nadstavba základního kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadstavba základního kurzu"

Transkript

1 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu

2 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP Komprese a dekomprese dokumentů Archivní program ZIP ve Windows XP Připojení ke vzdálené ploše Použití funkce Vzdálená plocha Nastavení počítače pro práci se vzdálenou plochou Instalování a odinstalování programů Instalaci programů Odinstalování programů Zabezpečení Windows XP Ochrana počítače před viry Antivirový program AVAST Spyware Zálohování dat na CD ve Windows XP Vypalování dat v MS Windows Nero - program na vypalování CD a DVD... 40

3 Práce s PC a jeho údržba Průzkumník Pro práci se soubory se používá v operačním systému Windows program, který se česky nazývá Průzkumník. Spustit ho lze mnoha způsoby: Pomocí zástupce. Zástupce se nachází v nabídce Start. Také ho můžete spustit pomocí příkazu Spustit v nabídce Start. Do příkazového řádku napište slovo explorer. To je anglický název tohoto programu. Často se můžete setkat právě s jeho anglickým názvem. Klávesovou zkratkou Win + E. Ovládání programu Průzkumník Po spuštění Průzkumníka se objeví toto okno (obr. 81). 3 Prostředí Průzkumníka se skládá z těchto částí: Obr 81 Nabídka obsahuje množství příkazů, které slouží k nastavení tohoto programu. Většinou však tyto příkazy nebudete pro naši práci potřebovat. A to proto, že ty nejpoužívanější činnosti jsou zastoupeny na Panelech nástrojů. Panely nástrojů jsou lišty, které obsahují ikony, pod kterými se skrývají nejčastěji používané činnosti. Standardně jsou zobrazeny tyto panely:

4 4 Standardní tlačítka (obr. 82). Obr 82 Tlačítka Zpět a Vpřed slouží k pohybu v historii zobrazení složek v Průzkumníku. Tlačítka Hledat a Složky slouží k zapnutí respektive k vypnutí stejnojmenných oken. Tato okna se zobrazují v levé části okna. Současně můžete mít zobrazeno jen jedno z těchto oken. Standardně je zde zobrazeno okno Složky. Tlačítko Zobrazit umožňuje změnit režim zobrazení složek a souborů v hlavním okně. Můžete si vybrat mezi Ikonami, Seznamem, Vedle sebe, Podrobnostmi a Miniaturami. Panel Adresa (obr. 83).zobrazuje cestu ke složce, jehož obsah je zobrazený v hlavním okně. Můžete sem přímo napsat cestu ke složce, který chceme zobrazit. Pokud sem zadáte nějakou adresu www stránky, potom se Průzkumník změní v program Internet Explorer a můžete ho tedy použít k brouzdání webem. Obr 83 Hlavní okno zabírá největší část okna. Při jeho levém okraji může být ještě okno se složkami nebo okno sloužící k hledání. Samotné hlavní okno slouží k zobrazení seznamu složek a souborů, které jsou ve složce, jež je uvedena v panelu Adresa. Stavový řádek (obr. 84) je umístěn u spodního okraje celého okna. Objevují se v něm informace související s vybraným souborem či složkou. Některé části Průzkumníka můžete také skrýt. Slouží k tomu nabídka Zobrazit. Obr 84 Okno Složky Okno Složky (obr.84) slouží k hledání složek a prozkoumávání celé stromové struktury. Každý soubor je totiž uložen v nějaké složce. Chcete-li pracovat s tímto souborem, musíte ho vyhledat ve stromové struktuře. Pokud nemáte okno Složky zobrazeno, stiskněte tlačítko Složky na panelu Standardní tlačítka. Nejvýše ve stromové struktuře je Plocha (ta je zde chápána také jako složka). Jednou z jejich podsložek je Tento počítač, který obsahuje veškeré jednotky, které jsou v počítači. A jak se lze pohybovat v celé struktuře? Vedle názvu složky, která obsahuje nějaké podsložky je malý čtvereček s + nebo -. Klepněte na tento čtvereček. Potom se + změní na a objeví se všechny podsložky této složky. Naopak pokud je ve čtverečku,po klepnutí se podsložky schovají. Klepnutím na název složky, se zobrazí v pravém okně průzkumníku obsah této složky. Obr.84

5 5 Kopírování souborů, složek či zástupců Pro kopírování souborů, složek či zástupců (souhrnně objektů) můžete použít několik postupů. Kopírování přes schránku: V Hlavním okně průzkumníku zobrazte objekt, který chcete kopírovat. Klepněte na tento objekt pravým tlačítkem myši. Z nabídky vyberte příkaz Kopírovat (můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl+C). V Hlavním okně zobrazte obsah složky, kam chcete objekt zkopírovat. Obr 84 Klepněte na volné ploše seznamu objektů pravým tlačítkem myši. Z nabídky vyberte příkaz Vložit (můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl+V). Kopírování levým tlačítkem myši: V Hlavním okně najděte objekt, který chcete kopírovat. Okno Složky upravte tak, aby byla vidět složka, do které chcete objekt zkopírovat. Objekt, který kopírujete, přetáhněte za stálého držení klávesy Ctrl nad složku, do které chcete objekt zkopírovat. Kopírování pravým tlačítkem myši: V Hlavním okně si najděte objekt, který chcete kopírovat. Okno Složky upravte tak, aby byla vidět složka, do které chcete objekt zkopírovat. Objekt, který chcete zkopírovat, přetáhněte pomocí pravého tlačítka myši nad složku, do které chcete objekt zkopírovat. Pusťte pravé tlačítko myši. Z nabídky vyberte příkaz Zkopírovat sem.

6 Přesouvání souborů, složek či zástupců Přesouvání je postup, při kterém se soubor přemístí z jedné složky do složky druhé. Pro přesouvání souborů, složek či zástupců (souhrnně objektů) můžete použít několik postupů. Přesouvání přes schránku: V Hlavním okně průzkumníku si zobrazte objekt, který chcete přesunout. Klepněte na tento objekt pravým tlačítkem myši. Z nabídky vyberte příkaz Vyjmout (můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl+X). V Hlavním okně si zobrazte složku, kam chcete objekt přesunout. Klepněte na volné ploše seznamu objektů pravým tlačítkem myši. Z nabídky vyberte příkaz Vložit (můžete použít i klávesovou zkratku Ctrl+V). Přesouvání levým tlačítkem myši: V Hlavním okně si najděte objekt, který chcete přesunout. Okno Složky upravte tak, aby byla vidět složka, do které chcete soubor přesunout. Objekt, který chcete přesunout přetáhněte za stálého držení klávesy Shift nad složku, do které chcete objekt přesunout. Přesouvání pravým tlačítkem myši: V Hlavním okně si najděte objekt, který chcete přesunout. Okno Složky upravte tak, aby byla vidět složka, do které chcete objekt přesunout. Objekt, který chcete přesunout přetáhněte pomocí pravého tlačítka myši nad složku, do které chcete objekt přesunout. Pusťte pravé tlačítko myši. Z nabídky vyberte příkaz Přesunout sem. 6 Vymazávání souborů, složek či zástupců Vymazání souboru, složky či zástupce (souhrnně objektů) způsobí, že objekt se odstraní z původní složky, ve které byl a přesune se do koše (neplatí pro disketu, zde se objekt úplně vymaže). Při mazání hrozí nebezpečí ztráty důležitých dat. Proto je při mazání vyžadováno potvrzení této akce. Přesto objekty mažte velice opatrně. Pro mazání objektů můžete použít několik způsobů. Pravým tlačítkem myši: V Hlavním okně najděte objekt, který chcete vymazat. Klepněte na něm pravým tlačítkem myši.

7 7 Z nabídky si vyberte příkaz Odstranit. Klávesou Delete: V Hlavním okně si najděte objekt, který chcete vymazat. Klepněte na tento objekt. Stiskněte tlačítko Delete. Přetažením do koše: V Hlavním okně si najděte soubor, který chcete vymazat. Okno Složky upravte tak, aby byl vidět Koš. Objekt, který chcete smazat přetáhněte pomocí levého tlačítka myši nad Koš. Kopírování (přesouvání, mazání) více objektů najednou Pokud chcete najednou kopírovat, přesouvat či mazat více složek, souborů či zástupců, musíte nejdříve umět si tyto objekty naráz označit. Jakmile jsou označeny, můžete použít postupů pro jeden objekt. Při označování postupujte takto: Označujete-li nesouvislou oblast objektů: Klepněte myší na první objekt, který chcete označit, Držte klávesu Ctrl a klepáním myši označujte další objekty. Označujeme-li souvislou oblast souborů či složek: Klepněte myší na první objekt, který chcete označit, Stiskněte klávesu Shift a klepněte na poslední objekt, který chcete označit.

8 8 Total commander Dalším velmi vhodným prostředkem pro práci se soubory je program Total Commander, který umožňuje snadnou práci se soubory přesouvání, kopírování, mazání, přejmenování atd. Ovládání programu V hlavním okně Total Commanderu (obr. 86)naleznete dvě podokna, ve kterých se zobrazuje obsah vybraných složek. Chcete-li se přepnout na jinou jednotku pevného disku, můžete tak učinit v této nabídce. Při procházení složek si vystačíte s poklepáním levým tlačítkem myši podobně jako v Průzkumníkovi Windows. Obr 85 Jestliže si přejete změnit zobrazení ikon ve vybraném podokně, klepněte do něj levým tlačítkem myši a v horní části okna stiskněte tlačítko Stručné, Detaily nebo Strom. (obr. 86) Bližší možnosti nastavení zobrazení naleznete v nabídce Zobrazení. Obr 86

9 9 Total Commander umožňuje snadné přesouvání nebo kopírování souborů z jedné složky do druhé. V jednom podokně si otevřete zdrojovou složku, v druhém podokně cílovou složku a ve zdrojové složce označte klávesou INSERT položky, které si přejete přesunout nebo zkopírovat (označené soubory jsou červené) (obr. 88). Obr. 88 V dolní části okna stiskněte podle požadované akce tlačítko F6 PřejmPřes nebo F5 Kopírovat. Otevře se nové okno, kde zkontrolujte umístění složky, do níž budou vybrané soubory přesunuty nebo zkopírovány, a stiskněte tlačítko OK. Obr. 89 Bližší informace o prováděné operaci naleznete v dialogovém okně s grafickým ukazatelem, které se zobrazuje po celou dobu přesouvání nebo kopírování souborů. (obr. 90) Obr. 90

10 10 Potřebujete-li označit najednou skupinu několika souborů (obr. 91), stiskněte klávesu Shift a levým tlačítkem myši klikněte na první a poslední soubor, který si přejete označit. Chcete-li vybrat jen určité položky, přidržte klávesu Ctrl a na vybrané soubory klikněte levým tlačítkem myši. Obr 91 Pro bližší seznámení s programem si projděte hlavní nabídky v horní části okna. Kromě dostupných funkcí zde také naleznete celou řadu zajímavých klávesových zkratek, pomocí nichž je možné Total Commander velmi rychle ovládat.

11 11 Přenos souborů mezi počítači - FTP Pro přenos souborů z jednoho počítače na druhý pomocí internetu se používají programy, kterým se říká FTP klienti. Tuto funkci obsahuje i program Total Commander který je jedním z nejpoužívanějších programů pro přenos souborů přes FTP. Tento program vám umožní přímé propojení s jiným počítačem s možností přenášení souborů a složek jednak z vašeho počítače na připojený počítač a naopak. Funkci FTP připojení aktivujeme tlačítkem FTP v panelu nástrojů (obr. 92). Otevře se seznam uložených nastavení FTP připojení, kde potvrdíme volbu Nové připojení (obr. 93). Obr 92 Pro názornost si představte, že váš počítač je ostrov. Okolo vás je dalších pět ostrovů. Pokud chcete vozit zboží z vašeho ostrova na ostatní ostrovy a zpět, musíte vytvořit mosty. Jestliže tento příklad přenesu na počítače, tak v tabulce popis propojení si vytváříte takový most mezi počítači, kterým po jeho vytvoření budete moci přenášet soubory. Obr 93

12 12 Otevře se formulář pro nastavení FTP připojení. Obr 94 V tomto formuláři doplňujete následující údaje (obr. 95): Relace jedná se o název, pod kterým najdete nově vzniklé připojení (název mostu) Hostitel - zadáme adresu počítače, se kterým se chceme spojit (název ostrova) Jméno uživatele zadáme naše jméno (jméno člověka, který po mostě bude jezdit) Heslo - heslo k našemu přístupu (naše heslo, které musíme zadat, pokud chceme přejet po mostě) Obr 95

13 13 Pokud jste všechno nastavili správně, uvidíte v jednom panelu seznam souborů na cizím počítači a v druhém panelu můžeme procházet disk na svém počítači.. Soubory zkopírujeme takto: na svém disku kopírované soubory označíme klávesou Insert nebo pravým tlačítkem myši a stiskneš F5. Soubory lze kopírovat i opačným směrem, tedy z cizího počítače k nám na disk. K mazání souborů slouží klávesa F8. Když se chcete připojit znovu, stačí spustit Total Commander, kliknout na ikonu FTP, vybrat nastavené připojení a stisknout Připojit. Tlačítkem Odpojit spojení ukončte

14 14 Komprese a dekomprese dokumentů Archivní program ZIP ve Windows XP Ve Windows XP naleznete jednoduchý nástroj pro práci s archivy, takže si pro rozbalení souborů ve formátu ZIP nemusíte do systému instalovat žádný další speciální program. Práce s archivy ve formátu ZIP je ve Windows XP velice jednoduchá. Od klasických složek jsou komprimované složky odlišeny obrázkem zipu (obr. 96). Obr. 96 Komprese a dekomprese souborů se provádí pomocí příkazů v místní nabídce, což je nabídka, která se objeví poté, co na vybranou položku klepnete pravým tlačítkem myši. Obr 97 Pro zabalení (komprimaci) klepněte na vybranou položku pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Odeslat, Komprimovaná složka (metoda ZIP)(obr.97). Chcete-li najednou zkomprimovat několik souborů, stiskněte klávesu Ctrl a za jejího držení klepněte levým tlačítkem na vybrané položky. Až budete s výběrem spokojeni, klepněte na libovolný označený soubor pravým

15 tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši vyberte Odeslat, Komprimovaná složka (metoda ZIP). 15 Obr 99 Zkomprimovaný soubor můžete před otevřením neoprávněným uživatelem zabezpečit heslem. Bez jeho znalosti nebude možné zabalené soubory otevřít. Pro přidání hesla danou komprimovanou složku otevřete a v horní části okna přejděte do nabídky Soubor, Přidat heslo (obr.101). Požadované heslo zajdete do zobrazených kolonek a stiskněte tlačítko OK (obr.102). Obr 100 Obr 101 Pro zobrazení obsahu archivu poklepejte na danou komprimovanou složku levým tlačítkem myši. Otevře se okno Průzkumníka Windows, v němž se zobrazí všechny položky, které se v archivu nacházejí. (obr.102). Poklepáním na vybranou položku dojde k jejímu spuštění.

16 16 Obr 102 V případě, že je archiv ZIP ochráněn heslem, zobrazí se před otevřením vybrané položky nebo rozbalením celého archivu dialog pro zadání hesla (obr.103). Obr 103 Chcete-li rozbalit celou složku ZIP, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Extrahovat vše. Tím se spustí jednoduchý průvodce, který vás celým procesem provede. Stačí sledovat instrukce na obrazovce. Po jeho dokončení naleznete všechny rozbalené soubory v zadané složce (obr.104 a 105). Obr.104 Obr.105

17 17 Připojení ke vzdálené ploše Použití funkce Vzdálená plocha Funkce Vzdálená plocha systému Windows XP Professional umožňuje vzdálené řízení počítače z jiné kanceláře, z domácnosti nebo jste-li na cestách. Díky této funkci můžete používat data, aplikace a síťové prostředky počítače v zaměstnání, aniž byste se nacházeli ve své kanceláři. Vybavení potřebné k používání funkce Vzdálená plocha: Systém Windows XP Professional nainstalovaný v kancelářském počítači nebo jiném počítači, s nímž chcete vzdáleně pracovat. Počítač je označován jako hostitel. Vzdálený počítač se spuštěným systémem Windows 95 nebo novější verzí systému Windows. Tento počítač je označován jako klient a musí v něm být nainstalován klientský software pro připojení ke vzdálené ploše. Připojení k Internetu. Širokopásmové připojení k Internetu zlepšuje výkon, není však nezbytné, protože při používání funkce Vzdálená plocha je přenášeno jen minimální množství dat (například data zobrazení a klávesnice), která umožňují vzdáleně řídit hostitelský počítač. Vzdálené řízení kancelářského počítače je proto možné také při připojení k Internetu využívajícím malé šířky pásma. Tento článek s postupy předpokládá, že kancelářský počítač je součástí podnikové sítě, ve které jsou povolena připojení ke vzdálené ploše. Jestliže si nejste jisti, obraťte se na správce systému. Nastavení počítače pro práci se vzdálenou plochou Pokud budete v budoucnu využívat tuto funkci, dá se předpokládat, že s propojením Vám bude pomáhat zkušený pracovník podniku, na jehož počítač budete vstupovat. Proto můžete brát informace v této kapitole pouze informativně. Chcete-li pomocí jiného počítače vzdáleně řídit kancelářský počítač, je nutné v něm nejprve povolit funkci Vzdálená plocha. Funkci Vzdálená plocha může v počítači používajícím systém Windows XP Professional povolit uživatel, který je přihlášen jako správce nebo je členem skupiny Administrators. Otevřete ovládací panel Systém. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na ikonu Systém. Na kartě Vzdálený přístup zaškrtněte políčko Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači podle zobrazení níže (obr.106). Ujistěte se, že máte příslušná oprávnění ke vzdálenému připojení k počítači, a klepněte na tlačítko OK. Ponechejte počítač spuštěný a připojený k podnikové síti s přístupem k Internetu. Po uzamknutí počítače můžete opustit kancelář.

18 18 Obr 106 Spuštění relace vzdálené plochy Jestliže jsou v počítači se systémem Windows XP Professional povolena vzdálená připojení a do klientského počítače používajícího systém Windows byl nainstalován klientský software, je možné zahájit relaci vzdálené plochy. Nejprve je nutné vytvořit připojení klientského počítače o pomocí služby vzdáleného přístupu k hostitelskému počítači. Vytvoření nového připojení ke vzdálené ploše Otevřete okno Připojení ke vzdálené ploše. (Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy nebo Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.) Do pole Počítač zadejte název počítače, ve kterém je spuštěn systém Windows XP Professional, ve kterém byla povolena funkce Vzdálená plocha a pro který máte oprávnění k práci se vzdálenou plochou (obr.107). Obr 107

19 19 Klepněte na tlačítko Připojit. Zobrazí se dialogové okno Přihlášení k systému Windows. V dialogovém okně Přihlášení k systému Windows zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu (je-li třeba) a potom klepněte na tlačítko OK. Otevře se okno vzdálené plochy, ve kterém se zobrazí nastavení plochy, soubory a programy kancelářského počítače. Kancelářský počítač zůstane uzamčen. Bez zadání hesla s ním nebude nikdo moci pracovat ani zobrazit práci, kterou v něm vzdáleně vykonáváte. Poznámka: Chcete-li změnit nastavení připojení (například velikost obrazovky, informace pro automatické přihlášení nebo možnosti výkonu), klepněte před připojením na tlačítko Možnosti. Otevření uloženého připojení Pomocí Průzkumníka Windows otevřete složku Dokumenty\Vzdálené plochy. Klepněte na soubor RDP připojení, které chcete otevřít. Poznámka: Soubor vzdálené plochy (RDP) obsahuje všechny informace o připojení ke vzdálenému počítači včetně nastavení možností v konfiguraci existující v době uložení souboru. Můžete přizpůsobit libovolný počet souborů RDP včetně souborů pro připojení ke stejnému počítači s různým nastavením. Můžete například uložit soubor pro připojení k počítači Název_počítače v režimu celé obrazovky a jiný soubor pro připojení ke stejnému počítači v režimu velikosti obrazovky Ve výchozím nastavení jsou soubory RDP uloženy ve složce Dokumenty\Vzdálené plochy. Chcete-li upravit soubor RDP a změnit nastavení připojení, které obsahuje, klepněte na soubor pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Upravit. Odhlášení a ukončení relace V okně Připojení ke vzdálené ploše klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Vypnout. Zobrazí se dialogové okno Ukončit systém Windows. V rozevíracím seznamu vyberte položku Odhlásit uživatele <uživatelské_jméno> a klepněte na tlačítko OK.

20 20 Instalování a odinstalování programů Instalaci programů Instalovat programy můžeme : 1. Z instalačního CD. Vložením instalačního CD do mechaniky se zpravidla otevře okno instalačního programu, který vás provede instalací vybraného programu. 2. Z internetu postup je podobný jako v prvním bodě s tím rozdílem, že před spuštěním instalačního programu proběhne stažení tohoto programu do vašeho PC. Tento postup jsme několikrát již popsali. Např. instalace ICQ. 3. Ze základního nabídky programu MS Windows poklepáním na ikonu Přidat nebo odebrat programy v nabídce Start, Ovládací panely. Zobrazí se nové okno (obr.108)., kde v nabídce Přidat nové programy můžete instalovat nové programy do PC. V tomto okně naleznete i možnost Přidání a Odebrání součástí systému. Obr 108 Odinstalování programů Pokud některé z nainstalovaných programů nepoužíváte a chtěli byste je z počítače odstranit, je nutné tak učinit pomocí speciálního odinstalačního programu. Jedině tak zajistíte, že se spolu s programem vymaže i většina zástupců a dalších částí vymazávaného programu.

21 21 Odinstalování se provádí pomocí speciálního odinstalačního nástroje. Ten vás, podobně jako instalátor, krok za krokem provede odebráním požadovaného programu ze systému. Otevřete nabídku Start, Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Zobrazí se nové okno, kde v seznamu Změnit nebo odebrat programy naleznete seznam všech nainstalovaných programů. (obr.109). Pokud na vybranou položku klepnete levým tlačítkem myši, dojde k jejímu rozbalení a zobrazení bližších informací. U některých programů si můžete všimnout speciálního odkazu pokud na něj klepnete levým tlačítkem myši, otevře se nové okno s informacemi o odborné pomoci. V pravé části podokna daného programu se nachází několik položek, ve kterých naleznete odhadovanou velikost zabíraného místa na disku, četnost použití a datum posledního spuštění programu. Obr 109 Pro odinstalování programu ze systému stiskněte v pravé dolní části podokna tlačítko Odebrat nebo Změnit nebo odebrat. Další postup se liší podle typu použitého (od)instalačního programu. Většinou se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda si opravdu přejete vybraný program odinstalovat (obr.112). Obr 112

22 22 Pokud dojde ke spuštění odinstalačního průvodce, postupujte přesně dle pokynů ve zobrazených krocích. U některých programů je možné, že se v průběhu odinstalace zobrazí okno s dotazem, zda si přejete vymazat i některé soubory, které mohou používat i ostatní programy. Pokud si nejste jisti, k čemu daný soubor slouží, pak jej raději z disku nemažte. Odinstalační program také mnohdy můžete spustit z nabídky Start, Všechny programy. Stačí, když zde vyhledáte podnabídku s názvem požadovaného programu a v ní zástupce Uninstall nebo Odinstalovat (obr.113). Obr 113

23 Zabezpečení Windows XP 23 Pokud nechcete, aby se ve vašem počítači zabydlel počítačový vir, škodný program, nebo se na vašem disku procházel neoprávněný uživatel, je třeba systém Windows řádně zabezpečit. K systému se přihlaste prostřednictvím účtu s oprávněním správce počítače (např. Administrator). Klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely (obr.115). a poklepejte na ikonu Uživatelské účty (obr.116). Otevře se nové okno, kde naleznete seznam všech vytvořených uživatelských účtů (obr.117). Obr. 115 Obr. 116

24 24 Administrátor V seznamu uživatelských účtů se přesvědčte, zda je každý vytvořený účet chráněný heslem (obr.118). Obr. 117 Obr. 118 Na počítači by nemělo být velké množství účtů s oprávněním správce počítače uživatelé s tímto oprávněním mohou získat přístup ke všem souborům a provádět bez omezení konfiguraci systému, což může vést ke zhoršení zabezpečení a stability Windows. Správce počítače by měl také mít pro normální práci vytvořený účet s omezeným přístupem a prostřednictvím účtu s oprávněním správce počítače by se měl k systému přihlašovat jen při konfiguraci Windows. Tím zabezpečíte, že správce při běžné práci neprovede žádné nechtěné nastavení, které by mu systém jako obyčejnému uživateli nepovolil. Je také dobré vědět, že i viry mají obvykle stejná práva, jako uživatel, který je spustil. Pokud tedy vir spustí obyčejný uživatel, nemusejí být dopady takové, jako když vir spustí administrátor. Pro změnu nastavení účtu klepněte na vybrané uživatelské jméno levým tlačítkem myši. Zobrazí se nabídka možností, pomocí níž můžete jednoduše změnit typ účtu.

25 25 Obr. 119 Pokud je váš počítač připojený k internetu, je dobré používat firewall, což je speciální program, který pomáhá zamezit přímým útokům z internetu. Jednoduchý a přitom dostačující firewall je standardní součástí operačního systému Windows XP. Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Ovládací panely a poklepejte na ikonu Síťová připojení. Na každé vytvořené připojení postupně klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vlastnosti. Obr. 120 Otevře se nové okno, kde přejděte na kartu Upřesnit a v části okna Brána firewall pro připojení k internetu zatrhněte položku Chránit počítač a síť omezením nebo zabráněním přístupu k tomuto počítači z internetu. Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK (obr.121).

26 26 Obr. 121 Každý počítač by měl být chráněný antivirovým programem s aktuální virovou databází. Pokud antivirový program nainstalovaný nemáte, vyzkoušejte český avast! antivirus, který můžete pro domácí použití získat zcela zdarma. Čas od času se v systému Windows XP odhalí nějaká menší či větší bezpečnostní chyba, kterou je třeba opravit. Opravné programy si můžete velice snadno nainstalovat pomocí služby Windows Update, kterou naleznete na adrese windowsupdate.microsoft.com Ochrana počítače před viry Pracovat s počítačem, na kterém není nainstalován antivirový program, je hazardování s daty, jež jsou uložena na pevném disku. Jedním z hojně používaných antivirových programů je žvast, který je nabízen ke stažení zcela zdarma. Antivirový program AVAST Instalace programu Připojte se k internetu a přejděte na adresu V horní části stránky zobrazte nabídku Ke stažení a vyberte možnost Programy (obr.121). Načte se nová stránka, kde klepněte na položku avast! 4 Home. Obr. 122

27 27 V seznamu vyhledejte českou verzi a klepněte na odkaz Stáhnout (obr.123).. Otevře se okno Stažení souboru, kde klepněte na tlačítko Uložit, vyberte složku pro uložení a pro zahájení stahování stiskněte Uložit (obr.124). Obr. 123 Obr. 124 Pro nekomerční domácí použití je nutné program zaregistrovat. Na stránkách přejděte do menu Podpora, klepněte na položku Registrace avast! Home zdarma a ve zobrazeném průvodci vyplňte všechny požadované kolonky. Po dokončení registrace se na vámi zadaný odešle zpráva s aktivačním klíčem.

28 28 Obr. 125 Po dokončení stahování poklepejte levým tlačítkem myši na instalační program setupcze.exe. Spustí se průvodce (obr.127)., který vás celým instalačním procesem provede stačí sledovat instrukce na obrazovce. Pro úplné dokončení instalace je třeba restartovat počítač. Obr 126 Obr. 127 Po nainstalování je antivirový program nastaven tak, aby se spouštěl automaticky při každém startu operačního systému. Abyste mohli avast! bez problémů používat, je ještě nutné zadat aktivační klíč, který by do třiceti minut od registrace měl dorazit na uvedenou elektronickou adresu. Otevřete doručený a aktivační klíč označte myší. Pro jeho zkopírování do schránky Windows stiskněte klávesovou kombinaci Ctrl + C. Na ikonu avast! v Oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem myši, zvolte možnost O programu avast! a stiskněte tlačítko Licenční klíč. Licenční klíč vložte pomocí zkratky Ctrl + V do zobrazeného políčka a stiskněte tlačítko OK. (obr.130). Obr. 129 Obr. 130

29 Aby antivirový program dokázal bránit počítač i před nejnovějšími viry, je třeba jej aktualizovat. Připojte se k internetu a na ikonu avast! v Oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem myši. Zobrazí se místní nabídka, kde zvolte možnost Aktualizace, Aktualizace iavs. Tím se program pokusí vyhledat nové aktualizace a případně je stáhne a nainstaluje do vašeho počítače. 29 Obr. 131 Bližší informace o programu avast! najdete na stránce v nabídce Podpora, FAQs avast! 4 Home/Professional (obr.132). Obr Spyware Spyware je program odesílající data z počítače na němž je nainstalován. Program se nainstaluje zpravidla zcela automaticky, často využitím bezpečnostních nedostatků systému. Monitoruje aktivitu uživatele, jeho osobní data nebo informace o nainstalovaných programech a odesílá informace, které mohou být zneužity například k nevyžádané reklamě. Spyware o Vás může odesílat informace do internetu, může sbírat úhozy na klávesnici (sběr vašich hesel), může stahovat reklamy, brzdí vaše spojení do internetu a zpomaluje počítač. Awast spyware nehlídá, takže je vhodné současně s awastem používat nějaký antispyware software např. SpyBot Search & Destroy. Dalším řešením je využívání kompletního balíku Norton Internet Security, který řeší problematiku virů a spyware. Tato služba je ovšem placená.

30 Instalace programu SpyBot Search & Destroy. Nejednoduší cestou jak získat tento program je jeho stažení a instalace z internetu. Odkaz na tento program nalezneme např. na adrese : 1. Na první obrazovce zvolíte odkaz - Stáhnout zdarma produkt - Search & Sestrou 1.4 (obr.133). 30 Obr V dalším okně zvolíte download slunečnice.cz (obr.134). Obr. 134

31 31 3. V dalším kroku kliknete na volbu Spustit a program se vám začne stahovat do vašeho PC (obr.135). Obr. 135 Obr Zvolením volby Spustit se spustí se jednoduchý průvodce, který vás instalací provede krok za krokem. Klepnutím na možnost I accept the agreement odsouhlaste licenční ujednání, v dalších dialogových oknech si vystačíte klepáním na tlačítko Next.

32 32 Obr V tomto okně vyberete jazyk kterým na vás bude instalační program mluvit v průběhu instalace a budete pokračovat tlačítkem OK. Následující okno potvrdíte tlačítkem Next. (obr.138). Obr. 138 Obr. 139

33 33 7. Kliknutím na možnost I accept the agreement odsouhlaste licenční ujednání, v dalších dialogových oknech si vystačíte klepáním na tlačítka Next, Instal a Finish. V těchto krocích nechte jednotlivá pole vyplněna tak, jak vám je nabízí instalační program (obr.140). 8. V posledním kroku instalace zvolte - Start using the program (obr.141). Obr. 140 Obr. 141

34 34 1. Zvolením této volby dojde ke spuštění programu. Program lze také spustit poklepáním na ikonu Spybot - Search & Destroy, kterou naleznete na ploše. Další způsob spuštění je z nabídky Start, Všechny programy, Spybot Search & Destroy. 10. V horní části okna programu přejděte do nabídky Language, vyberte možnost Česky a program s vámi začne komunikovat v češtině (obr.142 a 143). Obr. 142 Obr. 143

35 Kontrola systému 35 Před vlastní kontrolou systému je nutné program aktualizovat. Připojte se k internetu a stiskněte tlačítko Vyhledat aktualizace. Po chvíli se v dolní části okna objeví seznam nejnovějších aktualizací. Vyhledané položky označte klepnutím levým tlačítkem myši a stiskněte tlačítko Stáhnout aktualizace. (obr.144). Obr Pro zahájení kontroly systému klepněte v úvodní obrazovce na tlačítko Zkontrolovat, případně stiskněte tlačítko Search & Destroy a klepněte na ikonu Zkontrolovat (obr.145). Obr. 145 Stav prohledávání systému můžete sledovat na grafickém ukazateli v dolní části okna. Po dokončení skenování naleznete všechny rozpoznané problémy v tomto seznamu.

36 36 Obr Nalezené položky označte klepnutím myší a stiskněte tlačítko Opravit vybrané problémy. (obr.146 a 147). Obr Pro správnou funkci programu je nutná jeho častá aktualizace. Proto se před každým spuštěním testu, klepnutím na tlačítko Vyhledat aktualizace, přesvědčte, zda na internetu nejsou dostupné novější aktualizace.

37 Zálohování dat na CD ve Windows XP Jestliže náš počítač má nainstalovánu mechanika CD-RW, můžete velice jednoduše vypalovat cédečka. Stačí mít prázdné CD a program pro vypalování. Jedním z velmi oblíbených programů na vypalování CD je NERO. Další možností je program, který je standardní součástí Windows XP. Jeho ovládání je velice jednoduché a i napoprvé zvládnete zapsat požadovaná data na CD za pár minut. 37 Vypalování dat v MS Windows Do vypalovací mechaniky vložte prázdné nebo přepisovatelné cédéčko, na které si přejete zapsat data. Přejděte do složky, v níž se nacházejí soubory, které chcete vypálit na CD. Na vybraný soubor klepněte pravým tlačítkem myši, z vysunuté kontextové nabídky zvolte možnost Odeslat, Jednotka CD-ROM (obr.148). Obr. 148 Chcete-li najednou označit více souborů, stiskněte klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši klepněte na požadované položky. Poté na libovolný označený soubor klepněte pravým tlačítkem myši a jako v předchozím případě z nabídky vyberte možnost Odeslat, Jednotka CD-ROM. V Oznamovací oblasti se zobrazí bublinové hlášení Některé soubory jsou připraveny k zápisu na disk (obr.148). Jakmile na tuto bublinu klepnete pravým tlačítkem myši, otevře se nové okno Průzkumníka Windows se seznamem souborů připravených k zápisu na CD (obr.150). Obr. 149

38 38 Obr. 150 Pokud se vám tato bublina v Oznamovací oblasti nezobrazila, otevřete složku Tento počítač a na ikonu nainstalované vypalovací mechaniky poklepejte levým tlačítkem myši. V podokně úloh klepněte na odkaz Zapsat soubory na disk CD (obr.151). Spustí se jednoduchý průvodce, který vás vypálením CD provede krok za krokem. V úvodním okně zadejte název disku, který se zobrazí po vložení vypáleného CD do mechaniky, a stiskněte tlačítko Další. Obr 152 Obr. 151 Pokud je v mechanice vloženo prázdné CD, automaticky dojde k zahájení vypalování. O jeho průběhu vás informuje grafický ukazatel, u něhož také naleznete odhad zbývajícího času do konce vypalování(obr.153).

39 39 Obr. 153 Po dokončení vypalování dojde k ukončení průvodce a ve výchozím nastavení systému by mělo dojít k automatickému vysunutí CD z mechaniky. Tím je zápis vašich dat na disk hotov. Obr. 154 Pomocí tohoto programu také můžete jednoduše z přepisovatelného disku CD-RW vymazat zapsaná data a připravit jej k dalšímu použití. Do vypalovací mechaniky vložte disk CD-RW se zapsanými daty a ve složce Tento počítač poklepejte na ikonu vypalovačky levým tlačítkem myši. V levém podokně klepněte na odkaz Smazat tento disk CD-RW a postupujte dle instrukcí ve zobrazeném průvodci. (obr.155). Obr. 155

40 40 Nero - program na vypalování CD a DVD Nero je jeden z nejvíce používaných programů na vypalování CD a DVD. Součástí programu Nero je od verze 5.5 také program Nero express, který je určen především začátečníkům. Tento program vás neobtěžuje složitým nastavením a má velmi jednoduché ovládání. Program Nero express se dodává s některými vypalovacími mechanikami jako základní program pro vypalování a nabízí vše důležité, co potřebujeme pro běžné vypalování. Po spuštění Expressu se zobrazí základní dialogové okno (obr.157)., v němž si vybíráme o o jaký typ media budeme vytvářet. Na výběr máme několik možností: o Data: datové CD a DVD o Hudba: Hudební CD (audio CD), MP3 CD, MP3 DVD o Filmy/Obrázky: Video CD, SuperVideoCD, DVD-Video o Kopie, obraz: zkopírovat celé CD a DVD kterou vypalovací mechaniku chceme použít - pokud máte ve vašem počítači více vypalovacích mechanik. Za názvem mechaniky se v závorce nachází typ média na které chceme vypalovat (CD nebo DVD) Obr. 157

41 41 Vytvoření datového CD/DVD Pokud chcete vypálit datové CD/DVD, vyberte z první nabídky Data volbu Datový disk. Zobrazí se okno Obsah disku (obr.15). Toto okno zobrazuje následující informace: Obr. 158 o o o Velikost stopy Obsah adresářů a složek, které chceme vypálit Tlačítko Přidat V Obsahu zatím nemáme žádné adresáře/soubory. Klikneme-li na tlačítko Přidat., zobrazí se nám nové okno s Průzkumníkem, ve kterém si vybereme adresář/soubor (modře se zabarví) a opětovným kliknutím na ltačítko přidat, načteme požadovaný soubor nebo složku do programu Nero Espress (okna Obsah disku). (obr.159) Obr. 159

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Používání počítače a správa souborů

Používání počítače a správa souborů Používání počítače a správa souborů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Začáníme... 3 Zapnutí počítače... 3 Vypnutí počítače... 4 Restart

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více