KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA"

Transkript

1 Chelčického 4 tel.: RaiffeisenBank: / Ostrava ič: Česká republika dič: CZ69 Motto: Koncem roku je vhodný čas na dobročinnost, během celého roku je ten správný čas účastnit se projektů EICO Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. V roce 2004 byly aktivity rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. I přes Ostravu v názvu naše činnost zahrnuje celý Moravskoslezský kraj. Co všechno se nám letos podařilo? Partnerství s Moravskoslezským krajem v projektu Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji, podpořeného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR, spolupráce s Moravskoslezským krajem na organizaci osvětových akcí na podporu Místní agendy 21 v projektu Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR Poskytování konzultací v rámci projektu Rozšíření informačních a poradenských služeb Eko-info centra Ostrava o program Zelená úsporám podpořeného Státním fondem životního prostředí Projekt Komunitní kompostování, kdy jsme instalovali vůbec první komunitní kompostér v Ostravě, dnes jsou již čtyři, z toho dva za přispění statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba Realizace 6. ročníku projektu EVVO v rodině ekovýchovná odpoledne, víkendy a tábory pro rodiče s dětmi i pro děti samotné s finančním přispěním Moravskoslezského kraje, města Fulneku a města Klimkovice. Spolupořádání Dne Země v Ostravě-Porubě a Fulneku, organizace 3. ročníku přehlídky sociálních služeb Lidé lidem jako partner statutárního města Ostravy Uskutečnění již 5. ročníku projektu Škola skutečně v přírodě týdenní ekovýchovně zaměřený program v Horní Bečvě pro žáky ZŠ J.A.Komenského ve Fulneku a ZŠ Vražné, který podpořilo Město Fulnek a 3. ročníku Adaptačního pobytu v Přírodním parku Moravice pro žáky ŽŠ Vřesinská v Klimkovicích. Na rok 2011 a roky následující máme řadu dalších námětů, které bychom rádi realizovali. Budou se nám uskutečňovat snáze a radostněji, pokud nám v tom pomůžete i Vy a stanete se partnerem některého z našich projektů či nám usnadníte provoz naší organizace. Jak nám můžete pomoci? Finanční podpora Příspěvek ve Vámi určené výši můžete uhradit bezhotovostním převodem na náš Transparentní účet u RaiffeisenBank číslo /5500. Dárcům částky vyšší než 365,- Kč (tj. alespoň 1 koruna na každý den roku 2011) bude jako poděkování zaslán malý originální EICO dárek. U všech forem podpory s Vámi na vyžádání uzavřeme odpovídající smlouvu, případně vystavíme potvrzení o přijetí daru. Financovat z grantů vázaných na projekty běžný operativní provoz EICO lze jen velmi omezeně, proto jsou pro nás velmi důležité také účelově nevázané dary, které lze použít na pokrytí nákladů spojených s každodenním provozem organizace (telefon, poštovné, cestovné, kopírování, tisky, nájem). Věcná podpora Poskytnutí prostor pro konání našich akcí, odměny pro děti do soutěží, výtvarné potřeby a materiál pro rukodělné aktivity, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, tonery do tiskáren apod. Co z toho budete mít? Tichou radost a dobrý pocit z podpory činností, které by byly jen těžko byly realizovatelné bez vstupního nadšení a angažovanosti konkrétních EICO osob a Vaší pomoci. Dary nad 1.000,- Kč lze rovněž odečíst od Vašeho daňového základu, u fyzických osob dary až do 10%, u právnických osob až do 5 % daňového základu. Pokud Vás naše práce oslovila a zaujala, více informací o jednotlivých projektech i naší činnosti a bohatou fotodokumentaci naleznete na DĚKUJEME VÁM za věnovaný čas a podporu a těšíme se na Vás při některé z našich akcí! Za OS EICO Ing. Ivana Mariánková a Ing. Mgr. Zuzana Krautová

2 Občanské sdružení ABAK počítadlo pracuje od při Střední škole prof. Z. Matějčka, 17.listopadu 1123, Ostrava Poruba. Cíle sdružení: podpora integrace žáků s postižením vytváření a podpora volnočasových a sportovních aktivit zlepšování socializačních podmínek pro žáky s postižením Sdružení své aktivity zaměřuje zejména na žáky s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením a na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve věku let. K pravidelným aktivitám sdružení patří: I. CELOROČNÍ AKTIVITY trénink sportovního oddílu florbalu vozíčkářů FBC ABAK Remedicum Ostrava, 2 x týdně v tělocvičně SŠ prof. Matějčka v Ostravě Porubě, klub je členem České florbalové federace vozíčkářů a hraje celorepublikovou soutěž Vozíčkářskou florbalovou FORUNA ligu 2010/2011, kde je v současné době na 1.místě trénink sportovního kroužku Aplikovaných sportovních aktivit - boccia (ve škole) hipoterapie v EQUI centru Ostrava Hrabová, canisterapie II. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY horolezecký výcvik na skalách v Kružberku otevřený turnaj v bocci (tělocvična SŠ prof. Matějčka v Ostravě - Porubě ) celoškolní turnaj ve florbale (tělocvična SŠ prof. Matějčka v Ostravě - Porubě ) účast na lehkoatletické olympiádě v Opavě účast na charitativní akci Advent plný andělů III. POBYTOVÉ AKTIVITY 2010 leden Krkonoše Janské Lázně výcvik monoski únor - Malmö - Open 2010 ve dnech 12. až se ve švédském městě Malmö konal již 34. ročník mezinárodnch otevřených her handicapovaných sportovců Malmö - Open 2010 Letošního ročníku se zúčastnilo 2300 sportovců z 23 zemí světa. Naše studentky Dana Šiffnerová si na plavecké trati 50 m znak doplavala pro stříbrnou medaili a Martina Harasimová 50 m prsa dosáhla dokonce na medaili zlatou! červen - Hry handicapované mládeže Brno Jednalo se o sportovní i společenskou událost, která má za hlavní cíl propojit svět lidí se zdravotním postižením a veřejnosti. Hry se uskutečnily ve dnech , zúčastnilo se jich přes 530 účastníků z 10 států Evropy. Naši studenti získali nejvíce medailí. září - Veselí nad Lužnicí Jez Krkavec vodácký kurz říjen Evropské dny handicapu ocenění v soutěži Křišťálový kamínek 2010-trenér florbalového oddílu ABAK Remedium Ostrava p.petr Koutný Mgr.Renáta Staňková statutární zástupce ABAK - počítadlo o.s. Darované finanční i materiální prostředky využijeme zejména pro realizaci a financování krátkodobých sportovních a volnočasových aktivit. V případě materiálního nebo finančního daru bychom rádi zakoupili rehabilitační pomůcku pro naše handicapované sportovce např. Motomed, balanční desku, psychomotorický padák, monoski., biski... Děkujeme :)

3 Podpora a pomoc lidem s duševním onemocněním. ANIMA VIVA o.s. KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA sociální a pracovní rehabilitace Jako každá nezisková organizace usilujeme o udržitelnost služeb, které poskytujeme ve prospěch lidí s duševním onemocněním. Zájem si zaslouží i jejich rodinní příslušníci, blízcí a pomáhající, pro které v dalším roce připravujeme projekt na ochranu duševního zdraví. Mimo řešení existenčních otázek máme i malá přání, jako může být zajištění počítače pro uživatele sociální služby v Klubu Kafe Ostrava nebo pořízení okenních rolet či závěsů pro tréninkovou kavárnu v Kafárně Ostrava. Jsou to opravdu malé věci. Ceníme si, že na akci Advent plný andělů, máme příležitost hájit lidi s duševním onemocněním, pro které je tak těžké se začlenit do společnosti. Terapeutky sociální rehabilitace KKO a Kafárny KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA Mgr. Magdaléna Holubová (vedoucí) Mgr. Darja Šlahorová (vedoucí) nebo nebo MANAŽERKA OBLASTI OSTRAVA Číslo účtu: /0300 Mgr. Magdaléna Holubová STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ANIMA VIVA o.s. Bc. Hana Brňáková Liptovská 1045/ Opava Kylešovice IČ:

4 občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem Nivnická 9, Ostrava Mariánské Hory IČO: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s /5500 Bílá holubice - občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem bylo založeno schůzí výkonné rady Jeho hlavním posláním jsou aktivity spojené s integrací dětí a mladých lidí s tělesným handicapem, a to prostřednictvím spolupráce s profesionálními umělci. Naše vize: Umělecká profesionalizace handicapovaných členů sdružení. V současné době jsou našimi členy mladí tělesně handicapovaní lidé, kteří se věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich vzniku získávají handicapovaní tolik potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké. Takto vznikla představení Bolero a Mezi námi, která byla oceněna Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje a která skupina prezentovala např. na festivale Otevřená náruč Národního divadla Praha 2007 nebo na Evropských dnech handicapu V roce 2009 vzniklo celovečerní představení Labutí sen o duši. Bylo poselstvím všem, kteří handicap považují za cosi, co je nutné skrývat, bylo poctou rodičům, kteří handicapovaným dětem dávají lásku a sílu a také oslavou samotných dětí, které jsou navzdory těžkému tělesnému postižení schopny předávat radost a víru v dobro. Toto představení můžete shlédnout na DVD. V roce 2010 jsme vystupovali s představením Touha a Kvartet např. na Colours of Ostrava, Mental Power Prague Film Festival, Divadlo Bez bariér a Ostravských dnech v Praze. Naše motto: Nemůžeš chodit, můžeš tančit! Chcete nám pomoci i Vy? V současné době vzniká nové divadelní představení, které spojí pohybové vyjádření našich umělců s výtvarným a dramatickým uměním za účasti profesionálů. Na přípravu představení Duše, tělo a ostatní uvítáme jakoukoliv finanční částku nebo materiál, který můžeme využít. Např. bílá padákovina, malířská plátna, malířské a ruční barvy, poskytnutí nahrávacího studia k vytvoření zvukového záznamu k představení, suchý skladovací prostor na scény a kostýmy z představení. Finanční dary budou použity pro přípravu a realizaci projektu a také pro zabezpečení potřeb handicapovaných pitný režim, doprava, aj. Za jakýkoliv příspěvek Vám předem upřímně děkujeme. Manažer projektů: Xenie Kaduchová, tel

5 ČESAHUP, o.p.s. (Česko-Africká humanitární pomoc) obecně prospěšná společnost Adresa sídla: Ostrčilova 4, Ostrava 1 Korespondenční adresa: Žofie Podlipské 3a, Ostrava 2 IČ: , DIČ: CZ Statutární zástupce organizace: MULENDA Mabuaka Telefon: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu /5500 Jsme nevládni humanitární organizace založena v roce 1999, která má za úkol pomoc všem Afričanům žijícím v České republice, zejména uprchlíkům a emigrantům v jejich integraci do české společnosti. Poskytování informací českým podnikatelům a jiným subjektům o možných obchodních kontaktech v afrických zemích a informaci za účelem humanitární pomoci africkým zemím. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů(výuka hry na africké hudební nástroje, výuka afrických tanců, promítání afrických dokumentárních filmů, výuka cizích jazyků a dějin afrických zemí). Jsme organizace zaměřená na Afričany žijící v České republice a poskytujeme jim: - pomoc v jejich integraci do české společnosti - pomoc při tlumočeni - pomoc při řešení sociálních problémů - pomoc v právní problematice - sdružení všech osob afrického původů žijících v České republice do společnosti ČESAHUP, o.p.s. za účelem ochrany jejich menšiny - podpora humanitární pomoci africkým státům Máme tradiční hudební skupinu, která vystupuje na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, na Slovensku a také v Polsku. Jezdíme po školách s představením o Africe, doplněna výukou bubnováni, afrických písní a tanců. Děláme taky výstavy zaměřené na africkou kulturu, a promítání africký dokumentárních filmů. Včemnámmůžetepomoci? - nákupem školních potřeb pro africké děti- podpora gramotnosti v Africe - pomoc v propagaci naší společnosti(mediální sféra pro ČESAHUP, o.p.s. a hudební skupiny MBUNDA AFRIKA) - zakoupením CD hudební a folklorní skupiny MBUNDA AFRIKA přispějete na Česko-africkou humanitární pomoc(česahup, o.p.s.), která podporuje africké děti Co můžeme dárcům nabídnout? - poskytování informací českým podnikatelům o možných obchodních kontaktech v afrických zemích - informace českým podnikatelům a jiným subjektům za účelem humanitární pomoci africkým zemím - vystoupení hudební a folklórní skupiny MBUNDA AFRIKA

6 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Kostelní nám. 1, Ostrava 1 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot již 17 let. Ročně naše aktivity navštíví přes lidí. Činnost Centra je rozdělena do tří středisek. - Středisko RODINA - usiluje o podporu rodiny především skrze preventivní programy, vzdělávání, poradenské služby a aktivity pro seniory. - Projekt VÝZVA - poskytuje dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním postižením i jejich rodinám pomoc prostřednictvím čtyř sociálních služeb. - Klub ÁMOS - vytváří autorské interaktivní výstavy a netradiční projekty, které navštěvují školy, rodiny a široká veřejnost. V čem nám můžete pomoci? finančním darem podpora bezplatného poradenství; osobní asistence u dětí a mladých lidí do 35 let darem kombinovaného sporáku dovybavení kuchyňky sloužící klientům umístěním kasičky ve Vašich prostorách bezplatným tiskem našich materiálů Co nabízíme: reklamu vyvěsíme logo Vaší firmy ve výstavních prostorách Klubu ÁMOS na Výstavišti Černá louka v Ostravě uvedení jména Vaší firmy na našich propagačních materiálech zajímavý program pro děti nebo společenskou akci pro Vaše zaměstnance, např. interaktivní výstavu, tvořivé dílny a řemesla, přednášky na téma mezilidských vztahů Děkujeme za Vaši podporu, které si velice vážíme. Předseda: Jan Zajiček, , Vedoucí PR a fundraisingu: Jana Praisová, , Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: /0800 IČ: DIČ: CZ

7 CHARITA OSTRAVA CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL CO A PROČ DĚLÁME Denní centrum pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytuje komplexní péči lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné osoby. Zajišťujeme: pomoc při sebeobsluze, stravování, pomoc při prosazování práv a zájmů, kontakt se společ. prostředím, aktivizační činnosti: trénování paměti, muzikoterapie, společ. hry, výtvarné činnosti, vaření, vycházky Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času. Nabízí příležitost ke společenské a zájmové činnosti starším a zdravotně postiženým lidem. Přijít může každý, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Zajišťujeme: přednášky, besedy, tvořivé dílny, kurzy základů práce na PC, cizojazyčné kurzy, dámský klub, hudební odpoledne, galerii G pro umělce seniory, vycházky, výlety, společenské hry atd. CO NÁM SCHÁZÍ Váš případný dar bude příspěvkem na pořízení elektronických kláves pro muzikoterapii v Denním centru pro seniory a na hudební aktivity v Komunitním centru. V rámci Charity Ostrava bychom také s vděčností uplatnili: fotoaparát, pánská pyžama pro uživatele pobytových služeb; vybavení kuchyněk např. hrnečky, sklenice, talíře, příbory. Provozovatelem Charitního střediska Gabriel je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby seniorům, lidem se zdr. postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života, osobám se specif. potřebami a dalším lidem v nouzi. Hlavním posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost. CHARITA OSTRAVA, Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava- Zábřeh, tel.: , , web: Aktivitu můžete finančně podpořit: KB Ostrava, č. ú /0100, VS Projekt byl podpořen dotacemi z rozpočtu statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih.

8 Charita sv. Alexandra Nestátní nezisková organizace Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky IČ : DIČ: CZ , Statutární zástupce: Ing. Pavel Folta, Kontaktní osoba pro případné dárce dárce: Ing. Karel Szopa Telefon: www: charitasvalexandra.cz Číslo účtu organizace: /0300 Cílem charity sv. Alexandra je zajištění pracovních míst pro občany s těžším zdravotním postižením Do našich chráněných dílen jsou zařazováni zejména občané s těžším zdravotním postižením, s fyzickým či mentálním postižením, občané se změněnou pracovní schopností, kteří mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce. Charita sv. Alexandra zaměstnává 65 osob, z toho je 50 pracovníků se zdravotním handicapem. Provozujeme chráněné dílny textilní, stolařskou, keramickou, drtírnu plastů a poradenské středisko Rádi uvítáme finanční dar v jakékoli výši, který nám pomůže udržet chod našich chráněných dílen a samozřejmě zkvalitnění a rozšíření našich pracovišť. Nabídnout můžeme kvalitní stolařské výrobky, výrobky textilní a keramické.

9 KAFIRA o.s. Pomáháme zrakově handicapovaným KAFIRA o.s. poskytuje sociální služby od roku Našim posláním je podpora nezávislého a samostatného života osob se zrakovým postižením od 15 let věku, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. Rozsah poškození zraku je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. SLUŽBY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBLASTECH Zaměstnávání osob se zrakovým postižením Vzdělávání počítačové, jazykové a motivační kurzy Poradenství (vč. bezplatné půjčovny kompenzačních pomůcek) Volnočasové a zájmové aktivity Dopomoc při běžných denních úkonech KDE NÁS NAJDETE - v rámci Moravskoslezského kraje KAFIRA Ostrava: Nádražní 44, Ostrava KAFIRA Opava: Horní nám. 132/47, Opava KAFIRA FM: Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek KAFIRA Nový Jičín: Štefánikova 7/826, Nový Jičín KONTAKTY KAFIRA o.s., IČO , DIČ CZ Sídlo organizace Horní náměstí 132/47, Opava Statutární zástupce Jan Horák, tel , Tel/fax Chcete nás podpořit také vy? S vděčností přijmeme dary finančního i věcného charakteru. TIPY na věcné dary: kompenzační pomůcky, počítačové vybavení, kancelářská technika a potřeby, nábytek, grafické a tiskařské práce aj. Kontakt pro dárce: Blanka Kostřicová, tel , Více informací pro dárce na Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: / 0100

10 MENS SANA o. s., Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: MENS SANA o.s. -Centrum psychosociální pomoci Kdo jsme? MENS SANA o.s. je nezisková organizace, která pomáhá již 14 let lidem se zkušeností s duševním onemocněním najít svou vlastní cestu a místo ve společnosti, která se k nim chová přezíravě a odmítavě. Organizace, která si uvědomuje, že psychické obtíže může mít každý a tudíž je tady pro všechny, kteří chtějí své problémy řešit. Jakou pomoc poskytujeme? Pomoc při zvládání běžného života, podporu v samostatném bydlení bez závislosti na rodičích, pomoc při jednáních s úřady, vytváříme podporu při studiu, poskytujeme sociální poradenství, terénní práci, psychoterapii, arteterapii, muzikoterapii a volnočasové a vzdělávací aktivity. Vytváříme podporu lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. V čem nám můžete pomoci vy? Již od roku 2008 realizujeme projekt Tréninkové bydlení v 15-ti bytech. Snažíme se lidem s duševním onemocněním i přes individuální omezení a překážky pomoci samostatně a nezávisle bydlet. Pomohl by nám jakýkoliv dar z nábytku, kuchyňského nádobí i elektrospotřebičů, bytového textilu, koberců, malířské a natěračské potřeby i materiál Našemu sdružení můžete také pomoci finančním darem, materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady a podněty. Jména všech laskavých dárců zveřejníme na našich webových stránkách. Případné sponzory a dárce budeme uvádět na pozvánkách, propagačních materiálech a tiskových zprávách. V případě zájmu můžeme zhotovit vánoční přání nebo PF a také zorganizovat kulturní akci (vernisáž spojenou s hudební produkcí) jako poděkování za sponzorský dar. Se všemi sponzory a dárci sepíšeme smlouvy o sponzorství, případně dáme potvrzení o přijatém daru. IČ: Číslo účtu: /0300, ČSOB a.s.

11 Jsme sdružení BES, které bylo založeno v listopadu roku 1999 při Základní škole a Mateřské škol na ul. Ukrajinská 19 v Ostravě Porubě. Snažíme se prostřednictvím našich aktivit zpříjemnit každodenní život nejen našim žákům, ale také i jejich rodičům. Jako organizace se podílíme na organizování oblíbených a populárních akcích pro děti. Mezi tradiční patří - hipoterapie, canisterapie, zdolávání lezecké stěny, výroba adventních věnců, výuka lyžařských dovedností, týdenní rehabilitační pobyt v přírodě, různé exkurze a výlety, Malé vánoční radosti, Masopust, Velikonoční tradice, Pálení čarodějnic, Den řemesel, besídka ke Dni matek. Našim posláním je dokázat dětem s handicapem, že i se svým postižením, problémem mohou prožít v životě velmi zajímavé, plnohodnotné okamžiky a tudíž žít plnohodnotný život. Cílem organizace je podpora činnosti školy: vytváření materiálních podmínek při zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj žáků vytváření kvalitních podmínek pro integraci školy podpora sportovních a rekreačních činností žáků školy podpora vzdělávacích aktivit pracovníků školy, která je zaměřena na zvyšování jejich kvalifikace a jich odbornosti Našim nejvyšším cílem je vytváření materiálních a humánních podmínek pro celkový rozvoj dětí s handicapem. Jelikož jsou všechny aktivity, výlety, exkurze, doprava, kompenzační a rehabilitační pomůcky finančně velmi náročné, uvítali bychom nejlépe finanční dar, který by byl využit na již výše zmíněné aktivity a nákup nezbytných pomůcek. Případným dárcům můžeme zaručit: že veškeré finanční prostředky budou využity pouze na dohodnuté aktivity, pomůcky osobní účast na zmíněných činnostech školy dárci budou zveřejněni na webových stránkách, jako partneři naší školy Více informací o škole a sdružení na kontakt: Jana Heřmanová předsedkyně o. s. - tel:

12 SPR Advent plný andělů Název organizace Středisko pracovní rehabilitace Forma organizace NNO - občanské sdružení Adresa sídla L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, IČO DIČ Statutární zástupce organizace PhDr.Lenka Hankeová Telefon Případně kontaktní osoba pro dárce Bc.Lenka Čadecká Telefon www sprostrava.estranky.cz Číslo účtu organizace /0300 Středisko pracovní rehabillitace - denní stacionář Je určen pro lidi s mentálním postižením, u kterých je cílem pomoc a podpora při získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků, vedoucích k začlenění zdravotně postižených do společnosti. Výběr a realizace aktivit, které napomáhají celkovému osobnímu růstu probíhá s ohledem na stupeň postižení, na absenci společenských a pracovních návyků a celkové mentální úrovni Posláním SPR DS je dát příležitost osobám s mentálním postižením k jejich seberealizaci. Klademe důraz na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů Činnost střediska je koncipovaná tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat. SPR je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami i zdravými občany z okolí, jiných zařízení, institucí, jednotlivých pracovišť a umožňuje tak naplňovat program integrace. SPR pořádá : rehabilitační ozdravné rekondiční pobyty pro uživatele sociálních služeb SPR, které nejen pomáhají upevnit zdraví účastníků, ale dochází zde rovněž k prohloubení přátelství, zvyšuje se sebevědomí a zažívají pocit úspěšnosti při sportovních kláních. Večerní školu, jejímž posláním je umožnit zejména těm členům SPMP, kteří nenavštěvují žádné zařízení denního typu pro mentálně postižené, nebo kteří byli v minulosti zbaveni školní docházky účast na vzdělávacích, pracovně rehabilitačních i zájmových programech integračního charakteru. Večerní škola je zařazena do celoživotního vzdělávání lidí v nepříznivé sociální situaci. Akreditované rekvalifikační kurzy osobních asistentů pro osoby se zdravotním postižením. Jde o vzdělávání pracovníků ( profesních nebo dobrovolných ), kteří se věnují práci se zdravotně postiženými spoluobčany. Jedná se o: kurz pro osobní asistenty lidí s mentálním a jiným zdravotním postižením. V čem nám můžete pomoci? : Vybavení střediska muzikoterapie, dílny, sportovní oddíl Muzikoterapie psychowolkmeny, barevné světlo, vaky na ležení, zrcadla, police Keramická dílna pec na vypalování Sprotovní oddíly dresy, sportovní oblečení, obuv

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Prezentace neziskových organizací

Prezentace neziskových organizací Prezentace neziskových organizací CHARITA OSTRAVA CHARITA SV. ALEXANDRA Organizátor akce Advent plný andělů. Občanské sdružení Eko-info centrum (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel.,fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.estranky.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ 1 Účelem, cílem a společným zájmem členů je vybudování a provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje NADĚJE jako svou hlavní činnost

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více