Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :"

Transkript

1 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá mzda = hrubá mzda * 1,35 (nebo-li hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené firmou) Např. Hrubá mzda je Kč ,-, takže superhrubá mzda je * 1,35 = ,75 tj ,- Starý výpočet : Zúčtovací a výplatní listina za prosinec 2007 Bez dětí Se 2 dětmi S velkým příjmem Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Základ daně Zaokrouhleno Záloha na daň Sleva na dani dle 35 ba Záloha po slevě dle 35 ba Daňové zvýhodnění dle 35 c Sleva na dani dle 35 c Daňový bonus Záloha po slevách Čistá mzda Nový výpočet : Zúčtovací a výplatní listina za prosinec 2008 Bez dětí Se 2 dětmi Velký S velkým příjmem * příjem Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Superhrubá mzda Zaokrouhleno Záloha na daň Sleva na dani dle 35 ba Záloha po slevě dle 35 ba Daňové zvýhodnění dle 35 c Sleva na dani dle 35 c Daňový bonus Záloha po slevách Čistá mzda * pokud v předchozích měsících byl již překročen limit vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění (tento limit je pro rok 2008 stanoven na ,- Kč ročně) Výpočet čisté mzdy i účtování mezd je stejné. Čistá mzda = HM SP ZP záloha na daň z příjmů FO po slevách (popř. + daňový bonus) Kdy nebude základem daně superhrubá mzda : a) u příjmů, které pojistnému vůbec nepodléhají (dohoda o provedení práce) b) u příjmů, které pojistnému nepodléhají, protože přesahují strop pro placení pojistného 1

2 6 (1) c Odměny členů statutárních orgánů Odměny členů statutárních orgánů jsou stále daňově neuznatelné (účet 523) Nově se z těchto odměn platí zdravotní pojištění (to je uznatelné) Výpočet superhrubé mzdy = odměna * 1,09 7 Příjmy z podnikání ( podnikatel FO = OSVČ, FO společník v. o. s. apod.) - Ruší se daňová uznatelnost SP a ZP podnikatele fyzické osoby - Sociální a zdravotní pojištění zaplacené za společníka v. o. s. fyzickou osobu účetní jednotkou je také daňově neuznatelné - Pokud si společník v. o. s. platí sociální a zdravotní pojištění sám, nemůže si ho také v daňovém přiznání uplatnit - Totéž platí i pro komplementáře komanditní společnosti - Ruší se minimální základ daně u příjmů z podnikání - Nedochází ke změně u spolupracující osoby - Nedochází ke změně výše paušálních výdajů Sazba daně - zrušena daňová pásma, zavádí se jednotná sazba 15 % ( v roce ,5%) - základem daně je superhrubý daňový základ (superhrubá mzda) - zrušeno společné zdanění manželů Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : - na poplatníka (nově i pro důchodce) Kč ,- Kč 2 070,- - na vyživovaného manžela Kč ,- nelze upl. - na poživatele částečného invalidního důchodu Kč 2 520,- Kč 210,- - na poživatele plného invalidního důchodu Kč 5 040,- Kč 420,- - na držitele průkazu ZTP/P Kč ,- Kč 1 345,- - na studenta Kč 4 020,- Kč 335,- - daňové zvýhodnění na dítě Kč ,- Kč 890,- Maximálně dosažitelný daňový bonus na děti Kč ,- Kč 4 350,- (v roce 2009 se tyto slevy sníží) b) Daň z příjmů právnických osob - pro rok 2008 sazba daně 21 % (v roce 2007 je 24 %) - v roce 2009 bude sazba 20 %, v roce % - zásadní změna pro účetní jednotky účtující v hospodářském roce sazba daně se přiřazuje pro první den zdaňovacího období (dosud bylo pro poslední den) c) Společná ustanovení o daňová uznatelnost a neuznatelnost nákladů ( 24, 25) - zvýšení základu daně o neuhrazené závazky Základ daně musí být navýšen o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka ( 23 odst.3 písm.a) bod 12), pokud: - od splatnosti závazku uplynulo 36 měsíců, nebo - se promlčel, nebo - zanikl jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností, dohodou o narovnání, pokud o tom nebylo účtováno do výnosů. 2

3 Toto pravidlo se nevztahuje na: - závazky dlužníka, který je v úpadku (na toho kdo je v úpadku, tj. jsem úpadce) - závazky z titulu cenných papírů a investičních instrumentů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů, půjček, ručení, záloh a smluvních sankcí, - závazky, které jsou daňově účinným nákladem jen při zaplacení - závazky, které při svém vzniku neznamenaly vznik daňově účinného nákladu, - závazky, o které se vede správní, soudní či rozhodčí řízení. Za závazky se pro tyto účely nepovažují dohadné položky a rezervy. Ustanovení o zvyšování základu daně o neuhrazené závazky nemá žádné přechodné ustanovení, bude tedy podle těchto pravidel nutné postupovat již ke konci zdaňovacího období, které začalo v roce 2008 a to i u závazků, které vznikly před datem účinnosti novely zákona. Toto ustanovení nemá žádnou vazbu na účetnictví závazky po splatnosti déle než 36 měsíců či promlčené závazky nejsou závazky zaniklými, proto se v účetnictví ponechávají budu zkoumat, zda mám závazky, které jsou po splatnosti déle než 36 měsíců Pokud ano tak buď zaplatím (do ) a nemusím danit nebo mimoúčetně zdaním v daňovém přiznání Pokud je zaplatím později (např. v roce 2009), upravím si příští rok daňové přiznání obráceně (ve svůj prospěch) Dobrá zpráva : danit se budou pouze jednou (ne každý rok) - osobní automobil zrušení limitu pro vstupní cenu pro odepisování (limit Kč ,-), týká se až aut zařazených do užívání v roce finanční leasing uvedené změny platí jen pro podnikatele (fyzická osoba občan dále postaru) Tato oblast je provázena velkým množstvím změn, pro které je společné, že budou aplikovány až na smlouvy uzavřené počínaje Smlouvy o finančním leasingu uzavřené do konce roku 2007 budou dobíhat podle dřívějších platných pravidel (včetně limitů na splátky osobních automobilů). Nově uzavřené smlouvy budou podléhat těmto pravidlům: - omezuje se uznatelnost nájemného finančního leasingu a to ve výši finančních nákladů u finančního pronájmu. Výše finančních nákladů se stanoví jako 1% z úhrnu nájemného. Zároveň je však stanovena hranice finančních nákladů ve výši nepřevyšující 1 mil.kč, na kterou se omezení daňové uznatelnosti nezvtahuje. Toto omezení se vztahuje na splátky ze smluv uzavřených počínaje Leasing uzavřený po platí, že 1% z 518 je daňově uznatelné, pokud je menší než Kč ,- (nesčítá se s jinými finančními náklady, tato hranice platí pouze pro leasing), tzn. že daňovou znatelnost budou řešit firmy, které mají leasingové splátky ve výši cca ,- Kč - prodlužuje se minimální doba trvání finančního leasingu a to: a) u movitého majetku na dobu odpisování podle zákona o daních z příjmů (takže např. stroj zařazený ve 2. odp. skupině doba leasingu 5 let) b) u nemovitostí na dobu 30 let - daňově účinné náklady na likvidaci zásob Novinkou je daňová účinnost nákladů vzniklých z likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. Podmínkou znatelnosti nákladu na likvidaci všech zásob je vypracování protokolu k prokázání likvidace, kde bude uveden: - důvod a způsob provedení likvidace, čas a místo provedení, specifikace předmětů - způsob naložení s likvidovanými předměty - pracovník odpovědný pro provedení likvidace 3

4 Důvod : neprodejné, zkažené, náhradní díly do stroje, který nemám - prokázat Způsob : nepodceňovat na tom stojí uznatelnost dokázat odvoz, sběrné suroviny, sběrný dvůr (nelze darovat bezdomovcům pak jde opravdu o dar) Likvidované zásoby nepodléhají DPH na výstupu (nedodaňují se DPH) V případě likvidace potravinářských výrobků, léků a léčiv je možné hodnotu likvidovaných zásob uznat pouze v případě, kdy: - doba použitelnosti prošla a nelze je dále uvádět do oběhu a - bude zpracován výše uvedený protokol k prokázání likvidace Stejně jako v minulosti, i nadále budou daňově uznatelné náklady na provedení likvidace neprodejných či neupotřebitelných zásob. - sociální a zdravotní pojištění osob daněných dle 7 už bylo zmíněno v 7 - oblast zaměstnaneckých benefitů pohled vždy ze 3 hledisek : A) z hlediska firmy daňově neuznatelné či uznatelné (ZoDzP) B) z hlediska zaměstnance zahrnuje se do základu daně nebo ne C) z hlediska firmy i zaměstnance zahrnuje se do vyměřovacího základu pro poj. Porovnání z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele Benefit Zaměstnanec ( 6) Zaměstnavatel ( 24,25) Nad hodnotu Kč 3 500,- Celý příspěvek je daňově uznatelný pokud (měsíčně) zaměstnanec je odpovídajícim způsobem sjednán bude danit Přechodné ubytování hrazené zaměstnavatelem Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění zaměstnance Svoz zaměstnanců do práce Výdaje na vzdělávání zaměstnanců Nad hodnotu Kč ,- ročně bude zaměstnanec danit Zaměstnanec vždy daní (cenou obvyklou) - udržování kvalifikace nedaní - zvyšování kvalifikace daní Celý příspěvek daňově uznatelný není limit Daňově uznatelný vždy mezi daňově účinné náklady novela řadí provoz vlastních vzdělávacích zařízení, výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací s výjimkou nákladů na zvyšování kvalifikace zaměstnanců ( 24 odst.2 písm.j bod 3) Výdaje na nealkoholické nápoje Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců nedaní neuznatelnost nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti a to i za předpokladu sjednání podle 24 odst.2 písm.j) bod 5 ( 25 odst.1 písm.zn). Omezení se nevztahuje na ochranné nápoje a pitnou vodu, což jsou náklady daňově účinné Co je nad limit - dodaňuje Limit daňové uznatelnosti : 55 % ceny hlavního jídla maximálně do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance 4

5 - omezení uznatelnosti finančních nákladů Pravidlo nízké kapitalizace doznává dvojí změny: - vztahuje se na finanční náklady z úvěrů, půjček s výjimkou: a) těch, jejichž finanční náklady jsou součástí vstupní ceny majetku a dále b) prokazatelně bezúročných půjček. - dosavadní jeden test je nahrazen pěti testy (viz zákon o dani z příjmů 25 w) Finanční náklady zahrnují nejen úroky z úvěrů a půjček, ale i související náklady včetně nákladů na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, poplatek za znalecký posudek, platím za ručení cizímu subjektu, poplatek za vedení úvěrového účtu (ale nepatří tam kursové rozdíly) Daňová uznatelnost finančních nákladů se bude posuzovat podle pěti testů, přičemž každý z testů se bude posuzovat samostatně a pro uznatelnost finančních nákladů bude třeba splnit všech pět testů. Stále platí, že pokud finanční náklad (úrok z půjčky ) není zaplacen, je daňově neuznatelný Níže uvedená pravidla se nevztahují na: - fyzické osoby - neziskové organizace - burzu cenných papírů - finanční náklady, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období uvedené v 38m nepřevýší Kč, pokud věřitel není osobou spojenou s dlužníkem nebo pokud úvěr nezajišťuje osoba spojená s dlužníkem. Tato osoba tedy neprovádí testy 1-4. Pokud by finanční náklady přesáhly tento limit, testují se všemi testy v plné výši bez možnosti uplatnit daňově účinnou část ve výši Kč. Důležitá přechodná ustanovení k nízké kapitalizaci Nová pravidla budou uplatněna na finanční náklady z úvěrů půjček uzavřených počínaje a na finanční náklady z úvěrů a půjček vzniklých na základě dodatků ke smlouvám uzavřeným do konce roku Na finanční náklady ze smluv sjednaných do konce roku 2007 se tato pravidla budou vztahovat ve zdaňovacím období, které započne v roce o změny v hmotném a nehmotném majetku - zrušení odpisové skupiny 1a (majetek zařazený do této skupiny přesunut do 2. odpisové skupiny) - nepřerušitelnost časových odpisů (odpisy šablon, forem speciální odepisování ) - z daňového odepisování je vyloučen majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od této daně osvobozeno (soukromý lékař dostal lékařský přístroj jako sponzorský dar nově nemůže odepisovat o sazba srážkové daně sjednocena sazba srážkové daně na 15 % (bylo 10 %, 15 %, 20 %) o odpočet daňové ztráty upraveny podmínky pro odpočet daňové ztráty 5

6 Nově lze podat žádost správci daně o závazné posouzení Editační povinnost správce daně by měla být rozšířena na základě žádosti podané daňovými subjekty a to ve vztahu k problematice: - technického zhodnocení či oprav majetku podle 32a odst.6 a 33 ( 33a) je možné podávat žádosti na posouzení zásahů dokončených, nedokončených i plánovaných - způsobu rozdělení nákladů neziskových organizací, které nelze přiřadit pouze zdanitelným příjmům ( 24a) - odčitatelnost výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje ( 34a) - poměr výdajů spojených s provozem nemovitosti používané fyzickou osobou zčásti k soukromým účelům ( 24b) Podání a vyřízení žádosti Všem žádostem o závazné posouzení je společné, že žádající poplatník musí zdůvodnit svůj navrhovaný postup a musí navrhnou správci daně znění výroku o závazném posouzení. Nová úprava závazného posouzení neobsahuje žádné lhůty, do kdy musí být žádost poplatníkem podána. Lhůty však nejsou stanoveny ani pro správce daně, do kdy musí rozhodnutí o závazném posouzení vydat. Při případné nečinnosti správce daně může poplatník čekající na vyřízení své žádosti o závazné posouzení využít ustanovení o ochraně před nečinností upravené v 34c zákona o správě daní a poplatků. Pokud se bude žádost týkat posouzení v oblasti uplatnění daňové ztráty nebo odčitatelné položky na výzkum a vývoj, je možné po vyřízení žádosti podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost a to na základě nově upraveného ustanovení 38p odst.1. 2) Zákon o rezervách Opravné položky k pohledávkám nad 200 tis. Kč Novinkou v zákonu o rezervách je úprava tvorby opravných položek k pohledávkám s hodnotou vyšší než 200 tis. Kč. Tyto zákonné opravné položky bude možné tvořit jen v případě, kdy bude u těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, kterého se poplatník řádně účastní. Pokud tato podmínka nebude splněna, není možné vytvářet žádné zákonné opravné položky. Touto změnou nejsou podle přechodného ustanovení dotčeny opravné položky vytvořené do konce roku Pro přehled je možné pohledávky pro účely tvorby opravných položek rozdělit: - pohledávky v úhrnné výši do 30 tis. Kč vůči jednomu věřiteli opravná položka jednorázově až 100%. Novela navíc umožní jejich tvorbu i v průběhu zdaňovacího období - individuální pohledávky do 200 tis. Kč: a) se zahájeným soudním či obdobným řízením opravné položky v závislosti na době uplynulé po splatnosti pohledávky ve výši % b) nevymáhané pohledávky opravná položka maximálně do 20%, pokud doba po splatnosti je delší než 6 měsíců - individuální pohledávky nad 200 tis. Kč : a) se zahájeným soudním či obdobným řízením opravné položky v závislosti na době uplynulé po splatnosti pohledávky ve výši % b) nevymáhané pohledávky: 1) s opravnými položkami ve výši 20% vytvořenými do konce roku ) bez možnosti tvorby opravných položek Upřesnění tvorby opravných položek podle 8c - umožňuje se tvorba opravných položek v průběhu zdaňovacího období - celková hodnota takto vzniklých opravných položek nesmí u téhož dlužníka za zdaňovací období přesáhnout částku Kč. 6

7 3) Sociální a zdravotní pojištění - viz dříve (vysvětleno při výpočtu mzdy) - u OSVČ výpočet stejný, pouze daňová neuznatelnost sociálního a zdravotního pojištění - sjednocuje se datum podání Přehledu o příjmech a výdajích a to na jeden měsíc ode dne, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání - změny u dávek nemocenského pojistění : Dávky nemocenského pojištění : a) nemocenská b) podpora při ošetřování člena rodiny (OČR) c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství d) peněžitá pomoc v mateřství Denní vyměřovací základ (DVZ) : Součet hrubých mezd za minulých 12 měsíců Kalendářní dny za minulých 12 měsíců Denní vyměřovací základ se zaokrouhlí na Kč nahoru. = denní vyměřovací základ (DVZ) Denní vyměřovací základ se upraví : Upravený základ pro dávky a) a b) DVZ je menší než Kč 550,- z něho 90 % DVZ je od Kč 550,- do Kč 790,- 495, % z částky nad Kč 550,- DVZ je větší než Kč 790,- částka Kč 639,- Upravený základ pro dávky c) a d) DVZ je menší než Kč 550,- celý DVZ je od Kč 550,- do Kč 790,- 550, % z částky nad Kč 550,- DVZ je větší než Kč 790,- 694,- a) Dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny: den NIC den 60 % z upraveného základu den 66 % z upraveného základu od 61. dne 72 % z upraveného základu b) Dávky při ošetřování člena rodiny za kalendářní dny: 60 % z upraveného základu, ale platí se hned od 1. dne. Zůstalo rozdělení na úplnou (max. 9 kalendářních dnů) a neúplnou rodinu (max. 16 kal. dnů). d) Dávky mateřství a peněžitá pomoc v mateřství 69 % z upraveného základu po dobu 28 týdnů (i samoživitelky) Od se očekává velká novela v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. 7

8 4) Daň z přidané hodnoty Změna snížené sazby daně Mění se snížená sazba daně z 5 % na 9 %, stávající základní sazba daně ve výši 19 % zůstává. Pro uplatnění nové sazby je rozhodný okamžik vzniku povinnosti ( 47 odst.1) Sazby daně u staveb pro sociální bydlení Za tyto stavby jsou považovány: a) byty pro sociální bydlení jsou byty, jejichž celková podlahová plocha včetně příslušenství a bez podílu na společných částech domu nepřesáhne 120m 2. Podlahová plocha se počítá jako součet podlahových ploch místnosti bytu a místností příslušenství bytu bez podílu na společných částech domu. b) Rodinné domy pro sociální bydlení jsou rodinné domy s celkovou podlahovou plochou všech místností nepřesáhne 350m 2 c) Bytovým domem pro sociální bydlení je bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení d) Další vyjmenovaná ubytovací zařízení v 48a odst.4 (internáty pro zdravotně postižené děti, dětské domovy pro děti do 3 let, domovy pro válečné veterány apod.) Snížené sazbě daně pak podléhá: a) stavební a montážní práce spojené s výstavbou těchto staveb pro sociální bydlení b) stavební a montážní práce spojené se změnou staveb, opravy a to jak staveb pro sociální bydlení tak i jiných staveb, které se mění na stavby pro sociální bydlení c) převod staveb pro sociální bydlení Na základě přechodného ustanovení u převodu bytového domu, rodinného domu nebo bytu nebo uvedených nedokončených staveb, u kterých dojde k právním účinkům vkladu do , se uplatní snížená sazba daně. Bydlení Sociální bydlení Opravy (do 2011) 9 % 9 % Technické zhodnocení (do 2011) 9 % 9 % Výstavba 19 % 9 % převod 19 % 9 % Skupinová registrace skupina jako plátce DPH - nová možnost (možné až ) Závazné posouzení sazby daně ( 47a) Jendou z nových možností podání žádosti o závazné posouzení je zařazení zdanitelného plnění do základní či snížené sazby daně. Tuto žádost může podat jak poskytovatel, tak i příjemce plnění a to vždy v jedné žádosti pouze jednu položku. Závazné posouzení je omezeno výlučně na uplatnění sazby daně, není možné podávat žádost o závazné posouzení na plnění, u kterých plátce váhá, zda je zdanitelné či od daně osvobozené. 8

9 5) Daň dědická a darovací Osvobození od daně dědické a darovací Rozšiřuje se osvobození od daně dědické o II.skupinu poplatníků. Podobně dochází k osvobození od daně darovací u I.a II.skupiny poplatníků. 6) Daň z nemovitostí Na základě rozhodnutí obce v závazné vyhlášce mohou být od daně osvobozeny následující pozemky: a) orná půda b) chmelnice, vinice, ovocné sady c) trvalé travní porosty Tato změna bude poprvé uplatněna ve zdaňovacím období Dále se zavádí pro obce možnost stanovit místní koeficient 2 až 5, kterým se bude násobit celková daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí v daném katastrálním území. 7) Zákon o účetnictví Zvyšuje se limit pro povinnost vést účetnictví a to ze stávající výše obratu 15 mil. Kč na 25 mil. Kč ( 1 odst.2 písm.e). Ke zvýšení limitu se vztahuje velmi důležité přechodné ustanovení: Pokud se FO staly účetními jednotkami podle ustanovení platného do konce roku 2007 a pokud jejich obrat v kalendářním roce 2006 nepřesáhl částku 25 mil. Kč, pak: a) se na ně nevztahuje povinnost ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jsoucích účetních období (mohou tedy ukončit vedení účetnictví dříve než po uplynutí této lhůty) b) pokud tyto účetní jednotky dosud neotevřely účetní knihy, pak se na ně tato povinnost již nevztahuje. 8) Ekologické daně Do zákona o stabilizaci veřejných financí se dostaly i nové daně tzv. ekologické (pozor zatím nemají svůj vlastní zákon) - daň ze zemního plynu a některých dalších plynu - daň z pevných paliv - daň z elektřiny 9) Ostatní související zákony Ruší se zákon o registračních pokladnách zákon č. 215\2005 Sb., ve znění dalších novelizací. Zákon o správních poplatcích Zavádí nové poplatky za závazné posouzení ve výši Kč a to ve všech případech závazného posouzení s výjimkou závazného posouzení podle 38na zákona o daních z příjmů. 9

10 10

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008

ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008 Lada Hiclová LEDEN 2008 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602 00 tel., fax: 545175887 e mail:

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

2.3 Změny ZDP od 1. 1. 2008

2.3 Změny ZDP od 1. 1. 2008 DANĚ SPRÁVNĚ A S JISTOTOU část 2 2.3 Zmûny ZDP od 1. 1. 2008 str. 1 2.3 Změny ZDP od 1. 1. 2008 Ing. Pavel Bûhounek Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (ZoSVR), dochází s účinností

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více