Obsah skříně počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah skříně počítače"

Transkript

1 Základní části počítače Tower (věž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu tower dnes patří mezi nejprodávanější typy skříní pro osobní počítače. BigTower - skříň typu tower (věž) je podobná skříni tower, ale je větší a prostornější. Prostor je určen k předpokládanému rozšíření hardwarových komponentů. Skříně bigtower se s oblibou používají pro servery (řídicí počítače v síti). Obsah skříně počítače A co se nachází uvnitř skříně? Počítač je ve své podstatě pouhá stavebnice. Páteř tvoří základní deska s mnoha konektory, do kterých se vkládají potřebné komponenty. Bez některých by počítač nemohl správně fungovat, a naopak některé mohou být v počítači pouze pro konkrétní účel, např. ke zprostředkování zvuku v počítači. Celkové složení a kombinace komponentů tvoří tzv. hardwarovou konfiguraci počítače. Disketová mechanika Uvnitř počítače Grafická karta Zdroj napájení Základní deska CD/DVD mechanika Prázdná skříň počítače Modul operační paměti RAM Procesor Pevný disk (harddisk) počítače ZÁKLADNÍ DESKA Počítač lze charakterizovat jako stavebnici z mnoha elektrotechnických součástek. Aby vše správně fungovalo, jednotlivé komponenty v počítači musí mezi sebou komunikovat a být správně propojeny. To zabezpečuje takzvaná základní deska (nazývaná rovněž motherboard nebo mainboard). Jedná se o desku velkou cca 30 x 30 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních prvků (například pro videokartu, paměti, napájení, procesor apod.). Základní deska tak tvoří jakousi fyzickou páteř, spojující jednotlivé prvky uvnitř počítače. Základní deska je ve skříni počítače upevněna pomocí šroubů. Je přišroubována ke konzole (konstrukci) u jedné ze stěn skříně, aby ve skříni zbylo dost místa pro vkládání přídavných karet vložených přímo do slotů základní desky. Písíčko - slangový název pro Personal Computer (PC) - osobní počítač Operační systém - základní program (software) v počítači Konektory - odborný název pro zástrčky na zadní (ale i přední) straně skříně počítače Periferie - zařízení připojitelné k počítači (např. tiskárna, skener) 11

2 Základní části počítače SÉRIOVÝ PORT Sériový port bývá označen jako COM1, COM2. Data jsou portem vysílána sériově, tj. bit za bitem za sebou. Proto je přenos dat sice podstatně pomalejší než u paralelního portu, ale zato spolehlivější. Tak je možné přenášet data i na delším kabelu. K sériovému portu se připojuje obvykle myš nebo modem. Port COM1 Port COM2 PS/2 ROZHRANÍ PS/2 konektory slouží k připojení běžných typů klávesnic a myší. Fialový konektor slouží k připojení klávesnice, zelený pak pro připojení kabelu myši. PS/2 konektory USB PORT USB rozhraní bylo na rozdíl od paralelního a sériového vyvinuto poměrně nedávno. Tomu odpovídají i možnosti a parametry USB. První obrovskou výhodou USB je mnohonásobně vyšší rychlost přenosu dat (od 1,5 Mb/s po 12 Mb/s), další je pak možnost připojit na jeden USB port až 127 zařízení (k tomu existují USB rozbočovače), takže odpadají potíže s nedostatkem portů. S připojením na USB se běžně vyrábějí skenery, tiskárny, myši, tablety, digitální fotoaparáty atd. USB porty PS/2 konektory. Fialový slouží k připojení klávesnice a zelený k připojení myši. COM porty (tzv. sériové). K sériovému portu je možné připojit např. modem. Zapojení počítačové sestavy Hlavní vypínač počítače (nevyskytuje se na všech typech skříní). Jedná se o hlavní vypínač dodávky el. energie do skříně. Nesouvisí s vypínačem v přední části skříně. Konektor pro kabel napájení el. energií Ventilátor - slouží k odvodu tepla ze skříně počítače. LPT port (tzv. paralelní). K paralelnímu portu se připojuje obvykle tiskárna. USB porty. Na USB je možné připojit celou řadu zařízení (tiskárnu, modem, skener, digitální fotoaparát, kapesní počítač atd.). Větrací mřížka (za ní může být uvnitř skříně další ventilátor) slouží k lepšímu chlazení a cirkulaci vzduchu uvnitř skříně. Konektor pro připojení síťového kabelu Grafická karta s konektory pro připojení monitoru Zvuková karta s konektorem pro připojení reproduktorů, mikrofonu atd. Záznamová média a jejich porovnání V předchozích částech knihy jste se již seznámili se záznamovými médii, jednotkami, způsobem čtení a zápisu dat. Nyní si tedy proveďme orientační porovnání kapacit nejpoužívanějších médií ve výpočetní technice. Tabulka na následující straně poskytuje přehled o jednotlivých záznamových médiích, především o jejich kapacitě a oblasti použití. Software pro zjištění HW konfigurace počítače: SiSoft Sandra - vyspělá diagnostická a testovací utilita Everest Home Edition - další diagnostická a testovací utilita 23

3 Operační systémy Pojmenování souboru Zápis z porady číslo 55.txt Název souboru. V operačním systému Windows může název obsahovat až 254 znaků. Název rovněž může obsahovat mezery, písmena s diakritikou (háčky, čárky). Naopak nesmí obsahovat některé speciální znaky, jako jsou \ / : *? < > apod. Ale například v operačním systému MS-DOS byl povolen název souboru maximálně o osmi znacích, navíc bez mezer a speciálních znaků, které jsou např. ve Windows povoleny. Tečka odděluje název souboru od přípony souboru. Přípona souboru charakterizuje typ souboru, tj. zda je soubor například textový, nebo zda je to obrázek apod. Typ souboru je důležitý jednak pro uživatele, který podle něj ihned pozná, co je soubor vlastně zač, ale také pro počítač, resp. pro jednotlivé programy. Ty obvykle dokáží pracovat pouze s určitými typy souborů, na které se specializují nebo do kterých ukládají data. Příklad pojmenování souborů: Dopis.doc Obrázek skal.bmp ke_stazeni.zip index.html video z dovolené.mpg ADRESÁŘ - SLOŽKA Aby nebyly soubory chaoticky rozházené po disku, existují tzv. adresáře (nazývané též složky). Jedná se o jakési přihrádky, ve kterých jsou soubory uspořádány. Na disku může být libovolné množství adresářů. Každý adresář může obsahovat libovolné množství podadresářů. Názvy a délky názvů souborů a adresářů jsou závislé na tom, jaký operační a souborový systém je použit. V některých operačních systémech, např. ve Windows, je adresář pojmenován jako Složka, ale pořád se jedná o totéž. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ Na každém disku se nachází adresář, jenž je nadřazen všem ostatním. Nazývá se kořenový adresář. Nelze jej konkrétně pojmenovat, označuje se \ - obráceným lomítkem. Kořenový adresář je v hierarchii adresářů, podadresářů a souborů nejvyšší úrovní. STROMOVÁ STRUKTURA Každý adresář může obsahovat libovolné množství podadresářů (resp. každá složka libovolné množství podsložek) a každý podadresář pak libovolné množství dalších podadresářů. Každý adresář a podadresář však zároveň může obsahovat i libovolné množství souborů. Pokud si toto uspořádání pomyslně spojíme čarami, vznikne návaznost připomínající větvení stromu. Z této analogie vznikl název pro uspořádání adresářů a souborů na disku hovoříme o stromové struktuře. Příklad stromové struktury Disk C Aplikace Texty Schéma v pravé části znázorňuje stromovou strukturu, kde na disku C se v kořenovém adresáři nacházejí adresáře Aplikace, Texty a Tabulky a jeden soubor info.txt. Adresář Aplikace obsahuje podadresář Moje, který pak obsahuje soubor dopis.doc. Adresář Texty tvoří jeden podadresář - Prace a jeden soubor - Šéfovi.doc. Podadresář Prace pak obsahuje Tabulky info.txt Šéfovi.doc další dva podadresáře, a to Projekt 1 a Projekt 2. Adresář Tabulky v kořenu disku je prázdný. Stromová struktura Moje dopis.doc Prace Projekt 1 Projekt 2 Adresář - virtuální přihrádka na disku. Může obsahovat další podadresáře a soubory Podadresář - opět virtuální přihrádka na disku, vnořená v nějakém adresáři Soubor - konkrétní nosič informace (dat) 33

4 Windows XP 2. Táhněte se stále stisknutým tlačítkem myší směrem k ikoně koše, a to tak, abyste se nastavili zcela na koš. 3. Jakmile ikona koše změní barvu, uvolněte levé tlačítko myši. Objekt je smazán (resp. umístěn do koše). Pokud smažete složku, smaže se i celý její obsah. Koš je k dispozici na pracovní ploše a v Průzkumníkovi jedná se o tentýž koš a k mazání i obnově lze použít kterýkoliv z nich. Koš sám o sobě se odstranit nedá. I koš lze samozřejmě konfi gurovat. Je například možné nastavit, aby se všechny vymazané objekty ihned z koše automaticky vysypávaly. Smazání objektu Obnova dat vyhozených do koše Pokud nebyl koš vysypán, pak vše, co se v něm nachází od posledního vysypání, lze obnovit. To znamená, že veškerá data (soubory a složky) budou bez poškození v původním stavu vrácena na původní místo. Obnovu je možné provést z koše na pracovní ploše i z koše v Průzkumníkovi, a to dvěma způsoby. Buď přetažením obnovovaného souboru do požadované složky, nebo prostřednictvím nabídky Soubor. Druhý uvedený případ má následující postup. 1. Otevřete okno s košem tak, že na něj dvakrát poklepete levým tlačítkem myši. 2. Otevře se koš s veškerými objekty smazanými od posledního vysypání. Označte, resp. zvýrazněte jeden nebo více objektů, které si přejete obnovit. 3. Klepněte na nabídku Soubor a tam na položku Obnovit. Pokud bude obnova z koše probíhat pomocí nabídky Soubor, smazané objekty se obnoví přesně na tom místě, odkud byly smazány, a to i v případě, že původní složky již neexistují (budou zpětně vytvořeny). Vysypání koše Požadujete-li smazat určitý soubor nebo složku z disku doopravdy (tj. fyzicky a nenávratně), je nutné koš vysypat. To provedete v otevřeném koši klepnutím na položku Soubor a v zobrazené podnabídce volbou Vysypat koš. Systém se pro jistotu zeptá, zda je tato operace myšlena vážně, a v případě potvrzení trvale a nenávratně odstraní celý obsah koše. Celý koš je ale možné vysypat velmi jednoduše. 1. Klepněte na ikonu koše jednou pravým tlačítkem myši. 2. V otevřené nabídce zvolte položku Vysypat koš. 3. Budete dotázáni, zda vysypání myslíte vážně, a po potvrzení bude koš vysypán. I když se občasné vysypávání koše doporučuje, nemusíte to úzkostlivě hlídat. Koš je po instalaci nastaven tak, že pokud dochází místo na disku anebo koš obsahuje větší množství dat, aktivuje se vysypání automaticky v takovém případě budete jakoby z ničeho nic při práci s Windows dotázáni, zda si přejete vysypat koš. 49

5 Textový editor Microsoft Word 2003 Textový editor MS WORD 2003 Textové editory jsou bezpochyby jedny z nejpoužívanějších programů. Možnost napsat a následně upravit text je jedním ze základních požadavků běžného uživatele na osobní počítač. Textový editor je program určený k psaní, editaci a grafi cké úpravě textu prostřednictvím počítače s možností následného výstupu například na tiskárnu. Na světě existuje celá řada textových editorů, přičemž jen několik se stalo natolik používanými a natolik známými, že vlastně tvoří standard v oblasti tvorby a úpravy textu. Jedná se například o Microsoft Word 2003 (jenž je popisován v této knize) anebo OpenOffice.org Writer. Z české dílny pak jmenujme například textový editor z balíku 602PC SUITE. Textový editor MS Word je zřejmě jeden z nejrozšířenějších textových editorů v České republice. Spustíte jej prostřednictvím nabídky Start Programy Microsoft Office Microsoft Office Word POPIS PROSTŘEDÍ WORDU Po spuštění programu se zobrazí prostředí Wordu, které se skládá z několika hlavních částí. Word - pracovní prostředí Titulní lišta s názvem souboru Hlavní nabídka Wordu Tlačítka pro minimalizaci a zavření dokumentu Vodorovné pravítko Panel nástrojů s ikonami Podokno úloh Svislý posuvník Stránka prostor pro psaní textu Svislé pravítko Pět tlačítek pro přepnutí způsobu zobrazení dokumentu Stavový řádek s informacemi o dokumentu Vodorovný posuvník V horní části je hlavní nabídka (menu), kde jsou v podnabídkách umístěny všechny funkce Wordu. Do hlavní nabídky se dostanete buď stisknutím klávesy F10, nebo klepnutím levým tlačítkem myši na některou z položek nabídky (Soubor, Úpravy, Zobrazit ). OpenOffice.org - alternativní balík kancelářských aplikací 602Office / 602PC Suite - alternativní balík kancelářských aplikací AbiWord - freeware alternativa textového editoru pro OS Windows, Linux a MacOS 73

6 Internet INTERNET Internet je fenomén. Žádná jiná síť na světě nikdy v minulosti nedosáhla takové expanze a významu, jako dnes zažívá internet. Každým dnem pracují s internetem noví uživatelé a každým rokem se jejich počet zvyšuje. Čím to je? Proč je internet tak populární? Odpovědí je hned několik. Internet je obrovskou studnou informací. Tato v souvislosti s internetem tolikrát publikovaná věta se sice možná stala všední, ale nic neztratila na své pravdivosti. Internet totiž obsahuje tak obrovské množství informací jako žádný jiný informační zdroj na světě v žádné podobě. Komunikace prostřednictvím internetu je rychlá. Internet nezná hranice a kontinenty. Jakmile je informace jednou zveřejněna v internetu kdekoliv na světě, může ji okamžitě získat kdokoliv kdekoliv na jiném konci planety. Internet je spolehlivý. Internet je decentralizovaný, není závislý na jediném bodě (uzlu). Proto je velmi spolehlivý. Pokud má náhodou nějaké výpadky, pak jsou prakticky vždy pouze lokální - s internetem jako celkem se neděje nic. Internet je svobodný. Internet vlastně nikomu nepatří, proto na něj nikdo nemá licenci, nikdo jej necenzuruje. Používat jej mohou doslova a do písmene všichni ti, kdo si k němu najdou přístup (což by v moderní společnosti neměl být až takový problém). Na druhou stranu je ale nutné objektivně přiznat, že internet s sebou přinesl i řadu negativních vlastností, které jsou ovšem naštěstí výrazně převáženy uvedenými klady. Internet bohužel slouží jako komunikační nástroj nejen běžným uživatelům, ale i podvratným živlům, obchodníkům s drogami, teroristům apod. Vinu ovšem samozřejmě nemůžeme dávat internetu jako takovému, neboť v tomto je rovnocenný např. s telefonem. Snazší porušování autorských práv. Po internetu se bohužel dnes a denně kopírují autorská díla - hudba, texty, obrázky, fi lmy a jiné. Tohoto trendu se zřejmě hned tak nezbavíme. Anonymita. Internet zajišťuje určitou anonymitu každému, kdo si anonymní být přeje. To bohužel také nahrává různým chorobomyslným jedincům, kteří rozesílají bombové výhrůžky, vydávají se za někoho jiného apod. Jak internet funguje? Všechny servery v internetu jsou mezi sebou určitým způsobem propojeny. Na rozdíl od běžných počítačových sítí však v internetu neexistuje žádný centrální uzel, který by řídil celý chod internetu. Všechny servery v internetu jsou propojeny zdánlivě chaoticky (podobně, jak ukazuje následující obrázek). Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný server, který by byl nadřazený ostatním serverům, získávají všechny servery v internetu rovnocenné postavení. Každý server tvoří jeden uzel (jednu křižovatku), která má stejný význam jako jiný uzel kdekoliv jinde v internetu. Schéma propojení serverů v internetu Spojení satelitem Propojení serverů podmořským kabelem Uzly - servery v internetu Jednotlivé servery jsou v internetu propojeny zdánlivě chaoticky. Díky tomu má však internet vysokou stabilitu - v případě výpadku jednoho uzlu ho ihned nahradí jiný. Jednotlivé servery-uzly jsou mezi sebou propojeny různými způsoby. Internet Histories - rozcestník s odkazy na stránky o historii internetu Wikipedia.org - internet v encyklopedii on-line Wikipedie.cz - pojednání o internetu, jeho podstatě a funkčnosti 103

7 Pokud odešlete elektronickou poštu, hledá nejprve server (podle textu za a teprve potom zjišťuje, zda na serveru takový uživatel existuje. Pokud ano, doručí zprávu do jeho schránky; pokud ne, se vrátí odesílateli s informací o nedoručení. STRUKTURA U Každý má pevnou strukturu, která je neměnná. Díky tomu si může posílat kdokoliv s kýmkoliv bez ohledu na systém, prostředí a typ poštovního klienta. Odesílatel (od): Komu (příjemce): Kopie: Slepá: Předmět: Výroční zpráva Odesílatelem se rozumí ová adresa, ze které je posílán. Příjemcem je myšlena ová adresa uživatele, kterému dojde. Může jich být i několik. Kopií se rozumí ová adresa dalšího uživatele, kterému dojde. Adres v kopii může být i několik. Slepou se rozumí adresa uživatele, kterému také dojde, ale ostatním uživatelům se nikde nezobrazí, že tomuto uživateli byl také poslán. Předmět stručně charakterizuje obsah zprávy. Text u: Nazdar, posílám výroční zprávu ve Wordu. Ve čtvrtek bude schůzka a tam se k tomu budete moci vyjádřit. Důležitost: Přílohy: Vysoká vyrocka.doc (1,2 MB) K u mohou být připojeny i soubory. Jejich počet ani velikost nejsou omezeny, ale obecně se doporučuje posílat menší balíky dat. Důležitost u může být nízká, střední nebo vysoká. Jedná se pouze o označení zprávy, které nemá vliv na dobu doručení, spolehlivost nebo cokoliv jiného. Text u může být jakkoliv dlouhý. Podle toho, komu píšete, je dobré rozmyslet, zda použít diakritiku (ěščřžýá), či nikoliv (záleží, zda je příjemce schopen tyto znaky přečíst). ZPŮSOBY PRÁCE S EM Přijímání a odesílání pošty je třeba provádět v nějakém prostředí. Existují dvě metody jak s poštou pracovat: Prostřednictvím internetového rozhraní. Jedná se o metodu používanou zejména u veřejných serverů typu Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz apod. Veškeré operace s poštou se odehrávají on-line na internetových stránkách. Výhodou tohoto způsobu používání pošty je fakt, že poštu můžete číst kdekoliv, kde je k dispozici počítač s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Nevýhodou je skutečnost, že poštu nemáte pod kontrolou. Veškeré zprávy zůstávají na serveru poskytovatele a operovat s nimi můžete, pouze pokud jste připojeni k internetu. Prostřednictvím poštovního klienta. Tradiční a častý případ čtení pošty. Poštu si ze serveru stáhnete a veškeré její zpracování probíhá u vás v počítači. Zde navíc můžete mít k dispozici neomezenou historii poštovních zpráv a nejste omezeni místem na poštovním serveru. Bohužel nemůžete s poštou pracovat kdekoliv, kde je přístup k internetu, ale pouze na počítači, na kterém je klient nainstalován. Poštovní aplikace - Microsoft Outlook 2003 Microsoft Outlook 2003 je program, který umožňuje přijímat, odesílat a uspořádávat poštu v internetu nebo v lokální počítačové síti. Poštovní služby jsou pouze jednou z oblastí, které Outlook obhospodařuje. Slouží i jako kalendář a plánovač času s možností upozornění. Zároveň umí uspořádávat databázi adres, vést deník o provedených operacích a psát poznámky. Outlook je dvěma slovy elektronická sekretářka. Po spuštění Outlooku jsou v levé (svislé) části zobrazena tlačítka skupin, které Outlook spravuje Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly atd. Pokud klepnete na tlačítko Pošta, v horní části nad tlačítky se zobrazí struktura složek pošty a v pravé části Outlooku se zobrazí výpis doručených zpráv. Tomu, s jakou částí Outlooku pracujete, se rovněž přizpůsobí tlačítka na panelu nástrojů. Pokud jste například v přehledu ů, je jasné, že na panelu nástrojů budou zobrazeny ikony pro ovládání pošty apod. Hotmail.com - poštovní server na portálu Seznam.cz na portálu Centrum.cz na portálu Atlas.cz

Obsah skříně počítače

Obsah skříně počítače Základní části počítače Minitower (minivěž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu minitower dnes

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER 2005 OBSAH INTERNET... 3 HISTORIE INTERNETU... 4 JAK INTERNET FUNGUJE... 4 IDENTIFIKACE SERVERU - IP ADRESY... 5 DOMÉNOVÁ - DNS

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE 2005 OBSAH SOFTWARE...3 PROGRAMY Z HLEDISKA LICENCÍ...3 OPERAÈNÍ SYSTÉM...5 U IVATELSKÉ ROZHRANÍ - INTERFACE...6 TEXTOVÝ RE IM PRÁCE OPERAÈNÍHO SYSTÉMU...6

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno Hurá počítač! Hardware fyzické vybavení počítače, vše nač si můžeme sáhnout- monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor apod. Software - programové vybavení počítače data, programy, tabulky, dopisy

Více

Internet. svazu) a Západem (představovaným USA a jejich spojenci) v období druhé poloviny 20. století.

Internet. svazu) a Západem (představovaným USA a jejich spojenci) v období druhé poloviny 20. století. Internet Internet je označení celosvětové sítě. Vzniklo složením dvou anglických slov (international = mezinárodní, network = síť). Nejdříve se podívejme na jeho zrození. Objev internetu sahá zhruba 40

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Základy práce v Linuxu

Základy práce v Linuxu Základy práce v Linuxu Již v předchozí kapitole jsme naznačili, že pracovní prostředí není v Mandriva Linuxu jen jedno, ale je jich k dispozici více. Liší se vzhledem, ovládáním, náročností na zdroje počítače

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

On-line chat pomocí dalších klientů

On-line chat pomocí dalších klientů JAK PRACUJE SYSTÉM ICQ Komunikace uživatelů v síti ICQ Výměna informací o stavu uživatelů ICQ server Výměna informací o stavu uživatelů Uživatel 1 uživateli a přenos dat Uživatel 2 Celý systém ICQ byl

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více