Technické vybavení počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické vybavení počítače"

Transkript

1 1. konzultace Úvod do IT (kombinované studium) Technické vybavení počítače ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Architektura počítače PC Popis jednotlivých částí základní jednotky Procesor Paměť Sběrnice Porty Rozšiřující adaptéry

2 Princip činnosti Postupné zpracovávání informací na základě instrukcí (posloupnosti povelů). Vstupní informace Zpracování informace Výstupní informace Program

3 Hardware Veškeré technické vybavení počítače. Fyzická struktura počítače Zadání problému Zpracování Předání výsledků

4 Software Každé programové vybavení počítače, které je schopno pracovat na daném počítači. Program posloupnost instrukcí postup (algoritmus) zapsaný v některém programovacím jazyce

5 Pojem PC Historický vývoj VT: sálový počítač, minipočítač, mikropočítač Dnešní osobní počítač (personal computer) konstrukčně vychází z minipočítačů konce 70. let počítač kompatibilní se standardy IBM PC a Apple Macintosh základní konstrukce skládačka : základní deska s procesorem, pamětí a přídavnými kartami, vstupní a výstupní zařízení 1981 IBM PC, procesor 8088 (1987 konec určování standardů firmou IBM) architektura pro sběrnice ISA, sériový a paralelní port, standard VGA a XGA, rozhraní a řadiče pevných disků, zdroje, rozhraní pro klávesnici a myš IBM PC XT (8bitové) -> IBM PC AT (16, 32, dnes 64bitové)

6 Architektura PC Von Neumannovo schéma Základní jednotka

7 Von Neumanovo schéma Bylo navrženo 1945 Johnem von Neumannem (maďarský původ). Podle tohoto schématu se počítač skládá z pěti hlavních modulů: Operační paměť: slouží k uchování zpracovávaného programu, zpracovávaných dat a výsledků výpočtu. ALU Arithmetic-Logic Unit (aritmetickologická jednotka): jednotka provádějící veškeré aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky (pro aritmetické výpočty) a komparátory (pro porovnávání). Řadič: řídící jednotka, která řídí činnost všech částí počítače. Toto řízení je prováděno pomocí řídících signálů, které jsou zasílány jednotlivým modulům. Reakce na řídící signály, stavy jednotlivých modulů jsou naopak zasílány zpět řadiči pomocí stavových hlášení. Vstupní zařízení: zařízení určená pro vstup programu a dat. Výstupní zařízení: zařízení určená pro výstup výsledků, které program zpracoval.

8 Princip činnosti Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení umístí program (posloupnost operací instrukcí), který se bude vykonávat. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat Proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU. Tato jednotka je v průběhu výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti. Po skončení výpočtu (i dílčího) mohou být výsledky poslány na výstupní zařízení.

9 Odlišnosti dnešních počítačů Podle von Neumannova schématu počítač pracuje vždy nad jedním programem. Toto vede k velmi špatnému využití strojového času. Dnešní počítače zpracovávají paralelně více programů najednou tzv. multitasking. Počítač může disponovat i více než jedním procesorem. Počítač podle von Neumannova schématu pracoval pouze v tzv. diskrétním režimu (po spuštění programu není možnost komunikace). Existují vstupní / výstupní zařízení (I/O devices), která umožňují jak vstup, tak výstup dat (programu). Program se do paměti nemusí zavést celý, ale je možné zavést pouze jeho část a ostatní části zavádět až v případě potřeby.

10 Hlavní jednotka Základní deska (MB motherboard) Procesor Vnitřní paměť BIOS uložený v ROM (Read Only Memory) nebo flash RAM (Random Access Memory) CMOS paměť (Complementary Metal Oxide Semiconductor) nastavení PC, konfigurace HW Sběrnice pro p řenos dat Porty Permanentní paměť Pevný disk Optické disky, diskety? Ostatní rozšiřující karty (grafický, síťový, zvukový adaptér, )

11 Skříně PC Obvykle je součástí skříně napájecí zdroj a ventilátor. Napájecí zdroj usměrňuje a transformuje napětí z elektrické sítě 230 V na potřebná stejnosměrná napětí ± 5V, ± 12V, (popřípadě + 3.3V), která jsou použita k napájení základní desky a ostatních zařízení základní jednotky.

12 Na přední straně má každá skříň ovládací tlačítka a dvířka mechanik pro vkládání příslušných datových médií. Dále skříň obsahuje pozice pro umístění několika 3.5 a 5.25 zařízení, a na zadní straně vyvedené konektory portů (COM, LPT, USB, PS/2, aj.) pro komunikaci základní jednotky s periferiemi. Velmi užitečné bývá vyvedení některých konektorů na přední stranu skříně.

13 Velikosti skříní Různá provedení a velikosti Slimline, microtower postačují pro běžné kancelářské počítače, velmi omezený počet pozic (2 x 3,5 ), (1 2 x 5,25 ), problém s rozšířením. Minitower, Miditower Tower, bigtower (2 až 3 x 3,5 ), (4 až 5 x 5,25 ), určeno pro servery a náročné pracovní stanice

14

15 Skříně existují ve formátech AT (starší), ATX, BTX a ITX. Tento formát musí souhlasit s formátem základní desky, která je do skříně namontována.

16 Základní deska Základní deska (matiční deska, mainboard, motherboard) je jádrem osobního počítače. Je tvořena velkou deskou plošného spoje (přibližně 250 x 300 mm, v závislosti na typu základní desky), který je osazen velkým množstvím elektronických obvodů a konektorů, které slouží k připojení ostatních komponent k základní desce. Umožňuje propojit všechny důležité součásti osobního počítače. Je na ní osazena patice (slot nebo socket) pro zasunutí procesoru, sloty pro operační paměť, sloty pro rozšiřující adaptéry, konektory pro řadiče disků, BIOS, CMOS, čipset, propojky a přepínače pro nastavení některých parametrů základní desky, konektory portů (v případě ATX a BTX) a další subsystémy. Na některých levnějších základních deskách je integrován jeden nebo i více rozšiřujících adaptérů (grafika, zvuk, síť).

17 Čipset Určuje charakteristické parametry a funkce základní desky. Určuje, jaký procesor a paměť je možno na základní desku osadit. Zajišťuje komunikaci mezi procesorem, pamětí a ostatními periferiemi. Většinou je tvořen dvěmi čipy Northbridge (komunikace mezi rychlými částmi procesor, paměť a grafická karta) a Southbridge (komunikace PCI, USB a IDE). Sada integrovaných obvodů speciálně zkonstruovaná pro práci s konkrétním typem procesoru. Obvody čipové sady realizují funkce, jako např. řízení činnosti paměti DRAM i SRAM řízení činnosti jednotlivých sběrnic komunikace mezi sběrnicemi

18 ISA PCI AGP VGA Paralelní / sériový port USB + LAN Patice pro procesor Chip set SB + NB Paměťové sloty BIOS Záloha CMOS IDE FD Napájení

19 Moderní základní deska názorně

20 PCI Express

21 BTX základní deska

22 Instalace rozšiřujících adaptérů

23 Procesor (Central Processor Unit) Architektura (dnes 45 nm) Sada instrukcí (CISC Komplex Instruction Set Computer, většina dnešních PC, rozsáhlá sada složitých instrukcí, které ke svému provedení potřebují několik taktů procesoru; RISC Reduced Instruction Set Computer), v praxi n ěco mezi Sběrnice šířka interní sběrnice v bitech (šířka datové sběrnice množství najednou přenesených dat, šířka adresové sběrnice maximální adresovatelná paměť) Taktovací frekvence jedna ze základních charakteristik rychlosti procesoru, počet operací (!ne instrukcí!) za sekundu 1MHz= cyklů, dnes řádově v GHz Přerušení jedna z možností komunikace s okolím, dočasné přerušení právě vykonávaného procesu a obsloužení např. některé V/V operace Výrobce pro PC Intel, AMD,... dlouho nic... VIA ad.

24 Patice napojení na lokální sběrnici Chlazení dnes aktivní pomocí ventilátoru, pasivní omezeně u velmi starých procesorů a některých procesorů VIA Přetaktování provozování procesoru na vyšší frekvenci, než je oficiálně udaná rychlost, některé procesory toto neumožňují, ztráta záruky Vyrovnávací paměť (CACHE) L1 (součástí procesoru), L2, L3 procesor - RAM Matematický koprocesor (FPU Floating Point Unit) dnes integrovaná součást procesoru, provádí operace v plovoucí řádové čárce, snížení zátěže CPU Jak vzniká procesor - moderní výrobní technologie (http://www.svethardware.cz/art_doc-0153c5141a320803c12571ef003f6baf.html) Jak vzniká procesor aneb procesorová kuchařka (http://www.svethardware.cz/art_doc-67186a42fe81d194c12571df0040bfb6.html)

25 Vyrovnací paměť (cache) - Pomalý přístup do hlavní operační paměti - Nutnost použití rychlejších a dražších vyrovnávacích pamětí - Latence paměti (reakční doba) zpoždění, se kterým je paměť schopna dodat data (udávána v počtu cyklů), záleží na konstrukci a velikosti - Hierarchické uspořádání paměti - Registry nejrychlejší paměť, pouze pro uložení několika málo hodnot - L1 cache 8 až 32 kb - L2 cache 256 kb až 4 MB (Intel Core 2 Duo) - L3 cache pouze některé procesory až 3 MB (Itanium) - Operační paměť nejpomalejší, největší, nejlevnější - Vyšší výkon procesoru ovlivňuje: - Architektura procesoru - Množství vyrovnávací paměti - Rychlost operační paměti (nižší latence, vyšší propustnost) - Novější čipová sada - Rychlost FSB komunikace procesoru s pamětí a periferiemi - Rychlost a způsob připojení HD - Frekvence procesoru

26 Přehled procesorů AMD K7 Historické Pentium 133 AMD Phenom Core2Duo Přehled procesorů Intel (http://www.intel.com/cd/products/services/emea/ces/processors/ htm) Přehled procesorů AMD (http://www.amd.com/gb-uk/processors/productinformation/0,,30_118,00.html)

27 Z historie procesorů Dnes je výroba tranzistor na hranici fyzikálních možností. ů

28

29 Značení procesorů Dříve se používala v označení především pracovní frekvence. AMD (procesory pracují na nižších frekvencích) z marketingových důvodů přidávaly označení výkonu (např. Athlon XP [2167 MHz]). Současné procesory Core2Duo Core2Quad Core2Extreme Intel architektura Core2 AMD Sempron Athlon Phenom

30 Testovací SW - CPU Mark - 3DMark - Aquamark CPU - Sandra XII (2008) (System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant) - PC Mark 05 CPU - Super PI V čem se měří: - Dhrystone ALU udávaný v MIPS (milionech instrukcí za sekundu, rychlost CPU). Dhrystone ALU index je jen syntetický test, jenž se používá pouze k porovnání výsledku procesorů - Whetstone FPU udávaný v MFLOPS (miliony operací v plovoucí desetinné čárce za sekundu)

31 Problematika výkonnostních testů - Záleží na kvalitě testovacího SW (některý SW nedokáže správně využít dvoujádrových procesorů ani technologie Hyper-Threadingu) - Záleží na volbě testovacích aplikací (převod video a audio formátů, renderování náročné scény, náročné výpočty v plovoucí řádové čárce; PC hry spíše zatěžují grafický subsystém)

32

33 BIOS (Basic Input / Output System) ROM (Read Only memory), FLASH Základní programové vybavení každého PC Neodd ěliteln ě spjato s hardwarem BIOS, POST, zavaděč a spouštěč OS, SETUP Program přizpůsobený danému HW konkrétního počítače Poskytuje jednotné SW rozhraní pro konkrétní počítač a tím zabezpečuje snadnou přenositelnost ostatního SW Základní BIOS umístěn v ROM zákl. desky nebo ve flash Služby BIOSu, jsou používány OS a programátory aplikací Po vyvolání přerušení se provede příslušná obslužná rutina AMI, AWARD, PHOENIX

34 Paměť typu RAM Data o konfiguraci počítače CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Paměť typu RAM - informace, které nemohou být na disku ani v RAM Pro editaci slouží SETUP, umožňující konfiguraci počítače Zálohována baterií Integrace obvodu hodin reálného času do CMOS

35 RAM (Random Acces Memory) Paměť s náhodným přístupem, umožňuje čtení i zápis Hlavní paměť počítače (operační paměť) Nutnost napájení pro udržení informace Funkce a význam UPS Snadná výměna nebo doplnění nových modulů Kapacita dnešních pamětí, jednotky bit(b), Byte (B, KB, MB, GB, TB) Rychlost pamětí, vybavovací doba CACHE a zrychlování přístupu k informacím

36 Druhy pamětí RAM DRAM (Dynamic RAM) - starší PC pro Pentium, dva typy FastPage a EDO (Extended Data Out) ns SDRAM (Synchronous DRAM), pracují na frekvenci FSB - P II, P III, AMD starší procesory ns, 1.04 GB/s pro FSB 133 MHz RDRAM (Rambus DRAM) - přenos po obou hranách řídícího impulsu, šířka pouze 2B - speciální frekvence sběrnice 400, 800 MHZ ==> GB/s, při použití 2 kanálů 3.2 GB/s - používáno s porocesory Intel P4 a P3(Xeon), dnes opuštěná technologie

37 DDR (Double Data Rate) - přenos po obou hranách řídícího impulsu GB/s pro FSB 133 MHz - označované jako PC266 MHz, PC2100MB/s (PC333, PC400) - nyní používáno pro procesory Intel i AMD - dnes hlavní druh pamětí DDR2, DDR3, DDR4 - rychlejší druh paměti, moduly DDR a DDR2 jsou vzájemně nekompatibliní - jiná organizace v modulu - odlišné napájecí napětí (DDR: 2.5V, DDR2: 1.8V) - vyšší stabilita, nižší spotřeba a tepelné vyzařování (z důvodu nižšího napětí) GDDR - pro grafické karty, stejný princip

38 Moduly pamětí RAM SIMM Single Inline Memody Module (30 pin) [DRAM] - šířka 8 bitů, kapacity MB SIMM Single Inline Memody Module (72 pin) [DRAM] - šířka 32 bitů, kapacity 4 32 MB

39 DIMM Dual Inline Memody Module (168 pin) [SDRAM] - šířka 64 bitů, kapacity MB RIMM Rambus Inline Memory Module (184, 232 pin) [RDRAM] - šířka 16 bitů, kapacity MB

40 DDR DIMM Double Data Rate DIMM (184 pin) [DDR] - šířka 64 bitů, kapacity MB DDR2 (DDR-II) (240 pin) [DDR2] - šířka 64 bitů, kapacity MB, maximální frekvence 1600 MHz (dnes 667 MHz)

41 Dnes na trhu... Výrobci: SAMSUNG, BUFALLO, KINGSTOM (orient. ceny OK Computers) DIMM 128 MB, SDRAM, PC Kč DIMM 256 MB, SDRAM, PC Kč DDR 512 MB, PC 3200 (PC 400) 350 Kč DDR 1024 MB, PC 3200 (PC 400) 680 Kč Ceny pro pomalejší DDR PC 2700 (PC 333 jsou prakticky totožné) DDR2 512 MB, (PC 800) 270 Kč DDR MB, (PC 667) 300 Kč DDR3 512 MB, 1066 MHz, PC Kč DDR MB, 1066 MHz, PC Kč

42 Sběrnice Skupina vodičů, spojující jednotlivé součásti počítače Tři podsystémy datová sběrnice adresní sběrnice řídící sběrnice První počítače byly konstruovány okolo jedné jediné sběrnice Dnešní hierarchická sběrnicová struktura Lokální sběrnice Rozšiřovací sběrnice o ISA (osmibitová a 16 bitová), EISA o VL-BUS o PCI, AGP, AMR (Audio Modem Riser) o ACR (Advanced Communications Riser), CNR (Communication and Networking Riser) o SCSI o USB, IEEE 1394 o PCI Expres

43 PCI Express x16 (nahoře) PCI Express x1 (dole)

44 AGP Především pro grafické karty přestala brzo stačit přenosová rychlost a celkové možnosti PCI sběrnice. Proto firma Intel vytvořila AGP sběrnici (Accelerated Graphics Port), která je určena právě pro připojení grafické karty (videoakcelerátoru). Dnes je nahrazena PCI Express 16. verze AGP datová šířka takt přenosová rychlost dnešní výskyt AGP 1x 32 bitů 66 MHz 264 MB/s ne AGP 2x 32 bitů 66 MHz x2 528 MB/s na ústupu AGP 4x 32 bitů 66 MHz x MB/s ano AGP 8x 2112 MB/s ano

45 PCI 1993 (Intel) vznik sběrnice PCI (Peripheral Compinent Interconect), procesorově nezávislá. Využití: prakticky ve všech stolních počítačích a serverech s procesory x86, PowerPC, SPARC, Alpha atd. verze PCI datová šířka takt přenosová rychlost dnešní výskyt PCI-32/33 32 bitů MHz 132 MB/s nejběžnější sběrnice PCI-32/66 32 bitů 66 MHz 264 MB/s pracovní stanice a servery PCI-64/33 64 bitů MHz 264 MB/s pracovní stanice a servery PCI-64/66 64 bitů 66 MHz 528 MB/s pracovní stanice a servery

46 PCI Express - 3GIO = 3rd Generation I/O - Nová implementace PCI (Intel) - Založena na sériové rychlejší kominikaci - Dnes především pro grafické karty - 1 až 16x počet komunikačních linek - rychlost 250 MB/s (na jednu linku pro každý směr)

47 Porty Rozhraní mezi počítačem a externím zařízením Paralelní port (y)...lpt, 130 KB/s, možnost připojení více zařízení přenos dat po jednotlivých Bytech (bity jsou přenášeny paralelně) relativně rychlé, vhodné na krátkou vzdálenost většinou připojení tiskárny, scanneru, externí mechaniky CD... Sériový port (y)...com přenos jednotlivých bitů za sebou, 14 KB/s, délka kabelu 10 m kontrola parity připojení myši, modemu, komunikace mezi počítači po sériové lince... I/O adresy a přerušovací linka Konektory 9 a 25 pinů, redukce Mnoho současných nových počítačů porty COM a LPT neobsahuje

48 Další rozhraní - PS2 připojení klávesnice, popřípadě myši - USB rozhraní pro připojení zařízení ke sběrnici USB (skener, tiskárna, klávesnice) - 5 úrovní - v Mb/s nebo 12Mb/s, - v2 480 Mb/s zařízení - DNES NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ rozhraní - FireWire IEEE zařízení - S100 (98 Mb/s), S200 (196 Mb/s), S400 (396 Mb/s) - SCSI až 320 MB/s - 8 nebo 16 zařízení, délka kabelu 7 m - nikdy se výrazněji neprosadilo mimo serverová řešení, dnes na ústupu

49 Grafický adaptér Videokarta část výstupního zařízení, které se stará o zobrazování informací na monitoru Textový a grafický mód Mono, CGA, VGA, SVGA, XGA Grafické rozlišení (až 2048 x 1536 x 16 mil. barev) Obnovovací frekvence Video paměť využívání RAM vlastní paměťové čipy vliv velikosti paměti na rozlišení a barevnou hloubku Urychlovače (akcelerátory) zobrazování informací ASUS, GigaByte, ATI, Matrox, QDI, Saphire, 3DLabs, PNY grafický čip: ATI Radeon, nvidia GeForce, Matrox energetická náročnost (výkonný zdroj + chlazení) 32 MB 1 GB 700 Kč 10 tis. Kč (profi více) konektory: VGA, Cinch, S-Video (+HDTV), DVI (2x)

50 Grafický adaptér

51 Grafický adaptér

52 TV karta Televizní tuner je počítačová komponenta, která se stará o dekódování televizního signálu na počítačový a naopak. Může být nedílnou součástí grafické karty (jako např. ATI All In Wonder) nebo na zvláštní kartě, která se s grafickou kartou propojuje daným způsobem kabelem, sběrnicí apod. Kromě promítání televizních kanálů na počítači se používají také k digitalizaci videosignálů (AVI, MPEG,...)

53 Ostatní rozšiřující adaptéry (karty) Zvuková karta digitalizace hudby, komponování, přehrávání základní parametry mono/stereo, vzorkovací frekvence, bitová hlouba SPDIF MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

54 Síťová karta - umožňuje připojení do sítě, zabezpečuje kódování dat, tak aby byly schopné přenosu koaxiálním, optickém, nebo jiném kabelu - dnes většinou PCI - konektory pro připojení k odpovídající kabeláži - rychlost sítě (10 M, 100 M, 1G) BNC (historie) RJ45

55 Síťová karta Bezdrátové PCI a PCMCIA řešení

56 Karta SCSI rozhraní možnost připojení až sedmi dalších zařízení vysoká rychlost Přídavná paměťová karta (Smart media, Compact Flash) Karta pro digitalizaci videa HW komprese videa Karta pro diskové pole RAID v případě potřeby přidání dalších disků, zvýšení kapacity, zvýšení bezpečnosti FireWire adaptér

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery, notebooky, typicky s jedním procesorem, v případě serverů s až 128 procesory (např.

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

Počítačové systémové sběrnice

Počítačové systémové sběrnice Počítačové systémové sběrnice Co je sběrnice pojem sběrnice má dva odlišné významy: soustava logických prvků a vodičů, spojujících jednotlivé části počítače a sloužících k vzájemné výměně dat mezi nimi

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií přednášky Jan Outrata září prosinec 2009 (aktualizace září prosinec 2012) Jan Outrata (KI UP) Úvod do informačních technologií září prosinec 2012 1 / 37 Vnitřní součásti

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Hardware Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny

Více

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27 Instalace a konfigurace komponent a periferií PC 1 Jaká je hlavní nevýhoda přetaktování procesoru? Která z následujících komponent ukládá důležité systémové informace týkající 2 se spuštění počítače? 3

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 9 1 U k á z k a k n i h y

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

1. Konzultace. Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média. Notebook / Tablet PC PDA

1. Konzultace. Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média. Notebook / Tablet PC PDA 1. Konzultace Technické vybavení počítače PERIFERIE + MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměťová a archivační zařízení a média Notebook / Tablet PC PDA Rozdělení periferií Vstupní zařízení

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. DAVID URBÁNEK TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. ESF NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI PODPOROU ZAMĚSTNATELNOSTI,

Více

PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (3) PCMCIA (5) PCMCIA (6) PCMCIA Standard, Release 2.0 (r. 1991): PCMCIA Standard Release 2.01 (r.

PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (3) PCMCIA (5) PCMCIA (6) PCMCIA Standard, Release 2.0 (r. 1991): PCMCIA Standard Release 2.01 (r. PCMCIA (1) PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk Grafické karty Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_826 1.11.2012 1 1. Grafická

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více