Ročník XXI. Prosinec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXI. Prosinec 2013"

Transkript

1 Ročník XXI. Prosinec 2013 Dnes se vám dostává do rukou prosincové číslo Věžnického zpravodaje, které je již trochu vánočně laděno. Dozvíte se v něm, co se uskutečnilo v listopadu, co nás čeká v prosinci a co se chystá v příštím roce. Součástí zpravodaje je i návrh rozpočtu obce, který se bude schvalovat na prosincovém zasedání zastupitelstva obce. I tento vánoční zpravodaj stojí za přečtení. Kola pro Afriku Máte doma přebývající kolo a chcete podpořit vzdělávání dětí v africké Gambii? Zaneste jej do sběrného místa, které jsme zřídili v naší obci v areálu pečovatelského domu. Kola zde můžete donést každý den v provozní době pečovatelské služby (pondělí pátek 7,00 14,00 hodin) nebo po telefonické dohodě kdykoliv. Tel. pečovatelská služba , nebo Jaká kola se sbírají? Sbírají se všechna kola. Pojízdná kola, které vyhovují parametrům, jsou převážená do Afriky. Kola, která nevyhovují, ale jsou pojízdná, se upravují a prodávají. Výtěžek je použit na přepravu kol do Afriky. Kola, která nevyhovují požadavkům, jsou neopravitelná a nelze je použít ani na náhradní díly jsou šrotovány. Výtěžek ze šrotovného je použit na přepravu kol do Afriky. Kola se opravují v centrálním skladě, nebo ve spolupráci se školami či bike shopy. I když na Vašem kole děti v Africe jezdit do školy nebudou, budou jezdit na jiném díky tomu Vašemu. Děkujeme. Sbírku kol pořádá společnost Kola pro Afriku o.p.s., Ostrava Záhřeb. Přírodní zahrada na Hřišti pro děti získala certifikát Na starém zavezeném rybníku o rozloze m2 Obec Věžnice vybudovala hřiště pro děti. Projekt přírodní zahrady nám zpracovala zahradní architektka Ing. Vlasta Hábová ze společnosti Chaloupky o.p.s.

2 Společně s některými občany naší obce jsme se při odborném workshopu, který vedl pan Jiří Rech, naučili stavět živé stavby z vrbového proutí. Pod vedením paní Hábové jsme vysázeli dva pásy volně rostlých živých plotů z domácích keřů o celkové délce cca 190 m. Vysázeli jsme také několik ovocných stromků, starých krajových odrůd, které částečně zakrývají sousední živý plot z tújí. V rohu zahrady jsme postavili kompostér na trávu a přírodní odpad vzniklý v areálu přírodní zahrady a hřiště pro děti. Dále jsme vybudovali koutek pro děti. Postavili jsme do oblouku z vrbiček živý tunel o délce cca 6 m, teepee z vrbového proutí o průměru 1,5 m a plůtek z vrbového proutí o délce cca 6 m. Uprostřed těchto vrbičkových staveb vznikla písková plocha s kamennou zídkou z volně položených kamenů. Na pískovou plochu navazuje bylinkový záhon s různými druhy bylin a trvalek. Bude sloužit k lákání především motýlů. Většina prací byla provedena svépomoci. Zakoupili jsme malé vodní čerpadlo a hadici na zalévání živých vrbových staveb a živých plotů. Vznikl tak nový areál, který se stal ideálním místem pro setkávání všech generací. Areál, kde se může sportovat, kde si mohou děti hrát, kde si můžeme odpočinout a načerpat nových sil. Celý areál je volně přístupný po celý den. Nově vybudovaná přírodní zahrada na hřišti pro děti získala certifikát Přírodní zahrada. Tento certifikát jsme oficiálně převzali při malé slavnosti v sobotu 9. listopadu K poslechu i k tanci hrála dechová hudba Doškovanka. Martinské slavnosti V pondělí 11. listopadu 2013 uspořádala Základní škola a Mateřská škola Martinské slavnosti. Děti uspořádaly lampionový průvod po celé dolní vsi. V čele průvodu šel symbolicky na koni svatý Martin. Průvod došel na Hřiště pro děti. Zde byla připravena pro všechny statečné a odvážné děti stezka odvahy. A protože se děti nebojí, zvládly jí projít všechny. Za odměnu pak dostaly zlatou medaili. Rodiče pak byli odměněni svatomartinskými rohlíčky, které pro ně děti upekly ve školní jídelně již dopoledne. Na závěr byl malý ohňostroj. Výroba adventních věnců a vánočních dekorací V rámci společného projektu místních spolků Když přichází ten vánoční čas uspořádal Domov sv. Floriana o.s. v úterý 26. listopadu 2013 ve společenské místnosti pečovatelského domu výrobu adventních věnců, vánočních svícnů a vánočních dekorací. Účastníci si zde vyrobili mnoho krásných věcí, které jim budou zdobit stoly, dveře a okna v době předvánoční i vánoční. Den zdraví - přednáška V rámci osvětové kampaně ke dni zdraví se ve čtvrtek 21. listopadu 2013 uskutečnil již druhý den zdraví, tentokrát na

3 téma Zažívání souvisí s naší imunitou jak funguje a jak mu můžeme ublížit. Přednáška se uskutečnila ve společenské místnosti pečovatelského domu a byla také spojená s ochutnávkou zdravých pokrmů, které připravila paní Kolářová, která také přednášku vedla. Účastníci si mohli nechat změřit i krevní tlak. Akce se uskutečnila v rámci spolupráce mezi MA21, Obcí Věžnice a Domovem sv. Floriana o.s.. Dokončení opravy mostu V půli listopadu firma Chládek a Tintěra a.s. dokončila úpravu veřejného prostranství a opravu mostu v dolní části obce. Most byl celkově zvednut o 0,4 metrů. Vedle mostu byl vybudován nový inundační otvor o průměru 1,2 metrů. Tím dojde k zvětšení průtočnosti řeky Šlapánky pod mostem v době povodní a ke snížení rizik vzniku škod na majetku obyvatel žijících na hrázi rybníků. Došlo také k úpravě části veřejného prostranství v okolí. Nový chodník s lavičkami, nová socha, nové odpadkové koše, nové záhony trvalek, nové stromy, nová točna. To vše bylo součástí projektu. Někomu se může zdát, že jsou to zbytečnosti. Evropská unie však trvá na tom, že když do něčeho investuje své peníze, chce, aby projekt řešil ne jen jednu věc, ale aby řešil komplexně již úpravu celého prostoru. Hlavní a nejdůležitější věcí pro nás byla oprava mostu, nový inundační otvor a asfaltový povrch. Ostatní věci byly přidány, aby vylepšily vzhled části obce a také aby splnily podmínku Evropské unie. Točna je dosti široká, aby se na ní otočil i návěs. Až se na jaře celá plocha zazelená, keře a stromy rozkvetou, budeme moci ještě více vychutnat krásu díla. Výměna oken a vymalování V obecní budově, ve které se nachází hospoda, obchod a sál, jsme během října a listopadu vyměnili všechna okna a venkovní dveře. Výměnou dojde k úspoře nemalých finančních prostředků za vytápění objektu. Výměnu prováděla firma Interiéry Pospíchal, která vyhrála výběrové řízení. Dále jsme nechali nově vymalovat i kulturní sál a sociální zařízení sálu. Věříme, že se tyto změny projeví na zlepšení komfortnosti při konání kulturních akcí. Usnesení ze zastupitelstva obce Věžnice ze dne usnesení 70/2013 ZO Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Antonína Kunce a paní Marii Paříkovou usnesení č. 71/2013 ZO Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod číslo 7 protipovodňový plán smlouvy usnesení č. 72/2013 ZO Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod číslo 8 napojení vrtu usnesení č. 73/2013 ZO Věžnice schvaluje program dle předloženého návrhu rozšířený o schválené 2 body jednání usnesení 74/2013 ZO Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání usnesení 75/2013

4 ZO Věžnice schvaluje prodej 10 m2 z pozemků p.č. 493 lesní pozemek k.ú. Dolní Věžnice panu Somrovi, za dohodnutou kupní cenu 350,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené s převodem. usnesení 76/2013 ZO Věžnice schvaluje směnu pozemků p.č. 9/12 travní porost o výměře 79 m2 s pozemkem p.č. 9/3 travní porost o výměře 70 m2 vše v k. ú. Dolní Věžnice mezi Obcí Věžnice a manžely Lukášem a Markétou Kutlvašrovými. Obec Věžnice uhradí náklady spojené s převodem pozemků. usnesení 77/2013 ZO Věžnice schvaluje členství obce Věžnice v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. usnesení 78/2013 ZO Věžnice schvaluje Deklaraci MA 21 - Zdravé obce Věžnice v předloženém znění bez připomínek. usnesení 79/2013 ZO Věžnice schvaluje starostu zodpovědným politikem pro MA 21 a Zdravá obec Věžnice s tím, že bude také pověřen operativním kontaktem s asociací NSZM ČR. usnesení 80/2013 ZO Věžnice schvaluje Filipa Málka koordinátorem MA 21 a Zdravá obec Věžnice usnesení 81/2013 ZO Věžnice ustanovuje výbor zastupitelstva obce Věžnice pro sledování postupu MA21 - Zdravá obec Věžnice, složený ze zástupců veřejné správy Ing. Josef Málek, neziskového sektoru Aleš Adamec a komerčního sektoru Luboš Sedláček. usnesení 82/2013 ZO Věžnice schvaluje zprávu o činnosti MA21 v r.2013a akční plán MA 21 v obci Věžnice na r usnesení 83/2013 ZO Věžnice v roce 2013 finančně podpořilo řadu aktivit a projektů MA21. ZO Věžnice se zavazuje, že bude v této iniciativě pokračovat i v roce usnesení 84/2013 ZO Věžnice schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Věžnice a Statutárním městem Jihlava na vyrozumívací systém veřejný rozhlas dle předloženého návrhu. usnesení 85/2013 ZO Věžnice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi Obcí Věžnice a Statutárním městem Jihlava dle předloženého návrhu. usnesení 86/2013 ZO Věžnice schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Věžnice a Statutárním městem Jihlava na mobilní zařízení pořízené v rámci projektu Digitální povodňový plán dle předloženého návrhu. usnesení 87/2013 ZO Věžnice schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Věžnice a Statutárním městem Jihlava na zařízení na měření hladiny dle předloženého návrhu. usnesení 88/2013 ZO Věžnice schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Věžnice a firmou Rakušan na napojení vrtu na vodojem a na elektropřípojku. usnesení 89/2013 ZO Věžnice bere na vědomí informaci starosty o probíhajících stavbách. Návrh rozpočtu 2014 Strana příjmů v Kč Rozpočet paragraf položka Daň z příjmu FO ze záv.činnosti , Daň z příjmu FO ze OSVČ ,00

5 1113 Daň z příjmu FO z kap. Výnosu , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek-likvidace kom.odpadu , Poplatek ze psů 7 000, Správní poplatky 7 000, Daň z nemovitostí , Neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu ,00 Investiční dotace most , Přev.z vl.fondů hospod.činnosti , Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000, Sběr a svoz ostatních odpadů , Činnost místní správy , Obecné příjmy z fin. Operací 20,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 Strana výdajů v Kč Rozpočet paragraf položka Celospolečenská funce lesů , Silnice , Provoz veřejné dopravy , Pitná vody , Základní školy , Činnosti knihovnické 6 000, Ostatní záležitosti kultury , Rozhlas a televize (kabelová televize) , Ostatní záležitosti kultury (MA21) , Sportovní zařízení , Veřejné osvětlení , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů , Protierozní opatření , Péče o vzhled , Požární ochrana , PO-dobrovolná část-niv dotace občan.sdružením , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy ,00 Neinvestiční transfery obecně prospěšných 5221 společnostem 2 484, ČMS-Neinvestiční transtery občan.sdružením

6 OS Babinec ,00 OS KR Věžnice ,00 TJ Věžnice ,00 Domov sv. Floriana o.s ,00 HS Věžnice ,00 Mažoretky Šlapanov , ČMS-Neinvestiční transfery církvím Děkanství Polná ,00 Farnost Šlapanov , ČMS-Ost.neinv.dot.veř.rozp.územ.ú , ČMS-dary obyvatelstvu , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ,00 Celkem výdaje ,00 Zasedání zastupitelstva obce Věžnice se bude konat v pondělí od 19,00 hodin v sále kulturního domu ve Věžnici. Na programu jednání bude schvalování rozpočtu obce na rok 2014 a rozpočtové opatření na rok Další body jednání budou uveřejněny na úřední desce. Mikroregion Polensko Vás srdečně zve na Vánoční setkání starší generace v pátek 6. prosince 2013 od 15:00 hodin v sále Zámku v Polné Čeká na vás skvělá zábava se Sklenařinkou a bohaté občerstvení Doprava je zajištěna. Autobus odjíždí do Polné ve 14:05 z autobusové zastávky a zpět jede okolo 21:00 hodin od Kina v Polné Domov sv. Floriana o.s. Vás zve na Putování po Svaté zemi ve středu od 9:00 hod. mše svatá v kapli v pečovatelském domě od 10:00 přednáška s promítáním společenská místnost pečovatelského domu Základní škola a Mateřská škola Věžnice vás zve na Vánoční tvoření v mateřské škole, které se bude konat v úterý od 15:00 v mateřské škole. Budete se moci naučit vyrábět vánoční cukroví Vánoční trhy s prodejem vánočních stromků sál kulturního domu Věžnice sobota od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Mimo jiné si můžete zakoupit ručně malovaná trička, dětské oblečení, knihy, vánoční výzdobu, spodní prádlo, ponožky, vánoční čaje, hračky atd. Nebude chybět ani vánoční punč, vánoční langoše, atd. Srdečně zve MA21-Zdravá obec Věžnice, Obec Věžice a KR Věžnice.

7 Vánoční besídka dětí v sobotu od 16:00 hodin v sále KD Věžnice. Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Věžnice. Srdečně Vás zve Obec Věžnice, KR Věžnice a děti ze ZŠ a MŠ Věžnice. Domov sv. Floriána si dovoluje pozvat samostatně žijící občany na vánoční večeři ve čtvrtek v 18:00 h. ve společenské místnosti pečovatelského domu. Jste srdečně zváni Vánoční a novoroční mše svatá v 16:00 hodin mši svatou slouží P. Mons. Zdeněk Krček Prodej vánočních kaprů pondělí od 9,00 hodin před sálem KD Věžnice. Objednávky přijímá prodejna. Provozní doba o vánocích na obecním úřadě pondělí dovolená pátek dovolená pondělí dovolená úterý dovolená čtvrtek zavřeno pátek zavřeno Zpívání u Jeslí a živý betlém Štědrý den od 14:00 hodin před kaplí ve Věžnici. Společně s dětmi z KR Věžnice si můžete zazpívat koledy a odnést si domů Betlémské světlo. Provozní doba o vánocích v prodejně v Horní Věžnici pondělí 6,00 15,00 hodin pátek 7,00 14,30 hodin sobota zavřeno pondělí 7,00 12,30 hodin úterý 7,00 11,00 hodin čtvrtek 6,00 17,00 hodin Provozní doba o vánocích v hospodě v horní části obce sobota 18,00 22,00 hodin neděle 18,00 22,00 hodin pondělí zavřeno úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek 18,00 22,00 hodin pátek 18,00 22,00 hodin sobota 18,00 22,00 hodin neděle 18,00 22,00 hodin pátek ,00 pondělí 22,00 zavřeno hodin úterý uzavřená společnost středa zavřeno Provozní doba o vánocích na poště pondělí 7,15 9,00 14,15-15, pátek 7,15 9,00 14,15-15, pondělí 7,15 9,00 14,15-15, úterý 7,15 9,00 Kolpingova rodina Věžnice Vás zve na Dětský maškarní bál který se koná v neděli 2. března 2014 od 14:00 hodin v sále Kulturního domu ve Věžnici

8 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem obecního úřadu a všech zastupitelů popřál pěkné Vánoce plné pohody, přátelství a radosti a také dobrý rok Aby se Vám ve všem dařilo, aby vás neopouštělo štěstí, zdraví a láska a provázelo vás Boží požehnání. Ing. Josef Málek, starosta obce Věžnice Vánoční bohoslužby ve Šlapanově od 21:00 hodin od 10:30 hodin od 10:30 hodin Vánoční bohoslužby v Polné :00 hodin :15 hodin 18:00 hodin :15 hodin 18:00 hodin :00 hodin :15 hodin 18:00 hodin Honební společenstvo Věžnice Vás všechny srdečně zve na Myslivecký ples který se koná v sobotu 4. ledna 2014 od 20:00 hodin v sále KD ve Věžnici K tanci hraje FORTUNA Bohatá zvěřinová tombola Sbor dobrovolných hasičů Věžnice Vás všechny srdečně zve na Tradiční hasičský ples který se koná v sobotu 25. ledna 2014 od 20:00 hodin v sále KD ve Věžnici K poslechu a především k tanci hraje Profil Bohatá tombola čeká jen na Vás Děkanství Polná Vás zve na 4. Farní ples který se koná v sobotu 18. ledna 2014 od 20:00 hodin v sále Lidového domu v Polné K tanci hraje Doškovanka Tombola je zajištěna Občanské sdružení BABINEC Vás všechny srdečně zve na Maškarní ples který se koná v sobotu 22. února 2014 od 20:00 hodin v sále KD ve Věžnici K poslechu a především k tanci hraje Prezent trio Bohatá tombola čeká jen na Vás

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014 Jesenický Vychází 23. 12. 2014 zpravodaj 6 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou Ustavující zastupitelstvo

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 120 www.repiste.eu Poděkování sponzorům obecního plesu: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Místní sdružení

Více

Ročník 2013 číslo: 6 vydáno: 12. prosince MK ČR E 17304

Ročník 2013 číslo: 6 vydáno: 12. prosince MK ČR E 17304 lllllllllllllllllllllll Vydává obec Sudoměřice u Bechyně IČO: 252964 Jihočeská vesnice roku 1999 Ročník 2013 číslo: 6 vydáno: 12. prosince MK ČR E 17304 Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a přichází

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Nové využití bývalého velkokapacitního kravína na Varnsdorfské ulici

Nové využití bývalého velkokapacitního kravína na Varnsdorfské ulici 390 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 23. 12. 2010 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Čtvrtek 9. prosince 2010 4,- Kč Městský byt byl vystěhován pod dohledem soudního vykonavatele Koncem minulého týdne došlo za

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u Číslo 1-2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, zdravím vás opět na stránkách Lovčického zpravodaje, prvního v roce 2013. Máme za sebou advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok. K dokreslení slavnostní

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. PROSINEC 2002 ZDARMA Kresba Radka Švihálková Přání Příjemné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku zdraví, pohodu a vzájemné pochopení všem občanům Ostopovic přeje

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 24. 6. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 24. 6. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 24. 6. 2013 Zahájení: 19:00 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více