A.D.N.S. Production s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.D.N.S. Production s. r. o."

Transkript

1 Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP A.D.N.S. Production s. r. o. Na Příkopě 12/83, Praha 1 IČ Pro rozšíření kampusu UJEP zvolilo studio A.D.N.S. Production stavbu čtvercového půdorysu s atriem, jež je zároveň univerzitním náměstím tento prostor má být srdcem celého kampusu, místem pro shromažďování a definování identity univerzity, který v současné době chybí. Návrh vychází z původní urbanistické logiky areálu a navazuje na stávající komunikační osy. Jeho záměrem je dotvořit kampus jako prostor, prostranství, jako obyvatelné, vstřícné a bezpečné místo. Vysokoškolský areál totiž není pouze shlukem budov, kde jejich prostorové vazby vymezují utilitární komunikace cest a schodišť. Není to jen a pouze funkční generel budov, které jsou vyplněny požadovaným programem. Vytvořením univerzitního náměstí proto tento návrh zakládá vnitřní prostor volnosti, prostor úcty a vztahu k univerzitě. Půdorys čtverce představuje srozumitelnost, delegování zodpovědnosti a moci, průhlednost a přehlednost dispozic, ale také dostatek prostoru pro možné přeměny domu v budoucí době. Velkorysá dispozice umožňuje i přetvoření pro potřeby školství budoucnosti. Pokud jde o materiálové řešení, použity jsou jednoduché stavební materiály jako beton, barvený beton, sklo. Jednotlivé fasády jsou navrženy s respektem k orientaci světových stran. Pro technologicko-energetický návrh systémů vnitřního prostředí bude v co největší míře využito pasivních a aktivních vlastností samotného objektu jako orientace, tepelná akumulace, přirozené větrání a obnovitelné zdroje energie.

2 SPŠ RE SS LO VA EU ST PA RO VA LA L M OV CH É SK PA ŽE E ÁD A ČE F.SOC.EKON O MEN CPT DĚLE KON FERE M O EV SK JEVO Á VA NČN Í TĚLO CVIČ NA KLÍŠ SKÁ Á ÝNSK LOND SITUACE 1: ZÁKRES DO FOTOGRAFIE 1 SK CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO

3 AULA ME ND BY D LEN ÍP HO JEV 176,70 ST OV UJ ÍCÍ A HORNÍ NÁMĚSTÍ PR OF ES 176,00 OR 176,00 Y VĚDESKO-VÝZKUMNÉ LABORATORNÍ CENTRUM RO ĚLE REKTORÁT PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY 174,20 CPTO 172,00 176,80 171,40 172,20 UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ MALÁ AULA U PASTE ROVA 176,60 HL. VSTUP CPTO DOLNÍ NÁMĚSTÍ KL ÍŠS KÁ PŮDORYS, PARTER 1:0 1 2 POZOROVACÍ PLOŠINA - DALEKOHLEDY VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 190 stání 32 stání TROJTRAKT DVOJTRAKT SCHEMA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VELDELJŠÍ VSTUPY Z NÁMĚSTÍ UMC UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ SKLADY VJEZDY DO U SKLADY MALÁ AULA - PRŮCHOD NAVRHOVANÝM KAMPUSEM - SKLADY SKLADY MALÁ AULA - HLAVNÍ VSTUP KOMUNIKAČNÍ SCHEMA 2 - FUNKČNÍ SKLADBA HL. VSTUP MENZA SCHEMA PĚŠÍCH TRAS CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO

4 KCH-1 Kancelář - vedoucí katedry KCH-2 Sekretariát KCH-3 Kancelář KCH-4 Kancelář KCH- Kancelář KCH-6 Kancelář KCH-7 Kancelář KCH-8 Kancelář KCH-9 Kancelář KCH-10 Kancelář KCH-11 Kancelář KCH-12 Kancelář - laborantky KCH-13 Kancelář - hostující profesor KCH-14 Kancelář doktorandi KCH-1 Kancelář doktorandi KCH-16 Kancelář - sborovna KCH-17 Chemická posluchárna KCH-18 PC chemická pracovna KCH-19 Laboratoř pro atomovou spektroskopii KCH-20 Laboratoř pro infračervenou spektroskopii KCH-21 Laboratoř pro analytickou a instrumentální chemii KCH-22 Laboratoř pro fyzikálně chemické metody KCH-23 Laboratoř pro chemické syntézy KCH-24 Laboratoř pro práci s toxickými a vysoce toxickými látkami KCH-2 Laboratoř pro anorganické preparace KCH-26 Učebna chemie pro 10 až 12 lidí KCH-27 Laboratoř přípravy vzorků KCH-28 Laboratoř 1: pro praktickou výuku fyzikální chemie KCH-29 Laboratoř 2: pro praktickou výuku preparativní anorganické chemie KCH-30 Laboratoř 3: pro praktickou výuku preparativní organické chemie KCH-31 Laboratoř 4: pro praktickou výuku chemické analýzy, didaktiky chemie KCH-32 Laboratoř diplomantů a bakalářů KCH-33 Váhovna KCH-3 Sklad větší pro ostatní látky, sklo a další materiál KCH-36 Kuchyňka KCH-37 Místnost pro hygienu KCH-38 Schůzovní a seminární místnost KFY-42 a UMC - FVTM - UNI Laboratoř povrchových analýz XPS KFY-43 a UMC - FVTM - UNI Laboratoř hloubkových a povrchových analýz SIMS KFY-44 a UMC - FVTM - UNI Laboratoř rentgenové difrakce KFY-4 a FVTM - UMC Laboratoř plasmochemicky asistované depozice KFY-47 a FVTM - UMC Laboratoř přípravy nano a mikro struktur KFY-49 a FVTM - UMC Laboratoř výuky povrchových interakcí pevných látek KFY- a FVTM - UMC Laboratoř zkoumání mechanických vlastností materiálů KFY-1 a FVTM - UMC Laboratoř aplikovaného výzkumu DEK-17 Učebna malá 30 míst DEK-18 Učebna malá 30 míst DEK-19 Učebna malá 30 míst PŮDORYS 1:0 1 2 KI-24 Sklad KCH-34 Sklad pro vysoce toxické látky a pro žíraviny FŽP-48 Sklad FŽP-49 Sklad FŽP- Sklad KBI-13 Laboratoř výuky mikroskopie atomárních sil PŮDORYS 1:0 1 2 DEK-1 Kancelář - děkan DEK-2 Kancelář - tajemník DEK-3 Děkanát I-sekretariát DEK-4 Děkanát II-Odd.VaV DEK- Děkanát III-PR DEK-6 Děkanát IV-lektorky DEK-7 Děkanát V-proj.manaž. DEK-8 Kancelář - proděkan DEK-9 Kancelář - proděkan DEK-10 Kancelář - proděkan DEK-11 Kancelář - proděkan DEK-12 Studijní oddělení I DEK-13 Studijní oddělení II DEK-14 Studijní oddělení III DEK-1 Aula malá 90 míst DEK-16 Učebna malá 30 míst DEK-20 Učebna malá 30 míst DEK-21 Učebna velká 60 míst DEK-22 Učebna velká 60 míst DEK-23 Počítačová laboratoř DEK-24 Studovna pro studenty DEK-2 Multifunkční učebna DEK-26 Halový sklad pro dlouhodobé ukládání DEK-27 Kuchyňka DEK-28 Vrátnice + podatelna + pult ochrany DEK-29 Ediční středisko a kopírování + OMP DEK-30 Pokladna a trezorová místnost DEK-31 Archiv fakulty - spisovna DEK-32 Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) DEK-33 Reprezentativní zasedací místnost děkanátu DEK-34 Malá zasedací místnost (Víceúčelový prostor ) DEK-3 Prostor údržby - kancelář a dílny+správa objektu KI-26 a KFY Prostor pro počítačový cluster a servery KFY-9 Přípravna s přístupem do malé auly PŮDORYS 1: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO

5 KGEO-1 Kancelář - vedoucí katedry KGEO-2 Kancelář - vedoucí oddělení KGEO-3 Kancelář - vedoucí oddělení KGEO-4 Sekretariát KGEO- Kancelář - prof., doc. KGEO-6 Kancelář - prof., doc. KGEO-7 Kancelář - prof., doc. KGEO-8 Kancelář KGEO-9 Kancelář KGEO-10 Kancelář KGEO-11 Kancelář KGEO-12 Kancelář - externisti KGEO-13 Kancelář - technici PC a DPZ KGEO-14 Kancelář - PVS KGEO-1 Zasedací místnost pro potřeby státnic, obhajob KGEO-16 Laboratoř FG KGEO-17 Laboratoř SG KGEO-18 Laboratoř GIS KGEO-19 Laboratoř kartografie KGEO-20 CEVRAMOK KGEO-21 Laboratoř krajinných syntéz KGEO-22 MeteoLab KGEO-23 MeteoLab - zpracování dat KGEO-24 Kabinet CR KGEO-2 Místnost pro videokonferenci (10 míst) KGEO-26 Sklad KGEO-27 Sklad DPZ KGEO-28 Sklad FG KGEO-29 Sklad - sekretariát KGEO-30 Kuchyňka KGEO-31 Serverovna KGEO-33 Studovna KGEO-34 Geologická sbírka, studovna geologie KI-1 Kancelář - vedoucí katedry KI-2 Sekretariát KI-3 Kancelář - docenti KI-4 Kancelář - docenti KI- Kancelář - docenti KI-6 Kancelář KI-7 Kancelář KI-8 Kancelář KI-9 Kancelář KI-10 Kancelář KI-11 Kancelář KI-12 Kancelář KI-13 Kancelář - externisté KI-14 Kancelář - externisté KI-1 Kancelář - doktorandi KI-16 Kancelář - technici KI-17 Místnost pro zkoušení a konzultace KI-18 PC učebna KI-19 PC učebna KI-20 PC učebna + studovna KI-21 Laboratoř pro výuku počítačových sítí a infrastruktury KI-22 Laboratoř pro výuku počítačových technologií KI-23 Kuchyňka KI-2 Zasedací místnost PŮDORYS 1:0 1 2 KFY-1 Kancelář - vedoucí katedry KFY-2 Kancelář - vedoucí oddělení KFY-3 Kancelář - vedoucí oddělení KFY-4 Sekretariát KFY- Administrativa katedry KFY-6 Administrativa vedoucích oddělení KFY-7 Kancelář - profesor KFY-8 Kancelář - profesor KFY-9 Kancelář - profesor KFY-10 Kancelář - profesor KFY-11 Kancelář - profesor KFY-12 Kancelář - docenti KFY-13 Kancelář - docenti KFY-14 Kancelář - docenti KFY-1 Kancelář - docenti KFY-16 Kancelář - docenti KFY-17 Kancelář - docenti KFY-18 Kancelář KFY-19 Kancelář KFY-20 Kancelář KFY-21 Kancelář KFY-22 Kancelář KFY-23 Kancelář KFY-24 Kancelář - technik KFY-2 Kancelář - technik KFY-26 Kancelář - hostující profesor KFY-27 Kancelář pro doktorandy KFY-28 Kancelář pro doktorandy KFY-29 Kancelář pro doktorandy KFY-30 Místnost pro zkoušení a malá učebny pro doktorandy KFY-31 Místnost pro zkoušení a malá učebny pro doktorandy KFY-32 Zasedací místnost a knihovna, státnice a obhajoby KFY-33 Laboratorní praktikum mechaniky a termiky KFY-34 Laboratorní praktikum elektřiny a magnetizmu KFY-3 Laboratorní praktikum optika KFY-36 Laboratorní praktikum atomové a jaderné fyziky KFY-37 Laboratorní praktikum elektroniky KFY-38 Laboratoř didaktiky fyziky a přírodních věd KFY-39 Počítačová výuková laboratoř (Linux) KFY-40 Počítačová výuková laboratoř (Windows) KFY-41 Kopule nebo odsuvná střecha s pozorovací plošinou a ovládací centrum pro dalekohledy KFY-46 Výuková laboratoř pro fyziku plazmových procesů KFY-48 Výuková laboratoř nanotechnologií KFY-2 Přípravna vzorků KFY-3 Dílna pro přípravu mechanických částí experimentálních aparatur KFY-4 Sklad - přístroje, zařízení KFY- Sklad - laboratorní sklo, materiál KFY-6 Sklad - didaktické pomůcky KFY-7 Sprchy KFY-8 Kuchyňka FŽP-24 Knihovna FŽP-2 Studovna - učebna PS KMA-1 Kancelář - vedoucí katedry KMA-2 Sekretariát KMA-3 Kancelář - prof. KMA-4 Kancelář - prof. KMA- Kancelář - prof. KMA-6 Kancelář - doc. KMA-7 Kancelář - doc. KMA-8 Kancelář KMA-9 Kancelář KMA-10 Kancelář KMA-11 Kancelář KMA-12 Kancelář KMA-13 Kancelář KMA-14 Kancelář KMA-1 Kancelář - hostující profesor KMA-16 Kancelář pro doktorandy KMA-17 Kancelář pro doktorandy KMA-18 Kancelář pro doktorandy KMA-19 Počítačová laboratoř pro výuku KMA-20 Počítačová laboratoř - doktorandi KMA-21 Kuchyňka KMA-22 Studovna+knihovna+zasedačka KMA-23 Sklad PŮDORYS 1:0 1 2 FŽP-1 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-2 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-3 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-4 Kancelář - prof., doc., OA FŽP- Kancelář - prof., doc., OAi FŽP-6 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-7 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-8 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-9 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-10 Kancelář - prof., doc., OA FŽP-11 Kancelář laborantů FŽP-12 Kancelář laborantů FŽP-13 Kancelář laborantů FŽP-14 Pracovna - doktorandi FŽP-1 Pracovna - doktorandi FŽP-16 Pracovna - doktorandi FŽP-17 Pracovna - doktorandi FŽP-18 Pracovna - doktorandi FŽP-20 Pracovna - doktorandi FŽP-21 Pracovna - doktorandi FŽP-22 Pracovna - doktorandi FŽP-23 Pracovna - doktorandi FŽP-26 Kuchyňka FŽP-27 Šatna studentů FŽP-28 Umývárna - sprcha FŽP-29 Laboratoř FŽP-30 Laboratoř FŽP-31 Laboratoř FŽP-32 Laboratoř FŽP-33 Laboratoř FŽP-34 Laboratoř FŽP-3 Laboratoř FŽP-36 Laboratoř FŽP-37 Laboratoř FŽP-38 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-39 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-40 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-41 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-42 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-43 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-44 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-4 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-46 Laboratoř prof., doc., OA FŽP-47 Laboratoř prof., doc., OA DEK-1 Kancelář - děkan DEK-2 Kancelář - tajemník DEK-3 Děkanát I-sekretariát DEK-4 Děkanát II-Odd.VaV DEK- Děkanát III-PR DEK-6 Děkanát IV-lektorky DEK-7 Děkanát V-proj.manaž. DEK-8 Kancelář - proděkan DEK-9 Kancelář - proděkan DEK-10 Kancelář - proděkan DEK-11 Kancelář - proděkan DEK-27 Kuchyňka DEK-29 Ediční středisko a kopírování + OMP DEK-30 Pokladna a trezorová místnost DEK-34 Malá zasedací místnost (Víceúčelový prostor) KBI - 1 Kancelář - vedoucí katedry KBI - 2 Sekretariát KBI - 3 Kancelář KBI - 4 Kancelář KBI - Kancelář KBI - 6 Kancelář KBI - 7 Kancelář techniků KBI - 8 Kancelář pro doktorandy KBI - 9 Kancelář - sborovna KBI-10 Kancelář - hostující profesor KBI-11 Výuková laboratoř velká KBI-12 Laboratoř pro výuku fluorescenční mikroskopie KBI-14 Očkovna/kultivační místnost KBI-1 Laboratoř pro výuku mikrofluidních systémů KBI-16 Přípravna vzorků IA - velká přípravna KBI-17 Laboratoř nanobiotechnologie KBI-18 Sklad laboratorního skla a materiálu KBI-19 Šatna se sprchou pro personál KBI-20 Kuchyňka KBI-21 Zasedací místnost PŮDORYS 1: CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO

6 ,82 200,36 194,09 176,70 176,00 PT ,82 200,36 194,09 PT ,82 200,36 194,09 PT 1 2

7

8 Textová část 7 CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO) VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM - 1. KOLO

9 PRŮVODNÍ AUTORSKÁ ZPRÁVA Anotace Pro rozšíření kampusu UJEP jsme zvolili stavbu čtvercového půdorysu s atriem, které je zároveň univerzitním náměstím, tento prostor má být srdcem celého kampusu, prostor pro shromažďování a identitu univerzity, který současné době chybí. Návrh vychází z původní urbanistické logiky areálu a navazuje na stávající komunikační osy. Do volného prostoru vkládáme nový objekt s jasně vymezeným vnitřním prostorem náměstí a zároveň zachováváme volný okolní prostor parku. Kampus - zdůvodnění zvoleného urbanistického řešení, začlenění stavby do struktury. Jsme přesvědčeni, že máme-li nazvat vysokoškolský areál Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vysokoškolským kampusem, je nutno vytvořit prostor, prostranství, obyvatelné, vstřícné a bezpečné místo. Vysokoškolský areál není pouze shlukem budov, kde jejich prostorové vazby vymezují utilitární komunikace cest a schodišť. Není to jen a pouze funkční generel budov, které jsou vyplněny požadovaným programem. Vytvořením UNIVERZITNÍHO NÁMĚSTÍ zakládáme, vnitřní prostor volnosti, prostor úcty a vztahu k Univerzitě. Čtverec - zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby CPTO. Srozumitelné, delegování zodpovědnosti a moci, průhlednost a přehlednost dispozic, dostatek prostoru pro přeměnu domu v budoucí době. Velkorysá dispozice umožňuje i přetvoření pro potřeby školství budoucnosti. Řešení není jen v jednoduchosti - popisu koncepce provozně dispozičního, konstrukčního, energetického a materiálového řešení objektu CPTO. Navrhujeme srozumitelnou, ne však banální stavbu s možností jednoduché výstavby a provozu. Jednoduché stavební materiály, beton, barvený beton, sklo. Jednotlivé fasády navrženy s respektem k orientaci světových stran. Ekologicky odpovídající systém energetické spotřeby domu. Návratnost - popis zásad návrhu technologického a technického vybavení. Pro návrh systémů vnitřního prostředí bude v co největší míře využito pasivních a aktivních vlastností samotného objektu jako orientace, tepelná akumulace, přirozené větrání a obnovitelné zdroje energie. Je vhodné zpětně využívat veškeré investované energie a vodu, nebo také podpořit bez zplodinovou mobilitu uživatelů objektu. Návrh bude reflektovat pořizovací a provozní náklady systémů při zahrnutí návratnosti investic. Městský prostor - popis koncepce souvisejících krajinářských úprav v rozsahu řešeného území. Samotná novostavba urbanizuje svým vnitřním prostorem podstatnou část řešeného území. Proto je okolí dvorce stavby doplněno o prvky pro pěší komunikaci a posezení, které zjemňují vstřícnost pozemku. Univerzitní nádvoří se stane místem setkání, přípravy na studium, ale i místem drobných slavností. Okolí stavby pak příjemnou zahradou, parkem.

10 Souhrn požadovaných ploch pro PřF, FŽP a FVTM Počet místností PřF Požadované plochy Požadované plochy Plochy navrhované Počet místností FŽP pracovišť v m 2 pracovišť v m 2 uchazečem v 1. kole Kanceláře vedení fakulty 6 109, Kanceláře vedoucích kateder 6 11, Administrativní pracovníci děkanátu 7 118, Kanceláře vedoucích oddělení 4 101, Administrativní pracovníci Technici, laboranti a pocný 7 11,3 3,7 20 Pracovny prof./doc 29 76,7 3,7 638 Pracovny odborných asistentů, , , Laboratoře vědecké , , Stravovací zařízení, denní místnost, kuchyňka, šatna, ,9 3 67, 1167 sprcha Pomocné prostory - archiv, sklad, přípravna 23 82,2 3, Zasedací a seminární místnosti, studovny, příruční knihovny 12 0,2 1 16,9 23 Celkem 68,1 Celkem 89, PřF celkem Výukové prostory m 2 FŽP celkem Výukové prostory m 2 Auly, velké učeb Učebny, semin , Speciál. Učeb ,7 2 PC učebny Výukové labor ,70 23, 2040 Celkem: 319, Celkem: 304,2 319 Celková PUč (m 2 ) PřF 8763,6 FžP 1199, Plocha komunikací Pk 910 Plocha technického vybavení Ptv 740 Plocha užitková celkem PU = PUč + Pk + Ptv (PU = max. 1, x PUČ) 13 14, , Obestavěný prostor v m Parkování min. 230 stání 222 *) FVTM sdílí s PřF celkem 8 speciálních laboratoří o celkové ploše 2,7 m 2 Dále FVTM a FžP sdílí s PřF výukové prostory (10 učeben) o celkové ploše m 2.

11 Seznam příloh: 1 Grafická část panel č. 1 2 Grafická část panel č. 2 3 Grafická část panel č. 3 4 Grafická část panel č. 4 Grafická část panel č. 6 Grafická část panel č. 6 7 Textová část 8 Obálka Autor 9 Obálka Zpáteční adresa

m4 architekti s. r. o.

m4 architekti s. r. o. Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP m4 architekti s. r. o. Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 Dejvice IČ 275 94 874 m4 architekti pro svůj návrh zvolili

Více

ABM architekti s. r. o.

ABM architekti s. r. o. rchitektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP 2. místo BM architekti s. r. o. Ing. arch. Petr Bouřil Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1 IČ 256 06 026 www.abmarch.cz

Více

SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec

SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec IČ 183 81 481

Více

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ing. Karel Novotný Ing. arch. Vojtěch Sosna Ing. Jáchym Svoboda

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ing. Karel Novotný Ing. arch. Vojtěch Sosna Ing. Jáchym Svoboda Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ohnivcova 26/661, Praha 4, 147 00 IČ 126 07 576 Ing. Karel Novotný Husova 1097/97,

Více

Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO) v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2.

Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO) v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí n ad Labe m - 2. Pohyby chodců Zásobování Pohyby automobilů Situace 1:500 Zákres do předepsané fotografie 1 Centr um p ř ír od ov ěd ný ch a te ch n ick ých oborů (C PTO) v e ř ejná a r chitektonická s outěž UJEP v Ústí

Více

Pelčák a partner, s. r. o.

Pelčák a partner, s. r. o. Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP 1. místo Pelčák a partner, s. r. o. prof. Ing. arch. Petr Pelčák nám. 28. října 1104/17, 602 00 Brno Černá Pole

Více

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prof. Dr. Ing. František Holešovský Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem František Holešovský narodil jsem se 24. října 1950 jsem ženatý, mám dceru a syna titul Ing. jsem získal

Více

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Verze pro Akademický senát PřF ze dne 10. 6. 2014 schválená kolegiem děkana 1 1. ÚVOD... 4 2.

Více

Ivan Kroupa architekti, spol. s r. o.

Ivan Kroupa architekti, spol. s r. o. Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP 5. místo Ivan Kroupa architekti, spol. s r. o. prof. Ing. arch. Ivan Kroupa Lesní 320, 251 62 Mukařov IČ 274 30

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller. Ing. arch. Petr Kadaňka. Ing. arch. Jaromír Walter

Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller. Ing. arch. Petr Kadaňka. Ing. arch. Jaromír Walter Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller Česká 6, 664 1 Česká IČ 704 6 1 Ing. arch. Petr Kadaňka Bořetická 4, 6 00 Brno

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A V B R N Ě P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A V B R N Ě P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PROVOZNÍ ŘÁD Brno, červen 2003 PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY MU V BRNĚ Po projednání v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Ing. arch. Ivan Matys. Ing. Maroš Mažári. Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP

Ing. arch. Ivan Matys. Ing. Maroš Mažári. Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP Aritektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přrodovědný a tenický oborů UJE Ing. ar. Ivan Matys artizánská, vätý Jur, lonská republika IČ Ing. Maroš Mažári Budovateĺská /, opr, lonská republika IČ

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Projekt Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií s číslem CZ 2.16/3.1.00/21089

Více

Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity

Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity V letošním roce proběhne speciální den otevřených dveří na 8 fakultách. Přírodovědecká fakulta

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

7. Školské stavby. Mateřské školy a jesle Základní školy Střední školy Vysoké školy. Školské stavby 1/55

7. Školské stavby. Mateřské školy a jesle Základní školy Střední školy Vysoké školy. Školské stavby 1/55 7. Školské stavby Mateřské školy a jesle Základní školy Střední školy Vysoké školy Školské stavby 1/55 Mateřské školy a jesle Funkčně provozní schéma skladby úseků v společném zařízení jeslí a mateřské

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Program: 1. Plnění Aktualizace DZ 2009 2. Přijímací řízení v roce 2009 3. Realizované projekty 4. Technologický

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 012 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Výroční zpráva o činnosti Fakulty životního prostředí za rok 2012 1. ÚVOD V roce 2012 Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Dodatečné informace V. k Soutěžním podmínkám veřejné architektonické soutěže o návrh řešení s názvem

Dodatečné informace V. k Soutěžním podmínkám veřejné architektonické soutěže o návrh řešení s názvem Dodatečné informace V. k Soutěžním podmínkám veřejné architektonické soutěže o návrh řešení s názvem Veřejná architektonická soutěž o návrh řešení Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) Název

Více

Kandidát do AKAS AS PřF UJEP Mgr. Martin Dolejš

Kandidát do AKAS AS PřF UJEP Mgr. Martin Dolejš Kandidát do AKAS AS PřF UJEP Ph.Dr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. Katedra kandidáta: katedra geografie - Absolvent oborů Geografie a kartografie, specializace Kartografie a geoinformatika (2005, PřF Univerzity

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

Bezobslužné pracoviště pro celodenní přístup studentů k informačním zdrojům

Bezobslužné pracoviště pro celodenní přístup studentů k informačním zdrojům Bezobslužné pracoviště pro celodenní přístup studentů k informačním zdrojům a) současný stav řešeného problému Situace OU co se týče vybavení počítači a možnost přístupu studentů k informačním zdrojům

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013 2013 Ústí nad labem, duben 2013 013 1. Úvod Aktualizace DZ na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru pro období

Více

ž é é Ž ů ů ŽÁ Í ŘÁ Ř Í Ú ž Ž é Ž é ť é é žé Í ž ž ů ď ů ž ž ů ž Ž é é ž é ž ď Ž ž é é ť Žď ž ž Ž ž ú ů é é Ž ď é ď é é Ž ď é é ž ž ďď Ť ž é Ž é ž ď é ů Ž é Ž Ž Ž é é é Ž ž ž ů ž Ž ž ň é Ž Ž ž é é ů ď

Více

HLAVNÍ BUDOVA Příloha č. 2. 2a1. Pravidelný úklid, SÚS -přehled úklidových ploch. a) místnosti, společné prostory

HLAVNÍ BUDOVA Příloha č. 2. 2a1. Pravidelný úklid, SÚS -přehled úklidových ploch. a) místnosti, společné prostory HLAVNÍ BUDOVA Příloha č. 2 2a1. Pravidelný úklid, SÚS -přehled úklidových ploch a) místnosti, společné prostory NP Objekt č.m č.m. Název Typ Plocha m2 Sut spoj 07 07 Dílna technická místnost 75,80 Sut

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH KLINICKÝCH LABORATOŘÍ úprava objemové studie 05 / 2014

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH KLINICKÝCH LABORATOŘÍ úprava objemové studie 05 / 2014 OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH KLINICKÝCH LABORATOŘÍ úprava objemové studie 05 / 2014 identifikace projektu OBSAH NÁZEV AKCE lokalita datum zhotovitel OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT CENTRÁLNÍCH

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Investiční program Univerzity Karlovy v Praze

Investiční program Univerzity Karlovy v Praze UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 Investiční program Univerzity Karlovy v Praze na období 2011-2015 Zpracoval : Odbor výstavby Univerzity Karlovy v Praze Datum : září 2008, aktualizace

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19.4.2013

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

1.PP Tabulka místností Objekt SO 04

1.PP Tabulka místností Objekt SO 04 1.PP Tabulka místností 4.001 Sklad 73,69 keramická dlažba miner.desky 600/600 4.002 Sklad 51,27 keramická dlažba miner.desky 600/600 4.003 Sklad 35,48 keramická dlažba miner.desky 600/600 4.004 Chlazená

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

Úvod do předmětu Technická Mineralogie

Úvod do předmětu Technická Mineralogie Úvod do předmětu Technická Mineralogie Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 1 Osnova přednášky Organizační plán přednášek a cvičení z TM Historie a současnost TM a

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

PROBÍHAJÍCÍ AKCE. ...nakup! ...nalep! ...vyhraj! Březen 2015. produkty partnerů akce. a získej hokejový FAN dárek. jednu z 50ti super cen!

PROBÍHAJÍCÍ AKCE. ...nakup! ...nalep! ...vyhraj! Březen 2015. produkty partnerů akce. a získej hokejový FAN dárek. jednu z 50ti super cen! PROBÍHAJÍCÍ AKCE www.elkov.cz Březen 2015...nakup! produkty partnerů akce...nalep! a získej hokejový FAN dárek...vyhraj! jednu z 50ti super cen! www.elkov.cz/hokej AKČNÍ NABÍDKA od 1. 3. do 31. 3. 2015-20

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 6. 2014 Zpracoval/a: RNDr. Alena Chvátalová,

Více

Program akcí pořádaných u příležitosti 25 let od založení UJEP

Program akcí pořádaných u příležitosti 25 let od založení UJEP Program akcí pořádaných u příležitosti 25 let od založení UJEP LEDEN SVĚTÉLKOVÁNÍ ANEB LUMINESCENCE Termín: 4. 1. 30. 6. 2016 Přírodovědecká fakulta UJEP Mgr. Jana Maredová jana.maredova@ujep.cz ČHMÚ Kočkovská

Více

ICT plán školy stav na začátku roku 2005 Stav k 1.1.2005 Počet žáků: 279 (k 1.9.2004)

ICT plán školy stav na začátku roku 2005 Stav k 1.1.2005 Počet žáků: 279 (k 1.9.2004) ICT plán školy stav na začátku roku 25 Stav k..25 Počet žáků: 279 (k.9.24) Počet ped.pracovníků: 22 Z toho proškolených Z 4 P 8 P P2 LAN: Ano, / MB/s, UTP (stará budova, nástavba), Wi-F i (pavilon) Vlastní

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

C A S A i n t e r i e r s. r. o.

C A S A i n t e r i e r s. r. o. Firma C A S A i n t e r i e r s. r. o. vznika v roce 2011 Zabýváme se kompletním řešením interiérů s individuálním přístupem k zákazníkovi. Nabízíme realizaci od zaměření a návrhu v podobě realistické

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE pro uchazeče o studium Akademický rok 2007/08 Ústí nad Labem, 12/2006 O b s a h : Obsah a cíle činnosti FŽP... 3 Základní

Více

Mezinárodní keramický workshop

Mezinárodní keramický workshop Mezinárodní studentské porcelánové sympozium 2013,,KONVICE 16. září 27.září 2013 a Mezinárodní keramický workshop 27. 29. září 2013 Sympozium se koná pod záštitou prof. RNDr. René Wokouna, CSc., rektora

Více

ICT Plán 2015 / 2016

ICT Plán 2015 / 2016 ICT Plán 2015 / 2016 ICT plán školy pro rok 2014/2015 STÁVAJÍCÍ STAV Počítačová učebna V závěru školního roku 2013/2014 došlo k výměně žákovských stanic v rámci programu obnovy zastaralé techniky Správy

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice

Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice I. Osobní údaje Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice 1. Zapište do záznamového listu, zda jste 1 muž / 2 žena 2. Uveďte do záznamového listu svůj věk 3. Podle následujícího

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 10. 2013 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 31. října 2013 Čj.: 118/90111/13 Za věcnou stránku odpovídá: ICV, Odbor vysokoškolského poradenství Za oblast právní odpovídá: Správní odbor rektorátu Účinnost:

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

04 05 02 03 01 DATUM: 06/2016 ZHOTOVITEL: 1A4 01

04 05 02 03 01 DATUM: 06/2016 ZHOTOVITEL: 1A4 01 R E G U L A Č N Í P L Á N C E N T R A M Ě S T A Z L Í N A 04 05 02 03 01 PŘÍLOHA Č.1 FÁZE: NÁVRH - 3.ETAPA PŘÍLOHA: TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN ZHOTOVITEL:

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

Ventilové pole pro výuku Field of valves for teaching

Ventilové pole pro výuku Field of valves for teaching Ventilové pole pro výuku Field of valves for teaching Richard Klein 1, Michal Hammerschmiedt 2 Úvod V dnešní době, která je zaměřena čistě na zisk, je jako nejdůležitější kritérium všech aktivit, které

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Atelier AVN, s. r. o.

Atelier AVN, s. r. o. Architektonická soutěž o návrh nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP Atelier AVN, s. r. o. Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Klíše IČ 287 00 601 Navržené řešení Atelieru AVN vychází

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření it administrátor správce sítě:... 3 Zaměření vývoj aplikací a her... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY PRACOVNÍCH

Více

Žirovická 275/3 - Františkovy Lázně. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com

Žirovická 275/3 - Františkovy Lázně. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com Žirovická 275/3 - Františkovy Lázně Víceúčelová nemovitost ve Františkových Lázních Celková výměra podlahových ploch cca 406 m² 5 garážových stání, 3 sklady na dvoře objektu Celková výměra pozemků 777m

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

Stavební program knihovny Smíchov PhDr. Jana Alexová Prosinec 2002

Stavební program knihovny Smíchov PhDr. Jana Alexová Prosinec 2002 Městská knihovna v raze Stavební rogram Knihovny Smíchov Strana 1 z 13 Městská knihovna v raze Stavební program knihovny Smíchov hdr. Jana Alexová rosinec 2002 Obsah: I. ÚVOD... 2 II. VSTUNÍ ROSTOR...

Více

Čidla vlhkosti a teploty s filtrem a kabelem. Čidlo vlhkosti a teploty s filtrem a terminálem. Typ Měřící rozsahy Výstupy Napájecí Cena

Čidla vlhkosti a teploty s filtrem a kabelem. Čidlo vlhkosti a teploty s filtrem a terminálem. Typ Měřící rozsahy Výstupy Napájecí Cena PC (sk. C 2.3) Čidla vlhkosti a teploty s filtrem a kabelem F - PC 2/5 0-100% 0-10V 24V ss 5 343 F - PC 3/5 0-100% 4-20 ma 24V ss 5 468 A PASIVNÍ ČIDLO TEPLOTY C - PC 2/5 0-100% 0-10V 24V ss 5 875 C -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Identifikátor:

Více

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT Alena Kohoutková Základní data narozena 10.10.1953 v Praze vdaná děti: Alžběta (1987), Štěpán (1989) absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 15. 01. 2016 www.prf.jcu.cz/ufy Technicky orientované

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 Signatura: bf6cs105 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5

Více

š é é š é é Ť Ž Š é é é š é š Ž é Ť Ť š é š š š ž Ť š š š é é é ž š Ť š é ž š Ťš é Ž ž ž ž Ť š é Ť ž Ž ť ž Ť ž ď Ť š é š č é é Ťš ž é Ť é ň ň ž é č š Ťš é Ťš č Í éíš š č é Í ž Š é Í š ž č š Ť ž é ž š é

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fph.vse.cz Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské (včetně

Více

Ú ú ě ř ě Č ě ů ž ůá é ě ů ě Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ú ě ř ě ů ž ť č ů ú Ž ě Í ř ě ě é Ž ř ě č ř Ž ř Ž č ů ě ě ú ů č Ó ú Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ě ř ě ů Ž ť č

Ú ú ě ř ě Č ě ů ž ůá é ě ů ě Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ú ě ř ě ů ž ť č ů ú Ž ě Í ř ě ě é Ž ř ě č ř Ž ř Ž č ů ě ě ú ů č Ó ú Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ě ř ě ů Ž ť č Ňú Á ě úř ú Ú é ě Č ř ř ě ě ú ř Í č ě ť ř ú č ú ě Č é é ť ě č é ě ě ž Č Ž ď ě úř ú úř ř č ú ř é ě ě ř ů ě é ě ř ě é č ů ě ř ě č é ě ě é ř ř ř ě č ř ř ě ř ž Ž ě ť č ě é ě ě ď ř Č é ř ě é ř ě ě č Á Í Ú ú

Více

v y z ý v á ZHOTOVENÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

v y z ý v á ZHOTOVENÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/556/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. srpna 2009 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Zadávací řízení: Otevřené řízení podle 27 zákona

Více

Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 101 00 Praha 10-Vršovice

Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 101 00 Praha 10-Vršovice Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 Signatura: ba8fs201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Heroldovy sady 1/362, IZO:

Více

Katalog školního nábytku

Katalog školního nábytku Katalog školního nábytku Vám přináší 7:59 Rychle do lavic, zvoní! 8:00 8:50 9:40 10:00 12:00 12:30 13:15 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 rozvrh hodin chemie angličtina hudební výchova výtvarná výchova oběd

Více

ICT plán školy na rok 2009-10

ICT plán školy na rok 2009-10 ICT plán školy na rok 2009-10 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1. počet žáků ve škole (k 30.9.2009): 709 (pouze denní studium) 249 čtyřleté

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více