PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE"

Transkript

1 PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE V. hradecké vakcinologické dny Hradec Králové, 3. října 2009 František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1.LF UK, FN Na Bulovce, Infekční oddělení nemocnice Liberec

2 ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM MALÁRIE World Health Report 2004 Endemická asi ve 100 zemích světa, kde žije asi 40 % světové populace Incidence se odhaduje na mil. případů za rok 1,1 1,3 mil. úmrtí za rok Subsaharská Afrika 90 % všech úmrtí - infekce vyvolány Pl. falciparum Většina úmrtí u dětí pod 5 let - nejčastější příčina úmrtí ~ 20% 25 40% ambulantních návštěv lékaře 20 50% všech hospitalizací malých dětí Ostatní oblasti 5 mil. případů ročně hlášeno mimo subsaharskou Afriku z toho 3 mil. v Indii a Pákistánu (převažuje Pl. vivax)

3 ROZŠÍŘENÍ MALÁRIE WHO, 2007

4 PREVENCE MALARICKÉ INFEKCE Změny prostředí a kontrola vektorů Redukce líhnišť vysoušením močálů Boj proti dospělým komárům i jejich larválním stádiím aplikace insekticidů a larvicidních látek reziduální insekticidy v obydlích biologické metody Ochrana před poštípáním komáry Výběr vhodných míst pro zakládání nových obydlí Používání impregnovaných moskytiér Aplikace repelentů Vhodný oděv Časná diagnóza a účinná terapie malárie Profylaktické užívání antimalarik Antimalarické vakcíny

5 TYPY VAKCÍNY PODLE MÍSTA ZÁSAHU Pre-erytrocytární Průnik sporozoitu během 30 min. do hepatocytu Hepatocyt s merozoity Blokující přenos infekce Erytrocytární

6 VAKCÍNY PODLE MÍSTA ZÁSAHU Pre-erytrocytární vakcíny Očkování ozářenými (atenuovanými) sporozoity od 60. let Navození buněčné imunity: specifické CD8 + T lymfocyty (jejich vysoký počet je nutný k sterilní imunitě u myší) Circumsporozoitový protein (CSP) nejčastěji využívaný antigen TRAP (trombospondin-related anonymous protein), LSA1, LSA3 Erytrocytární asexuální vakcíny Navození humorální imunity: specifické protilátky a CD4 + T buňky Několik kandidátních vakcín je testováno fáze 1 MSP1 (merozoite surface protein-1) iniciální vazba k erytrocytu MSP3 exprimován merozoity i pozdními schizonty AMA1 (apical membrane antigen-1) vstup do ery (hepatocytu) Vysoká variabilita proteinů (polymorfismus), redundance funkcí Vakcíny blokující přenos malárie Nechrání před onemocněním, ale populaci před přenosem malárie - epidemiologický význam Protilátková imunitní odpověď namířená proti sexuálním stádiím

7 TYPY VAKCÍN PODLE ÚČINKU A CÍLOVÉ POPULACE Typ 1 Snížení incidence těžké tropické malárie a úmrtnosti na malárii u kojenců a malých dětí žijících v oblastech s vysokým výskytem Pl. falciparum subsaharská Afrika Model přirozené imunity proti malárii MALÉ DĚTI POD 5 LET V HYPERENDEMICKÝCH OBLASTECH Typ 2 Prevence všech klinických forem malárie Pl. falciparum i Pl. vivax -včetně infekcí neimunních osob Model vakcinace iradiovanými (atenuovanými) sporozoity CESTOVATELÉ, MIGRANTI Z NEENDEMICKÝCH OBLASTÍ Typ 3 Vakcíny blokující přenos infekce FÁZE ELIMINACE INFEKCE, NE HYPERENDEMICKÉ OBLASTI

8 PRE-ERYTROCYTÁRNÍ VAKCÍNY VE VÝVOJI Radiací atenuované sporozoity Vysoká, ale krátkodobá protekce, technologické obtíže Sanaria Inc. S. Hoffman velkokapacitní produkce Nelze pěstovat in vitro, purifikace ze slinných žlaz Květen 2009 klinická studie fáze I 104 dobrovolníků TRAP (motilita sporozoitů a vstup do hepatocytů) ME-TRAP, exprese v MVA (upravený virus vakcinie Ankara) RTS,S/AS (subjednotková,rekombinantní) C-terminální doména CSP (NANP) 37 připojena k HBsAg s adjuvans AS01(2) liposomy MPL A, saponin QS21 exprese v Saccharomyces cerevisiae GSK, WRAIR, PATH-MVI, Gates vývoj přes 20 let 2009: multicentrická studie fáze 3 v Africe registrace r > 3000 dětí v 8 afrických zemích, více než 8000 dávek vakcíny - bezpečnost, účinnost, podání s EPI

9 VAKCÍNA RTS,S/AS Použití vakcíny v Africe závisí na oblasti a věku dětí Epidemiologické a klinické odlišnosti závislé na intenzitě přenosu: Severní Ghana: extrémně vysoký přenos kojenci a batolata umírají na těžkou anémii Gambie: méně intenzivní přenos 2-5 leté děti v největším riziku umírají na cerebrální malárii Klinické studie Mozambik (2003): studie 2. fáze; > 2000 dětí; 1 4 roky; 3 dávky vakcíny s odstupem 1 měsíce; účinnost (efficacy) vakcíny: 44,9 % redukce malarické infekce v období 6 měsíců po aplikaci 36,3 % redukce klinické malárie v období 18 měsíců 48,6 % redukce těžké malárie v období 18 měsíců 38,3 % redukce těžké malárie v období 42 měsíců po aplikaci Studie zaměřená na současnou aplikaci s dalšími vakcínami kojeneckého věku (DTPw, Hib) - rutinní očkování v Africe (EPI); kojenci (n=340), 3 dávky ve věku 6, 12, 16 týdnů: prokázala bezpečnost účinnost proti 1. malarické infekci během 3 měs. po vakcinaci 66 % Manďáková Z.Vakcinologie. 2008;2(3):

10 VAKCÍNY PROTI ASEXUÁLNÍ ERYTROCYTÁRNÍ FÁZI SPf66 (Ústav imunologie, Bogota, Kolumbie) První klinicky testovaná syntetická vakcína proti malárii Cochran. analýza neprokázala signifikantní ochranu V současnosti je několik kandidátních vakcín klinicky testováno ve fázích 1 a 2 proteiny, které se účastní průniku merozoitu do erytrocytu: MSP1, MSP2, MSP3, RESA vliv na klinický průběh, nechrání před infekcí (MPS1-MPS2-RESA) kmenově specifická odpověď - výrazný polymorfismus antigenů, variabilita v mechanizmu invaze erytrocytů u Pf (u Pv je invaze závislá na Duffy antigenu)

11 VAKCÍNA CHRÁNÍCÍ TĚHOTNÉ ŽENY Těžší průběh malárie v těhotenství Vliv malárie na plod nižší porodní hmotnost PfEMP1 protein zprostředkovává adhezi k endotelu cév Infikované erytrocyty, které sekvestrují v placentě těhotných žen mají na svém povrchu velmi specifickou variantu tohoto povrchového antigenu : VAR2CSA protein vázající se na chondroitin sulfát A vakcína by nechránila před infekcí a postižením dalších orgánů

12 VAKCÍNY BLOKUJÍCÍ PŘENOS MALÁRIE První koncept vyvinut před 30 lety protilátky nasáté s krví komárem zablokují vývoj sexuálních stádií Proteiny Pfs48/45 a Pfs230 exprimované sexuálními stádii a ovlivňující fertilitu samčích gametocytů (protilátky inhibují oplodnění samičích makrogametocytů) titr protilátek proti Pfs230 koreloval s inhibicí přenosu infekce neglykosylované, povrchové proteiny s mnohočetnými disulfidickými můstky problémy s expresí v eukaryot. systémech (glykosylace) i bakteriích (nesprávná tvorba disulfidických můstků) Proteiny Pfs25 a Pfs28 povrchové proteiny, které se exprimují až ve stádiu zygoty a ookinetu ve střevním traktu komárů (nejsou v krvi hostitele) specifické protilátky blokují sporogonii Experimenty na zvířatech a první klinické testy na dobrovolnících Hodnocení pokusů: komáři sají imunní sérum a gametocyty přes arteficiální membránu a hodnotí se vývoj oocyst v komárech

13 OBTÍŽE PŘI VÝVOJI ÚČINNÉ ANTIMALARICKÉ VAKCÍNY Intracelulární parazit Exprese proteinů závisí na vývojovém stádiu Variabilita povrchových antigenů v průběhu infekce (imunitní únik parazita) Genetický polymorfismus řady parazitárních proteinů kmenově specifická imunita

14 BUDOUCNOST MALARICKÝCH VAKCÍN Kompletní genom Pl. falciparum osekvenován a publikován v r Identifikace T- a B- buněčných epitopů jako kandidátů pro malarickou vakcínu dosud byl studován a testován pouze omezený repertoár parazitárních proteinů ~ 50 (většina ze sporozoitů) Problém rekombinantních vakcín nezajistí zcela spolehlivou ochranu určitá populace parazita unikne působení vakcíny Vakcíny založené na jednom antigenu (epitopu), namířené proti jednomu stádiu parazita jediná mutace může způsobit selhání vakcíny Kombinované vakcíny, složené z více antigenů proti různým stádiím parazita (duální proti jaterním a erytrocytárním stádiím parazita) Vakcíny založené na atenuovaných stádiích parazita modifikované sporozoity i erytrocytární asexuální stádia (atenuované merozoity) technologické obtíže: nutno důkladně purifikovat od hostitelských krevních proteinů riziko transformace v divoký virulentní kmen DNA vakcíny (virové vektory vakcinia, adenovirus)

15 CHEMOPROFYLAXE MALÁRIE A ZÓNY WHO, 2009 II (I) II IV III IV II (I) II IV I IV I III I IV II (I) BALI I I bez chemoprofylaxe II chlorochin III chlorochin + proguanil IV meflochin, Malarone (A/P), doxycyklin

16 Jaterní schizogonie: primachin atovaquone, proguanil?ttc, azitromycin? MÍSTA ZÁSAHU ANTIMALARIK Hypnozoity u terciany: primachin Gametocidní léky: primachin Chinin, meflochin, chlorochin -nepůsobí na P.falciparum Krevní schizogonie chlorochin, meflochin atovachon+proguanil-malarone doxycyklin artemisininy, Fansidar

17 PŘEHLED ANTIMALARIK K PROFYLAXI Chlorochin (PLAQUENIL) 2 tbl./týden začít 1 2 týdny před a pokračovat 4 týdny po návratu děti, těhotné ženy není omezení Proguanil (PALUDRINE) - 2 tbl./den začít 1-2 dny před a pokračovat 4 týdny po návratu děti, těhotné ženy není omezení Meflochin (LARIAM) 1 tbl./týden začít 2 týdny před a pokračovat 4 týdny po návratu děti nad 5 kg, KI v 1. trimestru těhotenství Atovaquone + proguanil (MALARONE) - 1 tbl./den začít 1 den před a pokračovat 7 dnů po návratu, max. 28 dnů pob děti nad 11 kg (CDC nad 5 kg), KI v celém těhotenství Doxycyklin 1 tbl. (100 mg) /den začít 1-2 dny před a pokračovat 4 týdny po návratu děti nad 8 let (nad 12 let v Africe, UK), KI v celém těhotenství

18 AFRIKA ASIE Afrika: Mef (dlouhod.) A/P (krátkod.) (doxycyklin) India 6% S-E Asia 5% South America 2% sub- Saharan Africa 87% 87% případů tropické mal. je do ČR importováno ze subsaharské Afriky I IV I IV III III IV I BALI I Indie: Obd. sucha: I Obd. dešťů: Mef (dlouhod.) CQ/P (dlouhod.) A/P (krátkod.) (doxycyklin) I IV I J.v. Asie: A/P doxycyklin PNG: A/P meflochin doxycyklin

19 AMERIKA Stř. Amerika: CQ Nikaragua Honduras Kostarika Panama Haiti II II IV I Amazonie: Mef (dlouhod.) A/P (krátkod.)

20 DĚKUJI ZA POZORNOST

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ MALÁRIE A JEJÍ LÉČBA Zdeněk Fendrich Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové Malárie je nejčastější importovaná protozoární

Více

ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA CESTOVATELŮ PŘED ODJEZDEM DO TROPŮ A SUBTROPŮ

ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA CESTOVATELŮ PŘED ODJEZDEM DO TROPŮ A SUBTROPŮ ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA CESTOVATELŮ PŘED ODJEZDEM DO TROPŮ A SUBTROPŮ prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc. Centrum cestovní medicíny, Praha Autor se zabývá problematikou cestovní medicíny nového interdisciplinárního

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Význam a virologie lidského cytomegaloviru

Význam a virologie lidského cytomegaloviru Význam a virologie lidského cytomegaloviru Vlasta Štěpánová NRL pro CMV Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod l Běžný beta-herpesvirus - 50 80% dospělé populace l Celoživotní

Více

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS 1 Zpracoval MUDr. Vladimír Plesník Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002 Aktuálně o AIDS Na 14. mezinárodní konferenci o HIV/AIDS, konané v červenci letošního roku v Barceloně, byly podány aktuální

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED.

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED. 4 SARS Syndrom akutního respiračního selhání Roman Prymula, Miroslav Špliňo SARS Syndrom akutního respiračního selhání Autoři: doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc. Fakulta

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 Elecsys Hepatální markery Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 cobas stavebnicový koncept Flexibilní konfigurace - řešení šitá na

Více

Doporučení pro vakcinaci psů a koček

Doporučení pro vakcinaci psů a koček Global Veterinary Development Doporučení pro vakcinaci psů a koček Zpracováno Odbornou skupinou pro vakcinační doporučení (OSVD) při Světové asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) Členové

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tygacil 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 ml injekční lahvička přípravku Tygacil obsahuje tigecyclinum

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Cestování těhotných žen. Eliška Kolíbalová

Cestování těhotných žen. Eliška Kolíbalová Cestování těhotných žen Eliška Kolíbalová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Stále častěji se můţeme setkat s ţenami, které v těhotenství cestují. Teoretická část bakalářské práce se zabývá moţnými způsoby

Více

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp.

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU H-B-VAX (R) II 40 mikrogramů H-B-VAX (R) II (5 mikrogramů,

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls225094/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TRIXIN 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 ANTIBIOTICKÁ LÉČBA A PROFYLAXE NĚKTERÝCH INFEKCÍ V TĚHOTENSTVÍ Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 2 ÚKLB, Antibiotické centrum,

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Volf V. Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, Praha Souhrn Chronické hepatitidy u dětí a jejich

Více