STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38"

Transkript

1 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ

2 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30 KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 Čajkovského 9, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Táňa Kuklová, ředitelka bankovní spojení: /0800 IČ: Žižkova 108, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Ctirad Hrubý, ředitel bankovní spojení: /0300 IČ: Křovinovo nám. 11/16, Praha 9-Horní Počernice tel.: fax: tp:// kontaktní osoba: Ing. Jan Harbáček, ředitel bankovní spojení: /0800 IČ: Ječná 19, Praha 2 tel.: kontaktní osoba: Pavel Zajíc, ředitel tel.: bankovní spojení: /0800 IČ: TEEN CHALLENGE PLZEŇ str. 16 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI KLUBÍČKO str. 44 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI Y-PORT JIHLAVA str. 49 Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Gustav Černý, ředitel sdružení, tel.: bankovní spojení: /0800 IČ: Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Naděžda Rückaufová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel.: Sládkova 767/8, Litoměřice tel.: 774 CLU BIK kontaktní osoba: Mgr. Radislav Novotný, ředitel bankovní spojení: /0800 IČ: Seifertova 1741/13, Jihlava kontaktní osoba: Ing. Michal Rod, ředitel bankovní spojení: /0300 IČ: TC Plzeň Středisko následné péče Chráněné bydlení Sušická 75, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS, sociální terapeut, tel.: , Mgr. Michaela Hlavová, terapeutická pracovnice, tel.: STŘEDISKO SKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ TERAPEUTICKÁ EUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK str. 23 Adresa sídla: Husova 14, Plzeň tel.: Adresa terapeutické komunity: Litohlavy 50, tel.: / kontaktní osoba: Rudolf Povýšil, vedoucí provozu TK, tel.: bankovní spojení: /01000 IČ: FINANČNÍ PŘEHLEDY str. 51 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ (evidence v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury od , číslo evidence: /1994) sídlo: Ječná 545/19, Praha 2 kancelář: Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 - Horní Počernice tel.: statutární zástupce: Ing. Jan Harbáček, ředitel bankovní spojení: 79329/0800 IČ:

3 SKP Naděje pro život ( 1

4 ( 2

5 Slovo ředitele Diakonie ECM v ČR Milí přátelé a sympatizanti Diakonie ECM, jednotlivých SKP a Teen Challenge Plzeň. Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste nás podpořili modlitbou, penězi nebo dobrým slovem. Jako každý rok, tak i v roce 2005 se naše služba dynamicky rozvíjela. Často se stává, že začínáme novou službu a nejsou zajištěny finanční prostředky na její realizaci. Věřím spolu s Vámi, že pokud sloužíme ve shodě s Božím plánem, On často i nezvykle zabezpečí a podpoří to, co je Jeho. Ježíš, když chodil po zemi, navštěvoval lidi, kteří jsou v mnoha ohledech podobní našim klientům a trávil s nimi čas. Jsou to lidé mající řadu zranění fyzického, ale hlavně psychického původu. Jedná se o bolest, úzkost, masku arogance či agresivity, závislosti všech druhů. Jejich osudy jsou často neuvěřitelné a jejich příběhy by stačily na mnoho knih. Proto zůstává pravdou, že naše služba je především o lidech a pro lidi. Když budete číst o výsledcích našeho pachtění, prosím, představte si za každým číslem v naší zprávě konkrétního člověka. Člověka, který se více či méně snaží nějak zachránit svůj život. Člověka, který dělá chyby. Naši pracovníci se snaží posloužit mu a jít kousek cesty s ním. Prožívají bolestně jejich pády, ale mohou se i radovat z jejich úspěchů. Ve finanční zprávě bych rád upozornil na množství finančních prostředků, které se nám podařilo v loňském roce shromáždit, abychom mohli dělat naši práci. Rada Diakonie ECM se scházela podle potřeby a pracovala především na nových stanovách. Všichni si přejeme, aby všechno to, co děláme, bylo jak z duchovního, tak i právního hlediska v pořádku. Věřím, že ve spolupráci s Radou oblasti ECM ČR bude naše společná služba efektivnější. Nechceme přece, aby stála na jedné straně Církev se svojí bohoslužbou, kázáním a svátostmi a na straně druhé sociální Diakonie se svojí službou potřebným. Jsme jedno tělo našeho Pána, který je naší hlavou. V Kristu služebník služebníků našeho Pána Gustav Černý ( 3

6 Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické Čajkovského 9, Jihlava Důvod vzniku Náš azylový dům pro muže vznikl v roce 1992 ve spolupráci Evangelické církve metodistické a Městského úřadu v Jihlavě. Důvodem vzniku byla potřeba zřídit zařízení pro nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova i bydlení. Nabídka poskytovaných služeb v roce 2005: 1) celkové hmotné zaopatření ubytování (26 míst v 5 pokojích + 1 krizové lůžko) na nezbytně nutnou dobu (určenou konkrétně dle individuální dohody), hygiena, ošacení, částečně strava a možnost její přípravy, 2) sociální práce integrační program, resocializace, navazování kontaktů s příbuznými, novými lidmi, úřady; doprovázení, hledání dalšího uplatnění, vedení k osobní odpovědnosti za vlastní život, sociální poradenství, 3) psychologická péče povinná účast na pravidelné terapeutické skupině s psychologem (1 za měsíc), terapeutické metody, motivační metody, výchovně-vzdělávací metody, psychologické a psychiatrické poradenství, 4) odborná školení a přednášky projekt Individuální vzdělávací péče anglický jazyk, práce s PC, základy práva, skupinová a individuální terapie, 5) duchovní péče pastorační služba, pomoc při hledání životní orientace, možnost navštěvovat bohoslužby, 6) pracovní terapie úklid a drobné práce v objektu SKP, výpomoc v jiných neziskových organizacích, úklid sněhu apod. 7) vzdělávání nezaměstnaných výuka práce na počítači, angličtiny, základních sociálních dovedností, skupinová a osobní terapeutická práce v rámci projektu Individuální vzdělávací péče Klademe důraz na to, aby se klienti podíleli na řešení své krizové situace, podporujeme je v tomto řešení a nabízíme pomoc v prosazování jejich práv a zájmů. S každým klientem pracujeme individuálně, dle jeho potřeb a oblastí jeho problémů. Provoz azylového domu je nepřetržitý 24 hodin denně. Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské společnosti. Cílem je pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života. Tím, že azylový dům poskytuje ubytování a zázemí často společensky nepřizpůsobivým mužům od 18 let do důchodového věku, pomáhá řešit závažný společenský problém. Tito muži nejsou ponecháni na ulici, napospas klimatickým podmínkám, ale především je jim umožněno řešit jejich základní životní a společenské potřeby. Mnozí naši klienti nacházejí zaměstnání a stálé bydlení, někteří znovu navážou přerušené styky s rodinou či přáteli nebo si najdou životní partnerku. Také se tolik neopakuje jejich trestná činnost a ostatní sociálně patologické jevy. Nemalým přínosem naší práce je i celkové psychické zklidnění těch našich klientů, kteří velmi těžce nesou svoji tí- ( 4 SKP ECM Jihlava

7 v zimě bylo krušno živou životní situaci. Dle našich materiálních možností pomáháme klientům, kteří si najdou vlastní ubytování, odstěhovat se a vybavit byt (např. lůžkovinami či drobným nábytkem). O naše klienty se dlouhodobě zajímáme, je-li to možné, i po ukončení pobytu u nás. Zajímá nás, zda se v životě uplatňují, zda mají práci, zda znovu nespadli do některého ze svých problémů apod. Těm, kteří potřebují naši pomoc opakovaně, ji nabízíme. Integrační program klientů SKP má tyto fáze: první kontakt s klientem spolupráce s institucemi, odkud klient přichází, nabídka služeb klientovi, psychická a sociální stabilizace klienta adaptace na nouzový pobyt v azylovém domě, společné hledání řešení krizové situace zařízení potřebných věcí, učení životním návykům, pomoc při kontaktu s rodinou, vytváření nových sociálních vazeb, osamostatnění hledání stabilního bydlení, hledání zaměstnání, přijetí odpovědnosti, kontakt s institucemi následné péče. Individuální vzdělávací péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Ve dvou a půl měsíčních kursech vzděláváme cca 12 osob v práci na PC, angličtině, sociálních dovednostech, základech práva a věnujeme se jim i po terapeutické stránce. Každému je věnovaná osobní péče v jednotlivých předmětech tak, aby byl vzděláván podle svých potřeb a možností. Klienti kursů jsou většinou osoby doporučené Úřadem práce a klienti našeho azylového domu. Kursy byly zahájeny v listopadu SKP ECM Jihlava ( 5

8 z programu individuální vzdělávací péče Personální zajištění projektu Provoz azylového domu zajišťuje 10 zaměstnanců, tj. ředitelka, sociální pracovník, 5 sociálně výchovných pracovníků (na cca 4 úvazky), misijní pracovník a 1 úvazek účetní a vedoucí projektu Individuální vzdělávací péče. Pravidelně spolupracujeme s psychologem, který zajišťuje terapeutická setkávání s klienty a supervizi pracovníků SKP. Zhodnocení roku 2005 Statistické údaje: V roce 2005 byl azylový dům pro muže v Jihlavě využit v průměru z 89,7 %. Služeb azylového domu využilo v roce 2005 celkem 66 klientů. Dále byl 165krát poskytnut krizový nocleh. K bylo v azylovém domě ubytováno 24 klientů; v období od do bylo nově přijato 42 klientů, přičemž někteří z nich byli přijati opakovaně. Z hlediska rozdělení klientů podle trvalého bydliště bylo 29 klientů s trvalým pobytem ve městě Jihlava a 37 klientů bylo mimojihlavských. 70 % našich klientů mělo trvalý pobyt v kraji Vysočina. Průměrný věk našich klientů v roce 2005 byl 42,15 roku. Procentuální podíl klientů podle rodinného stavu: Svobodný 59 % Ženatý 3 % Rozvedený 36 % Vdovec 2 % Procentuální podíl klientů podle vzdělání: Bez vzdělání 2 % Základní 42 % Vyučen 29 % ( 6 SKP ECM Jihlava

9 Střední 24 % Vysokoškolské 3 % Procentuální podíl klientů podle věku: % % % 61 a více 8 % Další údaje: Naši klienti nacházejí zaměstnání nejčastěji ve stavebnictví, lesnictví, v pomocných profesích, v pohostinství apod. Jen málo mužů nachází stálé bydlení, mnozí odcházejí do ústavů následné péče, u některých klientů nám není známo, kam odcházejí. Pravidelná terapeutická setkání s psychologem, která jsou povinná, navštěvuje většina všech aktuálně přítomných klientů. Duchovní programy navštěvuje 5 10 klientů. Dbáme také na další vzdělávání našich pracovníků. Je jim umožněna účast na vzdělávacích seminářích. Odebíráme odborné knihy a časopisy pro studium pracovníků. Mnoho zkušeností pro práci s problémovými skupinami obyvatel získávají pracovníci i ze spolupráce se členy Sdružení azylových domů (jehož jsme také členem) a z návštěv v podobných organizacích. Ředitelka a sociálně výchovný pracovník se účastní tříletého zkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii. Jeden pracovník dálkově studuje Romskou střední školu sociální v Kolíně. Všichni pracovníci se průběžně účastní odborných seminářů pořádaných krajem Vysočina a vzdělávacími institucemi. Pravidelně probíhají: společné i individuální porady a sezení s klienty, každodenní snídaně spojené se čtením Písma svatého a krátkou úvahou, porady zaměstnanců a vyhodnocování práce s klienty, jednou za týden probíhá výuka anglického jazyka, jednou za týden bohoslužba nejen pro klienty, jednou za měsíc setkávání pracovníků se supervizorem, setkání Výboru SKP, jehož členem je i zastupitel města Jihlavy. V červnu 2005 proběhl v našem azylovém domě Den otevřených dveří (ve spolupráci s Apoštolskou církví Jihlava) za účasti široké veřejnosti a politiků kraje Vysočina. V jeho rámci jsme uspořádali koncert Jiřího Zmožka na zahradě azylového domu, přišlo asi 100 lidí. Vypracovali jsme nový informační leták o našem SKP, který distribuujeme dle potřeby. Jsme v průběžném kontaktu se všemi médii v regionu (Jihlavské listy, Deník Vysočina, TV Nova, TV Prima, ČRo Region). Organizace se kterými jsme v roce 2005 spolupracovali Magistrát města Jihlavy finanční příspěvek, spolupráce se sociálními kurátory jednotlivých klientů, s opatrovníkem, městské úřady spolupráce s kurátory jednotlivých klientů, Krajský úřad kraje Vysočina finanční dotace, spolupráce se sociálním odborem a odborem RR, práce v koordinačním uskupení NNO v kraji Vysočina, Ministerstvo práce a sociálních věcí finanční dotace na zajištění provozu SKP (příspěvek na zavádění standardů kvality sociálních služeb nám poskytnut nebyl), soudy poskytování informací, spolupráce s dohledáváním, Vězeňská služba sociální pracovníci věznic, Probační a mediační služba, Úřad práce nabídka volných pracovních míst, partnerství v projektu Individuální vzdělávací péče, OSSZ hlavně v příp. důchodů, personální agentury pomoc při vyhledávání práce, Městská policie Jihlava pomoc s agresivními klienty, Policie ČR poskytování informací o hledaných osobách apod., Občanská poradna Jihlava sociálně právní poradenství, Oblastní charita Jihlava pomoc klientům v nouzi, Oblastní charita Třebíč partnerství s Azylovým domem pro muže v Třebíči rekvalifikace klientů, Apoštolská církev Jihlava partnerství v projektu Individuální vzdělávací péče, spolupráce na Dnu otevřených dveří, nemocnice pomoc s nemoc- SKP ECM Jihlava ( 7

10 nými, Psychiatrická léčebna v Jihlavě pomoc v péči o duševně nemocné klienty, Sdružení provozovatelů azylových domů (SAD) např. výměna zkušeností, vzdělávací akce, azylové domy v kraji Vysočina (Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou) spolu s nimi jsme založili intervizní skupinu o standardech kvality soc. služeb a scházíme se cca 5krát v roce, Diakonie Evangelické církve metodistické např. dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců. Výhledy I v dalším roce chceme pokračovat v naší činnosti. Budeme poskytovat a zkvalitňovat naše služby. Pracujeme na zavádění standardů kvality sociální péče. Chceme se také zaměřit na další odborné vzdělávání pracovníků, příp. zvýšit počet sociálních pracovníků v domě na 2. Budeme pokračovat v projektu Individuální vzdělávací péče. Na roky jsme obdrželi finanční dotaci z Evropského sociálního fondu na pracovníky v přímé péči o klienty a prohloubení sociální práce s klienty, další jejich péči, vč. vzdělávání, tréninku s psychologem apod. Jsme partnerskou organizací Diecézní charity Brno v jejich projektu Pracovní a motivační aktivizace nezaměstnaných bez domova, který uskuteční Azylový dům pro muže v Třebíči půjde o rekvalifikaci klientů ve stavebních pracích. Průběžně budeme zjišťovat možnosti dalšího financování naší činnosti Chceme ještě více rozvíjet dobrou spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina. Budeme usilovat o možnost nabízet naše dlouhodobě nezaměstnané klienty na práci pro město, např. ve spolupráci s ÚP. V souvislosti s poslední mrazivou zimou uvažujeme o zřízení druhého krizového lůžka. V ubytovacích pokojích bychom chtěli vymalovat, příp. (dle možností) provést i jiné úpravy. V koupelně chceme vyměnit směšovací baterie. Seznam dárců v roce 2005 Sbor ECM Jihlava, Cukrárna u Brány pí Caklová, Jihlavské lahůdky pí Cejnková, Jihlavské pekárny Lapek, Květinka pí Drastichová, Lahůdky Pesy, Masna Bohemia, Mléčný bufet v Jihlavě, Potraviny Cash&Carry, Tchibo Praha s. r. o., Soukromé osoby: R. Fiedler, manželé Kuklovi, M. Podloucký, Z. Pokorný a ostatní anonymní dárci. Poděkování Děkujeme vám všem, kteří jste nás podporovali svým zájmem, finančně i duchovně spolupracovníkům, příznivcům i výše zmíněným sponzorům a spolupracujícím organizacím. ze dne otevřených dveří ( 8 SKP ECM Jihlava

11 ze společné bohoslužby svědectví klientů svědectví klientů svědectví klientů svědectví klientů Petr, 37 let: Narodil jsme se v Jihlavě. Vyrůstal jsem v dětských domovech. Otce jsem od dětství neviděl, sestra mi zemřela při tragické nehodě. Z příbuzenstva mám ještě švagra a bratra. Učil jsem se ve Vyškově na Moravě na zahradníka. V roce 1987 mě po dosažení 18-ti let umístili do psychiatrické léčebny v Jihlavě. Mám plný invalidní důchod. Byl jsem také zbaven způsobilosti k právním úkonům. To mi dost komplikovalo každodenní život. V roce 1995 jsem požádal o navrácení alespoň částečné svéprávnosti, to bylo uznáno, nyní mohu volně užívat polovinu svého důchodu. S příbuzenstvem se nestýkám. Můj život nebyl jednoduchý a není ani teď. Ale věřím, že s Boží pomocí se vše nakonec v dobré obrátí. Tibor, 40 let: Narodil jsem se na Slovensku v Bardejově, 5 let jsem chodil do zvláštní školy. V 19 letech jsem se oženil s dívkou z Čech a odešel s ní do Česka. Narodily se nám 3 holky, časem jsme se ale rozvedli, naposledy jsem je viděl asi měsíc předtím, než jsem přišel na azylák, přestěhovaly se někam na Šumavu a teď nevím, kde jsou. Rodiče mi už zemřeli, máma už dávno, táta asi před 2 roky. Protože nemám vzdělání, dělal jsem většinou jenom pomocné práce (ve strojírnách, na stavbě). Na Slovensku mám 3 bratry a k jednomu bych chtěl jít bydlet, má dům, kde bych mohl být. Jel jsem za nimi a zůstal tam asi 3 roky. Když jsem se vrátil, zjistil jsem, že mě městský úřad vystěhoval z bytu, protože o mně nevěděli, dokonce si mysleli, že jsem umřel, a taky jsem za ten byt neplatil. Neměl jsem tady kam jít, byla zima, pár nocí jsem přespal v seníku. Když se to dozvěděl pan tajemník z úřadu, nabídl mi pomoc. Zjistil, že bych mohl jít zatím do azylového domu, a dokonce mě sem zavezl; taky mi nabídl pomoc s vyřízením žádosti o slovenské občanství. Chtěl bych totiž natrvalo odejít na Slovensko. Pobírám sociální dávky, hledám si zatím práci a hlavně čekám, až budu moct odejít na to Slovensko. SKP ECM Jihlava ( 9

12 ( 10 myslíme na ptáčky SKP Naděje pro život Jihlava

13 Středisko křesťanské pomoci Naděje pro život Jihlava Žižkova 108, Jihlava Posláním naší organizace je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastorační péči ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, dále také připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální pracovníky pro výkon sociální a pastorační péče. Na naplňování tohoto našeho poslání se podíleli v roce 2005 čtyři zaměstnanci (3,19 úvazku) a sedm dobrovolníků (vedení dětského klubu, správní rada, praktická a příležitostná pomoc). Svým dílem přispívají dárci a příznivci. Poskytované služby Ženy a matky s dětmi se na nás obracejí v životní situaci, kterou nezvládají řešit samy. My jim poskytujeme útočiště a podporu směřující k řešení jejich nepříznivé situace. Naše spolupráce s ubytovanými ženami je postavena na jejich objednávce na tom, čeho si přejí dosáhnout. Formulaci této objednávky považujeme za klíčovou, má-li práce s klientkou přinést změnu. Na základě klientčiny objednávky a jejích individuálních potřeb jí nabízíme konkrétní služby. Kromě ubytování poskytujeme krizovou intervenci, poradenství (vyhledávání a poskytování informací, pomáhání prostřednictvím psychologického náhledu, nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klienta, pomoc s listinami, poskytování rad), dále pracovní terapii, terapeutické aktivity v rámci komunit, volnočasové aktivity, hlídání dětí, pomoc s doučováním dětí, materiální pomoc, pastorační rozhovory atp. Všechny nabízené služby směřují k jedinému cíli podpořit a motivovat klientky ke změně jejich tíživé životní situace. Pokud problematika, s níž klientka přichází, nespadá do naší kompetence, poskytneme jí krizovou intervenci a zprostředkujeme kontakt se specializovaným pracovištěm, které se jeví vzhledem ke konkrétním okolnostem klientčiny situace jako optimální. V roce 2005 se na nás s žádostí o ubytování obrátilo 70 žen (a 106 dětí). Z toho ve 35 případech šlo spíše o informativní kontakt. Vzhledem k omezené kapacitě jsme ubytovali deset žen a čtrnáct dětí. Deset žen během roku vyřešilo svoji situaci natolik, že již pro ně ubytování v našem zařízení nebylo potřebné. Čtyři ženy si během pobytu s odstupem a určitým nadhledem vyjasnily svůj vztah s partnerem a rozhodly se pro společné soužití s ním, a tedy návrat k němu. Dvě ženy si opatřily vlastní podnájem. Dvě ženy odešly bez udání informací o svém dalším bydlišti. Jedna žena navázala během pobytu u nás kontakt se svojí babičkou, se kterou se delší čas nevídala, a odešla k ní. Jedna žena od nás putovala do jiného azylového domu, aby se tak skryla před agresivním manželem. Průměrná délka pobytu žen, které od nás v roce 2005 odešly, činila 1,9 měsíce. Nejdelší doba pobytu byla 4,6 měsíce. Během roku 2005 se pravidelně (každý týden) scházela komunita setkání všech ubytovaných žen a pracovníků azylového domu. Komunita má terapeutický charakter. Využíváme zde dynamiky interpersonálních vztahů a terapeutických metod zaměřených na sebepoznání, posilování pozitivních vztahů ve skupině, posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe sama, SKP Naděje pro život Jihlava ( 11

14 smějeme se zkvalitnění komunikačních dovedností, přiměřeného sebeprosazení, rozvíjení pozitivních sociálních dovedností atp. Pravidelnou aktivitou byla v roce 2005 rovněž pracovní terapie. V jejím rámci jsme klientkám nabízeli různé činnosti, jako například sběr květů černého bezu a výrobu šťávy, sbírání a zpracování hub, pečení cukroví, výrobu vánočních dekorací atp.; dále také různé techniky, které nemají možnost běžně vyzkoušet ubrouskovou techniku, malování na sklo atp. Pracovní terapie byla také prostorem, kde se mohly klientky podělit s ostatními o své dovednosti a naučit druhé něčemu novému. Každý týden jsme pořádali dětský klub. Ten je postaven na křesťanských hodnotách a motivujeme zde děti k láskyplným vztahům k druhým i k sobě. Vedle dětí našich klientek nabízíme účast na dětském klubu či jednorázových akcích i dětem ze sociálně slabých rodin z okolí. Jde především o děti různě znevýhodněné z dysfunkčních rodin, neorganizované, pohybující se na okraji dětských kolektivů. Na těchto akcích mohou nalézt přijetí a porozumění, které často ve společnosti spolužáků nenacházejí. V roce 2005 jsme kromě pravidelných dětských klubů uskutečnili řadu jednorázových akcí, jako byla například výpravná hra Cesta za pokladem, hravé odpoledne pro děti, návštěva ZOO, Vodního ráje, kina, opékání špekáčků, pouštění draka, vánoční setkání atp. Díky organizaci Modrý svět, která nás oslovila s nabídkou Terapeutického programu pro sociálně handicapované děti z dětských domovů a azylových domů v kraji Vysočina, jsme uspořádali společně Speciální Modré dny (bubnování na africké bubny, vystoupení mistrů světa v biketrialu). Občanské sdružení Georgii Agricola pro náš azylový dům zajistilo návštěvu mikulášského průvodu spojenou s mikulášskou nadílkou. Uvedené akce jsou svou náplní určeny především dětem, ale do jejich příprav i organiza- ( 12 SKP Naděje pro život Jihlava

15 návštěvníci dětského dne ce zapojujeme i maminky dětí. Je to pro ně inspirací, co samy mohou s dětmi ve volném čase dělat, a zároveň ujištěním, že to dokáží. Vedle práce s klientkami a jejich dětmi se snažíme rozšiřovat a prohlubovat informace o problematice domácího násilí mezi laickou a odbornou veřejnost. Činíme tak zejména prostřednictvím seminářů a propagačních materiálů na toto téma. V roce 2005 jsme uspořádali seminář pro pedagogy Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Jihlavě. Průběžně přijímáme materiální dary (dětské oblečení, kočárky, hračky atp.), které využíváme ve prospěch našich klientek a sociálně slabých rodin. Snažíme se neustále rozvíjet spektrum sociálních služeb tak, aby vycházely vstříc skutečným potřebám. Z našich statistik, kde zaznamenáváme důvody, pro které se na nás ženy a matky s dětmi obracejí s žádostí o ubytování, vyplynulo, že 34 % žadatelek o ubytování tvoří ženy, které přišly o bydlení v důsledku dluhu na nájemném. Proto jsme v roce 2005 zpracovali projekt Prevence vystěhování a jeho následků. Na jeho realizaci jsme získali na dva roky podporu v rámci Globálního grantu. Začali jsme podnikat první kroky k jeho zahájení. Šlo zejména o stavební úpravy v pronajatých prostorách fary ECM, které budou sloužit jako kontaktní kancelář tohoto projektu. V létě 2005 také navštívila sociální pracovnice rakouskou organizaci FAWOS (Fachstelle für Wohnungsicherung), která se od roku 1996 zabývá prevencí vystěhování. Měla tak možnost seznámit se s rakouským modelem prevence vystěhování, s činností a praktickými zkušenostmi tohoto zařízení. Spolupráce Naše zařízení klade důraz na interdisciplinární přístup jako nutný předpoklad efektivní práce. SKP Naděje pro život Jihlava ( 13

16 pečeme, vaříme Za nezbytnou považujeme těsnou spolupráci s odborníky ze státních institucí (sociální odbory městských úřadů podle příslušnosti klientek, soudy, Policie ČR, Městská policie Jihlava, zdravotnická a školská zařízení atp.) či nestátních organizací (Občanská poradna Jihlava, Psychocentrum, K-centrum Jihlava, jiné azylové domy a podobná zařízení atp.). Vzdělávání Všichni zaměstnanci jsou zařazeni do Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii pod vedením PhDr. Jiřího Tyla (ročně 100 hodin). Využívají možnosti konzultovat svůj přístup k jednotlivým klientkám v rámci supervize, která se koná zhruba třikrát ročně a je postavena na rozboru jednotlivých případů. Obě sociální pracovnice absolvovaly v roce 2005 Kurz krizové intervence (140 hodin) pořádaný občanským sdružením Remedium a tvořený třemi bloky: Základní kurz krizové intervence, Pokračovací kurz krizové intervence, Základy první pomoci a sebeobrany. Získaly tak ucelené vědomosti o průběhu krize a jejích typech a osvojily si dovednosti, jak s člověkem v krizi pracovat. Ředitel azylového domu v roce 2005 dokončil základní výcvik (ZV I) ve videotréninku interakcí (140 hodin). Jedna sociální pracovnice absolvovala v roce 2005 vzdělávací program občanského sdružení STŘEP České centrum pro sanaci rodiny: Práce s rodinou v obtížné situaci I. (50 hodin). Druhá sociální pracovnice se v roce 2005 zúčastnila vzdělávacího programu Týden práce na sobě, organizovaného Diakonií ČCE a zaměřeného především na předcházení syndromu vyhoření. Mimoto se účastníme setkávání Sdružení azylových domů (SAD), jejichž součástí jsou odborné semináře a možnost konzultace s ře- ( 14 SKP Naděje pro život Jihlava

17 diteli jiných azylových domů. S poskytovateli sociálních služeb z kraje Vysočina se setkáváme v rámci sociálně-zdravotní sekce nestátních neziskových organizací (NNO) kraje Vysočina a na konferencích NNO. Financování Financování azylového domu je vícezdrojové. Z veřejných rozpočtů byly náklady roku 2005 pokryty Magistrátem města Jihlavy (45 %), dotací MPSV (24 %) a krajem Vysočina (18 %). Zbývajících 13 % jsme získali z úhrad za ubytování a darů. Děkujeme všem poskytovatelům finanční, nefinanční a morální podpory. Bez této pomoci bychom nebyli schopni poskytovat služby v uvedeném rozsahu a kvalitě. Seznam dárců BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava, manželé Bohatí, Evangelická církev metodistická, ALWIL Trade s.r.o., M. Filipiová, AYA CZ s.r.o., EFKO-karton s.r.o., manželé Haičiarovi, manželé Wenzelovi, M. Martinová, manželé Hynkovi, paní Kusá, ECM Jihlava, J. Polák, G. Agricola, J. Kvíčala, manželé Chlupáčkovi, J. Morkus, M. Bouchnerová, paní Stehlíková, K. Stehlíková, L. a D. Smejkalovi, paní Trojanová, paní Látová, A. Řehořová, P. Fialová, M. Krechlerová, paní Volná, M. Kadrnožková. Velice nás těší, když naše práce osloví veřejnost a ozvou se lidé, kterým není lhostejný osud druhých a chtějí v rámci svých možností nabídnout našim klientkám pomocnou ruku. Za všechny tyto lidi, jejichž pomoci si ceníme, dva příklady: Premonstrátští terciáři z římskokatolické farnosti sv. Jakuba se v roce 2004 rozhodli, že místo adopce na dálku udělají adopci na blízko. I v naší republice je potřeba pomáhat nemajetným dětem. Na doporučení pracovníků Azylového domu pro matky s dětmi v Jihlavě jsme se spojili s rozvedenou maminkou a jejím synem Pavlem, kteří žili v složité sociální situaci. Chceme Pavlovi pomáhat ve vzdělání i v životě. Vloni i letos jsme mu zaplatili kurz na počítače v DDM Jihlava a při návštěvě v jeho rodině s ním diskutujeme a snažíme se ho vést k lepšímu prospěchu ve škole. V této činnosti chceme i nadále pokračovat. J. V., vedoucí společenství terciářů Z dopisu jedenáctleté holčičky, který byl přiložen k balíku plnému sladkostí: Milé děti a taky maminky. Jmenuji se Daniela a chodím do sedmé třídy, a protože je nás doma pět sourozenců a dostali jsme hodně dobrot od Mikuláše, chtěli bychom se s vámi podělit. Doufám, že vám udělají radost a pohladí vás jak na jazyku, tak i na duši. Ahoj Danka SKP Naděje pro život Jihlava ( 15

18 Teen Challenge Plzeň Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň Poslání TC vyjadřuje nejlépe tato věta: Cílem TC je přinášet evangelium závislým lidem a navrhnout jim jako řešení jejich pro blému učednictví v tomto procesu jim napomáhat až do chvíle, kdy člověk může fungovat ve společ nosti jako křesťan a umí aplikovat duchovně motivované biblické principy do rodiny, místní ho sboru, vybraného zaměstnání a celkově do společnosti. TC usiluje pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově vyváženými a sociálně zabezpečenými. Co se podařilo, popřípadě změnilo v roce 2005 Specifická primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů Jedná se o specifický a dlouhodobý program primární prevence s návaznými mimoškolními aktivitami poskytovanými v nízkoprahovém klubu. Jsme v regionu jedinými poskytovateli těchto komplexních služeb, kteří pracují s cílovou skupinou studentů ve věku let. Za rok 2005 se uskutečnilo 82 besed s počtem 2049 účastníků. Služeb nízkoprahového klubu využívalo 112 osob. V oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek vzrostl počet oslovených posluchačů v rámci besed o 13 procent, v rámci nízkoprahového klubu pro mládež vzrostl počet návštěvníků o 154 procent. Nízkoprahové služby terénní práce, kontaktní centrum, denní centrum Zdravotní poradenství a testování infekčních chorob (HIV, VHC, VHB): Celkem bylo provedeno 44 testů. Uskutečnilo se celkem 1427 kontaktů s klienty. Plzeňská drogová scéna se postupně vyvíjí, za poslední rok jsme mohli pozorovat částečný ústup pervitinu a jeho nahrazení heroinem. Zvýšil se také objem uživatelů těkavých látek (toluen). Další změnou bylo zahájení spolupráce s věznicí Drahonice, kde dochází k pravidelné individuální a skupinové práci s vybranou skupinou vězňů. Středisko následné péče Chráněné bydlení V uplynulém období nedošlo v rámci poskytovaných služeb k žádným výraznějším změnám. Ve Středisku následné péče se stabilizoval počet klientů tím, že jsme dosáhli optimálního stavu obložnosti Chráněného bydlení, tedy 1 klient na 1 pokoj. Další významnou událostí bylo zavedení pilotního projektu zaměřeného na řešení aktuální rodinné situace jednoho z našich klientů v následné péči (využití bytové jednotky pro rodinu ve Středisku následné péče). Za rok 2005 prošlo službou Střediska následné péče Chráněného bydlení 9 klientů. V období 21. července až 31. srpna prošly nízkoprahové služby i Středisko následné péče Certifikací odborné způsobilosti služeb pro pacienty/klienty s abusem omamných a psychotropních látek RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Získali jsme tak certifikát odborné způsobilosti. ( 16 Teen Challenge Plzeň

19 v kanceláři Aktivity programu v roce 2005 oblast primární prevence Specifická primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů Interaktivní semináře a besedy pro ZŠ, SOU a SŠ Primární prevence užívání návykových látek byla prováděna formou interaktivních seminářů ve dvou na sebe navazujících blocích (jeden blok trval 90 minut). Semináře byly určeny pro žáky 9. tříd ZŠ a ročníky SŠ a SOU. Tyto programy primární prevence se realizovaly ve školách nebo v našich prostorách. Hlavním cílem primární prevence je zdravý rozvoj osobnosti, pomoc v utváření vhodného žebříčku životních hodnot, pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí směrem k bezdrogovému způsobu života a podpora zdravého způsobu života. Záměrem programu je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Mezi dílčí cíle patří: podávání dostatečného množství objektivních informací a bourání mýtů a předsudků o návykových látkách (především účinky a rizika), zvýšení informovanosti o právních postizích za zneužití návykových látek, posilování pozitivních vztahů ve skupině, vzájemná tolerance, posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe sama, zkvalitnění komunikačních dovedností a schopnosti vytvářet přátelské vazby, zvládnutí úzkosti a stresu, nenásilné zvládání konfliktů apod. Teen Challenge Plzeň ( 17

20 ze streetu Primární prevence užívání návykových látek, blok č.1 Účastníci se seznamovali s všeobecnými informacemi z oblasti drogové problematiky, například s riziky, která jsou spojena se závislostí, s rozdílem mezi psychickou a fyzickou závislostí, mluvilo se zde o hodnotovém systému experimentujícího, uživatele a závislého člověka. Byl dán prostor pro diskusi a vyjádření postojů k danému tématu. Součástí bloku byly situační nácviky odmítnutí nátlaku vrstevníků. Primární prevence užívání návykových látek, blok č. 2 Tato část byla zaměřena na poskytnutí informací k tématu příčin vzniku závislosti. Pracovalo se ve skupině s maximálním počtem žáků. V rámci tohoto bloku jsme využili k seznámení studentů s vybranými tématy interakčních, prožitkových a sebepoznávacích her, prokládaných teoretickými informačními vsuvkami. Hlavní témata: vliv rodiny, krize identity, nízké sebehodnocení, emoce a jejich význam v životě. V minulém roce bylo osloveno posluchačů. Počet vyučovacích hodin 166. Nízkoprahový klub Nízkoprahový klub probíhal každou středu ve 14:00 17:00 hodin, v pátek v 13:00 17:00 hodin jako součást primární prevence. Nízkoprahový klub pro neorganizovanou mládež od 14 do 18 let navazuje na primární prevenci prováděnou ve školách. Klub poskytoval alternativu k tradičně nabízenému způsobu trávení volného času. Nabízel návštěvníkům zázemí, kde si mohou zahrát různé hry, setkat se se svými vrstevníky, a byl zde prostor i pro vytvoření vlastní hudební produkce. Návštěvníci využili nabídku pravidelných setkávání k upevnění a rozvoji komunikačních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, ( 18 Teen Challenge Plzeň

Středisko křesťanské pomoci

Středisko křesťanské pomoci Středisko křesťanské pomoci Naděje pro život Jihlava Žižkova 108, 586 01 Jihlava Posláním naší organizace je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastorační péči ženám a matkám s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE V JIHLAVĚ Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické Čajkovského 9, 586 01 Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

e vangelické círk ve me todistické

e vangelické círk ve me todistické e vangelické círk ve me todistické 2006 Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické str. 4 Středisko křesťanské pomoci Naděje pro život Jihlava str. 13 Středisko křesťanské pomoci Horní

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva roku 2003

Výroční zpráva roku 2003 1 Společenství křesťanské pomoci BOÉTHEIA Azylový dům, Březinova 228, JESENÍK Výroční zpráva roku 2003 Tuto zprávu lze zveřejnit jen se souhlasem rady SKP Boétheia ( Rada SKP souhlasí s uveřejněním Výroční

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více