září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník"

Transkript

1 9 září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 úvodník EPIDEMIE EBOLY A MILOSRDNÍ BRATŘI V ZÁPADNÍ AFRICE Milé sestry a milí bratři, v současné době bojuje řád Milosrdných bratří v našich afrických nemocnicích s epidemií viru eboly. Tento virus se začal masivně šířit od přelomu roku a v současnosti tato epidemie již pokrývá země západní Afriky. K dnešnímu dni je počet mrtvých odhadován na Ve dvou zemích, v Libérii a Sierra Leone, provozuje náš Hospitálský řád sv. Jana z Boha dvě nemocnice. Smrtící virus si v těchto řádových zařízeních vybral životy řady našich pacientů a zaměstnanců. Mezi oběti patří i naši spolubratři bratr Patrick Nshamdze, ředitel nemocnice v Monrovii, bratr Georges Combey, farmaceutický asistent v nemocnici v Monrovii, a řeholnice, misionářka od Neposkvrněného Početí, sestra Chantal Pascaline, laborantka. Posledním zemřelým spolubratrem je španělský misionář, milosrdný bratr, otec Michael Pajeres, který byl ve čtvrtek 7. srpna, spolu s řeholní sestrou Julií převezen z Afriky do Španělska (o jeho úmrtí informovala média). Jeho zdravotní stav byl vážný, ale celou dobu stabilizovaný. V pondělí 11. srpna se jeho zdravotní stav radikálně zhoršil a následně zemřel. Byl první obětí viru ebola mimo africký kontinent. Pomoc lidem v západní Africe, k zastavení šíření epidemie, by se měla zaměřit na zlepšení podmínek v zemích, které jsou virem postižené. Přes veškeré úsilí státních orgánů, Světové zdravotnické organizace a dalších humanitárních organizací je tato pomoc nedostatečná a šíření epidemie se stále vymyká kontrole. Naše dvě nemocnice v Monrovii (Libérie) a v Mabeseneh (Sierra Leone) hodně pomáhají místním obyvatelům, ale k tomuto potřebujeme personál a dostatek zdravotních a technických prostředků, které jsou velmi drahé. Tímto chceme zamezit šíření eboly. Jsme sice jen malým zrnkem písku, ale s pomocí Boží chceme smrtícímu viru čelit a lidem v oblasti i nadále pomáhat. Virus eboly byl pro Afričany převážně neznámý, pro mnohé až do nedávna. Jeho masivní šíření z velké části zapříčinila hluboká chudoba, neinformovanost a strádání místních obyvatel. Tak jako náš světec svatý Jan Grande léčil nemocné při epidemii lepry ve městě Jeréz a v roce 1600 této nemoci podlehl, tak i naši řeholní bratři, sestry a naši zaměstnanci jsou svědky při pomoci svým bližním v nemoci.

2 Naše společnost dnes potřebuje změnit pohled na tyto strádající země, je nutné růst v solidaritě vůči sobě navzájem v péči o potřebné za každé situace. Jen pokud bude lidstvo jednotné a pozorné při nouzi jakékoliv skupiny obyvatel kteréhokoli regionu Země, dokážeme společně čelit každé další hrozbě. Vložme obyvatele velmi těžce zkoušené Afriky a všechny, kdo v těchto oblastech pomáhají, na přímluvu ochránkyně řádu Milosrdných bratří Panny Marie, patrona africké provincie sv. Augustina a našeho zakladatele sv. Jana z Boha do svých modliteb. Děkuji vám všem! Br. Martin Richard Macek, DiS, OH představený Milosrdných bratří v Čechách, na Moravě a na Slovensku OZNÁMENÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ Čtvrtek 4. září je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Na první pátek 5. září bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V pátek 5. září pořádá ČKA Vizovice od 19 hodin v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku RNDr. Jiřího Grygara s názvem Úspěchy a problémy teorie velkého třesku. V sobotu 6. září se koná v Kroměříži arcidiecézní setkání ministrantů. Na pouť je vypraven z našeho děkanátu autobus, který odjede z vizovického náměstí v 7:15. V sobotu 13. září pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu na hřišti za ZŠ ve Vizovicích volejbalový turnaj. Všechny další informace jsou na plakátku. V neděli 14. září bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. Ve čtvrtek 18. září v 18:15 se koná na faře setkání pastorační rady farnosti. V neděli 21. září bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti. farní zpravodaj / září 2014 Sbírka Stop Ebole v západní Africe SBÍRKOVÝ ÚČET /0800 var. symbol 8888 Peníze budou použity pro nemocnice sv. Jana z Boha v Lunsar (Sierra Leone) a v Monrovii (Libérie). V současné době neexistuje žádná účinná vakcína a žádná účinná terapie proti ebole. Hlavním úkolem je zamezit šíření epidemie eboly. oznámení V neděli 21. září jste zváni do Jasenné na mši svatou v 10:30, při které oslavíme 3. výročí posvěcení kostela. V Bratřejově bude tento den mše svatá začínat mimořádně v 7:30. V sobotu 27. září se vypravíme na společnou pouť farností Vizovice, Bratřejov a Jasenná ke sv. Janu Sarkandrovi do Olomouce. Současně navštívíme P. Antonína Baslera, který u nás působil v letech VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Ještě stále mají rodiče možnost přihlásit své děti do náboženství. Přihlášku si můžete vzít pod věží kostela nebo si ji můžete stáhnout na internetových stránkách farnosti. Odevzdejte ji prosím co nejdříve do sakristie nebo do poštovní schránky na faře. Náboženství se vyučuje ve škole jako nepovinný předmět nebo na faře (především pro přespolní děti). Rozvrh hodin náboženství naleznete na nástěnce pod věží kostela nebo také na farním webu. Na závěr připomínám, že přihlásit dítě do náboženství patří k povinnostem vyplývajících ze křtu dítěte. / 2

3 PŘEDNÁŠKA ČKA VIZOVICE V pátek 5. září přijede do Vizovic v rámci přednášek pořádaných Českou křesťanskou akademií astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar. Jde o významného českého popularizátora vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění. Je autorem více než dvou set odborných prací i celé řady populárně naučných knih a vzdělávacích pořadů. Napsal též mnoho článků prezentovaných v novinách či na internetu a často vystupuje v rádiu a televizi. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a následně zveřejňuje tiskem. Přednáška začne v 19 hodin v kavárně Kulturního domu. HLAVNÍ POUŤ VE ŠTÍPĚ V sobotu 6. září začne ve Štípě oslava hlavní pouti. Mše svatá v 13:30 bude slavena především pro rodiče s dětmi a pro mládež. Po ní bude následovat zábavný program pro děti. V 17 hodin bude další mše svatá. V 18 hodin bude koncert ARS ANIMAE. V neděli 7. září budou mše svaté v 7:00, 8:15, 9:30 a slavná v 11 hodin (celebruje P. Josef Jančář, OCarm.). Odpoledne v 15 hodin bude svátostné požehnání. Letos již potřetí se uskuteční během hlavní pouti ve Štípě v neděli 7. září průvod dechové hudby s mažoretkami, který začne v 9 hodin na Mariánském náměstí před hostincem U Komendy a bude pokračovat na Lešnou, k obchodu Enapo, k hostinci U Býka a zakončen bude cca v 12:15 vystoupením na Mariánském náměstí před kostelem. Od 14:00 do 15:00 a od 15:45 do 17:00 bude pak dechová hudba hrát k poslechu na Mariánském náměstí. SCÉNICKÉ ČTENÍ V LOUČCE Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, o.s., Josefové z Loučky, Klub přátel historie obce Loučka u Vizovic pořádají v neděli 14. září v 15 hodin scénické čtení Kolache svatosti Otce Emila Kapouna. Akce se koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Čtou Máša Málková a Ondřej Kavan, hudebně doprovází Radomír Švec. SRDCE SV. JANA MARIE VIANNEYE V OLOMOUCI V neděli 21. září bude možné uctít vzácnou relikvii Srdce svatého Jana Marie Vianneye v katedrále svatého Václava v Olomouci. Ostatky doprovázejí dva francouzští kněží z Arsu. Program je připraven jak pro věřící, tak i pro kněze. SETKÁNÍ PRO VEŘEJNOST: 10:00: slavnostní mše svatá s kázáním francouzského kněze (tlumočení zajištěno). Po mši svaté společné uctění relikvie. Od 12:00 do 16:00: možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché modlitbě a rozjímání. SETKÁNÍ PRO KNĚZE: 16:00: modlitba růžence 16:00: eucharistická adorace za kněze 17:00: slavnostní zpívané nešpory s bohoslovci. Předsedat bude otec arcibiskup Jan, promluvu pronese P. Frédéric Vollaud (tlumočení zajištěno). Během dopoledního i odpoledního programu bude možné přijetí svátosti smíření. P. Frédéric Vollaud, který společně s P. Rolandem Varinem přiveze z Arsu Vianneyovo srdce k této události, řekl: Očekávejte velké milosti na všech místech, kde bude relikvie přítomná. POUŤ KE SVATÉMU JANU SARKANDROVI V sobotu 27. září se společně s farníky z Bratřejova a Jasenné vypravíme na pouť ke sv. Janu Sarkandrovi do Olomouce. Během pouti navštívíme P. Antonína Baslera, který u nás působil v letech Odpoledne si kromě prohlídky poutní kaple mučedníka zpovědního tajemství prohlédneme arcibiskupský palác, varhany v chrámu sv. Mořice a také Sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán jako památka / 3

4 UNESCO. Pouť bude dospělého stát 300 Kč, děti a studenti zaplatí 150 Kč. Do ceny je zahrnut i oběd. Přihlašovat se můžete v sakristii kostela (záloha 100 Kč). NÁRODNÍ POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI V neděli 28. září se uskuteční ve Staré Boleslavi za účasti českých a moravských biskupů tradiční národní svatováclavská pouť. Slavnostní poutní mše svatá začne v 10 hodin a bude ji živě přenášet ČT2. Všechny informace o pouti naleznete na adrese SBĚR ŠATSTVA A DALŠÍHO PRO POTŘEBNÉ Naše farnost opět organizuje sběr šatstva, lůžkovin, přikrývek, školních a sportovních potřeb, domácích potřeb, pracích a čistících prostředků pro pomoc potřebným občanům v ČR i v zahraničí. Vyprané, čisté a řádně zabalené věci odevzdejte na orlovně v pondělí 29. září nebo v úterý 30. září od 15 do 17 hodin. Bližší informace na letáku. POUŤ VDOV A VDOVCŮ V OLOMOUCI CPR Olomouc srdečně zve ovdovělé z celé diecéze na společnou pouť do katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 16. října o svátku sv. Hedviky Slezské, patronky vdov. Program: 9:30 růženec, 10:00 mše svatá s otcem biskupem Josefem Hrdličkou, 11:15-12:00 svědectví vdov, 12:00-14:00 polední volno, individuální občerstvení, možnost prohlídky katedrály s průvodcem a prohlídky arcibiskupského paláce, 14:00-14:50 zamyšlení o sv. Hedvice, patronce vdov, 14:50-15:15 pozvání na další setkání a organizační záležitosti, 15:15-15:45 adorace a závěrečné požehnání. Bližší informace: Marcela Řezníčková, , nebo je najdete na farní zpravodaj / září 2014 INFORMACE EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) níže předkládá několik čísel z hospodaření naší farnosti za první pololetí letošního roku. Tabulka stavu sbírek za prvních šest měsíců, vždy bez poslední červnové sbírky Roky Součet sbírek v Kč Z toho účelové sbírky v Kč Haléř sv. Petra Sbírka na Svatou zem Na seminář Na TV NOE Na církevní školy Celkem účelové sbírky v Kč Zůstatek pro potřeby farnosti v Kč Členové ERF děkují všem farníkům, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají na společné potřeby naší farnosti a také na další záměry, na které jsou vyhlašovány účelové sbírky. Naše farnost v prvním pololetí rovněž obdržela příspěvek města Vizovice ve výši 150 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace a zahájení prací na opravách chodníků, schodišť a kamenných opěrných zídek na farních pozemcích v prostoru mezi kostelem a chodníkem lemujícím asfaltovou komunikaci. Tato akce je finančně i organizačně náročná a bude proto rozložena do několika let. V současné době zadala farnost zpracování projektové dokumentace, která bude řešit tvar, šířku, sklon a především materiály, ze kterých budou stávající a částečně i nové chodníky a schodiště provedeny. Všechny tyto skutečnosti musí být schváleny, mimo jiné, i Státním památkovým úřadem v Kroměří- / 4

5 ži. Současně probíhá zjišťování vlastnických poměrů především kamenné opěrné zídky, která je umístěna nad chodníkem lemujícím asfaltovou komunikaci v prostoru pod farou a kostelem. Pokud by kdokoliv z farníků měl informace o tom, jaká je její historie, prosíme, obraťte se v této věci na P. Peřinu. Jde o to, kdy byla tato zídka postavena, kým, případně zda byla budována současně s přilehlým chodníkem, co bylo na jejím místě před výstavbou této zídky atd. Za výše uvedený finanční příspěvek děkuje ERF jménem všech farníků vedení města, všem zastupitelům a jejich prostřednictvím i všem občanům Vizovic. Věříme, že spolupráce městských orgánů a naší farnosti bude pokračovat i po volbách, které nás čekají v říjnu tohoto roku. Z mimořádných výdajů v prvním pololetí můžu zmínit především pořízení nové ozdobné mříže do vstupních dveří fary a také nákup bezpečnostní schránky na liturgické předměty. Na závěr děkujeme farníkům za spolupráci a pro nadcházející dobu přejeme všem pomoc Boží. Za ERF Ing. Libor Vašek OREL Zveme všechny malé i velké, děti, mládež i rodiče na Pouť na zahájení školního roku, která se uskuteční v sobotu 6. září na Provodově. Z Vizovic vyrazíme auty v 8 hodin od orlovny. Pojedeme do Horní Lhoty k Hájence, odkud budeme pokračovat pěšky až na Provodov. Po skončení poutě se opět vydáme pěšky k Hájence, a pak auty domů. Kdo by si netroufal, může přijet a odjet individuálně autem. Jako vždy nebude v programu chybět mše svatá v 11 hodin, křížová cesta pro dospělé, hry pro děti Kategorie (ročník) Přípravka 2006 a mladší Mladší žáci Starší žáci a dorostenci Junioři a muži 1997 a starší a závěrečné požehnání. Více informací získáte u Alžběty Doležalové. S novým školním rokem se rozbíhá i pravidelná sportovní činnost naší jednoty. I nadále chceme pokračovat v úspěšném trénování malých i velkých florbalistů a reprezentovat naši jednotu v Orelské florbalové lize. I přes vzrůstající počet florbalistů velmi rádi přivítáme nové zájemce o tento populární sport. Hledáme všechny kluky i holky, kteří si chtějí zahrát nehledě na jejich sportovní dovednosti a zručnost - sport v Orle je pro všechny. Přijďte se podívat na naše tréninky! Bližší informace, kontakty na trenéry i časy tréninků naleznete v tabulce níže nebo na webu Tréninky všech kategorií začínají od 8. září! Zahajujeme činnost nového oddílu naší jednoty - Cvičení rodičů s dětmi - Orlíček. Cvičení je určeno dětem ve věku 1,5-3 roky a jejich rodičům. Budeme se společně scházet každé úterý od 16 do 17 hodin na orlovně. Těšit se můžete na jednoduché pohybové aktivity doplněné básničkami a písničkami, překážkovou dráhu, cvičení s padákem, pohybové hry, to vše s duchovním rozměrem. Roční příspěvek za cvičení činí 200 Kč. Na prvním setkání 9. září se na vás těší Alžběta Doležalová. Čas Místo Trenér Pondělí Středa Středa Pondělí Orlovna ve Vizovicích (za kostelem) Tělocvična ZŠ Vizovice (nová škola) Tělocvična ZŠ Vizovice (nová škola) Tělocvična ZŠ Vizovice (nová škola) Bc. Ondřej Štach Bc. Ondřej Štach Jiří Burget Bc. Ondřej Štach Jiří Burget Roční příspěvek / Kč 250 Kč 250 Kč 350 Kč / 500 Kč

6 ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ Aby se vzdělávání ve víře stalo naší samozřejmou povinností. 2. září slaví 79. narozeniny trvalý jáhen Josef Zádrapa Dne 9. července měl výročí 20 let od přijetí jáhenského svěcení. 3. září slaví svátek P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe1992/93) Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách. pastyrsky list PASTÝŘSKÝ LIST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 Drazí manželé, dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které jdou poprvé do školy nebo začínají na nových školách. Školy jsou Vašimi velkými pomocníky při přípravě Vašich dětí do života. Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání Vašich dětí je potřebná souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění vyústí v boj mezi rodiči a učiteli prostřednictvím dětí, vždy to ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému životnímu stylu či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života. K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova dětí. Jejím cílem jsou děti vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobří křesťané. Není to úkol lehký, ale když se podaří, je to nejlepší vysvědčení rodičů. Nikdo nedá, co sám nemá, říká farní zpravodaj / září 2014 stará moudrost. Nejvíc to asi platí o učitelích a vychovatelích. Jiní říkají: To, co jsi, křičí tak hlasitě, že neslyším to, co říkáš. I rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v sobě, co vyzařují, jaké prostředí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá a pamatuje si. Přebírá vzorce jednání. Největší díl výchovy se zvládá v předškolním věku, včetně výchovně významné doby ještě před narozením. Harmonie manželů, pokoj a radost, ale i kázeň a řád, stejně jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou investicí do budoucnosti dítěte. Myslíme-li na dědičnost, musíme připomenout, že výchova už od útlého dětství a pak práce na sobě se vyplatí v dalších generacích. Při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stroje, ale abychom jim vštípili smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky pomáhat (to se daří nejlépe v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné přátelství dětí s Bohem a vzbudit v nich touhu líbit se mu, podařilo se nám to nejdůležitější. Křesťanští rodiče nechají své děti pokřtít co nej- / 6

7 dříve. Ke křtu vyberou kmotry, kteří jim pak budou pomáhat s náboženskou výchovou dětí. Proto to mají být katolíci, kteří jsou nejen pokřtění a biřmovaní (teprve biřmováním se získává právo na kmotrovství), ale také podle víry žijící, aby mohli být dobrým příkladem. Dobří kmotři cítí za kmotřence odpovědnost, a kdyby se s rodiči něco stalo, jsou ochotni se o děti postarat. Rodiče zajistí náboženskou výuku svých dětí, která se nabízí na farách nebo ve školách. Jeden či dva roky náboženství dětem ovšem naprosto nestačí. Náboženství je důležité ve všech ročnících základní i střední školy. K formaci patří i zapojení do církevního společenství. Rodiče zodpovídají za přípravu ke svátosti smíření (zpovědi), eucharistie (svatého přijímání) a biřmování, i když to je už svátost křesťanské dospělosti a mladí by se pro ni měli rozhodnout svobodně. Kněz či katecheta připravující a učící děti nemůže svůj úkol zvládnout dostatečně, pokud s ním nespolupracují rodiče svěřenců. Zanedbání náboženské formace dětí je nejen proviněním proti slibu rodičů při křtu dětí, ale především je to provinění proti dětem. Tak se proviňují i rodiče, kteří po prvním svatém přijímání přestanou děti posílat do náboženství. Tam, kde je dostupná církevní škola, by měli rodiče upřednostnit poslání dětí do tohoto prostředí, které nejen vzdělává, ale také pomáhá křesťansky vychovávat. Poslechněte si, co mi píší o své víře mladí biřmovanci: Žiju v rodině, kde jsou všichni věřící, a tak se mi dostávalo neustálého přílivu víry. Když jsem byla malá, seděla se mnou u postele každý večer maminka a učila mě různé modlitby. Každou neděli jsme chodili společně do kostela a já si uvědomila, že nejde o povinnost, ale o radost být s Bohem. Jiný píše: V dětství se mi líbily především dětské mše a roráty, dnes mě oslovuje především adorace Nejsvětější svátosti. Jiný vzpomíná na babičku, která byla pro celou rodinu něco jako vzor křesťanství. Důležitou zkušenost má jiný mladík: Rodiče mě nikdy nenutili modlit se a chodit do kostela, spíš se mě snažili navést na správnou cestu, abych to chtěl sám. Za ty, kterým pomohlo ministrování či zpěv ve schóle, uveďme aspoň jednu: Když jsem začala chodit do schóly, najednou jsem se do kostela těšila. Teď, když jedu ze školy domů autobusem, vystupuji o zastávku dřív a zastavuji se na chvilku v kostele, abych poděkovala za celý den. A za studenty církevních škol: Musím se přiznat, že na církevní školu se mně moc nechtělo, zvlášť když budu ještě i na církevním internátu. Bála jsem se, že si na to nezvyknu. Ale je to jinak. Jenom díky tomu jsem se přiblížila o kousek k Bohu. Náboženský vztah dětí se nejlépe vytváří příkladem rodičů. Zkušenost dobrého, spravedlivého a milujícího otce je potřebným základem pro správnou představu dítěte o Bohu Otci. Dítětem obdivovaný otec, který při modlitbě pokorně klečí před Bohem, nejlépe učí o velikosti Boha. Mateřská láska a péče odhaluje Boží lásku a pomáhá objevit Matku Boží, Pannu Marii. Rodiče, kteří už nikdy nepřipomínají, co jednou odpustili, připraví děti k pochopení a přijetí osvobozujícího odpuštění hříchů od Boha. Výchova k vděčnosti za odpuštění zavazující k upřímné snaze nevracet se ke starým chybám, nejlépe vede ke správné zpovědní praxi. Takto vedené dítě si neutvoří představu, že se stačí vyzpovídat a může se hřešit dál. Snaha rodičů poslouchat Boha ukazuje dětem, že poslušnost není jen pro malé děti. Když děti vidí, že se rodiče chtějí líbit Bohu, který jim vidí do srdce, nenaučí se poslouchat jen naoko, nebo jen tak, aby nebyly přistiženy. Když děti vidí rodiče u zpovědi, pochopí, že i autorita je chybující, ale stále usiluje o nápravu. Výchova dětí je věcí obou rodičů, proto se považuje za samozřejmé, že do manželství vstupují dva věřící stejné víry. Jako výjimku, kterou může udělit biskup, církev připouští sňatek s nekatolíkem, pokud jsou dostatečné záruky pro katolickou výchovu dětí, ale upozorňuje na náročnost takového úkolu. Stabilní rodina může mít oporu v širším příbuzenstvu a kruhu přátel. Významný je i mezigenerační / 7

8 farní zpravodaj / září 2014 vztah rodičů a prarodičů. Podle toho, jak se chovají rodiče ke svým rodičům, si děti dělají představu o svém budoucím vztahu k rodičům v dospělosti. Drazí rodiče, Vaše úkoly nejsou snadné, ale jsou krásné. Modlím se za Vás a stejně tak prosím o modlitbu za Vás všechny, kteří nevychovávají své vlastní děti. Z Vaší dobré výchovy dětí bude mít užitek celá společnost, i my. Proto Vás rádi podpoříme. K tomu Vám a celým rodinám ze srdce žehná arcibiskup Jan řízeno k nohám při jeho druhém příchodu na konci světa, jak čteme v již zmiňované knize Zjevení. Festival není pořádán na tradičním otevřeném prostoru, ale v areálu likérky. Jak na tebe toto netypické prostředí zapůsobilo? Na takovém festivalu jsem byl poprvé. Jinak jsem navštívil několik křesťanských festivalů, které nejsou zaměřeny komerčně. To znamená, že na nich nenajdete množství stánků s alkoholem a točeným pivem. S ohledem na počet návštěvníků jich zde bylo celé tržiště. Když jsem jimi procházel, tak jsem se snažil poznat prostředí, do kterého se chodí lidé dnes bavit. S ohledem na množství vypitého alkoholu asi přestáváte řešit prostředí. Ale já to vzal jako výzvu být zde a za ty lidi se modlit. Ty se intenzivně zajímáš o křesťanskou muziku. Je možné v tomto tvrdém hudebním žánru narazit na křesťanské kapely? V populární hudbě najdeme ve všech žánrech křesťany, kteří zde tvoří. Tvrdá hudba není výjimkou. Nedávno jsem dostal dotaz, jak se na tyto žánry dívám a jestli mohou skutečně tyto kapely sloužit Bohu. Odpovědí je mi Ježíšovo: Poznají vás po ovoci. (Mt 7,16; Lk 6,44) Jednou jsem objevil v rockovém časopise Spark rozhovor s titulkem Brutální death metal ve jménu Krista. A zde zpěvák této kapely svědčí o své víře a o životě s Bohem. Já si tehdy řekl: Ani jeden z nás kněží nedokáže do tohoto časopisu, který často píše o kapelách, které se hlásí k satanismu, dostat ani slovo o Kristu. Tarozhovor MASTERS OF ROCK 2014 Ve dnech od 10. do 13. července se uskutečnil v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích již 12. ročník festivalu Masters of Rock. Jde o největší festival tvrdé rockové hudby v České republice. Lidé mají na tento festival rozličné názory. Od těch nejvíce pozitivních, které vychvalují skvělou propagaci města a finanční přínos pro místní podnikatele, až po ty nejvíce negativní, které zdůrazňují nadměrný hluk a také masivní koncentraci lidí pochybného vzhledu a nekalých úmyslů. Nechci se přidat na žádnou stranu. V rozhovoru s P. Pavlem Šupolem, který se dlouhodobě věnuje české i zahraniční křesťanské hudbě, se chci na Masters of Rock podívat z pohledu hudebního laika, který chce poznat, v čem festival tohoto žánru může být nebezpečný nebo naopak v čem může napomoci k šíření dobra a víry v Boha. Letos jsi byl přímým účastníkem festivalu Masters of Rock. Co bylo důvodem tvé návštěvy tohoto festivalu? Byl jsem pozván, zda bych se nechtěl setkat s americkou křesťanskou heavymetalovou kapelou Stryper, která vystoupí na tomto festivalu. Při této příležitosti zpěvák kapely předá ocenění Zlatá deska Láďovi Křížkovi a jeho kapele Kreyson za prodej jejich desky Návrat krále. Jak se Láďa Křížek sám nestydí v médiích vyznat, celá deska je inspirovaná knihou Zjevení apoštola Jana a je o boji dobra a zla v tomto světě i v nás a zároveň o Vítězi Ježíši Kristu nad tímto zlem. On jej svou smrtí na kříži přemohl a jemu bude vše nakonec pod- / 8

9 hle kapela se k němu mohla přihlásit svědectvím svého života. Jakým právem bych je mohl odsoudit? Duch přece vane, jak chce a kde chce. Na jednom festivalu jsem měl přednášku na téma Vlivy hudby a byli tam přítomní i hosté z USA. Celou přednášku jim překládali a po ní za mnou tihle lidé přišli, zda vím o službě, kterou tyhle kapely v USA dělají. Jedná se o doprovázení těch, kteří na koncertech přijmou výzvu k modlitbě za osvobození ze zajetí drog, alkoholu, prostituce a dalších závislostí nebo jen zareagují na výzvu k modlitbě za přijetí Krista do svého života. Tyto lidi pak doprovázejí v rámci církevních společenství, která se nabídla těmto lidem sloužit, protože často potřebují dlouhodobé doprovázení, než se zbaví všech závislostí. A tohle je pro mě po ovoci je poznáte. Nebo před týdnem za mnou přišla jedna dospělá holka, jestli bych ji připravoval na křest. A proč se tak rozhodla? Protože si mnohokrát vyprávěla o Bohu a životě s ním s jedním zpěvákem, který je jediný z heavymetalové kapely věřící. A na základě těchto rozhovorů se rozhodla připravovat na křest, přestože ví, že to bude trvat víc jak rok. A já si řekl, že za pět let mého kněžství za mnou nikdo takhle nepřišel a tenhle zpěvák možná na těchto festivalech si s ní o Kristu povídal. A tohle je má odpověď na tuto otázku, zda i skrze tuto hudbu může Bůh působit. V pátek v nočních hodinách vystoupila se svým programem švédská kapela Sabaton. Když jsem se na internetu díval na jeden z jejích klipů, naskakovala mi husí kůže. Jak moc byly na festivalu letos zastoupeny kapely, které skládají satanistickou hudbu? Nedokážu říct počet, nezkoumal jsem to. Ale je jich asi většina vystupujících. Některé kapely totiž satanismus a věci s tím spojené berou jak image. Jenže tomu zlému je to jedno, on si to použije. Před koncertem Stryper vystupovala jedna taková kapela ověnčená obrovskými satanistickými symboly na pódiu. Já si kladl otázku, co já tam jako kněz v tomto prostředí dělám? A pak jsem byl nutkán k modlitbě za tyto lidi, kterým nikdo o víře třeba nikdy neřekl nebo mají špatnou zkušenost s kněžími, věřícími, a proto Krista odmítají, anebo jen žijí duchem tohoto světa. A já se za ně mohu zde, při vystoupení satanské kapely, modlit. Naplnil mě velký pokoj. U nás dřív na takovýchto festivalech fungovaly evangelizační týmy, v Polsku to tak funguje i dnes, mám kamarády, kteří tam byli. Letos jsem byl pozván na setkání věřících metalistů, kteří se jezdí na tyto festivaly / 9

10 takto modlit. Většina účastníků (ne-li dokonce všichni, které přivedla do Vizovic záliba v této muzice) má oblečení v černé barvě. Má to nějaký zvláštní význam? Odráží to často styl, texty písní jsou o temnotě, násilí, zlu. Co si myslíš o kresbách a obrazech, které mají festivaloví návštěvníci na tričkách? Je to součást byznysu kolem prodeje desek. Souvisí to s jejich obsahem. Když jsem se dočetl něco o okultismu, již z těchto triček poznám, ke komu se hlásí tahle kapela. Mnozí lidé si ztotožňují metalovou muziku s konzumací alkoholu, drog nebo s nevázaným sexem. Nakolik může být tento zjednodušený pohled pravdivý? Může být pravdivý, ale byl někdo ze starších lidí někdy v nějakém tanečním klubu, kde se pouští jiný druh hudby? Tančit zde polonahý je normální Není to tedy záležitost jen tvrdé hudby Letos bylo přítomno v kostele na nedělní mši svaté na pět desítek festivalových hostů nejen od nás, ale i ze Slovenska a z Polska. Existuje nějaký mezinárodní křesťanský fanklub metalové muziky? Existuje jedno fórum, kde se lidé sdružují na diskuzi a modlitby: Existují i stránky, které se věnují překladům křesťanských metalových kapel: V průběhu roku se koná celá řada křesťanských festivalů? Kde mohu zjistit termíny a místa jejich konání? U nás vznikla Aliance křesťanských festivalů, kde jsou pozvánky i termíny: Podílíš se na přípravě a průběhu křesťanského hudebního festivalu UNITED. Jak tento festival vznikl a pro koho je určen? V průběhu roku je mnoho festivalů spíše regionálního rozměru, ale v srdcích mnoha lidí byla touha mít celonárodní festival na profesionální úrovni. Zaměřen je na mladou generaci od 15 let a jejich problémy. Snahou je vytvořit festival, kam se nemusí stydět vzít své nevěřící kamarády a ukázat jim křesťanství jako normální součást života. Více o záměrech festivalu na jeho stránkách, kde se nachází i dokument Tv Noe o loňském ročníku: Přijedeš do Vizovic na Masters of Rock i v příštím roce? To netuším, ani letos jsem se nechystal. Ale možná mě tam Pán Bůh zase nějakým zvláštním záměrem dostane. Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. P. Jindřich Peřina ohlédnutí FARNÍ TÁBOR 2014 Letos jsme týden plný krásných zážitků strávili na chatě Orlí hnízdo ve Pstruží. Vyrazili jsme v sobotu 26. července a po příjezdu jsme byli radou starších přivítáni v indiánské osadě. Po složení indiánských zkoušek (lov, znalost přírody a tradic) jsme se i my stali indiány. Rozděleni do čtyř kmenů (Toltékové, Aravakové, Mikmakové a Koygové) jsme si naplno užívali sluníčka, her a luxusu v podobě bazénu. Zanedlouho ale přišly i větší komplikace než jen odpolední bouřky. Skupina nepřátelských banditů vyčmuchala naši tajnou legendu o mapě k pokladu a unesla nám Starého orla stařešinu kmene. Dostali jsme ultimátum: buď do čtyř dnů banditům předáme zlato, nebo už stařešinu nikdy neuvidíme. Snažili jsme se opravdu svědomitě, ale za ty čtyři dny jsme získali pouze 3 ze 4 dílů mapy, farní zpravodaj / září 2014 / 10

11 Jídlo bylo naprosto úžasné, snad nejlepší kuchaři a jídlo, které jsem kdy na táborech jedla. Jinak Jana s Karlem jsou sympaťáci. Když je nějaké zranění, použije Joža místo peroxidu žlutou tekutinu. Gabča dobře kontroluje klíšťata, když se umyjeme. Kuchaři jsou perfektní lidi! Přestože moc nejím maso, tady jsem všechno zbagrovala a ještě jsem si přidala a vždycky to bylo prostě výborné. Kolektiv se mi ze začátku nezdál, ale každým dnem se utužoval víc a víc a myslím, že se tady utvořila opravdu skvělá parta. Výlet nemusel být tak do kopce, ale na druhou stranu se nám asi zvedla fyzička (Děkuju!) Samozřejmě, že příští rok pojedu! A proč? Protože tento tábor byl bezkonkurenčně ten nejlepší. Moc se mi líbily budíčky, protože nebyly drastické. Ale ty rozcvičky! Ty už byly horší. Suprový byl duchovní program a hry byly super, i když bylo škaredě. takže šance na záchranu stařešiny byly podle nás nulové. Naštěstí se ale nad námi bandité slitovali a dali nám den navíc. Výměnou za to nám ukradli naši čest v podobě ručně vyrobených indiánských totemů Poslední dílek mapy jsme nakonec našli, ale cestu k pokladu nám ztěžovala mlha a skutečnost, že nejstarší ze skupinek měli zavázané oči, nejmladší nesměli používat pravou ruku a ostatní nemohli mluvit Poklad ukrytý hluboko v zemi jsme ale nakonec s vypětím všech sil vykopali a hrdě si ho nesli do tábora. Cestou nás ale přepadli bandité a poklad nám ukradli. Zahodili jsme všechno vyjednávání a rozhodli se tábořiště banditů přepadnout a vzít si stařešinu, poklad i naše ukradené totemy nazpět. To se nám nakonec povedlo a vše tak dopadlo dobře. Tábor jsme zakončili předváděním scének u indiánského táboráku, zpíváním a loučením se Vedoucím, kteří se o nás celý týden starali, i kuchařům, kteří vždy skvěle navařili (a že to nebylo jednoduché, když se poslední den pokazilo čerpadlo a netekla voda), moc za všechny děti děkujeme a zároveň se těšíme na příští rok. Janka Gregarová a Verča Hanulíková / 11

12 TŘEŠŤ 2014 Dne 17. srpna se skupina čtyř mladých vydala na cestu do Třeště na Celostátní setkání animátorů (lidí, kteří rádi pracují s mládeží). Program se skládal ze společných přednášek, na které navazovala diskuze v úzkých skupinkách. Odpoledne byla možnost vybrat si z tematických přednášek nebo z široké nabídky sportů a volnočasových aktivit. Každý den jsme se účastnili společných modliteb a mší svatých. Toto setkání bylo pro nás velkou inspirací a děkujeme všem, kdo nám umožnili prožít nezapomenutelný týden s přáteli v Boží blízkosti. Petr, Veronika, Terka a Anička JUMP JUMP je super! To nejde popsat, to se musí zažít! Toto říkají účastníci JUMPu. Nyní se k nim přidávám i já. A co to tedy je? JUMP je anglicky skok a i tento tábor pro mladé (15-23 let) v Kostelním Vydří je skokem, obzvlášť v duchovním životě. Denní program tvoří mše svatá, chvály, přednášky, diskuze, hry a další volnočasové aktivity v krásném společenství mladých, kněží, teologů i laiků z celé republiky. Mezi ně už tradičně patří P. Vojta Kodet, Mons. Tomáš Holub, PhDr. Katka Lachmanová a další. Nemůžu jinak než JUMP doporučit! Přihlašování probíhá již v lednu, poté je slosování. Doufám, že za rok nás pojede z Vizovic víc. Více informací naleznete na jump.cho.cz Liduška Janečková PRIMICE. V neděli se vypravila skupina pěších poutníků přes kopec do Slušovic na primiční mši svatou P. Karla Skočovského. Kéž bychom mohli na takové slavnosti putovat do blízkého okolí každý rok. farní zpravodaj / září 2014 / 12

13 PRÁZDNINOVÉ DNY. Od do prožilo přes třicet dětí Prázdninové dny se spoustou zábavy. Byli jsme při prodeji zámku, šli jsme po stopách sv. Cyrila a Metoděje, atd. Velké poděkování patří vedoucím, kteří pomáhali s přípravou programu: Aničce, Alence, Honzovi, Ladíkovi a Štěpánovi. POUŤ V BRATŘEJOVĚ. Poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově v sobotu slavil zlínský děkan P. Ivan Fišar. Na závěr mše svaté požehnal nově vydanou publikaci o farnosti Bratřejov. Publikaci sestavil František Chromčák ve spolupráci s PhDr. Mgr. Josefem Palou a Miladou Tomaníkovou. / 13

14 POUŤ V JASENNÉ. Poutní mši svatou v kostele sv. Maří Magdalény v Jasenné slavil v neděli administrátor farnosti Březnice P. Václav Fojtík. Na závěr mše svaté požehnal novou zpovědnici, kterou vyrobila z javorového dřeva firma L.E.V. spol. s r.o. Ing. Romana Piluše ze Zlína. POUŤ VE VIZOVICÍCH. Poutní mši svatou v kostele sv. Vavřince v neděli slavil otec arcibiskup Jan Graubner společně s P. Antonínem Baslerem a s domácími P. Arnoštem a P. Jindřichem. Kromě nich přijeli na pouť také kluci ze slovenské komunity Cenacolo. Po mši svaté pokračovala slavnost na hřišti za orlovnou, kde bylo připraveno výborné občerstvení. Velký dík patří všem, kteří slavnost připravili a rovněž těm, kteří věnovali klukům z Cenacola víc jak deset plných banánových krabic potravin, hygienických potřeb a dalších předmětů denní potřeby. farní zpravodaj / září 2014 / 14

15 predstavujeme DVD O BOHOCH A ĽUĎOCH Film je inspirovaný skutečným příběhem sedmi francouzských cisterciáckých mnichů, kteří v 90. letech minulého století žili v komunitě v alžírském městě Tibhirine na severu Afriky. Děj příběhu nám zprvu poodkryje harmonický život těchto mnichů s místními muslimy, kterým se snaží křesťanská komunita pomáhat. Seznamuje nás s pozoruhodnou mozaikou každodenního života v klášteře naplněného modlitbou, rozjímáním a prací. Ve filmu je také vykreslován barvitý a hlučný život muslimských domorodců oslavující například obřízku chlapce. Do tohoto téměř idylického soužití však postupně začíná pronikat strach mnichů jak o sebe, tak i o obyvatele vesnice. Zdrojem strachu je stoupající násilí ze strany islámských fundamentalistů, kteří začali projevovat silnou nenávist vůči všem cizincům. Mniši, přestože tušili reálnou možnost napadení kláštera, odmítli vojenskou ochranu. Stály však před nimi závažné otázky, zda mají v klášteře zůstat, nebo se odstěhovat? Jakým způsobem mají v této situaci vydat svědectví? S rostoucí hrozbou usmrcení nebo únosu se jeden mnich po druhém utvrzují v tom, že chtějí v klášteře zůstat za každou cenu. V tomto odhodlání vidí věrnost svému povolání, pro které se jako řeholníci rozhodli - zříci se svých představ o vlastním životě i způsobu smrti. Film nabízí ideální možnost k osobnímu nebo skupinovému zamyšlení nad tématy: nábožensky motivované násilí, radikální oddanost mnichů k vyslovenému závazku, síla přátelství a bratrství, které mezi s sebou řeholníci vytvořili. Délka filmu je 118 minut a díky svým vizuálním a hudebním efektům nadchne nejednoho diváka, což ocenili i porotci na festivalu v Cannes, když filmu udělili Velkou cenu. Slovenské znění tohoto snímku vytvořila křesťanská televize Lux. DVD je ve farní knihovně. Anna Skočovská Převzato z časopisu Oldin 3/2013 Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 9, září Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka říjnového čísla září Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

16 intence zárí 1. Po Za + rodinu Pravdovu s prosbou k Matce Boží, aby chránila živou rodinu 4. Čt Za + Marii Burgetovou, rodiče Lednické a Burgetovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu 5. Pá Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Radoňovu 6. So Za + Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, dceru Zdenu, sourozence, rodiče z obou stran a za živou rodinu 7. Ne 9.00 Za všechny letošní jubilanty Svátek NAROZENÍ PANNY MARIE 8. Po Za živé a + členy společenství živého růžence 11. Čt Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 12. Pá Za + rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu a za živou rodinu 13. So Za + rodinu Františákovu, Outratovu, Hlavičkovu a za živou rodinu Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 14. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Bohuslava Richtra, Bohumila Nesvadbu, rodiče a za živou rodinu 15. Po Za + rodinu Šternberskou, Štěrbovu, Juráčkovu a za duše v očistci 18. Čt Za manžele Machů a jejich děti s prosbou o Boží požehnání 19. Pá Za + Petra Krieglera, jeho syna Petra, rodinu Krieglerovu, živou rodinu a za duše v očistci 20. So Za + rodiče Marii a Jana Kašpárkovy, zetě Miroslava a za duše v očistci 21. Ne 9.00 Za živou a + rodinu Žilinskou, dceru Miladu a na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu a pomoc 22. Po Za + manžela Miloslava, rodiče z obou stran a za duše v očistci 25. Čt Za + Jaroslava Fojtíka, sourozence, rodiče a za živou rodinu 26. Pá Za + rodiče Hegedušovy a za živou rodinu Hábovu 27. So Za + rodiče Jurčíkovy Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 28. Ne 9.00 Za farníky Svátek SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ 29. Po Za + Hynka Dohnala, rodiče, sourozence a za živou rodinu

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více