Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19 hod na OÚ Babice. Zápis č. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19 hod na OÚ Babice. Zápis č. 8"

Transkript

1 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19 hod na OÚ Babice Zápis č. 8 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Jež Miroslav, Rathouský Pavel, Šebková Helena, Staněk Radim, Vokáč Martin, Havlová Marcela příchod 20:10, Haluza Karel Omluveni: Vrábelová Kateřina Hosté: viz prezenční listina Program: 1) Schválení zápisu z minulého zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání 2) Plánovací smlouva s f. Right Opinion na vybudování chodníku v ulici U Výmoly 3) Schválení smlouvy o pronájmu kontejnerů od Koma-Rent pro rozšíření MŠ 4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti za úplatu IV /5 5) Stavební 6) Ostatní Souhlasí 9 členů ZO. 1) Schválení zápisu z min. zasedání, ověřovatelé zasedání a zapisovatel zasedání Po kontrole zápisu a usnesení byl zápis ze schválen 9 hlasy ZO. Jako ověřovatelé byli navrženi: M. Vokáč a P. Rathouský jako zapisovatel byla navržena: Marcela Marks Hlasování: návrh schválen 9 hlasy ZO Vzhledem k účasti hosta pana R., který byl pozván na prezentaci řešení výměny veřejného osvětlení za LED svítidla byl tento bod uveden jako první. Modernizace veřejného osvětlení v obci Pan R. představil zastupitelům nabídku své firmy a systém výměny stávajících sodíkových hlavic na LED hlavice. Zároveň prezentoval systém instalace, servisu, možnosti platby na splátky v rámci pokrytí současných nákladů na provoz VO. Obci se tedy výrazně nezmění roční náklady na provoz a údržbu VO, navýší se pouze při zahrnutí pořízení nového osvětlení pro Sportovní areál. Představil i možnost částečného financování z dotace v programu Efekt MPO. ZO dále rozhodlo o zahrnutí základního osvětlení hrací plochy Sportovního areálu do celkového projektu. Příchod M. Havlové Usnesení č. 1/8/2019: ZO souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na výběr dodavatele výměny veřejného osvětlení na LED hlavice. Zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu Efekt u MPO.

2 2) Plánovací smlouva s f. Right Opinion na vybudování chodníku v ulici U Výmoly Usnesení č. 2/8/2019: ZO schvaluje Plánovací smlouvu s firmou Right Opinion s.r.o. na vybudování chodníku podél ulice U Výmoly v souvislosti s projektem 7 RD a pověřuje starostu k podpisu. 3) Schválení smlouvy o pronájmu kontejnerů od Koma Rent pro rozšíření MŠ Starosta informoval, že k dnešnímu dni firma zpracovávající projektovou dokumentaci nemá bohužel žádné informace k tomu, kdy by mohli obdržet stavební povolení. S jistotou lze konstatovat, že podzimní termín otevření nové přístavby MŠ není reálný. Nejbližší reálné datum je nyní leden Starosta bude dále informovat zastupitele a ředitelku MŠ o posunu v této věci. Usnesení č. 3/8/2019: ZO schvaluje Smlouvu o pronájmu kontejnerů se společností Koma rent s.r.o. a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti za úplatu IV /5 Usnesení č. 4/8/2019: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IV /5, Babice U Výmoly, kvn, TS, knn-p.č. 93/3 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu. 5) Stavební OUB/0381/2019 dodatečná kolaudace garáže u RD p.č. 227/13 ZO souhlasí. OUB/0380/2019 žádost o vyjádření k PD výstavba kadeřnictví - p.č. 255/5 ZO nesouhlasí, z dokumentace není zřejmé umístění parkování a napojení na komunikaci. OUB/0367/2019 PD ke stavbě vrtané studny p.č. 238/29 OUB/0402/2019 povolení k nakládání s podzemními vodami p.č. 84/130 OUB/0394/2019 usnesení přerušení řízení o odstranění stavby oplocení pozemku p.č. 365/5 OUB/0399/2019 žádost o vyjádření ke stavbě odstranění stavby chaty č.e. 14 ZO souhlasí s odstraněním stavby, upozorňuje na možnost nové výstavby v rozsahu stávající. V území je možný styk s vedením VO, napojení na místní komunikaci bude řádně projednáno. OUB/0391/2019 veřejná vyhláška zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 4 ÚP Říčany OUB/0396/2019 oznámení o zahájení územního řízení kanalizace, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, VO Viladomy Babice OUB/0383/2019 územní rozhodnutí rozhodnutí o dělení pozemků st.p. 63 a p.č. 84/9, 84/12 OUB/0389/2019 rozhodnutí úplná uzavírka silnice Strašín - Vojkov OUB/0388/2019 rozhodnutí povolení k nakládání s podzemními vodami Vintex s.r.o. p.č. 89/9

3 OUB/0362/2019 oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání přístřešek pro auto p.č. 223/3 OUB/0356/2019 výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce obnova a výstavba chodníku Za Zrcadlem - Matějkova OUB/0366/2019 veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mlejnská, Starobabická OUB/0364/2019 oznámení o zahájení řízení stavba zděného plotu na p.č. 167/7 OUB/0351/2019 sdělení k ohlášení dokončení stavby - RD p.č. 95/89 OUB/0354/2019 oznámení geologických prací p.č. 84/159 OUB/0359/2019 rozhodnutí povolení výjimky garáž p.č. 65/27 OUB/0363/2019 oznámení o zahájení řízení vrtaná studna p.č. 225/4 6) Ostatní a) Rozšíření ZŠ Mukařov Starosta informoval o průběhu poslední schůzky spádových obcí do ZŠ Mukařov. Po šesti měsících jednání obce stále nedospěly k řešení, které by bylo ekonomicky a realizačně únosné. Obce stále nemají vhodný pozemek, kde by detašované pracoviště mohlo vyrůst, pro využití dotace by pozemek musel být ve vlastnictví obce Mukařov, takový pozemek momentálně ale Mukařov nemá. Obce tedy stále hledají nová řešení. Zastupitelé Babic probrali možnost výměny obecních pozemků za pozemky vhodnější k umístění dočasné stavby ZŠ. Další schůzka se koná v září, vedení obce bude o dalším průběhu informovat. b) Žádost o uvolnění pozastávky Haas Fertigbau ZO souhlasí s uvolněním finanční pozastávky držené za stavbu mateřské školy ve výši ,- Kč. Projekt již prošel kontrolou dotačního fondu a je na konci doby udržitelnosti, je tedy možné finance uvolnit. c) Žádost Linky bezpečí o finanční podporu ZO tentokráte organizaci nepodpoří. d) Návrh na standardizaci geografického názvosloví Babické rybníky Starosta informoval, že názvy babických rybníků v lese zůstanou dle vyjádření Lesů ČR i přes nesouhlasné stanovisko ZO Horní Babický rybník, Prostřední Babický rybník a Dolní Babický rybník. e) Výzva k úhradě nákladů za zásah jednotek požární ochrany způsobené úmyslným jednáním Starosta informoval, že byl nalezen a odsouzen žhář odpovědný za požáry v roce 2015 a obec Babice tak získala nárok na odškodnění tehdejších výjezdů JSDHO od pachatele. f) Koupě pozemků pro veřejně prospěšnou stavbu chodník Mlejnská Usnesení č. 5/8/2019: ZO schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 238/72 o výměře 64m2 279/14 o výměře 69m2 279/2 o výměře 70m2 280/28 o výměře 20m2 280/52 o výměře 4392m2 280/20 o výměře 74m2 280/57 o výměře 179m2 227/15 o výměře 138m2 280/53 o výměře 73m2 pro veřejně prospěšnou stavbu (chodník a komunikace) a pro převod do vlastnictví obce.

4 g) Rozpočtové opatření č. 2/2019 Usnesení č. 6/8/2019: ZO schvaluje RO č. 2/2019 viz Příloha č. 1. h) Dodatky k uzavřeným smlouvám na budoucí odkup/směnu pozemků Usnesení č. 7/8/2019: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy směnné na pozemky uzavřené dne mezi smluvními stranami Obec Babice a panem F.F. ve věci prodloužení termínu plnění a pověřuje starostu k jeho podpisu. Usnesení č. 8/8/2019: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o koupi pozemku uzavřené dne mezi smluvními stranami Obec Babice a paní I.Š. ve věci prodloužení termínu plnění a pověřuje starostu k jeho podpisu. i) Změna systému svozu komunálního a tříděného odpadu Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám za manipulaci s odpadem a nepořádku vznikajícím z přeplněných kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu navrhla pí. Marks přechod na modernější systém svozu komunálního a tříděného odpadu. Ten se v posledních letech ukazuje jako trend, který je pro obce udržitelnější ekonomicky (produkuje se menší množství komunálního odpadu, více se třídí) a zároveň zamezí nevzhledným místům kontejnerových stání v obci. Občané budou vybaveni nádobami na tříděný odpad přímo v domácnostech s přímým svozem. Usnesení č. 9/8/2019: ZO souhlasí s přechodem na nový systém svozu všech druhů odpadu a pověřuje starostu k vyhlášení výběrového řízení na nového dodavatele, svozovou firmu. j) Informace k zamítnuté smlouvě OUB/025/2019 ve věci zřízení věcného břemene GasNet s.r.o. katastrem nemovitostí na základě rozhodnutí V4826/ z května Smlouva byla schválena ZO Po opravě geodetických hranic byla předložena nová smlouva o zřízení věcného břemene. Po kontrole úkolů a vzhledem k vyčerpání dotazů a připomínek bylo zasedání ve 22:30 hod. ukončeno.

5 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BABICE Č. 8 konaného dne Zastupitelstvo obce Babice (ZOB) na svém zasedání v počtu 10 přítomných SCHVALUJE: 1/8/2019 ZOB souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na výběr dodavatele výměny veřejného osvětlení na LED hlavice. Zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu Efekt u MPO. 2/8/2019 ZOB schvaluje Plánovací smlouvu s firmou Right Opinion s.r.o. na vybudování chodníku podél ulice U Výmoly v souvislosti s projektem 7 RD. 3/8/2019 ZOB schvaluje Smlouvu o pronájmu kontejnerů se společností Koma rent s.r.o. 4/8/2019 ZOB schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IV /5, Babice U Výmoly, kvn, TS, knn-p.č. 93/3 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 5/8/2019 ZOB schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 238/72 o výměře 64m2 279/14 o výměře 69m2 279/2 o výměře 70m2 280/28 o výměře 20m2 280/52 o výměře 4392m2 280/20 o výměře 74m2 280/57 o výměře 179m2 227/15 o výměře 138m2 280/53 o výměře 73m2 pro veřejně prospěšnou stavbu (chodník a komunikace) a pro převod do vlastnictví obce. 6/8/2019 ZOB schvaluje RO č. 2/2019 viz Příloha č. 1. 7/8/2019 ZOB schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy směnné na pozemky uzavřené dne mezi smluvními stranami Obec Babice a panem F.F. ve věci prodloužení termínu plnění a pověřuje starostu k jeho podpisu. 8/8/2019 ZOB schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o koupi pozemku uzavřené dne mezi smluvními stranami Obec Babice a paní I.Š. ve věci prodloužení termínu plnění a pověřuje starostu k jeho podpisu. 9/8/2019 ZOB souhlasí s přechodem na nový systém svozu všech druhů odpadu. POVĚŘUJE: starostu k podpisu Plánovací smlouvy s firmou Right Opinion s.r.o. na vybudování chodníku podél ulice U Výmoly. Starostu k podpisu Smlouvy o pronájmu kontejnerů se společností Koma rent s.r.o. Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV /5, Babice U Výmoly, kvn, TS, knn-p.č. 93/3 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Starostu k vyhlášení výběrového řízení na nového dodavatele svozu odpadu. Starostu k vyhlášení veřejné zakázky na výběr dodavatele výměny veřejného osvětlení na LED hlavice. starostu k podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o koupi pozemku uzavřené dne mezi smluvními stranami Obec Babice a paní I.Š. starostu k podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o koupi pozemku uzavřené dne mezi smluvními stranami Obec Babice a paní F.F. V Babicích dne: Vyvěšeno dne: Ověřovatelé zasedání: M. Vokáč a P. Rathouský Zapsala: M. Marks Jan Chadraba, starosta obce

6 Rozpočtové opatření č Obec Babice, Babice 6,IČO ,251 01,Říčany Příjmy: Položka Text SR úprava UR 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čiinn , Daň z příjmu FO OSVČ , Daň příjmů FO z kap.výnosů , Daň z příjmů PO , DPH , Odnětí půdy ze zem,fondů , TKO - popelnice-sprá.poplatek , Poplatek psi , Poplatek za zábor pozemku , Poplatek z ubytovací kapacity , Připojení na komunikace , Správní poplatky , Daň z hazadních her , Daň z nemovitosti , dotace volby , Dotace na místní správu a ZŠ,sociální , Příspěvek MŠ žáci , MŠ průtoková dotace , dotace rozhlas , Prodej dřeva , **** , Příspěvky na opravy komunikací , **** Silnice , Příspěvek autobusy , **** , Pronájem kanalizace , **** Odvádění a čištění odpadních vod , Reklama občasník , **** , elektřina Drak , č.p.76 nájem , **** Nebytové hospodářství , příjmy z věcných břemen , pronájem pozemků , Prodej pozemku , **** Územní rozvoj-prodej pozemku , tříděný odpad , tašky na tříděný odpad , **** Sběr a svoz ostatních odpadů , Bio odpad , **** Sběr ostatního BIO , psí známky, kopírování, mapy, samolepky , prodej pohledů, map , Neinvestiční dar , **** Činnost místní správy , Připsaný úrok , Pojistné náhrady , **** Obecné příjmy z finančních operací , Vlastní financování z BÚ ,00 Celkem rozpočet dle příjmy ,00

7 Rozpočtové opatření č Obec Babice, Babice 6,IČO ,251 01,Říčany Výdaje: Položka SR úprava UR lesní hospodář , xxxx lesní hospodář , oprava údržba silnice , xxxx Silnice , dopravní zrcadla , dopravní značení , ostatní služby (výběrová řízení) pasport , oprava a údržba chodníků, zastávek , stavba chodníků , xxxx ostatní záležitosti pozemních komunikac , PID , xxxx Provoz veřejné silniční dopravy , průzkum voda , xxxx Pitná voda , oprava dešťové kanalizace , čerpadla, dmychadla , **** Odvádění opadních vod , ryby - krmení , xxxx Vodní díla v zem.krajině , Opravy, údržba -malba,tapety , Neinv.přísp.zřízeným PO , xxxx Předškolní zařízení-školkovné , příspěvek NIV ZŠ , , občastník tisk , **** Občastník , údržba pomníku , **** celkem , Materiál na kulturní akce , služby kulturní akce , Občerstvení kulturní akce , Dary jubilea , Příspěvky na kult.akce , xxxx Ostatní činnost v kultuře , hřiště - dotace , xxxx Sportovní činnost , Hřiště vybavení do 40tis , Hřiště materiál , Vodné , Elektřina , PHM , Služby - stočné, otvírání , Opravy, údržba hřiště , Dar SK otevření hřiště , stavba kabiny, projekt hřiště , Hřiště vybavení nad 40tis , xxxx Ostatní zájmová činnost a rekreace , vodné , plyn , elektřina , služby ,00

8 Oprava údržba , Č.P , xxxx Nebytové hospodářství , elektřina VO , Oprava údržba , **** Veřejné osvětlení , Územní plán poradenství , Územní plán , Zaměření, studie, žádosti o dotace, oplocen , Rozhlas , Radlice, zametací kartáč , Pozemky , xxxx Komunální služby a územní rozvoj , Nebezpečný odpad , xxxx Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Odvoz TKO , xxxx Sběr a svoz komunálního odpadu , Separace , údržba kont. stání , xxxx Sběr a svoz ostatních odpadů , BIO odpad , xxxx Využívání a zneškodňování komunál.odp , Velkoobjemové kontejnery , xxxx Sběr ostatních odpadů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Zeleň materiál , Zeleň PHM , Zeleň oprava, údržba , xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Hasiči majetek do 40ti , Hasiči - materiál drobný , Hasiči elektřina , Hasiči PHM , Hasiči pojistky, technické , Hasiči školení , Poplatek alarm , Hasiči opravy, údržba , Příspěvek akce , xxxx Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitele odměny , Zastupitelé SP , Zastupitelé - ZP , Zastupitelé - cestovné , **** Zastupitelstva obcí , odměny , Materiál , Občerstvení , xxxx volby , Zaměstnanci mzdy , DPP , Zaměstnanci SP , Zaměstnanci ZP , zákonné pojištění za zam , OÚ materiál, kancelářské a čistící potřeby , OÚ - vodné stočné ,00

9 OÚ plyn , OÚ elektřina , OÚ poštovné , Telefon, internet , Pojistky , Právní, poradenské služby, GDPR , Služby, školení a vzdělávání , Aktualizace programu, účetní,it služby , Ostatní služby , Oprava údržba, nové zámky , Cestovné , Občerstvení , Příspěvek MAS, svaz měst a obcí , Spolupráce MAP , Platby daní a poplatků , xxxx Činost místní správy , úroky z úvěru , bankovní poplatky , xxxx Finanční operace , splátka úvěru ČS MŠ ,00 Celkem výdaje ,00 Schváleno Vyvěšeno

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 5

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 5 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 2.5.2017 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 5 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Staněk Radim, Rathouský Pavel, Havlová

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 10

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 10 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 11.9.2017 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 10 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Staněk Radim, Vrábelová Kateřina, Havlová

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 11

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 11 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 26.11.2018 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 11 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Jež Miroslav, Havlová

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 6

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 6 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 29.5.2017 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 6 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Staněk Radim, Rathouský Pavel příchod

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 6.11.2017 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Staněk Radim, Vrábelová Kateřina, Rathouský

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 1

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 1 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 15.1.2018 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 1 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Šebková Helena, Staněk Radim, Vrábelová Kateřina, Havlová Marcela,

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.7.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 19.12.2018 v 17:30 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Jež Miroslav, Šebková

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 14

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 14 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 26.9.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 14 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Šebková Helena, Dvořáková Vlaďka, Kufner

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 8

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 8 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 25.4.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 8 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Šebková Helena, Haluza Karel, Dvořáková Vlaďka, Kufner Daniel, Rathouský

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 6.8.2018 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 7 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel příchod v 19.45, Vrábelová

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 2

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 2 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 20.2.2017 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 2 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Dvořáková Vlaďka příchod v 19:15, Vrábelová

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 6 OPRAVENÁ VERZE

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 6 OPRAVENÁ VERZE Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.6.2018 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 6 OPRAVENÁ VERZE Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Vrábelová

Více

Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 13

Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne v 17:30 na OÚ Babice. Zápis č. 13 Zápis mimořádného zasedání ZO Babice konaného dne 10.9.2015 v 17:30 na OÚ Babice Přítomni: Zápis č. 13 Haluza Karel, Marks Marcela, Chadraba Jan, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 10

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 10 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 1.6.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 10 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Kufner Daniel, Rathouský Pavel, Jež Miroslav, Vrábelová

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 17

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 17 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 12.12.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 17 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Dvořáková Vlaďka, Vrábelová Kateřina,

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.12.2015 v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 17

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.12.2015 v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 17 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.12.2015 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 17 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Rathouský Pavel, Šebková Helena, Dvořáková Vlaďka, Havlová Marcela,

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 13

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 13 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 5.9.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 13 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 9

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 9 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 7.8.2017 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 9 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Staněk Radim, Vrábelová Kateřina, Havlová

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19 hod na OÚ Babice. Zápis č. 2

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19 hod na OÚ Babice. Zápis č. 2 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 4.3.2019 v 19 hod na OÚ Babice Zápis č. 2 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim, Haluza Karel, Rathouský Pavel, Jež Miroslav, Šebková

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 15

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 15 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 24.10.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 15 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Dvořáková Vlaďka, Kufner Dan, Vrábelová

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 11

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 11 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 9.10.2017 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 11 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Šebková Helena, Staněk Radim, Vrábelová Kateřina, Havlová

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 5

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 5 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 14.5.2018 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 5 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Staněk Radim příchod v 19:20, Dvořáková Vlaďka, Haluza Karel, Rathouský

Více

Přehled o plnění rozpočtu k

Přehled o plnění rozpočtu k Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2017 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 100 000,00 2 675 936,46 2 675 936,46 1112 daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce Řásná na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Řásná na rok 2019 IČO: 00286559 Návrh rozpočtu obce Řásná na rok 2019 text OdPa Pol SR 2018 UR 2018 stav k 31.12.2018 návrh 2019 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 1111 720 000,00 836 491,36 836 491,36 820 000,00 Daň z příjmu

Více

OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017

OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 Závazné ukazatele Celkové příjmy Celkové výdaje Saldo hospodaření financování Rozpis financování splátky půjček zapojení přebytku 11 069 512 Kč 14 976 380 Kč -3 906 868

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle

Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle Příjmy příjmy, které nepodléhají funkčnímu zařazení položka název položky částka 0 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Rozpočet Kap. Pol. PŘÍJMY rozpočet 2018 návrh 2019

Rozpočet Kap. Pol. PŘÍJMY rozpočet 2018 návrh 2019 Rozpočet 2019 Kap. Pol. PŘÍJMY rozpočet 2018 návrh 2019 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost ze zaměstnanosti) 2495,00 2500,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam. V. č. 50,00 50,00 1113 Daň z přájmu srážková

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 Paragraf ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 PŘÍJEM v tis. Kč Produkt Schválený rozpočet 0000 Celkem příjmy 4 537,80 1032 Podpora ostatních produkčních činností 700,00 2119 Ostat. zálež.těž. průmyslu a energie

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Návrh - rozpis rozpočtu 2018 PŘÍJMY

Návrh - rozpis rozpočtu 2018 PŘÍJMY Návrh - rozpis rozpočtu 2018 PŘÍJMY pol text SR 2017 UR 2017 Skutečnost (vč.rú č. 3) 31.10.2017 SR 2018 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních požitků 660 000,00 660 000,00 721 964,83 860 000,00 1112

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy. Rozpočet na rok rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne

Příjmy. Rozpočet na rok rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne Příjmy Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne 31.12.2018 Rozpočet 2018 Rozpočet po úpravě R.O.č.18 ZO 31.12.18 SU PAR POL Text

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Schválený rozpočet rok 2017 P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet rok 2017 P Ř Í J M Y vyvěšeno: 14..17 sejmuto: 1.3.17 elektronická úřední deska: vyvěšeno 14..17 / sejmuto 1.3.17 Rozpočtový paragraf Schválený rozpočet rok 17 P Ř Í J M Y Rozpočtová položka Částka v tis. Kč Součty rozp. položek

Více

Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky

Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky PŘÍJMY Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky Par. Pol. Název Rozpočet Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. 600 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA OBDOBÍ 2017-2018 Příjmové kapitoly Název příjmu Návrh rozpočtu Poznámka Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 9 700 000 Kč 1112 DPFO - SVČ 500 000 Kč 1113 DPFO z kapitálových

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Obec Trnová ******* Příjmy rozpočtu: Částka: Název: Položka Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery (Celkem: 8.813.000,-) 1.700.000,- Daň z př. fyzických osob ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle příjmy, které nepodléhají funkčnímu zařazení položka název položky částka 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

4112 dotace JMK na výkon st.správy 186, dotace Úřad práce 54,00

4112 dotace JMK na výkon st.správy 186, dotace Úřad práce 54,00 ROZPOČET MĚSTYSE ŠTÍTARY NA ROK 2012 P Ř Í J M Y Daňové příjmy 1111 daň z příjmů FO 1150,00 1112 daň z příjmů FO ze sam.činnosti 40,00 1113 daň FO zvl. Sazba 110,00 1121 daň z př. práv.osob 1100,00 1122

Více

Schválený rozpočet Skutečnost 2017

Schválený rozpočet Skutečnost 2017 Paragraf Položka Název Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost 2018 Návrh rozpočtu na r. 2019 1031 Pěstební činnost 103,35 100,00 140,00 150,00 1031 5xxx Běžné výdaje 150,00 1032 Podpora

Více

Přehled o plnění rozpočtu k

Přehled o plnění rozpočtu k Přehled o plnění rozpočtu k 31.10.2018 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 936 000,00 2 936 000,00 2 435 815,52 1112 daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2018 OBEC HOSPŘÍZ, HOSPŘÍZ 28, 377 01 HOSPŘÍZ, IČ 00246751 NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2018 ROZPOČET JE SESTAVEN V TISÍCÍCH KČ, V PLNÉM ZNĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA NÁZEV návrh 2018

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2018 /tis.kč/ - NÁVRH OdPa Polož Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet ka

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2018 /tis.kč/ - NÁVRH OdPa Polož Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet ka Rozpočet na rok 2018 /tis.kč/ - NÁVRH OdPa Polož Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet ka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1155 1260 1453 1498 1750

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 Obec Smilovice Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Smilovice Smilovice 29442 Smilovice IČ 00238635 Právní

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY

Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY Rozbor hospodaření ke 31.12.2016 PŘÍJMY příjmy daňové pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % Daň fyzických osob ZČ 1111 4 100 000 4 623 904 4 623 904 100,00 Daň fyzických osob z podnikání

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 202,9 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Lazinov - rozpočet na rok 2019 (s komentářem) - v1 - návrh Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Obec Lazinov - rozpočet na rok 2019 (s komentářem) - v1 - návrh Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. Příjmy: 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 370 000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 10 000 1113 Daň z příjmu FO z kapitalizovaných výnosů 35 000 1121 Daň z příjmu PO 350 000 1122 Daň z příjmů PO - Obce

Více

Rozpočet obce Herink pro rok Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých období.

Rozpočet obce Herink pro rok Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých období. Rozpočet obce Herink pro rok 2017 Rozpočtové příjmy: Rozpočtové výdaje : Výsledek: 15 718 000,00 Kč 18 798 500,00 Kč -3 080 500,00 Kč Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO 22.3.2011) PŘÍJMY Položka Par. skupina Schválený rozpočet (Kč) Rozpočet po opatření č. 3 (Kč) Změna v průběhu roku Plnění

Více

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 850 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

OBEC KVÁŠŇOVICE. Závěrečný účet obce Kvášňovice za rok 2016

OBEC KVÁŠŇOVICE. Závěrečný účet obce Kvášňovice za rok 2016 OBEC KVÁŠŇOVICE Závěrečný účet obce Kvášňovice za rok 2016 zúčtování příjmů a výdajů za rok 2016 5 094 367,96 Stav účtu 231 CELKEM 3 288 940,58 Stav nesplacených přijatých úvěrů k 31. 12. 2016 3 793 000,00

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE SVINČANY NA ROK 2019 OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY

ROZPIS ROZPOČTU OBCE SVINČANY NA ROK 2019 OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY ROZPIS ROZPOČTU OBCE SVINČANY NA ROK 2019 OdPa Položka Popis ROZPOČET 2019 - PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 1 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVC 30 000,00 1113 Daň

Více