Technické vybavení počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické vybavení počítače"

Transkript

1 1. konzultace Úvod do IT (kombinované studium) Technické vybavení počítače ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Architektura počítače PC Popis jednotlivých částí základní jednotky Procesor Paměť Sběrnice Porty Rozšiřující adaptéry

2 Princip činnosti Postupné zpracovávání informací na základě instrukcí (posloupnosti povelů). Vstupní informace Zpracování informace Výstupní informace Program

3 Hardware Veškeré technické vybavení počítače. Fyzická struktura počítače Zadání problému Zpracování Předání výsledků

4 Software Každé programové vybavení počítače, které je schopno pracovat na daném počítači. Program posloupnost instrukcí postup (algoritmus) zapsaný v některém programovacím jazyce

5 Pojem PC Historický vývoj VT: sálový počítač, minipočítač, mikropočítač Dnešní osobní počítač (personal computer) konstrukčně vychází z minipočítačů konce 70. let počítač kompatibilní se standardy IBM PC a Apple Macintosh základní konstrukce skládačka : základní deska s procesorem, pamětí a přídavnými kartami, vstupní a výstupní zařízení 1981 IBM PC, procesor 8088 (1987 konec určování standardů firmou IBM) architektura pro sběrnice ISA, sériový a paralelní port, standard VGA a XGA, rozhraní a řadiče pevných disků, zdroje, rozhraní pro klávesnici a myš IBM PC XT (8bitové) -> IBM PC AT (16, 32, dnes 64bitové)

6 Architektura PC Von Neumannovo schéma Základní jednotka

7 Von Neumanovo schéma Bylo navrženo 1945 Johnem von Neumannem (maďarský původ). Podle tohoto schématu se počítač skládá z pěti hlavních modulů: Operační paměť: slouží k uchování zpracovávaného programu, zpracovávaných dat a výsledků výpočtu. ALU Arithmetic-Logic Unit (aritmetickologická jednotka): jednotka provádějící veškeré aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky (pro aritmetické výpočty) a komparátory (pro porovnávání). Řadič: řídící jednotka, která řídí činnost všech částí počítače. Toto řízení je prováděno pomocí řídících signálů, které jsou zasílány jednotlivým modulům. Reakce na řídící signály, stavy jednotlivých modulů jsou naopak zasílány zpět řadiči pomocí stavových hlášení. Vstupní zařízení: zařízení určená pro vstup programu a dat. Výstupní zařízení: zařízení určená pro výstup výsledků, které program zpracoval.

8 Princip činnosti Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení umístí program (posloupnost operací instrukcí), který se bude vykonávat. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat Proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU. Tato jednotka je v průběhu výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti. Po skončení výpočtu (i dílčího) mohou být výsledky poslány na výstupní zařízení.

9 Odlišnosti dnešních počítačů Podle von Neumannova schématu počítač pracuje vždy nad jedním programem. Toto vede k velmi špatnému využití strojového času. Dnešní počítače zpracovávají paralelně více programů najednou tzv. multitasking. Počítač může disponovat i více než jedním procesorem. Počítač podle von Neumannova schématu pracoval pouze v tzv. diskrétním režimu (po spuštění programu není možnost komunikace). Existují vstupní / výstupní zařízení (I/O devices), která umožňují jak vstup, tak výstup dat (programu). Program se do paměti nemusí zavést celý, ale je možné zavést pouze jeho část a ostatní části zavádět až v případě potřeby.

10 Hlavní jednotka Základní deska (MB motherboard) Procesor Vnitřní paměť BIOS uložený v ROM (Read Only Memory) nebo flash RAM (Random Access Memory) CMOS paměť (Complementary Metal Oxide Semiconductor) nastavení PC, konfigurace HW Sběrnice pro p řenos dat Porty Permanentní paměť Pevný disk Optické disky, diskety? Ostatní rozšiřující karty (grafický, síťový, zvukový adaptér, )

11 Skříně PC Obvykle je součástí skříně napájecí zdroj a ventilátor. Napájecí zdroj usměrňuje a transformuje napětí z elektrické sítě 230 V na potřebná stejnosměrná napětí ± 5V, ± 12V, (popřípadě + 3.3V), která jsou použita k napájení základní desky a ostatních zařízení základní jednotky.

12 Na přední straně má každá skříň ovládací tlačítka a dvířka mechanik pro vkládání příslušných datových médií. Dále skříň obsahuje pozice pro umístění několika 3.5 a 5.25 zařízení, a na zadní straně vyvedené konektory portů (COM, LPT, USB, PS/2, aj.) pro komunikaci základní jednotky s periferiemi. Velmi užitečné bývá vyvedení některých konektorů na přední stranu skříně.

13 Velikosti skříní Různá provedení a velikosti Slimline, microtower postačují pro běžné kancelářské počítače, velmi omezený počet pozic (2 x 3,5 ), (1 2 x 5,25 ), problém s rozšířením. Minitower, Miditower Tower, bigtower (2 až 3 x 3,5 ), (4 až 5 x 5,25 ), určeno pro servery a náročné pracovní stanice

14

15 Skříně existují ve formátech AT (starší), ATX, BTX a ITX. Tento formát musí souhlasit s formátem základní desky, která je do skříně namontována.

16 Základní deska Základní deska (matiční deska, mainboard, motherboard) je jádrem osobního počítače. Je tvořena velkou deskou plošného spoje (přibližně 250 x 300 mm, v závislosti na typu základní desky), který je osazen velkým množstvím elektronických obvodů a konektorů, které slouží k připojení ostatních komponent k základní desce. Umožňuje propojit všechny důležité součásti osobního počítače. Je na ní osazena patice (slot nebo socket) pro zasunutí procesoru, sloty pro operační paměť, sloty pro rozšiřující adaptéry, konektory pro řadiče disků, BIOS, CMOS, čipset, propojky a přepínače pro nastavení některých parametrů základní desky, konektory portů (v případě ATX a BTX) a další subsystémy. Na některých levnějších základních deskách je integrován jeden nebo i více rozšiřujících adaptérů (grafika, zvuk, síť).

17 Čipset Určuje charakteristické parametry a funkce základní desky. Určuje, jaký procesor a paměť je možno na základní desku osadit. Zajišťuje komunikaci mezi procesorem, pamětí a ostatními periferiemi. Většinou je tvořen dvěmi čipy Northbridge (komunikace mezi rychlými částmi procesor, paměť a grafická karta) a Southbridge (komunikace PCI, USB a IDE). Sada integrovaných obvodů speciálně zkonstruovaná pro práci s konkrétním typem procesoru. Obvody čipové sady realizují funkce, jako např. řízení činnosti paměti DRAM i SRAM řízení činnosti jednotlivých sběrnic komunikace mezi sběrnicemi

18 ISA PCI AGP VGA Paralelní / sériový port USB + LAN Patice pro procesor Chip set SB + NB Paměťové sloty BIOS Záloha CMOS IDE FD Napájení

19 Moderní základní deska názorně

20 PCI Express

21 BTX základní deska

22 Instalace rozšiřujících adaptérů

23 Procesor (Central Processor Unit) Architektura (dnes 45 nm) Sada instrukcí (CISC Komplex Instruction Set Computer, většina dnešních PC, rozsáhlá sada složitých instrukcí, které ke svému provedení potřebují několik taktů procesoru; RISC Reduced Instruction Set Computer), v praxi n ěco mezi Sběrnice šířka interní sběrnice v bitech (šířka datové sběrnice množství najednou přenesených dat, šířka adresové sběrnice maximální adresovatelná paměť) Taktovací frekvence jedna ze základních charakteristik rychlosti procesoru, počet operací (!ne instrukcí!) za sekundu 1MHz= cyklů, dnes řádově v GHz Přerušení jedna z možností komunikace s okolím, dočasné přerušení právě vykonávaného procesu a obsloužení např. některé V/V operace Výrobce pro PC Intel, AMD,... dlouho nic... VIA ad.

24 Patice napojení na lokální sběrnici Chlazení dnes aktivní pomocí ventilátoru, pasivní omezeně u velmi starých procesorů a některých procesorů VIA Přetaktování provozování procesoru na vyšší frekvenci, než je oficiálně udaná rychlost, některé procesory toto neumožňují, ztráta záruky Vyrovnávací paměť (CACHE) L1 (součástí procesoru), L2, L3 procesor - RAM Matematický koprocesor (FPU Floating Point Unit) dnes integrovaná součást procesoru, provádí operace v plovoucí řádové čárce, snížení zátěže CPU Jak vzniká procesor - moderní výrobní technologie (http://www.svethardware.cz/art_doc-0153c5141a320803c12571ef003f6baf.html) Jak vzniká procesor aneb procesorová kuchařka (http://www.svethardware.cz/art_doc-67186a42fe81d194c12571df0040bfb6.html)

25 Vyrovnací paměť (cache) - Pomalý přístup do hlavní operační paměti - Nutnost použití rychlejších a dražších vyrovnávacích pamětí - Latence paměti (reakční doba) zpoždění, se kterým je paměť schopna dodat data (udávána v počtu cyklů), záleží na konstrukci a velikosti - Hierarchické uspořádání paměti - Registry nejrychlejší paměť, pouze pro uložení několika málo hodnot - L1 cache 8 až 32 kb - L2 cache 256 kb až 4 MB (Intel Core 2 Duo) - L3 cache pouze některé procesory až 3 MB (Itanium) - Operační paměť nejpomalejší, největší, nejlevnější - Vyšší výkon procesoru ovlivňuje: - Architektura procesoru - Množství vyrovnávací paměti - Rychlost operační paměti (nižší latence, vyšší propustnost) - Novější čipová sada - Rychlost FSB komunikace procesoru s pamětí a periferiemi - Rychlost a způsob připojení HD - Frekvence procesoru

26 Přehled procesorů AMD K7 Historické Pentium 133 AMD Phenom Core2Duo Přehled procesorů Intel (http://www.intel.com/cd/products/services/emea/ces/processors/ htm) Přehled procesorů AMD (http://www.amd.com/gb-uk/processors/productinformation/0,,30_118,00.html)

27 Z historie procesorů Dnes je výroba tranzistor na hranici fyzikálních možností. ů

28

29 Značení procesorů Dříve se používala v označení především pracovní frekvence. AMD (procesory pracují na nižších frekvencích) z marketingových důvodů přidávaly označení výkonu (např. Athlon XP [2167 MHz]). Současné procesory Core2Duo Core2Quad Core2Extreme Intel architektura Core2 AMD Sempron Athlon Phenom

30 Testovací SW - CPU Mark - 3DMark - Aquamark CPU - Sandra XII (2008) (System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant) - PC Mark 05 CPU - Super PI V čem se měří: - Dhrystone ALU udávaný v MIPS (milionech instrukcí za sekundu, rychlost CPU). Dhrystone ALU index je jen syntetický test, jenž se používá pouze k porovnání výsledku procesorů - Whetstone FPU udávaný v MFLOPS (miliony operací v plovoucí desetinné čárce za sekundu)

31 Problematika výkonnostních testů - Záleží na kvalitě testovacího SW (některý SW nedokáže správně využít dvoujádrových procesorů ani technologie Hyper-Threadingu) - Záleží na volbě testovacích aplikací (převod video a audio formátů, renderování náročné scény, náročné výpočty v plovoucí řádové čárce; PC hry spíše zatěžují grafický subsystém)

32

33 BIOS (Basic Input / Output System) ROM (Read Only memory), FLASH Základní programové vybavení každého PC Neodd ěliteln ě spjato s hardwarem BIOS, POST, zavaděč a spouštěč OS, SETUP Program přizpůsobený danému HW konkrétního počítače Poskytuje jednotné SW rozhraní pro konkrétní počítač a tím zabezpečuje snadnou přenositelnost ostatního SW Základní BIOS umístěn v ROM zákl. desky nebo ve flash Služby BIOSu, jsou používány OS a programátory aplikací Po vyvolání přerušení se provede příslušná obslužná rutina AMI, AWARD, PHOENIX

34 Paměť typu RAM Data o konfiguraci počítače CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Paměť typu RAM - informace, které nemohou být na disku ani v RAM Pro editaci slouží SETUP, umožňující konfiguraci počítače Zálohována baterií Integrace obvodu hodin reálného času do CMOS

35 RAM (Random Acces Memory) Paměť s náhodným přístupem, umožňuje čtení i zápis Hlavní paměť počítače (operační paměť) Nutnost napájení pro udržení informace Funkce a význam UPS Snadná výměna nebo doplnění nových modulů Kapacita dnešních pamětí, jednotky bit(b), Byte (B, KB, MB, GB, TB) Rychlost pamětí, vybavovací doba CACHE a zrychlování přístupu k informacím

36 Druhy pamětí RAM DRAM (Dynamic RAM) - starší PC pro Pentium, dva typy FastPage a EDO (Extended Data Out) ns SDRAM (Synchronous DRAM), pracují na frekvenci FSB - P II, P III, AMD starší procesory ns, 1.04 GB/s pro FSB 133 MHz RDRAM (Rambus DRAM) - přenos po obou hranách řídícího impulsu, šířka pouze 2B - speciální frekvence sběrnice 400, 800 MHZ ==> GB/s, při použití 2 kanálů 3.2 GB/s - používáno s porocesory Intel P4 a P3(Xeon), dnes opuštěná technologie

37 DDR (Double Data Rate) - přenos po obou hranách řídícího impulsu GB/s pro FSB 133 MHz - označované jako PC266 MHz, PC2100MB/s (PC333, PC400) - nyní používáno pro procesory Intel i AMD - dnes hlavní druh pamětí DDR2, DDR3, DDR4 - rychlejší druh paměti, moduly DDR a DDR2 jsou vzájemně nekompatibliní - jiná organizace v modulu - odlišné napájecí napětí (DDR: 2.5V, DDR2: 1.8V) - vyšší stabilita, nižší spotřeba a tepelné vyzařování (z důvodu nižšího napětí) GDDR - pro grafické karty, stejný princip

38 Moduly pamětí RAM SIMM Single Inline Memody Module (30 pin) [DRAM] - šířka 8 bitů, kapacity MB SIMM Single Inline Memody Module (72 pin) [DRAM] - šířka 32 bitů, kapacity 4 32 MB

39 DIMM Dual Inline Memody Module (168 pin) [SDRAM] - šířka 64 bitů, kapacity MB RIMM Rambus Inline Memory Module (184, 232 pin) [RDRAM] - šířka 16 bitů, kapacity MB

40 DDR DIMM Double Data Rate DIMM (184 pin) [DDR] - šířka 64 bitů, kapacity MB DDR2 (DDR-II) (240 pin) [DDR2] - šířka 64 bitů, kapacity MB, maximální frekvence 1600 MHz (dnes 667 MHz)

41 Dnes na trhu... Výrobci: SAMSUNG, BUFALLO, KINGSTOM (orient. ceny OK Computers) DIMM 128 MB, SDRAM, PC Kč DIMM 256 MB, SDRAM, PC Kč DDR 512 MB, PC 3200 (PC 400) 350 Kč DDR 1024 MB, PC 3200 (PC 400) 680 Kč Ceny pro pomalejší DDR PC 2700 (PC 333 jsou prakticky totožné) DDR2 512 MB, (PC 800) 270 Kč DDR MB, (PC 667) 300 Kč DDR3 512 MB, 1066 MHz, PC Kč DDR MB, 1066 MHz, PC Kč

42 Sběrnice Skupina vodičů, spojující jednotlivé součásti počítače Tři podsystémy datová sběrnice adresní sběrnice řídící sběrnice První počítače byly konstruovány okolo jedné jediné sběrnice Dnešní hierarchická sběrnicová struktura Lokální sběrnice Rozšiřovací sběrnice o ISA (osmibitová a 16 bitová), EISA o VL-BUS o PCI, AGP, AMR (Audio Modem Riser) o ACR (Advanced Communications Riser), CNR (Communication and Networking Riser) o SCSI o USB, IEEE 1394 o PCI Expres

43 PCI Express x16 (nahoře) PCI Express x1 (dole)

44 AGP Především pro grafické karty přestala brzo stačit přenosová rychlost a celkové možnosti PCI sběrnice. Proto firma Intel vytvořila AGP sběrnici (Accelerated Graphics Port), která je určena právě pro připojení grafické karty (videoakcelerátoru). Dnes je nahrazena PCI Express 16. verze AGP datová šířka takt přenosová rychlost dnešní výskyt AGP 1x 32 bitů 66 MHz 264 MB/s ne AGP 2x 32 bitů 66 MHz x2 528 MB/s na ústupu AGP 4x 32 bitů 66 MHz x MB/s ano AGP 8x 2112 MB/s ano

45 PCI 1993 (Intel) vznik sběrnice PCI (Peripheral Compinent Interconect), procesorově nezávislá. Využití: prakticky ve všech stolních počítačích a serverech s procesory x86, PowerPC, SPARC, Alpha atd. verze PCI datová šířka takt přenosová rychlost dnešní výskyt PCI-32/33 32 bitů MHz 132 MB/s nejběžnější sběrnice PCI-32/66 32 bitů 66 MHz 264 MB/s pracovní stanice a servery PCI-64/33 64 bitů MHz 264 MB/s pracovní stanice a servery PCI-64/66 64 bitů 66 MHz 528 MB/s pracovní stanice a servery

46 PCI Express - 3GIO = 3rd Generation I/O - Nová implementace PCI (Intel) - Založena na sériové rychlejší kominikaci - Dnes především pro grafické karty - 1 až 16x počet komunikačních linek - rychlost 250 MB/s (na jednu linku pro každý směr)

47 Porty Rozhraní mezi počítačem a externím zařízením Paralelní port (y)...lpt, 130 KB/s, možnost připojení více zařízení přenos dat po jednotlivých Bytech (bity jsou přenášeny paralelně) relativně rychlé, vhodné na krátkou vzdálenost většinou připojení tiskárny, scanneru, externí mechaniky CD... Sériový port (y)...com přenos jednotlivých bitů za sebou, 14 KB/s, délka kabelu 10 m kontrola parity připojení myši, modemu, komunikace mezi počítači po sériové lince... I/O adresy a přerušovací linka Konektory 9 a 25 pinů, redukce Mnoho současných nových počítačů porty COM a LPT neobsahuje

48 Další rozhraní - PS2 připojení klávesnice, popřípadě myši - USB rozhraní pro připojení zařízení ke sběrnici USB (skener, tiskárna, klávesnice) - 5 úrovní - v Mb/s nebo 12Mb/s, - v2 480 Mb/s zařízení - DNES NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ rozhraní - FireWire IEEE zařízení - S100 (98 Mb/s), S200 (196 Mb/s), S400 (396 Mb/s) - SCSI až 320 MB/s - 8 nebo 16 zařízení, délka kabelu 7 m - nikdy se výrazněji neprosadilo mimo serverová řešení, dnes na ústupu

49 Grafický adaptér Videokarta část výstupního zařízení, které se stará o zobrazování informací na monitoru Textový a grafický mód Mono, CGA, VGA, SVGA, XGA Grafické rozlišení (až 2048 x 1536 x 16 mil. barev) Obnovovací frekvence Video paměť využívání RAM vlastní paměťové čipy vliv velikosti paměti na rozlišení a barevnou hloubku Urychlovače (akcelerátory) zobrazování informací ASUS, GigaByte, ATI, Matrox, QDI, Saphire, 3DLabs, PNY grafický čip: ATI Radeon, nvidia GeForce, Matrox energetická náročnost (výkonný zdroj + chlazení) 32 MB 1 GB 700 Kč 10 tis. Kč (profi více) konektory: VGA, Cinch, S-Video (+HDTV), DVI (2x)

50 Grafický adaptér

51 Grafický adaptér

52 TV karta Televizní tuner je počítačová komponenta, která se stará o dekódování televizního signálu na počítačový a naopak. Může být nedílnou součástí grafické karty (jako např. ATI All In Wonder) nebo na zvláštní kartě, která se s grafickou kartou propojuje daným způsobem kabelem, sběrnicí apod. Kromě promítání televizních kanálů na počítači se používají také k digitalizaci videosignálů (AVI, MPEG,...)

53 Ostatní rozšiřující adaptéry (karty) Zvuková karta digitalizace hudby, komponování, přehrávání základní parametry mono/stereo, vzorkovací frekvence, bitová hlouba SPDIF MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

54 Síťová karta - umožňuje připojení do sítě, zabezpečuje kódování dat, tak aby byly schopné přenosu koaxiálním, optickém, nebo jiném kabelu - dnes většinou PCI - konektory pro připojení k odpovídající kabeláži - rychlost sítě (10 M, 100 M, 1G) BNC (historie) RJ45

55 Síťová karta Bezdrátové PCI a PCMCIA řešení

56 Karta SCSI rozhraní možnost připojení až sedmi dalších zařízení vysoká rychlost Přídavná paměťová karta (Smart media, Compact Flash) Karta pro digitalizaci videa HW komprese videa Karta pro diskové pole RAID v případě potřeby přidání dalších disků, zvýšení kapacity, zvýšení bezpečnosti FireWire adaptér

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů. PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů. PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD HP PA-RISC Firma Hewlet Packard - velké servery (unix) Např.

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

Sbě b r ě n r i n ce

Sbě b r ě n r i n ce Sběrnice Sběrnice paralelní & sériové PCI, PCI-X PCI Express, USB Typ přenosu dat počet vodičů & způsob přenosu interní & externí ISA, PCI, PCI express & USB, FireWare Lokální & universální VL Bus PCI

Více

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery, notebooky, typicky s jedním procesorem, v případě serverů s až 128 procesory (např.

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky Informační a komunikační technologie POČÍTAČ Základní pojmy ( HW, SW, data, Bit a Byte) POČÍTAČ 1. Displej 2. Základní deska 3. CPU (mikroprocesor) 4. Paměť (RAM) 5. Přídavné

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR Složení počítače Složení počítače HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 1 -MONITOR 2 -ZÁKLADNÍ DESKA 3 -PROCESOR 4 -ATA/SATA KONEKTORY 5 -OPERAČNÍ PAMĚŤ 6 -ROZŠIŘUJÍÍ SLOTY 7

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň. SKŘÍŇ PC Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Obsah skříně PC Skříň PC je nejdůležitější částí PC sestavy. Bez ní by počítač nemohl pracovat. Jsou v ní umístěny další součástky hardwaru, které

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Komunikace procesoru s okolím

Komunikace procesoru s okolím Komunikace procesoru s okolím systémová sběrnice FSB charakteristika, komunikační modely rozšiřující sběrnice typy a jejich charakteristika rozhraní počítače typy portů a jejich charakteristika, integrace

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Vstup řetězce z klávesnice

Vstup řetězce z klávesnice Vstup řetězce z klávesnice Funkce DOSu 0xA vstup: DS:DX struktura co bude vyplněna řetězcem i jeho načtenou délkou Výstup: naplněná struktura formát struktury po byte: XX YY Z1 z2 Z3 ZX XX maximální délka

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX 27.11.17 0:22:06 ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX Cena celkem: 3 999 Kč (bez DPH: 3 305 Kč) Běžná cena: 4 399 Kč Ušetříte: 400 Kč Kód zboží: MBAS7759

Více

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě 1 Hardware Dvojková soustava Pro zápis čísel v počítači se používá dvojková soustava, kdy se jakékoliv číslo zapisuje jen pomocí nul (0 Voltů) a jedniček (5V). Např.: 9 10 =1001 2 nebo 75 10 =1001011 2

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy)

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy) Historie počítačů Historie počítačů se dělí do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů: Generace Rok Konfigurace

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů Výstavba PC Vývoj trhu osobních počítačů Osobní počítač? Sálový počítač (Mainframe) IBM System/370 model 168 (1972) Minipočítač DEC PDP-11/70 (1975) Od 60. let počítač byl buď velký sálový nebo mini, stroj,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks)

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks) Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Shrnutí předcházející přednášky

Shrnutí předcházející přednášky Shrnutí předcházející přednášky Von Neumannova architektura počítače, princip činnosti počítače, základníčásti, charakteristika operační paměti, CPU, řadiče, ALU, střadače, registrů Operační paměť - organizace,

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a prodej

Více

Chipsety AMD a jejich vlastnosti

Chipsety AMD a jejich vlastnosti Chipsety AMD a jejich vlastnosti Vysoká škola báňská TUO StanislavLuža luz019 Obsah Co je to chipset? funkce, užití northbridghe, southbridge Historická vsuvka vývoje AMD chipsetu Některé vlastnosti AMD

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Semestrální práce Úvod do architektury počítačů Základní deska (Motherboard)

Semestrální práce Úvod do architektury počítačů Základní deska (Motherboard) Semestrální práce Úvod do architektury počítačů Základní deska (Motherboard) Zadávající: Ing. Jan Polášek Vypracoval: Petr Bárta Obsah Úvod...3 Co je základní deska...4 Jaké prvky obsahuje...5 Velikost

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska

Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska Skříň většinou vyrobená z ocelového plechu s plastovým předním panelem, často se prodává s namontovaným zdrojem zdroj je ovšem vyměnitelný. Provedení:

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_05 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Hardware

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné (?) zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.5 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 25. 11. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk Procesory Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_825 1.11.2012 1 (CPU Central

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

5 990,- květen 2014 2 590,- 2 590,- ceník. HCOMP AMD 4000 Trinity. Záruka 2 roky možnost splátek. Doporučený software. Cena s DPH.

5 990,- květen 2014 2 590,- 2 590,- ceník. HCOMP AMD 4000 Trinity. Záruka 2 roky možnost splátek. Doporučený software. Cena s DPH. HCOMP AMD 4000 Trinity AMD HD7480 Procesor: AMD A4-X2 4000 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: MSI FM2-A55M - Základní deska osazená

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení Počítač jako elektronické, Číslicové Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1135_Počítač jako elektrornické, číslicové _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

ZÁKLADNÍ DESKA ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

ZÁKLADNÍ DESKA ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště ZÁKLADNÍ DESKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Základní deska Autor Mgr. Igor Osoha Datum 13. 10. 2013 Stupeň

Více

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL 29. 5. 2013 Aut 2 - výpočetní technika, kybernetika. Název zpracovaného celku: 8.3 Číslicové počítače 8.3.1 Schéma počítače John von Neumannovo

Více

Hardware. Přehled platforem podle procesorů. PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD

Hardware. Přehled platforem podle procesorů. PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD Hardware Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD HP PA-RISC Firma Hewlet Packard - velké servery (unix) Např. HP

Více

Hardware Základní pojmy. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp

Hardware Základní pojmy. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp Základní pojmy Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu:

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

AGP - Accelerated Graphics Port

AGP - Accelerated Graphics Port AGP - Accelerated Graphics Port Grafiku 3D a video bylo možné v jisté vývojové etapě techniky pracovních stanic provozovat pouze na kvalitních pracovních stanicích (cena 20 000 USD a více) - AGP představuje

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače V roce 1945 vystoupil na přednášce v USA matematik John von Neumann a představil architekturu samočinného univerzálního počítače (von Neumannova koncepce/schéma/architektura). Základy této koncepce se

Více

Projekt do informatiky

Projekt do informatiky Projekt do informatiky Hardware základní deska 12.3.2008 Jan Halámka VII.G Obsah Obsah...2 Základní informace...3 Paměť RAM...3 Rozšiřující sloty...3 Běžně používané konektory...4 Často integrovaná zařízení...4

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Úvod do programování a práce s počítačem 2 Úvod do programování a práce s počítačem 2 Typy paměti RWM, RAM (Read Write Memory, Random Access Memory) provádí se zápis i čtení závislost na napájecím napětí SRAM» statická» jednou zapsaná informace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 HARDWARE PC Fungování a složení počítačů IBM PC Mgr. Jana Kubcová

Více

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku.

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta je zařízení, které převádí signál z počítače,nuly

Více

5 990,- prosinec 2013 2 590,- 2 590,- ceník. HCOMP AMD 4000 Trinity. Záruka 2 roky možnost splátek. Doporučený software. Cena s DPH.

5 990,- prosinec 2013 2 590,- 2 590,- ceník. HCOMP AMD 4000 Trinity. Záruka 2 roky možnost splátek. Doporučený software. Cena s DPH. HCOMP 4000 Trinity 500 GB HD7480 Procesor: A4-X2 4000 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: MSI FM2-A55M - Základní deska osazená paticí

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

Z čeho se sběrnice skládá? Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma

Více

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Zobrazovací a zvuková soustava počítače Zobrazovací a zvuková soustava počítače textový a grafický režim grafická karta analogový a digitální zvuk zvuková karta Zobrazovací soustava Je jednou z nejdražších a energeticky nejnáročnějších částí

Více