Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den mikroregionu letos přivítaly Štíty"

Transkript

1 Číslo 12/2011 vydáno dne Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního záměru společnosti Wanemi, nakonec tak učinila rada města. Podruhé v rozmezí pouhých tří týdnů se k této problematice sešlo zastupitelstvo ve středu 1. června. Jak zaznělo, důvodem, proč rada města předložila zadání advokátních kanceláří do zastupitelstva města dokonce dvakrát, byla snaha umožnit v tak zásadním rozhodnutí vyjádření všem zastupitelům za účasti veřejnosti. Oproti minulému zasedání byla debata méně bouřlivější, mluvilo se ale především o tom, kdo má rozhodnout, nikoli o výběru samotném během obou zastupitelstev nepadl jediný protinávrh na zadání posudku jiné advokátní kanceláři, než který předložila rada. Zastupitelé se opět rozdělili do tří skupin. Část v čele s vedením města požadovala rozhodnutí zastupitelstva, aby nemohl být posudek zpochybněn, jak se stalo tomu minulému. Část koaličních zastupitelů ale od počátku považuje další posudky za plýtvání financemi a trvá na co nejrychlejším vyjednávání s Wanemi, aby se tak zabránilo vzniku škod pro město. Odkazují se při tom na již vypracovaný posudek z brněnské právnické fakulty. Opozice, která se jinak proti záměru Wanemi většinově staví, pak poukazovala na skutečnost, že zastupitelstvo už dávno uložilo výběr kanceláře radě města. Zadání pro radu je jednoduché, zbytečně jsme ztratili dva měsíce, stěžoval si Ondřej Jašek, předložený materiál tak opět získal nedostatečných devět hlasů. Aby se celá kauza posunula dál, ihned po skončení zastupitelstva se na mimořádném jednání sešli radní, kteří vybrali advokátní kancelář Moural, Kopecký a Partneři. Poté, co měli zastupitelé podvakrát možnost se k této věci veřejně vyjádřit, nechci za čas od nikoho slyšet, že měla být vybrána jiná advokátní kancelář, okomentoval konečný výsledek složitých jednání starosta František John. (mk) 10. zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu 22. června v kině Retro od hodin. Přípravy na otevření letního koupaliště finišují Občané i návštěvníci Zábřeha se letos mohou od začátku prázdnin těšit na částečně zrekonstruované venkovní koupaliště. V těchto dnech se opravuje dětský bazén a brouzdaliště, provádějí se venkovní úpravy včetně technologického napojení. Město nemá v současné době dostatek finančních prostředků na celkovou investici, proto šla rada města cestou oprav alespoň části venkovního areálu. Ty provádí EKO servis, který bazén provozuje. Z prostředků města půjde na letošní rekonstrukci 350 tisíc korun, ostatní investici uhradí společnost EKO servis ze svých prostředků získaných podnikatelskou činností. Zvolený způsob financování a opravy ze strany městské společnosti EKO servis je efektivní. Díky přístupu managementu firmy, zkušenostem se stavebními pracemi a zapojením institutu veřejně prospěšných prací se podařilo udělat velký objem práce poměrně malým nákladem, uvedl starosta František John při návštěvě na staveništi. Největší část z celkového nákladu 2,5 milionu korun, které EKO servis plánuje investovat do venkovního plaveckého areálu, představují nové rozvody a napojení na technologii krytého bazénu. Díky tomuto propojení bude ohřívána voda i ve venkovním areálu. Nové napojení dětského bazénu i s tobogánem a dětského brouzdaliště nás přišlo na 1,7 milionu korun, a to se většinu prací snažíme provádět vlastními silami, dodal Milan Doubravský ze společnosti EKO servis. Pro letošní rok se bohužel nepočítá se zprovozněním velkého venkovního bazénu, namísto toho bude v provozu vnitřní bazén. Oba areály, vnitřní i venkovní, budou fungovat souběžně, návštěvníkům se tak nabídne koupání za každého počasí. K dispozici bude i kvalitní občerstvení s venkovním posezením. Předpokládaný termín otevření letního koupaliště je první prázdninový den 1. července 2011, potvrdil vedoucí plaveckého areálu Milan Štencl. Návštěvníkům zde bude k dispozici i částečně rekonstruované volejbalové hřiště včetně beach volejbalu. Cestu do Prahy usnadní další vlak Změna k lepšímu čeká zábřežské cestující jezdící vlakem ze Zábřeha do Prahy a zpět. Navýší se totiž počet rychlíků, které budou stavět na zábřežském nádraží ČD. Poprvé zastavil v zábřežské stanici expres Ex 522 Zlín Praha, v pondělí 12. června. Vlak odjíždí ze Zábřeha do Prahy denně v V opačném směru posílil spoj na trati Praha Zábřeh expres Ex 523 Praha Zlín s odjezdem z Praha hl. nádraží v a s příjezdem do zábřežské stanice v Den mikroregionu letos přivítaly Štíty V sobotu 28. května se ve Štítech uskutečnil 8. ročník Dne Mikroregionu Zábřežsko, zároveň proběhl tradiční Štítecký jarmark. I přes nepřízeň počasí kulturní a sportovní program sledovalo početné obecenstvo. Na podiu se představily taneční a pěvecké soubory z regionu i soubor polských partnerů, děti ze základních a mateřských škol, mažoretky, břišní tance či dechová hudba. Prezentaci Zábřeha, který byl na akci zastoupen také starostou a oběma místostarosty (na snímku), připravilo infocentrum, svými stánky se prezentovaly také další obce mikroregionu. Na řemeslném jarmarku bylo možné obdivovat řezbářské a keramické výrobky, umělecké kování, obrazy, ručně vyráběné šperky. Desítky návštěvníků zavítaly na Den otevřených dveří do základní školy, v sokolovně se konala výstava loveckých trofejí. Pro malé návštěvníky připravil skautský oddíl Hledači Štíty v prostorách dvora místní fary zajímavé soutěže. Velkému zájmu veřejnosti se těšila cukrářská soutěž, na kterou se přihlásilo 27 účastnic s cukrářskými výrobky z celého mikroregionu. Hlasování o cenu veřejnosti se zúčastnilo 376 návštěvníků. Ti za vítězku zvolili, stejně jako porota složená ze starostů obcí, Alenu Opravilovou ze Zvole, která upekla mistrovský kousek přesnou napodobeninu zvolského kostela. Součástí Dne Mikroregionu Zábřežsko byl i sportovní program. V malé kopané se utkalo šest družstev, mezi kterými obhájil své loňské prvenství Postřelmov. Sportovní klání bylo nově doplněno o nohejbalový souboj trojic, ve kterém soupeřilo dvanáct družstev, vítězství slavil tým Rájce. Člověk člověku tentokrát ve westernovém duchu V Divoký západ se v úterý 7. června proměnilo hřiště základní školy na Severovýchodě. Kovbojové a indiáni tady nevedli válku, ale připravili aktivity pro děti i dospělé, zdravé i handicapované, prostě pro všechny ty, kteří si přišli zasoutěžit nebo se jen příjemně zabavit s ostatními. Studentky 3. ročníku Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh tentokrát v duchu westernu připravily v rámci tradiční akce Člověk člověku osmnáct stanoviš, na kterých bylo možné si vyzkoušet tělesnou zdatnost, výtvarné a hudební schopnosti, odvahu i vytrvalost. Téměř tři stovky účastníků ze zábřežské Oázy, mohelnického Okýnka, speciálních škol a zařízení z Vikýřovic, Šumperka, Zábřeha, ale i z orlickoústeckého stacionáře Človíček se přišly pobavit společně s dětmi ze zábřežských základních a mateřských škol. Zábřežští skauti zapůjčili a postavili v centru hřiště indiánské týpí, které lákalo malé i velké k návštěvě. A protože western bez koní by nebyl pravým westernem, byli na hřišti i oni. Sdružení Ryzáček se dvěma koníky a ukázkami hipoterapie dotvořilo atmosféru, stejně jako tři úžasní psi z Červené Vody dodali svou energii potřebným v ukázkách canisterapie.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 12/2011 Studie revitalizace Krumpachu je připravena Město Zábřeh nechalo zpracovat studii revitalizace sídliště Krumpach, ta byla připravena architektem Lukášem Blažkem. Základním motivem celé studie je zejména řešení motorové dopravy v této lokalitě a dále obslužnost jednotlivých panelových domů složkami integrovaného záchranného systému. Cílem tedy bylo vymístit automobily z přetížených slepých ulic a soustředit je do parkovacího domu a navazujících volných stání při příjezdové komunikaci. Toto řešení umožní zvýšení parkovacích stání s minimálním dopadem na stávající volné plochy v rámci sídliště. Dalším cílem je vyřešit zde problematiku volného času dětí předškolního věku a mládeže a také umožnit důstojné prostředí pro život v této lokalitě. Z tohoto pohledu je na místě stávajícího asfaltového hřiště ve vnitrobloku navržen pobytový prostor pro maminky s dětmi a pro seniory. Dětské hřiště pro odrostlejší je situováno mimo areál celého sídliště. Pamatováno je rovněž na pohybové aktivity starších generací (včetně seniorů). Studie dále řeší možnost umístění domova pro seniory v této lokalitě. Vzhledem k rozvíjející se zástavbě pod Račicí byla zachována zdejší loučka pro potřeby otevřeného prostoru a relaxace. K celé problematice se uskuteční veřejné projednání 29. června od 16 hodin v Katolickém domě, Sušilova 38, kde mohou občané vznést podněty a připomínky k této studii. Podněty a připomínky je také možné již nyní zasílat na Se studií je možné se seznámit na vloženém letáku, který je součástí tohoto čísla zpravodaje, či prohlédnout si ji na stránkách města projekty-a-rozvoj/projekty. Zápis do MŠ Strejcova Od 1. září letošního roku dochází k navýšení kapacity MŠ Strejcova o patnáct míst. Ředitelka školy pro zájemce stanovila zápis do MŠ na středu 15. června od 8.00 do hodin. Zákonný zástupce přinese s sebou občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte. Uzavření úřadu Městský úřad upozorňuje, že v pondělí 4. července budou obě budovy Městského úřadu Zábřeh (tj. na náměstí Osvobození 15 i na Masarykově náměstí 6) z provozních důvodů uzavřeny. Dub potřebuje ošetření Pomůže památnému dubu příspěvek z Programu péče o krajinu? Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásily výzvu pro příjem žádostí, jeden z podprogramů je zaměřen i na ošetření památných stromů, město se bude snažit získat příspěvek právě na tento účel. Památný dub s kmenem o obvodu skoro pět metrů a výšce asi 24 metrů se nachází při silnice Zábřeh Růžové údolí. Příspěvek, který by mohl pokrýt až 100 procent potřebných finančních prostředků na ošetření stromu, by umožnil provedení zdravotního řezu a vazby stromu. Celkové náklady se předpokládají do 50 tisíc Kč. (mk) Evropský plavecký den přilákal 441 sportovců Představujeme zastupitele Mgr. Lucie Michalová Čtyřiatřicetiletá místostarostka města Lucie Michalová vstoupila do zastupitelstva jako nezávislá kandidátka sdružení Slovo občana Zábřeha. Je vdaná a má dvě děti. Po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vykonávala státní správu na úseku vodního hospodářství na Okresním úřadu v Šumperku, následně na Městském úřadu v Zábřehu a posledních šest let na Krajském úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Mezi její záliby patří horská turistika v současné době s ohledem na nízký věk dětí jde ale hlavně o zdolávání českých tisícovek s kočárkem, dále cyklistika, lyže, literatura všeho druhu. Skvělé odreagování nachází také v péči o chalupu a okolní zahradu. V čem spatřujete největší problémy současného Zábřeha? Většinu aktuálních problémů již zmínili kolegové zastupitelé v předcházejících číslech zpravodaje. A se jedná o neuspokojivý stav městských financí, nekomunikativnost radnice s občany, neudržitelnou dopravní situaci ve městě, špatný stav nemovitostí v majetku města, opomíjení okrajových a místních částí města při rozvoji infrastruktury, nerespektování základních vizí rozvoje města daných v minulých volebních obdobích, nedostatek pracovních příležitostí či nedostatečnou podporu sportovních, kulturních i sociálních potřeb občanů atd. Po půl roce činnosti v zastupitelstvu měli zastupitelé dostatek času seznámit se s problémy současného Zábřeha, včetně nedořešených kauz, které se táhnou přes několik volebních období. Zvolením Startem zástupců radnice v čele se starostou Františkem Johnem začal ve středu 1. června na krytém bazénu Evropský plavecký den, do kterého se zapojil také Zábřeh. První ročník celodenního maratónu, jehož cílem bylo k plavání přilákat co nejvíc zájemců, pro Zábřeh neskončil vůbec špatně. Na start akce podporované Českým olympijským výborem se dostavilo 441 plavců, město tak vybojovalo v kategorii do obyvatel bronzovou příčku. Za stříbrným Bruntálem přitom skončil Zábřeh o pouhé čtyři účastníky. Na bazéně bylo živo hlavně dopoledne. Na stometrovou tra tu vyráželi především žáci zábřežských základních i středních škol, aby se ji pokusili překonat libovolným způsobem a v co nejlepším čase. Od 12 až do 21 hodin pak byl krytý bazén připraven na veřejnost, k účasti se ale odhodlalo jen několik desítek plavců přesto, že účastníci z řad veřejnosti získávali prvních 30 minut plavání v tento den zdarma a kupon na jednorázovou slevu 50% pro příští návštěvu plaveckého bazénu. Především díky mládeži tak Zábřeh vybojoval pohár, vyhlášení výsledků proběhlo v pořádajícím Vysokém Mýtě v pondělí 6. června. (Text a foto: Milan Kratochvíl) do ZM dostali zastupitelé mandát od voličů aktivně je zastupovat a snažit se o rozvoj města ku prospěchu většiny obyvatel. Aktivně zastupovat ve významu věnovat dostatek času práci zastupitele, aktivně se zapojovat do řešení problémů, spolupracovat s vedením města a pracovníky městského úřadu, vnášet do řešení problémů své osobní znalosti a zkušenosti. To se ovšem často neděje, výsledkem jsou sáhodlouhé a často neplodné diskuze na zasedání ZM, popřípadě kritika bez jakéhokoli jiného návrhu řešení problému. Jaké jsou v tomto volebním období Vaše priority? Na kterou oblast života města se chcete především zaměřit? Rozvoj města je dlouhodobý kontinuální proces, který nelze omezit jedním volebním obdobím v délce čtyř let. Zastupitelé, kteří budou zvoleni za další čtyři roky, by měli mít možnost navázat na práci svých předchůdců. Ne každý projekt lze ukončit ve volebním období, ve kterém byl započat, a proto by měla být dodržována určitá kontinuita ve směřování rozvoje města. Zábřeh je stejně jako většina obcí v ČR při realizaci investičních akcí závislý na dotacích a na schopnosti dofinancování projektů z městského rozpočtu. Priority pro práci v zastupitelstvu tvoří zejména snaha o stabilizaci městských financí, vyřešení doposud nedořešených kauz (např. Wanemi, BD Kasárna, rekonstrukce bazénu, rekonstrukce kanalizace atd.), současně snaha zrealizovat podle finančních možností města investiční záměry, které přinesou užitek co nejširšímu okruhu obyvatel, a v neposlední řadě snaha otevřít radnici lidem. Po nočních prohlídkách následoval i Den kostelů V noci pátku 27. května se v zábřežském chrámu sv. Bartoloměje prakticky dveře netrhly. Letošní Noc kostelů opět přilákala stovky zájemců, kteří se přišli seznámit s historií zdejšího svatostánku. Lákadlem byl nepochybně i připravený pestrý program. Především děti zaujala prezentace činnosti Charity Zábřeh, v jejímž rámci si mohly vyzkoušet výrobu růženců a svící. Čtyřicetičlenný pěvecký sbor z polské Ilavy vystoupil u sv. Bartoloměje v rámci Mezinárodního festivalu vokální duchovní hudby. Posluchače, kteří kostel zaplnili v úctyhodném počtu, nepochybně zaujalo precizní provedení duchovní hudby. Fronta zájemců také čekala na možnost získat autentický výpis z farních kronik a upomínku na křest. Základem Noci kostelů ale byla samozřejmě komentovaná prohlídka chrámu. Průvodci seznamovali skupinky příchozích s historií kostela, popisovali jednotlivé sochy a obrazy a zároveň vysvětlovali jejich význam i souvislosti. Prohlídka byla připravena také ve věži a zde umístěném Farním muzeu, odkud se nabízel tak oblíbený pohled na noční Zábřeh. Půlnocí pátku ale akce Noc kostelů neskončila. Pro děti základních škol připravili organizátoři Den kostelů. Do chrámu sv. Bartoloměje se tak vypravily celé třídy, žáci se zde seznamovali se samotným kostelem, ale zároveň plnili zábavnou formou celou řadu úkolů. (mk) Mažoretky zazářily, míří na mistrovství Evropy Ve dnech 5. a 6. června se ve Valticích konalo mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V jedné z nejtěžších kategorií, miniformacích seniorek v disciplíně pom-pom (třásně), se předvedly také mažoretky ZUŠ Zábřeh pod vedením Hany Indrové. Týmu ve složení E. Indrová, P. Indrová, Polášková, Jakešová, Hošková, Jirková a Plháková (na snímku) se dařilo skvěle, opět získaly titul mistryň republiky. Nyní je tak čeká příprava na mistrovstvi Evropy v mažoretkovém sportu, které se uskuteční koncem srpna v chorvatské Poreči. Do Chorvatska vyrazí také miniformace juniorek. Děvčata ze skupiny Daren ze Spolku Metoděj (Danielová, Grúzová, Němcová, Serafínová, Krejčířová, Březinová, Pelikánová) totiž obsadila krásné 3. místo, a zajistila si tak rovněž postup na mistrovství Evropy. I ostatní místa byla pro zábřežské mažoretky velkým úspěchem, a už šlo o bramborovou medaili či skvělé 5., 8. nebo 11. místo v kategorii duo.

3 Zábřeh 12/2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Farmářské trhy čeká opakování Farmářské trhy se v Zábřeze dočkají opakování. Poprvé se producenti z okolí ve městě představili 1. května. Cílem trhů připravovaných Městem Zábřeh ve spolupráci se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko a EKO servisem je zprostředkovat prvovýrobcům příležitost uplatnit své produkty, podpořit místní ekonomiku a společně s tím oživit povědomí o regionální české produkci. Farmářské trhy budou organizovány na Masarykově náměstí jedenkrát měsíčně, vždy od 9 do 16 hodin. V letošním roce budou mít zájemci možnost na trzích nakoupit 14. července, 18. srpna, 8. září a 13. října. K dispozici tu pro ně budou především mléčné výrobky (z kravského, kozího a ovčího mléka), maso a uzeniny, zelenina a ovoce (podle sezony), ryby, pečivo, vejce, ovocné a zeleninové š ávy, džemy a marmelády, kuchyňské byliny, koření, med, perníčky, regionální speciality. Nabízený sortiment se bude podle sezony obměňovat. Střídat se budou i prodejci, a tím bude pokaždé jiná i nabídka na trhu. Informace o připravovaných farmářských trzích naleznete také na webových stránkách města Farmářské trhy jsou pořádány za finanční pomoci Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí. Bezručovým sadům snad pomůže nadace Možností Nadace Proměny by rádo využilo město při revitalizaci Bezručových sadů, připravilo proto žádost o dotaci. Hlavním cílem grantového programu nadace je podpora projektů zaměřených na městskou krajinu. Program pomáhá zakládat a udržovat veřejnou zeleň, vyžaduje rovněž, aby do realizace byli zapojeni místní obyvatelé. Město v rámci tohoto programu podalo již jednou žádost o dotaci na Bezručovy sady, tehdy ale neuspělo, svou snahu ovšem nevzdává. Cílem projektu je revitalizace Bezručových sadů v souvislosti s kostelem sv. Barbory tak, aby se z celého prostoru stalo místo relaxace, odpočinku a poznání. Projekt počítá i se zapojením veřejnosti či místních občanských sdružení, které mají vztah k dané lokalitě. Celkové náklady na revitalizaci parku jsou odhadovány na asi osm milionů korun. (mk) Ani déšť neodradil návštěvníky Bambiriády Zpěv pěveckého sboru Slavíček zahájil v pátek 27. května další ročník Bambiriády. Po úvodním ceremoniálu, kterého se mj. zúčastnil starosta města František John a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Raš ák, patřilo pódium ve Wolkerových sadech tanečním vystoupení, mažoretkám a představení zúčastněných organizací. Poté ale už do připraveného programu zasáhlo počasí, hustý déš přiměl pořadatele přesunout hlavní scénu do DDM Krasohled, kde vystoupila známá bubenická skupina Jumping Drums Otevíráme nové interiérové studio: Hevos slaví 20 let! Nové prodejní studio, nový styl prezentace, tak se chystá zábřežská nábytkářská společnost HEVOS Interiéry, s. r. o. připomenout 20. výročí svého vzniku. Prosperující firma s téměř třemi desítkami zaměstnanců a především několikatisícovým seznamem spokojených klientů, oslavila své narozeniny 11. června Začali jsme podnikat v roce 1991, tehdejší podmínky se s těmi dnešními vůbec nedají srovnat a o technologiích, které používáme dnes, se tenkrát nikomu ani nezdálo, připomíná jednatel firmy HEVOS Petr Volek. Teprve, když si člověk vzpomene, jaké byly začátky a jak jsme se během těch dvaceti let vypracovali, uvědomí si, že je opravdu co slavit, že se podařilo skutečně něco, na co můžeme být pyšní, dodává. Zábřežská společnost HEVOS Interiéry vyrábí a dodává technicky dokonalé kuchyňské systémy, nabízí interiérové doplňky, zpracovává 3D vizualizace LR Drum Band. Bubenickou show si nenechala ujít řada zájemců, takže tělocvična DDM byla sympaticky zaplněná. Největší kus práce čekal na dobrovolníky z více než dvaceti organizací v sobotu. Ani celodenní nepřízeň počasí je ale neodradila od představování své činnosti. Odměnou jim bylo na sedm stovek zájemců, celkem se za tři dny Bambiriády 2011 v Zábřeze zúčastnilo na návštěvníků. Ti měli kromě možnosti seznámit se s činností organizací pracujících s dětmi a mládeží také otevřené dveře do prostor zábřežského Hasičského záchranného sboru, městské policie, Policie ČR nebo městského muzea. Nedělní závěr Bambiriády již tradičně patřil představení zahraničních hostů. Letos se na Masarykově náměstí představily jen děti z polské Nysy (na snímku), Slováci a Ma aři účast na poslední chvíli odřekli. Vystoupení polských tanečníků a zpěváků se stalo příjemným završením akce, které vysvitlo slunce alespoň v samotném závěru třídenního maratónu. a zajiš uje také jejich komplexní realizaci. Snažíme se hledat progresivní řešení a nabízet klientům sortiment a služby na stejné úrovni, na jakou jsou zvyklí zákazníci v prostředí vyspělého západoevropského trhu, přibližuje Per Volek strategii své společnosti. S novinkami společnosti HEVOS se budou moci již brzy seznámit zákazníci v Šumperku i v Zábřehu. Šumperské studio na Zábřežské ulici představí řadu nových kvalitních českých výrobků: vestavěné skříně, sedací soupravy, postele, nábytek do obývacích pokojů a doplňky... Jde o výrobky určené pro středně náročnou i náročnější klientelu. Další významnou novinkou, na kterou se veřejnost může těšit už letos v létě, bude zcela nové kuchyňské studio v Zábřehu. Jeho otevření plánujeme už v průběhu srpna, seznamuje jednatel HEVOSU s detaily chystaných letošních novinek. ARAM - pr - Aleš Jiroušek představil ucelené fragmenty Další z poutavých výstav připravila zábřežská základní umělecká škola na čtvrtek 2. června. Četným návštěvníkům Galerie Tunklův dvorec se zde na vernisáži představil teprve dvaadvacetiletý Aleš Jiroušek z Brandýsa nad Orlicí se svou výstavou Fragmenty. Vernisáž uvedla velmi příjemným způsobem letně pojatá vystoupení žáků klavírního a pěveckého oddělení ZUŠ, poté už se představil mladý umělec. O svém díle se příliš nerozpovídal a nechal mluvit hlavně své malby a kresby. Na návštěvníky čekala, jak už název napovídal, svým způsobem všehochu. K vidění jsou v Tunklově dvorce zátiší, abstrakce či portréty, objevují se obrazy inspirované japonským uměním manga. Základ a velmi silný ale tvoří obrazy z křes anskou tematikou. Moderně pojaté, figurálně však velmi dobře zvládnuté obrazy nabízejí originální pohled na pasáže ze Starého zákona, akryly s novozákonními tématy naopak potvrzují dobře zvládnutou techniku, odkazující na staré mistry. Aleš Jiroušek, student fakulty umění Ostravské univerzity (na snímku mezi kolegy výtvarníky), stojí na samotném počátku své kariéry. V Galerii Tunklův dvorec však kromě velké dávky talentu dokázal také na svůj věk mimořádnou hloubku svého umění a ucelený osobitý rukopis. Letošní šestá výstava v Tunklově dvorci je doplněna pracemi žáků výtvarného oddělení ZUŠ. K vidění bude do konce června, po prázdninové přestávce se brány galerie otevřou znovu v září. (Text a foto: Milan Kratochvíl) OBCHODY - ORDINACE - KANCELÁŘE - SLUŽBY Prostory již možné k prohlédnutí!!! Možnost úpravy obchodních i kancelářských prostor dle vlastních požadavků. Zaměření je především na obchod, služby, kanceláře a ordinace. Ordinace splňují nejmodernější požadavky. Budova je umístněna na nejfrekventovanějším místě centra Zábřeha. Multifunkční dům nároží Valová - nové obchodní centrum v Zábřehu Otevíráme v září 2011!!!

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 12/2011 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO Výroba a sklady Rovensko 54 (areál fy. JANCO) Telefon: , Jehličnaté 729 Kč za prostorový metr sypaný Tvrdé listnaté 915 Kč za prostorový metr sypaný Nabízím pronájem zavedené restaurace Nabízím pronájem zavedené restaurace i s venkovním posezením ve vycházkové zóně v Zábřehu. Kontakt: El Paso Bowling Provozní doba: denně 10:00-5:00 Rezervace: , Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě od do slevněný bowling a to PO - PÁ hodina hry za 150,- Kč a SO - NE hodina hry za 200,- Kč! POZOR AKCE EL PASO! FERNET EXCLUSIVE + DÁRKY 28,- Kč JACK DANIELS 45,- Kč VODKA FINLANDIA 25,- Kč SLIVOVICE STOCK 20,- Kč,,veškeré naše akce najdete na facebooku Chcete prodat nebo pronajmout Váš byt, dům, chatu, pozemek, obchod nebo kancelář? Obraťte se na PETRA KOLČAVU realitního makléře DACHI, s.r.o. Pobočka: Malá Strana 9, Zábřeh Centrála: Ztracená 34, Olomouc tel./fax: gsm: MUDr. Jakub Krtička - oční lékař oční ambulance Masarykovo nám. 19, Zábřeh tel.: ordinujeme každý den od 7.30 hodin ordinace v pondělí do 17 hodin ve čtvrtek do 16 hodin minimální čekací doby možnost objednání v pátek sudý týden neordinujeme BRUS - ostření a prodej nástrojů PRODEJ ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY HUSQVARNA Provozní doba: Po. - Pá.: od 9:00 do 12:00 od 14:00 do 16:00 Luděk Roubal - tel.: Morávkova 19, Zábřeh Stříhání a úprava psů Profesionální přístup. Upravujeme pejsky všech plemen, i křížence. Rozčesávání zacuchánků stříhání trimování vše dle Vašich požadavků. V případě zájmu přijedeme ostříhat vašeho pejska k Vám domů. Michaela Franková, Javorová 29, Zábřeh Tel.: SLEVA NA VEŠKERÝ SORTIMENT 50% od široký sortiment letniček sazenice zeleniny: okurky, rajčata, melouny, dyně, patizony... Otevřeno: Po - Pá: 8-16 So: 9-12 Těšíme se na Vaši návštěvu. Zábřeh, Třešňová 19, tel.:

5 Zábřeh 12/2011 INZERCE strana 5» AUTOSERVIS AUTOKELLY - PNEUSERVIS» KLIMATIZACE-DEZINFEKCE» PŮJČOVNA VOZIDEL ((NOVĚ!))» PŮJČOVNA AUTOBOXŮ» DOVOZ VOZIDEL NA OBJEDNÁVKU» GEOMETRIE» PRODEJ ND, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ A PNEU AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 2271/33, Zábřeh tel ,

6

7

8 strana 8 INZERCE Zábřeh 12/2011 Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej budovy č. p (kulturní památka) - budova bývalé sýpky v Krumpachu a pozemků p. č. 1092/1 o vým. 479 m 2, p. č. 1092/2 o vým. 282 m 2, p. č. 1088, ostatní plocha, zeleň o vým. 133 m 2 a pozemků nebo jejich částí p. č. 1074, 1089, 1091 a 1093 (dle geometrického plánu č /2008 se jedná o p. č. 1089, zahrada o vým. 415 m 2, p. č. 1091/2, zahrada o vým. 169 m 2, p. č. 1093/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 151 m 2 a p. č. 1093/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 109 m 2 ) katastrální území: min. nabídková cena: uzávěrka přihlášek: Zábřeh na Moravě ,- Kč ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky, námitky či jiné nabídky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ nejpozději Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 25. veřejném zasedání dne pod č. usn. 09/025/112/02/02 Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh Tel: , Fax: , IČ: , DIČ CZ pozemku p. č. 627/5, ostatní plocha, jiná plocha o vým. max. 553 m 2 v k. ú. Dolní Bušínov katastrální území: Dolní Bušínov min. nabídková cena: 100,- Kč/m 2 uzávěrka přihlášek: vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky, námitky či jiné nabídky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ nejpozději Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 33. veřejném zasedání dne pod č. usn. 10/033/902/03/02 Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku. katastrální území: min. nabídková cena: uzávěrka přihlášek: budovy č. p. 36 st. p. č. 37 o vým. 288 m 2 p. č. 5, zahrada o vým. 90 m 2 včetně venkovních úprav a příslušenství Pivonín vypisuje VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (dále jen VNŘ) na prodej nemovitostí ,- Kč ve hodin Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 139 Ing. Hana Mládková, tel. č , kde Vám budou poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje. Případné připomínky, námitky či jiné nabídky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ Zábřeh nejpozději do Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 17. veřejném zasedání dne pod č. usn. 08/017/112/05/02. Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na žádnou nabídku.

9 Zábřeh 12/2011 KULTURA A SPORT strana 9 Americké jaro u Tunkla Také Zábřeh přivítal koncert festivalu Americké jaro. Ve středu 1. června se v Galerii Tunklův dvorec představily dvě vynikající interpretky americká sólistka Joan DeVee Dixon (na snímku vlevo) a špičková česká klavíristka Alice Fiedlerová (vpravo). Kvalitními nástroji vybavená galerie umožnila oběma interpretkám předvést nejen své klavírní umění, ale představit se rovněž při hře na cembalu (Alice Fiedlerová) a varhanách, kde Joan DeVee Dixon předvedla pro tento nástroj vlastní verzi úprav amerických spirituálů. Návštěvníkům Tunklova dvorce nabídl koncert velmi bohatý program. Galerií zněla většinou díla současných autorů. Kromě spirituálů DeeVee Dixon zazněly třeba sklady Emmy Lou Diemer nebo Antonína Tučapského. Hudbu starších období prezentoval klasicistní autor Jiří A. Benda, britský skladatel období renesance Thomas Tomkins a samozřejmě Antonín Dvořák, jehož Slovanské tance op. 46 pro čtyřruční klavír celý koncert završily. (Text a foto: Milan Kratochvíl) F. A. Brabec odtajní vítěze Vítěze výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo kino Retro v souvislosti s premiérou muzikálové pohádky V peřině, vyhlásí v sobotu 25. června v 16 hodin režisér a kameraman F. A. Brabec. Soutěž výtvarných prací na téma O čem se mi zdá pod peřinou měla uzávěrku 10. června, přihlásilo se do ní celkem 167 mladých výtvarníků. Nejúspěšnější z nich obdrží nejen diplom, ale i volnou vstupenku na zábřežskou premiéru filmové pohádky, která se uskuteční hned po vyhlášení výsledků soutěže. Zájemci o zhlédnutí reprízy očekávané hudební komedie, jež se v Zábřehu promítá pouhých deset dní po celostátní premiéře, mají šanci ještě od neděle do úterý, a to vždy od 17 hodin. Vyhodnocené práce budou vystaveny v galerii a kavárně kina do konce prázdnin. Přednáška o chudé Africe Zábřežská lékařka Věra Hanuliaková se opět vrací do kina Retro v roli přednášejícího. Tématem jejího audiovizuálního pořadu budou zajímavosti z cest po západoafrických zemích Mali, Burkina Faso a Benin, které patří k nejchudším oblastem světa. Věra Hanuliaková zavede návštěvníky přednášky například mezi příslušníky pozoruhodného kmene Dagonů nebo do města Timbuktu. Pořad se uskuteční v pátek 17. června od 18 hodin, vstupné je dobrovolné bude použito na nákup léků pro africké děti. Modré housle Pavla Šporcla zněly Barborkou Odhadem 350 zájemců navštívilo v podvečer neděle 5. června oblíbenou Barborku, kde Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh připravilo koncert českého houslového virtuosa Pavla Šporcla. Přes úctyhodnou návštěvu, kdy kostel doslova praskal ve švech, se koncert nesl v pohodové atmosféře. Vliv na to měla jistě i skutečnost, že světoznámý umělec v Zábřeze koncertoval už potřetí první dvě vystoupení ale proběhla v počátcích jeho kariéry. Když hrál v Zábřeze poprvé, bylo to v přísálí Katolického domu, sešlo se nás asi třicet. Poprvé nás zaskočil svým neformálním oblečením. Podruhé nám vyrazil dech, když začal hrát, zavzpomínal v úvodu koncertu Alois Frank z občanského sdružení, který rovněž připomněl, jak velký kus práce se za poslední roky podařilo v kostele udělat. Poté už před posluchače v zrenovovaném interiéru předstoupil Pavel Šporcl, který nejen hrál, ale své vystoupení doplňoval zajímavými podrobnostmi k jednotlivým skladbám i jejich tvůrcům. V první části zazněly tóny instrumentálních skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Hlavní část koncertu ale patřila dílu věhlasného italského houslisty a skladatele Niccolo Paganiniho, v jehož komplikovaných partiturách se naplno převedla virtuozita českého hudebníka, který do Zábřehu zavítal i se svými pověstnými modrými houslemi. (Text a foto: Milan Kratochvíl) Na bazénu vypuknou zvěřinové a pivní hody Den plný pivních specialit, dobré zábavy a také bohaté nabídky zvěřinových hotovek čekají opět po roce na návštěvníky pivních slavností. Ty se uskuteční v sobotu 18. června v prostorách plaveckého areálu. Pořadatelé ze Zábřežské kulturní slibují nabídku rekordních dvaceti značek chmelového moku od tuzemských i zahraničních pivovarů a zvěřinové speciality v podobě kančí pečeně, zvěřinového guláše či klasické šípkové. Pro děti, které budou mít vstup do areálu i na atrakce zdarma, jsou připraveny nejrůznější pohybové aktivity, soutěže a zajímavé úkoly na stanovištích. Děti i dospělé pak čeká nabitý program: ukázky výcviku asistenčních psů a dravých ptáků, lukostřelba, ukázka vojenského ležení z doby středověku a vystoupení skupiny historického šermu. Od 16 hodin bude pro návštěvníky připravena Herecká školička, v níž kromě Martina Holce dětského herce z Ordinace v růžové zahradě vystoupí další populární dětské tváře známé z filmů nebo televizních seriálů. O dobrou náladu se v odpoledních hodinách postará country skupina Hubertus, večer pak rocková formace Atom. Od 21 hodin areál bazénu roztančí velká diskotéková párty doplněná obří laserovou show. Akce začíná ve 13 hodin a potrvá až do jedné hodiny po půlnoci. V případě deštivého počasí se uskuteční pouze discotéka, a to ve velkém sále kulturního domu, upřesnil jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David. Za celodenní vstupné zaplatí návštěvníci starší 15 let padesátikorunu. Báječný rozvod Elišky Balzerové Zábřežští diváci jsou věrnými návštěvníky divadelních představení v kulturním domě, ale zájem o představení Můj báječný rozvod zatím překonal vše. A není divu. Laskavou komedii irské dramatičky Geraldiny Aronové v nastudování Elišky Balzerové předcházely ty nejlepší recenze. Na diváky čekal pohled do osudů Angely Kennedyové Lipské, ženy středních let. Ta se poté, co ji opustil manžel, vyrovnává s novým údělem, kdy už jejím hlavním posláním není role manželky a matky. Zábřežští diváci po nedávném představení Shirley Valentine Simony Stašové mohli sledovat další vynikající one women show, v níž Eliška Balzerová ztvárňuje sedmnáct rolí. Kromě samotné Angely je to široká škála postav včetně celé rodiny, psychiatra, ruské služebné či asijské medičky Obdivuhodná je především schopnost nejoblíbenější současné české herečky během okamžiku vystihnout typologii jednotlivých postav. A stačí jí k tomu zdánlivě málo jednoduché gesto, mimika, lehce pozměněný kostým a hlavně obdivuhodná schopnost práce s hlasem. Komedie, v níž nebyla nouze o salvy smíchu, přestože ukazovala i hořké stránky (především) ženského života, návštěvníky Zábřežské kulturní v úterý 7. června prostě nadchla. A nebyli sami. Když Geraldine Aronová navštívila českou premiéru hry, nešetřila na adresu Elišky Balzerové slovy chvály. (Text a foto: Milan Kratochvíl) 7 a půl fest láká především na Nightwork Poslední červnový víkend bude v Zábřehu tradičně ve znamení již osmého ročníku multižánrového hudebního festivalu 7 a půl fest. Ten odstartuje v sobotu 25. června krátce po poledni na plaveckém areálu a opět nabídne tři scény. Jeho největším lákadlem bude tentokrát vystoupení super populární skupiny Nightwork v čele s Vojtěchem Dykem a Kubou Prachařem, která letos získala mimo jiné hudební ceny Anděl v prestižních kategoriích skupina roku a album roku. Sekundovat jim bude Xindl X s kapelou a hitem Láska v housce a také pražská formace Skyline, místní hudební scénu zastoupí punkrocková úderka Punk Floid. Na druhé scéně, kterou ovládne elektronická hudba, postupně vystoupí osm dýdžejů. Program na třetí underground reality scéně bude ve znamení alternativního doprovodného programu festivalu, jenž obstará občanské sdružení RES SEF. To nabídne taneční vystoupení, workshopy, turnaj v pokeru a stolním tenise, streetart či projekci filmu Piko a dokumentů z cyklu Jeden svět. Kvalitu akce podtrhne tradiční velkoplošná projekce, špičkový zvuk a pestrá nabídka občerstvení. Vstupenka na 7 a půl fest stojí v předprodeji 200 korun, na místě pak podraží o stokorunu. Příjemnou novinku letos pořadatelé nabízejí aktivním dárcům krve, ti budou mít po předložení klubové karty dárců krve či kostní dřeně vstup o 50 korun levnější. Dětský den na stadionu Dospělé příznivce ale hlavně případné budoucí hráče přilákal SK Sulko v pátek 3. června na Dětský sportovní den. Celodenní program odstartoval už v 9 hodin ráno, kdy se na městském stadionu sešly děti ze základních i mateřských škol, aby si vyzkoušely své sportovní dovednosti. Nejdříve se děti seznámily s prací psovodů z Mírova, aby poté překonávaly různé překážky či předváděly svou obratnost a postřeh. Pozorné oči fotbalových odborníků pak sledovaly nové Nedvědy, Baroše a Čechy, kteří by mohli posílit řady zábřežských dětských družstev. U starších hochů se budoucí naděje představily přímo při zápasech na trávníku. Školáčci měli ale i další možnost vyžití, a už se jednalo o kolotoč nebo skákací hrad, na všechny také čekalo občerstvení. To si odpoledne, mnohdy zase s ratolestmi, nenechali ujít ani dospělí, kteří se pak spolu s dětmi (a večer i bez nich) mohli pobavit na diskotéce pod otevřeným nebem. (mk) NABÍZÍM KONVERZAČNÍ HODINY V ANGLIČTINĚ! Jsem studentka VŠ, mám mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně CAE - Certificate of Advanced English. Nabízím výuku a konverzace v angličtině, témata, která vás zajímají, naučím vás mluvit, projdu s vámi gramatiku, přizpůsobím se potřebám vašeho jazyka. Mám zkušenosti ze studia i stáží v zahraničí. V případě zájmu či dotazů mě prosím kontaktujte: tel:

10 strana 10 INFORMACE Zábřeh 12/2011 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Středa 15. června TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY JITKY SVOBODOVÉ Čtvrtek 16. června TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY BLANKY PAVLÍKOVÉ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Galerie Tunklův dvorec, 17:00 IVANA ŠUBRTOVÁ VEVERKOVÁ: PODVEČER S KONSTELACEMI Heřmánek STRACH TYRAN NEBO POMOCNÍK? Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 200 Kč Pátek 17. června 3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DĚTSKÉHO FESTIVALU V ZÁBŘEZE NA RENKO Vystoupení pro školy ve Wolkerových sadech 9:00 11:30. Kontakt: V. Křenová, tel. č Prostranství před kulturním domem, 15:00 17:00 V NEJCHUDŠÍCH ZEMÍCH SVĚTA ANEB AFRIKA JE PLNÁ DĚTÍ Audiovizuální pořad MUDr. Věry Hanuliakové. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné Sobota 18. června VRACLAV POUTNÍ MÍSTO (VYSOKÉ MÝTO) Na tuto vycházku je nutné se přihlásit telefonicky předem do Tel. č Trasa: 8 km. Vedoucí: p. Kirchnerová Odjezd ČD, 6:56 VSK Sulko Zábřeh Tvrz Nemile 52. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE MĚSTA ZÁBŘEHA Turnaj je pro smíšená družstva mixy (4+2). Občerstvení zajištěno. Bližší na Městský stadion, 9:00 TVRZ V NEMILI OTEVŘENA Tvrz Nemile, 10:00 17:00 3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DĚTSKÉHO FESTIVALU V ZÁBŘEZE NA RENKO Vystoupení souborů a řemeslný jarmark. Roztančená ulice 10:00 12:00. Kontakt: V. Křenová, tel. č Wolkerovy sady, 14:00 17:30, vstupné dobrovolné ZVĚŘINOVÉ A PIVNÍ HODY Nabídka zvěřinových specialit a piva více než 20 značek. Bohatý kulturní program. Od 16 hodin Herecká školička netradiční show především pro děti. Skákací hrady, trampolíny vše zdarma. Vojenské ležení, historický šerm, Psí škola Lišmen. Plavecký areál Zábřeh, 13:00 01:00, děti do 15 let zdarma, ostatní 50 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW Obří open air diskotéka. Plavecký areál Zábřeh (v případě deštivého počasí kulturní dům), 21:00 01:00, 50 Kč Neděle 19. června MEDVÍDEK PÚ Animovaná pohádka, přístupno, český dabing, USA 2011, 70 min. Kino Retro, 17:00,74 Kč Pondělí 20. června PENTAGRAM JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO Heřmánek Přednáška ing. Gaurikové o čínské medicíně. Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 50 Kč Úterý 21. června TANEČNÍ MELODIE NEJENOM PRO SENIORY Hraje skupina ALBATROS. Občerstvení zajištěno. Katolický dům, 14:00, 50 Kč TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY EVY GRÚZOVÉ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Středa 22. června TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ UČITELKY ALEXANDRY RUBEŠOVÉ Galerie Tunklův dvorec, 16:00 VARHANNÍ KONCERT ŽÁKŮ UČITELKY MARIE VINTROVÉ Kostel sv. Bartoloměje, 17:00 Čtvrtek 23. června SK TPT Zábřeh SETKÁNÍ NA HRADĚ BOUZOVĚ Turistická vycházka. Vedoucí: p. Kajnar Odjezd ATB Valová, 7:25 KLAVÍRNÍ RECITÁL DANIELY KRŇÁVKOVÉ A OLDŘICHA JAŠKA Galerie Tunklův dvorec, 17:00 CZECH MADE MAN Nový český film černá komedie, přístupno od 15 let, ČR 2011, 85 min. Kino Retro, 20:00, 78 Kč Pátek 24. června SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI Svatojánské soutěže 9:00 13:00, Svatojánské radovánky 15:00 18:00, Svatojánský pochod 19:00 22:00. Plavecký areál Zábřeh PENTAGRAM JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO Heřmánek Přednáška ing. Gaurikové o čínské medicíně. Bylinná lékárna Heřmánek, 17:00, 50 Kč Sobota 25. června TVRZ V NEMILI OTEVŘENA Tvrz Nemile Tvrz Nemile, 10:00 17:00 Hasiči Sudkov II. ROČNÍK SPLUTÍ DESNÉ NA ATRAKTIVNÍCH PLAVIDLECH Více na Sudkov na Malé Straně, 14:00 7 A 1/2 FEST 8. ročník multižánrového hudebního open air festivalu. Vystoupí: Nightwork, Xindl X s kapelou, Skyline a mnoho dalších. Plavecký areál Zábřeh, 14:00 02:00, v předprodeji 200 Kč, v den akce 300 Kč VÍTÁNÍ LÉTA NA SKALIČCE Naplaveniny Soutěže pro děti, hudba, bohaté občerstvení Hřiště u tělocvičny Skalička, 15:00 O ČEM SE MI ZDÁ POD PEŘINOU Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže vyhlášené v souvislosti s filmovou premiérou muzikálové pohádky F. A. Brabce V PEŘINĚ. Galerie kina Retro, 16:00 V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Po promítání beseda s tvůrčí filmovou delegací. Kino Retro, 16:00, 80 Kč VÍTĚZNÝ DECH Na dotek Kurz správného dýchání. Více na Studio Na Dotek, 16:00 MUŽ PŘED PULTEM Galerie Kafé Rovensko Divadelní představení. Hraje CLUB D123. Více na wwwkabinetgrafiky.wz.cz. Galerie Kafé Rovensko, 21:00 Neděle 26. června V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Kino Retro, 17:00, 80 Kč Pondělí 27. června V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Kino Retro, 17:00, 80 Kč Úterý 28. června V PEŘINĚ Filmová muzikálová pohádka, přístupno od 6 let, ČR 2011, 103 min. Kino Retro, 17:00, 80 Kč ABSOLVENTSKÝ KONCERT PAVLA DOUBRAVY KLAVÍR A JANY FRIEDLOVÉ SAXOFON Galerie Tunklův dvorec, 17:00 Středa 29. června SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ZUŠ ZÁBŘEH Obřadní síň městského úřadu, 16:00 Sobota 2. července VÍTÁNÍ PRÁZDNIN ZAHRADNÍ ŽELEZNICE VE STŘÍŽOVĚ Trasa: 15 km. Vedoucí: p. Malá. Odjezd ČD, 8:39 OsV Muzeum Zábřeh Na zdraví aneb Vše o pití. Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Zdeněk Čech koláže a objekty. Výstava potrvá do Galerie Tunklův dvorec Aleš Jiroušek malba. Výstava potrvá do VÝSTAVY Galerie kina Retro Jan Šmíd Alois Majda: Lubomír Bartoš ve filmu a fotografii. Výstava potrvá do O čem se mi zdá pod peřinou. Výstava nejlepších prací výtvarné soutěže. Výstava potrvá do Zámek Skalička Martina Riháková keramika. Výstava potrvá do ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 22. června 2011.

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

S nordic walking holí vydej se do okolí

S nordic walking holí vydej se do okolí Název akce EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2013 Projekt spolupráce 12/017/4210a/672/000048 Datum a 28.9.2013, Bystřice pod Hostýnem - Lázně místo Partnerské MAS KMAS: MAS Podhostýnska, o. s. PMAS: O. s.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince 15.09.2016 18:00 Ve čtvrtek 15. září se v Mladé Boleslavi uskutečnilo VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více