NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.:

2 OBSAH Strana: Doplňky vybavení... 2 Bezpečnostní upozornění... 4 Označení... 5 Funkce... 5 Příprava... 7 Síťová přípojka... 8 Systémové předpoklady... 8 Instalace PC-softwaru... 8 Kabel rozhraní RS PC připojení... 9 Update mikroprogramového vybavení (základního programu)... 9 Osciloskop reset Měřicí signální vedení Měřicí signální vedení doladění snímací hlavy Obsluha Obecné informace Volba časové báze Volba vstupního napětí a OVERLOAD Automatické nastavení provozních parametrů Volba Speicher Offset (paměť posunu) Volba hloubky paměti a XY-provoz Volba/vymazání kurzoru Funkce MENU Funkce MENU Specifikace DOPLŇKY VYBAVENÍ Dvoukanálový 200MS/s digitální paměťový osciloskop s reálným časem s externím spouštěcím vstupem, velký 6 podsvícený LCD-monitor, RS232 PC-rozhraní pro PCnezávislou tiskovou funkci nebo bezplatný update z8kladn9ho programu, různá nastavení časové základny, režim rolování, druhá časová základna ke zvýšení reálného času signálu na následném spouštěči obvodu (post-trigger), objemné interní, jakož i externí vlastnosti předspouštěče (pre-trigger) a následného spouštěče obvodu (post-trigger), nastavitelné prahy spouštění, vstupní citlivost, vstupní vazba a přestavení nulové osy, XY-režim, numerické měření s kurzorem, automatické nastavení provozních parametrů,nastavitelná hloubka paměti, různé rastrové formáty, ukládání a snímání měřených signálů, klávesnicové kliknutí, nastavení kontrastu monitoru, volitelný dostupný software k připojení PC přes rozhraní RS232. V dodávce je obsaženo: Manuál v německém jazyce, RS232 propojovací PC-kabel pro update základního programu, kabel zdroje napětí. PC software Softwarová PC-licence k simultánnímu a nepřetržitému zobrazení měřených signálů na PC-monitoru, dlouhodobý záznam naměřených dat, export do EXCELu nebo formátu textových dat, rolovací režim, ukládání/snímání naměřených signálů, FFT,

3 tisková funkce k detailní dokumentaci, numerické měření s kurzorem, internetový monitoring prostřednictvím nepřetržitého přenosu signálu přes intranet/internet. V dodávce je obsaženo: Opto-izolované PC-rozhraní RS232 Nebo opto-izolované USB PC-rozhraní Měřicí signální vedení 20 MHz 1:1/10:1 nastavitelné, max. 600 V Tepelná tiskárna PC-nezávislá tepelná tiskárna, hmotnost ca. 750 g V dodávce je obsaženo: Akubaterie, napájecí zdroj/nabíječka a sériový tiskový kabel Papír pro tepelnou tiskárnu 110 mm široký papír pro tepelnou tiskárnu, 40 m 19 regál pro montáž 19 rámu pro zásuvné desky, 4HE vysoký POZOR: Kvůli zvýšenému riziku nebezpečí požáru nebo elektrického úderu, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. POZOR NEOTVÍREJTE PŘÍSTROJ. ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ. POZOR: TENTO PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT OTEVÍRÁN KVŮLI ZVÝŠENÉMU RIZIKU PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRICKÉHO ÚDERU. OPRAVY SMĚJÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNÝM PERSONÁLEM. Tento symbol varuje před vysokým neizolovaným elektrickým napětím které se může vyskytnout uvnitř přístroje. Toto napětí je dostatečně nebezpečné, aby zranilo člověka. Přístroj nesmí být otevírán. Tento symbol informuje o tom, že je informační materiál o důležitých krocích k provozu nebo k údržbě přiložen k přístroji. Účel provozu, pro který je přístroje určen: Osciloskop je určen pro provoz v následujících oblastech: průmyslová, obytná, obchodní, výrobní oblast, jakož i malé podniky. Z bezpečnostních důvodů smí být osciloskop provozován jen na předpisových zásuvkách s ochranným kontaktem. Dělení ochranného kontaktního spojení je nepřípustné. Síťová zástrčka musí být zapojena, než budou zapojeny signální proudové obvody. Přípustný rozsah teploty okolního prostředí během provozu dosahuje od 0 C do +40 C. Během uskladnění nebo transportu smí teplota činit mezi -40 C a +70 C. Pokud se během transportu nebo uskladnění vytvořil kondenzát, musí být přístroj ca. 2 hodiny aklimatizován, než bude uveden do provozu. Osciloskop je určen k použití v čistých a suchých místnostech. Nesmí být provozován při obzvlášť vysoké prašnosti popř. vlhkosti vzduchu, při nebezpečí exploze, jakož i při agresivních chemických účincích. Provozní poloha je libovolná. Přesto musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu (konvekční chlazení). Při trvalém provozu se proto doporučuje upřednostňovat horizontální nebo šikmá provozní poloha (odstavné rameno). Větrací otvory nesmí být zakrývány. Osciloskop nemá být trvale vystaven dennímu slunci. 3

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 4 Varování: Při obsluze tohoto přístroje se vyžaduje zvláštní opatrnost. Chybná obsluha může vést k těžkým nebo smrtelným zraněním. Následujte všechna bezpečnostní upozornění, která jsou v tomto manuálu popsána, a navíc všechna známá bezpečnostní opatření v souvislosti při zacházení s nebezpečným elektrickým napětím. Nepoužívejte tento přístroj, pokud nemáte dostatečné odborné znalosti v elektrotechnice. Údržba a opravy pouze prostřednictvím odborného personálu. BenchScope byl vyvinut podle nejlepších znalostí bezpečnostního standardu. Bezpečná manipulace však závisí na uživateli samotném. Budete si jistí, když si přečtete všechny níže uvedené bezpečnostní znaky a při obsluze se budete podle nich orientovat: Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dobře jej uschovejte. Dbejte všech varování a bezpečnostních opatření v tomto manuálu a na přístroji. Když měříte napětí, nedotýkejte se nikdy hrotu měřicího vedení nebo neizolovaných vedení na měřeném objektu. Pozor elektrický úder! Používejte pouze vedení a přípojný adaptér, které jsou obsaženy v dodávce. Odpojte vždy všechny vedení od přístroje, které momentálně nepotřebujete. Vybijte vždy všechny filtrační kondenzátory na testovaném objektu, než budete s osciloskopem měřit. Pozor elektrický úder! Odpojte síťovou přípojku, než začnete BenchScope čistit. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, použijte vlhkou textilii a neprodleně přístroj vysušte. Nepoužívejte BenchScope v blízkosti vody (např. koupelnová vana, umyvadlo, bazén apod.). Na kabel napájecího zdroje nesmí být pokládány žádné předměty. Položte kabel tak, aby na něj žádná osoba nemohla stoupnout. Když přestane přístroj správně fungovat, zejména když se vyskytnou zvuky nebo když je cítit po spálenině, neprodleně přístroj odpojte a dopravte jej k autorizované partneru nebo jej zašlete na firmu Witting Technologies. Odpojte zásuvkový napájecí zdroj a předejte defektní přístroj odbornému servisnímu personálu, pokud se vyskytne jedna nebo více okolností jak je popsáno v následujícím textu: - Když je poškozen kabel zásuvkového napájecího zdroje. - Když spadl přístroj do vody nebo byl vystaven dešti.

5 - Když již přístroj správně nefunguje, ačkoliv jej obsluhujete podle tohoto návodu. - Když je přístroj poškozen nebo spadl z výšky. Tento přístroj byl dodán zkalibrovaný a otestovaný.za normálních podmínek není zapotřebí žádných dalších předvolení. Změňte jen ta nastavení, která jsou popsána v tomto manuálu. Chybná nastavení nebo obsluha může přístroj poškodit tak, že je zapotřebí drahá údržba odborného personálu. Pokud musí být přístroj opravován, nepokoušejte se jej prosím sami opravovat. Zašlete jej autorizovanému partnerovi nebo přímo na firmu Wittig Technologies. OZNAČENÍ Umístili jsme následující označení na základním přístroji MultiScope a na modulu osciloskopu, aby se upozornilo na bezpečnostní opatření při používání přístroje. 5 CAT II Tento přístroj odpovídá bezpečnostnímu standardu IEC podle kategorie II. 40Vpk/DC VAROVÁNÍ: Neměřte žádná střídavá nebo stejnosměrná napětí vyšší než 40Vpk/DC, když se nachází signální spínač vedení v pozici x 1. Neměřte žádná střídavá nebo stejnosměrná napětí vyšší než 400Vpk/DC, když je signální spínač vedení v pozici x 10. Pozor: BenchScope LCD-monitor se může časem zatemnit, když je přístroj delší čas vystaven slunci. FUNKCE Wittig Technologies BenchScope je mikroprocesorem řízený digitální dvoukanálový 200Ms/s paměťový osciloskop reálného času s velkým LC-monitorem v superplochém plastovém plášti. Všechny provozní parametry jsou řízeny z menu a snadno ovladatelné kombinací tlačítka a otočného spínače. Prostřednictvím sériového rozhraní RS232, připojeném na PC, může být osciloskop obousměrně ovládán buď na samotném přístroji nebo přes PC-klávesnici. Přitom jsou měřené signály simultánně přenášeny na PC-monitor a zobrazovány.tyto signály mohou být potom také odeslány přes intra/internet v provozu dálkové obsluhy kolem zeměkoule. Podrobný popis PC-softwaru je k dispozici v pomocných textech aplikace a není popsán v tomto manuálu. Osciloskop může na LC-monitoru zobrazit současně dva signály do 20 MHz. Rozsáhlé interní a externí vlastnosti předspouštěče a následného spouštěče, jakož i automatické nastavení provozních parametrů umožňují snadnou manipulaci přístroje BenchScope pro profesionální provozní použití. Druhá časová báze (B) umožňuje zvětšení v reálném čase měřeného signálu na následné spouštěcí značce. XY-provozní režim tak i TV-vlastnosti spouštěče rozšiřují flexibilní provozní nasazení. Tisková funkce umožňuje tisk naměřených signálů také v poli, nezávisle na připojeném PC. Dvoukanálový provoz umožňuje současné zobrazení dvou měřených signálů s rychlostí snímání v reálném čase v. 100MS/s na kanál (200 MS/s jednokanálový provoz).

6 21 nastavitelných rychlostí snímání měří signály v časovém okně mezi 2 min. a 5 ns (jako PC-funkce jsou obsažena dlouhodobá měření na hodiny a dny). Druhá časová báze (B) a předspouštěč zvětšení v reálném čase měřeného signálu na následné spouštěcí značce. Automatické nastavení parametrů pro snadné zachycení neznámých signálů. Rozsáhlé vlastnosti spouštěče spouští interně nebo externě v nepřetržitém nebo jednorázovém provozu. Na kanálu I, kanálu II nebo externě; na negativní nebo pozitivní hraně signálu. Předspouštěč je nastavitelný v celkové paměťové oblasti (16 KB na kanál). Následný spouštěč s druhou časovou bází (B). Nastavitelný 8-bitový práh spouštění. TV-spouštění synchronizuje spouštění TV signálů pro TV-opravu. XY-režim analyzuje měřené signály na kanálu I (Y) vztahující se ke kanálu II (X časově přeložené). Nastavitelné vstupní napětí 9 různých vstupních děličů napětí na kanál I a II pro optické znázornění měřeného signálu na PC-monitoru nebo LCD. Volitelná vstupní vazba (Input Coupling) odděluje podíl stejnosměrného napětí měřeného signálu pro optimální zobrazení podílu střídavého napětí. Rozhraní RS232 bezplatný update základního programu na webové stránce a PC-zobrazení měřených signálů. Tisková funkce nezávislá na PC Stand-alone tisková funkce optimální v poli. Opticky izolované rozhraní chrání PC před přepětím (pro USB nebo RS232). 6 Krok 1 1) Předvolba funkce 2) Stisknout tlačítko např.: Časová báze Napětí Vazba Nulová osa Krok 2 Volba kanálu 1 nebo KI 2 nebo KII Krok 3 Volba prostřednictvím otočného spínače

7 7 (časová báze (A)) Časová báze (B)), k dispozici teprve když časová báze /A) <1µ/div Časová báze 0,2 µs/div 0,2 µs/div Volba pomocí Volba pomocí a (Vstupní napětí KI) Vstupní napětí KII) Napětí 1V/div 400mV/div S s a (vazba KI) (vazba KII) Nulová osa AC DC S s a Nulová osa KI) Nulová osa KII Nulová osa S s a AUTOSET Nápomocná funkce k snadnému a automatickému rozpoznání neznámých signálů na signálních vstupech. PŘÍPRAVA Přečtěte si tento krátký návod důkladně, abyste se seznámili s přípravami a obsluhou BenchScope. Optimální PC-software obsahuje kromě toho další detailní informace o kontextově sensitivní podpoře nebo pomocném souboru pro seznámení se s rozsáhlými funkcemi BenchScope.

8 Síťová přípojka Osciloskop má interní síťový zdroj k napájení napětím na 115 VAC nebo 230 VAC. Na typových nálepkách na zadní straně přístroje je uvedeno odpovídající síťové napětí. Použijte výlučně síťový kabel 1. Nejprve připojte síťový kabel na BenchScope na 3, než jej připojíte na síťovou zásuvku 4. Když přístroj vypnete, vytáhněte nejprve síťový kabel 2 ze zásuvky, než jej odtáhnete od přístroje. 8 Systémové předpoklady Pro provozování BenchScope na PC, potřebujte následující PC-hardwarové předpoklady pro úspěšnou instalaci softwaru: - MicroSoft Windows98 a vyšší nebo Windows NT - Disková jednotka CD-ROM - Disponibilní sériové PC-rozhraní RS232 (Update základního programu mohou být provedeny pouze přes originální dodaný kabel rozhraní RS232) - Min. 2 MB paměťového místa Instalace PC-softwaru V dalším textu bude popsáno, jak můžete PC-software instalovat. V PC-softwaru je obsažena rozsáhlá podpora a další popisy funkcí osciloskopu. 1. Vložte dodaný CD-ROM do CD-mechaniky vašeho PC. 2. V případě, že váš software Windows nastavil volbu Auto Run, spustí se automaticky instalační aplikace.následujte systematicky různé výzvy v této instalační aplikaci. Pokud jste na konci provedli správně všechna data, stiskněte tlačítko, pro úspěšné ukončení instalace. 3. Návazně si přečtěte kapitolu v tomto manuálu o Kabelu rozhraní RS232 a PC-připojení na této stránce, pro předpisové připojení BenchScope na PC. Pokud váš Windows nenastavit volbu Auto Run, postupujte následovně: 2a. Klikněte na start úlohové lišty Windows, přejděte s kursorem myši na START.

9 2b. Přejděte s kursorem myši na Ausführen (provést) 9 2c. Zadejte CD-mechaniku a spusťte SETUP.EXE (NAPŘ. pro CD-MECHANIKU na (E) zní příkaz: e:\setup.exe) 3. Návazně si přečtěte kapitolu v tomto manuálu o Kabelu rozhraní RS232 a PC-připojení, pro předpisové připojení BenchScope na PC. Kabel rozhraní RS232 BenchScope může být připojen na PC a provozován s volitelnými PC-softwarovými aplikacemi. Přitom budou měřené signály průběžně přenášeny na PC-monitor a zobrazovány. Všechny provozní parametry mohou být potom také nastaveny prostřednictvím PC-klávesnice. PC-kabel rozhraní je opticky izolován, takže chrání připojené PC před přetížením. 1. Spojte PC-kabel rozhraní s PC a přístrojem BenchScope. 2. Zapněte BenchScope. 3. Spusťte PC program 4. Spojení obou přístrojů se provádí automaticky a nevyžaduje žádné další kroky. UPOZORNĚNÍ: BenchScope je dodáván s PC-kabelem rozhraní. To je však možné použít jen pro stahování z internetu nového bezplatného update základního programu. Pravidelný update základního programu je vám k dispozici na internetové adrese: PC připojení BenchScope má standardní sériové rozhraní RS232 na pravé straně přístroje. pro provoz BenchScope s optimálním PC-softwarem, spojte BenchScope pomocí opticky izolovaného kabelu rozhraní 1 na PC 2. Pro provedení update základního programu spojte BenchScope se standardním kabelem rozhraní, který je dodán s přístrojem. POZOR: Používejte jen originální kabely, které jsou v dodávce obsaženy. Jiné kabely mohou BenchScope nenávratně poškodit. Záruka odpadá, když přístroj rozšroubujete nebo když připojíte špatný kabel. Update mikroprogramového vybavení (základního programu) BenchScope ukládá svou aplikaci základního programu do EEPROM (vymazatelná programovatelná permanentní paměť) v přístroji. To umožňuje kdykoliv snadný

10 update základního programu, nebo když Wittig Technologies doporučuje provést update základního programu. Update softwaru se standardním kabelem rozhraní je v dodávce obsažen. Vložte jednoduše CD-ROM do CD-mechaniky vašeho PC, spusťte update-program a spojte oba přístroje jak je výše popsáno. UPOZORNĚNÍ: V řídkých případech je základní program přístroje BenchScope blokován, načež je třeba provést reset nebo musí být nově zaveden základní program do přístroje (viz. také Osciloskop reset ). Osciloskop reset V řídkých případech musí být osciloskop nastaven zpět na standardní nastavení. Bude proveden reset následujícím způsobem: 1. Vypnout síťový vypínač u BenchScope 2. Spojte BenchScope s PC (viz. PC připojení ). 3. Spusťte aplikaci update základního programu 4. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté zatímco zapínáte BenchScope. 5. zazní signální tón. Uvolněte tlačítko. 6. Klikněte kurzorem myši na. 7. Počkejte až přístroj vyšle nepřerušovaný tón, potom přístroj vypněte. UPOZORNĚNÍ: Tento postup se používá k reset nebo k download nové verze základního programu. Pokud bude osciloskop vykazovat po tomto postupu dále chybu, obraťte se prosím pro technickou podporu na autorizovaného specializovaného prodejce nebo přímo na Wittig Technologies. Měřicí signální vedení Používejte jen izolovaná měřicí signální vedení, které nabízí Wittig Technologies. Na BenchScope může být připojeno až tři měřicí signální vedení. Připojte však jen tolik vedení na osciloskop, kolik potřebujete. VAROVÁNÍ: Neměřte žádné střídavé nebo stejnosměrné napětí vyšší než 40Vpk/DC, když je přepínač signálního vedení 2 v poloze x1. Neměřte žádné střídavé nebo stejnosměrné napětí vyšší než 400Vpk/DC, když je přepínač signálního vedení v poloze x Aby použité měřicí signální vedení nezkresleně reprodukovalo tvar signálu, musí být přesně upraveno na vstupní impedanci zesilovače. Generátor 3, vestavěný v osciloskopu, k tomu dodává obdélníkový signál s velmi krátkou dobou náběhu. S izolačním šroubovákem, dodaným s měřicím signálním vedením, je třeba doladit dolaďovací kondenzátor 1, jak je níže popsáno.

11 1. Spojte měřicí signální vedení 4 s BNC-konektorem na předním díle BenchScope na kanál I nebo II. 2. Spojte zemnící vodič 5 měřicího signálního vedení s testovaným objektem. 3. Zvolte klíčovaní poměr s přepínačem Měřicí signální vedení doladění snímací hlavy OBSLUHA Obecné informace BenchScope-aplikace základního programu představuje měřené signály na 6 LCmonitoru a byl vyvinut pro umožnění velmi snadné obsluhy provozních parametrů osciloskopu. Proto je na přístroji přehledně uspořádán jen otočný spínač a 16 silikonových tlačítek. Než se vydáte tímto manuálem, mělo by se zde již zmínit, že kombinace obou, tlačítek a otočného spínače, umožňuje snadnou obsluhu. Pro zvolení např. rozsahu vstupních napětí, stiskněte jen příslušné tlačítko menu pro aktivace funkce, a potom definujte tlačítkem a kanál I nebo II, přičemž zvolte otočným spínačem individuální rozsah vstupních napětí. Postupujte podle tohoto schématu pro nastavení všech dalších provozních parametrů. Některá tlačítka mají dvojitou funkci, jako např. zapnutí a vypnutí kanálu. Stiskněte např. tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí kanálu II. Signální tón alarmuje před omezeními a kliknutím klávesnice se potvrdí tlačítkové zadání. Když je přístroj vypnut, udrží si všechny předtím nastavené provozní parametry. V nepravděpodobném případě zhroucení softwaru (základní program), může být přístroj jednoduše resetován. BenchScope má PC-rozhraní RS232, které může sloužit k přenášené bezplatného update nebo k obsluze a k simultánnímu zobrazení měřených signálů na PC. Volitelný PC-software umožňuje mnohem více a detailnější funkce než přístroj v provozu Stand-Alone.

12 Tlačítko Volba 1 / 2 a 12 Použijte vždy tyto dvě tlačítka, když chcete provést volbu mezi 1 a 2. Funkce k volbě mezi kanálem I a kanálem II s tlačítkem 1 a 2 jsou: - Rozsah vstupního napětí kanál I / kanál II - Vstupní vazba kanál I / kanál II - Přestavení nulové osy kanál I / kanál II Funkce k volbě mezi 1 a 2 jsou: - Volba hlavní časové báze a druhé časové báze (B) - Přestavení horizontálního kurzoru 1 / 2 pro měření napětí - Přestavení vertikálního kurzoru 1 / 2 pro měření kmitočtu Zelená LED signalizuje aktuální zvolenou polohu. Jednokanálový provoz kanál I/II Druhá funkce tlačítek a přepíná jednokanálový provoz na kanál I nebo kanál II. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro zapnutí popř. vypnutí dvoukanálového popř. jednokanálového provozu. Tato funkce umožňuje přehledné zobrazení kanálu u jednobarevných LC-monitorů. Tlačítko Zvolení externího spouštěče Tato tlačítko přepíná mezi externím a interním zdroji spouštění. Externí zdroj spouštění je aktivní, když svítí zelená LED. K dispozici jsou následující externí zdroje spouštění: +EXT -EXT +LF Rej. -LF Rej. Externí spouštěč, pozitivní práh: Osciloskop zaznamenává jen signály, když je spouštěč splněn. Totiž tehdy, když signál na EXT.TRG-BNC-zdířce na značce spouštění dosáhne práh a signál positivně stoupne. Externí spouštěč, negativní práh: Osciloskop zaznamenává jen signály, když je spouštěč naplněn. Totiž tehdy, když signál na EXT.TRG-BNC-zdířce na značce spouštění dosáhne práh a signál negativně klesne. Externí spouštěč, positivní práh: Nízkofrekvenční vazba s potlačením vysokofrekvenčních podílů signálu. Externí spouštěč, negativní práh: Nízkofrekvenční vazba s potlačením vysokofrekvenčních podílů signálu. +HF Rej. Externí spouštěč, positivní práh: Vysokofrekvenční vazba s potlačením nízkofrekvenčních podílů signálu. -HF Rej. Externí spouštěč, negativní práh: Vysokofrekvenční vazba s potlačením nízkofrekvenčních podílů signálu.

13 +LINE -LINE TV VS TV ODD TV EVEN 13 Externí spouštěč, positivně synchronizován se síťovým kmitočtem. Externí spouštěč, negativně synchronizován se síťovým kmitočtem. Externí spouštěč, synchronizován s TV-řádky. Externí spouštěč, synchronizován s TV-obrazem (nepřímý). Externí spouštěč, synchronizován s TV-obrazem (přímý). UPOZORNĚNÍ: Externí práh spouštění je nastavitelný v rozsahu od ± 300mV od středu monitoru s otočným spínačem a příslušným tlačítkem menu pro volbu prahu spouštění. Tlačítko Samostatný režim Stiskněte tlačítko pro stopnutí nepřetržitého záznamu signálů a pro zapnutí režimu samostatného režimu. Když je zapnutý samostatný provoz, svítí červená LED a objeví se znak. Pro opětné spuštění záznamu stiskněte opětovně tlačítko. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro aktivaci nepřetržitého provozu. Vymazání zobrazovací jednotky Stiskněte tlačítko současně pro jeho spuštění. pro vymazání displeje pro samostatný záznam a Volba časové báze Stiskněte příslušné tlačítko menu pro zvolení funkce Zeitbasis (časová báze). Potom zvolte tlačítko pro hlavní časovou bázi nebo pro druhou časovou bázi (B). Otočte otočným spínačem pro nastavení individuální časové báze. Druhá časová báze (B) Druhá časová báze (B)může být stále jen rychlejší než hlavní časová báze. Druhá časová báze (B) je k dispozici od hlavní časové báze 1 µs/div. Když je druhá časová báze aktivně spuštěna, objeví se následná značka spouštěče a druhé okno pro funkci lupy v reálném čase: Následná značka spouštěče POST-TRG: Toto funkční menu umožňuje přestavení následné značky spouštěče. Druhé okno představuje lupu v reálném čase.levý okraj okna odpovídá následné značce spouštěče. Stiskněte toto tlačítko menu a otočte otočným spínačem pro individuální nastavení pozice následného spouštěče.

14 Lupa v reálném čase na následné značce spouštěče 14 LUPE (lupa): Objeví se druhé okno, které umožní zvětšení obsahu měřeného signálu v reálném čase. Rychlost snímání signálu, zobrazeného v okně, odpovídá druhé časové bázi (B). Stisknutím tohoto tlačítka menu může být přepínáno mezi rozlišením druhého okna a originálním záznamem. UPOZORNĚNÍ: Když hlavní časová báze odpovídá druhé časové bázi (B), není k dispozici žádná následná značka spouštěče popř. funkce lupy. Když je viditelná následná značka spouštěče a druhé okno, bude hloubka paměti automaticky omezena na 512. V tomto případě není k dispozici AUTO. Volba vstupního napětí a OVERLOAD Stiskněte příslušné tlačítko menu pro zvolení funkce Eingangsspannung (vstupní napětí). Potom zvolte tlačítko nebo pro odpovídající kanál nebo otočte otočným spínačem pro nastavení negativního nebo positivního prahu. UPOZORNĚNÍ: Stiskněte opět toto tlačítko menu pro zapnutí a vypnutí AUTO. UPOZORNĚNÍ: Následná značka spouštěče, jakož i funkce lupy v reálném čase je nyní k dispozici, když druhá časová báze (B) hned neodpovídá hlavní časové bázi. AUTO +INT KI -INT KI +INT KII -INT KII Osciloskop zaznamená průběžně signály a spouští je-li k dispozici spoušťový signál. Pro zapnutí / vypnutí AUTO stiskněte opět toto tlačítko menu. Interní spouštěč na kanálu I a spouští na positivní hraně signálu. Když je dosažen práh spouštění a signál je vzrůstající, spouští osciloskop na značce předspouštěče, pro signály na BNC-zdířce pro kanál I. Interní spouštěč na kanálu I a spouští na negativní hraně signálu.. Když je dosažen práh spouštění a signál je klesající, spouští osciloskop na značce předspouštěče, pro signály na BNC-zdířce pro kanál I. Stejně jako +INT KI avšak na kanál II. Stejně jako -INT KI avšak na kanál II. UPOZORNĚNÍ: AUTO není k dispozici při samostatném režimu nebo je aktivní druhá časová báze (B). Stiskněte toto tlačítko menu pro přepojení mezi posunem značky předspouštěče a posunem prahu spouštěče. Stiskněte tlačítko menu pro zdroj spouštění a otočte otočným spínačem pro volbu mezi negativní a positivní spouštěcí hranou. Automatické nastavení provozních parametrů Stiskněte tlačítko menu pro provedení funkce AUTOSET. AUTOSET bliká dokud osciloskop nepřizpůsobí provozní parametry na měřený signál. Tato funkce slouží snadnému zjištění a nastavení provozních parametrů na neznámý měřený signál.

15 Volba offset-paměti (paměť posunu) a Speichertiefe (hloubky paměti) a XY- Betrieb (XY-provozu) Stiskněte tlačítko menu pro zvolení funkce Speicher Offset (paměť posunu). Posun paměti posunu (Speicher Offset) nastane otáčením otočného spínače. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka menu přepnete mezi hloubkou paměti a pamětí posunu (Speicher Offset). Když je aktivní funkce Speichertiefe (hloubka paměti), provede se volba hloubky paměti a XY-provozu otočením otočného spínače. Volba Speicher Offset (paměť posunu) Tato funkce umožňuje zobrazení měřených signálů celkové oblasti paměti: Levé omezení okna Pravé omezení okna Aktivní vertikální kurzor Neaktivní vertikální kurzor Poloha předspouštěče Volba hloubky paměti a XY-provoz 512 U 512 odpovídá hloubka paměti dvěma LCD-oknům, 12 jednotek s à 20 velikostmi signálu v reálném čase odpovídají LCD-oknu (240 bodů). 1K U 1K odpovídá hloubka paměti čtyřem LCD-oknům. 4K U 4K odpovídá hloubka paměti 16x LCD-oknům. 16K 16KB je maximální hloubka paměti na kanál. XY-MODE (režim) V XY-režimu je hloubka paměti omezena na 512. UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte vertikální kurzor, aby bylo možno kolem sebe pohybovat značkou předspouštěče nebo pamětí posunu (Speicher Offset) v rámci zvolené hloubky paměti. 2. Čím je vyšší hloubka paměti, tím je pomalejší rychlost opakování, jakož i přenos na PC (viz. také PC-rozhraní ). 3. U pomalých rychlostí snímání informuje plnící se sloupec o zbývající době záznamu. 4. Hloubka paměti je automaticky nastavena na 512, když je aktivní druhá časová báze nebo je přístroj zapojen v XY-provozu. Nastavení nulové osy Stiskněte příslušné tlačítko menu pro provedení funkce nastavení nulové osy. Zvolte kanál I nebo II stisknutím tlačítka nebo. Zvolená nulová osa může být potom přestavena otočením otočného spínače. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude zvolená nulová osa viditelná, je třeba nastavit vstupní vazbu na GND (zem). (viz. Volba vstupní vazby ) 15

16 Volba/vymazání kurzoru 16 Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro provedení funkce Kurzor. Zvolte Kursor 1 nebo Kursor 2 stisknutím tlačítka nebo. Zvolený kurzor může být potom posunut otáčením otočného spínače. Pro zvolení mezi horizontálním a vertikálním kurzorem se postupuje následovně: AUS Pokud nejsou kurzory viditelné, je v poli menu AUS. Stisknutím tohoto tlačítka se stanou kurzory viditelnými, potom je možno zvolit mezi horizontálními a vertikálními kurzory: Vertikální kurzor je aktivní horizontální kurzor je aktivní. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka menu po dobu ca. 2 sekund se stanou kurzory opět neviditelnými. Funkce MENU2 Stiskněte tlačítko MENU pro přepojení mezi rozšířenými menu. V MENU2 jsou k dispozici následující funkce: LCD nastavení kontrastu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro provedení funkce LCD nastavení kontrastu. Individuální volba kontrastu se provádí otáčením otočného spínače. Podle provozní teploty je žádoucí kontrast znovu nastavit. Volba rastru Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce volba rastru. Individuální volba rastru se provádí otáčením otočného spínače. V XY-provozu je předdefinováno pevné nastavení rastru a nemůže být měněno. Zapnutí/vypnutí zachycení kurzoru (Cursorfang) Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce zachycení kurzoru (Cursorfang). Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce nastaví automaticky kurzory na amplitudu, jakož i na periodu měřeného signálu, když jsou kurzory zapnuty. Zapnutí/vypnutí filtru Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Filter. Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce odfiltruje minimální vlastní rušení z měřeného signálu. Zapnutí/vypnutí signálního tónu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Signalton. Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce aktivuje nebo potlačuje signální tón při obsluze klávesnice a otočného spínače.

17 Uložení/snímání/tisk měřených signálů a parametrů Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Speichern/Laden/Drucken. Otáčením otočného spínače bude zvoleno místo v paměti nebo disponibilní tisková funkce. Stiskněte opět tlačítko pro potvrzení volby. K dispozici jsou následující volby menu: 17 DRUCK HI DRUCK LO SPEICHER S1 LADEN S1 SPEICHER S2 LADEN S2 SPEICHER PA1 LADEN PA1 SPEICHER PA2 LADEN PA1 SPEICHER PA3 LADEN PA3 SPEICHER PA4 LADEN PA4 Tato tisková funkce vytiskne obsah monitoru s vysokým rozlišením na optimálních tiskárnách. Doba ca. 3 min. Tato tisková funkce vytiskne obsah monitoru s nízkým rozlišením na optimálních tiskárnách. Doba ca. 1 min. Paměťové místo signálu 1: Uloží kanál I a II do přístroje. LADEN S1 snímá dříve uložené kanály. Paměťové místo signálu 2: Uloží kanál I a II do přístroje. LADEN S2 snímá dříve uložené kanály. Paměť parametru 1: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA1 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 2: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA2 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 3: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA3 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 4: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA4 snímá dříve uložené parametry. UPOZORNĚNÍ: Paměťové místo je omezené. Proto je v přístroji uloženo jen prvních 512 paměťových míst signálu. Pro rozšířené možnosti ukládání se doporučuje využít PC-softwarové paměťové funkce. UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo následným škodám na tepelné tiskárně, doporučuje se použít jen originální tiskový papír. U plně nabité akubaterie činí doba nasazení ca. 1 hodinu. Používejte jen originální nabíječku pro nabíjení akubaterií tiskárny. Funkce MENU3 Stiskněte tlačítko MENU a podržte jej stisknutí po dobu ca. 2 sekund pro přepnutí mezi menu. V MENU3 jsou k dispozici další funkce: Zapnutí/vypnutí přepisu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Űberschreiben (přepis) měřených signálu. Zapnutí popř. vypnutí se provede otáčením otočného spínače. Tato funkce postupně přepíše měřené signály. Pomocný doplněk při kontrole odchylek u kontinuálních signálů. PC-software BenchScope může být na PC spojen se sériovým rozhraním RS232 nebo USB PCrozhraním. PC-software má mnoho předností k dokumentaci měřených signálů ale i rozšířených funkcí, které přístroj samotný nemá. PC-software je dodáván s opticky izolovaným rozhraním RS232 nebo USB PCrozhraním. POZOR: Z bezpečnostních důvodů smí být BenchScope připojen na PC pouze s opticky izolovaným PC-rozhraním, které je k tomuto účelu určeno.

18 PC-nezávislá tisková funkce BenchScope je vybaven tiskovou funkcí, která umožňuje uživateli tisk obsahu monitoru nezávisle na připojeném PC. Tiskárnu je možno doplňkově zakoupit. Tiskárna může být provozována buď na akubaterie nebo na zásuvkový napájecí zdroj. Upozornění: Používejte jen originální tiskový papír. Prosím přečtěte si manuál tiskárny, než tiskárnu poprvé uvedete do provozu. SPECIFIKACE Kanály: 2 signální vstupy, 1 externí spouštěcí vstup Analogová šířka pásma: DC: 2 Hz 20 MHz, AC: 100 Hz-20 MHz Rychlost snímání: 100 MSa/s provoz v reálném čase/kanál (200 MS/s jednokanálový provoz) Vstupní citlivost: 0,5 mv (10 mv/div) až 4 V/div Vstupní vazba: AC/DC/zem Vstupní impedance: Měřicí vedení 1:1 1Ω/ 60 pf Měřicí vedení / 30pF Max. vstupní napětí Bez měřicího vedení Max. 40 Vss/DC S měřicím vedením na 10:1 Max. 400Vss/DC Rozlišení analogový/digitální 2x 8 bit převodník Vertikální přesnost ±2% Max. vertikální posun ±5 dělení Pracovní režimy AUTO, normální, samostatný nebo rolovací režim Skutečná rychlost snímání pro časovou bázi (A) a (B) Normální 100 ms/div (200 MSa/s) až 0,2 sek./div (4s/div rolovací režim) Samostatný 100 ms/div (200 MSa/s) až 0,2 sek./div (4s/div rolovací režim) Přesnost časové báze >±0,5% Spouštěč AUTO nebo spouštěný Zdroj spouštění ±KI, ±KII nebo externí Externí spouštěč ±normální, TV nebo linka signál, LF Rej. Nebo HF Rej. Práh spouštění 8 bit rozlišení Předspouštěč K dispozici v celém rozsahu paměti Následný spouštěč/zvětšení Max. 512 paměťových míst ve spojení s časovou bází (B) Hloubka paměti/xy-režim XY-režim, 16K, 4K, 1K nebo 512 paměťových míst/kanál Monitor 6, 240x320 bodů, podsvícený, Č/B Obslužná tlačítka 16 silikonových tlačítek, 1 otočný spínač 18

19 PC-rozhraní RS232 Pro PC-nezávislou tiskovou funkci (volitelné), bezplatný update základního programu, volitelný PC-software Síťové připojení 115 VAC nebo 230 VAC, -10%/+25% Hmotnost Ca. 1,35 kg Rozměry 300 mm x 138 mm x 70 mm Druh ochrany Třída ochrany I (IEC ), CE- Teplotní rozsah Provoz: 0 až +50 C, uskladnění: -40 až +70 C- Wittig Technologies BenchScope je kompletně digitální paměťový osciloskop, sestaven s vysoce integrovanými spínacími obvody a relativně citlivý, ve srovnání se starou technologií, jako jsou např. analogové osciloskopy. Následující výzvy pomohou osciloskop co nejlépe udržet, aby jej bylo možno ještě po letech bez problémů provozovat. BenchScope provozujte vždy v suchém prostředí. Pokud dojde k jeho navlhčení, okamžitě jej vysušte suchou textilií. Minerály v tekutinách mohou v přístroji narušovat spínací obvody. BenchScope používejte obezřetně a opatrně. Pádem nebo nárazem se může porouchat elektronika v přístroji. 19 Uvedení do provozu a uskladnění by mělo být provedeno pokud možno za normálních teplotních podmínek. Externí teploty zkracují životnost přístroje a mohou vést za určitých podmínek k deformaci nebo zcela k roztavení plastových dílů. Osciloskop provozujte vždy mimo špinavé a prašné prostředí, aby se zabránilo předčasnému opotřebení. BenchScope vyčistěte čas od času lehce navlhčenou textilií, aby byl čistý a dobře udržován. Tento přístroj byl dodán zkalibrovaný a testovaný. Za normálních podmínek není zapotřebí dalších předvolení. Změňte jen tato nastavení, které jsou popsány v tomto manuálu. Chybná nastavení nebo obsluha může přístroj poškodit tak, že bude zapotřebí drahé údržby odborným personálem. Když musí být přístroj opravován, nepokoušejte se jej sami opravovat. Zašlete jej autorizovanému partnerskému servisu nebo přímo na Wittig Technologies.

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt Verze: 8.0 Obsah 1. Popis GPS 1.1. Technická specifikace... 3 1.2. Popis součástí... 4 2. Příprava a záznam dat 2.1. Paměťová karta... 6 2.2. Připojení GPS... 6 2.2.1. Připojení GPS s řízením... 7 2.2.2.

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků.

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více