JSME VOLIČI, NEBO OVCE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSME VOLIČI, NEBO OVCE?"

Transkript

1 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. ČERVENCE 2010, DATUM VYDÁNÍ: 9. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Buďme chytré odbory! Ale jak na to? str. 2 Poděkování z Brna (Nadstandardní odstupné v IG Watteeuw) str. 2 Poptávka po kovácích na Slovensku - str. 3 Slovenský trh práce zažívá přetlak mladých str. 3 Všichni jsou už v Mexiku - str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání Fotoreportáž z Mladé Boleslavi Krásnou dovolenou a příjemné letní dny přejí redakce a redakční rada časopisu Kovák. Příští číslo má uzávěrku a vyjde s datem Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor JAN ŠVEC, předseda redakční rady Předseda ZO OS KOVO Škoda Auto Mladá Boleslav Jaroslav Povšík (s mikrofonem uprostřed) spolu se zaměstnanci odborů a členy podnikové rady při setkání s redakční radou Kováka JSME VOLIČI, NEBO OVCE? Zamýšlí se předseda odborů ve Škodě Auto Jaroslav Povšík Houby vopálený - vočouzený jsme! U našeho hotelu řádily lesní požáry Redakční rada ve Škodě Auto Vážíme si časopisu Kovák, prohlásil předseda ZO OS KOVO Škoda Auto Mladá Boleslav Jaroslav Povšík 29. června na setkání redakční rady Kováka s představiteli odborů KOVO v této automobilce (se zaměstnanci ZO OS KOVO a některými členy podnikové rady). Z diskuse vyplynulo, že si čtenáři Kováka ve Škodě Auto cení právních i dalších poraden, pozitivně hodnotí články z oblasti daní a hospodaření základních organizací, v posledních číslech je zaujal přehled zdravotní péče v zahraničí. Se zájmem čtou rozhovory s předsedy základních organizací, protože díky tomu lidé vědí, jaké jsou problémy jinde. Škodováky by zajímalo také víc informací o problémových závodech, kterých je v poslední době hodně. Přáli by si více aktuálních ožehavých témat. Jako poučné vnímají články z historie kovoprůmyslu. Je zajímavé vědět, jací byli naši předchůdci před 100, 200 lety, podotkl J. Povšík. Čtenáři ze Škody Auto by uvítali také kuchařské recepty, jak se objevovaly v Kováku (Pokračování na str. 4) Málokdo má dnes odborařinu v srdci, povzdechl si předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Škoda Auto Jaroslav Povšík v exkluzivním rozhovoru pro Kovák. Rozebírá v něm mj., co plyne z povolební situace v ČR pro odbory. Ženy ve Škodě Auto vynikají šikovností Prezident Václav Klaus právě jmenoval novým premiérem šéfa ODS Petra Nečase. V médiích se objevují informace, jaká bude politika nové vlády v oblasti zákoníku práce, důchodové reformy, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, daní. Jak jsou odbory na novou situaci podle vás připraveny a jak by měly postupovat? Čekal jsem lepší výsledek sociální demokracie ve volbách. Málokdo z mých přátel věřil, že se podaří sestavit tak pohodlně pravicovou vládu s pomocí nově vytvořených stran. Spíš jsem počítal, že vznikne víc povolebních možností, především pro nějakou středolevou koalici, třeba i s tichým souhlasem KSČM. Je mi hrozně líto, že se prosadil ten matematický model, který někdo vypočetl, aby pravice mohla sestavit to nejagresívnější, co zde kdy bylo. ODS je totálně zlobbovaná, její současné očišťování je pokus spíše pro veřejnost, na dojem. Tato strana je totiž závislá na bohatých sponzorech. Věci veřejné jsou zase jasný marketingový projekt se záměrem proniknout do všech částí státní správy v zemi. Pan Kalousek je ten největší dinosaurus a člověk napojený na lobby skupiny, který usiluje už dlouhou dobu za každou cenu pro- (Pokračování na str. 4) 1

2 2 KOVÁK číslo července 2010 BUĎME CHYTRÉ ODBORY! ALE JAK NA TO? Diskusní příspěvek k jihlavské výzvě předsedy svazu Časopis Kovák (číslo 23) pod titulkem Buďme chytré odbory informoval o diskusi, která proběhla na Radě OS KOVO v Jihlavě. K některým výrokům se ještě dovoluji vrátit. Na začátku byla výzva předsedy OS KOVO, aby se naše odbory zbavily nálepky sociálně demokratických odborů a staly se odbory chytrými. Z toho dále odvíjel kolega Středula úvahu, že chytré a moudré odbory se nemusí bát ani pravicové vlády, a místopředseda ČMKOS Václav Pícl dodal, že cesta k chytrým odborům povede díky novému vedení konfederace. Co se nyní změní? Přestože jsem nad tímto sdělením přemýšlel, příliš jsem jeho významu neporozuměl. Byly snad naše odbory do nynějška hloupé? A pokud byly, v čem se jejich hloupost projevovala a co se tedy nyní změní, abychom byli znič ehonic moudří a chytří? Jestliže porovnáme zájmy odborů s deklarovanými prioritami jednotlivých politických stran, nalezneme bezpochyby nejvíce styčných bodů právě v sociálně demokratické politice. Je na tom snad něco špatného nebo dokonce hloupého? Bylo v zájmu odborů, aby se návrhy zákonů schvalovaly hlasy sociálních demokratů a případně komunistů v takové podobě, která nám vyhovovala? Je na tom něco hloupého? A že pravicovým stranám a nezávislému tisku vlastněnému pány Bakaly a jinými se to nelíbí, reaguje tak, jak reaguje, a snaží se masírovat lidi tvrzením, že odbory jsou vlastně převlečená sociální demokracie? S tím nic nenaděláme a ani nechtějme dělat. Je to zbytečné. Vůbec nic na tom nezmění ani nucení kandidátů do vedoucích odborových funkcí, aby pozastavili svá členství v politických stranách. To neučiní odbory nadstranickými, ale pokryteckými. Josef Středula na Radě také prohlásil, že nepotřebujeme být ideologičtí. S tím snad lze částečně souhlasit. Pokud si však definujeme ideologii jako soustavu názorů a idejí, potom snaha odborů ovlivňovat a formovat názory právní či mravní vede zároveň ke spoluformování určité pro odbory přijatelné ideologie. Budeme kličkovat? S čím se však nemohu ztotožnit, je tvrzení, že pokud budou odbory chytré a moudré, nemusíme se bát ani pravicové vlády. Zkušenost nám přece říká, že zájmy pravicových vlád se dostávají do přijatelné rovnováhy se zájmy odborů jen obtížně, ba spíše vůbec. Signalizované kroky momentálně vznikající vládní koalice v oblasti pracovněprávní, důchodové, sociální to jenom potvrzují. Můžeme být chytří a moudří sebevíce a nic se na této premise, od které se následně odvíjí vše ostatní, nezmění. Výzva, že musíme být chytří, by mohla také svádět k výkladu, že máme být typicky česky vyčuraní, kličkovat a přesvědčit nastupující vládní garnituru, že ty sociálně demokratické odbory byly ty minulé (štěchovské), my už jsme ti noví a moudří. A proč taky ne, vždyť soc. dem. pro nás nejspíš nebude v nejbližším období nijak užitečná, a pokud by se na tom mělo něco změnit, zachováme se zase chytře. To však nejspíš neměl kovácký předseda na mysli, a pokud ano, mám za to, že s dostatečným mandátem, který vznikající vláda od voličů obdržela, nebude mít ani zájem se s odbory příliš domlouvat a párat. Na Radě OS KVO v Jihlavě byla živá debata o chytrých odborech Jak nekompromisní? V té souvislosti bych chtěl být u toho, až bude nová místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová naplňovat své ubezpečení, které dala na Radě, když řekla, že při jednáních bude vedení ČMKOS nekompromisní. O co bude svůj nekompromisní postoj opírat, však nesdělila. Jestli bude vedení ČMKOS při jednáních se zástupci pravicové vlády používat pro podporu svých argumentů hrozbu případného organizování demonstrací, protestních a podobných akcí, bude nejspíše strašit slepými náboji. Buďme schopni a ochotni si přiznat, jaký vzkaz dali občané republiky v těchto volbách. Existovala přímo ukázková možnost, jak si zaměstnanci mohli zajistit takovou vládu a zákonodárce, kteří by jim naslouchali. Jak s touto šancí lidé naložili? Dali hlasy těm, kteří na rovinu říkali, že po volbách budou postupovat tvrdě a nekompromisně a budou nemilosrdně osekávat sociální systém. Přesto je pod nadšenými hesly o nutnosti šetření, škrtů a bolavých opatření volili i lidé práce. Také poskytli výrazný mandát straně, která nastrčila dopředu populárního Johna, naslibovala všechno možné, ba spíše nemožné, a dnes postupně dělá kompromisy a vysvětluje, proč vše ne- půjde tak, jak říkala. Přesto místopředsedkyně školských odborů přiznala, že mnoho učitelů volilo pana Johna za slib okamžitého zvýšení platů o pět tisíc korun. Nedovedu si v této souvislosti přestavit, že bych se měl v dohledné době postavit před své odboráře a přesvědčovat je o nutnosti zúčastnit se jakékoli protestní akce namířené proti krokům vlády. Není přece logické protestovat proti něčemu, co si většina před nedávnem svobodně zvolila. Můžeme se plácat po ramenou a ujišťovat se o své síle. Pravdou ale zůstává, že pravidla hry určují zákony, zákony tvoří zákonodárci a odbory jako občanské sdružení jsou zájmová skupina, která může ovlivňovat normotvorbu pouze a jen skrze poslance. V této souvislosti naprosto chápu údiv předsedy mladoboleslavské Škodovky kolegy Jaroslava Povšíka, který nerozuměl odklonu od dříve prosazovaného názoru, že aktivní přítomnost odborářů v politice je pro odbory výhodou. Nadstranickost ano, ne apolitičnost Já jsem hluboce přesvědčen, že to výhodou je a čím více odborářů (skutečných odborářů) se prosadí do politických funkcí, tím více možností ovlivňovat rozhodovací proces budeme mít. Naprosto nesouhlasím s názorem kolegy Jana Švece z českobudějovické firmy Groz- Beckert, kterého si jinak velmi vážím, že politika do odborů nepatří. Politika chápaná jako snaha o úpravu vztahů a poměrů ve společnosti jde s každým člověkem celý život a prolíná se vším, aniž si to mnohokrát uvědomujeme. Souhlasím, že odbory by měly být nadstranické, nemohou být však nikdy apolitické. Pokud bychom trvali na odborech skutečně striktně apolitických, zbylo by jim zase jen to rozdělování kolekcí a rekreací. Spíše by ale nebyly vůbec. Myslím, že přiznat si pravdu někdy i nepříjemnou je lepší než používat floskule a prázdné fráze, a ty podle mě na poslední Radě občas zaznívaly. Pokud si to uvědomíme, budeme chytří a moudří, jak si to přeje Josef Středula. VÁCLAV POTUŽNÍK, předseda ZO OS KOVO Hodonín (mezititulky redakce) PODĚKOVÁNÍ Z BRNA Nadstandardní odstupné v IG Watteeuww Výbor základní organizace jménem svým a jménem zaměstnanců IG Watteeuw ČR, s. r. o., tímto dopisem vyjadřuje poděkování panu Jaromíru Machalovi a zvláště paní JUDr. Věře Balážové za obrovský přínos při vyjednávání o výši odstupného. Dále děkujeme panu Josefu Středulovi za zájem o průběh vyjednávání a nabídnutou pomoc. Díky pomoci všech zainteresovaných se podařilo vyjednat nadstandardní výši odstupného: 7 průměrných platů základního odstupného a maximální odstupné 13,5 měsíce. Platnost dodatku kolektivní smlouvy je do konce roku Doufáme, že v budoucnosti již nebude nutné nic podobného řešit. ZLATOMÍR VYHŇÁK, ZO OS KOVO IG WATTEUW, Brno

3 V mexické továrně severoamerické automobilky General Motors v Saltillu je průměrná hodinová mzda pouhé čtyři dolary, zatímco v závodech téže firmy či Fordu ve Spojených státech činí i s benefity mezi 50 až 55 dolary. Na tento propastný mzdový rozdíl, který láká zahraniční společnosti k přesunu výroby do Mexika, upozornil slovenský internetový list etrend s odvoláním na konzultační firmu DesRosiers Automotive Consulting. Přesun výroby automobilů do Mexika postupně uskutečňují všichni významní producenti. Tak GM od roku 2007 v Mexiku investovala již více než 3,6 miliardy dolarů, investice do nových kapacit zvyšují i Volkswagen a Ford. Mexiko je podle většiny odborníků považováno za ideální most mezi investory z USA, Kanady a Latinské Ameriky, neboť je součástí Severoamerického pásma volného obchodu (NAFTA), jehož členy jsou i USA a Kanada. Nižší mzdové náklady umožní zejména automobilkám GM, Ford a Chrysler Group vyrábět s vyšším ziskem i menší modely. Podle názoru prezidenta Des- Rosiers AC Dennise DesRosiers bude Mexiko získavat novou výrobu i na úkor severoamerických závodů a jeho podíl na produkci automobilů v celé zóně volného obchodu v příští dekádě stoupne z dosavadních 12 procent z let přibližně na jednu pětinu. Zároveň se podíl USA sníží o sedm na 65 procent a podíl Kanady se udrží na současných 16 procentech. Letos v květnu činila výroba vozů v Mexiku , což KOVÁK číslo července 2010 VŠICHNI JSOU UŽ V MEXIKU... Postupně tam přesouvají výrobu významné automobilky bylo podle údajů Svazu mexického automobilového průmyslu (AMIA) meziročně o 65 procent více. Export vozidel se v témže měsíci zvýšil o tři čtvrtiny na strojů, a to hlavně do USA, kam je dodáváno zhruba 75 procent mexické produkce. Optimisticky se na vývoj dívá i mexický ministr hospodářství Gerardo Ruiz, který nedávno prohlásil, že by se výroba automobilů v Mexiku mohla v příštích třech až pěti letech ztrojnásobit na asi tři milióny vozů, což by jeho zemi posunulo mezi deset největších světových výrobců. V roce 2009, kdy se v Mexiku vyrobilo vozidel, byla tato země na 12. místě světové tabulky. JAN HÁLA POPTÁVKA PO KOVÁCÍCH NA SLOVENSKU Ve firmách v Banskobystrickém kraji roste zaměstnanost Obráběče kovů, svářeče a zámečníky hledá v současnosti největší strojírenská společnost v Banskobystrickém kraji: PPS Group, a. s., Detva. Jak uvedl slovenský deník Hospodárske noviny, bez ohledu na hospodářskou krizi objednávky od zahraničních odběratelů už téměř rok zdvihají ve firmě zaměstnanost na současných více než pracovníků. Vedení PPS Group předpokládá, že ještě do konce letošního roku přijme dalších přibližně 200 lidí. Nedávno firma získala zakázku z Rakouska na dodávku kolejových vozů a uzavřela rovněž kontrakt s německým partnerem na dodávku důlních strojů. Rozšíření výroby a s tím související nárůst zaměstnanosti plánuje i výrobce brzdových třmenů Continental Teves ve Zvolenu. V současnosti v závodě pracuje asi 660 lidí, avšak v letech 2013 až 2014, kdy plánují zvýšit výrobu na 11 miliónů brzdových komponentů ročně, by tam mělo pracovat již více než 1000 osob. Podle sdělení ředitele společnosti Gerharda Baucka by se zvolenská továrna německého koncernu Continental měla za několik let stát dokonce největším závodem na výrobu brzd ve světě. Firma od zahájení provozu v roce 2006 vyrobila již více než 10 miliónů třmenů, které dodává největším automobilkám ve světě. (jh) S jakým vzděláním udělat díru do světa? SLOVENSKÝ TRH PRÁCE ZAŽÍVÁ PŘETLAK MLADÝCH Na pracovním trhu s absolventy škol na Slovensku nastává přetlak. Pro mladých, kteří právě ukončili školu, čeká jen 972 volných míst, hrozí se deník Hospodárske noviny. V míře nezaměstnanosti mládeže jsou tak Slováci v Evropské unii druzí nejhorší po Španělsku. Neutěšenou situaci potvrzuje pracovní portál Profese, kde jsou v necelé tisícovce nabízených míst většinou pomocné práce nebo zákaznická centra. Dramatičnost dokládá i nejnovější zpráva Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), podle níž Slovensko v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi světa v tomto směru propadlo na celé čáře, konstatoval list. Problémem však není jen samotná krize. Školy totiž nevychovávají absolventy, jaké hospodářství potřebuje. Naše ekonomika se skládá většinou z průmyslu a informačních technologií. Když se mladí rozhodnou pro humanitní vědy, těžko mohou očekávat, že udělají díru do světa, zdůraznil prognostik Vladimír Baláž. Stále pociťujeme nedostatek odborných mladých kádrů, potvrdil Gustáv Budinský z IT asociace. K současnému zástupu mladých nezařazených se před letošním létem přidají další tisíce čerstvých absolventů. Firmy si pak budou moci vybrat absolventa, který již rok bez úspěšně hledá práci, nebo nového, který právě ukončil školu. Jejich šance nejsou vyrovnané: ten, kdo hledá práci již rok, může být považován za méně schopného, a firma tak dá přednost čerstvému absolventovi, upozornila Monika Martinková z Trenkwalderu. Dodala, že však může převážit naopak i sociální cítění. Personalisté doporučují, aby absolventi nezůstávali doma a hlásili se i na brigády. Poprvé v historii evidujeme zájem o brigádnické posty i mezi vysokoškolsky vzdělanými uchazeči, podotkla M. Martinková. Vyhlídky mladých lidí na trhu práce jsou však momentálně o to horší, že celkový počet všech nezaměstnaných je kolem lidí. JAN HÁLA VÝVOJ INFLACE V KVĚTNU 2010 Infl ace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v květnu 2010 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,2 procenta. Míra infl ace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 0,6 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za květen 2010 je 1,6 procenta, jak uvedl Eurostat. Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo července 2010 JSME VOLIČI, NEBO OVCE? (Dokončení ze str. 1) niknout do vlády. Jeho silnou stránkou je výřečnost bonmoty. Vytvořil si vlastně pro sebe soukromou stranu, tedy TOP 09. Levice se roztříštila, Zeman odčerpal hlasy sociální demokracii. Paroubek nemohl oslovit lidi, protože je prototypem papaláše. A po volebním neúspěchu nepřijal ani kousek vlastní odpovědnosti. Odbory mají dnes co dělat samy se sebou. Málokdo má odborařinu v srdci a filtruje ji jen přes své osobní výhody. Odboroví funkcionáři se bojí, co budou dělat, pokud neprojdou přes volby. Kolem ohroženého zákoníku práce se může zorganizovat akce, spustit velký křik, ale nejspíš přijde málo lidí a nikdo si toho moc nevšimne. Nemůžu tvrdit, že dokážu udělat něco na celostátní úrovni. Budu i nadále Exkurse redakční rady časopisu Kovák ve Škodě Auto zleva: J. Švec, L. Pašek, V. Štich, A. Sobolová, L. Zimmermann, J. Endlicher Ve Škodě Auto nejsou mladé tváře výjimkou, právě naopak pracovat pro lidi na podnikové úrovni, dělat to, co umím a čemu věřím. A jestli lidé usoudí, že se ve změněných podmínkách dá žít, tak to poběží dál. Jestli se v tom ale budou cítit špatně, tak se bude moci přistoupit i ke stávkování. Můžeme ale počkat ještě do podzimních komunálních a senátních voleb. A pokud se to podaří v senátu vyvážit, tak řeknu, že jsme voliči, jinak jsme ovce. Problém ale je, že sociální demokracie se nezreformovala. Jak se daří Škodovce v čase, kdy doběhly příznivé dopady šrotovného v Německu a dalších zemích? Jde o globální krizi, ale v průměru je koncern Vyluštění z Kováku č. 24/2010 (výrok Osho): Člověk se pozná podle... společnosti, ve které žije. 4 Volkswagen velkou špičkou. Má prokazatelnou ambici hrát v autoprůmyslu prim a dokazuje to fúzemi po celém světě. Vedeme si dobře. Koncern i Škodovka. Některé lokality nejsou v dobré kondici, ale systém je podrží. Škodovka otevírá postupně nové závody v dalších zemích. Co tento trend znamená pro zaměstnance Škodovky v České republice? Redakční rada (Dokončení ze str. 1) v loňském roce. Nemám stížnost na Kováka, čteme ho, je dělán profesionálně, uvedl ještě J. Povšík a dodal: Nenašel jsem období, kdy by byl Kovák Rozšíření lokalit je asi nutné. Jde o geopolitické obsazení místa, kam by jinak šel někdo jiný. Volkswagen by si ale nedovolil platit někde zaměstnancům za práci dolar. Ztratil by totiž image. Máme v rámci koncernu chartu pracovních vztahů, aby byly stejné podmínky a abychom si nečestně nekonkurovali. Myslím si tedy, že to máme pod kontrolou. V čem vidí škodovácké odbory v současné době svou prioritu? Je to zaměstnanost, jako vždycky, a dnes ještě víc než dřív. Jaký je v současnosti stav zaměstnanosti ve třech závodech Škody? A jaký je v tomto ohledu výhled do budoucna? Pracuje tu lidí. Odbory se podílely zásadním způsobem na záchraně závodu ve Vrchlabí, který by jinak už nebyl. Udělali jsme s představenstvem dohodu, že tam do roku 2012 zakonzervujeme stav zaměstnanosti na 1200 lidí. A v roce 2012 musí být jasná koncepce, co ten závod bude dál vyrábět. V Kvasinách je nyní podstav zaměstnanců a využívají se tam agenturní pracovníci. V Mladé Boleslavi děláme přesuny zaměstnanců v rámci závodu a flexibilní konta pracovní doby. Dochází ke snižování administrativy. Jaký máte program pro odboráře v letním období dovolených? Začíná to už na pracovišti. Musíme zaměstnancům správně načasovat dovolenou, v návaznosti na státní svátky, a aby ji měli 14 dní v kuse. Každý zaměstnanec si také může vybrat 5 dní dovolené podle vlastního uvážení. Pro čas dovolených nabízíme neuvěřitelnou škálu služeb, jako například dětské tábory, zahraniční zájezdy, akce pro důchodce a mnoho dalších. Text a snímky MARTIN BENEŠ nezajímavý nebo nečtivý. Vždy se snažil pokrýt celé spektrum informací. Potvrzuji, že vzhled šel od té doby, kdy je Kovák v barvě, nesmírně nahoru, sdělil právník odborové organizace Mgr. Jiří Hašek. Řeč přišla také na periodikum Škodovácký odborář, které vydávají odbory KOVO ve Škodě Auto. Pro redakci Kováka je tento týdeník cenným zdrojem informací o dění v automobilce. JANA BENEŠOVÁ

5 KOVÁK číslo července 2010/příloha Právní servis PORADNY NA PŘÁNÍ Jak pro naši organizaci zajistit ověřenou kopii listin? Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Potřebujeme pro naši odborovou organizaci vytvořit ověřené důležité listiny naší ZO OS KOVO. Můžete nám poradit, kde se dají pořídit? P. A., Třebíč Při ověřování lze ověřit buď kopii listiny jako takové, nebo lze ověřit vlastnoruční podpis na listině. Ověření, že se kopie doslova shoduje s předloženou listinou, se nazývá vidimací. Ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, se nazývá legalizací. Ověření se provede vyznačením ověřovací doložky na listině nebo listině s ní pevně spojené a otiskem úředního razítka. Tímto ověřením se potvrzuje pouze shoda ověřované listiny s originálem, respektive skutečnost, že listinu člověk vlastnoručně podepsal, v žádném případě se tímto nepotvrzuje správnost ověřované listiny ani pravdivost údajů v listině uvedených či jejich soulad s právními předpisy. Vidimaci nelze provést, nelze-li jedinečnost listiny vidimovanou listinou nahradit, zejména tedy nelze ověřit kopie občanských průkazů, řidičských průkazů, zbrojních průkazů, cestovních dokladů, vojenské knížky, služební průkazy, průkazy o povolení k pobytu, rybářské lístky, lovecké lístky či jiné průkazy, vkladní knížky, šeky, směnky či jiné cenné papíry, losy, geometrické plány, rysy, technické kresby. Nelze provést ani vidimaci listiny, která obsahuje plastické texty či otisky plastického razítka, nebo pokud jsou ve vidimované listině změny, doplňky, škrty, které by mohly oslabit její věrohodnost. Nelze provést ani vidimaci listiny, ze které není patrné, jedná-li se o prvopis, opis, stejnopis či již ověřenou listinu. Legalizaci nelze provést, pokud je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo pokud není na listině (kromě podpisu) žádný text. Vidimaci i legalizaci provádějí: * obecní úřady, * obecní úřady obcí s rozšířenou působností, * ve statutárních městech úřady městských částí, * újezdní úřady, * držitel poštovní licence, * místa Czech Pointu. Ověření jsou možná i u jakéhokoliv notáře. Za každou ověřovanou stránku kopie se hradí správní poplatek 30 Kč, za každý ověřovaný podpis rovněž 30 Kč. Pokud však ověřovaná listina souvisí s činností ZO, je ZO v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to přílohou č. 1 položka 4 a) a 5 a), od tohoto správního poplatku osvobozena! Pokud bude tedy ZO ověřovat listiny u obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na úřadu městské části, újezdního úřadu, stejně jako na místě Czech Point, a tato ověřovaná listina bude souviset s činností ZO, neměla by ZO platit žádný správní poplatek. Pozor, toto se netýká notářů, kteří se neřídí sazebníkem správních poplatků a za ověření u něj tedy zaplatíte příslušnou částku. Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou Může u příspěvku na životní pojištění firma trvat jen na jedné pojišťovně? Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Jsme odborová organizace a jednáme se zaměstnavatelem o příspěvku na životní pojištění pro zaměstnance. Navrhuje nám do kolektivní smlouvy následující text: Zaměstnanec má uzavřenou smlouvu o životním pojištění s Pojišťovnou ING. Výše příspěvku zaměstnavatele se zaměstnanci vypočte dohodnutým % jeho vyměřovacího základu pro sociální pojištění příslušného měsíce. Minimální výše příspěvku je 500 Kč, maximální výše příspěvku je 2000 Kč. V případech, kdy zaměstnanci nevznikne nárok na minimální výši příspěvku za kalendářní měsíc, bude mu přesto poskytnut a bude doúčtován v následujícím měsíci. Je takové ujednání v souladu s platnou legislativou a může zaměstnavatel určit příspěvek pouze u jedné pojišťovny? K. P., Mnichovo Hradiště Způsob, jakým se určí výše příspěvku na životní pojištění, je předmětem ujednání v kolektivní smlouvě a je zcela v kompetenci smluvních stran. Obvykle se v podnikových kolektivních smlouvách setkáváme s příspěvkem, který je vyjádřen v nominální částce, například 500 Kč měsíčně. Maximální výše příspěvku bývá právě 2000 Kč, což je důsledek skutečnosti, že u zaměstnance je částka Kč za rok osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti a tím i od odvodu sociálního a zdravotního pojištění (částka Kč za rok je souhrnným limitem pro příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění od téhož zaměstnavatele). Pokud z nějakého důvodu dává zaměstnavatel přednost určení částky příspěvku výpočtem z vyměřovacího základu zaměstnance, je to jeho názor a odborová organizace logicky upřednostní tento příspěvek před situací, kdy by zaměstnavatel neposkytoval příspěvek žádný. Jaký je důvod zaměstnavatele ke zbytečné složitosti výpočtu výše příspěvku, z dotazu nevyplývá. Každopádně by stálo zato zvážit jednodušší úpravu s tím, že pokud není v zájmu zaměstnavatele přispívat každému zaměstnanci stejnou částkou, je možné zavést systém více hodnot příspěvku v závislosti například na délce trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. Zatímco ovlivňování zaměstnance při výběru penzijního fondu je zaměstnavateli výslovně zakázáno ustanovením 27 odst. 6 zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve vztahu k příspěvku na životní pojištění takovéto výslovné ustanovení v legislativě nenalezneme. Případné ovlivňování zaměstnance by však bylo možné posuzovat jako nekalou soutěž ve smyslu 44 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). I

6 KOVÁK číslo července 2010/příloha MLADÁ BOLESLAV NENÍ JEN ŠK Mladá Boleslav má dvě tváře, jak už to v našich městech bývá: starou a novou. Je tu však podstatný rozdíl: zatímco ve většině měst se těší zájmu návštěvníků historické centrum, v Mladé Boleslavi přitahuje pozornost moderní část s proslulou automobilkou Škoda Auto. Je ovšem pravda, že dostat se za brány tohoto podniku se jen tak nepoštěstí; tak lze aspoň doporučit panoramatickou vyhlídku z vyvýšenin v okolí. Rozlehlý tovární areál s komíny je dobře vidět z blízkých Kosmonos z kopce Buben, kde odbory ZO OS KOVO Škoda Auto spravují dětský archeoskanzen Altamira (snímek č. 2). Přesto Mladá Boleslav není jen rozvíjející se průmyslové město, i jeho starobylá část rozhodně stojí za vidění: Staroměstské náměstí s renesanční radnicí z poloviny 16. století (snímek č. 5) a chrámem Nanebevzetí Panny Marie založeným na začátku 15. století (snímek č. 8). Součástí historického jádra je také pozdně gotický palác Templ, který byl postaven kolem roku 1500 a dnes slouží jako regionální muzeum a výstavní síň (snímek č. 3), barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1727 (snímek č. 6) a především hrad založený ve druhé čtvrtině 14. století, který stojí na místě přemyslovského hradiště z 10. století; dnes je přístupný veřejnosti jako muzeum s historickými a národopisnými sbírkami (snímek č. 7). V okolí se nacházejí zbytky středověkého opevnění (snímek č. 4). Památek je v Mladé Boleslavi víc než dost a jsou pod ochranou lvů, tedy kamenných, na Pražské bráně, kde hlídají přístup k hradu a starému městu (snímek č. 1). JANA BENEŠOVÁ Snímky Martin Beneš Tip na výlet REDA FOTORE II

7 KOVÁK číslo července 2010/příloha ODOVKA KČNÍ PORTÁŽ ALTAMIRA V KOSMONOSECH Co lidé jedli, jak se oblékali, jaké nástroje používali v pravěku na našem území? To zkoumají pod křídly ZO OS KOVO Škoda Auto děti v archeoskanzenu Altamira v Kosmonosech. Jaromír Cvrček, jeden ze zakladatelů tohoto skanzenu, je již téměř 20 let vede k tomu, aby se v dobré partě praly s rákosím, dřevem, kamením i hlínou. Od roku 1991 to postupně naučil přes 1100 dětí, dnes jich má okolo sebe šedesát. Zabývají se mj. pečením chleba, tkaním, hrnčířstvím, tavením skla, železa a bronzu, a to původními, tj. primitivními, technologiemi dostupnými v dobách před několika tisíci let. Altamirští se mohou pochlubit rekordem: podařilo se jim ulít z bronzu bez moderních pomůcek krásného býčka (viz snímek), který je přesnou replikou věhlasné sošky ze starší doby bronzové nalezené v jeskyni Býčí skála u Blanska (má cca 12 cm na délku i výšku). Jsou jediní na světě, je na své svěřence hrdý J. Cvrček, nemám informaci, že by se někdo jiný pokusil o odlití bronzového předmětu. JANA BENEŠOVÁ Snímek Martin Beneš Poznámka: Zájemci o návštěvu Altamiry nechť kontaktují J. Cvrčka tel Jak děti objevují pravěk III

8 KOVÁK číslo července 2010/příloha OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ČR Je naděje na časnější záchyt poškození zdraví z práce? MILAN TĚŠÍNSKÝ, specialista pro BOZP a životní prostředí, úsek odborové politiky OS KOVO V České republice existuje institut tzv. ohrožení nemocí z povolání, což sice byl původně výdobytek socialistického zákoníku práce, avšak funguje dodnes v podstatě jako určitá prevence, či záchyt, než vznikne nemoc z povolání. Ne úplně vše bylo za totáče nakřivo. Tento výdobytek však nefunguje až tak dobře, jak by za určitých podmínek mohl fungovat! I když počet uznaných ohrožení nemocí z povolání není vysoký, ročně se pohybuje v průměru jen mezi 4-5 procenty ze všech přiznaných nemocí z povolání, tak je tato věc nejen otázkou zdravotních dopadů (pro nás prioritních), ale i závažným problémem ekonomickým a sociálním, nazrálým k řešení. IV Co tento termín znamená? Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Někteří odborníci říkají, že by měla být kategorie ohrožení nemocí z povolání zrušena a místo toho by měla být upravena kritéria pro přiznávání nemocí z povolání při nejbližší novelizaci seznamu nemocí z povolání. Argumentují tím, že institut ohrožení nemocí z povolání se v jiných evropských státech nevyskytuje, ohrožení nemocí z povolání lze přiznat jen u některých diagnóz a je obtížné určit hranici mezi ohrožením a onemocněním. Kritéria, zejména pro nemoci pohybového aparátu, se stanovují velmi obtížně. Iniciativa OS KOVO Z oficiálních statistik je evidentní, že v kovozpracujícím průmyslu se množí případy s přetěžováním horních končetin, ať už v důsledku dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže nebo vibrací, či jiných fyzikálních faktorů způsobujících zejména postižení nazvané syndrom karpálního tunelu. OS KOVO vyslyšelo volání z praxe o narůstajících zdravotních problémech z práce a jednalo. Vloni se podařilo iniciovat, na základě požadavku OS KOVO, pracovní skupinu při MPSV k problematice nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, složenou z předních odborníků v dané oblasti, dále legislativců z ministerstev a také zástupců odborů. Úkolem pracovní skupiny bylo doporučit další legislativní vývoj institutu ohrožení nemocí z povolání (ONzP) a též seznamu nemocí z povolání (NzP). Tím by se mohl podařit i časnější záchyt poškození zdraví z práce, včetně zde zmíněného karpálu. Legislativní základ V zákoníku práce je v 347, odst. 1 následující zmocnění pro vládu: Vláda může stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají. K naplnění tohoto ustanovení nikdy nedošlo, přestože někteří pracovní lékaři po přesnější legislativní úpravě sami volali (zrovna tak jako většinovým názorem odbory) z pochopitelného důvodu, že by byla jasně daná kritéria, za jakých by bylo možno ONzP uznávat. Druhý odborný názor šel naprosto proti tomu prvnímu s odůvodněním, že takové zpřesnění není žádoucí a ani není reálně možné. Uvedeným problémem se zabývali příslušní odborníci velmi důkladně. Existoval dokonce již i pracovní návrh se seznamem ONzP, podobně jako je tomu u NzP. Postupně se však v odborné veřejnosti utvořily dva nesmiřitelné tábory odborníků, zakopané na svých pozicích. Nelehká práce odborné pracovní skupiny Zmíněná odborná pracovní skupina se několikrát sešla na půdě MPSV, problém vášnivě diskutovala, jednotliví odborníci snášeli své pro a proti. Výsledkem jednání pak bylo nejednotné doporučení aby: buď za a) institut ONzP byl zrušen, nebo za b) institut ONzP byl ponechán a bližší podmínky se nařízením vlády nestanovovaly! (Odbory byly proti doporučení a) a též nesouhlasily s plným zněním doporučení b) a do protokolu z jednání komise nechaly vyloženě zaznamenat své důrazně nesouhlasné stanovisko, kde žádaly, aby se naopak tyto bližší podmínky nařízením vlády stanovily.) Stanovisko pracovní skupiny pokračovalo ještě dalším doporučením, že pokud by bylo ONzP ponecháno v zákoníku práce, pak se jako možný kompromis navrhuje vrátit poskytování příslušejících náhrad do stavu před rokem 2000 (tj. poskytování maximálně po dobu 12 měsíců). Případné hrazení nároků vyplývajících z uznaných ONzP z povinného pojištění zaměstnavatelů (jako u NzP) bylo trnem v oku legislativcům, kteří jinak institut ONzP víceméně podporují, protože tato změna by znamenala poměrně značné zásahy do stávající platné právní úpravy, do které se nikomu nechce (složitá věc, těžce zakonzervovaná a navíc nijak nezapracovaná v platném, nikoliv však účinném zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců což je kapitola sama pro sebe!). Stanovisko OS KOVO k seznamu nemocí z povolání OS KOVO bylo v souvislosti s jednáními výše uvedené pracovní skupiny též požádáno o stanovisko ke stávajícímu seznamu nemocí z povolání (ve vztahu k obdrženým návrhům odborných společností nemocí z povolání). Obsah stanoviska OS KOVO byl následující: Bezprecedentní záležitostí je současný stav, kdy seznam nemocí z povolání je začleněn do zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a přitom je opakovaně odkládána účinnost tohoto zákona. Chtěli bychom, aby tento nežádoucí stav co nejrychleji skončil a seznam nemocí z povolání byl začleněn do jiné (bezproblémové) právní normy. Navržené úpravy Seznamu nemocí z povolání, respektive jeho aktualizaci a doplnění, považujeme za kroky správným směrem. Zařazení nové, tzv. volné položky další nemoc z povolání, neuvedená v tomto seznamu velmi vítáme, protože se vskutku v praxi objevují případy, kdy přestože jde evidentně o poškození zdraví z práce, tak někdy není možné zařadit je do konkrétní položky seznamu nemocí z povolání. Je nám známo, že tzv. volné položky existují v některých státech v seznamech nemocí z povolání, a bylo-li by přitom zároveň vhodným opatřením zajištěno, či maximálně omezeno, jejich zneužití, pak by byly tyto položky v novém seznamu nemocí z povolání rozhodně přínosem. A výsledek? Z celého tohoto roztočeného kolotoče je posledním známým výsledkem, sděleným zástupcem Ministerstva zdravotnictví ČR na jarním zasedání tripartitního pracovního výboru pro BOZP to, že hlavní hygienik rozhodl takto: Institut ohrožení nemocí z povolání zůstane v nezměněné podobě tak, jak je v zákoníku práce dosud, a nebude navrhováno vládě, aby stanovila svým nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají. Tzv. volná položka bude do seznamu nemocí z povolání při nejbližší novelizaci začleněna. Komise BOZP a životního prostředí OS KOVO se s výše uvedenou problematikou podrobně průběžně zabývá a její výstupy a doporučení pro svaz OS a základní organizace v této věci jsou umístěny na intranetu OS KOVO v části Odborné útvary, BOZP aktuální informace, s podnadpisem Aktuální situace ve věci institutu ohrožení nemocí z povolání.

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 21/2006 Sb. - poslední stav textu 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

Úřad práce v Jihlavě Oddělení implementace projektů ESF Brtnická 21, 586 01 Jihlava

Úřad práce v Jihlavě Oddělení implementace projektů ESF Brtnická 21, 586 01 Jihlava Zadávací dokumentace Využití služeb personální agentury z důvodu personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Jihlavě ZADAVATEL Česká republika Úřad

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Daňová podpora stravování ANO či NE?

Daňová podpora stravování ANO či NE? Daňová podpora stravování ANO či NE? Obsah 1. Dispozice pro nový zákon o daních z příjmů (NZDP) - Programové prohlášení vlády - zákoník práce 2. Možnosti kompenzace 3. Benefity a jejich daňové dopady 1.

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Podle plánu OS na rok 2014 je stejně jako v předcházejících letech předkládán rozbor a zhodnocení závazků sjednaných v podnikových

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Z Á P I S z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 PŘEHLED ZPRÁV Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2 D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 Opatrně na zúžené D1, do prázdnin je zavřený sjezd na Jihlavu... 3 Dálnice SRN: od roku

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více