SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat)"

Transkript

1 99.405/1 novapro - Program pro vizualizaci procesu Program novapro umožňuje provozovat a ovládat zařízení na více pracovištích. Na každém pracovišti je standardně umožněn přístup a ovládání všech uživatelských funkcí. Základní podmínkou je libovolný síťový hardware (například TCP/IP nebo ISDN) a standardní síťový operační systém, který umožní společný přístup k datům, jako například Novell Netware, Windows 95/98, ME nebo Windows NT4.0/2000/XP. novapro lze vzhledem k jeho modulárnímu charakteru a možnosti volit jednotlivé funkce přizpůsobit individuálním nárokům toho kterého zařízení. K dispozici je více než 30 modulů, které umožní připojení cizích systémů prostřednictvím standardních nebo speciálních protokolů. novapro umožňuje propojení s cizími systémy a připojení databází pomocí funkcí ODBC, DDE, SQL, OPC. Typ Popis novapro SW Základní paket 1) SWMP36/24USB Základní program novapro-ey3600/2400, 250 DB, 2 PC, USB klíč SWMP3600DP Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 1 datový bod SWMP3600DP50 Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 50 datových bodů SWMP3600DP100 Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 100 datových bodů SWMPDGLERW1 Rozšíření o 1. pracoviště (PC), každé další objednat jako SWMPPC SWMPPC Rozšíření o 2. a dalšího účastníka sítě (PC) SWMPALJ Update SWMP3600/2400 na aktuální verzi SWMPLIGHTUSB novapro LIGHT-licence pro 1 uživatele, 150 DP, provozní protokoly, USB SWMPLIGHTUP Update SWMPLIGHT na SWMP3600/2400 SWMPCLIPONUSB Clip-On-PC na AS-licence pro 1 uživatele, vč. nástrojů pro adr. a SW, USB Rozšiřující moduly SWEMAX400 Modul řízení energetického maxima (vyžaduje SWMPDDE) SWMPBPROT SOFTWARE provozní protokoly SWMPINFO Software pro posílání hlasových zpráv / ů SWMPTDSCSV400 Export hodnot do souborů *.csv SWMPTERCD100 ercd pro 100 uživatelů SWMPTERCD500 ercd pro 500 uživatelů SWMPTERCD1000 ercd pro 1000 uživatelů SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat) SWMPTZPROT novapro - cyklické protokoly SWMPWAHL Software připojení EY3600/EY2400 přes modem (pro EY2400 s omezením) Moduly pro výměnu dat s cizími systémy SWMP3964R Připojení novapro na protokol 3964R/RK512 SWMPASCOM940 Připojení novapro na TATECO 940SI SWMPASCOM942 Připojení novapro na TATECO 942SI SWMPBACNETSER novapro BACnet-Gateway licence, max DB SWMPBUESP1 Připojení novapro na BuES-Bus P1/Witos SWMPDATENBANK Export databáze novapro SWMPDDE SOFTWARE DDE-rozhraní SWMPESSER Připojení novapro na požární systém ESSER 8007/8008 SWMPFALCA4400 Připojení novapro na ALCATEL 4400 Notification Server SWMPFBERGZ Připojení novapro na čítače Berg SWMPFBMZSECUR Připojení novapro na Securipro Fa. Securiton pomocí OPC SWMPFCODESYS Připojení novapro na CoDeSys SP RTE Soft SPS SWMPFDSC Připojení novapro na Dinotec DSC2000 SWMPFEBAL Připojení novapro na SW Ebal (vyžaduje SWMPTSQL) SWMPFGOSSEN Připojení novapro na přístroje Gossen Metrawatt A2000 SWMPFHYDRO400 Připojení novapro na přístroje Hydrometer CENTER 250 Memory SWMPFIDELIO Připojení novapro na FIDELIO - hotelový rezervační systém SWMPFISYGLT Připojení novapro na BUS-System ISYGLT SWMPFIX Připojení novapro na Intellution FIX SWMPFMULTITON Připojení novapro na Multitone SWMPFPARKLEIT Připojení novapro na parkovací systém Scheidt und Bachmann SWMPFPLMASTER Připojení novapro na Jean Müller PL-Master SWMPFSAIA301 Připojení novapro na Saia

2 99.405/2 novapro Typ Popis Moduly pro výměnu dat s cizími systémy - pokračování SWMPFUNKRUF Software na pagerový systém BOSCH RP201 SWMPINTOUCH Připojení novapro na Intouch Wonderware SWMPISTA Připojení novapro na M-BUS-ISTA-Zentrale SWMPMINOL Připojení novapro na M-BUS-MINOL-/PADMESS-Zentrale SWMPOPCC Software OPC - Client SWMPOPCS Software OPC - Server SWMPSCHRACK Připojení novapro na BMZ-MAXIMA/SCHRACK SECONET SWMPSM88 SOFTWARE připojení na pož. / zab. systém SM88 (Siemens) SWMPTBSAVE Připojení novapro na telebase přes TB-Save SWMPTDA Analýza dat, připojení pomocí SQL databáze (vyžaduje SWMPTSQL) Dokumentace novapro - Projekční příručka, díl 1 (německy) novapro - Projekční příručka (francouzsky) novapro - Projekční příručka (anglicky) novapro - Příručka obsluhy (německy) novapro - Příručka obsluhy (francouzsky) novapro - Příručka obsluhy (anglicky) novapro - Příručka obsluhy (česky) novapro - Příručka doplňkové moduly, díl 2 (německy) novapro - Příručka doplňkové moduly, díl 3 (německy) Příslušenství EYZ 291 F001 novanet 291 novanet-router, viz list EYZ 485 F001 V.24 / 2400 DL převodník, viz Nejdůležitější funkce programu - dynamické obrázky zařízení se zobrazením procesních veličin ve formě číselných hodnot, čárových grafů, symbolů, vyplnění nebo textů) - možnost zobrazení až 10 diagramů s trendovými křivkami, každý až se šesti různými datovými prvky, pro každý obrázek zařízení - dynamické seznamy zařízení - sledování poplachů a jejich zaznamenávání do deníku poplachů sledování překročení mezních hodnot u analogových hodnot - protokolování, s možností přidělení až na 3 tiskárny pro každou pracovní stanici a/nebo zápisu do souboru - spínací a nastavovací povely zadávané z obrázku zařízení - diferencovaná ochrana heslem, podle přání buď hierarchická, nebo se stejným oprávněním, v 99 třídách - zaznamenávání historických dat a jejich zobrazování v podobě trendových křivek - export historických dat pro další zpracování v jiných programech - program pro kreslení schémat s - komfortním grafickým editorem, s knihovnou symbolů a maker - přiřazením objektů s Offline testovacími funkcemi - volně definovatelná textová a grafická tlačítka - zobrazení důležitých informací o komponentech sledovaných agregátů (např. údajů o náhradních dílech) - časově závislé funkce - spínací povely - změny žádaných hodnot

3 novapro /3 Sběr dat Komunikaci s přístroji automatizační úrovně zajišťují ovladače pro systémy řízení provozu budov EY2400 a EY3600 firmy Sauter a doplňkové ovladače pro začlenění cizích systémů. Server OPC DA 2.0 a funkce typu klient umožňují vyměňovat si data s mnoha dalšími systémy. Přístupy do databází ODBC a funkce DDE umožňují výměnu dat s nadřazenými systémy nebo jen ukládání procesních dat do databází. Na každou pracovní stanici s programem novapro může být současně napojeno více komunikačních ovladačů. Komunikační ovladače novapro podporují v závislosti na protokolu sběrnice událostmi řízené obnovování procesních dat, nebo periodické, časově nastavitelné snímání (polling) procesních dat. Systémy řízení provozu budov EY3600 i EY2400 firmy Sauter podporují standardně událostmi řízené obnovování procesních dat. Programem novapro lze zpracovávat až datových bodů. Přitom se rozlišuje mezi hardwarovými a softwarovými datovými body. Všechny datové body snímané přes komunikační ovladač (např. EY2400, EY3600) se považují za hardwarové datové body. Ostatní datové body se považují za softwarové datové body. Pro výběr potřebné programové licence jsou rozhodující výhradně hardwarové datové body. Softwarové datové body jsou již v každé licenci zahrnuty. Archivace historických dat Všechna procesní data zjištěná programem novapro je možno zaznamenávat a ukládat do historické databanky, takže jsou k dispozici pro budoucí analýzy. Historická databanka je organizována jako kruhový buffer, takže nejstarší data jsou přepisována nejnovějšími daty. Pro zajištění přístupu ke starším hodnotám je možné historickou databanku při zaplnění kruhového bufferu archivovat. Zaznamenaná data HDB lze exportovat do standardního formátu dbase. Následně je lze načíst standardními programy balíku Office, např. programem Microsoft Access, a pak s nimi dále pracovat. Procesní data a poplachy programu novapro mohou být zaznamenávány s minimálním časovým rozlišením 1 sekundy. Jsou-li procesní data a poplachy historicky zaznamenávány přímo na úrovni automatizačních stanic, je možné při načítání dat na nadřazenou úroveň převzít časové rozlišení automatizačních stanic. Otevřená architektura Program novapro disponuje řadou nástrojů pro výměnu dat s jinými programy. novapro podporuje funkce dynamické výměny dat Standard DDE (Dynamic Data Exchange) a Block DDE, a to jako klient i jako server. Modul SQL je vysoce flexibilní prostředek k propojování s nejběžnějšími standardními databázemi přes rozhraní Microsoft ODBC. To usnadňuje konfiguraci výměny dat s jinými aplikacemi a databázemi, jako je např. server Microsoft SQL, Sybase, Oracle, atd.. Pomocí událostmi řízeného dotazování SQL nebo ODBC lze načítat data ze stávajících databází a data pořizovaná v reálném čase nebo data historická do databází zapisovat (např. přenos aktuálních stavů čítačů do systémů ERP). Rozhraní mezi člověkem a strojem MMI (Man Machine Interface) Program novapro obsahuje nástroje, potřebné k úspěšnému vytvoření funkčního uživatelského rozhraní a sledovacího programu. Produktivitu v projektování zvyšuje integrované vývojové prostředí. Konfiguraci lze měnit v on-line režimu. Provedené změny se projeví okamžitě.

4 99.405/4 novapro Obrázky novapro obsahuje kreslicí nástroj pro vytváření obrázků zařízení, které umožňují uživateli sledovat technologické procesy. Obrázek tvoří dynamické objekty, objekty s výstražnou signalizací nebo text. Do jednoho obrázku je možné umístit až 250 dynamických objektů. Vlastnosti dynamických objektů: změna objektu vyplnění barvou zobrazení textu číselné hodnoty sloupec dvourozměrný pohyb zobrazení / skrytí objektu Vlastnosti objektů s výstražnou signalizací: objekt se změní v závislosti na stavu poplachu; bliká, mění barvu, zobrazí se, skryje se atd. Pomocí funkce TagMapper lze v jednom obrázku vizualizovat datové body z více skupin AS; to zn., že na př. při vizualizaci stejných místností je vytvořen pouze jeden obrázek. Procesní data požadované místnosti se zobrazí volbou ze seznamu. Pro definování událostí a zadávání povelů je možné definovat objekty, které mohou vyvolat předem definovanou akci (přiřadit určitou hodnotu datovému bodu, vyměnit obrázek, vyvolat okno s historickými daty atd.). Objekty mohou být projektovány jako grafická tlačítka s textovým popisem nebo s obrázkem. Okno událostí / seznam poplachů Program novapro zobrazuje poplachy ve zvláštním okně deníku poplachů. Je-li signalizován poplach, objeví se tato skutečnost v samostatném okně, které se zobrazí přes všechny aplikace, které právě na počítači běží. Díky tomu je uživatel bezprostředně informován o nové události, novém poplachu. Můžete konfigurovat různé stupně událostí, která se liší zvolenou třídou poplachu, skupinou, závažností atd. V okně událostí se mohou poplachy zobrazovat jak aktivní poplachy, tak i poplachy, které již odezněly. Pro každý poplach se zobrazují informace o vzniku, ukončení a kvitování poplachu. Dále lze zobrazovat takzvané dodatkové texty, které mohou obsahovat doplňkové instrukce pro obsluhu. Diagramy / trendy Na obrázcích lze znázornit historická data z aktuální databáze, případně z archivních databází. Na každém obrázku lze přiřadit až 10 nezávislých oken s historickými daty, v každém okně může být současně zobrazeno šest hodnot. Volit můžete mezi režimem on-line, v němž se graficky znázorní aktuální procesní hodnoty, a režimem historickým, při němž se zobrazují datové body zaznamenané v minulosti. Časové rozlišení činí až 1 sekundu. Vzájemnou závislost datových bodů lze vizualizovat souřadnicovým znázorněním. Toto znázornění umožňuje zobrazit kterýkoli datový bod programu novapro ve funkci jiného datového bodu. Provozní protokoly Funkce Provoní protokoly umožňuje uživateli v závislosti na jeho požadavcích periodicky, nebo podle aktuální potřeby vyvolávat a tisknout volně konfigurované protokoly. Pomocí protokolů si můžete zobrazovat historická data a statisticky je analyzovat (např. vyhledávání extrémních hodnot, průměrné hodnoty atd.). Uživatel si může protokoly sestavovat pomocí editoru specificky podle svých individuálních požadavků. Funkce časového plánování umožňuje protokolování dat spustit nebo zastavit, případně protokolovat podle časového plánu v určitou dobu či v určitých časových intervalech.

5 novapro /5 Napojení na síť Modulární charakter programu novapro umožňuje plynulé rozšiřování od samostatné operátorské stanice novapro Master po síť zahrnující více operátorských pracovišť. Jednotlivá operátorská pracoviště programu novapro komunikují se stanicí novapro master pomocí protokolu TCP/IP nebo NetBios. Díky koncepci distribuovaných databází pracuje každá stanice s novapro ve vztahu k ostatním stanicím s novapro v síti jako datový server i jako klient. Autorizovaní uživatelé mají z kterékoli odloučené operátorské stanice v síti přístup ke všem datovým bodům a poplachům. Například poplach generovaný v některé ze stanic s novapro může být bez dalšího potvrzen z kterékoli jiné stanice. Výměna dat mezi jednotlivými moduly novapro (v lokálních i celosvětových sítích) probíhá na základě událostí. Server v tomto případě odesílá klientům, kteří to požadují, pouze nová nebo změněná data. Funkce WEB Pokud je požadován přístup k zařízení prostřednictvím intranetu nebo Internetu, může být program novapro propojen se standardním webovým serverem. Program novapro tak lze snadno integrovat do již existující infrastruktury intranetu. Uživatelé se mohou prostřednictvím intranetu přihlásit jako webový klient programu novapro a používat všechny funkce programu, které jsou k dispozici na operátorských stanicích novapro. V rozlehlých sítích a u propojení na Internet se doručuje instalovat rozhraní Firewall. Potřebné komponenty (hardware, software) však program novapro neobsahuje. Systém poplachové signalizace Systém poplachové signalizace programu novapro umožňuje rozlišovat až 99 různých skupin poplachů. Poplachy mohou přijímat a zpracovávat všechny stanice novapro připojené v síti. Kromě poplachů, které se mohou definovat uživatelsky, existují systémové poplachy (např. chyba v komunikaci, tiskárna nepřipravena, atd.) Poplachy jsou signalizovány a ukládány s časovým rozlišením až 1 sekundy. Program novapro standardně umožňuje signalizovat poplachy v celé síti těmito médii: oknem události, překryvným oknem, objektem s výstražnou signalizací, ukládáním do souboru a tiskárnou poplachů. Pro tisk poplachů a/nebo zpráv lze použít na každé pracovní stanici novapro až 3 tiskárny instalované pod Windows včetně jejich barevného rozlišení. Poplachy je možno podle jejich povahy automaticky směrovat na předem definované tiskárny. Současně je možné poplachy barevně charakterizovat v závislosti na jejich prioritě a závažnosti. Použití volitelného modulu rozšířené výstražné signalizace umožňuje poplachy signalizovat prostřednictvím faxu, u, SMS nebo pageru. Volitelné příslušenství navíc umožňuje posílat namluvené zprávy (hlasová pošta) na libovolný telefonní přístroj. Správa uživatelů / zabezpečení systému Zabezpečení a řízení přístupu se u programu novapro řeší udělováním práv uživatelům. Totožnost se prokazuje uživatelským jménem a heslem. Program novapro dokáže rozlišit až 99 uživatelů s individuálně definovatelnými úrovněmi oprávnění pro konfiguraci a obsluhu. Všechny součásti programu novapro mohou být ve vztahu k uživateli buď zpřístupněny, nebo zablokovány. Instalací zabezpečení systému lze pro uživatele programu novapro uvolnit resp. zablokovat přístup k systémovým funkcím, jako jsou např. Alt-Tab, Alt-F4. Každou pracovní stanici s novapro tak lze přesně přizpůsobit požadavkům uživatelů. Matematické funkce novapro umožní definovat funkce matematických vzorců, řetězců, čítačů, časovačů a také řadu řídicích a systémových funkcí. Díky tomu lze provádět s datovými body programu novapro výpočty, logické operace, algoritmy řízení, atd. K dispozici je i režim simulace, který umožní zkontrolovat naprogramované funkce bez nutnosti čtení vstupů procesních dat.

6 99.405/6 novapro Kalendář Program novapro poskytuje možnost přímého přístupu ke všem časovým funkcím automatizačních stanic (lokální časové programy). Tyto funkce umožní plánovat realizaci povelů (např. periodické spouštění zařízení). Uživatelské rozhraní v podobě kalendáře nabízí intuitivní a rychlou metodu, jak pro celý rok naplánovat opakující se i jednorázové akce. Program novapro umožní vytvořit časové programy pro přiřazení absolutních / relativních hodnot, realizaci spínacích povelů jako - jednorázové - roční - měsíční - týdenní - denní - hodinové - minutové Požadavky na konfiguraci PC Hardware: procesor od Intel Pentium IV 3 GHz RAM 256 MB HDH min. 20 GB (závisí na rozsahu zařízení, doporučeno 40 GB) FDD 3,5"/1,44 MB CD / DVD ano pro instalaci SW klávesnice, myš rozhraní min. 2 sériové min. 1 paralelní pro tiskárnu LAN monitor VGA nebo SVGA (standardní grafická karta) tiskárna řádková / stránková (volitelně dle požadavku) Software: Microsoft Windows NT4 SR6a, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Professional Microsoft Internet Explorer 5.5 Microsoft IIS (Internet Information Server) Příklad konfigurace PC4 PC1 PC2 PC3 Ethernet TCP/IP Intranet / Internet PC5 EYZ 291 EYZ 485 novanet EY3600 EY2400 Fremdsystem 3000 DP 2000 DP 500 DP B09482 PC 1: Správce procesních dat novapro Master s napojením novanet EY3600 a datovým vedením EY2400 PC 2: Operátorská stanice novapro s napojením cizího systému (např. Lon) PC 3: Operátorská stanice novapro PC 4 a PC 5: Webové operátorské stanice Tisk v České republice Změny vyhrazeny Sauter Automation spol. s r.o.

99.410/1. novapro Open - Program pro vizualizaci procesu

99.410/1. novapro Open - Program pro vizualizaci procesu 99.410/1 novapro Open - Program pro vizualizaci procesu novapro Open, řídicí úroveň pro komplexní zařízení a integraci systémů. Více než 100 ovladačů pro začlenění cizích systémů a připojení databází s

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Software S!MPATI* E-Mail WebServer LabVIEW TCP/IP- Server. SQL- Server

Software S!MPATI* E-Mail WebServer LabVIEW TCP/IP- Server. SQL- Server Software S!MPATI* E-Mail WebServer LabVIEW TCP/IP- Server SQL- Server Neomezená komunikace... Rozsáhlé spektrum použitelnosti softwaru S!MPATI* Software S!MPATI* představuje optimální systémový nástroj

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

HiPath ProCenter Compact V1.0

HiPath ProCenter Compact V1.0 HiPath ProCenter Compact V1.0 V rámci malých a středních podniků existuje stále naléhavější požadavek na vizualizaci a vyhodnocení průběhu zákaznických volání ve Vaší firmě prostřednictvím jednoduchých

Více

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem

ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem ekey TOCAnet Váš prst je Vašim klíčem Biometrická síť SYSTÉM ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU Představte si...... nový zaměstnanec nebude potřebovat klíče, karty ani kódy pro vstup do budovy společnosti.... centrální řízení

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

TSC diagnostika. Prezentace programu

TSC diagnostika. Prezentace programu Prezentace programu Na následujících stránkách Vám představíme funkci programu TSC diagnostika, programu zajišťujícího zpětnou diagnostiku a vzdálenou správu digitální rozvodny TSX 48AF modularsystem.

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Název Informace o zůstatcích Popis Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích na všech dohodnutých účtech klienta

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

CAREL představuje Pl@ntVisor

CAREL představuje Pl@ntVisor CAREL představuje Pl@ntVisor Nová generace programu PlantVisor je špička programu pro monitorování prakticky všech dostupných systémů Verze PlantVisor prodejci OEM / výrobci demonstrační Verze PlantVisor

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY J IŽ 13 LET ZASTUPUJEME NA Č ESKÉM TRHU FIRMU STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255, e-mail:

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více