Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc , tel.: fax.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina."

Transkript

1 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc , tel.: fax.: , ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008 Celkový poet žák 453 I.stupe 255 II. stupe 198 Celkový poet uitel 40 Proškoleno v Z 18 Proškoleno v P0 14 Proškoleno v P (navazující modul) 5 Proškoleno v S 1 Poet vychovatel ŠD 6 Proškoleno v Z 5 Poítaové pracovny/poet PC 2/20+20 Sborovna/poet PC 1/4 Internetová knihovna/poet PC 1 /5 Odborné pracovny/poet PC 6/4 Bžné uebny/poet PC 0 Kabinety/poet PC 10/8 Poítaová sí Kabeláž UTP cat 5, rychlost 100Mb/s, WIFI, 54 Mb/s Servery ve škole 1 internetová brána - ADSL modem (DHCP server, smrova s NAT a IP filtrem s kontrolou stavu) 2 souborový server (Windows 2000 a 2003 Server) Pipojení k internetu ADSL 8Mb/512 kb/s, agregace 1:5, neomezený penos dat, standard P2C (ISP eský Bezdrát) Datové projektory 5 Interaktiv. tabule s projektorem 4

2 Komentá k souasnému stavu Od školního roku 2007/2008 je škola zpt v rekonstruované budov Ddina. Nová poítaová infrastruktura byla pi rekonstrukci vytvoena podle pvodního plánu, tj. zahrnuje Kabeláž UTP cat 5, rychlost 100Mb/s s rozvedením do vtšiny ueben a kabinet. V budov se nacházejí 2 serverová centra (kabinet informatiky a místnost hospodáky), kam byla UTP kabeláž svedena a propojena pomocí switch. K dispozici jsou 2 poítaové uebny, jedna je vybavena zastarávajícími poítai s CRT monitory pvodem ze ZŠ Vlastina (v rámci projektu INDOŠ) a druhá pomrn novými a výkonnými poítai s LCD monitory ze ZŠ Ddina (ped slouením obou škol). 2) Vybavení poítaových ueben Poítaová uebna.1 (díve Vlastina) a) HW vybavení: o 15x PC žákovské (Celeron 1GHz, 128 MB RAM, 4O GB HDD) cca 7 let o 4x PC žákovské (Celeron 3200, 512 MB RAM, 80GB HDD) 2 roky o 1x PC uitelský (Celeron 3200, 512 MB RAM, 80GB HDD, DVDRW externí) 2r. o o Monitory 15 x 17 CRT, 5x 17 LCD b) SW vybavení: o Windows 2000 o MS Office 2000 o Freewarové programy (nap. Blender, Poser 3, Terragen, Irfanview, GIMP) o Výukové programy Poítaová uebna.2 (díve Ddina) a) HW vybavení: o 15x PC žákovské (Sempron 2600+, 256 MB RAM, 8O GB HDD) 3 roky o 4x PC žákovské (Celeron 3200, 512 MB RAM, 80GB HDD) 2 roky o 1x PC uitelský (Sempron 2600+, 512 MB RAM, 8O GB HDD, DVDRW) 3 roky o o Monitory - 20x 17 LCD b) SW vybavení: o Windows XP o MS Office 2003 o Softw.balík fy. Macromedia (Flash, Dreamweaver, Fireworks) o Cabri geometrie o Corel 10 o Freewarové programy (nap. Blender, Poser 3, Terragen, Irfanview, GIMP) o Demoverze (nap. Photoshop) o Výukové programy

3 Všechny poítae v uebnách jsou pipojeny do LAN. Pístup na internet je v uebnách vyešen pomocí proxy serveru nainstalovaném na PC uitele. Jsou blokovány stránky podle poteby, je rovnž možné internet v uebnách vypnout. Toto ešení se velmi osvdilo. Uebny jsou využívány k výuce Informatiky, Pracovních inností, volitelného pedmtu Informatika a k bžné výuce podle možností a poteby. Žáci mají možnost ukládat data na sdílený disk na souborovém serveru, který je pod kontrolou uitele, pípadn na datové disky CD, DVD nebo na vlastní flash disky. Každý žák si zakládá na portálu seznam.cz, pípadn jinde podle pání. Uebny jsou vybaveny penosnými datovými projektory. 3) Vybavení ostatních ueben Uebny matematiky a pírodopisu/zempisu jsou vybaveny interaktivní tabulí SMART Board s projektorem a poítaem. Uebna Aj a jedna vylenná uebna na 1. stupni jsou vybaveny interaktivní tabulí Panaboard s projektorem a poítaem. Žákm je internet dostupný z PC na chodb školy a také v knihovn (5 poíta). 4) Pedagogití pracovníci Mají pístup k internetu a do sít LAN na 4 poítaích ve sborovn, poítaové uebn a knihovn a 8 kabinetech. V pípad poteby nebo zájmu má pedagog zízen síový disk na souborovém serveru, pípadn též na školním poštovním serveru (naprostá vtšina pedagog využívá služeb komerních server). Na všech poítaích je možný pístup k výukovým programm nainstalovaných na souborovém serveru. 5) Webová prezentace školy Je umístna na www serveru ISP eský Bezdrát. (www.zsdedina.cz) 6) Pipojení k internetu V budov Ddina je realizováno službou ADSL 8Mb/515Kb s agregací 1:8 u spolenosti eský Bezdrát, datový tok není omezen. Služba spluje standard P2C, jsme s ní spokojeni a považujeme ji v souasné dob za dostaující potebám školy. Pipojení je zajištno ADSL modemem ASUS mimo jiné s funkcemi DHCP, NAT, stavový IP filtr. Zabezpeení vnitní sít proti útoku z internetu je pomocí tchto funkcí odpovídající. 7) dodržování autorského zákona a licenních ujednání Používaný software je zakoupen legáln a licenní ujednání jsou dodržována.

4 8) Vyhodnocení splnní cíl ICT plánu ZŠ Ddina pro školní rok 2006/07 a 2007/08 Cíle pro šk. rok 2006/ /08 Zakoupení cca 15 nových PC do poítaové uebny jako náhrada za pomalu dosluhující indoše Zakoupení ješt alespo 1 dataprojektoru pro 1.stupe a wald. tídy Zízení VPN umožnit uitelm pístup do školní sít z domova Vybavení max. potu ueben alespo 1poítaem s internetem Vybavení všech uitelských kabinet alespo 1poítaem s internetem Zakoupení licence na grafický editor Photoshop Zakoupení licence nebo upgradu na Windows XP pro PC do poítaové uebny Vlastina Prbžné doplování výukových program Souasný stav PC byly zakoupeny, ale byly použity v kanceláích a na rozšíení druhé PC uebny. Indoše tedy slouží dále. Dataprojektor byl zakoupen. Nezízeno s ohledem na snížení bezpenosti školní sít. Zízení zatím není nutné. Pro žáky je dostupný 1 PC na chodb a 4 PC v knihovn. Poítaem (notebookem) jsou vybaveny tídy s interaktivními tabulemi (celkem 4). Uitelské kabinety jsou vybaveny poítai. Zatím nebyl zakoupen. Je možné nahradit programem Corel Photopaint nebo Gimp. Upgrade nebyl z finanních dvod zakoupen, PC používají pvodní Windows Programy byly zakoupeny podle poteby, nkteré budou dokoupeny ješt do konce roku Závr Splnno Ne Splnno Ne

5 9) Cíle pro školní rok 2008/09 a 2009/10 Cíle pro šk. rok 2008/ /10 Zakoupení cca nových PC do poítaové uebny jako náhrada za pomalu dosluhující indoše Zakoupení dalšího alespo 1 dataprojektoru Vybavení dalších ueben poítaem s internetem Zakoupení nových poíta do uitelských kabinet Zakoupení licence na grafický editor Photoshop Zakoupení licence nebo upgradu na Windows XP pro PC do poítaové uebny Vlastina Prbžné doplování výukových program Souasný stav Závr V Praze dne : Mgr. Mojmír Dundra editel školy

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j. 30 799/2005-551 Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka Datum schválení: 5. 1. 2015 2015 Plán ICT ZŠMŠ Křižanov v1 Strana 1 z 9 Obsah: Základní škola a mateřská

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118

ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118 ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118 Úvod Název: IZO: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 102241056 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: ZŠ Liberec Na Výběžku 118

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy Název školy: Arcibiskupské gymnázium Adresa: Korunní 2, 120 00 Praha 2 telefon: 224 251 877 web: http://www.arcig.cz e-mail: gymnazium@arcig.cz ICT plán školy Popis stávajícího stavu a plán změn 1. Charakteristika

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více