POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ"

Transkript

1 Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování sanace vnějších tepelně izolačních systémů ETICS s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu. V případě projektování, návrhu i vlastní sanace se doporučujeme obrátit na autorizované osoby proškolené na systémové řešení ECORAW a. Navrhování a realizace s využitím injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys je podmíněna znalostí této specifické technologie, která musí být prováděna výhradně osobami proškolenými a způsobilými k navrhování a aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli platného Certifikátu způsobilosti společnosti STOMIX, případně ECORAW. Vnější souvrství

2 Stránka 2 z 24 I. Související technické předpisy 1.1 Pokyny pro montáž vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů 1.2 ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Provádění systémů s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou 1.3 ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladním materiálem 1.4 ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 1.5 ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 1.6 CUAP 06.01/32 Speciální kotvy pro vnější tepelně izolační systémy (ETICS) 1.7 ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 1.8 ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 1.9 ČSN EN ISO Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability) 1.10 ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 1.11 ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem) 1.12 ČSN Tepelná ochrana budov 1.13 ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty 1.14 ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty 1.15 ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení 1.16 ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb 1.17 ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 1.18 ČSN Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 1.19 ČSN EN Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 1.20 TR Stanovení bodového činitele prostupu tepla plastových hmoždinek ke kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů (ETICS), EOTA, Brusel 6/ ISO Zkoušky reakce fasád na oheň Část 1: Zkoušky v mezilehlém měřítku

3 Stránka 3 z 24 II. Specifikace ETICS 2.1 ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém zhotovuje se přímo na stavbě z průmyslově vyráběných výrobků na vnějších stranách nových nebo stávajících stěn a vodorovných plochách chráněných před povětrností. Je také určen k sanaci ETICS občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z betonu nebo zdiva. Použitelnost ETICS s izolantem EPS je výškově omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN ) umožňuje provádět sanace stávajících zateplovacích systémů v následujícím rozsahu: Základní sanace ETICS Je zaměřena výhradně na stávající ETICS, přičemž není uvažováno s navýšením tepelně izolačních vlastností zdvojením. Cílem sanace je zabezpečení nestabilního ETICS vůči vertikálnímu a horizontálnímu zatížení s využitím injektovaného kotvení Spiral Anksys a dále možnosti revitalizace povrchu ETICS. Možný rozsah základní sanace: a) Servisní injektované ukotvení stávajícího ETICS b) Příprava povrchu stávajícího ETICS c) Finální injektované kotvení ETICS d) Revitalizace povrchu ETICS Komplexní sanace ETICS Umožňuje provedení zdvojení tepelných izolací. Zdvojením ETICS lze zvýšit tepelně izolační vlastnosti konstrukce, ochránit souvrství před vnitřní kondenzací a zároveň odstranit poruchy nežádoucích tepelných mostů. Možný rozsah komplexní sanace: a) Servisní injektované ukotvení stávajícího ETICS b) Příprava povrchu stávajícího ETICS c) Zdvojení tepelných izolací / dodatečný ETICS d) Finální injektované ukotvení ETICS e) Finální povrchové úpravy nového ETICS

4 Stránka 4 z Součásti ETICS Součásti (STO ) Přibližná spotřeba [kg/m 2 ] Tloušťka [mm] ETICS mechanicky připevňovaný kotvícími prvky typ SPIRAL ANKSYS SA15+ s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení musí tvořit 30 % povrchu desky EPS), případně 20 % pokud je zajištěn a počítá se s vlivem expanzních terčů výplňové hmoty SAF. Izolační materiál Desky pěnového polystyrenu (EPS) - podrobnější specifikace viz Příloha mm Lepicí hmoty Kotvy Hmota pro vytváření základní vrstvy ALFAFIX S2 ALFAFIX S101 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ECORAW SPIRAL ANKSYS SA15+ a expanzní výplňová hmota SPIRAL ANKSYS Foam SAF1 a SAF3 (dále jen SAF1 a SAF3). ALFAFIX S1 ALFAFIX S kg/m mm dle projektové dokumentace (min. 6 ks/m 2 ) 3,8 kg/m 2 průměrně 3 mm Výztuž Základní nátěr Konečná povrchová úprava Příslušenství VT1 velikost oka 3 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131 A102, SSA SM) VT1/1 velikost oka 3 5 mm (Vertex R117 A101, OMFA 117-S) HC-4 pro BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G HC-5 pro BETADEKOR SI-, V- EH pro BETADEKOR S- BETADEKOR AF, AD pastovitá, akrylátová BETADEKOR SAF, SAD pastovitá, silikonová BETADEKOR SIF, SID pastovitá, silikonová BETADEKOR VF, VD pastovitá silikátová BETADEKOR SF, SD suchá, minerální GAMADEKOR SIL dekorativní nátěr pro BETADEKOR S- GAMADEKOR SA dekorativní nátěr pro BETADEKOR S- 0,2 0,24 kg/m 2 0,2 0,24 kg/m 2 0,09 0,18 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,0 3,2 kg/m 2 1,5 3,0 mm 0,4 0,6 kg/m 2 2 0,33 mm 0,4 0,6 kg/m ALFADEKOR G pastovitá, mozaiková 4 6 kg/m 2 2 mm BRICK FLEXY omítkové pásky k přímému použití ALFAFIX BS lepicí a spárovací hmota pro BRICK FLEXY pancířová tkanina pro zesilující vyztužení ETICS R 330 nárožní lišty KOMBI, zakládací lišty, ukončovací lišty, dilatační lišty, začišťovací lišty, parapetní lišty izolační desky z fenolické pěny pro zateplení ostění, parapetů a nadpraží otvorů stavebních konstrukcí (Kooltherm 5, výrobce KINGSPAN) povrchová úprava soklových částí ALFADEKOR S, F, G polystyren se sníženou nasákavostí Perimetr, Soklová deska (výrobce Styrotrade, Isover) extrudovaný polystyren XPS (BASF, DOW, Jackon, Synthos) PUR pěny - Pistolová pěna (výrobce Den Braven), Nízko expanzní montážní pěna (Den Braven), Montážní pěna (Distyk), 1 komponentní montážní a pistolová pěna (Illbruck) disperzní a silikonové tmely 66 ks/m 2 2,2 2,5 kg/m 2 3 mm 1 2 mm

5 Stránka 5 z Zabezpečení ETICS s využitím technologií Spiral Anksys Bez ohledu na způsob uvažovaného použití včetně sanace je technologické řešení dáno vlastnostmi a certifikací injektovaných systémů Spiral Anksys dle Evropského technického schválení ETA 13/0527 a příslušné evropské směrnice pro speciální kotvení stavebních izolací CUAP 06.01/32. Vlastní technické řešení umožňuje provádět sanaci i v případech nestabilních ETICS, tedy v případech lokálního či celoplošného selhání adhezních vrstev původního ETICS. Nové injektované ukotvení musí být schopno účinně zabezpečit sanovaný zateplovací systém a to bez ohledu na způsob a účinnost původního lepení a kotvení ETICS Provedená sanace injektovaným kotvením musí být schopná přenášet jak zatížení kolmá k rovině ETICS (účinky sání větru), tak rovnoběžná s rovinou ETICS (vlastní tíha izolace, dilatační pohyby, objemové změny). Způsob a rozsah provedeného zabezpečení vůči těmto zatížením je obsahem statického posouzení V rámci základní a komplexní sanace rozlišujeme následující postupy: Servisní ukotvení Je technologický postup s využitím technologií Spiral Anksys, který je využíván v rámci základní i komplexní sanace v případě zajištění (fixace) nestability stávajícího ETICS. Rozsah a způsob provedení servisního ukotvení je dán výsledky diagnostiky ETICS. Identifikace druhu původního ETICS (plně lepený, lepený s dodatečným kotvením, mechanicky kotvený s dodatečným lepením) a posouzení, zda způsob, plocha lepení, způsob a druh použitého kotvení a soudržnost podkladu plně odpovídá požadavkům uvedeným v certifikaci ETA nebo STO a podklad odpovídá požadavkům ČSN V případě, že se zjistí stav, který není v souladu s těmito požadavky, je nutné provést servisní ukotvení původního ETICS. Účel servisního ukotvení a) Zabezpečit stávající ETICS vůči vlastní váze (smykovému zatížení) před provedením finálního ukotvení b) Vyrovnat případný odklon a zabezpečit rovinnost stávajícího ETICS v případě ztráty adheze, odtržení od podkladu (využití přípravků SAT Sanasys Tool) c) Stabilizovat (fixovat) ETICS v případě nesoudržnosti podkladu nebo odchylky rovinnosti podkladu d) Zvýšit nosnou způsobilost nestabilního ETICS pro možnost provádění komplexní sanace zdvojením Finální ukotvení Finální ukotvení je technologický postup s využitím technologií Spiral Anksys s cílem přenesení plného zatížení ETICS. Finální ukotvení se provádí v případech základní i komplexní sanace. Četnost a rozmístění finálního ukotvení je dána statickým výpočtem s ohledem na diagnostiku stavební konstrukce, původního, případně zdvojeného ETICS. Účel finálního ukotvení a) Přenesení plného zatížení na kotvicí systém Spiral Anksys a to bez ohledu na původní způsob lepení a kotvení ETICS b) Zabezpečení stávajícího ETICS, včetně případného zdvojení, vůči účinkům sání větru c) Zabezpečení stávajícího ETICS, včetně případného zdvojení, vůči smykovému zatížení d) Zvýšení celkové stability stávajícího ETICS, včetně případného zdvojení vůči kombinovaným zatížením. III. Nový ETICS 3.1 Požadavky na podklad ETICS lze uplatnit na tyto podklady: - beton, lehčený beton a prvky z něj - cihelné a pórobetonové zdivo - keramické a pórobetonové prvky - vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymer cementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry U zděných a betonových podkladů musí být třída reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d Nejvyšší povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je maximálně 20 mm/m, pokud se jedná o systém s injektovaným kotvením a doplňkovým lepením, případně maximálně 10 mm/m, pokud se jedná o lepený systém s doplňkovým injektovaným kotvením Navržený ETICS nelze uplatnit na nevhodný podklad např. znečištěný (výkvěty, mastnotou, prachem, odbedňovacími prostředky), sprašující, bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvýšenou ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více než třetinu až polovinu běžnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu udanou např. ČSN Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICS sanovat vhodnými metodami (např. dle ČSN ) Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy: - vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod. - posouzení soudržnosti podkladu poklepem - posouzení míry degradace podkladu vrypem - posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou

6 Stránka 6 z 24 - posouzení podkladu otěrem - posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu - posouzení stavu dilatačních spár v podkladu Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit: - Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. - Aktivní trhliny; způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo nevhodnou dilatací; se mohou překrýt ETICS až po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný ETICS vhodně dilatovat Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tyto zkušební metody: - ČSN EN 1542 pro stanovení soudržnosti podkladu - ČSN EN ISO pro stanovení vlhkosti podkladu - Technologický předpis ECORAW pro stanovení charakteristické únosnosti hmoždinky v tahu dle ETA 13/0527 (viz Příloha 7) Z posouzení podkladu se vydá záznam o průzkumu podkladu, který je součástí stavební dokumentace ETICS (viz Kontrolní list SANA) Diagnostika a identifikace nosné konstrukce, podkladu a sávajícího ETICS je základním předpokladem úspěšné a kvalitní sanace ETICS. Vlastní diagnostika je prováděna za účelem výběru a doporučení optimálního způsobu sanace a vypracování projektové dokumentace a statického posouzení. K vlastnímu záznamu prováděné diagnostiky v rámci realizace systému lze použít kontrolního listu, který je určen jako podklad k navrhování základní a/nebo komplexní sanace ETICS (viz. Kontrolní list SANA). 3.2 Připevňování ETICS k podkladu V případě realizace nového ETICS se systém k původnímu izolačnímu souvrství připevňuje výhradně injektovanými kotvícími systémy Spiral Anksys s doplňkovým lepením Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN Pro lepení ETICS k podkladu se používají lepicí hmoty ALFAFIX S2, ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 případně ALFAFIX S11. Množství lepicí hmoty na izolační desce je: a) 20 % povrchu desky EPS, pokud je zajištěn vznik expanzních terčů kotev b) 30 % povrchu desky EPS pokud není zajištěn vznik expanzních terčů kotev Přídržnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kpa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu provedením zkoušek vytahování na místě (in situ). V rámci technologií Spiral Anksys lze výslednou únosnost navýšit zvýšením účinné kotevní hloubky h ef, případně změnou typu expanzní výplňové hmoty SAF. Měření musí být zohledněna ve výpočtu zatížení větrem. Návrhová odolnost protažení izolantem musí být v těchto případech uváděna bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/ Přídržnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou Tepelnou izolaci EPS s přídavkem grafitu, Perimetr a Soklové desky nelze k podkladu lepit lepicí hmotou ALFAFIX S Desky XPS nelze k podkladu lepit lepicí hmotou ALFAFIX S2, ALFAFIX S101 a ALFAFIX S Vlastnosti izolantu udává Příloha K zabezpečení systému jsou využívány výhradně kotvy Spiral Anksys SA15+ s expanzní výplňovou hmotou SAF1 nebo SAF Určení druhu, počtu a rozmístění kotev Spiral Anksys vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru včetně smykové únosnosti dle certifikace Spiral Anksys a z výsledků zkoušek dle ETA 13/ Kotvicí systémy Spiral Anksys se navrhují pro zajištění tepelných izolací vůči kolmým i vodorovným zatížením. Počet kotev na m 2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti R d S d. R d návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému vůči účinkům sání větru. S d návrhová hodnota účinku zatížení větru stanovená dle ČSN EN Hodnota R d se vypočte podle vztahu: R d = NRk,EPS x (n panel + n joint)/γ Mb, kde N Rk,EPS charakteristická hodnota odolnosti proti protažení izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys dle ETA 13/0527, Annex 6 γ Mb součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace (γ Mb = 1,2) n panel počet kotev v ploše izolační desky n joint počet kotev ve spáře izolační desky resp. dle vztahu: R d = N Rk x (n panel + n joint) / γ Mc, kde

7 Stránka 7 z 24 N Rk odolnost kotvy proti vytržení z podkladu (únosnost kotvy v tahu) dle ETA 13/0527, Annex 6 nebo stanovená na stavbě dle praktické zkoušky in situ dle pokynů v souladu se směrnicí CUAP 06.1/32 pro Speciální kotvení ETICS. γ Mc součinitel bezpečnosti upevnění při montáži kotvy Spiral Anksys - viz Příloha 1. Pro výpočet se použije menší z vypočtených hodnot Rd Základní sanace s využitím injektovaného kotvení Spiral Anksys se navrhují včetně odolnosti injektovaného kotvení vůči účinkům svislého (smykového) zatížení. Počet kotev na m 2 je určen statickým výpočtem. V případě nestabilních ETICS musí být splněna podmínka spolehlivosti T Rd T Sd. T Rd návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému vůči účinkům svislého (smykového) zatížení T Sd návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení Hodnota T Rd se vypočte podle vztahu: T Rd = T Rk / γ Mb, kde T Rk charakteristická smyková únosnost kotvy Spiral Anksys při zohlednění elastické deformace dle ETA 13/0527 γ Mc součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace dle ETA 13/ Tabulkové hodnoty pro návrh injektovaného kotvení systému udává Příloha 1. IV. Návrh základní sanace 4.1 Požadavky na podklad Zásadním předpokladem úspěšné a kvalitní sanace ETICS je provedení kvalitní diagnostiky stávajícího stavu. Vlastní diagnostika je prováděna za účelem výběru a doporučení optimálního způsobu sanace a vypracování projektové dokumentace a statického posouzení. K vlastnímu záznamu prováděné diagnostiky v rámci realizace systému lze použít kontrolního listu (viz Kontrolní list SANA), který je určen jako podklad k navrhování základní a/nebo komplexní sanace ETICS ETICS lze uplatnit na tyto podklady: - beton, lehčený beton a prvky z něj - cihelné a pórobetonové zdivo - keramické a pórobetonové prvky - vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry U zděných a betonových podkladů musí být třída reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d Nejvyšší povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je maximálně 20 mm/m Navržený ETICS nelze uplatnit na nevhodný podklad např. znečištěný (výkvěty, mastnotou, prachem, odbedňovacími prostředky), sprašující, bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvýšenou ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více než třetinu až polovinu běžnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu udanou např. ČSN Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICS sanovat vhodnými metodami (např. dle ČSN ) Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy: - vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod. - posouzení soudržnosti podkladu poklepem - posouzení míry degradace podkladu vrypem - posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou - posouzení podkladu otěrem - posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu - posouzení stavu dilatačních spár v podkladu Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit: - Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. - Aktivní trhliny; způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo nevhodnou dilatací; se mohou překrýt ETICS až po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný ETICS vhodně dilatovat Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tyto zkušební metody: - ČSN EN 1542 pro stanovení soudržnosti podkladu - ČSN EN ISO pro stanovení vlhkosti podkladu - Technologický předpis ECORAW pro stanovení charakteristické únosnosti hmoždinky v tahu dle ETA 13/0527 (viz Příloha 7) Pokud podklad neodpovídá specifikaci u ověřených podkladů, je nutné provést zkoušku únosnosti kotev v podkladu metodou in situ přímo na konkrétním podkladě dle metodiky uváděné v ČSN a do výpočtu použít tyto hodnoty. Charakteristickou

8 Stránka 8 z 24 únosnost injektovaných systémů Spiral Anksys lze v problematických podkladech zvýšit navýšením kotevní hloubky h ef, případně výběrem vhodné expanzní výplňové hmoty SAF V případě výskytu mechanického znečištění musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna odolnost protažení izolantem bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/0527, viz Příloha V případě výskytu mastnost, nátěrů, nástřiků, případně křídujících nebo pískujících povrchů musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna odolnost protažení izolantem bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/0527, viz Příloha Posouzení podkladu je provedeno a zaznamenáno v Kontrolním listě systému, který je součástí stavební dokumentace. 4.2 Požadavky na stávající ETICS Základní sanaci lze uplatnit na ETICS tloušťky 80 mm až 200 mm, při zohlednění příslušného smykového a tahového zatížení V případě zjištění neodpovídajícího způsobu lepení tepelné izolace stávajícího ETICS je proveden návrh servisního, případně finálního kotvení Spiral Anksys. Injektovaný systém pak v tomto případě musí být schopen přenést plné horizontální i vertikální zatížení izolačního souvrství V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu provedením zkoušek vytahování na místě (in situ). V rámci technologií Spiral Anksys lze výslednou únosnost navýšit zvýšením účinné kotevní hloubky h ef, případně změnou typu expanzní výplňové hmoty SAF. Měření musí být zohledněna ve výpočtu zatížení větrem. Návrhová odolnost protažení izolantem musí být v těchto případech uváděna bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/ V případě zjištění nestability ETICS, kdy došlo k odtržení izolantu od konstrukce v důsledku ztráty adheze (plovoucí efekt), je nutno zajistit provedení servisního ukotvení Spiral Anksys pro zabezpečení zateplovacího systému a to v rozsahu daném statickým výpočtem. K zabezpečení rovinnosti ETICS provést opatření, například s využitím fixačních přípravků ECORAW a provedením lokálního servisního ukotvení (fixace) Trhliny, případně estetické poruchy povrchu ETICS musí být posouzeny s využitím vhodného měřicího zařízení s následným vyhodnocením. V případě základní sanace bez provádění zdvojení je nutno navrhnout podle rozsahu a příčin odpovídající způsob sanace povrchu ETICS Při zjištění biotického napadení ETICS je nutno zabezpečit odstranění za použití vhodných chemických likvidačních prostředků. Řasy a mechy je nutno odstranit dle doporučení výrobce zateplovacího systému, například s využitím prostředku Parmetol DF12 dle příslušného technologického pokynu. Viz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS řady STX.THERM V případech výskytu tepelných mostů je nutno navrhnout vhodný způsob sanace, případně doporučit provedení komplexní sanace zdvojením ETICS Posouzení stávajícího ETICS je provedeno a zaznamenáno v Kontrolním listě SANA systému, který je součástí stavební dokumentace. 4.3 Zabezpečení nestabilních ETICS v rámci základní sanace Realizace základní sanace ETICS se provádí výhradně injektovanými kotvícími systémy Spiral Anksys, které jsou certifikovány pro tento účel sanace dle ETA 13/ Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN K zabezpečení nestabilních ETICS v rámci základní sanace jsou využívány výhradně kotvy Spiral Anksys SA15+ s expanzní výplňovou hmotou SAF1 nebo SAF Určení druhu, počtu a rozmístění kotev Spiral Anksys vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru včetně smykové únosnosti dle certifikace Spiral Anksys a z výsledků zkoušek dle ETA 13/ Kotvicí systémy Spiral Anksys se navrhují pro zajištění tepelných izolací vůči kolmým i vodorovným zatížením. Počet kotev na m 2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti R d S d. R d návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému vůči účinkům sání větru. S d návrhová hodnota účinku zatížení větru stanovená dle ČSN EN Hodnota R d se vypočte podle vztahu: R d = NRk,EPS x (n panel + n joint)/γ Mb, kde N Rk,EPS charakteristická hodnota odolnosti proti protažení izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys dle ETA 13/0527, Annex 6 γ Mb součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace (γ Mb = 1,2) n panel počet kotev v ploše izolační desky n joint počet kotev ve spáře izolační desky resp. dle vztahu: R d = N Rk x (n panel + n joint) / γ Mc, kde

9 Stránka 9 z 24 N Rk odolnost kotvy proti vytržení z podkladu (únosnost kotvy v tahu) dle ETA 13/0527, Annex 6 nebo stanovená na stavbě dle praktické zkoušky in situ dle pokynů v souladu se směrnicí CUAP 06.1/32 pro Speciální kotvení ETICS. γ Mc součinitel bezpečnosti upevnění při montáži kotvy Spiral Anksys - viz Příloha 1. Pro výpočet se použije menší z vypočtených hodnot Rd Základní sanace s využitím injektovaného kotvení Spiral Anksys se navrhují včetně odolnosti injektovaného kotvení vůči účinkům svislého (smykového) zatížení. Počet kotev na m 2 je určen statickým výpočtem. V případě nestabilních ETICS musí být splněna podmínka spolehlivosti T Rd T Sd. T Rd návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému vůči účinkům svislého (smykového) zatížení T Sd návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení Hodnota T Rd se vypočte podle vztahu: T Rd = T Rk / γ Mb, kde T Rk charakteristická smyková únosnost kotvy Spiral Anksys při zohlednění elastické deformace dle ETA 13/0527 γ Mc součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace dle ETA 13/ Součinitel bezpečnosti spolupůsobení kotvy Spiral Anksys na kontaktu s deskami tepelné izolace γ Mb je pro výpočet tahového i smykového zatížení dán evropským technickým schválením ETA 13/0527, Annex 6. Hodnota součinitele γ Mb je 1,2. V případech, kdy není možno deklarovat vlastnosti tepelné izolace sanovaného ETICS nebo v případech, kdy izolant vykazuje degradaci například v důsledku stáří, doporučujeme tuto skutečnost zohlednit zvýšením součinitele bezpečnosti na 1,5. Pro ověření stavu izolačních desek původního ETICS lze provést například zkoušky stanovení úrovně pevnosti v tahu kolmo k rovině desky dle ČSN EN Tabulkové hodnoty pro návrh injektovaného kotvení systému udává Příloha Finální revitalizace povrchu sanovaného ETICS se provádí v souladu s příslušnými technologickými pokyny viz kapitoly 6 a Výpočet hmotnosti původního nestabilního ETICS pro návrh odolnosti vůči smykovému zatížení se provede v případě, že nedokážeme identifikovat původní ETICS. Provedeme sondu za účelem zjištění následujících údajů tloušťka, typ a objemová hmotnost izolantu, tloušťka a plocha lepicí hmoty, tloušťka armovaného souvrství a tloušťka povrchové omítky. Pro výpočet potom použijeme údaje charakteristické pro jednotlivé hmoty, navýšené o 20 % pro zvýšení navrhovaného zatížení. Charakteristické hodnoty součástí ETICS EPS 70 F 15 kg/m 3 Lepicí hmota 1,8 kg/mm tloušťky / m 2 plochy lepení Armovací hmota 1,8 kg/mm tloušťky armovaného souvrství / m 2 Výztužná tkanina (armování) 0,18 kg/m 2 Povrchová omítka 1,8 kg/ mm tloušťky / m 2 plochy lepení Další možností je provedení velkoplošné sondy o přesném rozměru 1 m 2. Pro výpočet se použije hmotnost všech komponentů ETICS z této sondy. Hmotnost se zvýší o 10 % pro eliminaci možných odchylek v množství lepicí hmoty a základní vrstvy v různých místech objektu. Výpočet hmotnosti dodatečného ETICS pro zdvojení provedeme dle navrhovaného druhu a tloušťky izolantu z ověřovacích zkoušek uvedených v certifikaci Sto nebo ETA. V. Návrh komplexní sanace ETICS 5.1 Požadavky na podklad Zásadním předpokladem úspěšné a kvalitní sanace ETICS je provedení kvalitní diagnostiky stávajícího stavu. Vlastní diagnostika je prováděna za účelem výběru a doporučení optimálního způsobu sanace a vypracování projektové dokumentace a statického posouzení. K vlastnímu záznamu prováděné diagnostiky v rámci realizace systému lze použít kontrolního listu (viz Kontrolní list SANA), který je určen jako podklad k navrhování základní a/nebo komplexní sanace ETICS ETICS lze uplatnit na tyto podklady: - beton, lehčený beton a prvky z něj - cihelné a pórobetonové zdivo - keramické a pórobetonové prvky - vyjmenované podklady mohou být opatřeny vápenocementovými, cementovými, polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami s případnými fasádními nátěry.

10 Stránka 10 z U zděných a betonových podkladů musí být třída reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d Nejvyšší povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu při komplexní sanaci s injektovaným kotvením a dodatečným lepením je maximálně 20 mm/m Navržený ETICS nelze uplatnit na nevhodný podklad např. znečištěný (výkvěty, mastnotou, prachem, odbedňovacími prostředky), sprašující, bioticky napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující zvýšenou ustálenou vlhkost. Tato by neměla přesáhnout o více než třetinu až polovinu běžnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů podkladu udanou např. ČSN Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICS sanovat vhodnými metodami (např. dle ČSN ) Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy: - vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst, apod. - posouzení soudržnosti podkladu poklepem - posouzení míry degradace podkladu vrypem - posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou - posouzení podkladu otěrem - posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metodou elektrického odporu - posouzení stavu dilatačních spár v podkladu Trhliny v podkladu je zapotřebí analyzovat a podle příčiny vzniku rozlišit: - Neaktivní trhliny (vzniklé např. smrštěním omítek) lze ponechat bez úpravy. Průvzdušné neaktivní trhliny se utěsní vhodnou hmotou. - Aktivní trhliny; způsobené např. sedáním, dotvarováním, posuny objektu nebo nevhodnou dilatací; se mohou překrýt ETICS až po odstranění příčiny jejich vzniku nebo lze navrhovaný ETICS vhodně dilatovat Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tyto zkušební metody: - ČSN EN 1542 pro stanovení soudržnosti podkladu - ČSN EN ISO pro stanovení vlhkosti podkladu - Technologický předpis ECORAW pro stanovení charakteristické únosnosti hmoždinky v tahu dle ETA 13/0527 (viz Příloha 7) Pokud podklad neodpovídá specifikaci u ověřených podkladů, je nutné provést zkoušku únosnosti kotev v podkladu metodou in situ přímo na konkrétním podkladě dle metodiky uváděné v ČSN a do výpočtu použít tyto hodnoty. Charakteristickou únosnost injektovaných systémů Spiral Anksys lze v problematických podkladech zvýšit navýšením kotevní hloubky h ef, případně výběrem vhodné expanzní výplňové hmoty SAF V případě výskytu mechanického znečištění musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna odolnost protažení izolantem bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/0527 viz Příloha V případě výskytu mastnost, nátěrů, nástřiků, případně křídujících nebo pískujících povrchů musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna odolnost protažení izolantem bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/0527 viz Příloha Posouzení podkladu je provedeno a zaznamenáno v Kontrolním listě systému, který je součástí stavební dokumentace. 5.2 Požadavky na stávající ETICS Komplexní sanaci lze uplatnit v rozsahu do 200 mm včetně zdvojení, při zohlednění příslušného smykového a tahového zatížení V případě zjištění neodpovídajícího způsobu lepení tepelné izolace stávajícího ETICS je proveden návrh servisního kotvení Spiral Anksys. Injektovaný systém pak v tomto případě musí být schopen přenést plné horizontální i vertikální zatížení izolačního souvrství V případě zjištění nestability ETICS, kdy došlo k odtržení izolantu od konstrukce v důsledku ztráty adheze (plovoucí efekt), je nutno zajistit provedení servisního ukotvení Spiral Anksys pro zabezpečení zateplovacího systému a to v rozsahu daném statickým výpočtem. K zabezpečení rovinnosti ETICS provést opatření, například s využitím fixačních přípravků ECORAW a provedením lokálního servisního ukotvení (fixace) Přídržnost lepicí hmoty k podkladu stávajícího ETICS musí být minimálně 80 kpa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu provedením zkoušek vytahování na místě (in situ). V rámci technologií Spiral Anksys lze výslednou únosnost navýšit zvýšením účinné kotevní hloubky h ef, případně změnou typu expanzní výplňové hmoty SAF. Měření musí být zohledněna ve výpočtu zatížení větrem. Návrhová odolnost protažení izolantem musí být v těchto případech uváděna bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/ Trhliny, případně estetické poruchy povrchu ETICS musí být posouzeny s využitím vhodného měřicího zařízení s následným vyhodnocením. V případě základní sanace bez provádění zdvojení je nutno navrhnout podle rozsahu a příčin odpovídající způsob sanace povrchu ETICS Při zjištění biotického napadení ETICS je nutno zabezpečit odstranění za použití vhodných chemických likvidačních prostředků. Řasy a mechy je nutno odstranit dle doporučení výrobce zateplovacího systému V rámci provádění komplexní sanace zdvojením ETICS doporučujeme z požárního hlediska prověřit typ a reakci na oheň izolantu stávajícího ETICS dle ČSN EN Stávající tepelně izolační materiál ETICS musí být třídy reakce na oheň nejhůře E (ČSN EN ) nebo se stupněm hořlavosti nejhůře C1 (zrušená ČSN ).

11 Stránka 11 z Nová izolační vrstva ETICS instalovaná zdvojením musí splňovat požadavky dle ČSN , přičemž montáž musí být prováděna v souladu s článkem 4.4. V místech požárních pásů, kde je stávající zateplovací vrstva z výrobků třídy na oheň A1 nebo A2 nebo tepelně izolačním materiálem jsou desky z minerální vlny, potom nová zateplovací vrstva určená ke zdvojení musí mít třídu reakce na oheň A1 nebo A2. Specifikace požárních pásů vyplývá z klasifikačního protokolu PK C-1 pro systémy STX.THERM BETA. Montáž a kotvení protipožárních pásů se řídí pokyny pro navrhování a montáž systémů STX.THERM BETA U objektů s požární výškou nad 12 m doporučujeme specifikovat spojení a způsob lepení stávajícího ETICS. Pokud stávající ETICS aplikovaný na objekt s požární výškou nad 12 m není třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN ) musí vykazovat kontaktní spojení s podkladem. Jestliže stávající lepení k podkladu bylo provedeno pouze formou terčů lepicí hmoty a nebylo k tomu zároveň provedeno lepení formou pásu lepicí hmoty po obvodu polystyrenové desky, je potřeba zabezpečit přerušení průběžné vzduchové dutiny pod izolací. Způsob a realizace tohoto opatření je dána typem stavební konstrukce a celkovou požární výškou objektu. Uzavření jednotlivých segmentů plochy lze provést například technologickými prořezy v šíři min. 250 mm s lepením nové vrstvy izolantu metodou FLOATING-BUTTERING, kdy lze účinně zabránit vzniku případného komínového efektu a zvýšit tak protipožární odolnost sanovaného ETICS Posouzení stávajícího ETICS je provedeno a zaznamenáno v Kontrolním listě systému, který je součástí stavební dokumentace. 5.3 Zdvojení ETICS v rámci komplexní sanace V případě realizace komplexní sanace ETICS zdvojením se systém k původnímu izolačnímu souvrství připevňuje výhradně injektovanými kotvícími systémy Spiral Anksys s doplňkovým lepením Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu a podmínkách plynoucích z ČSN EN 1991 a ČSN Pro lepení ETICS k podkladu se používají lepicí hmoty ALFAFIX S2, ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 případně ALFAFIX S11. Množství lepicí hmoty na izolační desce je: a) 20 % povrchu desky EPS, pokud je zajištěn vznik expanzních terčů kotev b) 30 % povrchu desky EPS pokud není zajištěn vznik expanzních terčů kotev Přídržnost lepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kpa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu provedením zkoušek vytahování na místě (in situ). V rámci technologií Spiral Anksys lze výslednou únosnost navýšit zvýšením účinné kotevní hloubky h ef, případně změnou typu expanzní výplňové hmoty SAF. Měření musí být zohledněna ve výpočtu zatížení větrem. Návrhová odolnost protažení izolantem musí být v těchto případech uváděna bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/ Přídržnost lepicí hmoty k podkladu lze zvýšit natřením podkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou Tepelnou izolaci EPS s přídavkem grafitu, Perimetr a Soklové desky nelze k podkladu lepit lepicí hmotou ALFAFIX S Desky XPS nelze k podkladu lepit lepicí hmotou ALFAFIX S2, ALFAFIX S101 a ALFAFIX S Vlastnosti izolantu udává Příloha K zabezpečení systému jsou využívány výhradně kotvy Spiral Anksys SA15+ s expanzní výplňovou hmotou SAF1 nebo SAF Určení druhu, počtu a rozmístění kotev Spiral Anksys vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu provedených dle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru včetně smykové únosnosti dle certifikace Spiral Anksys a z výsledků zkoušek dle ETA 13/ Kotvicí systémy Spiral Anksys se navrhují pro zajištění tepelných izolací vůči kolmým i vodorovným zatížením. Počet kotev na m 2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti R d S d. R d návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému vůči účinkům sání větru. S d návrhová hodnota účinku zatížení větru stanovená dle ČSN EN Hodnota R d se vypočte podle vztahu: R d = NRk,EPS x (n panel + n joint)/γ Mb, kde N Rk,EPS charakteristická hodnota odolnosti proti protažení izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys dle ETA 13/0527, Annex 6 γ Mb součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace (γ Mb = 1,2) n panel počet kotev v ploše izolační desky n joint počet kotev ve spáře izolační desky resp. dle vztahu: R d = N Rk x (n panel + n joint) / γ Mc, kde N Rk odolnost kotvy proti vytržení z podkladu (únosnost kotvy v tahu) dle ETA 13/0527, Annex 6 nebo stanovená na stavbě dle praktické zkoušky in situ dle pokynů v souladu se směrnicí CUAP 06.1/32 pro Speciální kotvení ETICS.

12 Stránka 12 z 24 γ Mc součinitel bezpečnosti upevnění při montáži kotvy Spiral Anksys - viz Příloha 1. Pro výpočet se použije menší z vypočtených hodnot Rd Základní sanace s využitím injektovaného kotvení Spiral Anksys se navrhují včetně odolnosti injektovaného kotvení vůči účinkům svislého (smykového) zatížení. Počet kotev na m 2 je určen statickým výpočtem. V případě nestabilních ETICS musí být splněna podmínka spolehlivosti T Rd T Sd. T Rd návrhová odolnost injektovaného způsobu ukotvení systému vůči účinkům svislého (smykového) zatížení T Sd návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení Hodnota T Rd se vypočte podle vztahu: T Rd = T Rk / γ Mb, kde T Rk charakteristická smyková únosnost kotvy Spiral Anksys při zohlednění elastické deformace dle ETA 13/0527 γ Mc součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení kotvy na kontaktu s deskami tepelné izolace dle ETA 13/ Součinitel bezpečnosti spolupůsobení kotvy Spiral Anksys na kontaktu s deskami tepelné izolace γ Mb je pro výpočet tahového i smykového zatížení dán evropským technickým schválením ETA 13/0527, Annex 6. Hodnota součinitele γ Mb je 1,2. V případech, kdy není možno deklarovat vlastnosti tepelné izolace sanovaného ETICS nebo v případech, kdy izolant vykazuje degradaci například v důsledku stáří, doporučujeme tuto skutečnost zohlednit zvýšením součinitele bezpečnosti na 1,5. Pro ověření stavu izolačních desek původního ETICS lze provést například zkoušky stanovení úrovně pevnosti v tahu kolmo k rovině desky dle ČSN EN Tabulkové hodnoty pro návrh injektovaného kotvení systému udává Příloha Výpočet hmotnosti původního nestabilního ETICS pro návrh odolnosti vůči smykovému zatížení se provede v případě, že nedokážeme identifikovat původní ETICS. Provedeme sondu za účelem zjištění následujících údajů tloušťka, typ a objemová hmotnost izolantu, tloušťka a plocha lepicí hmoty, tloušťka armovaného souvrství a tloušťka povrchové omítky. Pro výpočet potom použijeme údaje charakteristické pro jednotlivé hmoty, navýšené o 20 % pro zvýšení navrhovaného zatížení. Charakteristické hodnoty součástí ETICS EPS 70 F 15 kg/m 3 Lepicí hmota 1,8 kg/mm tloušťky / m 2 plochy lepení Armovací hmota 1,8 kg/mm tloušťky armovaného souvrství / m 2 Výztužná tkanina (armování) 0,18 kg/m 2 Povrchová omítka 1,8 kg/ mm tloušťky / m 2 plochy lepení Další možností je provedení velkoplošné sondy o přesném rozměru 1 m 2. Pro výpočet se použije hmotnost všech komponentů ETICS z této sondy. Hmotnost se zvýší o 10 % pro eliminaci možných odchylek v množství lepicí hmoty a základní vrstvy v různých místech objektu. Výpočet hmotnosti dodatečného ETICS pro zdvojení provedeme dle navrhovaného druhu a tloušťky izolantu z ověřovacích zkoušek uvedených v certifikaci STO nebo ETA. VI. Navrhování základní vrstvy 6.1 Pro vytvoření základní vrstvy se používá stěrková hmota ALFAFIX S1 nebo ALFAFIX S101 a skleněná síťovina VT1 umístěná ve vnější polovině tloušťky vrstvy. 6.2 Minimální tloušťka základní vrstvy je 2,8 mm. 6.3 Základní vrstva musí být vyztužena v celé své ploše. 6.4 Výztuž základní vrstvy musí být kryta vrstvou stěrkové hmoty tlustou minimálně 1 mm (resp. 0,5 mm v místech vzájemného překrytí jednotlivých pásů skleněné síťoviny). 6.5 Skleněná síťovina VT1 se překrývá v ploše (na styku dvou pásů skleněné síťoviny), na nárožích, ostěních, okrajích dilatačních polí, při zahájení obkladu pomocí montážní latě. 6.6 Ostění a nároží se vyztužují pomocí nárožních lišt. 6.7 V místech s předpokládanou koncentrací napětí se musí navrhnout zesilující vyztužení (jako např. diagonální pásky). 6.8 Zvýšení odolnosti systému proti mechanickému poškození (např. v soklové části) se dosáhne zesilujícím vyztužením pomocí skleněné síťoviny VT1 nebo s použitím pancířové síťoviny R 330 (kladou se v první vrstvě na sraz) a skleněné síťoviny VT1 ve druhé vrstvě, případně dvojitým vyztužením základní vrstvy v požadované ploše. 6.9 Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození pro jednotlivé typy konečných povrchových úprav a druhy vyztužení jsou uvedeny v Příloze Štukatérské profily RP se lepí na dokončenou základní vrstvu. Spára po jejich obvodu se utěsní pružným tmelem.

13 Stránka 13 z 24 VII. Navrhování konečné povrchové úpravy 7.1 Pro vytváření konečné povrchové úpravy se používají následující omítkoviny (včetně odpovídající penetrace pod omítkovinu): Roztíraná struktura Maximální zrnitost BETADEKOR AF BETADEKOR SIF BETADEKOR SAF BETADEKOR VF BETADEKOR SF 1,5 mm AF15 SIF15 SAF15 VF15 SF15 2,0 mm AF20 SIF20 SAF20 VF20 SF20 3,0 mm AF30 SIF30 SAF30 VF30 SF30 Penetrace HC-4* HC-5* HC-4* HC-5* EH / HC-4** Rýhovaná struktura Maximální zrnitost BETADEKOR AD BETADEKOR SID BETADEKOR SAD BETADEKOR VD BETADEKOR SD 2,0 mm AD20 SID20 SAD20 VD20 SD20 3,0 mm AD30 SID30 SAD30 VD30 SD30 Penetrace HC-4* HC-5* HC-4* HC-5* EH / HC-4** * v odstínu odpovídajícím omítkovině ** základní barva HC-4 se použije v případě, kdy nebude povrch omítky opatřen egalizačním nátěrem 7.2 Dalšími variantami konečné povrchové úpravy ETICS pro jsou ALFADEKOR G a systém obkladových pásků BRICK FLEXY. 7.3 Základní vrstva se stěrkovou hmotou ALFAFIX S1 nebo ALAFIX S101 se musí před provedením konečné povrchové úpravy opatřit penetračním nátěrem. 7.4 Na soklové části ETICS se používá mozaiková omítkovina ALFADEKOR F, G a S. Odpovídající penetrací pod omítkovinu je penetrační nátěrová hmota HC-4 v odstínu převládajícího zrna. Variantou je použití systému BRICK FLEXY s penetrací lakem EH. 7.5 Barevný rozsah je vymezen barevnicí STOMIX ETICS, v omezené míře pak barevnicemi STOMIX COLOR, MOODSCAPES STOMIX a STOMIX V textové části barevnic jsou u jednotlivých odstínů vyznačeny hodnoty koeficientu odrazivosti KO, materiálové omezení SM (znaky a, b, c s významem skupiny materiálů, které se u odstínů nedodávají), cenový index odstínu IC (s odkazem na aktuální ceník). 7.6 Definice barevných odstínů popsaná barevnicemi odstínů se vztahuje na vytvrzené omítky nebo barvy. 7.7 Doporučuje se použít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO větší než 30 %. 7.8 U stěn orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či jinak orientované trvale stíněné stěny nelze použít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO nižší než 10 %. 7.9 Pro ostatní stěny nelze použít odstíny s hodnotou koeficientu odrazivosti KO nižší než 26 % (20 % pro základní vrstvu s ALFAFIX S1), vzory 108, 110, , a u omítkovin ALFADEKOR F, G a vzory 404, 410, 411, 412 u omítkoviny ALFADEKOR S. Konečnou povrchovou úpravu BRICK FLEXY nelze použít ve vzorech 104 a Použití zakázaných odstínů a vzorů může snížit dlouhodobou životnost ETICS Povrch omítek BETADEKOR SF a SD lze egalizovat nátěrem silikonovými barvami GAMADEKOR SIL a GAMADEKOR SA Štukatérské profily RP se natírají nátěrem GAMADEKOR SIL, případně GAMADEKOR SA. Nátěr se provádí ve dvou vrstvách. VIII. Tepelně technické vlastnosti 8.1 Skladba zateplované konstrukce se musí stanovit tak, aby odpovídala závazným požadavkům normy ČSN včetně celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti. Bez ohledu na typ prováděné sanace (základní či komplexní) je nutné ověřit pomocí tepelně technického výpočtu vhodné tloušťky nové tepelné izolace, případně vybrat vhodné lepicí či stěrkové hmoty, aby došlo k omezení rizik způsobených vlhkostním zatížením, případně teplotními rozdíly. Výpočet vlhkostní a tepelné bilance objektu musí být prováděn s ohledem na další základní a povrchovou vrstvu, které je nutné navrhovat s nízkým odporem proti prostupu vodních par. Při nemožnosti identifikace stávajícího ETICS nebo nadměrné kondenzaci vodních par v konstrukci doporučujeme narušení povrchového souvrství pomocí rastru otvorů o průměru 14 mm s maximálním narušením izolantu do hloubky 5 mm. 8.2 V případech provádění komplexní sanace zdvojením, kdy stávající lepení k podkladu bylo provedeno pouze formou terčů lepicí hmoty a nebylo k tomu zároveň provedeno lepení formou pásu lepicí hmoty po obvodu polystyrénové desky, je nutno tento fakt zohlednit při výpočtu tepelně technických vlastností, například výpočtem a specifikací parametrů větrané dutiny. Uzavření jednotlivých segmentů plochy lze provést například technologickými prořezy v šíři minimálně 250 mm s lepením nové vrstvy izolantu metodou FLOATING-BUTTERING (viz. Evropské pokyny pro uplatnění ETICS / EAE), kdy lze účinně zabránit vzniku případného komínového efektu a zvýšit tak tepelně technické parametry sanovaného ETICS.

14 Stránka 14 z Výpočet dle ČSN se stanoví (nejlépe použitím vhodného softwaru) pro každý typ konstrukce a podkladu. 8.3 Tepelně technické a difúzní vlastnosti jsou pro jednotlivé součásti ETICS uvedeny v Příloze Vliv tepelných mostů způsobených kotvami se započítá dle vztahu: U = U c + χ p.n - χ p.n bere se v úvahu, když je vyšší než 0,04 W.m -2.K -1 - U součinitel prostupu tepla [W.m -2.K -1 ] - U c součinitel prostupu tepla příslušné části stěny (bez tepelných mostů) [W.m -2.K -1 ] - n počet hmoždinek procházejících izolačním materiálem na 1 m 2 - χ p lokální vliv tepelného mostu způsobený kotvou [W.K -1 ]. Pro kotvy Spiral Anksys je bodový činitel prostupu tepla uvedený v Příloze 1. IX. Požárně technické vlastnosti 9.1 Posuzují se především dle ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Požární odolnost ETICS řady STX.THERM zatřídění dle ČSN EN Druh ETICS Druh KPÚ BETADEKOR AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD, VF, VD, SF a SD s egalizačním nátěrem Chování při hoření Tvorba kouře Plamenně hořící kapky B s1 d0 ostatní skladby F (bez zkoušení) - - Uvedená klasifikace platí pro tyto podklady: betonové a zděné konstrukce případně upravené nátěrem, nástřikem nebo omítkou; deskové materiály CTD; cementovláknité desky; sádrovláknité desky. 9.3 Index šíření plamene po povrchu dle ČSN je i s = 0,00 mm/min. pro všechny druhy ETICS řady STX.THERM. 9.4 Třída reakce na oheň EPS desek E Třída reakce na oheň EPS desek s přídavkem grafitu E X. Ostatní požadavky pro navrhování 10.1 Při návrhu ETICS musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce ETICS není délkově omezen, musí však být dilatován dle původní dilatace objektu Napojení ETICS na otvorové výplně musí zohledňovat propustnost připojovací spáry pro vodní páru Stavební detaily musejí být řešeny tak, aby zajistily tepelně technické požadavky ČSN , zabránily pronikání vody pod povrch ETICS, eliminovaly korozivní působení materiálů v kontaktu s ETICS Založení ETICS musí být provedeno nad zónou odstřikující vody (tj. minimálně 300 mm na úrovní terénu) viz detaily ETICS řady STX.THERM. XI. Upozornění 11.1 Odborné a technické informace uvedené v těchto pokynech zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech společnosti STOMIX, spol. s r.o. a společnosti ECORAW.RDP s.r.o V případě projektování, návrhu i vlastní realizace systému doporučujeme obrátit se přímo na společnost STOMIX, případně společnost ECORAW, případně na autorizované osoby proškolené na systémová řešení ECORAW Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny údajů vyhrazeny. Vydáním těchto pokynů ztrácejí předchozí svoji platnost.

15 Stránka 15 z 24 Příloha 1 Parametry injektovaných kotvících systémů Spiral Anksys Základní sanace/zabezpečení nestabilních ETICS Parametry dle ETA 13/0527 pro kotvicí Celková tloušťka sanovaného ETICS systémy Spiral Anksys mm mm Charakteristická smyková únosnost na kotvu T Rk 0,28 kn 0,28 kn Svislá deformace na mezi elasticity U e 1,28 mm 1,44 mm Koeficient bezpečnosti γ M 1,2 1,2 Charakteristická odolnost kotvy v tahu proti protažení izolantem N Rk,EPS Bez účinku expanzního terče S SAF 0,4 kn 0,4 kn S účinkem expanzního terče S SAF 0,6 kn 0,6 kn Koeficient bezpečnosti γ Mb 1,2 1,2 Hodnoty s účinkem expanzního terče S SAF jsou používány v případech, kdy podklad nosné konstrukce odpovídá požadavkům dle kapitoly 4. V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna odolnost protažení izolantem bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/0527. Zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF se provádí dle technologických předpisů, které vychází ze směrnice CUAP 06.1/32 Annex 4.2 Metody testování speciálních kotev. Vlastní zkouška je prováděna komplexním měřením s využitím zkušebního zařízení pro vytahování s plynulým nárůstem zatížení nebo zjednodušenou zkouškou, kdy je proveden odtrh vzorku ručně s následným vyhodnocením. Metoda zkoušení Specifikace vzorku Parametr Vyhodnocení Komplexní metoda s využitím zkušebního zařízení Zjednodušená metoda bez zkušebního zařízení Plynulý odtrh izolantu včetně expanzního terče S SAF od podkladu dle CUAP 06.01/32 Minimální odtrh izolantu včetně expanzního terče S SAF od podkladu dle CUAP 06.01/32 Min. 0,04 N/mm 2 Porušení spoje v expanzní hmotě SAF nebo v izolantu V případě porušení zkušebního vzorku pod úrovní minimálního parametru musí být ve výpočtu uváděna hodnota bez účinku expanzního terče S SAF. V případě porušení zkušebního vzorku mezi expanzní hmotou a podkladem doporučujeme provést komplexní ověření přídržnosti. Na základě vyhodnocení musí být ve výpočtu uváděna hodnota bez účinku expanzního terče S SAF. Hodnoty charakteristické únosnosti injektovaných kotvících systémů Spiral Anksys v tahu N Rk [kn] Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanzní hmoty SAF1 SAF3 Beton 0,6 kn 0,75 kn Plná cihla 0,9 kn 0,9 kn Děrovaná cihla 0,6 kn 0,9 kn Lehčený beton 0,9 kn 0,9 kn Součinitel bezpečnosti upevnění γ Mc 2,00

16 Stránka 16 z 24 Sanace komplexní/zdvojení ETICS Parametry dle ETA 13/0527 pro kotvicí Celková tloušťka sanovaného ETICS systémy Spiral Anksys mm mm Charakteristická smyková únosnost na kotvu T Rk 0,06 kn 0,06 kn Svislá deformace na mezi elasticity U e 0,44 mm 0,55 mm Koeficient bezpečnosti γ M 1,2 1,2 Charakteristická odolnost kotvy v tahu proti protažení izolantem N Rk,EPS Bez účinku expanzního terče S SAF 0,4 kn 0,4 kn S účinkem expanzního terče S SAF 0,6 kn 0,6 kn Koeficient bezpečnosti γ Mb 1,20 1,20 Hodnoty s účinkem expanzního terče S SAF jsou používány v případech, kdy podklad nosné konstrukce odpovídá požadavkům dle kapitoly 5. V případě nesoudržnosti podkladu musí být provedena zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem, kdy musí být uváděna odolnost protažení izolantem bez účinku expanzního terče S SAF dle ETA 13/0527. Zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF se provádí dle technologických předpisů, které vychází ze směrnice CUAP 06.1/32 Annex 4.2 Metody testování speciálních kotev. Vlastní zkouška je prováděna komplexním měřením s využitím zkušebního zařízení pro vytahování s plynulým nárůstem zatížení nebo zjednodušenou zkouškou, kdy je proveden odtrh vzorku ručně s následným vyhodnocením. Metoda zkoušení Specifikace vzorku Parametr Vyhodnocení Komplexní metoda s využitím zkušebního zařízení Zjednodušená metoda bez zkušebního zařízení Plynulý odtrh izolantu včetně expanzního terče S SAF od podkladu dle CUAP 06.01/32 Minimální odtrh izolantu včetně expanzního terče SSAF od podkladu dle CUAP 06.01/32 Min. 0,04 N/mm 2 Porušení spoje v expanzní hmotě SAF nebo v izolantu V případě porušení zkušebního vzorku pod úrovní minimálního parametru musí být ve výpočtu uváděna hodnota bez účinku expanzního terče S SAF. V případě porušení zkušebního vzorku mezi expanzní hmotou a podkladem doporučujeme provést komplexní ověření přídržnosti. Na základě vyhodnocení musí být ve výpočtu uváděna hodnota bez účinku expanzního terče S SAF. Hodnoty charakteristické únosnosti injektovaných kotvících systémů Spiral Anksys v tahu N Rk [kn] Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanzní hmoty SAF1 SAF3 Beton 0,6 kn 0,75 kn Plná cihla 0,9 kn 0,9 kn Děrovaná cihla 0,6 kn 0,9 kn Lehčený beton 0,9 kn 0,9 kn Součinitel bezpečnosti upevnění γ Mc 2,00

17 Stránka 17 z 24 Montážní specifikace injektovaného kotvícího systému Spiral Anksys Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanzní hmoty SAF1 SAF3 Kategorie použití dle ETAG 014 A/B/C/E/O A/B/C/E/O Délka kotvy mm mm Jmenovitý průměr vrtáku 14 mm 14 mm Minimální účinná hloubka kotvení h ef 70 mm pro kategorii použití A,B 80 mm pro kategorii použití C, D, E 70 mm pro kategorii použití A,B 80 mm pro kategorii použití C, D, E Celková hloubka kotvení h nom 80 mm pro kategorii použití A,B 90 mm pro kategorii použití C, D, E 80 mm pro kategorii použití A,B 90 mm pro kategorii použití C, D, E Minimální hloubka vrtu h1 80 mm pro kategorii použití A,B 90 mm pro kategorii použití C, D, E 80 mm pro kategorii použití A,B 90 mm pro kategorii použití C, D, E Minimální zapuštění Z min (od tl. izolace mm 10 mm mm) Aplikační teplota -5 C až +30 C +5 C až + 30 C Součinitel bezpečnosti při montáži injektovaných systémů γ Mc Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanzní hmoty SAF1 SAF3 Obyčejný beton prostý nebo vyztužený 2,00 2,00 třídy nejméně C 12/15 Pohledová betonová vrstva sendvičových 2,00 2,00 stěnových panelů (moniérka) 1) Zdivo z plných cihel nebo kamene 2) 2,00 2,00 Zdivo nebo dílce z dutinových prvků 2,00 2,00 Zdivo nebo dílce z lehkého betonu 2,00 2,00 z pórovitého kameniva Zdivo nebo dílce z autoklávovaného 2,00 2,00 pórobetonu Jiný druh podkladního materiálu 2,00 2,00 1) Pro vrstvu menší tloušťky se použijí hodnoty platné pro dutinové materiály 2) Za plné se považují i zdící materiály o ploše otvorů do 15 % úložné plochy Způsob osazení injektovaných kotvících systémů Parametr mm Min. tloušťka podkladu [mm]* h min 100 Rozteč kotev [mm] S min 100 Vzdálenost od kraje podkladu C min 100 * Pokud je tloušťka podkladu menší, musejí se provést výtažné zkoušky na stavbě dle ETAG 014 Ostatní parametry injektovaných kotvících systémů Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanzní hmoty SAF1 SAF3 Bodový součinitel prostupu tepla χ p (při Z min 10 mm) dle TR 025 2,0 mw/k 2,0 mw/k

18 Stránka 18 z 24 Kotevní plán Uvedená obecná schémata rozmístění kotev Spiral Anksys jsou přizpůsobena základnímu rozměru desek tepelné izolace 500 x 1000 mm. Při jiném rozměru desek může být nutné rozmístění kotev stanovit odlišně. Při obvyklém rozměru desek tepelné izolace 500 x 1000 mm jsou vždy čtyři kotvy rozmístěny ve spárách a zbývající v ploše. Okrajová oblast 6 kotev Vnitřní oblast 8 kotev 10 kotev

19 Stránka 19 z 24 Příloha 2 Vlastnosti desek tepelné izolace EPS Popis a vlastnosti Prefabrikované desky bez další povrchové úpravy vyrobené z pěnového polystyrenu (EPS) vlastnosti dle EN Pro lepený a mechanicky připevňovaný ETICS Reakce na oheň / EN Eurotřída E (při objemové hmotnosti < 20 kg/m 3 ) Tepelný odpor Definován na CE značení v souladu s EN [(m 2 K)/W] Rozměrová stabilita Tloušťka / EN 823 Délka / EN 822 Šířka / EN 822 Pravoúhlost / EN 824 Rovinnost / EN 825 Vzhled povrchu určená teplota a vlhkost / EN 1604 laboratorní podmínky / EN 1603 ± 1 mm EPS EN T2 ± 2 mm EPS EN L2 ± 2 mm EPS EN W2 EPS EN S2 EPS EN P4 Řezná plocha homogenní bez povlaku. EPS EN DS(70,-)1; DS(70,90)1 EPS EN DS(N)2 Napětí v tlaku při 10 % stlačení / EN 826 EPS EN CS(10)70 Nasákavost / EN 1609 < 0,5 kg/m 2 Faktor difúzního odporu pro vodní páru µ / EN EN Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha / EN kpa EPS EN TR 100 Pevnost ve smyku / EN ,02 N/mm 2 Modul pružnosti ve smyku / EN ,0 N/mm 2

20 Stránka 20 z 24 Příloha 3 Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození dle ETAG 004 Základní vrstva + konečná povrchová úprava 1x skleněná síťovina VT1 2x skleněná síťovina VT1 1x skleněná síťovina VT1 + pancéřová tkanina R330 BETADEKOR A.15 III I I BETADEKOR A.20 II I I BETADEKOR A.30 II I I BETADEKOR SI.15 III I I BETADEKOR SI.20 II I I BETADEKOR SI.30 II I I BETADEKOR V.15 III I II BETADEKOR V.20 II I II BETADEKOR V.30 II I II BETADEKOR S.15 III I II BETADEKOR S.20 II I II BETADEKOR S.30 II I II BETADEKOR SA.15 II I BETADEKOR SA.20 II I BETADEKOR SA.30 II I ALFADEKOR G II I BRICK FLEXY I I I Popis kategorií proti mechanickému poškození I Pásmo na úrovni přízemí snadno přístupné veřejnosti a vystavené nárazům tvrdých předmětů, ale nepodléhající hrubému zacházení II Pásmo vystavené nárazům vrhaných nebo kopaných předmětů, ale na takových veřejných prostranstvích, kde výška systému omezí rozsah nárazů, nebo v nižších úrovních, kde budova je přístupna hlavně osobám, které mají zájem ji šetřit III Pásmo, které s největší pravděpodobností nebude vystaveno nárazům vyvolaným lidmi nebo vrženými nebo kopanými předměty

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení

Více

WEBER therm elastik San SA zateplovací systém ETICS na bázi EPS s využitím technologií Spiral Anksys

WEBER therm elastik San SA zateplovací systém ETICS na bázi EPS s využitím technologií Spiral Anksys Vydáno: 8.3. 2016 Strana 1 Tento kontrolní list slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů WEBER therm klasik San SA na bázi EPS, včetně základní a/nebo komplexní

Více

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW)

Spiral Anksys Wool. spiralanksys.com. injektované kotvení minerální vlny (MW) Spiral Anksys Wool injektované kotvení minerální vlny (MW) Kotva Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70, je určena pro kotvení nových a sanaci stávajících vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool

WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s využitím technologií Spiral Anksys Wool Vydáno: 8.3. 2016 Strana 1 Tento kontrolní list slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů WEBER therm klasik San SAW mineral na bázi MW, včetně základní a/nebo

Více

Diagnostický list pro návrh a realizaci DL_EPS_2017

Diagnostický list pro návrh a realizaci DL_EPS_2017 Tento diagnostický list DL_EPS_2017 slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplovacích systémů Baumit EPS Combi a Baumit EPS Spiral na bázi EPS, včetně základní a/nebo komplexní

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Baumit EPS Spiral. Pokyny pro navrhování ETICS na bázi EPS s injektovaným kotvením Spiral Anksys

Baumit EPS Spiral.   Pokyny pro navrhování ETICS na bázi EPS s injektovaným kotvením Spiral Anksys Pokyny pro navrhování ETICS na bázi EPS s injektovaným kotvením Spiral Anksys Vydáno: 12.6.2017 Strana 2 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování nových vnějších tepelně izolačních systémů s tepelnou

Více

Baumit EPS Combi. Pokyny pro navrhování ETICS s izolanty na bázi EPS s kombinovaným mechanickým upevněním (KMU)

Baumit EPS Combi.   Pokyny pro navrhování ETICS s izolanty na bázi EPS s kombinovaným mechanickým upevněním (KMU) Profesionální zateplovací systémy Revitalizace zateplovacích systémů zdvojením Revitalizace stávajících zateplení komplexní upevnění nových i stávajících ETICS do tl. až 300 mm smyková únosnost ETICS pro

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Baumit Mineral Spiral

Baumit Mineral Spiral Pokyny pro navrhování ETICS na bázi minerální vlny (MW) s podélným vláknem s injektovaným kotvením Spiral Anksys Wool Spiral Anksys Wool (SA-W/SM70) finální ukotvení zdvojené izolace Baumit komplexní omítkový

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF)

Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF) Spiral Anksys & Spiral Anksys Foams (SAF) vysoce účinný kotvicí systém od společnosti ECORAW Spiral Anksys je progresivní systém kotvení izolačních materiálů, který svými technickými vlastnostmi a parametry

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 23 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS),

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Weber therm elastik SAN SA

Weber therm elastik SAN SA Pokyny pro navrhování ETICS se speciálním kotvením Spiral Anksys Spiral Anksys (SA) servisní ukotvení stávajícího ETICS Spiral Anksys (SA) finální ukotvení zdvojené izolace Spiral Anksys (SA) ukotvení

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Statické posouzení SP_SANA_SA_D_02_2016 příloha projektové dokumentace pro řešení nosné způsobilosti injektovaného kotvení

Statické posouzení SP_SANA_SA_D_02_2016 příloha projektové dokumentace pro řešení nosné způsobilosti injektovaného kotvení Vydáno: 29.2. 2016 Strana 1 Statické posouzení SP_SANA_SA_D_02_2016 příloha projektové dokumentace pro řešení nosné způsobilosti injektovaného kotvení Identifikační kód posouzení: Název zateplovacího systému:

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy zpravodaj jaro 2012 Obsah: 2 Tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy 4 Weber.therm keramik/weber.therm keramik mineral 5 Weber.pas extraclean 6 I problematické povrchy je třeba nivelovat 7 Pastovitá

Více

SPIRAL ANKSYS. Technický list. kotva SA TL_SA_TR100_CZ. spiralanksys.com. Technický list TL_SA_TR100_CZ. s expanzními hmotami SAF1 a SAF3

SPIRAL ANKSYS. Technický list. kotva SA TL_SA_TR100_CZ. spiralanksys.com. Technický list TL_SA_TR100_CZ. s expanzními hmotami SAF1 a SAF3 Technický list TL_SA_TR100_CZ SPIRAL ANKSYS injektované kotvení izolačních desek s TR min. 100 kpa kotva SA s expanzními hmotami SAF1 a SAF3 Injektované kotvení nových ETICS Technický list Injektované

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Weber therm elastik SAN SAW mineral zateplovací systém ETICS se speciálním kotvením Spiral Anksys Wool

Weber therm elastik SAN SAW mineral zateplovací systém ETICS se speciálním kotvením Spiral Anksys Wool Weber therm elastik SAN SAW mineral Pokyny pro navrhování ETICS se speciálním kotvením Spiral Anksys Wool Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70 finální ukotvení zdvojené izolace Weber therm elastik komplexní

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací

ejotherm STR U 2G Upevnění desek tepelných izolací ejotherm STR U 2G Univerzální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž schválená pro všechny základní materiály EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení výztužné

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Spiral Anksys Wool SA-W/SM70

Spiral Anksys Wool SA-W/SM70 Vydáno: 29.10. 2015 Strana 1 Závrtný modul SM70 Kotva s lemem SA-W Expanzní hmota Uvedené komponenty jsou nedílnou součástí certifikovaného kotvicího systému Spiral Anksys Wool Obchodní název výrobku:

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

Příprava před zateplením objektu. 1. povolené odchylky podkladu

Příprava před zateplením objektu. 1. povolené odchylky podkladu Příprava před zateplením objektu 1. povolené odchylky podkladu Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více