NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.:

2 OBSAH Strana: Doplňky vybavení... 2 Bezpečnostní upozornění... 4 Označení... 5 Funkce... 5 Příprava... 7 Síťová přípojka... 8 Systémové předpoklady... 8 Instalace PC-softwaru... 8 Kabel rozhraní RS PC připojení... 9 Update mikroprogramového vybavení (základního programu)... 9 Osciloskop reset Měřicí signální vedení Měřicí signální vedení doladění snímací hlavy Obsluha Obecné informace Volba časové báze Volba vstupního napětí a OVERLOAD Automatické nastavení provozních parametrů Volba Speicher Offset (paměť posunu) Volba hloubky paměti a XY-provoz Volba/vymazání kurzoru Funkce MENU Funkce MENU Specifikace DOPLŇKY VYBAVENÍ Dvoukanálový 200MS/s digitální paměťový osciloskop s reálným časem s externím spouštěcím vstupem, velký 6 podsvícený LCD-monitor, RS232 PC-rozhraní pro PCnezávislou tiskovou funkci nebo bezplatný update z8kladn9ho programu, různá nastavení časové základny, režim rolování, druhá časová základna ke zvýšení reálného času signálu na následném spouštěči obvodu (post-trigger), objemné interní, jakož i externí vlastnosti předspouštěče (pre-trigger) a následného spouštěče obvodu (post-trigger), nastavitelné prahy spouštění, vstupní citlivost, vstupní vazba a přestavení nulové osy, XY-režim, numerické měření s kurzorem, automatické nastavení provozních parametrů,nastavitelná hloubka paměti, různé rastrové formáty, ukládání a snímání měřených signálů, klávesnicové kliknutí, nastavení kontrastu monitoru, volitelný dostupný software k připojení PC přes rozhraní RS232. V dodávce je obsaženo: Manuál v německém jazyce, RS232 propojovací PC-kabel pro update základního programu, kabel zdroje napětí. PC software Softwarová PC-licence k simultánnímu a nepřetržitému zobrazení měřených signálů na PC-monitoru, dlouhodobý záznam naměřených dat, export do EXCELu nebo formátu textových dat, rolovací režim, ukládání/snímání naměřených signálů, FFT,

3 tisková funkce k detailní dokumentaci, numerické měření s kurzorem, internetový monitoring prostřednictvím nepřetržitého přenosu signálu přes intranet/internet. V dodávce je obsaženo: Opto-izolované PC-rozhraní RS232 Nebo opto-izolované USB PC-rozhraní Měřicí signální vedení 20 MHz 1:1/10:1 nastavitelné, max. 600 V Tepelná tiskárna PC-nezávislá tepelná tiskárna, hmotnost ca. 750 g V dodávce je obsaženo: Akubaterie, napájecí zdroj/nabíječka a sériový tiskový kabel Papír pro tepelnou tiskárnu 110 mm široký papír pro tepelnou tiskárnu, 40 m 19 regál pro montáž 19 rámu pro zásuvné desky, 4HE vysoký POZOR: Kvůli zvýšenému riziku nebezpečí požáru nebo elektrického úderu, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. POZOR NEOTVÍREJTE PŘÍSTROJ. ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ. POZOR: TENTO PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT OTEVÍRÁN KVŮLI ZVÝŠENÉMU RIZIKU PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRICKÉHO ÚDERU. OPRAVY SMĚJÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNÝM PERSONÁLEM. Tento symbol varuje před vysokým neizolovaným elektrickým napětím které se může vyskytnout uvnitř přístroje. Toto napětí je dostatečně nebezpečné, aby zranilo člověka. Přístroj nesmí být otevírán. Tento symbol informuje o tom, že je informační materiál o důležitých krocích k provozu nebo k údržbě přiložen k přístroji. Účel provozu, pro který je přístroje určen: Osciloskop je určen pro provoz v následujících oblastech: průmyslová, obytná, obchodní, výrobní oblast, jakož i malé podniky. Z bezpečnostních důvodů smí být osciloskop provozován jen na předpisových zásuvkách s ochranným kontaktem. Dělení ochranného kontaktního spojení je nepřípustné. Síťová zástrčka musí být zapojena, než budou zapojeny signální proudové obvody. Přípustný rozsah teploty okolního prostředí během provozu dosahuje od 0 C do +40 C. Během uskladnění nebo transportu smí teplota činit mezi -40 C a +70 C. Pokud se během transportu nebo uskladnění vytvořil kondenzát, musí být přístroj ca. 2 hodiny aklimatizován, než bude uveden do provozu. Osciloskop je určen k použití v čistých a suchých místnostech. Nesmí být provozován při obzvlášť vysoké prašnosti popř. vlhkosti vzduchu, při nebezpečí exploze, jakož i při agresivních chemických účincích. Provozní poloha je libovolná. Přesto musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu (konvekční chlazení). Při trvalém provozu se proto doporučuje upřednostňovat horizontální nebo šikmá provozní poloha (odstavné rameno). Větrací otvory nesmí být zakrývány. Osciloskop nemá být trvale vystaven dennímu slunci. 3

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 4 Varování: Při obsluze tohoto přístroje se vyžaduje zvláštní opatrnost. Chybná obsluha může vést k těžkým nebo smrtelným zraněním. Následujte všechna bezpečnostní upozornění, která jsou v tomto manuálu popsána, a navíc všechna známá bezpečnostní opatření v souvislosti při zacházení s nebezpečným elektrickým napětím. Nepoužívejte tento přístroj, pokud nemáte dostatečné odborné znalosti v elektrotechnice. Údržba a opravy pouze prostřednictvím odborného personálu. BenchScope byl vyvinut podle nejlepších znalostí bezpečnostního standardu. Bezpečná manipulace však závisí na uživateli samotném. Budete si jistí, když si přečtete všechny níže uvedené bezpečnostní znaky a při obsluze se budete podle nich orientovat: Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dobře jej uschovejte. Dbejte všech varování a bezpečnostních opatření v tomto manuálu a na přístroji. Když měříte napětí, nedotýkejte se nikdy hrotu měřicího vedení nebo neizolovaných vedení na měřeném objektu. Pozor elektrický úder! Používejte pouze vedení a přípojný adaptér, které jsou obsaženy v dodávce. Odpojte vždy všechny vedení od přístroje, které momentálně nepotřebujete. Vybijte vždy všechny filtrační kondenzátory na testovaném objektu, než budete s osciloskopem měřit. Pozor elektrický úder! Odpojte síťovou přípojku, než začnete BenchScope čistit. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, použijte vlhkou textilii a neprodleně přístroj vysušte. Nepoužívejte BenchScope v blízkosti vody (např. koupelnová vana, umyvadlo, bazén apod.). Na kabel napájecího zdroje nesmí být pokládány žádné předměty. Položte kabel tak, aby na něj žádná osoba nemohla stoupnout. Když přestane přístroj správně fungovat, zejména když se vyskytnou zvuky nebo když je cítit po spálenině, neprodleně přístroj odpojte a dopravte jej k autorizované partneru nebo jej zašlete na firmu Witting Technologies. Odpojte zásuvkový napájecí zdroj a předejte defektní přístroj odbornému servisnímu personálu, pokud se vyskytne jedna nebo více okolností jak je popsáno v následujícím textu: - Když je poškozen kabel zásuvkového napájecího zdroje. - Když spadl přístroj do vody nebo byl vystaven dešti.

5 - Když již přístroj správně nefunguje, ačkoliv jej obsluhujete podle tohoto návodu. - Když je přístroj poškozen nebo spadl z výšky. Tento přístroj byl dodán zkalibrovaný a otestovaný.za normálních podmínek není zapotřebí žádných dalších předvolení. Změňte jen ta nastavení, která jsou popsána v tomto manuálu. Chybná nastavení nebo obsluha může přístroj poškodit tak, že je zapotřebí drahá údržba odborného personálu. Pokud musí být přístroj opravován, nepokoušejte se jej prosím sami opravovat. Zašlete jej autorizovanému partnerovi nebo přímo na firmu Wittig Technologies. OZNAČENÍ Umístili jsme následující označení na základním přístroji MultiScope a na modulu osciloskopu, aby se upozornilo na bezpečnostní opatření při používání přístroje. 5 CAT II Tento přístroj odpovídá bezpečnostnímu standardu IEC podle kategorie II. 40Vpk/DC VAROVÁNÍ: Neměřte žádná střídavá nebo stejnosměrná napětí vyšší než 40Vpk/DC, když se nachází signální spínač vedení v pozici x 1. Neměřte žádná střídavá nebo stejnosměrná napětí vyšší než 400Vpk/DC, když je signální spínač vedení v pozici x 10. Pozor: BenchScope LCD-monitor se může časem zatemnit, když je přístroj delší čas vystaven slunci. FUNKCE Wittig Technologies BenchScope je mikroprocesorem řízený digitální dvoukanálový 200Ms/s paměťový osciloskop reálného času s velkým LC-monitorem v superplochém plastovém plášti. Všechny provozní parametry jsou řízeny z menu a snadno ovladatelné kombinací tlačítka a otočného spínače. Prostřednictvím sériového rozhraní RS232, připojeném na PC, může být osciloskop obousměrně ovládán buď na samotném přístroji nebo přes PC-klávesnici. Přitom jsou měřené signály simultánně přenášeny na PC-monitor a zobrazovány.tyto signály mohou být potom také odeslány přes intra/internet v provozu dálkové obsluhy kolem zeměkoule. Podrobný popis PC-softwaru je k dispozici v pomocných textech aplikace a není popsán v tomto manuálu. Osciloskop může na LC-monitoru zobrazit současně dva signály do 20 MHz. Rozsáhlé interní a externí vlastnosti předspouštěče a následného spouštěče, jakož i automatické nastavení provozních parametrů umožňují snadnou manipulaci přístroje BenchScope pro profesionální provozní použití. Druhá časová báze (B) umožňuje zvětšení v reálném čase měřeného signálu na následné spouštěcí značce. XY-provozní režim tak i TV-vlastnosti spouštěče rozšiřují flexibilní provozní nasazení. Tisková funkce umožňuje tisk naměřených signálů také v poli, nezávisle na připojeném PC. Dvoukanálový provoz umožňuje současné zobrazení dvou měřených signálů s rychlostí snímání v reálném čase v. 100MS/s na kanál (200 MS/s jednokanálový provoz).

6 21 nastavitelných rychlostí snímání měří signály v časovém okně mezi 2 min. a 5 ns (jako PC-funkce jsou obsažena dlouhodobá měření na hodiny a dny). Druhá časová báze (B) a předspouštěč zvětšení v reálném čase měřeného signálu na následné spouštěcí značce. Automatické nastavení parametrů pro snadné zachycení neznámých signálů. Rozsáhlé vlastnosti spouštěče spouští interně nebo externě v nepřetržitém nebo jednorázovém provozu. Na kanálu I, kanálu II nebo externě; na negativní nebo pozitivní hraně signálu. Předspouštěč je nastavitelný v celkové paměťové oblasti (16 KB na kanál). Následný spouštěč s druhou časovou bází (B). Nastavitelný 8-bitový práh spouštění. TV-spouštění synchronizuje spouštění TV signálů pro TV-opravu. XY-režim analyzuje měřené signály na kanálu I (Y) vztahující se ke kanálu II (X časově přeložené). Nastavitelné vstupní napětí 9 různých vstupních děličů napětí na kanál I a II pro optické znázornění měřeného signálu na PC-monitoru nebo LCD. Volitelná vstupní vazba (Input Coupling) odděluje podíl stejnosměrného napětí měřeného signálu pro optimální zobrazení podílu střídavého napětí. Rozhraní RS232 bezplatný update základního programu na webové stránce a PC-zobrazení měřených signálů. Tisková funkce nezávislá na PC Stand-alone tisková funkce optimální v poli. Opticky izolované rozhraní chrání PC před přepětím (pro USB nebo RS232). 6 Krok 1 1) Předvolba funkce 2) Stisknout tlačítko např.: Časová báze Napětí Vazba Nulová osa Krok 2 Volba kanálu 1 nebo KI 2 nebo KII Krok 3 Volba prostřednictvím otočného spínače

7 7 (časová báze (A)) Časová báze (B)), k dispozici teprve když časová báze /A) <1µ/div Časová báze 0,2 µs/div 0,2 µs/div Volba pomocí Volba pomocí a (Vstupní napětí KI) Vstupní napětí KII) Napětí 1V/div 400mV/div S s a (vazba KI) (vazba KII) Nulová osa AC DC S s a Nulová osa KI) Nulová osa KII Nulová osa S s a AUTOSET Nápomocná funkce k snadnému a automatickému rozpoznání neznámých signálů na signálních vstupech. PŘÍPRAVA Přečtěte si tento krátký návod důkladně, abyste se seznámili s přípravami a obsluhou BenchScope. Optimální PC-software obsahuje kromě toho další detailní informace o kontextově sensitivní podpoře nebo pomocném souboru pro seznámení se s rozsáhlými funkcemi BenchScope.

8 Síťová přípojka Osciloskop má interní síťový zdroj k napájení napětím na 115 VAC nebo 230 VAC. Na typových nálepkách na zadní straně přístroje je uvedeno odpovídající síťové napětí. Použijte výlučně síťový kabel 1. Nejprve připojte síťový kabel na BenchScope na 3, než jej připojíte na síťovou zásuvku 4. Když přístroj vypnete, vytáhněte nejprve síťový kabel 2 ze zásuvky, než jej odtáhnete od přístroje. 8 Systémové předpoklady Pro provozování BenchScope na PC, potřebujte následující PC-hardwarové předpoklady pro úspěšnou instalaci softwaru: - MicroSoft Windows98 a vyšší nebo Windows NT - Disková jednotka CD-ROM - Disponibilní sériové PC-rozhraní RS232 (Update základního programu mohou být provedeny pouze přes originální dodaný kabel rozhraní RS232) - Min. 2 MB paměťového místa Instalace PC-softwaru V dalším textu bude popsáno, jak můžete PC-software instalovat. V PC-softwaru je obsažena rozsáhlá podpora a další popisy funkcí osciloskopu. 1. Vložte dodaný CD-ROM do CD-mechaniky vašeho PC. 2. V případě, že váš software Windows nastavil volbu Auto Run, spustí se automaticky instalační aplikace.následujte systematicky různé výzvy v této instalační aplikaci. Pokud jste na konci provedli správně všechna data, stiskněte tlačítko, pro úspěšné ukončení instalace. 3. Návazně si přečtěte kapitolu v tomto manuálu o Kabelu rozhraní RS232 a PC-připojení na této stránce, pro předpisové připojení BenchScope na PC. Pokud váš Windows nenastavit volbu Auto Run, postupujte následovně: 2a. Klikněte na start úlohové lišty Windows, přejděte s kursorem myši na START.

9 2b. Přejděte s kursorem myši na Ausführen (provést) 9 2c. Zadejte CD-mechaniku a spusťte SETUP.EXE (NAPŘ. pro CD-MECHANIKU na (E) zní příkaz: e:\setup.exe) 3. Návazně si přečtěte kapitolu v tomto manuálu o Kabelu rozhraní RS232 a PC-připojení, pro předpisové připojení BenchScope na PC. Kabel rozhraní RS232 BenchScope může být připojen na PC a provozován s volitelnými PC-softwarovými aplikacemi. Přitom budou měřené signály průběžně přenášeny na PC-monitor a zobrazovány. Všechny provozní parametry mohou být potom také nastaveny prostřednictvím PC-klávesnice. PC-kabel rozhraní je opticky izolován, takže chrání připojené PC před přetížením. 1. Spojte PC-kabel rozhraní s PC a přístrojem BenchScope. 2. Zapněte BenchScope. 3. Spusťte PC program 4. Spojení obou přístrojů se provádí automaticky a nevyžaduje žádné další kroky. UPOZORNĚNÍ: BenchScope je dodáván s PC-kabelem rozhraní. To je však možné použít jen pro stahování z internetu nového bezplatného update základního programu. Pravidelný update základního programu je vám k dispozici na internetové adrese: PC připojení BenchScope má standardní sériové rozhraní RS232 na pravé straně přístroje. pro provoz BenchScope s optimálním PC-softwarem, spojte BenchScope pomocí opticky izolovaného kabelu rozhraní 1 na PC 2. Pro provedení update základního programu spojte BenchScope se standardním kabelem rozhraní, který je dodán s přístrojem. POZOR: Používejte jen originální kabely, které jsou v dodávce obsaženy. Jiné kabely mohou BenchScope nenávratně poškodit. Záruka odpadá, když přístroj rozšroubujete nebo když připojíte špatný kabel. Update mikroprogramového vybavení (základního programu) BenchScope ukládá svou aplikaci základního programu do EEPROM (vymazatelná programovatelná permanentní paměť) v přístroji. To umožňuje kdykoliv snadný

10 update základního programu, nebo když Wittig Technologies doporučuje provést update základního programu. Update softwaru se standardním kabelem rozhraní je v dodávce obsažen. Vložte jednoduše CD-ROM do CD-mechaniky vašeho PC, spusťte update-program a spojte oba přístroje jak je výše popsáno. UPOZORNĚNÍ: V řídkých případech je základní program přístroje BenchScope blokován, načež je třeba provést reset nebo musí být nově zaveden základní program do přístroje (viz. také Osciloskop reset ). Osciloskop reset V řídkých případech musí být osciloskop nastaven zpět na standardní nastavení. Bude proveden reset následujícím způsobem: 1. Vypnout síťový vypínač u BenchScope 2. Spojte BenchScope s PC (viz. PC připojení ). 3. Spusťte aplikaci update základního programu 4. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté zatímco zapínáte BenchScope. 5. zazní signální tón. Uvolněte tlačítko. 6. Klikněte kurzorem myši na. 7. Počkejte až přístroj vyšle nepřerušovaný tón, potom přístroj vypněte. UPOZORNĚNÍ: Tento postup se používá k reset nebo k download nové verze základního programu. Pokud bude osciloskop vykazovat po tomto postupu dále chybu, obraťte se prosím pro technickou podporu na autorizovaného specializovaného prodejce nebo přímo na Wittig Technologies. Měřicí signální vedení Používejte jen izolovaná měřicí signální vedení, které nabízí Wittig Technologies. Na BenchScope může být připojeno až tři měřicí signální vedení. Připojte však jen tolik vedení na osciloskop, kolik potřebujete. VAROVÁNÍ: Neměřte žádné střídavé nebo stejnosměrné napětí vyšší než 40Vpk/DC, když je přepínač signálního vedení 2 v poloze x1. Neměřte žádné střídavé nebo stejnosměrné napětí vyšší než 400Vpk/DC, když je přepínač signálního vedení v poloze x Aby použité měřicí signální vedení nezkresleně reprodukovalo tvar signálu, musí být přesně upraveno na vstupní impedanci zesilovače. Generátor 3, vestavěný v osciloskopu, k tomu dodává obdélníkový signál s velmi krátkou dobou náběhu. S izolačním šroubovákem, dodaným s měřicím signálním vedením, je třeba doladit dolaďovací kondenzátor 1, jak je níže popsáno.

11 1. Spojte měřicí signální vedení 4 s BNC-konektorem na předním díle BenchScope na kanál I nebo II. 2. Spojte zemnící vodič 5 měřicího signálního vedení s testovaným objektem. 3. Zvolte klíčovaní poměr s přepínačem Měřicí signální vedení doladění snímací hlavy OBSLUHA Obecné informace BenchScope-aplikace základního programu představuje měřené signály na 6 LCmonitoru a byl vyvinut pro umožnění velmi snadné obsluhy provozních parametrů osciloskopu. Proto je na přístroji přehledně uspořádán jen otočný spínač a 16 silikonových tlačítek. Než se vydáte tímto manuálem, mělo by se zde již zmínit, že kombinace obou, tlačítek a otočného spínače, umožňuje snadnou obsluhu. Pro zvolení např. rozsahu vstupních napětí, stiskněte jen příslušné tlačítko menu pro aktivace funkce, a potom definujte tlačítkem a kanál I nebo II, přičemž zvolte otočným spínačem individuální rozsah vstupních napětí. Postupujte podle tohoto schématu pro nastavení všech dalších provozních parametrů. Některá tlačítka mají dvojitou funkci, jako např. zapnutí a vypnutí kanálu. Stiskněte např. tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí kanálu II. Signální tón alarmuje před omezeními a kliknutím klávesnice se potvrdí tlačítkové zadání. Když je přístroj vypnut, udrží si všechny předtím nastavené provozní parametry. V nepravděpodobném případě zhroucení softwaru (základní program), může být přístroj jednoduše resetován. BenchScope má PC-rozhraní RS232, které může sloužit k přenášené bezplatného update nebo k obsluze a k simultánnímu zobrazení měřených signálů na PC. Volitelný PC-software umožňuje mnohem více a detailnější funkce než přístroj v provozu Stand-Alone.

12 Tlačítko Volba 1 / 2 a 12 Použijte vždy tyto dvě tlačítka, když chcete provést volbu mezi 1 a 2. Funkce k volbě mezi kanálem I a kanálem II s tlačítkem 1 a 2 jsou: - Rozsah vstupního napětí kanál I / kanál II - Vstupní vazba kanál I / kanál II - Přestavení nulové osy kanál I / kanál II Funkce k volbě mezi 1 a 2 jsou: - Volba hlavní časové báze a druhé časové báze (B) - Přestavení horizontálního kurzoru 1 / 2 pro měření napětí - Přestavení vertikálního kurzoru 1 / 2 pro měření kmitočtu Zelená LED signalizuje aktuální zvolenou polohu. Jednokanálový provoz kanál I/II Druhá funkce tlačítek a přepíná jednokanálový provoz na kanál I nebo kanál II. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro zapnutí popř. vypnutí dvoukanálového popř. jednokanálového provozu. Tato funkce umožňuje přehledné zobrazení kanálu u jednobarevných LC-monitorů. Tlačítko Zvolení externího spouštěče Tato tlačítko přepíná mezi externím a interním zdroji spouštění. Externí zdroj spouštění je aktivní, když svítí zelená LED. K dispozici jsou následující externí zdroje spouštění: +EXT -EXT +LF Rej. -LF Rej. Externí spouštěč, pozitivní práh: Osciloskop zaznamenává jen signály, když je spouštěč splněn. Totiž tehdy, když signál na EXT.TRG-BNC-zdířce na značce spouštění dosáhne práh a signál positivně stoupne. Externí spouštěč, negativní práh: Osciloskop zaznamenává jen signály, když je spouštěč naplněn. Totiž tehdy, když signál na EXT.TRG-BNC-zdířce na značce spouštění dosáhne práh a signál negativně klesne. Externí spouštěč, positivní práh: Nízkofrekvenční vazba s potlačením vysokofrekvenčních podílů signálu. Externí spouštěč, negativní práh: Nízkofrekvenční vazba s potlačením vysokofrekvenčních podílů signálu. +HF Rej. Externí spouštěč, positivní práh: Vysokofrekvenční vazba s potlačením nízkofrekvenčních podílů signálu. -HF Rej. Externí spouštěč, negativní práh: Vysokofrekvenční vazba s potlačením nízkofrekvenčních podílů signálu.

13 +LINE -LINE TV VS TV ODD TV EVEN 13 Externí spouštěč, positivně synchronizován se síťovým kmitočtem. Externí spouštěč, negativně synchronizován se síťovým kmitočtem. Externí spouštěč, synchronizován s TV-řádky. Externí spouštěč, synchronizován s TV-obrazem (nepřímý). Externí spouštěč, synchronizován s TV-obrazem (přímý). UPOZORNĚNÍ: Externí práh spouštění je nastavitelný v rozsahu od ± 300mV od středu monitoru s otočným spínačem a příslušným tlačítkem menu pro volbu prahu spouštění. Tlačítko Samostatný režim Stiskněte tlačítko pro stopnutí nepřetržitého záznamu signálů a pro zapnutí režimu samostatného režimu. Když je zapnutý samostatný provoz, svítí červená LED a objeví se znak. Pro opětné spuštění záznamu stiskněte opětovně tlačítko. Stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund pro aktivaci nepřetržitého provozu. Vymazání zobrazovací jednotky Stiskněte tlačítko současně pro jeho spuštění. pro vymazání displeje pro samostatný záznam a Volba časové báze Stiskněte příslušné tlačítko menu pro zvolení funkce Zeitbasis (časová báze). Potom zvolte tlačítko pro hlavní časovou bázi nebo pro druhou časovou bázi (B). Otočte otočným spínačem pro nastavení individuální časové báze. Druhá časová báze (B) Druhá časová báze (B)může být stále jen rychlejší než hlavní časová báze. Druhá časová báze (B) je k dispozici od hlavní časové báze 1 µs/div. Když je druhá časová báze aktivně spuštěna, objeví se následná značka spouštěče a druhé okno pro funkci lupy v reálném čase: Následná značka spouštěče POST-TRG: Toto funkční menu umožňuje přestavení následné značky spouštěče. Druhé okno představuje lupu v reálném čase.levý okraj okna odpovídá následné značce spouštěče. Stiskněte toto tlačítko menu a otočte otočným spínačem pro individuální nastavení pozice následného spouštěče.

14 Lupa v reálném čase na následné značce spouštěče 14 LUPE (lupa): Objeví se druhé okno, které umožní zvětšení obsahu měřeného signálu v reálném čase. Rychlost snímání signálu, zobrazeného v okně, odpovídá druhé časové bázi (B). Stisknutím tohoto tlačítka menu může být přepínáno mezi rozlišením druhého okna a originálním záznamem. UPOZORNĚNÍ: Když hlavní časová báze odpovídá druhé časové bázi (B), není k dispozici žádná následná značka spouštěče popř. funkce lupy. Když je viditelná následná značka spouštěče a druhé okno, bude hloubka paměti automaticky omezena na 512. V tomto případě není k dispozici AUTO. Volba vstupního napětí a OVERLOAD Stiskněte příslušné tlačítko menu pro zvolení funkce Eingangsspannung (vstupní napětí). Potom zvolte tlačítko nebo pro odpovídající kanál nebo otočte otočným spínačem pro nastavení negativního nebo positivního prahu. UPOZORNĚNÍ: Stiskněte opět toto tlačítko menu pro zapnutí a vypnutí AUTO. UPOZORNĚNÍ: Následná značka spouštěče, jakož i funkce lupy v reálném čase je nyní k dispozici, když druhá časová báze (B) hned neodpovídá hlavní časové bázi. AUTO +INT KI -INT KI +INT KII -INT KII Osciloskop zaznamená průběžně signály a spouští je-li k dispozici spoušťový signál. Pro zapnutí / vypnutí AUTO stiskněte opět toto tlačítko menu. Interní spouštěč na kanálu I a spouští na positivní hraně signálu. Když je dosažen práh spouštění a signál je vzrůstající, spouští osciloskop na značce předspouštěče, pro signály na BNC-zdířce pro kanál I. Interní spouštěč na kanálu I a spouští na negativní hraně signálu.. Když je dosažen práh spouštění a signál je klesající, spouští osciloskop na značce předspouštěče, pro signály na BNC-zdířce pro kanál I. Stejně jako +INT KI avšak na kanál II. Stejně jako -INT KI avšak na kanál II. UPOZORNĚNÍ: AUTO není k dispozici při samostatném režimu nebo je aktivní druhá časová báze (B). Stiskněte toto tlačítko menu pro přepojení mezi posunem značky předspouštěče a posunem prahu spouštěče. Stiskněte tlačítko menu pro zdroj spouštění a otočte otočným spínačem pro volbu mezi negativní a positivní spouštěcí hranou. Automatické nastavení provozních parametrů Stiskněte tlačítko menu pro provedení funkce AUTOSET. AUTOSET bliká dokud osciloskop nepřizpůsobí provozní parametry na měřený signál. Tato funkce slouží snadnému zjištění a nastavení provozních parametrů na neznámý měřený signál.

15 Volba offset-paměti (paměť posunu) a Speichertiefe (hloubky paměti) a XY- Betrieb (XY-provozu) Stiskněte tlačítko menu pro zvolení funkce Speicher Offset (paměť posunu). Posun paměti posunu (Speicher Offset) nastane otáčením otočného spínače. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka menu přepnete mezi hloubkou paměti a pamětí posunu (Speicher Offset). Když je aktivní funkce Speichertiefe (hloubka paměti), provede se volba hloubky paměti a XY-provozu otočením otočného spínače. Volba Speicher Offset (paměť posunu) Tato funkce umožňuje zobrazení měřených signálů celkové oblasti paměti: Levé omezení okna Pravé omezení okna Aktivní vertikální kurzor Neaktivní vertikální kurzor Poloha předspouštěče Volba hloubky paměti a XY-provoz 512 U 512 odpovídá hloubka paměti dvěma LCD-oknům, 12 jednotek s à 20 velikostmi signálu v reálném čase odpovídají LCD-oknu (240 bodů). 1K U 1K odpovídá hloubka paměti čtyřem LCD-oknům. 4K U 4K odpovídá hloubka paměti 16x LCD-oknům. 16K 16KB je maximální hloubka paměti na kanál. XY-MODE (režim) V XY-režimu je hloubka paměti omezena na 512. UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte vertikální kurzor, aby bylo možno kolem sebe pohybovat značkou předspouštěče nebo pamětí posunu (Speicher Offset) v rámci zvolené hloubky paměti. 2. Čím je vyšší hloubka paměti, tím je pomalejší rychlost opakování, jakož i přenos na PC (viz. také PC-rozhraní ). 3. U pomalých rychlostí snímání informuje plnící se sloupec o zbývající době záznamu. 4. Hloubka paměti je automaticky nastavena na 512, když je aktivní druhá časová báze nebo je přístroj zapojen v XY-provozu. Nastavení nulové osy Stiskněte příslušné tlačítko menu pro provedení funkce nastavení nulové osy. Zvolte kanál I nebo II stisknutím tlačítka nebo. Zvolená nulová osa může být potom přestavena otočením otočného spínače. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude zvolená nulová osa viditelná, je třeba nastavit vstupní vazbu na GND (zem). (viz. Volba vstupní vazby ) 15

16 Volba/vymazání kurzoru 16 Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro provedení funkce Kurzor. Zvolte Kursor 1 nebo Kursor 2 stisknutím tlačítka nebo. Zvolený kurzor může být potom posunut otáčením otočného spínače. Pro zvolení mezi horizontálním a vertikálním kurzorem se postupuje následovně: AUS Pokud nejsou kurzory viditelné, je v poli menu AUS. Stisknutím tohoto tlačítka se stanou kurzory viditelnými, potom je možno zvolit mezi horizontálními a vertikálními kurzory: Vertikální kurzor je aktivní horizontální kurzor je aktivní. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka menu po dobu ca. 2 sekund se stanou kurzory opět neviditelnými. Funkce MENU2 Stiskněte tlačítko MENU pro přepojení mezi rozšířenými menu. V MENU2 jsou k dispozici následující funkce: LCD nastavení kontrastu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro provedení funkce LCD nastavení kontrastu. Individuální volba kontrastu se provádí otáčením otočného spínače. Podle provozní teploty je žádoucí kontrast znovu nastavit. Volba rastru Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce volba rastru. Individuální volba rastru se provádí otáčením otočného spínače. V XY-provozu je předdefinováno pevné nastavení rastru a nemůže být měněno. Zapnutí/vypnutí zachycení kurzoru (Cursorfang) Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce zachycení kurzoru (Cursorfang). Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce nastaví automaticky kurzory na amplitudu, jakož i na periodu měřeného signálu, když jsou kurzory zapnuty. Zapnutí/vypnutí filtru Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Filter. Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce odfiltruje minimální vlastní rušení z měřeného signálu. Zapnutí/vypnutí signálního tónu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Signalton. Zapnutí popř. vypnutí se provádí otáčením otočného spínače. Tato funkce aktivuje nebo potlačuje signální tón při obsluze klávesnice a otočného spínače.

17 Uložení/snímání/tisk měřených signálů a parametrů Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Speichern/Laden/Drucken. Otáčením otočného spínače bude zvoleno místo v paměti nebo disponibilní tisková funkce. Stiskněte opět tlačítko pro potvrzení volby. K dispozici jsou následující volby menu: 17 DRUCK HI DRUCK LO SPEICHER S1 LADEN S1 SPEICHER S2 LADEN S2 SPEICHER PA1 LADEN PA1 SPEICHER PA2 LADEN PA1 SPEICHER PA3 LADEN PA3 SPEICHER PA4 LADEN PA4 Tato tisková funkce vytiskne obsah monitoru s vysokým rozlišením na optimálních tiskárnách. Doba ca. 3 min. Tato tisková funkce vytiskne obsah monitoru s nízkým rozlišením na optimálních tiskárnách. Doba ca. 1 min. Paměťové místo signálu 1: Uloží kanál I a II do přístroje. LADEN S1 snímá dříve uložené kanály. Paměťové místo signálu 2: Uloží kanál I a II do přístroje. LADEN S2 snímá dříve uložené kanály. Paměť parametru 1: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA1 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 2: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA2 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 3: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA3 snímá dříve uložené parametry. Paměť parametru 4: Uloží všechny nastavené parametry. LADEN PA4 snímá dříve uložené parametry. UPOZORNĚNÍ: Paměťové místo je omezené. Proto je v přístroji uloženo jen prvních 512 paměťových míst signálu. Pro rozšířené možnosti ukládání se doporučuje využít PC-softwarové paměťové funkce. UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo následným škodám na tepelné tiskárně, doporučuje se použít jen originální tiskový papír. U plně nabité akubaterie činí doba nasazení ca. 1 hodinu. Používejte jen originální nabíječku pro nabíjení akubaterií tiskárny. Funkce MENU3 Stiskněte tlačítko MENU a podržte jej stisknutí po dobu ca. 2 sekund pro přepnutí mezi menu. V MENU3 jsou k dispozici další funkce: Zapnutí/vypnutí přepisu Stiskněte odpovídající tlačítko menu pro zvolení funkce Űberschreiben (přepis) měřených signálu. Zapnutí popř. vypnutí se provede otáčením otočného spínače. Tato funkce postupně přepíše měřené signály. Pomocný doplněk při kontrole odchylek u kontinuálních signálů. PC-software BenchScope může být na PC spojen se sériovým rozhraním RS232 nebo USB PCrozhraním. PC-software má mnoho předností k dokumentaci měřených signálů ale i rozšířených funkcí, které přístroj samotný nemá. PC-software je dodáván s opticky izolovaným rozhraním RS232 nebo USB PCrozhraním. POZOR: Z bezpečnostních důvodů smí být BenchScope připojen na PC pouze s opticky izolovaným PC-rozhraním, které je k tomuto účelu určeno.

18 PC-nezávislá tisková funkce BenchScope je vybaven tiskovou funkcí, která umožňuje uživateli tisk obsahu monitoru nezávisle na připojeném PC. Tiskárnu je možno doplňkově zakoupit. Tiskárna může být provozována buď na akubaterie nebo na zásuvkový napájecí zdroj. Upozornění: Používejte jen originální tiskový papír. Prosím přečtěte si manuál tiskárny, než tiskárnu poprvé uvedete do provozu. SPECIFIKACE Kanály: 2 signální vstupy, 1 externí spouštěcí vstup Analogová šířka pásma: DC: 2 Hz 20 MHz, AC: 100 Hz-20 MHz Rychlost snímání: 100 MSa/s provoz v reálném čase/kanál (200 MS/s jednokanálový provoz) Vstupní citlivost: 0,5 mv (10 mv/div) až 4 V/div Vstupní vazba: AC/DC/zem Vstupní impedance: Měřicí vedení 1:1 1Ω/ 60 pf Měřicí vedení / 30pF Max. vstupní napětí Bez měřicího vedení Max. 40 Vss/DC S měřicím vedením na 10:1 Max. 400Vss/DC Rozlišení analogový/digitální 2x 8 bit převodník Vertikální přesnost ±2% Max. vertikální posun ±5 dělení Pracovní režimy AUTO, normální, samostatný nebo rolovací režim Skutečná rychlost snímání pro časovou bázi (A) a (B) Normální 100 ms/div (200 MSa/s) až 0,2 sek./div (4s/div rolovací režim) Samostatný 100 ms/div (200 MSa/s) až 0,2 sek./div (4s/div rolovací režim) Přesnost časové báze >±0,5% Spouštěč AUTO nebo spouštěný Zdroj spouštění ±KI, ±KII nebo externí Externí spouštěč ±normální, TV nebo linka signál, LF Rej. Nebo HF Rej. Práh spouštění 8 bit rozlišení Předspouštěč K dispozici v celém rozsahu paměti Následný spouštěč/zvětšení Max. 512 paměťových míst ve spojení s časovou bází (B) Hloubka paměti/xy-režim XY-režim, 16K, 4K, 1K nebo 512 paměťových míst/kanál Monitor 6, 240x320 bodů, podsvícený, Č/B Obslužná tlačítka 16 silikonových tlačítek, 1 otočný spínač 18

19 PC-rozhraní RS232 Pro PC-nezávislou tiskovou funkci (volitelné), bezplatný update základního programu, volitelný PC-software Síťové připojení 115 VAC nebo 230 VAC, -10%/+25% Hmotnost Ca. 1,35 kg Rozměry 300 mm x 138 mm x 70 mm Druh ochrany Třída ochrany I (IEC ), CE- Teplotní rozsah Provoz: 0 až +50 C, uskladnění: -40 až +70 C- Wittig Technologies BenchScope je kompletně digitální paměťový osciloskop, sestaven s vysoce integrovanými spínacími obvody a relativně citlivý, ve srovnání se starou technologií, jako jsou např. analogové osciloskopy. Následující výzvy pomohou osciloskop co nejlépe udržet, aby jej bylo možno ještě po letech bez problémů provozovat. BenchScope provozujte vždy v suchém prostředí. Pokud dojde k jeho navlhčení, okamžitě jej vysušte suchou textilií. Minerály v tekutinách mohou v přístroji narušovat spínací obvody. BenchScope používejte obezřetně a opatrně. Pádem nebo nárazem se může porouchat elektronika v přístroji. 19 Uvedení do provozu a uskladnění by mělo být provedeno pokud možno za normálních teplotních podmínek. Externí teploty zkracují životnost přístroje a mohou vést za určitých podmínek k deformaci nebo zcela k roztavení plastových dílů. Osciloskop provozujte vždy mimo špinavé a prašné prostředí, aby se zabránilo předčasnému opotřebení. BenchScope vyčistěte čas od času lehce navlhčenou textilií, aby byl čistý a dobře udržován. Tento přístroj byl dodán zkalibrovaný a testovaný. Za normálních podmínek není zapotřebí dalších předvolení. Změňte jen tato nastavení, které jsou popsány v tomto manuálu. Chybná nastavení nebo obsluha může přístroj poškodit tak, že bude zapotřebí drahé údržby odborným personálem. Když musí být přístroj opravován, nepokoušejte se jej sami opravovat. Zašlete jej autorizovanému partnerskému servisu nebo přímo na Wittig Technologies.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 30

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 30 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 12 05 30 2 ÚVOD Dbejte prosím na to, že je paměťový osciloskop provozuschopný teprve po instalaci a spuštění softwaru. Toto je signalizováno rozsvícením diod ON -LED

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Záruka a Bezpečnostní Informace. 3 Postup použití 3 Specifikace a Vlastnosti. 4 Prohlídka Předního Panelu. 5 Nabíjení baterie.. 5 Použití osciloskopu 5 Zkrácené menu a Rozšířené

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/07 Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 5326 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 5326 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA. 1. Základní

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

GVA 0430 digitální anemometr

GVA 0430 digitální anemometr strana 1 Návod k obsluze GVA 0430 digitální anemometr GREISINGER electronic GmbH strana 2 Všeobecný popis přístroje: Anemometr GVA0430 je precizní měřící přístroj pro měření proudění vzduchu určený pro

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Nostalgické rádio s meteostanicí

Nostalgické rádio s meteostanicí Nostalgické rádio s meteostanicí 633401 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a návod uchovejte

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

SAT-32 hlavní stanice Uživatelská příručka

SAT-32 hlavní stanice Uživatelská příručka SAT-32 hlavní stanice Uživatelská příručka Použití pro až 32 DVB-S / S2 transpondérů Volitelná vstupní šířka pásma 30/40/60/80 MHz 4 vstupy připravené pro Quattro / Quad / Twin / Singl LNB Automatická

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

F-DV600C. Digitální videorekordér

F-DV600C. Digitální videorekordér F-DV600C Digitální videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více