JSME VOLIČI, NEBO OVCE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSME VOLIČI, NEBO OVCE?"

Transkript

1 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. ČERVENCE 2010, DATUM VYDÁNÍ: 9. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Buďme chytré odbory! Ale jak na to? str. 2 Poděkování z Brna (Nadstandardní odstupné v IG Watteeuw) str. 2 Poptávka po kovácích na Slovensku - str. 3 Slovenský trh práce zažívá přetlak mladých str. 3 Všichni jsou už v Mexiku - str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání Fotoreportáž z Mladé Boleslavi Krásnou dovolenou a příjemné letní dny přejí redakce a redakční rada časopisu Kovák. Příští číslo má uzávěrku a vyjde s datem Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor JAN ŠVEC, předseda redakční rady Předseda ZO OS KOVO Škoda Auto Mladá Boleslav Jaroslav Povšík (s mikrofonem uprostřed) spolu se zaměstnanci odborů a členy podnikové rady při setkání s redakční radou Kováka JSME VOLIČI, NEBO OVCE? Zamýšlí se předseda odborů ve Škodě Auto Jaroslav Povšík Houby vopálený - vočouzený jsme! U našeho hotelu řádily lesní požáry Redakční rada ve Škodě Auto Vážíme si časopisu Kovák, prohlásil předseda ZO OS KOVO Škoda Auto Mladá Boleslav Jaroslav Povšík 29. června na setkání redakční rady Kováka s představiteli odborů KOVO v této automobilce (se zaměstnanci ZO OS KOVO a některými členy podnikové rady). Z diskuse vyplynulo, že si čtenáři Kováka ve Škodě Auto cení právních i dalších poraden, pozitivně hodnotí články z oblasti daní a hospodaření základních organizací, v posledních číslech je zaujal přehled zdravotní péče v zahraničí. Se zájmem čtou rozhovory s předsedy základních organizací, protože díky tomu lidé vědí, jaké jsou problémy jinde. Škodováky by zajímalo také víc informací o problémových závodech, kterých je v poslední době hodně. Přáli by si více aktuálních ožehavých témat. Jako poučné vnímají články z historie kovoprůmyslu. Je zajímavé vědět, jací byli naši předchůdci před 100, 200 lety, podotkl J. Povšík. Čtenáři ze Škody Auto by uvítali také kuchařské recepty, jak se objevovaly v Kováku (Pokračování na str. 4) Málokdo má dnes odborařinu v srdci, povzdechl si předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Škoda Auto Jaroslav Povšík v exkluzivním rozhovoru pro Kovák. Rozebírá v něm mj., co plyne z povolební situace v ČR pro odbory. Ženy ve Škodě Auto vynikají šikovností Prezident Václav Klaus právě jmenoval novým premiérem šéfa ODS Petra Nečase. V médiích se objevují informace, jaká bude politika nové vlády v oblasti zákoníku práce, důchodové reformy, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, daní. Jak jsou odbory na novou situaci podle vás připraveny a jak by měly postupovat? Čekal jsem lepší výsledek sociální demokracie ve volbách. Málokdo z mých přátel věřil, že se podaří sestavit tak pohodlně pravicovou vládu s pomocí nově vytvořených stran. Spíš jsem počítal, že vznikne víc povolebních možností, především pro nějakou středolevou koalici, třeba i s tichým souhlasem KSČM. Je mi hrozně líto, že se prosadil ten matematický model, který někdo vypočetl, aby pravice mohla sestavit to nejagresívnější, co zde kdy bylo. ODS je totálně zlobbovaná, její současné očišťování je pokus spíše pro veřejnost, na dojem. Tato strana je totiž závislá na bohatých sponzorech. Věci veřejné jsou zase jasný marketingový projekt se záměrem proniknout do všech částí státní správy v zemi. Pan Kalousek je ten největší dinosaurus a člověk napojený na lobby skupiny, který usiluje už dlouhou dobu za každou cenu pro- (Pokračování na str. 4) 1

2 2 KOVÁK číslo července 2010 BUĎME CHYTRÉ ODBORY! ALE JAK NA TO? Diskusní příspěvek k jihlavské výzvě předsedy svazu Časopis Kovák (číslo 23) pod titulkem Buďme chytré odbory informoval o diskusi, která proběhla na Radě OS KOVO v Jihlavě. K některým výrokům se ještě dovoluji vrátit. Na začátku byla výzva předsedy OS KOVO, aby se naše odbory zbavily nálepky sociálně demokratických odborů a staly se odbory chytrými. Z toho dále odvíjel kolega Středula úvahu, že chytré a moudré odbory se nemusí bát ani pravicové vlády, a místopředseda ČMKOS Václav Pícl dodal, že cesta k chytrým odborům povede díky novému vedení konfederace. Co se nyní změní? Přestože jsem nad tímto sdělením přemýšlel, příliš jsem jeho významu neporozuměl. Byly snad naše odbory do nynějška hloupé? A pokud byly, v čem se jejich hloupost projevovala a co se tedy nyní změní, abychom byli znič ehonic moudří a chytří? Jestliže porovnáme zájmy odborů s deklarovanými prioritami jednotlivých politických stran, nalezneme bezpochyby nejvíce styčných bodů právě v sociálně demokratické politice. Je na tom snad něco špatného nebo dokonce hloupého? Bylo v zájmu odborů, aby se návrhy zákonů schvalovaly hlasy sociálních demokratů a případně komunistů v takové podobě, která nám vyhovovala? Je na tom něco hloupého? A že pravicovým stranám a nezávislému tisku vlastněnému pány Bakaly a jinými se to nelíbí, reaguje tak, jak reaguje, a snaží se masírovat lidi tvrzením, že odbory jsou vlastně převlečená sociální demokracie? S tím nic nenaděláme a ani nechtějme dělat. Je to zbytečné. Vůbec nic na tom nezmění ani nucení kandidátů do vedoucích odborových funkcí, aby pozastavili svá členství v politických stranách. To neučiní odbory nadstranickými, ale pokryteckými. Josef Středula na Radě také prohlásil, že nepotřebujeme být ideologičtí. S tím snad lze částečně souhlasit. Pokud si však definujeme ideologii jako soustavu názorů a idejí, potom snaha odborů ovlivňovat a formovat názory právní či mravní vede zároveň ke spoluformování určité pro odbory přijatelné ideologie. Budeme kličkovat? S čím se však nemohu ztotožnit, je tvrzení, že pokud budou odbory chytré a moudré, nemusíme se bát ani pravicové vlády. Zkušenost nám přece říká, že zájmy pravicových vlád se dostávají do přijatelné rovnováhy se zájmy odborů jen obtížně, ba spíše vůbec. Signalizované kroky momentálně vznikající vládní koalice v oblasti pracovněprávní, důchodové, sociální to jenom potvrzují. Můžeme být chytří a moudří sebevíce a nic se na této premise, od které se následně odvíjí vše ostatní, nezmění. Výzva, že musíme být chytří, by mohla také svádět k výkladu, že máme být typicky česky vyčuraní, kličkovat a přesvědčit nastupující vládní garnituru, že ty sociálně demokratické odbory byly ty minulé (štěchovské), my už jsme ti noví a moudří. A proč taky ne, vždyť soc. dem. pro nás nejspíš nebude v nejbližším období nijak užitečná, a pokud by se na tom mělo něco změnit, zachováme se zase chytře. To však nejspíš neměl kovácký předseda na mysli, a pokud ano, mám za to, že s dostatečným mandátem, který vznikající vláda od voličů obdržela, nebude mít ani zájem se s odbory příliš domlouvat a párat. Na Radě OS KVO v Jihlavě byla živá debata o chytrých odborech Jak nekompromisní? V té souvislosti bych chtěl být u toho, až bude nová místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová naplňovat své ubezpečení, které dala na Radě, když řekla, že při jednáních bude vedení ČMKOS nekompromisní. O co bude svůj nekompromisní postoj opírat, však nesdělila. Jestli bude vedení ČMKOS při jednáních se zástupci pravicové vlády používat pro podporu svých argumentů hrozbu případného organizování demonstrací, protestních a podobných akcí, bude nejspíše strašit slepými náboji. Buďme schopni a ochotni si přiznat, jaký vzkaz dali občané republiky v těchto volbách. Existovala přímo ukázková možnost, jak si zaměstnanci mohli zajistit takovou vládu a zákonodárce, kteří by jim naslouchali. Jak s touto šancí lidé naložili? Dali hlasy těm, kteří na rovinu říkali, že po volbách budou postupovat tvrdě a nekompromisně a budou nemilosrdně osekávat sociální systém. Přesto je pod nadšenými hesly o nutnosti šetření, škrtů a bolavých opatření volili i lidé práce. Také poskytli výrazný mandát straně, která nastrčila dopředu populárního Johna, naslibovala všechno možné, ba spíše nemožné, a dnes postupně dělá kompromisy a vysvětluje, proč vše ne- půjde tak, jak říkala. Přesto místopředsedkyně školských odborů přiznala, že mnoho učitelů volilo pana Johna za slib okamžitého zvýšení platů o pět tisíc korun. Nedovedu si v této souvislosti přestavit, že bych se měl v dohledné době postavit před své odboráře a přesvědčovat je o nutnosti zúčastnit se jakékoli protestní akce namířené proti krokům vlády. Není přece logické protestovat proti něčemu, co si většina před nedávnem svobodně zvolila. Můžeme se plácat po ramenou a ujišťovat se o své síle. Pravdou ale zůstává, že pravidla hry určují zákony, zákony tvoří zákonodárci a odbory jako občanské sdružení jsou zájmová skupina, která může ovlivňovat normotvorbu pouze a jen skrze poslance. V této souvislosti naprosto chápu údiv předsedy mladoboleslavské Škodovky kolegy Jaroslava Povšíka, který nerozuměl odklonu od dříve prosazovaného názoru, že aktivní přítomnost odborářů v politice je pro odbory výhodou. Nadstranickost ano, ne apolitičnost Já jsem hluboce přesvědčen, že to výhodou je a čím více odborářů (skutečných odborářů) se prosadí do politických funkcí, tím více možností ovlivňovat rozhodovací proces budeme mít. Naprosto nesouhlasím s názorem kolegy Jana Švece z českobudějovické firmy Groz- Beckert, kterého si jinak velmi vážím, že politika do odborů nepatří. Politika chápaná jako snaha o úpravu vztahů a poměrů ve společnosti jde s každým člověkem celý život a prolíná se vším, aniž si to mnohokrát uvědomujeme. Souhlasím, že odbory by měly být nadstranické, nemohou být však nikdy apolitické. Pokud bychom trvali na odborech skutečně striktně apolitických, zbylo by jim zase jen to rozdělování kolekcí a rekreací. Spíše by ale nebyly vůbec. Myslím, že přiznat si pravdu někdy i nepříjemnou je lepší než používat floskule a prázdné fráze, a ty podle mě na poslední Radě občas zaznívaly. Pokud si to uvědomíme, budeme chytří a moudří, jak si to přeje Josef Středula. VÁCLAV POTUŽNÍK, předseda ZO OS KOVO Hodonín (mezititulky redakce) PODĚKOVÁNÍ Z BRNA Nadstandardní odstupné v IG Watteeuww Výbor základní organizace jménem svým a jménem zaměstnanců IG Watteeuw ČR, s. r. o., tímto dopisem vyjadřuje poděkování panu Jaromíru Machalovi a zvláště paní JUDr. Věře Balážové za obrovský přínos při vyjednávání o výši odstupného. Dále děkujeme panu Josefu Středulovi za zájem o průběh vyjednávání a nabídnutou pomoc. Díky pomoci všech zainteresovaných se podařilo vyjednat nadstandardní výši odstupného: 7 průměrných platů základního odstupného a maximální odstupné 13,5 měsíce. Platnost dodatku kolektivní smlouvy je do konce roku Doufáme, že v budoucnosti již nebude nutné nic podobného řešit. ZLATOMÍR VYHŇÁK, ZO OS KOVO IG WATTEUW, Brno

3 V mexické továrně severoamerické automobilky General Motors v Saltillu je průměrná hodinová mzda pouhé čtyři dolary, zatímco v závodech téže firmy či Fordu ve Spojených státech činí i s benefity mezi 50 až 55 dolary. Na tento propastný mzdový rozdíl, který láká zahraniční společnosti k přesunu výroby do Mexika, upozornil slovenský internetový list etrend s odvoláním na konzultační firmu DesRosiers Automotive Consulting. Přesun výroby automobilů do Mexika postupně uskutečňují všichni významní producenti. Tak GM od roku 2007 v Mexiku investovala již více než 3,6 miliardy dolarů, investice do nových kapacit zvyšují i Volkswagen a Ford. Mexiko je podle většiny odborníků považováno za ideální most mezi investory z USA, Kanady a Latinské Ameriky, neboť je součástí Severoamerického pásma volného obchodu (NAFTA), jehož členy jsou i USA a Kanada. Nižší mzdové náklady umožní zejména automobilkám GM, Ford a Chrysler Group vyrábět s vyšším ziskem i menší modely. Podle názoru prezidenta Des- Rosiers AC Dennise DesRosiers bude Mexiko získavat novou výrobu i na úkor severoamerických závodů a jeho podíl na produkci automobilů v celé zóně volného obchodu v příští dekádě stoupne z dosavadních 12 procent z let přibližně na jednu pětinu. Zároveň se podíl USA sníží o sedm na 65 procent a podíl Kanady se udrží na současných 16 procentech. Letos v květnu činila výroba vozů v Mexiku , což KOVÁK číslo července 2010 VŠICHNI JSOU UŽ V MEXIKU... Postupně tam přesouvají výrobu významné automobilky bylo podle údajů Svazu mexického automobilového průmyslu (AMIA) meziročně o 65 procent více. Export vozidel se v témže měsíci zvýšil o tři čtvrtiny na strojů, a to hlavně do USA, kam je dodáváno zhruba 75 procent mexické produkce. Optimisticky se na vývoj dívá i mexický ministr hospodářství Gerardo Ruiz, který nedávno prohlásil, že by se výroba automobilů v Mexiku mohla v příštích třech až pěti letech ztrojnásobit na asi tři milióny vozů, což by jeho zemi posunulo mezi deset největších světových výrobců. V roce 2009, kdy se v Mexiku vyrobilo vozidel, byla tato země na 12. místě světové tabulky. JAN HÁLA POPTÁVKA PO KOVÁCÍCH NA SLOVENSKU Ve firmách v Banskobystrickém kraji roste zaměstnanost Obráběče kovů, svářeče a zámečníky hledá v současnosti největší strojírenská společnost v Banskobystrickém kraji: PPS Group, a. s., Detva. Jak uvedl slovenský deník Hospodárske noviny, bez ohledu na hospodářskou krizi objednávky od zahraničních odběratelů už téměř rok zdvihají ve firmě zaměstnanost na současných více než pracovníků. Vedení PPS Group předpokládá, že ještě do konce letošního roku přijme dalších přibližně 200 lidí. Nedávno firma získala zakázku z Rakouska na dodávku kolejových vozů a uzavřela rovněž kontrakt s německým partnerem na dodávku důlních strojů. Rozšíření výroby a s tím související nárůst zaměstnanosti plánuje i výrobce brzdových třmenů Continental Teves ve Zvolenu. V současnosti v závodě pracuje asi 660 lidí, avšak v letech 2013 až 2014, kdy plánují zvýšit výrobu na 11 miliónů brzdových komponentů ročně, by tam mělo pracovat již více než 1000 osob. Podle sdělení ředitele společnosti Gerharda Baucka by se zvolenská továrna německého koncernu Continental měla za několik let stát dokonce největším závodem na výrobu brzd ve světě. Firma od zahájení provozu v roce 2006 vyrobila již více než 10 miliónů třmenů, které dodává největším automobilkám ve světě. (jh) S jakým vzděláním udělat díru do světa? SLOVENSKÝ TRH PRÁCE ZAŽÍVÁ PŘETLAK MLADÝCH Na pracovním trhu s absolventy škol na Slovensku nastává přetlak. Pro mladých, kteří právě ukončili školu, čeká jen 972 volných míst, hrozí se deník Hospodárske noviny. V míře nezaměstnanosti mládeže jsou tak Slováci v Evropské unii druzí nejhorší po Španělsku. Neutěšenou situaci potvrzuje pracovní portál Profese, kde jsou v necelé tisícovce nabízených míst většinou pomocné práce nebo zákaznická centra. Dramatičnost dokládá i nejnovější zpráva Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), podle níž Slovensko v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi světa v tomto směru propadlo na celé čáře, konstatoval list. Problémem však není jen samotná krize. Školy totiž nevychovávají absolventy, jaké hospodářství potřebuje. Naše ekonomika se skládá většinou z průmyslu a informačních technologií. Když se mladí rozhodnou pro humanitní vědy, těžko mohou očekávat, že udělají díru do světa, zdůraznil prognostik Vladimír Baláž. Stále pociťujeme nedostatek odborných mladých kádrů, potvrdil Gustáv Budinský z IT asociace. K současnému zástupu mladých nezařazených se před letošním létem přidají další tisíce čerstvých absolventů. Firmy si pak budou moci vybrat absolventa, který již rok bez úspěšně hledá práci, nebo nového, který právě ukončil školu. Jejich šance nejsou vyrovnané: ten, kdo hledá práci již rok, může být považován za méně schopného, a firma tak dá přednost čerstvému absolventovi, upozornila Monika Martinková z Trenkwalderu. Dodala, že však může převážit naopak i sociální cítění. Personalisté doporučují, aby absolventi nezůstávali doma a hlásili se i na brigády. Poprvé v historii evidujeme zájem o brigádnické posty i mezi vysokoškolsky vzdělanými uchazeči, podotkla M. Martinková. Vyhlídky mladých lidí na trhu práce jsou však momentálně o to horší, že celkový počet všech nezaměstnaných je kolem lidí. JAN HÁLA VÝVOJ INFLACE V KVĚTNU 2010 Infl ace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v květnu 2010 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,2 procenta. Míra infl ace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 0,6 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za květen 2010 je 1,6 procenta, jak uvedl Eurostat. Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2010 JSME VOLIČI, NEBO OVCE? (Dokončení ze str. 1) niknout do vlády. Jeho silnou stránkou je výřečnost bonmoty. Vytvořil si vlastně pro sebe soukromou stranu, tedy TOP 09. Levice se roztříštila, Zeman odčerpal hlasy sociální demokracii. Paroubek nemohl oslovit lidi, protože je prototypem papaláše. A po volebním neúspěchu nepřijal ani kousek vlastní odpovědnosti. Odbory mají dnes co dělat samy se sebou. Málokdo má odborařinu v srdci a filtruje ji jen přes své osobní výhody. Odboroví funkcionáři se bojí, co budou dělat, pokud neprojdou přes volby. Kolem ohroženého zákoníku práce se může zorganizovat akce, spustit velký křik, ale nejspíš přijde málo lidí a nikdo si toho moc nevšimne. Nemůžu tvrdit, že dokážu udělat něco na celostátní úrovni. Budu i nadále Exkurse redakční rady časopisu Kovák ve Škodě Auto zleva: J. Švec, L. Pašek, V. Štich, A. Sobolová, L. Zimmermann, J. Endlicher Ve Škodě Auto nejsou mladé tváře výjimkou, právě naopak pracovat pro lidi na podnikové úrovni, dělat to, co umím a čemu věřím. A jestli lidé usoudí, že se ve změněných podmínkách dá žít, tak to poběží dál. Jestli se v tom ale budou cítit špatně, tak se bude moci přistoupit i ke stávkování. Můžeme ale počkat ještě do podzimních komunálních a senátních voleb. A pokud se to podaří v senátu vyvážit, tak řeknu, že jsme voliči, jinak jsme ovce. Problém ale je, že sociální demokracie se nezreformovala. Jak se daří Škodovce v čase, kdy doběhly příznivé dopady šrotovného v Německu a dalších zemích? Jde o globální krizi, ale v průměru je koncern Vyluštění z Kováku č. 24/2010 (výrok Osho): Člověk se pozná podle... společnosti, ve které žije. 4 Volkswagen velkou špičkou. Má prokazatelnou ambici hrát v autoprůmyslu prim a dokazuje to fúzemi po celém světě. Vedeme si dobře. Koncern i Škodovka. Některé lokality nejsou v dobré kondici, ale systém je podrží. Škodovka otevírá postupně nové závody v dalších zemích. Co tento trend znamená pro zaměstnance Škodovky v České republice? Redakční rada (Dokončení ze str. 1) v loňském roce. Nemám stížnost na Kováka, čteme ho, je dělán profesionálně, uvedl ještě J. Povšík a dodal: Nenašel jsem období, kdy by byl Kovák Rozšíření lokalit je asi nutné. Jde o geopolitické obsazení místa, kam by jinak šel někdo jiný. Volkswagen by si ale nedovolil platit někde zaměstnancům za práci dolar. Ztratil by totiž image. Máme v rámci koncernu chartu pracovních vztahů, aby byly stejné podmínky a abychom si nečestně nekonkurovali. Myslím si tedy, že to máme pod kontrolou. V čem vidí škodovácké odbory v současné době svou prioritu? Je to zaměstnanost, jako vždycky, a dnes ještě víc než dřív. Jaký je v současnosti stav zaměstnanosti ve třech závodech Škody? A jaký je v tomto ohledu výhled do budoucna? Pracuje tu lidí. Odbory se podílely zásadním způsobem na záchraně závodu ve Vrchlabí, který by jinak už nebyl. Udělali jsme s představenstvem dohodu, že tam do roku 2012 zakonzervujeme stav zaměstnanosti na 1200 lidí. A v roce 2012 musí být jasná koncepce, co ten závod bude dál vyrábět. V Kvasinách je nyní podstav zaměstnanců a využívají se tam agenturní pracovníci. V Mladé Boleslavi děláme přesuny zaměstnanců v rámci závodu a flexibilní konta pracovní doby. Dochází ke snižování administrativy. Jaký máte program pro odboráře v letním období dovolených? Začíná to už na pracovišti. Musíme zaměstnancům správně načasovat dovolenou, v návaznosti na státní svátky, a aby ji měli 14 dní v kuse. Každý zaměstnanec si také může vybrat 5 dní dovolené podle vlastního uvážení. Pro čas dovolených nabízíme neuvěřitelnou škálu služeb, jako například dětské tábory, zahraniční zájezdy, akce pro důchodce a mnoho dalších. Text a snímky MARTIN BENEŠ nezajímavý nebo nečtivý. Vždy se snažil pokrýt celé spektrum informací. Potvrzuji, že vzhled šel od té doby, kdy je Kovák v barvě, nesmírně nahoru, sdělil právník odborové organizace Mgr. Jiří Hašek. Řeč přišla také na periodikum Škodovácký odborář, které vydávají odbory KOVO ve Škodě Auto. Pro redakci Kováka je tento týdeník cenným zdrojem informací o dění v automobilce. JANA BENEŠOVÁ

5 KOVÁK číslo července 2010/příloha Právní servis PORADNY NA PŘÁNÍ Jak pro naši organizaci zajistit ověřenou kopii listin? Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Potřebujeme pro naši odborovou organizaci vytvořit ověřené důležité listiny naší ZO OS KOVO. Můžete nám poradit, kde se dají pořídit? P. A., Třebíč Při ověřování lze ověřit buď kopii listiny jako takové, nebo lze ověřit vlastnoruční podpis na listině. Ověření, že se kopie doslova shoduje s předloženou listinou, se nazývá vidimací. Ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, se nazývá legalizací. Ověření se provede vyznačením ověřovací doložky na listině nebo listině s ní pevně spojené a otiskem úředního razítka. Tímto ověřením se potvrzuje pouze shoda ověřované listiny s originálem, respektive skutečnost, že listinu člověk vlastnoručně podepsal, v žádném případě se tímto nepotvrzuje správnost ověřované listiny ani pravdivost údajů v listině uvedených či jejich soulad s právními předpisy. Vidimaci nelze provést, nelze-li jedinečnost listiny vidimovanou listinou nahradit, zejména tedy nelze ověřit kopie občanských průkazů, řidičských průkazů, zbrojních průkazů, cestovních dokladů, vojenské knížky, služební průkazy, průkazy o povolení k pobytu, rybářské lístky, lovecké lístky či jiné průkazy, vkladní knížky, šeky, směnky či jiné cenné papíry, losy, geometrické plány, rysy, technické kresby. Nelze provést ani vidimaci listiny, která obsahuje plastické texty či otisky plastického razítka, nebo pokud jsou ve vidimované listině změny, doplňky, škrty, které by mohly oslabit její věrohodnost. Nelze provést ani vidimaci listiny, ze které není patrné, jedná-li se o prvopis, opis, stejnopis či již ověřenou listinu. Legalizaci nelze provést, pokud je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo pokud není na listině (kromě podpisu) žádný text. Vidimaci i legalizaci provádějí: * obecní úřady, * obecní úřady obcí s rozšířenou působností, * ve statutárních městech úřady městských částí, * újezdní úřady, * držitel poštovní licence, * místa Czech Pointu. Ověření jsou možná i u jakéhokoliv notáře. Za každou ověřovanou stránku kopie se hradí správní poplatek 30 Kč, za každý ověřovaný podpis rovněž 30 Kč. Pokud však ověřovaná listina souvisí s činností ZO, je ZO v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to přílohou č. 1 položka 4 a) a 5 a), od tohoto správního poplatku osvobozena! Pokud bude tedy ZO ověřovat listiny u obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na úřadu městské části, újezdního úřadu, stejně jako na místě Czech Point, a tato ověřovaná listina bude souviset s činností ZO, neměla by ZO platit žádný správní poplatek. Pozor, toto se netýká notářů, kteří se neřídí sazebníkem správních poplatků a za ověření u něj tedy zaplatíte příslušnou částku. Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou Může u příspěvku na životní pojištění firma trvat jen na jedné pojišťovně? Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Jsme odborová organizace a jednáme se zaměstnavatelem o příspěvku na životní pojištění pro zaměstnance. Navrhuje nám do kolektivní smlouvy následující text: Zaměstnanec má uzavřenou smlouvu o životním pojištění s Pojišťovnou ING. Výše příspěvku zaměstnavatele se zaměstnanci vypočte dohodnutým % jeho vyměřovacího základu pro sociální pojištění příslušného měsíce. Minimální výše příspěvku je 500 Kč, maximální výše příspěvku je 2000 Kč. V případech, kdy zaměstnanci nevznikne nárok na minimální výši příspěvku za kalendářní měsíc, bude mu přesto poskytnut a bude doúčtován v následujícím měsíci. Je takové ujednání v souladu s platnou legislativou a může zaměstnavatel určit příspěvek pouze u jedné pojišťovny? K. P., Mnichovo Hradiště Způsob, jakým se určí výše příspěvku na životní pojištění, je předmětem ujednání v kolektivní smlouvě a je zcela v kompetenci smluvních stran. Obvykle se v podnikových kolektivních smlouvách setkáváme s příspěvkem, který je vyjádřen v nominální částce, například 500 Kč měsíčně. Maximální výše příspěvku bývá právě 2000 Kč, což je důsledek skutečnosti, že u zaměstnance je částka Kč za rok osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti a tím i od odvodu sociálního a zdravotního pojištění (částka Kč za rok je souhrnným limitem pro příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění od téhož zaměstnavatele). Pokud z nějakého důvodu dává zaměstnavatel přednost určení částky příspěvku výpočtem z vyměřovacího základu zaměstnance, je to jeho názor a odborová organizace logicky upřednostní tento příspěvek před situací, kdy by zaměstnavatel neposkytoval příspěvek žádný. Jaký je důvod zaměstnavatele ke zbytečné složitosti výpočtu výše příspěvku, z dotazu nevyplývá. Každopádně by stálo zato zvážit jednodušší úpravu s tím, že pokud není v zájmu zaměstnavatele přispívat každému zaměstnanci stejnou částkou, je možné zavést systém více hodnot příspěvku v závislosti například na délce trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. Zatímco ovlivňování zaměstnance při výběru penzijního fondu je zaměstnavateli výslovně zakázáno ustanovením 27 odst. 6 zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve vztahu k příspěvku na životní pojištění takovéto výslovné ustanovení v legislativě nenalezneme. Případné ovlivňování zaměstnance by však bylo možné posuzovat jako nekalou soutěž ve smyslu 44 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). I

6 KOVÁK číslo července 2010/příloha MLADÁ BOLESLAV NENÍ JEN ŠK Mladá Boleslav má dvě tváře, jak už to v našich městech bývá: starou a novou. Je tu však podstatný rozdíl: zatímco ve většině měst se těší zájmu návštěvníků historické centrum, v Mladé Boleslavi přitahuje pozornost moderní část s proslulou automobilkou Škoda Auto. Je ovšem pravda, že dostat se za brány tohoto podniku se jen tak nepoštěstí; tak lze aspoň doporučit panoramatickou vyhlídku z vyvýšenin v okolí. Rozlehlý tovární areál s komíny je dobře vidět z blízkých Kosmonos z kopce Buben, kde odbory ZO OS KOVO Škoda Auto spravují dětský archeoskanzen Altamira (snímek č. 2). Přesto Mladá Boleslav není jen rozvíjející se průmyslové město, i jeho starobylá část rozhodně stojí za vidění: Staroměstské náměstí s renesanční radnicí z poloviny 16. století (snímek č. 5) a chrámem Nanebevzetí Panny Marie založeným na začátku 15. století (snímek č. 8). Součástí historického jádra je také pozdně gotický palác Templ, který byl postaven kolem roku 1500 a dnes slouží jako regionální muzeum a výstavní síň (snímek č. 3), barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1727 (snímek č. 6) a především hrad založený ve druhé čtvrtině 14. století, který stojí na místě přemyslovského hradiště z 10. století; dnes je přístupný veřejnosti jako muzeum s historickými a národopisnými sbírkami (snímek č. 7). V okolí se nacházejí zbytky středověkého opevnění (snímek č. 4). Památek je v Mladé Boleslavi víc než dost a jsou pod ochranou lvů, tedy kamenných, na Pražské bráně, kde hlídají přístup k hradu a starému městu (snímek č. 1). JANA BENEŠOVÁ Snímky Martin Beneš Tip na výlet REDA FOTORE II

7 KOVÁK číslo července 2010/příloha ODOVKA KČNÍ PORTÁŽ ALTAMIRA V KOSMONOSECH Co lidé jedli, jak se oblékali, jaké nástroje používali v pravěku na našem území? To zkoumají pod křídly ZO OS KOVO Škoda Auto děti v archeoskanzenu Altamira v Kosmonosech. Jaromír Cvrček, jeden ze zakladatelů tohoto skanzenu, je již téměř 20 let vede k tomu, aby se v dobré partě praly s rákosím, dřevem, kamením i hlínou. Od roku 1991 to postupně naučil přes 1100 dětí, dnes jich má okolo sebe šedesát. Zabývají se mj. pečením chleba, tkaním, hrnčířstvím, tavením skla, železa a bronzu, a to původními, tj. primitivními, technologiemi dostupnými v dobách před několika tisíci let. Altamirští se mohou pochlubit rekordem: podařilo se jim ulít z bronzu bez moderních pomůcek krásného býčka (viz snímek), který je přesnou replikou věhlasné sošky ze starší doby bronzové nalezené v jeskyni Býčí skála u Blanska (má cca 12 cm na délku i výšku). Jsou jediní na světě, je na své svěřence hrdý J. Cvrček, nemám informaci, že by se někdo jiný pokusil o odlití bronzového předmětu. JANA BENEŠOVÁ Snímek Martin Beneš Poznámka: Zájemci o návštěvu Altamiry nechť kontaktují J. Cvrčka tel Jak děti objevují pravěk III

8 KOVÁK číslo července 2010/příloha OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ČR Je naděje na časnější záchyt poškození zdraví z práce? MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista pro BOZP a životní prostředí, úsek odborové politiky OS KOVO V České republice existuje institut tzv. ohrožení nemocí z povolání, což sice byl původně výdobytek socialistického zákoníku práce, avšak funguje dodnes v podstatě jako určitá prevence, či záchyt, než vznikne nemoc z povolání. Ne úplně vše bylo za totáče nakřivo. Tento výdobytek však nefunguje až tak dobře, jak by za určitých podmínek mohl fungovat! I když počet uznaných ohrožení nemocí z povolání není vysoký, ročně se pohybuje v průměru jen mezi 4-5 procenty ze všech přiznaných nemocí z povolání, tak je tato věc nejen otázkou zdravotních dopadů (pro nás prioritních), ale i závažným problémem ekonomickým a sociálním, nazrálým k řešení. IV Co tento termín znamená? Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Někteří odborníci říkají, že by měla být kategorie ohrožení nemocí z povolání zrušena a místo toho by měla být upravena kritéria pro přiznávání nemocí z povolání při nejbližší novelizaci seznamu nemocí z povolání. Argumentují tím, že institut ohrožení nemocí z povolání se v jiných evropských státech nevyskytuje, ohrožení nemocí z povolání lze přiznat jen u některých diagnóz a je obtížné určit hranici mezi ohrožením a onemocněním. Kritéria, zejména pro nemoci pohybového aparátu, se stanovují velmi obtížně. Iniciativa OS KOVO Z oficiálních statistik je evidentní, že v kovozpracujícím průmyslu se množí případy s přetěžováním horních končetin, ať už v důsledku dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže nebo vibrací, či jiných fyzikálních faktorů způsobujících zejména postižení nazvané syndrom karpálního tunelu. OS KOVO vyslyšelo volání z praxe o narůstajících zdravotních problémech z práce a jednalo. Vloni se podařilo iniciovat, na základě požadavku OS KOVO, pracovní skupinu při MPSV k problematice nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, složenou z předních odborníků v dané oblasti, dále legislativců z ministerstev a také zástupců odborů. Úkolem pracovní skupiny bylo doporučit další legislativní vývoj institutu ohrožení nemocí z povolání (ONzP) a též seznamu nemocí z povolání (NzP). Tím by se mohl podařit i časnější záchyt poškození zdraví z práce, včetně zde zmíněného karpálu. Legislativní základ V zákoníku práce je v 347, odst. 1 následující zmocnění pro vládu: Vláda může stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají. K naplnění tohoto ustanovení nikdy nedošlo, přestože někteří pracovní lékaři po přesnější legislativní úpravě sami volali (zrovna tak jako většinovým názorem odbory) z pochopitelného důvodu, že by byla jasně daná kritéria, za jakých by bylo možno ONzP uznávat. Druhý odborný názor šel naprosto proti tomu prvnímu s odůvodněním, že takové zpřesnění není žádoucí a ani není reálně možné. Uvedeným problémem se zabývali příslušní odborníci velmi důkladně. Existoval dokonce již i pracovní návrh se seznamem ONzP, podobně jako je tomu u NzP. Postupně se však v odborné veřejnosti utvořily dva nesmiřitelné tábory odborníků, zakopané na svých pozicích. Nelehká práce odborné pracovní skupiny Zmíněná odborná pracovní skupina se několikrát sešla na půdě MPSV, problém vášnivě diskutovala, jednotliví odborníci snášeli své pro a proti. Výsledkem jednání pak bylo nejednotné doporučení aby: buď za a) institut ONzP byl zrušen, nebo za b) institut ONzP byl ponechán a bližší podmínky se nařízením vlády nestanovovaly! (Odbory byly proti doporučení a) a též nesouhlasily s plným zněním doporučení b) a do protokolu z jednání komise nechaly vyloženě zaznamenat své důrazně nesouhlasné stanovisko, kde žádaly, aby se naopak tyto bližší podmínky nařízením vlády stanovily.) Stanovisko pracovní skupiny pokračovalo ještě dalším doporučením, že pokud by bylo ONzP ponecháno v zákoníku práce, pak se jako možný kompromis navrhuje vrátit poskytování příslušejících náhrad do stavu před rokem 2000 (tj. poskytování maximálně po dobu 12 měsíců). Případné hrazení nároků vyplývajících z uznaných ONzP z povinného pojištění zaměstnavatelů (jako u NzP) bylo trnem v oku legislativcům, kteří jinak institut ONzP víceméně podporují, protože tato změna by znamenala poměrně značné zásahy do stávající platné právní úpravy, do které se nikomu nechce (složitá věc, těžce zakonzervovaná a navíc nijak nezapracovaná v platném, nikoliv však účinném zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců což je kapitola sama pro sebe!). Stanovisko OS KOVO k seznamu nemocí z povolání OS KOVO bylo v souvislosti s jednáními výše uvedené pracovní skupiny též požádáno o stanovisko ke stávajícímu seznamu nemocí z povolání (ve vztahu k obdrženým návrhům odborných společností nemocí z povolání). Obsah stanoviska OS KOVO byl následující: Bezprecedentní záležitostí je současný stav, kdy seznam nemocí z povolání je začleněn do zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a přitom je opakovaně odkládána účinnost tohoto zákona. Chtěli bychom, aby tento nežádoucí stav co nejrychleji skončil a seznam nemocí z povolání byl začleněn do jiné (bezproblémové) právní normy. Navržené úpravy Seznamu nemocí z povolání, respektive jeho aktualizaci a doplnění, považujeme za kroky správným směrem. Zařazení nové, tzv. volné položky další nemoc z povolání, neuvedená v tomto seznamu velmi vítáme, protože se vskutku v praxi objevují případy, kdy přestože jde evidentně o poškození zdraví z práce, tak někdy není možné zařadit je do konkrétní položky seznamu nemocí z povolání. Je nám známo, že tzv. volné položky existují v některých státech v seznamech nemocí z povolání, a bylo-li by přitom zároveň vhodným opatřením zajištěno, či maximálně omezeno, jejich zneužití, pak by byly tyto položky v novém seznamu nemocí z povolání rozhodně přínosem. A výsledek? Z celého tohoto roztočeného kolotoče je posledním známým výsledkem, sděleným zástupcem Ministerstva zdravotnictví ČR na jarním zasedání tripartitního pracovního výboru pro BOZP to, že hlavní hygienik rozhodl takto: Institut ohrožení nemocí z povolání zůstane v nezměněné podobě tak, jak je v zákoníku práce dosud, a nebude navrhováno vládě, aby stanovila svým nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají. Tzv. volná položka bude do seznamu nemocí z povolání při nejbližší novelizaci začleněna. Komise BOZP a životního prostředí OS KOVO se s výše uvedenou problematikou podrobně průběžně zabývá a její výstupy a doporučení pro svaz OS a základní organizace v této věci jsou umístěny na intranetu OS KOVO v části Odborné útvary, BOZP aktuální informace, s podnadpisem Aktuální situace ve věci institutu ohrožení nemocí z povolání.

Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Vidimace a legalizace 4. Základní informace k životní situaci: Od 01.03.2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu

Více

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Vidimace a legalizace

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Vidimace a legalizace 01. Identifikační kód PDY00006 02. Kód životní situace SC00006 03. Pojmenování (název) životní situace Vidimace a legalizace 04. Základní informace k životní situaci Občan potřebuje na svých dokumentech

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 21/2006 Sb. - poslední stav textu 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Pro jednání Výroční konference VOS 2014 Dne: 12. 2. 2014 K bodu programu č.: 6 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Obsah: Hospodaření v roce 2013 Komentář k hospodaření za rok 2013

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Úřad práce v Jihlavě Oddělení implementace projektů ESF Brtnická 21, 586 01 Jihlava

Úřad práce v Jihlavě Oddělení implementace projektů ESF Brtnická 21, 586 01 Jihlava Zadávací dokumentace Využití služeb personální agentury z důvodu personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Jihlavě ZADAVATEL Česká republika Úřad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

a) kolik zaměstnanců, na jakých konkrétních funkcích v organizační struktuře ÚZSVM (dále jen místo ) a k jakému datu ukončilo pracovní poměr dohodou ( 49 ZP). Od 28. 1. 2015 do 25. 7. 2016 ukončilo pracovní

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 876 Vládní návrh na vydání zákona, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2016 v OS

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2016 v OS I. Úvod Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2016 v OS Podle plánu OS na rok 2016 je stejně jako v předcházejících letech předkládán rozbor a zhodnocení závazků sjednaných v podnikových

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice Poznatky a přístupy APPS

Agenturní zaměstnávání v České republice Poznatky a přístupy APPS O APPS Agenturní zaměstnávání Partnerství Agenturní zaměstnávání v České republice Poznatky a přístupy APPS Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPS Praha, PSP ČR, 6. června 2016 APPS je: platformou pro setkávání

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny. Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 PŘEHLED ZPRÁV Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2 D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 Opatrně na zúžené D1, do prázdnin je zavřený sjezd na Jihlavu... 3 Dálnice SRN: od roku

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

S T A N O VY. K plnění svých úkolů vytváří Odborová organizace svou vnitřní strukturu, odborné orgány a pracovní týmy. III.

S T A N O VY. K plnění svých úkolů vytváří Odborová organizace svou vnitřní strukturu, odborné orgány a pracovní týmy. III. S T A N O VY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, SÍDLO ORGANIZACE Článek 1. Základní ustanovení Odborová organizace Galena (dále jen Odborová organizace, nebo OOG ) je nezávislé, samostatné, dobrovolné a na demokratických

Více

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů a odborových svazů v ní sdružených k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 *UOHSX004XRLR* UOHSX004XRLR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2016 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření se

Více