Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den mikroregionu letos přivítaly Štíty"

Transkript

1 Číslo 12/2011 vydáno dne Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního záměru společnosti Wanemi, nakonec tak učinila rada města. Podruhé v rozmezí pouhých tří týdnů se k této problematice sešlo zastupitelstvo ve středu 1. června. Jak zaznělo, důvodem, proč rada města předložila zadání advokátních kanceláří do zastupitelstva města dokonce dvakrát, byla snaha umožnit v tak zásadním rozhodnutí vyjádření všem zastupitelům za účasti veřejnosti. Oproti minulému zasedání byla debata méně bouřlivější, mluvilo se ale především o tom, kdo má rozhodnout, nikoli o výběru samotném během obou zastupitelstev nepadl jediný protinávrh na zadání posudku jiné advokátní kanceláři, než který předložila rada. Zastupitelé se opět rozdělili do tří skupin. Část v čele s vedením města požadovala rozhodnutí zastupitelstva, aby nemohl být posudek zpochybněn, jak se stalo tomu minulému. Část koaličních zastupitelů ale od počátku považuje další posudky za plýtvání financemi a trvá na co nejrychlejším vyjednávání s Wanemi, aby se tak zabránilo vzniku škod pro město. Odkazují se při tom na již vypracovaný posudek z brněnské právnické fakulty. Opozice, která se jinak proti záměru Wanemi většinově staví, pak poukazovala na skutečnost, že zastupitelstvo už dávno uložilo výběr kanceláře radě města. Zadání pro radu je jednoduché, zbytečně jsme ztratili dva měsíce, stěžoval si Ondřej Jašek, předložený materiál tak opět získal nedostatečných devět hlasů. Aby se celá kauza posunula dál, ihned po skončení zastupitelstva se na mimořádném jednání sešli radní, kteří vybrali advokátní kancelář Moural, Kopecký a Partneři. Poté, co měli zastupitelé podvakrát možnost se k této věci veřejně vyjádřit, nechci za čas od nikoho slyšet, že měla být vybrána jiná advokátní kancelář, okomentoval konečný výsledek složitých jednání starosta František John. (mk) 10. zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu 22. června v kině Retro od hodin. Přípravy na otevření letního koupaliště finišují Občané i návštěvníci Zábřeha se letos mohou od začátku prázdnin těšit na částečně zrekonstruované venkovní koupaliště. V těchto dnech se opravuje dětský bazén a brouzdaliště, provádějí se venkovní úpravy včetně technologického napojení. Město nemá v současné době dostatek finančních prostředků na celkovou investici, proto šla rada města cestou oprav alespoň části venkovního areálu. Ty provádí EKO servis, který bazén provozuje. Z prostředků města půjde na letošní rekonstrukci 350 tisíc korun, ostatní investici uhradí společnost EKO servis ze svých prostředků získaných podnikatelskou činností. Zvolený způsob financování a opravy ze strany městské společnosti EKO servis je efektivní. Díky přístupu managementu firmy, zkušenostem se stavebními pracemi a zapojením institutu veřejně prospěšných prací se podařilo udělat velký objem práce poměrně malým nákladem, uvedl starosta František John při návštěvě na staveništi. Největší část z celkového nákladu 2,5 milionu korun, které EKO servis plánuje investovat do venkovního plaveckého areálu, představují nové rozvody a napojení na technologii krytého bazénu. Díky tomuto propojení bude ohřívána voda i ve venkovním areálu. Nové napojení dětského bazénu i s tobogánem a dětského brouzdaliště nás přišlo na 1,7 milionu korun, a to se většinu prací snažíme provádět vlastními silami, dodal Milan Doubravský ze společnosti EKO servis. Pro letošní rok se bohužel nepočítá se zprovozněním velkého venkovního bazénu, namísto toho bude v provozu vnitřní bazén. Oba areály, vnitřní i venkovní, budou fungovat souběžně, návštěvníkům se tak nabídne koupání za každého počasí. K dispozici bude i kvalitní občerstvení s venkovním posezením. Předpokládaný termín otevření letního koupaliště je první prázdninový den 1. července 2011, potvrdil vedoucí plaveckého areálu Milan Štencl. Návštěvníkům zde bude k dispozici i částečně rekonstruované volejbalové hřiště včetně beach volejbalu. Cestu do Prahy usnadní další vlak Změna k lepšímu čeká zábřežské cestující jezdící vlakem ze Zábřeha do Prahy a zpět. Navýší se totiž počet rychlíků, které budou stavět na zábřežském nádraží ČD. Poprvé zastavil v zábřežské stanici expres Ex 522 Zlín Praha, v pondělí 12. června. Vlak odjíždí ze Zábřeha do Prahy denně v V opačném směru posílil spoj na trati Praha Zábřeh expres Ex 523 Praha Zlín s odjezdem z Praha hl. nádraží v a s příjezdem do zábřežské stanice v Den mikroregionu letos přivítaly Štíty V sobotu 28. května se ve Štítech uskutečnil 8. ročník Dne Mikroregionu Zábřežsko, zároveň proběhl tradiční Štítecký jarmark. I přes nepřízeň počasí kulturní a sportovní program sledovalo početné obecenstvo. Na podiu se představily taneční a pěvecké soubory z regionu i soubor polských partnerů, děti ze základních a mateřských škol, mažoretky, břišní tance či dechová hudba. Prezentaci Zábřeha, který byl na akci zastoupen také starostou a oběma místostarosty (na snímku), připravilo infocentrum, svými stánky se prezentovaly také další obce mikroregionu. Na řemeslném jarmarku bylo možné obdivovat řezbářské a keramické výrobky, umělecké kování, obrazy, ručně vyráběné šperky. Desítky návštěvníků zavítaly na Den otevřených dveří do základní školy, v sokolovně se konala výstava loveckých trofejí. Pro malé návštěvníky připravil skautský oddíl Hledači Štíty v prostorách dvora místní fary zajímavé soutěže. Velkému zájmu veřejnosti se těšila cukrářská soutěž, na kterou se přihlásilo 27 účastnic s cukrářskými výrobky z celého mikroregionu. Hlasování o cenu veřejnosti se zúčastnilo 376 návštěvníků. Ti za vítězku zvolili, stejně jako porota složená ze starostů obcí, Alenu Opravilovou ze Zvole, která upekla mistrovský kousek přesnou napodobeninu zvolského kostela. Součástí Dne Mikroregionu Zábřežsko byl i sportovní program. V malé kopané se utkalo šest družstev, mezi kterými obhájil své loňské prvenství Postřelmov. Sportovní klání bylo nově doplněno o nohejbalový souboj trojic, ve kterém soupeřilo dvanáct družstev, vítězství slavil tým Rájce. Člověk člověku tentokrát ve westernovém duchu V Divoký západ se v úterý 7. června proměnilo hřiště základní školy na Severovýchodě. Kovbojové a indiáni tady nevedli válku, ale připravili aktivity pro děti i dospělé, zdravé i handicapované, prostě pro všechny ty, kteří si přišli zasoutěžit nebo se jen příjemně zabavit s ostatními. Studentky 3. ročníku Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh tentokrát v duchu westernu připravily v rámci tradiční akce Člověk člověku osmnáct stanoviš, na kterých bylo možné si vyzkoušet tělesnou zdatnost, výtvarné a hudební schopnosti, odvahu i vytrvalost. Téměř tři stovky účastníků ze zábřežské Oázy, mohelnického Okýnka, speciálních škol a zařízení z Vikýřovic, Šumperka, Zábřeha, ale i z orlickoústeckého stacionáře Človíček se přišly pobavit společně s dětmi ze zábřežských základních a mateřských škol. Zábřežští skauti zapůjčili a postavili v centru hřiště indiánské týpí, které lákalo malé i velké k návštěvě. A protože western bez koní by nebyl pravým westernem, byli na hřišti i oni. Sdružení Ryzáček se dvěma koníky a ukázkami hipoterapie dotvořilo atmosféru, stejně jako tři úžasní psi z Červené Vody dodali svou energii potřebným v ukázkách canisterapie.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 12/2011 Studie revitalizace Krumpachu je připravena Město Zábřeh nechalo zpracovat studii revitalizace sídliště Krumpach, ta byla připravena architektem Lukášem Blažkem. Základním motivem celé studie je zejména řešení motorové dopravy v této lokalitě a dále obslužnost jednotlivých panelových domů složkami integrovaného záchranného systému. Cílem tedy bylo vymístit automobily z přetížených slepých ulic a soustředit je do parkovacího domu a navazujících volných stání při příjezdové komunikaci. Toto řešení umožní zvýšení parkovacích stání s minimálním dopadem na stávající volné plochy v rámci sídliště. Dalším cílem je vyřešit zde problematiku volného času dětí předškolního věku a mládeže a také umožnit důstojné prostředí pro život v této lokalitě. Z tohoto pohledu je na místě stávajícího asfaltového hřiště ve vnitrobloku navržen pobytový prostor pro maminky s dětmi a pro seniory. Dětské hřiště pro odrostlejší je situováno mimo areál celého sídliště. Pamatováno je rovněž na pohybové aktivity starších generací (včetně seniorů). Studie dále řeší možnost umístění domova pro seniory v této lokalitě. Vzhledem k rozvíjející se zástavbě pod Račicí byla zachována zdejší loučka pro potřeby otevřeného prostoru a relaxace. K celé problematice se uskuteční veřejné projednání 29. června od 16 hodin v Katolickém domě, Sušilova 38, kde mohou občané vznést podněty a připomínky k této studii. Podněty a připomínky je také možné již nyní zasílat na Se studií je možné se seznámit na vloženém letáku, který je součástí tohoto čísla zpravodaje, či prohlédnout si ji na stránkách města projekty-a-rozvoj/projekty. Zápis do MŠ Strejcova Od 1. září letošního roku dochází k navýšení kapacity MŠ Strejcova o patnáct míst. Ředitelka školy pro zájemce stanovila zápis do MŠ na středu 15. června od 8.00 do hodin. Zákonný zástupce přinese s sebou občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte. Uzavření úřadu Městský úřad upozorňuje, že v pondělí 4. července budou obě budovy Městského úřadu Zábřeh (tj. na náměstí Osvobození 15 i na Masarykově náměstí 6) z provozních důvodů uzavřeny. Dub potřebuje ošetření Pomůže památnému dubu příspěvek z Programu péče o krajinu? Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásily výzvu pro příjem žádostí, jeden z podprogramů je zaměřen i na ošetření památných stromů, město se bude snažit získat příspěvek právě na tento účel. Památný dub s kmenem o obvodu skoro pět metrů a výšce asi 24 metrů se nachází při silnice Zábřeh Růžové údolí. Příspěvek, který by mohl pokrýt až 100 procent potřebných finančních prostředků na ošetření stromu, by umožnil provedení zdravotního řezu a vazby stromu. Celkové náklady se předpokládají do 50 tisíc Kč. (mk) Evropský plavecký den přilákal 441 sportovců Představujeme zastupitele Mgr. Lucie Michalová Čtyřiatřicetiletá místostarostka města Lucie Michalová vstoupila do zastupitelstva jako nezávislá kandidátka sdružení Slovo občana Zábřeha. Je vdaná a má dvě děti. Po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vykonávala státní správu na úseku vodního hospodářství na Okresním úřadu v Šumperku, následně na Městském úřadu v Zábřehu a posledních šest let na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Mezi její záliby patří horská turistika v současné době s ohledem na nízký věk dětí jde ale hlavně o zdolávání českých tisícovek s kočárkem, dále cyklistika, lyže, literatura všeho druhu. Skvělé odreagování nachází také v péči o chalupu a okolní zahradu. V čem spatřujete největší problémy současného Zábřeha? Většinu aktuálních problémů již zmínili kolegové zastupitelé v předcházejících číslech zpravodaje. A se jedná o neuspokojivý stav městských financí, nekomunikativnost radnice s občany, neudržitelnou dopravní situaci ve městě, špatný stav nemovitostí v majetku města, opomíjení okrajových a místních částí města při rozvoji infrastruktury, nerespektování základních vizí rozvoje města daných v minulých volebních obdobích, nedostatek pracovních příležitostí či nedostatečnou podporu sportovních, kulturních i sociálních potřeb občanů atd. Po půl roce činnosti v zastupitelstvu měli zastupitelé dostatek času seznámit se s problémy současného Zábřeha, včetně nedořešených kauz, které se táhnou přes několik volebních období. Zvolením Startem zástupců radnice v čele se starostou Františkem Johnem začal ve středu 1. června na krytém bazénu Evropský plavecký den, do kterého se zapojil také Zábřeh. První ročník celodenního maratónu, jehož cílem bylo k plavání přilákat co nejvíc zájemců, pro Zábřeh neskončil vůbec špatně. Na start akce podporované Českým olympijským výborem se dostavilo 441 plavců, město tak vybojovalo v kategorii do obyvatel bronzovou příčku. Za stříbrným Bruntálem přitom skončil Zábřeh o pouhé čtyři účastníky. Na bazéně bylo živo hlavně dopoledne. Na stometrovou tra tu vyráželi především žáci zábřežských základních i středních škol, aby se ji pokusili překonat libovolným způsobem a v co nejlepším čase. Od 12 až do 21 hodin pak byl krytý bazén připraven na veřejnost, k účasti se ale odhodlalo jen několik desítek plavců přesto, že účastníci z řad veřejnosti získávali prvních 30 minut plavání v tento den zdarma a kupon na jednorázovou slevu 50% pro příští návštěvu plaveckého bazénu. Především díky mládeži tak Zábřeh vybojoval pohár, vyhlášení výsledků proběhlo v pořádajícím Vysokém Mýtě v pondělí 6. června. (Text a foto: Milan Kratochvíl) do ZM dostali zastupitelé mandát od voličů aktivně je zastupovat a snažit se o rozvoj města ku prospěchu většiny obyvatel. Aktivně zastupovat ve významu věnovat dostatek času práci zastupitele, aktivně se zapojovat do řešení problémů, spolupracovat s vedením města a pracovníky městského úřadu, vnášet do řešení problémů své osobní znalosti a zkušenosti. To se ovšem často neděje, výsledkem jsou sáhodlouhé a často neplodné diskuze na zasedání ZM, popřípadě kritika bez jakéhokoli jiného návrhu řešení problému. Jaké jsou v tomto volebním období Vaše priority? Na kterou oblast života města se chcete především zaměřit? Rozvoj města je dlouhodobý kontinuální proces, který nelze omezit jedním volebním obdobím v délce čtyř let. Zastupitelé, kteří budou zvoleni za další čtyři roky, by měli mít možnost navázat na práci svých předchůdců. Ne každý projekt lze ukončit ve volebním období, ve kterém byl započat, a proto by měla být dodržována určitá kontinuita ve směřování rozvoje města. Zábřeh je stejně jako většina obcí v ČR při realizaci investičních akcí závislý na dotacích a na schopnosti dofinancování projektů z městského rozpočtu. Priority pro práci v zastupitelstvu tvoří zejména snaha o stabilizaci městských financí, vyřešení doposud nedořešených kauz (např. Wanemi, BD Kasárna, rekonstrukce bazénu, rekonstrukce kanalizace atd.), současně snaha zrealizovat podle finančních možností města investiční záměry, které přinesou užitek co nejširšímu okruhu obyvatel, a v neposlední řadě snaha otevřít radnici lidem. Po nočních prohlídkách následoval i Den kostelů V noci pátku 27. května se v zábřežském chrámu sv. Bartoloměje prakticky dveře netrhly. Letošní Noc kostelů opět přilákala stovky zájemců, kteří se přišli seznámit s historií zdejšího svatostánku. Lákadlem byl nepochybně i připravený pestrý program. Především děti zaujala prezentace činnosti Charity Zábřeh, v jejímž rámci si mohly vyzkoušet výrobu růženců a svící. Čtyřicetičlenný pěvecký sbor z polské Ilavy vystoupil u sv. Bartoloměje v rámci Mezinárodního festivalu vokální duchovní hudby. Posluchače, kteří kostel zaplnili v úctyhodném počtu, nepochybně zaujalo precizní provedení duchovní hudby. Fronta zájemců také čekala na možnost získat autentický výpis z farních kronik a upomínku na křest. Základem Noci kostelů ale byla samozřejmě komentovaná prohlídka chrámu. Průvodci seznamovali skupinky příchozích s historií kostela, popisovali jednotlivé sochy a obrazy a zároveň vysvětlovali jejich význam i souvislosti. Prohlídka byla připravena také ve věži a zde umístěném Farním muzeu, odkud se nabízel tak oblíbený pohled na noční Zábřeh. Půlnocí pátku ale akce Noc kostelů neskončila. Pro děti základních škol připravili organizátoři Den kostelů. Do chrámu sv. Bartoloměje se tak vypravily celé třídy, žáci se zde seznamovali se samotným kostelem, ale zároveň plnili zábavnou formou celou řadu úkolů. (mk) Mažoretky zazářily, míří na mistrovství Evropy Ve dnech 5. a 6. června se ve Valticích konalo mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V jedné z nejtěžších kategorií, miniformacích seniorek v disciplíně pom-pom (třásně), se předvedly také mažoretky ZUŠ Zábřeh pod vedením Hany Indrové. Týmu ve složení E. Indrová, P. Indrová, Polášková, Jakešová, Hošková, Jirková a Plháková (na snímku) se dařilo skvěle, opět získaly titul mistryň republiky. Nyní je tak čeká příprava na mistrovstvi Evropy v mažoretkovém sportu, které se uskuteční koncem srpna v chorvatské Poreči. Do Chorvatska vyrazí také miniformace juniorek. Děvčata ze skupiny Daren ze Spolku Metoděj (Danielová, Grúzová, Němcová, Serafínová, Krejčířová, Březinová, Pelikánová) totiž obsadila krásné 3. místo, a zajistila si tak rovněž postup na mistrovství Evropy. I ostatní místa byla pro zábřežské mažoretky velkým úspěchem, a už šlo o bramborovou medaili či skvělé 5., 8. nebo 11. místo v kategorii duo.

3 Zábřeh 12/2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Farmářské trhy čeká opakování Farmářské trhy se v Zábřeze dočkají opakování. Poprvé se producenti z okolí ve městě představili 1. května. Cílem trhů připravovaných Městem Zábřeh ve spolupráci se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko a EKO servisem je zprostředkovat prvovýrobcům příležitost uplatnit své produkty, podpořit místní ekonomiku a společně s tím oživit povědomí o regionální české produkci. Farmářské trhy budou organizovány na Masarykově náměstí jedenkrát měsíčně, vždy od 9 do 16 hodin. V letošním roce budou mít zájemci možnost na trzích nakoupit 14. července, 18. srpna, 8. září a 13. října. K dispozici tu pro ně budou především mléčné výrobky (z kravského, kozího a ovčího mléka), maso a uzeniny, zelenina a ovoce (podle sezony), ryby, pečivo, vejce, ovocné a zeleninové š ávy, džemy a marmelády, kuchyňské byliny, koření, med, perníčky, regionální speciality. Nabízený sortiment se bude podle sezony obměňovat. Střídat se budou i prodejci, a tím bude pokaždé jiná i nabídka na trhu. Informace o připravovaných farmářských trzích naleznete také na webových stránkách města Farmářské trhy jsou pořádány za finanční pomoci Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí. Bezručovým sadům snad pomůže nadace Možností Nadace Proměny by rádo využilo město při revitalizaci Bezručových sadů, připravilo proto žádost o dotaci. Hlavním cílem grantového programu nadace je podpora projektů zaměřených na městskou krajinu. Program pomáhá zakládat a udržovat veřejnou zeleň, vyžaduje rovněž, aby do realizace byli zapojeni místní obyvatelé. Město v rámci tohoto programu podalo již jednou žádost o dotaci na Bezručovy sady, tehdy ale neuspělo, svou snahu ovšem nevzdává. Cílem projektu je revitalizace Bezručových sadů v souvislosti s kostelem sv. Barbory tak, aby se z celého prostoru stalo místo relaxace, odpočinku a poznání. Projekt počítá i se zapojením veřejnosti či místních občanských sdružení, které mají vztah k dané lokalitě. Celkové náklady na revitalizaci parku jsou odhadovány na asi osm milionů korun. (mk) Ani déšť neodradil návštěvníky Bambiriády Zpěv pěveckého sboru Slavíček zahájil v pátek 27. května další ročník Bambiriády. Po úvodním ceremoniálu, kterého se mj. zúčastnil starosta města František John a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Raš ák, patřilo pódium ve Wolkerových sadech tanečním vystoupení, mažoretkám a představení zúčastněných organizací. Poté ale už do připraveného programu zasáhlo počasí, hustý déš přiměl pořadatele přesunout hlavní scénu do DDM Krasohled, kde vystoupila známá bubenická skupina Jumping Drums Otevíráme nové interiérové studio: Hevos slaví 20 let! Nové prodejní studio, nový styl prezentace, tak se chystá zábřežská nábytkářská společnost HEVOS Interiéry, s. r. o. připomenout 20. výročí svého vzniku. Prosperující firma s téměř třemi desítkami zaměstnanců a především několikatisícovým seznamem spokojených klientů, oslavila své narozeniny 11. června Začali jsme podnikat v roce 1991, tehdejší podmínky se s těmi dnešními vůbec nedají srovnat a o technologiích, které používáme dnes, se tenkrát nikomu ani nezdálo, připomíná jednatel firmy HEVOS Petr Volek. Teprve, když si člověk vzpomene, jaké byly začátky a jak jsme se během těch dvaceti let vypracovali, uvědomí si, že je opravdu co slavit, že se podařilo skutečně něco, na co můžeme být pyšní, dodává. Zábřežská společnost HEVOS Interiéry vyrábí a dodává technicky dokonalé kuchyňské systémy, nabízí interiérové doplňky, zpracovává 3D vizualizace LR Drum Band. Bubenickou show si nenechala ujít řada zájemců, takže tělocvična DDM byla sympaticky zaplněná. Největší kus práce čekal na dobrovolníky z více než dvaceti organizací v sobotu. Ani celodenní nepřízeň počasí je ale neodradila od představování své činnosti. Odměnou jim bylo na sedm stovek zájemců, celkem se za tři dny Bambiriády 2011 v Zábřeze zúčastnilo na návštěvníků. Ti měli kromě možnosti seznámit se s činností organizací pracujících s dětmi a mládeží také otevřené dveře do prostor zábřežského Hasičského záchranného sboru, městské policie, Policie ČR nebo městského muzea. Nedělní závěr Bambiriády již tradičně patřil představení zahraničních hostů. Letos se na Masarykově náměstí představily jen děti z polské Nysy (na snímku), Slováci a Ma aři účast na poslední chvíli odřekli. Vystoupení polských tanečníků a zpěváků se stalo příjemným završením akce, které vysvitlo slunce alespoň v samotném závěru třídenního maratónu. a zajiš uje také jejich komplexní realizaci. Snažíme se hledat progresivní řešení a nabízet klientům sortiment a služby na stejné úrovni, na jakou jsou zvyklí zákazníci v prostředí vyspělého západoevropského trhu, přibližuje Per Volek strategii své společnosti. S novinkami společnosti HEVOS se budou moci již brzy seznámit zákazníci v Šumperku i v Zábřehu. Šumperské studio na Zábřežské ulici představí řadu nových kvalitních českých výrobků: vestavěné skříně, sedací soupravy, postele, nábytek do obývacích pokojů a doplňky... Jde o výrobky určené pro středně náročnou i náročnější klientelu. Další významnou novinkou, na kterou se veřejnost může těšit už letos v létě, bude zcela nové kuchyňské studio v Zábřehu. Jeho otevření plánujeme už v průběhu srpna, seznamuje jednatel HEVOSU s detaily chystaných letošních novinek. ARAM - pr - Aleš Jiroušek představil ucelené fragmenty Další z poutavých výstav připravila zábřežská základní umělecká škola na čtvrtek 2. června. Četným návštěvníkům Galerie Tunklův dvorec se zde na vernisáži představil teprve dvaadvacetiletý Aleš Jiroušek z Brandýsa nad Orlicí se svou výstavou Fragmenty. Vernisáž uvedla velmi příjemným způsobem letně pojatá vystoupení žáků klavírního a pěveckého oddělení ZUŠ, poté už se představil mladý umělec. O svém díle se příliš nerozpovídal a nechal mluvit hlavně své malby a kresby. Na návštěvníky čekala, jak už název napovídal, svým způsobem všehochu. K vidění jsou v Tunklově dvorce zátiší, abstrakce či portréty, objevují se obrazy inspirované japonským uměním manga. Základ a velmi silný ale tvoří obrazy z křes anskou tematikou. Moderně pojaté, figurálně však velmi dobře zvládnuté obrazy nabízejí originální pohled na pasáže ze Starého zákona, akryly s novozákonními tématy naopak potvrzují dobře zvládnutou techniku, odkazující na staré mistry. Aleš Jiroušek, student fakulty umění Ostravské univerzity (na snímku mezi kolegy výtvarníky), stojí na samotném počátku své kariéry. V Galerii Tunklův dvorec však kromě velké dávky talentu dokázal také na svůj věk mimořádnou hloubku svého umění a ucelený osobitý rukopis. Letošní šestá výstava v Tunklově dvorci je doplněna pracemi žáků výtvarného oddělení ZUŠ. K vidění bude do konce června, po prázdninové přestávce se brány galerie otevřou znovu v září. (Text a foto: Milan Kratochvíl) OBCHODY - ORDINACE - KANCELÁŘE - SLUŽBY Prostory již možné k prohlédnutí!!! Možnost úpravy obchodních i kancelářských prostor dle vlastních požadavků. Zaměření je především na obchod, služby, kanceláře a ordinace. Ordinace splňují nejmodernější požadavky. Budova je umístněna na nejfrekventovanějším místě centra Zábřeha. Multifunkční dům nároží Valová - nové obchodní centrum v Zábřehu Otevíráme v září 2011!!!

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 12/2011 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO Výroba a sklady Rovensko 54 (areál fy. JANCO) Telefon: , Jehličnaté 729 Kč za prostorový metr sypaný Tvrdé listnaté 915 Kč za prostorový metr sypaný Nabízím pronájem zavedené restaurace Nabízím pronájem zavedené restaurace i s venkovním posezením ve vycházkové zóně v Zábřehu. Kontakt: El Paso Bowling Provozní doba: denně 10:00-5:00 Rezervace: , Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě od do slevněný bowling a to PO - PÁ hodina hry za 150,- Kč a SO - NE hodina hry za 200,- Kč! POZOR AKCE EL PASO! FERNET EXCLUSIVE + DÁRKY 28,- Kč JACK DANIELS 45,- Kč VODKA FINLANDIA 25,- Kč SLIVOVICE STOCK 20,- Kč,,veškeré naše akce najdete na facebooku Chcete prodat nebo pronajmout Váš byt, dům, chatu, pozemek, obchod nebo kancelář? Obraťte se na PETRA KOLČAVU realitního makléře DACHI, s.r.o. Pobočka: Malá Strana 9, Zábřeh Centrála: Ztracená 34, Olomouc tel./fax: gsm: MUDr. Jakub Krtička - oční lékař oční ambulance Masarykovo nám. 19, Zábřeh tel.: ordinujeme každý den od 7.30 hodin ordinace v pondělí do 17 hodin ve čtvrtek do 16 hodin minimální čekací doby možnost objednání v pátek sudý týden neordinujeme BRUS - ostření a prodej nástrojů PRODEJ ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY HUSQVARNA Provozní doba: Po. - Pá.: od 9:00 do 12:00 od 14:00 do 16:00 Luděk Roubal - tel.: Morávkova 19, Zábřeh Stříhání a úprava psů Profesionální přístup. Upravujeme pejsky všech plemen, i křížence. Rozčesávání zacuchánků stříhání trimování vše dle Vašich požadavků. V případě zájmu přijedeme ostříhat vašeho pejska k Vám domů. Michaela Franková, Javorová 29, Zábřeh Tel.: SLEVA NA VEŠKERÝ SORTIMENT 50% od široký sortiment letniček sazenice zeleniny: okurky, rajčata, melouny, dyně, patizony... Otevřeno: Po - Pá: 8-16 So: 9-12 Těšíme se na Vaši návštěvu. Zábřeh, Třešňová 19, tel.:

5 Zábřeh 12/2011 INZERCE strana 5» AUTOSERVIS AUTOKELLY - PNEUSERVIS» KLIMATIZACE-DEZINFEKCE» PŮJČOVNA VOZIDEL ((NOVĚ!))» PŮJČOVNA AUTOBOXŮ» DOVOZ VOZIDEL NA OBJEDNÁVKU» GEOMETRIE» PRODEJ ND, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ A PNEU AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 2271/33, Zábřeh tel ,

6

7

8 strana 8 INZERCE Zábřeh 12/2011 Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej budovy č. p (kulturní památka) - budova bývalé sýpky v Krumpachu a pozemků p. č. 1092/1 o vým. 479 m 2, p. č. 1092/2 o vým. 282 m 2, p. č. 1088, ostatní plocha, zeleň o vým. 133 m 2 a pozemků nebo jejich částí p. č. 1074, 1089, 1091 a 1093 (dle geometrického plánu č /2008 se jedná o p. č. 1089, zahrada o vým. 415 m 2, p. č. 1091/2, zahrada o vým. 169 m 2, p. č. 1093/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 151 m 2 a p. č. 1093/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 109 m 2 ) katastrální území: min. nabídková cena: uzávěrka přihlášek: Zábřeh na Moravě ,- Kč ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky, námitky či jiné nabídky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ nejpozději Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 25. veřejném zasedání dne pod č. usn. 09/025/112/02/02 Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ pozemku p. č. 627/5, ostatní plocha, jiná plocha o vým. max. 553 m 2 v k. ú. Dolní Bušínov katastrální území: Dolní Bušínov min. nabídková cena: 100,- Kč/m 2 uzávěrka přihlášek: vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky, námitky či jiné nabídky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ nejpozději Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 33. veřejném zasedání dne pod č. usn. 10/033/902/03/02 Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. katastrální území: min. nabídková cena: uzávěrka přihlášek: budovy č. p. 36 st. p. č. 37 o vým. 288 m 2 p. č. 5, zahrada o vým. 90 m 2 včetně venkovních úprav a příslušenství Pivonín vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej nemovitostí ,- Kč ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 139 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky, námitky či jiné nabídky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ Zábřeh nejpozději do Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 17. veřejném zasedání dne pod č. usn. 08/017/112/05/02. Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku.

9 Zábřeh 12/2011 KULTURA A SPORT strana 9 Americké jaro u Tunkla Také Zábřeh přivítal koncert festivalu Americké jaro. Ve středu 1. června se v Galerii Tunklův dvorec představily dvě vynikající interpretky americká sólistka Joan DeVee Dixon (na snímku vlevo) a špičková česká klavíristka Alice Fiedlerová (vpravo). Kvalitními nástroji vybavená galerie umožnila oběma interpretkám předvést nejen své klavírní umění, ale představit se rovněž při hře na cembalu (Alice Fiedlerová) a varhanách, kde Joan DeVee Dixon předvedla pro tento nástroj vlastní verzi úprav amerických spirituálů. Návštěvníkům Tunklova dvorce nabídl koncert velmi bohatý program. Galerií zněla většinou díla současných autorů. Kromě spirituálů DeeVee Dixon zazněly třeba sklady Emmy Lou Diemer nebo Antonína Tučapského. Hudbu starších období prezentoval klasicistní autor Jiří A. Benda, britský skladatel období renesance Thomas Tomkins a samozřejmě Antonín Dvořák, jehož Slovanské tance op. 46 pro čtyřruční klavír celý koncert završily. (Text a foto: Milan Kratochvíl) F. A. Brabec odtajní vítěze Vítěze výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo kino Retro v souvislosti s premiérou muzikálové pohádky V peřině, vyhlásí v sobotu 25. června v 16 hodin režisér a kameraman F. A. Brabec. Soutěž výtvarných prací na téma O čem se mi zdá pod peřinou měla uzávěrku 10. června, přihlásilo se do ní celkem 167 mladých výtvarníků. Nejúspěšnější z nich obdrží nejen diplom, ale i volnou vstupenku na zábřežskou premiéru filmové pohádky, která se uskuteční hned po vyhlášení výsledků soutěže. Zájemci o zhlédnutí reprízy očekávané hudební komedie, jež se v Zábřehu promítá pouhých deset dní po celostátní premiéře, mají šanci ještě od neděle do úterý, a to vždy od 17 hodin. Vyhodnocené práce budou vystaveny v galerii a kavárně kina do konce prázdnin. Přednáška o chudé Africe Zábřežská lékařka Věra Hanuliaková se opět vrací do kina Retro v roli přednášejícího. Tématem jejího audiovizuálního pořadu budou zajímavosti z cest po západoafrických zemích Mali, Burkina Faso a Benin, které patří k nejchudším oblastem světa. Věra Hanuliaková zavede návštěvníky přednášky například mezi příslušníky pozoruhodného kmene Dagonů nebo do města Timbuktu. Pořad se uskuteční v pátek 17. června od 18 hodin, vstupné je dobrovolné bude použito na nákup léků pro africké děti. Modré housle Pavla Šporcla zněly Barborkou Odhadem 350 zájemců navštívilo v podvečer neděle 5. června oblíbenou Barborku, kde Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh připravilo koncert českého houslového virtuosa Pavla Šporcla. Přes úctyhodnou návštěvu, kdy kostel doslova praskal ve švech, se koncert nesl v pohodové atmosféře. Vliv na to měla jistě i skutečnost, že světoznámý umělec v Zábřeze koncertoval už potřetí první dvě vystoupení ale proběhla v počátcích jeho kariéry. Když hrál v Zábřeze poprvé, bylo to v přísálí Katolického domu, sešlo se nás asi třicet. Poprvé nás zaskočil svým neformálním oblečením. Podruhé nám vyrazil dech, když začal hrát, zavzpomínal v úvodu koncertu Alois Frank z občanského sdružení, který rovněž připomněl, jak velký kus práce se za poslední roky podařilo v kostele udělat. Poté už před posluchače v zrenovovaném interiéru předstoupil Pavel Šporcl, který nejen hrál, ale své vystoupení doplňoval zajímavými podrobnostmi k jednotlivým skladbám i jejich tvůrcům. V první části zazněly tóny instrumentálních skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Hlavní část koncertu ale patřila dílu věhlasného italského houslisty a skladatele Niccolo Paganiniho, v jehož komplikovaných partiturách se naplno převedla virtuozita českého hudebníka, který do Zábřehu zavítal i se svými pověstnými modrými houslemi. (Text a foto: Milan Kratochvíl) Na bazénu vypuknou zvěřinové a pivní hody Den plný pivních specialit, dobré zábavy a také bohaté nabídky zvěřinových hotovek čekají opět po roce na návštěvníky pivních slavností. Ty se uskuteční v sobotu 18. června v prostorách plaveckého areálu. Pořadatelé ze Zábřežské kulturní slibují nabídku rekordních dvaceti značek chmelového moku od tuzemských i zahraničních pivovarů a zvěřinové speciality v podobě kančí pečeně, zvěřinového guláše či klasické šípkové. Pro děti, které budou mít vstup do areálu i na atrakce zdarma, jsou připraveny nejrůznější pohybové aktivity, soutěže a zajímavé úkoly na stanovištích. Děti i dospělé pak čeká nabitý program: ukázky výcviku asistenčních psů a dravých ptáků, lukostřelba, ukázka vojenského ležení z doby středověku a vystoupení skupiny historického šermu. Od 16 hodin bude pro návštěvníky připravena Herecká školička, v níž kromě Martina Holce dětského herce z Ordinace v růžové zahradě vystoupí další populární dětské tváře známé z filmů nebo televizních seriálů. O dobrou náladu se v odpoledních hodinách postará country skupina Hubertus, večer pak rocková formace Atom. Od 21 hodin areál bazénu roztančí velká diskotéková párty doplněná obří laserovou show. Akce začíná ve 13 hodin a potrvá až do jedné hodiny po půlnoci. V případě deštivého počasí se uskuteční pouze discotéka, a to ve velkém sále kulturního domu, upřesnil jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David. Za celodenní vstupné zaplatí návštěvníci starší 15 let padesátikorunu. Báječný rozvod Elišky Balzerové Zábřežští diváci jsou věrnými návštěvníky divadelních představení v kulturním domě, ale zájem o představení Můj báječný rozvod zatím překonal vše. A není divu. Laskavou komedii irské dramatičky Geraldiny Aronové v nastudování Elišky Balzerové předcházely ty nejlepší recenze. Na diváky čekal pohled do osudů Angely Kennedyové Lipské, ženy středních let. Ta se poté, co ji opustil manžel, vyrovnává s novým údělem, kdy už jejím hlavním posláním není role manželky a matky. Zábřežští diváci po nedávném představení Shirley Valentine Simony Stašové mohli sledovat další vynikající one women show, v níž Eliška Balzerová ztvárňuje sedmnáct rolí. Kromě samotné Angely je to široká škála postav včetně celé rodiny, psychiatra, ruské služebné či asijské medičky Obdivuhodná je především schopnost nejoblíbenější současné české herečky během okamžiku vystihnout typologii jednotlivých postav. A stačí jí k tomu zdánlivě málo jednoduché gesto, mimika, lehce pozměněný kostým a hlavně obdivuhodná schopnost práce s hlasem. Komedie, v níž nebyla nouze o salvy smíchu, přestože ukazovala i hořké stránky (především) ženského života, návštěvníky Zábřežské kulturní v úterý 7. června prostě nadchla. A nebyli sami. Když Geraldine Aronová navštívila českou premiéru hry, nešetřila na adresu Elišky Balzerové slovy chvály. (Text a foto: Milan Kratochvíl) 7 a půl fest láká především na Nightwork Poslední červnový víkend bude v Zábřehu tradičně ve znamení již osmého ročníku multižánrového hudebního festivalu 7 a půl fest. Ten odstartuje v sobotu 25. června krátce po poledni na plaveckém areálu a opět nabídne tři scény. Jeho největším lákadlem bude tentokrát vystoupení super populární skupiny Nightwork v čele s Vojtěchem Dykem a Kubou Prachařem, která letos získala mimo jiné hudební ceny Anděl v prestižních kategoriích skupina roku a album roku. Sekundovat jim bude Xindl X s kapelou a hitem Láska v housce a také pražská formace Skyline, místní hudební scénu zastoupí punkrocková úderka Punk Floid. Na druhé scéně, kterou ovládne elektronická hudba, postupně vystoupí osm dýdžejů. Program na třetí underground reality scéně bude ve znamení alternativního doprovodného programu festivalu, jenž obstará občanské sdružení RES SEF. To nabídne taneční vystoupení, workshopy, turnaj v pokeru a stolním tenise, streetart či projekci filmu Piko a dokumentů z cyklu Jeden svět. Kvalitu akce podtrhne tradiční velkoplošná projekce, špičkový zvuk a pestrá nabídka občerstvení. Vstupenka na 7 a půl fest stojí v předprodeji 200 korun, na místě pak podraží o stokorunu. Příjemnou novinku letos pořadatelé nabízejí aktivním dárcům krve, ti budou mít po předložení klubové karty dárců krve či kostní dřeně vstup o 50 korun levnější. Dětský den na stadionu Dospělé příznivce ale hlavně případné budoucí hráče přilákal SK Sulko v pátek 3. června na Dětský sportovní den. Celodenní program odstartoval už v 9 hodin ráno, kdy se na městském stadionu sešly děti ze základních i mateřských škol, aby si vyzkoušely své sportovní dovednosti. Nejdříve se děti seznámily s prací psovodů z Mírova, aby poté překonávaly různé překážky či předváděly svou obratnost a postřeh. Pozorné oči fotbalových odborníků pak sledovaly nové Nedvědy, Baroše a Čechy, kteří by mohli posílit řady zábřežských dětských družstev. U starších hochů se budoucí naděje představily přímo při zápasech na trávníku. Školáčci měli ale i další možnost vyžití, a už se jednalo o kolotoč nebo skákací hrad, na všechny také čekalo občerstvení. To si odpoledne, mnohdy zase s ratolestmi, nenechali ujít ani dospělí, kteří se pak spolu s dětmi (a večer i bez nich) mohli pobavit na diskotéce pod otevřeným nebem. (mk) NABÍZÍM KONVERZAČNÍ HODINY V ANGLIČTINĚ! Jsem studentka VŠ, mám mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně CAE - Certificate of Advanced English. Nabízím výuku a konverzace v angličtině, témata, která vás zajímají, naučím vás mluvit, projdu s vámi gramatiku, přizpůsobím se potřebám vašeho jazyka. Mám zkušenosti ze studia i stáží v zahraničí. V případě zájmu či dotazů mě prosím kontaktujte: tel:

10 strana 10 INFORMACE Zábřeh 12/2011 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Středa 15. června TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY JITKY SVOBODOVÉ Čtvrtek 16. června TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY BLANKY PAVLÍKOVÉ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Galerie Tunklův dvorec, 17:00 IVANA ŠUBRTOVÁ VEVERKOVÁ: PODVEČER S KONSTELACEMI Heřmánek STRACH TYRAN NEBO POMOCNÍK? Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 200 Kč Pátek 17. června 3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DĚTSKÉHO FESTIVALU V ZÁBŘEZE NA RENKO Vystoupení pro školy ve Wolkerových sadech 9:00 11:30. Kontakt: V. Křenová, tel. č Prostranství před kulturním domem, 15:00 17:00 V NEJCHUDŠÍCH ZEMÍCH SVĚTA ANEB AFRIKA JE PLNÁ DĚTÍ Audiovizuální pořad MUDr. Věry Hanuliakové. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné Sobota 18. června VRACLAV POUTNÍ MÍSTO (VYSOKÉ MÝTO) Na tuto vycházku je nutné se přihlásit telefonicky předem do Tel. č Trasa: 8 km. Vedoucí: p. Kirchnerová Odjezd ČD, 6:56 VSK Sulko Zábřeh Tvrz Nemile 52. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE MĚSTA ZÁBŘEHA Turnaj je pro smíšená družstva mixy (4+2). Občerstvení zajištěno. Bližší na Městský stadion, 9:00 TVRZ V NEMILI OTEVŘENA Tvrz Nemile, 10:00 17:00 3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DĚTSKÉHO FESTIVALU V ZÁBŘEZE NA RENKO Vystoupení souborů a řemeslný jarmark. Roztančená ulice 10:00 12:00. Kontakt: V. Křenová, tel. č Wolkerovy sady, 14:00 17:30, vstupné dobrovolné ZVĚŘINOVÉ A PIVNÍ HODY Nabídka zvěřinových specialit a piva více než 20 značek. Bohatý kulturní program. Od 16 hodin Herecká školička netradiční show především pro děti. Skákací hrady, trampolíny vše zdarma. Vojenské ležení, historický šerm, Psí škola Lišmen. Plavecký areál Zábřeh, 13:00 01:00, děti do 15 let zdarma, ostatní 50 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW Obří open air diskotéka. Plavecký areál Zábřeh (v případě deštivého počasí kulturní dům), 21:00 01:00, 50 Kč Neděle 19. června MEDVÍDEK PÚ Animovaná pohádka, přístupno, český dabing, USA 2011, 70 min. Kino Retro, 17:00,74 Kč Pondělí 20. června PENTAGRAM JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO Heřmánek Přednáška ing. Gaurikové o čínské medicíně. Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 50 Kč Úterý 21. června TANEČNÍ MELODIE NEJENOM PRO SENIORY Hraje skupina ALBATROS. Občerstvení zajištěno. Katolický dům, 14:00, 50 Kč TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY EVY GRÚZOVÉ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Středa 22. června TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY ALEXANDRY RUBEŠOVÉ Galerie Tunklův dvorec, 16:00 VARHANNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELKY MARIE VINTROVÉ Kostel sv. Bartoloměje, 17:00 Čtvrtek 23. června SK TPT Zábřeh SETKÁNÍ NA HRADĚ BOUZOVĚ Turistická vycházka. Vedoucí: p. Kajnar Odjezd ATB Valová, 7:25 KLAVÍRNÍ RECITÁL DANIELY KRŇÁVKOVÉ A OLDŘICHA JAŠKA Galerie Tunklův dvorec, 17:00 CZECH MADE MAN Nový český film černá komedie, přístupno od 15 let, ČR 2011, 85 min. Kino Retro, 20:00, 78 Kč Pátek 24. června SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI Svatojánské soutěže 9:00 13:00, Svatojánské radovánky 15:00 18:00, Svatojánský pochod 19:00 22:00. Plavecký areál Zábřeh PENTAGRAM JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO Heřmánek Přednáška ing. Gaurikové o čínské medicíně. Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 50 Kč Sobota 25. června TVRZ V NEMILI OTEVŘENA Tvrz Nemile Tvrz Nemile, 10:00 17:00 Hasiči Sudkov II. ROČNÍK SPLUTÍ DESNÉ NA ATRAKTIVNÍCH PLAVIDLECH Více na Sudkov na Malé Straně, 14:00 7 A 1/2 FEST 8. ročník multižánrového hudebního open air festivalu. Vystoupí: Nightwork, Xindl X s kapelou, Skyline a mnoho dalších. Plavecký areál Zábřeh, 14:00 02:00, v předprodeji 200 Kč, v den akce 300 Kč VÍTÁNÍ LÉTA NA SKALIČCE Naplaveniny Soutěže pro děti, hudba, bohaté občerstvení Hřiště u tělocvičny Skalička, 15:00 O ČEM SE MI ZDÁ POD PEŘINOU Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže vyhlášené v souvislosti s filmovou premiérou muzikálové pohádky F. A. Brabce V PEŘINĚ. Galerie kina Retro, 16:00 V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Po promítání beseda s tvůrčí filmovou delegací. Kino Retro, 16:00, 80 Kč VÍTĚZNÝ DECH Na dotek Kurz správného dýchání. Více na Studio Na Dotek, 16:00 MUŽ PŘED PULTEM Galerie Kafé Rovensko Divadelní představení. Hraje CLUB D123. Více na wwwkabinetgrafiky.wz.cz. Galerie Kafé Rovensko, 21:00 Neděle 26. června V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Kino Retro, 17:00, 80 Kč Pondělí 27. června V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Kino Retro, 17:00, 80 Kč Úterý 28. června V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Kino Retro, 17:00, 80 Kč ABSOLVENTSKÝ KONCERT PAVLA DOUBRAVY KLAVÍR A JANY FRIEDLOVÉ SAXOFON Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Středa 29. června SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ZUŠ ZÁBŘEH Obřadní síň městského úřadu, 16:00 Sobota 2. července VÍTÁNÍ PRÁZDNIN ZAHRADNÍ ŽELEZNICE VE STŘÍŽOVĚ Trasa: 15 km. Vedoucí: p. Malá. Odjezd ČD, 8:39 OsV Muzeum Zábřeh Na zdraví aneb Vše o pití. Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Zdeněk Čech koláže a objekty. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec Aleš Jiroušek malba. Výstava potrvá do VÝSTAVY Galerie kina Retro Jan Šmíd Alois Majda: Lubomír Bartoš ve filmu a fotografii. Výstava potrvá do O čem se mi zdá pod peřinou. Výstava nejlepších prací výtvarné soutěže. Výstava potrvá do Zámek Skalička Martina Riháková keramika. Výstava potrvá do ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 22. června 2011.

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV.

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků str. 8 a 9» Venkovské trhy se na náměstí objeví v červenci

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 7 8 Prázdniny 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Cyklohrátky na straně 3 V polovině června vyvrcholila na mnoha místech v Brně akce Brno město

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9

zpravodaj Radniční města Pardubic září 2010 číslo 9 září 2010 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o mateřských školách 3 O 150 milionů z evropských fondů se uchází 15 projektů 3 Pardubice drží nad vodou celý český turf 5 Kaleidoskop

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6.

Městský zpravodaj. Informační měsíčník ZDARMA. Kultura str. 4. Historie a kultura str. 9. Aktuality str. 3. Sobota 6. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Září 2014 2011 ZDARMA Aktuality str. 3 Město opravilo další školku. Tentokrát na sídlišti Mateřská škola U pejska a kočičky byla zateplena i díky dotaci z fondů

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více