Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)"

Transkript

1 SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější programovací jazyky: Pascal, C, C++, Java, VisualBasic, Fortran,... Operační systém - software zabezpečující základní chod počítače - soubor programů, které řídí činnost technického vybavení počítače a umožňují a usnadňují činnost aplikací - hlavním úkolem OS je zprostředkovat vazbu mezi technickým vybavením počítače a aplikacemi - OS poskytuje aplikacím služby a aplikace voláním těchto služeb ovládají technické vybavení počítače funkce: - zajišťuje vstup dat z klávesnice - řídí a spravuje technické prostředky přiděluje čas procesoru, paměť, vstupní a výstupní zařízení,... - spravuje data řídí jejich vstup a výstup, přístup k nim, uchování,... - řídí zpracování úloh jejich přípravu, plánování a průběh tak, aby byla zajištěna maximální efektivita jejich zpracování - podporuje komunikaci uživatele s počítačem formou uživatelského rozhraní, informuje též uživatele o vzniklých problémech či chybách, na základě pokynů uživatele vykonává požadované akce - podporuje bezpečnost a spolehlivost výpočetního systému formou různých úrovní přístupových práv apod. - spravuje komunikaci s externími zařízeními připojenými k počítači - reaguje ne chybové stavy programů

2 pojmy: - bootování zavádění operačního systému do operační paměti počítače - multitasking možnost provádění více úloh současně uživatelské rozhraní (interface) = prostředí, v němž se uživatel OS pohybuje a pomocí něho komunikuje s PC 2 typy: 1. textový režim příkazový řádek + znaky z klávesnice (MS-DOS nebo profesionální používání) 2. grafický režim (GUI) uživatelsky přívětivé prostředí (obrázky, symboly, tlačítka, nabídky,...) srozumitelné a intuitivní ovládání 2

3 rozdělení OS: - jednouživatelské jednoúlohové, např. MS-DOS - jednouživatelské víceúlohové, např. Windows 95, Windows 98; jeden uživatel může mít současně spuštěno více aplikací - víceuživatelské víceúlohové, např. Windows 2000, XP, UNIX; umožňují zpracovávat požadavky více uživatelů současně - systémy s reálným časem zejména pro řízení technologických procesů příklady OS: 1. MS - DOS (Microsoft Disk Operating System) textový mód 2. WINDOWS 3. LINUX různé verze (RedHat, Debian, Mandrake, Ubuntu, Suse Linux,...) stabilní, variabilní, konfigurovatelný systém 4. MAC OS pro počítače Apple Macintosh Organizace dat na disku Diskové jednotky počítače označovány písmeny A až Z, např.: A:, B: - disketové jednotky C: - systémová část pevného disku D:, E:,... - další (logické) pevné disky, vnější paměti (CD-ROM, ZIP,...), namapované síťové disky Příklad (ve škole): A: disketová jednotka C: pevný disk D: jednotka CD-ROM P:,I:,H: síťové disky (H home domovský adresář) Soubor (File) - množina logicky souvisejících prvků - pojmenovaná posloupnost bytů uložená na záznamovém médiu - název souboru se skládá ze jména a přípony - (např. faktura.doc, calc.exe ) - přípona je nepovinná (ale téměř vždy se používá) a je od jména oddělena tečkou - přípona obvykle určuje typ (formát) souboru - pravidla pro pojmenování souborů závisí na konkrétním operačním systému - v názvu souboru nejsou (ve windows) povoleny znaky \ / : *? < > 3

4 Přípony souborů Spustitelné soubory, skripty: exe, com, bat, vbs, js Textové dokumenty: txt, doc, rtf, ps, pdf, 602, odf (open document format) Hypertextové dokumenty: htm, html (HyperText Markup Language) Grafické soubory (obrázky): jpeg, gif, png, bmp, pcx, tiff Zvukové soubory: mp3, wav, ra, mid Multimediální formáty (audio/video): mpg, mpeg, avi, asf, qt, mov Archivní soubory (komprimované): zip, rar, arj, gz, gzip, příp. exe (samorozbalující) Další formáty xls (MS Excel Spreadsheet) ppt (MS PowerPoint Presentation) tmp (temporary file dočasný soubor) hlp (soubor obsahující nápovědu) Asociace... využití přípony souboru k vyvolání akce, která je s touto příponou spojena (např. soubor s příponou XLS spuštění aplikace MS Excel a automatické načtení toho souboru). Daná aplikace však musí požadovaný formát souboru podporovat. Adresář (directory) / složka (folder) - adresář (nebo podadresář) je prostor na disku, který může obsahovat soubory nebo další (pod)adresáře - adresáře tvoří hierarchickou stromovou strukturu - adresář je určen svým jménem podle stejných pravidel jako název souboru (přípona se však obvykle nepoužívá) - na disku je vždy adresář, který se nazývá hlavní (kořenový, root) a je označen znakem \ - v různých adresářích mohou existovat podadresáře nebo soubory se stejným názvem - od operačního systému Windows 95 je pojem adresář nahrazen pojmem složka - konkrétní soubor je jednoznačně určen označením disku, posloupností adresářů vedoucích do adresáře, kde je soubor uložen (tzv. cesta), a vlastním názvem souboru Cesta (path) - určuje přesné umístění souboru ve stromové struktuře adresářů - je dána jmény jednotlivých do sebe zanořených adresářů oddělených oddělovacím znakem - jako oddělovací znak se obvykle používá \ nebo / - cestu lze zapsat jako 4

5 absolutní (úplnou) začíná vždy kořenovým adresářem, příp. i označením disku relativní (neúplnou) začíná aktuálním adresářem oc C:\Dokumenty\Pracovní\adresy.d... absolutní cesta aktuální adresář: C:\Dokumenty recenze.doc (nebo.\recenze.doc) Osobní\doporuc.txt... relativní cesta 5

6 Komprese souborů (file compression) 160 KB Kompresní poměr vždy záleží na konkrétním typu souboru. 37,5 KB - speciální metoda vedoucí ke zmenšení velikosti souboru (souborů) beze ztráty informace (ve speciálních případech může ke ztrátě dojít) - programy pro kompresi souborů umožňují vytvořit z vybraných souborů a adresářů jediný soubor, jehož objem je menší než součet velikostí jednotlivých souborů v balíku (archivu) - mezi nejznámější formáty používané pro kompresi souborů patří ZIP, RAR, ARJ,... - provést kompresi se obvykle říká zazipovat nebo zabalit ; místo pojmu dekomprimovat se často požívá rozbalit - komprese a dekomprese dat může být též prováděna on-line (např. s podporou operačního systému) POČÍTAČOVÉ VIRY - termín počítačový virus byl poprvé definován v roce počítačový virus má dvě základní funkce: 1. vkládá sám sebe do jiných programů (tj. infikuje je) 2. provádí nějakou (většinou škodlivou) činnost Některé typy: trojské koně (Trojan Horses) většinou nedochází k samovolnému rozmnožování červi (Worms) v prostředí počítačových sítí zadní vrátka (Backdoors) využívají hackeři, např. Troj/Qaz (srpen 2000) viry (Viruses) nejčastější typ infiltrace, často se používá jako univerzální označení činnost viru: - musí zajistit infikování dalších programů a dalších počítačů - zajišťuje utajení před uživatelem a před antivirovými programy - provádí jisté (zpravidla škodlivé) akce na infikovaném počítači 6

7 projevy počítačových virů - destrukce dat - zobrazování různých zpráv na obrazovce - vyluzování různých zvuků a melodií - vtipkování s uživatelem (vkládání vtipných komentářů do textových souborů, různé animace,...) - simulace selhání technického vybavení - zpomalování činnosti počítače vlastnosti počítačových virů - současné počítačové viry nemohou poškodit technické vybavení počítače, mohou však smazat obsah paměti Flash-BIOS u některých základních desek a tím znemožnit chod počítače - existují mýty o poškozování FDD, HDD, monitorů apod., většinou však jde o chybně navržená zařízení - virus se nemůže zapsat na disketu ochráněnou proti zápisu - formátováním pevného disku se virus nemusí vždy odstranit motivační impulsy tvůrců virů legrace, touha po slávě, prostředek seberealizace, prostá lidská zvědavost, snaha škodit, ničit, ublížit, ekonomický zisk,... antivirové programy - slouží k detekci a odstranění počítačových virů a prevenci proti případné nákaze - je třeba provádět jejich pravidelnou aktualizaci - nejznámějšími antivirovými programy jsou AVG, AVAST, SCAN, Norton Antivirus, F-Prot, - v dnešní době je známy desetitisíce různých počítačových virů prevence proti počítačovým virům - používat legální programové vybavení - používat antivirové programy - místo souborů DOC používat raději soubory RTF (pozor na pouhou změnu přípony!) - u neznámých dokumentů MS Office zakázat makra - raději používat jen prohlížeče než samotné aplikace - nespouštět žádné podezřelé programy (z Internetu) - zálohovat důležitá data 7

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE 2005 OBSAH SOFTWARE...3 PROGRAMY Z HLEDISKA LICENCÍ...3 OPERAÈNÍ SYSTÉM...5 U IVATELSKÉ ROZHRANÍ - INTERFACE...6 TEXTOVÝ RE IM PRÁCE OPERAÈNÍHO SYSTÉMU...6

Více

Úvod do PC. Roman Bartoš

Úvod do PC. Roman Bartoš Úvod do PC Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává.

Software. 2. Uživatelský software (aplikace) software, pro danou činnost, kterou uživatel na počítači vykonává. Software programové vybavení pro počítač. Členění software Software 1. Systémový software operační systém a pomocné programy, zajišťující běh počítače a) operační systém b) systémový software zálohovací

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci 2012. Obsah 1 Pojmy informatika

Více

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

v.2011.1 - programové vybavení počítače

v.2011.1 - programové vybavení počítače Software v.2011.1 - programové vybavení počítače 1 Data v počítači struktura dat disky adresáře, podadresáře,složky soubory cesta pracovní (aktuální) disky a adresáře 2 Struktura dat Formátování rozdělí

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 2000-7. Obsah 1 Pojmy Informatika a ICT...

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Základní dělení. 3. červi

Základní dělení. 3. červi Počítačová infiltrace jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému dále uváděné typy počítačové infiltrace lze označit i názvem MALWARE MALicious software, škodlivý software Základní dělení 1. viry

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS

OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS OPERAČNÍ SYSTÉM MS DOS (ZÁKLADY) 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Operační systém MS DOS OPERAÈNÍ SYSTÉM MS DOS...3 PRÁCE V OS MS DOS...4 ADRESÁØE V MS DOS...4 SOUBORY V MS DOS...4 VLASTNOSTI

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3

Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3 vii Obsah Místo úvodu trocha beletrie... 1 Kniha první: Počítačové viry z pohledu laika a mírně pokročilého uživatele 3 1. Definice a základní vlastnosti počítačového viru 3 Co je to počítačový virus?

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty Uživatelská příručka Určená pro produkty TrustPort Antivirus 2013 TrustPort Internet Security 2013 TrustPort Total Protection 2013 Datum revize: 19. 10. 2012 Copyright 2012, TrustPort, a.s., Všechna práva

Více

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií 2006 Jan Míka 2 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (IT) předpokládá uchazečovy základní znalosti z oblasti informačních technologií

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Shrnutí předcházející přednášky

Shrnutí předcházející přednášky Shrnutí předcházející přednášky Vnější paměti použití, rozdělení podle principu záznamu Fyzická a logická struktura pevných disků a disket (boot sektor, FAT tabulka, kořenový adresář) CD, DVD, jejich kapacity

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Výhody programu: Hlavní funkce programu:

Výhody programu: Hlavní funkce programu: Správce IT patří ke špičce programů, které lze použít pro inventuru počítačů, nainstalovaného software a ostatní výpočetní techniky. Umožňuje poskytnout s minimálním úsilím okamžité výsledky. Instalace

Více