PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004"

Transkript

1 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ

2 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů. 3 Prodejní rozhovory 9 Kapitálové pojištění RENDITE PLUS 1 TW. 16 Kapitálové pojištění RENDITE PLUS 2 TW. 18 Kapitálové pojištění věna RENDITE JUNIOR 2 VJ. 21 Svatební pojištění RENDITE JUNIOR 1 VW Kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 2 SZ.. 27 Pojištění pro případ smrti nebo dožití RENDITE PLUS 3 TW Důchodové pojištění 3 RG; 13 RG. 32 Vkladové pojištění osob a dětí KONTO 11 WO; 11 WD.. 35 Kapitálové životní pojištění RENDITE KONTO 12 WO; 13 WO Důchodové pojištění 40 RG Kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití 40 SZ. 55 Potřebné doklady k pojistnému plnění (pojištění pro případ smrti, pojištění plné invalidity, pojištění pracovní neschopnosti)

3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED A POROVNÁNÍ PRODUKTŮ POJISTNÁ RIZIKA smrt úrazem smrt přirozená dožití plný invalidní důchod pracovní neschopnost KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY V případě přirozené smrti vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení Pojistné plnění od 2. měsíce trvalé následky úrazu Plnění z PČ tělesné poškození úrazem pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení Plnění z PČ V důsledku vážného onemocnění plnění od 4. dne; ostatní hospitalizace od 15. dne se spoluúčastí 3dny Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt úrazem smrt přirozená dožití plný invalidní důchod pracovní neschopnost smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážná onemocnění pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY V případě přirozené smrti vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení Pojistné plnění od 2. měsíce Vyplacena ihned 1x PČ PČ PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) V důsledku vážného onemocnění plnění od 4. dne; ostatní hospitalizace od 15. dne se spoluúčastí 3dny Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,50% 3

4 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR VJ 2 smrt pojistníka Smrt před 18 rokem dítěte -vyplaceno 50% PČ smrt dítěte dožití plný invalidní důchod sňatek dítěte stipendium trvalé následky úrazu (pojistník) trvalé následky úrazu (dítě) tělesné poškození úrazem (dítě) invalidita následkem úraz (dítě) pobyt v nemocnici (dítě) Náhrada/snížení/zvýšení Smrt před výplatou PČ - vráceno 100% pojistníkovi + výnosy PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ - nejdříve v 18 letech Od 18 roku po dobu 5 let PČ PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Od 4. dne PČ Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,50% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt pojistníka smrt dítěte dožití plný invalidní důchod sňatek dítěte stipendium smrt úrazem (pojistník) smrt úrazem (dítě) trvalé následky úrazu (pojistník) trvalé následky úrazu (dítě) tělesné poškození úrazem (pojistník) tělesné poškození úrazem (dítě) vážné onemocnění (pojistník) KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR 1 VW zproštění od placení Smrt před výplatou PČ - vráceno 100%pojistníkovi + výnosy PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ - nejdříve v 18 letech Od 18 roku po dobu 3, 4, 5, 6 let PČ PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 3,00% 4

5 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ RENDITE PLUS 3 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) pracovní neschopnost pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení PČ od 30. dne, nejdéle plnění po 336 dnů (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ za každý den Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 3,00% 5

6 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt před výplatou renty smrt při výplatě renty dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem Náhrada/snížení/zvýšení DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 3 RG, 13 RG Plnění ve výši odbytného Výplata renty po garantovanou dobu Do konce života výplata důchodu nebo jednorázové plnění Výplata od 1. dne po vzniku ID PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Snížení/zvýšení kdykoliv během pojištění Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená (dospělí) dožití (dospělí) dožití (děti) smrt úrazem (dospělí) smrt úrazem (děti) VKLADOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB A DĚTÍ KONTO 11 WO, 11 WD PČ + návratný vklad včetně výnosů (zemře-li pojištěný, který není současně pojistníkem, bude oprávněné osobě vyplacena PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy) PČ + návratný vklad včetně výnosů (není-li pojištěný současně pojistníkem, bude pojištěnému vyplacena PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy) PČ, (návratný vklad + výnosy vyplaceny pojistníkovi) PČ + návratný vklad včetně výnosů oprávněné osobě PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ trvalé následky úrazu (dospělí) trvalé následky úrazu (děti) tělesné poškození úrazem (dospělí) tělesné poškození úrazem (děti) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) vážné onemocnění nebo smrt PČ v případě smrti, PČ + návratný vklad včetně výnosů v případě vážného onemocnění Náhrada/snížení/zvýšení Přiklad/výběr Technická úroková míra (TÚM) 4,00% 6

7 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE KONTO 12 WO, 13 WO PČ + VKLAD PČ + VKLAD PČ Plnění z PČ Plnění z PČ vážné onemocnění Náhrada/snížení/zvýšení PČ Přiklad, výběr Technická úroková míra (TÚM) 3,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt před výplatou renty smrt při výplatě renty dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážná onemocnění DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 40 RG Plnění ve výši odbytného Výplata renty po garantovanou dobu Do konce života výplata důchodu nebo jednorázové plnění Výplata od 1. dne po vzniku ID PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) pobyt v nemocnici PČ za každý den Náhrada/snížení/zvýšení Snížení/zvýšení Technická úroková míra (TÚM) 2,40% 7

8 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 40 SZ PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 2,40% 8

9 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 1 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOST ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE ŠKOLA AKTIVNÍ VĚK VOLNÝ ČAS JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 9

10 NEMOC / PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ MĚSÍČNÍHO POJISTNÉHO PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚRAKY (cca) CEL KOVÁ SUMA (cca) POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA ÚRAZ / INVALIDITA POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) + TRVALÉ NÁSLEDKY = MAX. DVOJNÁSOBEK PČ ZA..KČ/MĚSÍC SMRT POJISTNÁ ČÁSTKA BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) PČ...KČ = PŘIROZENÁ SMRT + PČ KČ PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU ZA.KČ/MĚSÍC = DVOJNÁSEBEK PČ CELKOVÁ SUMA (cca) 10

11 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 2 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOST ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE ŠKOLA AKTIVNÍ VĚK VOLNÝ ČAS JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 11

12 NEMOC / PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI VÝNOSY / ÚRAKY (cca) JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + HOSPITALIZACE, OD 15. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.KČ/ DENNĚ SE SPOLUÚČASTÍ 3 DNY ZA KČ/MĚSÍC ÚRAZ / INVALIDITA POJIS TNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU VÝNOSY / ÚRAKY (cca) OD DRUHÉHO MĚSÍCE PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO BEZ POJISTNÉHO POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + TRVALÉ NÁSLEDKY ZA..KČ/MĚSÍC BĚŽNÉÚRAZY ZA.KČ/MĚSÍC + HOSPITALIZACE, OD 15. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.. KČ/MĚSÍC SE SPOLUÚČASTÍ 3 DNY ZA...KČ/MĚSÍC CEL KOVÁ SUMA (cca) 12

13 SMRT POJISTNÁ ČÁSTKA VÝNOSY / ÚRAKY (cca) BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) PČ KČ PČ..KČ PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU ZA KČ/MĚSÍC VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA VÝNOSY / ÚRAKY (cca) BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) + PŘI PRVNÍ DIAGNÓZE..KČ ZA..KČ/MĚSÍC HOSPITALIZACE, OD 4. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ...KČ/DENNĚ ZA...KČ/MĚSÍC BONUS: V případě, že budou do pojištění zahrnuta všechna připojištění, poskytne pojišťovna pojištěnému připojištění pobytu v nemocnici (hospitalizace) na pojistnou částku 200 Kč denně zdarma. V případě zájmu o vyšší pojistnou částku, hradí pojistné za pojistnou částku nad 200 Kč pojistník. 13

14 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 3 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOS T ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 14

15 NEMOC POJISTNÁ ČÁSTKA PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI VÝNOSY /ÚROKY (cca) BEZ POJISTNÉHO ÚRAZ / INVALIDITA POJISTNÉ částka odečitatelná od daňového základu POJISTNÁ DOBA + POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHPNOSTI.KČ/DENNĚ + HOSPITALIZACE, OD 1. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ KČ/DENNĚ + VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU CELKOVÁ SUMA (cca) POJISTNÁ ČÁSTKA BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY /ÚROKY (cca) POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + HOSPITALIZACE, OD 1. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.KČ/DENNĚ + TRVALÉ NÁSLEDKY S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍM + BĚŽNÉ ÚRAZY CELKOVÁ SUMA (cca) POJISTNÁ ČÁSTKA SMRT BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) POJISTNÉ.KČ + PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU.KČ CELKOVÁ SUMA (cca) 15

16 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW Pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné s pevně stanoveným datem výplaty sjednané pojistné částky. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 15 let max. 55 let min. 10 let max. do 65 let je závislá na vstupním věku pojištěného a pojistné době pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojistného pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, pokud není běžné následné pojistné uhrazeno do 6 měsíců ode dne splatnosti a činí-li redukovaná částka alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, pouze pokud státem vyhlášená inflace přesáhne 5% (jelikož je od roku 2000 inflace nižší něž 5%, produkt 1 TW se z tohoto důvodu nedynamizuje). 16

17 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ Pojistnou částku pro případ dožití pojišťovna vyplatí pojištěnému, není-li již naživu, osobě oprávněné podle ujednání pojistné smlouvy. V případě smrti pojištěného během trvání pojištění, pojišťovna ihned vyplatí sjednanou pojistnou částku, dojde-li ke smrti následkem úrazu, vyplatí se dvojnásobek pojistné částky. Po smrti pojištěného zůstává pojištění nadále v platnosti bez dalšího placení pojistného se zachováním nároku na výplatu pojistné částky včetně výnosů z hospodaření na konci pojištění. Není-li určena oprávněná osoba je výplata pojistné částky zahrnuta do dědického řízení. V případě pracovní neschopnosti pojištěného (z nemoci, z úrazu), trvající déle než jeden kalendářní měsíc, vyplatí pojišťovna plnění ve výši odpovídající běžnému pojistnému za základní pojištění a úrazové připojištění, placené po dobu pracovní neschopnosti přesahující 1 měsíc, nejdéle však za dobu 11 měsíců. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ PO ÚRAZE K této pojistné smlouvě bylo možné sjednat pouze připojištění trvalých následků po úraze Pojistná částka trvalých následků úrazu mohla být sjednána až do dvojnásobku pojistné částky kapitálového pojištění, nesměla však přesáhnout Kč. Pojistné za úrazové připojištění je odstupňováno do dvou rizikových skupin podle vykonávané činnosti v povolání nebo mimo povolání. Od 3/1999 bylo možné rozšířit produkt 1 TW o další připojištění tělesné poškození a pobyt v nemocnici. Připojištění se řídí sazebníkem RENDITE PLUS 2TW a pojistnými podmínkami vztahujícími se k produktu 2TW. POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 17

18 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW Pojištění pro případ smrti s pevně stanoveným datem výplaty sjednané pojistné částky za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Počátek pojištění: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 15 let max. 55 let min. 10 let max. do 65 let (součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 65 let) min Kč max. není stanovena pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojistného je vždy 1. dne měsíce, který následuje po dni, kdy byla smlouva sjednána pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, tento produkt se dynamizuje každý rok 3,5%, pokud není inflace vyšší, jinak podle % inflace. Klient může o dynamizaci požádat či ji odmítnout. 18

19 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI Pojištění pro případ smrti s výplatou pojistné částky ihned po smrti pojištěného ve výši jednonásobku pojistné částky Zemře-li pojištěný v průběhu trvání pojištění, zůstává pojištění nadále v platnosti s nárokem na výplatu pojistné částky a současně vznikne nárok na osvobození od placení pojistného. V případě pracovní neschopnosti pojištěného (z nemoci, z úrazu), trvající déle než jeden kalendářní měsíc, vyplatí pojišťovna plnění ve výši odpovídající běžnému pojistnému za základní pojištění a úrazové připojištění, placené po dobu pracovní neschopnosti přesahující 1 měsíc, nejdéle však za dobu 11 měsíců. Pojištění se vyplácí za každý, i započatý měsíc trvání pracovní neschopnosti s výjimkou prvního měsíce. Stane-li se pojištěný v průběhu pojištění plně invalidní, je zproštěn od placení a sjednaná připojištění zůstávají v platnosti. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU Minimální pojistná částka činí Kč, PČ lze sjednat až do výše PČ základního pojištění, max. však Kč. V případě smrti pojištěného, ke které dojde v době trvání pojištění následkem úrazu, bude oprávněné osobě vyplacena ihned sjednaná pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Minimální pojistná částka činí Kč, PČ lze sjednat až do výše dvojnásobku PČ základního pojištění, max. však Kč. Dojde-li v průběhu pojištění k úrazu s trvalými následky, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního podílu ze sjednané PČ pro případ trvalých následků úrazu, který odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení. V případě, že se neustálily do 3 let ode dne úrazu,vyplatí pojišťovna plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. PŘIPOJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM Minimální pojistná částka činí Kč, PČ činí 1/8 PČ pro případ trvalých následků úrazu, max. však Kč. Dojde-li k úrazu v průběhu pojištění, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního podílu ze sjednané PČ pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné tělesné poškození. PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ Minimální pojistná částka činí Kč, připojištění lze sjednat nejvýše do dvojnásobku PČ základního pojištění, max Kč. Nárok na pojistné plnění nevznikne, bude-li vážné onemocnění zjištěno nebo transplantace provedena v prvních 6 měsících od počátku pojištění. Pojišťovna vrátí pojistníkovi 90% pojistného zaplaceného za připojištění pro případ vážných onemocnění a připojištění zanikne. Bude-li vážné onemocnění nebo transplantace provedena po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění a nejpozději do 9 měsíců od počátku pojištění, vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši rovnající se 50% z PČ a připojištění zanikne. 19

20 PŘIPOJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI Pojištění lze sjednat na PČ 100, 200, 300, 400, 500 Kč. Bude-li pojištěný hospitalizován v důsledku některého z pojištěných vážných onemocnění nebo v důsledku pojištěné transplantace tělesného orgánu, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku od 4. dne hospitalizace za každý den pobytu v nemocnici. V případě hospitalizace z jiných důvodů než jsou vážná onemocnění, která je delší než 15 dnů, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku za každý den pobytu v nemocnici s výjimkou prvních 3 dnů. Počet dnů strávených v nemocnici je dán počtem půlnocí strávených v nemocnici. Bonus produktu 2 TW: Byla-li sjednána všechna připojištění, pojišťovna poskytla pojištěnému připojištění pobytu nemocnici na pojistnou částku 200 Kč denně zdarma. V případě zájmu o vyšší PČ hradí pojistné PČ nad 200 Kč pojistník. POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 20

21 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR 2 VJ Pojištění věna pro případ uzavření sňatku nebo dožití za běžné pojistné. Pojištění značeno též pod sazbou 1 VW, 11 VW (za jednorázové pojistné). ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk dítěte: Vstupní věk pojistníka: Počátek pojištění: min. 0 let max. 15 let min. 18 let max. 60 let min. 10 let max. 25 let, nejpozději do 25 let věku pojištěného nejdříve 1. den měsíce, který následuje po dni, v němž byla smlouva sjednána Pojistná částka: min Kč max. není stanovena (násobky ) Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: placení pojistného končí nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž pojištěné dítě dosáhne 18 let, placení pojistného musí skončit nejpozději do 70 let věku pojistníka. Současně končí i úrazové pojištění. pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka věna dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny 21

22 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SŇATEK DÍTĚTE V případě uzavření prvního sňatku, nejdříve však v den, ve kterém dítě dosáhne 18 let, nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž dosáhne 25 let, je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ V případě dožití konce pojištění je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. SMRT POJISTNÍKA Nedosáhlo-li pojištěné dítě v době úmrtí pojistníka věku 18 let, pojistitel vyplatí plnění ve výši 50% PČ věna, pojištění věna a sjednaná připojištění dítěte zůstávají dále v platnosti a přestává povinnost platit pojistné. Po smrti pojistníka nelze pojištění věna zrušit s výplatou odbytného před dožitím věku 18 let pojištěného dítěte. PLNÁ INVALIDITA (POJISTNÍK) Stane-li se pojistník v průběhu trvání pojištění plně invalidní, má právo na zproštění od placení pojistného SMRT DÍTĚTE Dojde-li k úmrtí pojištěného dítěte před výplatou PČ věna, pojišťovna vrátí pojistníkovi 100% skutečně zaplaceného pojistného a podíl na zisku. Nevrací se pojistné, od něhož byl pojistník zproštěn a pojistné zaplacené za připojištění. STIPENDIUM Místo výplaty sjednané PČ může pojistník písemně požádat o vyplácení stipendia od výročního dne počátku pojištění, v němž pojištěné dítě dosáhne věku 18 let. Stipendium se vyplácí po dobu 5 let. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (POJISTNÍK) Pro pojistníka lze sjednat pouze připojištění trvalých následků úrazu. Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti připojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu těchto následků po jejich ustálení podle zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení trvalých následků v úrazovém pojištění. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (DÍTĚ) Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti připojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu těchto následků po jejich ustálení podle zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení trvalých následků v úrazovém pojištění. 22

23 TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Není-li pro pojištěné dítě sjednáno připojištění trvalých následků úrazu, není možné tělesné poškození způsobené úrazem sjednat. Pojistné plnění se vyplatí v případě tělesného poškození úrazem, který nastal v době platnosti připojištění. Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu poškození podle Zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení tělesného poškození v úrazovém pojištění. INVALIDITA NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Bude-li pojištěnému v průběhu trvání pojištění přiznán plný invalidní důchod v důsledku úrazu, vyplatí se sjednaní pojistná částka a připojištění zanikne. PŘIPOJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Utrpí-li pojištěné dítě úraz, jehož léčení si vyžádá pobyt v nemocnici, je pojišťovna povinna vyplatit sjednanou denní pojistnou částku. Výplata začíná 4. dnem pobytu v nemocnici a končí posledním dnem hospitalizace, nejdéle však za dobu 365 dní. JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ DLE SAZBY 11 VW Jednorázové pojistné je shodné se sazbou 2 VJ (dříve označení 1 VW) včetně doplňkových pojištění Placení pojistného: Pojistné je placeno jednorázově a je splatné při uzavření PS, nejpozději v den počátku pojištění POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 2 VJ (1 VW; 11 VW) SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 23

24 SVATEBNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 1 VW Svatební pojištění za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk dítěte: Vstupní věk pojistníka: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 0 let max. 15 let min. 15 let max. 60 let min. 10 let max. do 25 let, (součet vstupního věku pojištěného dítěte a pojistné doby nesmí přesáhnout 25 let; součet vstupního věku pojistníka a pojistné doby nesmí přesáhnout 70 let) min Kč max. 6 mil. Kč pojistné se platí po celou dobu trvání pojištění, tj. do výročního dne počátku pojištění v roce, v němž se pojištěné dítě dožije 25 let pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, tento produkt se dynamizuje každý rok 3%, pokud není inflace vyšší, jinak podle % inflace. Klient může o dynamizaci požádat či ji odmítnout. 24

25 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SŇATEK DÍTĚTE V případě uzavření prvního sňatku, nejdříve však v den, ve kterém dítě dosáhne 18 let, nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž dosáhne 25 let, je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ V případě dožití konce pojištění je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. SMRT POJISTNÍKA Smrtí pojistníka vstupuje do všech práv a povinností vyplývajících z pojištění pojištěné dítě a osvobozuje se od placení dalšího pojistného. Osvobození od placení pojistného se vztahuje i na doplňková pojištěného dítěte. PLNÁ INVALIDITA (POJISTNÍK) Stane-li se pojistník v průběhu pojištění plně invalidní, má právo na zproštění od placení pojistného. SMRT DÍTĚTE Smrtí pojištěného dítěte pojištění zaniká, po zániku pojištění vyplatí pojistitel pojistníkovi (případně oprávněné osobě) pojistné plnění ve výši zaplaceného pojistného za svatební pojištění včetně podílu na zisku (nikoli za doplňková pojištění, byla-li sjednána). STIPENDIUM Místo výplaty sjednané PČ může pojistník požádat o vyplácení stipendia od výročního dne počátku pojištění, v němž pojištěné dítě dosáhne věku 18 let. Stipendium se vyplácí po zvolenou garantovanou dobu 3, 4, 5, 6 let. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU (POJISTNÍK) V případě smrti následkem úrazu v době trvání pojištění, nejpozději do 3 let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu oprávněné osobě. POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍ (POJISTNÍK) Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle oceňovacích tabulek. POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM (POJISTNÍK) V případě tělesného poškození způsobené úrazem v průběhu trvání pojištění vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné tělesné poškození. 25

26 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ (POJISTNÍK) V případě pojistného plnění vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku. Nastane-li pojistná událost v čekací době, která činí 9 měsíců, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši 90% zaplaceného pojistného za pojištění pro případ vážných onemocnění nastane-li pojistná událost před uplynutím 6 měsíců od počátku pojištění. Nastane-li pojistná událost po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění, ale v čekací době, vyplatí pojistitel 50% sjednané pojistné částky. Vznikne-li pojistná událost, pojištění zanikne koncem pojistné doby, v němž pojistná událost nastala. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Zemře-li dítě následkem úrazu v průběhu pojištění, vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku oprávněné osobě. Plnění je poskytnuto nejpozději do 3 let ode dne úrazu. POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍ (DÍTĚ) Dojde-li v průběhu pojištění k úrazu s trvalými následky, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle Zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení tělesného poškození v úrazovém pojištění. POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM (DÍTĚ) Dojde-li k tělesnému poškození způsobeného úrazem v průběhu trvání pojištění, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné poškození. POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 1 VW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 26

27 KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ Pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: min. 15 let max. 65 let pojistná doba je 5, 10, 15, 20, 25 let nebo do věku pojištěného 55 let, 60 let, 65 let, 70 let. min. PČ pro případ smrti/dožití Kč max. není stanovena (PČ pro případ smrti nesmí být nižší něž PČ pro případ dožití, PČ pro případ smrti může činit max. trojnásobek PČ pro případ dožití) pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojištění. U pojištění na pojistnou dobu 5 let je přípustná též doba placení pojistného 3 roky. Nebyla-li zkrácená doba placení pojistného sjednána, pojistné se platí do konce sjednané pojistné doby. pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny Dynamizace: ano, tento produkt se dynamizuje, jestliže oficiálně stanovená míra inflace dosáhne úrovně alespoň 5%. 27

28 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SMRT POJIŠTĚNÉHO V případě smrti pojištěného v průběhu trvání pojištění je ihned oprávněné osobě vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílu na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ Dožije-li se pojištěný konce pojistné doby, bude mu vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ dožití včetně podílu na zisku. PLNÁ INVALIDITA Stane-li se pojištěný v průběhu pojištění plně invalidní, nejdříve však po 2 letech od uzavření pojištění, vzniká právo na zproštění od placení pojistného. Zproštění od placení se vztahuje i na sjednaná připojištění k základnímu pojištění. Splnění podmínky 2 let se nevyžaduje, vznikla-li plná invalidita výlučně jako důsledek úrazu. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU Dojde-li v průběhu pojištění ke smrti pojištěného, vyplatí pojišťovna ihned oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle oceňovacích tabulek. PŘIPOJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM Dojde-li k tělesnému poškození způsobeného úrazem v průběhu trvání pojištění, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné poškození. PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ Toto připojištění lze sjednat v případě, že součet vstupního věku pojištěného a pojistné doby nepřesáhne 65 let. V případě pojistného plnění vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku. Nastane-li pojistná událost v čekací době, která činí 9 měsíců, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši 90% zaplaceného pojistného za pojištění pro případ vážných onemocnění nastane-li pojistná událost před uplynutím 6 měsíců od počátku pojištění. Nastane-li pojistná událost po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění, ale v čekací době, vyplatí pojistitel 50% sjednané pojistné částky. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 28

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení komplexní pojistné ochrany a investování volných finančních prostředků do podílových fondů. Jaké jsou hlavní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí (Druhy pojištění)

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek k rámcové pojistné smlouvě pro pojištění k hypotečnímu úvěru EU 8601/1/RB OBSAH Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život 8814 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více

lánek 4 Pojistná událost

lánek 4 Pojistná událost VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a připojištění k němu (dále také

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek LOGIKA 2014 EU 8590/2 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Pojistná smlouva, doba trvání pojištění,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EDICE 2015 EU 8640/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/15 UCZ/15 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - ŽP 140101

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - ŽP 140101 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění - žp 140101... 2 Část I. Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 Předmět pojištění... 2 Článek 2 Pojistná událost... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 05/01.04.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2013/04)

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2013/04) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění () 99.50.10.89 07.2013 verze 04 I. Obecná ustanovení

Více

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01) Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění () 99.50.10.36 08.2008 verze

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 ČÁST I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL INVEST je soukromé pojištění osob, jehož základ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více