SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat)"

Transkript

1 99.405/1 novapro - Program pro vizualizaci procesu Program novapro umožňuje provozovat a ovládat zařízení na více pracovištích. Na každém pracovišti je standardně umožněn přístup a ovládání všech uživatelských funkcí. Základní podmínkou je libovolný síťový hardware (například TCP/IP nebo ISDN) a standardní síťový operační systém, který umožní společný přístup k datům, jako například Novell Netware, Windows 95/98, ME nebo Windows NT4.0/2000/XP. novapro lze vzhledem k jeho modulárnímu charakteru a možnosti volit jednotlivé funkce přizpůsobit individuálním nárokům toho kterého zařízení. K dispozici je více než 30 modulů, které umožní připojení cizích systémů prostřednictvím standardních nebo speciálních protokolů. novapro umožňuje propojení s cizími systémy a připojení databází pomocí funkcí ODBC, DDE, SQL, OPC. Typ Popis novapro SW Základní paket 1) SWMP36/24USB Základní program novapro-ey3600/2400, 250 DB, 2 PC, USB klíč SWMP3600DP Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 1 datový bod SWMP3600DP50 Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 50 datových bodů SWMP3600DP100 Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 100 datových bodů SWMPDGLERW1 Rozšíření o 1. pracoviště (PC), každé další objednat jako SWMPPC SWMPPC Rozšíření o 2. a dalšího účastníka sítě (PC) SWMPALJ Update SWMP3600/2400 na aktuální verzi SWMPLIGHTUSB novapro LIGHT-licence pro 1 uživatele, 150 DP, provozní protokoly, USB SWMPLIGHTUP Update SWMPLIGHT na SWMP3600/2400 SWMPCLIPONUSB Clip-On-PC na AS-licence pro 1 uživatele, vč. nástrojů pro adr. a SW, USB Rozšiřující moduly SWEMAX400 Modul řízení energetického maxima (vyžaduje SWMPDDE) SWMPBPROT SOFTWARE provozní protokoly SWMPINFO Software pro posílání hlasových zpráv / ů SWMPTDSCSV400 Export hodnot do souborů *.csv SWMPTERCD100 ercd pro 100 uživatelů SWMPTERCD500 ercd pro 500 uživatelů SWMPTERCD1000 ercd pro 1000 uživatelů SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat) SWMPTZPROT novapro - cyklické protokoly SWMPWAHL Software připojení EY3600/EY2400 přes modem (pro EY2400 s omezením) Moduly pro výměnu dat s cizími systémy SWMP3964R Připojení novapro na protokol 3964R/RK512 SWMPASCOM940 Připojení novapro na TATECO 940SI SWMPASCOM942 Připojení novapro na TATECO 942SI SWMPBACNETSER novapro BACnet-Gateway licence, max DB SWMPBUESP1 Připojení novapro na BuES-Bus P1/Witos SWMPDATENBANK Export databáze novapro SWMPDDE SOFTWARE DDE-rozhraní SWMPESSER Připojení novapro na požární systém ESSER 8007/8008 SWMPFALCA4400 Připojení novapro na ALCATEL 4400 Notification Server SWMPFBERGZ Připojení novapro na čítače Berg SWMPFBMZSECUR Připojení novapro na Securipro Fa. Securiton pomocí OPC SWMPFCODESYS Připojení novapro na CoDeSys SP RTE Soft SPS SWMPFDSC Připojení novapro na Dinotec DSC2000 SWMPFEBAL Připojení novapro na SW Ebal (vyžaduje SWMPTSQL) SWMPFGOSSEN Připojení novapro na přístroje Gossen Metrawatt A2000 SWMPFHYDRO400 Připojení novapro na přístroje Hydrometer CENTER 250 Memory SWMPFIDELIO Připojení novapro na FIDELIO - hotelový rezervační systém SWMPFISYGLT Připojení novapro na BUS-System ISYGLT SWMPFIX Připojení novapro na Intellution FIX SWMPFMULTITON Připojení novapro na Multitone SWMPFPARKLEIT Připojení novapro na parkovací systém Scheidt und Bachmann SWMPFPLMASTER Připojení novapro na Jean Müller PL-Master SWMPFSAIA301 Připojení novapro na Saia

2 99.405/2 novapro Typ Popis Moduly pro výměnu dat s cizími systémy - pokračování SWMPFUNKRUF Software na pagerový systém BOSCH RP201 SWMPINTOUCH Připojení novapro na Intouch Wonderware SWMPISTA Připojení novapro na M-BUS-ISTA-Zentrale SWMPMINOL Připojení novapro na M-BUS-MINOL-/PADMESS-Zentrale SWMPOPCC Software OPC - Client SWMPOPCS Software OPC - Server SWMPSCHRACK Připojení novapro na BMZ-MAXIMA/SCHRACK SECONET SWMPSM88 SOFTWARE připojení na pož. / zab. systém SM88 (Siemens) SWMPTBSAVE Připojení novapro na telebase přes TB-Save SWMPTDA Analýza dat, připojení pomocí SQL databáze (vyžaduje SWMPTSQL) Dokumentace novapro - Projekční příručka, díl 1 (německy) novapro - Projekční příručka (francouzsky) novapro - Projekční příručka (anglicky) novapro - Příručka obsluhy (německy) novapro - Příručka obsluhy (francouzsky) novapro - Příručka obsluhy (anglicky) novapro - Příručka obsluhy (česky) novapro - Příručka doplňkové moduly, díl 2 (německy) novapro - Příručka doplňkové moduly, díl 3 (německy) Příslušenství EYZ 291 F001 novanet 291 novanet-router, viz list EYZ 485 F001 V.24 / 2400 DL převodník, viz Nejdůležitější funkce programu - dynamické obrázky zařízení se zobrazením procesních veličin ve formě číselných hodnot, čárových grafů, symbolů, vyplnění nebo textů) - možnost zobrazení až 10 diagramů s trendovými křivkami, každý až se šesti různými datovými prvky, pro každý obrázek zařízení - dynamické seznamy zařízení - sledování poplachů a jejich zaznamenávání do deníku poplachů sledování překročení mezních hodnot u analogových hodnot - protokolování, s možností přidělení až na 3 tiskárny pro každou pracovní stanici a/nebo zápisu do souboru - spínací a nastavovací povely zadávané z obrázku zařízení - diferencovaná ochrana heslem, podle přání buď hierarchická, nebo se stejným oprávněním, v 99 třídách - zaznamenávání historických dat a jejich zobrazování v podobě trendových křivek - export historických dat pro další zpracování v jiných programech - program pro kreslení schémat s - komfortním grafickým editorem, s knihovnou symbolů a maker - přiřazením objektů s Offline testovacími funkcemi - volně definovatelná textová a grafická tlačítka - zobrazení důležitých informací o komponentech sledovaných agregátů (např. údajů o náhradních dílech) - časově závislé funkce - spínací povely - změny žádaných hodnot

3 novapro /3 Sběr dat Komunikaci s přístroji automatizační úrovně zajišťují ovladače pro systémy řízení provozu budov EY2400 a EY3600 firmy Sauter a doplňkové ovladače pro začlenění cizích systémů. Server OPC DA 2.0 a funkce typu klient umožňují vyměňovat si data s mnoha dalšími systémy. Přístupy do databází ODBC a funkce DDE umožňují výměnu dat s nadřazenými systémy nebo jen ukládání procesních dat do databází. Na každou pracovní stanici s programem novapro může být současně napojeno více komunikačních ovladačů. Komunikační ovladače novapro podporují v závislosti na protokolu sběrnice událostmi řízené obnovování procesních dat, nebo periodické, časově nastavitelné snímání (polling) procesních dat. Systémy řízení provozu budov EY3600 i EY2400 firmy Sauter podporují standardně událostmi řízené obnovování procesních dat. Programem novapro lze zpracovávat až datových bodů. Přitom se rozlišuje mezi hardwarovými a softwarovými datovými body. Všechny datové body snímané přes komunikační ovladač (např. EY2400, EY3600) se považují za hardwarové datové body. Ostatní datové body se považují za softwarové datové body. Pro výběr potřebné programové licence jsou rozhodující výhradně hardwarové datové body. Softwarové datové body jsou již v každé licenci zahrnuty. Archivace historických dat Všechna procesní data zjištěná programem novapro je možno zaznamenávat a ukládat do historické databanky, takže jsou k dispozici pro budoucí analýzy. Historická databanka je organizována jako kruhový buffer, takže nejstarší data jsou přepisována nejnovějšími daty. Pro zajištění přístupu ke starším hodnotám je možné historickou databanku při zaplnění kruhového bufferu archivovat. Zaznamenaná data HDB lze exportovat do standardního formátu dbase. Následně je lze načíst standardními programy balíku Office, např. programem Microsoft Access, a pak s nimi dále pracovat. Procesní data a poplachy programu novapro mohou být zaznamenávány s minimálním časovým rozlišením 1 sekundy. Jsou-li procesní data a poplachy historicky zaznamenávány přímo na úrovni automatizačních stanic, je možné při načítání dat na nadřazenou úroveň převzít časové rozlišení automatizačních stanic. Otevřená architektura Program novapro disponuje řadou nástrojů pro výměnu dat s jinými programy. novapro podporuje funkce dynamické výměny dat Standard DDE (Dynamic Data Exchange) a Block DDE, a to jako klient i jako server. Modul SQL je vysoce flexibilní prostředek k propojování s nejběžnějšími standardními databázemi přes rozhraní Microsoft ODBC. To usnadňuje konfiguraci výměny dat s jinými aplikacemi a databázemi, jako je např. server Microsoft SQL, Sybase, Oracle, atd.. Pomocí událostmi řízeného dotazování SQL nebo ODBC lze načítat data ze stávajících databází a data pořizovaná v reálném čase nebo data historická do databází zapisovat (např. přenos aktuálních stavů čítačů do systémů ERP). Rozhraní mezi člověkem a strojem MMI (Man Machine Interface) Program novapro obsahuje nástroje, potřebné k úspěšnému vytvoření funkčního uživatelského rozhraní a sledovacího programu. Produktivitu v projektování zvyšuje integrované vývojové prostředí. Konfiguraci lze měnit v on-line režimu. Provedené změny se projeví okamžitě.

4 99.405/4 novapro Obrázky novapro obsahuje kreslicí nástroj pro vytváření obrázků zařízení, které umožňují uživateli sledovat technologické procesy. Obrázek tvoří dynamické objekty, objekty s výstražnou signalizací nebo text. Do jednoho obrázku je možné umístit až 250 dynamických objektů. Vlastnosti dynamických objektů: změna objektu vyplnění barvou zobrazení textu číselné hodnoty sloupec dvourozměrný pohyb zobrazení / skrytí objektu Vlastnosti objektů s výstražnou signalizací: objekt se změní v závislosti na stavu poplachu; bliká, mění barvu, zobrazí se, skryje se atd. Pomocí funkce TagMapper lze v jednom obrázku vizualizovat datové body z více skupin AS; to zn., že na př. při vizualizaci stejných místností je vytvořen pouze jeden obrázek. Procesní data požadované místnosti se zobrazí volbou ze seznamu. Pro definování událostí a zadávání povelů je možné definovat objekty, které mohou vyvolat předem definovanou akci (přiřadit určitou hodnotu datovému bodu, vyměnit obrázek, vyvolat okno s historickými daty atd.). Objekty mohou být projektovány jako grafická tlačítka s textovým popisem nebo s obrázkem. Okno událostí / seznam poplachů Program novapro zobrazuje poplachy ve zvláštním okně deníku poplachů. Je-li signalizován poplach, objeví se tato skutečnost v samostatném okně, které se zobrazí přes všechny aplikace, které právě na počítači běží. Díky tomu je uživatel bezprostředně informován o nové události, novém poplachu. Můžete konfigurovat různé stupně událostí, která se liší zvolenou třídou poplachu, skupinou, závažností atd. V okně událostí se mohou poplachy zobrazovat jak aktivní poplachy, tak i poplachy, které již odezněly. Pro každý poplach se zobrazují informace o vzniku, ukončení a kvitování poplachu. Dále lze zobrazovat takzvané dodatkové texty, které mohou obsahovat doplňkové instrukce pro obsluhu. Diagramy / trendy Na obrázcích lze znázornit historická data z aktuální databáze, případně z archivních databází. Na každém obrázku lze přiřadit až 10 nezávislých oken s historickými daty, v každém okně může být současně zobrazeno šest hodnot. Volit můžete mezi režimem on-line, v němž se graficky znázorní aktuální procesní hodnoty, a režimem historickým, při němž se zobrazují datové body zaznamenané v minulosti. Časové rozlišení činí až 1 sekundu. Vzájemnou závislost datových bodů lze vizualizovat souřadnicovým znázorněním. Toto znázornění umožňuje zobrazit kterýkoli datový bod programu novapro ve funkci jiného datového bodu. Provozní protokoly Funkce Provoní protokoly umožňuje uživateli v závislosti na jeho požadavcích periodicky, nebo podle aktuální potřeby vyvolávat a tisknout volně konfigurované protokoly. Pomocí protokolů si můžete zobrazovat historická data a statisticky je analyzovat (např. vyhledávání extrémních hodnot, průměrné hodnoty atd.). Uživatel si může protokoly sestavovat pomocí editoru specificky podle svých individuálních požadavků. Funkce časového plánování umožňuje protokolování dat spustit nebo zastavit, případně protokolovat podle časového plánu v určitou dobu či v určitých časových intervalech.

5 novapro /5 Napojení na síť Modulární charakter programu novapro umožňuje plynulé rozšiřování od samostatné operátorské stanice novapro Master po síť zahrnující více operátorských pracovišť. Jednotlivá operátorská pracoviště programu novapro komunikují se stanicí novapro master pomocí protokolu TCP/IP nebo NetBios. Díky koncepci distribuovaných databází pracuje každá stanice s novapro ve vztahu k ostatním stanicím s novapro v síti jako datový server i jako klient. Autorizovaní uživatelé mají z kterékoli odloučené operátorské stanice v síti přístup ke všem datovým bodům a poplachům. Například poplach generovaný v některé ze stanic s novapro může být bez dalšího potvrzen z kterékoli jiné stanice. Výměna dat mezi jednotlivými moduly novapro (v lokálních i celosvětových sítích) probíhá na základě událostí. Server v tomto případě odesílá klientům, kteří to požadují, pouze nová nebo změněná data. Funkce WEB Pokud je požadován přístup k zařízení prostřednictvím intranetu nebo Internetu, může být program novapro propojen se standardním webovým serverem. Program novapro tak lze snadno integrovat do již existující infrastruktury intranetu. Uživatelé se mohou prostřednictvím intranetu přihlásit jako webový klient programu novapro a používat všechny funkce programu, které jsou k dispozici na operátorských stanicích novapro. V rozlehlých sítích a u propojení na Internet se doručuje instalovat rozhraní Firewall. Potřebné komponenty (hardware, software) však program novapro neobsahuje. Systém poplachové signalizace Systém poplachové signalizace programu novapro umožňuje rozlišovat až 99 různých skupin poplachů. Poplachy mohou přijímat a zpracovávat všechny stanice novapro připojené v síti. Kromě poplachů, které se mohou definovat uživatelsky, existují systémové poplachy (např. chyba v komunikaci, tiskárna nepřipravena, atd.) Poplachy jsou signalizovány a ukládány s časovým rozlišením až 1 sekundy. Program novapro standardně umožňuje signalizovat poplachy v celé síti těmito médii: oknem události, překryvným oknem, objektem s výstražnou signalizací, ukládáním do souboru a tiskárnou poplachů. Pro tisk poplachů a/nebo zpráv lze použít na každé pracovní stanici novapro až 3 tiskárny instalované pod Windows včetně jejich barevného rozlišení. Poplachy je možno podle jejich povahy automaticky směrovat na předem definované tiskárny. Současně je možné poplachy barevně charakterizovat v závislosti na jejich prioritě a závažnosti. Použití volitelného modulu rozšířené výstražné signalizace umožňuje poplachy signalizovat prostřednictvím faxu, u, SMS nebo pageru. Volitelné příslušenství navíc umožňuje posílat namluvené zprávy (hlasová pošta) na libovolný telefonní přístroj. Správa uživatelů / zabezpečení systému Zabezpečení a řízení přístupu se u programu novapro řeší udělováním práv uživatelům. Totožnost se prokazuje uživatelským jménem a heslem. Program novapro dokáže rozlišit až 99 uživatelů s individuálně definovatelnými úrovněmi oprávnění pro konfiguraci a obsluhu. Všechny součásti programu novapro mohou být ve vztahu k uživateli buď zpřístupněny, nebo zablokovány. Instalací zabezpečení systému lze pro uživatele programu novapro uvolnit resp. zablokovat přístup k systémovým funkcím, jako jsou např. Alt-Tab, Alt-F4. Každou pracovní stanici s novapro tak lze přesně přizpůsobit požadavkům uživatelů. Matematické funkce novapro umožní definovat funkce matematických vzorců, řetězců, čítačů, časovačů a také řadu řídicích a systémových funkcí. Díky tomu lze provádět s datovými body programu novapro výpočty, logické operace, algoritmy řízení, atd. K dispozici je i režim simulace, který umožní zkontrolovat naprogramované funkce bez nutnosti čtení vstupů procesních dat.

6 99.405/6 novapro Kalendář Program novapro poskytuje možnost přímého přístupu ke všem časovým funkcím automatizačních stanic (lokální časové programy). Tyto funkce umožní plánovat realizaci povelů (např. periodické spouštění zařízení). Uživatelské rozhraní v podobě kalendáře nabízí intuitivní a rychlou metodu, jak pro celý rok naplánovat opakující se i jednorázové akce. Program novapro umožní vytvořit časové programy pro přiřazení absolutních / relativních hodnot, realizaci spínacích povelů jako - jednorázové - roční - měsíční - týdenní - denní - hodinové - minutové Požadavky na konfiguraci PC Hardware: procesor od Intel Pentium IV 3 GHz RAM 256 MB HDH min. 20 GB (závisí na rozsahu zařízení, doporučeno 40 GB) FDD 3,5"/1,44 MB CD / DVD ano pro instalaci SW klávesnice, myš rozhraní min. 2 sériové min. 1 paralelní pro tiskárnu LAN monitor VGA nebo SVGA (standardní grafická karta) tiskárna řádková / stránková (volitelně dle požadavku) Software: Microsoft Windows NT4 SR6a, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Professional Microsoft Internet Explorer 5.5 Microsoft IIS (Internet Information Server) Příklad konfigurace PC4 PC1 PC2 PC3 Ethernet TCP/IP Intranet / Internet PC5 EYZ 291 EYZ 485 novanet EY3600 EY2400 Fremdsystem 3000 DP 2000 DP 500 DP B09482 PC 1: Správce procesních dat novapro Master s napojením novanet EY3600 a datovým vedením EY2400 PC 2: Operátorská stanice novapro s napojením cizího systému (např. Lon) PC 3: Operátorská stanice novapro PC 4 a PC 5: Webové operátorské stanice Tisk v České republice Změny vyhrazeny Sauter Automation spol. s r.o.

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 38 Téma: Programování systému v prostředí MOSAIC, 1. přednáška Lektor: Ing. Luboš Urban

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

HiPath ProCenter Compact V1.0

HiPath ProCenter Compact V1.0 HiPath ProCenter Compact V1.0 V rámci malých a středních podniků existuje stále naléhavější požadavek na vizualizaci a vyhodnocení průběhu zákaznických volání ve Vaší firmě prostřednictvím jednoduchých

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 13 1.1 Vyhledání informací 13 1.2 Tisk informací z nápovědy 14 2 Úvod 15 3 Přehled

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Změny a nové funkce v aktuálních revizích

Změny a nové funkce v aktuálních revizích Změny a nové funkce v aktuálních revizích Poslední revize dne 13.7.2010 Revize 3.00.0140 1. Kompatibilita: - MyODBC verze 5.1: Do dialogu nastavujícího připojení k MySQL databázovému serveru byla doplněna

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Verze 4.0.0 Uživatelská příručka I N C O M E, spol. s r.o. Mukařovského 1985/8 155 00 Praha 5 Prodej: +420 251 116 000, +420 602 204 802 Servis: +420 251 116 000, +420 602 573 478 Fax: +420 251 116 020

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více