Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva"

Transkript

1 Diakonie církve bratrké Výroční zpráva

2 Obah t r a n a Úvodní lovo... 3 Základní údaje o Diakonii CB... 4 Betheda domov pro eniory a lidi handicapem... 4 Zpráva o činnoti Kruhu prátel Bethedy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově Pobyty Pobočka Diakonie CB v Hrádku Pobočka Diakonie CB v Kolíně Pobočka Diakonie CB v Litvínově Pobočka Diakonie CB v Motě Pobočka Diakonie CB v Praze Pobočka Diakonie CB v Praze Humanitární akce Kancelář Diakonie CB Celkový přehled hopdaření Diakonie CB v roce Rozvaha Výrok auditora

3 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké Úvodní lovo Vážení přátelé, Diakonie Církve bratrké Vá olovuje protřednictvím Výroční zprávy za rok Výroční zpráva je ohlédnutím za rokem 2007 a zároveň načrtnutím výhledu do roku Uplynulý rok přinel v oblati ociálních lužeb značné změny. Nové podmínky natolil zákon č. 108/2006 Sb. o ociálních lužbách. Do nich patřila regitrace ociálních lužeb, kterou Diakonie CB učinila ve tanoveném termínu, příprava na inpekci kvality lužeb, uzavírání nových mluv uživateli lužeb, uzavírání zvláštních mluv na ošetřovatelkou péči e zdravotními pojišťovnami a další. V Diakonii Církve bratrké byly v roce 2007 realizovány tyto projekty: Domov Betheda v Praze 9 - Chvaly pro eniory a lidi handicapem, Centrum Slunečnice v Praze 9 - Černý Mot podpora amotatného života oob těleným a kombinovaným potižením denní centrum, aitenční lužba, tréninkový byt a Chráněné bydlení na Xaverově. Začátkem roku byla realizována humanitární akce Radot pro Ukrajinu. Na jaře Diakonie CB zorganizovala pobyt eniorů a v létě pobyt rodin dětmi e pecifickými potřebami. Pokračovala činnot v pobočkách Diakonie CB, zaměřená z větší čáti na péči o eniory, zdravotně potižené děti, oamělé lidi, mládež a rodiny ohrožené ociálním vyloučením, vězně. Diakonie Církve bratrké při vé činnoti polupracovala mnoha intitucemi, organizacemi a firmami. Při lužbě labým a trádajícím jí pomáhali jednotlivci i bory Církve bratrké, jiné církve a jejich polečentví. Ceníme i této polupráce a ve vé každodenní činnoti vnímáme, jak v konečném důledku toto ovlivňuje život našich klientů. Děkujeme všem Vám, kteří jte e v roce 2007 podíleli na lužbě Diakonie Církve bratrké vým přičiněním, finančním darem, podporou na modlitbách, povzbuzením nebo radou. Eva Čenkovičová, ředitelka Diakonie Církve bratrké v roce 2007 n a 3 t r a

4 Základní údaje o Diakonii CB Betheda domov pro eniory a lidi handicapem t r a n a Diakonie Církve bratrké je netátní neziková organizace celotátní půobnotí. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 a je regitrována u Minitertva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je Církev bratrká. V čele Diakonie CB tojí omičlenná právní rada, jejím tatutárním zátupcem je ředitel. Hlavní činnotí je pokytování ociální a charitativní pomoci potřebným v ouladu křeťankými hodnotami. Správní rada MUDr. P. Fiala, Ing. K. Fojtík, P. Kamp, R. Kyela, E. Kloubková, V. Weilová, M. Málková Ředitel MUDr. Petr Fiala Sídlo IČO Koněvova 151/24, Praha tel.: Bankovní pojení ČSOB, Praha 1, čílo účtu: /0300 Služeb domova využilo od jeho vzniku v roce 2003 ai pět deítek obyvatel. Domov je umítěn v hezkém a klidném protředí areálu Církve bratrké ve Chvalech - Praha 9. Jeho kapacita je 31 obyvatel. Snažíme e pro ně vytvářet takové zázemí, které vychází vtříc jejich individuálním potřebám. Péče je měrována tak, aby nemueli domov opouštět ani v době, kdy jim chybí fyzické íly a zhoršuje e zdravotní tav. Obyvatelé bydlí v jedno nebo ve dvoulůžkových pokojích vlatním hygienickým zařízením. V domově mají zajištěno travování, praní prádla, úklid a údržbu mítnotí. Nepřetržitě po dobu 24 hodin je jim pokytována zdravotnicko - ošetřovatelké péče. Lékařka ordinuje 1x týdně. Zajištěna je i lužba ociální, která umožňuje obyvatelům Bethedy tyk veřejnotí, úřady, komunikuje příbuznými. V domově půobí patorační pracovník. Každou neděli probíhají boholužby. V případě potřeby zajišťujeme doprovod do zdravotnického zařízení, na lékařké vyšetření apod., dovoz léků z lékárny. Ergoterapie vytváří pracovní motivační činnoti práce hlínou, vyšívání, krelení i rozličné kulturní akce a výlety po okolí. Pravidelně do domova dochází kadeřnice a pedikérka. V roce 2007 domov uzavřel tzv. Zvláštní mlouvy e zdravotními pojišťovnami na úhradu ošetřovatelkých úkonů podle odbornoti 913. Dvě třetiny obyvatel začalo pobírat přípěvky na péči dle Zákona o ociálních lužbách č. 108/2006 Sb. 4

5 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké Pravidelné činnoti v domově Patří mezi ně dopolední polečná cvičení obyvatel, dle možnotí také individuální rehabilitace. Obyvatelé e mohou zapojit do různých výtvarných činnotí v ergoterapii, někteří využívají minigolfu v ouedtví domu. Ve všední dny je program doplněn o vycházky, polečné čtení, polech hudby, promítání filmů, olavy narozenin apod. Jednou týdně je odpolední biblické tudium, na němž e podílejí i ami obyvatelé e tudenty z Evangelikálního teologického emináře, v neděli dopoledne je boholužba. Nepravidelné akce 2007 duben vytoupení kupiny Hudební mládež, která zahrála k polechu kladby klaických autorů, opékání buřtů na zahradě, pěvecké vytoupení tudenta Radka z EA, květen taneční a pěvecké vytoupení děti z MŠ Spojenců k vátku matek červen pěvecké vytoupení boru z USA St. Lui Gopel Choir and Orchetra - zpívalo ai 40 zpěváků, výlet i vozíčkáři do Brandýa n/labem a Staré Bolelavi návštěva evangelického kotela v Brandýe výkladem faráře Jana Kašpera září výlet parníkem po Vltavě litopad Odpoledne otevřených dveří v Bethedě, proinec - návštěva v. Mikuláše, projížďka předvánoční Prahou, která byla organizována Životem 90, kráné vytoupení dětí a mládeže ze ZUŠ Klapkova děti vytoupily v krojích, koncert kupiny Myšáci zazpívali koledy, vytoupení operního zpěváka Rafaele Kubity a Jarolava Suka za doprovodu Marie Kozákové zazpívali duchovní píně, vytoupení dětí z MŠ Spojenců Horní Počernice, návštěva dětí ze boru CB Černý Mot, poezení u tromečku na Štědrý večer. Poděkování Děkujeme všem, kteří domovu Betheda v roce 2007 pomáhali: Kruhu přátel Bethedy, dobrovolníkům i tudentům z Evangelikálního teologického emináře, Pražkého Tyrannu Hall, lékařům z Léčebně rehabilitačního tředika Chvaly, Sborům CB v Horních Počernicích a na Černém 5 n a t r a

6 Službu podpořili J. Čepička, B. Kolman, Z. Ferenc, P. Javornický, D. Chrátová, B. Matulík, N. Cvrčková, F. Smik, H. Košťáková, A. Wichterle, H. Borovičková, E. Čenkovičová, J. Drahokoupil, M. Mareček, I. Kampová, E. Pařízková, J.Hušek, E. Dvořáková, A. Janovká, J. Vaiar, A. Wagner, J. Křivohlavý, M. Benešová, p. Lizálková, p. Havlík, pí. Smolová, J. Veelá, I. Píchová, F. Hušek, bory CB, MPSV, MHM Praha, MČ Praha 20. Motě a všem otatním, kteří e jakýmkoliv způobem podíleli na péči o obyvatele Bethedy. Děkujeme za duchovní i finanční podporu. Kontakt Betheda domov pro eniory a lidi handicapem, Stoliňká 2510/41c, Praha 9-Horní Počernice, , tel.: , fax t r a n a

7 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké Výdaje Materiálové náklady Energie Opravy, udržování Cetovné Služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Otatní Celkem Příjmy Tržby, benefice, reklama Přípěvky klientů Přefakturace Dary MPSV HM Praha MČ Praha Otatní Celkem Zpráva o činnoti Kruhu prátel Bethedy V roce 2007 e ukutečnily 2 benefiční koncerty, již známý St. Loui Choir z USA v Praze 5 na Smíchově a tradiční předvánoční koncert u Martina ve Zdi: Biblické píně A.Dvořáka v podání operního pěvce Rafaela Kubity za varhanního doprovodu L. Frauové a recitace P. Holeky. K pátému výročí otevření Bethedy byl v areálu Den otevřených dveří. Znovu přijel B. Macek z Náchoda, aby dal po zimě do pořádku zahradu kolem Bethedy a vyadil nové rotliny. Celkový zik, kromě přípěvků, které byly zaílány přímo na účet Bethedy, byl ,- Kč. Tato čátka byla uložena na účet Bethedy v Finance jou měrovány na zakoupení auta nájezdem pro vozíčkáře. Upřímně děkujeme všem věrným a také novým dárcům, výrobcům a také všem, kdo e modlí, aby e Betheda tala mítem prodchnutým Boží lakavou přítomnotí. Přejeme vše dobré těm, kdo tam mají vůj domov a děkujeme všem, kdo e o obyvatele Bethedy tarají. Přijaté dary na auto pro Bethedu: Kč Věra Javornická 7 n a t r a

8 t r a n a Centrum Slunečnice Centrum Slunečnice zahájilo vou činnot na začátku r. 2001, původně jako projekt denních aktivit pro ooby e zdravotním potižením. V oučané době je jedním ze třediek Diakonie CB a nabízí celoročně tři ociální lužby pro dopělé z hl. měta Prahy (příp. okolí); v době letních prázdnin organizuje pobytovou akci pro zájemce z celé ČR. Polání Poláním Centra Slunečnice je pokytovat dopělým lidem těleným a kombinovaným potižením takovou podporu, která vzbudí jejich zájem o aktivní a tvořivý život, bude rozvíjet jejich amotatnot a vědomí rovnocenného potavení ve polečnoti. Pokytované lužby, jejich cíl a komu jou určeny V roce 2007 jme zahájili novou ociální lužbu tréninkový byt (chráněné bydlení). Počet pokytovaných ociálních lužeb, které máme dle zákona regitrovány, e tak rozšířil na tři: centrum denních lužeb, oobní aitence, chráněné bydlení/tréninkový byt. Hlavním cílem našich lužeb je podpora amotatnoti a oobního rozvoje, podpora zájmu o ebe i otatní a umožnění kontaktu e polečenkým protředím. Uživateli lužeb jou dopělí lidé těleným a kombinovaným potižením (vozíčkáři a obtížně e pohybující lidé případným dalším potižením mylovým, mentálním, apod.). Centrum denních lužeb V denním centru probíhaly v pracovních dnech kupinové terapeutické programy: umělecký, pohybový a program podpory amotatnoti; dále individuální program Základy práce na PC. Náplň terapeutických programů e nažíme každým rokem obohatit např. v pohybovém programu o hry na rozvoj koordinace a paměti, rytmické hry; ve výtvarném programu jme nově zkoušeli autoportréty, malbu na hedvábí, trénovali techniku akvarelu, do činnoti jme více zařazovali arteterapeutické prvky zaměřené na relaxaci, ebevyjádření a týmovou polupráci. Od září jme e věnovali přípravě výrobků určených k prodeji na vánočních trzích (textilní tvorba, keramika, malba na klo a další). Utržené peníze jme použili na nákup nového materiálu a pomůcek; klienti a zamětnanci Centra Slunečnice i mohli nakoupit výrobky za níženou cenu. Počítačový kurz abolvovaly a závěrečný tet zvládly 3 klientky a další do kurzu během roku natoupila. Součátí lužby bylo také základní ociální poradentví (především ve kupině, dle aktuálních námětů), letní pobyt - tentokrát v Hodoníně u Kunštátu a doprovodné aktivity:

9 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké návštěva filmových předtavení ( Obluhoval jem anglického krále, Grandhotel a dále filmy Všechno nejlepší, Amélie z Montmartru ), dvakrát polečný oběd v retauraci, prezentace a prodej výrobků na Jiřké pouti (organizováno MěČ Praha 14) etkání rodiči dikue nad zák. o ociálních lužbách v praxi, eznámení novou platbou za lužby, výkon dlouhodobé odborné praxe dvou tudentek (VŠ a VOŠ), konzultace Standardů ociálních lužeb inpektorkami ociálních lužeb (Veřejný závazek, Uplatňování práv klientů), zaškolení nových pracovníků a dobrovolníků na letní pobyt, návštěva výtavy Zaotalí v Mětké knihovně, účat na promoci bývalého dobrovolníka v Karolinu a návštěva kavárny Vemírna, prezentace Výboru dobré vůle na Mikuláškém bazaru pojeno prodejem výrobků (organizováno Nadací Vize 97) Divadlo Maškara - zorganizování benefičního divadelního předtavení a předvánočního etkání pro klienty a účatníky letních pobytů Vánoce ve tanu účat na prezentaci NNO Prahy 14 (organizováno MěČ Praha 14). Během roku v centru ukončily pobyt dvě klientky a jednou bylo zahájeno jednání o nátupu do lužby. Většina klientů a zamětnanců polečně dále podporuje vzdělávání Briana ugandkého lunečnicového adoptivního yna. Protřednictvím píemné komunikace DP hl. m. Prahy e nám nepodařilo docílit změny přepravního řádu, kde e nedovoluje užívání bariérových tanic metra vozíčkářům. Tuto kutečnot klienti a všichni zamětnanci Centra Slunečnice považují za dikriminující. Službu využilo celkem 15 oob a letního pobytu e zúčatnilo 23 oob. Oobní aitence Službu nabízíme v pracovních dnech, koordinujeme ji, ale její uživatelé ami rozhodují a určují jak mají být aitenční úkony vykonávány. Aitenci využívali převážně klienti 9 n a t r a

10 t r a n a centra denních lužeb a to k doprovodům (do zamětnání, do denního centra a k lékaři) využitím MHD, anebo auta aitentem. Dále jme pokytovali aitenci v domácím protředí fyzickou účatí aitenta (hygiena a péče o vlatní oobu, čátečně cvičení, pomoc e zajištěním chodu domácnoti a náplň volného čau) a pohotovotní lužbu na telefonu. Z důvodu peronálního nedotatku byla aitence v domácím protředí, v 2. pol. roku dočaně omezena jen na nutné potřeby; ke konci října e podařilo ituaci normalizovat. Na letním pobytu jme zajitili 24 hodinovou aitenci pomocí dobrovolníků. Službu využilo celkem 13 oob, na letním pobytu 23 Tréninkový byt Po dvou letech příprav e konečně podařilo zíkat protředky na rozjezd této nové lužby. Program tréninkového bydlení je roční až dvouletý a jeho cílem je připravit na bydlení co nejvyšší amotatnotí ve vlatní domácnoti, byť i aitenční lužbou. Během roku jme byt upravovali pro bydlení a zařizovali tak, aby ho mohli využívat i lidé těžším těleným potižením. Klienti začali byt užívat v 2. polovině roku, zatím pouze v pracovních dnech. Poměrně intenzívní tréninkový program je učí vše, co je potřebné k amotatnému bydlení, včetně poilování vlatního rozhodování a odpovědnoti za něj. Byt je malý (2+1), ale velice protorný, téměř bezbariérový, umítěný v obytném domě na ídl. Černý Mot. V bydlení e třídají vždy 2 klienti a aitenční lužba. Službu začali využívat 3 klienti Pracovníci a dobrovolníci V uplynulém roce jme e potýkali nedotatkem zamětnanců, a to ve všech třech lužbách. Tři zamětnanci v průběhu roku odešli a nově jme také etavovali tým pracovníků tréninkového bytu. Výběr nových kolegů probíhal od února do října; poté e pracovní tým rozšířil o 9 lidí, z toho 3 do tréninkového bytu, otatní do centra denních lužeb a do lužby oobní aitence. Na fungování Centra Slunečnice e ke konci roku podílelo celkem 16 pracovníků (z toho 11 v přímé péči klienty; 3 externité na dohody adminitrativní podpora; 1 adminitrativní pracovnice DCB a 1 upervizor), 2 pravidelné dobrovolnice a 26 dobrovolníků letního pobytu (z toho 22 vykonávalo aitenční pomoc a 4 e podíleli na programové náplni). Spolupráce Pokračovala dobře navázaná polupráce MěČ Praha 14; podílíme e na projektu Komunitního plánování ve kterém pracuje vedoucí Centra Slunečnice a účatníky pracovní kupiny jou také dva klienti, kteří na obvodu MěČ bydlí (jeden klient navštěvuje centrum denních lužeb, jedna klientka užívá lužbu oobní aitence). 1

11 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké Nadále jme polupracovali Domovem Palata využití keramické dílny; Nadací O. Havlové reprezentace na Mikuláškém bazaru; KC Motýlek dokončení vzdělávacího programu k zavádění Standardů kvality ociální práce (2 účatníci); v čatém kontaktu jme byli organizací Aitence o.. Využili jme nabídky vzdělávacího programu občankého družení Akord rekvalifikační kurz pro nové zamětnance. Příkladem dobré praxe e zdravotnictvím je pokračující polupráce neuroložkou a tomatologem některých klientek; dále polupráce urologem, který nám zajitil odbornou přednášku. Poděkování Velice děkujeme za finanční a jinou materiální podporu všem uvedeným dárcům. Za ochotnou a průběžnou pomoc děkujeme Zorce Čechové a Aleně Mannové a všem dalším dobrovolníkům z letního pobytu za odvahu a vytrvalot. Ochotnickému polku Divadlo Maškara, včele principálem Petrem Šítkem, děkujeme za předtavení hry Generálka jeho Veličentva. Zvláštní poděkování za pomoc patří: Pavlu Holekovi, Pavlu Kunešovi, manželům Javornickým, Pavle Kovářové, MUDr. Kláře Drugové, MUDr. Danielu Ottovi a MUDr. Otakaru Štancovi; Vedoucí tředika děkuje za polupráci všem kolegům odešlým i nově příchozím (včetně externitů), kteří pracovali e zájmem a trpělivým čekáním na finanční, polečenké i jiné ohodnocení. Kontakt Centrum Slunečnice Manfeldova 801, Praha 9 tel.: ; vedoucí tředika: Mgr. Lucie Kádnerová, n a t r a

12 Dotace, ponzoři a dárci Grantová podpora tátu a amoprávy: Minitertvo práce a ociálních věcí ČR, Magitrát hl. m. Prahy a Mětká čát Praha 14. Firmy: Elefant - Martin Pepř; Microoft.r.o.; LASAK.r.o.; PPCentrum.r.o.; RM Gatro - Jan Richter, Secar Bohemia a..; Truhlářtví Kádner. POBYT: Čeká pořitelna, a..; Emco,.r.o. a Kofola a.. Jednotlivci: Červení Lenka+Vlatimil, Dombaiová Ilona, Křečanová Marie, Mokrejš Pavel, Šimková Hana, Trefná Blanka a Verner Petr. Denní centrum Výdaje Materiálové náklady Energie Opravy, udržování Cetovné Služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Otatní Celkem Příjmy Tržby, benefice, reklama Přípěvky klientů Dary MPSV HM Praha MČ Praha Otatní 352 Celkem t r a n a 1 1

13 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké Tréninkový byt Výdaje Materiálové náklady Energie Opravy, udržování Služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Otatní Celkem Oobní aitence Výdaje Materiálové náklady Energie Opravy, udržování Cetovné Služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Otatní Celkem Příjmy Přípěvky klientů Dary HM Praha MČ Praha Celkem Příjmy Přípěvky klientů MPSV HM Praha MČ Praha Celkem n a 1 1 t r a

14 t r a n a Chráněné bydlení na Xaverově I v roce 2007 pokytovalo Chráněné bydlení na Xaverově domov pěti dopělým lidem mentálním potižením. Především těm, kdo e naší výroční zprávou neetkali v minulých letech nabízíme krátké předtavení projektu. Naše taré známé budou možná zajímat píše hopodářké výledky, které však ani tento rok výrazně nevybočily z trendu minulých let. Cíle projektu Chráněné bydlení i klade za cíl zajišťovat obyvatelům podmínky k co nejamotatnějšímu životu a oobnímu rozvoji. Zatáváme názor, že každý má právo žít podle vých předtav a chráněné bydlení k tomu dává protor i handicapovaným lidem. Původním cílem projektu bylo pokytnout klientům chráněného bydlení příležitot zíkat dovednoti a znaloti potřebné k amotatnému životu a nechat je odejít do nechráněných domácnotí. Vzhledem k hloubce potižení některých távajících klientů, jme však během minulých let tento cíl přehodnotili a počítáme tím, že budeme távajícím klientům pokytovat lužby chráněného bydlení dlouhodobě. To však neznamená, že by byla opuštěna myšlenka možnoti oamotatnění. Vycházíme z filozofie, že klienti chráněného bydlení jou dopělí lidé a naším úkolem je pomoci jim překonat handicap způobený vrozeným potižením, či nedotatečným rodinným a pedagogickým zázemím v děttví. Nadále tedy vedeme klienty chráněného bydlení k amotatnoti v ebeobluze, péči o domácnot, komunikaci okolím, pracovnímu uplatnění, zkrátka všemu co je potřeba k amotatnému životu. Obyvatelé V roce 2007 chráněné bydlení pokytovalo lužby pěti dopělým obyvatelům. Všichni obyvatelé chráněného bydlení mají nějakou formu mentálního potižení, které je u některých obyvatel kombinováno pychickým onemocněním, poruchami chování či jinými zdravotními problémy. Obyvatelé užívají aitenci od naproto základních věcí, až po pomoc v jednání úřady, agenturami podporovaného zamětnávání a podobně. Někteří z obyvatel využijí lužbu pravděpodobně několik deítek let. Jiní pravděpodobně chráněné bydlení využijí jako přetupní tanici a možná e jim podaří v čaovém horizontu několika let více oamotatnit. Všichni obyvatelé ale mají nepochybně šanci naučit e nové dovednoti potřebné 1 1

15 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké k co nejamotatnějšímu a nejpokojenějšímu životu. Život v domě Přeto, že není v možné úplně nahradit opravdovou rodinu je chráněné bydlení protorem vytvářejícím jeho obyvatelům domov. Tedy poluvytvářejícím, obyvatelé zde žijí ve polečné domácnoti a přinášejí do chráněného bydlení každý ám za ebe něco unikátního. Úkolem aitentů je doprovázet obyvatele a pomáhat jim vytvářet domov a zvládat běžné životní potřeby. Samozřejmě, že v chráněném bydlení jou určitá základní pravidla nutná k oužití více lidí v jedné domácnoti. Mimo ně i však obyvatelé zařizují život po vém. Kde je to potřeba, tam pomocí aitenta. Každý z obyvatel má jiný životní rytmu, jiné zamětnání, jiné záliby, jiné zdravotní potíže. Cílem aitence není obyvatele uměrňovat a nutit jim unifikovaný životní rytmu. Naopak podpořit každého z nich, aby mohl žít pokojeně podle vé předtavy. Přece jen e ale všichni obyvatelé a vlatně i aitenti podílí na životě v jedné domácnoti a tak je chráněné bydlení kutečnou komunitou e kutečnými mezilidkými vztahy. Mimo jiné jezdíme i na polečné výlety. Ne vždy e všichni zúčatní, ale kdo jede, bývá většinou pokojen. Společné zážitky v jiném protředí jou nejen inpirující, ale určitě také podporují týmového ducha. Spolupráce v obci, prezentace projektu Koncem proince e již tradičně konala benefiční akce ve propěch Chráněného bydlení na Xaverově. I tentokrát to bylo divadelní předtavení pro děti v podání divadelního ouboru Buchty a Loutky. Konalo e v Divadle Pohoda v Horních Počernicích. V rámci akce jme olovili mítní firmy e žádotí o finanční podporu projektu. Našim ponzorům patří velký dík, neboť bez jejich pomoci by e provoz chráněného bydlení nejpíše nepodařilo zajišťovat. Již tradičně připravujeme poděkování dárcům na billboardech logy firemních dárců, kteří měli o zveřejnění loga zájem. Tento rok e nad opět, díky lakavoti našich mediálních ponzorů, podaří realizovat 4 reklamní plochy. Nadále pokračovala polupráce Úřadem mětké čáti Praha 20 a jeho oc. odborem a amozřejmě Magitrátem hl. m. Prahy. Poděkování Děkujeme rdečně všem, kteří v roce 2007 jakýmkoli způobem připěli k tomu, že e myšlenka amotatného bydlení lidí mentálním potižením v Chráněném bydlení na Xaverově mohla realizovat. Děkujeme těm, kteří ná podpořili finančně a materiálně i těm kteří připěli dobrovolnou pomocí. Děkujeme také kolegům z chráněných dílen, agentur podporovaného zamětnávání, dobrovolným aitentům a všem dalším, kdo obyvatelům chráněného bydlení pomáhali. n a 1 1 t r a

16 Kontakt Chráněné bydlení na Xaverově Ve Žlíbku Praha Horní Počernice tel.: , Libor Bečka vedoucí projektu Službu podpořili J. Luhan, V. Bečková, M. Luhan, K. Míčková, O. Krau, P. Petráček, Elektrometal, EMA M. Vrzal, Strojervi, p. Schulz, Kofola, Joef Skalký-INPO Nederman CR, EGU, DOM, Rothlehner, Ronda, Biofaktory, Koně a.., Linde, ARGI, Atro, Arnica lékárna H. Počernice, Ateliér Spektrum, Běchovické uhelné klady, Globu, CB Horní Počernice, MPSV, MHM Prahy, MČ Praha 20 Výdaje Materiálové náklady Energie Opravy, udržování Cetovné Služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Otatní Celkem Příjmy Tržby, benefice, reklama Přípěvky klientů Dary MPSV HM Praha MČ Praha Otatní Celkem t r a n a

17 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké Pobyty Pobyt rodin ve Střelkých Hošticích Diakonie CB každoročně pořádá 1 týden pro rodiny dětmi e pecifickými potřebami. Leto jme e etkali v červenci ve Škole v přírodě ve Střelkých Hošticích. Podmínky pro ubytování a travování byly velmi dobré a přijetí od peronálu bylo vynikající. Letní počaí nám umožnilo užít i luníčka, koupání v Otavě a výletů do okolí Velhartice, Rábí, Sušice, Klatovy, aquapark v Horažďovicích. Celkem ná bylo 67, ubytováni jme byli v bezbariérových pavilonech, ve 4 lůžkových pokojích hyg. přílušentvím. V areálu školy v přírodě byla hřiště na fotbal, teni, kolotoč, houpačky a trampolína. Pro naše tvůrčí aktivity jme měli k dipozici učebnu a pod lakavým vedením ergote -rapeutky Moniky jme malovali na klo, batikovali trička, zdobili květináče ubroukovou technikou, modelovali, krelili. K rannímu a večernímu povídání a zpívání pro děti i dopělé jme mohli využívat aulu, čato náš zpěv zanikal při doprovodu klavíru, harmoniky, houlí a všech možných chratítek a bubínků. Pobytu e kromě rodin z celé ČR zúčatnily také 3 Američanky (fyzioterapeutka, pec. pedagog a tudentka oc. oboru) a manželé z Holandka. Zvažujeme, jak bude tato akce organizována v dalších letech. Potřebujeme, aby e více zapojila mladá generace a převzala zodpovědnot za tuto oblat práce, přivedla nové odborníky a aitenty, popř. vytvořila novou náplň pobytů. Organizační tým po 25 letech zapojení v této akci zvážil vé další možnoti a v oučané době hledá pokračovatele. Všem, kteří e během uplynulých 25 let nějakým způobem zapojili do přípravy a realizace pobytů velmi děkuji, mnoho jme e toho navzájem naučili a přijali. Děkuji všem rodinám za trpělivot, když e vše nepodařilo zorganizovat a zajitit podle jejich předtav. Všem přeji hodně zdraví a doufám, že bude příležitot k etkání i v dalších letech. Galina Hřídelová Zpráva o rekreačním pobytu eniorů v roce 2007 Podle návrhu ve zprávě za rok 2006, zajitila Diakonie CB pro jarní rekreační pobyt eniorů nové míto v Deštném (Orlické hory) v hotelu AREA. Plná penze činila 2 450,- Kč/ ooba/den. V ceně bylo možno libovolně použít i vnitřní bazén. Podzimní turnu na Valašku byl, pro malý zájem v předchozím roce, zrušen, takže byl jen tento jeden a v roce 2008 bude též jen jarní pobyt. Na přání letošních účatníků, bude opět na tejném mítě v Deštném, ale ukuteční e ve dvou podobných budovách blízko ebe, pravděpodobnou kapacitou 70 mít i za podobných finančních podmínek, a to od Vedení obou těchto jarních pobytů e ujal kazatel Jiří Hofman, který už v minuloti jezdíval e eniory na Rybniště. J. Hofman vedle velmi rozumitelných biblických výkladů má i obdivuhodné hitorické znaloti i organizační chopnoti pro přípravu zajímavých výletů a vycházek ve volném čae. Při letošním pobytu v Deštném jme dopoledne probírali ep. Římanům a večer blaholaventví. Při obojím byl dán ča k rozhovorům nad tématy a večer bylo míto i pro oobní vědectví a zkušenoti ze života víry. n a 1 1 t r a

18 V odpoledních hodinách byl ča na vycházky. Míto je vhodné pro zdatné i méně zdatné chodce podle věku každého. Společně byly ukutečněny výlety ve kupinách do zajímavých mít Orlických Hor. První neděli někteří navštívili byterkých bor, kde J. Hušek poloužil lovem. V dalších dnech pak bylo možno hlédnout přírodní kalku p. Grulicha v blízkém Sedloňově, ukutečnila e exkure v Emauzkých domech, kde ŘK církev louží bezdomovcům a také návštěva tředika Vemír. Zde katolická mládež obnovuje kotel v. Matouše. Soukromými auty byl podniknut výlet do kráného Orlického Záhoří a do lyžařkého areálu v Říčkách. Jindy jme zae zajeli na Maarykovu chatu na Šerlichu. Jednotlivci byli i v Dobrušce, kde hlédli námětí a blízký domek F.L.Věka. Také navštívili etry Evu a Rut Hejzlarovy, které i před léty, jako vobodné, adoptovaly každá 2 děti, které do té doby vyrůtaly ve velmi těžkých rodinných podmínkách. Kazatel Hofman podnikl velkou kupinou účatníků celodenní autobuový zájezd do Nového Měta nad Metují. Zde i prohlédli měto a hlavně navštívili novou modlitebnu CB, kde jim kazatel M. Košťál manželkou podali výklad o vzniku a průběhu tavby. Všem e nám v Deštném moc líbilo a děkujeme Diakonii CB za zajištění tohoto nového míta, a to jak pro tento pobyt, tak i pro květen Rovněž děkujeme kazateli J. Hofmanovi, že tuto lužbu přijal a připravil tak požehnané a zajímavé obecentví. Za eniory: Jan Hušek t., CB Žižkov Letní pobyt Centra Slunečnice Další ročník, leto Alternativního pobytu Centra Slunečnice proběhl v Hodoníně u Kunštátu mezi Akce e zúčatnilo celkem 51 oob, z toho 22 oob potižením, 26 dobrovolníků (22 vykonávalo oobní aitenci; 4 e podíleli na programu) 3 zamětnanci (programové vedení, organizace a pomocná aitence). Přípravy pobytu byly pojeny nedotatkem dobrovolných aitentů. Tento jev ná provází už pár let a má tupňující tendenci, a proto jme leto poprvé mueli z peronálního nedotatku odmítnout 3, již přihlášené zájemce z řad potižených. Po příjezdu do Zámečku Hodonín náš čekalo patřičně alternativní přivítání velmi vérázného pana právce, ale nakonec jme vybojovali objednané pokoje a náš pobytový program mohl začít. t r a n a 1 1

19 Výroční zpráva Diakonie Církve bratrké Kdo e netihl e vými kolegy eznámit během cety, dotal příležitot během večerní dikue nad interpretacemi obrazů známých malířů (Brueghel, Kupka, Picao a další). Denní programy začínaly polečným protažením těla a chvílí nad Biblí. Pokud jme zůtali v areálu, věnovali jme dopoledne a odpoledne umění výtvarné činnoti, kam patřila velkoformátová malba na téma údiv, literární tvorbě podle charakteru zadaných potav, či dotvoření a zfilmování zadaného cénáře. Večerní, či odpolední ča vyplnily prezentace tvorby jednotlivých kupin nebo přednášky a beedy našich hotů, kterým tímto děkujme za přednášku o zdravém životním tylu (MUDR. Otakar Štanc), přiblížení alternativního židovkého měru Chaidů (tudenky judaitky Kritýna a Gábina), duchovní program manželů Javornických a dudáckou beedu farářem Pavlem Kunešem. Tentokrát jme vyhověli hlaům z minulých let volajícím po hojnějším počtu výletů a kromě nedaleké plovárny a památníku rómkého holocautu jme vyráželi za kráami a výjimečnotmi Moravy. Navštívili jme tradiční dílnu ručního modrotiku rodiny Danzingerových v Olešnici, kde e nám po pěším zdolání 7 kilometrové tray dotalo vřelého uvítání, vyčerpávajícího výkladu a občertvení na cetu zpět. Neméně zajímavá byla exkurze v pivovaru Černá Hora, kde naše kupina převědčila, zpočátku nedůvěřivého pana průvodce, že vozík není překážkou ve vymetání pivovarkých zákoutí. Návštěvu jme ukončili polečným zdravotním přípitkem výborného, čertvě natočeného a chlazeného piva. Cílem poledního výletu byly Bokovice, které jme po rozjáaném výtupu z autobuu některých účatníku raději prozkoumali v menších kupinách (hrad, zámek, židovká čtvrť a hřbitov a další) cílem vytvoření krátké reportáže. Ani polední večer nezůtal bez programu a jindy ztichlou hodonínkou tmu prořezávaly větla baterek outěžních týmů hledajících poklady ukryté v krabičkách zvaných cache. Závěrem je třeba poděkovat všem dobrovolníkům a ponzorům, bez jejichž pomoci by e pobyt nemohl ukutečnit a zároveň věříme, že uplynulý pobyt přinel jeho účatníkům nejen řadu zábavných zážitků, ale i příležitot k zamyšlení e nad alternativami a neamozřejmotmi všedního dne, které e před námi otevírají, dáme-li jim k tomu příležitot. F+L Kádnerovi 1 1 n a t r a

20 t r a n a Pobočka Diakonie CB v Hrádku V minulém roce byla tředem pozornoti a prioritním úkolem pro hrádecký bor výtavba nové modlitebny. Stavba je realizována dodavatelkým způobem a pracovně bor příliš nezatěžuje. Součaně v omezeném rozahu pokračovaly práce na dotavbě DPS. Pracovalo e na zateplení třechy, protorů věže, pokládání obkladů a dokončování pokojů v podkroví. Tyto práce byly realizovány vépomocně. V rámci veřejně propěšných prací zamětnávala Pobočka Diakonie v prvním čtvrtletí 2 pracovníky a ve 2-3. čtvrtletí 1 pracov-níka. Všem, kteří jakýmkoliv způobem podporovali nebo e oobně zapojili do tavební činnoti ve boru náleží vřelé poděkování. Po dokončení modlitebny bude pro bor dotavba DPS dalším finančně náročným úkolem. Pan polanec líbil pomoc také v této záležitoti. Za určitých okolnotí lze uvažovat o grantu ze trukturálních fondů. Nepředvídané okolnotí způobily, že došlo k velkému navýšení rozetavěnoti, což není dobrý ukazatel, ale zároveň e zkrátila doba rekontrukce celého objektu a v oučané době již muíme hledět do budoucna a zabezpečovat provozní fázi projektu, zejména v oblati přípravy lidkých zdrojů. Nový zákon o ociálních lužbách klade velký důraz na kvalifikaci pracovníků. O kvalitě lužby rozhodují lidé, kteří vou práci konají lákou a jou odborně vyškolení. V roce 2007 začal fungovat ytém vzdělávání pracovníků v ociálních lužbách dle utanovení zákona č.108/2006. Jeden pracovník naší pobočky abolvoval certifikovaný kvalifikační kurz Pracovník v ociálních lužbách, který pořádala Akademie J.A.Komenkého v Karviné. Účatnili jme e vzdělávacích eminářů pořádaných oc. odborem MSK, Diakonickým intitutem v Otravě a také Regionální Radou MSK. Informace jou dne žádanou komoditou, za některé certifikované kurzy a emináře e platí. V tomto ohledu nám v minulém roce účinně pomohl Obecní úřad a doufáme, že také leto zohlední význam zvyšování kvalifikace pro rozvoj obce a regionu. Byl zpracován Projektový záměr, který předpokládá, že ve třediku budou pokytovány náledující lužby: pobytové lužby pro eniory, ociální poradentví, pečovatelká lužba, rekondiční pobyty v přírodě. V protorech I. NP krizové centrum ociálně právní ochrany dětí dle zákona č.359/1999sb. Tato lužba je placená tátem. K výkonu této lužby muí pokytovatel zíkat pověření. O pověření rozhoduje Krajký úřad na základě vyjádření oc. odborů územně právních celků. Záměr zkoumá taršovtvo a po dopracování bude předložen členkému hromáždění k projednání. Realizace záměru vyžaduje tvůrčí přítup a je příležitotí pro mladé uplatnit chopnoti a organizační talent. Plánování a pohled do budoucna je důležitý, ale nejdůležitější je to, co e dne děje kolem ná. Když Pán Ježíš vyprávěl učedníkům podobentví o milordném Samařanu, chtěl jim povědět, že milordentví je víc, něž vědomité plnění povinnotí. Na jiném mítě Ježíš řekl: Jděte a učte e, co to je: Milordentví chci a ne oběť. Kněz i levita z podobentví jitě řádně plnili vé povinnoti, dávali deátky, možná, že na cetě do Jericha e modlili, připravovali na boholužbu, pěchali a když potkali umírajícího člověka, vyhnuli e mu 2

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Obsah Výroční zprávy: VZNIK A HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM... 2 POSLÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 VÝZNAM KOMUNITY A PODMÍNKY

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více