za cenu ,- Kč včetně DPH. Smlouva o pronájmu garáže bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. R/35/2014 Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p Rada města schvaluje pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži pod Ralskem, místnosti č. 134 a 135 paní Š. Z., za účelem zřízení provozovny kadeřnictví za standardních podmínek na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena od po obdržení souhlasného stanoviska od Ministerstva financí ČR. Rada města schvaluje paní Š. Z. prominutí platby nájemného bez ostatních služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor v č. p. 164 (místnosti č. 134 a 135) za měsíc březen R/36/2014 Výjimka z Pravidel pro přidělení grantu. Rada města schvaluje vyplacení provozních příspěvků v předloženém znění ve výši 90 %. R/37/2014 Stanovení podmínek pro umístění reklamních, informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž p/r. Rada města schvaluje Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž p/ralskem. Informace: akceptace zateplení Základní školy a mateřské školy, Stráž pod Ralskem, příspěvkové organizace Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. února 2014 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluven: Mgr. Simon Michailidis Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Bc. Brigita Suchardová Hosté: p. Michal Ptáček, p. Milan Picek R/38/2014 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rada města bere na vědomí výroční zprávu za rok 2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ukládá tajemnici výroční zprávu zveřejnit. R/39/2014 Žádost o povolení konání závodů v roce 2014 a vyjádření k provozování lyžování pro rok Rada města souhlasí s vodním lyžováním na vodním díle Stráž v roce 2014, souhlas se vydává Klubu vodního lyžování Stráž pod Ralskem pro udělení výjimky ze zákona o provozování vodního lyžování. 2. Rada města souhlasí s konáním Mezinárodního závodu Memoriál V. Kadlčíka ve dnech na vodním díle Stráž. R/40/2014 Přidělení bytu č. 66 Jižní č. p Rada města schvaluje přidělení bytu č. 66, velikost bytu 1+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem panu Ing. M. A. Podmínkou přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že tak žadatel neučiní, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti. R/41/2014 Prodej části p. p. č. 2135/126 v k. ú. Stráž p/r. Rada města doporučuje ZMě odsouhlasit prodej části p. p. č. 2135/126 o výměře cca 150 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stráž p/r dle předloženého návrhu manželům O. a I. K., zacenu 70 Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do R/42/2014 Prodej nemovitosti č. p. 92 umístěné na st. p. č. 21 v k. ú. Stráž p/r. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej objektu č. p. 92 umístěného na st. p. č. 21 a to včetně zastavěného pozemku o výměře 174 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu manželům J. a V. K., za cenu 70 Kč/m2 za pozemek pod stavbou a 1,- Kč za objekt z důvodu jeho havarijního stavu. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do R/43/2014 Žádost o finanční příspěvek ROSKA ČESKÁ LÍPA regionální organizace Unie Roska v ČR. RMě schvaluje v souladu se žádostí o finanční příspěvek poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z rozpočtu města organizaci ROSKA ČESKÁ LÍPA regionální organizace Unie Roska v ČR v částce 2000 Kč. R/44/2014 Zveřejnění záměru odprodeje výměníkových stanic v bytových domech v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit zveřejnění záměru prodeje výměníkových stanic, které jsou umístěny v jednotlivých bytových domech v k. ú. Stráž pod Ralskem. R/45/2014 Žádost o finanční příspěvek Klub seniorů Stráž p/r. Rada města schvaluje v souladu se žádostí o finanční příspěvek poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Klubu seniorů Stráž p/r v částce 5000 Kč. R/46/2014 Bezúplatná nabídka trvale nepotřebného majetku od příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města souhlasí s převodem trvale nepotřebného majetku příspěvkové organizace PANDA SPORT v souladu s nabídkou do vlastnictví zřizovatele (100 židlí, 15 stolů). Rada města souhlasí s prodejem trvale nepotřebného majetku příspěvkové organizace PANDA SPORT v souladu s nabídkou do vlastnictví jiné osoby, za cenu 100 Kč/ks. Informace: podání žaloby na firmu CL-INVEST a.s. Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka strana 6

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech 7. - 9. 10. 2009 probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Dva měsíce prázdnin a dovolených utekly jako voda. Počasí nám moc nepřálo, ale věřím, že děti si prázdniny užily a že Vy, kdo jste měli dovolenou, jste

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Libáňské noviny č. 62 - 1 -

Libáňské noviny č. 62 - 1 - Vážení spoluobčané, přestože rok 2012 bude z hlediska finančních možností jedním z nejslabších za uplynulých pět let, podařilo se schválit v rozpočtu města několik investic, které povedou ke zkvalitnění

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více