NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.:

2 OBSAH Strana: Doplňky vybavení... 2 Bezpečnostní upozornění... 4 Označení... 5 Funkce... 5 Příprava... 7 Síťová přípojka... 8 Systémové předpoklady... 8 Instalace PC-softwaru... 8 Kabel rozhraní RS PC připojení... 9 Update mikroprogramového vybavení (základního programu)... 9 Osciloskop reset Měřicí signální vedení Měřicí signální vedení doladění snímací hlavy Obsluha Obecné informace Volba časové báze Volba vstupního napětí a OVERLOAD Automatické nastavení provozních parametrů Volba Speicher Offset (paměť posunu) Volba hloubky paměti a XY-provoz Volba/vymazání kurzoru Funkce MENU Funkce MENU Specifikace DOPLŇKY VYBAVENÍ Dvoukanálový 200MS/s digitální paměťový osciloskop s reálným časem s externím spouštěcím vstupem, velký 6 podsvícený LCD-monitor, RS232 PC-rozhraní pro PCnezávislou tiskovou funkci nebo bezplatný update z8kladn9ho programu, různá nastavení časové základny, režim rolování, druhá časová základna ke zvýšení reálného času signálu na následném spouštěči obvodu (post-trigger), objemné interní, jakož i externí vlastnosti předspouštěče (pre-trigger) a následného spouštěče obvodu (post-trigger), nastavitelné prahy spouštění, vstupní citlivost, vstupní vazba a přestavení nulové osy, XY-režim, numerické měření s kurzorem, automatické nastavení provozních parametrů,nastavitelná hloubka paměti, různé rastrové formáty, ukládání a snímání měřených signálů, klávesnicové kliknutí, nastavení kontrastu monitoru, volitelný dostupný software k připojení PC přes rozhraní RS232. V dodávce je obsaženo: Manuál v německém jazyce, RS232 propojovací PC-kabel pro update základního programu, kabel zdroje napětí. PC software Softwarová PC-licence k simultánnímu a nepřetržitému zobrazení měřených signálů na PC-monitoru, dlouhodobý záznam naměřených dat, export do EXCELu nebo formátu textových dat, rolovací režim, ukládání/snímání naměřených signálů, FFT,

3 tisková funkce k detailní dokumentaci, numerické měření s kurzorem, internetový monitoring prostřednictvím nepřetržitého přenosu signálu přes intranet/internet. V dodávce je obsaženo: Opto-izolované PC-rozhraní RS232 Nebo opto-izolované USB PC-rozhraní Měřicí signální vedení 20 MHz 1:1/10:1 nastavitelné, max. 600 V Tepelná tiskárna PC-nezávislá tepelná tiskárna, hmotnost ca. 750 g V dodávce je obsaženo: Akubaterie, napájecí zdroj/nabíječka a sériový tiskový kabel Papír pro tepelnou tiskárnu 110 mm široký papír pro tepelnou tiskárnu, 40 m 19 regál pro montáž 19 rámu pro zásuvné desky, 4HE vysoký POZOR: Kvůli zvýšenému riziku nebezpečí požáru nebo elektrického úderu, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. POZOR NEOTVÍREJTE PŘÍSTROJ. ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ. POZOR: TENTO PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT OTEVÍRÁN KVŮLI ZVÝŠENÉMU RIZIKU PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRICKÉHO ÚDERU. OPRAVY SMĚJÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNÝM PERSONÁLEM. Tento symbol varuje před vysokým neizolovaným elektrickým napětím které se může vyskytnout uvnitř přístroje. Toto napětí je dostatečně nebezpečné, aby zranilo člověka. Přístroj nesmí být otevírán. Tento symbol informuje o tom, že je informační materiál o důležitých krocích k provozu nebo k údržbě přiložen k přístroji. Účel provozu, pro který je přístroje určen: Osciloskop je určen pro provoz v následujících oblastech: průmyslová, obytná, obchodní, výrobní oblast, jakož i malé podniky. Z bezpečnostních důvodů smí být osciloskop provozován jen na předpisových zásuvkách s ochranným kontaktem. Dělení ochranného kontaktního spojení je nepřípustné. Síťová zástrčka musí být zapojena, než budou zapojeny signální proudové obvody. Přípustný rozsah teploty okolního prostředí během provozu dosahuje od 0 C do +40 C. Během uskladnění nebo transportu smí teplota činit mezi -40 C a +70 C. Pokud se během transportu nebo uskladnění vytvořil kondenzát, musí být přístroj ca. 2 hodiny aklimatizován, než bude uveden do provozu. Osciloskop je určen k použití v čistých a suchých místnostech. Nesmí být provozován při obzvlášť vysoké prašnosti popř. vlhkosti vzduchu, při nebezpečí exploze, jakož i při agresivních chemických účincích. Provozní poloha je libovolná. Přesto musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu (konvekční chlazení). Při trvalém provozu se proto doporučuje upřednostňovat horizontální nebo šikmá provozní poloha (odstavné rameno). Větrací otvory nesmí být zakrývány. Osciloskop nemá být trvale vystaven dennímu slunci. 3

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 4 Varování: Při obsluze tohoto přístroje se vyžaduje zvláštní opatrnost. Chybná obsluha může vést k těžkým nebo smrtelným zraněním. Následujte všechna bezpečnostní upozornění, která jsou v tomto manuálu popsána, a navíc všechna známá bezpečnostní opatření v souvislosti při zacházení s nebezpečným elektrickým napětím. Nepoužívejte tento přístroj, pokud nemáte dostatečné odborné znalosti v elektrotechnice. Údržba a opravy pouze prostřednictvím odborného personálu. BenchScope byl vyvinut podle nejlepších znalostí bezpečnostního standardu. Bezpečná manipulace však závisí na uživateli samotném. Budete si jistí, když si přečtete všechny níže uvedené bezpečnostní znaky a při obsluze se budete podle nich orientovat: Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dobře jej uschovejte. Dbejte všech varování a bezpečnostních opatření v tomto manuálu a na přístroji. Když měříte napětí, nedotýkejte se nikdy hrotu měřicího vedení nebo neizolovaných vedení na měřeném objektu. Pozor elektrický úder! Používejte pouze vedení a přípojný adaptér, které jsou obsaženy v dodávce. Odpojte vždy všechny vedení od přístroje, které momentálně nepotřebujete. Vybijte vždy všechny filtrační kondenzátory na testovaném objektu, než budete s osciloskopem měřit. Pozor elektrický úder! Odpojte síťovou přípojku, než začnete BenchScope čistit. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, použijte vlhkou textilii a neprodleně přístroj vysušte. Nepoužívejte BenchScope v blízkosti vody (např. koupelnová vana, umyvadlo, bazén apod.). Na kabel napájecího zdroje nesmí být pokládány žádné předměty. Položte kabel tak, aby na něj žádná osoba nemohla stoupnout. Když přestane přístroj správně fungovat, zejména když se vyskytnou zvuky nebo když je cítit po spálenině, neprodleně přístroj odpojte a dopravte jej k autorizované partneru nebo jej zašlete na firmu Witting Technologies. Odpojte zásuvkový napájecí zdroj a předejte defektní přístroj odbornému servisnímu personálu, pokud se vyskytne jedna nebo více okolností jak je popsáno v následujícím textu: - Když je poškozen kabel zásuvkového napájecího zdroje. - Když spadl přístroj do vody nebo byl vystaven dešti.

5 - Když již přístroj správně nefunguje, ačkoliv jej obsluhujete podle tohoto návodu. - Když je přístroj poškozen nebo spadl z výšky. Tento přístroj byl dodán zkalibrovaný a otestovaný.za normálních podmínek není zapotřebí žádných dalších předvolení. Změňte jen ta nastavení, která jsou popsána v tomto manuálu. Chybná nastavení nebo obsluha může přístroj poškodit tak, že je zapotřebí drahá údržba odborného personálu. Pokud musí být přístroj opravován, nepokoušejte se jej prosím sami opravovat. Zašlete jej autorizovanému partnerovi nebo přímo na firmu Wittig Technologies. OZNAČENÍ Umístili jsme následující označení na základním přístroji MultiScope a na modulu osciloskopu, aby se upozornilo na bezpečnostní opatření při používání přístroje. 5 CAT II Tento přístroj odpovídá bezpečnostnímu standardu IEC podle kategorie II. 40Vpk/DC VAROVÁNÍ: Neměřte žádná střídavá nebo stejnosměrná napětí vyšší než 40Vpk/DC, když se nachází signální spínač vedení v pozici x 1. Neměřte žádná střídavá nebo stejnosměrná napětí vyšší než 400Vpk/DC, když je signální spínač vedení v pozici x 10. Pozor: BenchScope LCD-monitor se může časem zatemnit, když je přístroj delší čas vystaven slunci. FUNKCE Wittig Technologies BenchScope je mikroprocesorem řízený digitální dvoukanálový 200Ms/s paměťový osciloskop reálného času s velkým LC-monitorem v superplochém plastovém plášti. Všechny provozní parametry jsou řízeny z menu a snadno ovladatelné kombinací tlačítka a otočného spínače. Prostřednictvím sériového rozhraní RS232, připojeném na PC, může být osciloskop obousměrně ovládán buď na samotném přístroji nebo přes PC-klávesnici. Přitom jsou měřené signály simultánně přenášeny na PC-monitor a zobrazovány.tyto signály mohou být potom také odeslány přes intra/internet v provozu dálkové obsluhy kolem zeměkoule. Podrobný popis PC-softwaru je k dispozici v pomocných textech aplikace a není popsán v tomto manuálu. Osciloskop může na LC-monitoru zobrazit současně dva signály do 20 MHz. Rozsáhlé interní a externí vlastnosti předspouštěče a následného spouštěče, jakož i automatické nastavení provozních parametrů umožňují snadnou manipulaci přístroje BenchScope pro profesionální provozní použití. Druhá časová báze (B) umožňuje zvětšení v reálném čase měřeného signálu na následné spouštěcí značce. XY-provozní režim tak i TV-vlastnosti spouštěče rozšiřují flexibilní provozní nasazení. Tisková funkce umožňuje tisk naměřených signálů také v poli, nezávisle na připojeném PC. Dvoukanálový provoz umožňuje současné zobrazení dvou měřených signálů s rychlostí snímání v reálném čase v. 100MS/s na kanál (200 MS/s jednokanálový provoz).

6 21 nastavitelných rychlostí snímání měří signály v časovém okně mezi 2 min. a 5 ns (jako PC-funkce jsou obsažena dlouhodobá měření na hodiny a dny). Druhá časová báze (B) a předspouštěč zvětšení v reálném čase měřeného signálu na následné spouštěcí značce. Automatické nastavení parametrů pro snadné zachycení neznámých signálů. Rozsáhlé vlastnosti spouštěče spouští interně nebo externě v nepřetržitém nebo jednorázovém provozu. Na kanálu I, kanálu II nebo externě; na negativní nebo pozitivní hraně signálu. Předspouštěč je nastavitelný v celkové paměťové oblasti (16 KB na kanál). Následný spouštěč s druhou časovou bází (B). Nastavitelný 8-bitový práh spouštění. TV-spouštění synchronizuje spouštění TV signálů pro TV-opravu. XY-režim analyzuje měřené signály na kanálu I (Y) vztahující se ke kanálu II (X časově přeložené). Nastavitelné vstupní napětí 9 různých vstupních děličů napětí na kanál I a II pro optické znázornění měřeného signálu na PC-monitoru nebo LCD. Volitelná vstupní vazba (Input Coupling) odděluje podíl stejnosměrného napětí měřeného signálu pro optimální zobrazení podílu střídavého napětí. Rozhraní RS232 bezplatný update základního programu na webové stránce a PC-zobrazení měřených signálů. Tisková funkce nezávislá na PC Stand-alone tisková funkce optimální v poli. Opticky izolované rozhraní chrání PC před přepětím (pro USB nebo RS232). 6 Krok 1 1) Předvolba funkce 2) Stisknout tlačítko např.: Časová báze Napětí Vazba Nulová osa Krok 2 Volba kanálu 1 nebo KI 2 nebo KII Krok 3 Volba prostřednictvím otočného spínače

7 7 (časová báze (A)) Časová báze (B)), k dispozici teprve když časová báze /A) <1µ/div Časová báze 0,2 µs/div 0,2 µs/div Volba pomocí Volba pomocí a (Vstupní napětí KI) Vstupní napětí KII) Napětí 1V/div 400mV/div S s a (vazba KI) (vazba KII) Nulová osa AC DC S s a Nulová osa KI) Nulová osa KII Nulová osa S s a AUTOSET Nápomocná funkce k snadnému a automatickému rozpoznání neznámých signálů na signálních vstupech. PŘÍPRAVA Přečtěte si tento krátký návod důkladně, abyste se seznámili s přípravami a obsluhou BenchScope. Optimální PC-software obsahuje kromě toho další detailní informace o kontextově sensitivní podpoře nebo pomocném souboru pro seznámení se s rozsáhlými funkcemi BenchScope.

8 Síťová přípojka Osciloskop má interní síťový zdroj k napájení napětím na 115 VAC nebo 230 VAC. Na typových nálepkách na zadní straně přístroje je uvedeno odpovídající síťové napětí. Použijte výlučně síťový kabel 1. Nejprve připojte síťový kabel na BenchScope na 3, než jej připojíte na síťovou zásuvku 4. Když přístroj vypnete, vytáhněte nejprve síťový kabel 2 ze zásuvky, než jej odtáhnete od přístroje. 8 Systémové předpoklady Pro provozování BenchScope na PC, potřebujte následující PC-hardwarové předpoklady pro úspěšnou instalaci softwaru: - MicroSoft Windows98 a vyšší nebo Windows NT - Disková jednotka CD-ROM - Disponibilní sériové PC-rozhraní RS232 (Update základního programu mohou být provedeny pouze přes originální dodaný kabel rozhraní RS232) - Min. 2 MB paměťového místa Instalace PC-softwaru V dalším textu bude popsáno, jak můžete PC-software instalovat. V PC-softwaru je obsažena rozsáhlá podpora a další popisy funkcí osciloskopu. 1. Vložte dodaný CD-ROM do CD-mechaniky vašeho PC. 2. V případě, že váš software Windows nastavil volbu Auto Run, spustí se automaticky instalační aplikace.následujte systematicky různé výzvy v této instalační aplikaci. Pokud jste na konci provedli správně všechna data, stiskněte tlačítko, pro úspěšné ukončení instalace. 3. Návazně si přečtěte kapitolu v tomto manuálu o Kabelu rozhraní RS232 a PC-připojení na této stránce, pro předpisové připojení BenchScope na PC. Pokud váš Windows nenastavit volbu Auto Run, postupujte následovně: 2a. Klikněte na start úlohové lišty Windows, přejděte s kursorem myši na START.

9 2b. Přejděte s kursorem myši na Ausführen (provést) 9 2c. Zadejte CD-mechaniku a spusťte SETUP.EXE (NAPŘ. pro CD-MECHANIKU na (E) zní příkaz: e:\setup.exe) 3. Návazně si přečtěte kapitolu v tomto manuálu o Kabelu rozhraní RS232 a PC-připojení, pro předpisové připojení BenchScope na PC. Kabel rozhraní RS232 BenchScope může být připojen na PC a provozován s volitelnými PC-softwarovými aplikacemi. Přitom budou měřené signály průběžně přenášeny na PC-monitor a zobrazovány. Všechny provozní parametry mohou být potom také nastaveny prostřednictvím PC-klávesnice. PC-kabel rozhraní je opticky izolován, takže chrání připojené PC před přetížením. 1. Spojte PC-kabel rozhraní s PC a přístrojem BenchScope. 2. Zapněte BenchScope. 3. Spusťte PC program 4. Spojení obou přístrojů se provádí automaticky a nevyžaduje žádné další kroky. UPOZORNĚNÍ: BenchScope je dodáván s PC-kabelem rozhraní. To je však možné použít jen pro stahování z internetu nového bezplatného update základního programu. Pravidelný update základního programu je vám k dispozici na internetové adrese: PC připojení BenchScope má standardní sériové rozhraní RS232 na pravé straně přístroje. pro provoz BenchScope s optimálním PC-softwarem, spojte BenchScope pomocí opticky izolovaného kabelu rozhraní 1 na PC 2. Pro provedení update základního programu spojte BenchScope se standardním kabelem rozhraní, který je dodán s přístrojem. POZOR: Používejte jen originální kabely, které jsou v dodávce obsaženy. Jiné kabely mohou BenchScope nenávratně poškodit. Záruka odpadá, když přístroj rozšroubujete nebo když připojíte špatný kabel. Update mikroprogramového vybavení (základního programu) BenchScope ukládá svou aplikaci základního programu do EEPROM (vymazatelná programovatelná permanentní paměť) v přístroji. To umožňuje kdykoliv snadný

10 update základního programu, nebo když Wittig Technologies doporučuje provést update základního programu. Update softwaru se standardním kabelem rozhraní je v dodávce obsažen. Vložte jednoduše CD-ROM do CD-mechaniky vašeho PC, spusťte update-program a spojte oba přístroje jak je výše popsáno. UPOZORNĚNÍ: V řídkých případech je základní program přístroje BenchScope blokován, načež je třeba provést reset nebo musí být nově zaveden základní program do přístroje (viz. také Osciloskop reset ). Osciloskop reset V řídkých případech musí být osciloskop nastaven zpět na standardní nastavení. Bude proveden reset následujícím způsobem: 1. Vypnout síťový vypínač u BenchScope 2. Spojte BenchScope s PC (viz. PC připojení ). 3. Spusťte aplikaci update základního programu 4. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté zatímco zapínáte BenchScope. 5. zazní signální tón. Uvolněte tlačítko. 6. Klikněte kurzorem myši na. 7. Počkejte až přístroj vyšle nepřerušovaný tón, potom přístroj vypněte. UPOZORNĚNÍ: Tento postup se používá k reset nebo k download nové verze základního programu. Pokud bude osciloskop vykazovat po tomto postupu dále chybu, obraťte se prosím pro technickou podporu na autorizovaného specializovaného prodejce nebo přímo na Wittig Technologies. Měřicí signální vedení Používejte jen izolovaná měřicí signální vedení, které nabízí Wittig Technologies. Na BenchScope může být připojeno až tři měřicí signální vedení. Připojte však jen tolik vedení na osciloskop, kolik potřebujete. VAROVÁNÍ: Neměřte žádné střídavé nebo stejnosměrné napětí vyšší než 40Vpk/DC, když je přepínač signálního vedení 2 v poloze x1. Neměřte žádné střídavé nebo stejnosměrné napětí vyšší než 400Vpk/DC, když je přepínač signálního vedení v poloze x Aby použité měřicí signální vedení nezkresleně reprodukovalo tvar signálu, musí být přesně upraveno na vstupní impedanci zesilovače. Generátor 3, vestavěný v osciloskopu, k tomu dodává obdélníkový signál s velmi krátkou dobou náběhu. S izolačním šroubovákem, dodaným s měřicím signálním vedením, je třeba doladit dolaďovací kondenzátor 1, jak je níže popsáno.

11 1. Spojte měřicí signální vedení 4 s BNC-konektorem na předním díle BenchScope na kanál I nebo II. 2. Spojte zemnící vodič 5 měřicího signálního vedení s testovaným objektem. 3. Zvolte klíčovaní poměr s přepínačem Měřicí signální vedení doladění snímací hlavy OBSLUHA Obecné informace BenchScope-aplikace základního programu představuje měřené signály na 6 LCmonitoru a byl vyvinut pro umožnění velmi snadné obsluhy provozních parametrů osciloskopu. Proto je na přístroji přehledně uspořádán jen otočný spínač a 16 silikonových tlačítek. Než se vydáte tímto manuálem, mělo by se zde již zmínit, že kombinace obou, tlačítek a otočného spínače, umožňuje snadnou obsluhu. Pro zvolení např. rozsahu vstupních napětí, stiskněte jen příslušné tlačítko menu pro aktivace funkce, a potom definujte tlačítkem a kanál I nebo II, přičemž zvolte otočným spínačem individuální rozsah vstupních napětí. Postupujte podle tohoto schématu pro nastavení všech dalších provozních parametrů. Některá tlačítka mají dvojitou funkci, jako např. zapnutí a vypnutí kanálu. Stiskněte např. tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí kanálu II. Signální tón alarmuje před omezeními a kliknutím klávesnice se potvrdí tlačítkové zadání. Když je přístroj vypnut, udrží si všechny předtím nastavené provozní parametry. V nepravděpodobném případě zhroucení softwaru (základní program), může být přístroj jednoduše resetován. BenchScope má PC-rozhraní RS232, které může sloužit k přenášené bezplatného update nebo k obsluze a k simultánnímu zobrazení měřených signálů na PC. Volitelný PC-software umožňuje mnohem více a detailnější funkce než přístroj v provozu Stand-Alone.

12 Tlačítko Volba 1 / 2 a 12 Použijte vždy tyto dvě tlačítka, když chcete provést volbu mezi 1 a 2. Funkce k volbě mezi kanálem I a kanálem II s tlačítkem 1 a 2 jsou: - Rozsah vstupního napětí kanál I / kanál II - Vstupní vazba kanál I / kanál II - Přestavení nulové osy kanál I / kanál II Funkce k volbě mezi 1 a 2 jsou: - Volba hlavní časové báze a druhé časové báze (B) - Přestavení horizontálního kurzoru 1 / 2 pro měření napětí - Přestavení vertikálního kurzoru 1 / 2 pro měření kmitočtu Zelená LED signalizuje aktuální zvolenou polohu. Jednokanálový provoz kanál I/II Druhá funkce tlačítek a přepíná jednokanálový provoz na kanál I nebo kanál II. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro zapnutí popř. vypnutí dvoukanálového popř. jednokanálového provozu. Tato funkce umožňuje přehledné zobrazení kanálu u jednobarevných LC-monitorů. Tlačítko Zvolení externího spouštěče Tato tlačítko přepíná mezi externím a interním zdroji spouštění. Externí zdroj spouštění je aktivní, když svítí zelená LED. K dispozici jsou následující externí zdroje spouštění: +EXT -EXT +LF Rej. -LF Rej. Externí spouštěč, pozitivní práh: Osciloskop zaznamenává jen signály, když je spouštěč splněn. Totiž tehdy, když signál na EXT.TRG-BNC-zdířce na značce spouštění dosáhne práh a signál positivně stoupne. Externí spouštěč, negativní práh: Osciloskop zaznamenává jen signály, když je spouštěč naplněn. Totiž tehdy, když signál na EXT.TRG-BNC-zdířce na značce spouštění dosáhne práh a signál negativně klesne. Externí spouštěč, positivní práh: Nízkofrekvenční vazba s potlačením vysokofrekvenčních podílů signálu. Externí spouštěč, negativní práh: Nízkofrekvenční vazba s potlačením vysokofrekvenčních podílů signálu. +HF Rej. Externí spouštěč, positivní práh: Vysokofrekvenční vazba s potlačením nízkofrekvenčních podílů signálu. -HF Rej. Externí spouštěč, negativní práh: Vysokofrekvenční vazba s potlačením nízkofrekvenčních podílů signálu.

13 +LINE -LINE TV VS TV ODD TV EVEN 13 Externí spouštěč, positivně synchronizován se síťovým kmitočtem. Externí spouštěč, negativně synchronizován se síťovým kmitočtem. Externí spouštěč, synchronizován s TV-řádky. Externí spouštěč, synchronizován s TV-obrazem (nepřímý). Externí spouštěč, synchronizován s TV-obrazem (přímý). UPOZORNĚNÍ: Externí práh spouštění je nastavitelný v rozsahu od ± 300mV od středu monitoru s otočným spínačem a příslušným tlačítkem menu pro volbu prahu spouštění. Tlačítko Samostatný režim Stiskněte tlačítko pro stopnutí nepřetržitého záznamu signálů a pro zapnutí režimu samostatného režimu. Když je zapnutý samostatný provoz, svítí červená LED a objeví se znak. Pro opětné spuštění záznamu stiskněte opětovně tlačítko. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro aktivaci nepřetržitého provozu. Vymazání zobrazovací jednotky Stiskněte tlačítko současně pro jeho spuštění. pro vymazání displeje pro samostatný záznam a Volba časové báze Stiskněte příslušné tlačítko menu pro zvolení funkce Zeitbasis (časová báze). Potom zvolte tlačítko pro hlavní časovou bázi nebo pro druhou časovou bázi (B). Otočte otočným spínačem pro nastavení individuální časové báze. Druhá časová báze (B) Druhá časová báze (B)může být stále jen rychlejší než hlavní časová báze. Druhá časová báze (B) je k dispozici od hlavní časové báze 1 µs/div. Když je druhá časová báze aktivně spuštěna, objeví se následná značka spouštěče a druhé okno pro funkci lupy v reálném čase: Následná značka spouštěče POST-TRG: Toto funkční menu umožňuje přestavení následné značky spouštěče. Druhé okno představuje lupu v reálném čase.levý okraj okna odpovídá následné značce spouštěče. Stiskněte toto tlačítko menu a otočte otočným spínačem pro individuální nastavení pozice následného spouštěče.

14 Lupa v reálném čase na následné značce spouštěče 14 LUPE (lupa): Objeví se druhé okno, které umožní zvětšení obsahu měřeného signálu v reálném čase. Rychlost snímání signálu, zobrazeného v okně, odpovídá druhé časové bázi (B). Stisknutím tohoto tlačítka menu může být přepínáno mezi rozlišením druhého okna a originálním záznamem. UPOZORNĚNÍ: Když hlavní časová báze odpovídá druhé časové bázi (B), není k dispozici žádná následná značka spouštěče popř. funkce lupy. Když je viditelná následná značka spouštěče a druhé okno, bude hloubka paměti automaticky omezena na 512. V tomto případě není k dispozici AUTO. Volba vstupního napětí a OVERLOAD Stiskněte příslušné tlačítko menu pro zvolení funkce Eingangsspannung (vstupní napětí). Potom zvolte tlačítko nebo pro odpovídající kanál nebo otočte otočným spínačem pro nastavení negativního nebo positivního prahu. UPOZORNĚNÍ: Stiskněte opět toto tlačítko menu pro zapnutí a vypnutí AUTO. UPOZORNĚNÍ: Následná značka spouštěče, jakož i funkce lupy v reálném čase je nyní k dispozici, když druhá časová báze (B) hned neodpovídá hlavní časové bázi. AUTO +INT KI -INT KI +INT KII -INT KII Osciloskop zaznamená průběžně signály a spouští je-li k dispozici spoušťový signál. Pro zapnutí / vypnutí AUTO stiskněte opět toto tlačítko menu. Interní spouštěč na kanálu I a spouští na positivní hraně signálu. Když je dosažen práh spouštění a signál je vzrůstající, spouští osciloskop na značce předspouštěče, pro signály na BNC-zdířce pro kanál I. Interní spouštěč na kanálu I a spouští na negativní hraně signálu.. Když je dosažen práh spouštění a signál je klesající, spouští osciloskop na značce předspouštěče, pro signály na BNC-zdířce pro kanál I. Stejně jako +INT KI avšak na kanál II. Stejně jako -INT KI avšak na kanál II. UPOZORNĚNÍ: AUTO není k dispozici při samostatném režimu nebo je aktivní druhá časová báze (B). Stiskněte toto tlačítko menu pro přepojení mezi posunem značky předspouštěče a posunem prahu spouštěče. Stiskněte tlačítko menu pro zdroj spouštění a otočte otočným spínačem pro volbu mezi negativní a positivní spouštěcí hranou. Automatické nastavení provozních parametrů Stiskněte tlačítko menu pro provedení funkce AUTOSET. AUTOSET bliká dokud osciloskop nepřizpůsobí provozní parametry na měřený signál. Tato funkce slouží snadnému zjištění a nastavení provozních parametrů na neznámý měřený signál.

15 Volba offset-paměti (paměť posunu) a Speichertiefe (hloubky paměti) a XY- Betrieb (XY-provozu) Stiskněte tlačítko menu pro zvolení funkce Speicher Offset (paměť posunu). Posun paměti posunu (Speicher Offset) nastane otáčením otočného spínače. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka menu přepnete mezi hloubkou paměti a pamětí posunu (Speicher Offset). Když je aktivní funkce Speichertiefe (hloubka paměti), provede se volba hloubky paměti a XY-provozu otočením otočného spínače. Volba Speicher Offset (paměť posunu) Tato funkce umožňuje zobrazení měřených signálů celkové oblasti paměti: Levé omezení okna Pravé omezení okna Aktivní vertikální kurzor Neaktivní vertikální kurzor Poloha předspouštěče Volba hloubky paměti a XY-provoz 512 U 512 odpovídá hloubka paměti dvěma LCD-oknům, 12 jednotek s à 20 velikostmi signálu v reálném čase odpovídají LCD-oknu (240 bodů). 1K U 1K odpovídá hloubka paměti čtyřem LCD-oknům. 4K U 4K odpovídá hloubka paměti 16x LCD-oknům. 16K 16KB je maximální hloubka paměti na kanál. XY-MODE (režim) V XY-režimu je hloubka paměti omezena na 512. UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte vertikální kurzor, aby bylo možno kolem sebe pohybovat značkou předspouštěče nebo pamětí posunu (Speicher Offset) v rámci zvolené hloubky paměti. 2. Čím je vyšší hloubka paměti, tím je pomalejší rychlost opakování, jakož i přenos na PC (viz. také PC-rozhraní ). 3. U pomalých rychlostí snímání informuje plnící se sloupec o zbývající době záznamu. 4. Hloubka paměti je automaticky nastavena na 512, když je aktivní druhá časová báze nebo je přístroj zapojen v XY-provozu. Nastavení nulové osy Stiskněte příslušné tlačítko menu pro provedení funkce nastavení nulové osy. Zvolte kanál I nebo II stisknutím tlačítka nebo. Zvolená nulová osa může být potom přestavena otočením otočného spínače. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude zvolená nulová osa viditelná, je třeba nastavit vstupní vazbu na GND (zem). (viz. Volba vstupní vazby ) 15

16 Volba/vymazání kurzoru 16 Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro provedení funkce Kurzor. Zvolte Kursor 1 nebo Kursor 2 stisknutím tlačítka nebo. Zvolený kurzor může být potom posunut otáčením otočného spínače. Pro zvolení mezi horizontálním a vertikálním kurzorem se postupuje následovně: AUS Pokud nejsou kurzory viditelné, je v poli menu AUS. Stisknutím tohoto tlačítka se stanou kurzory viditelnými, potom je možno zvolit mezi horizontálními a vertikálními kurzory: Vertikální kurzor je aktivní horizontální kurzor je aktivní. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka menu po dobu ca. 2 sekund se stanou kurzory opět neviditelnými. Funkce MENU2 Stiskněte tlačítko MENU pro přepojení mezi rozšířenými menu. V MENU2 jsou k dispozici následující funkce: LCD nastavení kontrastu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro provedení funkce LCD nastavení kontrastu. Individuální volba kontrastu se provádí otáčením otočného spínače. Podle provozní teploty je žádoucí kontrast znovu nastavit. Volba rastru Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce volba rastru. Individuální volba rastru se provádí otáčením otočného spínače. V XY-provozu je předdefinováno pevné nastavení rastru a nemůže být měněno. Zapnutí/vypnutí zachycení kurzoru (Cursorfang) Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce zachycení kurzoru (Cursorfang). Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce nastaví automaticky kurzory na amplitudu, jakož i na periodu měřeného signálu, když jsou kurzory zapnuty. Zapnutí/vypnutí filtru Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Filter. Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce odfiltruje minimální vlastní rušení z měřeného signálu. Zapnutí/vypnutí signálního tónu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Signalton. Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce aktivuje nebo potlačuje signální tón při obsluze klávesnice a otočného spínače.

17 Uložení/snímání/tisk měřených signálů a parametrů Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Speichern/Laden/Drucken. Otáčením otočného spínače bude zvoleno místo v paměti nebo disponibilní tisková funkce. Stiskněte opět tlačítko pro potvrzení volby. K dispozici jsou následující volby menu: 17 DRUCK HI DRUCK LO SPEICHER S1 LADEN S1 SPEICHER S2 LADEN S2 SPEICHER PA1 LADEN PA1 SPEICHER PA2 LADEN PA1 SPEICHER PA3 LADEN PA3 SPEICHER PA4 LADEN PA4 Tato tisková funkce vytiskne obsah monitoru s vysokým rozlišením na optimálních tiskárnách. Doba ca. 3 min. Tato tisková funkce vytiskne obsah monitoru s nízkým rozlišením na optimálních tiskárnách. Doba ca. 1 min. Paměťové místo signálu 1: Uloží kanál I a II do přístroje. LADEN S1 snímá dříve uložené kanály. Paměťové místo signálu 2: Uloží kanál I a II do přístroje. LADEN S2 snímá dříve uložené kanály. Paměť parametru 1: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA1 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 2: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA2 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 3: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA3 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 4: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA4 snímá dříve uložené parametry. UPOZORNĚNÍ: Paměťové místo je omezené. Proto je v přístroji uloženo jen prvních 512 paměťových míst signálu. Pro rozšířené možnosti ukládání se doporučuje využít PC-softwarové paměťové funkce. UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo následným škodám na tepelné tiskárně, doporučuje se použít jen originální tiskový papír. U plně nabité akubaterie činí doba nasazení ca. 1 hodinu. Používejte jen originální nabíječku pro nabíjení akubaterií tiskárny. Funkce MENU3 Stiskněte tlačítko MENU a podržte jej stisknutí po dobu ca. 2 sekund pro přepnutí mezi menu. V MENU3 jsou k dispozici další funkce: Zapnutí/vypnutí přepisu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Űberschreiben (přepis) měřených signálu. Zapnutí popř. vypnutí se provede otáčením otočného spínače. Tato funkce postupně přepíše měřené signály. Pomocný doplněk při kontrole odchylek u kontinuálních signálů. PC-software BenchScope může být na PC spojen se sériovým rozhraním RS232 nebo USB PCrozhraním. PC-software má mnoho předností k dokumentaci měřených signálů ale i rozšířených funkcí, které přístroj samotný nemá. PC-software je dodáván s opticky izolovaným rozhraním RS232 nebo USB PCrozhraním. POZOR: Z bezpečnostních důvodů smí být BenchScope připojen na PC pouze s opticky izolovaným PC-rozhraním, které je k tomuto účelu určeno.

18 PC-nezávislá tisková funkce BenchScope je vybaven tiskovou funkcí, která umožňuje uživateli tisk obsahu monitoru nezávisle na připojeném PC. Tiskárnu je možno doplňkově zakoupit. Tiskárna může být provozována buď na akubaterie nebo na zásuvkový napájecí zdroj. Upozornění: Používejte jen originální tiskový papír. Prosím přečtěte si manuál tiskárny, než tiskárnu poprvé uvedete do provozu. SPECIFIKACE Kanály: 2 signální vstupy, 1 externí spouštěcí vstup Analogová šířka pásma: DC: 2 Hz 20 MHz, AC: 100 Hz-20 MHz Rychlost snímání: 100 MSa/s provoz v reálném čase/kanál (200 MS/s jednokanálový provoz) Vstupní citlivost: 0,5 mv (10 mv/div) až 4 V/div Vstupní vazba: AC/DC/zem Vstupní impedance: Měřicí vedení 1:1 1Ω/ 60 pf Měřicí vedení / 30pF Max. vstupní napětí Bez měřicího vedení Max. 40 Vss/DC S měřicím vedením na 10:1 Max. 400Vss/DC Rozlišení analogový/digitální 2x 8 bit převodník Vertikální přesnost ±2% Max. vertikální posun ±5 dělení Pracovní režimy AUTO, normální, samostatný nebo rolovací režim Skutečná rychlost snímání pro časovou bázi (A) a (B) Normální 100 ms/div (200 MSa/s) až 0,2 sek./div (4s/div rolovací režim) Samostatný 100 ms/div (200 MSa/s) až 0,2 sek./div (4s/div rolovací režim) Přesnost časové báze >±0,5% Spouštěč AUTO nebo spouštěný Zdroj spouštění ±KI, ±KII nebo externí Externí spouštěč ±normální, TV nebo linka signál, LF Rej. Nebo HF Rej. Práh spouštění 8 bit rozlišení Předspouštěč K dispozici v celém rozsahu paměti Následný spouštěč/zvětšení Max. 512 paměťových míst ve spojení s časovou bází (B) Hloubka paměti/xy-režim XY-režim, 16K, 4K, 1K nebo 512 paměťových míst/kanál Monitor 6, 240x320 bodů, podsvícený, Č/B Obslužná tlačítka 16 silikonových tlačítek, 1 otočný spínač 18

19 PC-rozhraní RS232 Pro PC-nezávislou tiskovou funkci (volitelné), bezplatný update základního programu, volitelný PC-software Síťové připojení 115 VAC nebo 230 VAC, -10%/+25% Hmotnost Ca. 1,35 kg Rozměry 300 mm x 138 mm x 70 mm Druh ochrany Třída ochrany I (IEC ), CE- Teplotní rozsah Provoz: 0 až +50 C, uskladnění: -40 až +70 C- Wittig Technologies BenchScope je kompletně digitální paměťový osciloskop, sestaven s vysoce integrovanými spínacími obvody a relativně citlivý, ve srovnání se starou technologií, jako jsou např. analogové osciloskopy. Následující výzvy pomohou osciloskop co nejlépe udržet, aby jej bylo možno ještě po letech bez problémů provozovat. BenchScope provozujte vždy v suchém prostředí. Pokud dojde k jeho navlhčení, okamžitě jej vysušte suchou textilií. Minerály v tekutinách mohou v přístroji narušovat spínací obvody. BenchScope používejte obezřetně a opatrně. Pádem nebo nárazem se může porouchat elektronika v přístroji. 19 Uvedení do provozu a uskladnění by mělo být provedeno pokud možno za normálních teplotních podmínek. Externí teploty zkracují životnost přístroje a mohou vést za určitých podmínek k deformaci nebo zcela k roztavení plastových dílů. Osciloskop provozujte vždy mimo špinavé a prašné prostředí, aby se zabránilo předčasnému opotřebení. BenchScope vyčistěte čas od času lehce navlhčenou textilií, aby byl čistý a dobře udržován. Tento přístroj byl dodán zkalibrovaný a testovaný. Za normálních podmínek není zapotřebí dalších předvolení. Změňte jen tato nastavení, které jsou popsány v tomto manuálu. Chybná nastavení nebo obsluha může přístroj poškodit tak, že bude zapotřebí drahé údržby odborným personálem. Když musí být přístroj opravován, nepokoušejte se jej sami opravovat. Zašlete jej autorizovanému partnerskému servisu nebo přímo na Wittig Technologies.

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více