STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38"

Transkript

1 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ

2 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30 KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 Čajkovského 9, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Táňa Kuklová, ředitelka bankovní spojení: /0800 IČ: Žižkova 108, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Ctirad Hrubý, ředitel bankovní spojení: /0300 IČ: Křovinovo nám. 11/16, Praha 9-Horní Počernice tel.: fax: tp://www.skphopo.cz/ kontaktní osoba: Ing. Jan Harbáček, ředitel bankovní spojení: /0800 IČ: Ječná 19, Praha 2 tel.: kontaktní osoba: Pavel Zajíc, ředitel tel.: bankovní spojení: /0800 IČ: TEEN CHALLENGE PLZEŇ str. 16 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI KLUBÍČKO str. 44 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI Y-PORT JIHLAVA str. 49 Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Gustav Černý, ředitel sdružení, tel.: bankovní spojení: /0800 IČ: Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Naděžda Rückaufová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel.: Sládkova 767/8, Litoměřice tel.: 774 CLU BIK kontaktní osoba: Mgr. Radislav Novotný, ředitel bankovní spojení: /0800 IČ: Seifertova 1741/13, Jihlava kontaktní osoba: Ing. Michal Rod, ředitel bankovní spojení: /0300 IČ: TC Plzeň Středisko následné péče Chráněné bydlení Sušická 75, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS, sociální terapeut, tel.: , Mgr. Michaela Hlavová, terapeutická pracovnice, tel.: STŘEDISKO SKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ TERAPEUTICKÁ EUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK str. 23 Adresa sídla: Husova 14, Plzeň tel.: Adresa terapeutické komunity: Litohlavy 50, tel.: / kontaktní osoba: Rudolf Povýšil, vedoucí provozu TK, tel.: bankovní spojení: /01000 IČ: FINANČNÍ PŘEHLEDY str. 51 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ (evidence v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury od , číslo evidence: /1994) sídlo: Ječná 545/19, Praha 2 kancelář: Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 - Horní Počernice tel.: statutární zástupce: Ing. Jan Harbáček, ředitel bankovní spojení: 79329/0800 IČ:

3 SKP Naděje pro život ( 1

4 ( 2

5 Slovo ředitele Diakonie ECM v ČR Milí přátelé a sympatizanti Diakonie ECM, jednotlivých SKP a Teen Challenge Plzeň. Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste nás podpořili modlitbou, penězi nebo dobrým slovem. Jako každý rok, tak i v roce 2005 se naše služba dynamicky rozvíjela. Často se stává, že začínáme novou službu a nejsou zajištěny finanční prostředky na její realizaci. Věřím spolu s Vámi, že pokud sloužíme ve shodě s Božím plánem, On často i nezvykle zabezpečí a podpoří to, co je Jeho. Ježíš, když chodil po zemi, navštěvoval lidi, kteří jsou v mnoha ohledech podobní našim klientům a trávil s nimi čas. Jsou to lidé mající řadu zranění fyzického, ale hlavně psychického původu. Jedná se o bolest, úzkost, masku arogance či agresivity, závislosti všech druhů. Jejich osudy jsou často neuvěřitelné a jejich příběhy by stačily na mnoho knih. Proto zůstává pravdou, že naše služba je především o lidech a pro lidi. Když budete číst o výsledcích našeho pachtění, prosím, představte si za každým číslem v naší zprávě konkrétního člověka. Člověka, který se více či méně snaží nějak zachránit svůj život. Člověka, který dělá chyby. Naši pracovníci se snaží posloužit mu a jít kousek cesty s ním. Prožívají bolestně jejich pády, ale mohou se i radovat z jejich úspěchů. Ve finanční zprávě bych rád upozornil na množství finančních prostředků, které se nám podařilo v loňském roce shromáždit, abychom mohli dělat naši práci. Rada Diakonie ECM se scházela podle potřeby a pracovala především na nových stanovách. Všichni si přejeme, aby všechno to, co děláme, bylo jak z duchovního, tak i právního hlediska v pořádku. Věřím, že ve spolupráci s Radou oblasti ECM ČR bude naše společná služba efektivnější. Nechceme přece, aby stála na jedné straně Církev se svojí bohoslužbou, kázáním a svátostmi a na straně druhé sociální Diakonie se svojí službou potřebným. Jsme jedno tělo našeho Pána, který je naší hlavou. V Kristu služebník služebníků našeho Pána Gustav Černý ( 3

6 Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické Čajkovského 9, Jihlava Důvod vzniku Náš azylový dům pro muže vznikl v roce 1992 ve spolupráci Evangelické církve metodistické a Městského úřadu v Jihlavě. Důvodem vzniku byla potřeba zřídit zařízení pro nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova i bydlení. Nabídka poskytovaných služeb v roce 2005: 1) celkové hmotné zaopatření ubytování (26 míst v 5 pokojích + 1 krizové lůžko) na nezbytně nutnou dobu (určenou konkrétně dle individuální dohody), hygiena, ošacení, částečně strava a možnost její přípravy, 2) sociální práce integrační program, resocializace, navazování kontaktů s příbuznými, novými lidmi, úřady; doprovázení, hledání dalšího uplatnění, vedení k osobní odpovědnosti za vlastní život, sociální poradenství, 3) psychologická péče povinná účast na pravidelné terapeutické skupině s psychologem (1 za měsíc), terapeutické metody, motivační metody, výchovně-vzdělávací metody, psychologické a psychiatrické poradenství, 4) odborná školení a přednášky projekt Individuální vzdělávací péče anglický jazyk, práce s PC, základy práva, skupinová a individuální terapie, 5) duchovní péče pastorační služba, pomoc při hledání životní orientace, možnost navštěvovat bohoslužby, 6) pracovní terapie úklid a drobné práce v objektu SKP, výpomoc v jiných neziskových organizacích, úklid sněhu apod. 7) vzdělávání nezaměstnaných výuka práce na počítači, angličtiny, základních sociálních dovedností, skupinová a osobní terapeutická práce v rámci projektu Individuální vzdělávací péče Klademe důraz na to, aby se klienti podíleli na řešení své krizové situace, podporujeme je v tomto řešení a nabízíme pomoc v prosazování jejich práv a zájmů. S každým klientem pracujeme individuálně, dle jeho potřeb a oblastí jeho problémů. Provoz azylového domu je nepřetržitý 24 hodin denně. Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské společnosti. Cílem je pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života. Tím, že azylový dům poskytuje ubytování a zázemí často společensky nepřizpůsobivým mužům od 18 let do důchodového věku, pomáhá řešit závažný společenský problém. Tito muži nejsou ponecháni na ulici, napospas klimatickým podmínkám, ale především je jim umožněno řešit jejich základní životní a společenské potřeby. Mnozí naši klienti nacházejí zaměstnání a stálé bydlení, někteří znovu navážou přerušené styky s rodinou či přáteli nebo si najdou životní partnerku. Také se tolik neopakuje jejich trestná činnost a ostatní sociálně patologické jevy. Nemalým přínosem naší práce je i celkové psychické zklidnění těch našich klientů, kteří velmi těžce nesou svoji tí- ( 4 SKP ECM Jihlava

7 v zimě bylo krušno živou životní situaci. Dle našich materiálních možností pomáháme klientům, kteří si najdou vlastní ubytování, odstěhovat se a vybavit byt (např. lůžkovinami či drobným nábytkem). O naše klienty se dlouhodobě zajímáme, je-li to možné, i po ukončení pobytu u nás. Zajímá nás, zda se v životě uplatňují, zda mají práci, zda znovu nespadli do některého ze svých problémů apod. Těm, kteří potřebují naši pomoc opakovaně, ji nabízíme. Integrační program klientů SKP má tyto fáze: první kontakt s klientem spolupráce s institucemi, odkud klient přichází, nabídka služeb klientovi, psychická a sociální stabilizace klienta adaptace na nouzový pobyt v azylovém domě, společné hledání řešení krizové situace zařízení potřebných věcí, učení životním návykům, pomoc při kontaktu s rodinou, vytváření nových sociálních vazeb, osamostatnění hledání stabilního bydlení, hledání zaměstnání, přijetí odpovědnosti, kontakt s institucemi následné péče. Individuální vzdělávací péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Ve dvou a půl měsíčních kursech vzděláváme cca 12 osob v práci na PC, angličtině, sociálních dovednostech, základech práva a věnujeme se jim i po terapeutické stránce. Každému je věnovaná osobní péče v jednotlivých předmětech tak, aby byl vzděláván podle svých potřeb a možností. Klienti kursů jsou většinou osoby doporučené Úřadem práce a klienti našeho azylového domu. Kursy byly zahájeny v listopadu SKP ECM Jihlava ( 5

8 z programu individuální vzdělávací péče Personální zajištění projektu Provoz azylového domu zajišťuje 10 zaměstnanců, tj. ředitelka, sociální pracovník, 5 sociálně výchovných pracovníků (na cca 4 úvazky), misijní pracovník a 1 úvazek účetní a vedoucí projektu Individuální vzdělávací péče. Pravidelně spolupracujeme s psychologem, který zajišťuje terapeutická setkávání s klienty a supervizi pracovníků SKP. Zhodnocení roku 2005 Statistické údaje: V roce 2005 byl azylový dům pro muže v Jihlavě využit v průměru z 89,7 %. Služeb azylového domu využilo v roce 2005 celkem 66 klientů. Dále byl 165krát poskytnut krizový nocleh. K bylo v azylovém domě ubytováno 24 klientů; v období od do bylo nově přijato 42 klientů, přičemž někteří z nich byli přijati opakovaně. Z hlediska rozdělení klientů podle trvalého bydliště bylo 29 klientů s trvalým pobytem ve městě Jihlava a 37 klientů bylo mimojihlavských. 70 % našich klientů mělo trvalý pobyt v kraji Vysočina. Průměrný věk našich klientů v roce 2005 byl 42,15 roku. Procentuální podíl klientů podle rodinného stavu: Svobodný 59 % Ženatý 3 % Rozvedený 36 % Vdovec 2 % Procentuální podíl klientů podle vzdělání: Bez vzdělání 2 % Základní 42 % Vyučen 29 % ( 6 SKP ECM Jihlava

9 Střední 24 % Vysokoškolské 3 % Procentuální podíl klientů podle věku: % % % 61 a více 8 % Další údaje: Naši klienti nacházejí zaměstnání nejčastěji ve stavebnictví, lesnictví, v pomocných profesích, v pohostinství apod. Jen málo mužů nachází stálé bydlení, mnozí odcházejí do ústavů následné péče, u některých klientů nám není známo, kam odcházejí. Pravidelná terapeutická setkání s psychologem, která jsou povinná, navštěvuje většina všech aktuálně přítomných klientů. Duchovní programy navštěvuje 5 10 klientů. Dbáme také na další vzdělávání našich pracovníků. Je jim umožněna účast na vzdělávacích seminářích. Odebíráme odborné knihy a časopisy pro studium pracovníků. Mnoho zkušeností pro práci s problémovými skupinami obyvatel získávají pracovníci i ze spolupráce se členy Sdružení azylových domů (jehož jsme také členem) a z návštěv v podobných organizacích. Ředitelka a sociálně výchovný pracovník se účastní tříletého zkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii. Jeden pracovník dálkově studuje Romskou střední školu sociální v Kolíně. Všichni pracovníci se průběžně účastní odborných seminářů pořádaných krajem Vysočina a vzdělávacími institucemi. Pravidelně probíhají: společné i individuální porady a sezení s klienty, každodenní snídaně spojené se čtením Písma svatého a krátkou úvahou, porady zaměstnanců a vyhodnocování práce s klienty, jednou za týden probíhá výuka anglického jazyka, jednou za týden bohoslužba nejen pro klienty, jednou za měsíc setkávání pracovníků se supervizorem, setkání Výboru SKP, jehož členem je i zastupitel města Jihlavy. V červnu 2005 proběhl v našem azylovém domě Den otevřených dveří (ve spolupráci s Apoštolskou církví Jihlava) za účasti široké veřejnosti a politiků kraje Vysočina. V jeho rámci jsme uspořádali koncert Jiřího Zmožka na zahradě azylového domu, přišlo asi 100 lidí. Vypracovali jsme nový informační leták o našem SKP, který distribuujeme dle potřeby. Jsme v průběžném kontaktu se všemi médii v regionu (Jihlavské listy, Deník Vysočina, TV Nova, TV Prima, ČRo Region). Organizace se kterými jsme v roce 2005 spolupracovali Magistrát města Jihlavy finanční příspěvek, spolupráce se sociálními kurátory jednotlivých klientů, s opatrovníkem, městské úřady spolupráce s kurátory jednotlivých klientů, Krajský úřad kraje Vysočina finanční dotace, spolupráce se sociálním odborem a odborem RR, práce v koordinačním uskupení NNO v kraji Vysočina, Ministerstvo práce a sociálních věcí finanční dotace na zajištění provozu SKP (příspěvek na zavádění standardů kvality sociálních služeb nám poskytnut nebyl), soudy poskytování informací, spolupráce s dohledáváním, Vězeňská služba sociální pracovníci věznic, Probační a mediační služba, Úřad práce nabídka volných pracovních míst, partnerství v projektu Individuální vzdělávací péče, OSSZ hlavně v příp. důchodů, personální agentury pomoc při vyhledávání práce, Městská policie Jihlava pomoc s agresivními klienty, Policie ČR poskytování informací o hledaných osobách apod., Občanská poradna Jihlava sociálně právní poradenství, Oblastní charita Jihlava pomoc klientům v nouzi, Oblastní charita Třebíč partnerství s Azylovým domem pro muže v Třebíči rekvalifikace klientů, Apoštolská církev Jihlava partnerství v projektu Individuální vzdělávací péče, spolupráce na Dnu otevřených dveří, nemocnice pomoc s nemoc- SKP ECM Jihlava ( 7

10 nými, Psychiatrická léčebna v Jihlavě pomoc v péči o duševně nemocné klienty, Sdružení provozovatelů azylových domů (SAD) např. výměna zkušeností, vzdělávací akce, azylové domy v kraji Vysočina (Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou) spolu s nimi jsme založili intervizní skupinu o standardech kvality soc. služeb a scházíme se cca 5krát v roce, Diakonie Evangelické církve metodistické např. dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců. Výhledy I v dalším roce chceme pokračovat v naší činnosti. Budeme poskytovat a zkvalitňovat naše služby. Pracujeme na zavádění standardů kvality sociální péče. Chceme se také zaměřit na další odborné vzdělávání pracovníků, příp. zvýšit počet sociálních pracovníků v domě na 2. Budeme pokračovat v projektu Individuální vzdělávací péče. Na roky jsme obdrželi finanční dotaci z Evropského sociálního fondu na pracovníky v přímé péči o klienty a prohloubení sociální práce s klienty, další jejich péči, vč. vzdělávání, tréninku s psychologem apod. Jsme partnerskou organizací Diecézní charity Brno v jejich projektu Pracovní a motivační aktivizace nezaměstnaných bez domova, který uskuteční Azylový dům pro muže v Třebíči půjde o rekvalifikaci klientů ve stavebních pracích. Průběžně budeme zjišťovat možnosti dalšího financování naší činnosti Chceme ještě více rozvíjet dobrou spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina. Budeme usilovat o možnost nabízet naše dlouhodobě nezaměstnané klienty na práci pro město, např. ve spolupráci s ÚP. V souvislosti s poslední mrazivou zimou uvažujeme o zřízení druhého krizového lůžka. V ubytovacích pokojích bychom chtěli vymalovat, příp. (dle možností) provést i jiné úpravy. V koupelně chceme vyměnit směšovací baterie. Seznam dárců v roce 2005 Sbor ECM Jihlava, Cukrárna u Brány pí Caklová, Jihlavské lahůdky pí Cejnková, Jihlavské pekárny Lapek, Květinka pí Drastichová, Lahůdky Pesy, Masna Bohemia, Mléčný bufet v Jihlavě, Potraviny Cash&Carry, Tchibo Praha s. r. o., Soukromé osoby: R. Fiedler, manželé Kuklovi, M. Podloucký, Z. Pokorný a ostatní anonymní dárci. Poděkování Děkujeme vám všem, kteří jste nás podporovali svým zájmem, finančně i duchovně spolupracovníkům, příznivcům i výše zmíněným sponzorům a spolupracujícím organizacím. ze dne otevřených dveří ( 8 SKP ECM Jihlava

11 ze společné bohoslužby svědectví klientů svědectví klientů svědectví klientů svědectví klientů Petr, 37 let: Narodil jsme se v Jihlavě. Vyrůstal jsem v dětských domovech. Otce jsem od dětství neviděl, sestra mi zemřela při tragické nehodě. Z příbuzenstva mám ještě švagra a bratra. Učil jsem se ve Vyškově na Moravě na zahradníka. V roce 1987 mě po dosažení 18-ti let umístili do psychiatrické léčebny v Jihlavě. Mám plný invalidní důchod. Byl jsem také zbaven způsobilosti k právním úkonům. To mi dost komplikovalo každodenní život. V roce 1995 jsem požádal o navrácení alespoň částečné svéprávnosti, to bylo uznáno, nyní mohu volně užívat polovinu svého důchodu. S příbuzenstvem se nestýkám. Můj život nebyl jednoduchý a není ani teď. Ale věřím, že s Boží pomocí se vše nakonec v dobré obrátí. Tibor, 40 let: Narodil jsem se na Slovensku v Bardejově, 5 let jsem chodil do zvláštní školy. V 19 letech jsem se oženil s dívkou z Čech a odešel s ní do Česka. Narodily se nám 3 holky, časem jsme se ale rozvedli, naposledy jsem je viděl asi měsíc předtím, než jsem přišel na azylák, přestěhovaly se někam na Šumavu a teď nevím, kde jsou. Rodiče mi už zemřeli, máma už dávno, táta asi před 2 roky. Protože nemám vzdělání, dělal jsem většinou jenom pomocné práce (ve strojírnách, na stavbě). Na Slovensku mám 3 bratry a k jednomu bych chtěl jít bydlet, má dům, kde bych mohl být. Jel jsem za nimi a zůstal tam asi 3 roky. Když jsem se vrátil, zjistil jsem, že mě městský úřad vystěhoval z bytu, protože o mně nevěděli, dokonce si mysleli, že jsem umřel, a taky jsem za ten byt neplatil. Neměl jsem tady kam jít, byla zima, pár nocí jsem přespal v seníku. Když se to dozvěděl pan tajemník z úřadu, nabídl mi pomoc. Zjistil, že bych mohl jít zatím do azylového domu, a dokonce mě sem zavezl; taky mi nabídl pomoc s vyřízením žádosti o slovenské občanství. Chtěl bych totiž natrvalo odejít na Slovensko. Pobírám sociální dávky, hledám si zatím práci a hlavně čekám, až budu moct odejít na to Slovensko. SKP ECM Jihlava ( 9

12 ( 10 myslíme na ptáčky SKP Naděje pro život Jihlava

13 Středisko křesťanské pomoci Naděje pro život Jihlava Žižkova 108, Jihlava Posláním naší organizace je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastorační péči ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, dále také připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální pracovníky pro výkon sociální a pastorační péče. Na naplňování tohoto našeho poslání se podíleli v roce 2005 čtyři zaměstnanci (3,19 úvazku) a sedm dobrovolníků (vedení dětského klubu, správní rada, praktická a příležitostná pomoc). Svým dílem přispívají dárci a příznivci. Poskytované služby Ženy a matky s dětmi se na nás obracejí v životní situaci, kterou nezvládají řešit samy. My jim poskytujeme útočiště a podporu směřující k řešení jejich nepříznivé situace. Naše spolupráce s ubytovanými ženami je postavena na jejich objednávce na tom, čeho si přejí dosáhnout. Formulaci této objednávky považujeme za klíčovou, má-li práce s klientkou přinést změnu. Na základě klientčiny objednávky a jejích individuálních potřeb jí nabízíme konkrétní služby. Kromě ubytování poskytujeme krizovou intervenci, poradenství (vyhledávání a poskytování informací, pomáhání prostřednictvím psychologického náhledu, nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klienta, pomoc s listinami, poskytování rad), dále pracovní terapii, terapeutické aktivity v rámci komunit, volnočasové aktivity, hlídání dětí, pomoc s doučováním dětí, materiální pomoc, pastorační rozhovory atp. Všechny nabízené služby směřují k jedinému cíli podpořit a motivovat klientky ke změně jejich tíživé životní situace. Pokud problematika, s níž klientka přichází, nespadá do naší kompetence, poskytneme jí krizovou intervenci a zprostředkujeme kontakt se specializovaným pracovištěm, které se jeví vzhledem ke konkrétním okolnostem klientčiny situace jako optimální. V roce 2005 se na nás s žádostí o ubytování obrátilo 70 žen (a 106 dětí). Z toho ve 35 případech šlo spíše o informativní kontakt. Vzhledem k omezené kapacitě jsme ubytovali deset žen a čtrnáct dětí. Deset žen během roku vyřešilo svoji situaci natolik, že již pro ně ubytování v našem zařízení nebylo potřebné. Čtyři ženy si během pobytu s odstupem a určitým nadhledem vyjasnily svůj vztah s partnerem a rozhodly se pro společné soužití s ním, a tedy návrat k němu. Dvě ženy si opatřily vlastní podnájem. Dvě ženy odešly bez udání informací o svém dalším bydlišti. Jedna žena navázala během pobytu u nás kontakt se svojí babičkou, se kterou se delší čas nevídala, a odešla k ní. Jedna žena od nás putovala do jiného azylového domu, aby se tak skryla před agresivním manželem. Průměrná délka pobytu žen, které od nás v roce 2005 odešly, činila 1,9 měsíce. Nejdelší doba pobytu byla 4,6 měsíce. Během roku 2005 se pravidelně (každý týden) scházela komunita setkání všech ubytovaných žen a pracovníků azylového domu. Komunita má terapeutický charakter. Využíváme zde dynamiky interpersonálních vztahů a terapeutických metod zaměřených na sebepoznání, posilování pozitivních vztahů ve skupině, posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe sama, SKP Naděje pro život Jihlava ( 11

14 smějeme se zkvalitnění komunikačních dovedností, přiměřeného sebeprosazení, rozvíjení pozitivních sociálních dovedností atp. Pravidelnou aktivitou byla v roce 2005 rovněž pracovní terapie. V jejím rámci jsme klientkám nabízeli různé činnosti, jako například sběr květů černého bezu a výrobu šťávy, sbírání a zpracování hub, pečení cukroví, výrobu vánočních dekorací atp.; dále také různé techniky, které nemají možnost běžně vyzkoušet ubrouskovou techniku, malování na sklo atp. Pracovní terapie byla také prostorem, kde se mohly klientky podělit s ostatními o své dovednosti a naučit druhé něčemu novému. Každý týden jsme pořádali dětský klub. Ten je postaven na křesťanských hodnotách a motivujeme zde děti k láskyplným vztahům k druhým i k sobě. Vedle dětí našich klientek nabízíme účast na dětském klubu či jednorázových akcích i dětem ze sociálně slabých rodin z okolí. Jde především o děti různě znevýhodněné z dysfunkčních rodin, neorganizované, pohybující se na okraji dětských kolektivů. Na těchto akcích mohou nalézt přijetí a porozumění, které často ve společnosti spolužáků nenacházejí. V roce 2005 jsme kromě pravidelných dětských klubů uskutečnili řadu jednorázových akcí, jako byla například výpravná hra Cesta za pokladem, hravé odpoledne pro děti, návštěva ZOO, Vodního ráje, kina, opékání špekáčků, pouštění draka, vánoční setkání atp. Díky organizaci Modrý svět, která nás oslovila s nabídkou Terapeutického programu pro sociálně handicapované děti z dětských domovů a azylových domů v kraji Vysočina, jsme uspořádali společně Speciální Modré dny (bubnování na africké bubny, vystoupení mistrů světa v biketrialu). Občanské sdružení Georgii Agricola pro náš azylový dům zajistilo návštěvu mikulášského průvodu spojenou s mikulášskou nadílkou. Uvedené akce jsou svou náplní určeny především dětem, ale do jejich příprav i organiza- ( 12 SKP Naděje pro život Jihlava

15 návštěvníci dětského dne ce zapojujeme i maminky dětí. Je to pro ně inspirací, co samy mohou s dětmi ve volném čase dělat, a zároveň ujištěním, že to dokáží. Vedle práce s klientkami a jejich dětmi se snažíme rozšiřovat a prohlubovat informace o problematice domácího násilí mezi laickou a odbornou veřejnost. Činíme tak zejména prostřednictvím seminářů a propagačních materiálů na toto téma. V roce 2005 jsme uspořádali seminář pro pedagogy Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Jihlavě. Průběžně přijímáme materiální dary (dětské oblečení, kočárky, hračky atp.), které využíváme ve prospěch našich klientek a sociálně slabých rodin. Snažíme se neustále rozvíjet spektrum sociálních služeb tak, aby vycházely vstříc skutečným potřebám. Z našich statistik, kde zaznamenáváme důvody, pro které se na nás ženy a matky s dětmi obracejí s žádostí o ubytování, vyplynulo, že 34 % žadatelek o ubytování tvoří ženy, které přišly o bydlení v důsledku dluhu na nájemném. Proto jsme v roce 2005 zpracovali projekt Prevence vystěhování a jeho následků. Na jeho realizaci jsme získali na dva roky podporu v rámci Globálního grantu. Začali jsme podnikat první kroky k jeho zahájení. Šlo zejména o stavební úpravy v pronajatých prostorách fary ECM, které budou sloužit jako kontaktní kancelář tohoto projektu. V létě 2005 také navštívila sociální pracovnice rakouskou organizaci FAWOS (Fachstelle für Wohnungsicherung), která se od roku 1996 zabývá prevencí vystěhování. Měla tak možnost seznámit se s rakouským modelem prevence vystěhování, s činností a praktickými zkušenostmi tohoto zařízení. Spolupráce Naše zařízení klade důraz na interdisciplinární přístup jako nutný předpoklad efektivní práce. SKP Naděje pro život Jihlava ( 13

16 pečeme, vaříme Za nezbytnou považujeme těsnou spolupráci s odborníky ze státních institucí (sociální odbory městských úřadů podle příslušnosti klientek, soudy, Policie ČR, Městská policie Jihlava, zdravotnická a školská zařízení atp.) či nestátních organizací (Občanská poradna Jihlava, Psychocentrum, K-centrum Jihlava, jiné azylové domy a podobná zařízení atp.). Vzdělávání Všichni zaměstnanci jsou zařazeni do Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii pod vedením PhDr. Jiřího Tyla (ročně 100 hodin). Využívají možnosti konzultovat svůj přístup k jednotlivým klientkám v rámci supervize, která se koná zhruba třikrát ročně a je postavena na rozboru jednotlivých případů. Obě sociální pracovnice absolvovaly v roce 2005 Kurz krizové intervence (140 hodin) pořádaný občanským sdružením Remedium a tvořený třemi bloky: Základní kurz krizové intervence, Pokračovací kurz krizové intervence, Základy první pomoci a sebeobrany. Získaly tak ucelené vědomosti o průběhu krize a jejích typech a osvojily si dovednosti, jak s člověkem v krizi pracovat. Ředitel azylového domu v roce 2005 dokončil základní výcvik (ZV I) ve videotréninku interakcí (140 hodin). Jedna sociální pracovnice absolvovala v roce 2005 vzdělávací program občanského sdružení STŘEP České centrum pro sanaci rodiny: Práce s rodinou v obtížné situaci I. (50 hodin). Druhá sociální pracovnice se v roce 2005 zúčastnila vzdělávacího programu Týden práce na sobě, organizovaného Diakonií ČCE a zaměřeného především na předcházení syndromu vyhoření. Mimoto se účastníme setkávání Sdružení azylových domů (SAD), jejichž součástí jsou odborné semináře a možnost konzultace s ře- ( 14 SKP Naděje pro život Jihlava

17 diteli jiných azylových domů. S poskytovateli sociálních služeb z kraje Vysočina se setkáváme v rámci sociálně-zdravotní sekce nestátních neziskových organizací (NNO) kraje Vysočina a na konferencích NNO. Financování Financování azylového domu je vícezdrojové. Z veřejných rozpočtů byly náklady roku 2005 pokryty Magistrátem města Jihlavy (45 %), dotací MPSV (24 %) a krajem Vysočina (18 %). Zbývajících 13 % jsme získali z úhrad za ubytování a darů. Děkujeme všem poskytovatelům finanční, nefinanční a morální podpory. Bez této pomoci bychom nebyli schopni poskytovat služby v uvedeném rozsahu a kvalitě. Seznam dárců BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava, manželé Bohatí, Evangelická církev metodistická, ALWIL Trade s.r.o., M. Filipiová, AYA CZ s.r.o., EFKO-karton s.r.o., manželé Haičiarovi, manželé Wenzelovi, M. Martinová, manželé Hynkovi, paní Kusá, ECM Jihlava, J. Polák, G. Agricola, J. Kvíčala, manželé Chlupáčkovi, J. Morkus, M. Bouchnerová, paní Stehlíková, K. Stehlíková, L. a D. Smejkalovi, paní Trojanová, paní Látová, A. Řehořová, P. Fialová, M. Krechlerová, paní Volná, M. Kadrnožková. Velice nás těší, když naše práce osloví veřejnost a ozvou se lidé, kterým není lhostejný osud druhých a chtějí v rámci svých možností nabídnout našim klientkám pomocnou ruku. Za všechny tyto lidi, jejichž pomoci si ceníme, dva příklady: Premonstrátští terciáři z římskokatolické farnosti sv. Jakuba se v roce 2004 rozhodli, že místo adopce na dálku udělají adopci na blízko. I v naší republice je potřeba pomáhat nemajetným dětem. Na doporučení pracovníků Azylového domu pro matky s dětmi v Jihlavě jsme se spojili s rozvedenou maminkou a jejím synem Pavlem, kteří žili v složité sociální situaci. Chceme Pavlovi pomáhat ve vzdělání i v životě. Vloni i letos jsme mu zaplatili kurz na počítače v DDM Jihlava a při návštěvě v jeho rodině s ním diskutujeme a snažíme se ho vést k lepšímu prospěchu ve škole. V této činnosti chceme i nadále pokračovat. J. V., vedoucí společenství terciářů Z dopisu jedenáctleté holčičky, který byl přiložen k balíku plnému sladkostí: Milé děti a taky maminky. Jmenuji se Daniela a chodím do sedmé třídy, a protože je nás doma pět sourozenců a dostali jsme hodně dobrot od Mikuláše, chtěli bychom se s vámi podělit. Doufám, že vám udělají radost a pohladí vás jak na jazyku, tak i na duši. Ahoj Danka SKP Naděje pro život Jihlava ( 15

18 Teen Challenge Plzeň Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň Poslání TC vyjadřuje nejlépe tato věta: Cílem TC je přinášet evangelium závislým lidem a navrhnout jim jako řešení jejich pro blému učednictví v tomto procesu jim napomáhat až do chvíle, kdy člověk může fungovat ve společ nosti jako křesťan a umí aplikovat duchovně motivované biblické principy do rodiny, místní ho sboru, vybraného zaměstnání a celkově do společnosti. TC usiluje pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově vyváženými a sociálně zabezpečenými. Co se podařilo, popřípadě změnilo v roce 2005 Specifická primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů Jedná se o specifický a dlouhodobý program primární prevence s návaznými mimoškolními aktivitami poskytovanými v nízkoprahovém klubu. Jsme v regionu jedinými poskytovateli těchto komplexních služeb, kteří pracují s cílovou skupinou studentů ve věku let. Za rok 2005 se uskutečnilo 82 besed s počtem 2049 účastníků. Služeb nízkoprahového klubu využívalo 112 osob. V oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek vzrostl počet oslovených posluchačů v rámci besed o 13 procent, v rámci nízkoprahového klubu pro mládež vzrostl počet návštěvníků o 154 procent. Nízkoprahové služby terénní práce, kontaktní centrum, denní centrum Zdravotní poradenství a testování infekčních chorob (HIV, VHC, VHB): Celkem bylo provedeno 44 testů. Uskutečnilo se celkem 1427 kontaktů s klienty. Plzeňská drogová scéna se postupně vyvíjí, za poslední rok jsme mohli pozorovat částečný ústup pervitinu a jeho nahrazení heroinem. Zvýšil se také objem uživatelů těkavých látek (toluen). Další změnou bylo zahájení spolupráce s věznicí Drahonice, kde dochází k pravidelné individuální a skupinové práci s vybranou skupinou vězňů. Středisko následné péče Chráněné bydlení V uplynulém období nedošlo v rámci poskytovaných služeb k žádným výraznějším změnám. Ve Středisku následné péče se stabilizoval počet klientů tím, že jsme dosáhli optimálního stavu obložnosti Chráněného bydlení, tedy 1 klient na 1 pokoj. Další významnou událostí bylo zavedení pilotního projektu zaměřeného na řešení aktuální rodinné situace jednoho z našich klientů v následné péči (využití bytové jednotky pro rodinu ve Středisku následné péče). Za rok 2005 prošlo službou Střediska následné péče Chráněného bydlení 9 klientů. V období 21. července až 31. srpna prošly nízkoprahové služby i Středisko následné péče Certifikací odborné způsobilosti služeb pro pacienty/klienty s abusem omamných a psychotropních látek RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Získali jsme tak certifikát odborné způsobilosti. ( 16 Teen Challenge Plzeň

19 v kanceláři Aktivity programu v roce 2005 oblast primární prevence Specifická primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů Interaktivní semináře a besedy pro ZŠ, SOU a SŠ Primární prevence užívání návykových látek byla prováděna formou interaktivních seminářů ve dvou na sebe navazujících blocích (jeden blok trval 90 minut). Semináře byly určeny pro žáky 9. tříd ZŠ a ročníky SŠ a SOU. Tyto programy primární prevence se realizovaly ve školách nebo v našich prostorách. Hlavním cílem primární prevence je zdravý rozvoj osobnosti, pomoc v utváření vhodného žebříčku životních hodnot, pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí směrem k bezdrogovému způsobu života a podpora zdravého způsobu života. Záměrem programu je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Mezi dílčí cíle patří: podávání dostatečného množství objektivních informací a bourání mýtů a předsudků o návykových látkách (především účinky a rizika), zvýšení informovanosti o právních postizích za zneužití návykových látek, posilování pozitivních vztahů ve skupině, vzájemná tolerance, posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe sama, zkvalitnění komunikačních dovedností a schopnosti vytvářet přátelské vazby, zvládnutí úzkosti a stresu, nenásilné zvládání konfliktů apod. Teen Challenge Plzeň ( 17

20 ze streetu Primární prevence užívání návykových látek, blok č.1 Účastníci se seznamovali s všeobecnými informacemi z oblasti drogové problematiky, například s riziky, která jsou spojena se závislostí, s rozdílem mezi psychickou a fyzickou závislostí, mluvilo se zde o hodnotovém systému experimentujícího, uživatele a závislého člověka. Byl dán prostor pro diskusi a vyjádření postojů k danému tématu. Součástí bloku byly situační nácviky odmítnutí nátlaku vrstevníků. Primární prevence užívání návykových látek, blok č. 2 Tato část byla zaměřena na poskytnutí informací k tématu příčin vzniku závislosti. Pracovalo se ve skupině s maximálním počtem žáků. V rámci tohoto bloku jsme využili k seznámení studentů s vybranými tématy interakčních, prožitkových a sebepoznávacích her, prokládaných teoretickými informačními vsuvkami. Hlavní témata: vliv rodiny, krize identity, nízké sebehodnocení, emoce a jejich význam v životě. V minulém roce bylo osloveno posluchačů. Počet vyučovacích hodin 166. Nízkoprahový klub Nízkoprahový klub probíhal každou středu ve 14:00 17:00 hodin, v pátek v 13:00 17:00 hodin jako součást primární prevence. Nízkoprahový klub pro neorganizovanou mládež od 14 do 18 let navazuje na primární prevenci prováděnou ve školách. Klub poskytoval alternativu k tradičně nabízenému způsobu trávení volného času. Nabízel návštěvníkům zázemí, kde si mohou zahrát různé hry, setkat se se svými vrstevníky, a byl zde prostor i pro vytvoření vlastní hudební produkce. Návštěvníci využili nabídku pravidelných setkávání k upevnění a rozvoji komunikačních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, ( 18 Teen Challenge Plzeň

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH SKP PLZEN VÝROCNÍ ZPRÁVY 2005 Středisko pro konzultaci a prevenci Terapeutická komunita Vršíček Středisko následné péče - Chráněné bydlení

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Manuál dobrých praxí. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách Manuál dobrých praxí Práce s rodinami v sociálně vyloučených

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více