KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA"

Transkript

1 Chelčického 4 tel.: RaiffeisenBank: / Ostrava ič: Česká republika dič: CZ69 Motto: Koncem roku je vhodný čas na dobročinnost, během celého roku je ten správný čas účastnit se projektů EICO Občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. V roce 2004 byly aktivity rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. I přes Ostravu v názvu naše činnost zahrnuje celý Moravskoslezský kraj. Co všechno se nám letos podařilo? Partnerství s Moravskoslezským krajem v projektu Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji, podpořeného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR, spolupráce s Moravskoslezským krajem na organizaci osvětových akcí na podporu Místní agendy 21 v projektu Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR Poskytování konzultací v rámci projektu Rozšíření informačních a poradenských služeb Eko-info centra Ostrava o program Zelená úsporám podpořeného Státním fondem životního prostředí Projekt Komunitní kompostování, kdy jsme instalovali vůbec první komunitní kompostér v Ostravě, dnes jsou již čtyři, z toho dva za přispění statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba Realizace 6. ročníku projektu EVVO v rodině ekovýchovná odpoledne, víkendy a tábory pro rodiče s dětmi i pro děti samotné s finančním přispěním Moravskoslezského kraje, města Fulneku a města Klimkovice. Spolupořádání Dne Země v Ostravě-Porubě a Fulneku, organizace 3. ročníku přehlídky sociálních služeb Lidé lidem jako partner statutárního města Ostravy Uskutečnění již 5. ročníku projektu Škola skutečně v přírodě týdenní ekovýchovně zaměřený program v Horní Bečvě pro žáky ZŠ J.A.Komenského ve Fulneku a ZŠ Vražné, který podpořilo Město Fulnek a 3. ročníku Adaptačního pobytu v Přírodním parku Moravice pro žáky ŽŠ Vřesinská v Klimkovicích. Na rok 2011 a roky následující máme řadu dalších námětů, které bychom rádi realizovali. Budou se nám uskutečňovat snáze a radostněji, pokud nám v tom pomůžete i Vy a stanete se partnerem některého z našich projektů či nám usnadníte provoz naší organizace. Jak nám můžete pomoci? Finanční podpora Příspěvek ve Vámi určené výši můžete uhradit bezhotovostním převodem na náš Transparentní účet u RaiffeisenBank číslo /5500. Dárcům částky vyšší než 365,- Kč (tj. alespoň 1 koruna na každý den roku 2011) bude jako poděkování zaslán malý originální EICO dárek. U všech forem podpory s Vámi na vyžádání uzavřeme odpovídající smlouvu, případně vystavíme potvrzení o přijetí daru. Financovat z grantů vázaných na projekty běžný operativní provoz EICO lze jen velmi omezeně, proto jsou pro nás velmi důležité také účelově nevázané dary, které lze použít na pokrytí nákladů spojených s každodenním provozem organizace (telefon, poštovné, cestovné, kopírování, tisky, nájem). Věcná podpora Poskytnutí prostor pro konání našich akcí, odměny pro děti do soutěží, výtvarné potřeby a materiál pro rukodělné aktivity, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, tonery do tiskáren apod. Co z toho budete mít? Tichou radost a dobrý pocit z podpory činností, které by byly jen těžko byly realizovatelné bez vstupního nadšení a angažovanosti konkrétních EICO osob a Vaší pomoci. Dary nad 1.000,- Kč lze rovněž odečíst od Vašeho daňového základu, u fyzických osob dary až do 10%, u právnických osob až do 5 % daňového základu. Pokud Vás naše práce oslovila a zaujala, více informací o jednotlivých projektech i naší činnosti a bohatou fotodokumentaci naleznete na DĚKUJEME VÁM za věnovaný čas a podporu a těšíme se na Vás při některé z našich akcí! Za OS EICO Ing. Ivana Mariánková a Ing. Mgr. Zuzana Krautová

2 Občanské sdružení ABAK počítadlo pracuje od při Střední škole prof. Z. Matějčka, 17.listopadu 1123, Ostrava Poruba. Cíle sdružení: podpora integrace žáků s postižením vytváření a podpora volnočasových a sportovních aktivit zlepšování socializačních podmínek pro žáky s postižením Sdružení své aktivity zaměřuje zejména na žáky s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením a na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve věku let. K pravidelným aktivitám sdružení patří: I. CELOROČNÍ AKTIVITY trénink sportovního oddílu florbalu vozíčkářů FBC ABAK Remedicum Ostrava, 2 x týdně v tělocvičně SŠ prof. Matějčka v Ostravě Porubě, klub je členem České florbalové federace vozíčkářů a hraje celorepublikovou soutěž Vozíčkářskou florbalovou FORUNA ligu 2010/2011, kde je v současné době na 1.místě trénink sportovního kroužku Aplikovaných sportovních aktivit - boccia (ve škole) hipoterapie v EQUI centru Ostrava Hrabová, canisterapie II. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY horolezecký výcvik na skalách v Kružberku otevřený turnaj v bocci (tělocvična SŠ prof. Matějčka v Ostravě - Porubě ) celoškolní turnaj ve florbale (tělocvična SŠ prof. Matějčka v Ostravě - Porubě ) účast na lehkoatletické olympiádě v Opavě účast na charitativní akci Advent plný andělů III. POBYTOVÉ AKTIVITY 2010 leden Krkonoše Janské Lázně výcvik monoski únor - Malmö - Open 2010 ve dnech 12. až se ve švédském městě Malmö konal již 34. ročník mezinárodnch otevřených her handicapovaných sportovců Malmö - Open 2010 Letošního ročníku se zúčastnilo 2300 sportovců z 23 zemí světa. Naše studentky Dana Šiffnerová si na plavecké trati 50 m znak doplavala pro stříbrnou medaili a Martina Harasimová 50 m prsa dosáhla dokonce na medaili zlatou! červen - Hry handicapované mládeže Brno Jednalo se o sportovní i společenskou událost, která má za hlavní cíl propojit svět lidí se zdravotním postižením a veřejnosti. Hry se uskutečnily ve dnech , zúčastnilo se jich přes 530 účastníků z 10 států Evropy. Naši studenti získali nejvíce medailí. září - Veselí nad Lužnicí Jez Krkavec vodácký kurz říjen Evropské dny handicapu ocenění v soutěži Křišťálový kamínek 2010-trenér florbalového oddílu ABAK Remedium Ostrava p.petr Koutný Mgr.Renáta Staňková statutární zástupce ABAK - počítadlo o.s. Darované finanční i materiální prostředky využijeme zejména pro realizaci a financování krátkodobých sportovních a volnočasových aktivit. V případě materiálního nebo finančního daru bychom rádi zakoupili rehabilitační pomůcku pro naše handicapované sportovce např. Motomed, balanční desku, psychomotorický padák, monoski., biski... Děkujeme :)

3 Podpora a pomoc lidem s duševním onemocněním. ANIMA VIVA o.s. KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA sociální a pracovní rehabilitace Jako každá nezisková organizace usilujeme o udržitelnost služeb, které poskytujeme ve prospěch lidí s duševním onemocněním. Zájem si zaslouží i jejich rodinní příslušníci, blízcí a pomáhající, pro které v dalším roce připravujeme projekt na ochranu duševního zdraví. Mimo řešení existenčních otázek máme i malá přání, jako může být zajištění počítače pro uživatele sociální služby v Klubu Kafe Ostrava nebo pořízení okenních rolet či závěsů pro tréninkovou kavárnu v Kafárně Ostrava. Jsou to opravdu malé věci. Ceníme si, že na akci Advent plný andělů, máme příležitost hájit lidi s duševním onemocněním, pro které je tak těžké se začlenit do společnosti. Terapeutky sociální rehabilitace KKO a Kafárny KLUB KAFE OSTRAVA KAFÁRNA OSTRAVA Mgr. Magdaléna Holubová (vedoucí) Mgr. Darja Šlahorová (vedoucí) nebo nebo MANAŽERKA OBLASTI OSTRAVA Číslo účtu: /0300 Mgr. Magdaléna Holubová STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ANIMA VIVA o.s. Bc. Hana Brňáková Liptovská 1045/ Opava Kylešovice IČ:

4 občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem Nivnická 9, Ostrava Mariánské Hory IČO: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s /5500 Bílá holubice - občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem bylo založeno schůzí výkonné rady Jeho hlavním posláním jsou aktivity spojené s integrací dětí a mladých lidí s tělesným handicapem, a to prostřednictvím spolupráce s profesionálními umělci. Naše vize: Umělecká profesionalizace handicapovaných členů sdružení. V současné době jsou našimi členy mladí tělesně handicapovaní lidé, kteří se věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich vzniku získávají handicapovaní tolik potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké. Takto vznikla představení Bolero a Mezi námi, která byla oceněna Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje a která skupina prezentovala např. na festivale Otevřená náruč Národního divadla Praha 2007 nebo na Evropských dnech handicapu V roce 2009 vzniklo celovečerní představení Labutí sen o duši. Bylo poselstvím všem, kteří handicap považují za cosi, co je nutné skrývat, bylo poctou rodičům, kteří handicapovaným dětem dávají lásku a sílu a také oslavou samotných dětí, které jsou navzdory těžkému tělesnému postižení schopny předávat radost a víru v dobro. Toto představení můžete shlédnout na DVD. V roce 2010 jsme vystupovali s představením Touha a Kvartet např. na Colours of Ostrava, Mental Power Prague Film Festival, Divadlo Bez bariér a Ostravských dnech v Praze. Naše motto: Nemůžeš chodit, můžeš tančit! Chcete nám pomoci i Vy? V současné době vzniká nové divadelní představení, které spojí pohybové vyjádření našich umělců s výtvarným a dramatickým uměním za účasti profesionálů. Na přípravu představení Duše, tělo a ostatní uvítáme jakoukoliv finanční částku nebo materiál, který můžeme využít. Např. bílá padákovina, malířská plátna, malířské a ruční barvy, poskytnutí nahrávacího studia k vytvoření zvukového záznamu k představení, suchý skladovací prostor na scény a kostýmy z představení. Finanční dary budou použity pro přípravu a realizaci projektu a také pro zabezpečení potřeb handicapovaných pitný režim, doprava, aj. Za jakýkoliv příspěvek Vám předem upřímně děkujeme. Manažer projektů: Xenie Kaduchová, tel

5 ČESAHUP, o.p.s. (Česko-Africká humanitární pomoc) obecně prospěšná společnost Adresa sídla: Ostrčilova 4, Ostrava 1 Korespondenční adresa: Žofie Podlipské 3a, Ostrava 2 IČ: , DIČ: CZ Statutární zástupce organizace: MULENDA Mabuaka Telefon: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu /5500 Jsme nevládni humanitární organizace založena v roce 1999, která má za úkol pomoc všem Afričanům žijícím v České republice, zejména uprchlíkům a emigrantům v jejich integraci do české společnosti. Poskytování informací českým podnikatelům a jiným subjektům o možných obchodních kontaktech v afrických zemích a informaci za účelem humanitární pomoci africkým zemím. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů(výuka hry na africké hudební nástroje, výuka afrických tanců, promítání afrických dokumentárních filmů, výuka cizích jazyků a dějin afrických zemí). Jsme organizace zaměřená na Afričany žijící v České republice a poskytujeme jim: - pomoc v jejich integraci do české společnosti - pomoc při tlumočeni - pomoc při řešení sociálních problémů - pomoc v právní problematice - sdružení všech osob afrického původů žijících v České republice do společnosti ČESAHUP, o.p.s. za účelem ochrany jejich menšiny - podpora humanitární pomoci africkým státům Máme tradiční hudební skupinu, která vystupuje na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, na Slovensku a také v Polsku. Jezdíme po školách s představením o Africe, doplněna výukou bubnováni, afrických písní a tanců. Děláme taky výstavy zaměřené na africkou kulturu, a promítání africký dokumentárních filmů. Včemnámmůžetepomoci? - nákupem školních potřeb pro africké děti- podpora gramotnosti v Africe - pomoc v propagaci naší společnosti(mediální sféra pro ČESAHUP, o.p.s. a hudební skupiny MBUNDA AFRIKA) - zakoupením CD hudební a folklorní skupiny MBUNDA AFRIKA přispějete na Česko-africkou humanitární pomoc(česahup, o.p.s.), která podporuje africké děti Co můžeme dárcům nabídnout? - poskytování informací českým podnikatelům o možných obchodních kontaktech v afrických zemích - informace českým podnikatelům a jiným subjektům za účelem humanitární pomoci africkým zemím - vystoupení hudební a folklórní skupiny MBUNDA AFRIKA

6 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Kostelní nám. 1, Ostrava 1 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot již 17 let. Ročně naše aktivity navštíví přes lidí. Činnost Centra je rozdělena do tří středisek. - Středisko RODINA - usiluje o podporu rodiny především skrze preventivní programy, vzdělávání, poradenské služby a aktivity pro seniory. - Projekt VÝZVA - poskytuje dětem a mladým lidem do 35 let se zdravotním postižením i jejich rodinám pomoc prostřednictvím čtyř sociálních služeb. - Klub ÁMOS - vytváří autorské interaktivní výstavy a netradiční projekty, které navštěvují školy, rodiny a široká veřejnost. V čem nám můžete pomoci? finančním darem podpora bezplatného poradenství; osobní asistence u dětí a mladých lidí do 35 let darem kombinovaného sporáku dovybavení kuchyňky sloužící klientům umístěním kasičky ve Vašich prostorách bezplatným tiskem našich materiálů Co nabízíme: reklamu vyvěsíme logo Vaší firmy ve výstavních prostorách Klubu ÁMOS na Výstavišti Černá louka v Ostravě uvedení jména Vaší firmy na našich propagačních materiálech zajímavý program pro děti nebo společenskou akci pro Vaše zaměstnance, např. interaktivní výstavu, tvořivé dílny a řemesla, přednášky na téma mezilidských vztahů Děkujeme za Vaši podporu, které si velice vážíme. Předseda: Jan Zajiček, , Vedoucí PR a fundraisingu: Jana Praisová, , Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: /0800 IČ: DIČ: CZ

7 CHARITA OSTRAVA CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL CO A PROČ DĚLÁME Denní centrum pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytuje komplexní péči lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné osoby. Zajišťujeme: pomoc při sebeobsluze, stravování, pomoc při prosazování práv a zájmů, kontakt se společ. prostředím, aktivizační činnosti: trénování paměti, muzikoterapie, společ. hry, výtvarné činnosti, vaření, vycházky Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času. Nabízí příležitost ke společenské a zájmové činnosti starším a zdravotně postiženým lidem. Přijít může každý, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Zajišťujeme: přednášky, besedy, tvořivé dílny, kurzy základů práce na PC, cizojazyčné kurzy, dámský klub, hudební odpoledne, galerii G pro umělce seniory, vycházky, výlety, společenské hry atd. CO NÁM SCHÁZÍ Váš případný dar bude příspěvkem na pořízení elektronických kláves pro muzikoterapii v Denním centru pro seniory a na hudební aktivity v Komunitním centru. V rámci Charity Ostrava bychom také s vděčností uplatnili: fotoaparát, pánská pyžama pro uživatele pobytových služeb; vybavení kuchyněk např. hrnečky, sklenice, talíře, příbory. Provozovatelem Charitního střediska Gabriel je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby seniorům, lidem se zdr. postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života, osobám se specif. potřebami a dalším lidem v nouzi. Hlavním posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost. CHARITA OSTRAVA, Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava- Zábřeh, tel.: , , web: Aktivitu můžete finančně podpořit: KB Ostrava, č. ú /0100, VS Projekt byl podpořen dotacemi z rozpočtu statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih.

8 Charita sv. Alexandra Nestátní nezisková organizace Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky IČ : DIČ: CZ , Statutární zástupce: Ing. Pavel Folta, Kontaktní osoba pro případné dárce dárce: Ing. Karel Szopa Telefon: www: charitasvalexandra.cz Číslo účtu organizace: /0300 Cílem charity sv. Alexandra je zajištění pracovních míst pro občany s těžším zdravotním postižením Do našich chráněných dílen jsou zařazováni zejména občané s těžším zdravotním postižením, s fyzickým či mentálním postižením, občané se změněnou pracovní schopností, kteří mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce. Charita sv. Alexandra zaměstnává 65 osob, z toho je 50 pracovníků se zdravotním handicapem. Provozujeme chráněné dílny textilní, stolařskou, keramickou, drtírnu plastů a poradenské středisko Rádi uvítáme finanční dar v jakékoli výši, který nám pomůže udržet chod našich chráněných dílen a samozřejmě zkvalitnění a rozšíření našich pracovišť. Nabídnout můžeme kvalitní stolařské výrobky, výrobky textilní a keramické.

9 KAFIRA o.s. Pomáháme zrakově handicapovaným KAFIRA o.s. poskytuje sociální služby od roku Našim posláním je podpora nezávislého a samostatného života osob se zrakovým postižením od 15 let věku, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. Rozsah poškození zraku je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. SLUŽBY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBLASTECH Zaměstnávání osob se zrakovým postižením Vzdělávání počítačové, jazykové a motivační kurzy Poradenství (vč. bezplatné půjčovny kompenzačních pomůcek) Volnočasové a zájmové aktivity Dopomoc při běžných denních úkonech KDE NÁS NAJDETE - v rámci Moravskoslezského kraje KAFIRA Ostrava: Nádražní 44, Ostrava KAFIRA Opava: Horní nám. 132/47, Opava KAFIRA FM: Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek KAFIRA Nový Jičín: Štefánikova 7/826, Nový Jičín KONTAKTY KAFIRA o.s., IČO , DIČ CZ Sídlo organizace Horní náměstí 132/47, Opava Statutární zástupce Jan Horák, tel , Tel/fax Chcete nás podpořit také vy? S vděčností přijmeme dary finančního i věcného charakteru. TIPY na věcné dary: kompenzační pomůcky, počítačové vybavení, kancelářská technika a potřeby, nábytek, grafické a tiskařské práce aj. Kontakt pro dárce: Blanka Kostřicová, tel , Více informací pro dárce na Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.: / 0100

10 MENS SANA o. s., Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, tel: MENS SANA o.s. -Centrum psychosociální pomoci Kdo jsme? MENS SANA o.s. je nezisková organizace, která pomáhá již 14 let lidem se zkušeností s duševním onemocněním najít svou vlastní cestu a místo ve společnosti, která se k nim chová přezíravě a odmítavě. Organizace, která si uvědomuje, že psychické obtíže může mít každý a tudíž je tady pro všechny, kteří chtějí své problémy řešit. Jakou pomoc poskytujeme? Pomoc při zvládání běžného života, podporu v samostatném bydlení bez závislosti na rodičích, pomoc při jednáních s úřady, vytváříme podporu při studiu, poskytujeme sociální poradenství, terénní práci, psychoterapii, arteterapii, muzikoterapii a volnočasové a vzdělávací aktivity. Vytváříme podporu lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. V čem nám můžete pomoci vy? Již od roku 2008 realizujeme projekt Tréninkové bydlení v 15-ti bytech. Snažíme se lidem s duševním onemocněním i přes individuální omezení a překážky pomoci samostatně a nezávisle bydlet. Pomohl by nám jakýkoliv dar z nábytku, kuchyňského nádobí i elektrospotřebičů, bytového textilu, koberců, malířské a natěračské potřeby i materiál Našemu sdružení můžete také pomoci finančním darem, materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady a podněty. Jména všech laskavých dárců zveřejníme na našich webových stránkách. Případné sponzory a dárce budeme uvádět na pozvánkách, propagačních materiálech a tiskových zprávách. V případě zájmu můžeme zhotovit vánoční přání nebo PF a také zorganizovat kulturní akci (vernisáž spojenou s hudební produkcí) jako poděkování za sponzorský dar. Se všemi sponzory a dárci sepíšeme smlouvy o sponzorství, případně dáme potvrzení o přijatém daru. IČ: Číslo účtu: /0300, ČSOB a.s.

11 Jsme sdružení BES, které bylo založeno v listopadu roku 1999 při Základní škole a Mateřské škol na ul. Ukrajinská 19 v Ostravě Porubě. Snažíme se prostřednictvím našich aktivit zpříjemnit každodenní život nejen našim žákům, ale také i jejich rodičům. Jako organizace se podílíme na organizování oblíbených a populárních akcích pro děti. Mezi tradiční patří - hipoterapie, canisterapie, zdolávání lezecké stěny, výroba adventních věnců, výuka lyžařských dovedností, týdenní rehabilitační pobyt v přírodě, různé exkurze a výlety, Malé vánoční radosti, Masopust, Velikonoční tradice, Pálení čarodějnic, Den řemesel, besídka ke Dni matek. Našim posláním je dokázat dětem s handicapem, že i se svým postižením, problémem mohou prožít v životě velmi zajímavé, plnohodnotné okamžiky a tudíž žít plnohodnotný život. Cílem organizace je podpora činnosti školy: vytváření materiálních podmínek při zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj žáků vytváření kvalitních podmínek pro integraci školy podpora sportovních a rekreačních činností žáků školy podpora vzdělávacích aktivit pracovníků školy, která je zaměřena na zvyšování jejich kvalifikace a jich odbornosti Našim nejvyšším cílem je vytváření materiálních a humánních podmínek pro celkový rozvoj dětí s handicapem. Jelikož jsou všechny aktivity, výlety, exkurze, doprava, kompenzační a rehabilitační pomůcky finančně velmi náročné, uvítali bychom nejlépe finanční dar, který by byl využit na již výše zmíněné aktivity a nákup nezbytných pomůcek. Případným dárcům můžeme zaručit: že veškeré finanční prostředky budou využity pouze na dohodnuté aktivity, pomůcky osobní účast na zmíněných činnostech školy dárci budou zveřejněni na webových stránkách, jako partneři naší školy Více informací o škole a sdružení na kontakt: Jana Heřmanová předsedkyně o. s. - tel:

12 SPR Advent plný andělů Název organizace Středisko pracovní rehabilitace Forma organizace NNO - občanské sdružení Adresa sídla L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, IČO DIČ Statutární zástupce organizace PhDr.Lenka Hankeová Telefon Případně kontaktní osoba pro dárce Bc.Lenka Čadecká Telefon www sprostrava.estranky.cz Číslo účtu organizace /0300 Středisko pracovní rehabillitace - denní stacionář Je určen pro lidi s mentálním postižením, u kterých je cílem pomoc a podpora při získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků, vedoucích k začlenění zdravotně postižených do společnosti. Výběr a realizace aktivit, které napomáhají celkovému osobnímu růstu probíhá s ohledem na stupeň postižení, na absenci společenských a pracovních návyků a celkové mentální úrovni Posláním SPR DS je dát příležitost osobám s mentálním postižením k jejich seberealizaci. Klademe důraz na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů Činnost střediska je koncipovaná tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat. SPR je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami i zdravými občany z okolí, jiných zařízení, institucí, jednotlivých pracovišť a umožňuje tak naplňovat program integrace. SPR pořádá : rehabilitační ozdravné rekondiční pobyty pro uživatele sociálních služeb SPR, které nejen pomáhají upevnit zdraví účastníků, ale dochází zde rovněž k prohloubení přátelství, zvyšuje se sebevědomí a zažívají pocit úspěšnosti při sportovních kláních. Večerní školu, jejímž posláním je umožnit zejména těm členům SPMP, kteří nenavštěvují žádné zařízení denního typu pro mentálně postižené, nebo kteří byli v minulosti zbaveni školní docházky účast na vzdělávacích, pracovně rehabilitačních i zájmových programech integračního charakteru. Večerní škola je zařazena do celoživotního vzdělávání lidí v nepříznivé sociální situaci. Akreditované rekvalifikační kurzy osobních asistentů pro osoby se zdravotním postižením. Jde o vzdělávání pracovníků ( profesních nebo dobrovolných ), kteří se věnují práci se zdravotně postiženými spoluobčany. Jedná se o: kurz pro osobní asistenty lidí s mentálním a jiným zdravotním postižením. V čem nám můžete pomoci? : Vybavení střediska muzikoterapie, dílny, sportovní oddíl Muzikoterapie psychowolkmeny, barevné světlo, vaky na ležení, zrcadla, police Keramická dílna pec na vypalování Sprotovní oddíly dresy, sportovní oblečení, obuv

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012

Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012 Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012 Poř. č. 1 2 3 Charita sv. Alexandra Holvekova 651/28 718 00 Ostrava-Kunčičky IČ 26520788 PRAPOS

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100 Strana 1 Seznam akcí schválených k financování včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008 AKCE GS SROP, opatření 3.2-4. kolo výzvy e SF AKCE SCHVÁLENÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže

Návrh na poskytnutí účelových dotací v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže Dotační program 1: Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 ABC o.p.s. Integrační centrum pro rodiny s dětmi s PAS 160 000 Karola Šmidkeho 1823/9, 70800 Ostrava

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2 ýsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ.04.3.07/2.1.01. Integrace specifických

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2005 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. 4. M 04/ Klub mladých Filadelfia spolek

IČ žadatel právní forma název projektu. 4. M 04/ Klub mladých Filadelfia spolek Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu Asociace TOM ČR, TOM 4316 1. M 01/2015 65497651 Průzkumník-Jih Handy Club Ostrava; Závodní 7. M 08/2015 1259857

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva Rok 2015

Výroční zpráva Rok 2015 Muzikohraní, z. s. Výroční zpráva Rok 2015 Hudba nastupuje tam, kde už slovo nestačí. C. Debussy 1 Úvodní slovo Muzikohraní naplňuje své záměry, svá poslání a za celý náš kolektiv mohu potvrdit, že jsme

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více