Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice Cíl: vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících zdravý osobnostní vývoj žáka, podpora zdravého životního stylu, vzájemná tolerance a spolupráce, podpora mezilidských vztahů I. Seznámení ředitele školy s programem Plánováno: konec září II. Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zaangažování do realizace Plánováno: září/říjen III. Zajištění průběžné spolupráce s výchovným poradcem ZÁSADY PREVENCE: - dodržování školního řádu - využití věkově přiměřených metod, aktivit (výtvarný projev, dotazníky, sportovní a hudební soutěže, turnaje, skupinová práce ve vyučování - pěstování pozitivní vztahů, projektové vyučování), volnočasové aktivity - vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu - zřízení nástěnky s tematikou patologických jevů (se všemi důležitými telefonními čísly) - zřízení schránky důvěry - využívání peer-prvků - informování o poradenských možnostech - zajištění předplatného časopisu Prevence - schůzky žákovského parlamentu - využívání knihovny, dalších materiálů a metodických pomůcek S minimálním preventivním programem koresponduje celoškolní projekt Multikulturní výchova, zaměřený na: - životní styl národnostních menšin - pěstování pozitivních mezilidských vztahů - spolupráci a vzájemnou toleranci - porozumění odlišným kulturám V prosinci a v dubnu proběhnou prezentace školního projektu.

2 A. Tematické bloky s žáky - dlouhodobější aktivity na jedno téma Témata: Drogy - alkohol, opiáty, drogy z konopí, haluciogeny, pervitin, kokain, tabák, organická rozpouštědla Třídy: 6. A, B, 7. A, B, 8. A, B, 9. A, B Lektor: učitelé Rv, Bi, CH, Ov Plánováno - průběžně během školního roku Témata: závislost na mobilním telefonu, internetu počítačové hry a gambling. Třídy: 3. A, B až 9. A, B Lektor: třídní učitelé, učitelé Ov, informatiky, fyziky a Pč Plánováno - průběžně Témata: HIV, AIDS, pohlavní choroby, bezpečnější sex, antikoncepce Třída: 7. A, B, 8. A, B, 9. A, B Lektor: vyučující Př, Rv Plánováno: květen, červen - hodiny přírodopisu, Ov průběžně Téma: Zdravý životní styl Třída: 1. A, B až 9. A, B lekce: moje tělo, kouření, alkohol Lektoři: třídní učitelé, prvouka, přírodověda na 1. stup., Př, Pč, Vp - environmentální výchova, Ov Plánováno: průběžně během roku Téma: Ajaxův zápisník pro 2. ročník Třída: 2. A, B Lektoři: Policie ČR Znojmo a třídní učitelé Plánováno: listopad Policie ČR, třídní učitelé - průběžně Téma: První pomoc, prevence úrazů, ochrana zdraví, bezpečnost práce Třída: všechny ročníky Lektoři: třídní učitelé, učitelé Př, Ov, Tv, Pč, Ch, F, Vp Plánováno: průběžně během roku Téma: Celoškolní projekt: Multikulturní výchova - bude prolínat všemi předměty Třída: všechny ročníky Lektoři: všichni učitelé Plánováno: během celého roku

3 B. Jednorázové akce NP přichází do škol 1. a 2. ročník Lektoři: pracovníci NP Podyjí Plánováno: září, říjen Kamarádi, můj volný čas 4. ročník Lektor: pracovník DDM Znojmo a MP Znojmo Plánováno: prosinec Preventivní program městské policie ročník Lektor: Městská policie Znojmo Téma: bezpečná jízda na kole, v autě, bezpečné přecházení komunikace, tísňové linky, bezpečí v rodině, kontakt s cizími zvířaty, trestné činy Plánováno: prosinec Peer program - 6. ročník Lektor: peer aktivisté DDM Znojmo Témata:zdravý životní styl, drogy a zdraví, práva a povinnosti dětí, komunikace, sociální vztahy, volný čas, kde hledat pomoc, linky bezpečí (2 x 2 hodiny peer program) Plánováno: duben Právní vědomí I ročník Lektoři: kurátoři pro mládež, OSVZ, MěÚ Znojmo, Témata: šikana, záškoláctví, drogy, kriminalita, partnerství a sociální vztahy, životní hodnoty, sebeúcta, stravovací problémy, práva a povinnosti dětí a mládeže, kde hledat pomoc Rozsah: 2 vyučovací hodiny Plánováno: únor Právní vědomí II. 8. ročník Lektoři: OO PČR, PIS Policie ČR OŘ Znojmo Témata: trestní a přestupková odpovědnost, záškoláctví, alkohol, hrací automaty Rozsah: 1-2 vyučovací hodiny Plánováno: únor Pohlavně přenosné choroby a obchod s lidmi 8. a 9. ročník Lektoři: pracovnice Charity Znojmo Plánováno: listopad Stop domácímu násilí 8. ročník Lektoři: Oblastní Charita Znojmo (poradna Tereza) Témata: objasnění základních pojmů, příběh oběti domácího násilí, seznámení s legislativou této problematiky Plánováno: květen Život nejen na kolech přednáška Jana Matouška reprezentanta ČR na paralympiádě ve Vancouveru ročník

4 Téma: zkušenosti Jana Matouška po autonehodě, prevence, život na vozíčku, návrat do života Plánováno: květen, červen Peer program - kroužek Žáci 8., 9. třídy Program: příprava lekcí a akcí pro mladší spolužáky návštěva LDN Lektor: Mgr. Stanislava Přikrylová Plánováno: průběžně C. JEDNORÁZOVÉ AKCE ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ŠKOLAMI 1) SPORTOVNÍ: Přespolní běh (září) Besip (říjen) Mikulášská laťka (prosinec) Vybíjená (únor) Turnaj stolních her (březen) Volejbal dvojic (duben) Den dětí (květen) 2) ZAMĚŘENÉ NA PROTIDROGOVOU PREVENCI: Sběr papíru (září, březen) Den zdraví ( ) Den Země (duben) Den družby (listopad) spolupráce se ZŠ a MŠ Vrbovec 3) JAZYKOVÉ: Démosthenes (listopad) Týden čtenářské dovednosti (říjen) Týden Aj, Nj (březen) Jazykové olympiády (leden) Měsíc knihy (březen) Recitační soutěž (únor) Svět očima dětí 4) MATEMATICKÉ Pythagoriáda, Matematický klokan (leden-květen) 5) VÝTVARNÉ: Průběžně dle nabídek Adventní dílny (listopad) Vánoční kometa (prosinec) Školní výtvarná soutěž (listopad) Keramická soutěž (leden)

5 Svět očima dětí (únor- květen) 6) HUDEBNÍ: Vánoční koncert (prosinec) 7) JINÉ: Vítání prvňáčků (1.9.) Drakiáda (říjen) Světový kosmický týden (říjen) Vystoupení pro důchodce (listopad) Vystoupení pro sponzory (prosinec) Loučení s deváťáky (červen) Absolvent, Absolventík (červen) Den matek (květen) Dějepisná (listopad), zeměpisná (leden), biologická (březen), fyzikální olympiáda (březen), Archimediáda, soutěž v sudoku (únor), fotosoutěž (květen) 8) ZÁJMOVÉ ÚTVARY: Basketbal Volejbal Florbal Turistický kroužek Sportovní hry Atletika Taneční kroužek Keramika Výtvarné kroužky Ruční práce Dyslektický kroužek Přírodovědný kroužek Společenské hry Sborový zpěv Ruský jazyk Flétna Angličtina na PC Anglický jazyk Psaní na počítači Aplikovaná matematika Čtenářský kroužek Metodické pomůcky, informace, kontakty A. Videotéka a knihovna, multimediální učebna propagačních materiálů B. Dostupné informace o institucích, organizacích a odbornících na okrese Místo: chodba

6 Příloha minimálního preventivního programu Celoškolní projekt vycházející ze soutěže Ministerstva vnitra Svět očima dětí Cíl projektu: prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí za pomoci tvůrčí činnosti dětí. Cílová skupina: děti 1. a 2. stupně ZŠ Soutěžní kategorie: - Výtvarná - Literární - Audiovizuální - Výpočetní technika Realizace projektu: únor květen 2011 Zpracoval: metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Kamila Reischlová výchovný poradce Mgr. Jana Fajkusová

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLA: Základní škola Loučná nad Desnou Šk. rok : 2014/2015 Garant programu (lektor) : Mgr. Jitka Taklová 1. Organizace MPP Seznámení ředitelky

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy Cílová skupina: žáci ZŠ a děti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DR. M.TYRŠE ČESKÁ LÍPA MÁNESOVA 1526, 470 06 ČESKÁ LÍPA 2014 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DR. M.TYRŠE ČESKÁ LÍPA MÁNESOVA 1526, 470 06 ČESKÁ LÍPA 2014 2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ DR. M.TYRŠE ČESKÁ LÍPA MÁNESOVA 1526, 470 06 ČESKÁ LÍPA 2014 2015 Předkladatel: Mgr. Markéta Fišerová Adresa peněžního ústavu KB Zodpovědná osoba: Mgr.Antonín Lačný Složeni

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor

Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor Minimální preventivní program ZŠ Lysice pro školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Martina Čumová, koordinátor V Lysicích, říjen 2005 I. Výňatek z vnitřního řádu ZŠ Lysice - žáci mají povinnost chovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více