Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A"

Transkript

1 Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE Denisa Toboříková 4. A

2 Hladomor v Africe 1) Obecná charakteristika pojmu hladomor a) Základní rysy hladomoru Hladomor podle definice Organizace spojených národů nastává, pokud dva dospělí nebo čtyři děti z deseti tisíc lidí umírají každý den kvůli nedostatku jídla a 30 % dětí trpí podvýživou. Hladomor je označení pro hromadné vymírání obyvatelstva na určitém území v důsledku dlouhodobého hladovění. Lidé masově umírají nejen podvýživou, ale jsou také Obrázek 1 - Hladomor mnohem více náchylní různým chorobám. Pokud nepřijímáme potravu dvanáct hodin, lačníme, pokud déle, hladovíme. Faktorem ovlivňujícím dobu, po kterou vydrží člověk hladovět, je zásoba tuku v organismu. Přežít hladovění lze při uchování přísunu tekutin do ztráty max. 50 až 60 % tělesné hmotnosti. b) Hlavní příčiny I) Chudoba Největší příčinou hladomoru je chudoba. Lidé v rozvojových zemích nemají dostatek peněz, nemohou koupit dost jídla nebo pořídit zemědělské vybavení a osivo na jeho vypěstování. Zemědělství představuje nejčastější způsob obživy chudých. Přesto jsou to právě drobní zemědělci, kteří jsou nejčastěji postiženi hladem a podvýživou (představují až 80 % všech hladovějících). Chudí lidé často nejsou vlastníky půdy a mají špatný přístup k jejímu získání. Vlastnická práva drobných zemědělců jsou značně omezená, možnost zakoupit si půdu bývá limitována vládou nebo chybí potřebné doklady. Obhospodařují se většinou jen malá políčka. Mezinárodní statistiky ukazují, že 50 % hladovějících hospodaří na půdě, která má rozlohu nižší než 2 ha. 2

3 II) Přírodní katastrofy a nedostatek vody Příčinou často bývají i přírodní katastrofy jako například sucho nebo nemoci plodin. Lidé jsou často nuceni pro vodu chodit několik kilometrů a do tohoto procesu je zapojená celá rodina vyjímaje malých dětí. Tímto způsobem jsou schopni obstarat pouze pár litrů vody, která jim vystačí pouze jako pitná voda nebo užitková voda na vaření. V zemědělství se musí spoléhat pouze na počasí. III) Rostoucí ceny potravin Dopady rostoucích cen potravin lze demonstrovat na příkladu potravinové krize, která vrcholila v roce Ceny důležitých obilovin na globálních trzích rostly od roku Ceny pšenice a rýže se do roku 2008 zdvojnásobily. Problém se vzrůstajícími cenami potravin pramení ze skutečnosti, že například rodina v rozvojové zemi utratí za potraviny % svých příjmů. Ve vyspělých zemích za ně utratíme 10 až 20 %. IV) Špatná vzdělanost obyvatelstva Nízká úroveň vzdělání a málo informací zabraňuje lidem v rozvojových zemích zlepšit zemědělské postupy a tak i finanční situaci rodiny, například prodejem těchto potravin, které nevyužijí k vlastní spotřebě. V) Růst populace Vysoká hustota obyvatel a zároveň vysoký podíl obyvatelstva trpícího hladem a podvýživou najdeme zejména v Číně a Indii. Vysoký nárůst populace je typický pro státy subsaharské Afriky a Blízkého Východu. Problém nastává zejména v situaci, kdy tempo růstu obyvatelstva převyšuje tempo růstu produkce potravin. Rodiče mají v chudých zemích často hodně dětí. Velký vliv na početné rodiny má i vysoká dětská úmrtnost i nedostatek informací o možnostech plánování počtu potomků. Zároveň je k uživení rodiny potřeba co nejvíce lidí. Je dokázáno, že se zlepšením socio-ekonomické situace dochází ke snižování počtu dětí v rodině. 2) Hladomor napříč stoletím Nejčastější příčinou hladomorů jsou extrémní sucha. Tak došlo k prvním zaznamenaným hladomorům, které se udály ve 4. století před Kristem ve starém Egyptě a na Středním Východě. Hladomory způsobily řeky, které vyschly už u pramenů, a nepřivedly tak vodu do zavlažovaných oblastí. Od roku 1700 byla hladomory postižena nejvíce Asie, kde již tenkrát mnoho hladomorů zapříčinil prudký populační nárůst a tím vzniklý nedostatek jídla. 3

4 Nejpostiženějšími zeměmi byly Indie a Čína. V Číně bylo mezi lety 108 př. n. l. a 1911 napočítáno celkem 1828 hladomorů, tj. téměř jeden hladomor ročně. V letech za panování Marie Terezie vypukl po kritické neúrodě hladomor v Čechách. Zemřela více než desetina obyvatel Čech ( lidí). Další příčinou hladomoru může být úmyslné vyvolání nejdrastičtějším případem je hladomor, který Stalinova vláda uměle vyvolala ve 30. letech na Ukrajině, v Kazachstánu a dalších oblastech SSSR, během něhož zahynuly milióny lidí. Přehled hladomoru ve 20. století Indie, sucho mrtvých severní Čína, sucho hladovějících, mrtvých Rusko, Ukrajina, povodí Volhy, sucho. Počet mrtvých od až Čína, mrtvých Rusko, Ukrajina, kolektivizace vyvolala odplatu zemědělců - vybíjení dobytka mrtvých Řecko, válka mrtvých Varšavské ghetto, válka mrtvých Leningrad, válka mrtvých Rwanda, Urundi, mrtvých Indie, Bengálsko, mrtvých Nigérie, Biafra, válka mrtvých Sahel, sucho lidí mrtvých Etiopie, sucho mrtvých Kambodža, mrtvých. Politika genocidy Rudých Khmerů Sahel, sucho. Hladovělo lidí. 3) Černý symbol hladu V posledních letech jsou hladomory spojeny s rozvojovými zeměmi - symbolem hladomoru ve dvacátém století se stal černoušek - Afričan. Hladomoru v Somálsku se podařilo obrátit světovou pozornost na problém rozvojové Afriky. Krize současné Afriky má kořeny v 4

5 minulosti, v době kolonizace. Před příchodem Evropanů byli Afričané lovci, drobní zemědělci a obchodníci. V porovnání s evropskou civilizací byla Afrika zaostalá, ale relativně soběstačná. 4) V číslech Lidé na Západě nevěří, že hlad je skutečně tak vražedný. Chronickým hladem trpí 852 milionů lidí, veškerá globální potravinová pomoc ale nedosahuje ani jedné desetiny nákladů na stravování v USA. Většina globální pomoci se navíc soustředí na mimořádné situace, nikoli na plíživý hlad, který ničí životy 400 milionů dětí v chudých zemích bez zájmu televizních kamer. James T. Morris, bývalý výkonný ředitel WFP Hlad a chudoba si každý den vyžádají 25 tisíc lidských životů. Celkem 852 milionů lidí trpí nedostatkem jídla (to je pro srovnání více než celá populace Spojených států, Kanady a Evropské unie dohromady). V 90. letech 20. století se celosvětová chudoba snížila o 20 procent ale počet hladovějících se paradoxně však zvýšil o 18 milionů. Hlad a podvýživa jsou největším zdravotním rizikem, na jejich následky umírá více lidí než na AIDS, malárii a tuberkulózu dohromady. Chudí utratí za jídlo přes 70 procent svých příjmů (průměrná americká rodina něco přes deset procent). Každých pět vteřin zemře hlady jedno dítě. Každý rok se narodí 17 milionů dětí s podváhou, protože jejich matky trpí podvýživou. Hladovým dětem je možné poskytnout celodenní jídlo ve škole pouze za přibližně 19 amerických centů (4,50 Kč). V Africe je osmkrát vyšší dětská úmrtnost než v Evropě. Hlavním důvodem je podvýživa. Na následky hladu a podvýživy umírá každoročně šest milionů dětí mladších pěti let (ve Francii a Itálii žije 6,2 milionu dětí stejného věku). 5) Příklady v 21. století a) Potravinová krize v Africkém rohu (2011) Krize byla důsledkem velkého sucha, které postihlo oblast Afrického rohu. V některých místech nepršelo i přes půl roku a tato krize byla nejhorší za posledních šedesát let. Kvůli nedostatku vody na polích nerostly žádné plodiny a potraviny na trhu se staly obtížně dostupné. Podle údajů OSN sucho postihlo 10 milionů Obrázek 2 - Krize na Africkém rohu 5

6 lidí v Somálsku, Etiopii, Džibutsku, Keni a Ugandě. Hladomor v Somálsku tak nastal po devatenácti letech (v roce 1992 v zemi zemřeli hlady statisíce lidí). V listopadu 2011 však OSN stupeň varování v těchto regionech snížila z hladomoru na stav ohrožení, především díky rychlému přísunu humanitární pomoci. Stav hladomoru však nadále přetrvával v Middle Shabelle a u uprchlíků v Mogadišu a Afgoye. Od počátku roku 2012 díky lepší bezpečnostní situaci a srážkám potravinová krize postupně odezněla. 3. února 2012 OSN oficiálně vyhlásila konec hladomoru v oblasti (v zemi zemřelo přibližně lidí). Krize měla za následek zvýšenou migraci. Jedním z hlavních záchytných uprchlických táborů se stal východokeňský Dadaab. b)somálsko 2014 Dvacet dva humanitárních organizací ve společném prohlášení varovalo, že sucho, trvající vojenské střety a nedostatečná finanční pomoc ze strany mezinárodního společenství by mohly v Somálsku brzy vést k vypuknutí dalšího hladomoru. Podvýživou prý v zemi už nyní trpí až dětí. 6) Řešení a)finanční pomoct Ve vyspělých zemích činí denní výdaje na jídlo v průměru deset dolarů (210 Kč). Příděly potravin Světového potravinového programu (WFP) na osobu a den jsou stanoveny na 29 centů (přibližně 6,50 Kč). Pouhá týdenní dávka celkových dotací na zemědělství ve vyspělých zemích by stačila pokrýt veškeré náklady potřebné na celosvětovou potravinovou pomoc. Člověk potřebuje k zdravému životu kalorií za den. V 54 zemích nedosahuje produkce potravin úrovně, která je nutná k nasycení obyvatelstva. Například Magna Děti v tísni, humanitární organizace, vyhlásila veřejnou sbírku Hlad v Africe, jako odpověď na katastrofální situaci ve východní Africe. Touto cestou vyzývá širokou veřejnost o pomoc se snížením následků rozsáhlého hladomoru formou finančních příspěvků b)organizace, které pomáhají Existuje nepřeberné množství organizací, které s tímto problémem bojují. Největší podíl na pomoci má OSN a to konkrétně WFP (World Food Programme). V této době má něco málo před 80 projektů v rozvojových zemích. Zaměřuje se především na rychlou potravinovou pomoct ženám a dětem. Další světovou organizací, která bojuje proti hladu je Organizace pro 6

7 výživu a zemědělství (zkratka FAO Food and Agriculture Organization). Tato organizace také spadá pod OSN a jejím hlavním cílem je zajištění dostatku potravin a pitné vody pro obyvatelstvo v rozvojových zemích. 7) Závěr Hlad není zátěží jen pro jednotlivce. Je obrovským břemenem pro celý rozvojový svět. Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) odhaduje, že počet roků, které jsou v rozvojových zemích zmařeny z důvodu předčasných úmrtí nebo poškození organizmu v důsledku hladovění, se pohybuje kolem 220 milionů. Přidáme- li další rizika spojená s nedostatečnou výživou, dostaneme se podle FAO až na 340 milionů zmařených let. To se rovná katastrofě, při níž zemře nebo je postižena celá populace země větší než jsou Spojené státy americké. 8) Seznam obrázků: OBRÁZEK 1 - HLADOMOR... 2 OBRÁZEK 2 - KRIZE NA AFRICKÉM ROHU ) Zdroje: 1. Informační centrum OSN v Praze. Hlad a podvýživa ve světě v číslech. [Online] [Citace: 17. Říjen 2014.] 2. Wikipedia. Hladomor. [Online] [Citace: 17. Říjen 2014.] 3. czech-press. HLADOMOR - VĚRNÝ PRŮVODCE LIDSTVA. [Online] [Citace: 17. Říjen 2014.] 4. Ceskatelevize. Organizace žádají pomoc pro hladovějící Afriku. [Online] [Citace: 17. Říjen 2014.] 5. Rozvojovka. Není hlad jako hlad. [Online] [Citace: 17. Říjen 2014.] 6. Rozvojovka. Hlavní příčiny hladu. [Online] [Citace: 18. Říjen 2014.] 7

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Právo na život je východiskem všech lidských práv. Všechna ostatní lidská

Právo na život je východiskem všech lidských práv. Všechna ostatní lidská VIII. Právo na život v komparativním pohledu 369 Obsah: 1. Globální problémy práva na život, 1.1. Hlad a podvýživa, 1. 2. Nerovnost a priority současného světa, 1.3. Další globální problémy práva na život,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

Pokřivená zrcadla světa?

Pokřivená zrcadla světa? Pokřivená zrcadla světa? Na naší běžné mapě se Evropa nachází v podstatě uprostřed, jako by byla nejdůležitější. Přitom v Austrálii například umisťují do centra mapy Tichý oceán a svůj kontinent. A kdo

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

HIV/AIDS. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. jako globální problém světa. Maturitní práce. Předmět: Zeměpis. 31. 3. 2011 Klára PEKÁRNOVÁ

HIV/AIDS. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. jako globální problém světa. Maturitní práce. Předmět: Zeměpis. 31. 3. 2011 Klára PEKÁRNOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce HIV/AIDS jako globální problém světa Předmět: Zeměpis Datum a rok odevzdání: Jméno a příjmení: 31. 3. 2011 Klára PEKÁRNOVÁ Třída: 4. A Počet stran:

Více

Od nenaplněných plánů k novým cílům

Od nenaplněných plánů k novým cílům Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás. 1 2

Více

1000 dní rozhoduje. GENY Jaký mají vliv Důsledky hladu dopadají na další generace Str. C3

1000 dní rozhoduje. GENY Jaký mají vliv Důsledky hladu dopadají na další generace Str. C3 1000 dní rozhoduje MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTIČLOVĚK V TÍSNI KE SVĚTOVÉMUDNI VÝŽIVY KOJENÍ Ženy darují své mléko Úspěšný program snížilv Brazílii kojeneckou úmrtnost Str. C2 GENY Jaký mají vliv Důsledky

Více

PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA

PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA Jana Veselá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absrakt: Základní populační problém dnešního světa je opředen mnohými

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum WHO FAO UN-OCHA UNSCEAR WORLD BANK

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

UN bulletin 12/2006. AIDS: Konec v nedohlednu Světový den boje proti AIDS připomínáme. časopis OSN v České republice

UN bulletin 12/2006. AIDS: Konec v nedohlednu Světový den boje proti AIDS připomínáme. časopis OSN v České republice UN bulletin časopis OSN v České republice 12/2006 Jsem přesvědčen, že globální problémy musíme řešit mnohostrannou spoluprací všech. Jedinou odpovědí na hlavní výzvy současného světa musí být Organizace

Více

Zelená města: Plán pro planetu!

Zelená města: Plán pro planetu! časopis OSN v České republice UNbulletin 5/2005 Nejvyšší prioritou kolektivní bezpečnosti musí být zastavení šíření jaderných zbraní a jejich potenciálního použití ze strany států i nestátních subjektů.

Více

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pohledy z dané země podávají celkový přehled zdravotní situace v zemi a tam, kde je to možné, také srovnání její pozice ve vztahu k ostatním zemím v regionu.

Více

Jaká nás čeká budoucnost?

Jaká nás čeká budoucnost? Jaká nás čeká budoucnost? Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, editoři: State of the Future 2005. The Millennium Project. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. Stav budoucnosti

Více

Dopad živočišné výroby na životní prostředí

Dopad živočišné výroby na životní prostředí Dopad živočišné výroby na životní prostředí 2011 Denisa Ludasová Obsah Contents Obsah... 1 Úvod... 2 1 Rostoucí poptávka po masných výrobcích... 4 2 Intenzívní chovy hospodářských zvířat... 5 Inteznivní

Více

Zažil jsi. na vlastní kůži změnu klimatu? Oni ano. Změna klimatu ničí rozvojový svět. Pokusme se pochopit souvislosti

Zažil jsi. na vlastní kůži změnu klimatu? Oni ano. Změna klimatu ničí rozvojový svět. Pokusme se pochopit souvislosti Zažil jsi na vlastní kůži změnu klimatu? Oni ano. Změna klimatu ničí rozvojový svět Pokusme se pochopit souvislosti Změna klimatu a Rozvojové cíle tisíciletí Jsem tu proto, abych vám řekla, že na mé spoluobčany

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. 2014 ČLOVĚK V TÍSNI Člověk v tísni, o. p. s. 2015 redakce: Jiří Krejčík, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Petr Štefan, Tomáš Urban a další autoři fotografií: archiv ČvT, Hugo Agostinho, Ola Batta,

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Deforestace v oblasti Bolívie

Deforestace v oblasti Bolívie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Deforestace v oblasti Bolívie Tomáš KEJÍK Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2013 Prohlašuji,

Více