Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy."

Transkript

1 Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy. Tyto krásné vločky nás stále ještě udržují v zimním ročním období, i když venku za okny Open Gate v Babicích už se spíše o slovo hlásí jaro. Vůbec tak nějak poslední dobou počasí neodpovídá ročnímu období. Nebo spíše možná platí myšlenka Václava Cílka, kterou cituje Jaroslav Dušek ve své nové knížce TVARYMY: Počasí je v pořádku, jen kalendář neodpovídá. Téma kalendáře rozvinu ještě dále: Tento týden začal nový čínský rok ve znamení ovce neboli kozy. Toto znamení dle webových stránek Astrohledu slibuje klidný a harmonický rok, kdy budeme údajně více schopni naslouchat hlasu svého srdce a řídit se svými pocity. Proč ne :-) V západním kalendáři tento týden znamenal také začátek - začátek předvelikonočního období, které se nazývá půst. V minulosti znamenalo toto období zákaz slavností, plesů či jiných veselic, mělo se jednat spíše o období usebrání, přípravy na Velikonoce. V dnešním přeneseném smyslu významu slova půst, bychom mohli toto období vnímat spíše ve smyslu toho, co do svého života pustíme. Výživový specialista Markus Rothkranz píše: Zdraví je výsledkem toho, co jíme, pijeme, na co se díváme, co čteme, co říkáme, jak uvažujeme, co děláme. ( Health is the result of what we eat, drink, watch, read, say, think and do ). V tomto úhlu pohledu bychom předjarní období mohli v rodině Open Gate pojmout jako zamyšlení se nad tím, co do svého života, a především do života našich-vašich dětí pustíme: jaké jídlo, nápoje našim dětem nabízíme; na jaké pořady v televizi, na jaké filmy je necháme dívat; jaké texty, knihy, časopisy, noviny jim zpřístupňujeme; jakým jazykem je obklopujeme; jaké myšlenky na ně nechápe působit; co děláme pro to, aby vyrůstaly v podnětném, bezpečném prostředí; k jakým činnostem je vedeme; v čem je podporujeme. Je to mnoho, co na naše děti i na nás působí. Snažme se společně působit na vaše-naše děti tak, aby byly v duchu výše uvedeného citátu zdraví února 2015 Jiří Luka

2 Pokroky v první třídě Je neuvěřitelné, kolik se toho děti za první pololetí naučily. Společně jsme se snažili celý první půlrok zhodnotit. Vzpomínali jsme, co všechno jsme dělali, čemu jsme se ve výuce věnovali. Děti pak měly za domácí úkol napsat, co všechno už umí, co je ve škole nejvíc baví a co se jim podařilo. A je toho opravdu hodně. (hv)

3

4 CESTA DO AFRIKY Děti z první třídy už umějí krásně číst. Dokáží přečíst krátký příběh a pak o něm povyprávět. Nedávno jsme si četli o klukovi, který se jmenuje Tom a hrozně rád by se podíval do Afriky. A proč? Aby mohl fotit zvířata v přírodě. V Tomových představách je totiž Afrika jedna obrovská ZOO, kde ale zvířata nejsou v klecích. A jak si Afriku představují naši prvňáčcí? Podívejte se. K příběhu vytvořili vlastní ilustrace a všechny se moc povedly. (eb) Chris Š., 1.A Věrka D., 1.A Max S., 1.A Zuzka R., 1.A Bára K., 1.A Jan R., 1.A

5 Viky L., 1.A Matyáš K., 1.A Nela R., 1.A Daniela M., 1.A Lucie D., 1.A Adam K., 1.A

6 PETR NIKL Druháci si leden opět užívali s jedním spisovatelem. Tentokrát to byl Petr Nikl, se kterým jsme si užili spoustu legrácek a vyprovokovalo nás to i k výtvarnému tvoření. Sami se podívejte na dotvořené skicáky s básněmi a vytvořené knihy s nekonečně se měnícími obrázky. Každý z vás si v nich může vytvořit ten nej obrázek. Přijďte se zasmát a pobavit před naši třídu, kde jsme vytvořili alespoň malou výstavu našich prací.

7 LIDSKÉ TĚLO Nyní jsme se pustili do prozkoumání našeho těla. Již jsme si vytvořili krásné plakáty orgánových soustav. Každá skupinka měla jiný úkol a dílo se více než zdařilo. Podívejte se sami. Je to pro nás jedno velké PROČ, CO A JAK. Snažíme se poznat, jak vše v našem těle funguje. Ještě nás čeká mnoho knih, textů, pracovních listů, abychom se se vším seznámili. Také se budeme hodně hýbat a jíst zdravě, abychom pro své tělo udělali co možná nejvíce. Minulou středu jsme si vyhlásili den zdravé svačiny a jak nám všem chutnalo :) Bylo to báječné! (jv) SNĚHOVÁ NADÍLKA V hodině výtvarné výchovy si druháčci novou výtvarnou techniku a to rozpíjení. Kreslili pastelkou sněhové vločky, pozadí kolem nich opatrně vyplnili vodou pomocí štětce a nakonec vločku obtáhli modrým inkoustem. Modré pozadí vzniklo úplně samo. (eb)

8 ATLAS ŽIVOČICHŮ V současnosti probíhá ve třetí třídě projekt s názvem Atlas živočichů. Úkolem každého je vytvořit si soubor šesti zástupců jednotlivých živočišných tříd ptáků, ryb, obojživelníků, plazů, savců a hmyzu. Každý obrázek je opatřen českým i anglickým popisem. Po zpracování všech živočišných tříd společně vytvoříme kompletní třídní atlas živočichů, které můžeme spatřit v České republice. Kapesní kopii tohoto atlasu pak po absolvování projektu obdrží všichni, kdo se na něm podíleli. V celém projektu se promítá mnoho mezipředmětových vztahů. Projekt sice vychází z učiva Člověk a svět, ale zároveň je zde zasoupena výtvarná výchova (kreslení zvířat) a také český a anglický jazyk (přepis textů, vyhledávání informací). Pokud byste měli zájem prohlédnout si náš společný výstup, bude brzy k nahlédnutí v naší třídě. The world of animals Class 3 is currently doing a project about animals. Everyone in the class has chosen one bird, one reptile, one amphibian, one fish, one insect and one mammal. They draw pictures and write about them in Czech and English. They have also done some short presentations in English to the rest of the class. (vp) S dětmi ze třetí třídy se v hodinách výtvarné výchovy věnujeme kresbě živočichů. K tomu, aby se člověk naučil nakreslit zvířecí tělo, potřebuje znát jeho stavbu, hlavně kostru a povrchové svaly, které ji obalují. Díky představě, kde se nacházejí jednotlivé části těla a jak velké jsou v poměru k ostatním, je mnohem snazší živočicha ztvárnit a to nejenom v klidu, ale také v pohybu. V přírodopisném projektu mají děti možnost seznámit se postupně s celou řadou zvířat žijících v naší zemi, jejich rozmanitostí a s triky, jak rozpoznatelně znázornit rozdílné pokryvy jejich těl. Věřím, že je to pro děti zajímavá zkušenost a že díky ní získají větší sebevědomí při samostatném výtvarném projevu. (eb)

9 Ptáci zůstávající v ČR i v zimním období Julie B., 3.A Sarah Ch., 3.A Rostislav J., 3.A Nicole D., 3.A Adam L.., 3.A

10 Ryby Matyáš S., 3.A Alice N., 3.A Karolína M., 3.A Evelína D., 3.A Monika Ř., 3.A Amy K., 3.A Johana H., 3.A

11 Obojživelníci Karolína M., 3.A Johana H., 3.A Viky M., 3.A Tom J., 3.A Monika Ř., 3.A Matyáš S., 3.A

12 Sloh ve 4. A Děti ze 4. A si ve slohu opakovaly, jak se píše vypravování. Bylo předem jasné, že s tématy jako Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin nebo Jak jsem prožil Vánoce se tyhle osobnosti plné fantazie neztotožní, a tak přišla na řadu desková hra Dixit. Děti dostaly v pracovním listu nabídku čtyř obrázků z této hry a jejich úkolem bylo napsat příběh, k němuž by onen obrázek mohl sloužit jako ilustrace. Jak se jim to podařilo? Posuďte sami. (vm) Popálené srdce Na kraji města v tajuplném domku žil pan Bublina se svým synem, který se jmenoval Oto. Oto byl moc hodný, ale osamělý. Jeho táta pan Bublina si ho totiž moc nevšímal. Byl to chemik, který se zajímal jen o bublající lektvary. Celé týdny byl zavřený ve své laboratoři a přemýšlel nad lektvarem, kterým by se mohl proslavit. Jednoho dne byl pan Bublina velice blízko svému objevu. Ale přístroj se porouchal a na pana Bublinu vystříkla jedovatá kyselina. Naštěstí mu to jen propálilo do červeného kabátu srdce. Od začátku si myslel, že je to znamení, ale nevěděl jaké. Kvůli propálenému srdci v kabátě nespal a ani se nevěnoval svým pokusům. Už ho dál nebavilo přemýšlet, proto se rozhodl, že půjde zpět pracovat. Mezitím se jeho syn Oto odhodlal, že za ním půjde, protože už ho to samotného v pokoji nebavilo. Když přišel Oto do laboratoře, hned panu Bublinovi došlo, co znamená vypálené srdce v kabátu. Zapomněl na svého syna, kterého měl přece radši než chemii! Srdce mu to mělo připomenout. A tak všechno dobře dopadlo. Pan Bublina si začal víc všímat svého syna a nepracoval už tolik na svých objevech. Hodně si s Otou hrál a bylo jim spolu dobře. (Kačka Švejdová)

13 Jelen na zdi Byl jednou jeden jelen, jmenoval se Pepa, a měl mámu a tátu. Byl to velice zvědavý jelen. Jednoho dne si šel hrát se svými kamarády. Šli si hrát na prérii v Americe, což měl ten jelen Pepa zakázané. Ale jelen rodiče neposlechl, tak šli a šli, až došli k jednomu stromu. Na tom stromě bydlela jedna sova a jmenovala se Sedlabychsi. Ta sova jim řekla: Nechoďte už dál, mohli by vás chytit myslivci. Jelen Pepa řekl: Co nám je do nějakejch myslivců. Myslivci mě a moje kamarády nemůžou chytit, nejsme hloupí, řekl jelen. A šli dál, jenomže tam byla jedna chybička. Ne, že je napadli jenom myslivci, ale ti myslivci měli s sebou i psy. A to jelen nevěděl. Takže se dali na útěk, jenomže psi je dohnali a myslivci je chytili a odnesli si domů všechna zvířátka. Zavřeli je do klecí, kromě jelena, kterého zabili a hlavu dali na zeď. Tak tam ta hlava visela, až jednoho dne se ta hlava pohnula a začala brečet a najednou začala i mluvit: To jsem hlupák, že jsem neposlechl maminku a tatínka. (Honza Halfar) Hledání koruny Bylo, nebylo jedno království, které nebylo na kopci. To království bylo v knížce a žil v něm jeden odvážný rytíř. Jednou ho král pověřil úkolem dospělosti nalézt jeho ztracenou korunu. Rytíř souhlasil a začal se připravovat. Musel si sbalit oblečení, jídlo a svůj meč. Samozřejmě si osedlal svého koně a vydal se na cestu. Koruna byla ukrytá na druhé straně knihovny. Musel projet hodně knihami, například Harrym Potterem, Narnií a Machem a Šebestovou, až nakonec dojel do Knihy ztrát a nálezů. Bohužel tam stál obr, který ji zrovna četl. Rytíř do té knihy vyskočil, ale korunu zrovna měla obluda. Rytíř se jí zeptal, jestli mu ji vrátí, ale obluda byla chamtivá a nevrátila ji. Rytíř vytasil svůj meč a probodl ji. Vzal korunu a ujížděl pryč. Korunu odnesl králi, který měl radost a dal mu půlku království a celou princeznu za ženu. Po svatbě se z nich stali král a královna a dávali si na koruny velký pozor. (Filip Gross)

14 4.B

15 International Flat Stanley Last year, 4A and 4B took Flat Stanley on holiday and then wrote about his adventures. Last week, Leo got a letter from the USA. Flat Stanley was in the letter. He wanted his photo taken with Grade 4, so that back in the USA, they could see where he d been. We have sent Flat Stanley back to Illinois, together with our photo.

16 Guess My Animal Class Five wrote about an animal. Each child had to describe it, giving information about size and colour and shape, how it moved, its habitat and diet, and how it cared for its young. They wrote and re-wrote their descriptions until they had something that would be interesting for other children to read and to try to guess their animal. One or two of the results are printed below. You can see all the rest on the wall outside the Class Five classroom. (rs) My animal is small and it walks on all four legs. Its fur can be brown, black, gey or white. It has a tail that can be fat, thin, sort or long. It can move both fast and slow. It can t fly and it can t swim but it can climb up and down. It can live in both hot and cold places. It lives on and under ground. It can t live in water. It doesn t eat other animals. It eats sunflower seeds, nuts, vegetables, grains, fruit and bugs. It often eats fast but sometimes it eats slowly. It has live young. Both parents care for their young and feed them. I think both parents care for their young for a long time. (Maria N.) It is quite big and black and white. It is covered in feathers. It has two legs and yellow beak. It moves quite fast but it can t swim. It can t climb but it can fly. It lives in hot or cold places above the ground and can t live in water. it eats fish. it hunts for food. It grabs its food from the water in its beak and eats it. It makes its nest on mountains and there it lays its eggs. It flies to its nest with food in its mouth to feed its young. It cares quite a long time for its young. (Michal M.) It can be small but bit too. It is white and black and it doesn t have a tail. It has two legs. It moved fast in water but is slow on land. It can t fly but it can swim. It can t climb. Its lives in cold places. it mostly lives on the ground but looks for food in water. It eats fish. It nests on the ground, on ice or rock. Both parents care for the young for a long time. (Sandra B.) It is small and can be orange, green or red. It has a tail, four legs and holes instead of ears. It moves fast and doesn t fly or swim. It can climb and if it is scared, it stops. It lives in hot places above ground but it cannot live in water. It makes its home in trees. It eats other animals. It waits, then pounces quickly. It lays eggs. It doesn t care for its young. (Marek P.)

17 Anita D., 5.A If you know the answer to all 5 descriptions, write down your answers and your name, and give the answer to Evička. The first correct answer wins a prize.

18 A Newspaper Report Class Five have been practising writing in various different registers that is, forms and styles of writing specific to a particular genre or context. We have written formal and informal letters, various exercises involving the use of conjunctions and paragraphing, Guess My Animal, and the latest is a newspaper report. The children were given a list of information about a missing plane but it was all in the wrong order and in note form. They had to sort the information out into a sensible order and then write an article for a newspaper in good English, using conjunctions and paragraphs where they thought correct. One or two of their articles are reproduced below you can see all of them on the board outside Class Five, along with the original instruction sheet. (rs)

19

20 Zima v Rusku Max l., 5.A Můj bratr Michal D., 5.A Je to super stavět sochy ze sněhu. Zbožňuju stavět iglú ze sněhových kostek. Je super stavět sochy ze sněhu. Bratr si se mnou vždy hraje. Mám svého bratra moc rád. Bratr si se mnou vždy hraje. Miluju, když je hodně sněhu. Nesmím usnout ve sněhu, nebo umrznu. Miluju, když je hodně sněhu. Vždy, když se nudím, tak si se mnou hraje. Je to velmi chytrý a nadaný člověk. Vždy, když se nudím, tak si se mnou hraje. Zbožňuju stavět iglú ze sněhových kostek. Nesmím usnout ve sněhu, nebo umrznu. To je dobře, že jsem tam neusnul. Mám svého bratra moc rád. Je to velmi chytrý a nadaný člověk. Vždy ho mít rád budu. Zima Sofie j., 5.A Vždy stavím sněhuláka s velkou radostí. Občas mi modrají prsty ze zimy. Vždy stavím sněhuláka s velkou radostí. Horká čokoláda je výborná po vyčerpávajícím lyžování. Ráda sáňkuju na velké hoře v Klánovicích. Horká čokoláda je výborná po vyčerpávajícím lyžování. Ráda sáňkuju na velké hoře v Klánovicích. Občas mi modrají prsty ze zimy. Už pospíchám na tu čokoládu.

21 February The Romans and the Celts thought that February started the spring. Instead of other months it has only 28 days - every four years it has 29 days. 2 nd February is Candlemass day. This is the day between the longest day and the spring equinox. A special sort of football is played in February. It has no rules and it is played on Shrove Tuesday (Shrove Tuesday marks 40 days before Easter). 14 th February is known as St Valentines Day. It was originally meant to be the day when birds find their mates. Maturitní ples OG aneb za pár let tam budou také naše-vaše děti V pátek 13. února proběhl maturitní ples gymnázia. Nádhera, paráda, samé superlativy, děkujeme! Říkáme to téměř po každém plese a neznamená to, že by snad ty předchozí měly horší úroveň. Vůbec ne. Jen jsme zase o rok starší a opětovně si užíváme, co všechno naši studenti zajistili, připravili a nacvičili. A nejen oni i kolegové přiložili ruku k dílu, tudíž večer to byl přepestrý, zábavný a velmi příjemný. Letos jsme již obsadili všechny sály Národního domu na Vinohradech včetně balkónů, tudíž jsme si v této slavnostní atmosféře mohli vychutnat celou jeho nádheru. Na našich stránkách si ji můžete připomenout i vy a také vás jistě napadne, jak nemálo gentlemanů oktávy bylo při studiu a i plese obklopeno tolika krásnými slečnami. Ples 2015 je minulostí, vzpomínky, fotografie a videa zůstanou a nám nezbývá než se zase těšit na další. Petr Chára

22 NAHLÉDNUTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině stále tvoříme a seznamujeme se s novými výtvarnými technikami a s novými společenskými hrami. Tento měsíc jsme se věnovali sprejovaným obrázkům, kdy se pomocí rozprašovače aplikuje vodová barva na čtvrtku přes silikonovou šablonku. Šablony jsou vytvořeny pomocí tavné pistole aplikované na silikonovou podložku, pokud vás a děti tato technika zaujala, můžete si snadno a rychle vytvořit vlastní šablony. Nastříkaný obrázek osušte savými ubrousky a do dvou minut se na něj dá dále kreslit.

23 Čtvrtka posprejovaná bez motivu se dá krásně využít jako základ na cizokrajného kouzelného ptáka. Pokud ale více holdujete sytějším odstínům, jsou mnohem lepší anilinové barvy. Děti vyzkoušely obě metody a ptáci se jim moc povedli. Ocasy a křídla jsou vyrobeny z barevného papíru, na který děti obkreslily své dlaně. Pokud si je chcete prohlédnout, hotové výrobky zdobí družiny a blízkou chodbu. U příležitosti Valentýna si děti vyrobily přáníčka pomocí techniky quilling motání papírových proužků. Co přáníčko, to originál. Děti byly nápadité, věřím, že přání udělala spoustě rodičů a kamarádů velkou radost. Kromě vyrábění a hraní her v družině také píšeme úkoly nebo se staršími spolužáky procvičujeme anglická nebo česká slovíčka, podle toho, co víc potřebujeme. Ve vytváření zajímavých věcí budeme určitě pokračovat. Přijďte se na nás podívat. (eb)

24 Kalendárium - únor, březen 2015 Pátek, 13. února Neděle, 15. února Čtvrtek, 19. února Středa, 4. března Filmový klub 14:00 17:00 Karneval v divadle školy (dobrovolné) Návštěva učitelů z MŠ Veselá školka Morning Oasis Assembly (3.A) března Jarní prázdniny Středa, 18. března Pátek, 20. března Speaking testy KET PET nanečisto Filmový klub března Týden divadelního festivalu Středa, 1. dubna Velikonoční projekt dubna Velikonoční prázdniny Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (sc) Steven Cartman, (sč) Stanislav Červený, (ad) Alexandra Děžinská, (fk) František Knop, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (ml) Markéta Lepičová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (vp) Vera Pockley, (lr) Luke Ryan, (rse) Richard Seccombe, (bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová, (mz) Marie Zicháčková a žáci Základní školy Open Gate

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Představujeme Vám nové tváře:

Představujeme Vám nové tváře: Milí čtenáři klíčenky, čas letí jako splašený kůň, (a to navíc začal nyní čínský rok koně), a než jsme se nadáli, první pololetí je minulostí a druhé pololetí je již v plném proudu. Ve čtvrtek 30. ledna

Více

Vánoční vzpomínání a nejen to

Vánoční vzpomínání a nejen to Vánoční vzpomínání a nejen to...vám, milí čtenáři naší klíčenky přináší další vydání našeho školního zpravodaje. Připadá mi to neuvěřitelné, že zahajujeme již šestý ročník existence našeho školního zpravodaje.

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého

Více

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto V Open Gate se chceme zaměřovat na komplexní rozvoj osobnosti dítěte tedy na rozvoj zdravé osobnosti člověka. K tomu patří pochopitelně akademické vzdělání, výchova v oblasti společenské zodpovědnosti,

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního Zdravím Vás při čtení březnového vydání naší listinné podoby klíčenky. Proč zmiňuji listinné? V předchozím měsíci totiţ vyklíčila také i- klíčenka a aktuality můţete tak sledovat krátce a rychle na internetu.

Více

KID NEWS. aneb novinky do každé rodinky 1. číslo. http://www.tymycentrum.cz/mladireporteri/

KID NEWS. aneb novinky do každé rodinky 1. číslo. http://www.tymycentrum.cz/mladireporteri/ KID NEWS aneb novinky do každé rodinky 1. číslo Czech English Spanish Italian Ahoj Hello Hola Ciao Dobré ráno Good morning Buenos días Buongiorno Dobrý večer Good evening Buenas noches Buonasera Nashledanou

Více

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše řádky,

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše řádky, D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše řádky, zima sice stále nechce přenechat své místo jaru, což pozorujeme poslední dobou především v nevypočitatelných změnách počasí,

Více

POŘÁD SE NĚCO DĚJE. Projekt ovce

POŘÁD SE NĚCO DĚJE. Projekt ovce POŘÁD SE NĚCO DĚJE Obsah POŘÁD SE NĚCO DĚJE... 1 Projekt ovce... 1 Předvánoční Vídeň... 2 Taneční... 2 Předvánoční sportovní turnaje... 3 Divadelní představení... 4 Ruský den... 4 Anglicky se domluvíte

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Vykukův úvodník. Když Vykuka uvidíš, do čtení se ponoříš. Pro holku i pro kluka - prolistuj si Vykuka.

Vykukův úvodník. Když Vykuka uvidíš, do čtení se ponoříš. Pro holku i pro kluka - prolistuj si Vykuka. Vykukův úvodník Ahoj, naši milí Vykukové! Tak Vás zdravíme u letošního posledního čísla Vykuka. Jak ten čas letí! Blíží se léto a prázdniny, doba volna a odpočinku od školy. A abychom Vám to čekání zpříjemnili,

Více

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo H o d i n y Časopis žáků ZŠ Londýnská Říjen 2006, sedmé číslo Pohádkový festival v Jičíně Představení nové redakce Bez čeho by nebyla škola školou Redakce v novém kabátě Noví členové redakce, žáci z volitelného

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013 Čtení literárních příspěvků Romano suno pro mě bylo inspirativní. Romský jazyk, ač jsem Romka, ve svém životě příliš nepoužívám. Při čtení příspěvků jsem si připomněla, jak je romský jazyk krásný. Některé

Více

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav Ročník čtvrtý Číslo II Listopad - Prosinec 2012 NEPRODEJNÉ časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav skolnik-casopis.8u.cz g8mb.cz Pomoc Téma: 4 Taneční 5 Charitativní sbírka 12 Boleslavsko hledá talent

Více

Hudební výchova pro 1. stupeň

Hudební výchova pro 1. stupeň Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049 Hudební výchova pro 1. stupeň SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: PaedDr. Naděžda Hrnčířová

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více

Podzimníček. (Dominika Skálová, 9. A)

Podzimníček. (Dominika Skálová, 9. A) Podzimníček (Dominika Skálová, 9. A) ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2012/2013 Po návratu do školy jsme zavzpomínali na letní prázdniny. Červenec a pak i srpen, to jsou letní měsíce. Od září se na ně těším ze všeho

Více

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém

Více

Žijeme ve škole Stalo se 20.2. 20.2. 24.2. 24.2. 27.2. 3.3. 6.3. 6.3. 9.3. 10.3. 25.3. 25.3. 25.3. 26.3. Stane se 27.3. 27.3. 28.3.

Žijeme ve škole Stalo se 20.2. 20.2. 24.2. 24.2. 27.2. 3.3. 6.3. 6.3. 9.3. 10.3. 25.3. 25.3. 25.3. 26.3. Stane se 27.3. 27.3. 28.3. Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se 20.2. se vrátila 7.A z lyžařského výcviku 20.2. proběhla 6. akce turistického kroužku na trase Přítoky- Kutná Hora 24.2. Škola nanečisto potřetí 24.2. vyrazili

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více