OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11"

Transkript

1 OBSAH Úvod ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století Počátky pojišťovnictví Vývoj pojišťovnictví u nás Prvopočátky pojišťovnictví Založení První české vzájemné pojišťovny a expanze zakládání pojišťoven Pojišťovnictví v samostatné republice Znárodnění a monopolizace pojišťovnictví Zrušení monopolu a rozvoj českého pojišťovnictví v tržních podmínkách Pojišťovnictví ve světě v 21. století Světový pojistný trh Evropský pojistný trh České pojišťovnictví v období vstupu do Evropské unie Pojistný trh a jeho subjekty Pojistný trh Subjekty pojistného trhu Rizika jako předmět pojištění Charakteristika rizik a jejich dopad na finanční situaci pojišťovaných entit (pojistníků) Typy rizik Vliv rizik na finanční situaci účetní jednotky Formy pojištění a jejich možná klasifikace

2 ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN SPECIFIKA V ČR 2.2 Typy rizik pojišťujících institucí Rizika na úrovni pojišťovny Rizika na úrovni odvětví pojišťovnictví Rizika na úrovni celé ekonomiky Pojistná smlouva základ činnosti pojišťovny Pojistná smlouva z pohledu české legislativy Pojistná smlouva z pohledu IFRS Smlouvy s prvkem dobrovolné spoluúčasti (DPF) Oddělení depozitní složky u pojistné smlouvy Deriváty vložené do pojistných smluv Srovnání pojistné smlouvy podle české legislativy a podle IFRS Pojistné Netto pojistné Správní náklady a kalkulovaný zisk Vazby mezi kmenovým, produkčním a předepsaným pojistným Typy pojistného z hlediska jejich obsahu Právní rámec hospodaření pojišťovny v ČR Nadnárodní regulace Regulace odvětví pojišťovnictví v rámci EHP Regulace účetního výkaznictví pojišťoven v rámci EHP Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Národní regulace odvětví pojišťovnictví Účetní předpisy Zákon o účetnictví Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, ČÚS Ostatní právní normy Obchodní zákoník ČR Český zákon o pojišťovnictví Prováděcí vyhláška k zákonu o pojišťovnictví Zákon o pojistné smlouvě Národní regulace odvětví pojišťovnictví ČR Národní regulace českého finančního výkaznictví

3 ČÁST DRUHÁ: Finanční účetnictví komerčních pojišťoven: specifické problémy OBSAH 5 Účetní výkazy komerčních pojišťoven Rozvaha Aktiva komerčních pojišťoven Pasiva komerčních pojišťoven Výkaz rozvaha Výkaz zisku a ztráty pojišťovny Náklady a výnosy komerčních pojišťoven Obecná pravidla vykazování nákladů a výnosů pojišťoven Obecná struktura nákladů a výnosů pojišťoven Výkaz zisku a ztráty pojišťovny Solventnost komerčních pojišťoven Srovnání výkazů podle české legislativy a IFRS Problematika oceňování majetku a závazků Prvotní ocenění v účetnictví Následné ocenění v účetnictví Ocenění reálnou hodnotou Přehled přístupů k ocenění majetku a závazků v komerčních pojišťovnách k datu účetní závěrky Úskalí reálné hodnoty v českých účetních výkazech pojišťoven Vývoj oceňování finančního umístění k rozvahovému dni Oceňování technických rezerv k rozvahovému dni Fair value Oceňovací modely obecný pohled Specifika vykazování pohledávek a závazků z přímého pojištění Pohledávky z přímého pojištění Předepsané hrubé pojistné a jeho úhrada Předepsané hrubé pojistné účetní pohled Zasloužené pojistné platná legislativa versus účetní pohled Vývoj předepsaného hrubého pojistného od roku

4 ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN SPECIFIKA V ČR Účetní zachycení v roce Předepsané hrubé pojistné ve vybraných evropských zemích Ostatní operace související s předpisem pojistného Účetní zachycení úhrady předepsaného hrubého pojistného Zánik pojistných smluv Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pořizovací náklady na pojistné smlouvy Provize Časové rozlišení přímých pořizovacích nákladů Otevřené problémy vykazování pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Odložené pořizovací náklady (DAC) podle US GAAP Závazky z přímého pojištění Přehled základních účetních transakcí při uzavření pojistné smlouvy Vykazování rezerv v pojišťovnách Rezervy z pohledu IFRS Rezervy z pohledu české legislativy Pojistně technické rezervy Rezervy vytvářené v životním i neživotním pojištění Rezerva na nezasloužené pojistné Charakteristika rezervy Metody tvorby rezervy na nezasloužené pojistné a jejich srovnání Úskalí rezervy na nezasloužené pojistné a účetnictví Rezerva na pojistná plnění (škodní rezerva) Rezerva na prémie a slevy Rezerva pojistného neživotních pojištění Jiné rezervy Rezervy vytvářené pouze v životním pojištění Rezerva pojistného životního pojištění Charakteristika rezervy Metody výpočtu rezervy Časové rozlišení pořizovacích nákladů metoda zillmerizace

5 OBSAH Rezerva životních pojištění, je -li nositelem investičního rizika pojistník Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry Rezervy vytvářené pouze v neživotním pojištění Vyrovnávací rezerva Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů Testování postačitelnosti technických rezerv Finanční umístění prostředků technických rezerv Zásady při tvorbě finančního umístění (FU) Složky finančního umístění Limity složek finančního umístění Účetní zachycení finančního umístění Vykazování pozemků a staveb Charakteristika pozemků a staveb (nemovitostí) Oceňování pozemků a staveb (nemovitostí) Otevřené problémy vykazování pozemků a staveb v účetnictví pojišťoven Investiční nástroje v rámci finančního umístění Základní třídicí kritéria a typologie cenných papírů Finanční nástroje v pojišťovnách Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Vymezení finančního umístění v podnikatelských seskupeních Oceňování finančního umístění v podnikatelských seskupeních a ostatních dlouhodobých pohledávek Jiná finanční umístění Vymezení skupiny Oceňování finančního umístění vykazovaného jako Jiná finanční umístění Dluhové cenné papíry Porovnání účtování realizovatelného dluhopisu a dluhopisu drženého do splatnosti Depozita při aktivním zajištění Finanční umístění životního pojištění, je -li nositelem investičního rizika pojistník

6 ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN SPECIFIKA V ČR 10 Zajištění pojišťoven Klasifikace zajištění Zajištění proporcionální Kvótové zajištění Excedentní zajištění Kombinace kvótového a excedentního zajištění Zajištění neproporcionální Typy ručení zajistných smluv Vykazovaní zajištění v účetnictví prvopojistitele Základní transakce účtování zajištění z pohledu prvopojistitele Základní schéma účetního zachycení postoupení rizik pojišťovny do zajištění Příklady zachycení operací pojištění a zajištění v účetnictví prvopojistitele Příklady vykazování smluv podle IFRS Obecný pohled na vykazování předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění u pojistných smluv Příklad účtování investičního životního pojištění podle české národní úpravy a podle IFRS Příklad oddělení pojistné a depozitní složky u zajistné smlouvy podle IFRS 4 Pojistné smlouvy Dodatek novela zákona o účetnictví k Závěr Přílohy Seznam literatury Rejstřík

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 306 Finanční zpravodaj 12/2/2004 64 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro pojiš ovny

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 07 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. 157 158 OBSAH OBSAH... 1 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 11 A. OBECNÉ INFORMACE... 12 A.1 Popis Skupiny... 12 A.2 Statutární orgány... 12 A.3 Soulad s právními předpisy... 13 A.4 Východiska

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více