Hardware. Roman Bartoš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardware. Roman Bartoš"

Transkript

1 Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce, technický redaktor: Roman Bartoš Vnitřní úprava: Matouš Horáček

2 Obsah Obsah...1 Hardware...2 Počítač a jeho části...2 Skříň počítače a zdroj elektrického proudu...2 Čelní stěna skříně počítače...2 Zadní stěna skříně počítače...2 Uvnitř počítače...3 Základní deska...3 Mikroprocesor...3 Paměť...3 Operační paměť (RAM)...3 Paměť ROM...3 Paměť CMOS...4 Sběrnice...4 Řadič sběrnice...4 Rozšiřující sloty...4 Rozšiřující karty...4 1

3 Hardware Hardwarem rozumíme všechno na co si můžeme sahnout. Obdobou tady může být lidský mozek a myšlenky, které jsou jeho produktem. Mozek můžeme přirovnat k našemu hardware a myšlenky k software. Hardware lze rodělit na dvě základní skupiny: počítač a periferní zařízení. Počítač a jeho části Počítač se skládá (kromě jiného) ze skříně, ve které jsou uloženy základní elektronické komponenty napojené na různé periférie přídavná zařízení, která umožňují uživatelům vkládat data do počítače (vstup input či přijímat informace z počítače (výstup - output). I přesto, že se jednotlivé počítače od sebe liší tvarem, velikostí, kapacitou, rychlostí a cenou, vždy obsahují stejné součásti, které jim umožňují provádět následující důležité úkony: přijímat data, uchovávat data, manipulovat s daty různými způsoby a vytvořit výsledek. Počítače přijímají většinu dat buď z klávesnice, nebo z disku. Informace je obyčejně uchována na disketě nebo na pevném disku. S daty je manipulováno. Jsou zpracovávána, pozměňována mikroprocesorem a výsledný výstup je buď zobrazen na monitoru, či vytištěn tiskárnou na papír. Skříň počítače a zdroj elektrického proudu Podle stavby skříně můžeme osobní počítače rozdělit do tří základních kategorií: 1) Desktopové počítače (skříně ploché - horizontální). Tyto skříně se dodávají ve dvou různých výškách: (výška 15 cm) a mini provedení či ploché (výška 10 cm). 2) Věžové počítače (vertikální, stojaté skříně). Jejich výška je proměnlivá. 3) Přenosné skříně jsou ploché a mají většinou rozměry papíru A4. Patří sem notebooky, palmtopy a PDA. Čelní stěna skříně počítače Na čelní ploše skříně počítače jsou ovládací přepínače, světelné indikátory a prostory pro vkládání či instalaci periferních zařízení, která vyžadují přístup zepředu. Síťový vypínač umožňuje zapnutí a vypnutí počítače. Při práci nevypínejte počítač, dokud jste si na disk neuložili data, neboť byste o ně mohli přijít. Resetovací tlačítko (reset tzv. studený start) je užitečné pro znovu nastartování počítače, pokud přestane reagovat na příkazy (zamrzne). Světelný indikátor chodu pevného disku svítí tehdy, jestliže se data na disk zapisují nebo se z něj data načítají. Pevné disky a disketové jednotky o velikosti 1,44 MB se mohou namontovat do prostorů pro disketové jednotky pro diskety 3,5 palce. Čtecí jednotka kompaktních disků (CD-ROM) a disketové jednotky 1,2 MB se mohou instalovat do prostorů pro disketové jednotky pro diskety o velikosti 5,25 palce. Zadní stěna skříně počítače Zadní stěna skříně počítače je vyhrazena pro umístění různých konektorů a zásuvek, štěrbin portů, které jsou pro řízení provozu počítače nezbytné. Ventilační otvory větráku zdroje jsou rovněž umístěny na zadní stěně skříně a nikdy by je žádný předmět neměl zakrývat. Některé počítače mají speciální kulatou zásuvku na myš typu PS/2. Jestliže ji váš počítač nemá, zapojte 2

4 myš do volného sériového portu. Konektor pro zástrčku klávesnice je rovněž umístěn na zadním panelu skříně. Je obvykle kulatý a pětikolíčkový. Uvnitř počítače Sejmete-li skříň z počítače, najdete základní desku počítače (velká deska s tištěnými spoji), zdroj elektrického proudu, disketovou jednotku a disky. Reproduktor počítače je umístěn rovněž uvnitř počítače a je spojen se základní deskou. Kvalita zvuku, který produkuje, je poměrně nízká, ale plně dostačuje pro pípání, které uživateli oznamuje chybové hlášení počítače. Zdroj napájecího napětí poskytuje stejnosměrný proud (5 a 12 V) pro napájení základní desky, disketových jednotek a disků. Životnost a spolehlivost elektronických součástí počítače závisí na zdroji napájecího napětí, který dodává kvalitní, vyrovnaný a nerušený elektrický proud. Základní deska Základní deska je jeho nejdůležitější součástí. Obvykle jsou všechny hlavní komponenty počítače procesor, paměť, sběrnice, hodiny, ovladač klávesnice a rozhraní pro rozšiřující karty umístěny na základní desce. Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Výkonnost osobního počítače z velké části (ale nikoliv úplně) závisí na výkonnosti a rychlosti mikroprocesoru. Mikroprocesor není v počítači přímo vidět, protože je uložen v keramickém pouzdře či v obalu z umělé hmoty. První mikropočítač, který se mohl nazývat osobním počítačem PC (personal computer) byl uveden na trh v roce 1981 společností IBM. Používal mikroprocesor typu 8088, který vyráběla firma Intel. Novější modely počítačů měly pak za základ procesory výkonnější typy 8086, 80286, 80386, a Pentium. V počítačovém světě však existuje mnoho jiných typů procesorů speciální procesory pro urychlení matematických a grafických operací. Mezi další firmy vyrábějící procesory pro osobní počítače se řadí firmy AMD a Cyrix. Jelikož je dnes výkonnost procesorů velmi vysoká, je třeba k nim připojit chladící žebra a větrák, aby nedošlo k přehřátí procesoru a tím i k jeho zničení. Paměť Počítač si ukládá data a programy, se kterými pracuje, v paměti. Existují dva druhy paměti: operační a vnější. Vnější paměť (pružné disky, pevné a CD disky) se používá pro trvalé ukládání dat. Data se z ní neztrácejí ani po vypnutí počítače (tedy po odpojení od zdroje elektrické energie). Přístup k těmto datům je poměrně pomalý (operace čtení a zápisu). Podstatně rychlejší je pamět operační. V té jsou uloženy programy a data se kterými aktuálně pracujeme. Po vypnutí počítače se tato data okamžitě ztratí. Tato paměť nese označení RAM (random access memory paměť s náhodným přístupem). Slouží jak pro zápis tak pro čtení dat. Vedle této paměti existuje také paměť ROM (read only memory paměť pouze pro čtení). Z této paměti můžeme pouze číst. Informace uložené v paměti jako bity (dvojková soustava jedničky a nuly) jsou nejmenšími informačními jednotkami v počítačí. Operační paměť (RAM) Bity jsou uloženy v čipech operační paměti pomocí elektrických nábojů v miniaturních tranzistorech. Nabitý tranzistor představuje jedničku, vybitý nulu. Protože se ale náboj uložený v tranzistorech časem ztrácí, je třeba jej po nějaké době znovu dobít (refreshing). Paměť ROM Je to paměť, ze které lze jenom číst. Tento typ paměti mají všechny počítače paměť ROM obsahuje základní programy, které ovládají součásti počítače, Tyto programy se skládají z programu BIOS (basic input output system, tj. základní systém vstupů a výstupů). 3

5 Paměť CMOS Používá v každém počítači. Je to v podstatě paměť RAM napojená na baterii, která ji neustále dobíjí a udržuje tak její obsah i po vypnutí počítače z elektrické sítě. Paměť CMOS udržuje nezbytné informace o konfiguraci počítače například o disketových jednotkách, o pevných discích, množství dostupné operační paměti, reálném čase a datumu a pod.. Sběrnice Aby jednotlivé komponenty, které jsme už vyjmenovali, mohly navzájem komunikovat, je nutná tzv. sběrnice. Ta zajišťuje výměnu dat mezi procesorem, pamětí a dalšími jednotkami. Sběrnice je skupina elektrických vodičů, které umožňují přenos signálů mezi různými komponenty počítač. Tyto vodiče zahrnují: datové vodiče adresové vodiče řídící vodiče (pro signály, které říkají jednotlivým částem systému, co dělat) Řadič sběrnice Funkce sběrnice jsou pod dohledem zvláštního obvodu, který se nazývá ovladač (řadič) sběrnice. Řadič sběrnice řídí přístup jednotlivých součástí systému na sběrnici a předchází tak konfliktům mezi komponenty, které se dožadují přístupu na sběrnici současně. Rozšiřující sloty Sběrnice neumožňuje pouze komunikaci mezi jednotlivými komponenty základní desky, ale umožňuje rovněž přidání zcela nové součásti do systému. Sběrnice nabízí několik volných slotů, do kterých se mohou zasunout rozšiřující desky (karty). Rozšiřující karty Základní deska počítače obyčejně obsahuje mikroprocesor, paměť a sběrnici. Na některých základních deskách také bývají integrovány grafické karty, zvukové karty, síťové karty a karty pro vstup a výstup, Tyto zařízení ale nemusí být vždy pevnou součástí základní desky. V takovém případě jsou instalovány pomocí tzv. slotů, což je zakončení sběrnice pro připojení výše zmíněných rozšiřujících karet. Bez nich by počítač sice fungoval, ale nekomunikoval by s vnějším okolím. To znamená, že bychom ho nemohli ovládat, neviděli žádné výsledky prováděných operací na obrazovce a na tiskárně atd. Dá se tedy říci, že rozšiřující karty rozšiřují funkce počítače. Mezi rozšiřující karty patří: grafická karta, zvuková karta, síťová karty, faxmodemová karta, televizní karta a další. 4

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Hardware Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 9 1 U k á z k a k n i h y

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. DAVID URBÁNEK TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ESF NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI PODPOROU ZAMĚSTNATELNOSTI,

Více

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností ÚVOD DO INFORMATIKY Informatika = matematická disciplína Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností Historie Počítačŧ: Základ položil John Von Neumann (

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Obsah skříně počítače

Obsah skříně počítače Základní části počítače Minitower (minivěž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu minitower dnes

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Úvod do PC. Roman Bartoš

Úvod do PC. Roman Bartoš Úvod do PC Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více