JSME VOLIČI, NEBO OVCE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSME VOLIČI, NEBO OVCE?"

Transkript

1 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. ČERVENCE 2010, DATUM VYDÁNÍ: 9. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Buďme chytré odbory! Ale jak na to? str. 2 Poděkování z Brna (Nadstandardní odstupné v IG Watteeuw) str. 2 Poptávka po kovácích na Slovensku - str. 3 Slovenský trh práce zažívá přetlak mladých str. 3 Všichni jsou už v Mexiku - str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání Fotoreportáž z Mladé Boleslavi Krásnou dovolenou a příjemné letní dny přejí redakce a redakční rada časopisu Kovák. Příští číslo má uzávěrku a vyjde s datem Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor JAN ŠVEC, předseda redakční rady Předseda ZO OS KOVO Škoda Auto Mladá Boleslav Jaroslav Povšík (s mikrofonem uprostřed) spolu se zaměstnanci odborů a členy podnikové rady při setkání s redakční radou Kováka JSME VOLIČI, NEBO OVCE? Zamýšlí se předseda odborů ve Škodě Auto Jaroslav Povšík Houby vopálený - vočouzený jsme! U našeho hotelu řádily lesní požáry Redakční rada ve Škodě Auto Vážíme si časopisu Kovák, prohlásil předseda ZO OS KOVO Škoda Auto Mladá Boleslav Jaroslav Povšík 29. června na setkání redakční rady Kováka s představiteli odborů KOVO v této automobilce (se zaměstnanci ZO OS KOVO a některými členy podnikové rady). Z diskuse vyplynulo, že si čtenáři Kováka ve Škodě Auto cení právních i dalších poraden, pozitivně hodnotí články z oblasti daní a hospodaření základních organizací, v posledních číslech je zaujal přehled zdravotní péče v zahraničí. Se zájmem čtou rozhovory s předsedy základních organizací, protože díky tomu lidé vědí, jaké jsou problémy jinde. Škodováky by zajímalo také víc informací o problémových závodech, kterých je v poslední době hodně. Přáli by si více aktuálních ožehavých témat. Jako poučné vnímají články z historie kovoprůmyslu. Je zajímavé vědět, jací byli naši předchůdci před 100, 200 lety, podotkl J. Povšík. Čtenáři ze Škody Auto by uvítali také kuchařské recepty, jak se objevovaly v Kováku (Pokračování na str. 4) Málokdo má dnes odborařinu v srdci, povzdechl si předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Škoda Auto Jaroslav Povšík v exkluzivním rozhovoru pro Kovák. Rozebírá v něm mj., co plyne z povolební situace v ČR pro odbory. Ženy ve Škodě Auto vynikají šikovností Prezident Václav Klaus právě jmenoval novým premiérem šéfa ODS Petra Nečase. V médiích se objevují informace, jaká bude politika nové vlády v oblasti zákoníku práce, důchodové reformy, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, daní. Jak jsou odbory na novou situaci podle vás připraveny a jak by měly postupovat? Čekal jsem lepší výsledek sociální demokracie ve volbách. Málokdo z mých přátel věřil, že se podaří sestavit tak pohodlně pravicovou vládu s pomocí nově vytvořených stran. Spíš jsem počítal, že vznikne víc povolebních možností, především pro nějakou středolevou koalici, třeba i s tichým souhlasem KSČM. Je mi hrozně líto, že se prosadil ten matematický model, který někdo vypočetl, aby pravice mohla sestavit to nejagresívnější, co zde kdy bylo. ODS je totálně zlobbovaná, její současné očišťování je pokus spíše pro veřejnost, na dojem. Tato strana je totiž závislá na bohatých sponzorech. Věci veřejné jsou zase jasný marketingový projekt se záměrem proniknout do všech částí státní správy v zemi. Pan Kalousek je ten největší dinosaurus a člověk napojený na lobby skupiny, který usiluje už dlouhou dobu za každou cenu pro- (Pokračování na str. 4) 1

2 2 KOVÁK číslo července 2010 BUĎME CHYTRÉ ODBORY! ALE JAK NA TO? Diskusní příspěvek k jihlavské výzvě předsedy svazu Časopis Kovák (číslo 23) pod titulkem Buďme chytré odbory informoval o diskusi, která proběhla na Radě OS KOVO v Jihlavě. K některým výrokům se ještě dovoluji vrátit. Na začátku byla výzva předsedy OS KOVO, aby se naše odbory zbavily nálepky sociálně demokratických odborů a staly se odbory chytrými. Z toho dále odvíjel kolega Středula úvahu, že chytré a moudré odbory se nemusí bát ani pravicové vlády, a místopředseda ČMKOS Václav Pícl dodal, že cesta k chytrým odborům povede díky novému vedení konfederace. Co se nyní změní? Přestože jsem nad tímto sdělením přemýšlel, příliš jsem jeho významu neporozuměl. Byly snad naše odbory do nynějška hloupé? A pokud byly, v čem se jejich hloupost projevovala a co se tedy nyní změní, abychom byli znič ehonic moudří a chytří? Jestliže porovnáme zájmy odborů s deklarovanými prioritami jednotlivých politických stran, nalezneme bezpochyby nejvíce styčných bodů právě v sociálně demokratické politice. Je na tom snad něco špatného nebo dokonce hloupého? Bylo v zájmu odborů, aby se návrhy zákonů schvalovaly hlasy sociálních demokratů a případně komunistů v takové podobě, která nám vyhovovala? Je na tom něco hloupého? A že pravicovým stranám a nezávislému tisku vlastněnému pány Bakaly a jinými se to nelíbí, reaguje tak, jak reaguje, a snaží se masírovat lidi tvrzením, že odbory jsou vlastně převlečená sociální demokracie? S tím nic nenaděláme a ani nechtějme dělat. Je to zbytečné. Vůbec nic na tom nezmění ani nucení kandidátů do vedoucích odborových funkcí, aby pozastavili svá členství v politických stranách. To neučiní odbory nadstranickými, ale pokryteckými. Josef Středula na Radě také prohlásil, že nepotřebujeme být ideologičtí. S tím snad lze částečně souhlasit. Pokud si však definujeme ideologii jako soustavu názorů a idejí, potom snaha odborů ovlivňovat a formovat názory právní či mravní vede zároveň ke spoluformování určité pro odbory přijatelné ideologie. Budeme kličkovat? S čím se však nemohu ztotožnit, je tvrzení, že pokud budou odbory chytré a moudré, nemusíme se bát ani pravicové vlády. Zkušenost nám přece říká, že zájmy pravicových vlád se dostávají do přijatelné rovnováhy se zájmy odborů jen obtížně, ba spíše vůbec. Signalizované kroky momentálně vznikající vládní koalice v oblasti pracovněprávní, důchodové, sociální to jenom potvrzují. Můžeme být chytří a moudří sebevíce a nic se na této premise, od které se následně odvíjí vše ostatní, nezmění. Výzva, že musíme být chytří, by mohla také svádět k výkladu, že máme být typicky česky vyčuraní, kličkovat a přesvědčit nastupující vládní garnituru, že ty sociálně demokratické odbory byly ty minulé (štěchovské), my už jsme ti noví a moudří. A proč taky ne, vždyť soc. dem. pro nás nejspíš nebude v nejbližším období nijak užitečná, a pokud by se na tom mělo něco změnit, zachováme se zase chytře. To však nejspíš neměl kovácký předseda na mysli, a pokud ano, mám za to, že s dostatečným mandátem, který vznikající vláda od voličů obdržela, nebude mít ani zájem se s odbory příliš domlouvat a párat. Na Radě OS KVO v Jihlavě byla živá debata o chytrých odborech Jak nekompromisní? V té souvislosti bych chtěl být u toho, až bude nová místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová naplňovat své ubezpečení, které dala na Radě, když řekla, že při jednáních bude vedení ČMKOS nekompromisní. O co bude svůj nekompromisní postoj opírat, však nesdělila. Jestli bude vedení ČMKOS při jednáních se zástupci pravicové vlády používat pro podporu svých argumentů hrozbu případného organizování demonstrací, protestních a podobných akcí, bude nejspíše strašit slepými náboji. Buďme schopni a ochotni si přiznat, jaký vzkaz dali občané republiky v těchto volbách. Existovala přímo ukázková možnost, jak si zaměstnanci mohli zajistit takovou vládu a zákonodárce, kteří by jim naslouchali. Jak s touto šancí lidé naložili? Dali hlasy těm, kteří na rovinu říkali, že po volbách budou postupovat tvrdě a nekompromisně a budou nemilosrdně osekávat sociální systém. Přesto je pod nadšenými hesly o nutnosti šetření, škrtů a bolavých opatření volili i lidé práce. Také poskytli výrazný mandát straně, která nastrčila dopředu populárního Johna, naslibovala všechno možné, ba spíše nemožné, a dnes postupně dělá kompromisy a vysvětluje, proč vše ne- půjde tak, jak říkala. Přesto místopředsedkyně školských odborů přiznala, že mnoho učitelů volilo pana Johna za slib okamžitého zvýšení platů o pět tisíc korun. Nedovedu si v této souvislosti přestavit, že bych se měl v dohledné době postavit před své odboráře a přesvědčovat je o nutnosti zúčastnit se jakékoli protestní akce namířené proti krokům vlády. Není přece logické protestovat proti něčemu, co si většina před nedávnem svobodně zvolila. Můžeme se plácat po ramenou a ujišťovat se o své síle. Pravdou ale zůstává, že pravidla hry určují zákony, zákony tvoří zákonodárci a odbory jako občanské sdružení jsou zájmová skupina, která může ovlivňovat normotvorbu pouze a jen skrze poslance. V této souvislosti naprosto chápu údiv předsedy mladoboleslavské Škodovky kolegy Jaroslava Povšíka, který nerozuměl odklonu od dříve prosazovaného názoru, že aktivní přítomnost odborářů v politice je pro odbory výhodou. Nadstranickost ano, ne apolitičnost Já jsem hluboce přesvědčen, že to výhodou je a čím více odborářů (skutečných odborářů) se prosadí do politických funkcí, tím více možností ovlivňovat rozhodovací proces budeme mít. Naprosto nesouhlasím s názorem kolegy Jana Švece z českobudějovické firmy Groz- Beckert, kterého si jinak velmi vážím, že politika do odborů nepatří. Politika chápaná jako snaha o úpravu vztahů a poměrů ve společnosti jde s každým člověkem celý život a prolíná se vším, aniž si to mnohokrát uvědomujeme. Souhlasím, že odbory by měly být nadstranické, nemohou být však nikdy apolitické. Pokud bychom trvali na odborech skutečně striktně apolitických, zbylo by jim zase jen to rozdělování kolekcí a rekreací. Spíše by ale nebyly vůbec. Myslím, že přiznat si pravdu někdy i nepříjemnou je lepší než používat floskule a prázdné fráze, a ty podle mě na poslední Radě občas zaznívaly. Pokud si to uvědomíme, budeme chytří a moudří, jak si to přeje Josef Středula. VÁCLAV POTUŽNÍK, předseda ZO OS KOVO Hodonín (mezititulky redakce) PODĚKOVÁNÍ Z BRNA Nadstandardní odstupné v IG Watteeuww Výbor základní organizace jménem svým a jménem zaměstnanců IG Watteeuw ČR, s. r. o., tímto dopisem vyjadřuje poděkování panu Jaromíru Machalovi a zvláště paní JUDr. Věře Balážové za obrovský přínos při vyjednávání o výši odstupného. Dále děkujeme panu Josefu Středulovi za zájem o průběh vyjednávání a nabídnutou pomoc. Díky pomoci všech zainteresovaných se podařilo vyjednat nadstandardní výši odstupného: 7 průměrných platů základního odstupného a maximální odstupné 13,5 měsíce. Platnost dodatku kolektivní smlouvy je do konce roku Doufáme, že v budoucnosti již nebude nutné nic podobného řešit. ZLATOMÍR VYHŇÁK, ZO OS KOVO IG WATTEUW, Brno

3 V mexické továrně severoamerické automobilky General Motors v Saltillu je průměrná hodinová mzda pouhé čtyři dolary, zatímco v závodech téže firmy či Fordu ve Spojených státech činí i s benefity mezi 50 až 55 dolary. Na tento propastný mzdový rozdíl, který láká zahraniční společnosti k přesunu výroby do Mexika, upozornil slovenský internetový list etrend s odvoláním na konzultační firmu DesRosiers Automotive Consulting. Přesun výroby automobilů do Mexika postupně uskutečňují všichni významní producenti. Tak GM od roku 2007 v Mexiku investovala již více než 3,6 miliardy dolarů, investice do nových kapacit zvyšují i Volkswagen a Ford. Mexiko je podle většiny odborníků považováno za ideální most mezi investory z USA, Kanady a Latinské Ameriky, neboť je součástí Severoamerického pásma volného obchodu (NAFTA), jehož členy jsou i USA a Kanada. Nižší mzdové náklady umožní zejména automobilkám GM, Ford a Chrysler Group vyrábět s vyšším ziskem i menší modely. Podle názoru prezidenta Des- Rosiers AC Dennise DesRosiers bude Mexiko získavat novou výrobu i na úkor severoamerických závodů a jeho podíl na produkci automobilů v celé zóně volného obchodu v příští dekádě stoupne z dosavadních 12 procent z let přibližně na jednu pětinu. Zároveň se podíl USA sníží o sedm na 65 procent a podíl Kanady se udrží na současných 16 procentech. Letos v květnu činila výroba vozů v Mexiku , což KOVÁK číslo července 2010 VŠICHNI JSOU UŽ V MEXIKU... Postupně tam přesouvají výrobu významné automobilky bylo podle údajů Svazu mexického automobilového průmyslu (AMIA) meziročně o 65 procent více. Export vozidel se v témže měsíci zvýšil o tři čtvrtiny na strojů, a to hlavně do USA, kam je dodáváno zhruba 75 procent mexické produkce. Optimisticky se na vývoj dívá i mexický ministr hospodářství Gerardo Ruiz, který nedávno prohlásil, že by se výroba automobilů v Mexiku mohla v příštích třech až pěti letech ztrojnásobit na asi tři milióny vozů, což by jeho zemi posunulo mezi deset největších světových výrobců. V roce 2009, kdy se v Mexiku vyrobilo vozidel, byla tato země na 12. místě světové tabulky. JAN HÁLA POPTÁVKA PO KOVÁCÍCH NA SLOVENSKU Ve firmách v Banskobystrickém kraji roste zaměstnanost Obráběče kovů, svářeče a zámečníky hledá v současnosti největší strojírenská společnost v Banskobystrickém kraji: PPS Group, a. s., Detva. Jak uvedl slovenský deník Hospodárske noviny, bez ohledu na hospodářskou krizi objednávky od zahraničních odběratelů už téměř rok zdvihají ve firmě zaměstnanost na současných více než pracovníků. Vedení PPS Group předpokládá, že ještě do konce letošního roku přijme dalších přibližně 200 lidí. Nedávno firma získala zakázku z Rakouska na dodávku kolejových vozů a uzavřela rovněž kontrakt s německým partnerem na dodávku důlních strojů. Rozšíření výroby a s tím související nárůst zaměstnanosti plánuje i výrobce brzdových třmenů Continental Teves ve Zvolenu. V současnosti v závodě pracuje asi 660 lidí, avšak v letech 2013 až 2014, kdy plánují zvýšit výrobu na 11 miliónů brzdových komponentů ročně, by tam mělo pracovat již více než 1000 osob. Podle sdělení ředitele společnosti Gerharda Baucka by se zvolenská továrna německého koncernu Continental měla za několik let stát dokonce největším závodem na výrobu brzd ve světě. Firma od zahájení provozu v roce 2006 vyrobila již více než 10 miliónů třmenů, které dodává největším automobilkám ve světě. (jh) S jakým vzděláním udělat díru do světa? SLOVENSKÝ TRH PRÁCE ZAŽÍVÁ PŘETLAK MLADÝCH Na pracovním trhu s absolventy škol na Slovensku nastává přetlak. Pro mladých, kteří právě ukončili školu, čeká jen 972 volných míst, hrozí se deník Hospodárske noviny. V míře nezaměstnanosti mládeže jsou tak Slováci v Evropské unii druzí nejhorší po Španělsku. Neutěšenou situaci potvrzuje pracovní portál Profese, kde jsou v necelé tisícovce nabízených míst většinou pomocné práce nebo zákaznická centra. Dramatičnost dokládá i nejnovější zpráva Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), podle níž Slovensko v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi světa v tomto směru propadlo na celé čáře, konstatoval list. Problémem však není jen samotná krize. Školy totiž nevychovávají absolventy, jaké hospodářství potřebuje. Naše ekonomika se skládá většinou z průmyslu a informačních technologií. Když se mladí rozhodnou pro humanitní vědy, těžko mohou očekávat, že udělají díru do světa, zdůraznil prognostik Vladimír Baláž. Stále pociťujeme nedostatek odborných mladých kádrů, potvrdil Gustáv Budinský z IT asociace. K současnému zástupu mladých nezařazených se před letošním létem přidají další tisíce čerstvých absolventů. Firmy si pak budou moci vybrat absolventa, který již rok bez úspěšně hledá práci, nebo nového, který právě ukončil školu. Jejich šance nejsou vyrovnané: ten, kdo hledá práci již rok, může být považován za méně schopného, a firma tak dá přednost čerstvému absolventovi, upozornila Monika Martinková z Trenkwalderu. Dodala, že však může převážit naopak i sociální cítění. Personalisté doporučují, aby absolventi nezůstávali doma a hlásili se i na brigády. Poprvé v historii evidujeme zájem o brigádnické posty i mezi vysokoškolsky vzdělanými uchazeči, podotkla M. Martinková. Vyhlídky mladých lidí na trhu práce jsou však momentálně o to horší, že celkový počet všech nezaměstnaných je kolem lidí. JAN HÁLA VÝVOJ INFLACE V KVĚTNU 2010 Infl ace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v květnu 2010 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,2 procenta. Míra infl ace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 0,6 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za květen 2010 je 1,6 procenta, jak uvedl Eurostat. Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2010 JSME VOLIČI, NEBO OVCE? (Dokončení ze str. 1) niknout do vlády. Jeho silnou stránkou je výřečnost bonmoty. Vytvořil si vlastně pro sebe soukromou stranu, tedy TOP 09. Levice se roztříštila, Zeman odčerpal hlasy sociální demokracii. Paroubek nemohl oslovit lidi, protože je prototypem papaláše. A po volebním neúspěchu nepřijal ani kousek vlastní odpovědnosti. Odbory mají dnes co dělat samy se sebou. Málokdo má odborařinu v srdci a filtruje ji jen přes své osobní výhody. Odboroví funkcionáři se bojí, co budou dělat, pokud neprojdou přes volby. Kolem ohroženého zákoníku práce se může zorganizovat akce, spustit velký křik, ale nejspíš přijde málo lidí a nikdo si toho moc nevšimne. Nemůžu tvrdit, že dokážu udělat něco na celostátní úrovni. Budu i nadále Exkurse redakční rady časopisu Kovák ve Škodě Auto zleva: J. Švec, L. Pašek, V. Štich, A. Sobolová, L. Zimmermann, J. Endlicher Ve Škodě Auto nejsou mladé tváře výjimkou, právě naopak pracovat pro lidi na podnikové úrovni, dělat to, co umím a čemu věřím. A jestli lidé usoudí, že se ve změněných podmínkách dá žít, tak to poběží dál. Jestli se v tom ale budou cítit špatně, tak se bude moci přistoupit i ke stávkování. Můžeme ale počkat ještě do podzimních komunálních a senátních voleb. A pokud se to podaří v senátu vyvážit, tak řeknu, že jsme voliči, jinak jsme ovce. Problém ale je, že sociální demokracie se nezreformovala. Jak se daří Škodovce v čase, kdy doběhly příznivé dopady šrotovného v Německu a dalších zemích? Jde o globální krizi, ale v průměru je koncern Vyluštění z Kováku č. 24/2010 (výrok Osho): Člověk se pozná podle... společnosti, ve které žije. 4 Volkswagen velkou špičkou. Má prokazatelnou ambici hrát v autoprůmyslu prim a dokazuje to fúzemi po celém světě. Vedeme si dobře. Koncern i Škodovka. Některé lokality nejsou v dobré kondici, ale systém je podrží. Škodovka otevírá postupně nové závody v dalších zemích. Co tento trend znamená pro zaměstnance Škodovky v České republice? Redakční rada (Dokončení ze str. 1) v loňském roce. Nemám stížnost na Kováka, čteme ho, je dělán profesionálně, uvedl ještě J. Povšík a dodal: Nenašel jsem období, kdy by byl Kovák Rozšíření lokalit je asi nutné. Jde o geopolitické obsazení místa, kam by jinak šel někdo jiný. Volkswagen by si ale nedovolil platit někde zaměstnancům za práci dolar. Ztratil by totiž image. Máme v rámci koncernu chartu pracovních vztahů, aby byly stejné podmínky a abychom si nečestně nekonkurovali. Myslím si tedy, že to máme pod kontrolou. V čem vidí škodovácké odbory v současné době svou prioritu? Je to zaměstnanost, jako vždycky, a dnes ještě víc než dřív. Jaký je v současnosti stav zaměstnanosti ve třech závodech Škody? A jaký je v tomto ohledu výhled do budoucna? Pracuje tu lidí. Odbory se podílely zásadním způsobem na záchraně závodu ve Vrchlabí, který by jinak už nebyl. Udělali jsme s představenstvem dohodu, že tam do roku 2012 zakonzervujeme stav zaměstnanosti na 1200 lidí. A v roce 2012 musí být jasná koncepce, co ten závod bude dál vyrábět. V Kvasinách je nyní podstav zaměstnanců a využívají se tam agenturní pracovníci. V Mladé Boleslavi děláme přesuny zaměstnanců v rámci závodu a flexibilní konta pracovní doby. Dochází ke snižování administrativy. Jaký máte program pro odboráře v letním období dovolených? Začíná to už na pracovišti. Musíme zaměstnancům správně načasovat dovolenou, v návaznosti na státní svátky, a aby ji měli 14 dní v kuse. Každý zaměstnanec si také může vybrat 5 dní dovolené podle vlastního uvážení. Pro čas dovolených nabízíme neuvěřitelnou škálu služeb, jako například dětské tábory, zahraniční zájezdy, akce pro důchodce a mnoho dalších. Text a snímky MARTIN BENEŠ nezajímavý nebo nečtivý. Vždy se snažil pokrýt celé spektrum informací. Potvrzuji, že vzhled šel od té doby, kdy je Kovák v barvě, nesmírně nahoru, sdělil právník odborové organizace Mgr. Jiří Hašek. Řeč přišla také na periodikum Škodovácký odborář, které vydávají odbory KOVO ve Škodě Auto. Pro redakci Kováka je tento týdeník cenným zdrojem informací o dění v automobilce. JANA BENEŠOVÁ

5 KOVÁK číslo července 2010/příloha Právní servis PORADNY NA PŘÁNÍ Jak pro naši organizaci zajistit ověřenou kopii listin? Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Potřebujeme pro naši odborovou organizaci vytvořit ověřené důležité listiny naší ZO OS KOVO. Můžete nám poradit, kde se dají pořídit? P. A., Třebíč Při ověřování lze ověřit buď kopii listiny jako takové, nebo lze ověřit vlastnoruční podpis na listině. Ověření, že se kopie doslova shoduje s předloženou listinou, se nazývá vidimací. Ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, se nazývá legalizací. Ověření se provede vyznačením ověřovací doložky na listině nebo listině s ní pevně spojené a otiskem úředního razítka. Tímto ověřením se potvrzuje pouze shoda ověřované listiny s originálem, respektive skutečnost, že listinu člověk vlastnoručně podepsal, v žádném případě se tímto nepotvrzuje správnost ověřované listiny ani pravdivost údajů v listině uvedených či jejich soulad s právními předpisy. Vidimaci nelze provést, nelze-li jedinečnost listiny vidimovanou listinou nahradit, zejména tedy nelze ověřit kopie občanských průkazů, řidičských průkazů, zbrojních průkazů, cestovních dokladů, vojenské knížky, služební průkazy, průkazy o povolení k pobytu, rybářské lístky, lovecké lístky či jiné průkazy, vkladní knížky, šeky, směnky či jiné cenné papíry, losy, geometrické plány, rysy, technické kresby. Nelze provést ani vidimaci listiny, která obsahuje plastické texty či otisky plastického razítka, nebo pokud jsou ve vidimované listině změny, doplňky, škrty, které by mohly oslabit její věrohodnost. Nelze provést ani vidimaci listiny, ze které není patrné, jedná-li se o prvopis, opis, stejnopis či již ověřenou listinu. Legalizaci nelze provést, pokud je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo pokud není na listině (kromě podpisu) žádný text. Vidimaci i legalizaci provádějí: * obecní úřady, * obecní úřady obcí s rozšířenou působností, * ve statutárních městech úřady městských částí, * újezdní úřady, * držitel poštovní licence, * místa Czech Pointu. Ověření jsou možná i u jakéhokoliv notáře. Za každou ověřovanou stránku kopie se hradí správní poplatek 30 Kč, za každý ověřovaný podpis rovněž 30 Kč. Pokud však ověřovaná listina souvisí s činností ZO, je ZO v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to přílohou č. 1 položka 4 a) a 5 a), od tohoto správního poplatku osvobozena! Pokud bude tedy ZO ověřovat listiny u obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na úřadu městské části, újezdního úřadu, stejně jako na místě Czech Point, a tato ověřovaná listina bude souviset s činností ZO, neměla by ZO platit žádný správní poplatek. Pozor, toto se netýká notářů, kteří se neřídí sazebníkem správních poplatků a za ověření u něj tedy zaplatíte příslušnou částku. Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou Může u příspěvku na životní pojištění firma trvat jen na jedné pojišťovně? Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Jsme odborová organizace a jednáme se zaměstnavatelem o příspěvku na životní pojištění pro zaměstnance. Navrhuje nám do kolektivní smlouvy následující text: Zaměstnanec má uzavřenou smlouvu o životním pojištění s Pojišťovnou ING. Výše příspěvku zaměstnavatele se zaměstnanci vypočte dohodnutým % jeho vyměřovacího základu pro sociální pojištění příslušného měsíce. Minimální výše příspěvku je 500 Kč, maximální výše příspěvku je 2000 Kč. V případech, kdy zaměstnanci nevznikne nárok na minimální výši příspěvku za kalendářní měsíc, bude mu přesto poskytnut a bude doúčtován v následujícím měsíci. Je takové ujednání v souladu s platnou legislativou a může zaměstnavatel určit příspěvek pouze u jedné pojišťovny? K. P., Mnichovo Hradiště Způsob, jakým se určí výše příspěvku na životní pojištění, je předmětem ujednání v kolektivní smlouvě a je zcela v kompetenci smluvních stran. Obvykle se v podnikových kolektivních smlouvách setkáváme s příspěvkem, který je vyjádřen v nominální částce, například 500 Kč měsíčně. Maximální výše příspěvku bývá právě 2000 Kč, což je důsledek skutečnosti, že u zaměstnance je částka Kč za rok osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti a tím i od odvodu sociálního a zdravotního pojištění (částka Kč za rok je souhrnným limitem pro příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění od téhož zaměstnavatele). Pokud z nějakého důvodu dává zaměstnavatel přednost určení částky příspěvku výpočtem z vyměřovacího základu zaměstnance, je to jeho názor a odborová organizace logicky upřednostní tento příspěvek před situací, kdy by zaměstnavatel neposkytoval příspěvek žádný. Jaký je důvod zaměstnavatele ke zbytečné složitosti výpočtu výše příspěvku, z dotazu nevyplývá. Každopádně by stálo zato zvážit jednodušší úpravu s tím, že pokud není v zájmu zaměstnavatele přispívat každému zaměstnanci stejnou částkou, je možné zavést systém více hodnot příspěvku v závislosti například na délce trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. Zatímco ovlivňování zaměstnance při výběru penzijního fondu je zaměstnavateli výslovně zakázáno ustanovením 27 odst. 6 zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve vztahu k příspěvku na životní pojištění takovéto výslovné ustanovení v legislativě nenalezneme. Případné ovlivňování zaměstnance by však bylo možné posuzovat jako nekalou soutěž ve smyslu 44 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). I

6 KOVÁK číslo července 2010/příloha MLADÁ BOLESLAV NENÍ JEN ŠK Mladá Boleslav má dvě tváře, jak už to v našich městech bývá: starou a novou. Je tu však podstatný rozdíl: zatímco ve většině měst se těší zájmu návštěvníků historické centrum, v Mladé Boleslavi přitahuje pozornost moderní část s proslulou automobilkou Škoda Auto. Je ovšem pravda, že dostat se za brány tohoto podniku se jen tak nepoštěstí; tak lze aspoň doporučit panoramatickou vyhlídku z vyvýšenin v okolí. Rozlehlý tovární areál s komíny je dobře vidět z blízkých Kosmonos z kopce Buben, kde odbory ZO OS KOVO Škoda Auto spravují dětský archeoskanzen Altamira (snímek č. 2). Přesto Mladá Boleslav není jen rozvíjející se průmyslové město, i jeho starobylá část rozhodně stojí za vidění: Staroměstské náměstí s renesanční radnicí z poloviny 16. století (snímek č. 5) a chrámem Nanebevzetí Panny Marie založeným na začátku 15. století (snímek č. 8). Součástí historického jádra je také pozdně gotický palác Templ, který byl postaven kolem roku 1500 a dnes slouží jako regionální muzeum a výstavní síň (snímek č. 3), barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1727 (snímek č. 6) a především hrad založený ve druhé čtvrtině 14. století, který stojí na místě přemyslovského hradiště z 10. století; dnes je přístupný veřejnosti jako muzeum s historickými a národopisnými sbírkami (snímek č. 7). V okolí se nacházejí zbytky středověkého opevnění (snímek č. 4). Památek je v Mladé Boleslavi víc než dost a jsou pod ochranou lvů, tedy kamenných, na Pražské bráně, kde hlídají přístup k hradu a starému městu (snímek č. 1). JANA BENEŠOVÁ Snímky Martin Beneš Tip na výlet REDA FOTORE II

7 KOVÁK číslo července 2010/příloha ODOVKA KČNÍ PORTÁŽ ALTAMIRA V KOSMONOSECH Co lidé jedli, jak se oblékali, jaké nástroje používali v pravěku na našem území? To zkoumají pod křídly ZO OS KOVO Škoda Auto děti v archeoskanzenu Altamira v Kosmonosech. Jaromír Cvrček, jeden ze zakladatelů tohoto skanzenu, je již téměř 20 let vede k tomu, aby se v dobré partě praly s rákosím, dřevem, kamením i hlínou. Od roku 1991 to postupně naučil přes 1100 dětí, dnes jich má okolo sebe šedesát. Zabývají se mj. pečením chleba, tkaním, hrnčířstvím, tavením skla, železa a bronzu, a to původními, tj. primitivními, technologiemi dostupnými v dobách před několika tisíci let. Altamirští se mohou pochlubit rekordem: podařilo se jim ulít z bronzu bez moderních pomůcek krásného býčka (viz snímek), který je přesnou replikou věhlasné sošky ze starší doby bronzové nalezené v jeskyni Býčí skála u Blanska (má cca 12 cm na délku i výšku). Jsou jediní na světě, je na své svěřence hrdý J. Cvrček, nemám informaci, že by se někdo jiný pokusil o odlití bronzového předmětu. JANA BENEŠOVÁ Snímek Martin Beneš Poznámka: Zájemci o návštěvu Altamiry nechť kontaktují J. Cvrčka tel Jak děti objevují pravěk III

8 KOVÁK číslo července 2010/příloha OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ČR Je naděje na časnější záchyt poškození zdraví z práce? MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista pro BOZP a životní prostředí, úsek odborové politiky OS KOVO V České republice existuje institut tzv. ohrožení nemocí z povolání, což sice byl původně výdobytek socialistického zákoníku práce, avšak funguje dodnes v podstatě jako určitá prevence, či záchyt, než vznikne nemoc z povolání. Ne úplně vše bylo za totáče nakřivo. Tento výdobytek však nefunguje až tak dobře, jak by za určitých podmínek mohl fungovat! I když počet uznaných ohrožení nemocí z povolání není vysoký, ročně se pohybuje v průměru jen mezi 4-5 procenty ze všech přiznaných nemocí z povolání, tak je tato věc nejen otázkou zdravotních dopadů (pro nás prioritních), ale i závažným problémem ekonomickým a sociálním, nazrálým k řešení. IV Co tento termín znamená? Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Někteří odborníci říkají, že by měla být kategorie ohrožení nemocí z povolání zrušena a místo toho by měla být upravena kritéria pro přiznávání nemocí z povolání při nejbližší novelizaci seznamu nemocí z povolání. Argumentují tím, že institut ohrožení nemocí z povolání se v jiných evropských státech nevyskytuje, ohrožení nemocí z povolání lze přiznat jen u některých diagnóz a je obtížné určit hranici mezi ohrožením a onemocněním. Kritéria, zejména pro nemoci pohybového aparátu, se stanovují velmi obtížně. Iniciativa OS KOVO Z oficiálních statistik je evidentní, že v kovozpracujícím průmyslu se množí případy s přetěžováním horních končetin, ať už v důsledku dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže nebo vibrací, či jiných fyzikálních faktorů způsobujících zejména postižení nazvané syndrom karpálního tunelu. OS KOVO vyslyšelo volání z praxe o narůstajících zdravotních problémech z práce a jednalo. Vloni se podařilo iniciovat, na základě požadavku OS KOVO, pracovní skupinu při MPSV k problematice nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, složenou z předních odborníků v dané oblasti, dále legislativců z ministerstev a také zástupců odborů. Úkolem pracovní skupiny bylo doporučit další legislativní vývoj institutu ohrožení nemocí z povolání (ONzP) a též seznamu nemocí z povolání (NzP). Tím by se mohl podařit i časnější záchyt poškození zdraví z práce, včetně zde zmíněného karpálu. Legislativní základ V zákoníku práce je v 347, odst. 1 následující zmocnění pro vládu: Vláda může stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají. K naplnění tohoto ustanovení nikdy nedošlo, přestože někteří pracovní lékaři po přesnější legislativní úpravě sami volali (zrovna tak jako většinovým názorem odbory) z pochopitelného důvodu, že by byla jasně daná kritéria, za jakých by bylo možno ONzP uznávat. Druhý odborný názor šel naprosto proti tomu prvnímu s odůvodněním, že takové zpřesnění není žádoucí a ani není reálně možné. Uvedeným problémem se zabývali příslušní odborníci velmi důkladně. Existoval dokonce již i pracovní návrh se seznamem ONzP, podobně jako je tomu u NzP. Postupně se však v odborné veřejnosti utvořily dva nesmiřitelné tábory odborníků, zakopané na svých pozicích. Nelehká práce odborné pracovní skupiny Zmíněná odborná pracovní skupina se několikrát sešla na půdě MPSV, problém vášnivě diskutovala, jednotliví odborníci snášeli své pro a proti. Výsledkem jednání pak bylo nejednotné doporučení aby: buď za a) institut ONzP byl zrušen, nebo za b) institut ONzP byl ponechán a bližší podmínky se nařízením vlády nestanovovaly! (Odbory byly proti doporučení a) a též nesouhlasily s plným zněním doporučení b) a do protokolu z jednání komise nechaly vyloženě zaznamenat své důrazně nesouhlasné stanovisko, kde žádaly, aby se naopak tyto bližší podmínky nařízením vlády stanovily.) Stanovisko pracovní skupiny pokračovalo ještě dalším doporučením, že pokud by bylo ONzP ponecháno v zákoníku práce, pak se jako možný kompromis navrhuje vrátit poskytování příslušejících náhrad do stavu před rokem 2000 (tj. poskytování maximálně po dobu 12 měsíců). Případné hrazení nároků vyplývajících z uznaných ONzP z povinného pojištění zaměstnavatelů (jako u NzP) bylo trnem v oku legislativcům, kteří jinak institut ONzP víceméně podporují, protože tato změna by znamenala poměrně značné zásahy do stávající platné právní úpravy, do které se nikomu nechce (složitá věc, těžce zakonzervovaná a navíc nijak nezapracovaná v platném, nikoliv však účinném zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců což je kapitola sama pro sebe!). Stanovisko OS KOVO k seznamu nemocí z povolání OS KOVO bylo v souvislosti s jednáními výše uvedené pracovní skupiny též požádáno o stanovisko ke stávajícímu seznamu nemocí z povolání (ve vztahu k obdrženým návrhům odborných společností nemocí z povolání). Obsah stanoviska OS KOVO byl následující: Bezprecedentní záležitostí je současný stav, kdy seznam nemocí z povolání je začleněn do zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a přitom je opakovaně odkládána účinnost tohoto zákona. Chtěli bychom, aby tento nežádoucí stav co nejrychleji skončil a seznam nemocí z povolání byl začleněn do jiné (bezproblémové) právní normy. Navržené úpravy Seznamu nemocí z povolání, respektive jeho aktualizaci a doplnění, považujeme za kroky správným směrem. Zařazení nové, tzv. volné položky další nemoc z povolání, neuvedená v tomto seznamu velmi vítáme, protože se vskutku v praxi objevují případy, kdy přestože jde evidentně o poškození zdraví z práce, tak někdy není možné zařadit je do konkrétní položky seznamu nemocí z povolání. Je nám známo, že tzv. volné položky existují v některých státech v seznamech nemocí z povolání, a bylo-li by přitom zároveň vhodným opatřením zajištěno, či maximálně omezeno, jejich zneužití, pak by byly tyto položky v novém seznamu nemocí z povolání rozhodně přínosem. A výsledek? Z celého tohoto roztočeného kolotoče je posledním známým výsledkem, sděleným zástupcem Ministerstva zdravotnictví ČR na jarním zasedání tripartitního pracovního výboru pro BOZP to, že hlavní hygienik rozhodl takto: Institut ohrožení nemocí z povolání zůstane v nezměněné podobě tak, jak je v zákoníku práce dosud, a nebude navrhováno vládě, aby stanovila svým nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají. Tzv. volná položka bude do seznamu nemocí z povolání při nejbližší novelizaci začleněna. Komise BOZP a životního prostředí OS KOVO se s výše uvedenou problematikou podrobně průběžně zabývá a její výstupy a doporučení pro svaz OS a základní organizace v této věci jsou umístěny na intranetu OS KOVO v části Odborné útvary, BOZP aktuální informace, s podnadpisem Aktuální situace ve věci institutu ohrožení nemocí z povolání.

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU. 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské

Více

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 8. ZÁŘÍ 2010, DATUM VYDÁNÍ: 17. ZÁŘÍ 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz OS KOVO přijme... str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3: Stárnoucí

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Počty nevyřízených věcí se snižují

Počty nevyřízených věcí se snižují 9 / 2008 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Síla koruny oslabuje průmysl Jak je na tom elektronizace justice Zajímavosti Národní technické knihovny Počty nevyřízených věcí se snižují

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Posilování bipartitního dialogu tentokrát v Praze str. 2 3. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Fotoreportáž z protestního pochodu v

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více