ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha 14, , (dále jen mateřská škla), a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pracvníky škly. Je závazný pr zaměstnance škly a záknné zástupce dětí. Obsah šklníh řádu je vymezen záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání, ve znění pzdějších předpisů (dále jen šklský zákn), vyhlášku č. 14/2004 Sb., předšklním vzdělávání, ve znění pzdějších předpisů a jinými suvisejícími nrmami ( záknem č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví, vyhlášku č.107/2005 Sb., šklním stravvání, záknem č. 117/1995 Sb., státní sciální pdpře, ve znění pzdějších předpisů ), vyhlášku č.73/2005 Sb. 2. Přijímání dětí d mateřské škly d mateřské škly jsu přijímány děti pr nvý šklní rk na základě vyhlášenéh zápisu záknní zástupci bdrží při zápisu Závaznu přihlášku a nezbytné infrmace tiskpisy vrátí vyplněné a pdepsané v určeném termínu k rukám ředitelky škly ředitelka stanvuje p dhdě se zřizvatelem míst, termín a dbu zápisu, den zápisu je zpravidla spjen se Dnem tevřených dveří v MŠ určených skutečnstech infrmuje veřejnst prstřednictvím plakátů na infrmačních tabulích v mateřské škle a na vývěsce bce d jednh měsíce p bdržení rzhdnutí přijetí se rdiče dstaví d mateřské škly, vyzvednu si k vyplnění Evidenční list dítěte a infrmace prvzu mateřské škly d mateřské škly jsu přijímány děti starší 2 let přednstně se přijímají děti v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky s trvalým bydlištěm v části Prahy 14 d mateřské škly lze přijmut puze dítě, které se pdrbil stanveným pravidelným čkváním, má dklad, že je prti nákaze imunní neb se nemůže čkvání pdrbit pr trvalu kntraindikaci přijetí dítěte rzhdne ředitelka škly dle stanvených kritérií při přijetí dítěte stanví ředitelka p dhdě se záknným zástupcem dítěte dny dcházky dítěte d mateřské škly dítě může být přijat k předšklnímu vzdělávání i v průběhu šklníh rku, pkud t dvluje kapacita škly ředitelka může rzhdnut stanvení zkušební dby pbytu dítěte, jehž délka nesmí přesáhnut 3 měsíce

2 rdiče mhu s dětmi využít tzv. adaptační bdbí. V pčátku nástupu dítěte d MŠ může být pbyt časvě mezen, je mžný splečný pbyt záknnéh zástupce s dítětem v mateřské škle. Individuální adaptační prgram je pdlžen ústní dhdu záknnéh zástupce dítěte s pedaggem. V průběhu celéh šklníh rku může záknný zástupce pbývat v prstrách MŠ p dhdě s pedaggem. 3. Prvz mateřské škly a rganizace dne v mateřské škle prvz mateřské škly je d 7,00 hdin d 17,00 hdin kapacita je 34 dětí ve dvu třídách děti se scházejí zpravidla d 8,30 hdin, avšak mžný příchd je kdykliv během dne výjimečně i pravidelně p bědě si rdič může dítě vyzvednut výjimečně i pravidelně d 12,00 hdin ( dcházku rdič denně vyplňuje d stravvacíh listu v šatně ) rdič je pvinen své dítě vyzvednut a pustit areál škly d sknčení prvzu mateřské škly (tj. d 17,00 hdin) v případě, že má zájem placené hlídání dítěte v dbě mezi 17,00 18,00 hdin, musí nahlásit zájem nejméně 1 den předem. Režim dne je pstaven puze na časech jídel. Pružný denní řád umžňuje reagvat na individuální ptřeby dětí, plánvání činnstí vychází ze zájmů a ptřeb dětí. Pměr spntánních a řízených aktivit je vyvážený s dstatkem prstru pr spntánní hru. Orientační časy: 7,00 8,15 scházení dětí, spntánní hra 8,15 8,30 phybvé aktivity 8,30 8,45 dplední svačina 8, 50 9,45 ranní kruh, centra aktivity, hdntící kruh 9,45 11,45 pbyt venku 11,45 12,30 běd, hygiena 12,30 14,30 dpčinek, klidvé činnsti 14,30 14,50 svačina 14,50 17,00 spntánní hra, pbyt venku, rzcházení dětí Další zásady a pdmínky pr ddržení a zajištění vnitřníh režimu pkud rdiče neznačí dětem jejich věci a blečení, neručí zaměstnanci MŠ za jejich záměnu rdiče si vyžádají pyžam svéh dítěte, pkud dluh nedcházel d MŠ neb nebyl přítmn v dbě devzdávání pyžam učitelku v termínu 1x za 14 dní. děti si mhu d MŠ v mezeném mnžství nsit své blíbené hračky neb předměty z dmva (vhdné veliksti a bezpečné!), ale v případě jejich ztráty či pškzení za ně nebereme žádnu dpvědnst

3 důvdem pr zrušení pbytu venku jsu výrazné změny pčasí silný vítr, náledí, mlha, vichřice, inverze, mráz pd 9 stupňů Celsia v příznivých dnech a dle zaměření tématu mhu učitelky uskutečňvat výchvně vzdělávací práci v externích pdmínkách-např. vycházky d přírdy s eklgickým zaměřením, exkurze u hasičů, zdravtní střediska, návštěva knihvny, ZŠ apd. 4. Předávání dětí d mateřské škly přicházejí a dcházejí děti v dprvdu rdiče, záknnéh zástupce, ppřípadě pvěřené sby zmcněné na základě písemné dhdy při zmcnění sby mladší 18 let k vyzvedávání dítěte, musí záknný zástupce pžádat písemně suhlas ředitelky škly rdič přivede dítě p jeh převlečení až d třídy, předá je přítmné učitelce, upzrní na případné btíže rdiče jsu pvinni d mateřské škly předat děti zcela zdravé, bez viditelných příznaků nemci p dluhdbé nemci je rdič pvinen předlžit lékařské ptvrzení zdravtní způsbilsti dítěte k návratu d klektivu Pkud si pvěřená sba nevyzvedne dítě d stanvené dby, příslušný pedaggická pracvník pkusí se pvěřené sby kntaktvat telefnicky infrmuje telefnicky ředitelku škly brátí se na Plicii ČR Pzn.: Učitelka si nemůže vzít dítě dmů, ani jí nelze tut pvinnst ulžit! 5. Oblečení dětí blečení a butí d mateřské škly je vhdné a přiměřené pčasí, nejlépe takvé, aby se dítě zvládl sam neb s menší dpmcí blékat, svlékat a buvat a mhl se v blečení vlně phybvat všechny věci by měly být značeny tak, aby si je dítě bezpečně pznal a ulženy na předem určeném místě na plici mají děti blečení, které mají na pbyt venku, v látkvém sáčku alespň jedn náhradní kmpletní blečení a věci, ve kterých přišly d šklky převlečení dětí na pbyt venku je nutné pr následné udržení čistty ve třídě pr výtvarné činnsti je vhdná kšile neb zástěra k tmu určená

4 6. Stravvání bědy jsu dváženy splečnstí SCOLAREST - Eurest jídl vydává pmcná asistentka, při bsluze pmáhají učitelky a pmcný persnál pužité nádbí se dkládá na servírvací stlek, p dhdě mhu děti tent úkn vyknávat samy v MŠ je zaveden pitný režim, dětem je k dispzici p celý den pití rdič je pvinen ihned upzrnit na vzniklá mezení týkající se stravvání dítěte, při vzniklém mezení je mžn nsit dítěti vlastní stravu v případě nepřítmnsti dítěte jsu rdiče pvinni dhlásit stravu den předem, v naléhavých případech d 8,00 hdin rán dne nepřítmnsti pkud není dítě mluven, pplatek za stravu i v den nepřítmnsti je mu zapčítán 7. Úplata za předšklní vzdělávání úplata za předšklní vzdělávání je stanvena zřizvatelem pr bdbí d 1.9. d pplatky (šklné a stravné) se účtují vždy k 20. dni předcházejícíh měsíce převdem na účet škly 8. Uknčení předšklníh vzdělávání Ředitelka mateřské škly může p předchzím upzrnění písemně známeném záknnému zástupci dítěte rzhdnut uknčení předšklníh vzdělávání dle 35 šklskéh zákna jestliže: se dítě bez mluvy záknnéh zástupce neúčastní předšklníh vzdělávání p dbu delší než dva týdny záknný zástupce závažným způsbem pakvaně narušuje prvz mateřské škly a jednání k nápravě byla bezúspěšná uknčení dpručí lékař neb šklské pradenské zařízení záknný zástupce pakvaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škle neb úplatu za šklní stravvání a nedhdne s ředitelku škly jiný termín úhrady psledním dnem měsíce, ve kterém byla rdičům dručena výpvěď ze smluvy ze strany škly z důvdu, že je dítě nezvladatelné v klektivu, sustavně narušuje režim, dpuští se fyzických útků neb jiným závažným způsbem prušuje šklní řád. uplynutím dvuměsíční výpvědní dby p pdání výpvědi ze smluvy kterukliv smluvní stranu z jinéh důvdu než pdle písm. b).

5 9. Omezení neb přerušení prvzu mateřské škly prvz mateřské škly je přerušen p dhdě se zřizvatelem v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 5-7 týdnů. Přerušení prvzu známí ředitelka mateřské škly záknným zástupcům písemně na infrmačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem v případě dstačujícíh zájmu šklní prvz v letních měsících, bude šklka na základě rzhdnutí ředitele škly v prvzu v dhdnutém termínu prvz škly je přerušen neb mezen p dhdě se zřizvatelem zpravidla také v bdbí šklních vánčních a jarních prázdnin prvz mateřské škly může být mezen spjením všech tříd a t na základě průzkumu zájmu záknných zástupců prvz mateřské škly v těcht dnech mezit neb přerušit prvz lze p prjednání se zřizvatelem i v jiném bdbí, a t ze závažných rganizačních a technických důvdů, které znemžňují řádné pskytvání předšklníh vzdělávání mezení či přerušení prvzu zveřejní ředitelka mateřské škly neprdleně pté, c mezení neb přerušení prvzu rzhdne 10. Pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí mateřská škla vyknává dhled nad dítětem d dby, kdy je pedaggický pracvník převezme d jeh záknnéh zástupce neb jím pvěřené sby až d dby, kdy je pedaggický pracvník předá záknnému zástupci neb jím pvěřené sbě. předat dítě pvěřené sbě lze jen na základě písemnéh pvěření vystavenéh záknným zástupcem k zajištění bezpečnsti dětí mim areál mateřské škly stanví ředitelka pčet pedaggických pracvníků tak, aby na jednh připadl nejvýše 20 dětí na plavání vyknává jeden pedaggický pracvník dzr nad 10 dětmi všichni pracvníci mateřské škly byli seznámeni s bezpečnstními patřeními při práci s dětmi v mateřské škle a zavazují se je ddržvat rdiče ani jiné sby se nesmí bez předchzí dmluvy s pracvníkem škly samstatně phybvat v prstrách a areálu mateřské škly, krmě prstr určených k převlékání dětí záknní zástupci zdpvídají za t, že jejich děti nensí d mateřské škly nebezpečné věci (stré předměty, léky, zápalky ) všechny sby vstupující d mateřské škly jsu pvinny se představit a sdělit účel návštěvy pracvníci mateřské škly jsu právněni nevpustit pdezřelu sbu d areálu mateřské škly všechny děti v mateřské škle jsu pjištěny prti úrazům a nehdám v dbě pbytu dítěte v mateřské škle a při akcích mateřsku šklu rganizvaných v celém areálu MŠ je zakázán kuření a pžívání alkhlu

6 učitelky dbají na t, aby se děti chvaly hleduplně k sbě, svým kamarádům, a t i k příslušníkům jiných nárdů a nárdnstních menšin děti jsu cíleně chráněny před sciálně patlgickými jevy 11. Obsah předšklníh vzdělávání mateřská škla je druhem škly, předšklní vzdělávání zajišťují pedaggické pracvnice s dbrným vzděláním vyučvacím jazykem je jazyk český vzdělávání v Sukrmé mateřské škle Jahda se uskutečňuje pdle šklníh vzdělávacíh prgramu s názvem: Zvířátka klem nás, který je vytvřen v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram je vytvřen v suladu s kncepcí škly, rzvíjí sbnst dítěte a nenásilně vzdělává ve všech blastech. Byl předán zřizvateli škly a je k dispzici rdičů na vyžádání. rdiče si jej mhu p dmluvě s učitelku zapůjčit i přizvat z něj výpisy 12. Výchvná a vzdělávací práce v MŠ Je realizván dle mezinárdníh alternativníh prgramu Začít splu, který je v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání, a který je zaměřen na výchvu ke zdravému způsbu živta. Šklní vzdělávací prgram MŠ, který vydává ředitelka škly a je zveřejněn na webvých stránkách MŠ a je k dispzici k nahlédnutí na vyžádání ve třídách. 13. Práva dětí a zacházení s majetkem dítě má práv na vzdělávání a výchvu směřující k rzvji všech jeh schpnstí a dvednstí má práv užívat vlastní kulturu, jazyk a nábženství práv na vlný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi dítě má být respektván jak jedinec ve splečnsti i jak individualita tvřící si svůj vlastní živt má práv na pskytvání chrany splečnstí, na emčně kladné prstředí a prjevvání lásky práv na chranu před prací, která hržuje jeh vývj a zdraví na speciální péči a výchvu v případě dětí se speciálními ptřebami na kamžitu pmc pedagga při výskytu prjevů šikany, rasismu, diskriminace, nepřátelství neb násilí děti jsu všemi pracvníky a jejich dbrým vzrem vedeny k chraně a hleduplnému zacházení s majetkem MŠ. Případné pškzení majetku ze strany dítěte je řešen s jeh záknným zástupcem a může být pžadvána prava neb náhrada škdy

7 p dbu pbytu v prstrách mateřské škly jsu záknní zástupci pvinni chvat se tak, aby nepškzvali majetek mateřské škly a v případě, že zjistí jeh pškzení, nahlásili tut skutečnst neprdleně pedaggickému pracvníkvi škly 14. Práva a infrmvanst záknných zástupců dítěte záknní zástupci dítěte(dále jen rdiče) mají svbdný přístup k infrmacím týkajících se průběhu a výsledků předšklníh vzdělávání svých dětí rdiče mhu kdykli hvřit s učitelku ve třídě, je-li zajištěna bezpečnst dětí. Delší rzhvr s učitelku si mhu dhdnut v dbě, kdy není u dětí. rdiče mají práv na diskrétnst infrmací, týkajících se jejich sbníh a rdinnéh živta mají práv knzultvat výchvné i jiné prblémy svéh dítěte s učitelku neb ředitelku škly, prjevit jakékli připmínky k prvzu mateřské škly. rdiče mhu využít účasti při vzdělávacím prgramu ve třídě svéh dítěte sbní jednání s ředitelku mateřské škly je mžné p předchzí dmluvě další frmu infrmací jsu třídní schůzky a infrmační nástěnky v šatnách mateřské škly rdiče mají práv vyjadřvat se k pdstatným záležitstem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k bhacení vzdělávacíh prgramu škly mhu pžádat individuální úpravu pravidel stanvených ve Šklním řádu mateřské škly p předchzí dhdě se mhu účastnit se svými dětmi akcí rganizvaných šklu (plavání, divadl, výlety...) 15. Pvinnsti rdičů rdiče jsu pvinni na vyzvání ředitelky škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek, týkajících se vzdělávání či výchvných prblémů dítěte jsu pvinni infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích, infekčních nemcněních neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání, či hrzit zdraví statních dětí mají pvinnst mluvat plánvanu nepřítmnst svéh dítěte ústně pedaggvi ve třídě, písemně - d stravvacíh listu v šatně v případě náhléh nemcnění či nepřítmnsti mluvit telefnicky či sbně nejpzději d druhéh dne zajistit, aby dítě dcházel d mateřské škly zdravé, při příchdu d mateřské škly byl vhdně a čistě upraven při předávání dítěte ke každdennímu vzdělávání v mateřské škle infrmuje záknný zástupce dítěte přejímajícíh pedaggickéh pracvníka případných zdravtních btížích dítěte, které by mhly mít vliv na mezení jeh činnsti při vzdělávání

8 infrmvat neprdleně (nejpzději d dby puštění bjektu mateřské škly) pedaggickéh pracvníka úrazu dítěte, který se stal p převzetí dítěte d pedaggickéh pracvníka v bjektu škly (šatna, šklní zahrada apd.) předávat d Mš dítě zdravé (bez zvýšené teplty, zvracení, průjmu, blesti břicha, bez známek infekčníh nemcnění, výskytu vší a dítě nezraněné nepř. S velkým rzsahem šití tržné rány, dlahu, sádru na knčetinách apd.), vyskytne-li se u dítěte infekční nemcnění, neprdleně tut skutečnst hlásit mateřské škle při převzetí dítěte z MŠ d pedagga zkntrlvat zdravtní stav dítěte (mžný úraz, pranění dítěte-bule, mdřina apd.) a bez zbytečnéh dkladu ( nejpzději d dby puštění bjektu MŠ) infrmvat pedagga: na pzdější upzrnění či stížnsti nebude ze strany MŠ brán zřetel! rdiče jsu pvinni znamvat škle změny údajů d šklní matriky (evidence dětí) řádně a včas hradit úplatu za předšklní vzdělávání a stravné sledují nástěnky s aktuálními infrmacemi a pžadavky nesu dpvědnst za t, že jejich dítě nensí d mateřské škly nebezpečné předměty v případě pškzvání majetku škly dítětem mají rdiče pvinnst prjednat s ředitelku škly pravu či náhradu škdy rdič, který navštíví šklní akci, má dpvědnst za dítě v průběhu celé šklní akce 16. Práva a pvinnsti pedaggů pedagg přispívá svu činnstí k naplnění výše uvedených práv dítěte pedagg má práv na zdvřilé chvání ze strany rdičů a důstjné prstředí, ve kterém vyknává svu práci je pvinen dpvídat rdičům na jejich připmínky a dtazy vhdným způsbem p předchzí knzultaci s ředitelku MŠ má práv nepřijmut d mateřské škly dítě s viditelnými prjevy nemcnění v zájmu zachvání zdraví statních dětí rzhduje metdách a pstupech pr naplnění výchvných a vzdělávacích cílů škly 17. Závěrečná ustanvení Záknní zástupci suhlasí s uveřejňváním seznamů a ftgrafií tříd a dětí na webvých stránkách škly, v budvě škly a při jiných prezentacích prpagujících aktivity škly. Seznámení se Šklním řádem a jeh ddržvání je závazné pr rdiče (záknné zástupce dítěte) a zaměstnance škly. Tent Šklní řád nabývá účinnsti V Praze Datum účinnsti: Mgr. Markéta Křivkvá ředitelka škly

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/12 Spisvý znak: A 10 Obsah: 1. Základní cíle MŠ při zabezpečvání předšklníh vzdělávání 2. Práva a pvinnsti účastníku předšklní výchvy a vzdělávání 2.1.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, U LÍPY SVOBODY 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD. Údaje o organizaci

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, U LÍPY SVOBODY 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD. Údaje o organizaci MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, U LÍPY SVOBODY 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracvala: Bc. Andrea Maštalířvá, ředitelka MŠ Směrnice nabývá platnsti dne: 1.9. 2016 Směrnice nabývá účinnsti dne: 1.9. 2016

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Školní řád. Mateřská škola Votice, Sadová 565, 259 01 Votice. zřizovatel : město Votice, IČO : 00232963

Školní řád. Mateřská škola Votice, Sadová 565, 259 01 Votice. zřizovatel : město Votice, IČO : 00232963 Šklní řád Mateřská škla Vtice, Sadvá 565, 259 01 Vtice zřizvatel : měst Vtice, IČO : 00232963 č.j.: Vypracval: Schválil: tel.: 317 812 079, e-mail : ms.vtice@seznam.cz 293/2015/MŠ Jana Kcurvá pedaggická

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 9 Školní řád mateřské školy

Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 9 Školní řád mateřské školy Škla: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 9 Šklní řád mateřské škly Č.j.: 96 /2017-9 Účinnst d: 01. 09. 2017 Spisvý znak: 1.1.1 Pčet přílh:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ŽULOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ŽULOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ŽULOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řád škly vychází z těcht právních nrem: - Zákn 104/1991 Sb. - Vyhláška č. 14/2005 Sb. - Vyhláška 114/2002 Sb. - Zákn č. 500/2004 Sb. Prvz škly: 6:30-16:15 Telefn:

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala ředitelka mateřské školy Madolinka, Bc. Lucie Havlíková Modletická 1402, MČ Praha 11

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala ředitelka mateřské školy Madolinka, Bc. Lucie Havlíková Modletická 1402, MČ Praha 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracvala ředitelka mateřské škly Madlinka, Bc. Lucie Havlíkvá Mdletická 1402, MČ Praha 11 Obsah: 1. Základní ustanvení 2. Práva a pvinnsti všech zúčastněných 3. Pdmínky pr uknčení vzdělávání

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

Firemní školky PampeLiška

Firemní školky PampeLiška VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklky PampeLiška Vinhradská 167, Praha 10, 100 17 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka PampeLiškaaaa Adresa: Vinhradská 167, 100 17, Praha 10 Telefn: E-mail: Prvzvatel: 605 53 00

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více