S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 7. schůze /7R/2011 2/7R/2011 výpůjčku části nebytových prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 1 Soudní, Zlín na pozemku st.p.č. 3, k.ú. Zlín o celkové výměře 778 m2 pro LIVINGSTONE s.r.o., Brno, Dominikánské náměstí 5, PSČ , IČ na dobu určitou do od uzavření smlouvy pro výstavu Šangri la ve Zlíně zrušuje část usnesení RMZ ze dne , č.j. 3/6R/2011 ve znění výpůjčku objektu č.p 2, na pozemku st.p.č. 45 a části pozemku p.č. 84/3 o výměře do 2000 m2, k.ú. Příluky u Zlína pro Hvězda, občanské sdružení, Bratří Sousedíků 1078/1078, Zlín, IČ za účelem poskytování sociálních služeb na dobu určitou 10 let s možností odstoupení od smlouvy z důvodů neužívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky řádně užívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem anebo přenechá-li vypůjčitel předmět výpůjčky podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu půjčitele třetí osobě výpůjčku objektu č.p 2, na pozemku st.p.č. 45 a části pozemku p.č. 84/3 o výměře do 2000 m2, k.ú. Příluky u Zlína pro Hvězda, občanské sdružení, Bratří Sousedíků 1078/1078, Zlín, IČ za účelem poskytování sociálních služeb s možností odstoupení půjčitele od smlouvy z důvodů neužívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky řádně užívá-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem anebo přenechá-li vypůjčitel předmět výpůjčky podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu půjčitele třetí osobě na dobu určitou 10 let s podmínkou zahájení činnosti vypůjčitele od a s podmínkou profinancování částky ve výši min ,-Kč na rekonstrukci předmětu výpůjčky nejpozději do s tím, že pokud nebudou tyto podmínky splněny, skončí výpůjčka ke dni , respektive k

2 3/7R/2011 4/7R/2011 5/7R/2011 6/7R/2011 7/7R/2011 8/7R/2011 zrušuje usnesení RMZ č.j. 3/1R/2011 ze dne ve znění: " nájem částí pozemků p.č. 2001/32 a st.p.č. 6053/1 k.ú. Zlín o výměře 545 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 4551 ve Zlíně, Okružní 4551, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Okružní, Zlín od uzavření smlouvy do převzetí pozemku OMZ dle podnímek OMZ, ODaSH a ÚHA ve výši 10% CMZ, tj. 105,-Kč/m2/r" zrušuje usnesení RMZ č.j. 9/27R/2010 ze dne ve znění: "Rada města Zlína změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 980/52 k.ú. Zlín o výměře 12 m2 ze *** na *** pro parkovací stání u čtvrtdomku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek ODaSH, OMZ, ÚHA a OK" výpůjčku části pozemku p.č. 980/52 k.ú. Zlín o výměře 12 m2 pro *** pro parkovací stání u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek ODaSH, OMZ, ÚHA a OK souhlasí se změnou kupujícího u podílu id. 1094/44616 na pozemku st.p.č k.ú. Zlín zastavěným bytovým domem č.p z Carioca spol. s r.o., Zlín, Santražiny 753, na *** doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení výpůjčku částí pozemku p.č. 3249/1 k.ú. Zlín o výměře 80 m2 pro *** pro umístění lešení a zařízení staveniště při provádění stavebních prací na domu od uzavření smlouvy po dobu 29 dnů dle podmínek ODaSH a OMZ nájem částí pozemku p.č. 2001/12 k.ú. Zlín o výměře 200 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Slunečná 4559 ve Zlíně, Slunečná 4559, Zlín, IČ pro umístění lešení, zařízení staveniště a pohyblivou skládku materiálu, vše při revitalizaci bytového domu č.p Slunečná, Zlín od uzavření smlouvy do převzetí pozemku OMZ dle podmínek OMZ, ODaSH a ÚHA ve výši 10% CMZ, tj. 105,-Kč/m2/r výpůjčku částí pozemku p.č. 906/110 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 400 m2 pro *** pro zařízení staveniště, mobilní oplocení, kontejnery, - 2 -

3 skladovací plochy, zpevněné plochy staveniště, vše při nástavbě objektu technické vybavenosti č.p. 863 Chelčického, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek ODaSH a OMZ 9/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 změnu nájemce pozemku p.č. 673/204 o výměře 107 m2 k.ú. Zlín z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,01 Kč/m2/r k zahrádkářským účelům věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek- p. č. 79, 124/1, 539/4 k. ú. Lužkovice (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek- p. č. 604, 615/3 k. ú. Mladcová (kabelové vedení VN, NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , čj. 82 /5R/2009 pro JMP Net, s. r. o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ přes pozemek p. č. 612/1 k. ú. Velíková (VTL Vizovice) - přes pozemek p. č. 3124/18 k.ú. Zlín (NTL Benešovo nábřeží) uzavření Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle 70 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění mezi statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, PSČ Zlín, IČ (jako vlastníkem) a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, PSČ Brno, IČ (jako provozovatelem DS) k byt. domu č.p na pozemku st. p. č. 6037, čp na pozemku st. p. č k. ú. Zlín podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1333, ul. Divadelní, na pozemku st.p.č. 2572, k.ú. Zlín, o výměře 54 m2 schváleného - 3 -

4 RMZ , č.j. 520/19R/2000, pro *** dle čl. VI. nájemní smlouvy č ze dne /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1529/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 18 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 3249/7 k.ú. Zlín o výměře 6 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2144/22, p.č. 2144/43 a p.č. 2144/32 k.ú. Zlín o výměře 430 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 901/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 700 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3180/2 k.ú. Zlín o výměře 280 m2 záměr na nájem částí pozemku p.č. 1990/47 k.ú. Zlín o výměře 143 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 591/65 k.ú. Mladcová o výměře 50 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 84/3, k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 500 m2 pro vlastníky domu č.p. 185 záměr na výpůjčku, nájem pozemku p.č. 299/1 k.ú. Prštné o výměře 1284 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 560/5 k.ú. Mladcová o výměře 350 m2-4 -

5 25/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 záměr na nájem části pozemku p.č. 3895/2 k.ú. Zlín o výměře do 4000 m2 záměr na nájem části pozemku p.č k.ú. Příluky u Zlína o výměře 70 m2 a části p.č k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 70 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 3890/2 k.ú. Zlín o výměře do 3100 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 388/1 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 400 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku částí pozemků p.č. 1518/1 o výměře do 40 m2 a p.č o výměře do 10 m2, vše k.ú. Kudlov záměr na výpůjčku, prodej části pozemku p.č. 721/2 k.ú. Zlín o výměře 6 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3247/33 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 a na nájem, prodej části téhož pozemku o výměře 40 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 12 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 555/1 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 záměr na nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 590/7 k.ú. Mladcová o výměře do 200 m2-5 -

6 36/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 84/3 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 500 m2 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 zamítá záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 977/7 k.ú. Zlín o výměře 125 m2 výpůjčku části pozemku p.č. 1480/2 k.ú. Kudlov o výměře 150 m2 pro *** pro opravu stávající panelové komunikace od uzavření smlouvy po dobu 29 dnů dle podmínek ODaSH a OMZ zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 768/78 k.ú. Zlín o výměře 225 m2 souhlasí a) s prodejem bytové jednotky s balkonem, č o podlahové ploše 39,75 m², v domě čp , Hluboká, Zlín, na pozemcích p. č. st. 5505, p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3975/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3975/ na pozemcích p. č. st. 5505, p. č. st a p. č. st o výměře 268 m2, 241 m2 a 267 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč b) s prodejem bytové jednotky s balkonem, č o podlahové ploše 41,26 m², v domě čp , Hluboká, Zlín, na pozemcích p. č. st. 5505, p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4126/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4126/ na pozemcích p. č. st. 5505, p. č. st a p. č. st o výměře 268 m2, 241 m2 a 267 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 42/7R/2011 uzavření nájemních smluv k bytům s osobami postupně v pořadí dle příloh č. 1, 2, 3, 4, které splní podmínky smlouvy o postoupení pohledávky a úhradě nákladů, vztahujících se k předmětnému bytu; - 6 -

7 souhlasí a) s postoupením pohledávky ve výši ,10 Kč, kterou má statutární město Zlín vůči bývalému nájemci bytu o velikosti 2 + kk ve Zlíně, Středová 4786, za cenu ,- Kč, případně pohledávky vyplývající z nedoplatku dosud nevyúčtovaných nákladů za služby spojené s užíváním předmětného bytu a zaplacením úniku nájemného a nedoplatku vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu od vyklizení bytu původním nájemcem, do jeho pronájmu žadateli a to osobám postupně v pořadí, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - jedná se o I. zveřejnění; b) s postoupením pohledávky ve výši ,80 Kč, kterou má statutární město Zlín vůči bývalému nájemci bytu o velikosti 1 + kk ve Zlíně, Okružní 4699, za cenu ,- Kč, případně pohledávky vyplývající z nedoplatku dosud nevyúčtovaných nákladů za služby spojené s užíváním předmětného bytu a zaplacením úniku nájemného a nedoplatku vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu od vyklizení bytu původním nájemcem, do jeho pronájmu žadateli a to osobám postupně v pořadí, dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení - jedná se o I. zveřejnění; c) s postoupením pohledávky ve výši ,70 Kč, kterou má statutární město Zlín vůči bývalému nájemci bytu o velikosti 1 + kk ve Zlíně, Okružní 4699, za cenu ,- Kč, případně pohledávky vyplývající z nedoplatku dosud nevyúčtovaných nákladů za služby spojené s užíváním předmětného bytu a zaplacením úniku nájemného a nedoplatku vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu od vyklizení bytu původním nájemcem, do jeho pronájmu žadateli a to osobám postupně v pořadí, dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení - jedná se o I. zveřejnění; d) s postoupením pohledávky ve výši ,70 Kč, kterou má statutární město Zlín vůči bývalému nájemci bytu o velikosti ve Zlíně, Kamenná 3854, za cenu ,- Kč, případně pohledávky vyplývající z nedoplatku dosud nevyúčtovaných nákladů za služby spojené s užíváním předmětného bytu a zaplacením úniku nájemného a nedoplatku vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu od vyklizení bytu původním nájemcem, do jeho pronájmu žadateli a to osobám postupně v pořadí, dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení - jedná se o I. zveřejnění; doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 43/7R/2011 souhlasí a) s prominutím poplatků z prodlení panu *** ve výši ,40 Kč z celkové dlužné částky ve výši ,40 Kč a zbývající poplatky z prodlení uhradit formou splátek; doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení; nesouhlasí b) s uzavřením II. splátkového kalendáře ke splácení dluhu na nájemném včetně příslušenství ve výši ,- Kč z bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který má do v nájmu paní ***; doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

8 44/7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 zrušuje Pravidla poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína schválená v RMZ dne usn. č. 43/2R/2011 Pravidla poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína. zrušuje Pravidla poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Zlína schválená v RMZ dne usn. č. 44/2R/2011 Pravidla poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Zlína. zrušuje Pravidla poskytování dočasného bydlení pro mladé rodiny ve startovacích bytech v majetku statutárního města Zlína schválená v RMZ dne usn. č. 45/2R/2011 Pravidla poskytování dočasného bydlení ve startovacích bytech v majetku statutárního města Zlína. zamítá a) mimořádné přidělení bytu č. 35, Kamenná 3854 ve Zlíně manželům ***; b) mimořádné přidělení bytu č. 2, Obeciny 2902 ve Zlíně o velikosti paní ***; c) mimořádné přidělení většího bytu manželům ***; d) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě na Okružní 4699 nebo Středová 4786 ve Zlíně, manželům ***, a to na dobu určitou 1 rok a s podmínkou vrácení bytu; e) mimořádné přidělení bytu zvláštního určení č. 220, Středová 4786 ve Zlíně, který užívá paní ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení, s podmínkou dodržení splátkového kalendáře a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy; f) mimořádné přidělení bytu zvláštního určení o velikosti 2 + kk paní *** za podmínky vrácení stávajícího bytu ; g) mimořádné přidělení obytné místnosti Gahurova 5289 ve Zlíně, kterou užívá paní ***, a to na dobu určitou do ; h) v případě úhrady celkového dluhu na nájemném do , mimořádné přidělení bytu č. 12, Vodní 4209 ve Zlíně, paní ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení, s podepsaným exekutorským zápisem; pokud celkový dluh na nájemném nebude uhrazen do a následně nebude byt vrácen dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu; - 8 -

9 i) prodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699, Zlín o ½ roku s možností prodloužení a s průběžnou kontrolou placení nájemného, který mají v nájmu manželé ***; j) podání výpovědi z nájmu bytu Podvesná XVI/1479 ve Zlíně, který má v nájmu pan *** a v případě nevrácení bytu dohodou podání žaloby o vyklizení bytu; k) podání výpovědi z nájmu bytu Kamenná 3854 ve Zlíně, který má v nájmu pan *** a v případě nevrácení bytu dohodou podání žaloby o vyklizení bytu; l) podání výpovědi z nájmu bytu Kamenná 3854 ve Zlíně, který má v nájmu paní *** a v případě nevrácení bytu dohodou podání žaloby o vyklizení bytu; m) neprodloužení nájemní smlouvy ke startovacímu bytu Středová 4786 ve Zlíně, který má v nájmu paní *** a v případě nevrácení bytu dohodou podání návrhu na nařízení exekuce vyklizením bytu; n) pokračování ve výpovědi z nájmu bytu Okružní 4699 ve Zlíně, který má do v nájmu paní ***; o) podání návrhu na nařízení exekuce vyklizením bytu Středová 4786 ve Zlíně, který bez právního důvodu užívá pan ***; p) v případě neuhrazení celkového dluhu na nájemném do , neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Středová 4786 ve Zlíně, který mají v nájmu do manželé *** a pokud celkový dluh nebude uhrazen a byt vrácen dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu; q) v případě neuhrazení celkového dluhu na nájemném do , neprodloužení nájemní smlouvy ke startovacímu bytu Středová 4786 ve Zlíně, který mají v nájmu do manželé *** a pokud celkový dluh nebude uhrazen a byt vrácen dohodou, podání návrhu na nařízení exekuce vyklizením bytu; r) v případě úhrady celkového dluhu na nájemném do , prodloužení nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně, o 3 měsíce, tj. do , který mají v nájmu manželé *** a pokud celkový dluh nebude uhrazen a byt vrácen dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu. 48/7R/ /7R/ /7R/2011 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 8 Pokyn č. 12 k mandátní smlouvě se Správou domů Zlín, spol. s r. o. č ze dne pro vyúčtování služeb spojených s bydlením ve znění dle přílohy Jaromíra Šebíka, ředitele Správy domů Zlín, spol. s r. o., realizací tohoto pokynu při vyúčtování služeb rozpočtové opatření č. 9/2011 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2011 dle přiložených tabulek - 9 -

10 51/7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 bere na vědomí 1) Protokol o definitivním přiznání podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Plynofikace obce Zlín-Salaš" a příjem doplatku dotace ve výši ,- Kč 2) Protokol o definitivním přiznání podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Plynofikace obce Zlín-Lůžkovice, II. etapa" a příjem doplatku dotace ve výši ,- Kč. zrušuje část usnesení Rady města Zlína č. 36/6R/2009 z , kterým se s účinností od schválil nájem za krátkodobé využití prostor ve Středisku pro seniory a občany se zdravotním postižením statutárního města Zlína, Sv. Čecha 516, Zlín - Podhoří, a ve Zlínských klubech seniorů, a to část a), bod (1), ve znění: "Kč 50,--/hod (včetně daně z přidané hodnoty) pro nestátní neziskové organizace působící ve Zlíně v sociální a zdravotní oblasti" s účinností od nové znění části a), bodu (1), usnesení Rady města Zlína č. 36/6R/2009 z , kterým se stanovuje nájem za krátkodobé využití prostor ve Středisku pro seniory a občany se zdravotním postižením statutárního města Zlína, Sv. Čecha 516, Zlín - Podhoří, a ve Zlínských klubech seniorů, takto: "Kč 50,--/hod (včetně daně z přidané hodnoty) pro neziskové organizace působící ve Zlíně v sociální, zdravotní a školské oblasti" zrušuje usnesení Rady města Zlína č. 85/5R/2010 ze dne ve znění: "Rada města Zlína poskytování věcných darů dětem a mladistvým, kteří jsou z rozhodnutí soudu umístěni v ústavní nebo ochranné výchově a v zařízeních vyžadujících okamžitou pomoc, a občanům hospitalizovaným ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kterým bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem" od poskytování věcných darů dětem a mladistvým, kteří jsou z rozhodnutí soudu umístěni v ústavní nebo ochranné výchově a v zařízeních vyžadujících okamžitou pomoc, a občanům hospitalizovaným ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, kterým bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem, popř. osamělým občanům ohroženým sociálním vyloučením, kteří jsou umístěni v obdobných zařízeních přijetí daru určeného na dobročinné účely ve výši Kč 6 582,-- z akce "Vánoční kamion Coca-Cola 2010" a uzavření darovací smlouvy na přijetí tohoto daru mezi společností Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., se

11 sídlem Českobrodská 1329, Praha, IČ (jako dárcem) a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ (jako obdarovaným) Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem této smlouvy za statutární město Zlín vyčlenění částky Kč 6 582,-- na nákup věcných vánočních darů v r pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, přičemž hodnota darů pro jedno dítě nepřekročí částku Kč 1 000,-- 55/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 prominutí pohledávek v celkové výši 2.900,- za dlužníky: - *** ve výši 1.450,-; - *** ve výši 1.450,- Kč. ceník služeb a produktů Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako kupujícím, a Domosa Zlín s.r.o., místo podnikání Zahradní 973, Zlín , IČ: , jako prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka čistících a úklidových strojů pro dva útvary Magistrátu města Zlína za kupní cenu ve výši ,- Kč včetně DPH Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem smlouvy uzavření Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací " Oprava povrchu krytiny v objektu šaten Sokolovny Zlín, Sokolská č. p mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín jako objednatelem a společností IZOPO, spol. s. r. o., IČ , Chmelnická 445, Zlín-Prštné jako zhotovitelem, přičemž celková cena za dílo je ,-Kč Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, jejím podpisem. uzavření smlouvy o spolupořadatelství mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako spolupořadatelem č. 1, OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ: , se sídlem Moravská Ostrava, Smetanovo nám. 7, Ostrava , zastoupený Mgr. Jiřím Kráčalíkem, jednatelem jako pořadatelem a Golden Apple Cinema, a.s., IČ: , se sidlem nám. Míru 174, Zlín

12 jako spolupořadatelem č. 2 Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, podpisem této smlouvy 60/7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč (stopadesáttisíckorunčeských) mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem nám. Míru 12, Zlín, jako poskytovatelem a OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ: , se sídlem Smetanovo nám. 7, Ostrava, Moravská Ostrava, zastoupeno Mgr. Jiřím Kráčalíkem, jednatelem, jako příjemcem na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením pořádání 9. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2011 ve Zlíně v termínu Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, podpisem smlouvy poskytnutí neinvestiční dotace v plné výši dle rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2011 schváleného usnesením ZMZ č. 2/2Z/2010 dne na úhradu neinvestičních (provozních) nákladů uskutečněných a uhrazených v roce 2011 a souvisejících s provozem Velkého kina ve Zlíně a kina Květen ve Zlíně Malenovicích, příjemce: GOLDEN APPLE CINEMA, a. s., nám. Míru 174, Zlín, IČ: výběr nejvhodnější nabídky dodavatele: Elšík Kamil, instahel, Slušovice 489, IČ: ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stoupaček splaškové kanalizace, blok B, Středová 4786, Zlín a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem výběrové řízení v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rozšíření MK - ulice Mlýnská, Malenovice", Mgr. Evu Štauderovou, 1. náměstkyni primátora, realizací tohoto výběrového řízení, a jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Ing. Jiří Viktorin, člen RMZ Jaroslav Kubáč, Odbor realizace investičních akcí Lucie Hofrichterová, vedoucí Odboru právního

13 n á h r a d n í c i : Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Magdaléna Zmeškalová, Odbor realizace investičních akcí Daniel Novák, Odbor právní 64/7R/2011 jmenuje pro podlimitní veřejnou zakázku Zřízení technologického centra pro ORP Zlín, upgrade stávající elektronické spisové služby statutárního města Zlína a řešení spisové služby obcí zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Ing. Alena Zubalíková, náměstkyně primátora Vladimír Brázda, Oddělení informačních systémů Lucie Hofrichterová, Odbor právní n á h r a d n í c i: Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora Josef Ševčík, Oddělení informačních systémů Pavla Šafaříková, Odbor právní - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é: Ing. Alena Zubalíková, náměstkyně primátora Jiří Kadeřábek, člen Zastupitelstva města Zlína Mgr. Pavel Jungmann, člen Zastupitelstva města Zlína Karel Markytán, člen Zastupitelstva města Zlína Vladimír Brázda, Oddělení informačních systémů Josef Ševčík, Oddělení informačních systémů n á h r a d n í c i: Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora Ing. Jiří Viktorín, člen Zastupitelstva města Zlína František Pilka, člen Zastupitelstva města Zlína Martin Janečka, člen Zastupitelstva města Zlína Michal Kočenda, Oddělení informačních systémů Zdeňka Bačová, Oddělení informačních systémů 65/7R/ /7R/2011 NOVELIZACI Pravidel pro jednotný vizuální styl sezónních restauračních zahrádek v centrální části města Zlína, dle Přílohy č. 1 náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného, aby činil jednotlivé úkony v řízeních o poskytnutí příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek v rámci programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních

14 památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 67/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 IZAP-sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi", IČ , ,00 Kč, Vyváženou stravou a osvětou k vlastnímu zdraví Samari, o.s., IČ , ,00 Kč, Klub zdraví Samari Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , ,00 Kč, Mosty Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , ,00 Kč, První pomoc pro každého Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Intenzivní kampaň získávání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Výchova obyvatel k šíření pravidel poskytování první pomoci Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Výuka poskytování předlékařské první pomoci pro žáky 9. tříd ZŠ ve Zlíně Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Secvičování a vybavení humanitární jednotky ČČK

15 75/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Oblastní a Krajské kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků Sdružení pacientů CHOPN, IČ , 490,00 Kč, Rekondiční pobyt Česká unie neslyšících, IČ , 7 350,00 Kč, Rekondiční pobyt Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., OO Zlín, IČ , 5 880,00 Kč, Rekondiční pobyt Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., OO Zlín, IČ , 5 880,00 Kč, Rekondiční pobyt Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., OO Zlín, IČ , 4 900,00 Kč, Rekondiční pobyt Společnost Parkinson, o.s., IČ , 7 350,00 Kč, Rekondiční pobyt Svaz diabetiků ČR ÚO Zlín, IČ , 7 350,00 Kč, Rekondiční pobyt SPCCH OV Zlín, o.s., IČ , 4 900,00 Kč, Rekondiční pobyt pro onkologicky nemocné osoby

16 84/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 SPCCH OV Zlín, o.s., IČ , 5 880,00 Kč, Rekondiční pobyt pro nemocné osoby s roztroušenou sklerózou SPCCH OV Zlín, o.s., IČ , 9 800,00 Kč, Rekondiční pobyt pro diabetiky SPCCH OV Zlín, o.s., IČ , 9 800,00 Kč, Rekondiční pobyt pro osoby s respiračním onemocněním SPCCH OV Zlín, o.s., IČ , ,00 Kč, Rekondiční pobyt pro osoby s vertebrogenním syndromem Společnost Parkinson, o.s., IČ , 4 000,00 Kč, Činnost Klubu Parkinson ve Zlíně SPCCH v ČR - ZO RESPI Zlín, IČ , 4 000,00 Kč, Činnost SPCCH - základní organizace RESPI - v roce 2011 SPCCH v ČR, o.s. ZO VERTEBRO Zlín, IČ , 4 000,00 Kč, Činnost základní organizace pro plnění programu sociální rehabilitace SPCCH v ČR, o.s. ZO DIA Zlín, IČ , 4 000,00 Kč, Činnost základní organizace pro plnění programu sociální rehabilitace

17 92/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., OO Zlín, IČ , 4 000,00 Kč, Činnost okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Zlín Svaz diabetiků ČR ÚO Zlín, IČ , 4 000,00 Kč, Preventivní zdravotní program - rehabilitační plavání diabetiků v r Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín, IČ , ,00 Kč, Canisterapie v ZŠ Speciální Zlín ***, 5 800,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost

18 101/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost ***, 6 000,00 Kč, Canisterapeutická činnost zamítá Jczdraví - Jan Cimburek, IČ , ,00 Kč, S Jczdraví k pohodě a zdraví školních dětí zamítá Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , ,00 Kč, Program postupného odvykání kouření za pomoci substituční nikotinové terapie na zdravotnické škole ve Zlíně

19 110/7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/ /7R/2011 zamítá Petra Antlová - Centrum Arkána, IČ , ,00 Kč, Cyklus dvoudenních tranformativních seminářů "Síla odpuštění" zamítá Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s., IČ , ,00 Kč, Zdravé rehabilitační cvičení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2011 pro žadatele: Mamma Help - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s., IČ , ,00 Kč, MAMMA HELP CENTRUM Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2011 pro žadatele: Občanské sdružení ONYX, IČ , ,00 Kč, K-centrum Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2011 pro žadatele: Občanské sdružení ONYX, IČ , ,00 Kč, Streetwork Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2011 pro žadatele: Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Příspěvek na pořízení síťové jízdenky MHD pro dárce krve ze Zlína, držitele Zlaté medaile MUDr. Jánského doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nesouhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2011 pro žadatele: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ , ,00 Kč, Zlepšení péče o těhotné pacientky perinatologického centra a prevence dekubitů na jednotce intenzivní péče dětských pacientů doporučuje

20 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. 117/7R/ /7R/ /7R/2011 nesouhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2011 pro žadatele: Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Přednáškový cyklus na téma prevence civilizačních chorob doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. nesouhlasí s poskytnutím dotace z Fondu zdraví na projekt na rok 2011 pro žadatele: Osteologická Akademie Zlín, o.p.s., IČ , ,00 Kč, Zkvalitňování života seniorů, pacientů s osteoporózou, prostřednictvím arteterapie doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Zlínem jako obdarovaným a níže uvedenými dárci, na základě kterých poskytnou dárci tyto částky a dar: - ALPIQ Zlín, s.r.o., se sídlem tř. T. Bati 650, Zlín, IČ: částku ,- Kč - CENTROPROJEKT, a.s., se sídlem Štefánikova 167, Zlín, IČ: částku 5.000,- Kč - SMO, a.s., se sídlem Zlínská 172, Otrokovice IČ: částku 5.000,- Kč - DERATEX, spol. s r.o., se sídlem Mladcová 91, Zlín IČ: částku 5.000,- Kč - POLYCONCRETE, s.r.o., se sídlem Kudlov 71, Zlín IČ: částku 5.000,- Kč - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, Olomouc IČ: částku 5.000,- Kč - ENVIPROJEKT, s.r.o., se sídlem Na Požáře 144, Zlín IČ: částku 5.000,- Kč - NOVENTIS, s.r.o., se sídlem Filmová 174, Zlín IČ: dar v hodnotě 5.000,- Kč - Ekodrill, s.r.o., se sídlem Sokolská 418, Zlín IČ: částku 3.000,- Kč - DERC, spol. s r.o., se sídlem Kvítková 4323, Zlín IČ: částku 3.000,- Kč - ERGO VH, spol. s r.o., se sídlem Březnická 5461, Zlín IČ: částku 3.000,- Kč - ALSPO Zlín, s.r.o., se sídlem Kudlov 71, Zlín IČ: částku 2.500,- Kč

21 - Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Senovážné nám. 1375/19, Praha Nové Město IČ: částku 2.000,- Kč - EKOME, spol. s r.o., se sídlem Tečovská 257, Zlín 4 IČ: částku 2.000,- Kč - Ing. Lenka Vyoralová-V-projekt, se sídlem Podlesí 4960, Zlín, IČ: částku 1.000,- Kč - MANAG, a.s., se sídlem Zarámí 92, Zlín, IČ: částku 1.000,- Kč vše na zajištění akce Den Země 2011 uzavření smluv o reklamě mezi statutárním městem Zlínem jako poskytovatelem a níže uvedenými příjemci, na základě kterých zajistí poskytovatel pro příjemce reklamu při akci Den Země 2011 za cenu: - SYGNUM, s.r.o., se sídlem Moravní 1636, Otrokovice, IČ: ,- Kč - Eufour PR, s.r.o., se sídlem nám. Národních hrdinů 622/4, Olomouc, IČ: ,- Kč RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem těchto smluv 120/7R/ /7R/ /7R/2011 uzavření smluv o provozování sportovních a zábavních aktivit s těmito provozovateli: - ***, částka 21500,- Kč - Občanské sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU, Náves 35, Zlín- Mladcová,IČ: , částka 8000,- Kč - Junák - svaz skautů a skautek, středisko Zlín, Zarámí 4087,IČ: , částka 4500,- Kč RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem těchto smluv prodej policejního motocyklu Cagiva River 350, RZ ZL 59-01, včetně příslušenství, obci Strašice, adresa Strašice 276/II, PSČ , IČ: , za cenu ,-Kč Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem kupní smlouvy změnu v příloze č. 1 Statutu komisí Rady města Zlína, který byl schválen usnesením RMZ č. j. 38/1R/2011 dne , týkající se názvu komise

22 123/7R/2011 prezentaci města Zlína v Turíně ve dnech 7. a 8. října 2011 v rámci projektu Esperienza Italia jmenuje organizační štáb ve složení: MUDr. Miroslav Adámek, primátor Ing. Helena Eidová, tajemnice Mgr. Ilona Steinerová, Odbor kanceláře primátora Ing. Radka Medřická, Odbor kanceláře primátora Pavla Julinová, pověřena zastupováním vedoucí oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů. 124/7R/ /7R/ /7R/2011 podpoření záměru získání pořadatelství festivalu cestovního ruchu, propagačních materiálů a tiskovin Tourpropag ve Zlíně v roce bere na vědomí doplnění dramaturgického plánu Alternativy - kulturního institutu Zlín na první pololetí roku 2011: - Výroční obyčeje a lidové umění a Textil v lidové tvorbě, autorské čtení , doprovodná výstava ; - Černý večer s Mirkem Černým a Petrem Niklem, , 19:00; - Jazzový koncert Vicky Genfan, , 19:00; - Na vlnách s posluchači beseda s rozhlasovou reportérkou Marií Woodhamsovou, květen 2011 základní výši vstupného 70,- Kč vč. DPH, slevněné vstupné pro studenty a důchodce 25,- Kč vč. DPH pro koncert dne základní výši vstupného 120,- Kč vč. DPH, slevněné vstupné pro studenty a důchodce 50,- Kč vč. DPH pro koncert dne přistoupení města Zlína, prostřednictvím organizační složky Alternativa - kulturní institut Zlín, k projektu s názvem Galerijní a muzejní noc ve Zlíně 2011 dne od 19:00 do 24:00 hodin - podporu Galerijní a muzejní noci ve Zlíně 2011, pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., IČ: a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., IČ: žádost o bezúplatné poskytnutí reklamních ploch za účelem propagace Galerijní a muzejní noci ve Zlíně 2011, pro pořadatele Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, p. o., nám. T.G. Masaryka 2570, Zlín, IČ: na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ:

23 , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice 127/7R/ /7R/ /7R/2011 udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na náměstí Míru ve Zlíně při konání akce Evropský svátek hudby v úterý od 16:00 do 19:00 hodin, pořadatel: *** výjimku ze směrnice č. 5/95/2007, o veřejných zakázkách, čl. 25, bod , pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytování servisních služeb pro osobní a jídelní výtah v Kongresovém centru Zlín, a to tak, že smlouva bude uzavřena přímo s vybraným dodavatelem uzavření Smlouvy o dílo na servis výtahů č mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a společností KONE, a.s., IČ: , se sídlem Lužná 716/2, Praha 6, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provádět pro objednatele servisní služby na osobním a jídelním výtahu, umístěném v Kongresovém centru Zlín, a závazek objednatele zaplatit za tyto služby dohodnutou paušální cenu ve výši 2 004,- Kč bez DPH měsíčně, dle přílohy Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy zadání veřejné zakázky na dodávky Dodávka technologie WiFi, správa a monitoring WiFi technologií a WiFi provozu ve vybraných prostorech v budově Kongresového centra Zlín náměstkyni primátora, Ing. Alenu Zubalíkovou, realizací tohoto výběrového řízení, včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace: č l e n o v é : Vladimír Brázda Karel Adamík Oldřich Hlaváček n á h r a d n í c i : Michal Kočenda Petr Zikmund Daniel Novák

24 130/7R/ /7R/ /7R/2011 odvolává Petra Chmelu z Kulturní komise Rady města Zlína, na vlastní žádost, Mgr. Marcela Pandadise z Komise majetkové Rady města Zlína, jmenuje Michala Žáčka členem Kulturní komise Rady města Zlína, Ing. Karla Tobolu členem Majetkové komise Rady města Zlína, s účinností ode dne schválení. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako objednatelem, a sdružením Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ , sídlem Praha 10, Dubečská 3238, a RIS-MONT s.r.o., IČ , sídlem Zlín-Louky, Slanica 379, jako zhotovitelem, jímž se mění termín dokončení díla "Zlín Křižovatka Antonínova tř. T. Bati (I/49) areál Svitu" na , Mgr. Evu Štauderovou, 1. náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem. výpověď smlouvy mandátní uzavřené dne mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako mandantem a společností Správa domů Zlín, spol. s r.o., se sídlem Zarámí 428, Zlín, IČ: , jako mandatářem, jejímž předmětem je výkon správy nemovitostí ve vlastnictví mandanta nebo spoluvlastněných mandantem a dále blíže touto smlouvou specifikovaných výpověď smlouvy mandátní uzavřené dne mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako mandantem a společností Správa domů Zlín, spol. s r.o., se sídlem Zarámí 428, Zlín, IČ: , jako mandatářem, jejímž předmětem je výkon komplexní zadavatelské činnosti na veřejných zakázkách souvisejících s výkonem správy nemovitostí Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, podpisem výpovědí MUDr. Miroslav Adámek v. r. Mgr. Eva Štauderová v. r. primátor 1. náměstkyně primátora

25 - 25 -

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 29. schůze Rady města, konané dne 1.11.2011 Usnesení č. 29/0490/11 Smlouva o provozování kina na rok 2012 uzavření smlouvy o provozování kina na rok 2012 mezi městem a Zdeňkem

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 30. září 2009 R M 1 / 8 9 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 21.9.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

u s n e s e n í č. 1 25

u s n e s e n í č. 1 25 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Hranice, konané dne 14. 1. 2015 na MěÚ Hranice, od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Nová Martina, Švecová Marcela u s n

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Vypiš usnesení ze 16. schůze Radv města Břeclavi ze dne 15.6.2011

Vypiš usnesení ze 16. schůze Radv města Břeclavi ze dne 15.6.2011 Vypiš usnesení ze 16. schůze Radv města Břeclavi ze dne 15.6.2011 S08RP00HD8H1 Rada města projednala: zápis z 15. a 16.A schůze Rady města Břeclavi a nemá k tomu žádné připomínky. Rada města schválila:

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/97/2010 Kontrola zápisu z 96. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015 PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 3. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 9.2.2015 Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště za období 16. 12. 2014-13.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 23. zasedání dne 01.12.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0942/R23/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 15. prosince 2010

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 15. prosince 2010 T Město Hlinsko Výpis z Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 15. prosince 2010 Rada města Hlinska usnesením Č.: 140/2010 bere na vědomí: 1. žádost pana o prodej pozemkové parcely

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(ujmestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 1/1R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Zápis. z 25. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. února 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 25. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. února 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 25. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 1. února 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016 Rada města doporučuje 105 / 16 / R - zastupitelstvu města zrušit zřizovací listiny příspěvkových

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2)

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Z á p i s. Korespondence adresovaná Radě města. Kontrola usnesení

Z á p i s. Korespondence adresovaná Radě města. Kontrola usnesení Městský úřad Kolín Z á p i s ze 143. schůze Rady města Kolína, konané dne 29. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, MUDr. Hoffmann, Mgr. Pekárek, MUDr.

Více