září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 úvodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník"

Transkript

1 9 září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 úvodník EPIDEMIE EBOLY A MILOSRDNÍ BRATŘI V ZÁPADNÍ AFRICE Milé sestry a milí bratři, v současné době bojuje řád Milosrdných bratří v našich afrických nemocnicích s epidemií viru eboly. Tento virus se začal masivně šířit od přelomu roku a v současnosti tato epidemie již pokrývá země západní Afriky. K dnešnímu dni je počet mrtvých odhadován na Ve dvou zemích, v Libérii a Sierra Leone, provozuje náš Hospitálský řád sv. Jana z Boha dvě nemocnice. Smrtící virus si v těchto řádových zařízeních vybral životy řady našich pacientů a zaměstnanců. Mezi oběti patří i naši spolubratři bratr Patrick Nshamdze, ředitel nemocnice v Monrovii, bratr Georges Combey, farmaceutický asistent v nemocnici v Monrovii, a řeholnice, misionářka od Neposkvrněného Početí, sestra Chantal Pascaline, laborantka. Posledním zemřelým spolubratrem je španělský misionář, milosrdný bratr, otec Michael Pajeres, který byl ve čtvrtek 7. srpna, spolu s řeholní sestrou Julií převezen z Afriky do Španělska (o jeho úmrtí informovala média). Jeho zdravotní stav byl vážný, ale celou dobu stabilizovaný. V pondělí 11. srpna se jeho zdravotní stav radikálně zhoršil a následně zemřel. Byl první obětí viru ebola mimo africký kontinent. Pomoc lidem v západní Africe, k zastavení šíření epidemie, by se měla zaměřit na zlepšení podmínek v zemích, které jsou virem postižené. Přes veškeré úsilí státních orgánů, Světové zdravotnické organizace a dalších humanitárních organizací je tato pomoc nedostatečná a šíření epidemie se stále vymyká kontrole. Naše dvě nemocnice v Monrovii (Libérie) a v Mabeseneh (Sierra Leone) hodně pomáhají místním obyvatelům, ale k tomuto potřebujeme personál a dostatek zdravotních a technických prostředků, které jsou velmi drahé. Tímto chceme zamezit šíření eboly. Jsme sice jen malým zrnkem písku, ale s pomocí Boží chceme smrtícímu viru čelit a lidem v oblasti i nadále pomáhat. Virus eboly byl pro Afričany převážně neznámý, pro mnohé až do nedávna. Jeho masivní šíření z velké části zapříčinila hluboká chudoba, neinformovanost a strádání místních obyvatel. Tak jako náš světec svatý Jan Grande léčil nemocné při epidemii lepry ve městě Jeréz a v roce 1600 této nemoci podlehl, tak i naši řeholní bratři, sestry a naši zaměstnanci jsou svědky při pomoci svým bližním v nemoci.

2 Naše společnost dnes potřebuje změnit pohled na tyto strádající země, je nutné růst v solidaritě vůči sobě navzájem v péči o potřebné za každé situace. Jen pokud bude lidstvo jednotné a pozorné při nouzi jakékoliv skupiny obyvatel kteréhokoli regionu Země, dokážeme společně čelit každé další hrozbě. Vložme obyvatele velmi těžce zkoušené Afriky a všechny, kdo v těchto oblastech pomáhají, na přímluvu ochránkyně řádu Milosrdných bratří Panny Marie, patrona africké provincie sv. Augustina a našeho zakladatele sv. Jana z Boha do svých modliteb. Děkuji vám všem! Br. Martin Richard Macek, DiS, OH představený Milosrdných bratří v Čechách, na Moravě a na Slovensku OZNÁMENÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ Čtvrtek 4. září je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Na první pátek 5. září bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V pátek 5. září pořádá ČKA Vizovice od 19 hodin v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku RNDr. Jiřího Grygara s názvem Úspěchy a problémy teorie velkého třesku. V sobotu 6. září se koná v Kroměříži arcidiecézní setkání ministrantů. Na pouť je vypraven z našeho děkanátu autobus, který odjede z vizovického náměstí v 7:15. V sobotu 13. září pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu na hřišti za ZŠ ve Vizovicích volejbalový turnaj. Všechny další informace jsou na plakátku. V neděli 14. září bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve čtvrtek 18. září v 18:15 se koná na faře setkání pastorační rady farnosti. V neděli 21. září bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. farní zpravodaj / září 2014 Sbírka Stop Ebole v západní Africe SBÍRKOVÝ ÚČET /0800 var. symbol 8888 Peníze budou použity pro nemocnice sv. Jana z Boha v Lunsar (Sierra Leone) a v Monrovii (Libérie). V současné době neexistuje žádná účinná vakcína a žádná účinná terapie proti ebole. Hlavním úkolem je zamezit šíření epidemie eboly. oznámení V neděli 21. září jste zváni do Jasenné na mši svatou v 10:30, při které oslavíme 3. výročí posvěcení kostela. V Bratřejově bude tento den mše svatá začínat mimořádně v 7:30. V sobotu 27. září se vypravíme na společnou pouť farností Vizovice, Bratřejov a Jasenná ke sv. Janu Sarkandrovi do Olomouce. Současně navštívíme P. Antonína Baslera, který u nás působil v letech VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Ještě stále mají rodiče možnost přihlásit své děti do náboženství. Přihlášku si můžete vzít pod věží kostela nebo si ji můžete stáhnout na internetových stránkách farnosti. Odevzdejte ji prosím co nejdříve do sakristie nebo do poštovní schránky na faře. Náboženství se vyučuje ve škole jako nepovinný předmět nebo na faře (především pro přespolní děti). Rozvrh hodin náboženství naleznete na nástěnce pod věží kostela nebo také na farním webu. Na závěr připomínám, že přihlásit dítě do náboženství patří k povinnostem vyplývajících ze křtu dítěte. / 2

3 PŘEDNÁŠKA ČKA VIZOVICE V pátek 5. září přijede do Vizovic v rámci přednášek pořádaných Českou křesťanskou akademií astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar. Jde o významného českého popularizátora vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění. Je autorem více než dvou set odborných prací i celé řady populárně naučných knih a vzdělávacích pořadů. Napsal též mnoho článků prezentovaných v novinách či na internetu a často vystupuje v rádiu a televizi. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a následně zveřejňuje tiskem. Přednáška začne v 19 hodin v kavárně Kulturního domu. HLAVNÍ POUŤ VE ŠTÍPĚ V sobotu 6. září začne ve Štípě oslava hlavní pouti. Mše svatá v 13:30 bude slavena především pro rodiče s dětmi a pro mládež. Po ní bude následovat zábavný program pro děti. V 17 hodin bude další mše svatá. V 18 hodin bude koncert ARS ANIMAE. V neděli 7. září budou mše svaté v 7:00, 8:15, 9:30 a slavná v 11 hodin (celebruje P. Josef Jančář, OCarm.). Odpoledne v 15 hodin bude svátostné požehnání. Letos již potřetí se uskuteční během hlavní pouti ve Štípě v neděli 7. září průvod dechové hudby s mažoretkami, který začne v 9 hodin na Mariánském náměstí před hostincem U Komendy a bude pokračovat na Lešnou, k obchodu Enapo, k hostinci U Býka a zakončen bude cca v 12:15 vystoupením na Mariánském náměstí před kostelem. Od 14:00 do 15:00 a od 15:45 do 17:00 bude pak dechová hudba hrát k poslechu na Mariánském náměstí. SCÉNICKÉ ČTENÍ V LOUČCE Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, o.s., Josefové z Loučky, Klub přátel historie obce Loučka u Vizovic pořádají v neděli 14. září v 15 hodin scénické čtení Kolache svatosti Otce Emila Kapouna. Akce se koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Čtou Máša Málková a Ondřej Kavan, hudebně doprovází Radomír Švec. SRDCE SV. JANA MARIE VIANNEYE V OLOMOUCI V neděli 21. září bude možné uctít vzácnou relikvii Srdce svatého Jana Marie Vianneye v katedrále svatého Václava v Olomouci. Ostatky doprovázejí dva francouzští kněží z Arsu. Program je připraven jak pro věřící, tak i pro kněze. SETKÁNÍ PRO VEŘEJNOST: 10:00: slavnostní mše svatá s kázáním francouzského kněze (tlumočení zajištěno). Po mši svaté společné uctění relikvie. Od 12:00 do 16:00: možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché modlitbě a rozjímání. SETKÁNÍ PRO KNĚZE: 16:00: modlitba růžence 16:00: eucharistická adorace za kněze 17:00: slavnostní zpívané nešpory s bohoslovci. Předsedat bude otec arcibiskup Jan, promluvu pronese P. Frédéric Vollaud (tlumočení zajištěno). Během dopoledního i odpoledního programu bude možné přijetí svátosti smíření. P. Frédéric Vollaud, který společně s P. Rolandem Varinem přiveze z Arsu Vianneyovo srdce k této události, řekl: Očekávejte velké milosti na všech místech, kde bude relikvie přítomná. POUŤ KE SVATÉMU JANU SARKANDROVI V sobotu 27. září se společně s farníky z Bratřejova a Jasenné vypravíme na pouť ke sv. Janu Sarkandrovi do Olomouce. Během pouti navštívíme P. Antonína Baslera, který u nás působil v letech Odpoledne si kromě prohlídky poutní kaple mučedníka zpovědního tajemství prohlédneme arcibiskupský palác, varhany v chrámu sv. Mořice a také Sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán jako památka / 3

4 UNESCO. Pouť bude dospělého stát 300 Kč, děti a studenti zaplatí 150 Kč. Do ceny je zahrnut i oběd. Přihlašovat se můžete v sakristii kostela (záloha 100 Kč). NÁRODNÍ POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI V neděli 28. září se uskuteční ve Staré Boleslavi za účasti českých a moravských biskupů tradiční národní svatováclavská pouť. Slavnostní poutní mše svatá začne v 10 hodin a bude ji živě přenášet ČT2. Všechny informace o pouti naleznete na adrese SBĚR ŠATSTVA A DALŠÍHO PRO POTŘEBNÉ Naše farnost opět organizuje sběr šatstva, lůžkovin, přikrývek, školních a sportovních potřeb, domácích potřeb, pracích a čistících prostředků pro pomoc potřebným občanům v ČR i v zahraničí. Vyprané, čisté a řádně zabalené věci odevzdejte na orlovně v pondělí 29. září nebo v úterý 30. září od 15 do 17 hodin. Bližší informace na letáku. POUŤ VDOV A VDOVCŮ V OLOMOUCI CPR Olomouc srdečně zve ovdovělé z celé diecéze na společnou pouť do katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 16. října o svátku sv. Hedviky Slezské, patronky vdov. Program: 9:30 růženec, 10:00 mše svatá s otcem biskupem Josefem Hrdličkou, 11:15-12:00 svědectví vdov, 12:00-14:00 polední volno, individuální občerstvení, možnost prohlídky katedrály s průvodcem a prohlídky arcibiskupského paláce, 14:00-14:50 zamyšlení o sv. Hedvice, patronce vdov, 14:50-15:15 pozvání na další setkání a organizační záležitosti, 15:15-15:45 adorace a závěrečné požehnání. Bližší informace: Marcela Řezníčková, , nebo je najdete na farní zpravodaj / září 2014 INFORMACE EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) níže předkládá několik čísel z hospodaření naší farnosti za první pololetí letošního roku. Tabulka stavu sbírek za prvních šest měsíců, vždy bez poslední červnové sbírky Roky Součet sbírek v Kč Z toho účelové sbírky v Kč Haléř sv. Petra Sbírka na Svatou zem Na seminář Na TV NOE Na církevní školy Celkem účelové sbírky v Kč Zůstatek pro potřeby farnosti v Kč Členové ERF děkují všem farníkům, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají na společné potřeby naší farnosti a také na další záměry, na které jsou vyhlašovány účelové sbírky. Naše farnost v prvním pololetí rovněž obdržela příspěvek města Vizovice ve výši 150 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace a zahájení prací na opravách chodníků, schodišť a kamenných opěrných zídek na farních pozemcích v prostoru mezi kostelem a chodníkem lemujícím asfaltovou komunikaci. Tato akce je finančně i organizačně náročná a bude proto rozložena do několika let. V současné době zadala farnost zpracování projektové dokumentace, která bude řešit tvar, šířku, sklon a především materiály, ze kterých budou stávající a částečně i nové chodníky a schodiště provedeny. Všechny tyto skutečnosti musí být schváleny, mimo jiné, i Státním památkovým úřadem v Kroměří- / 4

5 ži. Současně probíhá zjišťování vlastnických poměrů především kamenné opěrné zídky, která je umístěna nad chodníkem lemujícím asfaltovou komunikaci v prostoru pod farou a kostelem. Pokud by kdokoliv z farníků měl informace o tom, jaká je její historie, prosíme, obraťte se v této věci na P. Peřinu. Jde o to, kdy byla tato zídka postavena, kým, případně zda byla budována současně s přilehlým chodníkem, co bylo na jejím místě před výstavbou této zídky atd. Za výše uvedený finanční příspěvek děkuje ERF jménem všech farníků vedení města, všem zastupitelům a jejich prostřednictvím i všem občanům Vizovic. Věříme, že spolupráce městských orgánů a naší farnosti bude pokračovat i po volbách, které nás čekají v říjnu tohoto roku. Z mimořádných výdajů v prvním pololetí můžu zmínit především pořízení nové ozdobné mříže do vstupních dveří fary a také nákup bezpečnostní schránky na liturgické předměty. Na závěr děkujeme farníkům za spolupráci a pro nadcházející dobu přejeme všem pomoc Boží. Za ERF Ing. Libor Vašek OREL Zveme všechny malé i velké, děti, mládež i rodiče na Pouť na zahájení školního roku, která se uskuteční v sobotu 6. září na Provodově. Z Vizovic vyrazíme auty v 8 hodin od orlovny. Pojedeme do Horní Lhoty k Hájence, odkud budeme pokračovat pěšky až na Provodov. Po skončení poutě se opět vydáme pěšky k Hájence, a pak auty domů. Kdo by si netroufal, může přijet a odjet individuálně autem. Jako vždy nebude v programu chybět mše svatá v 11 hodin, křížová cesta pro dospělé, hry pro děti Kategorie (ročník) Přípravka 2006 a mladší Mladší žáci Starší žáci a dorostenci Junioři a muži 1997 a starší a závěrečné požehnání. Více informací získáte u Alžběty Doležalové. S novým školním rokem se rozbíhá i pravidelná sportovní činnost naší jednoty. I nadále chceme pokračovat v úspěšném trénování malých i velkých florbalistů a reprezentovat naši jednotu v Orelské florbalové lize. I přes vzrůstající počet florbalistů velmi rádi přivítáme nové zájemce o tento populární sport. Hledáme všechny kluky i holky, kteří si chtějí zahrát nehledě na jejich sportovní dovednosti a zručnost - sport v Orle je pro všechny. Přijďte se podívat na naše tréninky! Bližší informace, kontakty na trenéry i časy tréninků naleznete v tabulce níže nebo na webu Tréninky všech kategorií začínají od 8. září! Zahajujeme činnost nového oddílu naší jednoty - Cvičení rodičů s dětmi - Orlíček. Cvičení je určeno dětem ve věku 1,5-3 roky a jejich rodičům. Budeme se společně scházet každé úterý od 16 do 17 hodin na orlovně. Těšit se můžete na jednoduché pohybové aktivity doplněné básničkami a písničkami, překážkovou dráhu, cvičení s padákem, pohybové hry, to vše s duchovním rozměrem. Roční příspěvek za cvičení činí 200 Kč. Na prvním setkání 9. září se na vás těší Alžběta Doležalová. Čas Místo Trenér Pondělí Středa Středa Pondělí Orlovna ve Vizovicích (za kostelem) Tělocvična ZŠ Vizovice (nová škola) Tělocvična ZŠ Vizovice (nová škola) Tělocvična ZŠ Vizovice (nová škola) Bc. Ondřej Štach Bc. Ondřej Štach Jiří Burget Bc. Ondřej Štach Jiří Burget Roční příspěvek / Kč 250 Kč 250 Kč 350 Kč / 500 Kč

6 ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ Aby se vzdělávání ve víře stalo naší samozřejmou povinností. 2. září slaví 79. narozeniny trvalý jáhen Josef Zádrapa Dne 9. července měl výročí 20 let od přijetí jáhenského svěcení. 3. září slaví svátek P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe1992/93) Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. pastyrsky list PASTÝŘSKÝ LIST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 Drazí manželé, dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které jdou poprvé do školy nebo začínají na nových školách. Školy jsou Vašimi velkými pomocníky při přípravě Vašich dětí do života. Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání Vašich dětí je potřebná souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění vyústí v boj mezi rodiči a učiteli prostřednictvím dětí, vždy to ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému životnímu stylu či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života. K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova dětí. Jejím cílem jsou děti vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobří křesťané. Není to úkol lehký, ale když se podaří, je to nejlepší vysvědčení rodičů. Nikdo nedá, co sám nemá, říká farní zpravodaj / září 2014 stará moudrost. Nejvíc to asi platí o učitelích a vychovatelích. Jiní říkají: To, co jsi, křičí tak hlasitě, že neslyším to, co říkáš. I rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v sobě, co vyzařují, jaké prostředí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá a pamatuje si. Přebírá vzorce jednání. Největší díl výchovy se zvládá v předškolním věku, včetně výchovně významné doby ještě před narozením. Harmonie manželů, pokoj a radost, ale i kázeň a řád, stejně jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou investicí do budoucnosti dítěte. Myslíme-li na dědičnost, musíme připomenout, že výchova už od útlého dětství a pak práce na sobě se vyplatí v dalších generacích. Při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stroje, ale abychom jim vštípili smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky pomáhat (to se daří nejlépe v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné přátelství dětí s Bohem a vzbudit v nich touhu líbit se mu, podařilo se nám to nejdůležitější. Křesťanští rodiče nechají své děti pokřtít co nej- / 6

7 dříve. Ke křtu vyberou kmotry, kteří jim pak budou pomáhat s náboženskou výchovou dětí. Proto to mají být katolíci, kteří jsou nejen pokřtění a biřmovaní (teprve biřmováním se získává právo na kmotrovství), ale také podle víry žijící, aby mohli být dobrým příkladem. Dobří kmotři cítí za kmotřence odpovědnost, a kdyby se s rodiči něco stalo, jsou ochotni se o děti postarat. Rodiče zajistí náboženskou výuku svých dětí, která se nabízí na farách nebo ve školách. Jeden či dva roky náboženství dětem ovšem naprosto nestačí. Náboženství je důležité ve všech ročnících základní i střední školy. K formaci patří i zapojení do církevního společenství. Rodiče zodpovídají za přípravu ke svátosti smíření (zpovědi), eucharistie (svatého přijímání) a biřmování, i když to je už svátost křesťanské dospělosti a mladí by se pro ni měli rozhodnout svobodně. Kněz či katecheta připravující a učící děti nemůže svůj úkol zvládnout dostatečně, pokud s ním nespolupracují rodiče svěřenců. Zanedbání náboženské formace dětí je nejen proviněním proti slibu rodičů při křtu dětí, ale především je to provinění proti dětem. Tak se proviňují i rodiče, kteří po prvním svatém přijímání přestanou děti posílat do náboženství. Tam, kde je dostupná církevní škola, by měli rodiče upřednostnit poslání dětí do tohoto prostředí, které nejen vzdělává, ale také pomáhá křesťansky vychovávat. Poslechněte si, co mi píší o své víře mladí biřmovanci: Žiju v rodině, kde jsou všichni věřící, a tak se mi dostávalo neustálého přílivu víry. Když jsem byla malá, seděla se mnou u postele každý večer maminka a učila mě různé modlitby. Každou neděli jsme chodili společně do kostela a já si uvědomila, že nejde o povinnost, ale o radost být s Bohem. Jiný píše: V dětství se mi líbily především dětské mše a roráty, dnes mě oslovuje především adorace Nejsvětější svátosti. Jiný vzpomíná na babičku, která byla pro celou rodinu něco jako vzor křesťanství. Důležitou zkušenost má jiný mladík: Rodiče mě nikdy nenutili modlit se a chodit do kostela, spíš se mě snažili navést na správnou cestu, abych to chtěl sám. Za ty, kterým pomohlo ministrování či zpěv ve schóle, uveďme aspoň jednu: Když jsem začala chodit do schóly, najednou jsem se do kostela těšila. Teď, když jedu ze školy domů autobusem, vystupuji o zastávku dřív a zastavuji se na chvilku v kostele, abych poděkovala za celý den. A za studenty církevních škol: Musím se přiznat, že na církevní školu se mně moc nechtělo, zvlášť když budu ještě i na církevním internátu. Bála jsem se, že si na to nezvyknu. Ale je to jinak. Jenom díky tomu jsem se přiblížila o kousek k Bohu. Náboženský vztah dětí se nejlépe vytváří příkladem rodičů. Zkušenost dobrého, spravedlivého a milujícího otce je potřebným základem pro správnou představu dítěte o Bohu Otci. Dítětem obdivovaný otec, který při modlitbě pokorně klečí před Bohem, nejlépe učí o velikosti Boha. Mateřská láska a péče odhaluje Boží lásku a pomáhá objevit Matku Boží, Pannu Marii. Rodiče, kteří už nikdy nepřipomínají, co jednou odpustili, připraví děti k pochopení a přijetí osvobozujícího odpuštění hříchů od Boha. Výchova k vděčnosti za odpuštění zavazující k upřímné snaze nevracet se ke starým chybám, nejlépe vede ke správné zpovědní praxi. Takto vedené dítě si neutvoří představu, že se stačí vyzpovídat a může se hřešit dál. Snaha rodičů poslouchat Boha ukazuje dětem, že poslušnost není jen pro malé děti. Když děti vidí, že se rodiče chtějí líbit Bohu, který jim vidí do srdce, nenaučí se poslouchat jen naoko, nebo jen tak, aby nebyly přistiženy. Když děti vidí rodiče u zpovědi, pochopí, že i autorita je chybující, ale stále usiluje o nápravu. Výchova dětí je věcí obou rodičů, proto se považuje za samozřejmé, že do manželství vstupují dva věřící stejné víry. Jako výjimku, kterou může udělit biskup, církev připouští sňatek s nekatolíkem, pokud jsou dostatečné záruky pro katolickou výchovu dětí, ale upozorňuje na náročnost takového úkolu. Stabilní rodina může mít oporu v širším příbuzenstvu a kruhu přátel. Významný je i mezigenerační / 7

8 farní zpravodaj / září 2014 vztah rodičů a prarodičů. Podle toho, jak se chovají rodiče ke svým rodičům, si děti dělají představu o svém budoucím vztahu k rodičům v dospělosti. Drazí rodiče, Vaše úkoly nejsou snadné, ale jsou krásné. Modlím se za Vás a stejně tak prosím o modlitbu za Vás všechny, kteří nevychovávají své vlastní děti. Z Vaší dobré výchovy dětí bude mít užitek celá společnost, i my. Proto Vás rádi podpoříme. K tomu Vám a celým rodinám ze srdce žehná arcibiskup Jan řízeno k nohám při jeho druhém příchodu na konci světa, jak čteme v již zmiňované knize Zjevení. Festival není pořádán na tradičním otevřeném prostoru, ale v areálu likérky. Jak na tebe toto netypické prostředí zapůsobilo? Na takovém festivalu jsem byl poprvé. Jinak jsem navštívil několik křesťanských festivalů, které nejsou zaměřeny komerčně. To znamená, že na nich nenajdete množství stánků s alkoholem a točeným pivem. S ohledem na počet návštěvníků jich zde bylo celé tržiště. Když jsem jimi procházel, tak jsem se snažil poznat prostředí, do kterého se chodí lidé dnes bavit. S ohledem na množství vypitého alkoholu asi přestáváte řešit prostředí. Ale já to vzal jako výzvu být zde a za ty lidi se modlit. Ty se intenzivně zajímáš o křesťanskou muziku. Je možné v tomto tvrdém hudebním žánru narazit na křesťanské kapely? V populární hudbě najdeme ve všech žánrech křesťany, kteří zde tvoří. Tvrdá hudba není výjimkou. Nedávno jsem dostal dotaz, jak se na tyto žánry dívám a jestli mohou skutečně tyto kapely sloužit Bohu. Odpovědí je mi Ježíšovo: Poznají vás po ovoci. (Mt 7,16; Lk 6,44) Jednou jsem objevil v rockovém časopise Spark rozhovor s titulkem Brutální death metal ve jménu Krista. A zde zpěvák této kapely svědčí o své víře a o životě s Bohem. Já si tehdy řekl: Ani jeden z nás kněží nedokáže do tohoto časopisu, který často píše o kapelách, které se hlásí k satanismu, dostat ani slovo o Kristu. Tarozhovor MASTERS OF ROCK 2014 Ve dnech od 10. do 13. července se uskutečnil v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích již 12. ročník festivalu Masters of Rock. Jde o největší festival tvrdé rockové hudby v České republice. Lidé mají na tento festival rozličné názory. Od těch nejvíce pozitivních, které vychvalují skvělou propagaci města a finanční přínos pro místní podnikatele, až po ty nejvíce negativní, které zdůrazňují nadměrný hluk a také masivní koncentraci lidí pochybného vzhledu a nekalých úmyslů. Nechci se přidat na žádnou stranu. V rozhovoru s P. Pavlem Šupolem, který se dlouhodobě věnuje české i zahraniční křesťanské hudbě, se chci na Masters of Rock podívat z pohledu hudebního laika, který chce poznat, v čem festival tohoto žánru může být nebezpečný nebo naopak v čem může napomoci k šíření dobra a víry v Boha. Letos jsi byl přímým účastníkem festivalu Masters of Rock. Co bylo důvodem tvé návštěvy tohoto festivalu? Byl jsem pozván, zda bych se nechtěl setkat s americkou křesťanskou heavymetalovou kapelou Stryper, která vystoupí na tomto festivalu. Při této příležitosti zpěvák kapely předá ocenění Zlatá deska Láďovi Křížkovi a jeho kapele Kreyson za prodej jejich desky Návrat krále. Jak se Láďa Křížek sám nestydí v médiích vyznat, celá deska je inspirovaná knihou Zjevení apoštola Jana a je o boji dobra a zla v tomto světě i v nás a zároveň o Vítězi Ježíši Kristu nad tímto zlem. On jej svou smrtí na kříži přemohl a jemu bude vše nakonec pod- / 8

9 hle kapela se k němu mohla přihlásit svědectvím svého života. Jakým právem bych je mohl odsoudit? Duch přece vane, jak chce a kde chce. Na jednom festivalu jsem měl přednášku na téma Vlivy hudby a byli tam přítomní i hosté z USA. Celou přednášku jim překládali a po ní za mnou tihle lidé přišli, zda vím o službě, kterou tyhle kapely v USA dělají. Jedná se o doprovázení těch, kteří na koncertech přijmou výzvu k modlitbě za osvobození ze zajetí drog, alkoholu, prostituce a dalších závislostí nebo jen zareagují na výzvu k modlitbě za přijetí Krista do svého života. Tyto lidi pak doprovázejí v rámci církevních společenství, která se nabídla těmto lidem sloužit, protože často potřebují dlouhodobé doprovázení, než se zbaví všech závislostí. A tohle je pro mě po ovoci je poznáte. Nebo před týdnem za mnou přišla jedna dospělá holka, jestli bych ji připravoval na křest. A proč se tak rozhodla? Protože si mnohokrát vyprávěla o Bohu a životě s ním s jedním zpěvákem, který je jediný z heavymetalové kapely věřící. A na základě těchto rozhovorů se rozhodla připravovat na křest, přestože ví, že to bude trvat víc jak rok. A já si řekl, že za pět let mého kněžství za mnou nikdo takhle nepřišel a tenhle zpěvák možná na těchto festivalech si s ní o Kristu povídal. A tohle je má odpověď na tuto otázku, zda i skrze tuto hudbu může Bůh působit. V pátek v nočních hodinách vystoupila se svým programem švédská kapela Sabaton. Když jsem se na internetu díval na jeden z jejích klipů, naskakovala mi husí kůže. Jak moc byly na festivalu letos zastoupeny kapely, které skládají satanistickou hudbu? Nedokážu říct počet, nezkoumal jsem to. Ale je jich asi většina vystupujících. Některé kapely totiž satanismus a věci s tím spojené berou jak image. Jenže tomu zlému je to jedno, on si to použije. Před koncertem Stryper vystupovala jedna taková kapela ověnčená obrovskými satanistickými symboly na pódiu. Já si kladl otázku, co já tam jako kněz v tomto prostředí dělám? A pak jsem byl nutkán k modlitbě za tyto lidi, kterým nikdo o víře třeba nikdy neřekl nebo mají špatnou zkušenost s kněžími, věřícími, a proto Krista odmítají, anebo jen žijí duchem tohoto světa. A já se za ně mohu zde, při vystoupení satanské kapely, modlit. Naplnil mě velký pokoj. U nás dřív na takovýchto festivalech fungovaly evangelizační týmy, v Polsku to tak funguje i dnes, mám kamarády, kteří tam byli. Letos jsem byl pozván na setkání věřících metalistů, kteří se jezdí na tyto festivaly / 9

10 takto modlit. Většina účastníků (ne-li dokonce všichni, které přivedla do Vizovic záliba v této muzice) má oblečení v černé barvě. Má to nějaký zvláštní význam? Odráží to často styl, texty písní jsou o temnotě, násilí, zlu. Co si myslíš o kresbách a obrazech, které mají festivaloví návštěvníci na tričkách? Je to součást byznysu kolem prodeje desek. Souvisí to s jejich obsahem. Když jsem se dočetl něco o okultismu, již z těchto triček poznám, ke komu se hlásí tahle kapela. Mnozí lidé si ztotožňují metalovou muziku s konzumací alkoholu, drog nebo s nevázaným sexem. Nakolik může být tento zjednodušený pohled pravdivý? Může být pravdivý, ale byl někdo ze starších lidí někdy v nějakém tanečním klubu, kde se pouští jiný druh hudby? Tančit zde polonahý je normální Není to tedy záležitost jen tvrdé hudby Letos bylo přítomno v kostele na nedělní mši svaté na pět desítek festivalových hostů nejen od nás, ale i ze Slovenska a z Polska. Existuje nějaký mezinárodní křesťanský fanklub metalové muziky? Existuje jedno fórum, kde se lidé sdružují na diskuzi a modlitby: Existují i stránky, které se věnují překladům křesťanských metalových kapel: V průběhu roku se koná celá řada křesťanských festivalů? Kde mohu zjistit termíny a místa jejich konání? U nás vznikla Aliance křesťanských festivalů, kde jsou pozvánky i termíny: Podílíš se na přípravě a průběhu křesťanského hudebního festivalu UNITED. Jak tento festival vznikl a pro koho je určen? V průběhu roku je mnoho festivalů spíše regionálního rozměru, ale v srdcích mnoha lidí byla touha mít celonárodní festival na profesionální úrovni. Zaměřen je na mladou generaci od 15 let a jejich problémy. Snahou je vytvořit festival, kam se nemusí stydět vzít své nevěřící kamarády a ukázat jim křesťanství jako normální součást života. Více o záměrech festivalu na jeho stránkách, kde se nachází i dokument Tv Noe o loňském ročníku: Přijedeš do Vizovic na Masters of Rock i v příštím roce? To netuším, ani letos jsem se nechystal. Ale možná mě tam Pán Bůh zase nějakým zvláštním záměrem dostane. Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. P. Jindřich Peřina ohlédnutí FARNÍ TÁBOR 2014 Letos jsme týden plný krásných zážitků strávili na chatě Orlí hnízdo ve Pstruží. Vyrazili jsme v sobotu 26. července a po příjezdu jsme byli radou starších přivítáni v indiánské osadě. Po složení indiánských zkoušek (lov, znalost přírody a tradic) jsme se i my stali indiány. Rozděleni do čtyř kmenů (Toltékové, Aravakové, Mikmakové a Koygové) jsme si naplno užívali sluníčka, her a luxusu v podobě bazénu. Zanedlouho ale přišly i větší komplikace než jen odpolední bouřky. Skupina nepřátelských banditů vyčmuchala naši tajnou legendu o mapě k pokladu a unesla nám Starého orla stařešinu kmene. Dostali jsme ultimátum: buď do čtyř dnů banditům předáme zlato, nebo už stařešinu nikdy neuvidíme. Snažili jsme se opravdu svědomitě, ale za ty čtyři dny jsme získali pouze 3 ze 4 dílů mapy, farní zpravodaj / září 2014 / 10

11 Jídlo bylo naprosto úžasné, snad nejlepší kuchaři a jídlo, které jsem kdy na táborech jedla. Jinak Jana s Karlem jsou sympaťáci. Když je nějaké zranění, použije Joža místo peroxidu žlutou tekutinu. Gabča dobře kontroluje klíšťata, když se umyjeme. Kuchaři jsou perfektní lidi! Přestože moc nejím maso, tady jsem všechno zbagrovala a ještě jsem si přidala a vždycky to bylo prostě výborné. Kolektiv se mi ze začátku nezdál, ale každým dnem se utužoval víc a víc a myslím, že se tady utvořila opravdu skvělá parta. Výlet nemusel být tak do kopce, ale na druhou stranu se nám asi zvedla fyzička (Děkuju!) Samozřejmě, že příští rok pojedu! A proč? Protože tento tábor byl bezkonkurenčně ten nejlepší. Moc se mi líbily budíčky, protože nebyly drastické. Ale ty rozcvičky! Ty už byly horší. Suprový byl duchovní program a hry byly super, i když bylo škaredě. takže šance na záchranu stařešiny byly podle nás nulové. Naštěstí se ale nad námi bandité slitovali a dali nám den navíc. Výměnou za to nám ukradli naši čest v podobě ručně vyrobených indiánských totemů Poslední dílek mapy jsme nakonec našli, ale cestu k pokladu nám ztěžovala mlha a skutečnost, že nejstarší ze skupinek měli zavázané oči, nejmladší nesměli používat pravou ruku a ostatní nemohli mluvit Poklad ukrytý hluboko v zemi jsme ale nakonec s vypětím všech sil vykopali a hrdě si ho nesli do tábora. Cestou nás ale přepadli bandité a poklad nám ukradli. Zahodili jsme všechno vyjednávání a rozhodli se tábořiště banditů přepadnout a vzít si stařešinu, poklad i naše ukradené totemy nazpět. To se nám nakonec povedlo a vše tak dopadlo dobře. Tábor jsme zakončili předváděním scének u indiánského táboráku, zpíváním a loučením se Vedoucím, kteří se o nás celý týden starali, i kuchařům, kteří vždy skvěle navařili (a že to nebylo jednoduché, když se poslední den pokazilo čerpadlo a netekla voda), moc za všechny děti děkujeme a zároveň se těšíme na příští rok. Janka Gregarová a Verča Hanulíková / 11

12 TŘEŠŤ 2014 Dne 17. srpna se skupina čtyř mladých vydala na cestu do Třeště na Celostátní setkání animátorů (lidí, kteří rádi pracují s mládeží). Program se skládal ze společných přednášek, na které navazovala diskuze v úzkých skupinkách. Odpoledne byla možnost vybrat si z tematických přednášek nebo z široké nabídky sportů a volnočasových aktivit. Každý den jsme se účastnili společných modliteb a mší svatých. Toto setkání bylo pro nás velkou inspirací a děkujeme všem, kdo nám umožnili prožít nezapomenutelný týden s přáteli v Boží blízkosti. Petr, Veronika, Terka a Anička JUMP JUMP je super! To nejde popsat, to se musí zažít! Toto říkají účastníci JUMPu. Nyní se k nim přidávám i já. A co to tedy je? JUMP je anglicky skok a i tento tábor pro mladé (15-23 let) v Kostelním Vydří je skokem, obzvlášť v duchovním životě. Denní program tvoří mše svatá, chvály, přednášky, diskuze, hry a další volnočasové aktivity v krásném společenství mladých, kněží, teologů i laiků z celé republiky. Mezi ně už tradičně patří P. Vojta Kodet, Mons. Tomáš Holub, PhDr. Katka Lachmanová a další. Nemůžu jinak než JUMP doporučit! Přihlašování probíhá již v lednu, poté je slosování. Doufám, že za rok nás pojede z Vizovic víc. Více informací naleznete na jump.cho.cz Liduška Janečková PRIMICE. V neděli se vypravila skupina pěších poutníků přes kopec do Slušovic na primiční mši svatou P. Karla Skočovského. Kéž bychom mohli na takové slavnosti putovat do blízkého okolí každý rok. farní zpravodaj / září 2014 / 12

13 PRÁZDNINOVÉ DNY. Od do prožilo přes třicet dětí Prázdninové dny se spoustou zábavy. Byli jsme při prodeji zámku, šli jsme po stopách sv. Cyrila a Metoděje, atd. Velké poděkování patří vedoucím, kteří pomáhali s přípravou programu: Aničce, Alence, Honzovi, Ladíkovi a Štěpánovi. POUŤ V BRATŘEJOVĚ. Poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově v sobotu slavil zlínský děkan P. Ivan Fišar. Na závěr mše svaté požehnal nově vydanou publikaci o farnosti Bratřejov. Publikaci sestavil František Chromčák ve spolupráci s PhDr. Mgr. Josefem Palou a Miladou Tomaníkovou. / 13

14 POUŤ V JASENNÉ. Poutní mši svatou v kostele sv. Maří Magdalény v Jasenné slavil v neděli administrátor farnosti Březnice P. Václav Fojtík. Na závěr mše svaté požehnal novou zpovědnici, kterou vyrobila z javorového dřeva firma L.E.V. spol. s r.o. Ing. Romana Piluše ze Zlína. POUŤ VE VIZOVICÍCH. Poutní mši svatou v kostele sv. Vavřince v neděli slavil otec arcibiskup Jan Graubner společně s P. Antonínem Baslerem a s domácími P. Arnoštem a P. Jindřichem. Kromě nich přijeli na pouť také kluci ze slovenské komunity Cenacolo. Po mši svaté pokračovala slavnost na hřišti za orlovnou, kde bylo připraveno výborné občerstvení. Velký dík patří všem, kteří slavnost připravili a rovněž těm, kteří věnovali klukům z Cenacola víc jak deset plných banánových krabic potravin, hygienických potřeb a dalších předmětů denní potřeby. farní zpravodaj / září 2014 / 14

15 predstavujeme DVD O BOHOCH A ĽUĎOCH Film je inspirovaný skutečným příběhem sedmi francouzských cisterciáckých mnichů, kteří v 90. letech minulého století žili v komunitě v alžírském městě Tibhirine na severu Afriky. Děj příběhu nám zprvu poodkryje harmonický život těchto mnichů s místními muslimy, kterým se snaží křesťanská komunita pomáhat. Seznamuje nás s pozoruhodnou mozaikou každodenního života v klášteře naplněného modlitbou, rozjímáním a prací. Ve filmu je také vykreslován barvitý a hlučný život muslimských domorodců oslavující například obřízku chlapce. Do tohoto téměř idylického soužití však postupně začíná pronikat strach mnichů jak o sebe, tak i o obyvatele vesnice. Zdrojem strachu je stoupající násilí ze strany islámských fundamentalistů, kteří začali projevovat silnou nenávist vůči všem cizincům. Mniši, přestože tušili reálnou možnost napadení kláštera, odmítli vojenskou ochranu. Stály však před nimi závažné otázky, zda mají v klášteře zůstat, nebo se odstěhovat? Jakým způsobem mají v této situaci vydat svědectví? S rostoucí hrozbou usmrcení nebo únosu se jeden mnich po druhém utvrzují v tom, že chtějí v klášteře zůstat za každou cenu. V tomto odhodlání vidí věrnost svému povolání, pro které se jako řeholníci rozhodli - zříci se svých představ o vlastním životě i způsobu smrti. Film nabízí ideální možnost k osobnímu nebo skupinovému zamyšlení nad tématy: nábožensky motivované násilí, radikální oddanost mnichů k vyslovenému závazku, síla přátelství a bratrství, které mezi s sebou řeholníci vytvořili. Délka filmu je 118 minut a díky svým vizuálním a hudebním efektům nadchne nejednoho diváka, což ocenili i porotci na festivalu v Cannes, když filmu udělili Velkou cenu. Slovenské znění tohoto snímku vytvořila křesťanská televize Lux. DVD je ve farní knihovně. Anna Skočovská Převzato z časopisu Oldin 3/2013 Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 9, září Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka říjnového čísla září Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

16 intence zárí 1. Po Za + rodinu Pravdovu s prosbou k Matce Boží, aby chránila živou rodinu 4. Čt Za + Marii Burgetovou, rodiče Lednické a Burgetovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu 5. Pá Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Radoňovu 6. So Za + Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, dceru Zdenu, sourozence, rodiče z obou stran a za živou rodinu 7. Ne 9.00 Za všechny letošní jubilanty Svátek NAROZENÍ PANNY MARIE 8. Po Za živé a + členy společenství živého růžence 11. Čt Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 12. Pá Za + rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu a za živou rodinu 13. So Za + rodinu Františákovu, Outratovu, Hlavičkovu a za živou rodinu Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 14. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Bohuslava Richtra, Bohumila Nesvadbu, rodiče a za živou rodinu 15. Po Za + rodinu Šternberskou, Štěrbovu, Juráčkovu a za duše v očistci 18. Čt Za manžele Machů a jejich děti s prosbou o Boží požehnání 19. Pá Za + Petra Krieglera, jeho syna Petra, rodinu Krieglerovu, živou rodinu a za duše v očistci 20. So Za + rodiče Marii a Jana Kašpárkovy, zetě Miroslava a za duše v očistci 21. Ne 9.00 Za živou a + rodinu Žilinskou, dceru Miladu a na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu a pomoc 22. Po Za + manžela Miloslava, rodiče z obou stran a za duše v očistci 25. Čt Za + Jaroslava Fojtíka, sourozence, rodiče a za živou rodinu 26. Pá Za + rodiče Hegedušovy a za živou rodinu Hábovu 27. So Za + rodiče Jurčíkovy Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 28. Ne 9.00 Za farníky Svátek SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ 29. Po Za + Hynka Dohnala, rodiče, sourozence a za živou rodinu

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! Infolist 31. 8. 2014 22. týden v mezidobí farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více