Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :"

Transkript

1 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá mzda = hrubá mzda * 1,35 (nebo-li hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené firmou) Např. Hrubá mzda je Kč ,-, takže superhrubá mzda je * 1,35 = ,75 tj ,- Starý výpočet : Zúčtovací a výplatní listina za prosinec 2007 Bez dětí Se 2 dětmi S velkým příjmem Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Základ daně Zaokrouhleno Záloha na daň Sleva na dani dle 35 ba Záloha po slevě dle 35 ba Daňové zvýhodnění dle 35 c Sleva na dani dle 35 c Daňový bonus Záloha po slevách Čistá mzda Nový výpočet : Zúčtovací a výplatní listina za prosinec 2008 Bez dětí Se 2 dětmi Velký S velkým příjmem * příjem Hrubá mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Superhrubá mzda Zaokrouhleno Záloha na daň Sleva na dani dle 35 ba Záloha po slevě dle 35 ba Daňové zvýhodnění dle 35 c Sleva na dani dle 35 c Daňový bonus Záloha po slevách Čistá mzda * pokud v předchozích měsících byl již překročen limit vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění (tento limit je pro rok 2008 stanoven na ,- Kč ročně) Výpočet čisté mzdy i účtování mezd je stejné. Čistá mzda = HM SP ZP záloha na daň z příjmů FO po slevách (popř. + daňový bonus) Kdy nebude základem daně superhrubá mzda : a) u příjmů, které pojistnému vůbec nepodléhají (dohoda o provedení práce) b) u příjmů, které pojistnému nepodléhají, protože přesahují strop pro placení pojistného 1

2 6 (1) c Odměny členů statutárních orgánů Odměny členů statutárních orgánů jsou stále daňově neuznatelné (účet 523) Nově se z těchto odměn platí zdravotní pojištění (to je uznatelné) Výpočet superhrubé mzdy = odměna * 1,09 7 Příjmy z podnikání ( podnikatel FO = OSVČ, FO společník v. o. s. apod.) - Ruší se daňová uznatelnost SP a ZP podnikatele fyzické osoby - Sociální a zdravotní pojištění zaplacené za společníka v. o. s. fyzickou osobu účetní jednotkou je také daňově neuznatelné - Pokud si společník v. o. s. platí sociální a zdravotní pojištění sám, nemůže si ho také v daňovém přiznání uplatnit - Totéž platí i pro komplementáře komanditní společnosti - Ruší se minimální základ daně u příjmů z podnikání - Nedochází ke změně u spolupracující osoby - Nedochází ke změně výše paušálních výdajů Sazba daně - zrušena daňová pásma, zavádí se jednotná sazba 15 % ( v roce ,5%) - základem daně je superhrubý daňový základ (superhrubá mzda) - zrušeno společné zdanění manželů Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : - na poplatníka (nově i pro důchodce) Kč ,- Kč 2 070,- - na vyživovaného manžela Kč ,- nelze upl. - na poživatele částečného invalidního důchodu Kč 2 520,- Kč 210,- - na poživatele plného invalidního důchodu Kč 5 040,- Kč 420,- - na držitele průkazu ZTP/P Kč ,- Kč 1 345,- - na studenta Kč 4 020,- Kč 335,- - daňové zvýhodnění na dítě Kč ,- Kč 890,- Maximálně dosažitelný daňový bonus na děti Kč ,- Kč 4 350,- (v roce 2009 se tyto slevy sníží) b) Daň z příjmů právnických osob - pro rok 2008 sazba daně 21 % (v roce 2007 je 24 %) - v roce 2009 bude sazba 20 %, v roce % - zásadní změna pro účetní jednotky účtující v hospodářském roce sazba daně se přiřazuje pro první den zdaňovacího období (dosud bylo pro poslední den) c) Společná ustanovení o daňová uznatelnost a neuznatelnost nákladů ( 24, 25) - zvýšení základu daně o neuhrazené závazky Základ daně musí být navýšen o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka ( 23 odst.3 písm.a) bod 12), pokud: - od splatnosti závazku uplynulo 36 měsíců, nebo - se promlčel, nebo - zanikl jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností, dohodou o narovnání, pokud o tom nebylo účtováno do výnosů. 2

3 Toto pravidlo se nevztahuje na: - závazky dlužníka, který je v úpadku (na toho kdo je v úpadku, tj. jsem úpadce) - závazky z titulu cenných papírů a investičních instrumentů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů, půjček, ručení, záloh a smluvních sankcí, - závazky, které jsou daňově účinným nákladem jen při zaplacení - závazky, které při svém vzniku neznamenaly vznik daňově účinného nákladu, - závazky, o které se vede správní, soudní či rozhodčí řízení. Za závazky se pro tyto účely nepovažují dohadné položky a rezervy. Ustanovení o zvyšování základu daně o neuhrazené závazky nemá žádné přechodné ustanovení, bude tedy podle těchto pravidel nutné postupovat již ke konci zdaňovacího období, které začalo v roce 2008 a to i u závazků, které vznikly před datem účinnosti novely zákona. Toto ustanovení nemá žádnou vazbu na účetnictví závazky po splatnosti déle než 36 měsíců či promlčené závazky nejsou závazky zaniklými, proto se v účetnictví ponechávají budu zkoumat, zda mám závazky, které jsou po splatnosti déle než 36 měsíců Pokud ano tak buď zaplatím (do ) a nemusím danit nebo mimoúčetně zdaním v daňovém přiznání Pokud je zaplatím později (např. v roce 2009), upravím si příští rok daňové přiznání obráceně (ve svůj prospěch) Dobrá zpráva : danit se budou pouze jednou (ne každý rok) - osobní automobil zrušení limitu pro vstupní cenu pro odepisování (limit Kč ,-), týká se až aut zařazených do užívání v roce finanční leasing uvedené změny platí jen pro podnikatele (fyzická osoba občan dále postaru) Tato oblast je provázena velkým množstvím změn, pro které je společné, že budou aplikovány až na smlouvy uzavřené počínaje Smlouvy o finančním leasingu uzavřené do konce roku 2007 budou dobíhat podle dřívějších platných pravidel (včetně limitů na splátky osobních automobilů). Nově uzavřené smlouvy budou podléhat těmto pravidlům: - omezuje se uznatelnost nájemného finančního leasingu a to ve výši finančních nákladů u finančního pronájmu. Výše finančních nákladů se stanoví jako 1% z úhrnu nájemného. Zároveň je však stanovena hranice finančních nákladů ve výši nepřevyšující 1 mil.kč, na kterou se omezení daňové uznatelnosti nezvtahuje. Toto omezení se vztahuje na splátky ze smluv uzavřených počínaje Leasing uzavřený po platí, že 1% z 518 je daňově uznatelné, pokud je menší než Kč ,- (nesčítá se s jinými finančními náklady, tato hranice platí pouze pro leasing), tzn. že daňovou znatelnost budou řešit firmy, které mají leasingové splátky ve výši cca ,- Kč - prodlužuje se minimální doba trvání finančního leasingu a to: a) u movitého majetku na dobu odpisování podle zákona o daních z příjmů (takže např. stroj zařazený ve 2. odp. skupině doba leasingu 5 let) b) u nemovitostí na dobu 30 let - daňově účinné náklady na likvidaci zásob Novinkou je daňová účinnost nákladů vzniklých z likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. Podmínkou znatelnosti nákladu na likvidaci všech zásob je vypracování protokolu k prokázání likvidace, kde bude uveden: - důvod a způsob provedení likvidace, čas a místo provedení, specifikace předmětů - způsob naložení s likvidovanými předměty - pracovník odpovědný pro provedení likvidace 3

4 Důvod : neprodejné, zkažené, náhradní díly do stroje, který nemám - prokázat Způsob : nepodceňovat na tom stojí uznatelnost dokázat odvoz, sběrné suroviny, sběrný dvůr (nelze darovat bezdomovcům pak jde opravdu o dar) Likvidované zásoby nepodléhají DPH na výstupu (nedodaňují se DPH) V případě likvidace potravinářských výrobků, léků a léčiv je možné hodnotu likvidovaných zásob uznat pouze v případě, kdy: - doba použitelnosti prošla a nelze je dále uvádět do oběhu a - bude zpracován výše uvedený protokol k prokázání likvidace Stejně jako v minulosti, i nadále budou daňově uznatelné náklady na provedení likvidace neprodejných či neupotřebitelných zásob. - sociální a zdravotní pojištění osob daněných dle 7 už bylo zmíněno v 7 - oblast zaměstnaneckých benefitů pohled vždy ze 3 hledisek : A) z hlediska firmy daňově neuznatelné či uznatelné (ZoDzP) B) z hlediska zaměstnance zahrnuje se do základu daně nebo ne C) z hlediska firmy i zaměstnance zahrnuje se do vyměřovacího základu pro poj. Porovnání z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele Benefit Zaměstnanec ( 6) Zaměstnavatel ( 24,25) Nad hodnotu Kč 3 500,- Celý příspěvek je daňově uznatelný pokud (měsíčně) zaměstnanec je odpovídajícim způsobem sjednán bude danit Přechodné ubytování hrazené zaměstnavatelem Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění zaměstnance Svoz zaměstnanců do práce Výdaje na vzdělávání zaměstnanců Nad hodnotu Kč ,- ročně bude zaměstnanec danit Zaměstnanec vždy daní (cenou obvyklou) - udržování kvalifikace nedaní - zvyšování kvalifikace daní Celý příspěvek daňově uznatelný není limit Daňově uznatelný vždy mezi daňově účinné náklady novela řadí provoz vlastních vzdělávacích zařízení, výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací s výjimkou nákladů na zvyšování kvalifikace zaměstnanců ( 24 odst.2 písm.j bod 3) Výdaje na nealkoholické nápoje Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců nedaní neuznatelnost nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti a to i za předpokladu sjednání podle 24 odst.2 písm.j) bod 5 ( 25 odst.1 písm.zn). Omezení se nevztahuje na ochranné nápoje a pitnou vodu, což jsou náklady daňově účinné Co je nad limit - dodaňuje Limit daňové uznatelnosti : 55 % ceny hlavního jídla maximálně do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance 4

5 - omezení uznatelnosti finančních nákladů Pravidlo nízké kapitalizace doznává dvojí změny: - vztahuje se na finanční náklady z úvěrů, půjček s výjimkou: a) těch, jejichž finanční náklady jsou součástí vstupní ceny majetku a dále b) prokazatelně bezúročných půjček. - dosavadní jeden test je nahrazen pěti testy (viz zákon o dani z příjmů 25 w) Finanční náklady zahrnují nejen úroky z úvěrů a půjček, ale i související náklady včetně nákladů na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, poplatek za znalecký posudek, platím za ručení cizímu subjektu, poplatek za vedení úvěrového účtu (ale nepatří tam kursové rozdíly) Daňová uznatelnost finančních nákladů se bude posuzovat podle pěti testů, přičemž každý z testů se bude posuzovat samostatně a pro uznatelnost finančních nákladů bude třeba splnit všech pět testů. Stále platí, že pokud finanční náklad (úrok z půjčky ) není zaplacen, je daňově neuznatelný Níže uvedená pravidla se nevztahují na: - fyzické osoby - neziskové organizace - burzu cenných papírů - finanční náklady, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období uvedené v 38m nepřevýší Kč, pokud věřitel není osobou spojenou s dlužníkem nebo pokud úvěr nezajišťuje osoba spojená s dlužníkem. Tato osoba tedy neprovádí testy 1-4. Pokud by finanční náklady přesáhly tento limit, testují se všemi testy v plné výši bez možnosti uplatnit daňově účinnou část ve výši Kč. Důležitá přechodná ustanovení k nízké kapitalizaci Nová pravidla budou uplatněna na finanční náklady z úvěrů půjček uzavřených počínaje a na finanční náklady z úvěrů a půjček vzniklých na základě dodatků ke smlouvám uzavřeným do konce roku Na finanční náklady ze smluv sjednaných do konce roku 2007 se tato pravidla budou vztahovat ve zdaňovacím období, které započne v roce o změny v hmotném a nehmotném majetku - zrušení odpisové skupiny 1a (majetek zařazený do této skupiny přesunut do 2. odpisové skupiny) - nepřerušitelnost časových odpisů (odpisy šablon, forem speciální odepisování ) - z daňového odepisování je vyloučen majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od této daně osvobozeno (soukromý lékař dostal lékařský přístroj jako sponzorský dar nově nemůže odepisovat o sazba srážkové daně sjednocena sazba srážkové daně na 15 % (bylo 10 %, 15 %, 20 %) o odpočet daňové ztráty upraveny podmínky pro odpočet daňové ztráty 5

6 Nově lze podat žádost správci daně o závazné posouzení Editační povinnost správce daně by měla být rozšířena na základě žádosti podané daňovými subjekty a to ve vztahu k problematice: - technického zhodnocení či oprav majetku podle 32a odst.6 a 33 ( 33a) je možné podávat žádosti na posouzení zásahů dokončených, nedokončených i plánovaných - způsobu rozdělení nákladů neziskových organizací, které nelze přiřadit pouze zdanitelným příjmům ( 24a) - odčitatelnost výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje ( 34a) - poměr výdajů spojených s provozem nemovitosti používané fyzickou osobou zčásti k soukromým účelům ( 24b) Podání a vyřízení žádosti Všem žádostem o závazné posouzení je společné, že žádající poplatník musí zdůvodnit svůj navrhovaný postup a musí navrhnou správci daně znění výroku o závazném posouzení. Nová úprava závazného posouzení neobsahuje žádné lhůty, do kdy musí být žádost poplatníkem podána. Lhůty však nejsou stanoveny ani pro správce daně, do kdy musí rozhodnutí o závazném posouzení vydat. Při případné nečinnosti správce daně může poplatník čekající na vyřízení své žádosti o závazné posouzení využít ustanovení o ochraně před nečinností upravené v 34c zákona o správě daní a poplatků. Pokud se bude žádost týkat posouzení v oblasti uplatnění daňové ztráty nebo odčitatelné položky na výzkum a vývoj, je možné po vyřízení žádosti podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost a to na základě nově upraveného ustanovení 38p odst.1. 2) Zákon o rezervách Opravné položky k pohledávkám nad 200 tis. Kč Novinkou v zákonu o rezervách je úprava tvorby opravných položek k pohledávkám s hodnotou vyšší než 200 tis. Kč. Tyto zákonné opravné položky bude možné tvořit jen v případě, kdy bude u těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, kterého se poplatník řádně účastní. Pokud tato podmínka nebude splněna, není možné vytvářet žádné zákonné opravné položky. Touto změnou nejsou podle přechodného ustanovení dotčeny opravné položky vytvořené do konce roku Pro přehled je možné pohledávky pro účely tvorby opravných položek rozdělit: - pohledávky v úhrnné výši do 30 tis. Kč vůči jednomu věřiteli opravná položka jednorázově až 100%. Novela navíc umožní jejich tvorbu i v průběhu zdaňovacího období - individuální pohledávky do 200 tis. Kč: a) se zahájeným soudním či obdobným řízením opravné položky v závislosti na době uplynulé po splatnosti pohledávky ve výši % b) nevymáhané pohledávky opravná položka maximálně do 20%, pokud doba po splatnosti je delší než 6 měsíců - individuální pohledávky nad 200 tis. Kč : a) se zahájeným soudním či obdobným řízením opravné položky v závislosti na době uplynulé po splatnosti pohledávky ve výši % b) nevymáhané pohledávky: 1) s opravnými položkami ve výši 20% vytvořenými do konce roku ) bez možnosti tvorby opravných položek Upřesnění tvorby opravných položek podle 8c - umožňuje se tvorba opravných položek v průběhu zdaňovacího období - celková hodnota takto vzniklých opravných položek nesmí u téhož dlužníka za zdaňovací období přesáhnout částku Kč. 6

7 3) Sociální a zdravotní pojištění - viz dříve (vysvětleno při výpočtu mzdy) - u OSVČ výpočet stejný, pouze daňová neuznatelnost sociálního a zdravotního pojištění - sjednocuje se datum podání Přehledu o příjmech a výdajích a to na jeden měsíc ode dne, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání - změny u dávek nemocenského pojistění : Dávky nemocenského pojištění : a) nemocenská b) podpora při ošetřování člena rodiny (OČR) c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství d) peněžitá pomoc v mateřství Denní vyměřovací základ (DVZ) : Součet hrubých mezd za minulých 12 měsíců Kalendářní dny za minulých 12 měsíců Denní vyměřovací základ se zaokrouhlí na Kč nahoru. = denní vyměřovací základ (DVZ) Denní vyměřovací základ se upraví : Upravený základ pro dávky a) a b) DVZ je menší než Kč 550,- z něho 90 % DVZ je od Kč 550,- do Kč 790,- 495, % z částky nad Kč 550,- DVZ je větší než Kč 790,- částka Kč 639,- Upravený základ pro dávky c) a d) DVZ je menší než Kč 550,- celý DVZ je od Kč 550,- do Kč 790,- 550, % z částky nad Kč 550,- DVZ je větší než Kč 790,- 694,- a) Dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny: den NIC den 60 % z upraveného základu den 66 % z upraveného základu od 61. dne 72 % z upraveného základu b) Dávky při ošetřování člena rodiny za kalendářní dny: 60 % z upraveného základu, ale platí se hned od 1. dne. Zůstalo rozdělení na úplnou (max. 9 kalendářních dnů) a neúplnou rodinu (max. 16 kal. dnů). d) Dávky mateřství a peněžitá pomoc v mateřství 69 % z upraveného základu po dobu 28 týdnů (i samoživitelky) Od se očekává velká novela v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. 7

8 4) Daň z přidané hodnoty Změna snížené sazby daně Mění se snížená sazba daně z 5 % na 9 %, stávající základní sazba daně ve výši 19 % zůstává. Pro uplatnění nové sazby je rozhodný okamžik vzniku povinnosti ( 47 odst.1) Sazby daně u staveb pro sociální bydlení Za tyto stavby jsou považovány: a) byty pro sociální bydlení jsou byty, jejichž celková podlahová plocha včetně příslušenství a bez podílu na společných částech domu nepřesáhne 120m 2. Podlahová plocha se počítá jako součet podlahových ploch místnosti bytu a místností příslušenství bytu bez podílu na společných částech domu. b) Rodinné domy pro sociální bydlení jsou rodinné domy s celkovou podlahovou plochou všech místností nepřesáhne 350m 2 c) Bytovým domem pro sociální bydlení je bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení d) Další vyjmenovaná ubytovací zařízení v 48a odst.4 (internáty pro zdravotně postižené děti, dětské domovy pro děti do 3 let, domovy pro válečné veterány apod.) Snížené sazbě daně pak podléhá: a) stavební a montážní práce spojené s výstavbou těchto staveb pro sociální bydlení b) stavební a montážní práce spojené se změnou staveb, opravy a to jak staveb pro sociální bydlení tak i jiných staveb, které se mění na stavby pro sociální bydlení c) převod staveb pro sociální bydlení Na základě přechodného ustanovení u převodu bytového domu, rodinného domu nebo bytu nebo uvedených nedokončených staveb, u kterých dojde k právním účinkům vkladu do , se uplatní snížená sazba daně. Bydlení Sociální bydlení Opravy (do 2011) 9 % 9 % Technické zhodnocení (do 2011) 9 % 9 % Výstavba 19 % 9 % převod 19 % 9 % Skupinová registrace skupina jako plátce DPH - nová možnost (možné až ) Závazné posouzení sazby daně ( 47a) Jendou z nových možností podání žádosti o závazné posouzení je zařazení zdanitelného plnění do základní či snížené sazby daně. Tuto žádost může podat jak poskytovatel, tak i příjemce plnění a to vždy v jedné žádosti pouze jednu položku. Závazné posouzení je omezeno výlučně na uplatnění sazby daně, není možné podávat žádost o závazné posouzení na plnění, u kterých plátce váhá, zda je zdanitelné či od daně osvobozené. 8

9 5) Daň dědická a darovací Osvobození od daně dědické a darovací Rozšiřuje se osvobození od daně dědické o II.skupinu poplatníků. Podobně dochází k osvobození od daně darovací u I.a II.skupiny poplatníků. 6) Daň z nemovitostí Na základě rozhodnutí obce v závazné vyhlášce mohou být od daně osvobozeny následující pozemky: a) orná půda b) chmelnice, vinice, ovocné sady c) trvalé travní porosty Tato změna bude poprvé uplatněna ve zdaňovacím období Dále se zavádí pro obce možnost stanovit místní koeficient 2 až 5, kterým se bude násobit celková daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí v daném katastrálním území. 7) Zákon o účetnictví Zvyšuje se limit pro povinnost vést účetnictví a to ze stávající výše obratu 15 mil. Kč na 25 mil. Kč ( 1 odst.2 písm.e). Ke zvýšení limitu se vztahuje velmi důležité přechodné ustanovení: Pokud se FO staly účetními jednotkami podle ustanovení platného do konce roku 2007 a pokud jejich obrat v kalendářním roce 2006 nepřesáhl částku 25 mil. Kč, pak: a) se na ně nevztahuje povinnost ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jsoucích účetních období (mohou tedy ukončit vedení účetnictví dříve než po uplynutí této lhůty) b) pokud tyto účetní jednotky dosud neotevřely účetní knihy, pak se na ně tato povinnost již nevztahuje. 8) Ekologické daně Do zákona o stabilizaci veřejných financí se dostaly i nové daně tzv. ekologické (pozor zatím nemají svůj vlastní zákon) - daň ze zemního plynu a některých dalších plynu - daň z pevných paliv - daň z elektřiny 9) Ostatní související zákony Ruší se zákon o registračních pokladnách zákon č. 215\2005 Sb., ve znění dalších novelizací. Zákon o správních poplatcích Zavádí nové poplatky za závazné posouzení ve výši Kč a to ve všech případech závazného posouzení s výjimkou závazného posouzení podle 38na zákona o daních z příjmů. 9

10 10

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více