SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat)"

Transkript

1 99.405/1 novapro - Program pro vizualizaci procesu Program novapro umožňuje provozovat a ovládat zařízení na více pracovištích. Na každém pracovišti je standardně umožněn přístup a ovládání všech uživatelských funkcí. Základní podmínkou je libovolný síťový hardware (například TCP/IP nebo ISDN) a standardní síťový operační systém, který umožní společný přístup k datům, jako například Novell Netware, Windows 95/98, ME nebo Windows NT4.0/2000/XP. novapro lze vzhledem k jeho modulárnímu charakteru a možnosti volit jednotlivé funkce přizpůsobit individuálním nárokům toho kterého zařízení. K dispozici je více než 30 modulů, které umožní připojení cizích systémů prostřednictvím standardních nebo speciálních protokolů. novapro umožňuje propojení s cizími systémy a připojení databází pomocí funkcí ODBC, DDE, SQL, OPC. Typ Popis novapro SW Základní paket 1) SWMP36/24USB Základní program novapro-ey3600/2400, 250 DB, 2 PC, USB klíč SWMP3600DP Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 1 datový bod SWMP3600DP50 Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 50 datových bodů SWMP3600DP100 Rozšíření novapro-ey3600/2400 o 100 datových bodů SWMPDGLERW1 Rozšíření o 1. pracoviště (PC), každé další objednat jako SWMPPC SWMPPC Rozšíření o 2. a dalšího účastníka sítě (PC) SWMPALJ Update SWMP3600/2400 na aktuální verzi SWMPLIGHTUSB novapro LIGHT-licence pro 1 uživatele, 150 DP, provozní protokoly, USB SWMPLIGHTUP Update SWMPLIGHT na SWMP3600/2400 SWMPCLIPONUSB Clip-On-PC na AS-licence pro 1 uživatele, vč. nástrojů pro adr. a SW, USB Rozšiřující moduly SWEMAX400 Modul řízení energetického maxima (vyžaduje SWMPDDE) SWMPBPROT SOFTWARE provozní protokoly SWMPINFO Software pro posílání hlasových zpráv / ů SWMPTDSCSV400 Export hodnot do souborů *.csv SWMPTERCD100 ercd pro 100 uživatelů SWMPTERCD500 ercd pro 500 uživatelů SWMPTERCD1000 ercd pro 1000 uživatelů SWMPTSQL novapro Tool SQL databáze (umožňuje obousměrnou výměnu dat) SWMPTZPROT novapro - cyklické protokoly SWMPWAHL Software připojení EY3600/EY2400 přes modem (pro EY2400 s omezením) Moduly pro výměnu dat s cizími systémy SWMP3964R Připojení novapro na protokol 3964R/RK512 SWMPASCOM940 Připojení novapro na TATECO 940SI SWMPASCOM942 Připojení novapro na TATECO 942SI SWMPBACNETSER novapro BACnet-Gateway licence, max DB SWMPBUESP1 Připojení novapro na BuES-Bus P1/Witos SWMPDATENBANK Export databáze novapro SWMPDDE SOFTWARE DDE-rozhraní SWMPESSER Připojení novapro na požární systém ESSER 8007/8008 SWMPFALCA4400 Připojení novapro na ALCATEL 4400 Notification Server SWMPFBERGZ Připojení novapro na čítače Berg SWMPFBMZSECUR Připojení novapro na Securipro Fa. Securiton pomocí OPC SWMPFCODESYS Připojení novapro na CoDeSys SP RTE Soft SPS SWMPFDSC Připojení novapro na Dinotec DSC2000 SWMPFEBAL Připojení novapro na SW Ebal (vyžaduje SWMPTSQL) SWMPFGOSSEN Připojení novapro na přístroje Gossen Metrawatt A2000 SWMPFHYDRO400 Připojení novapro na přístroje Hydrometer CENTER 250 Memory SWMPFIDELIO Připojení novapro na FIDELIO - hotelový rezervační systém SWMPFISYGLT Připojení novapro na BUS-System ISYGLT SWMPFIX Připojení novapro na Intellution FIX SWMPFMULTITON Připojení novapro na Multitone SWMPFPARKLEIT Připojení novapro na parkovací systém Scheidt und Bachmann SWMPFPLMASTER Připojení novapro na Jean Müller PL-Master SWMPFSAIA301 Připojení novapro na Saia

2 99.405/2 novapro Typ Popis Moduly pro výměnu dat s cizími systémy - pokračování SWMPFUNKRUF Software na pagerový systém BOSCH RP201 SWMPINTOUCH Připojení novapro na Intouch Wonderware SWMPISTA Připojení novapro na M-BUS-ISTA-Zentrale SWMPMINOL Připojení novapro na M-BUS-MINOL-/PADMESS-Zentrale SWMPOPCC Software OPC - Client SWMPOPCS Software OPC - Server SWMPSCHRACK Připojení novapro na BMZ-MAXIMA/SCHRACK SECONET SWMPSM88 SOFTWARE připojení na pož. / zab. systém SM88 (Siemens) SWMPTBSAVE Připojení novapro na telebase přes TB-Save SWMPTDA Analýza dat, připojení pomocí SQL databáze (vyžaduje SWMPTSQL) Dokumentace novapro - Projekční příručka, díl 1 (německy) novapro - Projekční příručka (francouzsky) novapro - Projekční příručka (anglicky) novapro - Příručka obsluhy (německy) novapro - Příručka obsluhy (francouzsky) novapro - Příručka obsluhy (anglicky) novapro - Příručka obsluhy (česky) novapro - Příručka doplňkové moduly, díl 2 (německy) novapro - Příručka doplňkové moduly, díl 3 (německy) Příslušenství EYZ 291 F001 novanet 291 novanet-router, viz list EYZ 485 F001 V.24 / 2400 DL převodník, viz Nejdůležitější funkce programu - dynamické obrázky zařízení se zobrazením procesních veličin ve formě číselných hodnot, čárových grafů, symbolů, vyplnění nebo textů) - možnost zobrazení až 10 diagramů s trendovými křivkami, každý až se šesti různými datovými prvky, pro každý obrázek zařízení - dynamické seznamy zařízení - sledování poplachů a jejich zaznamenávání do deníku poplachů sledování překročení mezních hodnot u analogových hodnot - protokolování, s možností přidělení až na 3 tiskárny pro každou pracovní stanici a/nebo zápisu do souboru - spínací a nastavovací povely zadávané z obrázku zařízení - diferencovaná ochrana heslem, podle přání buď hierarchická, nebo se stejným oprávněním, v 99 třídách - zaznamenávání historických dat a jejich zobrazování v podobě trendových křivek - export historických dat pro další zpracování v jiných programech - program pro kreslení schémat s - komfortním grafickým editorem, s knihovnou symbolů a maker - přiřazením objektů s Offline testovacími funkcemi - volně definovatelná textová a grafická tlačítka - zobrazení důležitých informací o komponentech sledovaných agregátů (např. údajů o náhradních dílech) - časově závislé funkce - spínací povely - změny žádaných hodnot

3 novapro /3 Sběr dat Komunikaci s přístroji automatizační úrovně zajišťují ovladače pro systémy řízení provozu budov EY2400 a EY3600 firmy Sauter a doplňkové ovladače pro začlenění cizích systémů. Server OPC DA 2.0 a funkce typu klient umožňují vyměňovat si data s mnoha dalšími systémy. Přístupy do databází ODBC a funkce DDE umožňují výměnu dat s nadřazenými systémy nebo jen ukládání procesních dat do databází. Na každou pracovní stanici s programem novapro může být současně napojeno více komunikačních ovladačů. Komunikační ovladače novapro podporují v závislosti na protokolu sběrnice událostmi řízené obnovování procesních dat, nebo periodické, časově nastavitelné snímání (polling) procesních dat. Systémy řízení provozu budov EY3600 i EY2400 firmy Sauter podporují standardně událostmi řízené obnovování procesních dat. Programem novapro lze zpracovávat až datových bodů. Přitom se rozlišuje mezi hardwarovými a softwarovými datovými body. Všechny datové body snímané přes komunikační ovladač (např. EY2400, EY3600) se považují za hardwarové datové body. Ostatní datové body se považují za softwarové datové body. Pro výběr potřebné programové licence jsou rozhodující výhradně hardwarové datové body. Softwarové datové body jsou již v každé licenci zahrnuty. Archivace historických dat Všechna procesní data zjištěná programem novapro je možno zaznamenávat a ukládat do historické databanky, takže jsou k dispozici pro budoucí analýzy. Historická databanka je organizována jako kruhový buffer, takže nejstarší data jsou přepisována nejnovějšími daty. Pro zajištění přístupu ke starším hodnotám je možné historickou databanku při zaplnění kruhového bufferu archivovat. Zaznamenaná data HDB lze exportovat do standardního formátu dbase. Následně je lze načíst standardními programy balíku Office, např. programem Microsoft Access, a pak s nimi dále pracovat. Procesní data a poplachy programu novapro mohou být zaznamenávány s minimálním časovým rozlišením 1 sekundy. Jsou-li procesní data a poplachy historicky zaznamenávány přímo na úrovni automatizačních stanic, je možné při načítání dat na nadřazenou úroveň převzít časové rozlišení automatizačních stanic. Otevřená architektura Program novapro disponuje řadou nástrojů pro výměnu dat s jinými programy. novapro podporuje funkce dynamické výměny dat Standard DDE (Dynamic Data Exchange) a Block DDE, a to jako klient i jako server. Modul SQL je vysoce flexibilní prostředek k propojování s nejběžnějšími standardními databázemi přes rozhraní Microsoft ODBC. To usnadňuje konfiguraci výměny dat s jinými aplikacemi a databázemi, jako je např. server Microsoft SQL, Sybase, Oracle, atd.. Pomocí událostmi řízeného dotazování SQL nebo ODBC lze načítat data ze stávajících databází a data pořizovaná v reálném čase nebo data historická do databází zapisovat (např. přenos aktuálních stavů čítačů do systémů ERP). Rozhraní mezi člověkem a strojem MMI (Man Machine Interface) Program novapro obsahuje nástroje, potřebné k úspěšnému vytvoření funkčního uživatelského rozhraní a sledovacího programu. Produktivitu v projektování zvyšuje integrované vývojové prostředí. Konfiguraci lze měnit v on-line režimu. Provedené změny se projeví okamžitě.

4 99.405/4 novapro Obrázky novapro obsahuje kreslicí nástroj pro vytváření obrázků zařízení, které umožňují uživateli sledovat technologické procesy. Obrázek tvoří dynamické objekty, objekty s výstražnou signalizací nebo text. Do jednoho obrázku je možné umístit až 250 dynamických objektů. Vlastnosti dynamických objektů: změna objektu vyplnění barvou zobrazení textu číselné hodnoty sloupec dvourozměrný pohyb zobrazení / skrytí objektu Vlastnosti objektů s výstražnou signalizací: objekt se změní v závislosti na stavu poplachu; bliká, mění barvu, zobrazí se, skryje se atd. Pomocí funkce TagMapper lze v jednom obrázku vizualizovat datové body z více skupin AS; to zn., že na př. při vizualizaci stejných místností je vytvořen pouze jeden obrázek. Procesní data požadované místnosti se zobrazí volbou ze seznamu. Pro definování událostí a zadávání povelů je možné definovat objekty, které mohou vyvolat předem definovanou akci (přiřadit určitou hodnotu datovému bodu, vyměnit obrázek, vyvolat okno s historickými daty atd.). Objekty mohou být projektovány jako grafická tlačítka s textovým popisem nebo s obrázkem. Okno událostí / seznam poplachů Program novapro zobrazuje poplachy ve zvláštním okně deníku poplachů. Je-li signalizován poplach, objeví se tato skutečnost v samostatném okně, které se zobrazí přes všechny aplikace, které právě na počítači běží. Díky tomu je uživatel bezprostředně informován o nové události, novém poplachu. Můžete konfigurovat různé stupně událostí, která se liší zvolenou třídou poplachu, skupinou, závažností atd. V okně událostí se mohou poplachy zobrazovat jak aktivní poplachy, tak i poplachy, které již odezněly. Pro každý poplach se zobrazují informace o vzniku, ukončení a kvitování poplachu. Dále lze zobrazovat takzvané dodatkové texty, které mohou obsahovat doplňkové instrukce pro obsluhu. Diagramy / trendy Na obrázcích lze znázornit historická data z aktuální databáze, případně z archivních databází. Na každém obrázku lze přiřadit až 10 nezávislých oken s historickými daty, v každém okně může být současně zobrazeno šest hodnot. Volit můžete mezi režimem on-line, v němž se graficky znázorní aktuální procesní hodnoty, a režimem historickým, při němž se zobrazují datové body zaznamenané v minulosti. Časové rozlišení činí až 1 sekundu. Vzájemnou závislost datových bodů lze vizualizovat souřadnicovým znázorněním. Toto znázornění umožňuje zobrazit kterýkoli datový bod programu novapro ve funkci jiného datového bodu. Provozní protokoly Funkce Provoní protokoly umožňuje uživateli v závislosti na jeho požadavcích periodicky, nebo podle aktuální potřeby vyvolávat a tisknout volně konfigurované protokoly. Pomocí protokolů si můžete zobrazovat historická data a statisticky je analyzovat (např. vyhledávání extrémních hodnot, průměrné hodnoty atd.). Uživatel si může protokoly sestavovat pomocí editoru specificky podle svých individuálních požadavků. Funkce časového plánování umožňuje protokolování dat spustit nebo zastavit, případně protokolovat podle časového plánu v určitou dobu či v určitých časových intervalech.

5 novapro /5 Napojení na síť Modulární charakter programu novapro umožňuje plynulé rozšiřování od samostatné operátorské stanice novapro Master po síť zahrnující více operátorských pracovišť. Jednotlivá operátorská pracoviště programu novapro komunikují se stanicí novapro master pomocí protokolu TCP/IP nebo NetBios. Díky koncepci distribuovaných databází pracuje každá stanice s novapro ve vztahu k ostatním stanicím s novapro v síti jako datový server i jako klient. Autorizovaní uživatelé mají z kterékoli odloučené operátorské stanice v síti přístup ke všem datovým bodům a poplachům. Například poplach generovaný v některé ze stanic s novapro může být bez dalšího potvrzen z kterékoli jiné stanice. Výměna dat mezi jednotlivými moduly novapro (v lokálních i celosvětových sítích) probíhá na základě událostí. Server v tomto případě odesílá klientům, kteří to požadují, pouze nová nebo změněná data. Funkce WEB Pokud je požadován přístup k zařízení prostřednictvím intranetu nebo Internetu, může být program novapro propojen se standardním webovým serverem. Program novapro tak lze snadno integrovat do již existující infrastruktury intranetu. Uživatelé se mohou prostřednictvím intranetu přihlásit jako webový klient programu novapro a používat všechny funkce programu, které jsou k dispozici na operátorských stanicích novapro. V rozlehlých sítích a u propojení na Internet se doručuje instalovat rozhraní Firewall. Potřebné komponenty (hardware, software) však program novapro neobsahuje. Systém poplachové signalizace Systém poplachové signalizace programu novapro umožňuje rozlišovat až 99 různých skupin poplachů. Poplachy mohou přijímat a zpracovávat všechny stanice novapro připojené v síti. Kromě poplachů, které se mohou definovat uživatelsky, existují systémové poplachy (např. chyba v komunikaci, tiskárna nepřipravena, atd.) Poplachy jsou signalizovány a ukládány s časovým rozlišením až 1 sekundy. Program novapro standardně umožňuje signalizovat poplachy v celé síti těmito médii: oknem události, překryvným oknem, objektem s výstražnou signalizací, ukládáním do souboru a tiskárnou poplachů. Pro tisk poplachů a/nebo zpráv lze použít na každé pracovní stanici novapro až 3 tiskárny instalované pod Windows včetně jejich barevného rozlišení. Poplachy je možno podle jejich povahy automaticky směrovat na předem definované tiskárny. Současně je možné poplachy barevně charakterizovat v závislosti na jejich prioritě a závažnosti. Použití volitelného modulu rozšířené výstražné signalizace umožňuje poplachy signalizovat prostřednictvím faxu, u, SMS nebo pageru. Volitelné příslušenství navíc umožňuje posílat namluvené zprávy (hlasová pošta) na libovolný telefonní přístroj. Správa uživatelů / zabezpečení systému Zabezpečení a řízení přístupu se u programu novapro řeší udělováním práv uživatelům. Totožnost se prokazuje uživatelským jménem a heslem. Program novapro dokáže rozlišit až 99 uživatelů s individuálně definovatelnými úrovněmi oprávnění pro konfiguraci a obsluhu. Všechny součásti programu novapro mohou být ve vztahu k uživateli buď zpřístupněny, nebo zablokovány. Instalací zabezpečení systému lze pro uživatele programu novapro uvolnit resp. zablokovat přístup k systémovým funkcím, jako jsou např. Alt-Tab, Alt-F4. Každou pracovní stanici s novapro tak lze přesně přizpůsobit požadavkům uživatelů. Matematické funkce novapro umožní definovat funkce matematických vzorců, řetězců, čítačů, časovačů a také řadu řídicích a systémových funkcí. Díky tomu lze provádět s datovými body programu novapro výpočty, logické operace, algoritmy řízení, atd. K dispozici je i režim simulace, který umožní zkontrolovat naprogramované funkce bez nutnosti čtení vstupů procesních dat.

6 99.405/6 novapro Kalendář Program novapro poskytuje možnost přímého přístupu ke všem časovým funkcím automatizačních stanic (lokální časové programy). Tyto funkce umožní plánovat realizaci povelů (např. periodické spouštění zařízení). Uživatelské rozhraní v podobě kalendáře nabízí intuitivní a rychlou metodu, jak pro celý rok naplánovat opakující se i jednorázové akce. Program novapro umožní vytvořit časové programy pro přiřazení absolutních / relativních hodnot, realizaci spínacích povelů jako - jednorázové - roční - měsíční - týdenní - denní - hodinové - minutové Požadavky na konfiguraci PC Hardware: procesor od Intel Pentium IV 3 GHz RAM 256 MB HDH min. 20 GB (závisí na rozsahu zařízení, doporučeno 40 GB) FDD 3,5"/1,44 MB CD / DVD ano pro instalaci SW klávesnice, myš rozhraní min. 2 sériové min. 1 paralelní pro tiskárnu LAN monitor VGA nebo SVGA (standardní grafická karta) tiskárna řádková / stránková (volitelně dle požadavku) Software: Microsoft Windows NT4 SR6a, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Professional Microsoft Internet Explorer 5.5 Microsoft IIS (Internet Information Server) Příklad konfigurace PC4 PC1 PC2 PC3 Ethernet TCP/IP Intranet / Internet PC5 EYZ 291 EYZ 485 novanet EY3600 EY2400 Fremdsystem 3000 DP 2000 DP 500 DP B09482 PC 1: Správce procesních dat novapro Master s napojením novanet EY3600 a datovým vedením EY2400 PC 2: Operátorská stanice novapro s napojením cizího systému (např. Lon) PC 3: Operátorská stanice novapro PC 4 a PC 5: Webové operátorské stanice Tisk v České republice Změny vyhrazeny Sauter Automation spol. s r.o.

99.410/1. novapro Open - Program pro vizualizaci procesu

99.410/1. novapro Open - Program pro vizualizaci procesu 99.410/1 novapro Open - Program pro vizualizaci procesu novapro Open, řídicí úroveň pro komplexní zařízení a integraci systémů. Více než 100 ovladačů pro začlenění cizích systémů a připojení databází s

Více

Systémy řízení a správy WINMAG 63 72

Systémy řízení a správy WINMAG 63 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Systémy řízení a správy 63 72 11 12 13 14 15 16 63 Windows systém řízení a správy bezpečnostních technologií Výkonové parametry a charakteristické znaky Kompatibilní s Windows 2000

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 644 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS713 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems 97.00/ řešení komunikace s cizími systémy umožňuje napojovat na systém řízení provozu budov EY3600 firmy Sauter cizí automatizační systémy. Přitom se může jednat jak o spojení mezi dvěma body, tak o sběrnicové

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS On-line datový list MEAC A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. MEAC Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT

PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT PERTINAX6 jednotný programovací prostředek pro procesní stanice v systémech ZAT základem systému je projekt, který zahrnuje vlastnosti HW i SW správa

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Strana 27-6. Strana 27-7

Strana 27-6. Strana 27-7 Strana -6 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace založená na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Vysoce univerzální

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE NADSTAVBA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU MS6000 DIAGNOSTICKÝ DATAMONITOR ROZŠÍŘENÍ MONITOROVÁNÍ STAVU STROJŮ PREVENTIVNÍ DETEKCE ZÁVAD NÁSTROJ PREDIKTIVNÍ ÚDRŢBY MMS 6850 1/7 R 1/2010

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka

APS 400 ipanel. Online informační a ovládací panel pro systém APS 400. Uživatelská příručka ipanel Online informační a ovládací panel pro systém Uživatelská příručka 2004 2010,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 8.12.2010, platné

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

software Ruční měřicí přístroje Zobrazovače / Regulátory Loggery / EASYBus GDUSB FastView EASYControl net EASYBus Configurator GSOFT 3050 GSOFT 40k

software Ruční měřicí přístroje Zobrazovače / Regulátory Loggery / EASYBus GDUSB FastView EASYControl net EASYBus Configurator GSOFT 3050 GSOFT 40k EBS 20M EBS 60M GMH 3xxx a GMH 5xxx EASYBus a EASYLog TLogg GDUSB 1000 GSOFT 3050 operační systémy Windows XP / 7 98 SE / 7 98 SE / 7 98 SE / 7 XP / 7 XP / 7 XP / 7 možnost použití více rozhraní současně

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina Program LibTex Uživatelská příručka 1 Obsah Program Textilní Design... 1 Uživatelská příručka... 1 1 Obsah... 2 2 Rejstřík obrázků... 2 3 Technické požadavky... 3 3.1 Hardware... 3 3.1.1 Procesor... 3

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS zajišťuje příjem, zpracování a vyhodnocování informace z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) připojených střežených

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Rozšíření možností (optionen)

Rozšíření možností (optionen) SIMATIC HMI Automatizace a pohony Rozšíření možností (optionen) Funkčně optimalizovaný základní SW umožňuje cenově výhodné řešení základních úloh Uživatelsky orientovaná rozšíření pomocí tzv. Optionů Sm@rtAccess

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

CAREL představuje Pl@ntVisor

CAREL představuje Pl@ntVisor CAREL představuje Pl@ntVisor Nová generace programu PlantVisor je špička programu pro monitorování prakticky všech dostupných systémů Verze PlantVisor prodejci OEM / výrobci demonstrační Verze PlantVisor

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma!

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! EWM Xnet Řízení kvality pro celý proces svařování Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! ewm Xnet Procesy svařování podporované sítí Analýza, kontrola a správa Využijte potenciál inovativních procesů svařování

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více