OPTISOFA Kasprzak T.J. Kasprzak Sp. Jawna Kraków ul. Dworcowa 3/43. Karta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTISOFA Kasprzak T.J. Kasprzak Sp. Jawna 30-559 Kraków ul. Dworcowa 3/43. www.optisofa.eu. Karta"

Transkript

1 OPTISOFA Kasprzak T.J. Kasprzak Sp. Jawna Kraków ul. Dworcowa 3/43 Karta gwarancyjna producenta

2 PL PL I. INSTRUKCJA OBSŁUGI MEBLI TAPICEROWANYCH II. WARUNKI GWARANCJI 1m C 40-70% Przy przemieszczaniu mebli należy zabezpieczyć wszystkie elementy tapicerowane przed uszkodzeniem mechanicznym. Przy rozpakowywaniu nie wolno używać ostrych, niebezpiecznych narzędzi. Podczas przenoszenia trzymać za stałe elementy konstrukcyjne. Meble użytkowane powinny byc zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble należy zabezpieczać przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Meble ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1m od grzejników. Niedozwolone jest siadanie na podłokietnikach, oparciach oraz miękkich elementach konstrukcyjnych. Niedozwolone jest powodowanie dużego obciążenia w miejscach do tego nie przystosowanych. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze C oraz wilgotności 40-70%. 1. Niniejsza gwarancja określa obowiązki Gwaranta (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Kraków) i uprawnienia Kupującego, w przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia niezgodności towaru z umową, o której mowa w art.4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. nr 141, poz. 1176) przed upływem 24 miesięcy od daty nabycia towaru. W przypadku zakupu towaru przez Przedsiębiorcę do odpowiedzialności Producenta za wady ukryte stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi (art ), (okres gwarancji wynosi 12 miesięcy). 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest okazanie przez Kupującego Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu - faktura VAT lub paragonu fiskalnego. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w trybie ww. ustawy, Gwarant zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany w przypadku niemożności naprawy, na zasadach o których mowa w art. 8 ww. ustawy. 4. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, gdy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć; a po jej ujawnieniu nie powiadomił o tym gwaranta w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności. 5. Kupujący zgłasza reklamację gwarancyjną w jednostce handlowej, w której nabył mebel albo bezpośrednio Gwarantowi. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie z podaniem: numeru Karty Gwarancyjnej, danych reklamującego, daty oraz miejsca zakupu, numeru paragonu lub faktury VAT oraz stwierdzeniem niezgodności. 6. Gwarant w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zawiadomi Kupującego, czy złożona reklamacja jest lub nie jest zasadna, lub zgłosi się do Kupującego w celu oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu oraz terminu załatwienia reklamacji. 7. Do kwestii nieuregulowanych a związanych z niniejszą Gwarancją mają zastosowanie przepisy art Kodeksu Cywilnego. UWAGA W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu lub też stwierdzenia uszkodzeń powstałych z winy Kupującego Gwarant zastrzega sobie prawo zwrotu poniesionych kosztów. 3 4

3 PL III. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 1. Wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów, i akcesoriów widoczne przy zakupie. 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, i konserwacji mebli. 3. Uszkodzenia mechaniczne stelaży, części konstrukcji mebli, tkaniny obiciowej powstałe z winy Kupującego. 4. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie bez zgody Gwaranta. 5. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta. 6. Zalania mebla wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne są roztwory chemiczne, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała). 7. Różnice odcienia oraz struktury tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych w pewnych odstępach czasu. 8. Mechacenie, kurczenie się, płowienie i zmarszczenie materiału obiciowego wynikające z techniki wykonania wyrobu oraz ich eksploatacji przez Kupującego. 9. Różnice +1-3 cm w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów katalogowych. 10. Różnice w odcieniach i strukturze tkanin, rodzaju szyć w przypadku domawiania mebli według próbnika. 11. Zmiany w miękkości, sprężystości oraz odkształcenia poduch, oparcia, poręczy, siedzisk, które są rezultatem prawidłowego użytkowania i nie wynikają z wad konstrukcji, i wad materiału. 12. Zabarwienia tkaniny odzieżą lub innymi barwnikami. 13. Różnice stopnia twardości poszczególnych elementów kompletu, wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 14. Występujące fałdy w materiale obiciowym, jako cecha pożądana i zamierzona. Zewnętrzne powłoki mebli wykonane z materiałów lub skór są luźne i miękkie, co jest spowodowane techniką wykonania mebli. 15. Wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie. UWAGI DODATKOWE: W meblach mogą występować różnice odcienia tkaniny w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego, co nie jest wadą podlegającą reklamacji. W przypadku domawiania mebli do kompletu wcześniej zakupionego, należy liczyć się z tym, iż materiały obiciowe mogą nieznacznie różnić się odcieniem oraz strukturą (mogą występować różnice w poszczególnych partiach materiału). Meble tapicerowane zakupione z ekspozycji sklepu posiadające widoczne uszkodzenie lub przecenione ze względu na określone wady nie podlegają naprawie gwarancyjnej w zakresie tych wad. W przypadku uszkodzeń tkanin skóropodobnych (skóra ekologiczna) kierowane będą one do ekspertyzy, co wydłuża czas realizacji zgłoszenia. IV. ZASADY KONSERWACJI I PIELĘGNACJI MEBLI. UWAGA Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony mebla przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia prosimy o wykonanie w mało eksponowanym miejscu testu, mającego na celu sprawdzenie jak tkanina zachowuje się przy czyszczeniu. Drewno: Nie powinno się stawiać mebli z elementami drewnianymi w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności powietrza, a także w pobliżu grzejników i innych bezpośrednich źródeł ciepła. Drewno należy regularnie odkurzać czystą lub delikatnie zwilżona szmatką. Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewnianych oraz nie narażać ich na działanie intensywnych promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Żywotność mebli z elementami drewnianymi przedłużają środki do konserwacji i pielęgnacji drewna dostępne powszechnie w sprzedaży. Należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystywania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnię. Skóra naturalna: Skóra jest produktem naturalnym. Każda skóra pochodzi z innego zwierzęcia. Dlatego też możliwe są różnice w odcieniach i połysku w danym meblu. Fałdy i wypalenia, zarysowania, zrogowacenia podkreślają naturalny charakter materiału. Naturalna skóra podatna jest na wyciąganie się i miejscowe wycieranie. Nie są to powody do reklamacji towaru. Każda skóra posiada cienką, niewidoczną warstwę ochronną, którą bardzo łatwo zniszczyć. Nie wolno używać sprayów, kremów, past do obuwia, środków chemicznych zawierających alkohole czy rozpuszczalniki. Świeże plamy i zabrudzenia natychmiast usuwać suchą lub wilgotną szmatką. Meble wykonane w skórze należy poddawać szczególnej ochronie i sukcesywnym zabiegom konserwacyjnym środkami do tego przeznaczonymi. Używanie markowych produktów do pielęgnacji skóry naturalnej pozwoli na jej wieloletnią, bezproblemową eksploatację. Pierwsze czyszczenie należy wykonać po 3 miesiącach użytkowania. Każde następne w odstępach 6 miesięcy. Zawsze przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia wymagane jest wykonanie testu w mało eksponowanej części mebla celem sprawdzenia jak zachowuje się skóra podczas czyszczenia. W meblach dostarczanych transportem samochodowym mogą pojawić się nieregularne fałdy zagniecenia. Po pewnym czasie meble odzyskują odpowiedni kształt. Skóra ekologiczna: Jest materiałem syntetycznym, skóropodobnym, który należy czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie, z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki. Miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką. PL 5 6

4 PL Plamy, zabrudzenia z długopisu, szminki, farby drukarskiej, druku gazetowego usuwać natychmiast pocierając szmatką; można zastosować również czyszczenie rozcieńczonym spirytusem. Nie stosować: past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki oraz niektórych środków do czyszczenia skóry naturalnej. Użycie ich może spowodować usztywnienie i pękanie materiału, a także zmianę koloru i połysku powierzchni wyrobu. Nie prasować. Nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np. kaloryfer). Skóra ekologiczna wymaga utrzymania w czystości, nie wolno dopuszczać do jej nadmiernego zabrudzenia. Ważne jest aby brud, kurz i inne zabrudzenia nie pozostawały zbyt długo na powierzchni tkaniny. Tkaniny obiciowe (żakard, fiok i inne):. Materiały te wymagają regularnej pielęgnacji środkami przeznaczonymi do pielęgnacji tego typu tkanin. Nie należy doprowadzać do nadmiernego zabrudzenia tkanin. Plamy usuwać czystą wodą lub wodą z płatkami mydlanymi. Gwarancji producenta nie podlegają zabrudzania powstałe wskutek kontaktu z odzieżą, narzutami itp. zawierającymi aktywne barwniki. W trakcie używania na obiciach tapicerskich, w wyniku naturalnego procesu utraty pigmentu mogą pojawić się przebarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu. Przed użyciem środka do czyszczenia należy sprawdzić jego działanie na mało eksponowanej części mebla, aby uniknąć uszkodzenia tkaniny. Niektóre rodzaje obić muszą być czyszczone tylko na sucho, przy użyciu specjalnych środków chemicznych dostępnych tylko w firmach zajmujących się praniem tego typu obić. Pod wpływem nadmiernej wilgoci materiały mogą ulec skurczeniu, rozciągnięciu, farbowaniu. Szenile: Środki koloryzujące używane do barwienia tkanin są wrażliwe na światło słoneczne, dlatego bardzo ważne jest aby chronić tkaninę przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych oraz ciepłem grzejników. Tkaniny szenilowe posiadają na swojej powierzchni włos, w związku z tym nie należy ich zbyt często przecierać. Aby odpowiednio zabezpieczyć tkaninę należy delikatnie odkurzać ją odkurzaczem lub przecierać miękką szmatką. Powstałe plamy najlepiej usuwać za pomocą wody z rozpuszczonymi mydlinami bez zbytniego tarcia. Rozlaną ciecz zalecamy wyczyścić od razu wycierając plamy od zewnątrz do wewnątrz. Uchroni to od powiększenia pola zabrudzenia. Zakazane jest stosowanie preparatów zawierających w swym składzie środki chemiczne oraz wybielacze. Niewielką ilość środka czyszczącego rozprowadzić po zabrudzonym miejscu, chwilę odczekać, następnie usunąć delikatnie zabrudzenie. Tkaniny te wymagają regularnego rozczesywania miękką szczotką np. do ubrań. Zabieg ten pozwoli uniknąć zjawiska ugniatania się włosa na powierzchni tkaniny, szczególnie w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie. UWAGA 1. Do czyszczenia tkanin i skór obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozcieńczalniki, benzyna, alkohol. 2. Elementów drewnianych nie należy czyścić i konserwować przy użyciu środków chemicznych w sprayu z uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki ochronnej tych elementów. 3. Meble należy odkurzać w następujący sposób: powierzchnie lakierowane i wykończone na połysk wyłącznie suchą, miękką tkaniną, powierzchnie tapicerowane domowym odkurzaczem z miękką szczotką, powierzchnie skórzane (skóra naturalna) -miękką tkaniną lekko nawilżoną wodą, 4. Środki przeznaczone do czyszczenia mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu mogą być używane wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego. 5. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów. Data sprzedaży Pieczątka Sprzedawcy KUPON KONTROLNY Data i rodzaj naprawy Pieczątka i podpis Serwisu PL 7 8

5 EN EN I.UPHOLSTERED FURNITURE MAINTENANCE MANUAL II. WARRANTY TERMS AND CONDITIONS 1m C 40-70% While moving furniture, protect all upholstered items against mechanical damage. Do not use sharp, dangerous instruments while unpacking. While moving furniture, hold by the fixed structural items. Use furniture according to its intended use. Protect furniture against harmful weather conditions. Place furniture at least 1 m from radiators. Do not sit on armrests, backs, headrests or soft structural items. Do not place heavy burdens in places that are not intended for the purpose. Store furniture in rooms with 15-30ºC temperature range and 40-70% air humidity range. 1. The present warranty defines the obligations of the Guarantor (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Krakow), and the rights of the Buyer, where within 24 months of purchase the Buyer finds that the goods are not in conformity with the agreement referred to in art. 4 of the Law on particular conditions of consumer sales (Journal of Laws no. 141 text 1176). Where goods are purchased by an Entrepreneur, provisions of the Civil Code as regards warranty (arts ) apply to the Manufacturer s liability under warranty (the warranty period is 12 months). 2. Complaints shall be considered subject to a production by the Buyer of the relevant Warranty Card together with the relevant proof of purchase, i.e. a VAT invoice or a receipt. 3. Where goods are found not to be in conformity with the agreement subject to the aforesaid Law, the Guarantor shall bring the product to the condition defined in the agreement by providing free repair or, where repair is not possible, replacement, subject to the provisions of art. 8 of the said Law. 4. The Buyer shall not be entitled under the warranty, where the Buyer had known or should reasonably have known about the non-conformity, and where the Buyer has not notified the Guarantor of the non-conformity within 2 months of the date when the non-conformity has been found. 5. The Buyer shall lodge complaint under the warranty to the retailer from which the furniture concerned has been purchased, or directly to the Guarantor. Complaints shall be lodged in writing, stating the relevant Guarantee Card number, the Buyer s data, the date and place of purchase, the number of the relevant receipt or VAT invoice, as well as the non-conformity concerned. 6. The Guarantor shall notify the Buyer whether or not the complaint is well-founded, or contact the Buyer in order to inspect the product and possibly determine the method and date of dealing with the complaint, within 30 days of receipt of the complaint concerned. 7. Provisions of art of the Civil Code shall apply to matters that are not governed by and that are connected with the present Warranty. NOTE Where service staff is called without due reason or where the defects that are found have occurred due to the Buyer s fault, the Guarantor reserves the right to charge the Buyer with the cost that the Guarantor has incurred. 9 10

6 EN III. THE WARRANTY DOES NOT COVER: 1. Defects, damages or shortages of items or accessories which can be ascertained at purchase. 2. Damages resulting from improper use, storage or maintenance of furniture, or from use, storage or maintenance which is contrary to the relevant principles. 3. Mechanical damage to frames, furniture structural parts, or upholstery due to the Buyer s fault. 4. Damages resulting from repair or alteration performed by the Buyer or to the Buyer s order and without the Guarantor s consent. 5. Damages and defects caused by animals. 6. Furniture drenching with water or other liquid (in particular with chemical solutions, dyes, or body-care fluids). 7. Differences in fabric shades or textures, where furniture originates from different batches provided by the manufacturer of the fabric, and where the complaint concerned regards differences between individual products purchased at intervals. 8. Getting downy, shrinking, fading or wrinkling of the upholstery fabric due to the method of manufacture or use by the Buyer. 9. +/- 3 cm differences in the actual dimensions of furniture as compared to catalogue dimensions. 10. Differences in fabric shades or textures, or in the type of stitches, where additional pieces of furniture are ordered based on a sampler. 11. Changes in the softness, springiness, or shape of pillows, rests, arms or seats resulting from proper use rather than from structural or material defects. 12. Colouring product fabric with clothing colours or other dyeing or colouring substances. 13. Differences in the degree of hardness between individual items within a set, resulting from their varied sizes or structures. 14. Folds of the upholstery fabric, where they are purposeful. External layers of furniture which are made of fabric or leather are loose and soft, which results from the manufacturing process. 15. Defects and damages which have resulted in a reduced price of the product at its purchase. NOTE Differences in fabric shades may occur depending on the angle of natural or artificial light rays, which is not a defect subject to this warranty. Where additional pieces of furniture are ordered to complete a set that has been purchased at an earlier occasion, minor differences may occur in fabric shades or textures (due to various batches of fabric). Upholstered furniture purchased from display with visible defects, or marked down due to any such defects are not subject to warranty services as regards such defects. Where defects are found in leather-like fabric (eco leather), products shall be subject to expert assessment, which extends complaint processing time. IV. MAINTENANCE PRINCIPLES: NOTE To ensure safety and furniture protection, it is recommended to perform a test cleaning of a small, unexposed space and see the fabric s reaction. Wood: Do not use furniture with wooden items in too humid rooms or near radiators or other direct sources of heating. Wood should be regularly cleaned with a clean moistened cloth. Ensure that wooden surfaces are not damaged or exposed to direct sunlight or high temperatures. The life-span of furniture with wooden items can be extended by the use of wood maintenance and care products that are widely available. Avoid hard rubbing or using rough and hard materials which may scratch the surface. Natural leather: Leather is a natural product. Each piece of leather comes from a different animal. Therefore differences in shade or gloss are possible within a piece of furniture. Folds, burns, scratches or hardenings accentuate the natural character of the material. Natural leather is prone to stretching and wearing. This process is not subject to warranty claims. Leather has a thin, invisible protective layer which is easily destroyed. Do not use sprays, creams, shoe polishes, chemicals that contain alcohol or solvents. Fresh stains or dirt should be immediately removed with a dry or moistened cloth. Leather furniture should be take particular care of, and subject to regular maintenance with specialist cleaning agents. Using quality products for natural leather care will ensure the furniture s long use. First cleaning should be performed after 3 months of use. Each subsequent cleaning should be done at 6-month intervals. Before cleaning, always perform a test cleaning of a small, unexposed space and see the leather s reaction. Furniture that is delivered by car/truck can show irregular folds or creases which should disappear with time. Eco leather: Eco leather is a synthetic, leather-like material which should be cleaned regularly with a soft cloth or sponge with some soap and warm water. Dirtier places should be brushed with a soft brush. After cleaning, rinse the furniture surface with water and dry with a soft cloth. Stains, pen marks, lipstick, printing ink, or newspaper ink marks should be removed immediately with a cloth or with a thinned spirit. Do not use pastes, polishes, waxes, sprays, strong detergents, solvents or washing agents that contain solvents, or natural leather cleaning agents. To use them may result in eco leather s stiffening and cracking, decolouring or change of gloss. Do not iron. Keep away from sources of heat (e.g. radiators). Upholstery (jacquard, flock, etc.): These materials require regular care and cleaning with specialist agents. Do not allow fabric to get excessively dirty. Remove stains with water or soap water. Stains resulting from contact with clothing or bedspreads, etc., which contain active dyes, are not subject to manufacturer s warranty. Upholstery is prone to natural loss of pigment in places exposed to intensive use. Before applying a cleaning agent, always perform a test cleaning of a small, unexposed space to avoid damage to the fabric. Some types of upholstery may only be dry-cleaned using specialist chemicals that are available only at professional cleaners. Excessive moisture may result in the fabric s shrinking, stretching or running. EN 11 12

7 EN Chenille fabrics: Colouring agents used for colouring fabrics are sensitive to sunlight, therefore it is vital to protect fabrics against excessive operation of sun rays or heat of radiators. Chenille fabrics have raised tufted piles, therefore they must not be rubbed too frequently. In order to protect the fabric properly, vacuum it delicately or clean with a soft cloth. Stains should be removed with soap water, avoiding excessive rubbing. Liquids should be removed immediately with inward strokes, in order to avoid stain spreading. Do not apply agents that contain chemical substances or bleaches. Apply a small amount of cleaning agent onto a stain, wait a moment, and clean with a cloth. Chenille fabrics require regular brushing with a soft brush, e.g. with a cloth brush. Brushing helps avoid pile crumpling, especially on corners or in places exposed to intensive use. NOTE 1. Never use chemical agents like thinners, petrol, alcohol, etc. to clean upholstery fabrics or leather. 2. Never use chemical agents in spray to clean wooden parts of furniture, so as to avoid the risk of damaging their protective layers. 3. Furniture should be cleaned in the following way: I. NÁVOD K POUŽITÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU Při stěhování nábytku zajistěte všechny čalouněné prvky před mechanickým poškozením. Při vybalování se nesmějí používat ostré nebezpečné nástroje. CZ varnished and glossy surfaces: clean with a soft, dry cloth upholstered surfaces: clean with a vacuum cleaner with a soft brush natural leather: clean with a soft, slightly moistened cloth 4. Furniture cleaning agents widely available on the market can be used at the sole responsibility of the Buyer. 5. Much pressure while cleaning may result in colour lightening. Date of sales WARRANTY SERVICE REPORT Date and type of repair 1m Při přenášení držte nábytek vždy za konstrukční prvky. Nábytek by se měl používat v souladu se svým účelem. Nábytek by se měl chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy. Nábytek stavte ve vzdálenosti alespoň 1 m od radiátorů a zdrojů tepla. Retailer s stamp Service provider s stamp and signature Nesedejte na loketní opěrky, opěradla a měkkých konstrukčních prvcích. Nezatěžujte nadměrně místa, která k tomu nejsou přizpůsobena C 40-70% Nábytek uchovávejte v místnostech s teplotou C a vlhkostí %

8 CZ II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. Tato záruka určuje povinnosti garanta (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J., ul. Dworcowa 3/43, Kraków, Polsko) a práva kupujícího, zjistí-li kupující rozpor s kupní smlouvou, o němž se hovoří v čl. 4 polského zákona o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje (polská sbírka zákonů Dz. U. č. 141, spis. zn. 1176) před uplynutím 24 měsíců od data pořízení zboží. V případě koupě zboží podnikatelem se na odpovědnost výrobce za skryté vady uplatňují předpisy polského občanského zákoníku o ručení (čl ), (záruční doba činí 12 měsíců). 2. Podmínkou vyřízení reklamačního oznámení je předložení záručního listu a dokladu o koupi faktura daňový doklad nebo paragon. 3. V případě zjištění, že zboží je v rozporu s kupní smlouvou podle výše uvedeného zákona, garant se zavazuje uvést zboží do stavu v souladu s kupní smlouvou provedením bezplatné opravy nebo v případě nemožnosti opravy výměny podle článku 8 výše uvedeného zákona. 4. Kupující přichází o záruční práva, věděl-li o tomto rozporu nebo mohl-li o něm vědět při rozumném uvažování; a po jeho zjištění neinformoval garanta do 2 měsíců od data zjištění rozporu s kupní smlouvou. 5. Kupující oznamuje záruční reklamaci v prodejně, kde si nábytek pořídil, nebo přímo garantovi. Reklamace se podává písemně s uvedením čísla záručního listu, data a místa nákupu, čísla paragonu nebo faktury daňového dokladu a zjištěním rozporu. 6. Garant do 30 dnů od obdržení reklamace informuje kupujícího, zda podaná reklamace je nebo není oprávněná, nebo se ohlásí kupujícímu k prohlídce a případnému dohodnutí způsobu a lhůty vyřízení reklamace. 7. Na věci, které tato záruka neupravuje a které s ní souvisejí, se uplatňují předpisy čl polského občanského zákoníku UPOZORNĚNÍ V případě bezdůvodného povolání servisu nebo zjištění škod vzniklých vinou kupujícího si garant vyhrazuje právo požadovat úhradu vynaložených nákladů. III. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: 1. Vady, poškození, nekompletnost množství částí a příslušenství viditelné při koupi. 2. Poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání v rozporu se zásadami používání, uchovávání a udržování nábytku. 3. Mechanická poškození konstrukcí, částí konstrukcí nábytku, potahu vzniklá vinou kupujícího. 4. Poškození vzniklá opravou nebo úpravou nábytku provedenou kupujícím nebo na jeho zakázku bez souhlasu garanta. 5. Škody a závady způsobené zvířaty. 6. Polití nábytku vodou nebo jinou kapalinou (zvlášť nebezpečné jsou chemické roztoky, barviva, prostředky na péči o tělo). 7. Rozdíly odstínu nebo struktury tkanin, pocházejí-li z různých výrobních sérií výrobce látek a reklamace se týká rozdílu jednotlivých výrobků pořizovaných v jistých časových odstupech. 8. Chlupacení, srážení, blednutí a svrašťování potahu dané technikou provedení výrobku a jeho používáním kupujícím. 9. Rozdíly +/- 3 cm ve skutečných rozměrech nábytku ve srovnání s rozměry katalogovými. 10. Rozdíly v odstínech a struktuře tkanin, druhu šití při doobjednávce nábytku podle vzorníku. 11. Změny v měkkosti, pružnosti a deformací polštářů, opěradel, sedadel, které jsou výsledkem správného používání a nejsou způsobeny konstrukční ani materiálovou vadou. 12. Zbarvení tkaniny oděvy nebo jinými barvivy. 13. Rozdíly míry tvrdosti jednotlivých dílů kompletu dané jejich rozdílnou velikostí a podmíněné použitými konstrukčními řešeními. 14. Záhyby na potahu jako vlastnost žádoucí a zamýšlená. Vnější potahy nábytku zhotovené z látek nebo kůží jsou volné a měkké, což je dáno technikou zhotovení nábytku. 15. Vady a poškození, kvůli nimž byla cena výrobku snížena při nákupu. DALŠÍ POZNÁMKY: U nábytku se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu látky podle úhlu dopadu přirozeného i umělého osvětlení, na což se reklamace nevztahuje. V případě doobjednávání nábytku k již dříve zakoupenému je třeba počítat s tím, že potahy se mohou mírně lišit odstínem a strukturou (mohou se vyskytovat rozdíly mezi jednotlivými partiemi materiálu) Na čalouněný nábytek koupený z výstavy mající viditelné poškození nebo zlevněný z důvodu určitých vad se záruční oprava těchto vad nevztahuje. Koženka bude v případě poškození koženky odesílána na expertizu, což prodlužuje realizační dobu reklamace. CZ 15 16

9 CZ IV. ÚDRŽBA A PÉČE O NÁBYTEK. UPOZORNĚNÍ K zajištění bezpečnosti a ochrany nábytku nejprve před základním čištěním proveďte zkoušku na málo exponovaném místem, aby se zjistilo, jak se látka při čištění bude chovat. Dřevo: Nábytek s dřevěnými prvky by se neměl stavět do místností s příliš vysokou vlhkostí vzduchu ani v blízkosti radiátorů a dalších tepelných zdrojů. Ze dřeva by se měl pravidelně utírat prach čistým suchým nebo jemně navlhčeným hadříkem. Dbejte, aby se nepoškodily dřevené plochy a aby nebyly vystaveny působení silného slunečního svitu ani vysoké teploty. Životnost nábytku s dřevěnými součástmi prodlužují prostředky na údržbu a péči o dřevo běžně dostupné v prodeji. Vyhýbejte se silnému otírání a nepoužívejte drsné a tvrdé látky, které by mohly poškrábat povrch. Přírodní kůže: Kůže je přírodní produkt. Každá kůže pochází z jiného zvířete. Proto také jsou možné rozdíly odstínů a lesklosti u daného nábytku. Záhyby, jizvy, cejchy, kresba, zrohovatění zdůrazňují přírodní charakter materiálu. Přírodní kůže se vytahuje a lokálně otírá. Nejsou to důvody k reklamaci zboží. Každá kůže má tenkou neviditelnou ochrannou vrstvičku, která se dá snadno zničit. Nesmějí se používat krémy na boty, spreje, krémy, chemické prostředky obsahující alkohol ani rozpouštědla. Čerstvé skvrny a nečistoty ihned odstraňujte suchým nebo navlhčeným hadříkem. Nábytek s kůží by se měl obzvlášť chránit a udržovat pomocí prostředků k tomu určených. Používání značkových produktů na péči o kůži dovolí dlouholeté bezproblémové používání. První čištění by se mělo provést po 3 měsících používání. Každé další v 6měsíčních intervalech. Vždy před zahájením základního čištění je nutné provést zkoušku na málo exponované části nábytku, aby se ověřilo, jak se kůže během čištění bude chovat. U nábytku dodávaného automobilovou dopravou se mohou objevit nepravidelné záhyby otlačení. Po jisté době nábytek znovu získává správný tvar. Koženka: Jedná se o syntetický materiál podobný kůži, který by se měl pravidelně čistit teplým mýdlovým roztokem s použitím měkkého hadříku nebo houbičky. Více znečištěná místa třete měkkým kartáčem, po vyčištění opláchněte povrch vodou a utřete měkkým hadříkem. Skvrny, stopy po propisce, rtěnce, tiskařské barvě či novinách odstraňujte ihned hadříkem; také lze použít čištění zředěným lihem. Nepoužívat: pasty, vosky, spreje, silné detergenty, rozpouštědla a čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, některé prostředky na čištění přírodní kůže. Jejich použití může vést ke ztuhnutí a praskání materiálu i ke změně barvy a lesku výrobku. Nežehlit. Zamezit kontaktu s rozehřátými plochami (např. radiátor). Koženka potřebuje udržovat v čistotě, nesmí se dovolit přílišné zašpinění. Důležité je, aby nečistoty, prach a další nezůstávaly na materiálu příliš dlouho. Potahové látky (žakár, flock aj.): Tyto látky vyžadují pravidelnou péči k tomu určenými prostředky. Nemělo by se dopustit přílišné zašpinění tkanin. Skvrny odstraňujte čistou vodou nebo vodou s mýdlovými vločkami. Záruka se nevztahuje na nečistoty vzniklé v důsledku kontaktu s oděvy, přehozy atp. obsahujícími aktivní barviva. Při používání se na potahových látkách v důsledku přirozeného procesu ztráty pigmentu mohou objevit barevné změny na místech, která jsou intenzivně používána. Před použitím čisticího prostředku proveďte zkoušku jeho působení na málo exponované části nábytku, aby se předešlo poškození tkaniny. Některé druhy potahů se musejí čistit jen za sucha pomocí zvláštních chemických prostředků dostupných pouze ve firmách zabývajících se čištěním potahů tohoto druhu. Vlivem nadměrné vlhkosti se mohou látky srážet, vytahovat, měnit barvu. Žinylka: Barvicí prostředky používané při barvení tkanin jsou citlivé na sluneční světlo, proto je velmi důležité látku chránit před nadměrným působením slunečního záření a teplem radiátorů. Žinylkové tkaniny mají na svém povrchu vlas, takže by se neměly přiliš často vytírat. Aby byla látka správně chráněna, měla by se jemně vysávat vysavačem nebo otírat měkkým hadříkem. Vzniklé skvrny je nejlepší odstraňovat vodou s mydlinami bez přílišného otírání. Vylitou tekutinu doporučujeme vyčistit ihned. Skvrny vytírejte zvenku dovnitř, aby se skvrna nezvětšila. Je zakázáno používání přípravků, které mají ve svém složení chemické přípravky a bělidla. Rozetřete nevelké množství čisticího prostředku po zašpiněném místě, chvíli počkejte a pak nečistotu jemně odstraňte. Tyto tkaniny vyžadují pravidelné rozčesávání měkkým kartáčem, např. kartáčem na oblečení. Tento úkon dovolí předejít mačkání vlasu na ploše tkaniny, zejména na místech vystavených častému používání. UPOZORNĚNÍ 1. K čištění potahových látek a kůží v žádném případě nepoužívejte chemické prostředky typu ředidla, benzín, alkohol. 2. Dřevěné části by se neměly čistit a udržovat chemickými prostředky ve spreji kvůli riziku poškození ochranné vrstvy těchto dílů. 3. Z nábytku by se měl odstraňovat prach následujícím způsobem: - lakované a lesklé plochy výhradně suchou měkkou látkou, - čalouněné povrchy domácím vysavačem s měkkým kartáčem, - kožené povrchy měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou 4. Prostředky určené na čištění nábytku dostupné v běžných obchodech se mohou používat výhradně na vlastní zodpovědnost kupujícího. 5. Přílišný tlak při čištění může vést ke zjasnění barev. Datum prodeje Razítko prodejce KONTROLNÍ KUPÓN Datum a druh opravy Podpis a razítko Servisu CZ 17 18

10 SK SK I.NÁVOD NA OBSLUHU ČALÚNENÉHO NÁBYTKU II. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 1m C 40-70% Pri premiestňovaní nábytku treba zabezpečiť všetky čalúnené prvky od mechanického poškodenia. Pri rozbaľovaní sa nesmie používať ostré, nebezpečné náradie. Počas premiestňovania držať za pevné konštrukčné prvky. Nábytok sa musí užívať v súlade s jeho určením. Nábytok sa musí zabezpečiť pred škodlivými poveternostnými vplývmi. Nábytok umiestniť vo vzdialenosti aspoň 1 m od radiátorov. Zakazuje sa sadať na opierkach rúk, operadlách a mäkkých konštrukčných prvkoch. Je neprípustné prílišné zaťaženie v miestách na to neprispôsobených. Nábytok sa musí skladovať v miestnostiach pri teplote C a vlhkosti 40-70%. 1. Táto záruka stanoví povinností Ručiteľa (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Krakov) a oprávnenia Kupujúceho, v prípade zistenia Kupujúcim existencie nesúladu tovaru so zmluvou, o ktorej sa hovorí v čl. 4 zákona o zvláštnych podmienkach spotrebiteľského predaja (č. 141, pol Zb.) pred uplynutím 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru. V prípade kúpy tovaru Podnikateľom sa na zodpovednosť Výrobcu za skryté vady vzťahujú predpisy Občianskeho zákonníka o záruke (čl ), (záručná lehota činí 12 mesiacov). 2. Podmienkou prejednania reklamačnej prihlášky je predloženie Kupujúcim Záručného listu a potvrdenia o kúpe - DPH faktúra alebo fiškálny paragón. 3. V prípade zistenia nesúladu tovaru so zmluvou v režime uvedeného zákona sa Ručiteľ zaväzuje priviesť tovar k stavu zhodného so zmluvou vykonaním bezplatnej opravy alebo výmeny v prípade, že je oprava nemožná, podľa princípov, uvedených v čl. 8 uvedeného zákona. 4. Kupujúci stráca záručné oprávnenia, ak o tomto nesúlade vedel alebo rozumne uvažujúc, by mal vedieť; a po jeho zistení neupovedomil o tomto ručiteľa do 2 mesiacov od dátumu zistenia nesúladu. 5. Kupujúci hlási záručnú reklamáciu v obchodnom stredisku, v ktorom kúpil nábytok, alebo priamo Ručiteľovi. Hlásenie sa vykoná písomne s uvedením: čísla Záručného listu, údajov osoby, ktorá podáva reklamáciu, dátumu a miesta kúpy, čísla paragónu alebo DPH faktúry, a so zistením nesúladu. 6. Ručiteľ do 30 dní od obdržania reklamačnej prihlášky upovedomí Kupujúceho, či podaná reklamácia je alebo nie je odôvodnená, alebo sa odíde ku Kupujúcemu za účelom obhliadky a prípadného stanovenia spôsobu a termínu vybavenia reklamácie. 7. Veci, ktoré táto Záruka nerieši a ktoré sú s ňou spojené, sa riadia predpismi čl Občianskeho zákonníka. POZOR V prípade bezdôvodného privolania servisu alebo zistenia poškodení vzniknutých vinou Kupujúceho so Ručiteľ vyhradzuje právo na náhradu uhradených trov 19 20

11 SK III. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA: 1. Vady, poškodenia a kvantitatívne nedostatky prvkov a príslušenstva, viditeľné pri kúpe. 2. Poškodenia následkom nesprávneho a rozporného s princípmi užívania, skladovania a údržby nábytku. 3. Mechanické poškodenia roštov, konštrukčných súčiastok nábytku, čalúnickej tkaniny vzniknuté vinou Kupujúceho. 4. Poškodenia vzniknuté následkom opravy alebo úpravy nábytku vykonanej Kupujúcim alebo na jeho príkaz bez súhlasu Ručiteľa. 5. Škody a defekty spôsobené zvieratami. 6. Zaliatie nábytku vodou alebo inou kvapalinou (obzvlášť nebezpečné sú chemické roztoky, farbiva, tekuté prostriedky na ošetrenie tela). 7. Rozdiely odtieňa a štruktúry tkanín, ak pochádzajú z rôznych výrobných šarží výrobcu tkanín, a reklamácia sa týka rozdielu jednotlivých výrobkov kupovaných v určitých časových intervaloch. 8. Chlpatenie sa, zmršťovanie sa, blednutie a zvrašťovanie vyplývajúce z techniky vykonania výrobku a jeho prevádzkovania Kupujúcim. 9. Rozdiely +/- 3 cm v skutočných rozmeroch nábytku v porovnaní s katalógovými rozmermi. 10. Rozdiely v odtieňoch a štruktúre tkanín, druhu stehov v prípade dodatočného objednávania nábytku podľa katalógu vzoriek. 11. Zmeny mäkkosti, pružnosti a deformácie vankúšov, operadiel, opierok rúk, sedadiel, ktoré sú výsledkom správneho užívania a nevyplývajú z vád konštrukcie a vád materiálu. 12. Zafarbenia tkaniny odevom alebo inými farbivami. 13. Rozdiely stupňa tvrdosti jednotlivých prvkov súpravy, vyplývajúce z ich rozdielnej veľkosti a podmienené uplatnenými konštrukčnými riešeniami. 14. Vyskytujúce sa v čalúnickým materiálu vrásky, ako žiadaná a očakávaná vlastnosť. Vonkajšie povlaky nábytku vykonané z tkanín alebo koží sú voľné a mäkké, čo je spôsobené technikou vykonania nábytku. 15. Vady a poškodenia, v dôsledku ktorých bola znížená cena výrobku pri jeho kúpe. DOPLŇUJÚCE POZNÁMKY V nábytku sa môžu vyskytovať rozdiely odtieňa tkaniny v závislosti od uhla dopadu prírodného a umelého osvetlenia, čo nie je vadou podliehajúcou reklamácii. V prípade dodatočného objednávania nábytku k predtým kúpenej súprave treba počítať so skutočnosťou, že sa čalúnické materiály môžu trochu líšiť odtieňom a štruktúrou (rozdiely v jednotlivých výrobných šaržách materiálu). Čalúnený nábytok kúpený z expozície predajni majúci viditeľné poškodenia alebo precenené z dôvodu určitých vád nepodliehajú záručnej oprave v rozsahu týchto vád. V prípade poškodení tkanín, ktoré napodobňujú kožu (ekologická koža) sa budú tieto odosielať znalcovi na posúdenie, čo predlžuje dobu vybavovania reklamácie. IV. ZÁSADY ÚDRŽBY A OŠETRENIA NÁBYTKU: POZOR Pre bezpečnosť a ochranu kusu nábytku vykonajte pred začatím vlastného čistenia test na malo viditeľnom mieste, aby sa vyskúšalo, ako tkanina reaguje na čistenie. Drevo: Nesmie sa umiestniť nábytok s drevenými prvkami v miestnostiach s príliš veľkou vlhkosťou vzduchu, taktiež v blízkosti radiátorov a iných priamych zdrojov tepla. Drevo sa musí pravidelne oprašovať čistým alebo jemne vlhkou handričkou. Treba si dávať pozor, aby nepoškodiť drevené plochy a nevystavovať ich intenzívnemu účinku slnečných lúčov a vysokej teploty. Životnosť nábytku s drevenými prvkami predlžujú prípravky na údržbu a ošetrenie dreva všeobecne dostupné na predaj. Treba sa vyhýbať silnému treniu a užívaniu drsných a tvrdých materiálov, ktoré môžu poškrabať povrch. Prírodná koža: Koža je prírodný produkt. Každá koža pochádza z iného zvieraťa. Preto sú možné rozdiely odtieňa a lesku v danom kuse nábytku. Vrásky a vypálenia, škrabance, zrohovatené miesta zdôrazňujú prírodný charakter materiálu. Prírodná koža je náchylná na vyťahovanie a miestne vytieranie. Toto nie sú dôvody pre reklamáciu tovaru. Každá koža má tenkú, neviditeľnú ochrannú vrstvu, ktorá sa môže veľmi ľahko zničiť. Nesmú sa používať spraye, krémy, pasty na obuv, chemické prostriedky obsahujúce alkohol alebo rozpúšťadla. Čerstvé škvrny a znečistenia okamžite odstraňovať suchým alebo vlhkou handričkou. Kožený nábytok treba zvlášť chrániť a pravidelne konzervovať vhodnými prostriedkami. Užívanie značkových prípravkov na ošetrenie prírodnej koži umožní jej mnohoročnú, bezproblémovú prevádzku. Prvé čistenie treba vykonať po 3 mesiacoch užívania. Každé ďalšie v 6 mesačných intervaloch. Vždy pred začatím vlastného čistenia treba vykonať test na neviditeľnom mieste aby sa presvedčiť, ako reaguje koža na čistenie. V nábytku dodávanom automobilovým dopravným prostriedkom sa môžu objaviť nepravidelné vrásky a záhyby. Po určitom čase nábytok získa späť svoj pôvodný tvar. Ekologická koža: Je to syntetický, napodobňujúci kožu materiál, ktorý sa musí pravidelne čistiť roztokom mydla v teplej vode, s využitím mäkkej handričky alebo špongie. Viac zašpinené miesta pretierať mäkkou kefou, po očistení opláchnuť povrch vodou a utrieť mäkkou handričkou. Škvrny, znečistenia od guličkového pera, líčidla, tlačiarskej farby, novinovej tlače odstraňovať okamžite pretierajúc handričkou; možno taktiež uplatniť čistenie zriedeným liehom. Nepoužívať: pasty, vosky, spraye, silné detergenty, rozpúšťadla a čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadla ako aj niektoré prostriedky na čistenie prírodnej koži. Ich použitie môže spôsobiť stuhnutie a praskanie materiálu, a tiež zmenu farby a lesku povrchu výrobku. Nežehliť. Zabrániť styku s horúcimi plochami (napr. radiátory). Ekologická koža vyžaduje udržania v čistote, nesmie sa príliš zašpiniť. Je dôležité, aby sa špina, prach a iné znečistenia nenachádzali príliš dlho na povrchu tkaniny. Čalúnické tkaniny (žakár, flock a iné): Tieto materiály vyžadujú pravidelné ošetrenie prostriedkami určenými na ošetrovanie takýchto tkanín. Tkaniny sa nemôžu príliš zašpiniť. Škvrny odstraňovať čistou vodou alebo vodou s mydlovými vločkami. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na znečistenia vzniknuté následkom styku s odevom, pokrývkami a pod., ktoré obsahujú aktívne farbiva. Počas ich užívania sa môžu na čalúneniach objaviť v dôsledku prírodného procesu straty pigmentu prefarbenia na intenzívne SK 21 22

12 SK užívaných miestách. Pred použitím prostriedka na čistenie treba si overiť jeho účinok na neviditeľnom mieste kusu nábytku, aby sa vyhnúť poškodeniu tkaniny. Niektoré druhy čalúnení sa môžu čistiť len na sucho, používajúc zvláštne chemické prostriedky dostupné len u firiem, ktoré sa zaoberajú praním týchto čalúnení. Účinkom nadmernej vlhkosti sa môžu tkaniny zmrštiť, roztiahnuť, zafarbiť. Šenily: Prostriedky na farbenie tkanín sú chúlostivé na slnečné svetlo, preto je veľmi dôležité, aby sa tkanina chránila pred nadmerným účinkom slnečných lúčov a teplom radiátorov. Šenilové tkaniny majú na svojom povrchu vlasy, preto sa nesmú príliš často pretierať. Aby sa tkanina vhodne zabezpečila, treba ju jemne vysávať vysávačom alebo odprašovať mäkkou handričkou. Vzniknuté škvrny najvhodnejšie odstraňovať mydlovou vodou bez prílišného trenia. Rozliatu kvapalinu odporúčame okamžite odstrániť utierajúc škvrny zvonka dovnútra. Toto zabraní zväčšeniu miesta znečistenia. Zakazuje sa používať prípravy obsahujúce chemické prostriedky a odfarbovače. Malé množstvo čistiaceho prostriedka naniesť na zašpinené miesto, chvíľu vyčkať a následne jemne odstrániť znečistenie. POZOR 1. Na čistenie tkanín a čalúnických koží nikdy nepoužívať chemické prostriedky ako sú rozpúšťadla, benzín, alkohol. 2. Drevené prvky sa nesmú čistiť a konzervovať chemickými prostriedkami v spreju s ohľadom na riziko poškodenia ochranného povlaku týchto prvkov. 3. Nábytok sa musí odprašovať takto: - lakované a lesklé plochy výhradne suchou, mäkkou tkaninou, - čalúnené plochy - domácim vysávačom s mäkkou kefou, - kožené plochy (prírodná koža) - jemne vlhkou mäkkou tkaninou. 4. Prostriedky určené na čistenie nábytku, ktoré sa všeobecne predávajú, sa môžu používať výhradne na zodpovednosť Kupujúceho. 5. Veľký tlak pri čisteniu môže spôsobiť odfarbenie. I. KÁRPITOZOTT BÚTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁSA A bútorok mozgatásánál minden kárpitozott elememet biztosítson mechanikai sérülések ellen. A bútorok kicsomagolásánál nem szabad használni éles, veszélyes eszközöket. Amikor mozgatja a bútort, az állandó szerkezeti elemeknél fogja meg. A bútort rendeltetésüknek megfelelően használja. A bútort védje a káros időjárási hatásoktól. HU Dátum predaja KONTROLNÝ KUPÓN Dátum a druh opravy 1m A bútort legalább 1 méternyi távolságban helyezze el a radiátoroktól. A háttámlákra és kéztámlákra, valamint puha konstrukciós elemekre nem szabad ráülni. Pečiatka Predávajúceho Pečiatka a podpis Servisu Nem szabad az arra nem alkalmas részeket nagy terhelésnek kitenni C 40-70% A bútort 15-30ºC fokos, és 40-70% nedvességtartamú helységekben tárolja 23 24

13 HU II. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 1. A garancia meghatározza a Szavatos (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Kraków) kötelességeit és jogait, amennyiben a Vevő megállapítja, hogy a termék nem felel meg a szerződés feltételeinek, melyről a fogyasztóknak szánt értékesítéséről szóló rendelet (Közlöny 141. számának tétele) 4. cikkelye szól, és melyeket a termék megvételétől számítva 24 hónapon belül lehet gyakorolni. Amennyiben a terméket Vállalkozó veszi meg, rejtett meghibásodások esetében a Gyártó felelősségét a jótállásról szóló Polgári Törvénykönyv ( cikkelye) rendelkezései határozzák meg (garanciális időszak 12 hónap). 2. A reklamációs bejelentés elfogadásának a feltétele az, hogy a Vevő Garanciakártyát nyújtson be, valamint vásárlási bizonylatot ÁFÁs számlát, vagy pénztári blokkot. 3. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a termék nem felel meg a fent említett szerződésnek, a Szavatos kötelezi magát, hogy a terméket díjtalan javítás vagy csere során, olyan állapotba hozza, hogy az megfeleljen a szerződésnek, és amennyiben a javítás nem lehetséges, a fent említett szerződés 8. cikkelye szerinti feltételek szerint jár el. 4. A Vevő elveszíti garanciális jogait, amennyiben tudott az eltérésről, vagy józanul gondolkozva, kellene, hogy tudjon róla, és miután az eltérés kiderült, az eltérés félismerése dátumától számítva 2 hónapon belül nem tájékoztatta róla a Szavatost. 5. A Vevőnek a garanciális reklamációt abban a kereskedelmi egységben kell benyújtania, amelyben megvette a bútort, vagy közvetlenül a Szavatosnál. A bejelentést írásban kell benyújtani, és annak garanciakártya számát-, a reklamációt benyújtó adatait-, a vásárlás dátumát és helyét-, a blokk vagy áfás számla számát-, valamint az eltérés megállapítását kell tartalmaznia. 6. A Szavatos a reklamációs bejelentés kézbesítésétől számítva 30 napon belül tájékoztatni fogja a Vevőt, hogy a benyújtott reklamáció alapos-e vagy sem, illetve jelentkezik a Vevőnél a reklamáció bejelentésnek ellenőrzése céljából, és esetleg, hogy egyeztessen a reklamációs ügy elintézésének módjáról és dátumáról. 7. A jelen Garanciában nem szabályzott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv cikkelyeinek rendelkezései alkalmazandók. 4. Olyan meghibásodások esetében, melyek a Vevő által végzett, vagy megrendelt bútorjavítás vagy átalakítás során keletkeztek, és melyeket a Vevő a Szavatos hozzájárulása nélkül végzett. 5. Állatok által okozott meghibásodások és sérülések esetében. 6. Amennyiben a bútorra víz vagy egyéb folyadék ömlött ki (kifejezetten veszélyesek a vegyi oldatok, festékek és színezők, testápolók). 7. Szövet színe és struktúrája közötti különbségek esetében, amennyiben azok a szövetgyártó különböző gyártási sorozataiból származnak, és a garancia különböző időpontokban megvett termékek közötti különbségekre vonatkozna. 8. Amennyiben a kárpit szövete összecsomósodik, összemegy, fakul, és ráncolódik, mely hibák a termék elkészítésének technikájából vagy a Vevő használatából adódik. 9. Amennyiben a bútor tényleges méretei a katalógusban megadott méreteihez képest +/- 3 cm-nyi különbséggel rendelkeznek. 10. Amennyiben a szövet struktúrájában vagy árnyalatában, összevarrásában különbségek tapasztalhatóak, abban az esetben, ha a bútorok minta alapján utórendelésre készültek. 11. Amennyiben a párnák-, háttámla-, kéztámla-, ülőke puhasága és rugalmassága megváltozik, és mely változás rendeltetésszerű használat miatt következett be, nem pedig a bútor anyaga vagy konstrukciós hibái miatt keletkezett. 12. Amennyiben a szövet elszíneződött ruha vagy egyéb színezőanyag hatása miatt. 13. Amennyiben a készlet egyes elemei eltérő mértékben szilárdak, abban az esetben ha a különbség alapja, az egyes elemek eltérő méretei-, valamint az eltérő konstrukciós megoldások. 14. Amennyiben a kárpitszövetben barázdák vannak, igényelt és tervezett jellemzőként. A bútorok külső borításai, melyek szövetekből vagy bőrből készültek, nem feszesek és puhák, ami a bútor készítésének technikájából fakad. 15. Amennyiben a bútoron találhatóak olyan meghibásodások és sérülések, melyek következtében a termék árát vásárláskor csökkentették HU FIGYELEM Amennyiben a Vevő alaptalanul hívja ki a szervizt, vagy a Vevő hibájából keletkezett meghibásodások kerültek megállapításra, a Szavatos jogosult, hogy igényelje a felmerült költségek visszafizetését. III. A GARANCIA AZ ALÁBBI ESETEKBEN NEM ÉRVÉNYES: 1. A vásárlásnál látható elemek és kiegészítők hiánya, meghibásodásai, sérülései esetében. 2. Olyan sérülések esetében, melyek a rendeltetésszerűtlen, illetve használati utasításnak nem megfelelő használat-, tárolás-, és karbantartás miatt keletkeztek. 3. Keret-, bútor szerkezeti elem-, illetve kárpit mechanikai sérülései esetében, melyek a Vevő hibájából keletkeztek. Egyéb megjegyzések: A bútorok kárpitszövetének a színárnyalata változhat, attól függően, milyen szögben esik rá a természetes-, vagy nem természetes fény, ami nem minősül garanciális hibának. Amennyiben a korábban megrendelt készlethez hozzárendelnek egy bútort, számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy a kárpitanyag árnyalata és struktúrája enyhén eltérő lesz (az anyag egyes részeiben különbségek megfigyelhetők majd meg A garanciális jogokat nem lehet gyakorolni boltban kiállított kárpitozott bútorokra, melyek látható meghibásodással rendelkeznek, vagy melyeket leáraztak bizonyos hibák miatt, azaz a garanciális jogokat nem lehet gyakarolni az itt meghatározott körben. Amennyiben bőrjellegű (műbőr) szövetekben hibák vagy sérülések keletkeznek, azokat ellenőrzésre kell küldeni, ami meghosszabbítja a bejelentés ügyintézéséhez szükséges időt

14 HU IV. A BÚTOR KARBANTARTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. FIGYELEM A bútor biztonsága és védelme érdekében mielőtt elkezdené a bútor tisztítását, végezzen el egy teszttisztást kevésbé látható helyen, hogy megnézze az adott szövet hogyan reagál a tisztításra. Fa: A fából készült elemeket tartalmazó bútorokat ne helyezze túl magas páratartalmú helységekbe, valamint radiátorok, vagy egyéb hőforrások közelébe. A fát rendszeresen tiszta vagy enyhén nedves ronggyal törölje le. Figyeljen, hogy ne sértse meg a fafelületeket, valamint hogy ne tegye ki ezeket intenzív napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek. A fából készült elemekkel rendelkező bútor élettartalmát növelik a fa ápolásához és karbantartásához alkalmazható szerek, melyek az általános forgalomban kaphatóak. Kerülje az erős súrolást, valamint olyan kemény és durva eszközök alkalmazását, melyek összekarcolhatják a felületet.. Természetes bőr: A bőr egy természetes anyag. Mindegyik bőr más-más állattól származik. E miatt az adott bútoron különbségek tapasztalhatóak az árnyalat és fényesség tekintetében. Barázdák, kiégések, karcolások, megkeményedések a bútor természetes voltát hangsúlyozzák. A természetes bőr kinyúlásra, illetve helyenkénti kifényesedésre hajlomos. Ezek nem minősülnek garanciális hibáknak. Mindegyik bőr be van fedve egy vékony, nem látható réteggel, melyet nagyon könnyű tönkretenni. Nem szabad spray-eket, krémeket, cipőkrémeket, alkoholt vagy oldószereket tartalmazó vegyi anyagokat alkalmazni. A friss foltokat és szennyeződéseket azonnal távolítsa el száraz vagy nedves ronggyal. A bőrrel fedett bútorok különleges védelmet igényelnek, e miatt rendszeres, ehhez alkalmazható szerekkel való karbantartást igényelnek. A természetes bőr ápolásához szolgáló márkás termékek használatának köszönhetőn többéves, problémamentes használat lehetséges. Az első tisztást a használat harmadik hónapja elteltével végezze el. Mindegyik következő tisztítást 6 hónapként végezzen! Mielőtt elkezdené a tisztítást a bútor kevésbé látható helyén tesztet végezzen el, hogy megnézze a bőr reakcióját a tisztításra. A bútorokon, melyet gépjárművekkel szállították, barázdák vagy ráncok jelenhetnek meg. A bútor egy idő elteltével visszanyeri a megfelelő alakját. Műbőr: Bőrjellegű, szintetikus anyag, melyet rendszeresen tisztítani kell, meleg szappanos vízzel, egy rongy vagy szivacs alkalmazásával. A jobban szennyezett helyeket puha kefével tisztítsa meg, utána a felületet vízzel öblítse le, és puha ronggyal törölje szárazra. Tolltinta-, ajakrúzs-, nyomdai festék-, újságfesték utáni foltokat azonnal, ronggyal, vagy felhígított spiritusszal tisztítsa meg. Ne használjon krémeket, viaszokat, spray-eket, erős fertőtlenítőszereket, oldószereket, vagy oldószereket tartalmazó tisztítószereket, valamint némelyik terméket, mely a természetes bőr tisztításához szolgál. Alkalmazásuk az anyag megkeményedését és repedését, a felület elszíneződését, illetve a fényesség változtatását okozhatja. Ne vasalja! Ne engedje, hogy felmelegített felületekkel (pl.: radiátorral) érintkezzen. A műbőrt tisztán kell tartani, nem szabad megengedni, hogy túlságosan elszennyeződjön. Fontos, hogy a szennyezés, por, és egyéb elszennyeződés, ne maradjon sokáig a szövet felületén. Kárpitszövetek (jaquard, flock (velúr) és egyéb szövetek): Az e fajta szövetek rendszeres, az anyag típusához rendelt anyagokkal való tisztítást igényelnek. Ne engedje, hogy a szövet túlságoson elszennyeződjön. A foltokat tiszta vízzel, vagy szappanszirmos vízzel tisztítsa. A gyártói garancia nem vonatkozik olyan elszennyeződésékre, melyek aktív színezőket tartalmazó ruha-, takaró hatására keletkeztek. Használat során a kárpitszöveteken az intenzív használatnak kivetített helyek elszíneződhetnek, a természetes pigment vesztése folyamata miatt. Tisztítószer alkalmazása előtt ellenőrizze annak hatását a bútor kevésbé látható részén, hogy elkerülje a szövet károsítását. Bizonyos szöveteket csakis szárazon szabad tiszítani, olyan vegyszerek felhasználásával, melyek az e típusú szövetek tisztításával foglalkozó cégeknél kaphatóak. Túl nagy nedvesség hatására a szövetek összemehetnek, kinyúlhatnak, vagy elszíneződhetnek. Zsenília: A szövetek festéséhez használt színezők érzékenyek a napsütésre, e miatt fontos, hogy az anyagot védje a túlságosan nagy napsütéstől, illetve a radiátorok melegétől. A zsenília szövetek felülete szálakból áll, és e miatt nem szabad túl gyakran dörzsölni azokat. Ahhoz, hogy megfelelően óvja a szövetet, enyhén tisztítsa porszívóval vagy puha ronggyal. A foltokat vízzel, vagy szappanos vízzel tisztítsa, de ne dörzsölje! A kiöntött folyadékot azonnal takarítsa fel úgy, hogy a foltokat kívülről befele tisztítsa. Így elkerüli azt, hogy az elszennyeződés nagyobb felületre terjedjen. Tilos használni olyan szereket, melyek összetevőiben vegyi tisztítószerek, és fehérítők vannak. A tisztítószert az elszennyeződött részen alkalmazza, várjon egy kicsit, majd finoman távolítsa el az elszennyeződést. Az e fajta szövet rendszeres, puha kefével, pl.: ruhakefével történő átfésülést igényel. Így elkerüli azt, hogy a szálak a szövet felületén lenyomódjanak, különösen olyan helyeken, melyek intenzív használatnak vannak kitéve. FIGYELEM 1. A bőr- és textilkárpit tisztításához semmilyen esetben ne használjon oldószer-, benzin-, vagy alkoholszerű vegyszereket! 2. Fából készült elemeket ne tisztítson vagy ápoljon spray-s vegyszerekkel, mivel ez károsíthatja ezen elemek védőrétegét. 3. A bútorokat a következő módon porolja le: - lakkozott és fényezett felületeket csakis száraz, puha szövettel - kárpitozott felületeket - háztartási porszívó puha keféjével - bőrrel (természetes bőrrel) fedett felületeket puha, enyhén vizes szövettel 4. A bútor tisztításához szolgáló szerek általános kereskedelmi forgalomban kaphatóak, használatuk csakis a Vevő felelősségére történik. 5. Amennyiben tisztáskor erősen dörzsöli meg a bútort, ez a szín világosabbá válását okozhatja. Eladás dátuma Eladó pecsétje KONTROLLSZELVÉNY Javítás dátuma és leírása Aláírás és szerviz pecsétje HU 27 28

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher Keramická konvice Keramická kanvica Elektryczny czajnik dzbanek ceramiczny Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher RK 0010ne CZ SK PL HU LV EN CZ CZ PODĚKOVÁNÍ

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA OKC654T OKC954T INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE CZ Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 ZGRZEWARKA DO FOLII VACUUM SEALER VARILNI STROJČEK FÓLIAHEGESZTŐ PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE DO FÓLIE

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 ZGRZEWARKA DO FOLII VACUUM SEALER VARILNI STROJČEK FÓLIAHEGESZTŐ PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE DO FÓLIE VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER Operating instructions FÓLIAHEGESZTŐ Használati utasítás STOLNÍ SVÁŘEČKA FÓLIÍ Návod k obsluze ZGRZEWARKA DO FOLII Instrukcja obsługi VARILNI STROJČEK Navodila za

Více

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 1 2 5 6 9 3 8 7 4 3 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme,

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Měřič krevního tlaku / Merač krvného tlaku Ciśnieniomierz / Blood Pressure Monitor OBSAH OBSAH... 2 NÁZEV/FUNKCE SOUČÁSTÍ...

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

STEROWANIE CZUJNIK RUCHU: PANEL DOTYKOWY: PASEK ŚWIETLNY:

STEROWANIE CZUJNIK RUCHU: PANEL DOTYKOWY: PASEK ŚWIETLNY: POLSKI - PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY PRZEJŚĆ DO MENU USTAWIEŃ W SYSTEMIE PLAYSTATION 4 W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA STEROWANIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA m m m m 1 2 CZ SK PL Vážený spotřebiteli, koupí našeho výrobku jste se stal uživatelem moderní elektroplynové vařidlové desky. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com QUICK Start Guide Thank you for purchasing our product. To ensure you a quick and convenient use of your new GOCLEVER TAB, please read these instructions carefully prior to use. This short manual describes

Více

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 Contents Information about trademarks... 4 Introduction... 4 Intended use... 4 Supplied items... 5 Technical

Více

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas 13-17 RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22 2 CZ

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM

TAB R83.2. Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM TAB R83.2 Instrukcja obsługi (PL) Uživatelská příručka (CZ) Návod na obsluhu (SK) Használati útmutató (HU) WWW.GOCLEVER.COM Spis treści / Obsah / Tartalomjegyzék Instrukcja obsługi (PL) 3 Uživatelská příručka

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 11400 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép UPOZORNĚNÍ Chraňte před nárazy tvrdými

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

KFZ02S-05. www.emos.cz

KFZ02S-05. www.emos.cz KFZ02S-05 GB CZ SK PL EXTENSION CORD WITH AN ELECTRICITY CONSUMPTION METER PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD S MĚŘIČEM SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE PREDLŽOVACÍ PRÍVOD S MERAČOM SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE MODUŁ ZASILAJĄCY

Více