PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004"

Transkript

1 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ

2 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů. 3 Prodejní rozhovory 9 Kapitálové pojištění RENDITE PLUS 1 TW. 16 Kapitálové pojištění RENDITE PLUS 2 TW. 18 Kapitálové pojištění věna RENDITE JUNIOR 2 VJ. 21 Svatební pojištění RENDITE JUNIOR 1 VW Kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 2 SZ.. 27 Pojištění pro případ smrti nebo dožití RENDITE PLUS 3 TW Důchodové pojištění 3 RG; 13 RG. 32 Vkladové pojištění osob a dětí KONTO 11 WO; 11 WD.. 35 Kapitálové životní pojištění RENDITE KONTO 12 WO; 13 WO Důchodové pojištění 40 RG Kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití 40 SZ. 55 Potřebné doklady k pojistnému plnění (pojištění pro případ smrti, pojištění plné invalidity, pojištění pracovní neschopnosti)

3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED A POROVNÁNÍ PRODUKTŮ POJISTNÁ RIZIKA smrt úrazem smrt přirozená dožití plný invalidní důchod pracovní neschopnost KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY V případě přirozené smrti vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení Pojistné plnění od 2. měsíce trvalé následky úrazu Plnění z PČ tělesné poškození úrazem pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení Plnění z PČ V důsledku vážného onemocnění plnění od 4. dne; ostatní hospitalizace od 15. dne se spoluúčastí 3dny Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt úrazem smrt přirozená dožití plný invalidní důchod pracovní neschopnost smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážná onemocnění pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY V případě přirozené smrti vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení Pojistné plnění od 2. měsíce Vyplacena ihned 1x PČ PČ PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) V důsledku vážného onemocnění plnění od 4. dne; ostatní hospitalizace od 15. dne se spoluúčastí 3dny Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,50% 3

4 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR VJ 2 smrt pojistníka Smrt před 18 rokem dítěte -vyplaceno 50% PČ smrt dítěte dožití plný invalidní důchod sňatek dítěte stipendium trvalé následky úrazu (pojistník) trvalé následky úrazu (dítě) tělesné poškození úrazem (dítě) invalidita následkem úraz (dítě) pobyt v nemocnici (dítě) Náhrada/snížení/zvýšení Smrt před výplatou PČ - vráceno 100% pojistníkovi + výnosy PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ - nejdříve v 18 letech Od 18 roku po dobu 5 let PČ PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Od 4. dne PČ Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,50% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt pojistníka smrt dítěte dožití plný invalidní důchod sňatek dítěte stipendium smrt úrazem (pojistník) smrt úrazem (dítě) trvalé následky úrazu (pojistník) trvalé následky úrazu (dítě) tělesné poškození úrazem (pojistník) tělesné poškození úrazem (dítě) vážné onemocnění (pojistník) KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR 1 VW zproštění od placení Smrt před výplatou PČ - vráceno 100%pojistníkovi + výnosy PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ - nejdříve v 18 letech Od 18 roku po dobu 3, 4, 5, 6 let PČ PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 3,00% 4

5 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ RENDITE PLUS 3 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) pracovní neschopnost pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení PČ od 30. dne, nejdéle plnění po 336 dnů (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ za každý den Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 3,00% 5

6 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt před výplatou renty smrt při výplatě renty dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem Náhrada/snížení/zvýšení DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 3 RG, 13 RG Plnění ve výši odbytného Výplata renty po garantovanou dobu Do konce života výplata důchodu nebo jednorázové plnění Výplata od 1. dne po vzniku ID PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Snížení/zvýšení kdykoliv během pojištění Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená (dospělí) dožití (dospělí) dožití (děti) smrt úrazem (dospělí) smrt úrazem (děti) VKLADOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB A DĚTÍ KONTO 11 WO, 11 WD PČ + návratný vklad včetně výnosů (zemře-li pojištěný, který není současně pojistníkem, bude oprávněné osobě vyplacena PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy) PČ + návratný vklad včetně výnosů (není-li pojištěný současně pojistníkem, bude pojištěnému vyplacena PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy) PČ, (návratný vklad + výnosy vyplaceny pojistníkovi) PČ + návratný vklad včetně výnosů oprávněné osobě PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ trvalé následky úrazu (dospělí) trvalé následky úrazu (děti) tělesné poškození úrazem (dospělí) tělesné poškození úrazem (děti) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) vážné onemocnění nebo smrt PČ v případě smrti, PČ + návratný vklad včetně výnosů v případě vážného onemocnění Náhrada/snížení/zvýšení Přiklad/výběr Technická úroková míra (TÚM) 4,00% 6

7 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE KONTO 12 WO, 13 WO PČ + VKLAD PČ + VKLAD PČ Plnění z PČ Plnění z PČ vážné onemocnění Náhrada/snížení/zvýšení PČ Přiklad, výběr Technická úroková míra (TÚM) 3,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt před výplatou renty smrt při výplatě renty dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážná onemocnění DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 40 RG Plnění ve výši odbytného Výplata renty po garantovanou dobu Do konce života výplata důchodu nebo jednorázové plnění Výplata od 1. dne po vzniku ID PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) pobyt v nemocnici PČ za každý den Náhrada/snížení/zvýšení Snížení/zvýšení Technická úroková míra (TÚM) 2,40% 7

8 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 40 SZ PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 2,40% 8

9 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 1 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOST ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE ŠKOLA AKTIVNÍ VĚK VOLNÝ ČAS JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 9

10 NEMOC / PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ MĚSÍČNÍHO POJISTNÉHO PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚRAKY (cca) CEL KOVÁ SUMA (cca) POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA ÚRAZ / INVALIDITA POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) + TRVALÉ NÁSLEDKY = MAX. DVOJNÁSOBEK PČ ZA..KČ/MĚSÍC SMRT POJISTNÁ ČÁSTKA BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) PČ...KČ = PŘIROZENÁ SMRT + PČ KČ PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU ZA.KČ/MĚSÍC = DVOJNÁSEBEK PČ CELKOVÁ SUMA (cca) 10

11 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 2 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOST ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE ŠKOLA AKTIVNÍ VĚK VOLNÝ ČAS JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 11

12 NEMOC / PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI VÝNOSY / ÚRAKY (cca) JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + HOSPITALIZACE, OD 15. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.KČ/ DENNĚ SE SPOLUÚČASTÍ 3 DNY ZA KČ/MĚSÍC ÚRAZ / INVALIDITA POJIS TNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU VÝNOSY / ÚRAKY (cca) OD DRUHÉHO MĚSÍCE PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO BEZ POJISTNÉHO POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + TRVALÉ NÁSLEDKY ZA..KČ/MĚSÍC BĚŽNÉÚRAZY ZA.KČ/MĚSÍC + HOSPITALIZACE, OD 15. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.. KČ/MĚSÍC SE SPOLUÚČASTÍ 3 DNY ZA...KČ/MĚSÍC CEL KOVÁ SUMA (cca) 12

13 SMRT POJISTNÁ ČÁSTKA VÝNOSY / ÚRAKY (cca) BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) PČ KČ PČ..KČ PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU ZA KČ/MĚSÍC VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA VÝNOSY / ÚRAKY (cca) BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) + PŘI PRVNÍ DIAGNÓZE..KČ ZA..KČ/MĚSÍC HOSPITALIZACE, OD 4. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ...KČ/DENNĚ ZA...KČ/MĚSÍC BONUS: V případě, že budou do pojištění zahrnuta všechna připojištění, poskytne pojišťovna pojištěnému připojištění pobytu v nemocnici (hospitalizace) na pojistnou částku 200 Kč denně zdarma. V případě zájmu o vyšší pojistnou částku, hradí pojistné za pojistnou částku nad 200 Kč pojistník. 13

14 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 3 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOS T ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 14

15 NEMOC POJISTNÁ ČÁSTKA PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI VÝNOSY /ÚROKY (cca) BEZ POJISTNÉHO ÚRAZ / INVALIDITA POJISTNÉ částka odečitatelná od daňového základu POJISTNÁ DOBA + POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHPNOSTI.KČ/DENNĚ + HOSPITALIZACE, OD 1. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ KČ/DENNĚ + VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU CELKOVÁ SUMA (cca) POJISTNÁ ČÁSTKA BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY /ÚROKY (cca) POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + HOSPITALIZACE, OD 1. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.KČ/DENNĚ + TRVALÉ NÁSLEDKY S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍM + BĚŽNÉ ÚRAZY CELKOVÁ SUMA (cca) POJISTNÁ ČÁSTKA SMRT BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) POJISTNÉ.KČ + PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU.KČ CELKOVÁ SUMA (cca) 15

16 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW Pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné s pevně stanoveným datem výplaty sjednané pojistné částky. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 15 let max. 55 let min. 10 let max. do 65 let je závislá na vstupním věku pojištěného a pojistné době pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojistného pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, pokud není běžné následné pojistné uhrazeno do 6 měsíců ode dne splatnosti a činí-li redukovaná částka alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, pouze pokud státem vyhlášená inflace přesáhne 5% (jelikož je od roku 2000 inflace nižší něž 5%, produkt 1 TW se z tohoto důvodu nedynamizuje). 16

17 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ Pojistnou částku pro případ dožití pojišťovna vyplatí pojištěnému, není-li již naživu, osobě oprávněné podle ujednání pojistné smlouvy. V případě smrti pojištěného během trvání pojištění, pojišťovna ihned vyplatí sjednanou pojistnou částku, dojde-li ke smrti následkem úrazu, vyplatí se dvojnásobek pojistné částky. Po smrti pojištěného zůstává pojištění nadále v platnosti bez dalšího placení pojistného se zachováním nároku na výplatu pojistné částky včetně výnosů z hospodaření na konci pojištění. Není-li určena oprávněná osoba je výplata pojistné částky zahrnuta do dědického řízení. V případě pracovní neschopnosti pojištěného (z nemoci, z úrazu), trvající déle než jeden kalendářní měsíc, vyplatí pojišťovna plnění ve výši odpovídající běžnému pojistnému za základní pojištění a úrazové připojištění, placené po dobu pracovní neschopnosti přesahující 1 měsíc, nejdéle však za dobu 11 měsíců. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ PO ÚRAZE K této pojistné smlouvě bylo možné sjednat pouze připojištění trvalých následků po úraze Pojistná částka trvalých následků úrazu mohla být sjednána až do dvojnásobku pojistné částky kapitálového pojištění, nesměla však přesáhnout Kč. Pojistné za úrazové připojištění je odstupňováno do dvou rizikových skupin podle vykonávané činnosti v povolání nebo mimo povolání. Od 3/1999 bylo možné rozšířit produkt 1 TW o další připojištění tělesné poškození a pobyt v nemocnici. Připojištění se řídí sazebníkem RENDITE PLUS 2TW a pojistnými podmínkami vztahujícími se k produktu 2TW. POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 17

18 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW Pojištění pro případ smrti s pevně stanoveným datem výplaty sjednané pojistné částky za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Počátek pojištění: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 15 let max. 55 let min. 10 let max. do 65 let (součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 65 let) min Kč max. není stanovena pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojistného je vždy 1. dne měsíce, který následuje po dni, kdy byla smlouva sjednána pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, tento produkt se dynamizuje každý rok 3,5%, pokud není inflace vyšší, jinak podle % inflace. Klient může o dynamizaci požádat či ji odmítnout. 18

19 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI Pojištění pro případ smrti s výplatou pojistné částky ihned po smrti pojištěného ve výši jednonásobku pojistné částky Zemře-li pojištěný v průběhu trvání pojištění, zůstává pojištění nadále v platnosti s nárokem na výplatu pojistné částky a současně vznikne nárok na osvobození od placení pojistného. V případě pracovní neschopnosti pojištěného (z nemoci, z úrazu), trvající déle než jeden kalendářní měsíc, vyplatí pojišťovna plnění ve výši odpovídající běžnému pojistnému za základní pojištění a úrazové připojištění, placené po dobu pracovní neschopnosti přesahující 1 měsíc, nejdéle však za dobu 11 měsíců. Pojištění se vyplácí za každý, i započatý měsíc trvání pracovní neschopnosti s výjimkou prvního měsíce. Stane-li se pojištěný v průběhu pojištění plně invalidní, je zproštěn od placení a sjednaná připojištění zůstávají v platnosti. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU Minimální pojistná částka činí Kč, PČ lze sjednat až do výše PČ základního pojištění, max. však Kč. V případě smrti pojištěného, ke které dojde v době trvání pojištění následkem úrazu, bude oprávněné osobě vyplacena ihned sjednaná pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Minimální pojistná částka činí Kč, PČ lze sjednat až do výše dvojnásobku PČ základního pojištění, max. však Kč. Dojde-li v průběhu pojištění k úrazu s trvalými následky, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního podílu ze sjednané PČ pro případ trvalých následků úrazu, který odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení. V případě, že se neustálily do 3 let ode dne úrazu,vyplatí pojišťovna plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. PŘIPOJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM Minimální pojistná částka činí Kč, PČ činí 1/8 PČ pro případ trvalých následků úrazu, max. však Kč. Dojde-li k úrazu v průběhu pojištění, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního podílu ze sjednané PČ pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné tělesné poškození. PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ Minimální pojistná částka činí Kč, připojištění lze sjednat nejvýše do dvojnásobku PČ základního pojištění, max Kč. Nárok na pojistné plnění nevznikne, bude-li vážné onemocnění zjištěno nebo transplantace provedena v prvních 6 měsících od počátku pojištění. Pojišťovna vrátí pojistníkovi 90% pojistného zaplaceného za připojištění pro případ vážných onemocnění a připojištění zanikne. Bude-li vážné onemocnění nebo transplantace provedena po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění a nejpozději do 9 měsíců od počátku pojištění, vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši rovnající se 50% z PČ a připojištění zanikne. 19

20 PŘIPOJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI Pojištění lze sjednat na PČ 100, 200, 300, 400, 500 Kč. Bude-li pojištěný hospitalizován v důsledku některého z pojištěných vážných onemocnění nebo v důsledku pojištěné transplantace tělesného orgánu, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku od 4. dne hospitalizace za každý den pobytu v nemocnici. V případě hospitalizace z jiných důvodů než jsou vážná onemocnění, která je delší než 15 dnů, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku za každý den pobytu v nemocnici s výjimkou prvních 3 dnů. Počet dnů strávených v nemocnici je dán počtem půlnocí strávených v nemocnici. Bonus produktu 2 TW: Byla-li sjednána všechna připojištění, pojišťovna poskytla pojištěnému připojištění pobytu nemocnici na pojistnou částku 200 Kč denně zdarma. V případě zájmu o vyšší PČ hradí pojistné PČ nad 200 Kč pojistník. POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 20

21 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR 2 VJ Pojištění věna pro případ uzavření sňatku nebo dožití za běžné pojistné. Pojištění značeno též pod sazbou 1 VW, 11 VW (za jednorázové pojistné). ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk dítěte: Vstupní věk pojistníka: Počátek pojištění: min. 0 let max. 15 let min. 18 let max. 60 let min. 10 let max. 25 let, nejpozději do 25 let věku pojištěného nejdříve 1. den měsíce, který následuje po dni, v němž byla smlouva sjednána Pojistná částka: min Kč max. není stanovena (násobky ) Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: placení pojistného končí nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž pojištěné dítě dosáhne 18 let, placení pojistného musí skončit nejpozději do 70 let věku pojistníka. Současně končí i úrazové pojištění. pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka věna dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny 21

22 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SŇATEK DÍTĚTE V případě uzavření prvního sňatku, nejdříve však v den, ve kterém dítě dosáhne 18 let, nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž dosáhne 25 let, je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ V případě dožití konce pojištění je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. SMRT POJISTNÍKA Nedosáhlo-li pojištěné dítě v době úmrtí pojistníka věku 18 let, pojistitel vyplatí plnění ve výši 50% PČ věna, pojištění věna a sjednaná připojištění dítěte zůstávají dále v platnosti a přestává povinnost platit pojistné. Po smrti pojistníka nelze pojištění věna zrušit s výplatou odbytného před dožitím věku 18 let pojištěného dítěte. PLNÁ INVALIDITA (POJISTNÍK) Stane-li se pojistník v průběhu trvání pojištění plně invalidní, má právo na zproštění od placení pojistného SMRT DÍTĚTE Dojde-li k úmrtí pojištěného dítěte před výplatou PČ věna, pojišťovna vrátí pojistníkovi 100% skutečně zaplaceného pojistného a podíl na zisku. Nevrací se pojistné, od něhož byl pojistník zproštěn a pojistné zaplacené za připojištění. STIPENDIUM Místo výplaty sjednané PČ může pojistník písemně požádat o vyplácení stipendia od výročního dne počátku pojištění, v němž pojištěné dítě dosáhne věku 18 let. Stipendium se vyplácí po dobu 5 let. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (POJISTNÍK) Pro pojistníka lze sjednat pouze připojištění trvalých následků úrazu. Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti připojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu těchto následků po jejich ustálení podle zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení trvalých následků v úrazovém pojištění. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (DÍTĚ) Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti připojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu těchto následků po jejich ustálení podle zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení trvalých následků v úrazovém pojištění. 22

23 TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Není-li pro pojištěné dítě sjednáno připojištění trvalých následků úrazu, není možné tělesné poškození způsobené úrazem sjednat. Pojistné plnění se vyplatí v případě tělesného poškození úrazem, který nastal v době platnosti připojištění. Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu poškození podle Zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení tělesného poškození v úrazovém pojištění. INVALIDITA NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Bude-li pojištěnému v průběhu trvání pojištění přiznán plný invalidní důchod v důsledku úrazu, vyplatí se sjednaní pojistná částka a připojištění zanikne. PŘIPOJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Utrpí-li pojištěné dítě úraz, jehož léčení si vyžádá pobyt v nemocnici, je pojišťovna povinna vyplatit sjednanou denní pojistnou částku. Výplata začíná 4. dnem pobytu v nemocnici a končí posledním dnem hospitalizace, nejdéle však za dobu 365 dní. JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ DLE SAZBY 11 VW Jednorázové pojistné je shodné se sazbou 2 VJ (dříve označení 1 VW) včetně doplňkových pojištění Placení pojistného: Pojistné je placeno jednorázově a je splatné při uzavření PS, nejpozději v den počátku pojištění POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 2 VJ (1 VW; 11 VW) SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 23

24 SVATEBNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 1 VW Svatební pojištění za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk dítěte: Vstupní věk pojistníka: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 0 let max. 15 let min. 15 let max. 60 let min. 10 let max. do 25 let, (součet vstupního věku pojištěného dítěte a pojistné doby nesmí přesáhnout 25 let; součet vstupního věku pojistníka a pojistné doby nesmí přesáhnout 70 let) min Kč max. 6 mil. Kč pojistné se platí po celou dobu trvání pojištění, tj. do výročního dne počátku pojištění v roce, v němž se pojištěné dítě dožije 25 let pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, tento produkt se dynamizuje každý rok 3%, pokud není inflace vyšší, jinak podle % inflace. Klient může o dynamizaci požádat či ji odmítnout. 24

25 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SŇATEK DÍTĚTE V případě uzavření prvního sňatku, nejdříve však v den, ve kterém dítě dosáhne 18 let, nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž dosáhne 25 let, je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ V případě dožití konce pojištění je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. SMRT POJISTNÍKA Smrtí pojistníka vstupuje do všech práv a povinností vyplývajících z pojištění pojištěné dítě a osvobozuje se od placení dalšího pojistného. Osvobození od placení pojistného se vztahuje i na doplňková pojištěného dítěte. PLNÁ INVALIDITA (POJISTNÍK) Stane-li se pojistník v průběhu pojištění plně invalidní, má právo na zproštění od placení pojistného. SMRT DÍTĚTE Smrtí pojištěného dítěte pojištění zaniká, po zániku pojištění vyplatí pojistitel pojistníkovi (případně oprávněné osobě) pojistné plnění ve výši zaplaceného pojistného za svatební pojištění včetně podílu na zisku (nikoli za doplňková pojištění, byla-li sjednána). STIPENDIUM Místo výplaty sjednané PČ může pojistník požádat o vyplácení stipendia od výročního dne počátku pojištění, v němž pojištěné dítě dosáhne věku 18 let. Stipendium se vyplácí po zvolenou garantovanou dobu 3, 4, 5, 6 let. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU (POJISTNÍK) V případě smrti následkem úrazu v době trvání pojištění, nejpozději do 3 let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu oprávněné osobě. POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍ (POJISTNÍK) Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle oceňovacích tabulek. POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM (POJISTNÍK) V případě tělesného poškození způsobené úrazem v průběhu trvání pojištění vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné tělesné poškození. 25

26 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ (POJISTNÍK) V případě pojistného plnění vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku. Nastane-li pojistná událost v čekací době, která činí 9 měsíců, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši 90% zaplaceného pojistného za pojištění pro případ vážných onemocnění nastane-li pojistná událost před uplynutím 6 měsíců od počátku pojištění. Nastane-li pojistná událost po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění, ale v čekací době, vyplatí pojistitel 50% sjednané pojistné částky. Vznikne-li pojistná událost, pojištění zanikne koncem pojistné doby, v němž pojistná událost nastala. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Zemře-li dítě následkem úrazu v průběhu pojištění, vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku oprávněné osobě. Plnění je poskytnuto nejpozději do 3 let ode dne úrazu. POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍ (DÍTĚ) Dojde-li v průběhu pojištění k úrazu s trvalými následky, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle Zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení tělesného poškození v úrazovém pojištění. POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM (DÍTĚ) Dojde-li k tělesnému poškození způsobeného úrazem v průběhu trvání pojištění, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné poškození. POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 1 VW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 26

27 KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ Pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: min. 15 let max. 65 let pojistná doba je 5, 10, 15, 20, 25 let nebo do věku pojištěného 55 let, 60 let, 65 let, 70 let. min. PČ pro případ smrti/dožití Kč max. není stanovena (PČ pro případ smrti nesmí být nižší něž PČ pro případ dožití, PČ pro případ smrti může činit max. trojnásobek PČ pro případ dožití) pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojištění. U pojištění na pojistnou dobu 5 let je přípustná též doba placení pojistného 3 roky. Nebyla-li zkrácená doba placení pojistného sjednána, pojistné se platí do konce sjednané pojistné doby. pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny Dynamizace: ano, tento produkt se dynamizuje, jestliže oficiálně stanovená míra inflace dosáhne úrovně alespoň 5%. 27

28 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SMRT POJIŠTĚNÉHO V případě smrti pojištěného v průběhu trvání pojištění je ihned oprávněné osobě vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílu na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ Dožije-li se pojištěný konce pojistné doby, bude mu vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ dožití včetně podílu na zisku. PLNÁ INVALIDITA Stane-li se pojištěný v průběhu pojištění plně invalidní, nejdříve však po 2 letech od uzavření pojištění, vzniká právo na zproštění od placení pojistného. Zproštění od placení se vztahuje i na sjednaná připojištění k základnímu pojištění. Splnění podmínky 2 let se nevyžaduje, vznikla-li plná invalidita výlučně jako důsledek úrazu. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU Dojde-li v průběhu pojištění ke smrti pojištěného, vyplatí pojišťovna ihned oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle oceňovacích tabulek. PŘIPOJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM Dojde-li k tělesnému poškození způsobeného úrazem v průběhu trvání pojištění, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné poškození. PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ Toto připojištění lze sjednat v případě, že součet vstupního věku pojištěného a pojistné doby nepřesáhne 65 let. V případě pojistného plnění vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku. Nastane-li pojistná událost v čekací době, která činí 9 měsíců, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši 90% zaplaceného pojistného za pojištění pro případ vážných onemocnění nastane-li pojistná událost před uplynutím 6 měsíců od počátku pojištění. Nastane-li pojistná událost po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění, ale v čekací době, vyplatí pojistitel 50% sjednané pojistné částky. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 28

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA ZPPŽPP O-963/14 Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Článek 2 Rozsah pojištění 1 Článek 3 Pojistná událost, pojistná nebezpečí 1 Článek 4 Čekací

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB 900 Článek I. Úvodní ustanovení Pro pojištění osob, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu v

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat

AKČNÍ bonusové krytí ZDARMA za narození dvojčat, trojčat a vícerčat Evidenční číslo 012/_FM/2_2015 Obchodní sdělení Věc: Marketingová kampaň jaro 2015 Určeno pro: Finanční instituce, makléři OS vydává: Odbor podpory prodeje Datum účinnosti: 15.2.2015 Platnost do: 15.4.2015

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Pojistná smlouva číslo 5400856689

Pojistná smlouva číslo 5400856689 Pojistná smlouva číslo 5400856689 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Komplexní životní program ZFP Život+

Komplexní životní program ZFP Život+ Komplexní životní program ZFP Život+ ÚČASTNÍCI POJIŠTĚNÍ Pojistitel: Českápojišťovnaa.s.,Spálená75/16,11304Praha1,Českárepublika,IČ:45272956,zapsanávObchodnímrejstříkuuMěstskéhosouduvPrazeoddílB,vložka1464(dále

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-05 / 01. Článek IV.

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-05 / 01. Článek IV. SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-05 / 01 Článek I. Vznik a trvání pojištění Článek IV. Změna pojištění (1) Pojištění vzniká prvním

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZJ 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Praktické rady klientům 1. Jaké změny v pojistné smlouvě je možné provést? S případnými změnami vaší pojistné smlouvy vám doporučujeme kontaktovat vašeho finančního poradce. zvýšení/snížení pojistné částky

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 )

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život 8616 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 4.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S VEDENÍM ÚČTU VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-08 / 01.

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S VEDENÍM ÚČTU VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-08 / 01. SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S VEDENÍM ÚČTU VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-08 / 01 Úvodní ustanovení Tyto pojistné podmínky obsahují společná ustanovení pro

Více

Životní pojištění PROfi Život

Životní pojištění PROfi Život Životní pojištění PROfi Život 8127 12/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ BROUČEK ze dne 22. 4. 2015

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ BROUČEK ze dne 22. 4. 2015 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ BROUČEK ze dne 22. 4. 2015 ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění BROUČEK je soukromé pojištění dvou osob, jehož základ tvoří

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život 8814 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI KOMBI POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KOMBI 2.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník pojištění úrazu a nemoci KOMBI obsahuje

Více