Informační a komunikační technologie O1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie O1."

Transkript

1 Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1

2 Obsah : ÚVOD Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů... 4 SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM Počítač jak vypadá? Základní jednotka Přídavné zařízení, typy připojení a konektory Základní deska - motherboard Procesor hlavní výkoná jednotka - CPU Paměť jednotky, bity a bajty Paměť základní informace a rozdělení Vnitřní paměť krátkodobá paměť Vnější paměť dlouhodobá paměť Monitor a grafická karta zobrazení informací Klávesnice, myš vstupní zařízení Tiskárny výstupní zařízení POŘÍZENÍ POČÍTAČE, VOLBY TYPU, KONFIGURACE, VOLBA DODAVATELE Pořízení počítače, konfigurace, volba dodavatele PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ Základní přehled a členění systémové programy Základní přehled a členění uživatelské programy Užitečné pojmy verze, upgrade, aktualizace, instalace, oem, OPERAČNÍ SYSTÉM Význam operačního systému základní software Historie a druhy operačních systémů Zavedení operačního systému start počítače Disková zařízení, formátování Soubory jak jsou uloženy data Soubory cvičení, poznej soubor podle koncovky Složka jak zachovat pořádek v počítači Cesta, Úplná cesta kde jsou má data Složka cvičení a opakování OCHRANA DAT PŘED JEJICH ZNEUŽITÍM Ochrana dat, zabezpečení počítače data mají cenu zlata Možné způsoby ztráty dat, zálohování data mají cenu zlata ANTIVIROVÁ OCHRANA POČÍTAČE Počítačové viry nebezpečí pro data a počítač Způsob napadení počítače kudy do počítače Antivirové programy nekonečný boj proti virům AVG 7.0 antivirový program

3 ÚVOD 1.hodina 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny Pravidla provozu odborné učebny : 1. Všechny závady a poškození nahlásí žáci neprodleně vyučujícímu 2. V počítačové učebně nekonzumovat jídlo a pití 3. Počítače zapínat až na pokyn učitele 4. Žáci nesmí provádět žádné zásahy do el. zapojení počítačů 5. Pokud se bude pracovat na počítači, na konci hodiny ukončit programy a PC vypnout. 6. Nošení programů, her, vlastních CD. Nejprve seznámit učitele s příslušným programem. 3

4 2.hodina 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů Informatika je matematická disciplína, zabývající se strukturou, zpracováním a využitím informací. Zpracováním informací se rozumí jejich získávání, ukládání, zobrazení, třídění a výběry, přenos atd. Informace je pak obsah sdělení, které snižuje neurčitost (entropii = neuspořádanost), neboli zvyšuje pravděpodobnost správného určení následků nějaké příčiny, nějaké události. Počítač je pak stroj, který slouží ke zpracování informací, tj. umožňuje jejich ukládání, třídění, přenos atd. Zdroje informací Informace získáváme vlastně neustále našimi smysly. Nejvíce zrakem, pak sluchem a dalšími smysly. Většinou však pojmem informace zúženě myslíme znalosti a intelektuální poznatky. Informační zdroje: Slovní sdělení (výklad ve škole, komunikace s ostatními lidmi, poslech rozhlasu atd.). Televize (slovní i obrazové sdělení). Knihy, časopisy a literatura vůbec. Získávání informací pomocí výpočetní techniky (Internet, CD disky s informacemi nejrůznějšího druhu). Počítač jako prostředek a jeho použití První počítače byly určeny na matematické výpočty nových zbraní a další vojenské aplikace. Hromadné rozšíření počítačů bylo umožněno vznikem databází (evidencí -účetnictví, mzdy, řízení výroby...), protože v této oblasti zpracování informací přinášely počítače velký finanční efekt, který zaplatil jejich vývoj. Teprve se vznikem mikropočítačů nastalo masové rozšíření počítačů mezi miliony uživatelů. Zpočátku bylo stále rozhodující zpracování dat (opět databáze, dále tabulkové procesory). Grafické možnosti počítačů způsobily, že se použití počítače rozšířilo ze stroje na zpracování informací na nástroj pro vyjádření tvořivých schopností člověka (textové editory, rastrové a vektorové grafické programy atd.). Vznik počítačových sítí se stal základem nasazení počítače jako prostředku týmové spolupráce, sdílení informací mezi lidmi v jednom podniku. Vývoj celosvětové počítačové sítě Internet způsobil, že dnes můžeme pomocí počítače v reálném čase komunikovat (slovem i obrazem) s kýmkoliv na světě. Můžeme také své informace nabídnout všem uživatelům Internetu a využívat téměř nekonečné množství informací, které na Internet umístili jiní lidé. Počítače se nacházejí v mnoha výrobcích, kde je na první pohled nevidíme. Opět se využívá jejich schopnost zpracovávat rychle informace (automobily, obráběcí stroje, domácí přístroje a elektronika; i mobilní telefony fungují díky počítačům...). Historie počítačů Období Velikost Z čeho Využití Vyráběné množství 40.léta haly elektronky vojenské účely jednotlivé kusy 50.léta místnosti tranzistory voj.účely, hromadné zpracování dat. malosériová výroba 60.léta skříně integrované hrom.zpr.dat, vědecké obvody výpočty sériová výroba 70.léta malé skříně lepší integrované široké využití v ekonomice a obvody vědě velkosériová výroba 80.léta proniká do všech oblastí krabice na hromadná mikroprocesor zpracovávání informací a stole přenosu informací velkovýroba 90.léta sešit A4 výkonnější mikroprocesor pronikl do všech oblastí zpracovávání informací a hromadně se vyskytuje ve školství a v domácnostech. hromadná velkovýroba, koncentrace firem 4

5 SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM 3.hodina 3. Počítač jak vypadá? Počítač : HARDWARE Části počítače : Paměť slouží k uložení dat a programu, podle kterého data zpracovává. Procesor (CPU) mozek vlastní výkonná část kde zpracování probíhá Vstupní zařízení slouží pro vkládání dat, programů a příkazů jimiž se vlastně počítač ovládá ( např.klávesnice) Výstupní zařízení slouží pro zobrazení výsledků práce Všechny části si musí předávat informace a signály a proto jsou propojeny soustavami vodičů, jímž se říká sběrnice. Všechny tyto součásti tvoří tzv. Technické vybavení počítače HARDWARE. I nejsložitější hardware bez příslušných programů, tedy bez příslušného programového vybavení SOFTWARE by byl k ničemu. Vstupní zařízení : Výstupní zařízení :

6 Architektura počítače : 1.Von Neumannova architektua 2.Hardwarská architektura 1.Von Neumannova architektura - Společná paměť pro instrukce a data, paměť je nejslabším (nejpomalejším) článkem 2. Hardwarská architektura - Rozdělená paměť, zvlášť pro instrukce (program), zvlášť pro data - Výšší rychlost a vyšší bezpečnost 6

7 4.hodina 4. Základní jednotka Hlavní části a jádrem počítače je základní jednotka. Je to vlastně taková krabice, ve které jsou umístěny veškeré důležité části počítače. Na čelní straně najdete tlačítko POWER (zapnutí počítače), RESET (opakovaný start operačního systému), TURBO (přepínač frekvence procesoru, u dnešních PC se už nevyskytuje), LOCK (zámek pomocí kterého lze uzamknout klávesnici ne vždy), šachty disketových jednotek a jednotek CDROM a dalších možných jednotek ( 5.25 mechanika, DVD, zálohovací pásková mechanika ) Na zadní straně systémové jednotky se nachází zásuvka pro připojení systémové jednotky do el.sítě, konektory pro zapojení monitoru, tiskárny, klávesnice, myši a dalších zařízení. Základní jednotka se vyrábí ve tvaru různě vysoké věže ( MiniTower, MidleTower, BigTower ) nebo ve tvaru ploché skříně, která se umístí pod monitor ( desktop ) Provedení zákl. jednotky : Mini tower Midle tower Big Tower Desktop V základní jednotce je napevno zabudovaná základní deska (motherboard). Je to deska tištěných spojů do níž jsou zasazovány různé integrované obvody (procesor, paměť). Na základní desce je i několik vývodů sběrnic, které mají podobu zvláštních dlouhých zásuvek. Přes tyto vývody jsou na základní desku umisťovány rozšiřující desky-karty( grafická karta, síťová karta, zvuková karta a další..) Nezbytnou součástí základní jednotky je zdroj. Do zdroje se přivádí elektrická energie kabelem přímo ze zásuvky. Zdroj energii zpracuje a dále dodává o vhodném napětí do obvodů základní jednotky. Zdroj je chlazen ventilátorem. 7

8 Otázky : hod.2 1. Vysvětlete pojmy: informatika, informace, počítač. 2. Co je cílem informatiky? 3. Vyberte si jednu z disciplín patřících k informatice a vysvětlete předmět jejího zkoumání. 4. Kterým smyslem získává člověk nejvíce informací o okolí? 5. Proč vznikly první počítače? 6. Proč databáze umožnily rozšíření počítačů? 7. Kdy se počítače masově rozšířily? 8. Co umožňují grafické možnosti současného počítače? 9. Co umožnily počítačové sítě? 10. Co nám umožňuje Internet? 11. V jaké době byl vytvořen první počítač? a k jakému účelu? 12. Jak probíhal vývoj počítačů od roku 1945 do 90. let našeho století? 13. Co znamená zkratka PC? 14. Co to znamená, že počítače jsou mezi sebou kompatibilní? 15. Co je to a k čemu se používá notebook? hod.3 1. Televizi" u počítače se říká správně Z čeho se skládá počítačová sestava? 3. Text a povely zadáváme na..., počítač ovládáme pomocí Co je to hardware? 5. Co je to software? 6. Vyjmenujte alespoň 3 vstupní zařízení a 3 výstupní zařízení. 7. Mohu napsat dopis na počítači, na kterém není žádný software? Které programy obdržíme zdarma se systémem Windows 98 a co umožňují? 8. Která část počítače, obsahuje data, a která část obsahuje programy? 9. Lze ovládat počítač bez myši? 10. Pro zobrazení slouží díl počítače, který se jmenuje Zkratkou CPU označujeme část počítače, kterou nazýváme.. a její hlavní úlohou je. hod.4 1. Co je to základní jednotka? 2. K čemu slouží jednotlivá tlačítka a vypínače na vašem počítači? 3. Co ukazují svítící diody na vašem počítači? 4. Zapíná se monitor u vašeho počítače samostatně, nebo se zapne současně s počítačem? 5. Vypne se váš počítač sám (je ve skříni ATX), nebo ho musíte vypínat ručně? 6. Co se nachází na zadní straně základní jednotky? 7. Co se skrývá pod označením motherboard? 8. Mohu si vybrat tvar základní jednotky? Pokud ano jaké mám možnosti. 9. Co umožňuje zvuková karta? Musí být v každém počítači. 10. Do jaké části počítače se přivádí el. energie? 8

9 5.hodina 5. Přídavné zařízení, typy připojení a konektory Vedle základních zařízení, která jsou nutná pro provoz počítače (klávesnice a myš), lze k počítači připojit i další zařízení. Přídavná zařízení : fotoaparát videokamera web kamera reproduktory volant data projektor scanner joystick myš tiskárna klávesnice Tiskárna vytisknout textové nebo grafické výstupy z počítače na papír nebo jiný tiskový materiál. Joystisk - může mít tvar páky nebo volantu a slouží ke hraní počítačových her. Reproduktory (sluchátka) umožňují přehrát zvuk z počítače. Digitální fotoaparát pracuje jako běžný fotoaparát, ale je možno přenést obrázek přímo do počítače pro další úpravu. Web kamera pracuje jako kamera, ovšem s nižším rozlišením. Používá se při on-line komunikaci chatu. Videokamera připojením můžeme do počítače, náhrát video a dále s ním pracovat. Data projektor zařízení, umožňující zobrazit plochu obrazovky na zdi umístěné plátno. Často využíváno při prezentacích. Scanner toto zařízení umožňuje sejmout obrázek z listu papíru, časopisu nebo knihy a převést jej do podoby v počítači kde je sním možno dále pracovat. 9

10 Připojení zařízení : Otvorům, které se nacházejí na zadní stěně počítače (základní jednotky), se říká porty. To, co se do těchto portů zasouvá, se většinou označuje jako konektor. Ten je umístěn na konci kabelu vedoucího od určitého zařízení (např. od monitoru, klávesnice, myši apod.). Většina portů je určena pro připojení určitého typu zařízení. Například paralelní port (LPT port) slouží k připojení tiskárny nebo skeneru. Jen málokdy se tento port používá k něčemu jinému. Sériový port slouží k připojení myši nebo externího modemu apod. Na druhé straně existuje univerzální port, který slouží k připojení celé řady různých zařízení. Jde o tzv. USB port (Universal - Seriál Bus), který je určen pro připojení klávesnice, myši, tiskárny, skeneru apod. (musí ale jít o tzv. USB zařízení tj. o zařízení, která jsou pro USB port určena). Zadní strana základní jednotky : A - Síťová zásuvka. Síťová zásuvka slouží k připojení počítače do elektrické sítě. B - Síťová zásuvka pro monitor. Z této zásuvky je monitor napájen elektrickou energií. Ne všechny monitory však tuto zásuvku využívají. Některé se připojují do elektrické sítě přímo. C - Dva PS/2 porty. PS/2 port slouží k připojení myši nebo klávesnice. D - Dva USB porty. USB port je univerzální port, ke kterému lze připojit celou řadu různých zařízení (myš, klávesnici, tiskárnu, skener atd.). E - Sériový port. Sériový port se často označuje zkratkou COM. Slouží k připojení myši nebo externího modemu. F - Paralelní port. Paralelní port se často označuje zkratkou LPT. Nejčastěji se používá k připojení tiskárny a skeneru. G - pro monitor. Tento port slouží k připojení monitoru. Velikostí je podobný sériovému portu. Na rozdíl od něj však obsahuje 15 malých otvorů (sériový port má 9 drátků") H Audioporty. Jsou většinou tři a jsou určeny pro připojení reproduktorů, mikrofonu a externího zvukového zařízení (např. magnetofonu). zelený výstup, modrý vstup, červený - mikrofon CH - Game port. Game port se často označuje také jako joystick port. Slouží nejen k připojení joysticku, ale například i k připojení tzv. MIDI kláves. I - Druhý sériový port. Počítač většinou obsahuje dva sériové porty. Ten druhý se označuje jako C0M2 (první jako C0M1). Lze ho použít k připojení myši nebo externího modemu. J - Na tomto obrázku je druhý sériový port (I) umístěn na tzv. rozšiřovací kartě. K - Ventilátor. Ventilátor slouží k chlazení vnitřku počítače. Součástky uvnitř počítače (hlavně procesor) se při práci výrazně zahřívají, a proto je nutné je chladit. 10

11 Konektory : Konektor monitoru. Kabel vedoucí z monitoru je zakončen tímto konektorem. Na zadní stěně počítače se zasouvá do portu pro monitor (viz G). Nezapomeňte utáhnout šroubky (zabráníte tak nechtěnému vytržení konektoru). Z počítače do monitoru se po monitorovém kabelu dostává obraz. Konektor od klávesnice. Tento konektor je umístěn na kabelu vedoucím z klávesnice. Zasunuje se do příslušného portu na zadní stěně počítače (na našem obrázku tento port není, vyskytuje se především u starších typů počítačů). Sítový konektor. Síťový konektor naleznete na kabelu, který je zasunut do elektrické sítě. Po tomto kabelu je do počítače dodávána elektrická energie. Síťový konektor se zasouvá do síťového portu, umístěného na zadní straně počítači (viz A). USB konektor. USB konektor je umístěn na konci kabelu vedoucího z určitého zařízení (může jít např. o myš, klávesnici, tiskárnu, skener atd). USB konektor se zasouvá do USB portu, umístěného na zadní straně počítače (viz D). LPT konektor. LPT konektor je umístěn na kabelu vedoucím z tiskárny. Zasouvá se do paralelního portu na zadní stěně počítače (viz F). Nezapomeňte utáhnout šroubky (zabráníte tak nechtěnému vytržení konektoru). Z počítače do tiskárny se po kabelu dostávají data. Konektor PS/2. Tento konektor je umístěn na kabelu vedoucím z myši nebo klávesnice (některé myši a klávesnice používají jiné typy konektorů). Konektor PS/2 se zasunuje do příslušného portu PS/2 na zadní stěně počítače (viz C). Sériový konektor. Tento konektor je umístěn na kabelu vedoucím z myši nebo z externího modemu (u novějších myší se tento konektor již příliš nepoužívá). Sériový konektor se zasunuje do sériového portu na zadní stěně počítače (viz E, I). Většina počítačů obsahuje dva sériové porty (označované C0M1 ac0m2). Konektor centronics. Konektor centronics je umístěn na opačném konci paralelního kabelu (zasunuje se do tiskárny). Nezapomeňte zajistit konektor pomocí drátků (zabráníte tak nechtěnému vytržení konektoru). Redukce Redukce je malé zařízení, které slouží k přeměně" jednoho konektoru na jiný. Jestliže například chcete připojit myš s konektorem PS/2 ke staršímu počítači (kde není port PS/2, ale kde je volný port sériový), můžete použít tzv. redukci. Musí jít o takovou redukci, která na jednom konci obsahuje port PS/2 a na konci druhém sériový konektor (viz obrázek). redukce PS2 na COM redukce - USB na PS2 11

12 6.hodina 6. Základní deska - motherboard V základní jednotce je napevno zabudovaná základní deska (motherboard). Je to deska tištěných spojů do níž jsou zasazovány různé integrované obvody (procesor, paměť). Na základní desce je i několik vývodů sběrnic, které mají podobu zvláštních dlouhých zásuvek. Přes tyto vývody jsou na základní desku umisťovány rozšiřující desky-karty( grafická karta, síťová karta, zvuková karta a další..). Pomocí kabelů s k ní připojují veškeré disky. Na základní je také umístěna rychlá vyrovnávací paměť (CACHE), která vyrovnává rychlost procesoru a operační paměti. Základní deska je důležitý a poměrně drahý díl počítače. Grafická karta Zvuková karta Síťová karta Televizní karta a jiné. PCI slot AGP slot Audio porty 2 x PS2 Procesor Operační paměť Disketová mechanika CD a DVD mechanika Pevný disk 12

13 V dnesni době je většina zařízení ( grafická karta, zvuková karta, síťová karta ) implementována na základní desku. Porty těchto zařízení jsou umístěny na boku základní desky. (viz obrázek) Pokud uživatel požaduje kvalitnější grafickou, zvukovou nebo jinou kartu, než která je součástí základní desky, pořídí si tuto kartu v podobě přídavné karty do slotu PCI nebo grafickou do AGP slotu. Pohled z boku : PS2 port klávesnice PS2 port myši USB porty Paraelní port - LPT Sériový port COM1 Síťový port RJ45 Audio port - výstup Audio port - mikrofon Audio port - vstup 13

14 7.hodina 7. Procesor hlavní výkoná jednotka - CPU Procesor je hlavní součástka počítače (mozek), která vykonává všechny jeho činnosti. Je to elektronická a velice složitá součástka. Procesor CPU (Centrální procesorová jednotka) je hlavní částí počítače, která zpracovává data a řídí jejich přenos. Procesor je součástka, která dokáže vykonat matematické operace v minimálním čase. Do procesoru vstupují instrukce a data z paměti, podle instrukcí jsou zde data zpracovávána a výsledky se opět ukládají do paměti. ( operační paměti ) Procesor : Chladič procesoru : Kvalita (rychlost) procesoru je dána architekturou (typem), tj. jak dobře je vyroben a jeho frekvencí (taktem). Na frekvenci závisí kolik je schopen vykonat operací za 1 vteřinu. Př. Pentium III 500 MHz znamená typ Pentium III a takt 500 Mhz ( 500 mil. op. /s ) Většinou platí, že novější typy pracují i na vyšším taktu. V současné době jsou na špici vývoje a výroby dvě firmy. Firma INTEL a AMD. Procesor se při práci hodně zahřívá a proto musí být chlazen. Na procesor se umisťuje chladič procesoru. Chladič se skládá z pasivní části (žebrování) a aktivní (větráček). Typy prcesorů : Intel Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, Intel Celeron ( takt cca 2 3 GHz) AMD AMD Sempron, AMD AthlonXP, AMD Athlon64 ( takt cca 2-3 Ghz) Vývoj procesorů jde nezadržitelně dopředu a brzo se můžeme dočkat procesorů s daleko vyšší taktovací frekvencí a lepším typem. Výběr procesoru ovlivňuje i výběr základní desky. Při kopi počítače je třeba sledovat výkon procesoru vzhledem k jeho ceně a plánovanému využití. Do kanceláře stačí slabší procesor, na hry a poč. grafiku je třeba silný procesor. 14

15 hod.5 1. Jaké jsou nutná zařízení pro provoz počítače? 2. K čemu slouží zařízení nazvané scanner? 3. Pokud by jste používali počítač pouze na hry, jaké zařízení by jste k tomu potřebovali? 4. Musíte odstranit jedno zařízení u horního obrázku přídavná zařízení,které to bude a proč? 5. Vyberte jedno zařízení, ketré by jste chtěli mít u Vašeho počítače a proč? 6. Co je to port a konektor? 7. K jakým portům lze připojit myš? 8. K čemu slouží USB port? 9. Co jsou to audioporty? a jakou mají barvu? 10. K čemu slouží redukce? Uveďte příklad. 11. Jaké vlastnosti má multimediální počítač? Co obsahuje? 12. Je obtížné zapojit do počítače správně všechny kabely? Proč? hod.6 1. Co je to motherboard? 2. Co označuje zkratka CACHE? 3. Jmenujte dva integrované obvody, které jsou zasazovány přímo do základní desky. 4. Jmenujte dvě zařízení, které jsou k základní desce připojeny pomocí kabelu. 5. Co se skrývá pod značkou AGP a PCI. 6. Co zanmená, že grafická karta je součástí základní desky? 7. Jaké přídavné karty si uživatel může dokoupit do počítače? hod.7 1. Co označuje zkratka CPU? 2. Co je hlavním úkolem procesoru? 3. Která firma udává směr ve vývoji procesorů? Jak se jmenuje současná řada procesorů? 4. Co ovlivňuje rychlost procesoru? 5. Co znamená, že procesor vykoná 1000 mil.op. za s.? 6. Na jakou činnost je třeba nejvýkonější procesor. 7. Uveďte příklad označení procesoru. 8. Co je to pasivní a aktivní chlazení procesoru? 15

16 8.hodina 8. Paměť jednotky, bity a bajty Do počítače musí být zadán program a data které mají být zpracovány. Data mohou mít nejrůznější podobu ( čísla, písmena, obrázky, zvuky..) Instrukce i data jsou v počítači přeložena do dvojkových čísel, řeči jedniček a nul, které jediné počítač rozumí. Vlastní zpracování proběhne ve dvojkovém kódu a výsledek je opět převeden do podoby jíž člověk rozumí. Počítač tedy pracuje pouze s čísly 1 a 0 ( dvojková soustava ), všechny písmena, čísla, obrázky a zvuky jsou v počítači uložena jako různá seskupení 1 a 0. Hodnoty 0 a 1 jsou v počítači uchovávány v podobě elektrického napětí v příslušných klopných obvodech. ( 1 pod napětím, 0 bez napětí ). Těchto jednotlivých klopných obvodů je v počítači milióny a milióny. Jeden obvod představuje 1 bit ( 0 nebo 1 ), aby bylo možno pomocí těchto bitů zakódovat všechny instrukce a data musí být sdruženy do skupin nejčastěji po 8, 16, 32 a i více. Základní skupina 8 bitů se nazývá Byte (bajt) označujeme B Do jednoho Bajtu (osmice jednotlivých prvků) se dá zakódovat a uložit 2 8 to je 256 různých čísel. 1 bajt tedy může odpovídat 1 znaku abecedy. Nejmenší jednotka : 1 b (bit) = 0 nebo 1 Násobné jednotky : 1 B (bajt) = 8 b 1 KB (kilobajt) = 1024 B ( 2 10 B) 1 MB (megabajt) = KB = B ( 2 20 B) 1 GB (gigabajt) = MB = B ( 2 30 B) 16

17 9.hodina 9. Paměť základní informace a rozdělení Paměť je místo pro dočasné(krátkodobé) nebo trvalé(dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti. Paměť je opět součástka, která se připojuje k základní desce. Při výběru a koupi paměti je třeba brát v úvahu jejich parametry. Parametry pamětí : kapacita (množství dat, které je schopno pojmout) přístupová doba (doba, která udává za jak dlouho po vyžádání jsou data vybavována) přenosová rychlost (udává kolik dat je schopna daná paměť vydat za 1 sekundu) Rozdělení paměti : 1. Vnitřní paměť Slouží obvykle k krátkodobému uchování dat a instrukcí, které musí mít počítač(procesor) pohotově k dispozici. 2. Vnější pamět Slouží k dlouhodobému trvalému uložení dat. 17

18 10.hodina 10. Vnitřní paměť krátkodobá paměť Slouží obvykle ke krátkodobému uchování dat a instrukcí, které musí mít počítač(procesor) pohotově k dispozici. Vnitřní paměť sestává z hlavní paměti typu RAM a pomocných pamětí typu ROM. Hlavní paměť- RAM (operační paměť) Je rychlou pracovní pamětí, která spolupracuje přímo s procesorem. Procesor do ní může rychle zapisovat a číst. Do operační paměti se musí při zapnutí počítače načíst operační systém a z ostatních pamětí data s kterými má počítač právě pracovat. Procesor si potom z paměti načítá instrukce a data programů a při zpracování si do ní ukládá výsledky a mezivýsledky. Kapacita činí v současné době obvykle 256 MB,ale může činit i více. Paměť se dá doplňovat přidáváním paměťových modulů. Obecně platí čím více tím lépe. Počítač uchovává data v operační paměti pouze po dobu, kdy je zapnut. Po vypnutí data okamžitě zmizí a po opětovném zapnutí data zmizí. Pokud se mají data s operační paměti uchovat je třeba je před ukončením práce nahrát na vnější paměť. DDR SDRAM SIMM Operační paměť se umístí do slotu na základní desce. Vnitřní paměť-rom Tato paměť je pouze pro čtení. Její obsah je v ní pevně uložen, je neměnný a nezávislý na napájení. Tyto paměti nemívají velkou kapacitu obvykle 256 Kb. V paměti jsou uloženy data od výrobce nutné pro start počítače, které počítač získává těsně po zapnutí, kdy je jeho operační paměť ještě prázdná. ( např. programy pro počáteční kontrolu svých součástí ) Tato paměť je umístěna na základní desce. 18

19 11.hodina 11. Vnější paměť dlouhodobá paměť Slouží k dlouhodobému a trvalému uložení dat. Jsou daleko pomalejší než paměti vnitřní za to však umožňují dlouhodobé uchování velkých objemů dat a programů a to trvale i povypnutí počítače. Z vnější paměti (pevný disk) si počítač načítá operační systém a další potřebné programy a data. Do vnější paměti jsou naopak zase přehrávána data z paměti RAM, která chceme uchovat i po vypnutí. Jako vnější paměť slouží různá paměťová zařízení, které pracují s různými paměťovými médii. Druhy vnějších pamětí : paměť s pružným diskem 3,5 disketa ( 1.44 MB ) paměť s pružným diskem ZIP disketa ( 100 MB, 250 MB, 750 MB ) paměť s pevným diskem nevýměnné paměťové médium ( 80 GB 300 GB ) paměť s optickým diskem CD ROM ( 700 MB ) DVD ROM ( 4,6 GB ) USB Flash Disk ( 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB ) 1. Paměť s pružným diskem disketová mechanika Jedná se o paměť pracující s výměnným paměťovým médiem disketa. Záznam a čtení se provádí na principu magnetického záznamu. Tato metoda umožňuje data libovolně zapisovat, přepisovat, mazat a číst. Disketa se v mechanice roztočí rychlosti 360 ot./min. Před použitím musí být disketa nejprve naformátována. Formátování diskety je vlastně rozdělení plochy diskety na určité množství stejně velkých úseků do nichž pak budou data po skupinách ukládána. Nové diskety už většinou bývají naformátované. Pokud tak není musí se naformátovat použitím příkazu FORMAT A: Disketa 5.25 průměr 13 cm, kapacita 360 Kb, později 1.2 MB Disketa 3.5 průměr 9 cm, kapacita 720 Kb, později 1.44 MB disketová mechanika 3,5 disketa 1,44 MB Disketu je možno chránit proti zápisu otevřením otvoru v rohu diskety. S disketou zacházíme opatrně nedotýkáme se samotného kotouče, neohýbáme, nevystavovat velkým teplotám a mrazům, nesmí přijít do styku se zdrojem magnetizmu ZIP - disketová mechanika ZIP disketa 100 MB, 250 MB, 750 MB ZIP diskety nejsou tak rozšířeny jako 3,5 a dnes jsou vytlačeny USB Flash disky. 19

20 2. Paměť s pevným diskem hard disk Je vnější paměť počítače pracující s nevýměnným paměťovým médiem. Tímto médiem jsou kovové disky tloušťky asi 1 mm potažené z obou stran citlivou vrstvičkou magnetické látky, chráněné na povrchu tenkou vrstvičkou skla. Vlastní záznam či čtení dat probíhá na úplně stejném principu magnetického záznamu jako u disket. Oproti disketě kde je pouze jeden kotouček je pevného disku více kotoučků nad sebou. Rychlost otáčení je také mnohem vyšší u starších disků 3600 ot./min. u nových disků 7200 ot./min. Hlavičky které zapisují data se nedotýkají povrchu jako u disket, ale vznáší se nad povrchem v nepatrné vzdálenosti. Tím je povrch chráněn před opotřebením. Stejně jako u disket musí být disky před použitím naformátovány. Velikost úseků je opět 512 bajtů,ale počet stop je na každém disku daleko vyšší. Disk je uzavřen v kovovém pouzdře a je chráněn před prachem. Kovové pouzdro je obvykle namontováno v základní jednotce a není běžně přístupné. Může být však také uložen v přenosném šuplíku s kterým muže být přenesen na jiný počítač. Dnes již seženete disky o velikosti GB s rychlostí 7200 ot/min. hlavička zapisující na pevný disk místo pro připojení kabelu pro propojení se základní deskou místo pro připojení kabelu napájení 3. Paměť s optickým diskem Dnes je již každý počítač vybaven CD/DVD mechanikou, v které je možné přehrávat CD/DVD média. CD mechanika Jednotka pracuje s výměnným paměťovým médiem cédéčkem kompaktní disk. Data se na disk ukládají úplně na odlišném principu než u diskety a hard disku. Jedná se o optický záznam, protože je zapisován a čten světelným paprskem laseru. CD disk je disk z umělé hmoty o průměru 12 cm a tloušťce 1.2 mm. Data jsou zaznamenána pouze na jedné straně pod průhlednou ochranou vrstvou. disk 20

21 Druhy disků CD ROM 700 MB Disk s kapacitou až 700 MB. Data jsou na disku uložena trvale a nedají se mazat a měnit. Takovéto CD si uživatel kupuje nahrané. ( hudební CD, hry. ) CD-R 700 MB Dnes si můžete koupit prázdné CD-R (Compact disk recordable). Ty se od běžných disků odlišují svojí barvou a tím že nejsou nahrány přímo u výrobce, ale prodávají se prázdné. CD-R pak mohou být nahrány přímo u uživatele na jeho počítači ve zvláštní jednotce. Zápis se také provádí laserovým paprskem ale do povrchu se nevypalují prohlubně,ale pouze se mění jeho odrazové schopnosti. CD-RW 700 MB CD-RW je stejné jako CD-R pouze s možností opakovaného zápisu dat na disk. První CD byly snímány rychlostí 150 Kb/s ( 1x ), dnes již je standard snímání dat z CD rychlostí až 6Mb/s (40x). Vypalování CD-R a CD-RW disků se provádí rychlostí 1x 40x ( 150 kb/s 6 MB/s) DVD-R 4,7 GB DVD-(Digital Versatile Disc) se rozšiřuje od roku 1995, jedná se o všestranně použitelný disk s vysokou kapacitou 4,7 GB. Dnes se můžete setkat se dvěma formáty DVD-R a DVD+R DVD-RW 4,7 GB DVD-RW je stejné jako DVD-R pouze s možností opakovaného zápisu dat na disk Média CD-R CD-R printable DVD-RW CD-R spindl 4. USB Flash disk USB Flash disk je čistě elektronická součástka. Není potřeba žádná mechanika. USB flash disk se připojuje do USB portu na zádní stráně počítače. Kapacita USB Flash disku se pohybuje od 128 MB do 1024 MB. Data jdou libovolně mazat a zapisovat. Výhody : přenositelnost vysoká kapacita Také se dají sehnat USB Flash disky v podobě MP3 přehrávačů s výstupem na sluchátka. 21

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 2000-7. Obsah 1 Pojmy Informatika a ICT...

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci 2012. Obsah 1 Pojmy informatika

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností ÚVOD DO INFORMATIKY Informatika = matematická disciplína Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností Historie Počítačŧ: Základ položil John Von Neumann (

Více

Základy informačních technologií

Základy informačních technologií Základy informačních technologií Příručka pro žáky základní škol, studenty víceletých gymnázií a účastníky počítačových kurzů Projekt č. CZ. 1.07/1.1.03/01.0057 Letohradské soukromé gymnázium Zpracoval:

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Hardware Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. DAVID URBÁNEK TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ESF NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI PODPOROU ZAMĚSTNATELNOSTI,

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

- Stolní počítač, laptop, tablet vysvětlení rozdílů. - Operační systémy, kancelářský SW, placené a volné programy

- Stolní počítač, laptop, tablet vysvětlení rozdílů. - Operační systémy, kancelářský SW, placené a volné programy UČEBNÍ TEXT PROGRAMU A3 POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST A) VSTUPNÍ ZNALOSTNÍ TEST 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI - Stolní počítač, laptop, tablet vysvětlení rozdílů - Operační systémy, kancelářský SW,

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více