PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004"

Transkript

1 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ

2 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů. 3 Prodejní rozhovory 9 Kapitálové pojištění RENDITE PLUS 1 TW. 16 Kapitálové pojištění RENDITE PLUS 2 TW. 18 Kapitálové pojištění věna RENDITE JUNIOR 2 VJ. 21 Svatební pojištění RENDITE JUNIOR 1 VW Kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 2 SZ.. 27 Pojištění pro případ smrti nebo dožití RENDITE PLUS 3 TW Důchodové pojištění 3 RG; 13 RG. 32 Vkladové pojištění osob a dětí KONTO 11 WO; 11 WD.. 35 Kapitálové životní pojištění RENDITE KONTO 12 WO; 13 WO Důchodové pojištění 40 RG Kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití 40 SZ. 55 Potřebné doklady k pojistnému plnění (pojištění pro případ smrti, pojištění plné invalidity, pojištění pracovní neschopnosti)

3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED A POROVNÁNÍ PRODUKTŮ POJISTNÁ RIZIKA smrt úrazem smrt přirozená dožití plný invalidní důchod pracovní neschopnost KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY V případě přirozené smrti vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení Pojistné plnění od 2. měsíce trvalé následky úrazu Plnění z PČ tělesné poškození úrazem pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení Plnění z PČ V důsledku vážného onemocnění plnění od 4. dne; ostatní hospitalizace od 15. dne se spoluúčastí 3dny Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt úrazem smrt přirozená dožití plný invalidní důchod pracovní neschopnost smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážná onemocnění pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY V případě přirozené smrti vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení Pojistné plnění od 2. měsíce Vyplacena ihned 1x PČ PČ PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) V důsledku vážného onemocnění plnění od 4. dne; ostatní hospitalizace od 15. dne se spoluúčastí 3dny Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,50% 3

4 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR VJ 2 smrt pojistníka Smrt před 18 rokem dítěte -vyplaceno 50% PČ smrt dítěte dožití plný invalidní důchod sňatek dítěte stipendium trvalé následky úrazu (pojistník) trvalé následky úrazu (dítě) tělesné poškození úrazem (dítě) invalidita následkem úraz (dítě) pobyt v nemocnici (dítě) Náhrada/snížení/zvýšení Smrt před výplatou PČ - vráceno 100% pojistníkovi + výnosy PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ - nejdříve v 18 letech Od 18 roku po dobu 5 let PČ PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Od 4. dne PČ Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,50% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt pojistníka smrt dítěte dožití plný invalidní důchod sňatek dítěte stipendium smrt úrazem (pojistník) smrt úrazem (dítě) trvalé následky úrazu (pojistník) trvalé následky úrazu (dítě) tělesné poškození úrazem (pojistník) tělesné poškození úrazem (dítě) vážné onemocnění (pojistník) KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR 1 VW zproštění od placení Smrt před výplatou PČ - vráceno 100%pojistníkovi + výnosy PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ - nejdříve v 18 letech Od 18 roku po dobu 3, 4, 5, 6 let PČ PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 3,00% 4

5 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ RENDITE PLUS 3 TW V případě smrti úrazem vyplacena ihned 1x PČ; při konci pojistné doby vyplacena 1x PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) pracovní neschopnost pobyt v nemocnici Náhrada/snížení/zvýšení PČ od 30. dne, nejdéle plnění po 336 dnů (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ za každý den Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 3,00% 5

6 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt před výplatou renty smrt při výplatě renty dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem Náhrada/snížení/zvýšení DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 3 RG, 13 RG Plnění ve výši odbytného Výplata renty po garantovanou dobu Do konce života výplata důchodu nebo jednorázové plnění Výplata od 1. dne po vzniku ID PČ Plnění z PČ Plnění z PČ Snížení/zvýšení kdykoliv během pojištění Technická úroková míra (TÚM) 4,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená (dospělí) dožití (dospělí) dožití (děti) smrt úrazem (dospělí) smrt úrazem (děti) VKLADOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB A DĚTÍ KONTO 11 WO, 11 WD PČ + návratný vklad včetně výnosů (zemře-li pojištěný, který není současně pojistníkem, bude oprávněné osobě vyplacena PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy) PČ + návratný vklad včetně výnosů (není-li pojištěný současně pojistníkem, bude pojištěnému vyplacena PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy) PČ, (návratný vklad + výnosy vyplaceny pojistníkovi) PČ + návratný vklad včetně výnosů oprávněné osobě PČ, pojistníkovi návratný vklad + výnosy DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ trvalé následky úrazu (dospělí) trvalé následky úrazu (děti) tělesné poškození úrazem (dospělí) tělesné poškození úrazem (děti) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) PČ (v závislosti na Oceňovacích tabulkách) vážné onemocnění nebo smrt PČ v případě smrti, PČ + návratný vklad včetně výnosů v případě vážného onemocnění Náhrada/snížení/zvýšení Přiklad/výběr Technická úroková míra (TÚM) 4,00% 6

7 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE KONTO 12 WO, 13 WO PČ + VKLAD PČ + VKLAD PČ Plnění z PČ Plnění z PČ vážné onemocnění Náhrada/snížení/zvýšení PČ Přiklad, výběr Technická úroková míra (TÚM) 3,00% ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt před výplatou renty smrt při výplatě renty dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážná onemocnění DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 40 RG Plnění ve výši odbytného Výplata renty po garantovanou dobu Do konce života výplata důchodu nebo jednorázové plnění Výplata od 1. dne po vzniku ID PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) pobyt v nemocnici PČ za každý den Náhrada/snížení/zvýšení Snížení/zvýšení Technická úroková míra (TÚM) 2,40% 7

8 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ RIZIKA smrt přirozená dožití plný invalidní důchod smrt úrazem trvalé následky úrazu tělesné poškození úrazem vážné onemocnění KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 40 SZ PČ + VÝNOSY PČ + VÝNOSY Zproštění od placení PČ Plnění z PČ Plnění z PČ PČ;(čekací doba: do 6. měs. - vráceno 90% zaplaceného pojistného, do 9 měs. Vráceno 50% zaplaceného pojistného) Náhrada/snížení/zvýšení Náhrada Technická úroková míra (TÚM) 2,40% 8

9 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 1 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOST ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE ŠKOLA AKTIVNÍ VĚK VOLNÝ ČAS JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 9

10 NEMOC / PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ MĚSÍČNÍHO POJISTNÉHO PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚRAKY (cca) CEL KOVÁ SUMA (cca) POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA ÚRAZ / INVALIDITA POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) + TRVALÉ NÁSLEDKY = MAX. DVOJNÁSOBEK PČ ZA..KČ/MĚSÍC SMRT POJISTNÁ ČÁSTKA BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) PČ...KČ = PŘIROZENÁ SMRT + PČ KČ PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU ZA.KČ/MĚSÍC = DVOJNÁSEBEK PČ CELKOVÁ SUMA (cca) 10

11 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 2 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOST ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE ŠKOLA AKTIVNÍ VĚK VOLNÝ ČAS JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 11

12 NEMOC / PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJISTNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI VÝNOSY / ÚRAKY (cca) JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD OD DRUHÉHO MĚSÍCE BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + HOSPITALIZACE, OD 15. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.KČ/ DENNĚ SE SPOLUÚČASTÍ 3 DNY ZA KČ/MĚSÍC ÚRAZ / INVALIDITA POJIS TNÁ ČÁSTKA MAX. 11 MĚSÍCŮ PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU VÝNOSY / ÚRAKY (cca) OD DRUHÉHO MĚSÍCE PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI POJISTNÉ PLNĚNÍ FORMOU VRÁCENÍ POJISTNÉHO BEZ POJISTNÉHO POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + TRVALÉ NÁSLEDKY ZA..KČ/MĚSÍC BĚŽNÉÚRAZY ZA.KČ/MĚSÍC + HOSPITALIZACE, OD 15. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.. KČ/MĚSÍC SE SPOLUÚČASTÍ 3 DNY ZA...KČ/MĚSÍC CEL KOVÁ SUMA (cca) 12

13 SMRT POJISTNÁ ČÁSTKA VÝNOSY / ÚRAKY (cca) BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) PČ KČ PČ..KČ PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU ZA KČ/MĚSÍC VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA VÝNOSY / ÚRAKY (cca) BEZ POJISTNÉHO CELKOVÁ SUMA (cca) + PŘI PRVNÍ DIAGNÓZE..KČ ZA..KČ/MĚSÍC HOSPITALIZACE, OD 4. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ...KČ/DENNĚ ZA...KČ/MĚSÍC BONUS: V případě, že budou do pojištění zahrnuta všechna připojištění, poskytne pojišťovna pojištěnému připojištění pobytu v nemocnici (hospitalizace) na pojistnou částku 200 Kč denně zdarma. V případě zájmu o vyšší pojistnou částku, hradí pojistné za pojistnou částku nad 200 Kč pojistník. 13

14 PRODEJNÍ ROZHOVOR PRODUKT 3 TW NEMOC/ PRAC. NESCHOPNOS T ÚRAZ SMRT KAPITÁL PENZE JISTOTA VÝNOSY ZAJIŠTĚNÍ VÝNOSY Cca. KČ KAPITÁL Cca. KČ POJISTNÁ DOBA Cca. KČ 14

15 NEMOC POJISTNÁ ČÁSTKA PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU NEMOCI VÝNOSY /ÚROKY (cca) BEZ POJISTNÉHO ÚRAZ / INVALIDITA POJISTNÉ částka odečitatelná od daňového základu POJISTNÁ DOBA + POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHPNOSTI.KČ/DENNĚ + HOSPITALIZACE, OD 1. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ KČ/DENNĚ + VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ PLNÁ INVALIDITA V DŮSLEDKU ÚRAZU CELKOVÁ SUMA (cca) POJISTNÁ ČÁSTKA BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY /ÚROKY (cca) POJISTNÉ POJISTNÁ DOBA + HOSPITALIZACE, OD 1. DNE POJISTNÉ PLNĚNÍ.KČ/DENNĚ + TRVALÉ NÁSLEDKY S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍM + BĚŽNÉ ÚRAZY CELKOVÁ SUMA (cca) POJISTNÁ ČÁSTKA SMRT BEZ POJISTNÉHO VÝNOSY / ÚROKY (cca) POJISTNÉ.KČ + PŘI NEBO NÁSLEDKEM ÚRAZU.KČ CELKOVÁ SUMA (cca) 15

16 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW Pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné s pevně stanoveným datem výplaty sjednané pojistné částky. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 15 let max. 55 let min. 10 let max. do 65 let je závislá na vstupním věku pojištěného a pojistné době pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojistného pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, pokud není běžné následné pojistné uhrazeno do 6 měsíců ode dne splatnosti a činí-li redukovaná částka alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, pouze pokud státem vyhlášená inflace přesáhne 5% (jelikož je od roku 2000 inflace nižší něž 5%, produkt 1 TW se z tohoto důvodu nedynamizuje). 16

17 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ Pojistnou částku pro případ dožití pojišťovna vyplatí pojištěnému, není-li již naživu, osobě oprávněné podle ujednání pojistné smlouvy. V případě smrti pojištěného během trvání pojištění, pojišťovna ihned vyplatí sjednanou pojistnou částku, dojde-li ke smrti následkem úrazu, vyplatí se dvojnásobek pojistné částky. Po smrti pojištěného zůstává pojištění nadále v platnosti bez dalšího placení pojistného se zachováním nároku na výplatu pojistné částky včetně výnosů z hospodaření na konci pojištění. Není-li určena oprávněná osoba je výplata pojistné částky zahrnuta do dědického řízení. V případě pracovní neschopnosti pojištěného (z nemoci, z úrazu), trvající déle než jeden kalendářní měsíc, vyplatí pojišťovna plnění ve výši odpovídající běžnému pojistnému za základní pojištění a úrazové připojištění, placené po dobu pracovní neschopnosti přesahující 1 měsíc, nejdéle však za dobu 11 měsíců. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ PO ÚRAZE K této pojistné smlouvě bylo možné sjednat pouze připojištění trvalých následků po úraze Pojistná částka trvalých následků úrazu mohla být sjednána až do dvojnásobku pojistné částky kapitálového pojištění, nesměla však přesáhnout Kč. Pojistné za úrazové připojištění je odstupňováno do dvou rizikových skupin podle vykonávané činnosti v povolání nebo mimo povolání. Od 3/1999 bylo možné rozšířit produkt 1 TW o další připojištění tělesné poškození a pobyt v nemocnici. Připojištění se řídí sazebníkem RENDITE PLUS 2TW a pojistnými podmínkami vztahujícími se k produktu 2TW. POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 1 TW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 17

18 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW Pojištění pro případ smrti s pevně stanoveným datem výplaty sjednané pojistné částky za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Počátek pojištění: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 15 let max. 55 let min. 10 let max. do 65 let (součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 65 let) min Kč max. není stanovena pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojistného je vždy 1. dne měsíce, který následuje po dni, kdy byla smlouva sjednána pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, tento produkt se dynamizuje každý rok 3,5%, pokud není inflace vyšší, jinak podle % inflace. Klient může o dynamizaci požádat či ji odmítnout. 18

19 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI Pojištění pro případ smrti s výplatou pojistné částky ihned po smrti pojištěného ve výši jednonásobku pojistné částky Zemře-li pojištěný v průběhu trvání pojištění, zůstává pojištění nadále v platnosti s nárokem na výplatu pojistné částky a současně vznikne nárok na osvobození od placení pojistného. V případě pracovní neschopnosti pojištěného (z nemoci, z úrazu), trvající déle než jeden kalendářní měsíc, vyplatí pojišťovna plnění ve výši odpovídající běžnému pojistnému za základní pojištění a úrazové připojištění, placené po dobu pracovní neschopnosti přesahující 1 měsíc, nejdéle však za dobu 11 měsíců. Pojištění se vyplácí za každý, i započatý měsíc trvání pracovní neschopnosti s výjimkou prvního měsíce. Stane-li se pojištěný v průběhu pojištění plně invalidní, je zproštěn od placení a sjednaná připojištění zůstávají v platnosti. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU Minimální pojistná částka činí Kč, PČ lze sjednat až do výše PČ základního pojištění, max. však Kč. V případě smrti pojištěného, ke které dojde v době trvání pojištění následkem úrazu, bude oprávněné osobě vyplacena ihned sjednaná pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Minimální pojistná částka činí Kč, PČ lze sjednat až do výše dvojnásobku PČ základního pojištění, max. však Kč. Dojde-li v průběhu pojištění k úrazu s trvalými následky, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního podílu ze sjednané PČ pro případ trvalých následků úrazu, který odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení. V případě, že se neustálily do 3 let ode dne úrazu,vyplatí pojišťovna plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. PŘIPOJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM Minimální pojistná částka činí Kč, PČ činí 1/8 PČ pro případ trvalých následků úrazu, max. však Kč. Dojde-li k úrazu v průběhu pojištění, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního podílu ze sjednané PČ pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné tělesné poškození. PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ Minimální pojistná částka činí Kč, připojištění lze sjednat nejvýše do dvojnásobku PČ základního pojištění, max Kč. Nárok na pojistné plnění nevznikne, bude-li vážné onemocnění zjištěno nebo transplantace provedena v prvních 6 měsících od počátku pojištění. Pojišťovna vrátí pojistníkovi 90% pojistného zaplaceného za připojištění pro případ vážných onemocnění a připojištění zanikne. Bude-li vážné onemocnění nebo transplantace provedena po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění a nejpozději do 9 měsíců od počátku pojištění, vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši rovnající se 50% z PČ a připojištění zanikne. 19

20 PŘIPOJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI Pojištění lze sjednat na PČ 100, 200, 300, 400, 500 Kč. Bude-li pojištěný hospitalizován v důsledku některého z pojištěných vážných onemocnění nebo v důsledku pojištěné transplantace tělesného orgánu, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku od 4. dne hospitalizace za každý den pobytu v nemocnici. V případě hospitalizace z jiných důvodů než jsou vážná onemocnění, která je delší než 15 dnů, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku za každý den pobytu v nemocnici s výjimkou prvních 3 dnů. Počet dnů strávených v nemocnici je dán počtem půlnocí strávených v nemocnici. Bonus produktu 2 TW: Byla-li sjednána všechna připojištění, pojišťovna poskytla pojištěnému připojištění pobytu nemocnici na pojistnou částku 200 Kč denně zdarma. V případě zájmu o vyšší PČ hradí pojistné PČ nad 200 Kč pojistník. POJIŠTĚNÍ RENDITE PLUS 2 TW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 20

21 KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚNA RENDITE JUNIOR 2 VJ Pojištění věna pro případ uzavření sňatku nebo dožití za běžné pojistné. Pojištění značeno též pod sazbou 1 VW, 11 VW (za jednorázové pojistné). ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk dítěte: Vstupní věk pojistníka: Počátek pojištění: min. 0 let max. 15 let min. 18 let max. 60 let min. 10 let max. 25 let, nejpozději do 25 let věku pojištěného nejdříve 1. den měsíce, který následuje po dni, v němž byla smlouva sjednána Pojistná částka: min Kč max. není stanovena (násobky ) Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: placení pojistného končí nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž pojištěné dítě dosáhne 18 let, placení pojistného musí skončit nejpozději do 70 let věku pojistníka. Současně končí i úrazové pojištění. pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně; sleva se neposkytuje ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka věna dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny 21

22 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SŇATEK DÍTĚTE V případě uzavření prvního sňatku, nejdříve však v den, ve kterém dítě dosáhne 18 let, nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž dosáhne 25 let, je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ V případě dožití konce pojištění je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. SMRT POJISTNÍKA Nedosáhlo-li pojištěné dítě v době úmrtí pojistníka věku 18 let, pojistitel vyplatí plnění ve výši 50% PČ věna, pojištění věna a sjednaná připojištění dítěte zůstávají dále v platnosti a přestává povinnost platit pojistné. Po smrti pojistníka nelze pojištění věna zrušit s výplatou odbytného před dožitím věku 18 let pojištěného dítěte. PLNÁ INVALIDITA (POJISTNÍK) Stane-li se pojistník v průběhu trvání pojištění plně invalidní, má právo na zproštění od placení pojistného SMRT DÍTĚTE Dojde-li k úmrtí pojištěného dítěte před výplatou PČ věna, pojišťovna vrátí pojistníkovi 100% skutečně zaplaceného pojistného a podíl na zisku. Nevrací se pojistné, od něhož byl pojistník zproštěn a pojistné zaplacené za připojištění. STIPENDIUM Místo výplaty sjednané PČ může pojistník písemně požádat o vyplácení stipendia od výročního dne počátku pojištění, v němž pojištěné dítě dosáhne věku 18 let. Stipendium se vyplácí po dobu 5 let. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (POJISTNÍK) Pro pojistníka lze sjednat pouze připojištění trvalých následků úrazu. Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti připojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu těchto následků po jejich ustálení podle zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení trvalých následků v úrazovém pojištění. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (DÍTĚ) Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti připojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu těchto následků po jejich ustálení podle zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení trvalých následků v úrazovém pojištění. 22

23 TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Není-li pro pojištěné dítě sjednáno připojištění trvalých následků úrazu, není možné tělesné poškození způsobené úrazem sjednat. Pojistné plnění se vyplatí v případě tělesného poškození úrazem, který nastal v době platnosti připojištění. Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který odpovídá rozsahu poškození podle Zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení tělesného poškození v úrazovém pojištění. INVALIDITA NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Bude-li pojištěnému v průběhu trvání pojištění přiznán plný invalidní důchod v důsledku úrazu, vyplatí se sjednaní pojistná částka a připojištění zanikne. PŘIPOJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Utrpí-li pojištěné dítě úraz, jehož léčení si vyžádá pobyt v nemocnici, je pojišťovna povinna vyplatit sjednanou denní pojistnou částku. Výplata začíná 4. dnem pobytu v nemocnici a končí posledním dnem hospitalizace, nejdéle však za dobu 365 dní. JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ DLE SAZBY 11 VW Jednorázové pojistné je shodné se sazbou 2 VJ (dříve označení 1 VW) včetně doplňkových pojištění Placení pojistného: Pojistné je placeno jednorázově a je splatné při uzavření PS, nejpozději v den počátku pojištění POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 2 VJ (1 VW; 11 VW) SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 23

24 SVATEBNÍ POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 1 VW Svatební pojištění za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk dítěte: Vstupní věk pojistníka: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: Dynamizace: min. 0 let max. 15 let min. 15 let max. 60 let min. 10 let max. do 25 let, (součet vstupního věku pojištěného dítěte a pojistné doby nesmí přesáhnout 25 let; součet vstupního věku pojistníka a pojistné doby nesmí přesáhnout 70 let) min Kč max. 6 mil. Kč pojistné se platí po celou dobu trvání pojištění, tj. do výročního dne počátku pojištění v roce, v němž se pojištěné dítě dožije 25 let pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny ano, tento produkt se dynamizuje každý rok 3%, pokud není inflace vyšší, jinak podle % inflace. Klient může o dynamizaci požádat či ji odmítnout. 24

25 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SŇATEK DÍTĚTE V případě uzavření prvního sňatku, nejdříve však v den, ve kterém dítě dosáhne 18 let, nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, v němž dosáhne 25 let, je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ V případě dožití konce pojištění je pojištěnému dítěti vyplacena PČ a podíl na zisku. SMRT POJISTNÍKA Smrtí pojistníka vstupuje do všech práv a povinností vyplývajících z pojištění pojištěné dítě a osvobozuje se od placení dalšího pojistného. Osvobození od placení pojistného se vztahuje i na doplňková pojištěného dítěte. PLNÁ INVALIDITA (POJISTNÍK) Stane-li se pojistník v průběhu pojištění plně invalidní, má právo na zproštění od placení pojistného. SMRT DÍTĚTE Smrtí pojištěného dítěte pojištění zaniká, po zániku pojištění vyplatí pojistitel pojistníkovi (případně oprávněné osobě) pojistné plnění ve výši zaplaceného pojistného za svatební pojištění včetně podílu na zisku (nikoli za doplňková pojištění, byla-li sjednána). STIPENDIUM Místo výplaty sjednané PČ může pojistník požádat o vyplácení stipendia od výročního dne počátku pojištění, v němž pojištěné dítě dosáhne věku 18 let. Stipendium se vyplácí po zvolenou garantovanou dobu 3, 4, 5, 6 let. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU (POJISTNÍK) V případě smrti následkem úrazu v době trvání pojištění, nejpozději do 3 let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu oprávněné osobě. POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍ (POJISTNÍK) Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle oceňovacích tabulek. POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM (POJISTNÍK) V případě tělesného poškození způsobené úrazem v průběhu trvání pojištění vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné tělesné poškození. 25

26 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ (POJISTNÍK) V případě pojistného plnění vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku. Nastane-li pojistná událost v čekací době, která činí 9 měsíců, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši 90% zaplaceného pojistného za pojištění pro případ vážných onemocnění nastane-li pojistná událost před uplynutím 6 měsíců od počátku pojištění. Nastane-li pojistná událost po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění, ale v čekací době, vyplatí pojistitel 50% sjednané pojistné částky. Vznikne-li pojistná událost, pojištění zanikne koncem pojistné doby, v němž pojistná událost nastala. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU (DÍTĚ) Zemře-li dítě následkem úrazu v průběhu pojištění, vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku oprávněné osobě. Plnění je poskytnuto nejpozději do 3 let ode dne úrazu. POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESIVNÍM PLNĚNÍ (DÍTĚ) Dojde-li v průběhu pojištění k úrazu s trvalými následky, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle Zásad a oceňovacích tabulek pro hodnocení tělesného poškození v úrazovém pojištění. POJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO ÚRAZEM (DÍTĚ) Dojde-li k tělesnému poškození způsobeného úrazem v průběhu trvání pojištění, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné poškození. POJIŠTĚNÍ RENDITE JUNIOR 1 VW SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 26

27 KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ Pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU: Vstupní věk: Pojistná částka: Doba placení pojistného: Pojistné: Odbytné: Redukce: Podíl na zisku: min. 15 let max. 65 let pojistná doba je 5, 10, 15, 20, 25 let nebo do věku pojištěného 55 let, 60 let, 65 let, 70 let. min. PČ pro případ smrti/dožití Kč max. není stanovena (PČ pro případ smrti nesmí být nižší něž PČ pro případ dožití, PČ pro případ smrti může činit max. trojnásobek PČ pro případ dožití) pojistné se platí do smrti pojištěného, nejdéle po sjednanou dobu placení pojištění. U pojištění na pojistnou dobu 5 let je přípustná též doba placení pojistného 3 roky. Nebyla-li zkrácená doba placení pojistného sjednána, pojistné se platí do konce sjednané pojistné doby. pojistné se platí ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok trvání pojištění, pokud byla vytvořena kladná hodnota pojištění ano, po zaplacení pojistného alespoň za jeden rok, pokud redukovaná částka dosáhne alespoň Kč ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojišťovny Dynamizace: ano, tento produkt se dynamizuje, jestliže oficiálně stanovená míra inflace dosáhne úrovně alespoň 5%. 27

28 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: SMRT POJIŠTĚNÉHO V případě smrti pojištěného v průběhu trvání pojištění je ihned oprávněné osobě vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílu na zisku. DOŽITÍ KONCE POJIŠTĚNÍ Dožije-li se pojištěný konce pojistné doby, bude mu vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ dožití včetně podílu na zisku. PLNÁ INVALIDITA Stane-li se pojištěný v průběhu pojištění plně invalidní, nejdříve však po 2 letech od uzavření pojištění, vzniká právo na zproštění od placení pojistného. Zproštění od placení se vztahuje i na sjednaná připojištění k základnímu pojištění. Splnění podmínky 2 let se nevyžaduje, vznikla-li plná invalidita výlučně jako důsledek úrazu. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ: PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU Dojde-li v průběhu pojištění ke smrti pojištěného, vyplatí pojišťovna ihned oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Pojistné plnění se vyplatí v případě trvalých následků, které nastaly v době planosti pojištění. Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, která odpovídá rozsahu poškození podle oceňovacích tabulek. PŘIPOJIŠTĚNÍ TĚLESNÉHO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM Dojde-li k tělesnému poškození způsobeného úrazem v průběhu trvání pojištění, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného podle oceňovací tabulky pro příslušné poškození. PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VÁŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ Toto připojištění lze sjednat v případě, že součet vstupního věku pojištěného a pojistné doby nepřesáhne 65 let. V případě pojistného plnění vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku. Nastane-li pojistná událost v čekací době, která činí 9 měsíců, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši 90% zaplaceného pojistného za pojištění pro případ vážných onemocnění nastane-li pojistná událost před uplynutím 6 měsíců od počátku pojištění. Nastane-li pojistná událost po uplynutí 6 měsíců od počátku pojištění, ale v čekací době, vyplatí pojistitel 50% sjednané pojistné částky. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NEBO DOŽITÍ 2 SZ SE JIŽ NESJEDNÁVÁ!!! 28

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od

Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od 1. 3. 2015 Sazebník 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD 2 Obsah 1 Úvod... 2 2 Úrazové

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Pro životní pojištění, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Životní pojištění obecně. Část pro jednotlivá pojištění (produkty)

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Životní pojištění obecně. Část pro jednotlivá pojištění (produkty) PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Zpracování pokynu pojistníke ke druhému a dalšímu převodu podílových jednotek mezi fondy v pojistném roce (% z převáděné částky)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Společná část pro produkty životního pojištění

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Společná část pro produkty životního pojištění PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Zpracování pokynu pojistníke ke druhému a dalšímu převodu podílových jednotek mezi fondy v pojistném roce (% z převáděné částky)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM platný od 1. 10. 2009 Část A. Poplatky za vedení účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 3 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 21. 7. 2013 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou odkupného Provedení redukce pojistné doby

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 OBSAH Přehled poplatků... 03 Produktové limity... 04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)... 07 Sazebník hlavního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů Životní pojištění s Filipem PLUS Kapitálové pojištění dospělých Životní pojištění s Filipem PLUS - Kapitálové pojištění dospělých je pojištění pro případ smrti nebo dožití, které může být sjednáno pro

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA ZPPŽPP O-963/14 Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Článek 2 Rozsah pojištění 1 Článek 3 Pojistná událost, pojistná nebezpečí 1 Článek 4 Čekací

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Produkty pojištění osob PŘÍRUČKA. platná od

Produkty pojištění osob PŘÍRUČKA. platná od Produkty pojištění osob PŘÍRUČKA platná od 28. 6. 2016 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Pojišťovna Kooperativa... 4 1.2 Ocenění... 4 2 Komplexní rizikové životní pojištění RUBIKON (71 MN)... 6 3 Důchodové pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S FILIPEM PLUS 0104 (Platné od 1. 1. 2004) Uvedené pojištění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 Sazebník 06 36 Produktové limity 04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C,

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky D.,

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní obor: Pojišťovnictví Produkty životního pojištění s možností zhodnocení vložených finančních

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 7. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník pojištění Kamarád obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění pojišťovnou.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Informace pro zájemce životní pojištění s Filipem Variant

Informace pro zájemce životní pojištění s Filipem Variant Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

ERGO Renta Rezervotvorné důchodové životní pojištění a úrazové pojištění. Ochraňte si to, na čem Vám záleží!

ERGO Renta Rezervotvorné důchodové životní pojištění a úrazové pojištění. Ochraňte si to, na čem Vám záleží! ERGO Renta Rezervotvorné důchodové životní pojištění a úrazové pojištění Ochraňte si to, na čem Vám záleží! Exkluzivní zvýhodněná nabídka pro členy KOOBS ERGO pojišťovna, a.s. 1.1.2019 1 ERGO Renta ERGO

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více