ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha 14, , (dále jen mateřská škla), a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pracvníky škly. Je závazný pr zaměstnance škly a záknné zástupce dětí. Obsah šklníh řádu je vymezen záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání, ve znění pzdějších předpisů (dále jen šklský zákn), vyhlášku č. 14/2004 Sb., předšklním vzdělávání, ve znění pzdějších předpisů a jinými suvisejícími nrmami ( záknem č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví, vyhlášku č.107/2005 Sb., šklním stravvání, záknem č. 117/1995 Sb., státní sciální pdpře, ve znění pzdějších předpisů ), vyhlášku č.73/2005 Sb. 2. Přijímání dětí d mateřské škly d mateřské škly jsu přijímány děti pr nvý šklní rk na základě vyhlášenéh zápisu záknní zástupci bdrží při zápisu Závaznu přihlášku a nezbytné infrmace tiskpisy vrátí vyplněné a pdepsané v určeném termínu k rukám ředitelky škly ředitelka stanvuje p dhdě se zřizvatelem míst, termín a dbu zápisu, den zápisu je zpravidla spjen se Dnem tevřených dveří v MŠ určených skutečnstech infrmuje veřejnst prstřednictvím plakátů na infrmačních tabulích v mateřské škle a na vývěsce bce d jednh měsíce p bdržení rzhdnutí přijetí se rdiče dstaví d mateřské škly, vyzvednu si k vyplnění Evidenční list dítěte a infrmace prvzu mateřské škly d mateřské škly jsu přijímány děti starší 2 let přednstně se přijímají děti v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky s trvalým bydlištěm v části Prahy 14 d mateřské škly lze přijmut puze dítě, které se pdrbil stanveným pravidelným čkváním, má dklad, že je prti nákaze imunní neb se nemůže čkvání pdrbit pr trvalu kntraindikaci přijetí dítěte rzhdne ředitelka škly dle stanvených kritérií při přijetí dítěte stanví ředitelka p dhdě se záknným zástupcem dítěte dny dcházky dítěte d mateřské škly dítě může být přijat k předšklnímu vzdělávání i v průběhu šklníh rku, pkud t dvluje kapacita škly ředitelka může rzhdnut stanvení zkušební dby pbytu dítěte, jehž délka nesmí přesáhnut 3 měsíce

2 rdiče mhu s dětmi využít tzv. adaptační bdbí. V pčátku nástupu dítěte d MŠ může být pbyt časvě mezen, je mžný splečný pbyt záknnéh zástupce s dítětem v mateřské škle. Individuální adaptační prgram je pdlžen ústní dhdu záknnéh zástupce dítěte s pedaggem. V průběhu celéh šklníh rku může záknný zástupce pbývat v prstrách MŠ p dhdě s pedaggem. 3. Prvz mateřské škly a rganizace dne v mateřské škle prvz mateřské škly je d 7,00 hdin d 17,00 hdin kapacita je 34 dětí ve dvu třídách děti se scházejí zpravidla d 8,30 hdin, avšak mžný příchd je kdykliv během dne výjimečně i pravidelně p bědě si rdič může dítě vyzvednut výjimečně i pravidelně d 12,00 hdin ( dcházku rdič denně vyplňuje d stravvacíh listu v šatně ) rdič je pvinen své dítě vyzvednut a pustit areál škly d sknčení prvzu mateřské škly (tj. d 17,00 hdin) v případě, že má zájem placené hlídání dítěte v dbě mezi 17,00 18,00 hdin, musí nahlásit zájem nejméně 1 den předem. Režim dne je pstaven puze na časech jídel. Pružný denní řád umžňuje reagvat na individuální ptřeby dětí, plánvání činnstí vychází ze zájmů a ptřeb dětí. Pměr spntánních a řízených aktivit je vyvážený s dstatkem prstru pr spntánní hru. Orientační časy: 7,00 8,15 scházení dětí, spntánní hra 8,15 8,30 phybvé aktivity 8,30 8,45 dplední svačina 8, 50 9,45 ranní kruh, centra aktivity, hdntící kruh 9,45 11,45 pbyt venku 11,45 12,30 běd, hygiena 12,30 14,30 dpčinek, klidvé činnsti 14,30 14,50 svačina 14,50 17,00 spntánní hra, pbyt venku, rzcházení dětí Další zásady a pdmínky pr ddržení a zajištění vnitřníh režimu pkud rdiče neznačí dětem jejich věci a blečení, neručí zaměstnanci MŠ za jejich záměnu rdiče si vyžádají pyžam svéh dítěte, pkud dluh nedcházel d MŠ neb nebyl přítmn v dbě devzdávání pyžam učitelku v termínu 1x za 14 dní. děti si mhu d MŠ v mezeném mnžství nsit své blíbené hračky neb předměty z dmva (vhdné veliksti a bezpečné!), ale v případě jejich ztráty či pškzení za ně nebereme žádnu dpvědnst

3 důvdem pr zrušení pbytu venku jsu výrazné změny pčasí silný vítr, náledí, mlha, vichřice, inverze, mráz pd 9 stupňů Celsia v příznivých dnech a dle zaměření tématu mhu učitelky uskutečňvat výchvně vzdělávací práci v externích pdmínkách-např. vycházky d přírdy s eklgickým zaměřením, exkurze u hasičů, zdravtní střediska, návštěva knihvny, ZŠ apd. 4. Předávání dětí d mateřské škly přicházejí a dcházejí děti v dprvdu rdiče, záknnéh zástupce, ppřípadě pvěřené sby zmcněné na základě písemné dhdy při zmcnění sby mladší 18 let k vyzvedávání dítěte, musí záknný zástupce pžádat písemně suhlas ředitelky škly rdič přivede dítě p jeh převlečení až d třídy, předá je přítmné učitelce, upzrní na případné btíže rdiče jsu pvinni d mateřské škly předat děti zcela zdravé, bez viditelných příznaků nemci p dluhdbé nemci je rdič pvinen předlžit lékařské ptvrzení zdravtní způsbilsti dítěte k návratu d klektivu Pkud si pvěřená sba nevyzvedne dítě d stanvené dby, příslušný pedaggická pracvník pkusí se pvěřené sby kntaktvat telefnicky infrmuje telefnicky ředitelku škly brátí se na Plicii ČR Pzn.: Učitelka si nemůže vzít dítě dmů, ani jí nelze tut pvinnst ulžit! 5. Oblečení dětí blečení a butí d mateřské škly je vhdné a přiměřené pčasí, nejlépe takvé, aby se dítě zvládl sam neb s menší dpmcí blékat, svlékat a buvat a mhl se v blečení vlně phybvat všechny věci by měly být značeny tak, aby si je dítě bezpečně pznal a ulženy na předem určeném místě na plici mají děti blečení, které mají na pbyt venku, v látkvém sáčku alespň jedn náhradní kmpletní blečení a věci, ve kterých přišly d šklky převlečení dětí na pbyt venku je nutné pr následné udržení čistty ve třídě pr výtvarné činnsti je vhdná kšile neb zástěra k tmu určená

4 6. Stravvání bědy jsu dváženy splečnstí SCOLAREST - Eurest jídl vydává pmcná asistentka, při bsluze pmáhají učitelky a pmcný persnál pužité nádbí se dkládá na servírvací stlek, p dhdě mhu děti tent úkn vyknávat samy v MŠ je zaveden pitný režim, dětem je k dispzici p celý den pití rdič je pvinen ihned upzrnit na vzniklá mezení týkající se stravvání dítěte, při vzniklém mezení je mžn nsit dítěti vlastní stravu v případě nepřítmnsti dítěte jsu rdiče pvinni dhlásit stravu den předem, v naléhavých případech d 8,00 hdin rán dne nepřítmnsti pkud není dítě mluven, pplatek za stravu i v den nepřítmnsti je mu zapčítán 7. Úplata za předšklní vzdělávání úplata za předšklní vzdělávání je stanvena zřizvatelem pr bdbí d 1.9. d pplatky (šklné a stravné) se účtují vždy k 20. dni předcházejícíh měsíce převdem na účet škly 8. Uknčení předšklníh vzdělávání Ředitelka mateřské škly může p předchzím upzrnění písemně známeném záknnému zástupci dítěte rzhdnut uknčení předšklníh vzdělávání dle 35 šklskéh zákna jestliže: se dítě bez mluvy záknnéh zástupce neúčastní předšklníh vzdělávání p dbu delší než dva týdny záknný zástupce závažným způsbem pakvaně narušuje prvz mateřské škly a jednání k nápravě byla bezúspěšná uknčení dpručí lékař neb šklské pradenské zařízení záknný zástupce pakvaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škle neb úplatu za šklní stravvání a nedhdne s ředitelku škly jiný termín úhrady psledním dnem měsíce, ve kterém byla rdičům dručena výpvěď ze smluvy ze strany škly z důvdu, že je dítě nezvladatelné v klektivu, sustavně narušuje režim, dpuští se fyzických útků neb jiným závažným způsbem prušuje šklní řád. uplynutím dvuměsíční výpvědní dby p pdání výpvědi ze smluvy kterukliv smluvní stranu z jinéh důvdu než pdle písm. b).

5 9. Omezení neb přerušení prvzu mateřské škly prvz mateřské škly je přerušen p dhdě se zřizvatelem v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 5-7 týdnů. Přerušení prvzu známí ředitelka mateřské škly záknným zástupcům písemně na infrmačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem v případě dstačujícíh zájmu šklní prvz v letních měsících, bude šklka na základě rzhdnutí ředitele škly v prvzu v dhdnutém termínu prvz škly je přerušen neb mezen p dhdě se zřizvatelem zpravidla také v bdbí šklních vánčních a jarních prázdnin prvz mateřské škly může být mezen spjením všech tříd a t na základě průzkumu zájmu záknných zástupců prvz mateřské škly v těcht dnech mezit neb přerušit prvz lze p prjednání se zřizvatelem i v jiném bdbí, a t ze závažných rganizačních a technických důvdů, které znemžňují řádné pskytvání předšklníh vzdělávání mezení či přerušení prvzu zveřejní ředitelka mateřské škly neprdleně pté, c mezení neb přerušení prvzu rzhdne 10. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí mateřská škla vyknává dhled nad dítětem d dby, kdy je pedaggický pracvník převezme d jeh záknnéh zástupce neb jím pvěřené sby až d dby, kdy je pedaggický pracvník předá záknnému zástupci neb jím pvěřené sbě. předat dítě pvěřené sbě lze jen na základě písemnéh pvěření vystavenéh záknným zástupcem k zajištění bezpečnsti dětí mim areál mateřské škly stanví ředitelka pčet pedaggických pracvníků tak, aby na jednh připadl nejvýše 20 dětí na plavání vyknává jeden pedaggický pracvník dzr nad 10 dětmi všichni pracvníci mateřské škly byli seznámeni s bezpečnstními patřeními při práci s dětmi v mateřské škle a zavazují se je ddržvat rdiče ani jiné sby se nesmí bez předchzí dmluvy s pracvníkem škly samstatně phybvat v prstrách a areálu mateřské škly, krmě prstr určených k převlékání dětí záknní zástupci zdpvídají za t, že jejich děti nensí d mateřské škly nebezpečné věci (stré předměty, léky, zápalky ) všechny sby vstupující d mateřské škly jsu pvinny se představit a sdělit účel návštěvy pracvníci mateřské škly jsu právněni nevpustit pdezřelu sbu d areálu mateřské škly všechny děti v mateřské škle jsu pjištěny prti úrazům a nehdám v dbě pbytu dítěte v mateřské škle a při akcích mateřsku šklu rganizvaných v celém areálu MŠ je zakázán kuření a pžívání alkhlu

6 učitelky dbají na t, aby se děti chvaly hleduplně k sbě, svým kamarádům, a t i k příslušníkům jiných nárdů a nárdnstních menšin děti jsu cíleně chráněny před sciálně patlgickými jevy 11. Obsah předšklníh vzdělávání mateřská škla je druhem škly, předšklní vzdělávání zajišťují pedaggické pracvnice s dbrným vzděláním vyučvacím jazykem je jazyk český vzdělávání v Sukrmé mateřské škle Jahda se uskutečňuje pdle šklníh vzdělávacíh prgramu s názvem: Zvířátka klem nás, který je vytvřen v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram je vytvřen v suladu s kncepcí škly, rzvíjí sbnst dítěte a nenásilně vzdělává ve všech blastech. Byl předán zřizvateli škly a je k dispzici rdičů na vyžádání. rdiče si jej mhu p dmluvě s učitelku zapůjčit i přizvat z něj výpisy 12. Výchvná a vzdělávací práce v MŠ Je realizván dle mezinárdníh alternativníh prgramu Začít splu, který je v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání, a který je zaměřen na výchvu ke zdravému způsbu živta. Šklní vzdělávací prgram MŠ, který vydává ředitelka škly a je zveřejněn na webvých stránkách MŠ a je k dispzici k nahlédnutí na vyžádání ve třídách. 13. Práva dětí a zacházení s majetkem dítě má práv na vzdělávání a výchvu směřující k rzvji všech jeh schpnstí a dvednstí má práv užívat vlastní kulturu, jazyk a nábženství práv na vlný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi dítě má být respektván jak jedinec ve splečnsti i jak individualita tvřící si svůj vlastní živt má práv na pskytvání chrany splečnstí, na emčně kladné prstředí a prjevvání lásky práv na chranu před prací, která hržuje jeh vývj a zdraví na speciální péči a výchvu v případě dětí se speciálními ptřebami na kamžitu pmc pedagga při výskytu prjevů šikany, rasismu, diskriminace, nepřátelství neb násilí děti jsu všemi pracvníky a jejich dbrým vzrem vedeny k chraně a hleduplnému zacházení s majetkem MŠ. Případné pškzení majetku ze strany dítěte je řešen s jeh záknným zástupcem a může být pžadvána prava neb náhrada škdy

7 p dbu pbytu v prstrách mateřské škly jsu záknní zástupci pvinni chvat se tak, aby nepškzvali majetek mateřské škly a v případě, že zjistí jeh pškzení, nahlásili tut skutečnst neprdleně pedaggickému pracvníkvi škly 14. Práva a infrmvanst záknných zástupců dítěte záknní zástupci dítěte(dále jen rdiče) mají svbdný přístup k infrmacím týkajících se průběhu a výsledků předšklníh vzdělávání svých dětí rdiče mhu kdykli hvřit s učitelku ve třídě, je-li zajištěna bezpečnst dětí. Delší rzhvr s učitelku si mhu dhdnut v dbě, kdy není u dětí. rdiče mají práv na diskrétnst infrmací, týkajících se jejich sbníh a rdinnéh živta mají práv knzultvat výchvné i jiné prblémy svéh dítěte s učitelku neb ředitelku škly, prjevit jakékli připmínky k prvzu mateřské škly. rdiče mhu využít účasti při vzdělávacím prgramu ve třídě svéh dítěte sbní jednání s ředitelku mateřské škly je mžné p předchzí dmluvě další frmu infrmací jsu třídní schůzky a infrmační nástěnky v šatnách mateřské škly rdiče mají práv vyjadřvat se k pdstatným záležitstem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k bhacení vzdělávacíh prgramu škly mhu pžádat individuální úpravu pravidel stanvených ve Šklním řádu mateřské škly p předchzí dhdě se mhu účastnit se svými dětmi akcí rganizvaných šklu (plavání, divadl, výlety...) 15. Pvinnsti rdičů rdiče jsu pvinni na vyzvání ředitelky škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek, týkajících se vzdělávání či výchvných prblémů dítěte jsu pvinni infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích, infekčních nemcněních neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, či hrzit zdraví statních dětí mají pvinnst mluvat plánvanu nepřítmnst svéh dítěte ústně pedaggvi ve třídě, písemně - d stravvacíh listu v šatně v případě náhléh nemcnění či nepřítmnsti mluvit telefnicky či sbně nejpzději d druhéh dne zajistit, aby dítě dcházel d mateřské škly zdravé, při příchdu d mateřské škly byl vhdně a čistě upraven při předávání dítěte ke každdennímu vzdělávání v mateřské škle infrmuje záknný zástupce dítěte přejímajícíh pedaggickéh pracvníka případných zdravtních btížích dítěte, které by mhly mít vliv na mezení jeh činnsti při vzdělávání

8 infrmvat neprdleně (nejpzději d dby puštění bjektu mateřské škly) pedaggickéh pracvníka úrazu dítěte, který se stal p převzetí dítěte d pedaggickéh pracvníka v bjektu škly (šatna, šklní zahrada apd.) předávat d Mš dítě zdravé (bez zvýšené teplty, zvracení, průjmu, blesti břicha, bez známek infekčníh nemcnění, výskytu vší a dítě nezraněné nepř. S velkým rzsahem šití tržné rány, dlahu, sádru na knčetinách apd.), vyskytne-li se u dítěte infekční nemcnění, neprdleně tut skutečnst hlásit mateřské škle při převzetí dítěte z MŠ d pedagga zkntrlvat zdravtní stav dítěte (mžný úraz, pranění dítěte-bule, mdřina apd.) a bez zbytečnéh dkladu ( nejpzději d dby puštění bjektu MŠ) infrmvat pedagga: na pzdější upzrnění či stížnsti nebude ze strany MŠ brán zřetel! rdiče jsu pvinni znamvat škle změny údajů d šklní matriky (evidence dětí) řádně a včas hradit úplatu za předšklní vzdělávání a stravné sledují nástěnky s aktuálními infrmacemi a pžadavky nesu dpvědnst za t, že jejich dítě nensí d mateřské škly nebezpečné předměty v případě pškzvání majetku škly dítětem mají rdiče pvinnst prjednat s ředitelku škly pravu či náhradu škdy rdič, který navštíví šklní akci, má dpvědnst za dítě v průběhu celé šklní akce 16. Práva a pvinnsti pedaggů pedagg přispívá svu činnstí k naplnění výše uvedených práv dítěte pedagg má práv na zdvřilé chvání ze strany rdičů a důstjné prstředí, ve kterém vyknává svu práci je pvinen dpvídat rdičům na jejich připmínky a dtazy vhdným způsbem p předchzí knzultaci s ředitelku MŠ má práv nepřijmut d mateřské škly dítě s viditelnými prjevy nemcnění v zájmu zachvání zdraví statních dětí rzhduje metdách a pstupech pr naplnění výchvných a vzdělávacích cílů škly 17. Závěrečná ustanvení Záknní zástupci suhlasí s uveřejňváním seznamů a ftgrafií tříd a dětí na webvých stránkách škly, v budvě škly a při jiných prezentacích prpagujících aktivity škly. Seznámení se Šklním řádem a jeh ddržvání je závazné pr rdiče (záknné zástupce dítěte) a zaměstnance škly. Tent Šklní řád nabývá účinnsti V Praze Datum účinnsti: Mgr. Markéta Křivkvá ředitelka škly

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více