Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :"

Transkript

1 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá mzda = hrubá mzda * 1,35 (nebo-li hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené firmou) Např. Hrubá mzda je Kč ,-, takže superhrubá mzda je * 1,35 = ,75 tj ,- Starý výpočet : Zúčtovací a výplatní listina za prosinec 2007 Bez dětí Se 2 dětmi S velkým příjmem Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Základ daně Zaokrouhleno Záloha na daň Sleva na dani dle 35 ba Záloha po slevě dle 35 ba Daňové zvýhodnění dle 35 c Sleva na dani dle 35 c Daňový bonus Záloha po slevách Čistá mzda Nový výpočet : Zúčtovací a výplatní listina za prosinec 2008 Bez dětí Se 2 dětmi Velký S velkým příjmem * příjem Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Superhrubá mzda Zaokrouhleno Záloha na daň Sleva na dani dle 35 ba Záloha po slevě dle 35 ba Daňové zvýhodnění dle 35 c Sleva na dani dle 35 c Daňový bonus Záloha po slevách Čistá mzda * pokud v předchozích měsících byl již překročen limit vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění (tento limit je pro rok 2008 stanoven na ,- Kč ročně) Výpočet čisté mzdy i účtování mezd je stejné. Čistá mzda = HM SP ZP záloha na daň z příjmů FO po slevách (popř. + daňový bonus) Kdy nebude základem daně superhrubá mzda : a) u příjmů, které pojistnému vůbec nepodléhají (dohoda o provedení práce) b) u příjmů, které pojistnému nepodléhají, protože přesahují strop pro placení pojistného 1

2 6 (1) c Odměny členů statutárních orgánů Odměny členů statutárních orgánů jsou stále daňově neuznatelné (účet 523) Nově se z těchto odměn platí zdravotní pojištění (to je uznatelné) Výpočet superhrubé mzdy = odměna * 1,09 7 Příjmy z podnikání ( podnikatel FO = OSVČ, FO společník v. o. s. apod.) - Ruší se daňová uznatelnost SP a ZP podnikatele fyzické osoby - Sociální a zdravotní pojištění zaplacené za společníka v. o. s. fyzickou osobu účetní jednotkou je také daňově neuznatelné - Pokud si společník v. o. s. platí sociální a zdravotní pojištění sám, nemůže si ho také v daňovém přiznání uplatnit - Totéž platí i pro komplementáře komanditní společnosti - Ruší se minimální základ daně u příjmů z podnikání - Nedochází ke změně u spolupracující osoby - Nedochází ke změně výše paušálních výdajů Sazba daně - zrušena daňová pásma, zavádí se jednotná sazba 15 % ( v roce ,5%) - základem daně je superhrubý daňový základ (superhrubá mzda) - zrušeno společné zdanění manželů Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : - na poplatníka (nově i pro důchodce) Kč ,- Kč 2 070,- - na vyživovaného manžela Kč ,- nelze upl. - na poživatele částečného invalidního důchodu Kč 2 520,- Kč 210,- - na poživatele plného invalidního důchodu Kč 5 040,- Kč 420,- - na držitele průkazu ZTP/P Kč ,- Kč 1 345,- - na studenta Kč 4 020,- Kč 335,- - daňové zvýhodnění na dítě Kč ,- Kč 890,- Maximálně dosažitelný daňový bonus na děti Kč ,- Kč 4 350,- (v roce 2009 se tyto slevy sníží) b) Daň z příjmů právnických osob - pro rok 2008 sazba daně 21 % (v roce 2007 je 24 %) - v roce 2009 bude sazba 20 %, v roce % - zásadní změna pro účetní jednotky účtující v hospodářském roce sazba daně se přiřazuje pro první den zdaňovacího období (dosud bylo pro poslední den) c) Společná ustanovení o daňová uznatelnost a neuznatelnost nákladů ( 24, 25) - zvýšení základu daně o neuhrazené závazky Základ daně musí být navýšen o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka ( 23 odst.3 písm.a) bod 12), pokud: - od splatnosti závazku uplynulo 36 měsíců, nebo - se promlčel, nebo - zanikl jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností, dohodou o narovnání, pokud o tom nebylo účtováno do výnosů. 2

3 Toto pravidlo se nevztahuje na: - závazky dlužníka, který je v úpadku (na toho kdo je v úpadku, tj. jsem úpadce) - závazky z titulu cenných papírů a investičních instrumentů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů, půjček, ručení, záloh a smluvních sankcí, - závazky, které jsou daňově účinným nákladem jen při zaplacení - závazky, které při svém vzniku neznamenaly vznik daňově účinného nákladu, - závazky, o které se vede správní, soudní či rozhodčí řízení. Za závazky se pro tyto účely nepovažují dohadné položky a rezervy. Ustanovení o zvyšování základu daně o neuhrazené závazky nemá žádné přechodné ustanovení, bude tedy podle těchto pravidel nutné postupovat již ke konci zdaňovacího období, které začalo v roce 2008 a to i u závazků, které vznikly před datem účinnosti novely zákona. Toto ustanovení nemá žádnou vazbu na účetnictví závazky po splatnosti déle než 36 měsíců či promlčené závazky nejsou závazky zaniklými, proto se v účetnictví ponechávají budu zkoumat, zda mám závazky, které jsou po splatnosti déle než 36 měsíců Pokud ano tak buď zaplatím (do ) a nemusím danit nebo mimoúčetně zdaním v daňovém přiznání Pokud je zaplatím později (např. v roce 2009), upravím si příští rok daňové přiznání obráceně (ve svůj prospěch) Dobrá zpráva : danit se budou pouze jednou (ne každý rok) - osobní automobil zrušení limitu pro vstupní cenu pro odepisování (limit Kč ,-), týká se až aut zařazených do užívání v roce finanční leasing uvedené změny platí jen pro podnikatele (fyzická osoba občan dále postaru) Tato oblast je provázena velkým množstvím změn, pro které je společné, že budou aplikovány až na smlouvy uzavřené počínaje Smlouvy o finančním leasingu uzavřené do konce roku 2007 budou dobíhat podle dřívějších platných pravidel (včetně limitů na splátky osobních automobilů). Nově uzavřené smlouvy budou podléhat těmto pravidlům: - omezuje se uznatelnost nájemného finančního leasingu a to ve výši finančních nákladů u finančního pronájmu. Výše finančních nákladů se stanoví jako 1% z úhrnu nájemného. Zároveň je však stanovena hranice finančních nákladů ve výši nepřevyšující 1 mil.kč, na kterou se omezení daňové uznatelnosti nezvtahuje. Toto omezení se vztahuje na splátky ze smluv uzavřených počínaje Leasing uzavřený po platí, že 1% z 518 je daňově uznatelné, pokud je menší než Kč ,- (nesčítá se s jinými finančními náklady, tato hranice platí pouze pro leasing), tzn. že daňovou znatelnost budou řešit firmy, které mají leasingové splátky ve výši cca ,- Kč - prodlužuje se minimální doba trvání finančního leasingu a to: a) u movitého majetku na dobu odpisování podle zákona o daních z příjmů (takže např. stroj zařazený ve 2. odp. skupině doba leasingu 5 let) b) u nemovitostí na dobu 30 let - daňově účinné náklady na likvidaci zásob Novinkou je daňová účinnost nákladů vzniklých z likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. Podmínkou znatelnosti nákladu na likvidaci všech zásob je vypracování protokolu k prokázání likvidace, kde bude uveden: - důvod a způsob provedení likvidace, čas a místo provedení, specifikace předmětů - způsob naložení s likvidovanými předměty - pracovník odpovědný pro provedení likvidace 3

4 Důvod : neprodejné, zkažené, náhradní díly do stroje, který nemám - prokázat Způsob : nepodceňovat na tom stojí uznatelnost dokázat odvoz, sběrné suroviny, sběrný dvůr (nelze darovat bezdomovcům pak jde opravdu o dar) Likvidované zásoby nepodléhají DPH na výstupu (nedodaňují se DPH) V případě likvidace potravinářských výrobků, léků a léčiv je možné hodnotu likvidovaných zásob uznat pouze v případě, kdy: - doba použitelnosti prošla a nelze je dále uvádět do oběhu a - bude zpracován výše uvedený protokol k prokázání likvidace Stejně jako v minulosti, i nadále budou daňově uznatelné náklady na provedení likvidace neprodejných či neupotřebitelných zásob. - sociální a zdravotní pojištění osob daněných dle 7 už bylo zmíněno v 7 - oblast zaměstnaneckých benefitů pohled vždy ze 3 hledisek : A) z hlediska firmy daňově neuznatelné či uznatelné (ZoDzP) B) z hlediska zaměstnance zahrnuje se do základu daně nebo ne C) z hlediska firmy i zaměstnance zahrnuje se do vyměřovacího základu pro poj. Porovnání z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele Benefit Zaměstnanec ( 6) Zaměstnavatel ( 24,25) Nad hodnotu Kč 3 500,- Celý příspěvek je daňově uznatelný pokud (měsíčně) zaměstnanec je odpovídajícim způsobem sjednán bude danit Přechodné ubytování hrazené zaměstnavatelem Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění zaměstnance Svoz zaměstnanců do práce Výdaje na vzdělávání zaměstnanců Nad hodnotu Kč ,- ročně bude zaměstnanec danit Zaměstnanec vždy daní (cenou obvyklou) - udržování kvalifikace nedaní - zvyšování kvalifikace daní Celý příspěvek daňově uznatelný není limit Daňově uznatelný vždy mezi daňově účinné náklady novela řadí provoz vlastních vzdělávacích zařízení, výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací s výjimkou nákladů na zvyšování kvalifikace zaměstnanců ( 24 odst.2 písm.j bod 3) Výdaje na nealkoholické nápoje Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců nedaní neuznatelnost nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti a to i za předpokladu sjednání podle 24 odst.2 písm.j) bod 5 ( 25 odst.1 písm.zn). Omezení se nevztahuje na ochranné nápoje a pitnou vodu, což jsou náklady daňově účinné Co je nad limit - dodaňuje Limit daňové uznatelnosti : 55 % ceny hlavního jídla maximálně do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance 4

5 - omezení uznatelnosti finančních nákladů Pravidlo nízké kapitalizace doznává dvojí změny: - vztahuje se na finanční náklady z úvěrů, půjček s výjimkou: a) těch, jejichž finanční náklady jsou součástí vstupní ceny majetku a dále b) prokazatelně bezúročných půjček. - dosavadní jeden test je nahrazen pěti testy (viz zákon o dani z příjmů 25 w) Finanční náklady zahrnují nejen úroky z úvěrů a půjček, ale i související náklady včetně nákladů na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, poplatek za znalecký posudek, platím za ručení cizímu subjektu, poplatek za vedení úvěrového účtu (ale nepatří tam kursové rozdíly) Daňová uznatelnost finančních nákladů se bude posuzovat podle pěti testů, přičemž každý z testů se bude posuzovat samostatně a pro uznatelnost finančních nákladů bude třeba splnit všech pět testů. Stále platí, že pokud finanční náklad (úrok z půjčky ) není zaplacen, je daňově neuznatelný Níže uvedená pravidla se nevztahují na: - fyzické osoby - neziskové organizace - burzu cenných papírů - finanční náklady, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období uvedené v 38m nepřevýší Kč, pokud věřitel není osobou spojenou s dlužníkem nebo pokud úvěr nezajišťuje osoba spojená s dlužníkem. Tato osoba tedy neprovádí testy 1-4. Pokud by finanční náklady přesáhly tento limit, testují se všemi testy v plné výši bez možnosti uplatnit daňově účinnou část ve výši Kč. Důležitá přechodná ustanovení k nízké kapitalizaci Nová pravidla budou uplatněna na finanční náklady z úvěrů půjček uzavřených počínaje a na finanční náklady z úvěrů a půjček vzniklých na základě dodatků ke smlouvám uzavřeným do konce roku Na finanční náklady ze smluv sjednaných do konce roku 2007 se tato pravidla budou vztahovat ve zdaňovacím období, které započne v roce o změny v hmotném a nehmotném majetku - zrušení odpisové skupiny 1a (majetek zařazený do této skupiny přesunut do 2. odpisové skupiny) - nepřerušitelnost časových odpisů (odpisy šablon, forem speciální odepisování ) - z daňového odepisování je vyloučen majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od této daně osvobozeno (soukromý lékař dostal lékařský přístroj jako sponzorský dar nově nemůže odepisovat o sazba srážkové daně sjednocena sazba srážkové daně na 15 % (bylo 10 %, 15 %, 20 %) o odpočet daňové ztráty upraveny podmínky pro odpočet daňové ztráty 5

6 Nově lze podat žádost správci daně o závazné posouzení Editační povinnost správce daně by měla být rozšířena na základě žádosti podané daňovými subjekty a to ve vztahu k problematice: - technického zhodnocení či oprav majetku podle 32a odst.6 a 33 ( 33a) je možné podávat žádosti na posouzení zásahů dokončených, nedokončených i plánovaných - způsobu rozdělení nákladů neziskových organizací, které nelze přiřadit pouze zdanitelným příjmům ( 24a) - odčitatelnost výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje ( 34a) - poměr výdajů spojených s provozem nemovitosti používané fyzickou osobou zčásti k soukromým účelům ( 24b) Podání a vyřízení žádosti Všem žádostem o závazné posouzení je společné, že žádající poplatník musí zdůvodnit svůj navrhovaný postup a musí navrhnou správci daně znění výroku o závazném posouzení. Nová úprava závazného posouzení neobsahuje žádné lhůty, do kdy musí být žádost poplatníkem podána. Lhůty však nejsou stanoveny ani pro správce daně, do kdy musí rozhodnutí o závazném posouzení vydat. Při případné nečinnosti správce daně může poplatník čekající na vyřízení své žádosti o závazné posouzení využít ustanovení o ochraně před nečinností upravené v 34c zákona o správě daní a poplatků. Pokud se bude žádost týkat posouzení v oblasti uplatnění daňové ztráty nebo odčitatelné položky na výzkum a vývoj, je možné po vyřízení žádosti podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost a to na základě nově upraveného ustanovení 38p odst.1. 2) Zákon o rezervách Opravné položky k pohledávkám nad 200 tis. Kč Novinkou v zákonu o rezervách je úprava tvorby opravných položek k pohledávkám s hodnotou vyšší než 200 tis. Kč. Tyto zákonné opravné položky bude možné tvořit jen v případě, kdy bude u těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, kterého se poplatník řádně účastní. Pokud tato podmínka nebude splněna, není možné vytvářet žádné zákonné opravné položky. Touto změnou nejsou podle přechodného ustanovení dotčeny opravné položky vytvořené do konce roku Pro přehled je možné pohledávky pro účely tvorby opravných položek rozdělit: - pohledávky v úhrnné výši do 30 tis. Kč vůči jednomu věřiteli opravná položka jednorázově až 100%. Novela navíc umožní jejich tvorbu i v průběhu zdaňovacího období - individuální pohledávky do 200 tis. Kč: a) se zahájeným soudním či obdobným řízením opravné položky v závislosti na době uplynulé po splatnosti pohledávky ve výši % b) nevymáhané pohledávky opravná položka maximálně do 20%, pokud doba po splatnosti je delší než 6 měsíců - individuální pohledávky nad 200 tis. Kč : a) se zahájeným soudním či obdobným řízením opravné položky v závislosti na době uplynulé po splatnosti pohledávky ve výši % b) nevymáhané pohledávky: 1) s opravnými položkami ve výši 20% vytvořenými do konce roku ) bez možnosti tvorby opravných položek Upřesnění tvorby opravných položek podle 8c - umožňuje se tvorba opravných položek v průběhu zdaňovacího období - celková hodnota takto vzniklých opravných položek nesmí u téhož dlužníka za zdaňovací období přesáhnout částku Kč. 6

7 3) Sociální a zdravotní pojištění - viz dříve (vysvětleno při výpočtu mzdy) - u OSVČ výpočet stejný, pouze daňová neuznatelnost sociálního a zdravotního pojištění - sjednocuje se datum podání Přehledu o příjmech a výdajích a to na jeden měsíc ode dne, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání - změny u dávek nemocenského pojistění : Dávky nemocenského pojištění : a) nemocenská b) podpora při ošetřování člena rodiny (OČR) c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství d) peněžitá pomoc v mateřství Denní vyměřovací základ (DVZ) : Součet hrubých mezd za minulých 12 měsíců Kalendářní dny za minulých 12 měsíců Denní vyměřovací základ se zaokrouhlí na Kč nahoru. = denní vyměřovací základ (DVZ) Denní vyměřovací základ se upraví : Upravený základ pro dávky a) a b) DVZ je menší než Kč 550,- z něho 90 % DVZ je od Kč 550,- do Kč 790,- 495, % z částky nad Kč 550,- DVZ je větší než Kč 790,- částka Kč 639,- Upravený základ pro dávky c) a d) DVZ je menší než Kč 550,- celý DVZ je od Kč 550,- do Kč 790,- 550, % z částky nad Kč 550,- DVZ je větší než Kč 790,- 694,- a) Dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny: den NIC den 60 % z upraveného základu den 66 % z upraveného základu od 61. dne 72 % z upraveného základu b) Dávky při ošetřování člena rodiny za kalendářní dny: 60 % z upraveného základu, ale platí se hned od 1. dne. Zůstalo rozdělení na úplnou (max. 9 kalendářních dnů) a neúplnou rodinu (max. 16 kal. dnů). d) Dávky mateřství a peněžitá pomoc v mateřství 69 % z upraveného základu po dobu 28 týdnů (i samoživitelky) Od se očekává velká novela v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. 7

8 4) Daň z přidané hodnoty Změna snížené sazby daně Mění se snížená sazba daně z 5 % na 9 %, stávající základní sazba daně ve výši 19 % zůstává. Pro uplatnění nové sazby je rozhodný okamžik vzniku povinnosti ( 47 odst.1) Sazby daně u staveb pro sociální bydlení Za tyto stavby jsou považovány: a) byty pro sociální bydlení jsou byty, jejichž celková podlahová plocha včetně příslušenství a bez podílu na společných částech domu nepřesáhne 120m 2. Podlahová plocha se počítá jako součet podlahových ploch místnosti bytu a místností příslušenství bytu bez podílu na společných částech domu. b) Rodinné domy pro sociální bydlení jsou rodinné domy s celkovou podlahovou plochou všech místností nepřesáhne 350m 2 c) Bytovým domem pro sociální bydlení je bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení d) Další vyjmenovaná ubytovací zařízení v 48a odst.4 (internáty pro zdravotně postižené děti, dětské domovy pro děti do 3 let, domovy pro válečné veterány apod.) Snížené sazbě daně pak podléhá: a) stavební a montážní práce spojené s výstavbou těchto staveb pro sociální bydlení b) stavební a montážní práce spojené se změnou staveb, opravy a to jak staveb pro sociální bydlení tak i jiných staveb, které se mění na stavby pro sociální bydlení c) převod staveb pro sociální bydlení Na základě přechodného ustanovení u převodu bytového domu, rodinného domu nebo bytu nebo uvedených nedokončených staveb, u kterých dojde k právním účinkům vkladu do , se uplatní snížená sazba daně. Bydlení Sociální bydlení Opravy (do 2011) 9 % 9 % Technické zhodnocení (do 2011) 9 % 9 % Výstavba 19 % 9 % převod 19 % 9 % Skupinová registrace skupina jako plátce DPH - nová možnost (možné až ) Závazné posouzení sazby daně ( 47a) Jendou z nových možností podání žádosti o závazné posouzení je zařazení zdanitelného plnění do základní či snížené sazby daně. Tuto žádost může podat jak poskytovatel, tak i příjemce plnění a to vždy v jedné žádosti pouze jednu položku. Závazné posouzení je omezeno výlučně na uplatnění sazby daně, není možné podávat žádost o závazné posouzení na plnění, u kterých plátce váhá, zda je zdanitelné či od daně osvobozené. 8

9 5) Daň dědická a darovací Osvobození od daně dědické a darovací Rozšiřuje se osvobození od daně dědické o II.skupinu poplatníků. Podobně dochází k osvobození od daně darovací u I.a II.skupiny poplatníků. 6) Daň z nemovitostí Na základě rozhodnutí obce v závazné vyhlášce mohou být od daně osvobozeny následující pozemky: a) orná půda b) chmelnice, vinice, ovocné sady c) trvalé travní porosty Tato změna bude poprvé uplatněna ve zdaňovacím období Dále se zavádí pro obce možnost stanovit místní koeficient 2 až 5, kterým se bude násobit celková daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí v daném katastrálním území. 7) Zákon o účetnictví Zvyšuje se limit pro povinnost vést účetnictví a to ze stávající výše obratu 15 mil. Kč na 25 mil. Kč ( 1 odst.2 písm.e). Ke zvýšení limitu se vztahuje velmi důležité přechodné ustanovení: Pokud se FO staly účetními jednotkami podle ustanovení platného do konce roku 2007 a pokud jejich obrat v kalendářním roce 2006 nepřesáhl částku 25 mil. Kč, pak: a) se na ně nevztahuje povinnost ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jsoucích účetních období (mohou tedy ukončit vedení účetnictví dříve než po uplynutí této lhůty) b) pokud tyto účetní jednotky dosud neotevřely účetní knihy, pak se na ně tato povinnost již nevztahuje. 8) Ekologické daně Do zákona o stabilizaci veřejných financí se dostaly i nové daně tzv. ekologické (pozor zatím nemají svůj vlastní zákon) - daň ze zemního plynu a některých dalších plynu - daň z pevných paliv - daň z elektřiny 9) Ostatní související zákony Ruší se zákon o registračních pokladnách zákon č. 215\2005 Sb., ve znění dalších novelizací. Zákon o správních poplatcích Zavádí nové poplatky za závazné posouzení ve výši Kč a to ve všech případech závazného posouzení s výjimkou závazného posouzení podle 38na zákona o daních z příjmů. 9

10 10

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu fyzických osob (FO)

Daň z příjmu fyzických osob (FO) Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008 Daň z příjmu fyzických osob (FO) Roční slevy na dani Typ slevy Základní na poplatníka 7 200 24 840 Základní na důchodce 0 24 840 Na invaliditu: částečnou

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

BULLETIN 4/2007 OBSAH LEGISLATIVA KOMENTÁŘE INFORMACE. Některé změny v daňových (a souvisejících) zákonech, které přináší zákon č. 261/2007 Sb.,...

BULLETIN 4/2007 OBSAH LEGISLATIVA KOMENTÁŘE INFORMACE. Některé změny v daňových (a souvisejících) zákonech, které přináší zákon č. 261/2007 Sb.,... BULLETIN OBSAH 4/2007 LEGISLATIVA KOMENTÁŘE Některé změny v daňových (a souvisejících) zákonech, které přináší zákon č. 261/2007 Sb.,... 2 Změny v nemocenském pojištění... 21 Interpretace NÚR č. I 12...

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více