OPTISOFA Kasprzak T.J. Kasprzak Sp. Jawna Kraków ul. Dworcowa 3/43. Karta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTISOFA Kasprzak T.J. Kasprzak Sp. Jawna 30-559 Kraków ul. Dworcowa 3/43. www.optisofa.eu. Karta"

Transkript

1 OPTISOFA Kasprzak T.J. Kasprzak Sp. Jawna Kraków ul. Dworcowa 3/43 Karta gwarancyjna producenta

2 PL PL I. INSTRUKCJA OBSŁUGI MEBLI TAPICEROWANYCH II. WARUNKI GWARANCJI 1m C 40-70% Przy przemieszczaniu mebli należy zabezpieczyć wszystkie elementy tapicerowane przed uszkodzeniem mechanicznym. Przy rozpakowywaniu nie wolno używać ostrych, niebezpiecznych narzędzi. Podczas przenoszenia trzymać za stałe elementy konstrukcyjne. Meble użytkowane powinny byc zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble należy zabezpieczać przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Meble ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1m od grzejników. Niedozwolone jest siadanie na podłokietnikach, oparciach oraz miękkich elementach konstrukcyjnych. Niedozwolone jest powodowanie dużego obciążenia w miejscach do tego nie przystosowanych. Meble należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze C oraz wilgotności 40-70%. 1. Niniejsza gwarancja określa obowiązki Gwaranta (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Kraków) i uprawnienia Kupującego, w przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia niezgodności towaru z umową, o której mowa w art.4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. nr 141, poz. 1176) przed upływem 24 miesięcy od daty nabycia towaru. W przypadku zakupu towaru przez Przedsiębiorcę do odpowiedzialności Producenta za wady ukryte stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi (art ), (okres gwarancji wynosi 12 miesięcy). 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest okazanie przez Kupującego Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu - faktura VAT lub paragonu fiskalnego. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w trybie ww. ustawy, Gwarant zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany w przypadku niemożności naprawy, na zasadach o których mowa w art. 8 ww. ustawy. 4. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, gdy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć; a po jej ujawnieniu nie powiadomił o tym gwaranta w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności. 5. Kupujący zgłasza reklamację gwarancyjną w jednostce handlowej, w której nabył mebel albo bezpośrednio Gwarantowi. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie z podaniem: numeru Karty Gwarancyjnej, danych reklamującego, daty oraz miejsca zakupu, numeru paragonu lub faktury VAT oraz stwierdzeniem niezgodności. 6. Gwarant w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zawiadomi Kupującego, czy złożona reklamacja jest lub nie jest zasadna, lub zgłosi się do Kupującego w celu oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu oraz terminu załatwienia reklamacji. 7. Do kwestii nieuregulowanych a związanych z niniejszą Gwarancją mają zastosowanie przepisy art Kodeksu Cywilnego. UWAGA W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu lub też stwierdzenia uszkodzeń powstałych z winy Kupującego Gwarant zastrzega sobie prawo zwrotu poniesionych kosztów. 3 4

3 PL III. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 1. Wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów, i akcesoriów widoczne przy zakupie. 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, i konserwacji mebli. 3. Uszkodzenia mechaniczne stelaży, części konstrukcji mebli, tkaniny obiciowej powstałe z winy Kupującego. 4. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie bez zgody Gwaranta. 5. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta. 6. Zalania mebla wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne są roztwory chemiczne, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała). 7. Różnice odcienia oraz struktury tkanin, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych w pewnych odstępach czasu. 8. Mechacenie, kurczenie się, płowienie i zmarszczenie materiału obiciowego wynikające z techniki wykonania wyrobu oraz ich eksploatacji przez Kupującego. 9. Różnice +1-3 cm w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów katalogowych. 10. Różnice w odcieniach i strukturze tkanin, rodzaju szyć w przypadku domawiania mebli według próbnika. 11. Zmiany w miękkości, sprężystości oraz odkształcenia poduch, oparcia, poręczy, siedzisk, które są rezultatem prawidłowego użytkowania i nie wynikają z wad konstrukcji, i wad materiału. 12. Zabarwienia tkaniny odzieżą lub innymi barwnikami. 13. Różnice stopnia twardości poszczególnych elementów kompletu, wynikające z ich zróżnicowanej wielkości oraz uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 14. Występujące fałdy w materiale obiciowym, jako cecha pożądana i zamierzona. Zewnętrzne powłoki mebli wykonane z materiałów lub skór są luźne i miękkie, co jest spowodowane techniką wykonania mebli. 15. Wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie. UWAGI DODATKOWE: W meblach mogą występować różnice odcienia tkaniny w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego, co nie jest wadą podlegającą reklamacji. W przypadku domawiania mebli do kompletu wcześniej zakupionego, należy liczyć się z tym, iż materiały obiciowe mogą nieznacznie różnić się odcieniem oraz strukturą (mogą występować różnice w poszczególnych partiach materiału). Meble tapicerowane zakupione z ekspozycji sklepu posiadające widoczne uszkodzenie lub przecenione ze względu na określone wady nie podlegają naprawie gwarancyjnej w zakresie tych wad. W przypadku uszkodzeń tkanin skóropodobnych (skóra ekologiczna) kierowane będą one do ekspertyzy, co wydłuża czas realizacji zgłoszenia. IV. ZASADY KONSERWACJI I PIELĘGNACJI MEBLI. UWAGA Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony mebla przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia prosimy o wykonanie w mało eksponowanym miejscu testu, mającego na celu sprawdzenie jak tkanina zachowuje się przy czyszczeniu. Drewno: Nie powinno się stawiać mebli z elementami drewnianymi w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności powietrza, a także w pobliżu grzejników i innych bezpośrednich źródeł ciepła. Drewno należy regularnie odkurzać czystą lub delikatnie zwilżona szmatką. Należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni drewnianych oraz nie narażać ich na działanie intensywnych promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Żywotność mebli z elementami drewnianymi przedłużają środki do konserwacji i pielęgnacji drewna dostępne powszechnie w sprzedaży. Należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystywania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnię. Skóra naturalna: Skóra jest produktem naturalnym. Każda skóra pochodzi z innego zwierzęcia. Dlatego też możliwe są różnice w odcieniach i połysku w danym meblu. Fałdy i wypalenia, zarysowania, zrogowacenia podkreślają naturalny charakter materiału. Naturalna skóra podatna jest na wyciąganie się i miejscowe wycieranie. Nie są to powody do reklamacji towaru. Każda skóra posiada cienką, niewidoczną warstwę ochronną, którą bardzo łatwo zniszczyć. Nie wolno używać sprayów, kremów, past do obuwia, środków chemicznych zawierających alkohole czy rozpuszczalniki. Świeże plamy i zabrudzenia natychmiast usuwać suchą lub wilgotną szmatką. Meble wykonane w skórze należy poddawać szczególnej ochronie i sukcesywnym zabiegom konserwacyjnym środkami do tego przeznaczonymi. Używanie markowych produktów do pielęgnacji skóry naturalnej pozwoli na jej wieloletnią, bezproblemową eksploatację. Pierwsze czyszczenie należy wykonać po 3 miesiącach użytkowania. Każde następne w odstępach 6 miesięcy. Zawsze przed przystąpieniem do zasadniczego czyszczenia wymagane jest wykonanie testu w mało eksponowanej części mebla celem sprawdzenia jak zachowuje się skóra podczas czyszczenia. W meblach dostarczanych transportem samochodowym mogą pojawić się nieregularne fałdy zagniecenia. Po pewnym czasie meble odzyskują odpowiedni kształt. Skóra ekologiczna: Jest materiałem syntetycznym, skóropodobnym, który należy czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie, z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki. Miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką. PL 5 6

4 PL Plamy, zabrudzenia z długopisu, szminki, farby drukarskiej, druku gazetowego usuwać natychmiast pocierając szmatką; można zastosować również czyszczenie rozcieńczonym spirytusem. Nie stosować: past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki oraz niektórych środków do czyszczenia skóry naturalnej. Użycie ich może spowodować usztywnienie i pękanie materiału, a także zmianę koloru i połysku powierzchni wyrobu. Nie prasować. Nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np. kaloryfer). Skóra ekologiczna wymaga utrzymania w czystości, nie wolno dopuszczać do jej nadmiernego zabrudzenia. Ważne jest aby brud, kurz i inne zabrudzenia nie pozostawały zbyt długo na powierzchni tkaniny. Tkaniny obiciowe (żakard, fiok i inne):. Materiały te wymagają regularnej pielęgnacji środkami przeznaczonymi do pielęgnacji tego typu tkanin. Nie należy doprowadzać do nadmiernego zabrudzenia tkanin. Plamy usuwać czystą wodą lub wodą z płatkami mydlanymi. Gwarancji producenta nie podlegają zabrudzania powstałe wskutek kontaktu z odzieżą, narzutami itp. zawierającymi aktywne barwniki. W trakcie używania na obiciach tapicerskich, w wyniku naturalnego procesu utraty pigmentu mogą pojawić się przebarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu. Przed użyciem środka do czyszczenia należy sprawdzić jego działanie na mało eksponowanej części mebla, aby uniknąć uszkodzenia tkaniny. Niektóre rodzaje obić muszą być czyszczone tylko na sucho, przy użyciu specjalnych środków chemicznych dostępnych tylko w firmach zajmujących się praniem tego typu obić. Pod wpływem nadmiernej wilgoci materiały mogą ulec skurczeniu, rozciągnięciu, farbowaniu. Szenile: Środki koloryzujące używane do barwienia tkanin są wrażliwe na światło słoneczne, dlatego bardzo ważne jest aby chronić tkaninę przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych oraz ciepłem grzejników. Tkaniny szenilowe posiadają na swojej powierzchni włos, w związku z tym nie należy ich zbyt często przecierać. Aby odpowiednio zabezpieczyć tkaninę należy delikatnie odkurzać ją odkurzaczem lub przecierać miękką szmatką. Powstałe plamy najlepiej usuwać za pomocą wody z rozpuszczonymi mydlinami bez zbytniego tarcia. Rozlaną ciecz zalecamy wyczyścić od razu wycierając plamy od zewnątrz do wewnątrz. Uchroni to od powiększenia pola zabrudzenia. Zakazane jest stosowanie preparatów zawierających w swym składzie środki chemiczne oraz wybielacze. Niewielką ilość środka czyszczącego rozprowadzić po zabrudzonym miejscu, chwilę odczekać, następnie usunąć delikatnie zabrudzenie. Tkaniny te wymagają regularnego rozczesywania miękką szczotką np. do ubrań. Zabieg ten pozwoli uniknąć zjawiska ugniatania się włosa na powierzchni tkaniny, szczególnie w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie. UWAGA 1. Do czyszczenia tkanin i skór obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozcieńczalniki, benzyna, alkohol. 2. Elementów drewnianych nie należy czyścić i konserwować przy użyciu środków chemicznych w sprayu z uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki ochronnej tych elementów. 3. Meble należy odkurzać w następujący sposób: powierzchnie lakierowane i wykończone na połysk wyłącznie suchą, miękką tkaniną, powierzchnie tapicerowane domowym odkurzaczem z miękką szczotką, powierzchnie skórzane (skóra naturalna) -miękką tkaniną lekko nawilżoną wodą, 4. Środki przeznaczone do czyszczenia mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu mogą być używane wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego. 5. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów. Data sprzedaży Pieczątka Sprzedawcy KUPON KONTROLNY Data i rodzaj naprawy Pieczątka i podpis Serwisu PL 7 8

5 EN EN I.UPHOLSTERED FURNITURE MAINTENANCE MANUAL II. WARRANTY TERMS AND CONDITIONS 1m C 40-70% While moving furniture, protect all upholstered items against mechanical damage. Do not use sharp, dangerous instruments while unpacking. While moving furniture, hold by the fixed structural items. Use furniture according to its intended use. Protect furniture against harmful weather conditions. Place furniture at least 1 m from radiators. Do not sit on armrests, backs, headrests or soft structural items. Do not place heavy burdens in places that are not intended for the purpose. Store furniture in rooms with 15-30ºC temperature range and 40-70% air humidity range. 1. The present warranty defines the obligations of the Guarantor (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Krakow), and the rights of the Buyer, where within 24 months of purchase the Buyer finds that the goods are not in conformity with the agreement referred to in art. 4 of the Law on particular conditions of consumer sales (Journal of Laws no. 141 text 1176). Where goods are purchased by an Entrepreneur, provisions of the Civil Code as regards warranty (arts ) apply to the Manufacturer s liability under warranty (the warranty period is 12 months). 2. Complaints shall be considered subject to a production by the Buyer of the relevant Warranty Card together with the relevant proof of purchase, i.e. a VAT invoice or a receipt. 3. Where goods are found not to be in conformity with the agreement subject to the aforesaid Law, the Guarantor shall bring the product to the condition defined in the agreement by providing free repair or, where repair is not possible, replacement, subject to the provisions of art. 8 of the said Law. 4. The Buyer shall not be entitled under the warranty, where the Buyer had known or should reasonably have known about the non-conformity, and where the Buyer has not notified the Guarantor of the non-conformity within 2 months of the date when the non-conformity has been found. 5. The Buyer shall lodge complaint under the warranty to the retailer from which the furniture concerned has been purchased, or directly to the Guarantor. Complaints shall be lodged in writing, stating the relevant Guarantee Card number, the Buyer s data, the date and place of purchase, the number of the relevant receipt or VAT invoice, as well as the non-conformity concerned. 6. The Guarantor shall notify the Buyer whether or not the complaint is well-founded, or contact the Buyer in order to inspect the product and possibly determine the method and date of dealing with the complaint, within 30 days of receipt of the complaint concerned. 7. Provisions of art of the Civil Code shall apply to matters that are not governed by and that are connected with the present Warranty. NOTE Where service staff is called without due reason or where the defects that are found have occurred due to the Buyer s fault, the Guarantor reserves the right to charge the Buyer with the cost that the Guarantor has incurred. 9 10

6 EN III. THE WARRANTY DOES NOT COVER: 1. Defects, damages or shortages of items or accessories which can be ascertained at purchase. 2. Damages resulting from improper use, storage or maintenance of furniture, or from use, storage or maintenance which is contrary to the relevant principles. 3. Mechanical damage to frames, furniture structural parts, or upholstery due to the Buyer s fault. 4. Damages resulting from repair or alteration performed by the Buyer or to the Buyer s order and without the Guarantor s consent. 5. Damages and defects caused by animals. 6. Furniture drenching with water or other liquid (in particular with chemical solutions, dyes, or body-care fluids). 7. Differences in fabric shades or textures, where furniture originates from different batches provided by the manufacturer of the fabric, and where the complaint concerned regards differences between individual products purchased at intervals. 8. Getting downy, shrinking, fading or wrinkling of the upholstery fabric due to the method of manufacture or use by the Buyer. 9. +/- 3 cm differences in the actual dimensions of furniture as compared to catalogue dimensions. 10. Differences in fabric shades or textures, or in the type of stitches, where additional pieces of furniture are ordered based on a sampler. 11. Changes in the softness, springiness, or shape of pillows, rests, arms or seats resulting from proper use rather than from structural or material defects. 12. Colouring product fabric with clothing colours or other dyeing or colouring substances. 13. Differences in the degree of hardness between individual items within a set, resulting from their varied sizes or structures. 14. Folds of the upholstery fabric, where they are purposeful. External layers of furniture which are made of fabric or leather are loose and soft, which results from the manufacturing process. 15. Defects and damages which have resulted in a reduced price of the product at its purchase. NOTE Differences in fabric shades may occur depending on the angle of natural or artificial light rays, which is not a defect subject to this warranty. Where additional pieces of furniture are ordered to complete a set that has been purchased at an earlier occasion, minor differences may occur in fabric shades or textures (due to various batches of fabric). Upholstered furniture purchased from display with visible defects, or marked down due to any such defects are not subject to warranty services as regards such defects. Where defects are found in leather-like fabric (eco leather), products shall be subject to expert assessment, which extends complaint processing time. IV. MAINTENANCE PRINCIPLES: NOTE To ensure safety and furniture protection, it is recommended to perform a test cleaning of a small, unexposed space and see the fabric s reaction. Wood: Do not use furniture with wooden items in too humid rooms or near radiators or other direct sources of heating. Wood should be regularly cleaned with a clean moistened cloth. Ensure that wooden surfaces are not damaged or exposed to direct sunlight or high temperatures. The life-span of furniture with wooden items can be extended by the use of wood maintenance and care products that are widely available. Avoid hard rubbing or using rough and hard materials which may scratch the surface. Natural leather: Leather is a natural product. Each piece of leather comes from a different animal. Therefore differences in shade or gloss are possible within a piece of furniture. Folds, burns, scratches or hardenings accentuate the natural character of the material. Natural leather is prone to stretching and wearing. This process is not subject to warranty claims. Leather has a thin, invisible protective layer which is easily destroyed. Do not use sprays, creams, shoe polishes, chemicals that contain alcohol or solvents. Fresh stains or dirt should be immediately removed with a dry or moistened cloth. Leather furniture should be take particular care of, and subject to regular maintenance with specialist cleaning agents. Using quality products for natural leather care will ensure the furniture s long use. First cleaning should be performed after 3 months of use. Each subsequent cleaning should be done at 6-month intervals. Before cleaning, always perform a test cleaning of a small, unexposed space and see the leather s reaction. Furniture that is delivered by car/truck can show irregular folds or creases which should disappear with time. Eco leather: Eco leather is a synthetic, leather-like material which should be cleaned regularly with a soft cloth or sponge with some soap and warm water. Dirtier places should be brushed with a soft brush. After cleaning, rinse the furniture surface with water and dry with a soft cloth. Stains, pen marks, lipstick, printing ink, or newspaper ink marks should be removed immediately with a cloth or with a thinned spirit. Do not use pastes, polishes, waxes, sprays, strong detergents, solvents or washing agents that contain solvents, or natural leather cleaning agents. To use them may result in eco leather s stiffening and cracking, decolouring or change of gloss. Do not iron. Keep away from sources of heat (e.g. radiators). Upholstery (jacquard, flock, etc.): These materials require regular care and cleaning with specialist agents. Do not allow fabric to get excessively dirty. Remove stains with water or soap water. Stains resulting from contact with clothing or bedspreads, etc., which contain active dyes, are not subject to manufacturer s warranty. Upholstery is prone to natural loss of pigment in places exposed to intensive use. Before applying a cleaning agent, always perform a test cleaning of a small, unexposed space to avoid damage to the fabric. Some types of upholstery may only be dry-cleaned using specialist chemicals that are available only at professional cleaners. Excessive moisture may result in the fabric s shrinking, stretching or running. EN 11 12

7 EN Chenille fabrics: Colouring agents used for colouring fabrics are sensitive to sunlight, therefore it is vital to protect fabrics against excessive operation of sun rays or heat of radiators. Chenille fabrics have raised tufted piles, therefore they must not be rubbed too frequently. In order to protect the fabric properly, vacuum it delicately or clean with a soft cloth. Stains should be removed with soap water, avoiding excessive rubbing. Liquids should be removed immediately with inward strokes, in order to avoid stain spreading. Do not apply agents that contain chemical substances or bleaches. Apply a small amount of cleaning agent onto a stain, wait a moment, and clean with a cloth. Chenille fabrics require regular brushing with a soft brush, e.g. with a cloth brush. Brushing helps avoid pile crumpling, especially on corners or in places exposed to intensive use. NOTE 1. Never use chemical agents like thinners, petrol, alcohol, etc. to clean upholstery fabrics or leather. 2. Never use chemical agents in spray to clean wooden parts of furniture, so as to avoid the risk of damaging their protective layers. 3. Furniture should be cleaned in the following way: I. NÁVOD K POUŽITÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU Při stěhování nábytku zajistěte všechny čalouněné prvky před mechanickým poškozením. Při vybalování se nesmějí používat ostré nebezpečné nástroje. CZ varnished and glossy surfaces: clean with a soft, dry cloth upholstered surfaces: clean with a vacuum cleaner with a soft brush natural leather: clean with a soft, slightly moistened cloth 4. Furniture cleaning agents widely available on the market can be used at the sole responsibility of the Buyer. 5. Much pressure while cleaning may result in colour lightening. Date of sales WARRANTY SERVICE REPORT Date and type of repair 1m Při přenášení držte nábytek vždy za konstrukční prvky. Nábytek by se měl používat v souladu se svým účelem. Nábytek by se měl chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy. Nábytek stavte ve vzdálenosti alespoň 1 m od radiátorů a zdrojů tepla. Retailer s stamp Service provider s stamp and signature Nesedejte na loketní opěrky, opěradla a měkkých konstrukčních prvcích. Nezatěžujte nadměrně místa, která k tomu nejsou přizpůsobena C 40-70% Nábytek uchovávejte v místnostech s teplotou C a vlhkostí %

8 CZ II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. Tato záruka určuje povinnosti garanta (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J., ul. Dworcowa 3/43, Kraków, Polsko) a práva kupujícího, zjistí-li kupující rozpor s kupní smlouvou, o němž se hovoří v čl. 4 polského zákona o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje (polská sbírka zákonů Dz. U. č. 141, spis. zn. 1176) před uplynutím 24 měsíců od data pořízení zboží. V případě koupě zboží podnikatelem se na odpovědnost výrobce za skryté vady uplatňují předpisy polského občanského zákoníku o ručení (čl ), (záruční doba činí 12 měsíců). 2. Podmínkou vyřízení reklamačního oznámení je předložení záručního listu a dokladu o koupi faktura daňový doklad nebo paragon. 3. V případě zjištění, že zboží je v rozporu s kupní smlouvou podle výše uvedeného zákona, garant se zavazuje uvést zboží do stavu v souladu s kupní smlouvou provedením bezplatné opravy nebo v případě nemožnosti opravy výměny podle článku 8 výše uvedeného zákona. 4. Kupující přichází o záruční práva, věděl-li o tomto rozporu nebo mohl-li o něm vědět při rozumném uvažování; a po jeho zjištění neinformoval garanta do 2 měsíců od data zjištění rozporu s kupní smlouvou. 5. Kupující oznamuje záruční reklamaci v prodejně, kde si nábytek pořídil, nebo přímo garantovi. Reklamace se podává písemně s uvedením čísla záručního listu, data a místa nákupu, čísla paragonu nebo faktury daňového dokladu a zjištěním rozporu. 6. Garant do 30 dnů od obdržení reklamace informuje kupujícího, zda podaná reklamace je nebo není oprávněná, nebo se ohlásí kupujícímu k prohlídce a případnému dohodnutí způsobu a lhůty vyřízení reklamace. 7. Na věci, které tato záruka neupravuje a které s ní souvisejí, se uplatňují předpisy čl polského občanského zákoníku UPOZORNĚNÍ V případě bezdůvodného povolání servisu nebo zjištění škod vzniklých vinou kupujícího si garant vyhrazuje právo požadovat úhradu vynaložených nákladů. III. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: 1. Vady, poškození, nekompletnost množství částí a příslušenství viditelné při koupi. 2. Poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání v rozporu se zásadami používání, uchovávání a udržování nábytku. 3. Mechanická poškození konstrukcí, částí konstrukcí nábytku, potahu vzniklá vinou kupujícího. 4. Poškození vzniklá opravou nebo úpravou nábytku provedenou kupujícím nebo na jeho zakázku bez souhlasu garanta. 5. Škody a závady způsobené zvířaty. 6. Polití nábytku vodou nebo jinou kapalinou (zvlášť nebezpečné jsou chemické roztoky, barviva, prostředky na péči o tělo). 7. Rozdíly odstínu nebo struktury tkanin, pocházejí-li z různých výrobních sérií výrobce látek a reklamace se týká rozdílu jednotlivých výrobků pořizovaných v jistých časových odstupech. 8. Chlupacení, srážení, blednutí a svrašťování potahu dané technikou provedení výrobku a jeho používáním kupujícím. 9. Rozdíly +/- 3 cm ve skutečných rozměrech nábytku ve srovnání s rozměry katalogovými. 10. Rozdíly v odstínech a struktuře tkanin, druhu šití při doobjednávce nábytku podle vzorníku. 11. Změny v měkkosti, pružnosti a deformací polštářů, opěradel, sedadel, které jsou výsledkem správného používání a nejsou způsobeny konstrukční ani materiálovou vadou. 12. Zbarvení tkaniny oděvy nebo jinými barvivy. 13. Rozdíly míry tvrdosti jednotlivých dílů kompletu dané jejich rozdílnou velikostí a podmíněné použitými konstrukčními řešeními. 14. Záhyby na potahu jako vlastnost žádoucí a zamýšlená. Vnější potahy nábytku zhotovené z látek nebo kůží jsou volné a měkké, což je dáno technikou zhotovení nábytku. 15. Vady a poškození, kvůli nimž byla cena výrobku snížena při nákupu. DALŠÍ POZNÁMKY: U nábytku se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu látky podle úhlu dopadu přirozeného i umělého osvětlení, na což se reklamace nevztahuje. V případě doobjednávání nábytku k již dříve zakoupenému je třeba počítat s tím, že potahy se mohou mírně lišit odstínem a strukturou (mohou se vyskytovat rozdíly mezi jednotlivými partiemi materiálu) Na čalouněný nábytek koupený z výstavy mající viditelné poškození nebo zlevněný z důvodu určitých vad se záruční oprava těchto vad nevztahuje. Koženka bude v případě poškození koženky odesílána na expertizu, což prodlužuje realizační dobu reklamace. CZ 15 16

9 CZ IV. ÚDRŽBA A PÉČE O NÁBYTEK. UPOZORNĚNÍ K zajištění bezpečnosti a ochrany nábytku nejprve před základním čištěním proveďte zkoušku na málo exponovaném místem, aby se zjistilo, jak se látka při čištění bude chovat. Dřevo: Nábytek s dřevěnými prvky by se neměl stavět do místností s příliš vysokou vlhkostí vzduchu ani v blízkosti radiátorů a dalších tepelných zdrojů. Ze dřeva by se měl pravidelně utírat prach čistým suchým nebo jemně navlhčeným hadříkem. Dbejte, aby se nepoškodily dřevené plochy a aby nebyly vystaveny působení silného slunečního svitu ani vysoké teploty. Životnost nábytku s dřevěnými součástmi prodlužují prostředky na údržbu a péči o dřevo běžně dostupné v prodeji. Vyhýbejte se silnému otírání a nepoužívejte drsné a tvrdé látky, které by mohly poškrábat povrch. Přírodní kůže: Kůže je přírodní produkt. Každá kůže pochází z jiného zvířete. Proto také jsou možné rozdíly odstínů a lesklosti u daného nábytku. Záhyby, jizvy, cejchy, kresba, zrohovatění zdůrazňují přírodní charakter materiálu. Přírodní kůže se vytahuje a lokálně otírá. Nejsou to důvody k reklamaci zboží. Každá kůže má tenkou neviditelnou ochrannou vrstvičku, která se dá snadno zničit. Nesmějí se používat krémy na boty, spreje, krémy, chemické prostředky obsahující alkohol ani rozpouštědla. Čerstvé skvrny a nečistoty ihned odstraňujte suchým nebo navlhčeným hadříkem. Nábytek s kůží by se měl obzvlášť chránit a udržovat pomocí prostředků k tomu určených. Používání značkových produktů na péči o kůži dovolí dlouholeté bezproblémové používání. První čištění by se mělo provést po 3 měsících používání. Každé další v 6měsíčních intervalech. Vždy před zahájením základního čištění je nutné provést zkoušku na málo exponované části nábytku, aby se ověřilo, jak se kůže během čištění bude chovat. U nábytku dodávaného automobilovou dopravou se mohou objevit nepravidelné záhyby otlačení. Po jisté době nábytek znovu získává správný tvar. Koženka: Jedná se o syntetický materiál podobný kůži, který by se měl pravidelně čistit teplým mýdlovým roztokem s použitím měkkého hadříku nebo houbičky. Více znečištěná místa třete měkkým kartáčem, po vyčištění opláchněte povrch vodou a utřete měkkým hadříkem. Skvrny, stopy po propisce, rtěnce, tiskařské barvě či novinách odstraňujte ihned hadříkem; také lze použít čištění zředěným lihem. Nepoužívat: pasty, vosky, spreje, silné detergenty, rozpouštědla a čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, některé prostředky na čištění přírodní kůže. Jejich použití může vést ke ztuhnutí a praskání materiálu i ke změně barvy a lesku výrobku. Nežehlit. Zamezit kontaktu s rozehřátými plochami (např. radiátor). Koženka potřebuje udržovat v čistotě, nesmí se dovolit přílišné zašpinění. Důležité je, aby nečistoty, prach a další nezůstávaly na materiálu příliš dlouho. Potahové látky (žakár, flock aj.): Tyto látky vyžadují pravidelnou péči k tomu určenými prostředky. Nemělo by se dopustit přílišné zašpinění tkanin. Skvrny odstraňujte čistou vodou nebo vodou s mýdlovými vločkami. Záruka se nevztahuje na nečistoty vzniklé v důsledku kontaktu s oděvy, přehozy atp. obsahujícími aktivní barviva. Při používání se na potahových látkách v důsledku přirozeného procesu ztráty pigmentu mohou objevit barevné změny na místech, která jsou intenzivně používána. Před použitím čisticího prostředku proveďte zkoušku jeho působení na málo exponované části nábytku, aby se předešlo poškození tkaniny. Některé druhy potahů se musejí čistit jen za sucha pomocí zvláštních chemických prostředků dostupných pouze ve firmách zabývajících se čištěním potahů tohoto druhu. Vlivem nadměrné vlhkosti se mohou látky srážet, vytahovat, měnit barvu. Žinylka: Barvicí prostředky používané při barvení tkanin jsou citlivé na sluneční světlo, proto je velmi důležité látku chránit před nadměrným působením slunečního záření a teplem radiátorů. Žinylkové tkaniny mají na svém povrchu vlas, takže by se neměly přiliš často vytírat. Aby byla látka správně chráněna, měla by se jemně vysávat vysavačem nebo otírat měkkým hadříkem. Vzniklé skvrny je nejlepší odstraňovat vodou s mydlinami bez přílišného otírání. Vylitou tekutinu doporučujeme vyčistit ihned. Skvrny vytírejte zvenku dovnitř, aby se skvrna nezvětšila. Je zakázáno používání přípravků, které mají ve svém složení chemické přípravky a bělidla. Rozetřete nevelké množství čisticího prostředku po zašpiněném místě, chvíli počkejte a pak nečistotu jemně odstraňte. Tyto tkaniny vyžadují pravidelné rozčesávání měkkým kartáčem, např. kartáčem na oblečení. Tento úkon dovolí předejít mačkání vlasu na ploše tkaniny, zejména na místech vystavených častému používání. UPOZORNĚNÍ 1. K čištění potahových látek a kůží v žádném případě nepoužívejte chemické prostředky typu ředidla, benzín, alkohol. 2. Dřevěné části by se neměly čistit a udržovat chemickými prostředky ve spreji kvůli riziku poškození ochranné vrstvy těchto dílů. 3. Z nábytku by se měl odstraňovat prach následujícím způsobem: - lakované a lesklé plochy výhradně suchou měkkou látkou, - čalouněné povrchy domácím vysavačem s měkkým kartáčem, - kožené povrchy měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou 4. Prostředky určené na čištění nábytku dostupné v běžných obchodech se mohou používat výhradně na vlastní zodpovědnost kupujícího. 5. Přílišný tlak při čištění může vést ke zjasnění barev. Datum prodeje Razítko prodejce KONTROLNÍ KUPÓN Datum a druh opravy Podpis a razítko Servisu CZ 17 18

10 SK SK I.NÁVOD NA OBSLUHU ČALÚNENÉHO NÁBYTKU II. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 1m C 40-70% Pri premiestňovaní nábytku treba zabezpečiť všetky čalúnené prvky od mechanického poškodenia. Pri rozbaľovaní sa nesmie používať ostré, nebezpečné náradie. Počas premiestňovania držať za pevné konštrukčné prvky. Nábytok sa musí užívať v súlade s jeho určením. Nábytok sa musí zabezpečiť pred škodlivými poveternostnými vplývmi. Nábytok umiestniť vo vzdialenosti aspoň 1 m od radiátorov. Zakazuje sa sadať na opierkach rúk, operadlách a mäkkých konštrukčných prvkoch. Je neprípustné prílišné zaťaženie v miestách na to neprispôsobených. Nábytok sa musí skladovať v miestnostiach pri teplote C a vlhkosti 40-70%. 1. Táto záruka stanoví povinností Ručiteľa (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Krakov) a oprávnenia Kupujúceho, v prípade zistenia Kupujúcim existencie nesúladu tovaru so zmluvou, o ktorej sa hovorí v čl. 4 zákona o zvláštnych podmienkach spotrebiteľského predaja (č. 141, pol Zb.) pred uplynutím 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru. V prípade kúpy tovaru Podnikateľom sa na zodpovednosť Výrobcu za skryté vady vzťahujú predpisy Občianskeho zákonníka o záruke (čl ), (záručná lehota činí 12 mesiacov). 2. Podmienkou prejednania reklamačnej prihlášky je predloženie Kupujúcim Záručného listu a potvrdenia o kúpe - DPH faktúra alebo fiškálny paragón. 3. V prípade zistenia nesúladu tovaru so zmluvou v režime uvedeného zákona sa Ručiteľ zaväzuje priviesť tovar k stavu zhodného so zmluvou vykonaním bezplatnej opravy alebo výmeny v prípade, že je oprava nemožná, podľa princípov, uvedených v čl. 8 uvedeného zákona. 4. Kupujúci stráca záručné oprávnenia, ak o tomto nesúlade vedel alebo rozumne uvažujúc, by mal vedieť; a po jeho zistení neupovedomil o tomto ručiteľa do 2 mesiacov od dátumu zistenia nesúladu. 5. Kupujúci hlási záručnú reklamáciu v obchodnom stredisku, v ktorom kúpil nábytok, alebo priamo Ručiteľovi. Hlásenie sa vykoná písomne s uvedením: čísla Záručného listu, údajov osoby, ktorá podáva reklamáciu, dátumu a miesta kúpy, čísla paragónu alebo DPH faktúry, a so zistením nesúladu. 6. Ručiteľ do 30 dní od obdržania reklamačnej prihlášky upovedomí Kupujúceho, či podaná reklamácia je alebo nie je odôvodnená, alebo sa odíde ku Kupujúcemu za účelom obhliadky a prípadného stanovenia spôsobu a termínu vybavenia reklamácie. 7. Veci, ktoré táto Záruka nerieši a ktoré sú s ňou spojené, sa riadia predpismi čl Občianskeho zákonníka. POZOR V prípade bezdôvodného privolania servisu alebo zistenia poškodení vzniknutých vinou Kupujúceho so Ručiteľ vyhradzuje právo na náhradu uhradených trov 19 20

11 SK III. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA: 1. Vady, poškodenia a kvantitatívne nedostatky prvkov a príslušenstva, viditeľné pri kúpe. 2. Poškodenia následkom nesprávneho a rozporného s princípmi užívania, skladovania a údržby nábytku. 3. Mechanické poškodenia roštov, konštrukčných súčiastok nábytku, čalúnickej tkaniny vzniknuté vinou Kupujúceho. 4. Poškodenia vzniknuté následkom opravy alebo úpravy nábytku vykonanej Kupujúcim alebo na jeho príkaz bez súhlasu Ručiteľa. 5. Škody a defekty spôsobené zvieratami. 6. Zaliatie nábytku vodou alebo inou kvapalinou (obzvlášť nebezpečné sú chemické roztoky, farbiva, tekuté prostriedky na ošetrenie tela). 7. Rozdiely odtieňa a štruktúry tkanín, ak pochádzajú z rôznych výrobných šarží výrobcu tkanín, a reklamácia sa týka rozdielu jednotlivých výrobkov kupovaných v určitých časových intervaloch. 8. Chlpatenie sa, zmršťovanie sa, blednutie a zvrašťovanie vyplývajúce z techniky vykonania výrobku a jeho prevádzkovania Kupujúcim. 9. Rozdiely +/- 3 cm v skutočných rozmeroch nábytku v porovnaní s katalógovými rozmermi. 10. Rozdiely v odtieňoch a štruktúre tkanín, druhu stehov v prípade dodatočného objednávania nábytku podľa katalógu vzoriek. 11. Zmeny mäkkosti, pružnosti a deformácie vankúšov, operadiel, opierok rúk, sedadiel, ktoré sú výsledkom správneho užívania a nevyplývajú z vád konštrukcie a vád materiálu. 12. Zafarbenia tkaniny odevom alebo inými farbivami. 13. Rozdiely stupňa tvrdosti jednotlivých prvkov súpravy, vyplývajúce z ich rozdielnej veľkosti a podmienené uplatnenými konštrukčnými riešeniami. 14. Vyskytujúce sa v čalúnickým materiálu vrásky, ako žiadaná a očakávaná vlastnosť. Vonkajšie povlaky nábytku vykonané z tkanín alebo koží sú voľné a mäkké, čo je spôsobené technikou vykonania nábytku. 15. Vady a poškodenia, v dôsledku ktorých bola znížená cena výrobku pri jeho kúpe. DOPLŇUJÚCE POZNÁMKY V nábytku sa môžu vyskytovať rozdiely odtieňa tkaniny v závislosti od uhla dopadu prírodného a umelého osvetlenia, čo nie je vadou podliehajúcou reklamácii. V prípade dodatočného objednávania nábytku k predtým kúpenej súprave treba počítať so skutočnosťou, že sa čalúnické materiály môžu trochu líšiť odtieňom a štruktúrou (rozdiely v jednotlivých výrobných šaržách materiálu). Čalúnený nábytok kúpený z expozície predajni majúci viditeľné poškodenia alebo precenené z dôvodu určitých vád nepodliehajú záručnej oprave v rozsahu týchto vád. V prípade poškodení tkanín, ktoré napodobňujú kožu (ekologická koža) sa budú tieto odosielať znalcovi na posúdenie, čo predlžuje dobu vybavovania reklamácie. IV. ZÁSADY ÚDRŽBY A OŠETRENIA NÁBYTKU: POZOR Pre bezpečnosť a ochranu kusu nábytku vykonajte pred začatím vlastného čistenia test na malo viditeľnom mieste, aby sa vyskúšalo, ako tkanina reaguje na čistenie. Drevo: Nesmie sa umiestniť nábytok s drevenými prvkami v miestnostiach s príliš veľkou vlhkosťou vzduchu, taktiež v blízkosti radiátorov a iných priamych zdrojov tepla. Drevo sa musí pravidelne oprašovať čistým alebo jemne vlhkou handričkou. Treba si dávať pozor, aby nepoškodiť drevené plochy a nevystavovať ich intenzívnemu účinku slnečných lúčov a vysokej teploty. Životnosť nábytku s drevenými prvkami predlžujú prípravky na údržbu a ošetrenie dreva všeobecne dostupné na predaj. Treba sa vyhýbať silnému treniu a užívaniu drsných a tvrdých materiálov, ktoré môžu poškrabať povrch. Prírodná koža: Koža je prírodný produkt. Každá koža pochádza z iného zvieraťa. Preto sú možné rozdiely odtieňa a lesku v danom kuse nábytku. Vrásky a vypálenia, škrabance, zrohovatené miesta zdôrazňujú prírodný charakter materiálu. Prírodná koža je náchylná na vyťahovanie a miestne vytieranie. Toto nie sú dôvody pre reklamáciu tovaru. Každá koža má tenkú, neviditeľnú ochrannú vrstvu, ktorá sa môže veľmi ľahko zničiť. Nesmú sa používať spraye, krémy, pasty na obuv, chemické prostriedky obsahujúce alkohol alebo rozpúšťadla. Čerstvé škvrny a znečistenia okamžite odstraňovať suchým alebo vlhkou handričkou. Kožený nábytok treba zvlášť chrániť a pravidelne konzervovať vhodnými prostriedkami. Užívanie značkových prípravkov na ošetrenie prírodnej koži umožní jej mnohoročnú, bezproblémovú prevádzku. Prvé čistenie treba vykonať po 3 mesiacoch užívania. Každé ďalšie v 6 mesačných intervaloch. Vždy pred začatím vlastného čistenia treba vykonať test na neviditeľnom mieste aby sa presvedčiť, ako reaguje koža na čistenie. V nábytku dodávanom automobilovým dopravným prostriedkom sa môžu objaviť nepravidelné vrásky a záhyby. Po určitom čase nábytok získa späť svoj pôvodný tvar. Ekologická koža: Je to syntetický, napodobňujúci kožu materiál, ktorý sa musí pravidelne čistiť roztokom mydla v teplej vode, s využitím mäkkej handričky alebo špongie. Viac zašpinené miesta pretierať mäkkou kefou, po očistení opláchnuť povrch vodou a utrieť mäkkou handričkou. Škvrny, znečistenia od guličkového pera, líčidla, tlačiarskej farby, novinovej tlače odstraňovať okamžite pretierajúc handričkou; možno taktiež uplatniť čistenie zriedeným liehom. Nepoužívať: pasty, vosky, spraye, silné detergenty, rozpúšťadla a čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadla ako aj niektoré prostriedky na čistenie prírodnej koži. Ich použitie môže spôsobiť stuhnutie a praskanie materiálu, a tiež zmenu farby a lesku povrchu výrobku. Nežehliť. Zabrániť styku s horúcimi plochami (napr. radiátory). Ekologická koža vyžaduje udržania v čistote, nesmie sa príliš zašpiniť. Je dôležité, aby sa špina, prach a iné znečistenia nenachádzali príliš dlho na povrchu tkaniny. Čalúnické tkaniny (žakár, flock a iné): Tieto materiály vyžadujú pravidelné ošetrenie prostriedkami určenými na ošetrovanie takýchto tkanín. Tkaniny sa nemôžu príliš zašpiniť. Škvrny odstraňovať čistou vodou alebo vodou s mydlovými vločkami. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na znečistenia vzniknuté následkom styku s odevom, pokrývkami a pod., ktoré obsahujú aktívne farbiva. Počas ich užívania sa môžu na čalúneniach objaviť v dôsledku prírodného procesu straty pigmentu prefarbenia na intenzívne SK 21 22

12 SK užívaných miestách. Pred použitím prostriedka na čistenie treba si overiť jeho účinok na neviditeľnom mieste kusu nábytku, aby sa vyhnúť poškodeniu tkaniny. Niektoré druhy čalúnení sa môžu čistiť len na sucho, používajúc zvláštne chemické prostriedky dostupné len u firiem, ktoré sa zaoberajú praním týchto čalúnení. Účinkom nadmernej vlhkosti sa môžu tkaniny zmrštiť, roztiahnuť, zafarbiť. Šenily: Prostriedky na farbenie tkanín sú chúlostivé na slnečné svetlo, preto je veľmi dôležité, aby sa tkanina chránila pred nadmerným účinkom slnečných lúčov a teplom radiátorov. Šenilové tkaniny majú na svojom povrchu vlasy, preto sa nesmú príliš často pretierať. Aby sa tkanina vhodne zabezpečila, treba ju jemne vysávať vysávačom alebo odprašovať mäkkou handričkou. Vzniknuté škvrny najvhodnejšie odstraňovať mydlovou vodou bez prílišného trenia. Rozliatu kvapalinu odporúčame okamžite odstrániť utierajúc škvrny zvonka dovnútra. Toto zabraní zväčšeniu miesta znečistenia. Zakazuje sa používať prípravy obsahujúce chemické prostriedky a odfarbovače. Malé množstvo čistiaceho prostriedka naniesť na zašpinené miesto, chvíľu vyčkať a následne jemne odstrániť znečistenie. POZOR 1. Na čistenie tkanín a čalúnických koží nikdy nepoužívať chemické prostriedky ako sú rozpúšťadla, benzín, alkohol. 2. Drevené prvky sa nesmú čistiť a konzervovať chemickými prostriedkami v spreju s ohľadom na riziko poškodenia ochranného povlaku týchto prvkov. 3. Nábytok sa musí odprašovať takto: - lakované a lesklé plochy výhradne suchou, mäkkou tkaninou, - čalúnené plochy - domácim vysávačom s mäkkou kefou, - kožené plochy (prírodná koža) - jemne vlhkou mäkkou tkaninou. 4. Prostriedky určené na čistenie nábytku, ktoré sa všeobecne predávajú, sa môžu používať výhradne na zodpovednosť Kupujúceho. 5. Veľký tlak pri čisteniu môže spôsobiť odfarbenie. I. KÁRPITOZOTT BÚTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁSA A bútorok mozgatásánál minden kárpitozott elememet biztosítson mechanikai sérülések ellen. A bútorok kicsomagolásánál nem szabad használni éles, veszélyes eszközöket. Amikor mozgatja a bútort, az állandó szerkezeti elemeknél fogja meg. A bútort rendeltetésüknek megfelelően használja. A bútort védje a káros időjárási hatásoktól. HU Dátum predaja KONTROLNÝ KUPÓN Dátum a druh opravy 1m A bútort legalább 1 méternyi távolságban helyezze el a radiátoroktól. A háttámlákra és kéztámlákra, valamint puha konstrukciós elemekre nem szabad ráülni. Pečiatka Predávajúceho Pečiatka a podpis Servisu Nem szabad az arra nem alkalmas részeket nagy terhelésnek kitenni C 40-70% A bútort 15-30ºC fokos, és 40-70% nedvességtartamú helységekben tárolja 23 24

13 HU II. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 1. A garancia meghatározza a Szavatos (Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J. ul. Dworcowa 3/43, Kraków) kötelességeit és jogait, amennyiben a Vevő megállapítja, hogy a termék nem felel meg a szerződés feltételeinek, melyről a fogyasztóknak szánt értékesítéséről szóló rendelet (Közlöny 141. számának tétele) 4. cikkelye szól, és melyeket a termék megvételétől számítva 24 hónapon belül lehet gyakorolni. Amennyiben a terméket Vállalkozó veszi meg, rejtett meghibásodások esetében a Gyártó felelősségét a jótállásról szóló Polgári Törvénykönyv ( cikkelye) rendelkezései határozzák meg (garanciális időszak 12 hónap). 2. A reklamációs bejelentés elfogadásának a feltétele az, hogy a Vevő Garanciakártyát nyújtson be, valamint vásárlási bizonylatot ÁFÁs számlát, vagy pénztári blokkot. 3. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a termék nem felel meg a fent említett szerződésnek, a Szavatos kötelezi magát, hogy a terméket díjtalan javítás vagy csere során, olyan állapotba hozza, hogy az megfeleljen a szerződésnek, és amennyiben a javítás nem lehetséges, a fent említett szerződés 8. cikkelye szerinti feltételek szerint jár el. 4. A Vevő elveszíti garanciális jogait, amennyiben tudott az eltérésről, vagy józanul gondolkozva, kellene, hogy tudjon róla, és miután az eltérés kiderült, az eltérés félismerése dátumától számítva 2 hónapon belül nem tájékoztatta róla a Szavatost. 5. A Vevőnek a garanciális reklamációt abban a kereskedelmi egységben kell benyújtania, amelyben megvette a bútort, vagy közvetlenül a Szavatosnál. A bejelentést írásban kell benyújtani, és annak garanciakártya számát-, a reklamációt benyújtó adatait-, a vásárlás dátumát és helyét-, a blokk vagy áfás számla számát-, valamint az eltérés megállapítását kell tartalmaznia. 6. A Szavatos a reklamációs bejelentés kézbesítésétől számítva 30 napon belül tájékoztatni fogja a Vevőt, hogy a benyújtott reklamáció alapos-e vagy sem, illetve jelentkezik a Vevőnél a reklamáció bejelentésnek ellenőrzése céljából, és esetleg, hogy egyeztessen a reklamációs ügy elintézésének módjáról és dátumáról. 7. A jelen Garanciában nem szabályzott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv cikkelyeinek rendelkezései alkalmazandók. 4. Olyan meghibásodások esetében, melyek a Vevő által végzett, vagy megrendelt bútorjavítás vagy átalakítás során keletkeztek, és melyeket a Vevő a Szavatos hozzájárulása nélkül végzett. 5. Állatok által okozott meghibásodások és sérülések esetében. 6. Amennyiben a bútorra víz vagy egyéb folyadék ömlött ki (kifejezetten veszélyesek a vegyi oldatok, festékek és színezők, testápolók). 7. Szövet színe és struktúrája közötti különbségek esetében, amennyiben azok a szövetgyártó különböző gyártási sorozataiból származnak, és a garancia különböző időpontokban megvett termékek közötti különbségekre vonatkozna. 8. Amennyiben a kárpit szövete összecsomósodik, összemegy, fakul, és ráncolódik, mely hibák a termék elkészítésének technikájából vagy a Vevő használatából adódik. 9. Amennyiben a bútor tényleges méretei a katalógusban megadott méreteihez képest +/- 3 cm-nyi különbséggel rendelkeznek. 10. Amennyiben a szövet struktúrájában vagy árnyalatában, összevarrásában különbségek tapasztalhatóak, abban az esetben, ha a bútorok minta alapján utórendelésre készültek. 11. Amennyiben a párnák-, háttámla-, kéztámla-, ülőke puhasága és rugalmassága megváltozik, és mely változás rendeltetésszerű használat miatt következett be, nem pedig a bútor anyaga vagy konstrukciós hibái miatt keletkezett. 12. Amennyiben a szövet elszíneződött ruha vagy egyéb színezőanyag hatása miatt. 13. Amennyiben a készlet egyes elemei eltérő mértékben szilárdak, abban az esetben ha a különbség alapja, az egyes elemek eltérő méretei-, valamint az eltérő konstrukciós megoldások. 14. Amennyiben a kárpitszövetben barázdák vannak, igényelt és tervezett jellemzőként. A bútorok külső borításai, melyek szövetekből vagy bőrből készültek, nem feszesek és puhák, ami a bútor készítésének technikájából fakad. 15. Amennyiben a bútoron találhatóak olyan meghibásodások és sérülések, melyek következtében a termék árát vásárláskor csökkentették HU FIGYELEM Amennyiben a Vevő alaptalanul hívja ki a szervizt, vagy a Vevő hibájából keletkezett meghibásodások kerültek megállapításra, a Szavatos jogosult, hogy igényelje a felmerült költségek visszafizetését. III. A GARANCIA AZ ALÁBBI ESETEKBEN NEM ÉRVÉNYES: 1. A vásárlásnál látható elemek és kiegészítők hiánya, meghibásodásai, sérülései esetében. 2. Olyan sérülések esetében, melyek a rendeltetésszerűtlen, illetve használati utasításnak nem megfelelő használat-, tárolás-, és karbantartás miatt keletkeztek. 3. Keret-, bútor szerkezeti elem-, illetve kárpit mechanikai sérülései esetében, melyek a Vevő hibájából keletkeztek. Egyéb megjegyzések: A bútorok kárpitszövetének a színárnyalata változhat, attól függően, milyen szögben esik rá a természetes-, vagy nem természetes fény, ami nem minősül garanciális hibának. Amennyiben a korábban megrendelt készlethez hozzárendelnek egy bútort, számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy a kárpitanyag árnyalata és struktúrája enyhén eltérő lesz (az anyag egyes részeiben különbségek megfigyelhetők majd meg A garanciális jogokat nem lehet gyakorolni boltban kiállított kárpitozott bútorokra, melyek látható meghibásodással rendelkeznek, vagy melyeket leáraztak bizonyos hibák miatt, azaz a garanciális jogokat nem lehet gyakarolni az itt meghatározott körben. Amennyiben bőrjellegű (műbőr) szövetekben hibák vagy sérülések keletkeznek, azokat ellenőrzésre kell küldeni, ami meghosszabbítja a bejelentés ügyintézéséhez szükséges időt

14 HU IV. A BÚTOR KARBANTARTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. FIGYELEM A bútor biztonsága és védelme érdekében mielőtt elkezdené a bútor tisztítását, végezzen el egy teszttisztást kevésbé látható helyen, hogy megnézze az adott szövet hogyan reagál a tisztításra. Fa: A fából készült elemeket tartalmazó bútorokat ne helyezze túl magas páratartalmú helységekbe, valamint radiátorok, vagy egyéb hőforrások közelébe. A fát rendszeresen tiszta vagy enyhén nedves ronggyal törölje le. Figyeljen, hogy ne sértse meg a fafelületeket, valamint hogy ne tegye ki ezeket intenzív napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek. A fából készült elemekkel rendelkező bútor élettartalmát növelik a fa ápolásához és karbantartásához alkalmazható szerek, melyek az általános forgalomban kaphatóak. Kerülje az erős súrolást, valamint olyan kemény és durva eszközök alkalmazását, melyek összekarcolhatják a felületet.. Természetes bőr: A bőr egy természetes anyag. Mindegyik bőr más-más állattól származik. E miatt az adott bútoron különbségek tapasztalhatóak az árnyalat és fényesség tekintetében. Barázdák, kiégések, karcolások, megkeményedések a bútor természetes voltát hangsúlyozzák. A természetes bőr kinyúlásra, illetve helyenkénti kifényesedésre hajlomos. Ezek nem minősülnek garanciális hibáknak. Mindegyik bőr be van fedve egy vékony, nem látható réteggel, melyet nagyon könnyű tönkretenni. Nem szabad spray-eket, krémeket, cipőkrémeket, alkoholt vagy oldószereket tartalmazó vegyi anyagokat alkalmazni. A friss foltokat és szennyeződéseket azonnal távolítsa el száraz vagy nedves ronggyal. A bőrrel fedett bútorok különleges védelmet igényelnek, e miatt rendszeres, ehhez alkalmazható szerekkel való karbantartást igényelnek. A természetes bőr ápolásához szolgáló márkás termékek használatának köszönhetőn többéves, problémamentes használat lehetséges. Az első tisztást a használat harmadik hónapja elteltével végezze el. Mindegyik következő tisztítást 6 hónapként végezzen! Mielőtt elkezdené a tisztítást a bútor kevésbé látható helyén tesztet végezzen el, hogy megnézze a bőr reakcióját a tisztításra. A bútorokon, melyet gépjárművekkel szállították, barázdák vagy ráncok jelenhetnek meg. A bútor egy idő elteltével visszanyeri a megfelelő alakját. Műbőr: Bőrjellegű, szintetikus anyag, melyet rendszeresen tisztítani kell, meleg szappanos vízzel, egy rongy vagy szivacs alkalmazásával. A jobban szennyezett helyeket puha kefével tisztítsa meg, utána a felületet vízzel öblítse le, és puha ronggyal törölje szárazra. Tolltinta-, ajakrúzs-, nyomdai festék-, újságfesték utáni foltokat azonnal, ronggyal, vagy felhígított spiritusszal tisztítsa meg. Ne használjon krémeket, viaszokat, spray-eket, erős fertőtlenítőszereket, oldószereket, vagy oldószereket tartalmazó tisztítószereket, valamint némelyik terméket, mely a természetes bőr tisztításához szolgál. Alkalmazásuk az anyag megkeményedését és repedését, a felület elszíneződését, illetve a fényesség változtatását okozhatja. Ne vasalja! Ne engedje, hogy felmelegített felületekkel (pl.: radiátorral) érintkezzen. A műbőrt tisztán kell tartani, nem szabad megengedni, hogy túlságosan elszennyeződjön. Fontos, hogy a szennyezés, por, és egyéb elszennyeződés, ne maradjon sokáig a szövet felületén. Kárpitszövetek (jaquard, flock (velúr) és egyéb szövetek): Az e fajta szövetek rendszeres, az anyag típusához rendelt anyagokkal való tisztítást igényelnek. Ne engedje, hogy a szövet túlságoson elszennyeződjön. A foltokat tiszta vízzel, vagy szappanszirmos vízzel tisztítsa. A gyártói garancia nem vonatkozik olyan elszennyeződésékre, melyek aktív színezőket tartalmazó ruha-, takaró hatására keletkeztek. Használat során a kárpitszöveteken az intenzív használatnak kivetített helyek elszíneződhetnek, a természetes pigment vesztése folyamata miatt. Tisztítószer alkalmazása előtt ellenőrizze annak hatását a bútor kevésbé látható részén, hogy elkerülje a szövet károsítását. Bizonyos szöveteket csakis szárazon szabad tiszítani, olyan vegyszerek felhasználásával, melyek az e típusú szövetek tisztításával foglalkozó cégeknél kaphatóak. Túl nagy nedvesség hatására a szövetek összemehetnek, kinyúlhatnak, vagy elszíneződhetnek. Zsenília: A szövetek festéséhez használt színezők érzékenyek a napsütésre, e miatt fontos, hogy az anyagot védje a túlságosan nagy napsütéstől, illetve a radiátorok melegétől. A zsenília szövetek felülete szálakból áll, és e miatt nem szabad túl gyakran dörzsölni azokat. Ahhoz, hogy megfelelően óvja a szövetet, enyhén tisztítsa porszívóval vagy puha ronggyal. A foltokat vízzel, vagy szappanos vízzel tisztítsa, de ne dörzsölje! A kiöntött folyadékot azonnal takarítsa fel úgy, hogy a foltokat kívülről befele tisztítsa. Így elkerüli azt, hogy az elszennyeződés nagyobb felületre terjedjen. Tilos használni olyan szereket, melyek összetevőiben vegyi tisztítószerek, és fehérítők vannak. A tisztítószert az elszennyeződött részen alkalmazza, várjon egy kicsit, majd finoman távolítsa el az elszennyeződést. Az e fajta szövet rendszeres, puha kefével, pl.: ruhakefével történő átfésülést igényel. Így elkerüli azt, hogy a szálak a szövet felületén lenyomódjanak, különösen olyan helyeken, melyek intenzív használatnak vannak kitéve. FIGYELEM 1. A bőr- és textilkárpit tisztításához semmilyen esetben ne használjon oldószer-, benzin-, vagy alkoholszerű vegyszereket! 2. Fából készült elemeket ne tisztítson vagy ápoljon spray-s vegyszerekkel, mivel ez károsíthatja ezen elemek védőrétegét. 3. A bútorokat a következő módon porolja le: - lakkozott és fényezett felületeket csakis száraz, puha szövettel - kárpitozott felületeket - háztartási porszívó puha keféjével - bőrrel (természetes bőrrel) fedett felületeket puha, enyhén vizes szövettel 4. A bútor tisztításához szolgáló szerek általános kereskedelmi forgalomban kaphatóak, használatuk csakis a Vevő felelősségére történik. 5. Amennyiben tisztáskor erősen dörzsöli meg a bútort, ez a szín világosabbá válását okozhatja. Eladás dátuma Eladó pecsétje KONTROLLSZELVÉNY Javítás dátuma és leírása Aláírás és szerviz pecsétje HU 27 28

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Záruční podmínky 1. Kupující je povinen se během nákupu nábytku ujistit, že je výrobek kompletní, že jsou veškeré mechanismy funkční a zboží nemá žádné viditelné známky poškození. 2. Záruka se nevztahuje

Více

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU 4770600 Nýtovací kleště / Nitovacie kliešte / Szegecselőfogó / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

č e s k ý v ý r o b c e Kůže

č e s k ý v ý r o b c e Kůže český výrobce Kůže KŮŽE je přírodní materiál, má neopakovatelné rysy, zvláštní barvu a strukturu. Z těchto důvodů nelze zaručit 100% stejné zbarvení a strukturu kůže na jednotlivých elementech sedací soupravy,

Více

Části a hlavní vlastnosti nábytku

Části a hlavní vlastnosti nábytku Vážený zákazníku, jsme poctěni, že jste si od nás zakoupili čalouněný nábytek. Dostáváte tím jedinečný kus nábytku, který je ručně vyroben z materiálů nejvyšší kvality, a podle Vašich potřeb. Dovolte,

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH 2015 PIXEL LABYRINTH 2015 Série Pixel Labyrint nás vrací zpět labyrintem

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů megkötve a mai napon összhangban az Üzleti törvényköny 513/1991 Sb. törvényének

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 8862236 Halogenová LED diodová svítilna 30 W / CZ Halogénové LED diódové svietidlo 30 W / SK Halogén LED diódás világítótest 30 W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Obsah COCOCHOCO PROFESSIONAL KERATĺN COCOCHOCO PROFESSIONAL ŠAMPÓNY COCOCHOCO PROFESSIONAL MALÉ SETY

Obsah COCOCHOCO PROFESSIONAL KERATĺN COCOCHOCO PROFESSIONAL ŠAMPÓNY COCOCHOCO PROFESSIONAL MALÉ SETY Obsah 1-6... COCOCHOCO PROFESSIONAL KERATĺN 7-13... COCOCHOCO PROFESSIONAL ŠAMPÓNY 14-20... COCOCHOCO PROFESSIONAL MALÉ SETY 21-27... COCOCHOCO PROFESSIONAL VEĽKÉ SETY COCOCHOCO PROFESSIONAL KERATĺN COCOCHOCO

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.)

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) GORE-TEX PRODUCTS Protection and Comfort Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) Water vapour (sweat) Vodní pára (pot) Vodná para (pot) Outer fabric Vnější tkanina

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

Jacques & partner, s.r.o., Libeř 167, 25241 Dolní Břežany, DIČ CZ26191113 Reklamační řád 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a činí 24 měsíců. 2. Místem uplatnění reklamace je prodejna, ve

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG Process Management TM Regulátory B NG Popis Pružiny Přizpůsobení různým médiím (Přírodní plyn, GPL atd.) TĚLESO REZISTENTNÍ VŮČI VYSOKÝM TLAKŮM 1. Stupeň regulace Přesný

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic

metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic metal mosaic mm MM b u t t e r f l y 2011 Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne rezové mozaiky. Patří mezi luxusní obkladový materiál a je vysoce designovou záležitostí. Přitom

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Prosím, přečtěte si důkladně návod před použitím tohoto výrobku a dbejte všech obsažených pokynů!

Prosím, přečtěte si důkladně návod před použitím tohoto výrobku a dbejte všech obsažených pokynů! 1 Prosím, přečtěte si důkladně návod před použitím tohoto výrobku a dbejte všech obsažených pokynů! Děkujeme vám za zakoupení SP2000. Tato příručka pro uživatele obsahuje provozní pokyny pro solární dobíjecí

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Obuv. Jak vybrat správnou velikost obuvi

Obuv. Jak vybrat správnou velikost obuvi Obuv Jak vybrat správnou velikost obuvi Dříve než si obuv objednáte, dejte pozor na rozdílnost chodidel u jednoho člověka, jedno z chodidel bývá obvykle delší! Vybírejte obuv o půl centimetru větší, než

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC

METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC METAL MOSAIC 2015 METAL METAL MOSAIC 2015 METAL Chladná elegance, nadčasovost a čistota to jsou charakteristické znaky ne

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

Protective Clothing Category III. Hazardous Substance Solid particles < 0.6 m

Protective Clothing Category III. Hazardous Substance Solid particles < 0.6 m CLOTHES Různé aplikace stejný Tyvek Tyvek je jedinečný materiál, který je pevný, lehký a pružný. Slouží jako vynikající bariéra pro prach a kapaliny, ale současně je prodyšný. Tato jedinečná kombinace

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

RZ 260 Lino Siegel glänzend

RZ 260 Lino Siegel glänzend RZ 260 Lino Siegel glänzend Špeciálna ochranná impregnácia na všetky podlahoviny z linolea (bez povrchovej úpravy z výroby). Oblasť použitia: RZ 260 Lino Siegel glänzend je špeciálny výrobok na vytvorenie

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

Kámen je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami,

Kámen je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami, 2015 STONE Keramická mozaika je velmi oblíbenou díky bohaté nabídce tvarů, povrchů a barev. Představuje sortiment od klasických čtvercových formátů různých velikostí, přes obdélníkové cihličky, kolečka,

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: ROZMĚRY: 300CMX205CMX120CM 1. OBSAH BALENÍ: No. POPIS 300cmX205cmX120cm SPEC. Množství 1 TYČ VE TVARU L 670MM 4 2 TYČ VE TVARU L 670MM 2 3 ROVNÁ TYČ 1210MM 2 4 ROVNÁ TYČ 1210MM 2 5 ROVNÁ TYČ 740MM 2 6

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII.

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII. b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí. c)

Více