3. Počítačové systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Počítačové systémy"

Transkript

1 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch proc.) - shromažďování programů podle typu (ASM, PSC,..) a řešení stejných. a. vznik operačního systému - spouští dávky a obstarává styk s uživatelem (operátorem) b. vznik ladících programů - diagnostika chyb + výpisy 3. Fronty (job proc.) - požadavky se řadí do front, výběr požadavků z fronty se řídí: pořadím příchodu, důležitostí, nejdříve kratší progr. aj. Uživatel nemá přístup. 4. Sdílení času (time sharing) - požadavky řazené do front, operační systém přiřazuje podle kriteria důležitosti každému programu urč. čas. interval (dynamické přidělování). Při nedořešení zpět do fronty. Programy mohou běžet v interaktivním režimu. Musí se zajistit ochrana paměti uživatelů i oper. syst. Složitý operační systém. 84

2 3.2. Programové prostředky počítače Soubor základního programového vybavení: 1. absolutní zavaděč - (Loader) - základní styk s operátorem 2. programy pro obsluhu periferií (BIOS) - zákl. periferie většinou v ROM 3. Překladače - buď v ROM nebo ve vnější pam.- přesun do OP 4. Sestavovací program (Linker) - sestavení přeložených programů s knihovnou standardních podprogramů - vzniká relativní modul 5. Umístovací program (Loader) - přesné umístění v paměti pro spuštění - vzniká absolutní modul. Linker a loader bývají spojené. 6. Řídící program (SUPERVISOR - OS) - styk s operátorem, řízení periferií, zpracovává požadavky uživatelů - je to privilegovaný režim. Uživatelské programy jsou řešeny v uživatelském režimu. Paměť chráněna ochranou. OS - Řídící program může být realizován pro: 1. Monoprogramní režim - řešení uživ. programů v dávkách nebo jako fronty - vždy je řešen jeden program. 2. Multiprogramování - zpracovává se více programů proloženě a. spooling - simultánní činnost periferií, prostředníkem je disk b. sdílení času - supervizor uloží rozprac. program, data nahraje do OP nový - zmenšení výkonu. 85

3 3.3. Technické a organizační prostředky počítače Technické prostředky Přerušení - automatická reakce techn. prostředků na asynchronní událost mimo i uvnitř procesoru - žádost o přerušení Příjem přerušení - přechod na obslužný program - obsluha přerušení. Příčiny přerušení: 1. chyba v programu (přetečení, dělení 0, chybný oper. znak, privilegovaná instr., porušení ochrany paměti, I/O operace, TRAP, soft INT aj.) 2. vnější příčiny (reál. čas z časovače, oper. panel, komunikační linky aj.) 3. přerušení z I/O (ukončení I/O operace nebo chyba) 4. technické (kontrolní obvody systému - napájení, chyba procesoru nebo paměti, chyba perifer.) Přerušovací systém - technické i programové vybavení počítače obsluhující žádosti o přerušení. Zajišťuje jednotlivé fáze průběhu přerušení. Uvažují se: (lze programově měnit) masky přerušení - udávají pro každý z požadavků, jestli se má daný požadavek uvažovat nebo ne (povolení/zákaz obsluhy) priority přerušení - udávají závažnost jednotlivých požadavků. Požadavek s vyšší prioritou může přerušit obsluhu s nižší prior. EI/DI - celková maska přerušení - zákaz/povolení všech - lze programově měnit 86

4 Technické prostředky přerušovacího systému Zajišťuje řadič přerušení Průběh: záznam přerušení, porovnání s maskou, výběr požadavku s největší prioritou, porovnání s úrovní (prioritou) programu, porovnání s obsahem KO EI/DI, pokud vše povoluje příjem, přerušuje řadič na konci instrukce běžný program. O průběhu přípravy na obslužný program se ukládá stavový blok programu - PC, STAV, registry (někdy jen soft.). Zahájením obsluhy se nuluje požadavek a provádí se zákaz dalšího přerušení. Povolení EI buď po 1 inst. v obsluze přerušení nebo programově. 87

5 Programové prostředky přerušovacího systému Přijmutý požadavek způsobí přechod na obslužný program. Přípravu před obsuhou INT může provádět řadič přerušení (hard) nebo vše soft. INT PROGRAM OBSLUHA INT Nutné akce: 1. detekovat zdroj INT 2. uchovat stav procesu 3. předat řízení PRG obsluhy 4. zabezpečit návrat Obsluha přerušení: 88

6 Způsob obsluhy požadavku 1. Všechny úrovně (požadavek) mají jedinou počáteční adresu, základní stav procesu (PC, PSW) se ukládá do zásobníku, - vše ostatní soft. - pooling (vyhledání) 2. Každá úroveň má pevnou poč. adresu obsluhy, základní stav procesu (PC, PSW) se ukládá do zásobníku, v rámci obsluhy se vyhledává zdroj INT - modifikuje adresu obsluhy - nevektorové 3. vektorové přerušení - zdroj přerušení vysílá typ (čísla - implic. adresu) nebo adresu vektoru přerušení, který se zavádí do PC a PSW. Základní stav programu do zásobníku. U různých systémů různé způsoby obsluhy. Typy přerušení: RESET - základní nulování a nastavení NMI - nemaskované přerušení INT - maskované přerušení - vektorové - nevektorové (pevná adr.) TRAP - synchronní přerušení (krokový režim) - na konci každé instrukce Obvody reálného času a hlídací obvody generátor RT času - údaj o reálném (astronomickém) čase časovač - vytvářet periodický časový signál (časový INT) hlídací obvody - hlídání softwarových a hardwarových výpadků systému včetně výpadku zdroje (watchdog, power fail) 89

7 CTRL RT ČAS ADR DATA ČASOVAČ INT INT sběr HLÍD. OBVODY NMI soft RESET Hlídací obvod MAX 690A Organizační prostředky Přidělování a ochrana paměti V operační paměti jsou uloženy: supervizor (OS), aktivní programy, syst. tabulky, standardní podprogramy. Počátek paměti vyhrazen pro systémové prostředky. Od první volné adresy lze zbytek OP přidělovat uživatelům staticky/dynamicky. 90

8 1. Pevné přidělení paměti: každý uživatelský program má vyhraženu pevnou oblast OP. Jednoduché, ale část pam. nemusí být využita. 2. Dynamické přidělování paměti: - přiděluje prostor podle okamžité potřeby programu - tři způsoby (pro relativní moduly). a. Bázové registry - každý program má svoji bázovou adresu. Bázová adresa je v tabulce supervizoru. nevýhoda - spojitý blok paměti INSTRUKCE B Ar TAB Ab Ar Ab Σ ABS.ADR. b. Stránková organizace - v tab. má program vymezeny stránky, v instr. je číslo virtuální stránky a adresa uvnitř stránky. Převod na fyzickou adr. se provádí přes tabulku. INSTRUKCE virt.str. A TAB As A As As A ABS.ADR. Pro hledání se používá asociativní přístup. 91

9 c. segmentová organizace - v instrukci 3 pole: číslo segmentu, číslo stránky, adresa uvnitř stránky. pro složité programy INSTRUKCE Č. SEG Č. STR A TAB.SEG poč.adr TAB.STR Σ TAB.STR A fyz.adr. STR At As Σ ABS.ADR. Ochrana paměti: zabezpečuje informaci v paměti proti náhodnému přepsání. Charakter paměťových oblastí: 1. nepřístupné - systémové programy, řídící progr. 2. plně přístupné - i pro uživatele 3. s povoleným čtením - překladače, ladící programy Způsob ochrany: Kontrola adres v MMU - zajišťuje dělení paměti na systémovou a uživatelskou část. 1. ochrana mezními registry 2. příznakové bity buněk programu 3. ochrana zámek/klíč stránka obsahuje zámek program " klíč - > komparace 92

Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a

Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a funkce, klasifikace. Abstraktní pohled na systémové komponenty Uživatel 1 Uživatel 2 Uživatel n Kompilátor textový editor databázový systém

Více

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce

Více

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 Jedná se o přepracované poznámky z fi.muny.cz doplněné/opravené podle slajdů doc. Staudka xvoda@mail.muni.cz Lecture_01 Principy_HW OS je program, který

Více

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. (2) (Př. 3) Doba CPU provedením programu; Hodinová frekvence; Počet instrukcí získává se obtížně (pomocí simulátorů nebo HW čítačů) závisí na

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

Bezpečnost v operačních systémech

Bezpečnost v operačních systémech Bezpečnost v operačních systémech Něco z historie v počátcích výpočetní techniky byly používány kompaktní kódy přímo ovládající jednotlivá zařízení výpočetního systému prvnímy předchůdci dnešních OS byly

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Dolejš HelenOS jako Xen hypervisor Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Jádro systému Windows

Jádro systému Windows Martin Dráb Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Computer Press, a. s. Brno 2011 Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Martin Dráb Computer Press, a. s., 2011. Vydání první.

Více

ATARI 800XL. Seznam potřebného příslušenství

ATARI 800XL. Seznam potřebného příslušenství Uvedení do provozu ATARI 800XL Seznam potřebného příslušenství Pro uvedení počítače ATARI 800XE do základního provozu a pro ověření jeho funkčnosti musíte mít následující komponenty: osmibitový domácí

Více

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS STAVOVÝ FIREWALL

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Ludûk Skoãovsk UNIX POSIX PLAN 9

Ludûk Skoãovsk UNIX POSIX PLAN 9 Ludûk Skoãovsk UNIX POSIX PLAN 9 Kniha je urãena pokroãil m uïivatelûm operaãního systému UNIX, správcûm v poãetních systémû a poãítaãov ch sítí a studentûm oborû operaãních systémû UNIX, POSIX, Plan 9

Více

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC Obsah ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 7. vydání - únor 2008 Copyright 2001-2008 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více