KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA"

Transkript

1 Chelčického 4 tel.: RaiffeisenBank: / Ostrava ič: Česká republika dič: CZ69 Motto: Koncem roku je vhodný čas na dobročinnost, během celého roku je ten správný čas účastnit se projektů EICO Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. V roce 2004 byly aktivity rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. I přes Ostravu v názvu naše činnost zahrnuje celý Moravskoslezský kraj. Co všechno se nám letos podařilo? Partnerství s Moravskoslezským krajem v projektu Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji, podpořeného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR, spolupráce s Moravskoslezským krajem na organizaci osvětových akcí na podporu Místní agendy 21 v projektu Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR Poskytování konzultací v rámci projektu Rozšíření informačních a poradenských služeb Eko-info centra Ostrava o program Zelená úsporám podpořeného Státním fondem životního prostředí Projekt Komunitní kompostování, kdy jsme instalovali vůbec první komunitní kompostér v Ostravě, dnes jsou již čtyři, z toho dva za přispění statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba Realizace 6. ročníku projektu EVVO v rodině ekovýchovná odpoledne, víkendy a tábory pro rodiče s dětmi i pro děti samotné s finančním přispěním Moravskoslezského kraje, města Fulneku a města Klimkovice. Spolupořádání Dne Země v Ostravě-Porubě a Fulneku, organizace 3. ročníku přehlídky sociálních služeb Lidé lidem jako partner statutárního města Ostravy Uskutečnění již 5. ročníku projektu Škola skutečně v přírodě týdenní ekovýchovně zaměřený program v Horní Bečvě pro žáky ZŠ J.A.Komenského ve Fulneku a ZŠ Vražné, který podpořilo Město Fulnek a 3. ročníku Adaptačního pobytu v Přírodním parku Moravice pro žáky ŽŠ Vřesinská v Klimkovicích. Na rok 2011 a roky následující máme řadu dalších námětů, které bychom rádi realizovali. Budou se nám uskutečňovat snáze a radostněji, pokud nám v tom pomůžete i Vy a stanete se partnerem některého z našich projektů či nám usnadníte provoz naší organizace. Jak nám můžete pomoci? Finanční podpora Příspěvek ve Vámi určené výši můžete uhradit bezhotovostním převodem na náš Transparentní účet u RaiffeisenBank číslo /5500. Dárcům částky vyšší než 365,- Kč (tj. alespoň 1 koruna na každý den roku 2011) bude jako poděkování zaslán malý originální EICO dárek. U všech forem podpory s Vámi na vyžádání uzavřeme odpovídající smlouvu, případně vystavíme potvrzení o přijetí daru. Financovat z grantů vázaných na projekty běžný operativní provoz EICO lze jen velmi omezeně, proto jsou pro nás velmi důležité také účelově nevázané dary, které lze použít na pokrytí nákladů spojených s každodenním provozem organizace (telefon, poštovné, cestovné, kopírování, tisky, nájem). Věcná podpora Poskytnutí prostor pro konání našich akcí, odměny pro děti do soutěží, výtvarné potřeby a materiál pro rukodělné aktivity, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, tonery do tiskáren apod. Co z toho budete mít? Tichou radost a dobrý pocit z podpory činností, které by byly jen těžko byly realizovatelné bez vstupního nadšení a angažovanosti konkrétních EICO osob a Vaší pomoci. Dary nad 1.000,- Kč lze rovněž odečíst od Vašeho daňového základu, u fyzických osob dary až do 10%, u právnických osob až do 5 % daňového základu. Pokud Vás naše práce oslovila a zaujala, více informací o jednotlivých projektech i naší činnosti a bohatou fotodokumentaci naleznete na DĚKUJEME VÁM za věnovaný čas a podporu a těšíme se na Vás při některé z našich akcí! Za OS EICO Ing. Ivana Mariánková a Ing. Mgr. Zuzana Krautová

2 Občanské sdružení ABAK počítadlo pracuje od při Střední škole prof. Z. Matějčka, 17.listopadu 1123, Ostrava Poruba. Cíle sdružení: podpora integrace žáků s postižením vytváření a podpora volnočasových a sportovních aktivit zlepšování socializačních podmínek pro žáky s postižením Sdružení své aktivity zaměřuje zejména na žáky s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením a na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve věku let. K pravidelným aktivitám sdružení patří: I. CELOROČNÍ AKTIVITY trénink sportovního oddílu florbalu vozíčkářů FBC ABAK Remedicum Ostrava, 2 x týdně v tělocvičně SŠ prof. Matějčka v Ostravě Porubě, klub je členem České florbalové federace vozíčkářů a hraje celorepublikovou soutěž Vozíčkářskou florbalovou FORUNA ligu 2010/2011, kde je v současné době na 1.místě trénink sportovního kroužku Aplikovaných sportovních aktivit - boccia (ve škole) hipoterapie v EQUI centru Ostrava Hrabová, canisterapie II. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY horolezecký výcvik na skalách v Kružberku otevřený turnaj v bocci (tělocvična SŠ prof. Matějčka v Ostravě - Porubě ) celoškolní turnaj ve florbale (tělocvična SŠ prof. Matějčka v Ostravě - Porubě ) účast na lehkoatletické olympiádě v Opavě účast na charitativní akci Advent plný andělů III. POBYTOVÉ AKTIVITY 2010 leden Krkonoše Janské Lázně výcvik monoski únor - Malmö - Open 2010 ve dnech 12. až se ve švédském městě Malmö konal již 34. ročník mezinárodnch otevřených her handicapovaných sportovců Malmö - Open 2010 Letošního ročníku se zúčastnilo 2300 sportovců z 23 zemí světa. Naše studentky Dana Šiffnerová si na plavecké trati 50 m znak doplavala pro stříbrnou medaili a Martina Harasimová 50 m prsa dosáhla dokonce na medaili zlatou! červen - Hry handicapované mládeže Brno Jednalo se o sportovní i společenskou událost, která má za hlavní cíl propojit svět lidí se zdravotním postižením a veřejnosti. Hry se uskutečnily ve dnech , zúčastnilo se jich přes 530 účastníků z 10 států Evropy. Naši studenti získali nejvíce medailí. září - Veselí nad Lužnicí Jez Krkavec vodácký kurz říjen Evropské dny handicapu ocenění v soutěži Křišťálový kamínek 2010-trenér florbalového oddílu ABAK Remedium Ostrava p.petr Koutný Mgr.Renáta Staňková statutární zástupce ABAK - počítadlo o.s. Darované finanční i materiální prostředky využijeme zejména pro realizaci a financování krátkodobých sportovních a volnočasových aktivit. V případě materiálního nebo finančního daru bychom rádi zakoupili rehabilitační pomůcku pro naše handicapované sportovce např. Motomed, balanční desku, psychomotorický padák, monoski., biski... Děkujeme :)

3 Podpora a pomoc lidem s duševním onemocněním. ANIMA VIVA o.s. KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA sociální a pracovní rehabilitace Jako každá nezisková organizace usilujeme o udržitelnost služeb, které poskytujeme ve prospěch lidí s duševním onemocněním. Zájem si zaslouží i jejich rodinní příslušníci, blízcí a pomáhající, pro které v dalším roce připravujeme projekt na ochranu duševního zdraví. Mimo řešení existenčních otázek máme i malá přání, jako může být zajištění počítače pro uživatele sociální služby v Klubu Kafe Ostrava nebo pořízení okenních rolet či závěsů pro tréninkovou kavárnu v Kafárně Ostrava. Jsou to opravdu malé věci. Ceníme si, že na akci Advent plný andělů, máme příležitost hájit lidi s duševním onemocněním, pro které je tak těžké se začlenit do společnosti. Terapeutky sociální rehabilitace KKO a Kafárny KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA Mgr. Magdaléna Holubová (vedoucí) Mgr. Darja Šlahorová (vedoucí) nebo nebo MANAŽERKA OBLASTI OSTRAVA Číslo účtu: /0300 Mgr. Magdaléna Holubová STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ANIMA VIVA o.s. Bc. Hana Brňáková Liptovská 1045/ Opava Kylešovice IČ:

4 občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem Nivnická 9, Ostrava Mariánské Hory IČO: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s /5500 Bílá holubice - občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem bylo založeno schůzí výkonné rady Jeho hlavním posláním jsou aktivity spojené s integrací dětí a mladých lidí s tělesným handicapem, a to prostřednictvím spolupráce s profesionálními umělci. Naše vize: Umělecká profesionalizace handicapovaných členů sdružení. V současné době jsou našimi členy mladí tělesně handicapovaní lidé, kteří se věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich vzniku získávají handicapovaní tolik potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké. Takto vznikla představení Bolero a Mezi námi, která byla oceněna Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje a která skupina prezentovala např. na festivale Otevřená náruč Národního divadla Praha 2007 nebo na Evropských dnech handicapu V roce 2009 vzniklo celovečerní představení Labutí sen o duši. Bylo poselstvím všem, kteří handicap považují za cosi, co je nutné skrývat, bylo poctou rodičům, kteří handicapovaným dětem dávají lásku a sílu a také oslavou samotných dětí, které jsou navzdory těžkému tělesnému postižení schopny předávat radost a víru v dobro. Toto představení můžete shlédnout na DVD. V roce 2010 jsme vystupovali s představením Touha a Kvartet např. na Colours of Ostrava, Mental Power Prague Film Festival, Divadlo Bez bariér a Ostravských dnech v Praze. Naše motto: Nemůžeš chodit, můžeš tančit! Chcete nám pomoci i Vy? V současné době vzniká nové divadelní představení, které spojí pohybové vyjádření našich umělců s výtvarným a dramatickým uměním za účasti profesionálů. Na přípravu představení Duše, tělo a ostatní uvítáme jakoukoliv finanční částku nebo materiál, který můžeme využít. Např. bílá padákovina, malířská plátna, malířské a ruční barvy, poskytnutí nahrávacího studia k vytvoření zvukového záznamu k představení, suchý skladovací prostor na scény a kostýmy z představení. Finanční dary budou použity pro přípravu a realizaci projektu a také pro zabezpečení potřeb handicapovaných pitný režim, doprava, aj. Za jakýkoliv příspěvek Vám předem upřímně děkujeme. Manažer projektů: Xenie Kaduchová, tel

5 ČESAHUP, o.p.s. (Česko-Africká humanitární pomoc) obecně prospěšná společnost Adresa sídla: Ostrčilova 4, Ostrava 1 Korespondenční adresa: Žofie Podlipské 3a, Ostrava 2 IČ: , DIČ: CZ Statutární zástupce organizace: MULENDA Mabuaka Telefon: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu /5500 Jsme nevládni humanitární organizace založena v roce 1999, která má za úkol pomoc všem Afričanům žijícím v České republice, zejména uprchlíkům a emigrantům v jejich integraci do české společnosti. Poskytování informací českým podnikatelům a jiným subjektům o možných obchodních kontaktech v afrických zemích a informaci za účelem humanitární pomoci africkým zemím. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů(výuka hry na africké hudební nástroje, výuka afrických tanců, promítání afrických dokumentárních filmů, výuka cizích jazyků a dějin afrických zemí). Jsme organizace zaměřená na Afričany žijící v České republice a poskytujeme jim: - pomoc v jejich integraci do české společnosti - pomoc při tlumočeni - pomoc při řešení sociálních problémů - pomoc v právní problematice - sdružení všech osob afrického původů žijících v České republice do společnosti ČESAHUP, o.p.s. za účelem ochrany jejich menšiny - podpora humanitární pomoci africkým státům Máme tradiční hudební skupinu, která vystupuje na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, na Slovensku a také v Polsku. Jezdíme po školách s představením o Africe, doplněna výukou bubnováni, afrických písní a tanců. Děláme taky výstavy zaměřené na africkou kulturu, a promítání africký dokumentárních filmů. Včemnámmůžetepomoci? - nákupem školních potřeb pro africké děti- podpora gramotnosti v Africe - pomoc v propagaci naší společnosti(mediální sféra pro ČESAHUP, o.p.s. a hudební skupiny MBUNDA AFRIKA) - zakoupením CD hudební a folklorní skupiny MBUNDA AFRIKA přispějete na Česko-africkou humanitární pomoc(česahup, o.p.s.), která podporuje africké děti Co můžeme dárcům nabídnout? - poskytování informací českým podnikatelům o možných obchodních kontaktech v afrických zemích - informace českým podnikatelům a jiným subjektům za účelem humanitární pomoci africkým zemím - vystoupení hudební a folklórní skupiny MBUNDA AFRIKA

6 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Kostelní nám. 1, Ostrava 1 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot již 17 let. Ročně naše aktivity navštíví přes lidí. Činnost Centra je rozdělena do tří středisek. - Středisko RODINA - usiluje o podporu rodiny především skrze preventivní programy, vzdělávání, poradenské služby a aktivity pro seniory. - Projekt VÝZVA - poskytuje dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním postižením i jejich rodinám pomoc prostřednictvím čtyř sociálních služeb. - Klub ÁMOS - vytváří autorské interaktivní výstavy a netradiční projekty, které navštěvují školy, rodiny a široká veřejnost. V čem nám můžete pomoci? finančním darem podpora bezplatného poradenství; osobní asistence u dětí a mladých lidí do 35 let darem kombinovaného sporáku dovybavení kuchyňky sloužící klientům umístěním kasičky ve Vašich prostorách bezplatným tiskem našich materiálů Co nabízíme: reklamu vyvěsíme logo Vaší firmy ve výstavních prostorách Klubu ÁMOS na Výstavišti Černá louka v Ostravě uvedení jména Vaší firmy na našich propagačních materiálech zajímavý program pro děti nebo společenskou akci pro Vaše zaměstnance, např. interaktivní výstavu, tvořivé dílny a řemesla, přednášky na téma mezilidských vztahů Děkujeme za Vaši podporu, které si velice vážíme. Předseda: Jan Zajiček, , Vedoucí PR a fundraisingu: Jana Praisová, , Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: /0800 IČ: DIČ: CZ

7 CHARITA OSTRAVA CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL CO A PROČ DĚLÁME Denní centrum pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytuje komplexní péči lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné osoby. Zajišťujeme: pomoc při sebeobsluze, stravování, pomoc při prosazování práv a zájmů, kontakt se společ. prostředím, aktivizační činnosti: trénování paměti, muzikoterapie, společ. hry, výtvarné činnosti, vaření, vycházky Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času. Nabízí příležitost ke společenské a zájmové činnosti starším a zdravotně postiženým lidem. Přijít může každý, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Zajišťujeme: přednášky, besedy, tvořivé dílny, kurzy základů práce na PC, cizojazyčné kurzy, dámský klub, hudební odpoledne, galerii G pro umělce seniory, vycházky, výlety, společenské hry atd. CO NÁM SCHÁZÍ Váš případný dar bude příspěvkem na pořízení elektronických kláves pro muzikoterapii v Denním centru pro seniory a na hudební aktivity v Komunitním centru. V rámci Charity Ostrava bychom také s vděčností uplatnili: fotoaparát, pánská pyžama pro uživatele pobytových služeb; vybavení kuchyněk např. hrnečky, sklenice, talíře, příbory. Provozovatelem Charitního střediska Gabriel je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby seniorům, lidem se zdr. postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života, osobám se specif. potřebami a dalším lidem v nouzi. Hlavním posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost. CHARITA OSTRAVA, Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava- Zábřeh, tel.: , , web: Aktivitu můžete finančně podpořit: KB Ostrava, č. ú /0100, VS Projekt byl podpořen dotacemi z rozpočtu statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih.

8 Charita sv. Alexandra Nestátní nezisková organizace Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky IČ : DIČ: CZ , Statutární zástupce: Ing. Pavel Folta, Kontaktní osoba pro případné dárce dárce: Ing. Karel Szopa Telefon: www: charitasvalexandra.cz Číslo účtu organizace: /0300 Cílem charity sv. Alexandra je zajištění pracovních míst pro občany s těžším zdravotním postižením Do našich chráněných dílen jsou zařazováni zejména občané s těžším zdravotním postižením, s fyzickým či mentálním postižením, občané se změněnou pracovní schopností, kteří mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce. Charita sv. Alexandra zaměstnává 65 osob, z toho je 50 pracovníků se zdravotním handicapem. Provozujeme chráněné dílny textilní, stolařskou, keramickou, drtírnu plastů a poradenské středisko Rádi uvítáme finanční dar v jakékoli výši, který nám pomůže udržet chod našich chráněných dílen a samozřejmě zkvalitnění a rozšíření našich pracovišť. Nabídnout můžeme kvalitní stolařské výrobky, výrobky textilní a keramické.

9 KAFIRA o.s. Pomáháme zrakově handicapovaným KAFIRA o.s. poskytuje sociální služby od roku Našim posláním je podpora nezávislého a samostatného života osob se zrakovým postižením od 15 let věku, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. Rozsah poškození zraku je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. SLUŽBY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBLASTECH Zaměstnávání osob se zrakovým postižením Vzdělávání počítačové, jazykové a motivační kurzy Poradenství (vč. bezplatné půjčovny kompenzačních pomůcek) Volnočasové a zájmové aktivity Dopomoc při běžných denních úkonech KDE NÁS NAJDETE - v rámci Moravskoslezského kraje KAFIRA Ostrava: Nádražní 44, Ostrava KAFIRA Opava: Horní nám. 132/47, Opava KAFIRA FM: Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek KAFIRA Nový Jičín: Štefánikova 7/826, Nový Jičín KONTAKTY KAFIRA o.s., IČO , DIČ CZ Sídlo organizace Horní náměstí 132/47, Opava Statutární zástupce Jan Horák, tel , Tel/fax Chcete nás podpořit také vy? S vděčností přijmeme dary finančního i věcného charakteru. TIPY na věcné dary: kompenzační pomůcky, počítačové vybavení, kancelářská technika a potřeby, nábytek, grafické a tiskařské práce aj. Kontakt pro dárce: Blanka Kostřicová, tel , Více informací pro dárce na Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: / 0100

10 MENS SANA o. s., Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: MENS SANA o.s. -Centrum psychosociální pomoci Kdo jsme? MENS SANA o.s. je nezisková organizace, která pomáhá již 14 let lidem se zkušeností s duševním onemocněním najít svou vlastní cestu a místo ve společnosti, která se k nim chová přezíravě a odmítavě. Organizace, která si uvědomuje, že psychické obtíže může mít každý a tudíž je tady pro všechny, kteří chtějí své problémy řešit. Jakou pomoc poskytujeme? Pomoc při zvládání běžného života, podporu v samostatném bydlení bez závislosti na rodičích, pomoc při jednáních s úřady, vytváříme podporu při studiu, poskytujeme sociální poradenství, terénní práci, psychoterapii, arteterapii, muzikoterapii a volnočasové a vzdělávací aktivity. Vytváříme podporu lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. V čem nám můžete pomoci vy? Již od roku 2008 realizujeme projekt Tréninkové bydlení v 15-ti bytech. Snažíme se lidem s duševním onemocněním i přes individuální omezení a překážky pomoci samostatně a nezávisle bydlet. Pomohl by nám jakýkoliv dar z nábytku, kuchyňského nádobí i elektrospotřebičů, bytového textilu, koberců, malířské a natěračské potřeby i materiál Našemu sdružení můžete také pomoci finančním darem, materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady a podněty. Jména všech laskavých dárců zveřejníme na našich webových stránkách. Případné sponzory a dárce budeme uvádět na pozvánkách, propagačních materiálech a tiskových zprávách. V případě zájmu můžeme zhotovit vánoční přání nebo PF a také zorganizovat kulturní akci (vernisáž spojenou s hudební produkcí) jako poděkování za sponzorský dar. Se všemi sponzory a dárci sepíšeme smlouvy o sponzorství, případně dáme potvrzení o přijatém daru. IČ: Číslo účtu: /0300, ČSOB a.s.

11 Jsme sdružení BES, které bylo založeno v listopadu roku 1999 při Základní škole a Mateřské škol na ul. Ukrajinská 19 v Ostravě Porubě. Snažíme se prostřednictvím našich aktivit zpříjemnit každodenní život nejen našim žákům, ale také i jejich rodičům. Jako organizace se podílíme na organizování oblíbených a populárních akcích pro děti. Mezi tradiční patří - hipoterapie, canisterapie, zdolávání lezecké stěny, výroba adventních věnců, výuka lyžařských dovedností, týdenní rehabilitační pobyt v přírodě, různé exkurze a výlety, Malé vánoční radosti, Masopust, Velikonoční tradice, Pálení čarodějnic, Den řemesel, besídka ke Dni matek. Našim posláním je dokázat dětem s handicapem, že i se svým postižením, problémem mohou prožít v životě velmi zajímavé, plnohodnotné okamžiky a tudíž žít plnohodnotný život. Cílem organizace je podpora činnosti školy: vytváření materiálních podmínek při zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj žáků vytváření kvalitních podmínek pro integraci školy podpora sportovních a rekreačních činností žáků školy podpora vzdělávacích aktivit pracovníků školy, která je zaměřena na zvyšování jejich kvalifikace a jich odbornosti Našim nejvyšším cílem je vytváření materiálních a humánních podmínek pro celkový rozvoj dětí s handicapem. Jelikož jsou všechny aktivity, výlety, exkurze, doprava, kompenzační a rehabilitační pomůcky finančně velmi náročné, uvítali bychom nejlépe finanční dar, který by byl využit na již výše zmíněné aktivity a nákup nezbytných pomůcek. Případným dárcům můžeme zaručit: že veškeré finanční prostředky budou využity pouze na dohodnuté aktivity, pomůcky osobní účast na zmíněných činnostech školy dárci budou zveřejněni na webových stránkách, jako partneři naší školy Více informací o škole a sdružení na kontakt: Jana Heřmanová předsedkyně o. s. - tel:

12 SPR Advent plný andělů Název organizace Středisko pracovní rehabilitace Forma organizace NNO - občanské sdružení Adresa sídla L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, IČO DIČ Statutární zástupce organizace PhDr.Lenka Hankeová Telefon Případně kontaktní osoba pro dárce Bc.Lenka Čadecká Telefon www sprostrava.estranky.cz Číslo účtu organizace /0300 Středisko pracovní rehabillitace - denní stacionář Je určen pro lidi s mentálním postižením, u kterých je cílem pomoc a podpora při získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků, vedoucích k začlenění zdravotně postižených do společnosti. Výběr a realizace aktivit, které napomáhají celkovému osobnímu růstu probíhá s ohledem na stupeň postižení, na absenci společenských a pracovních návyků a celkové mentální úrovni Posláním SPR DS je dát příležitost osobám s mentálním postižením k jejich seberealizaci. Klademe důraz na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů Činnost střediska je koncipovaná tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat. SPR je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami i zdravými občany z okolí, jiných zařízení, institucí, jednotlivých pracovišť a umožňuje tak naplňovat program integrace. SPR pořádá : rehabilitační ozdravné rekondiční pobyty pro uživatele sociálních služeb SPR, které nejen pomáhají upevnit zdraví účastníků, ale dochází zde rovněž k prohloubení přátelství, zvyšuje se sebevědomí a zažívají pocit úspěšnosti při sportovních kláních. Večerní školu, jejímž posláním je umožnit zejména těm členům SPMP, kteří nenavštěvují žádné zařízení denního typu pro mentálně postižené, nebo kteří byli v minulosti zbaveni školní docházky účast na vzdělávacích, pracovně rehabilitačních i zájmových programech integračního charakteru. Večerní škola je zařazena do celoživotního vzdělávání lidí v nepříznivé sociální situaci. Akreditované rekvalifikační kurzy osobních asistentů pro osoby se zdravotním postižením. Jde o vzdělávání pracovníků ( profesních nebo dobrovolných ), kteří se věnují práci se zdravotně postiženými spoluobčany. Jedná se o: kurz pro osobní asistenty lidí s mentálním a jiným zdravotním postižením. V čem nám můžete pomoci? : Vybavení střediska muzikoterapie, dílny, sportovní oddíl Muzikoterapie psychowolkmeny, barevné světlo, vaky na ležení, zrcadla, police Keramická dílna pec na vypalování Sprotovní oddíly dresy, sportovní oblečení, obuv

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže Dotační program 1: Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 ABC o.p.s. Integrační centrum pro rodiny s dětmi s PAS 160 000 Karola Šmidkeho 1823/9, 70800 Ostrava

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel.,fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.estranky.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI služby/ 1 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory 180 000 Kč 2 Charitní hospicová poradna 100 000 Kč 3 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2010 2011

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2010 2011 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2010 2011 1. Úkoly a cíle MPP Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, k jejich zdravotním postižením, s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu výskytu

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Prezentace neziskových organizací

Prezentace neziskových organizací Prezentace neziskových organizací CHARITA OSTRAVA CHARITA SV. ALEXANDRA Organizátor akce Advent plný andělů. Občanské sdružení Eko-info centrum (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

OBSAH ÚVODEM...3 O NÁS...4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY...5 REALIZOVANÉ PROJEKTY...9 DALŠÍ AKTIVITY...12 FINANCE...13 VYJÁDŘENÍ AUDITORA...15 PRACOVNÍ TÝM...16 PODĚKOVÁNÍ...17 2/18 ÚVODEM Vážení čtenáři, uživatelé,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s.

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Obsah 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání organizace... 3 3 Poskytované služby... 4 4 Orgány společnosti... 4 5 Události roku 2009... 5 6 Finanční zpráva...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více