Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz"

Transkript

1 Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální kosmetičky Strana 20 SPORT V klubu Delfínek učí plavat kojence i předškoláky Strana 27

2 inzerce William Shakespeare Sen čarovné noci Režie: Petr Svojtka Premiéra: 23. března SC /11 SC /02 Již 10 let vyrábíme okna a dveře z profilu INOUTIC Antigraffiti Zveme vás na dny otevřených dveří a zápisy na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Ládví a na Černém Mostě do předškolní přípravné třídy se speciálním rozvíjejícím programem na Ládví a v Satalicích pro školní rok 2013/2014 do MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014 Dětem nabízíme laskavý a individuální přístup v malém kolektivu, rozvoj tvořivosti a talentů, prostředí respektu a úcty, výuku angličtiny a další. Praha 8-Ládví Rajmonova 1199/4 (blízko metra C Ládví) a v hodin Praha 9-Černý Most Vybíralova 969/2 (blízko metra B Černý Most) a v hodin Odstraňování Plísní a řas Termosnímek ZDARMA Bezkontaktní měření termokamerou NABÍZÍME: - komplektní zpracování projektu - zateplování fasád a domů - vlastní výroba oken a dveří tel.: Více informací a přihlášky na na u nebo na tel SC /11 SC /09 SC /11

3 úvod Z obsahu č. 4/2013 najdete nás na facebooku Vážení Letňanští! 14 Životní prostředí MČ Praha 18 obdržela usnesení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR týkající se parkování na území Národní přírodní památky Letiště Letňany. Ochrana sysla je však pro Letňany prioritou 24 Rozhovor Ing. Martin Halama dlouholetý zastupitel MČ Praha 18 a zároveň předseda TJ Letov a trenér. O tom, čeho ve své profesi dosáhl a jaké jsou jeho další cíle, si povídal s redaktorem Denisem Postlerem. 06 Z radnice Od 1. března funguje nová kancelář ÚMČ Praha 18 na Novém Proseku. Jejím otevřením chce úřad usnadnit vyřizování úředních záležitostí především seniorům a matkám s malými dětmi. 15 Doprava Podchody u zastávky MHD Avia již roky neslouží svému účelu, navíc představují překážku v přístupu k zastávce. Po několika letech neúspěšných jednání by konečně v letošním roce mělo dojít k jejich demolici. 28 Sport V loňském roce se v Letňanech konal pilotní závod nové celorepublikové soutěže v aerobiku Mistry s mistry. Informace o letošním ročníku a jeho programu přinášíme na straně 28. Před nedávnem začal nad Sixtinskou kaplí stoupat bílý dým, zvony se rozezněly a posléze se ozvalo: Habemus Papam! Předvelikonoční volba římského biskupa, hlavy katolické církve, byla předzvěstí toho, že přichází něco nového, co se ale s jistotou vrací. Že se zima marně vzpouzí tomu, aby předala své žezlo jaru. Ale ono je tu! A s ním sluníčko, které probouzí přírodu se spoustou zeleně či štěbetajícími ptáčaty. Mám rád jaro a nový život, který přináší. I Velikonoce, největší křesťanský svátek, mám rád, a to pro naději, kterou v sobě nesou. Koledníci s pomlázkami, pískot dívek, slečen i dam v letech vyvolaný štiplavým rejem pomlázek, nadýchaný beránek, nádivka s uzeným se špetkou petrželky či kopřivy, to vše je začátek jara, na který se těším. Přiznávám, že jsem velmi zvědav i na nového papeže Františka. Jeho první vystoupení byla velmi zajímavá. Postrádala okázalost a pompu, naopak byla v nich pokora, skromnost, věcnost, lidskost i humor, které však vycházely z člověka s přirozenou, nikoli strojenou, jen o funkci se opírající autoritou. Snad se i naši, čeští církevní hodnostáři zamyslí nad jeho slovy o poslání církve a její chudobě. Třeba je napadne, jak zklidnit vášně vyvolané církevními restitucemi, jejichž rozsah se mi nelíbí a nikdy jsem jej nepodporoval, byť v základu jsem pro, aby každá křivda či újma byla narovnána. Skromnost však mnohdy přinese mnohem víc Přeji vám, nejen během jara tohoto roku, jen samé dobré zprávy, chcete-li novinky. Ať jsou předvídatelné, tradiční. Ať se ke každému z nás dostávají pravidelně a jsou pro nás jistotou. Jistotou, kterou potřebuje každý člověk. Mgr. Ondřej Lněnička starosta Letňanské listy měsíčník městské části Praha 18. Ročník 19. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČO Registrace: MK ČR E Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Ing. Martin Halama, Iveta Lojková, Mgr. Martin Zástěra, Denis Postler Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Petr Branberger (PB Graphics). Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Martina Mašková, manažerka inzerce, tel.: , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, s. p. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volné výtisky k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Zastupitelstvo požehnalo letňanskému rozpočtu Výraz rozpočet označuje rozvržení předpokládaných nákladů a příjmů. Často se s tímto výrazem setkáváme ve spojení rozpočet městské části, což je základní finanční plán, který je schvalován ve formě usnesení zastupitelstvem městské části a stanovuje jeho předpokládané příjmy a výdaje na jeden rok. Původ slova rozpočet tedy hledejme v odvození od slovesa rozpočísti, tedy počítáním rozvrhnouti, rozděliti, stanoviti. Zajímavé je také používané slovní spojení udělat někomu čáru přes rozpočet, překazit jeho úmysly. K tomu však ve středu 27. února, kdy se konalo Zasedání zastupitelstva MČ Praha 18, nedošlo. Předložený návrh rozpočtu městské části na rok 2013 byl jednomyslně schválen všemi přítomnými jednadvaceti zastupiteli. Tímto hlasováním se potvrdil trend z loňského roku, kdy podporu rozpočtu vyjádřila, s výjimkou jednoho hlasu, drtivá většina zastupitelů. Příprava rozpočtu byla náročná Dovolíme si touto cestou vyjádřit poděkování těm, kteří se na tvorbě rozpočtu aktivně podíleli. Zejména radním městské části, které a kteří přípravě rozpočtu věnovali nejvíce času. Dále tajemníkovi úřadu, jednotlivým vedoucím odborů a jim podřízeným úřednicím a úředníkům. Poděkování si jistě zaslouží i členové finančního výboru, poradního orgánu zastupitelstva, kteří vyjadřovali připomínky k jednotlivým verzím navrhovaného rozpočtu. Rozpočet na rok 2013 je vyrovnaný Schválený rozpočet městské části pro rok 2013 je již tradičně konzervativní a reálně odráží stav veřejných financí v Letňanech. Celkové příjmy činí Kč, celkové výdaje jsou Kč. Výsledný schodek rozpočtu ve výši Kč Výdaje MČ Praha 18 v tisících Kč Příjmy MČ Praha 18 v tisících Kč městská infrastruktura doprava školství a mládež zdravotnictví a sociální oblast kultura, sport a cestovní ruch bezpečnost hospodářství vnitřní správa pokladní správy daňové příjmy (správní a místní poplatky, daň z nemovitosti) nedaňové příjmy (příjmy z úroků, pokuty, penále) přijaté transfery dotace z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu) kapitálové příjmy převody z vlastních fondů zapojení fondů Výnosy vedlejší hospodářské činnosti v tisících Kč pronájmy bytů pronájmy nebytových prostor pronájem pozemků prodeje majetku - byty prodeje majetku - pozemky, garáže úroky z účtu poplatky z prodlení (byty) smluvní pokuty (nebyty) ostatní výnosy Náklady vedlejší hospodářské činnosti v tisících Kč opravy a údržba mzdové náklady zákonné pojištění zaměstnanců spotřeba materiálu a energie zůstatkové ceny prodaného majetku poplatek za správu bytů a nebytů v prodaných domech pojištění budov daň z převodu nemovitostí a za prodaný majetek ostatní náklady 4 Letňanské listy 4/2013

5 téma měsíce/z radnice je kryt z fondu rozvoje a rezerv ve výši Kč, z fondu výstavby ve výši Kč a ze sociálního fondu částkou Kč. Zbývá dodat, že vzhledem ke každoročnímu průběhu finančních toků z Magistrátu hlavního města Prahy lze očekávat mnohem nižší schodek, neboť dojde k vratce daně z příjmu právnických osob. Výdaje se mírně zvýšily Bližším vhledem do položek rozpočtu zjistíme, že investiční výdaje činí Kč, běžné výdaje jsou zastoupeny částkou Kč. U obou položek se jedná o nárůst cca 12,5 % oproti loňskému rozpočtu. Celkové příjmy jsou oproti návrhu rozpočtu roku 2012 vyšší o necelá 4 %. Investiční náklady významně navýšily doplatky za Mateřskou školu Beranových (9 milionu Kč), celkově investice do předškolních zařízení činí 11,14 milionu Kč. Splátka úvěru za ordinace lékařů v lokalitě Nové Letňany zatíží rozpočet částkou 1,2 milionu Kč a péče o bytový fond ve vlastnictví MČ vyčerpá z rozpočtu částku 2,4 milionu Kč na zasklení lodžií věžového domu. Reálně to ukazuje, kam vedení městské části směruje svůj zájem. A především investice do předškolního zařízení určitě najdou kladnou odezvu u letňanských občanů. Více peněz poputuje na kulturu a sport Pro letošní rok se v rozpočtu počítá s vyšší částkou vyhrazenou pro granty, zejména v oblasti sportu a volného času. Důvodem jsou finance z Magistrátu hlavního města Prahy (odvod z hazardu) účelově vázané právě pro sportovce v jednotlivých městských částech, ať už Příjmy Schválený rozpočet Daňové příjmy (správní a místní poplatky, daň z nemovitosti) Nedaňové příjmy (příjmy z úroků, pokuty, penále, ) Přijaté transfery (dotace z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu) Kapitálové příjmy Převody z vlastních fondů Příjmy celkem Zapojení fondů Celkem (v tisících Kč) Výdaje Schválený rozpočet Městská infrastruktura Doprava Školství a mládež Zdravotnictví a sociální oblast Kultura, sport a cestovní ruch Bezpečnost Hospodářství Vnitřní správa Pokladní správy Celkem (v tisících Kč) jednotlivce, nebo sportovní organizace. Částkou 1,3 milionu Kč je podpořena Letňanská sportovně kulturní společnost, organizace stoprocentně vlastněná městskou částí a založená na podporu sportování a kulturního vyžití letňanských obyvatel. Částky v rozpočtu věnované na kulturní akce pořádané přímo městskou částí Praha 18 při vyúčtování jednotlivých akcí nedosáhnou navrhované výše z důvodu pokrytí podstatné výše nákladů finančními dary od sponzorů. Pevně věříme, že i letošní rozpočet povede k dalšímu rozvoji naší městské části a ke kvalitnějšímu životu obyvatel Letňan. Mgr. Ondřej Lněnička, starosta Ing. Martin Halama, předseda Finančního výboru Ilustrační foto PIXMAC/NexusPlexus Fórum Zdravého města 2013 Pro všechny, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí, je určeno Fórum Zdravého města každoročně se opakující akce, na níž se projednává celkový rozvoj městské části. Letošní fórum se uskuteční v pondělí 13. května v podvečer v obřadní síni letňanské radnice. Cílem akce je získat co možná nejvíce informací o rozvoji městské části. Účastníci zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, městské policie, ale také široká veřejnost se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které si zaslouží pozornost vedení městské části. Nejedná se tedy o diskuzi o předem připravených a zvolených námětech, ale o živý pořad, jehož průběh lze dopředu těžko odhadnout. Aktéři diskutují o několika tematických okruzích, ve finále je pak společně formulováno deset zásadních problémů, které veřejnost trápí nejvíce. Výstup je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je zjistit, jestli se s danými problémy ztotožňuje širší okruh letňanských občanů. Po vyhodnocení ankety jsou ověřené problémy poskytnuty k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které stanoví úkoly a odpovědnosti za jejich plnění. Nepřehlédněte! Fórum Zdravého města 2013 se bude konat v pondělí 13. května od 17,30 hodin v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany Účastníci fóra diskutují o několika tematických okruzích, na závěr formulují 10 největších problémů Není-li vám lhostejný osud místa, kde žijete, přijďte diskutovat o tématech, která vás zajímají. Bc. Jan Homuta odb. ŠSKT Ilustrační foto Tomáš Proněk 5

6 z radnice Od začátku března funguje na Novém Proseku kancelář ÚMČ Praha 18 V pátek 1. března přesně v 10 hodin byla slavnostně otevřena nová kancelář Úřadu městské části Praha 18 v Terezínské ulici č. 109 v lokalitě Nový Prosek. Přestřižení pásky se ujali starosta MČ Mgr. Ondřej Lněnička a tajemník úřadu Ing. Vladislav Gerhard. Kancelář poskytuje v plném rozsahu služby kontaktního místa Czech POINT, dále pak vidimaci a legalizaci a v neposlední řadě též služby podatelny a informačního centra. V praxi to znamená, že zde občan bude moci získat výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a z rejstříku trestů právnické osoby, bude tu možné přijmout podání podle živnostenského zákona ( 72), získat výpis nebo opis z rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb., výpis z bodového hodnocení řidiče, ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, uskutečnit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, získat výpis z insolvenčního rejstříku, užít datovou schránku, autorizovanou konverzi dokumentů, centrální úložiště ověřovacích doložek, úschovnu systému Czech POINT, základní registry. Úřad MČ Praha 18 chce otevřením této kanceláře v rámci uplatňování genderové politiky usnadnit vyřizování úředních záležitostí především seniorům a matkám s malými dětmi. -red- Foto Lukáš Náprstek Prozatímní úřední hodiny (podle návštěvnosti budou upraveny) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 8:30 17:00 hodin 8:30 14:30 hodin 8:30 17:00 hodin 8:30 14:30 hodin Telefonní spojení: Dříve cestovní kancelář, dnes pobočka ÚMČ Praha 18 Úřední hodiny budou upraveny podle poptávky Pojďte nebo poběžte s námi proti rakovině! V pořadí již čtvrtý ročník humanitární akce Běh naděje se uskuteční ve středu 22. května v letňanském lesoparku. Organizátoři této sportovně-společenské akce se inspirovali úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny Během Terryho Foxe, která v ČR probíhala v letech , a volně na ni navázali. Dobrovolná humanitární akce, jíž se může zúčastnit každý bez omezení od novorozenců v kočárcích po seniory, je spojená s veřejnou sbírkou. Účelem Běhu naděje je absolvovat předepsanou trať (udělat něco pro své zdraví a aktivně bojovat proti onkologickým a jiným civilizačním onemocněním), ale také získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny a vyjádřit solidaritu s nemocnými. Po předchozích třech ročnících, které se vždy konaly na podzim a jejichž průběh byl ovlivněn nevlídným počasím, se vedení MČ Praha 18 rozhodlo uspořádat letošní ročník již na jaře, a to ve středu 22. května. Trať, která povede lesoparkem, bude možné absolvovat v průběhu celého dne, tedy od 9 hodin do 18 hodin, a to jakýmkoliv způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem atd. Všichni účastníci akce obdrží upomínkové předměty. Nebuďte lhostejní a bojujte společně s námi proti rakovině a dalším nebezpečným civilizačním chorobám. Těšíme se na setkání 22. května v letňanském lesoparku! Bc. Jan Homuta odb. ŠSKT 6 Letňanské listy 4/2013

7 Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 ZMČ Stanovisko městské části k projektu Zelené Letňany Zastupitelstvo MČ na svém prvním letošním zasedání, které se uskutečnilo 27. února, potvrdilo své dřívější stanovisko, kdy opakovaně vyjádřilo nesouhlas městské části s jakoukoliv stavební činností ve vnitrobloku Rýmařovská, Krnovská, Šumperská a Vítkovická, s výjimkou prací směřujících k revitalizaci stávajících ploch a jejich využití k parkové úpravě, oddychu, rekreaci či sportu pod otevřeným nebem. Pravidla postupu při privatizaci bytových jednotek v ulici Tvrdého 641, 642 a 643 ZMČ schválilo návrh pravidel postupu při prodeji jednotlivých bytových jednotek v bytových domech v ulici Tvrdého. Předmětem prodeje budou bytové jednotky v ulici Tvrdého 641, 642 a 643 s podílem na společných částech domu, na zastavěném pozemku, na kterém dům, v němž se nachází bytová jednotka, stojí, a s podílem na souvisejícím pozemku. Návrh pravidel je pro zájemce veřejně přístupný na webové adrese nebo v písemné podobě k dostání na Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 18. Zhodnocení volných peněžních prostředků MČ ZMČ schválilo uzavření smlouvy o termínovaném vkladu ve výši 40 mil. Kč v délce trvání čtyři roky s ročním úrokem ve výši 3,35 % se společností J&T Banka. K uvolnění volných finančních prostředků za účelem investice do produktů finančního trhu se zastupitelstvo rozhodlo na základě poptávkového řízení, kterého se ze 67 poptaných subjektů prostřednictvím podaných nabídek účastnilo 13 finančních institucí. Na základě doporučení hodnotící komise byla jako nejvýhodnější nabídka vybrána ta, kterou předložila společnost J&T Banka, jež nabídla roční úrok ve výši 3,35 %. Výnos z investovaných prostředků pro městskou část by tak po čtyřletém období měl činit cca 6 milionů korun. RMČ Veřejná zakázka MŠ Beranových II. etapa RMČ schválila záměr vyhlášení zadávacího řízení formou otevřeného řízení na výběr zhotovitele zakázky MŠ Beranových II. etapa v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách. Předmětem zakázky je výstavba druhého z radnice nadzemního podlaží MŠ Beranových s kapacitou 50 míst. Předběžná předpokládaná hodnota této veřejné zakázky před zpracováním kontrolního rozpočtu stavby činí cca 9 milionů Kč bez DPH. Uplatnění inflačního koeficientu RMČ schválila využití práva jednostranně upravit výši nájemného od dle míry všeobecné inflace stanovené Českým statistickým úřadem u smluv na nájem v domě s pečovatelskou službou. Míra inflace stanovená Českým statistickým úřadem za uplynulý rok činí 3,3 %. Měsíční nájemné v současné době činí 49,65 Kč za m 2. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Ilustrace archiv redakce Glosa náměstka primátora Začíná jaro..? Milí spoluobčané, přestože se počasí dva dny před jarní rovnodenností chová bez ohledu na kalendář a my můžeme jaro přivítat netradičně se sněhuláky, nepřestávám věřit v definitivní konec zimy a těšit se na příchod vegetativního období pro rostliny a slunečných jarních dnů pro nás. S příchodem jara si pokaždé nemohu nevzpomenout na jaro 1968, přestože jsem ho zažil jako malý chlapec. Události toho roku byly natolik silné, že se pak otiskly na dlouhou dobu do životů i těch, kteří se měli teprve narodit Jsem rád, že tohle období je uzavřené a zůstalo už jen v našich vzpomínkách a školních učebnicích. Věřím, že ani letošní jaro nám nepřinese žádná nepříjemná překvapení, ale jen sluncem prohřáté dny. Po letošních premiérových prezidentských volbách a nástupu nového prezidenta České republiky do funkce si současně na tomto místě neodpustím malé avízo jarního období roku 2014, který bude tzv. rokem supervolebním. Čekají nás volby evropské, sněmovní, senátní a v neposlední řadě komunální. Už na jaře se začnou sestavovat kandidátní listiny a s novým jarem se vedle politických stálic budou objevovat i nové tváře, někdy jen staronové, a nové politické strany a občanská sdružení, bohužel v některých případech opět jen staronové. Přál bych si, aby tato nová krev přinesla na politickou scénu i nové myšlenky a nevznikala po vzoru politických uskupení, jako jsou Věci veřejné či Lidem. A rozhodne-li se používat v rámci politického boje kritiku, pak aby byla vždy jen konstruktivní, a pokud sliby, tak aby byly alespoň splnitelné. Netroufám si být Sibylou Letňanskou, ale každodenní situace v životě navozují pocity nespokojenosti a naděje a věřte mi, že vím, o čem mluvím. V politice za sliby hovoří program a výsledky. To platí a vždycky bude platit především v politice komunální. Přeji vám klidné a pohodové nevolební jaro, ať už se ho rozhodnete strávit jakkoliv jarním úklidem kolem sebe nebo v sobě Anebo jen příjemným jarním lenošením. Mgr. Ivan Kabický náměstek primátora hl. m. Prahy a radní MČ Praha 18 Foto archiv MHMP 7

8 z radnice Sedmý ročník akce Letňany nejen dětem se blíží Pokud jste se v posledních letech pravidelně účastnili oslav Dne dětí na Staré Návsi, můžete se pomalu začít těšit na další. V pořadí sedmý ročník akce Letňany nejen dětem se bude konat již za pár týdnů v pátek 31. května a v sobotu 1. června. V programu pátečního pozdního odpoledne a večera vystoupí kromě jiného skupiny Arakain a Paragraf 219, sobota bude tradičně patřit letňanským společenským a kulturním organizacím. Ty nabídnou velkým i malým návštěvníkům hudební a taneční vystoupení nebo kreativní dílny. Česká pojišťovna připravila soutěže pro děti, chybět nebudou Policie ČR a jednotka dobrovolných hasičů se svou technikou, dopravní hřiště, skákací hrad A připraveno je i překvapení pro nejmenší v podobě oblíbených kamarádů ze známých televizních pořadů! -red- Foto archiv redakce Letos se bude slavit Den Země již potřiačtyřicáté Svátek Země, tedy den, kdy si celý svět připomíná nutnost ochrany životního prostředí, zvýšení energetické účinnosti, recyklace a hledání obnovitelných zdrojů, byl poprvé slaven 22. dubna 1970 v americkém San Francisku. Akce, pojatá nejen jako ekologický svátek, ale také jako happening odpůrců války ve Vietnamu, měla tehdy nebývalý ohlas, zúčastnily se jí miliony lidí. Již o rok později se k oslavám Dne Země připojila Organizace spojených národů. A v roce 1990 následoval Spojené státy americké zbytek světa. Tradice oslav mezinárodního svátku životního prostředí tak byla založena. Také Letňany a jejich obyvatelé si Den Země každoročně připomínají. Letos připadly jeho oslavy na středu 15. května. V rámci letňanské kampaně, která tradičně proběhne před Obchodním centrem Letňany, se budou konat informační akce, jejichž cílem bude seznámit veřejnost s problematikou ochrany životního prostředí, zdravého životního stylu, odpadů atd. Řada programů, a to jak informačních a vzdělávacích, tak zábavných, bude připravena i pro děti. -red- Dlouholetý zastupitel městské části rezignoval Na letošním prvním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18 rezignoval na svou funkci jeden z jeho dlouholetých členů, předseda Kontrolního výboru Ing. Jaroslav Hanzal. Rezignace, kterou předložil starostovi MČ Mgr. Lněničkovi koncem ledna t. r., byla vyvolána rodinnými důvody. Mgr. Lněnička poděkoval Ing. Hanzalovi jménem svým, jménem vedení MČ a všech kolegů zastupitelů za dlouholetou trpělivou a obětavou práci pro Letňany. Ocenil jeho osmnáctileté působení v zastupitelstvu městské části Praha 18, stejně tak jako jeho činnost ve Finančním výboru ZMČ a v Kontrolním výboru ZMČ, kde vykonával v posledním volebním období funkci předsedy. Závěrem Ing. Hanzalovi popřál mnoho Starosta MČ poděkoval Ing. Hanzalovi za dlouholetou práci pro Letňany štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. V další části zasedání starosta informoval členy zastupitelstva o tom, že na uvolněný mandát nastoupí v souladu s výsledky voleb pan Jiří Streit. Sdělil také přítomným, že bude nutné neprodleně zvolit nového předsedu Kontrolního výboru ZMČ Praha 18. Odb. kancelář tajemníka Foto Ing. Tomáš Raška Novým zastupitelem byl jmenován Jiří Streit 8 Letňanské listy 4/2013

9 odborníci radí Odpovědnost za dluhy mezi příbuznými V dnešní době není bohužel nic výjimečného, že se některý z členů rodiny zadluží a jeho příbuzní následně řeší, zda a jakým způsobem odpovídají za takovéto dluhy. Podle českého právního řádu neexistuje žádná rodinná kolektivní odpovědnost, a to bez ohledu na stupeň příbuzenství. Ať jde o vzdáleného příbuzného, sourozence, dítě či rodiče, nemáme povinnost hradit jejich dluhy, pakliže jsme se k tomu sami dobrovolně nezavázali, např. formou přistoupení k závazk u, Nepřehlédněte Finanční poradna zdarma Kdy a kde? Poradna při finanční tísni je pro Letňanské k dispozici každou třetí středu v měsíci v místnosti č ve třetím patře Úřadu městské části Praha 18, na adrese Bechyňská 639, Praha Letňany, a to od 13 do 17 hodin. Aby se dostalo na co možná největší počet zájemců, je maximální délka konzultace stanovena na 20 minut. Klienti by zároveň měli respektovat zásadu, že poradenství je poskytováno v každé věci pouze jednou s výjimkou odůvodněných případů, kdy si řešení věci zaslouží opakované posouzení. spoludlužnictvím či ručitelstvím. Pokud na nic takovéhoto nepřistoupíme, hrozí nám odpovědnost pouze za závazky manžela, jelikož mezi manželi se používá zvláštní režim společného jmění manželů, který počítá nejen se společným nabýváním majetku, ale též se společnou odpovědností za závazky. Nehrozí však povinnost splácet dluhy příbuzného v rámci případného dědictví? V případě smrti dlužníka přechází na dědice nejen majetek, ale i závazky dlužníka, které nemají čistě osobní povahu. Dědic je však chráněn ustanovením, podle kterého odpovídá za zděděné závazky pouze do hodnoty toho, co v dědictví získal. Kdyby se například ukázalo, že na dědictví v hodnotě Kč váznou dluhy v řádu milionů, dědic by mezi věřitele rozdělil částku Kč, a tím by byl odpovědnosti za závazky zesnulé- h o zproštěn. V praxi je samozřejmě pro potenciálního dědice nejjednodušší, pokud předlužené dědictví odmítne. Poté sice z dědictví nezíská vůbec nic, ale na druhou stranu nemusí řešit dluhy zůstavitele. Není-li dědictví odmítnuto, je vhodné požádat notáře, aby vyzval věřitele k přihlášení svých pohledávek. V souvislosti s novým občanským zákoníkem, který má vstoupit v účinnost k 1. lednu 2014, lze zaznamenat šíření poplašné zprávy, že odpovědnost dědice za závazky bude neomezená. Tato informace má sice pravdivé jádro, ale jinak je zavádějící. Dědici již nebudou chráněni automaticky, ale budou mít právo převzít dědictví s výhradou soupisu. Rozhodnou-li se požádat o provedení soupisu, dojde sice k navýšení nákladů dědického řízení, jelikož pozůstalost bude muset být znalecky sepsána a oceněna, ale na druhou stranu budou dědici stejně jako je tomu nyní odpovídat za závazky pouze do hodnoty dědictví uvedené v soupisu. Bude-li předluženost dědictví zřejmá, bude samozřejmě stále nejjednodušší dědictví jako takové odmítnout a výše uvedené záležitosti nemuset řešit ani hradit. JUDr. Ondřej Načeradský Občanská poradna, o.s. Společnou cestou Ilustrační foto PIXMAC/Alperium Malá právní poradna Otázkám, týkajícím se pozůstalosti a dědění se v letňanské právní poradně věnujeme poměrně často. Mimo jiné jste se často ptali i na to, jak postupovat v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu nemáte zájem o to být dědicem. Zde je odpověď. Jste li osobou podle závěti zůstavitele nebo ze zákona oprávněnou k nabytí dědictví dědicem máte právo bez uvedení důvodu ústním prohlášením do protokolu u soudu nebo písemným prohlášením zaslaným soudu dědictví odmítnout. Odmítnout dědictví lze nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění dědice soudem o jeho právu dědictví odmítnout a o následcích tohoto odmítnutí. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat, ani je nelze učinit s výhradami, podmínkami nebo jen ohledně části dědictví. K odmítnutí dědictví může dojít pouze tehdy, pokud dědic již svým jednáním nedal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Důvodem pro odmítnutí dědictví může být to, že dědictví je předluženo nebo pravděpodobně předluženo, ale i jiný důvod, přičemž důvod odmítnutí dědictví nemusí být v prohlášení o odmítnutí dědictví uveden. Mgr. Petra Švehlíková advokát 9

10 z letňanských škol Alina si vyzpívala postup do celostátního kola Karlovarského skřivánka Už na začátku února se konalo krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek, na kterém děti z celé Prahy předvedly své pěvecké výkony. Mezi dvaceti soutěžícími z 1. až 5. tříd zpívaly i tři žákyně ze Základní školy Fryčovická Tereza Kautská z 5.A, z 2.B pak Laila Nokič a Alina Sharkadi. Právě Alina dosáhla obrovského úspěchu, když obsadila 2. místo a postoupila do celostátního kola, které proběhne v Karlových Varech. Čestné uznání navíc získaly dívky, které společně s paní učitelkou Marianovou doprovázely jednotlivé soutěžící na různé hudební nástroje - byly to Amálie Rousová, Jana Strnadová, Tereza Kautská a Veronika Bušková z 5.A. Blahopřejeme! Mgr. P. Marianová Základní škola Fryčovická Foto internet/archiv DDM Jižní Město Nejlepším letňanským skřivánkem je Alina Sharkadi Fotbalisti z Fryčovické přivezli bronzové medaile Rozloučení s horami a lyžováním V rámci spolupráce Úřadu městské části Praha 18 a společnosti Snowhill, provozovatele několika známých českých lyžařských středisek, vyrazily děti z letňanských základních a mateřských škol na závěrečné jednodenní lyžařské zájezdy. Nejen magické datum , ale i perfektní připravenost a nadšení dovedly tým Základní školy Fryčovická až ke krásnému bronzovému místu ve finále Dětského fotbalového poháru. Konkurence byla opravdu veliká z šedesáti osmi škol se do finále probojovalo pouze devět nejlepších. Po druhém a prvním místě z předchozích turnajů bylo klukům jasné, že v aule školy chybí ještě pohár za třetí místo. Bojovali proto do poslední chvíle a o třetím místě rozhodli suverénním výsledkem 5:0. Největší odměnou však pro ně bylo samotné předání poháru ujal se ho hráč AC Sparta Praha Ladislav Krejčí. Mgr. T. Konečná Základní škola Fryčovická Foto archiv Dětského fotbalového poháru Starší žáci vyjeli do areálu v Herlíkovicích, kde měli možnost změřit své lyžařské schopnosti ve slalomu na měřeném úseku. Dopoledne věnovali tréninku, odpoledne pak patřilo závodům. První místo vybojoval Oldřich Toth ze Základní školy Tupolevova, 2. místo jeho mladší spolužačka Monika Křemenová. Na třetím místě se umístil Michal Martinov ze Základní školy Fryčovická. Děti si kromě minuty slávy na stupních vítězů a uznání od svých spolužáků a pedagogů odnesly i hodnotné ceny věnované společností Snowhill. Po závěrečném ceremoniálu se žáci definitivně rozloučili se sjezdovkou a letošním školním lyžováním Tak zase příští rok! Trochu jiný byl program lyžařského zájezdu, který se konal o týden později. Jeho cílem byly tentokrát Šachty u Vysokého nad Jizerou. Děti z mateřských škol si tu v doprovodu svých rodičů a pedagogů výborně zajezdily na nečekaně čerstvě napadlém březnovém prašanu. A všichni si pochvalovali (obdobně jako školáci v minulých zájezdech) zázemí, které pro ně bylo vytvořeno: horký čaj a sušenky přišly na zmrzlé sjezdovce opravdu vhod. Stejně jako nealkoholické pivo pro rodiče v autobuse. Sportu zdar! Mgr. Daniel Vysloužil ředitel ZŠ Tupolevova Foto archiv autora a společnosti Snowhill 10 Letňanské listy 4/2013

11 sociální péče Ke změnám došlo i v pěstounské péči V únorovém čísle Letňanských listů jsme vám slíbili, že v některém z dalších vydání uveřejníme aktuální informace o změnách v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Zde jsou. Letňanská miminka Náhradní rodinná péče je jednou z forem náhradní výchovné péče. Tou druhou formou je forma ústavní. Do náhradní výchovné péče v obou formách jsou umisťovány děti bez vlastního funkčního rodinného zázemí. Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno náhradními rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména osvojení (adopce), pěstounská péče a poručenství. V tomto článku bychom vám chtěli představit pěstounskou péči, protože právě tady došlo k největším změnám. Novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, dochází od ke snaze za každou cenu upřednostnit rodinnou péči před péčí ústavní. Za tímto účelem byla uzákoněna naprostá novinka pěstounská péče na přechodnou dobu, která může trvat maximálně jeden rok. Mohou do ní být svěřeny děti na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, nebo na dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení. Rodina, která je zapsaná v registru, musí být připravena přijmout dítě v podstatě okamžitě (nejdéle do 72 hodin) a stejně tak musí být připravena ho ve stejné lhůtě odevzdat. A to buď biologickým, nebo náhradním rodičům. Do pěstounské péče se svěřují děti, jejichž výchova není u rodičů zajištěna a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Dítě může být svěřeno také do společné pěstounské péče manželů. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o dítě přiměřeně vykonává práva a povinnosti rodičů. Pěstoun ale nemá vyživovací povinnost k dítěti ani právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech. Toto právo nadále náleží rodičům, pokud ovšem nejsou v rodičovské zodpovědnosti omezeni nebo pokud jí nejsou zbaveni nebo není její výkon pozastaven. Pokud se pěstoun domnívá, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče patří dále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, které určí soud. Současně těmto osobám uloží, aby výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podpory úřadu práce, který vyplácí pěstounovi nebo zletilému dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pro zajištění potřeb dítěte vyplácí stát (úřad práce) pěstounům prostřednictvím státní sociální podpory další dávky pěstounské péče. Předpěstounskou péčí nazýváme situaci, kdy orgán sociálně právní ochrany dětí rozhodnutím dočasně svěří dítě budoucím pěstounům. Jedná se zejména o děti umístěné v ústavní výchově nebo v zařízení okamžité pomoci. Do péče budoucích pěstounů může být svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, pokud rodiče s pěstounskou péčí souhlasí. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí o dočasném svěření dítěte pozbývá právní účinnost. Mgr. Markéta Kolářová vedoucí odboru ŠSKT Ilustrační foto PIXMAC/MonkeyBusiness Adam Honomichl Tomáš Gütter Miminkům přejeme hodně štěstí a rodičům gratulujeme! 11

12 sociální péče/senioři V klubu se slavilo V prvních letech po sametové revoluci byl Mezinárodní den žen vnímán poněkud s despektem a byl odsunut do ústraní, u části české populace ho nahradil Den matek. V současné době se však opět v plné slávě vrací do kalendáře významných dnů. Neopominuli ho ani v letňanském Klubu seniorů. Březnovou párty spojenou s oslavu MDŽ tady zahájila předsedkyně Rady seniorů Valerie Zemanová. Akce se zúčastnila i zástupkyně starosty pro sociální oblast Iveta Lojková, která ve své krátké úvodní řeči mimo jiné popřála všem přítomným ženám hodně životní pohody, štěstí a pevné zdraví. V průběhu odpoledne došlo samozřejmě i na zpěv a tanec. Prohlídka starých pragovek nadchla i dámy Automuzeum Praga ve Zbuzanech bylo založeno v roce Kromě toho, že je uváděno v seznamech světových muzeí, bylo kulturní komisí UNESCO označeno jako třetí největší značková sbírka na světě. Návštěvníci tu mohou vidět přes 70 automobilů s rokem výroby od 1908 do roku 1985, a to jak auta osobní, nákladní a dodávková, tak autobusy, traktory, vojenské speciály, kropicí vozy či sanitky a pohřební vozy. Není tedy divu, že prohlídkou expozice byli nadšeni i letňanští senioři a seniorky, kteří si udělali koncem února do Automuzea vozů Praga výlet. -red- Fotografie Miroslav Plašil -red- s využitím podkladů Miroslava Plašila Společenská kronika v únoru 2013 slavili: 75 let Syslová Marta Němcová Naděžda Provazník Jiří Cukrová Marta 80 let Knappová Jarmila Michalíková Věra Hanibalová Marie 85 let Špačková Růžena Skalická Marie Voříšek Jiří 104 let Žofková Jozefa Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší! Program Klubu seniorů na duben od 14 hodin Jóga cvičení Přednáška Zdraví v dubnu od 14 hodin Senior párty , odjezd v 8 hodin od radnice: Zájezd: Hrusice Muzeum J. Lady, Sázava Benediktinský klášter od 9,30 hodin Návštěva budovy francouzského velvyslanectví, od 14 hodin Volný program v klubu od 13 hodin Procházka Krčským lesem (odjezd ze zastávky MHD Tupolevova) od 14 hodin Čarodějnice opékání špekáčků Změna programu vyhrazena! 9. veletrh potřeb pro děti 2. veletrh volnočasových aktivit a vzdělávání pro náctileté 7. veletrh pro plnohodnotný aktivní život 3. veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata 1. veletrh kreativity a autorské tvorby VOLNÁ VSTUPENKA čt pá hod. / so hod. / ne hod Letňanské listy 4/2013

13 inzerce Speciální inzerce pro živnostníky v časopisu naší městské části Martina Mašková tel.: Vít Vrbický tel.: nová služba Cena za jedno zveřejnění 700 Kč (bezdph) mm Opravy chladniček a mrazniček Karel Krejčí Tel.: SC /02 STAVBY, REKONSTRUKCE * zedník * instalace * elektro vč. revize * * záruka 3 roky * profesionální práce * Objednávky: SC /03 SC /02 Vyměním byt 3+kk (65 m 2 ) ul. Malkovského 596, Praha 9 Letňany po kompletní rekonstrukci, a to za 3+1, 4+kk nebo 4+1 v původním stavu, v Letňanech. Tel.: (LL) Kadeřnictví, kosmetika, masáže Prodejna - zdravá výživa, kosmetika Otvíráme AKCE měsíce dubna, května, června: Kadeřnictví: ke stříhání zdarma parafínový zábal rukou Kosmetika: k celkové kosmetice zdarma zpevnění poprsí, nebo parafínový zábal rukou Masáže: k masáži zad 30 min. zdarma masáž šíje k masáži kombinace 1 h. zdarma baňky Tel.: SC /01 NEUROLOGIE, GERIATRIE Mudr. Karel Kroupa ZS Kytlická 779, Praha 9 - Prosek Tel.: Léčba bolesti páteře, hlavy, migrény, stavy po mozkových příhodách, léčba chorob ve stáří/demence, parkinsonova nemoc... Krátké objednací lhůty! SC /01 SC /02 MFpodlahy Profesionální kvalitní pokládka plovoucích podlah mfpodlahy.cz Tel: Praha 9 - Letňany SC /01 SC /07 1+1/L v Praze 9 Letňany,Chlebovická ul. Pronajmu pěkný, nově zrekonstruovaný byt o ploše 38 m. 2 Kompletně vybavený elektrospotřebiči, část. zařízený nábytkem. V blízkosti metra C+B Přímý majitel Tel: cena : 7 500,- + poplatky SC /01 Sháním pronájem hezkého bytu pro 2 lidi nekuřáky s dostupností do centra 30 minut. Cena do 12 tis. Předem děkuji za případné nábídky. Tel.: SC /01 Kadeřnické studio A&B Kadeřnictví dámské, pánské Společenské účesy, kosmetika, kryolipolýza Manikúra, pedikúra Prodlužování a zahušťování řas Letovská 718, Letňany tel.: S tímto kuponem kryolipolýza za cenu 400 Kč SC /01 SLUŽBY A SERVIS VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI Drobné opravy a úpravy Pravidelný úklid nebo jednorázový generální úklid Žehlení prádla Tel: SC /01 ExpresFit Praha-Prosek Zatočte s kily a získejte postavu svých snů díky jedinečnému cvičení s pásem Slim Belly a kruhovému tréninku v novém fitness pro ženy. Spalte kalorie zábavným pohybem, posilováním a pod vedením zkušené trenérky. ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, SÍTĚ, MARKÝZY, GARNÝŽE, ŠITÍ ZÁCLON, SHRNOVACÍ DVEŘE, SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ OKEN, ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ Petříček , SC /01 Zkušební týden zdarma po předložení tohoto inzerátu fitness pro ženy každého věku Jablonecká 722/8 Praha 9, Prosek Tel.: SC /01 DVEŘE PRO KAŽDÉHO odborná montáž dveří, zárubní, kování a plovoucích podlah záruční a pozáruční servis výběr výrobku přímo u vás doma montáže i vámi zakoupených výrobků montáže pro stavební firmy Zaměření a cenová nabídka ZDARMA Dodáváme dveře a zárubně od firem: Moderne Bauelemente Mobau Porta Doors Verte Villadora AKCE na vstupní dveře Porta Doors -20%!!! Kontakt: Michal Počárovský, Malkovského 596, Praha 9 Letňany mobil: , SC /02 13

14 životní prostředí Letňany brání parkování na syslovi Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český kras dala MČ Praha 18 na vědomí usnesení týkající se žádosti společnosti ABF o parkování na území Národní přírodní památky Letiště Letňany (NPP LL). Ochrana sysla je pro Letňany prioritou, a proto není možné tolerovat parkování na území, kde tento chráněný druh žije. Komise regenerace sídliště a životního prostředí navrhla Radě MČ Praha 18 vyjádřit nesouhlas s navrhovaným vjezdem a parkováním na území NPP Letiště Letňany a doplnit vyjádření o důvody nesouhlasu a návrh řešení: 1. MČ Praha 18 podporuje výstavnickou činnost, která je přínosem pro obec a zviditelňuje Letňany jako moderní městskou část v celé České republice. 2. MČ Praha 18 podporuje ochranu populace sysla obecného a jeho biotopu na území NPP Letiště Letňany. 3. MČ Praha 18 si je vědoma situace, kdy je nutné zčásti uspokojit požadavky na parkování u výstaviště i mimo k tomu určené plochy. Nicméně ochrana chráněného druhu sysla musí být prioritou, a proto MČ Praha 18 nedoporučuje povolit parkování na části pozemku č. 540/ MČ doporučuje, aby provozovatel parkoviště informoval účastníky výstav o možnosti využití parkovišť P+R v Letňanech, v Ládví, případně jinde. 5. S ohledem na budoucí záměr vybudovat cyklostezku podél letiště doporučuje MČ Praha 18 využít uvedenou plochu pro parkování nemotorových vozidel. Rada MČ toto stanovisko dne 14. března 2013 jednohlasně schválila, nicméně Úřad MČ Praha 18 Letňany není účastníkem řízení a nemůže přímo zakázat parkování na území NPP. Kompetentním orgánem je pouze Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která povoluje výjimky a vydává souhlas s parkováním. Lze tedy očekávat, že auta při výstavách na tomto území nakonec parkovat budou, a proto byla požádána městská policie, aby pravidelně kontrolovala parkování vedle výstaviště. Ing. Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Ilustrace archiv autora a PIXMAC/DesignPics (sysel) Sběr bioodpadu v 1. pololetí 2013 V roce 2013 bude za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Akci zajišťuje a hradí Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy. Služba bude poskytnuta v následujícím režimu: * VOK bude přistaven v určeném termínu na max. 3 hodiny * po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu * VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze. Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky). Č. Stanoviště Datum přistavení Čas od do 1 Velhartická x Prachatická :00 12:00 2 Žamberská x Běloveská :00 12:00 3 Opočenská x Hořická :00 12:00 4 Tvrdého x Dudkova :00 12:00 Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze v žádném případě využívat pro sběr objemného odpadu. Odbor hospodářské správy a investic ÚMČ Praha Letňanské listy 4/2013

15 životní prostředí/regenerace sídliště Podchody u zastávky Avia Letňany budou odstraněny Chátrající podchody u zastávky MHD Avia Letňany již dlouhou dobu neslouží svému účelu. Nad rámec nemožnosti jejich užívání navíc představují překážku v přístupu na zastávku městské hromadné dopravy, která je kvůli nutnosti obcházení hůře přístupná zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí. Na semináři byly představeny úspěšně revitalizované domy První březnové úterý se v obřadní síni letňanské radnice konal seminář věnovaný revitalizacím panelových domů. Po několika letech neúspěšných jednání o odstranění podchodů se začátkem letošního roku podařilo zástupcům letňanské samosprávy vyjednat souhlas vlastníka pozemků, a k demolici podchodů by tak mělo dojít ještě v tomto kalendářním roce. Ti letňanští cestující, kteří ke svým cestám využívají zastávku MHD Avia Letňany, byli v posledních letech konfrontováni se stále se zhoršujícím stavem podchodů pod komunikací Veselská. Praskliny v nadzemní části konstrukce, opadávající dlaždice, ohnuté plechy a celkově nevábný vzhled se staly pro toto místo na okraji letňanského sídliště typické. Neutěšený stav však přiměl zástupce samosprávy k jednání s vlastníkem pozemků, společností Avia, za účelem získání souhlasu s odstraněním podchodů. Tohoto souhlasu bylo za přispění radního pro životní prostředí a regeneraci sídliště Ing. Jana Mikuleckého dosaženo v únoru letošního roku. Souběžně s jednáním s vlastníkem dotčených pozemků však několik měsíců probíhala také jednání s Magistrátem hl. m. Prahy, který prostřednictvím Technické správy komunikací spravuje přilehlou komunikaci Veselská. Výsledkem těchto jednání je zařazení demolice podchodů do plánu investic hl. m. Prahy pro rok V první fázi prací dojde ke zbourání nadzemní železobetonové konstrukce, jejíž sutiny by následně měly být přemístěny do vzniklých otvorů. Zásypový materiál pak bude doplněn betonovou zálivkou do úrovně původní tloušťky stropů. Stavební práce, jejichž realizace se předpokládá ve druhé polovině letošního roku, mohou přinést dočasné mírné komplikace pro cestující, avšak odstraněním podchodů dojde k podstatnému zlepšení přístupu na zastávku MHD, jakož i k celkové kultivaci okolí. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Foto archiv autora a Magistrátu hl. m. Prahy V průběhu akce seznámili zkušení členové výborů sdružení vlastníků jednotek (SVJ) své kolegy s již proběhlými rekonstrukcemi domů. Radní pro regeneraci sídliště Jan Mikulecký účastníkům semináře potvrdil, že radnice podporuje a nadále bude podporovat obnovu domů na celém letňanském sídlišti. Otázky z publika pokrývaly celou problematiku revitalizace a dotýkaly se také celkového přístupu ke správě domu. Byly představeny konkrétní příklady revitalizovaných domů, prostřednictvím kterých byli účastníci seznámeni s financováním revitalizace, možnými dotacemi, se správným postupem výběrového řízení, s tím, na co by při stavbě neměli zapomenout, a podobně. V posledních letech se řada bytových domů na sídlišti dočkala nových výtahů a zateplení. Tyto práce by nebyly možné bez nasazení lidí, kterým není jedno, v jakém prostředí bydlí. Všem zástupcům SVJ, kteří mají chuť udělat něco na svém domě, patří obrovský dík zvláštní poděkování pak Nikol Řehounkové a Radku Vybíralovi, kteří jsou předsedy sdružení v Malkovského ulici. Právě tito aktivní členové SVJ významně přispívají k obnově sídliště a vytvoření krásného prostoru pro život. Otázky týkající se revitalizace domů je možné směrovat také na adresu CPI mění na sídlišti okna Největší vlastník bytů na letňanském sídlišti dokončil ve svých bytech průběžnou výměnu starých oken za nová, plastová. Výměna se týká více než 500 bytů a celková investice přesahuje 16,5 milionu korun. Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Foto Tomáš Proněk Provedení výměny oken vždy na několik dní zatíží dům a jeho obyvatelé musejí po tu dobu obětovat část společných prostor. Nicméně tato změna přináší pouze pozitiva v podobě úspor nákladů na teplo a lepšího vzhledu celého domu. Výměna oken by vždy měla předcházet zateplení domu, ale není to podmínkou. Všichni vlastníci, kteří si okna vymění, přímo přispívají moderní podobě letňanského sídliště a jeho celkové obnově. Tam, kde již proběhla revitalizace, vyměnila společnost CPI okna už dříve. Dokončení výměny na celém sídlišti je mimo jiné také impulzem pro ta SVJ, která se k revitalizaci ještě nerozhodla. Především pro ně uspořádala radnice na začátku března seminář o postupu revitalizace. Vedle toho nabízí sdružením podporu a možnost konzultací při přípravě a realizaci stavby. Ing. Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí O seminář věnovaný revitalizaci domů byl opět velký zájem 15

16 doprava Je třeba rekonstruovat křižovatky na komunikaci Tupolevova? V průběhu roku 2010 prošla komunikace Tupolevova rozsáhlou rekonstrukcí, při které došlo k výměně povrchu a rozsáhlé reorganizaci dopravního značení. Cílem rekonstrukce byla snaha o vytvoření dopravního prostředí, které by bylo co možná nejpřijatelnější pro všechny účastníky dopravního provozu včetně chodců a cyklistů. Ani po dobudování mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská se však některé dopravní problémy nepodařilo zcela odstranit, a tak i nadále vedení městské části Praha 18 prověřuje úpravy, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Následující řádky odpovídají na otázku, zda je za současné dopravní situace vhodné upravit křižovatky ulic Tupolevova a Rýmařovská a Tupolevova a Křivoklátská do podoby kruhových objezdů. Na základě jednání zástupců letňanské samosprávy a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která spravuje některé letňanské ulice, došlo v průběhu posledních měsíců loňského roku ke zpracování orientační studie proveditelnosti s cílem posouzení vhodnosti úprav křižovatek ulic Tupolevova a Rýmařovská a Tupolevova a Křivoklátská. Důvodem pro zadání této studie byly i četné připomínky letňanských občanů k plynulosti provozu na komunikaci. Konkrétním zadáním bylo posouzení vhodnosti přebudování neřízených křižovatek do křižovatek okružních a posouzení případných úprav na plynulost dopravy v místě. Základní data o provozu na komunikaci Frekvence provozu na komunikaci Tupolevova se výrazně zvýšila v průběhu budování mimoúrovňové křižovatky ulic Veselská a Kbelská. Poté, co byl tento pro Letňany klíčový dopravní uzel v prvních měsících roku 2012 dokončen, klesla intenzita provozu na Tupolevově ulici o 39 % oproti průměru naměřenému v roce předchozím. V současné době projede Tupolevovou ulicí průměrně denně v obou směrech cca vozidel (pro srovnání vozidel za 24 hodin v roce 2011). Pro potřeby studie byla provedena měření počtu chodců na některých přechodech. Konkrétně byl vybrán přechod u zastávky MHD Tupolevova, který je nejfrekventovanějším přechodem v Letňanech z důvodu atraktivního cíle, jímž je Obchodní centrum Letňany. V době mezi 16. a 17. hodinou zde bylo spočteno celkem 540 chodců obousměrně. Tento počet má za následek i časté dopravní komplikace v podobě kolon, které se v místě nezřídka objevují. Studie se zaměřila i na počet dopravních nehod, které se na komunikaci Tupolevova v uplynulých letech staly. Od roku 2009 se jedná celkem o 41 nehod, z nichž žádná neměla za následek smrtelné zranění, zato se při nich objevila dvě těžká a šest lehkých zranění. Nejvíce dopravních nehod se stalo na křižovatkách, jejich nejčastějším důvodem byl především nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti v jízdě a nedodržení bezpečné vzdálenosti. Jsou kruhové objezdy vhodné? Vzhledem k tomu, že studie měla odpovědět na to, zda je vhodné měnit organizaci křižovatek do podoby kruhových objezdů, byl stávající stav při zvážení potenciálního mírného nárůstu dopravy porovnán s předpokládaným stavem při vybudování okružní křižovatky. Na křižovatkách ulic Tupolevova a Rýmařovská a Tupolevova a Křivoklátská bylo zjištěno, že současné dopravní uspořádání vyhoví bez větších komplikací stávajícímu provozu i při desetiprocentním nárůstu dopravy. Při zachování stávajícího stavu se největší kapacitní komplikace dají očekávat na levém odbočení od Aquacentra a levém odbočení z Křivoklátské ulice na Tupolevovu. Při modelaci stávající dopravní situace na okružních křižovatkách bylo identifikováno významné nebezpečí podstatného zpomalení provozu na křižovatce ulic Tupolevova a Rýmařovská zejména z důvodu vysoké frekventovanosti přechodu u OC Letňany. Takto uspořádaná křižovatka by do budoucna mohla přinést výrazné zhoršení provozu v místě, a je tudíž z důvodu pravděpodobné tvorby kolon nežádoucí. Kruhový objezd na křižovatce ulic Tupolevova a Křivoklátská by naproti tomu zřejmě významnější dopravní problémy nepřinesl, avšak na základě relevantních dat lze říci, že by nepředstavoval ani podstatné zlepšení situace. V případě obou křižovatek by umístěním kruhových objezdů došlo ke zlepšení plynulosti provozu na vedlejších komunikacích, avšak za cenu razantního zhoršení na hlavní komunikaci Tupolevova. U křižovatky ulic Tupolevova a Rýmařovská by se jednalo o zhruba čtyřnásobný nárůst počtu zastavených vozidel za hodinu. V případě křižovatky s Křivoklátskou ulicí by se jednalo o zhruba trojnásobné navýšení. Závěrem Z uvedeného vyplývá, že na základě provedené studie není vhodné v případě ani jedné ze zmiňovaných křižovatek vybudovat kruhový objezd, a to z důvodu vysoce pravděpodobného zhoršení plynulosti dopravy. Studie zároveň doporučuje pro potřeby bezpečnějšího levého odbočení z vedlejších komunikací vybudování ochranných ostrůvků a případné zřízení krátkých řadicích pruhů pro levá odbočení. Závěry studie se zabývala na svém lednovém jednání Dopravní komise RMČ, která podpořila doporučované úpravy, jakož i záměr dočasného zkušebního umístění semaforu na přechodu u zastávky MHD Tupolevova, o němž budou zástupci samosprávy s TSK hl. m. Praha v nejbližších týdnech jednat. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Foto Olaf Deutsch 16 Letňanské listy 4/2013

17 doprava/bezpečnost Na Palmovku jezdí z Letňan další spoj V průběhu měsíce března došlo k dílčí úpravě na trase autobusové linky 302, která mimo jiné obsluhuje zastávku metra C Letňany. Nově je trasa tohoto spoje v pracovní dny prodloužena do zastávky Palmovka. Spolu s trasovými změnami byly také upraveny intervaly linky 302 v jednotlivých obdobích: úsek Pracovní den Sobota ráno dopoledne odpoledne večer a neděle Palmovka Letňany Letňany Bakovská Bakovská Vinořský hřbitov Vinořský hřbitov Přezletice, Kocanda Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty Dorostenci si vyuzlovali stříbro v Zimním poháru Na tradiční pražský Zimní pohár v uzlování, jehož první kolo se konalo 2. března v hasičské zbrojnici v Praze-Řeporyjích, vyslal Oddíl mladých hasičů Letňany hned dvě soutěžní družstva hlídku mladších žáků (do 11 let) a starší žáky (11 15 let). Úkolem pětičlenných hlídek bylo uvázat pět určených uzlů, které si před každým pokusem vylosovaly. Ačkoliv mladší hlídka ve složení Hospodková, Hospodka, Jindříšek, Jiroušek a Zelenka patřila mezi absolutní nováčky, neboť byla takřka celá složená z nových členů oddílu mladých hasičů, vůbec se neztratila, přiblížil redakci Listů průběh akce vedoucí kolektivu mladých hasičů Lukáš Horský. Skončila 18. z celkového počtu dvaatřiceti soutěžních hlídek. Do hlídky starších žáků byli nominováni podle časů z tréninků Šarlota Jindříšková a junioři Katriňák, Šikola, Trnka a Sulek. Ti si svým výkonem vyuzlovali 7. místo (z 19 hlídek) a postoupili do druhého kola. V jednotlivcích byla nejlepší Šarlota Jindříšková, která obsadila 6. místo z celkového počtu 34 jednotlivců. Druhé kolo Zimního poháru se konalo 16. března v hasičské zbrojnici v pražských Stodůlkách. Tam dorazili Letňanští s dorostenci Kratochvílovou, Hýlem, Procházkou, Vilingerem a Pechem a s hlídkou starších žáků, která měla stejné složení jako v prvním kole. Brzy ráno začaly uzlovat hlídky dorostenců, potom následovali jednotlivci. Tato kategorie dokazuje své vědomosti i v testech z hasičských vědomostí a neznalost dokáže konečné pořadí pořádně zamotat, popsal Lukáš Horský program tohoto kola soutěže. A pokračoval: Po soutěžích jednotlivců následovala soutěž osmi hlídek mladších a starších žáků. Po oduzlování se všichni mladí hasiči sešli v garážích zbrojnice a netrpělivě čekali na výsledky. Ty byly vyhlášeny až na závěr pohárové soutěže. Dorost nezklamal a obhájil v pražském Zimním poháru v uzlování 2. místo, mezi jednotlivci se umístil Michal Procházka na 7. místě a hlídka starších žáků skončila rovněž na celkovém hezkém 7. místě. Jako odměnu za píli při trénincích a maximální nasazení při závodech, a zároveň v rámci fyzické přípravy v nadcházející sezoně mohli mladí hasiči díky paní Halce Ehrenbergerové (matce jednoho z členů oddílu) zdarma využít lezeckou stěnu v Prostoru Letňany. Vystřídaly se na ní všechny tři hlídky oddílu a opravdu si to užily. (Oddíl mladých hasičů by chtěl tímto paní Halce i Prostoru Letňany dodatečně poděkovat za hezky strávená odpoledne.) -red- s přispěním Lukáše Horského, vedoucího kolektivu mladých hasičů Foto Lucie Vilingerová Březen v hasičské zbrojnici Bezdomovci uklízeli? Hned na začátku měsíce vyjížděli letňanští hasiči k zásahu. V sobotu 9. března se chystali zlikvidovat požár travního porostu v prostoru přemostění ulic Kbelská a Prosecká. Na místě se letňanská jednotka spojila s jednotkou HZS Praha HS3, společnými silami hasiči zjistili, že se jedná o kontrolované, nicméně nenahlášené pálení, které prováděly osoby bez domova. Jednotky tedy nakonec zasahovat nemusely. Žebřík bude sloužit o pár let déle Generální opravu absolvoval automobilový žebřík AZ 30 IFA. Vozidlo prošlo opravou účelové nástavby, kabiny a opravou laku a bylo doplněno o zákonné výstražné prvky. Životnost vozidla z 80. let minulého století se tedy opětovně prodloužila. Celá repase vozidla byla financována z prostředků hl. m. Prahy. Do letňanské zbrojnice se opravený žebřík vrátil v pondělí 18. března. Jan Košťál, velitel Jednotky SDH Letňany Nepřehlédněte! Stále probíhá nábor nových členů do oddílu mladých hasičů (7 17 let) a do Sboru dobrovolných hasičů (nad 18 let). Zájemci se mohou přijít podívat každé pondělí mezi 16. a 19. hodinou do hasičské zbrojnice v Toužimské ulici v Letňanech, případně mohou získat informace na adrese 17

18 inzerce prosinec.pdf :19:53 C M od v Divadle Hybernia Disney s and Cameron Mackintosh s Y CM MY CY CMY K pouze 30 představení zámek Loučeň V ROLI ALFRÉDA PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SC /85 Traviata 92x63.indd :21: inzerce SC /44 SC /84 SC /86 SC /83 18 Letňanské listy 4/2013 ad_kabat2013_126x90.indd 4 JamRock_inzerce_92x63mm_B_PRINT : :50:47

19 z historie/volný čas Letňanské ulice 3 Při hledání názvů dalších ulic, které by připomínaly památku letců spojených s naší obcí prostřednictvím podniku Avia, padla volba na Antonína Krause. Krausova ulice Antonín Kraus byl stejně jako František Janča, jemuž se věnoval minulý díl našeho seriálu, zalétávacím pilotem Avie během druhé světové války i po ní. Také on se v Avii za okupace zapojil do protinacistického odboje. Ve dvojici s Františkem Jančou nebo sám létal během Pražského povstání nad bojující Prahou a severozápadním směrem od hlavního města monitoroval přibližující se vojska maršála Schörnera. Zjištěné skutečnosti byly předávány velení Pražského povstání. Jedním ze styčných důstojníků byl další zalétávací pilot Avie Rudolf Dalecký, který v květnu 1945 zahynul ve Vysočanech na cestě do ústředí povstání střelou německého vojáka. Fotografie ulice Krausova Antonín Kraus zalétával letouny vyráběné či rekonstruované v Avii i po roce Stal se jedním z prvních československých proudových pilotů, a opomeneme-li vojenské piloty, kteří byli vysláni do Velké Británie na zaškolení s proudovou technikou, dokonce prvním. Osudným se mu však stal rekonstruovaný německý vrtulový stíhací letoun Messerschmitt Bf 109. Při jednom ze zkušebních letů začaly do kabiny letounu pronikat výpary chladicí kapaliny, Antonín Kraus ztratil vědomí a zřítil se poblíž Třeboradic. Václav Šorel Historické foto sbírka Václava Šorela Foto ulice Tomáš Proněk Antonín Kraus (pilot) a zalétávací technik Jaroslav Horák při předvádění proudového letounu Avia CS-92 (Messerschmitt Me 262) jugoslávské delegaci Antonín Kraus v kabině povstaleckého Arada Ar 396 Kulturní tipy na duben FILM KNIHA HUDBA Na dřeň (Drama/Romantický, Francie/Belgie, 2012, 120 min., režie: J. Audiard, hrají: M. Cotillard, M. Schoenaerts, B. Lanners) Distribuce: Falcon Alimu byl do péče svěřen pětiletý syn Sam, s nímž se sotva zná. Navíc se ocitají bez domova, bez peněz a bez přátel. A tak se Ali uchýlí ke své sestře Anně do jihofrancouzského města Antibes. Tam najednou život vypadá snadnější a je zalitý sluncem. Ali, muž impozantní velikosti a síly, dostane práci jako vyhazovač v nočním klubu a Sam začne chodit do školy. V klubu se Ali seznámí s rezervovanou Stephanie Premiéra Paulo Coelho: Rukopis nalezený v Akkonu (nakladatelství Argo, 168 stran) Nejnovější kniha brazilského spisovatele Paula Coelha je dalším dílem, v němž se fikce prodchnutá univerzálními hodnotami prolíná se skutečnými historickými událostmi. Vychází z objevení akkonského rukopisu archeologem sirem Walterem Wilkinsonem v roce 1974 a děj přenáší čtenáře do okamžiku, kdy se Jeruzalém připravuje na útok křižáků 14. července Datum vydání: březen 2013 Monkey Business - Hapiness Of Post Modern Age (vydavatelství Supraphon) Příznivci Monkey Business se v březnu dočkají dlouho očekávaného novinkového alba. Vedle původních jedenácti písní nabídne album i jednu překvapivou coververzi. Společně s legendární americkou písničkářkou Joan Baez vdechli muzikanti z Monkey Business nový esprit její kultovní skladbě Diamonds and Rust. Vydání alba doprovodí Monkey Business stejnojmenným turné. Datum vydání:

20 volný čas/kultura Duo Svitky: Hrajeme proto, že nás to baví Dobrou zábavu a milý (nehloupý) humor nabídlo v pátek 15. března večer Duo Svitky svým posluchačům v komorním prostředí letňanského Prostoru. Vedle Svitků ve složení Jan Kyncl, kytarista, zpěvák a skladatel, a Jiří Svítek, multiinstrumentalista a autor aranžmá, vystoupil v průběhu večera také mladý písničkář Honza Řepka. Ten kromě vlastní tvorby představil písně švýcarského písničkáře Maniho Mattera. Další z pořadů dua Svitky určených všem, kteří mají rádi humor v písničkách, se bude konat v Prostoru Letňany v pátek 12. dubna od 20 hodin. Hostem večera bude trio Jarabáci. Letňanské ženy si rády dají poradit Přicházely často nesměle až bojácně, odcházely spokojené a s úsměvem. V knihovně MČ Praha 18 se na sklonku února uskutečnila akce s názvem Odpoledne s Mary Kay pro ženy se zájmem pečovat o svou pleť. A také akceptovat nové trendy v líčení. Americká společnost Mary Kay funguje na trhu již půl století a v České republice působí patnáct let. V letňanské knihovně ji reprezentovaly kosmetické poradkyně Lenka Fehérpatakyová a Oksana Pruškovská. Učíme ženy, jak o sebe pečovat, což má blahodárný vliv i na jejich sebevědomí. Vysvětlíme jim například, proč by si měly čistit pleť ráno i večer. Potom už alespoň vědí, co přesně by měly koupit. To, jakým způsobem nanášet krém na pleť a zda se vůbec na tu vaši hodí, vám v obchodě nikdo neřekne, sdělila Lenka Fehérpatakyová. Akce děláme po celé republice, a měníme tak životy žen. Když za námi přijdou, nejprve se ani nechtějí podívat do zrcadla. Ale na konci semináře, když už jsou nalíčené, se jim ani nechce dát zrcátko z ruky, přidala se s úsměvem Oksana Pruškovská. Do letňanské knihovny zavítaly zkušené kosmetičky už potřetí. V Letňanech je to fajn, protože to tu na nás nepůsobí jako velká metropole spíš to tady má atmosféru malého městečka. Zdejší ženy si navíc chtějí nechat poradit, dobře se s nimi pracuje, ocenila Lenka Fehérpatakyová. Mám teď ruku v sádře, a proto i víc času, tak jsem se sem přišla podívat. Chci se naučit, jak pečovat o pleť a jak se umět o sebe lépe postarat, poznamenala jedna z návštěvnic akce, paní Eva Pavlíková. Text dp Foto Denis Postler -red- Foto Olaf Deutsch Dozvuky načal Vilém Čok Série koncertů s názvem Dozvuky Letňan nejen dětem odstartovala v sobotu 2. března v letňanském hudebním klubu Ojai. Vystoupil tu se svou kapelou Bypass Vilém Čok. Postupně se v Ojai a ve sportbaru Klubovna v areálu v Třinecké Letňanským připomenou některé ze skupin, které v nedávné minulosti zahrály na Staré Návsi při oslavě dětského dne. Hudební vystoupení podpořila grantem z oblasti kultury městská část Praha 18. Ing. Martin Halama Foto Olaf Deutsch Eva Pavlíková v péči kosmetické poradkyně Lenky Fehérpatakyové Legendy Věnce buřtů jsou připraveny Již 6. června 2013 bude v areálu PVA Expo Praha (výstaviště Praha Letňany) zahájeno jarní kolo Legend Věnce buřtů. Na 129. večeru se představí kapely Scarabeus, Vlak na Dobříš, Randál Band. Týden nato, 13. června, vystoupí Country Ladies, Mošňáci, Kamarádi Staré řeky a 20. června pak Jitka Vrbová & Standa Chmelík, Staré sedlo a Sešlost. Finálový večer proběhne ve čtvrtek 27. června. Začátky představení jsou vždy v 19 hodin, vstup zdarma, občerstvení v místě. Kosmetičky ženy učily, co přesně by měly na svou pleť používat Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18 Foto archiv Jitky Vrbové 20 Letňanské listy 4/2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. městský obvod Lhotka

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. městský obvod Lhotka STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA městský obvod Lhotka Zpráva o výsledku hospodaření roku 2007 Závěrečný účet Schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, konaného dne 16.6.2008 pod číslem usnesení

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis č.10/2017 z jednání školské komise Rady MČ Praha 4

Zápis č.10/2017 z jednání školské komise Rady MČ Praha 4 Zápis č.10/2017 z jednání školské komise Rady MČ Praha 4 Datum konání: 19. 6. 2017 Místo konání: ZŠ Filosofská-objekt Jitřní Přítomno: Hosté: dle prezenční listiny 7 členů (z celkového počtu 10 členů,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015 č.j.: 205/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 177 ze dne 25.03.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost "C"

Městská část Praha 11. Zápis č.18. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne ÚMČ Praha 11, zasedací místnost C Městská část Praha 11 Zápis č.18 z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne 08.12.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: Usnášeníschopnost: Datum příštího jednání: Místo

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů U S N E S E N Í Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 27.6.2011 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: pan Vraný Jiří

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více