Informační a komunikační technologie O1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie O1."

Transkript

1 Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1

2 Obsah : ÚVOD Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů... 4 SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM Počítač jak vypadá? Základní jednotka Přídavné zařízení, typy připojení a konektory Základní deska - motherboard Procesor hlavní výkoná jednotka - CPU Paměť jednotky, bity a bajty Paměť základní informace a rozdělení Vnitřní paměť krátkodobá paměť Vnější paměť dlouhodobá paměť Monitor a grafická karta zobrazení informací Klávesnice, myš vstupní zařízení Tiskárny výstupní zařízení POŘÍZENÍ POČÍTAČE, VOLBY TYPU, KONFIGURACE, VOLBA DODAVATELE Pořízení počítače, konfigurace, volba dodavatele PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ Základní přehled a členění systémové programy Základní přehled a členění uživatelské programy Užitečné pojmy verze, upgrade, aktualizace, instalace, oem, OPERAČNÍ SYSTÉM Význam operačního systému základní software Historie a druhy operačních systémů Zavedení operačního systému start počítače Disková zařízení, formátování Soubory jak jsou uloženy data Soubory cvičení, poznej soubor podle koncovky Složka jak zachovat pořádek v počítači Cesta, Úplná cesta kde jsou má data Složka cvičení a opakování OCHRANA DAT PŘED JEJICH ZNEUŽITÍM Ochrana dat, zabezpečení počítače data mají cenu zlata Možné způsoby ztráty dat, zálohování data mají cenu zlata ANTIVIROVÁ OCHRANA POČÍTAČE Počítačové viry nebezpečí pro data a počítač Způsob napadení počítače kudy do počítače Antivirové programy nekonečný boj proti virům AVG 7.0 antivirový program

3 ÚVOD 1.hodina 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny Pravidla provozu odborné učebny : 1. Všechny závady a poškození nahlásí žáci neprodleně vyučujícímu 2. V počítačové učebně nekonzumovat jídlo a pití 3. Počítače zapínat až na pokyn učitele 4. Žáci nesmí provádět žádné zásahy do el. zapojení počítačů 5. Pokud se bude pracovat na počítači, na konci hodiny ukončit programy a PC vypnout. 6. Nošení programů, her, vlastních CD. Nejprve seznámit učitele s příslušným programem. 3

4 2.hodina 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů Informatika je matematická disciplína, zabývající se strukturou, zpracováním a využitím informací. Zpracováním informací se rozumí jejich získávání, ukládání, zobrazení, třídění a výběry, přenos atd. Informace je pak obsah sdělení, které snižuje neurčitost (entropii = neuspořádanost), neboli zvyšuje pravděpodobnost správného určení následků nějaké příčiny, nějaké události. Počítač je pak stroj, který slouží ke zpracování informací, tj. umožňuje jejich ukládání, třídění, přenos atd. Zdroje informací Informace získáváme vlastně neustále našimi smysly. Nejvíce zrakem, pak sluchem a dalšími smysly. Většinou však pojmem informace zúženě myslíme znalosti a intelektuální poznatky. Informační zdroje: Slovní sdělení (výklad ve škole, komunikace s ostatními lidmi, poslech rozhlasu atd.). Televize (slovní i obrazové sdělení). Knihy, časopisy a literatura vůbec. Získávání informací pomocí výpočetní techniky (Internet, CD disky s informacemi nejrůznějšího druhu). Počítač jako prostředek a jeho použití První počítače byly určeny na matematické výpočty nových zbraní a další vojenské aplikace. Hromadné rozšíření počítačů bylo umožněno vznikem databází (evidencí -účetnictví, mzdy, řízení výroby...), protože v této oblasti zpracování informací přinášely počítače velký finanční efekt, který zaplatil jejich vývoj. Teprve se vznikem mikropočítačů nastalo masové rozšíření počítačů mezi miliony uživatelů. Zpočátku bylo stále rozhodující zpracování dat (opět databáze, dále tabulkové procesory). Grafické možnosti počítačů způsobily, že se použití počítače rozšířilo ze stroje na zpracování informací na nástroj pro vyjádření tvořivých schopností člověka (textové editory, rastrové a vektorové grafické programy atd.). Vznik počítačových sítí se stal základem nasazení počítače jako prostředku týmové spolupráce, sdílení informací mezi lidmi v jednom podniku. Vývoj celosvětové počítačové sítě Internet způsobil, že dnes můžeme pomocí počítače v reálném čase komunikovat (slovem i obrazem) s kýmkoliv na světě. Můžeme také své informace nabídnout všem uživatelům Internetu a využívat téměř nekonečné množství informací, které na Internet umístili jiní lidé. Počítače se nacházejí v mnoha výrobcích, kde je na první pohled nevidíme. Opět se využívá jejich schopnost zpracovávat rychle informace (automobily, obráběcí stroje, domácí přístroje a elektronika; i mobilní telefony fungují díky počítačům...). Historie počítačů Období Velikost Z čeho Využití Vyráběné množství 40.léta haly elektronky vojenské účely jednotlivé kusy 50.léta místnosti tranzistory voj.účely, hromadné zpracování dat. malosériová výroba 60.léta skříně integrované hrom.zpr.dat, vědecké obvody výpočty sériová výroba 70.léta malé skříně lepší integrované široké využití v ekonomice a obvody vědě velkosériová výroba 80.léta proniká do všech oblastí krabice na hromadná mikroprocesor zpracovávání informací a stole přenosu informací velkovýroba 90.léta sešit A4 výkonnější mikroprocesor pronikl do všech oblastí zpracovávání informací a hromadně se vyskytuje ve školství a v domácnostech. hromadná velkovýroba, koncentrace firem 4

5 SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM 3.hodina 3. Počítač jak vypadá? Počítač : HARDWARE Části počítače : Paměť slouží k uložení dat a programu, podle kterého data zpracovává. Procesor (CPU) mozek vlastní výkonná část kde zpracování probíhá Vstupní zařízení slouží pro vkládání dat, programů a příkazů jimiž se vlastně počítač ovládá ( např.klávesnice) Výstupní zařízení slouží pro zobrazení výsledků práce Všechny části si musí předávat informace a signály a proto jsou propojeny soustavami vodičů, jímž se říká sběrnice. Všechny tyto součásti tvoří tzv. Technické vybavení počítače HARDWARE. I nejsložitější hardware bez příslušných programů, tedy bez příslušného programového vybavení SOFTWARE by byl k ničemu. Vstupní zařízení : Výstupní zařízení :

6 Architektura počítače : 1.Von Neumannova architektua 2.Hardwarská architektura 1.Von Neumannova architektura - Společná paměť pro instrukce a data, paměť je nejslabším (nejpomalejším) článkem 2. Hardwarská architektura - Rozdělená paměť, zvlášť pro instrukce (program), zvlášť pro data - Výšší rychlost a vyšší bezpečnost 6

7 4.hodina 4. Základní jednotka Hlavní části a jádrem počítače je základní jednotka. Je to vlastně taková krabice, ve které jsou umístěny veškeré důležité části počítače. Na čelní straně najdete tlačítko POWER (zapnutí počítače), RESET (opakovaný start operačního systému), TURBO (přepínač frekvence procesoru, u dnešních PC se už nevyskytuje), LOCK (zámek pomocí kterého lze uzamknout klávesnici ne vždy), šachty disketových jednotek a jednotek CDROM a dalších možných jednotek ( 5.25 mechanika, DVD, zálohovací pásková mechanika ) Na zadní straně systémové jednotky se nachází zásuvka pro připojení systémové jednotky do el.sítě, konektory pro zapojení monitoru, tiskárny, klávesnice, myši a dalších zařízení. Základní jednotka se vyrábí ve tvaru různě vysoké věže ( MiniTower, MidleTower, BigTower ) nebo ve tvaru ploché skříně, která se umístí pod monitor ( desktop ) Provedení zákl. jednotky : Mini tower Midle tower Big Tower Desktop V základní jednotce je napevno zabudovaná základní deska (motherboard). Je to deska tištěných spojů do níž jsou zasazovány různé integrované obvody (procesor, paměť). Na základní desce je i několik vývodů sběrnic, které mají podobu zvláštních dlouhých zásuvek. Přes tyto vývody jsou na základní desku umisťovány rozšiřující desky-karty( grafická karta, síťová karta, zvuková karta a další..) Nezbytnou součástí základní jednotky je zdroj. Do zdroje se přivádí elektrická energie kabelem přímo ze zásuvky. Zdroj energii zpracuje a dále dodává o vhodném napětí do obvodů základní jednotky. Zdroj je chlazen ventilátorem. 7

8 Otázky : hod.2 1. Vysvětlete pojmy: informatika, informace, počítač. 2. Co je cílem informatiky? 3. Vyberte si jednu z disciplín patřících k informatice a vysvětlete předmět jejího zkoumání. 4. Kterým smyslem získává člověk nejvíce informací o okolí? 5. Proč vznikly první počítače? 6. Proč databáze umožnily rozšíření počítačů? 7. Kdy se počítače masově rozšířily? 8. Co umožňují grafické možnosti současného počítače? 9. Co umožnily počítačové sítě? 10. Co nám umožňuje Internet? 11. V jaké době byl vytvořen první počítač? a k jakému účelu? 12. Jak probíhal vývoj počítačů od roku 1945 do 90. let našeho století? 13. Co znamená zkratka PC? 14. Co to znamená, že počítače jsou mezi sebou kompatibilní? 15. Co je to a k čemu se používá notebook? hod.3 1. Televizi" u počítače se říká správně Z čeho se skládá počítačová sestava? 3. Text a povely zadáváme na..., počítač ovládáme pomocí Co je to hardware? 5. Co je to software? 6. Vyjmenujte alespoň 3 vstupní zařízení a 3 výstupní zařízení. 7. Mohu napsat dopis na počítači, na kterém není žádný software? Které programy obdržíme zdarma se systémem Windows 98 a co umožňují? 8. Která část počítače, obsahuje data, a která část obsahuje programy? 9. Lze ovládat počítač bez myši? 10. Pro zobrazení slouží díl počítače, který se jmenuje Zkratkou CPU označujeme část počítače, kterou nazýváme.. a její hlavní úlohou je. hod.4 1. Co je to základní jednotka? 2. K čemu slouží jednotlivá tlačítka a vypínače na vašem počítači? 3. Co ukazují svítící diody na vašem počítači? 4. Zapíná se monitor u vašeho počítače samostatně, nebo se zapne současně s počítačem? 5. Vypne se váš počítač sám (je ve skříni ATX), nebo ho musíte vypínat ručně? 6. Co se nachází na zadní straně základní jednotky? 7. Co se skrývá pod označením motherboard? 8. Mohu si vybrat tvar základní jednotky? Pokud ano jaké mám možnosti. 9. Co umožňuje zvuková karta? Musí být v každém počítači. 10. Do jaké části počítače se přivádí el. energie? 8

9 5.hodina 5. Přídavné zařízení, typy připojení a konektory Vedle základních zařízení, která jsou nutná pro provoz počítače (klávesnice a myš), lze k počítači připojit i další zařízení. Přídavná zařízení : fotoaparát videokamera web kamera reproduktory volant data projektor scanner joystick myš tiskárna klávesnice Tiskárna vytisknout textové nebo grafické výstupy z počítače na papír nebo jiný tiskový materiál. Joystisk - může mít tvar páky nebo volantu a slouží ke hraní počítačových her. Reproduktory (sluchátka) umožňují přehrát zvuk z počítače. Digitální fotoaparát pracuje jako běžný fotoaparát, ale je možno přenést obrázek přímo do počítače pro další úpravu. Web kamera pracuje jako kamera, ovšem s nižším rozlišením. Používá se při on-line komunikaci chatu. Videokamera připojením můžeme do počítače, náhrát video a dále s ním pracovat. Data projektor zařízení, umožňující zobrazit plochu obrazovky na zdi umístěné plátno. Často využíváno při prezentacích. Scanner toto zařízení umožňuje sejmout obrázek z listu papíru, časopisu nebo knihy a převést jej do podoby v počítači kde je sním možno dále pracovat. 9

10 Připojení zařízení : Otvorům, které se nacházejí na zadní stěně počítače (základní jednotky), se říká porty. To, co se do těchto portů zasouvá, se většinou označuje jako konektor. Ten je umístěn na konci kabelu vedoucího od určitého zařízení (např. od monitoru, klávesnice, myši apod.). Většina portů je určena pro připojení určitého typu zařízení. Například paralelní port (LPT port) slouží k připojení tiskárny nebo skeneru. Jen málokdy se tento port používá k něčemu jinému. Sériový port slouží k připojení myši nebo externího modemu apod. Na druhé straně existuje univerzální port, který slouží k připojení celé řady různých zařízení. Jde o tzv. USB port (Universal - Seriál Bus), který je určen pro připojení klávesnice, myši, tiskárny, skeneru apod. (musí ale jít o tzv. USB zařízení tj. o zařízení, která jsou pro USB port určena). Zadní strana základní jednotky : A - Síťová zásuvka. Síťová zásuvka slouží k připojení počítače do elektrické sítě. B - Síťová zásuvka pro monitor. Z této zásuvky je monitor napájen elektrickou energií. Ne všechny monitory však tuto zásuvku využívají. Některé se připojují do elektrické sítě přímo. C - Dva PS/2 porty. PS/2 port slouží k připojení myši nebo klávesnice. D - Dva USB porty. USB port je univerzální port, ke kterému lze připojit celou řadu různých zařízení (myš, klávesnici, tiskárnu, skener atd.). E - Sériový port. Sériový port se často označuje zkratkou COM. Slouží k připojení myši nebo externího modemu. F - Paralelní port. Paralelní port se často označuje zkratkou LPT. Nejčastěji se používá k připojení tiskárny a skeneru. G - pro monitor. Tento port slouží k připojení monitoru. Velikostí je podobný sériovému portu. Na rozdíl od něj však obsahuje 15 malých otvorů (sériový port má 9 drátků") H Audioporty. Jsou většinou tři a jsou určeny pro připojení reproduktorů, mikrofonu a externího zvukového zařízení (např. magnetofonu). zelený výstup, modrý vstup, červený - mikrofon CH - Game port. Game port se často označuje také jako joystick port. Slouží nejen k připojení joysticku, ale například i k připojení tzv. MIDI kláves. I - Druhý sériový port. Počítač většinou obsahuje dva sériové porty. Ten druhý se označuje jako C0M2 (první jako C0M1). Lze ho použít k připojení myši nebo externího modemu. J - Na tomto obrázku je druhý sériový port (I) umístěn na tzv. rozšiřovací kartě. K - Ventilátor. Ventilátor slouží k chlazení vnitřku počítače. Součástky uvnitř počítače (hlavně procesor) se při práci výrazně zahřívají, a proto je nutné je chladit. 10

11 Konektory : Konektor monitoru. Kabel vedoucí z monitoru je zakončen tímto konektorem. Na zadní stěně počítače se zasouvá do portu pro monitor (viz G). Nezapomeňte utáhnout šroubky (zabráníte tak nechtěnému vytržení konektoru). Z počítače do monitoru se po monitorovém kabelu dostává obraz. Konektor od klávesnice. Tento konektor je umístěn na kabelu vedoucím z klávesnice. Zasunuje se do příslušného portu na zadní stěně počítače (na našem obrázku tento port není, vyskytuje se především u starších typů počítačů). Sítový konektor. Síťový konektor naleznete na kabelu, který je zasunut do elektrické sítě. Po tomto kabelu je do počítače dodávána elektrická energie. Síťový konektor se zasouvá do síťového portu, umístěného na zadní straně počítači (viz A). USB konektor. USB konektor je umístěn na konci kabelu vedoucího z určitého zařízení (může jít např. o myš, klávesnici, tiskárnu, skener atd). USB konektor se zasouvá do USB portu, umístěného na zadní straně počítače (viz D). LPT konektor. LPT konektor je umístěn na kabelu vedoucím z tiskárny. Zasouvá se do paralelního portu na zadní stěně počítače (viz F). Nezapomeňte utáhnout šroubky (zabráníte tak nechtěnému vytržení konektoru). Z počítače do tiskárny se po kabelu dostávají data. Konektor PS/2. Tento konektor je umístěn na kabelu vedoucím z myši nebo klávesnice (některé myši a klávesnice používají jiné typy konektorů). Konektor PS/2 se zasunuje do příslušného portu PS/2 na zadní stěně počítače (viz C). Sériový konektor. Tento konektor je umístěn na kabelu vedoucím z myši nebo z externího modemu (u novějších myší se tento konektor již příliš nepoužívá). Sériový konektor se zasunuje do sériového portu na zadní stěně počítače (viz E, I). Většina počítačů obsahuje dva sériové porty (označované C0M1 ac0m2). Konektor centronics. Konektor centronics je umístěn na opačném konci paralelního kabelu (zasunuje se do tiskárny). Nezapomeňte zajistit konektor pomocí drátků (zabráníte tak nechtěnému vytržení konektoru). Redukce Redukce je malé zařízení, které slouží k přeměně" jednoho konektoru na jiný. Jestliže například chcete připojit myš s konektorem PS/2 ke staršímu počítači (kde není port PS/2, ale kde je volný port sériový), můžete použít tzv. redukci. Musí jít o takovou redukci, která na jednom konci obsahuje port PS/2 a na konci druhém sériový konektor (viz obrázek). redukce PS2 na COM redukce - USB na PS2 11

12 6.hodina 6. Základní deska - motherboard V základní jednotce je napevno zabudovaná základní deska (motherboard). Je to deska tištěných spojů do níž jsou zasazovány různé integrované obvody (procesor, paměť). Na základní desce je i několik vývodů sběrnic, které mají podobu zvláštních dlouhých zásuvek. Přes tyto vývody jsou na základní desku umisťovány rozšiřující desky-karty( grafická karta, síťová karta, zvuková karta a další..). Pomocí kabelů s k ní připojují veškeré disky. Na základní je také umístěna rychlá vyrovnávací paměť (CACHE), která vyrovnává rychlost procesoru a operační paměti. Základní deska je důležitý a poměrně drahý díl počítače. Grafická karta Zvuková karta Síťová karta Televizní karta a jiné. PCI slot AGP slot Audio porty 2 x PS2 Procesor Operační paměť Disketová mechanika CD a DVD mechanika Pevný disk 12

13 V dnesni době je většina zařízení ( grafická karta, zvuková karta, síťová karta ) implementována na základní desku. Porty těchto zařízení jsou umístěny na boku základní desky. (viz obrázek) Pokud uživatel požaduje kvalitnější grafickou, zvukovou nebo jinou kartu, než která je součástí základní desky, pořídí si tuto kartu v podobě přídavné karty do slotu PCI nebo grafickou do AGP slotu. Pohled z boku : PS2 port klávesnice PS2 port myši USB porty Paraelní port - LPT Sériový port COM1 Síťový port RJ45 Audio port - výstup Audio port - mikrofon Audio port - vstup 13

14 7.hodina 7. Procesor hlavní výkoná jednotka - CPU Procesor je hlavní součástka počítače (mozek), která vykonává všechny jeho činnosti. Je to elektronická a velice složitá součástka. Procesor CPU (Centrální procesorová jednotka) je hlavní částí počítače, která zpracovává data a řídí jejich přenos. Procesor je součástka, která dokáže vykonat matematické operace v minimálním čase. Do procesoru vstupují instrukce a data z paměti, podle instrukcí jsou zde data zpracovávána a výsledky se opět ukládají do paměti. ( operační paměti ) Procesor : Chladič procesoru : Kvalita (rychlost) procesoru je dána architekturou (typem), tj. jak dobře je vyroben a jeho frekvencí (taktem). Na frekvenci závisí kolik je schopen vykonat operací za 1 vteřinu. Př. Pentium III 500 MHz znamená typ Pentium III a takt 500 Mhz ( 500 mil. op. /s ) Většinou platí, že novější typy pracují i na vyšším taktu. V současné době jsou na špici vývoje a výroby dvě firmy. Firma INTEL a AMD. Procesor se při práci hodně zahřívá a proto musí být chlazen. Na procesor se umisťuje chladič procesoru. Chladič se skládá z pasivní části (žebrování) a aktivní (větráček). Typy prcesorů : Intel Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, Intel Celeron ( takt cca 2 3 GHz) AMD AMD Sempron, AMD AthlonXP, AMD Athlon64 ( takt cca 2-3 Ghz) Vývoj procesorů jde nezadržitelně dopředu a brzo se můžeme dočkat procesorů s daleko vyšší taktovací frekvencí a lepším typem. Výběr procesoru ovlivňuje i výběr základní desky. Při kopi počítače je třeba sledovat výkon procesoru vzhledem k jeho ceně a plánovanému využití. Do kanceláře stačí slabší procesor, na hry a poč. grafiku je třeba silný procesor. 14

15 hod.5 1. Jaké jsou nutná zařízení pro provoz počítače? 2. K čemu slouží zařízení nazvané scanner? 3. Pokud by jste používali počítač pouze na hry, jaké zařízení by jste k tomu potřebovali? 4. Musíte odstranit jedno zařízení u horního obrázku přídavná zařízení,které to bude a proč? 5. Vyberte jedno zařízení, ketré by jste chtěli mít u Vašeho počítače a proč? 6. Co je to port a konektor? 7. K jakým portům lze připojit myš? 8. K čemu slouží USB port? 9. Co jsou to audioporty? a jakou mají barvu? 10. K čemu slouží redukce? Uveďte příklad. 11. Jaké vlastnosti má multimediální počítač? Co obsahuje? 12. Je obtížné zapojit do počítače správně všechny kabely? Proč? hod.6 1. Co je to motherboard? 2. Co označuje zkratka CACHE? 3. Jmenujte dva integrované obvody, které jsou zasazovány přímo do základní desky. 4. Jmenujte dvě zařízení, které jsou k základní desce připojeny pomocí kabelu. 5. Co se skrývá pod značkou AGP a PCI. 6. Co zanmená, že grafická karta je součástí základní desky? 7. Jaké přídavné karty si uživatel může dokoupit do počítače? hod.7 1. Co označuje zkratka CPU? 2. Co je hlavním úkolem procesoru? 3. Která firma udává směr ve vývoji procesorů? Jak se jmenuje současná řada procesorů? 4. Co ovlivňuje rychlost procesoru? 5. Co znamená, že procesor vykoná 1000 mil.op. za s.? 6. Na jakou činnost je třeba nejvýkonější procesor. 7. Uveďte příklad označení procesoru. 8. Co je to pasivní a aktivní chlazení procesoru? 15

16 8.hodina 8. Paměť jednotky, bity a bajty Do počítače musí být zadán program a data které mají být zpracovány. Data mohou mít nejrůznější podobu ( čísla, písmena, obrázky, zvuky..) Instrukce i data jsou v počítači přeložena do dvojkových čísel, řeči jedniček a nul, které jediné počítač rozumí. Vlastní zpracování proběhne ve dvojkovém kódu a výsledek je opět převeden do podoby jíž člověk rozumí. Počítač tedy pracuje pouze s čísly 1 a 0 ( dvojková soustava ), všechny písmena, čísla, obrázky a zvuky jsou v počítači uložena jako různá seskupení 1 a 0. Hodnoty 0 a 1 jsou v počítači uchovávány v podobě elektrického napětí v příslušných klopných obvodech. ( 1 pod napětím, 0 bez napětí ). Těchto jednotlivých klopných obvodů je v počítači milióny a milióny. Jeden obvod představuje 1 bit ( 0 nebo 1 ), aby bylo možno pomocí těchto bitů zakódovat všechny instrukce a data musí být sdruženy do skupin nejčastěji po 8, 16, 32 a i více. Základní skupina 8 bitů se nazývá Byte (bajt) označujeme B Do jednoho Bajtu (osmice jednotlivých prvků) se dá zakódovat a uložit 2 8 to je 256 různých čísel. 1 bajt tedy může odpovídat 1 znaku abecedy. Nejmenší jednotka : 1 b (bit) = 0 nebo 1 Násobné jednotky : 1 B (bajt) = 8 b 1 KB (kilobajt) = 1024 B ( 2 10 B) 1 MB (megabajt) = KB = B ( 2 20 B) 1 GB (gigabajt) = MB = B ( 2 30 B) 16

17 9.hodina 9. Paměť základní informace a rozdělení Paměť je místo pro dočasné(krátkodobé) nebo trvalé(dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti. Paměť je opět součástka, která se připojuje k základní desce. Při výběru a koupi paměti je třeba brát v úvahu jejich parametry. Parametry pamětí : kapacita (množství dat, které je schopno pojmout) přístupová doba (doba, která udává za jak dlouho po vyžádání jsou data vybavována) přenosová rychlost (udává kolik dat je schopna daná paměť vydat za 1 sekundu) Rozdělení paměti : 1. Vnitřní paměť Slouží obvykle k krátkodobému uchování dat a instrukcí, které musí mít počítač(procesor) pohotově k dispozici. 2. Vnější pamět Slouží k dlouhodobému trvalému uložení dat. 17

18 10.hodina 10. Vnitřní paměť krátkodobá paměť Slouží obvykle ke krátkodobému uchování dat a instrukcí, které musí mít počítač(procesor) pohotově k dispozici. Vnitřní paměť sestává z hlavní paměti typu RAM a pomocných pamětí typu ROM. Hlavní paměť- RAM (operační paměť) Je rychlou pracovní pamětí, která spolupracuje přímo s procesorem. Procesor do ní může rychle zapisovat a číst. Do operační paměti se musí při zapnutí počítače načíst operační systém a z ostatních pamětí data s kterými má počítač právě pracovat. Procesor si potom z paměti načítá instrukce a data programů a při zpracování si do ní ukládá výsledky a mezivýsledky. Kapacita činí v současné době obvykle 256 MB,ale může činit i více. Paměť se dá doplňovat přidáváním paměťových modulů. Obecně platí čím více tím lépe. Počítač uchovává data v operační paměti pouze po dobu, kdy je zapnut. Po vypnutí data okamžitě zmizí a po opětovném zapnutí data zmizí. Pokud se mají data s operační paměti uchovat je třeba je před ukončením práce nahrát na vnější paměť. DDR SDRAM SIMM Operační paměť se umístí do slotu na základní desce. Vnitřní paměť-rom Tato paměť je pouze pro čtení. Její obsah je v ní pevně uložen, je neměnný a nezávislý na napájení. Tyto paměti nemívají velkou kapacitu obvykle 256 Kb. V paměti jsou uloženy data od výrobce nutné pro start počítače, které počítač získává těsně po zapnutí, kdy je jeho operační paměť ještě prázdná. ( např. programy pro počáteční kontrolu svých součástí ) Tato paměť je umístěna na základní desce. 18

19 11.hodina 11. Vnější paměť dlouhodobá paměť Slouží k dlouhodobému a trvalému uložení dat. Jsou daleko pomalejší než paměti vnitřní za to však umožňují dlouhodobé uchování velkých objemů dat a programů a to trvale i povypnutí počítače. Z vnější paměti (pevný disk) si počítač načítá operační systém a další potřebné programy a data. Do vnější paměti jsou naopak zase přehrávána data z paměti RAM, která chceme uchovat i po vypnutí. Jako vnější paměť slouží různá paměťová zařízení, které pracují s různými paměťovými médii. Druhy vnějších pamětí : paměť s pružným diskem 3,5 disketa ( 1.44 MB ) paměť s pružným diskem ZIP disketa ( 100 MB, 250 MB, 750 MB ) paměť s pevným diskem nevýměnné paměťové médium ( 80 GB 300 GB ) paměť s optickým diskem CD ROM ( 700 MB ) DVD ROM ( 4,6 GB ) USB Flash Disk ( 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB ) 1. Paměť s pružným diskem disketová mechanika Jedná se o paměť pracující s výměnným paměťovým médiem disketa. Záznam a čtení se provádí na principu magnetického záznamu. Tato metoda umožňuje data libovolně zapisovat, přepisovat, mazat a číst. Disketa se v mechanice roztočí rychlosti 360 ot./min. Před použitím musí být disketa nejprve naformátována. Formátování diskety je vlastně rozdělení plochy diskety na určité množství stejně velkých úseků do nichž pak budou data po skupinách ukládána. Nové diskety už většinou bývají naformátované. Pokud tak není musí se naformátovat použitím příkazu FORMAT A: Disketa 5.25 průměr 13 cm, kapacita 360 Kb, později 1.2 MB Disketa 3.5 průměr 9 cm, kapacita 720 Kb, později 1.44 MB disketová mechanika 3,5 disketa 1,44 MB Disketu je možno chránit proti zápisu otevřením otvoru v rohu diskety. S disketou zacházíme opatrně nedotýkáme se samotného kotouče, neohýbáme, nevystavovat velkým teplotám a mrazům, nesmí přijít do styku se zdrojem magnetizmu ZIP - disketová mechanika ZIP disketa 100 MB, 250 MB, 750 MB ZIP diskety nejsou tak rozšířeny jako 3,5 a dnes jsou vytlačeny USB Flash disky. 19

20 2. Paměť s pevným diskem hard disk Je vnější paměť počítače pracující s nevýměnným paměťovým médiem. Tímto médiem jsou kovové disky tloušťky asi 1 mm potažené z obou stran citlivou vrstvičkou magnetické látky, chráněné na povrchu tenkou vrstvičkou skla. Vlastní záznam či čtení dat probíhá na úplně stejném principu magnetického záznamu jako u disket. Oproti disketě kde je pouze jeden kotouček je pevného disku více kotoučků nad sebou. Rychlost otáčení je také mnohem vyšší u starších disků 3600 ot./min. u nových disků 7200 ot./min. Hlavičky které zapisují data se nedotýkají povrchu jako u disket, ale vznáší se nad povrchem v nepatrné vzdálenosti. Tím je povrch chráněn před opotřebením. Stejně jako u disket musí být disky před použitím naformátovány. Velikost úseků je opět 512 bajtů,ale počet stop je na každém disku daleko vyšší. Disk je uzavřen v kovovém pouzdře a je chráněn před prachem. Kovové pouzdro je obvykle namontováno v základní jednotce a není běžně přístupné. Může být však také uložen v přenosném šuplíku s kterým muže být přenesen na jiný počítač. Dnes již seženete disky o velikosti GB s rychlostí 7200 ot/min. hlavička zapisující na pevný disk místo pro připojení kabelu pro propojení se základní deskou místo pro připojení kabelu napájení 3. Paměť s optickým diskem Dnes je již každý počítač vybaven CD/DVD mechanikou, v které je možné přehrávat CD/DVD média. CD mechanika Jednotka pracuje s výměnným paměťovým médiem cédéčkem kompaktní disk. Data se na disk ukládají úplně na odlišném principu než u diskety a hard disku. Jedná se o optický záznam, protože je zapisován a čten světelným paprskem laseru. CD disk je disk z umělé hmoty o průměru 12 cm a tloušťce 1.2 mm. Data jsou zaznamenána pouze na jedné straně pod průhlednou ochranou vrstvou. disk 20

21 Druhy disků CD ROM 700 MB Disk s kapacitou až 700 MB. Data jsou na disku uložena trvale a nedají se mazat a měnit. Takovéto CD si uživatel kupuje nahrané. ( hudební CD, hry. ) CD-R 700 MB Dnes si můžete koupit prázdné CD-R (Compact disk recordable). Ty se od běžných disků odlišují svojí barvou a tím že nejsou nahrány přímo u výrobce, ale prodávají se prázdné. CD-R pak mohou být nahrány přímo u uživatele na jeho počítači ve zvláštní jednotce. Zápis se také provádí laserovým paprskem ale do povrchu se nevypalují prohlubně,ale pouze se mění jeho odrazové schopnosti. CD-RW 700 MB CD-RW je stejné jako CD-R pouze s možností opakovaného zápisu dat na disk. První CD byly snímány rychlostí 150 Kb/s ( 1x ), dnes již je standard snímání dat z CD rychlostí až 6Mb/s (40x). Vypalování CD-R a CD-RW disků se provádí rychlostí 1x 40x ( 150 kb/s 6 MB/s) DVD-R 4,7 GB DVD-(Digital Versatile Disc) se rozšiřuje od roku 1995, jedná se o všestranně použitelný disk s vysokou kapacitou 4,7 GB. Dnes se můžete setkat se dvěma formáty DVD-R a DVD+R DVD-RW 4,7 GB DVD-RW je stejné jako DVD-R pouze s možností opakovaného zápisu dat na disk Média CD-R CD-R printable DVD-RW CD-R spindl 4. USB Flash disk USB Flash disk je čistě elektronická součástka. Není potřeba žádná mechanika. USB flash disk se připojuje do USB portu na zádní stráně počítače. Kapacita USB Flash disku se pohybuje od 128 MB do 1024 MB. Data jdou libovolně mazat a zapisovat. Výhody : přenositelnost vysoká kapacita Také se dají sehnat USB Flash disky v podobě MP3 přehrávačů s výstupem na sluchátka. 21

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

ICT Informační a komunikační technologie

ICT Informační a komunikační technologie ICT Informační a komunikační technologie 1. ÚVOD Základní pojmy: Hardware-HW: technické vybavení počítače (PC) vše, na co mohu sáhnout Software-SW: programové vybavení počítače (PC) (nástroje pro práci

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností ÚVOD DO INFORMATIKY Informatika = matematická disciplína Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností Historie Počítačŧ: Základ položil John Von Neumann (

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 9 1 U k á z k a k n i h y

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software.

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. IVT 1.ročník, SVT 4. ročník 2. Osobní počítač vývoj, komponenty, software 2010/2011 02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. Osobní počítač (anglicky personal computer,

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Testové otázky 1: 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? 2) Skener je: 3) Kterou klávesou zapnete psaní velkých písmen na stálo?

Testové otázky 1: 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? 2) Skener je: 3) Kterou klávesou zapnete psaní velkých písmen na stálo? Testové otázky 1: 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a) jen vlastní tělo počítače, b) počítač s operačním systémem, c) počítač a veškerá zařízení, která mohou být k počítači připojena, d) jen pevný

Více

Vstupní zařízení. klávesnice myš skener pevný disk CD, DVD disketa USB disk mikrofon

Vstupní zařízení. klávesnice myš skener pevný disk CD, DVD disketa USB disk mikrofon Vývoj a druhy počítačů Historie 17. století mechanické kalkulátory 19. století děrné štítky (médium pro zápis programů) a mechanické počítače poháněné parou 1. pol. 20. století elektromechanické počítací

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

6. Klávesnice, myši a další vstupní zařízení

6. Klávesnice, myši a další vstupní zařízení Modul 1: Základní informace o počítačích 6. Klávesnice, myši a další vstupní zařízení Vstupní zařízení, se kterými se lze celkem běžně setkat jsou zejména klávesnice, myš, TouchPad, dále joystick, trackball,

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více