SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE"

Transkript

1 SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

2 SOFTWARE PC SOFTWARE ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW OPERAČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY UŽIVATELSKÉ PROGRAMY E-LEARNINGOVÉ APLIKACE DATA, PROGRAMY A STANDARDY 2

3 SOFTWARE

4 SOFTWARE ÚVOD PROGRAM, JEHO OZNAČEN ENÍ A VERZE AKTUALIZACE PROGRAMU INSTALACE PROGRAMU LOKALIZACE PROGRAMU JAK KUPOVAT PROGRAM PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PC 4

5 SOFTWARE ÚVOD JE NEHMOTNOU STRÁNKOU VÝPOČETN ETNÍHO SYSTÉMU A TVOŘÍ HO PROGRAMY. ZJEDNODUŠEN ENĚ MŮŽEME ŘÍCI, ŽE PROGRAM JE SLED POKYNŮ A PŘÍKAZP KAZŮ, KTERÉ MÁ POČÍTA TAČ VYKONAT, ABY PROVEDL NÁMI N POŽADOVAN ADOVANÉ ČINNOSTI. TYTO POKYNY MUSÍ BÝT ZAPSÁNY VE FORMĚ,, KTERÉ POČÍTA TAČ ROZUMÍ. 5

6 SOFTWARE ÚVOD KAŽDÝ POČÍTA TAČ MÁ ZABUDOVANOU MNOŽINU NEJJEDNODUŠŠÍ ŠŠÍCH ČINNOSTÍ, KTERÉ DOVEDE VYKONAT. ODBORNĚ SE NAZÝVAJÍ INSTRUKCE,, CELÁ ČINNOST SE POTOM ŘÍDÍ SOUBOREM INSTRUKCÍ. KAŽDÝ PROGRAM JE ZAPSÁN N JAKO POSLOUPNOST TĚCHTO T INSTRUKCÍ. 6

7 SOFTWARE ÚVOD PROGRAM JE POSLOUPNOST INSTRUKCÍ, KTERÉ POČÍTA TAČ VYKONÁVÁ A USKUTEČŇ ČŇUJE TÍM T M NĚJAKOU N ČINNOST. 7

8 SOFTWARE ÚVOD PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ OŽIVUJE POČÍTA TAČ A MŮŽM ŮŽEME ŘÍCT, ŽE E POKROK VÝPOČETN ETNÍ TECHNIKY NENÍ JEN V RYCHLEJŠÍ ŠÍCH POČÍTA TAČÍCH, ALE HLAVNĚ V APLIKACÍCH, CH, KTERÉ LÉPE SLOUŽÍ UŽIVATELŮM. UŽ ŽÁCI VE ŠKOLÁCH ZKOUŠÍ VYTVOŘIT JEDNODUCHÉ PROGRAMY.. PROGRAMY, KTERÉ DENNĚ POUŽÍVÁME, JSOU VŠAK V NESMÍRN RNĚ SLOŽIT ITÉ A VYVÍJEJ JEJÍ JE SOFTWAROVÉ FIRMY DISPONUJÍCÍ STOVKAMI I TISÍCKAMI PROGRAMÁTOR TORŮ. 8

9 SOFTWARE ÚVOD POČÍTA TAČE E DNES PRONIKAJÍ DO VŠECH V OBLASTÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A PROTO JSOU POTŘEBN EBNÉ APLIKAČNÍ PROGRAMY NEJRŮZN ZNĚJŠÍHO ZAMĚŘ ĚŘENÍ (JESTLIŽE NĚJAKÝ STROJ NEBO PŘÍSTROJ P OBSAHUJE PROCESOR, POTŘEBUJE I PROGRAM, KTERÝ HO BUDE ŘÍDIT). 9

10 SOFTWARE PROGRAM OZNAČEN ENÍ,, VERZE VĚTŠINA PROGRAMŮ,, KTERÉ MŮŽEME KOUPIT MÁM NĚJAKÉ ZAJÍMAV MAVÉ A ZNÁME JMÉNO (WORD, NERO, COREL DRAW). U POČÍTA TAČOVÝCH PROGRAMŮ JE KROMĚ JMÉNA DŮLED LEŽITÁ I JEHO VERZE,, KTERÁ SE OZNAČUJE ČÍSLEM ZA NÁZVEM. N 10

11 SOFTWARE PROGRAM OZNAČEN ENÍ,, VERZE KAŽDÝ ZCELA NOVÝ PROGRAM MÁM VERZI 1.0. PO NĚJAKN JAKÉ DOBĚ HO AUTOŘI ZDOKONALÍ A DAJÍ MU OZNAČEN ENÍ 2.0 (U DÍLČÍHO VYLEPŠEN ENÍ I 1.1), ATD., TAKŽE NAPŘ.. U KRESLÍCÍHO PROGRAMU COREL DRAW BYLA V DOBĚ VZNIKU TOHOTO MATERIÁLU AKTUÁLN LNÍ VERZE ALE JEN PODLE ČÍSLA VERZE NEMŮŽ ŮŽEME HODNOTIT KVALITU PROGRAMU. 11

12 SOFTWARE PROGRAM OZNAČEN ENÍ,, VERZE FIRMA MICROSOFT PO VERZI SVÉHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU WINDOWS 3.11 NEOZNAČILA NOVĚJŠÍ VERZI 4.0 ALE WINDOWS 95.. LETOPOČET 2000 POTOM TATO FIRMA VYUŽILA PRO OZNAČEN ENÍ NOVÉ VERZE WINDOWS 2000 A KANCELÁŘSK SKÉHO BALÍKU MICROSOFT OFFICE TENTO SYSTÉM M ZNAČEN ENÍ VERZÍ PROGRAMŮ POTOM PŘEVZALO P VÍCE V FIREM. 12

13 SOFTWARE PROGRAM OZNAČEN ENÍ,, VERZE 13

14 SOFTWARE AKTUALIZACE PROGRAMU POD POJMEM AKTUALIZACE PROGRAMU ROZUMÍME ME NAHRAZENÍ PROGRAMU V NAŠEM POČÍTA TAČI I JEHO NOVOU VERZÍ. PO URČIT ITÉM ČASE POUŽÍVÁNÍ NĚJAKÉHO PROGRAMU NÁM N M JEHO TVŮRCI NABÍDNOU NOVOU VERZI (UPGRADE). JE POTŘEBN EBNÉ ZVÁŽIT, JESTLI NOVÁ VERZE PŘINESE P ZVÝŠEN ENÍ EFEKTIVITY NEBO KVALITY PRÁCE A ZDA NOVÁ VERZE NA NAŠEM POČÍTA TAČI I POBĚŽ ĚŽÍ. 14

15 SOFTWARE AKTUALIZACE PROGRAMU UPGRADE PO MALÝCH KROCÍCH, CH, NAPŘ. Z VERZE 4.15 NA 4.16 ČASTO POUZE ODSTRAŇUJE CHYBY PŘEDCHOZP EDCHOZÍ VERZE A NEPŘIN INÁŠÍ NIC NOVÉHO. NĚKTERN KTERÉ PROGRAMY (NAPŘ.. TEXTOVÝ EDITOR) NEMUSÍME ME AKTUALIZOVAT TAK ČASTO JAKO JINÉ (NAPŘ. ÚČETNÍ PROGRAM). 15

16 SOFTWARE AKTUALIZACE PROGRAMU NOVÉ VERZE PROGRAMŮ ZPRAVIDLA PŘINÁŠEJÍ NOVÉ FUNKCE A LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ,, ALE I VĚTŠÍ NÁROKY NA VÝKON POČÍTA TAČE. VÝROBCI PROGRAMŮ POBÍZEJ ZEJÍ UŽIVATELE K VČASNÉ KOUPI NOVÉ VERZE I CENOVOU POLITIKOU. 16

17 SOFTWARE INSTALACE PROGRAMU KOUPENÝ PROGRAM DOSTANEME NA CD DISKU NEBO SI HO STÁHNEME Z INTERNETU. MUSÍME ME HO NAHRÁT T NA PEVNÝ DISK A PŘIPRAVIT PRO POUŽÍVÁNÍ NAINSTALOVAT. U INSTALAČNÍCH PROGRAMŮ SE SROZUMITELNÝM NÁVODEM ZVLÁDNE INSTALACI I JEN MÍRNĚ POKROČILÝ UŽIVATEL U POČÍTA TAČE. 17

18 SOFTWARE INSTALACE PROGRAMU PO VLOŽEN ENÍ INSTALAČNÍHO CD DISKU SE ZPRAVIDLA HNED SPUSTÍ INSTALAČNÍ PROGRAM, V PŘÍPADĚ PROGRAMU STÁHNUT HNUTÉHO HO Z INTERNETU HO MUSÍME ME SPUSTIT SAMI. PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ SI INSTALAČNÍ PROGRAM ŽÁDÁ ZADAT SÉRIOVÉ (LICENČNÍ) ČÍSLO A SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI, ZEPTÁ SE, KAM SE MÁM NAINSTALOVANÝ PROGRAM ULOŽIT, KAM SE MÁM UMÍSTIT ZÁSTUPCE Z PROGRAMU ATD. 18

19 SOFTWARE INSTALACE PROGRAMU POTOM INSTALAČNÍ PROGRAM NAHRAJE NA PEVNÝ DISK VŠECHNY V SOUBORY, ZE KTERÝCH SE INSTALOVANÝ PROGRAM SKLÁDÁ A NAKONEC VYTVOŘÍ IKONU ZÁSTUPCE PROGRAMU NA PLOŠE, V SEZNAMU START-PROGRAMY NEBO V HLAVNÍM M PANELU PRO JEHO SNADNÉ SPOUŠTĚNÍ. INSTALACI MŮŽM ŮŽEME AKTIVOVAT I POSTUPEM START-NASTAVEN NASTAVENÍ-PŘIDAT NEBO ODEBRAT PROGRAMY. 19

20 SOFTWARE INSTALACE PROGRAMU 20

21 SOFTWARE INSTALACE PROGRAMU NAOPAK ODEBRÁNÍ PROGRAMU,, KTERÝ UŽ NEBUDEME POUŽÍVAT, BÝVÁ ČASTO SLOŽIT ITĚJŠÍ (ZVLÁŠ ÁŠTĚ V OPERAČNÍM SYSTÉMU WINDOWS). 21

22 SOFTWARE INSTALACE PROGRAMU PŘI I INSTALACI SI PROGRAM NAHRAJE SVÉ KOMPONENTY DO RŮZNÝCH R SLOŽEK VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH, SDÍLÍ NĚKTERÉ SOUBORY S JINÝMI PROGRAMY, VYTVÁŘÍ ZÁZNAMY ZNAMY V TZV. REGISTRU, PŘI P I SVÉM BĚHU VYTVÁŘÍ POMOCNÉ SOUBORY APOD. PROGRAM PRO ODEBRÁNÍ PROGRAMU Z POČÍTA TAČE ČASTO NEVÍ,, KDE VŠUDE JSOU TYTO SOUBORY ULOŽEN ENÉ A PROTO JE VŠECHNY V NEODSTRANÍ. 22

23 SOFTWARE INSTALACE PROGRAMU V LINUXOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMECH JSOU SYSTÉMOV MOVÉ A UŽIVATELSKU IVATELSKÉ SOU- BORY PRECIZNĚJI ODDĚLEN LENÉ A PROTO JE ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ NEPOTŘEBN EBNÉHO PROGRAMU PRAVDĚPODOBN PODOBNĚJŠÍ. 23

24 SOFTWARE LOKALIZACE PROGRAMU LOKALIZACE JE PŘEKLAD P PROGRAMU DO POŽADOVAN ADOVANÉHO JAZYKA, V NAŠEM PŘÍPADĚ DO ČEŠTINY. VĚTŠINA VÝZNAMNÝCH SOFTWAROVÝCH FIREM JE Z ANGLICKY MLUVÍCÍCH CH ZEMÍ A PROTO I JEJICH PROGRAMY EXISTUJÍ V ANGLIČTIN TINĚ.. V SOUČASNOSTI JE ALE BĚŽNÉ, ŽE E TYTO FIRMY MAJÍ V RŮZNÝCH ZEMÍCH SVÉ ZÁSTUPCE, KTEŘÍ ZDE PROGRAMY PRODÁVAJ VAJÍ,, ALE TAKÉ JE LOKALIZUJÍ DO MÍSTNM STNÍHO JAZYKA. 24

25 SOFTWARE LOKALIZACE PROGRAMU LOKALIZACE JE DRAHÁ A ČASOVĚ NÁROČNÁ (PŘEKLAD NÁPOVN POVĚDY, NABÍDEK, DIALOGOVÝCH OKEN, NÁVODU N K PROGRAMU, VYTVOŘEN ENÍ DĚLÍCÍHO SLOVNÍKU K DĚLENÍ SLOV, KOREKTORU PRAVOPISU APOD.). 25

26 SOFTWARE JAK KUPOVAT PROGRAM PŘI I ROZHODOVÁNÍ O KOUPI PROGRAMU BEREME DO ÚVAHY NĚKOLIK N FAKTORŮ: BUDE MOŽNÉ PROVOZOVAT DANÝ PROGRAM NA MÉM M POČÍTA TAČI I USPOKOJIVOU RYCHLOSTÍ? DODAVATEL ČASTO U PROGRAMŮ UDÁVÁ MINIMÁLN LNÍ POŽADOVANOU TECHNICKOU KONFIGURACI POČÍTA TAČE, PRO KTERÝ JE PROGRAM URČEN (PROGRAM MŮŽM ŮŽE E FUNGOVAT ALE NAPŘ.. VELMI POMALU), A SOLIDNÍ DODAVATEL I DOPORUČENOU KONFIGURACI, NA KTERÉ BUDE PROGRAM PRACOVAT PŘIMĚŘENĚ RYCHLE. 26

27 SOFTWARE JAK KUPOVAT PROGRAM PŘI I ROZHODOVÁNÍ O KOUPI PROGRAMU BEREME DO ÚVAHY NĚKOLIK N FAKTORŮ: MÁ TENTO PROGRAM VLASTNOSTI, KTERÉ OD NĚJ J OČEKO EKÁVÁM? VĚTŠINOU JE TATO STAROST ZBYTEČNÁ,, MODERNÍ PROGRAMY MAJÍ TOLIK FUNKCÍ, ŽE E JE UŽIVATEL U ANI NEVYUŽIJE. ODPOVÍDAJ DAJÍ VLASTNOSTI PROGRAMU CENĚ? NENÍ NAPŘ.. K DISPOZICI ALTERNATIVNÍ PROGRAM DOSTUPNÝ ZDARMA? 27

28 SOFTWARE PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PC POD POJMEM PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PC ROZUMÍME ME SOUHRN PROGRAMŮ VELICE ŠIROKÉHO ZAMĚŘ ĚŘENÍ,, KTERÉ SVÝM URČEN ENÍM M POKRÝVAJÍ VŠECHNY OBLASTI PRÁCE PC. UŽIVATEL SI VYBÍRÁ A KUPUJE PROGRAMY, KTERÉ NEJLÉPE VYHOVUJÍ JEHO POŽADAVK ADAVKŮM. 28

29 SOFTWARE PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PC ROZEZNÁVÁME: PROGRAM - JEDEN KONKRÉTN TNÍ PROGRAM PRO ŘEŠENÍ JEDNOHO KONKRÉTN TNÍHO PROBLÉMU PROGRAMOVÝ PRODUKT - VÍCE PROGRAMŮ,, KTERÉ SE PODÍLÍ NA ŘEŠENÍ NĚJAKÉHO KOMPLEXNÍHO PROBLÉMU (NAPŘ.. BALÍK K PROGRAMŮ PRO ÚČETNICTVÍ FIRMY). 29

30 SOFTWARE PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PC PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ OSOBNÍHO POČÍTA TAČE E DĚLÍME D DO NÁSLEDUJN SLEDUJÍCÍCH CH SKUPIN: OPERAČNÍ SYSTÉMY UŽIVATELSKÉ PROGRAMY 30

31 SOFTWARE PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PC APLIKAČNÍ SOFTWARE UŽIVATELSKÉ PROGRAMY OPERAČNÍ SYSTÉM SOFTWARE ZABEZPEČUJ UJÍCÍ ZÁKLADNÍ CHOD POČÍTA TAČE, PROSTŘEDN EDNÍK K MEZI HW A APLIKAČNÍM M SOFTWAREM HARDWARE FYZICKÉ VYBAVENÍ POČÍTA TAČE 31

32 ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY

33 ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY AMERICKÝ COMPUTER ETHIC INSTITUTE VYPRACOVAL SEZNAM ZÁSAD Z SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ PŘI I PRÁCI S POČÍTA TAČEM. NĚKTERÉ Z NICH NEJSOU SOUDNĚ VYMAHATELNÉ,, ALE JEJICH DODRŽOV OVÁNÍ JE NUTNÉ A NORMÁLN LNÍMU ČLOVĚKU VLASTNÍ. 33

34 ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY NEPOUŽIJE IJEŠ POČÍTA TAČ K POŠKOZEN KOZENÍ JINÉHO ČLOVĚKA A NEBUDEŠ SVOJÍ PRACÍ NA POČÍTA TAČI I NIKOHO RUŠIT. NENARUŠÍŠ SOUKROMÍ POČÍTA TAČOVÝCH SOUBORŮ DRUHÝCH (NEBUDEŠ SI JE PROHLÍŽET). NEPOUŽIJE IJEŠ POČÍTA TAČ KE KRÁDE DEŽI. NEPOUŽIJE IJEŠ POČÍTA TAČ K FALEŠNÉMU SVĚDECTV DECTVÍ (FALŠOV OVÁNÍ DŮKAZŮ). 34

35 ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY NEBUDEŠ POUŽÍVAT ANI KOPÍROVAT CIZÍ SOFTWARE, ZA KTERÝ JSI NEZAPLATIL. NEBUDEŠ POUŽÍVAT CIZÍ POČÍTA TAČOVÉ ZDROJE BEZ SOUHLASU VLASTNÍKA NEBO BEZ VHODNÉ NÁHRADY. NEBUDEŠ SI PŘISVOJOVAT P INTELEK-TU TUÁLNÍ VÝSTUPY (NÁPADY) JINÝCH LIDÍ. 35

36 ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY BUDEŠ PŘEMÝŠLET O SOCIÁLN LNÍCH DOPADECH PROGRAMU, KTERÝ PÍŠP ÍŠEŠ, NEBO SYSTÉMU, KTERÝ NAVRHUJEŠ.. NEUBLÍŽÍŠ ÍŠ TÍM NĚKOMU? VŽDY BUDEŠ POUŽÍVAT POČÍTA TAČ TAKOVÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ RESPEKTUJE TVÉ BLIŽNÍ. 36

37 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍ SW

38 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW ÚVOD PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE PROČ POUŽÍVAT KOMERČNÍ SOFTWARE SVOBODNÝ SOFTWARE, GNU/LINUX, OPEN SOURCE 38

39 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM JE NÁSTROJ N PRO PRÁCI S DATOVÝMI SOUBORY. OBSAHEM PROGRAMU JSOU INSTRUKCE POVELY PRO PROCESOR, CO MÁM DĚLAT. KVALITNÍ PROGRAM JE VELMI SLOŽITÝ, OBSAHUJE NĚKDY N I DESETITISÍCE STRAN INSTRUKCÍ,, VE KTERÝCH NESMÍ BÝT ŽÁDNÁ CHYBA, KTERÉ NA SEBE MUSÍ NAVAZOVAT A KTERÉ V SOUHRNU ZAJIŠŤUJ UJÍ FUNGOVÁNÍ PROGRAMU. 39

40 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW TAKOVÝ PROGRAM VĚTŠINOU V NENÍ DÍLEM JEDNOHO ČLOVĚKA, PODÍLÍ SE NA NĚM N TÝMY VYSOCE KVALIFIKOVANÝCH, VZDĚLANÝCH A DOBŘE E PLACENÝCH LIDÍ. TITO LIDÉ MUSÍ MÍT T PRO SVOJI PRÁCI VELMI DOBRÉ PODMÍNKY VHODNÉ PROSTŘED EDÍ, ŠPIČKOVÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ A VÝKONNÁ VÝVOJOVÁ PROSTŘED EDÍ.. TO VŠE V E STOJÍ HODNĚ PENĚZ. 40

41 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW EXISTUJÍ DVA ZÁKLADNZ KLADNÍ DŮVODY PROČ NÁKUPU VĚNOVAT V VELKOU POZORNOST: V URČITÝCH PŘÍPADECH P PADECH MŮŽM ŮŽE E CENA SOFTWARU NĚKOLIKANN KOLIKANÁSOBNĚ PŘEVÝŠIT CENU HARDWARU A ZA POUŽÍVÁNÍ NELEGÁLN LNÍHO SOFTWARU MŮŽEME BÝT POTRESTÁNÍ. 41

42 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO VYTVOŘENÝ PROGRAM JE VĚTŠINOU V ZBOŽÍM,, KTERÉ SE PRODÁVÁ NA VOLNÉM TRHU JAKO JAKÉKOLIV KOLIV JINÉ PRODUKTY. OPROTI NAPŘ.. TECHNICKÝM DÍLŮM D POČÍTA TAČE E MÁM PROGRAM URČIT ITÉ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JE TO TZV. AUTORSKÉ DÍLO A JEHO TVŮRCI (FIRMA, PRO KTEROU PRACUJÍ) ) K NĚMU MAJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, PODOBNĚ JAKO AUTOŘI I KNIH, HUDEBNÍCH DĚL D L APOD. 42

43 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO LICENCE PROGRAM SI NEMŮŽ ŮŽEME KOUPIT JAKO CELEK, KUPUJEME SI POUZE PRÁVO K JEHO POUŽÍVÁNÍ NA JEDNOM POČÍTA TAČI, TZV. LICENCI. DÁLE NESMÍME ME TOTO DÍLO D ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UPRAVOVAT, POKUD K TOMU NEDÁ AUTOR VÝSLOVNÝ SOUHLAS. LICENCE JE VĚTŠINOU V NEPŘENOSN ENOSNÁ, NENÍ MOŽNÉ JI NIKOMU DALŠÍ ŠÍMU PRODAT NEBO DAROVAT. 43

44 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO MULTILICENCE POKUD CHCEME PROGRAM POUŽÍVAT NA VÍCE POČÍTA TAČÍCH, MUSÍME ME KOUPIT LICENCI PRO KAŽDÝ POČÍTA TAČ,, NA KTERÉM BUDE TENTO PROGRAM PRACOVAT. STAČÍ VŠAK KOUPIT JEDNO BALENÍ PROGRAMU A K NĚMU TZV. MULTILICENCI PRO DALŠÍ POČÍTA TAČE. 44

45 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO MULTILICENCE MULTILICENCE VĚTŠINOU V STOJÍ MÉNĚ NEŽ PĚTINÁSOBEK JEDNÉ SAMOSTATNÉ LICENCE A VELKÉ SOFTWAROVÉ FIRMY NABÍZEJ ZEJÍ I ODSTUPŇOVAN OVANÉ CENY PODLE POČTU KUPOVANÝCH LICENCÍ,, SLEVY PRO ŠKOLY APOD. 45

46 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO NÁKUP PROGRAMU KOMERČNÍ PROGRAMY KUPUJEME JAKO JINÉ ZBOŽÍ PROGRAM SI VYBEREME V OBCHODĚ NEBO V KATALOGU APOD., ZAPLATÍME A NAINSTALUJEME VE SVÉM POČÍTA TAČI. 46

47 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO NÁKUP PROGRAMU SOUČÁST STÍ DODÁVKY PROGRAMU BÝVÁ VLASTNÍ PROGRAM NA NĚJAKN JAKÉM M NOSIČI (DNES HLAVNĚ CD NEBO DVD DISK), MANUÁL (NÁVOD) K UŽÍVÁNÍ PROGRAMU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ (SMLOUVA), ZA JAKÝCH PODMÍNEK SMÍME ME PROGRAM UŽÍVAT A ČASTO TAKÉ POUKAZ NA TECHNICKOU PODPORU K PROGRAMU, REALIZOVANOU BUĎ POMOCÍ U NEBO PŘES P TELEFON (TZV. HOT-LINE). 47

48 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO NÁKUP PROGRAMU K TAKTO ZAKOUPENÉMU PROGRAMU MÁME ME VĚTŠINOU V NÁROK N NA ZLEVNĚNÝ NÝ UPGRADE,, TJ. NA NOVOU VERZI PROGRAMU ZA NIŽŠÍ CENU. 48

49 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO NÁKUP PROGRAMU PŘI I ROZBALENÍ OBALU PROGRAMU VĚTŠINOU PORUŠÍ ŠÍME NĚJAKOU N PLOMBU, ČÍMŽ DÁVÁME NAJEVO SOUHLAS S LICENČNÍM M UJEDNÁNÍM, KTERÉ JE PROTO DOBRÉ SI PŘEČÍST P JEŠTĚ PŘED ROZBALENÍM M PROGRAMU. 49

50 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO REGISTRACE PROGRAMU PŘI I INSTALACI PROGRAMU SE TENTO ULOŽÍ NĚKAM NA PEVNÝ DISK NAŠEHO POČÍTA TAČE. ČASTO JE VŠAK V NUTNÉ PROGRAM I REGISTROVAT ZAEVIDOVAT SE JAKO UŽIVATELU V DATABÁZI VÝROBCE PROGRAMU. REGISTRACE VĚTŠINOU V PŘINÁŠÍ NĚKOLIK VÝHOD. 50

51 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO REGISTRACE PROGRAMU REGISTROVANÝ UŽIVATEL U MÍVÁM NÁROK NA AKTUALIZACI (UPGRADE) PROGRAMU ZA SNÍŽENOU CENU, VČAS V SE DOZVÍDÁ O ČASOVĚ OMEZENÝCH NABÍDK DKÁCH VÝHODNÉHO NÁKUPU N UPGRADU NEBO DALŠÍ ŠÍCH PRODUKTŮ DANÉ FIRMY. 51

52 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO REGISTRACE PROGRAMU NĚKTEŘÍ VÝROBCI PROGRAMŮ POSÍLAJ LAJÍ SVÝM REGISTROVANÝM ZÁKAZNZ KAZNÍKŮM RŮZNÉ MATERIÁLY (ČASOPISY,( PROSPEKTY) S INFORMACE O NOVÝCH VERZÍCH PROGRAMU, JEJICH VYLEPŠEN ENÍCH, O ZKUŠENOSTECH JINÝCH UŽIVATELŮ APOD. 52

53 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO REGISTRACE PROGRAMU U NĚKTERÝCH N PROGRAMŮ JE NÁROK N NA VYUŽIT ITÍ ZÁKAZNICKÉ LINKY,, KDY SE V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S PROGRAMEM MŮŽEME TELEFONICKY SPOJIT S KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKEM A DÁT SI PORADIT. 53

54 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO KRÁDE DEŽE E PROGRAMŮ POČÍTA TAČOVÝ PROGRAM JE DNES ASI NEJČAST ASTĚJI KRADENÝM ZBOŽÍM. O PRVENSTVÍ S NÍM M SOUTĚŽ ĚŽÍ NELEGÁLN LNĚ STAŽEN ENÁ HUDBA A KOPÍROVAN ROVANÉ VIDEO. POČÍTA TAČOVÝ PROGRAM SE KRADE VELMI SNADNO NĚKDO MI PŮJČI P I INSTALAČNÍ CD-ROM S PROGRAMEM A JÁJ SI HO NAINSTALUJI DO SVÉHO POČÍTA TAČE. UŠETŘÍ SE NĚKDY N I DESETITISÍCE KORUN A NA PRVNÍ POHLED NIKDE NIC NECHYBÍ. 54

55 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO KRÁDE DEŽE E PROGRAMŮ SOFTWAROVÝM FIRMÁM M KVŮLI TOMU UNIKAJÍ VELKÉ TRŽBY ZA PRODEJ PROGRAMŮ A UŽIVATELÉ SE DOPOUŠTĚJÍ PROTIPRÁVN VNÍHO JEDNÁNÍ (TEN, KDO KOPÍRUJE, I TEN, KDO CD-ROM PŮJČÍ). P ZÁKON NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV JASNĚ STANOVÍ, ŽE E PACHATELÉ TAKO- VÉHO JEDNÁNÍ MOHOU BÝT ODSOUZENÍ K PENĚŽ ĚŽITÉMU TRESTU I K TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY NA NĚKOLIK N LET. 55

56 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO KRÁDE DEŽE E PROGRAMŮ NELEGÁLN LNÍ KOPÍROV ROVÁNÍ SOFTWARU JE DO JISTÉ MÍRY VĚCÍ V NÁRODNÍ POVAHY, ALE HLAVNĚ ZÁLEŽÍ NA PRÁVN VNÍ A EKO- NOMICKÉ VYSPĚLOSTI ZEMĚ. MÁLO VYSPĚLÉ ZEMĚ MAJÍ AŽ 98 % SOFTWARE NELEGÁLN LNÍHO A EXISTUJÍ TAM PODNIKATELÉ É,, KTEŘÍ SE PŘÍMO P ŽIVÍ VYTVÁŘEN ENÍM M NELEGÁLN LNÍCH KOPIÍ PROGRAMŮ. 56

57 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO KRÁDE DEŽE E PROGRAMŮ NAOPAK NEJVYSPĚLEJ LEJŠÍ ZEMĚ (USA, NĚMECKO) MAJÍ PROCENTO KRADENÉHO SOFTWARE NEJMENŠÍ (OKOLO 30 %). ČESKÁ REPUBLIKA SE POHYBUJE NĚKDE N UPROSTŘED TABULKY. 57

58 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO KONTROLA UŽÍVÁNÍU LEGÁLN LNÍHO SW KONTROLU LEGÁLNOSTI LNOSTI SOFTWARE PROVÁDÍ SPECIALIZOVANÉ ODDĚLEN LENÍ POLICIE ČR. ŽÁDNÁ JINÁ ORGANIZACE NEMÁ PRÁVO TOTO KONTROLOVAT. POKUD JE PŘI P I KONTROLE ZJIŠTĚNO NELEGÁLN LNÍ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE, VYČÍSL SLÍ SE HODNOTA A DOJDE K FINANČNÍM M A TRESTNÍM M POSTIHŮM FIRMY A ODPOVĚDNÝCH DNÝCH PRACOVNÍKŮ. 58

59 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO OCHRANA PŘED P NELEGÁL. L. KOPÍROV ROVÁNÍM VÝROBCI PROGRAMŮ CHRÁNÍ SVÉ PROGRAMY TAK, ŽE E SE SNAŽÍ KOPÍRO RO- VÁNÍ PŘÍMO ZNEMOŽNIT NIT NEBO ALESPOŇ POUŽÍVAJ VAJÍ PRVKY, KTERÉ USNADNÍ USVĚDČIT PACHATELE TAKOVÉHO ČINU. 59

60 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO OCHRANA PŘED P NELEGÁL. L. KOPÍROV ROVÁNÍM PROGRAM PŘI P I INSTALACI VYŽADUJE ZADÁNÍ LICENČNÍHO (SÉRIOV RIOVÉHO) ČÍSLA,, BEZ KTERÉHO NELZE INSTALACI PROVÉST. DODAVATELSKÁ FIRMA MÁM EVIDENCI O TOM, KOMU PROGRAM S DANÝM LICENČNÍM ČÍSLEM PRODALA. 60

61 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO OCHRANA PŘED P NELEGÁL. L. KOPÍROV ROVÁNÍM PROGRAM PO INSTALACI VYŽADUJE AKTIVACI PŘES P INTERNET NEBO TELEFONEM.. POMOCÍ AKTIVACE JE POTOM SVÁZÁNO LICENČNÍ ČÍSLO S URČITÝM POČÍTA TAČEM. NENÍ POTOM MOŽNÉ PROGRAM SE STEJNÝM LICENČNÍM ČÍSLEM AKTIVOVAT NA JINÉM M POČÍTA TAČI. I LEGÁLN LNÍ UŽIVATEL MUSÍ PROGRAM AKTIVOVAT NAPŘ.. PŘI P I VÝMĚNĚ VÍCE ČÁSTÍ POČÍTA TAČE. 61

62 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO OCHRANA PŘED P NELEGÁL. L. KOPÍROV ROVÁNÍM HARDWAROVÝ KLÍČ MALÉ TECHNICKÉ ZAŘÍZEN ZENÍ,, KTERÉ SE PŘIPOJUJE P K USB PORTU POČÍTA TAČE. BEZ JEHO PŘÍTOMP TOM- NOSTI V POČÍTA TAČI I PROGRAM NEFUNGUJE. JDE O POMĚRN RNĚ VELMI BEZPEČNOU OCHRANU PROGRAMU PŘED P NELEGÁLN LNÍM KOPÍROV ROVÁNÍM M A POUŽÍVÁ SE U NEJ- DRAŽŠÍ ŠÍCH SKUPIN PROGRAMŮ (NAPŘ. CAD). 62

63 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROGRAM ZBOŽÍ A AUTORSKÉ DÍLO OCHRANA PŘED P NELEGÁL. L. KOPÍROV ROVÁNÍM CD DISK S PROGRAMEM NELZE ZKOPÍROVAT. OBSAHUJE SPECIÁLN LNĚ UPRAVENÁ CHYBNÁ MÍSTA, KTERÁ ZPŮSOB SOBÍ CHYBU PŘI P I KOPÍROV ROVÁNÍ. 63

64 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE LICENCE JE SOUBOR PRAVIDEL, KTERÁ URČUJ UJÍ,, JAK ZVOLENÝ SOFTWARE POUŽÍVAT. KAŽDÝ SOFTWARE JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Z A PORUŠEN ENÍ TĚCHTO PRAVIDEL SE TRESTÁ PODLE PLATNÝCH ZÁKONZ KONŮ. 64

65 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE VELMI ZÁVAZ VAŽNÝM PROBLÉMEM LICENČNÍCH CH PRAVIDEL JE, ŽE E JE SKORO NIKDO NEČTE, PŘESTO P SE TÍM, T ŽE E KLIKNE NA "SOUHLASÍM" STÁVÁ ODPOVĚDNÝM. DNÝM. V SOUČASNOSTI EXISTUJE NĚKOLIK N TYPŮ SOFTWARU ROZDĚLENÝCH PODLE LICENČNÍCH CH PRAVIDEL. 65

66 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE PROGRAM KUPUJEME BUĎ ROVNOU S POČÍTA TAČEM VE FORMĚ OEM SOFTWARE NEBO POZDĚJI U SVÉHO DODAVATELE, MŮŽEME SI HO TAKÉ OBJEDNAT PŘÍMO P U VÝROBCE PROGRAMU. DALŠÍ MOŽNOST NOSTÍ JE NAHRADIT KOMERČNÍ SOFTWARE VOLNĚ ŠIŘITELNÝM ITELNÝM SOFTWARE Z INTERNETU. 66

67 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE V SOUČASNOSTI EXISTUJE NĚKOLIK N TYPŮ SOFTWARU DĚLENÝCH D PODLE LICENČ- NÍCH PRAVIDEL: EULA (END USER LICENCE AGREEMENT) DEMOVERZE ZKUŠEBN EBNÍ VERZE (TRIAL) SHAREWARE FREEWARE PUBLIC DOMAIN SELEKTIVNÍ SOFTWARE 67

68 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE EULA (END USER LICENCE AGREEMENT) JEDNÁ SE NEJČAST ASTĚJI O KOMERČNÍ SOFTWARE (MS WINDOWS, MS OFFICE APOD.) A POUŽÍVÁNÍ JE MOŽNÉ AŽ PO ZAPLACENÍ.. VARIANTY EULA: SOFTWARE V KRABICI (FPP - FULL PACKAGE PRODUCT) OEM - ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE - DODÁVANÝ VE FÓLII F SPOLU S NOVÝM HARDWAREM SMLOUVA SELECT - PRO VĚTŠÍV ORGANIZACE A FIRMY. SMLOUVA SELECT PRO VZDĚLÁVÁNÍ - URČEN ENÉ PRO ŠKOLSTVÍ S NIŽŠÍ ŠÍMI CENAMI. 68

69 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE DEMOVERZE PROGRAMŮ JSOU PLNÉ NEBO REDUKOVANÉ VERZE PROGRAMŮ,, KTERÉ ZPRAVIDLA MAJÍ ZABLOKOVANÉ NĚKTERÉ FUNKCE (NAPŘ.. UKLÁDÁNÍ DAT A TISK), PŘÍPADNĚ FUNGUJÍ JEN PO URČITOU DOBU. DODÁVAJ VAJÍ SE ZDARMA NEBO ZA MALÝ POPLATEK. SLOUŽÍ K VYZKOUŠEN ENÍ FUNKCÍ PROGRAMU PŘED P ROZHODNUTÍM O JEHO ZAKOUPENÍ. 69

70 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE ZKUŠEBN EBNÍ (TRIAL) VERZE VĚTŠINOU UMOŽŇ ŽŇUJÍ PLNOHODNOTNOU PRÁCI VČETNĚ UKLÁDÁNÍ I TISKU, ALE JEN PO URČITOU DOBU. PO UPLYNUTÍ TÉTO TO DOBY PROGRAM NELZE SPUSTIT ANI ZNOVU NAINSTALOVAT. 70

71 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE SHAREWARE JSOU PLNĚ FUNGUJÍCÍ PROGRAMY, KTERÉ MŮŽEME URČITOU DOBU (ČASTO( JE TO 30 DNÍ) ) POUŽÍVAT. PO UPLYNUTÍ TÉTO TO DOBY JSME POVINNI ZASLAT AUTOROVI PROGRAMU STANO- VENÝ (REGISTRAČNÍ) ) POPLATEK NEBO PROGRAM ZE SVÉHO POČÍTA TAČE E VYMAZAT. NA ZÁKLADZ KLADĚ REGISTRAČNÍHO POPLATKU SMÍME ME PROGRAM LEGÁLN LNĚ VYUŽÍVAT. VAT. AUTOR NÁM N ČASTO POŠLE I STRUČNÝ MANUÁL L NEBO I PŘÍPADNOU P PADNOU NOVOU VERZI PROGRAMU. 71

72 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE FREEWARE (VOLNÉ ZBOŽÍ) ) JSOU PROGRAMY, KTERÉ MŮŽEME ZDARMA POUŽÍVAT I ŠÍŘIT, POŽADUJE SE ALE DODRŽOV OVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV. NESMÍME ME JE ALE MĚNIT M ANI JE POUŽÍVAT VE SVÝCH VLASTNÍCH PROGRAMECH APOD. PRO UŽIVATELE U JE TATO SKUPINA PROGRAMŮ VELICE ATRAKTIVNÍ. 72

73 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE FREEWARE - NĚKDY SE TAKTO ŠÍŘÍ I VELMI KVALITNÍ PROGRAMY, KTERÉ SE TAK HROMADNĚ ROZŠÍ ŠÍŘÍ A STANOU SE Z NICH PROGRAMY KOMERČNÍ,, PROTOŽE SI JE UŽIVATELU IVATELÉ ZVYKLÍ NA PŘEDCHOZP EDCHOZÍ FREEWAROVOU VERZI KOUPÍ.. MNOHO KOMERČNÍCH PROGRAMŮ MÍVÁ I SVOJI VELICE OKLEŠTĚNOU FREEWAROVOU VERZI. 73

74 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE PUBLIC DOMAIN SKUPINA PROGRAMŮ K VOLNÉMU POUŽIT ITÍ.. TYTO PROGRAMY LZE POUŽÍVAT, VOLNĚ ŠÍŘIT I UPRA- VOVAT. AUTOŘI I SE VZDÁVAJ VAJÍ NĚKTERÝCH SVÝCH PRÁV V K TĚMTO PROGRAMŮM M A NECHÁVAJ VAJÍ UŽIVATELE LIBOVOLNĚ S NIMI NAKLÁDAT. I TADY SE MŮŽM ŮŽE E STÁT, T, ŽE E SE ŠIROCE ROZŠÍ ŠÍŘENÝ PROGRAM TOHOTO TYPU MŮŽM ŮŽE E STÁT T PROGRAMEM KOMERČNÍM. M. 74

75 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE SELEKTIVNÍ - PROGRAM JE PRO KOMERČNÍ POUŽIT ITÍ PLACENÝ, ALE PRO DOMÁCÍ POUŽIT ITÍ ZDARMA - NAPŘ. ANTIVIROVÝ PROGRAM AVAST. 75

76 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE LEGÁLN LNÍ SOFTWARE JE KAŽDÝ PROGRAM, KTERÝ BYL DO POČÍTA TAČE E NAINSTALOVÁN S PLATNOU LICENCÍ. U FREEWARE A PROGRAMŮ ŠÍŘENÝCH POD GNU/GPL LICENCÍ TO JE ZAJIŠTĚNO AUTOMATICKY, U OSTATNÍCH DRUHŮ PROGRAMŮ MUSÍME ME PROKÁZAT ZAKOUPENÍ LICENCE. 76

77 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROČ POUŽÍVAT KOMERČNÍ SOFTWARE U SOFTWARE JAKO U KAŽDÉHO JINÉHO PRACOVNÍHO PROSTŘEDKU JSOU NEJDŮLE LEŽITĚJŠÍ CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ (POŘIZOV IZOVÁNÍ I PROVOZOVÁNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU A SPRÁVU, ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ ATD.). VŠEOBECNĚ NELZE ŘÍCT, ŽE E VYUŽÍVÁNÍ KOMERČNÍHO PROGRAMU PŘINESE P FIRMĚ VYŠŠÍ NÁKLADY NEŽ U ZDARMA DOSTUPNÉHO SOFTWARE. VŽDY V ZÁLEZ LEŽÍ NA KONKRÉTN TNÍ SITUACI V KONKRÉTN TNÍ FIRMĚ. 77

78 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROČ POUŽÍVAT KOMERČNÍ SOFTWARE KOMERČNÍ SOFTWARE MÍVÁM ČASTO VELKOU REKLAMU,, NA KTEROU LIDÉ REAGUJÍ,, JE VÍCE V ROZŠÍ ŠÍŘEN, JE DOSTUPNĚJŠÍ JEHO PODPORA A ŠKOLENÍ. ROZŠÍ ŠÍŘENÍ VOLNĚ DOSTUPNÉHO SOFTWARE BRÁNÍ I NELEGÁLN LNÍ UŽÍVÁNÍ KOMERČNÍHO SOFTWARE. 78

79 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW PROČ POUŽÍVAT KOMERČNÍ SOFTWARE PROBLÉMEM JE I NEEXISTENCE DATOVÝCH STANDARDŮ (PŘENOSITELNOST DAT MEZI RŮZNÝMI R PROGRAMY), PŘENOSITELNOST P PROGRAMŮ PŘEDSTAVUJE VŠAK V STÁLE MENŠÍ OMEZENÍ. 79

80 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE V SOUČASNOSTI STÁLE VÍCE V VYSTUPUJE DO POPŘED EDÍ TZV. SVOBODNÝ SOFTWARE (FREE SOFTWARE) VĚTŠINOU V ŠÍŘENÝ POD LICENCÍ OPEN SOURCE.. STÁVÁ SE ALTERNATIVOU PRO ČASTO FINANČNĚ NÁROČNÉ KOMERČNÍ PROGRAMY. 80

81 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE MYŠLENKU SVOBODNÉHO SOFTWARE FORMULOVAL V POLOVINĚ 80. LET 20. STOLETÍ RICHARD M. STALLMAN SVOBODNÝ SOFTWARE PŘINP INÁŠÍ UŽIVATELŮM M SVOBODU HO SPOUŠTĚT, T, KOPÍROVAT, DISTRIBUOVAT, STUDOVAT, MĚNIT A ZLEPŠOVAT. INFORMACE JSOU PRO ČLOVĚKA ZÁKLADNZ KLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBOU, PODOBNĚ JAKO VZDUCH A VODA, A PROTO JE NUTNÉ,, ABY KAŽDÝ ČLOVĚK K MĚL M L K NIM ZAJIŠTĚN N PŘÍSTUP P ZDARMA DOSTUPNÝMI PROSTŘEDKY. 81

82 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE STALLMAN ZALOŽIL PROJEKT, KTERÝ MĚL M VYTVOŘIT SVOBODNÝ UNIXOVÝ OPERAČ- NÍ SYSTÉM. PROJEKT BYL POJMENOVÁN GNU (GNU IS NOT UNIX GNU NENÍ UNIX). 82

83 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE SYSTÉM M GNU BRZY OBSAHOVAL VŠECHNY V KOMPONENTY KROMĚ JÁDRA. TO ZAČAL AL VYTVÁŘET LINUS TORVALDS V ROCE 1991 A ČASEM DOSTALO NÁZEV N LINUX. 83

84 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE OPEN SOURCE A LICENCE GPL OTEVŘENÝ ENÝ ZDROJ. TYTO PROGRAMY MUSÍ BÝT ŠÍŘENY I SE ZDROJOVÝM TEXTEM, ABY KAŽDÝ MOHL ZJISTIT, JAK TENTO PROGRAM FUNGUJE. KAŽDÝ HO MŮŽM ŮŽE VYLEPŠOVAT, OPRAVIT V NĚM M CHYBU, POUŽÍT T HO VE SVÉM M PROGRAMU, VŽDY V VŠAK MUSÍ TAKTO UPRAVENÝ PROGRAM ŠÍŘIT OPĚT T JAKO OPEN SOURCE. PŘESNP ESNÉ PODMÍNKY STANOVUJE LICENCE GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE). 84

85 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE NEJROZŠÍ ŠÍŘENĚJŠÍ TAKOVOU LICENCÍ JE GNU/GPL. OPEN SOURCE MŮŽM ŮŽE E TEDY KAŽDÝ POUŽÍVAT ZDARMA. KDO TEDY MÁM ZÁJEM TAKOVÉTO TO PROGRAMY TVOŘIT? KOMUNITU TVŮRC RCŮ OPEN SOURCE PROGRAMŮ TVOŘÍ LIDÉ Z CELÉHO SVĚTA. NĚKTEŘÍ PRACUJÍ ZADARMO, NĚKTEN KTEŘÍ JSOU ZA TO DOBŘE E PLACENÍ. 85

86 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE PRVNÍMI VÝVOJÁŘI I BYLI NADŠENCI Z PROSTŘED EDÍ AMERICKÝCH UNIVERZIT, STUDENTI I ZAMĚSTNANCI. STUDENTI SE PŘÍSTUPEM K MYŠLENK LENKÁM M ZKUŠENÝCH PROGRAMÁTOR TORŮ UČÍ,, ZAMĚSTNANCI STNANCI- UČITELÉ ČASTO PRACUJÍ NA OPEN SOURCE PROJEKTECH, KTERÉ MAJÍ VÝZNAM PRO ŠKOLU I CELOU SPOLEČNOST A JSOU PROTO PLACENY Z VEŘEJNÝCH EJNÝCH ZDROJŮ. 86

87 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE EXISTUJE VELKÁ SKUPINA LIDÍ,, KTERÉ MYŠLENKA SVOBODNÉHO SOFTWARE OSLOVUJE A TAKOVÁ PRÁCE JE BAVÍ,, I KDYŽ NENÍ PLACENÁ. 87

88 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE MNOHO KOMERČNÍCH FIREM PLATÍ SVÉ VÝVOJÁŘE E ZA OPEN SOURCE PROGRAMY. NE VŠAK V Z DOBROČINNOSTI, ALE PRO VÝDĚLEK. VEZMOU VOLNĚ ŠIŘITELNOU ITELNOU VERZI, ŠÍŘÍ JI DÁL D L A PŘIDÁVAJÍ K NÍ KOMERČNÍ NÁSTAVBY A DOPLŇKY, PODPORU UŽIVATELU IVATELŮ A ŠKOLENÍ. VÝSLEDNÉ PRODUKTY POTOM PRODÁVAJ VAJÍ. 88

89 PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW SVOBODNÝ SW, GNU/LINUX, OPEN SOURCE VLÁDY NĚKTERÝCH N ZEMÍ (ČÍNA, JAPONSKO) SLEDUJÍ DOMINANCI FIRMY MICROSOFT NA POLI SOFTWARU A PODPORUJÍ VYSOKÝMI ČÁSTKAMI VÝVOJ VOLNĚ ŠIŘITELNÉHO SOFTWARE, KTERÝ POTOM MOHOU JEJICH OBČAN ANÉ POUŽÍVAT MÍSTO DRAHÉHO HO KOMERČNÍHO. 89

90 OPERAČNÍ SYSTÉM

91 OPERAČNÍ SYSTÉM ÚVOD STRUČNÁ HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMU STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ - INTERFACE 91

92 OPERAČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍ SYSTÉM M JE ZÁKLADNZ KLADNÍ PROGRAM,, KTERÝ OŽIVUJE O TECHNICKÉ DÍLY POČÍTA TAČE E A POSKYTUJE PROSTŘED EDÍ PRO PRÁCI VŠECH V OSTATNÍCH PROGRAMŮ. NA KAŽDÉM M POČÍTA TAČI I PROTO MUSÍ BÝT NĚJAKÝ OPERAČNÍ SYSTÉM M NAINSTA- LOVÁN, JINAK JE POČÍTA TAČ NEFUNKČNÍ. SOUČÁST STÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU JE DNES VĚTŠINOU V MNOŽSTV STVÍ PROGRAMŮ A SLUŽEB UMOŽŇ ŽŇUJÍCÍCH CH POHODLNOU PRÁCI S POČÍTA TAČEM. 92

93 OPERAČNÍ SYSTÉM Z UŽIVATELSKÝCH U PROGRAMŮ BYLY VYČLEN LENĚNY NY INSTRUKCE PRO SPOLUPRÁCI Z HARDWAREM A JSOU NAPROGRAMOVÁ- NY V PC POUZE JEDNOU V OPERAČNÍM SYSTÉMU. JE VŠAK V POTŘEBN EBNÉ,, ABY TYTO INSTRUKCE: TVOŘILY LEHCE DOSTUPNÝ CELEK SPOLEHLIVĚ FUNGOVALY NA RŮZNÝCH R TYPECH PC OD RŮZNÝCH R VÝROBCŮ BYLY LEHCE DOSTUPNÉ PRO UŽIVATELSKU IVATELSKÉ PROGRAMY. 93

94 OPERAČNÍ SYSTÉM VYTVOŘEN ENÍM M TAKOVÉHO CELKU INSTRUKCÍ VZNIKL MEZI HARDWAREM A UŽIVATELEM MEZIČLÁNEK, KTERÉMU ŘÍKÁME OPERAČNÍ SYSTÉM M (OS), KTERÝ: 1. FYZICKY ZAJIŠŤUJE VSTUP DAT Z KLÁVESNICE A MYŠI, VYHODNOCUJE ÚDAJE A PŘEDP EDÁVÁ JE NA ZPRACOVÁNÍ KONKRÉTN TNÍM M PROGRAMŮM. M. 2. KOMUNIKUJE S UŽIVATELEM A NA ZÁKLADĚ JEHO POKYNŮ VYKONÁVÁ POŽADOVAN ADOVANÉ AKCE. 94

95 OPERAČNÍ SYSTÉM 3. ORGANIZUJE PŘÍSTUP P A VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ POČÍTA TAČE E (ČAS( PROCESORU, PŘÍSTUP K DATŮM M NA DISCÍCH, CH, PŘÍSTUP DO PAMĚTI RAM, OBSLUHUJE PŘÍSTUPY K DISKETOVÝM A CD/DVD JEDNOTKÁM M APOD.). 4. SPRAVUJE KOMUNIKACI S EXTERNÍMI ZAŘÍZEN ZENÍMI PŘIPOJENÝMI P K POČÍTA TAČI (SPRAVUJE TISK NA TISKÁRNU, CITLIVOST MYŠI I ATD.). 95

96 OPERAČNÍ SYSTÉM 5. REAGUJE NA CHYBOVÉ STAVY PROGRAMŮ A MYLNÉ POŽADAVKY UŽIVATELŮ TAK, ABY TYTO CHYBY NEZPŮSOBILY DESTRUKCI POČÍTA TAČOVÉHO SYSTÉMU. 6. PROVÁDÍ MNOHO DALŠÍ ŠÍCH ZÁKLADZ KLAD- NÍCH ČINNOSTÍ,, BEZ KTERÝCH BY POČÍTA TAČ NEMOHL KOREKTNĚ A SPRÁVN VNĚ PRACOVAT. 96

97 OPERAČNÍ SYSTÉM ABY NEMUSEL KAŽDÝ VÝROBCE OSOBNÍCH POČÍTA TAČŮ VYVÍJET SVOU VLASTNÍ VERZI CELÉHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU, JSOU OS ČLENĚNY NY DO VRSTEV. BEZPROSTŘEDN EDNÍ STYK S TECHNICKÝM ZAŘÍZEN ZENÍM M POČÍTA TAČE ŘEŠÍ POUZE NEJNIŽŠÍ VRSTVA OS - BIOS,, KTERÁ JE SOUČÁST STÍ DODÁVKY POČÍTA TAČE. VŠECHNO V OSTATNÍ NAD TOUTO VRSTVOU JE NEZÁVISL VISLÉ NA TYPU POČÍTA TAČE. 97

98 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUČNÁ HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ U PRVNÍCH POČÍTA TAČŮ V OBDOBÍ PO II. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE PLATILO ŽE E KAŽDÝ NOVÝ POČÍTA TAČ MĚL L SVŮJ J VLASTNÍ NOVÝ OVLÁDAC DACÍ PROGRAM, TEDY OPERAČNÍ SYSTÉM. SÁLOVÉ POČÍTA TAČE E V 60. LETECH 20. STO- LETÍ POUŽÍVALY ASEMBLER SYSTÉM ŘÍDÍCÍ PŘÍMO HARDWARE POČÍTA TAČE, KTERÝ BYL U KAŽDÉHO TYPU POČÍTA TAČE JINÝ. 98

99 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUČNÁ HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ V 70. LETECH 20. STOLETÍ VZNIKL UNIX VÍCEÚLOHOVÝ, VÍCEUV CEUŽIVATELSKÝ OPERAČNÍ SYSTÉM M PRO TEHDEJŠÍ SÁLOVÉ POČÍTA TAČE E A MINIPOČÍTA TAČE. TENTO UŽU OBSAHOVAL VRSTVU PRACUJÍCÍ S HARDWAREM A JÁDRO J SYSTÉMU, NABÍZEJ ZEJÍCÍ SVÉ SLUŽBY JEDNOTLIVÝCH APLIKAČNÍM PROGRAMŮM. M. VŠECHNY V POČÍTA TAČE VELKÝCH FIREM (IBM, XEROX, ICL) POUŽÍVALY RŮZNR ZNÉ DRUHY OPERAČNÍHO SYSTÉMU UNIX. 99

100 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUČNÁ HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ FIRMY VYRÁBĚJÍCÍ PRVNÍ OSOBNÍ POČÍTA TAČE E (APPLE, COMMODORE ATD.) K NIM VYVINULY I SVÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY. FIRMA IBM V ROCE 1981 POUŽILA OPERAČNÍ SYSTÉM DOS OD FIRMY MICROSOFT. 100

101 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUČNÁ HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ PO ROCE 1982 SE ZAČALO ALO POUŽÍVAT GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (OKNA). POCHÁZELO OD FIRMY XEROX, KTERÁ JE NABÍDLA FIRMĚ APPLE.. POTOM TUTO MYŠLENKU OKOPÍROVALA FIRMA MICROSOFT A PŘEVZALI P JI I DALŠÍ TVŮRCI OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ. 101

102 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUČNÁ HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ V ROCE 1991 LINUS TORVALDS ZAHÁJIL VÝVOJ VOLNĚ ŠIŘITELNÉHO SYSTÉMU UNIX (SPOJENÍ SLOV LINUS A UNIX = LINUX). VERZE JÁDRA J 1.0 BYLA DOKONČENA V ROCE

103 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUČNÁ HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ KVALITA, MNOŽSTV STVÍ ZAPOJENÝCH FIREM A 30 LET VÝVOJE TO VŠECHNO V PROSA- DILO DO DNEŠNÍCH OSOBNÍCH POČÍTA TA- ČŮ OPERAČNÍ SYSTÉMY VYCHÁZEJ ZEJÍCÍ ZE SYSTÉMU UNIX. TEN BYL OD POČÁTKU VÍCEÚLOHOVÝ A VÍCEUV CEUŽIVATELSKÝ, TAKŽE E PRVNÍ OSOBNÍ POČÍTA TAČE E HO ANI NEMOHLY VYUŽÍVAT VAT NEMĚLY DOSTATEČNÝ VÝKON A UMOŽŇ ŽŇOVALY SPUSTIT VŽDYCKY V JENOM JEDEN PROGRAM PRO JEDNOHO UŽIVATELE. U 103

104 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU ABY NEMUSEL KAŽDÝ VÝROBCE OSOBNÍCH POČÍTA TAČŮ VYVÍJET SVOU VLASTNÍ VERZI CELÉHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU, JSOU OS ČLENĚNY NY DO VRSTEV. BEZPROSTŘEDN EDNÍ STYK S TECHNICKÝM ZAŘÍZEN ZENÍM M POČÍTA TAČE ŘEŠÍ POUZE NEJNIŽŠÍ VRSTVA OS - BIOS,, KTERÁ JE SOUČÁST STÍ DODÁVKY POČÍTA TAČE. VŠECHNO OSTATNÍ NAD TOUTO VRSTVOU JE NEZÁVISL VISLÉ NA TYPU POČÍTA TAČE. 104

105 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU SOUČASN ASNÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY SE SKLÁDA DA- JÍ Z NĚKOLIKA DŮLEŽITÝCH SLOŽEK, KTERÉ VÝRAZNĚ ULEHČUJ UJÍ PRÁCI S POČÍTA TAČEM: Grafické rozhraní Aplikační rozhraní Správce oken Jádro systému Ovladače hardware 105

106 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU OVLADAČE E HARDWARE ZPŘÍSTUP STUPŇUJÍ SYSTÉMU KONKRÉTN TNÍ TECHNICKÉ DÍLY POČÍTA TAČE E A PŘEDAJÍ MU JEJICH ŘÍZENÍ VE STANDARDNÍM M FORMÁTU. JÁDRO SYSTÉMU ZAJIŠŤUJE SPRÁVU PROCESORU, PAMĚTI, DISKU A DALŠÍ ŠÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ A JEJICH PŘIDP IDĚLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝM APLIKACÍM M A PROCESŮM. 106

107 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU APLIKAČNÍ ROZHRANÍ NABÍZÍ PROGRAMŮM M VYKRESLOVÁNÍ OKEN, DIALOGŮ A VŠECH V DALŠÍ ŠÍCH PRVKŮ SYSTÉMU. GRAFICKÉ ROZHRANÍ OBSAHUJE KONKRÉTN TNÍ VZHLED URČIT ITÉHO APLIKAČNÍHO ROZHRANÍ,, TEDY BARVY OKEN, TVARY A UMÍST STĚNÍ PANELŮ, TLAČÍTEK TEK ATD. 107

108 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU SE VŠEMI V MODERNÍMI MI OS JSOU DODÁVÁ- NY RŮZNR ZNÉ APLIKACE, KTERÉ UMOŽŇ ŽŇUJÍ PRÁCI V NEJČAST ASTĚJI POUŽÍVANÝCH OBLASTECH. VŽDY V JE TO PROHLÍŽEČ WWW STRÁNEK, OVÝ E KLIENT A PŘEHRÁVAČ MULTIMEDIÁLN LNÍCH ZÁZNAZ ZNA- MŮ. 108

109 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU S JEDNOTLIVÝMI DISTRIBUCEMI SYSTÉMU LINUX DOSTÁVÁ UŽIVATEL MINIMÁLN LNĚ JEDEN KOMPLETNÍ KANCELÁŘSKÝ BALÍK, MNOHO HER A NĚKOLIK POUŽITELNÝCH GRAFICKÝCH PROGRAMŮ. 109

110 OPERAČNÍ SYSTÉM STRUKTURA OPERAČNÍHO SYSTÉMU JAKMILE JE V POČÍTA TAČI I NAINSTALOVÁN OPERAČNÍ SYSTÉM, JE MOŽNÉ NA NĚM N POUŽÍVAT MNOŽSTV STVÍ DALŠÍ ŠÍCH APLIKAČNÍCH PROGRAMŮ. POUŽÍVANÝ APLIKAČNÍ PROGRAM VŠAK V MUSÍ BÝT URČEN PRO DANÝ OS, POD JINÝM SYSTÉMEM VĚTŠINOU V NEPRACUJE. MNOHO PROGRAMŮ HLAVNĚ Z OBLASTI SVOBODNÉHO SOFTWARE MÁM VŠAK VERZE PRO NĚKOLIK N OS. 110

111 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ NA RŮZNÝCH R DRUZÍCH POČÍTA TAČŮ SE POUŽÍVAJ VAJÍ RŮZNÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY. V PRŮBĚHU ČASU VZNIKAJÍ JEJICH NOVÉ VERZE, TAKŽE E V SOUČASNOSTI POUŽÍVAN VANÉ POČÍTA TAČE E MOHOU POUŽÍVAT NĚKOLIK RŮZNÝCH R OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ. 111

112 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ POČÍTA TAČE E TYPU PC IBM POUŽÍVAJ VAJÍ NĚKTERÝ Z OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ WINDOWS OD FIRMY MICROSOFT (POSTUPNĚ TO BYLY WINDOWS 3.1, 95, 98 A MILLENIUM ZALOŽENY NA ZASTARALÉM M SYSTÉMU DOS, POZDĚJI WINDOWS NT, 2000 A XP, VYCHÁZEJ ZEJÍCÍ Z PRINCIPŮ SYSTÉMU UNIX) NEBO NĚKTERÝ N ZE SYSTÉMŮ LINUX. 112

113 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ POČÍTA TAČE E FIRMY APPLE POUŽÍVAJ VAJÍ OPERAČNÍ SYSTÉM MAC OS OD STEJNÉ FIRMY. PRACOVNÍ STANICE POUŽÍVAJ VAJÍ SYSTÉM LINUX NEBO KOMERČNÍ UNIX ATD. 113

114 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - WINDOWS OS WINDOWS JE DNES NEJPOUŽÍVA VA- NĚJŠÍ OS PRO OSOBNÍ POČÍTA TAČE. MÁ VELMI PŘÍJEMNP JEMNÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ A VELKÉ MNOŽSTV STVÍ PROGRAMŮ,, KTERÉ JE POD TÍMTO T OPERAČNÍM M SYSTÉMEM K DISPOZICI. 114

115 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - WINDOWS CELÝ SYSTÉM M SE OVLÁDÁ V GRAFICKÉM PROSTŘED EDÍ SE SPOUSTOU IKON A OBRÁZK ZKŮ. STANDARDNÍ OPERACE JAKO KOPÍROV ROVÁNÍ,, MAZÁNÍ NEBO PŘESUN P DO SOUBORŮ SE PROVÁDÍ NEOBYČEJN EJNĚ JEDNODUŠE E A INTUITIVNĚ. 115

116 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - WINDOWS WINDOWS MÁM NĚKOLIK VERZÍ - WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS ME (MILLENNIUM EDITION), WINDOWS NT (NEW TECHNOLOGY), WINDOWS 2000, WINDOWS XP (EXPERIENCE), ALE Z HLEDISKA UŽIVATELU IVATELŮ JE JEJICH OVLÁDÁNÍ VELMI PODOBNÉ. V ROCE 2007 PŘICHP ICHÁZÍ NOVÁ VERZE WINDOWS VISTA. 116

117 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - WINDOWS 117

118 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OS/2 TENTO OPERAČNÍ SYSTÉM M JE VZHLEDEM PODOBNÝ W95. OBSAHUJE NAPŘ.. OVLÁDÁNÍ CELÉHO SYSTÉMU HLASEM. JE TO VELMI STABILNÍ SYSTÉM, ALE NENÍ PRO NĚJ N DOSTATEČNÉ MNOŽSTV STVÍ APLIKAČNÍCH PROGRAMŮ A PROTO SE VELMI NEROZŠÍ ŠÍŘIL. POUŽÍVAJ VAJÍ HO NAPŘ. SYSTÉMOV MOVÍ PROGRAMÁTO TOŘI. 118

119 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX LINUX JE OPERAČNÍ SYSTÉM VELMI STABILNÍ A ROZŠÍ ŠÍŘENÝ. V SOUČASNOSTI EXISTUJE NĚKOLIK DRUHŮ LINUXU, TZV. MUTACÍ.. MUTACE ZAHRNUJE JÁDRO SYSTÉMU, GRAFICKÉ ROZHRANÍ A APLIKAČNÍ SOFTWARE. EXISTUJÍ MUTACE VHODNÉ PRO SERVERY SÍTÍ, S, PRO KANCELÁŘSK SKÉ VYUŽIT ITÍ I MUTACE PRO SPECIÁLN LNÍ NASAZENÍ. 119

120 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX NEJČAST ASTĚJI SE POUŽÍVAJ VAJÍ MUTACE REDHAT, SUSE, MANDRAKE A DEBIAN. PRO LINUX EXISTUJE I VÍCE V GRAFICKÝCH ROZHRANÍ,, NEJČAST ASTĚJI SE POUŽÍVAJ VAJÍ OKENNÍ SYSTÉMY KDE A GNOME. 120

121 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX LINUX JE SYSTÉM M VELMI STABILNÍ, VARIABILNÍ A KONFIGUROVATELNÝ. EXISTUJE PRO NĚJ N J VELKÉ MNOŽSTV STVÍ PROGRAMŮ A STÁLE VÍCE V SE PROSAZUJE NA OSOBNÍCH POČÍTA TAČÍCH BĚŽB ĚŽNÝCH UŽIVATELŮ. OBROVSKOU VÝHODOU JE I TO, ŽE E TENTO OS JE K DISPOZICI ZDARMA ZA JEHO POUŽÍVÁNÍ A INSTALACI SE NEPLATÍ. 121

122 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX 122

123 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ MAC OS MAC OS JE VELICE SPOLEHLIVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM M PRO POČÍTA TAČE E ZNAČKY APPLE MACKINTOSH, KTERÝ S NIMI DODÁVÁ JEJICH JEDINÝ VÝROBCE, FIRMA APPLE. MÁ GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ,, IKONY, TLAČÍTKA, TKA, OKNA ATD. JE TO SYSTÉM PODOBNÝ JAKO WINDOWS, ALE LZE JEJ NAINSTALOVAT POUZE U POČÍTA TAČŮ APPLE. 123

124 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ MAC OS 124

125 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ MAC OS FIRMA APPLE VYRÁBÍ NEBO ALESPOŇ KOMPLETUJE VŠECHNY V SOUČÁST STÍ SVÝCH POČÍTA TAČŮ SAMA. DŮSLEDKEM D JE JEJICH VYŠŠÍ CENA ALE TAKÉ VYŠŠÍ SPOLEHLI- VOST A STABILITA. 125

126 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ UNIX JE TO OPERAČNÍ SYSTÉM M OBLÍBENÝ BENÝ MEZI SYSTÉMOVÝMI ADMINISTRÁTORY. TORY. VZNIKL V 70. LETECH 20. STOLETÍ. 126

127 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ UNIX JE NEOBYČEJN EJNĚ STABILNÍ A OTEVŘENÝ. ENÝ. NEVÝHODOU JE POMĚRN RNĚ SLOŽIT ITÉ OVLÁDÁNÍ PŘES PŘÍKAZOVÝ P ŘÁDEK (UŽIVATEL MUSÍ ZNÁT T STOVKY PŘÍKAZP KAZŮ A JEJICH KONFIGURACI S DESÍTKAMI PARAMETRŮ). MÁM I NĚKOLIK GRAFICKÝCH NASTAVENÍ.. V SOUČASNOSTI JE STÁLE POPULÁRN RNĚJŠÍ. 127

128 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SOLARIS 10 JE TO V SOUČASNOSTI VYVÍJENÝ OPERAČNÍ SYSTÉM M SPOLEČNOSTI SUN MICROSYSTEMS A JE ZALOŽENÝ NA ARCHITEKTUŘE E UNIXOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ. JE MOŽNÉ HO PROVOZOVAT NA 64 BITO- VÝCH PROCESORECH SUN ULTRASPARC, 32 BITOVÝCH PLATFORMÁCH INTEL NEBO PLATFORMÁCH AMD OPTERON. 128

129 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SOLARIS 10 JE MOŽNÉ NASADIT HO NA POČÍTA TAČOVÉ SYSTÉMY HP, DELL A IBM. VYZNAČUJE SE ROBUSTNOSTÍ,, VYSOKOU STABILITOU A BEZPEČNOST NOSTÍ.. RÁDI R HO POUŽÍVAJ VAJÍ SYSTÉMOV MOVÍ ADMINISTRÁTO TOŘI I A SPRÁVCI. 129

130 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ DALŠÍ OS NA TRHU JSOU K DISPOZICI I DALŠÍ OS PRO KLASICKÉ OSOBNÍ POČÍTA TAČE E I PRO VELKÉ SERVERY. BĚŽB ĚŽNÝ UŽIVATEL U SE VŠAK S NIMI SETKÁVÁ VELMI ZŘÍDKA. Z 130

131 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SÍŤOVÉ OS SOUČASN ASNÉ KONCEPCE INFORMATIZACE JEDNOZNAČNĚ SMĚŘ ĚŘUJÍ KE SPOJOVÁNÍ POČÍTA TAČŮ DO SÍTÍ. S ABY JEDNOTLIVÉ POČÍTA TAČE E MOHLY MEZI SEBOU KOMUNIKOVAT, MUSÍ TUTO FUNK- CI PODPOROVAT I POUŽITÝ OS. VĚTŠINA MODERNÍCH OS MÁM SÍŤOVOU PODPORU V SOBĚ PŘÍMO ZABUDOVANOU, TJ. OKAMŽIT ITĚ PO NAINSTALOVÁNÍ JE MOŽNÉ JE NAKONFIGUROVAT PRO PRÁCI V SÍTI. S 131

132 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SÍŤOVÉ OS V SÍTI SE NACHÁZEJ ZEJÍ SERVERY, NA KTERÝCH JE NAINSTALOVANÝ TZV. SERVEROVÝ SYSTÉM URČENÝ VÝHRADNĚ PRO SERVERY ŘÍDÍCÍ POČÍTA TAČOVOU SÍŤ. S TYTO OPERAČNÍ SYSTÉMY MAJÍ NAVÍC PROTI BĚŽB ĚŽNÝM OPERAČNÍM M SYSTÉMŮM ZAKOMPONOVANOU I SPRÁVU UŽIVATELU IVATELŮ A UŽIVATELSKÝCH U PRÁV, SPRÁVU ZÁLOHOVÁNÍ,, PŘÍSTUP P A PRÁVA K HW ZDROJŮM M APOD. 132

133 OPERAČNÍ SYSTÉM DRUHY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SÍŤOVÉ OS SÍŤOVÉ OS PAK UMOŽŇ ŽŇUJÍ SDÍLEN LENÍ DAT Z CENTRÁL- NÍHO POČÍTA TAČE, SDÍLEN LENÍ HW PROSTŘEDK EDKŮ (NAPŘ. TISKÁRNY) VŠEMI V ÚČAST- NÍKY SÍTĚS A VZÁJEMNOU KOMUNIKACI. K TĚMTO OPERAČNÍM SYSTÉMŮM M PATŘÍ NAPŘ. MS WINDOWS 2003 SERVER, LINUX, NOVELL NETWARE, UNIXOVÉ SYSTÉMY. 133

134 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ FIRMA MICROSOFT TAKÉ PRODÁVÁ DISTRIBUCE SVÉHO OS, KTERÉ JSOU URČENY K RŮZNÉMU POUŽIT ITÍ A MAJÍ RŮZNÉ CENY. VERZE HOME JE URČENA PRO DOMÁCÍ POČÍTA TAČE, PROFESSIONAL PRO POUŽIT ITÍ VE FIRMÁCH, SERVER PRO CENTRÁLN LNÍ POČÍTA TAČE E SÍTÍS A MEDIA CENTER PRO POČÍTA TAČE E URČEN ENÉ PRO DOMÁCÍ MULTIMEDIÁLN LNÍ CENTRUM. 134

135 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SYSTÉMY WINDOWS VŠAK V NEOBSAHUJÍ KANCELÁŘSK SKÉ BALÍKY ANI ROZSÁHLEJ HLEJŠÍ HRY. 135

136 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OPERAČNÍ SYSTÉM M POČÍTA TAČŮ APPLE JE VÁZÁN N NA HARDWARE FIRMY APPLE A KROMĚ GRAFICKÉHO ROZHRANÍ OBSAHUJE TAKÉ PROGRAMY PRO PRÁCI S INTERNETEM, PRÁCI S MULTIMÉDI DIÍ A JEDNODUCHÝ KANCELÁŘSKÝ BALÍK. 136

137 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX OS LINUX JE DNES ZDARMA ŠIŘITELNÝ ITELNÝ POD LICENCÍ GNU/GPL. V SOUČASN ASNÉ DOBĚ SE SETKÁVÁME S MNOŽSTV STVÍM M JEHO DISTRIBUCÍ (DEBIAN, RED HAT, MANDRIVA, SUSE, FEDORA, DANIX APOD.) NĚKTERÉ JSOU ZDARMA, NĚKTERÉ JSOU KOMERČNÍ. 137

138 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX SAMOTNÝ SYSTÉM M JSOU POUZE PRVNÍ DVĚ VRSTVY VRSTVA PRO HARDWARE A JÁDRO. VŠECHNO V OSTATNÍ JSOU DOPLŇKY, KTERÉ SE SICE DNES POVAŽUJ UJÍ ZA SAMOZŘEJMOST, ALE PRINCIPIÁLN LNĚ NEJSOU SOUČÁST STÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU. 138

139 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX K JEDNOMU SYSTÉMU TEDY MŮŽM ŮŽE NÁLEŽET ET VÍCE V RŮZNÝCH R TĚCHTO T NÁSTAVEB A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB. K MODERNÍMU MU SYSTÉMU DÁLE D PATŘÍ I JEDNODUCHÁ INSTALACE A SPRÁVA. PROTO JSOU PŘIPRAVOVANP IPRAVOVANÁ KOMERČNÍ NEBO NEZISKOVÁ CD NEBO DVD S ODLADĚNOU DISTRIBUCÍ SYSTÉMU, KTERÁ VĚTŠINOU ZAHRNUJE: 139

140 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX JÁDRO SYSTÉMU S OVLÁDA DAČI I HARDWARE (VŽDY); SPRÁVCE OKEN (X WINDOWS); GRAFICKÉ PROSTŘED EDÍ (KDE, GNOME); INSTALAČNÍ PROGRAM A APLIKACE PRO SPRÁVU POČÍTA TAČE; PROGRAMY NA VYUŽIT ITÍ INTERNETU, NA PRÁCI S MULTIMÉDI DIÍ A HRY; 140

141 OPERAČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ - LINUX KANCELÁŘSKÝ BALÍK K (NAPŘ. OPENOFFICE.ORG); DALŠÍ SOFTWARE PODLE PROFILU DISTRIBUCE (SERVEROVÉ NÁSTROJE, PROGRAMOVACÍ JAZYKY APOD.). 141

142 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ - INTERFACE UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ JE PROSTŘED EDÍ, VE KTERÉM M SE UŽIVATEL U OPERAČNÍHO SYSTÉMU POHYBUJE A POMOCÍ KTERÉHO KOMUNIKUJE S POČÍTA TAČEM. V ZÁSADĚ EXISTUJÍ DVA TYPY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ: TEXTOVÝ REŽIM GRAFICKÝ REŽIM IM. 142

143 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM PROSTŘED EDÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU JE TU SLOŽEN ENÉ VÝHRADNĚ Z PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU A ZNAKŮ (PÍSMEN A ČÍSLIC). VEŠKER KERÁ KOMUNIKACE JE ZALOŽENA NA ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ A JEJICH PARAMETRŮ Z KLÁVESNICE. NEUPLATŇUJE UJE SE TU MYŠ,, PROTOŽE E NEMÁ CO OVLÁDAT. 143

144 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM PRÁCE V TOMTO REŽIMU JE POMĚRN RNĚ NÁROČNÁ UŽIVATEL SI MUSÍ PAMATOVAT MNOHO PŘÍKAZP KAZŮ,, MUSÍ JE PRACNĚ VYPISOVAT DO PŘÍKAZOVP KAZOVÉHO ŘÁDKU A ZADÁVAT JE SPRÁVN VNĚ A BEZ CHYB. PO ZADÁNÍ PŘÍKAZU A JEHO ODESLÁNÍ KLÁVESOU ENTER POČÍTA TAČ VYKONÁ POŽADOVANOU OPERACI. NĚKDY N JE K VYKONÁNÍ POMĚRN RNĚ JEDNODUCHÉ OPERACE POTŘEBN EBNÉ SPRÁVN VNĚ NAPSAT I NĚKOLIK PŘÍKAZP KAZŮ. 144

145 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM VEŠKER KERÉ INFORMACE, KTERÉ NAOPAK POSKYTUJE POČÍTA TAČ UŽIVATELI, JSOU ZASE JENOM V PODOBĚ TEXTU, MNOHDY VE FORMĚ VÍCESTRÁNKOVÝCH VÝPISŮ (NAPŘ.. VÝPIS OBSAHU ADRESÁŘE). E). 145

146 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM 146

147 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM V TOMTO REŽIMU PRACOVAL UŽU ZMIŇOVANÝ DŘÍVE D VELMI VÝZNAMNÝ A POPULÁRN RNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM MS-DOS DOS, KTERÝ VŠAK V BĚŽB ĚŽNÉMU UŽIVATELI U NEPOSKYTOVAL ÚPLNÝ KOMFORT A IDEÁLN LNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY. BYLO NUTNÉ PAMATOVAT SI FORMULACE PŘÍKAZŮ OPERAČNÍHO SYSTÉMU, PSÁT T JE Z KLÁVESNICE, CHYBĚL L OKAMŽITÝ PŘEHLED O SITUACI NA DISKU NEBO DISKETĚ,, ATD. 147

148 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM 148

149 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM POKROK DO TÉTO T TO OBLASTI VNESLY NADSTAVBOVÉ PROGRAMY,, KTERÉ ODSTRANILY VŠECHNY V UVEDENÉ NEDOSTATKY A POSKYTLY UŽIVATELI U PŘÁTELSKÉ,, GRAFICKY ORIENTOVANÉ PROSTŘED EDÍ A VYŠŠÍ KOMFORT OBSLUHY. JEJICH SPOLEČNÝM RYSEM JE CELOOBRAZOVKOVÝ REŽIM, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ KLÁVESNICE NEBO MYŠÍ ŠÍ, PROSTŘEDNICTV EDNICTVÍM M SLOVNÍCH NABÍDEK (MENU) NEBO OBRÁZK ZKŮ (IKON). 149

150 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM Z HLEDISKA FUNKČNÍCH MOŽNOST NOSTÍ, DOKONALOSTI A STUPNĚ UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU (POHODLÍ) ) DĚLÍME D NADSTAVBOVÉ PROGRAMY NA 2 SKUPINY: SOUBOROVÉ MANAŽERY NADSTAVBOVÉ PROGRAMY VYŠŠÍ ŠŠÍHO TYPU NOVÉ GRAFICKÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY. 150

151 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM NADSTAVBOVÉ MANAGERY JSOU PROGRAMY, KTERÉ NA VYŠŠÍ ÚROVNI POSKYTUJÍ STEJNÉ FUNKCE JAKO OPERAČNÍ SYSTÉMY I NĚKTERN KTERÉ DALŠÍ ŠÍ, ALE PRO SVOU ČINNOST OPERAČNÍ SYSTÉM M VYUŽÍVAJ VAJÍ,, OS TAM MUSÍ BÝT. PRACUJÍ VĚTŠINOU V TEXTOVÉM M REŽIMU A JEJICH ZOBRAZOVACÍ SCHOPNOSTI JSOU OMEZENY NA ZNAKY KLÁVESNICE. 151

152 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM TYPICKÝMI PŘEDSTAVITELI P TÉTO T TO KATEGORIE JSOU NAPŘ. NORTON COMMANDER, PC SHELL, PC TOOLS, MANAGER602 (M602), HH MANAGER, DOS MANAGER, FORTE, TOTAL COMMANDER. 152

153 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM TYTO NADSTAVBOVÉ PROGRAMY POSKYTUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE: KOPÍROV ROVÁNÍ,, MAZÁNÍ,, PŘEJMENOVP EJMENOVÁNÍ A PŘESUN P SOUBORŮ,, PROHLÍŽEN ENÍ, EDITACE A POROVNÁVÁNÍ OBSAHU SOUBORŮ,, VYHLEDÁVÁNÍ SOUBORŮ, OBNOVOVÁNÍ VYMAZANÝCH SOUBORŮ, KOMPRIMACE A DEKOMPRIMACE, 153

154 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM TYTO NADSTAVBOVÉ PROGRAMY POSKYTUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE: PROHLEDÁVÁNÍ,, VYTVÁŘEN ENÍ,, RUŠEN ENÍ, PŘEJMENOVÁNÍ,, KOPÍROV ROVÁNÍ A PŘESUN ADRESÁŘŮ KOPÍROV ROVÁNÍ, FORMÁTOV TOVÁNÍ,, POJMENOVÁVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ OBSAHU DISKET, 154

155 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM TYTO NADSTAVBOVÉ PROGRAMY POSKYTUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE: ZOBRAZOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH INFORMACÍ O KONFIGURACI A STAVU POČÍTA TAČE, OBSAZENÍ DISKŮ,,... PŘENOS DAT MEZI DVĚMA POČÍTA TAČI. 155

156 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ TEXTOVÝ REŽIM 156

157 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ GRAFICKÝ REŽIM GRAFICKÉ PROSTŘED EDÍ JE PODSTATNĚ UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVĚJŠÍ NEŽ TEXTOVÝ REŽIM. VEŠKER KERÁ KOMUNIKACE S UŽIVATELEM PROBÍHÁ V GRAFICKY HEZKY ZTVÁRN RNĚNÉM M PROSTŘED EDÍ. JSOU ZDE RŮZNR ZNÉ IKONY, OBRÁZKY, SYMBOLY, TLAČÍTKA TKA APOD. VŠECHNO V OVLÁDÁNÍ A PRÁCE JE TU NAVRŽENO TAK, ABY BYLO VŠE V E CO NEJVÍCE SROZUMITEL- NÉ,, INTUITIVNÍ A ABY SI UŽIVATEL U MUSEL PAMATOVAT POKUD MOŽNO CO NEJMÉNĚ INFORMACÍ. 157

158 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ GRAFICKÝ REŽIM GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘED EDÍ SE OVLÁDÁ PŘEDEVŠÍM M MYŠÍ A KLÁVESNICE SLOUŽÍ HLAVNĚ PRO ZADÁVÁNÍ TEXTOVÝCH A ČÍSELNÝCH DAT. VĚTŠINA GRAFICKÝCH ROZHRANÍ JE ALE NAVRŽENA TAK, ŽE E JE MOŽNÉ CELÝ SYSTÉM M OVLÁDAT I PROSTŘEDNICTV EDNICTVÍM KLÁVESNICE A TZV. KLÁVESOVÝCH ZKRATEK. 158

159 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ GRAFICKÝ REŽIM GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ SE POPRVÉ OBJEVILO NA POČÍTA TAČÍCH APPLE V ROCE FIRMA MICROSOFT VYTVOŘILA POUŽITELNOU GRAFICKOU NADSTAVBU OPERAČNÍHO SYSTÉMU MS DOS S NÁZVEM WINDOWS 3.1 AŽ V ROCE

160 OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ GRAFICKÝ REŽIM 160

161 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY

162 OPERAČNÍ SYSTÉM SOUBOR ADRESÁŘ SLOŽKA KOŘENOVÝ ADRESÁŘ STROMOVÁ STRUKTURA CESTA K SOUBORŮM M A ADRESÁŘŮ ŘŮM IKONA SOUBOROVÝ SYSTÉM MULTITASKING BOOTOVÁNÍ 162

163 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY - SOUBOR V KAŽDÉM M OS JE POTŘEBN EBNÉ,, ABY BYLY INFORMACE V POČÍTA TAČI I ULOŽENY NA DISKU NĚJAKÝM N PŘEHLEDNÝM P ZPŮSOBEM. PROTO EXISTUJÍ TZV. SOUBORY UCELENÉ INFORMACE, KTERÉ SPOLU NĚJAKÝM N ZPŮSOBEM SOUVISÍ A TVOŘÍ JEDNOTNÝ CELEK. JEDEN SOUBOR MŮŽM ŮŽE E BÝT NAPŘ.. DOPIS, TABULKA, OBRÁZEK, PROGRAM APOD. SOUBOR JE TEDY KONKRÉTN TNÍ NOSIČ INFORMACE. 163

164 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY - SOUBOR KAŽDÝ SOUBOR JE POJMENOVÁN N NÁZVEM N A PŘÍPONOU, P PONOU, ALE PRAVIDLA POJMENO- VÁVÁNÍ JSOU V KAŽDÉM M OS JINÁ. PŘÍPONA PONA CHARAKTERIZUJE TYP SOUBORU. KAŽDÝ SOUBOR MÁM NĚKOLIK VLASTNOS- TÍ: : VELIKOST, DATUM A ČAS VYTVOŘEN ENÍ, ZMĚNY A POSLEDNÍHO OTEVŘEN ENÍ SOUBORU A NĚKOLIK N ATRIBUTŮ. 164

165 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY - SOUBOR NEJZNÁMĚJŠÍ TYPY SOUBORŮ: EXE SPUSTITELNÝ SOUBOR COM SPUSTITELNÝ SOUBOR TXT TEXTOVÝ SOUBOR HTML WWW STRÁNKA AVI VIDEO- SEKVENCE MP3, WAV HUDEBNÍ SOUBORY JPG, GIF OBRÁZKY DBF DATABÁZOV ZOVÁ TABULKA DOC DOKUMENT MS WORD XLS TABULKA MS EXCEL 165

166 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY ADRESÁŘ,, SLOŽKA ABY NEBYLY SOUBORY NA DISCÍCH CH NÁHODNĚ ROZHÁZENÉ É,, EXISTUJÍ TZV. ADRESÁŘE NEBO SLOŽKY (VE WIN- DOWS). JDE V ZÁSADĚ O JAKÉSI PŘIHRP IHRÁDKY, VE KTERÝCH JSOU SOUBORY USPOŘÁDÁNY. NA DISKU MŮŽM ŮŽE E BÝT LIBOVOLNÝ POČET ADRESÁŘŮ ŘŮ,, KAŽDÝ ADRESÁŘ MŮŽE OBSAHOVAT LIBOVOLNÉ MNOŽSTV STVÍ PODADRESÁŘŮ ŘŮ.. NÁZVY N A DÉLKY D NÁZVN ZVŮ ADRESÁŘŮ JSOU ZÁVISLZ VISLÉ NA POUŽIT ITÉM OPERAČNÍM M SYSTÉMU. 166

167 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY ADRESÁŘ,, SLOŽKA SOUBOR, DOKUMENT SLOŽKA, ADRESÁŘ 167

168 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY KOŘENOVÝ ADRESÁŘ NA KAŽDÉM M DISKU SE NACHÁZÍ ADRESÁŘ, KTERÝ JE NADŘAZENÝ AZENÝ VŠEM V OSTATNÍM NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ V HIERARCHII ADRESÁŘŮ ŘŮ,, PODADRESÁŘŮ A SOUBORŮ. NAZÝVÁ SE KOŘENOVÝ ADRESÁŘ.. NELZE JEJ KONKRÉTN TNĚ POJMENOVAT, OZNAČUJE SE OBRÁCENÝM LOMÍTKEM \. 168

169 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY STROMOVÁ STRUKTURA KAŽDÝ ADRESÁŘ I PODADRESÁŘ MŮŽE OBSAHOVAT LIBOVOLNÉ MNOŽSTV STVÍ DALŠÍ ŠÍCH PODADRESÁŘŮ I SOUBORŮ. POKUD SI TOTO USPOŘÁDÁNÍ POMYSLNĚ SPOJÍME ČARAMI, VZNIKNE NÁVAZNOST N PŘIPOMÍNAJÍCÍ VĚTVENÍ STROMU. Z TÉTO TO ANALOGIE VZNIKL I NÁZEV N PRO USPOŘÁDÁNÍ ADRESÁŘŮ A SOUBORŮ NA DISKU STROMOVÁ STRUKTURA. 169

170 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY STROMOVÁ STRUKTURA 170

171 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY CESTA K SOUBORŮM KAŽDÝ ADRESÁŘ A SOUBOR MÁM NA DISKU SVOJE MÍSTO. M NĚKTERN KTERÉ OBJEKTY JSOU NA VRCHOLU STROMOVÉ STRUKTURY, JINÉ JSOU V NÍ VNOŘEN ENÉ. 171

172 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY CESTA K SOUBORŮM KAŽDÝ OBJEKT MÁM SVOU CESTU, KTERÁ VEDE OD OZNAČEN ENÍ DISKU, Z JEHO KOŘENOV ENOVÉHO ADRESÁŘE E AŽA K DANÉMU OBJEKTU. JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ ADRESÁŘŮ SE OD SEBE ODDĚLUJ LUJÍ OBRÁCENÝM LOMÍTKEM., NAPŘ. C:\DOKUMENTY DOKUMENTY\OBRÁZKY\SLUNCE.BMP. 172

173 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY CESTA K SOUBORŮM C:\DOKUMENTY DOKUMENTY\OBRÁZKY\SLUNCE.BMP 173

174 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY IKONA S TÍMTO T POJMEM SE ČASTO SETKÁVÁME HLAVNĚ U GRAFICKÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ. JE TO MALÝ OBRÁZEK, KTERÝ ZASTUPUJE URČITÝ OBJEKT V POČÍTA TAČI. VZHLED OBRÁZKU OBVYKLE ZASTUPOVA- NÝ OBJEKT CHARAKTERIZUJE. IKONY JSOU NÁZORNN ZORNÉ A USNADŇUJ UJÍ UŽIVATELI KOMUNIKACI A PRÁCI S POČÍTA TAČEM. 174

175 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY IKONA 175

176 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY SOUBOROVÝ SYSTÉM DATA NA DISKU MUSÍ BÝT ULOŽENA PODLE PŘEDEM P STANOVENÝCH PRAVIDEL. TÍM M JE ZABEZPEČENO ENO SPRÁVN VNÉ ZAPSÁNÍ DAT NA DISK I JEJICH NÁSLEDNN SLEDNÉ SPRÁVN VNÉ PŘEČTENÍ. TOMUTO ALGORITMU SE ŘÍKÁ SOUBORO- VÝ SYSTÉM. 176

177 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY SOUBOROVÝ SYSTÉM OPERAČNÍ SYSTÉM M MS-DOS POUŽÍVÁ SOUBOROVÝ SYSTÉM FAT (FILE ALOCATION TABLE). OPERAČNÍ SYSTÉM M WINDOWS POUŽÍVÁ SYSTÉM FAT32 (PODPORUJE DLOUHÉ NÁZVY SOUBORŮ) ) NEBO NTFS. OPERAČNÍ SYSTÉM M LINUX POUŽÍVÁ SYSTÉM EXT3. 177

178 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY MULTITASKING MULTITASKING JE FUNKCE ZABEZPEČUJ UJÍCÍ SOUBĚŽ ĚŽNÉ ZPRACOVÁNÍ VÍCE ÚLOH V TEORETICKY JEDNOM OKAMŽIKU (NAPŘ.. VE WINDOWS LZE SOUČASN ASNĚ SPUSTIT PROGRAMY WORD I EXCEL). 178

179 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY MULTITASKING PRACOVAT SE DVĚMA PROGRAMY V TÉMŽE OKAMŽIKU JE POCHOPITELNĚ NEMYSLI- TELNÉ,, ALE POKUD NAPŘ.. PÍŠP ÍŠEME DOPIS VE WORDU A JEN OBČAS POTŘEBUJEME NĚJAKÉ ÚDAJE Z EXCELU, NECHÁME JEJ BĚŽET NA PRACOVNÍ PLOŠE E V POZADÍ. TAK NEMUSÍME ME NEUSTÁLE JEDNOTLIVÉ PROGRAMY UKONČOVAT OVAT A STARTOVAT. 179

180 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY MULTITASKING MULTITASKING MŮŽE E BÝT: KOOPERATIVNÍ PŘIDĚLUJE PROVÁDĚNÝM PROCESŮM M PROCESOR NA TAKOVOU DOBU, NA JAKOU JI PROCES POTŘEBUJE OSTATNÍ ČEKAJÍ. 180

181 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY MULTITASKING MULTITASKING MŮŽE E BÝT: PREEMPTIVNÍ NA ROZDÍL L OD PŘEDCHOZÍHO JE VYSOCE VÝKONNÝ. OS SÁM S M ROZHODUJE, KOMU PŘIDP IDĚLÍ JAKOU DOBU PROCESU, VĚTŠINOU V MAJÍ STEJNĚ DLOUHOU DOBU. APLIKACE V TOMTO MULTITASKINGU SE VZHLEDEM K UŽIVATELI CHOVAJÍ JAKOBY SKUTEČNĚ BĚŽELY SOUČASN ASNĚ (MŮŽ ŮŽEME NAPŘ.. SOUČASN ASNĚ FORMÁTO TO- VAT DISKETU A TISKNOUT APOD.). 181

182 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY BOOTOVÁNÍ BOOTOVÁNÍ JE ZAVÁDĚNÍ (START) OPERAČNÍHO SYSTÉMU. JE TO PRODLEVA OD STISKNUTÍ HLAVNÍHO HO ZAPÍNAC NACÍHO TLAČÍTKA TKA NA SKŘÍNI POČÍTA TAČE E DO OKAMŽIKU, KDY JE MOŽNÉ ZAČÍT S POČÍTA TAČEM PRACOVAT. 182

183 OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY BOOTOVÁNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM M JE TÉMĚŘT VŽDY ZAVÁDĚN N (BOOTUJE) Z PEVNÉHO DISKU. POKUD TO SITUACE VYŽADUJE (SYSTÉM NA DISKU JE POŠKOZEN, JE TŘEBA T ZAVÉST JINOU VERZI OPERAČNÍHO SYSTÉMU, PŘEINSTALOVAT P SYSTÉM) JE MOŽNÉ NABOOTOVAT JÁDRO J OS Z DISKETY NEBO CD-ROM. BOOTOVÁNÍ TRVÁ DESÍTKY VTEŘIN AŽA JEDNOTKY MINUT. 183

184 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY

185 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY OPERAČNÍ SYSTÉM A HARDWARE VYTVÁŘÍ PRACOVNÍKOVI ZÁKLADNZ KLADNÍ PROSTŘED EDÍ. NADSTAVBOVÉ PROGRAMY USNADŇUJ UJÍ PRÁCI S POČÍTA TAČEM, ALE AŽA UŽIVATELSKÝ-APLIKAČNÍ PROGRAM VYTVÁŘÍ PROSTŘEDEK PRO VYUŽIT ITÍ OSOBNÍHO POČÍTA TAČE E PRO KONKRÉTN TNÍ PRÁCI. 185

186 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY APLIKAČNÍ PROGRAMY JSOU PROGRAMY Z NEJRŮZN ZNĚJŠÍCH OBLASTÍ VYUŽIT ITÍ POČÍTA TAČE. DNES EXISTUJÍ STOVKY DRUHŮ PROGRA- MŮ A U KAŽDÉHO DRUHU ČASTO DESÍTKY KONKRÉTN TNÍCH PROGRAMŮ,, KTERÉ S VĚTŠÍM ČI I MENŠÍ ŠÍM M KOMFORTEM, ROZSAHEM FUNKCÍ,, STABILITOU A TAKÉ CENOU UMOŽŇ ŽŇUJÍ NAŠI I PRÁCI NA POČÍTA TAČI. 186

187 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY PROGRAMOVACÍ JAZYKY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY DATABÁZOV ZOVÉ PROGRAMY TABULKOVÉ KALKULÁTORY GRAFICKÉ PROGRAMY KONSTRUKČNÍ PROGRAMY PROGRAMY PRO PROSTOROVÉ NÁVRHY A ANIMACE WEBOVÉ PROHLÍŽEČE POŠTOVN TOVNÍ A KOMUNIKAČNÍ PROGRAMY PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY UTILITY (POMŮCKY) VIRY, ANTIVIRY, OCHRANA POČÍTA TAČE SPECIÁLN LNÍ PROGRAMY PROGRAMY PRO PŘEHRP EHRÁVÁNÍ HUDBY A VIDEA POČÍTA TAČOVÉ HRY OSTATNÍ UŽIVATELSKÉ PROGRAMY 187

188 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY PROGRAMOVACÍ JAZYKY PROGRAMOVACÍ JAZYKY JSOU PROGRA- MY, KTERÉ UMOŽŇ ŽŇUJÍ VYTVÁŘEN ENÍ NOVÝCH PROGRAMŮ. OBECNĚ SE DĚLÍD NA NIŽŠÍ A VYŠŠÍ ŠŠÍ. NIŽŠÍ PROGRAMOVACÍ JAZYKY (JAZYKY SYMBOLICKÝCH ADRES) JSOU STROJOVĚ ORIENTOVÁNY, NY, JSOU BLÍZK ZKÉ TZV. STROJOVÉMU KÓDU K PC A VYŽADUJ ADUJÍ DŮKLADNOU ZNALOST HARDWARE (ASSEMBLER). 188

189 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY PROGRAMOVACÍ JAZYKY VYŠŠÍ PROGRAMOVACÍ JAZYKY JSOU BLIŽŠÍ LIDEM, NEJSOU ZÁVISLZ VISLÉ NA HARDWARU A UMOŽŇ ŽŇUJÍ NAPSAT PROGRAM POMOCÍ ČLOVĚKU BLÍZKÝCH SYMBOLŮ (MATEMATICKÉ OPERÁTORY, KLÍČOV OVÁ SLOVA ATD.) TAKTO NAPSANÝ TEXT PROGRAMU (ZDROJOVÝ PROGRAM) SE POTOM PŘEKLADAP EKLADAČEM EM (KOMPILÁ- TOREM) PŘEKLP EKLÁDÁ DO JAZYKU, KTERÉMU ROZUMÍ POČÍTA TAČ. 189

190 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY PROGRAMOVACÍ JAZYKY NEJZNÁMĚJŠÍ VYŠŠÍ PROGRAMOVACÍ JAZYKY JSOU NAPŘ.. BASIC, PASCAL, TURBO PASCAL, C, TURBO C, C++, COBOL, FORTRAN, PROLOG, ADA, HTML JAZYK PRO TVORBU WWW STRÁNEK ATD. 190

191 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY PROGRAMOVACÍ JAZYKY ZDROJOVÝ KÓD WWW STRÁNKY V JAZYCE HTML 191

192 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY TEXTOVÉ EDITORY JSOU PROGRAMY URČEN ENÉ PRO PRÁCI S TEXTEM. JEJICH VÝHODOU VŮČV ŮČI I PSACÍM M STROJŮM JE VYŠŠÍ ESTETICKÁ ÚROVEŇ,, MOŽNOST OPRAV TEXTŮ A JEJICH ULOŽEN ENÍ V PAMĚTI NA DISKU NEBO DISKETĚ. UMOŽŇ ŽŇUJÍ VYTVOŘEN ENÍ STRUKTURY DOKUMENTU POMOCÍ STYLŮ ODSTAVCŮ, VKLÁDÁNÍ OBRÁZK ZKŮ,, TVORBU TEXTOVÝCH TABULEK A JEDNODUCHÉ GRAFIKY. 192

193 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY NEJZNÁMĚJŠÍ TEXTOVÉ EDITORY PRO MS DOS BYLY NAPŘ.. TEXT 602, ESO, MAT, CYRIL, E.T. KLASIK, WORD, WORDSTAR, CHIWRITER. DO VYŠŠÍ TŘÍDY V SOUČASNOSTI PATŘÍ MS WORD,, TEXT602, OPENOFFICE WRITER APOD. 193

194 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY 194

195 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU MS WORD 195

196 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU 602TEXT 196

197 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU OpenOffice Writer 197

198 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY NEJVÝKONNĚJŠÍ EDITORY SE SVÝMI VLASTNOSTMI A MOŽNOSTMI BLÍŽÍ PROGRAMŮM M PRO DESKTOP PUBLISHING - DTP.. UMOŽŇ ŽŇUJÍ KOMPLEXNĚ ZPRACOVAT TEXT S OBRÁZKY, TITULKY, SLOUPCI, NAPŘ.. KOMPLETNÍ NOVINY (DTP - COREL VENTURA, PAGEMARKER, QUARKXPRESS). 198

199 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TEXTOVÉ EDITORY A PROCESORY 199

200 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY DATABÁZOV ZOVÉ PROGRAMY DATABÁZOV ZOVÉ PROGRAMY SE POUŽÍVAJ VAJÍ PŘI I VYTVÁŘEN ENÍ POČÍTA TAČOVÝCH EVIDENCÍ (KARTOTÉK), K), UMOŽŇ ŽŇUJÍ RYCHLÉ VYHLE- DÁVÁNÍ POŽADOVAN ADOVANÉHO ZÁZNAMU, Z ZNAMU, TŘÍDĚNÍ PODLE RŮZNÝCH R KRITÉRI RIÍ, FILTROVÁNÍ EVIDENCE PODLE ZADANÝCH PARAMETRŮ A POD. NEJZNÁMĚJŠÍ JSOU: DBASE, FOXBASE, FOXPRO, PARADOX, WINBASE, MS ACCESS, APPROACH, PCFAND, ORACLE, DELPHI. 200

201 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY DATABÁZOV ZOVÉ PROGRAMY 201

202 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TABULKOVÉ KALKULÁTORY TABULKOVÉ PROCESORY (KALKULÁTORY) SE UPLATŇUJ UJÍ VŠUDE TAM, KDE PROVÁDÍ- ME VÝPOČTY VE SLOUPCÍCH CH A ŘÁDCÍCH. CH. KDYŽ SE ZMĚNÍ NĚKTERÝ ÚDAJ V TABUL- CE, AUTOMATICKY SE PŘEPOP EPOČÍTAJÍ VŠECHNY DALŠÍ ÚDAJE, KTERÉ S NÍM SOUVISÍ. NA ZÁKLADZ KLADĚ TABULKY JE MOŽNÉ VYTVÁŘET I GRAFY. NEJZNÁMĚJŠÍ JSOU MS EXCEL,, 602TAB, OPENOFFICE CALC, FRAMEWORK, SYMPHONY. 202

203 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TABULKOVÉ KALKULÁTORY 203

204 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TABULKOVÉ KALKULÁTORY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU MS EXCEL 204

205 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY TABULKOVÉ KALKULÁTORY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU OpenOffice Calc 205

206 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY GRAFICKÉ PROGRAMY GRAFICKÉ PROGRAMY - PATŘÍ SEM PROHLÍŽEČE E A SPRÁVCI RASTROVÝCH OBRÁZK ZKŮ,, RASTROVÉ PROGRAMY PRO ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ A VYTVÁŘEN ENÍ KOLÁŽÍ,, VEKTOROVÉ PROGRAMY PRO TVORBU VEKTOROVÉ GRAFIKY (VIZITKY, DIPLOMY, LETÁKY, PLAKÁTY), PROGRAMY PRO TVORBU DVOUROZMĚRNÝCH RNÝCH ANIMACÍ,, STŘIH VIDEA, TVORBU PREZENTACÍ. 206

207 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY GRAFICKÉ PROGRAMY COREL DRAW, ADOBE DESIGNER, ADOBE PHOTOSHOP, ZONER CALLISTO, MS POWERPOINT, OPENOFFICE IMPRESS ATD.) 207

208 UŽIVATELSKÉ PROGRAMY GRAFICKÉ PROGRAMY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU ZONER CALLISTO 208

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE 2005 OBSAH SOFTWARE...3 PROGRAMY Z HLEDISKA LICENCÍ...3 OPERAÈNÍ SYSTÉM...5 U IVATELSKÉ ROZHRANÍ - INTERFACE...6 TEXTOVÝ RE IM PRÁCE OPERAÈNÍHO SYSTÉMU...6

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Operační systém a správa souborů

Operační systém a správa souborů Kapitola šestá Operační systém a správa souborů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Operační systém a správa souborů Operační systém Co je operační systém, z čeho se skládá a jak funguje? V šesté kapitole

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření.

Programové vybavení lze rozdělit podle určení nebo podle typu šíření. 1 Programové vybavení software Programové vybavení musí být v každém počítači, abychom mohli pracovat s texty, tabulkami, obrázky a podobně. Programové vybavení nazýváme též software a dle platných zákonů

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Relační databázové systémy (3. část)

Relační databázové systémy (3. část) C3 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (3. část) 1. Prostřed edí programu 2. Tabulky 3. Formuláře 4. Sestavy 5. Dotazy 6. Příklad 2 Pracovní prostřed edí Prostřed edí programu

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

5.4.1 Co provádí operační systém?

5.4.1 Co provádí operační systém? 5. Software počítače 5.1. Software Soft měkké, hebké, jemné, ware zboží, výrobek; programové vybavení, program, netechnické, nehmatatelné položky, nutné k provozu počítačů. Příkladem programového vybavení

Více

Základní pojmy VYT. SoftWare - pojmy SW-8r. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUK, KOMENSKÉHO NÁM. 950 výuková šablona

Základní pojmy VYT. SoftWare - pojmy SW-8r. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUK, KOMENSKÉHO NÁM. 950 výuková šablona SoftWare - pojmy SW-8r ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUK, KOMENSKÉHO NÁM. 950 výuková šablona Ve výpočetní technice se objevují některé specifické pojmy. U některých bývá význam těchto pojmů lidmi chápán jinak, než

Více

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Informační město Setkání starostů a místostarostm stostarostů Jihočesk eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy,

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, Dělení software do skupin: 1. Operační systémy 2. Aplikační programy 3. Programovací jazyky 4. Hry ad1.) OPERAČNÍ

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává.

Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává. Software programové vybavení pro počítač. Členění software Software 1. Systémový software operační systém a pomocné programy, zajišťující běh počítače a) operační systém b) systémový software zálohovací

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 05. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software.

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. IVT 1.ročník, SVT 4. ročník 2. Osobní počítač vývoj, komponenty, software 2010/2011 02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. Osobní počítač (anglicky personal computer,

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Výhody programu: Hlavní funkce programu:

Výhody programu: Hlavní funkce programu: Správce IT patří ke špičce programů, které lze použít pro inventuru počítačů, nainstalovaného software a ostatní výpočetní techniky. Umožňuje poskytnout s minimálním úsilím okamžité výsledky. Instalace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

ISKŘ. INFORMAČNÍ SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MHMP úvod PLUSKAL Dalibor. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ISKŘ. INFORMAČNÍ SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MHMP úvod PLUSKAL Dalibor. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 ISKŘ INFORMAČNÍ SYSTÉM KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MHMP úvod PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics ndividu ln licence (CPU, NSL a zkušebn verze) instalace Po úspěšném vytvořen Access Accountu (Uživatelského účtu), n vod naleznete na odkazu n že: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více