Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT"

Transkript

1 UH g Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT Od verze 2.14 a vyšší 2WR5... Měřič k měření průtoku a energie v okruhu výměníku tepla s vodou podle ultrazvukového principu. Jeho hlavní charakteristické znaky jsou: Nepodléhá opotřebení, jelikož je bez pohyblivých dílů Měřící rozsah průtoku 1:100 podle EN 1434, celkem 1:1000 Libovolná poloha instalace, v přívodním nebo vratném potrubí, není potřeba uklidňujících délek potrubí Měření výkonu s maximy, volitelné tarify 36 měsíčních hodnot Bateriové nebo síťové napájení Optické rozhraní podle EN Moduly pro dálkové odečítání a řízení Použití možné i jako měřič průtoku nebo studené vody nebo tepla/chladu Autodiagnostika Oblast použití Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 se používá pro měření spotřeby tepla v systémech dálkového i místního vytápění i v domcích pro více rodin. Zároveň je vhodný pro měření chladu (samostatně nebo v kombinaci s měřením tepla) nebo pouhé měření průtoku v systémech s vodou. Konstrukce měřiče tepla Měřič tepla se skládá z elektronického počitadla, průtokoměru a dvou teplotních čidel (párovaných snímačů teploty). Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 1/18

2 Způsob práce Množství tepla odevzdané z topné vody během určitého časového úseku odběrateli tepla je přímo úměrné teplotnímu rozdílu mezi přívodním a vratným potrubím a protečenému objemu topné vody. Objem topné vody se měří v měřícím potrubí ultrazvukovým impulsem, který je nejdříve vysílán ve směru toku a následně proti směru toku. Po proudu se doba průběhu signálu mezi vysílačem a přijímačem zmenšuje, proti proudu se logicky zvětšuje. Z naměřených hodnot pro doby průběhu se pak vypočítává objem topné vody. Teplota vody v přívodním a vratném potrubí se stanoví pomocí platinových odporů. Objem topné vody i teplotní rozdíl mezi přívodním a vratným potrubím se vynásobí a součin se integruje. Jako výsledek se registruje a zobrazuje spotřebované množství tepla popř. chladu ve fyzikálních jednotkách kwh / MWh nebo MJ / GJ, průtok v m 3. Počítadlo Pro všechny velikosti průtoku je jednotné počitadlo v podstatě se stejnou obsluhou a s integrovanou servisní jednotkou. Tarify Je možné zvolit následující alternativy: kombinované měření tepla a chladu s automatickým přepínáním tarifní rejstřík s až 3 prahovými hodnotami pro výkon, průtok, teplotní diferenci nebo teplotu ve vratném potrubí tarifní rejstřík s denními časovými body zapnutí/vypnutí tarifní rejstřík zapnutí/vypnutí prostřednictvím M-bus záznam dodaného nebo přijatého množství tepla Rozhraní počítadla Měřiče tepla ULTRAHEAT 2WR5 jsou z výroby standardně vybaveny optickým rozhraním podle EN např. k připojení programu PappaWin pro parametrizaci a diagnostiku měřiče. Kromě toho lze pro dálkové odečítání použít jeden z následujících komunikačních modulů: Impulsní modul s dvěma výstupy (teplo a objem/chlad/stav přístroje), izolované a nárazuvzdorné tranzistorové spínače proudová smyčka modul (CL, 20mA proudová smyčka podle EN 61107) Kombinace 1: impulsní a proudová smyčka modul (ne pro rychlé impulsy ) M-Bus modul podle EN , pevný nebo rozšířený variabilní protokol (také k vazbě s vhodným regulátorem topení) Kombinace 2: M-Bus modul a jeden impulsní výstup Analogový modul (vybraná hodnota jako analogová hodnota) Radio modul (vyčítání pomocí radia) Tyto moduly nemají zpětné působení na záznam spotřeby a mohou být proto také kdykoliv dovybaveny bez poškození úřední značky. Standardní impulsy a rychlé impulsy Standardní impulsy jsou impulsy tepla a objemu, které mají pevně nastavené standardní impulsní hodnoty z výroby, které jsou pouze závislé na jmenovitém průtoku měřiče. To se týká i šířky impulsu, která je 100ms. Oba impulsní výstupy jsou aktivní. Není možné použít pro kombinaci 2. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci Projektování UH Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 2/18

3 Rychlé impulsy mohou být (a potřebují-li být) nastaveny při vyvolání servisní funkce měřiče v širokém rozsahu s ohledem na hodnotu a šířku impulsu použitím SW Pappa- Win. V tomto případě je aktivní pouze jeden výstup na svorky 16 a 17, a to bez ohledu zda je jedná o teplo nebo objem. Nastavené parametry jsou zobrazovány v servisní úrovni loop 3. Rychlé impulsy nejsou možné v kombinaci 1. Zobrazení na displeji Zobrazení měřiče tepla jsou uspořádána do několika úrovní a mohou se odlišovat od standardu, který je zde zobrazený (změny jsou možné jen v kalibračním režimu nebo ze závodu). Každým krátkým stisknutím tlačítka se cyklicky objevuje nejprve zobrazení uživatelské úrovně (úroveň 1). Uživatelská úroveň 1594,967 MWh Množství tepla C 0012,456 MWh Tarifní rejstřík, zde např. chlad 13071,48 m³ Kumulovaný objem MWh Test segmentu F Chybové hlášení bez/s charakteristikou chyb Podle druhu tarifu lze měnit tarifní zobrazení. K dispozici jsou zobrazení u kombinovaného měřiče tepla/chladu. Aktuální stav tarifu se zobrazí v základním zobrazení společně s množstvím tepla jako _, = nebo. U měřičů průtoku nejsou teplo a tarifní registry zobrazovány. Podrží-li se toto tlačítko po dobu 3 sekund, lze přejít z uživatelské úrovně do úrovní servisních (úroveň 2). Servisní úrovně LOOP 1 Servisní úroveň 1 LOOP 2 Servisní úroveň 2 LOOP 3 Servisní úroveň 3 Krátkým stisknutím tlačítka lze zvolit jednu ze servisních úrovní. Dále je možno po stisknutí dlouhém 3 sekundy každým dalším krátkým stisknutím zobrazit obsah zvolené servisní úrovně. Opuštění servisní úrovně se provádí stisknutím tlačítka po dobu 3 s nebo samočinně po 30 minutách. Servisní úroveň 1 8,324 m³/h Okamžitý průtok 30,6 kw Okamžitý tepelný výkon C Teplota přív./vrat.potrubí TP 12,0 C Tarif prahové hodnoty např. TV K Číslo zákazníka, 7místné D 15,10,04 Datum S 01,01,- - Den odečtu hodnot min.r. (dd.mm) V 1594,967 MWh Teplo v den odečtu C 0012,456 MWh Tarifní rejstřík v den odečtu V 13071,48 m³ Objem v den odečtu v min.r FW Verze mikroprogramu * u verzí mikroprogramu 2.12 a 2.13 není možné použít funkci roční den odečtu společně rychlými impulsy. Zobrazení S 00,01,-- tzn. stanovený den je deaktivovaný. Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 3/18

4 Měsíční hodnoty se zobrazují v servisní úrovni 2. Krátkým stisknutím tlačítka lze zvolit z 36 hodnot z předchozích měsíců tu požadovanou. Příslušná data se pak otevřou stisknutím tlačítka po dobu 3 s. Po každém krátkém stisknutí tlačítka se zobrazí následující hodnota ze zvoleného měsíce. Servisní úroveň 2 01,09,04 M Den odečtu v min.měsíci září ,08,04 M Den odečtu v min.měsíci srpen ,07,04 M Den odečtu v min.měs.-červenec 2004 Stisknutím tlačítka po dobu 3s: 1594,967 MWh Množství tepla v tento den odečtu C 0012,456 MWh Tarifní rejstřík v den odečtu, např.chlad 13071,48 m³ Objem v tento den odečtu M 8,324 m³/h Max. průtok v červenci 2004 S 01,07,04 M střídání s čas. razítkem každé 2s M 30,6 kw Maximální tepelný výkon v červenci S 01,07,04 M střídání s čas.razítkem každé 2s M C Max. teploty v červenci S 01,07,04 M střídání s čas.razítkem od průtoku a S 01,07,04 M návrat každé 2s F 0 h Stav poruchových hodin na měřiči v tento den odečtu Nakonec je aktuální den odečtu opět zobrazován a po krátkém stisknutí tlačítka lze zvolit další den odečtu. Servisní úroveň 3 Měsíční hodnoty P Wh/l Impulsní číslo rychlých pulsů energie P L/ l Impulsní číslo rychlých pulsů objemu P ms Délka pulsu v ms TP 30 Sec Interval měření teplot - -,- -,- - F0 Upozornění na chybu FO datum Modul MB Typ vloženého modulu A 0 Primární adresa M-bus A Sekundární adresa M-bus Počitadlo ukládá do paměti 36 měsíčních hodnot pro - Teplo (odečet měřiče v den odečtu v 00:00h) - Tarifní registr (odečet registru) - Objem (odečet) - Max.průtok (měsíční maximum vypočtené pomocí měřící periody, standardně 60 min.), s datumovým razítkem - Max.výkon (měsíční maximum vypočtené pomocí měřící periody), s datum. razítkem - Max.teploty (měsíční maximum vypočtené pomocí měřící periody, s datum.razítkem, pro teplotu přív./vrat. potrubí) - měřič poruchových hodin (odečet) které je možno odečíst prostřednictvím proudové smyčky nebo pomocí SW PappaWin Standard přes optické rozhraní. Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 4/18

5 Speciální provedení Závitové provedení je standardně PN 16, ale na požádání se dodává také jako provedení PN 25. Je možné dodání měřiče pro instalaci v přívodním potrubí, je-li to uvedeno v objednávce. Použití jako měřič průtoku s impulsním modulem k připojení na externí počitadlo nebo jako měřič kondenzátu (oba bez teplotních čidel). Provedení jako měřič studené vody 12/6 C nebo kombinovaný měřič tepla/chladu ve vodě. Možnost délky řídícího kabelu mezi průtokovou částí a vyhodnocovací jednotkou do 5m. Napájení Baterie s životností 6, 11 nebo 16 let nebo napájecí modul 230V ~ popř. 24V =, 24V ~ Životnost baterie je v níže uvedené tabulce (závislost typu baterie a provozního režimu): C-článek* použitý typ baterie D-článek Režim 6-letá 6-letá 11-letá** 16-letá** standardní funkce rychlé impulsy krátký interval měření T rýchlé odečítání M-Bus s radio modulem s analogovým modulem nepřípustné nepřípustné nepřípustné * Číselný znak MLFB 11 = 7 ** Číselný znak MLFB 11 = 3 nebo A ; životnost baterie 11 nebo 16 let platí jen pro meřiče tepla, které jsou konfigurovány v průběhu výrobního procesu. Montáž síťového napájecího modulu 230V: modul 230 V 7-pól. konektor komunikační modul Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 5/18

6 Snímače teploty Doporučují se snímače teploty Pt100 nebo Pt500 v následujících dvovodičových provedeních: Standardní typy: typ DS / M10x1, přímo ponorný, ponorná délka 27,5mm, do q p 2,5 závit 1/4" / Ø6x100mm, pro ponornou jímku, q p 3,5 a vyšší závit 1/4" / Ø6x150mm, pro ponornou jímku, q p 40 a vyšší Zvláštní provedení: typ DS / M10x1, přímo ponorný, ponorná délka 38mm Snímače teploty je možno dodat s různými délkami kabelů. Snímač teploty integrovaný do vratného potrubí: Lze objednat pro čidla až do délky 38 mm včetně u hydraulických částí se závitem (kromě q p 10). Certifikát Parametrizace Certifikát schválení typu měřidla : Pro měřič tepla TCM 311/ (podle ČSN EN 1434 třída 2) Pro měřič kondenzátu TCM 142/ (podle ČSN EN 1434 třída 2) Přímo na měřiči nebo programem PappaWin Technická data Počítadlo Teplotní rozsah Rozsah teplotní diference Θ Mez vypnutí Tepelný koeficient t-chyba měření bez čidel (ČSN EN 1434) Okolní teplota 5 55 o C Rozměry 132 x 132 mm C při vazbě na vratné potrubí C při vazbě na přívodní potrubí K 0,2 K Klouzavá kompenzace ± ( 0,5 + Θ min / Θ ) %, max. 1,5% při Θ=3K Hydraulické části q p Délka Závit Tlakový stupeň m³/h mm Příruba 0,6 110 G PN16 (nebo PN25) 1,5 110 G PN16 (nebo PN25) 0,6 190 G, F PN16 (nebo PN25) 1,5 190 G, F PN16 (nebo PN25) 2,5 190 G, F PN16 (nebo PN25) 3,5 260 G, F PN16 (nebo PN25) 6,0 260 G, F PN16 (nebo PN25) G, F PN16 (nebo PN25) F PN F PN F PN F PN16 (nebo PN25) Uvedené délky odpovídají přesně stavebním délkám obvyklých měřičů s oběžným kolem, příp. Woltmanových měřičů WS. Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 6/18

7 Technická data - průtoková část Malé měřiče tepla: Jmenovitý průtok q p 0,6 1,5 2,5 m3/h Metrologická třída 1:100 1:100 1:100 Maximální průtok q s 1,2 3,0 5,0 m3/h Minimální průtok q i l/h Prahová citlivost*** 2,4 6,0 10 l/h Tlaková ztráta při q p, p 140/ / /140 mbar (110/190mm) Průtok při p = 1 bar, (110/190mm) KV 1,6/2,6 4,2/4,2 5,5/6,7 m3/h Instalační poloha libovolná Teplotní rozsah C Maximální teplota t max 150 C po 2000h Jmenovitý tlak PN 1,6 MPa (PN 16) 2,5 MPa (PN 25) Chyba měření podle ČSN EN 1434 (třída 2) 2 + 0,02 q p /q % max. 5% při q i Velké měřiče tepla: Jmenovitý průtok q p 3, m 3 /h Metrologická třída 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 Maximální průtok q s 7, m 3 /h Minimální průtok q i l/h Prahová citlivost*** l/h Tlaková ztráta při q p, p mbar Průtok při p = 1 bar KV m 3 /h Instalační poloha libovolná Teplotní rozsah C Maximální teplota t max 150 C po 2000h Jmenovitý tlak PN 1,6MPa 2,5MPa Chyba měření podle ČSN EN 1434 (třída 2) 2,5 MPa (PN 25) 4,0 MPa (PN 40) 1,6MPa (PN16) 2,5MPa (PN25) 2+ 0,02q p /q % max. 5% při q i *** standardní nastavení, jsou dostupné i měřiče s 50% hodnotou Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 7/18

8 Nejběžnější typy měřičů tepla ULTRAHEAT (pro Českou republiku) ULTRAHEAT q p 0,6 - q p 2,5 m 3 /h Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT v krátkém provedení se závitovým připojením, včetně snímačů teplot Pt 500 M10 x 27,5 mm typ DS podle ČSN EN 1434 k přímé instalaci, délka přívodního vedení 1,5 m, snímač teploty v zpětném průtoku zaintegrovaný do měřiče průtoku. Počitadlo je odebíratelné s 1,5 m přívodního vedení, zobrazení v GJ, se 6-letou baterií, instalace ve vratném potrubí, dodatečně 2 závitová spojení a 1 adapter do T-kusu pro snímač teploty v přívodu. Velikost q p (Qn) Stavební délka mm Připojení Tlakový stupeň PN Objednací číslo q p 0,6 110 G¾ 16 2WR5051-5BC10-0GD4 q p 1,5 110 G¾ 16 2WR5211-5BC10-0GD4 q p 2,5 130 G1 16 2WR5361-5BC10-0GD4 Adaptér do T-kusu pro snímač teploty DS, M 10 x G½" WZT A12 s Cu těsněním Závitové spojení R ½, s těsněním pár WZM-E34 Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT ve standardním provedení se závitovým připojením, včetně snímačů teplot Pt 500 M10 x 27,5 mm typ DS podle ČSN EN 1434 k přímé instalaci, délka přívodního vedení 1,5 m, snímač teploty v zpětném průtoku zaintegrovaný do měřiče průtoku. Počitadlo je odebíratelné s 1,5 m přívodního vedení, zobrazení v GJ, se 6-letou baterií, instalace ve vratném potrubí, dodatečně 2 závitová spojení a 1 adapter do T-kusu pro snímač teploty v přívodu. Velikost q p (Qn) Stavební délka mm Připojení Tlakový stupeň PN Objednací číslo q p 0,6 190 G WR5071-5BC10-0GD4 q p 1,5 190 G WR5231-5BC10-0GD4 q p 2,5 190 G WR5381-5BC10-0GD4 Adaptér do T-kusu pro snímač teploty DS, M 10 x G½", WZT A12 s Cu těsněním Závitové spojení R¾, s těsněním pár WZM-E1 Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT ve standardním provedení s přírubovým připojením, včetně snímačů teplot Pt 500 M10 x 27,5 mm typ DS podle ČSN EN 1434 k přímé instalaci, délka přívodního vedení 1,5 m. Snímače ve vratném potrubí externí. Počitadlo je odebíratelné s 1,5 m přívodního vedení, zobrazení v GJ, se 6-letou baterií, instalace ve vratném potrubí, dodatečně 2 adaptery pro snímače teploty. Velikost q p (Qn) Stavební délka mm Připojení Tlakový stupeň PN Objednací číslo q p 0,6 190 DN WR5080-5BC10-0GD4 q p 1,5 190 DN WR5240-5BC10-0GD4 q p 2,5 190 DN WR5390-5BC10-0GD4 Adaptér do T-kusu pro snímač teploty DS, M 10 x G½", WZT A12 s Cu těsněním Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 8/18

9 Nejběžnější typy pro Českou republiku ULTRAHEAT q p 3,5 - q p 60 m 3 /h Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT ve standardním provedení se závitovým připojením, včetně snímačů teplot Pt 500, instalační délka 100 mm, pro ponorné jímky, délka přívodního vedení 2 m. Počitadlo je odebíratelné s 1,5 m přívodního vedení, zobrazení v GJ, se 6-letou baterií, instalace ve vratném potrubí, dodatečně 2 závitová spojení a 2 ponorné jímky. Velikost q p (Qn) Stavební délka mm Připojení Tlakový stupeň PN Objednací číslo q p 3,5 260 G 1 ¼ 16 2WR5450-5MC10-0GD4 q p 6,0 260 G 1 ¼ 16 2WR5500-5MC10-0GD4 q p 10,0 300 G WR5600-5MC10-0GD4 Jímka čidla G½ B x G¼, instalační délka 100 mm 991/ZP (WZT S100) Závitové spojení R1, s těsněním pro q p 3,5 a 6 pár WZM-E54 Závitové spojení R11/2, s těsněním pro q p 3,5 a 6 pár WZM-E2 Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT ve standardním provedení s přírubovým připojením, včetně snímačů teplot Pt 500, až do q p 25 s instalační délkou 100 mm, navíc ještě 150 mm, pro instalaci v jímkách, délka přívodního vedení 2 m. Počitadlo je odebíratelné s 1,5 m přívodního vedení, zobrazení v GJ, se 6-letou baterií, dodatečně 2 ponorné jímky. Velikost q p (Qn) Stavební délka mm Připojení Tlakový stupeň PN Objednací číslo q p 3,5 260 DN WR5460-5MC10-0GD4 q p 6,0 260 DN WR5520-5MC10-0GD4 q p DN WR5610-5MC10-0GD4 q p DN WR5650-5MC10-0GD4 q p DN WR5700-5MC10-0GD4 q p DN WR5740-5PC10-0GD4 q p DN WR5820-5PC10-0GD4 Jímka čidla G½ B x G¼, instalační délka 100 mm ks 991/ZP (WZT S100) Jímka čidla G½ B x G¼, instalační délka 150 mm ks 991/ZP-150 (WZT S150) ULTRAHEAT 2WR5 lze dodávat také měřič kondenzátu nebo jako kombinovaný měřič tepla/chladu. Dostupné varianty najdete v přehledu objednacích dat. Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 9/18

10 Objednací data: Nejběžnější typy jsou vyznačeny světle. MLFB-místo: W R 5 Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 110mm, jmen. tlak PN16, připojení - závit 3/4"; Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 110mm, jmen. tlak PN25, připojení - závit 3/4"; Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN16, připojení - závit 1"; Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN25, přip.- příruba DN 20; Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN25, připojení - závit 1"; Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 110mm, jmen. tlak PN16, připojení - závit 3/4"; Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 110mm, jmen. tlak PN25, připojení - závit 3/4"; Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN16, připojení - závit 1"; Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN25, přip.-příruba DN 20; Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN25, připojení - závit 1"; Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 130mm, jmen. tlak PN16, přip. - závit 1"; Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 130mm, jmen. tlak PN25, připojení - závit 1"; Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN16, přip. - závit 1"; Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN25, přip.- příruba DN 20; Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 190mm, jmen. tlak PN25, přip. - závit 1"; Jmenovitý průtok 3,5 m³/h, stavební délka 260mm, jmen. tlak PN16, přip. - závit 11/4"; Jmenovitý průtok 3,5 m³/h, stavební délka 260mm, jmen. tlak PN25 přip. - příruba DN 25; Jmenovitý průtok 3,5 m³/h, stavební délka 260mm, jmen. tlak PN25, přip. - závit 11/4"; Jmenovitý průtok 6,0 m³/h, stavební délka 260mm, jmen. tlak PN16, přip. - závit 1 1/4"; Jmenovitý průtok 6,0 m³/h, stavební délka 260mm, jmen. tlak PN25, přip.- příruba DN 25; Jmenovitý průtok 10 m³/h, stavební délka 300mm, jmen. tlak PN16, připojení - závit 2"; Jmenovitý průtok 10 m³/h, stavební délka 300mm, jmen. tlak PN25, přip.- příruba DN 40; Jmenovitý průtok 15 m³/h, stavební délka 270mm, jmen. tlak PN25, přip.- příruba DN 50; Jmenovitý průtok 25 m³/h, stavební délka 300mm, jmen. tlak PN25, přip.- příruba DN 65; Jmenovitý průtok 40 m³/h, stavební délka 300mm, jmen. tlak PN25, přip.- příruba DN 80; Jmenovitý průtok 60 m³/h, stavební délka 360mm, jmen. tlak PN16, přip.-příruba DN100; Jmenovitý průtok 60 m³/h, stavební délka 360mm, jmen. tlak PN25, přip.-příruba DN100; Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 10/18

11 MLFB-místo: Nejběžnější typy jsou vyznačeny světle. Instalace ve vratném potrubí, tepl. čidlo ve vratném 0 potrubí není začleněno do hydraulické části; Instalace ve vratném potrubí, teplotní čidlo ve vratném 1 potrubí přímo začleněno do hydraulické části, (je možné jen pro závitové připojení do Qn 6); Instalace ve vratném potrubí, tepl. čidlo ve vratném 2 potrubí je možné začlenit do hydraulické části, (je možné jen pro závitové připojení do Qn 6); Instalace v přívodním potrubí, teplotní čidlo 3 v přívodním potrubí není začleněno do hydr. části; Instalace v přívodním potrubí, teplotní čidlo v přívodním 4 potrubí je začleněno do hydraulické části, (je možné jen pro závitové připojení do Qn 6); Instalace jako měřič kondenzátu bez tepl. čidel; 8 Pro párovaná teplotní čidla Pt100, měnitelná, dodávka 0 A bez teplotních čidel; Teplotní čidla Pt100, měnitelná, přímo ve vodě, typ 1 B DS / M10x1 délka 27,5mm, délka kabelu 1,5m; Teplotní čidla Pt100, měnitelná, přímo ve vodě, typ 1 C DS / M10x1 délka 27,5mm, délka kabelu 2,5m; Teplotní čidla Pt100, měnitelná, závit 1/4" / 1 M Ø6x100mm, délka kabelu 2,0m; Teplotní čidla Pt100, měnitelná, závit 1/4" / 1 P Ø6x150mm, délka kabelu 2,0m; Pro párovaná teplotní čidla Pt500, měnitelná, dodávka 4 A bez teplotních čidel; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, přímo ve vodě, typ 5 B DS / M10x1 délka 27,5mm, délka kabelu 1,5m; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, přímo ve vodě, typ 5 C DS / M10x1 délka 27,5mm, délka kabelu 2,5m; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, přímo ve vodě, typ 5 D DS / M10x1 délka 38mm, délka kabelu 1,5m; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, přímo ve vodě, typ 5 E DS / M10x1 délka 38mm, délka kabelu 2,5m; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, závit ¼, Ø 5 M 6x100mm, délka kabelu 2,0m; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, závit ¼, Ø 5 N 6x100mm, délka kabelu 5,0m; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, závit ¼, Ø 5 P 6x150mm, délka kabelu 2,0m; Teplotní čidla Pt500, měnitelná, závit ¼, Ø 5 Q 6x150mm, délka kabelu 5,0m; U měřičů kondenzátu nejsou teplotní čidla; 8 A Další teplotní čidla na vyžádání Oddělené provedení s řídicím kabelem 1,5m; Úplné oddělené provedení s řídicím kabelem 5,0m; C R S baterií na 11 let (není určen pro rychlé odečítání 3 přes M-Bus (4s)); S baterií na 16 let (jen pro standardní režim, standardní A impulsy) S baterií na 6 let (je určen pro všechny aplikace); 1 Se stejnosměrným napětím 24V, délka kabelu 1,5m; 4 Se střídavým napětím 24V, délka kabelu 1,5m; 5 Se střídavým napětím 230V, délka kabelu 1,5m; 6 Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 11/18

12 MLFB-místo: Nejběžnější typy jsou vyznačeny světle. Lze doplnit komunikačním modulem; 0 S impulsním modulem (množství tepla a objem); 1 S impulsním modulem (množství tepla a stav); 1* S impulsním modulem (množství tepla a chlad); 1* S impulsním modulem pro rychlé impulsy ***; 1 S kombinovaným modulem (impulsní modul a CLmodul); 3 S M-Bus-modulem; 5 S kombinovaným modulem (M-Bus a rychlé impulsy); 6* S CL-modulem (proudová smyčka); 7 S analogovým modulem L S radio modulem integrovaná anténa externí anténa R S Firemní značka ULTRAHEAT 0 Štítek pro Českou republiku G Zobrazení: kwh (do Qp 10); Zobrazení: MWh se 3 desetinnými místy (od Qp 15 se 2 desetinnými místy); Zobrazení: GJ se 3 desetinnými místy (od Qp 6 se 2 desetinnými místy); Zobrazení: m³ (u měřičů průtoku); A B D V Zkoušeno podle CEN 1434 třída 2, 4 se zajišťovací značkou. * Vyžaduje se doplňkový objednací údaj (ATG). *** Parametry pro rychlé impulsy, jako např. hodnota impulsu, je možno nakonfigurovat programem Pappa Win, a sice pouze po 3s držení servisního tlačítka (až do software měřiče V2.03 pouze kalibračním tlačítkem). Upozornění: pro rychlé impulsy / analogový modul / radiomodul je nutný D-článek (viz tabulka pro napájení). Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 12/18

13 Doplňkové objednací údaje: Pro některé varianty měřičů se vyžaduje jednoznačné stanovení vlastností prostřednictvím doplňkových objednacích údajů. Označení objednávky se tvoří následujícím způsobem: Příklad: Typové označení: 2WR B C G D 4 -Z A13 Základní typ Jmenovitý průtok Instalace Teplotní čidla Konstrukční typ počitadla Napájení Komunikační modul Štítek výrobce Země Energetická jednotka Ověření ATG(s) Příklad pro kombinovaný měřič tepla/chladu s impulsním modulem pro teplo a chlad: 2 W R B C G D 4 - Z K K W K Nejdůležitější ATG(s) lze převzít z následující tabulky: Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 13/18

14 Tabulka doplňkových objednacích údajů: Varianty měřiče prostřednictvím doplňkového objednacího textu: Podmínka v MLFB Význam Dod. text Měřič chladu: ATG Měřič chladu ( 12 / 6 C ), voda jako médium K 0 0 Měřič chladu ( 12 / 6 C ), voda jako médium, měřič pro 4-vodičové měření teploty Kombinovaný měřič chladu / tepla s oddělenými rejstříky pro teplo a chlad, voda jako médium Kombinovaný měřič chladu / tepla s oddělenými rejstříky pro teplo a chlad, voda jako médium, měřič pro 4-vodičové měření teploty K 0 1 K 1 0 K vodičové připojení: Měřič tepla pro 4-vodičové měření teploty; W 0 1 Stupeň ochrany: Průtokoměrná část IP 65 W 0 2 Impulsní modul: 1 nebo 3 na 12. místě Impulsy pro množství tepla a objem * K W V 1 nebo 3 na 12. místě Impulsy pro množství tepla a stav měřiče K W S 1 na 12. místě Impulsy pro teplo a chlad, možné jen společně s ATG K10 K W K Adresa M-bus Primární adresa 001 (standard: 000) M B 001 Dny odečtu: Roční den odečtu je 1. července (standard: 1. ledna) S T 0107 Měsíční den odečtu je 15. (standard: 1.) M T 1 5 Jednotky času: Časy (provozu/poruchové) ve dnech místo v hodinách Z A T Měřicí intervaly: Měřicí interval pro měření teploty je 04 s místo 30 s ** I T 0 4 Měřicí perioda pro výpočet maxim je 15 min (je možno 7.5, 15, 30 a 60 min (Standard)) P 1 5 Úrovně zobrazení: Se seznamem zobrazení č.16 A 1 6 LCD stálý (nevypínat po 15 min) LCDE Prahové tarify: S prahy pro průtok, v m3/h (TFQ xx.xxx_yy.yyy_zz.zzz) TFQ... pro výkon, v kw (TFP xx.x_yy.y_zz.z) TFP... pro teplotu ve vratném potrubí, v C (TFRT xx_yy_zz) TFRT... pro teplotní diferenci, v K (TFTD xx.x_yy.y_zz.z) TFTD... Provozní limit: * standard ** nutný D-článek Provozní limit při 20% qi (standard: 40%) ALS20 Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 14/18

15 Příslušenství pro 2WR5 Montážní příslušenství pro teplotní čidla Popis Objednací číslo Adaptér do T-kusu pro sním. teploty DS M10x1mmxG1/2", s Cu těsněním WZT-A12 Adaptér do T-kusu pro sním. teploty DS M10x1mmxG3/4", s Cu těsněním WZT-A34 Adaptér do T-kusu pro sním. teploty DS M10x1mmxG3/8", s Cu těsněním WZT-A38 Ponorná jímka G1/2", instal.délka 100mm, ušlechtilá ocel 991/ZP (WZT-S100) Ponorná jímka G1/2", instal.délka 150mm, ušlechtilá ocel 991/ZP-150 (WZT- S150) Těsnění pro snímače teploty DS Montážní sada G1/2 pro přímou montáž dlouhých snímačů teploty Kulový kohout Rp 1" pro snímač teploty DS M10x1 Kulový kohout Rp 1/2" pro snímač teploty DS M10x1 Kulový kohout Rp 3/4" pro snímač teploty DS M10x1 Adaptér pro kulové kohouty k instalaci teplotních snímačů DS, d. 38 mm Závitová objímka M10x1 k navaření, vhodná pro snímače teploty DS Závitová objímka k navaření 1/2" x 45 Závitová objímka k navaření G1/2" x 90 k ose potrubí WZT-A100 WZT-K1 WZT-K12 WZT-K34 WZT-KA WZT-G10 WZT-G12 WZT-GLG Montážní příslušenství pro hydraulické části Nástavec 110mm G3/4B na 130mm G1 B (pár s těsněním) WZM-V130.1 Nástavec 110mm G3/4B na 190mm G1B (pár s těsněním) WZM-V190 Nástavec 110mm G3/4B na 130mm G3/4B, (s těsněním) WZM-V130 Nástavec 110mm G3/4B na 165mm G3/4 B, (pár s těsněním) WZM-V165 Pár závitových přípojek pro průt.část 1/2" (2 ks s 2 těsněními) WZM-E34 Pár závitových přípojek pro průt.část 3/4" (2 ks s 2 těsněními) WZM-E1 Pár závitových přípojek pro průt.část 1" (2 ks s 2 těsněními) WZM-E54 Pár závitových přípojek pro průt.část 1 1/2" (2 ks s 2 těsněními) WZM-E2 Adaptér měřiče G ¾ - 110mm, včetně plochého těsnění WZM-G110 Adaptér měřiče G 1-190mm, včetně plochého těsnění WZM-G190 Adaptér měřiče G 1 1/4-260mm, včetně plochého těsnění WZM-G260 Adaptér měřiče G 2-300mm, včetně plochého těsnění WZM-G300 Těsnící kroužek - závit G 3/4, pro závitovou přípojku R 1/2" Těsnící kroužek - závit G 1, pro závitovou přípojku R 3/4" Těsnící kroužek - závit G 1 1/4, pro závitovou přípojku R 1" Těsnící kroužek - závit G 2, pro závitovou přípojku R 1 1/2" Adaptér měřiče DN mm, PN16, včetně plochého těsnění WZM-F190 Adaptér měřiče DN mm, PN16, včetně plochého těsnění WZM-F260 Adaptér měřiče DN mm, PN16, včetně plochého těsnění WZM-F270 Adaptér měřiče DN mm, PN16, včetně plochého těsnění WZM-F300 Adaptér měřiče DN mm, PN16, včetně plochého těsnění WZM-F Adaptér měřiče DN mm, PN16, včetně plochého těsnění WZM-F Adaptér měřiče DN mm, PN16, včetně plochého těsnění WZM-F Adaptér měřiče DN mm, PN25, včetně plochého těsnění WZM-F Těsnící kroužek pro DN20 - příruba, qp 1,5 a qp 2, Těsnící kroužek pro DN25 - příruba, qp 3,5 a qp Těsnící kroužek pro DN40 - příruba, qp Těsnící kroužek pro DN50 - příruba, qp Těsnící kroužek pro DN65 - příruba, qp Těsnící kroužek pro DN80 - příruba, qp Těsnící kroužek pro DN100 - příruba, qp Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 15/18

16 Montážní příslušenství pro počitadlo Montážní deska pro ochrannou lištu WZM-MH Komunikační moduly Impulsní modul (parametrizace pomocí programu PappaWin) M-Bus-modul, pevný nebo variabilní protokol (přes kódovací konektor) CL (proudová smyčka) modul podle DIN Kombinovaný modul (impulsní a CL-modul), není pro rychlé impulsy Kombinovaný modul pro M-Bus a jeden impulsní výstup (parametrizace pomocí programu PappaWin) Analogový modul Radio modul Radio modem s interní anténou s externí anténou s odečítacím SW s komfortním SW s Psion Workabout Pro WZR-P2 WZR-MB WZR-CL WZR-CP WZR-MP WZR-AM WZR-RM WZR-RM-ext WZR-RR WZR-RW WZR-RW-WORK Párovaná teplotní čidla ( bez stínění) Párovaná teplotní čidla Pt 500, délka 27,5 mm, DS M10x1, kabel 1,5 m Párovaná teplotní čidla Pt 500, délka 27,5 mm, DS M10x1, kabel 2,5 m Párovaná teplotní čidla Pt 500, délka 100 mm x Ø 6 mm, kabel 2 m Párovaná teplotní čidla Pt 500, délka 100 mm x Ø 6 mm, kabel 5 m Párovaná teplotní čidla Pt 500, délka 150 mm x Ø 6 mm, kabel 2 m Párovaná teplotní čidla Pt 500, délka 150 mm x Ø 6 mm, kabel 5 m WZR WZR WZR WZR WZR WZR Napájení Standardní baterie na 6 let, je určena pro speciální odečítání sběrnice M- Bus nebo rychlé měření teploty nebo analogový modul nebo radio modul Napájecí síťový modul AC V pro analogový modul Napájecí síťový modul AC V, kabel 1,5 m Napájecí síťový modul AC V, kabel 1,5 m Napájecí síťový modul DC V, kabel 1,5 m WZR-BD WZR-NE WZR-AC WZR-AC24-15 WZR-DC24-15 Software a příslušenství Optická snímací hlava s 9-PIN konektorem, pro PC (COM) rozhraní (PappaWin),ne jako impulsní převodník při použití na zkušebních tratích Optická snímací hlava pro PC s 9-PIN konektorem, vhodná jako impulsní převodník pro zkušební tratě Optická snímací hlava pro NOWA / SIWAP s 15-pólovým konektorem, vhodná pro zkušební tratě s impulsním vyhodnocováním Software PappaWin, prvotní licence, CD-ROM, s dongle pro tiskové rozhraní Software PappaWin, druhotná licence, s dongle pro tiskové rozhraní Software PappaWin Profi, prvotní licence, CD-ROM, s dongle pro tiskové rozhraní Software PappaWin Profi, druhotná licence, CD-ROM, s dongle pro tiskové rozhraní Software PappaWin, prvotní licence, CD-ROM, dongle jako karta pcmcia Software PappaWin, druhotná licence, CD-ROM, dongle jako karta pcmcia Software PappaWin Profi, prvotní licence, CD-ROM, dongle jako karta pcmcia Software PappaWin Profi, druhotná licence, dongle jako karta pcmcia 2WR9300-0AA11-0A 2WR9300-1AA11-0A 2WR9300-2AA11-0A 2WR9300-3AA11-0A 2WR9300-0AC11-0A 2WR9300-1AC11-0A 2WR9300-2AC11-0A 2WR9300-3AC11-0A Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 16/18

17 Charakteristiky tlakové ztráty: Tlaková ztráta v mbar Průtok v m 3 /h Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 17/18

18 Rozměrové výkresy Malé měřiče tepla Velké měřiče tepla se závitovým připojením Velké měřiče tepla s přírubovým připojením Dodavatel : Kontaktní osoby: Landis+Gyr s.r.o. Ing.Petr Ptáček Ing. Jiří Suchý Plzeňská 5a, č.p.3185 Fax: Fax: PRAHA 5 Tel: Tel: Česká republika Mobil: Mobil: Internet : Landis+Gyr s.r.o. U H g Vytištěno v České republice Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 -Změny vyhrazeny- UH g Strana 18/18

Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230. Katalogový list. Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o.

Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230. Katalogový list. Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o. Ultrazvukový měřič tepla nebo chladu Bytové měřiče T230 Katalogový list Datum: březen 2011 Dokumentace: UH508-116a Landis+Gyr s.r.o. Vyjímečné vlastnosti 2/16 Vyjímečné vlastnosti Ultrazvukový měřič určený

Více

Ultrazvukový pr tokom r ULTRAHEAT Flow

Ultrazvukový pr tokom r ULTRAHEAT Flow UH 505-116c Ultrazvukový pr tokom r ULTRAHEAT Flow 2WR7... Konfigurace a objednání M i pro m ení pr toku dodávek tepla nebo chladu v okruzích s vodou využívající principu ultrazvuku. Významnými vlastnostmi

Více

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEATP

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEATP P XS TUH 504-116fT TUH 504-116 Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEATP Projektování a sestavení 2WR6... Kompaktní ultrazvukový měřič průtoku a tepelné energie pro systémy ústředního a dálkového vytápění s

Více

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT UH 502-116 Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT Od verze 2.12 2WR5... Měřič k měření průtoku a energie v okruhu výměníku tepla s vodou podle ultrazvukového principu. Jeho hlavní charakteristické znaky jsou:

Více

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT XS

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT XS UH 504-116b Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT XS 2WR6... Ultrazvukové měřiče tepla pro měření spotřeby tepelné energie v autonomních systémech topení, klimatizace a ohřevu TUV. Nepodléhá opotřebení, nemá

Více

Ultrazvukový průtokoměr ULTRAHEAT Flow

Ultrazvukový průtokoměr ULTRAHEAT Flow Zkušebna Mydlovary s.r.o. ( www.zkusebna-k33.cz ) - servisní středisko Landis+Gyr GmbH Humboldtstr. 64 D-90459 Nuremberg, Germany UH 505-116c Ultrazvukový průtokoměr ULTRAHEAT Flow 2WR7... Konfigurace

Více

SONOHEAT Ultrazvukový měřič tepla a chladu

SONOHEAT Ultrazvukový měřič tepla a chladu SIEMENS C 501 SONOHEAT Ultrazvukový měřič tepla a chladu Jmenovitý průtok 0,6 až 60,0 m 3 /h 2WR5 Měřiče měří prostřednictvím parametrů vody tepelnou energii, kterou odebere výměník v topném nebo chladícím

Více

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SONOMETER TM 000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla Popis/Použití S certifikátem MID č.: DE-07-MI004-PTB02 SONOMETER TM 000, statický kompaktní ultrazvukový měřič tepla s plně elektronickým způsobem měření,

Více

PolluCom E DÙLEŽITÉ VLASTNOSTI POUŽITÍ

PolluCom E DÙLEŽITÉ VLASTNOSTI POUŽITÍ LH 1110 CZ PolluCom E KOMPAKTNÍ MÌØIÈ TEPLA/CHLADU POUŽITÍ Kompaktní mìøiè tepla/chladu PolluCom E je urèen k mìøení tepelné a chladicí energie v topných a chladicích systémech. Vysoká pøesnost mìøièe

Více

Ultrazvukový meric tepla ULTRAHEAT XS

Ultrazvukový meric tepla ULTRAHEAT XS UH 504-116b Ultrazvukový meric tepla ULTRAHEAT XS 2WR6... Ultrazvukové merice tepla pro merení spotreby tepelné energie v autonomních systémech topení, klimatizace a ohrevu TUV. Nepodléhá opotrebení, nemá

Více

Ultrazvukový měřič tepla UH50 Montážní - UH 206-116b a servisní návod

Ultrazvukový měřič tepla UH50 Montážní - UH 206-116b a servisní návod 3250 006 116 b Ultrazvukový měřič tepla UH50 Montážní - UH 206-116b a servisní návod Bezpečnostní pokyny Nikdy nezvedejte měřič za počítadlo Pozor na ostré hrany (závit, příruba, průtoková část) Instalaci

Více

SVM F22. Jednotka pro měření tepla a chladu

SVM F22. Jednotka pro měření tepla a chladu SVM F22 Jednotka pro měření tepla a chladu Možnosti použití F22 je flexibilní jednotka pro měření a sledování spotřeby pro malé a střední zdroje tepelné energie a chlazení. Jednotka je chráněna několika

Více

WFR... WFN... Siemens Building Technologies HVAC Products. MEGATRON 2 - SIEMECA Elektronické měřiče tepla a chladu

WFR... WFN... Siemens Building Technologies HVAC Products. MEGATRON 2 - SIEMECA Elektronické měřiče tepla a chladu 5 338 MEGATRON 2 - SIEMECA Elektronické měřiče tepla a chladu WFR... WFN... Elektronické měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné a chladící energie v autonomních systémech topení,

Více

T550 ULTRAHEAT T550 ULTRACOLD

T550 ULTRAHEAT T550 ULTRACOLD Zkušebna Mydlovary s.r.o. ( www.zkusebna-k33.cz ) - servisní středisko Landis+Gyr GmbH Humboldtstr. 64 D-90459 Nuremberg, Germany Katalogový list UH 506-116a Stav vydání: Květen 2010 Ultrazvukový měřič

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy.

Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy. HYDRUS POUŽITÍ Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy. 4 Vysoká přesnost měření 4 Dlouhodobá stabilita měření

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

T550 (UC50...) 1. Všeobecné informace. 2. Bezpečnostní informace. 11.05.2015 Překlad originálního návodu. cz Návod k obsluze

T550 (UC50...) 1. Všeobecné informace. 2. Bezpečnostní informace. 11.05.2015 Překlad originálního návodu. cz Návod k obsluze cz Návod k obsluze Kalorimetrické počitadlo ULTRAHEAT T550 (UC50 ) ULTRACOLD T550 (UC50 ) 11.05.2015 Překlad originálního návodu T550 (UC50...) Poznámka: Tento návod k obsluze zůstává po provedení instalace

Více

WFM407... Elektronický měřič tepla. Siemens Building Technologies HVAC Products MEGATRON 4

WFM407... Elektronický měřič tepla. Siemens Building Technologies HVAC Products MEGATRON 4 5 331 MEGATRON 4 Elektronický měřič tepla WFM407... Elektronické bateriově napájené měřiče pro měření spotřeby tepelné energie v autonomních topných systémech. Ukládání a zobrazování kumulovaných hodnot

Více

MULTICAL 21 DATOVÝ LIST

MULTICAL 21 DATOVÝ LIST Ultrazvukový princip měření Vysoká přesnost Dlouhá životnost Vodotěsná konstrukce Měřič ohleduplný k životnímu prostředí MID-2004/22/EC M12 0200 Elekronický ultrazvukový vodoměr pro studenou a teplou vodu

Více

Bytové vodoměry s modulárními počítadly

Bytové vodoměry s modulárními počítadly Hodonín Strana č. 1 Ceník vodoměrů, měřičů tepla a Bytové vodoměry s modulárními počítadly Residia JET-C FS nové modulární počítadlo pro nasazení komunikačních modulů SensusBase Jednovtokový bytový vodoměr

Více

[ Maximální přesnost měření

[ Maximální přesnost měření Krok do novè dimenze - kompaktnì ultrazvukov mï ië tepla 2WR6 - ULTRAHEAT XS Hydraulick Ë s [ Maximální přesnost měření U měřiče tepla ULTRAHEAT XS probíhá měření průtoku podle principu tzv. souběžného

Více

Měřič tepla PolluStat E

Měřič tepla PolluStat E Sensus Metering Systems, spol. s r.o. Střelničná 48, 182 00 Praha 8 - Libeň T + 420 286 588 995-7, F + 420 286 587 161, F + 420 266 753 360, M + 420 724 029 066 www.sensus.com Měřič tepla PolluStat E Návod

Více

ULTRAHEAT XS T350 (2WR6) Ultrazvukový měřič tepla. Ultrazvukové měřiče tepla Domovní a bytové měřiče

ULTRAHEAT XS T350 (2WR6) Ultrazvukový měřič tepla. Ultrazvukové měřiče tepla Domovní a bytové měřiče Ultrazvukové měřiče tepla Domovní a bytové měřiče Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT XS T350 (2WR6) Měřič zkonstruovaný na míru pro potřeby technického zařízení budov T350 Nejvyšší přesnost měření ULTRAHEAT

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Bezpečnostní pokyny. 1. Popis funkce. 2. Instalace a montáž

Bezpečnostní pokyny. 1. Popis funkce. 2. Instalace a montáž 90 63 590 08.08.2008 M-Bus modul WZU-MI / WZU-MB G4 Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům - M-Bus modul s impulsními vstupy je dodáván s vestavěnou baterií

Více

Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/00-3312. Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy

Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/00-3312. Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy Datový list Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy SONOCAL ultrazvukový měřič tepelné energie EN 1434 TCM 311/00-3312 INFOCAL 5 je universální

Více

Technická data STEAMTHERM ST 3000. Měření tepla v páře přímou metodou. 12.07.2004 1 Es 90 178 K

Technická data STEAMTHERM ST 3000. Měření tepla v páře přímou metodou. 12.07.2004 1 Es 90 178 K STEAMTHERM ST 3000 Měření tepla v páře přímou metodou 12.07.2004 1 Es 90 178 K Obsah: 1. Použití 2. Technický popis 2.1. Metoda měření tepla 2.1.1. Přímá metoda 2.2. Připojení systému na topnou soustavu

Více

Montážní návod UH k

Montážní návod UH k Ultrazvukový měřič tepla 2WR5 Montážní návod UH 202 116k Počítadlo je připojeno k montážní desce a zajištěno blokovací pákou. Proto prosíme při přenášení neuchopujte měřič tepla v místě počítadla, ale

Více

[ Hospodárný provoz. [ Spolehlivý i v budoucnu

[ Hospodárný provoz. [ Spolehlivý i v budoucnu JedineËn a univerz lnì ñ ultrazvukov mï ië tepla ñ ULTRAHEAT 2WR5 ULTRAHEAT 2WR5 ñ mï enì, na kterè je spolehnutì [ Hospodárný provoz Dlouhá životnost, žádné výpadky měření, stabilita a vel ký dynamický

Více

MULTICAL 402. Návod na montáž a obsluhu

MULTICAL 402. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu MULTICAL 402 Kamstrup A/S - organizační složka Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 T: +420 296 804 954 info@kamstrup.cz kamstrup.cz Měření energie MULTICAL 402 pracuje následujícím

Více

Měřiče spotřeby energie SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Měřiče spotřeby energie SonoSelect 10 a SonoSafe 10 Datový list Měřiče spotřeby energie SonoSelect 10 a SonoSafe 10 Popis Danfoss SonoSelect 10 a SonoSafe 10 jsou kompaktní ultrazvukové měřiče spotřeby energie pro měření spotřeby energie v aplikacích vytápění

Více

Měřiče tepla řady CF Ultrazvukový měřič tepla CF Echo II Montážní návod

Měřiče tepla řady CF Ultrazvukový měřič tepla CF Echo II Montážní návod Měřiče tepla řady CF Ultrazvukový měřič tepla CF Echo II Montážní návod 1. Upozornění Měřič tepla CF Echo II je zařízení s vysokou přesností, schválené jako fakturační měřidlo. Aby plnilo svoji funkci,

Více

10 Ultrazvukové měřiče tepla a chladu, dálkový odečet

10 Ultrazvukové měřiče tepla a chladu, dálkový odečet 10 Ultrazvukové měřiče tepla a chladu, dálkový odečet 10 Kompaktní měřiče 0,6-15 m 3 /h Měřiče a oměry 0,6-1000 m 3 /h Komunikace radio, wireles M-Bus (OMS), M-Bus Datové centrály pro všechny komunikační

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3 Statický ultrazvukový průtokoměr Dlouhá životnost, bez opotřebení Výjimečná přesnost ± 2% Statický měřič, bez pohyblivých dílů Rozsah průtoků 1,6...40 m³/h Napájení 24 VAC a 230 VAC nebo napájení baterií

Více

SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla

SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Popis/použití S certifikátem MID Č.: DE-13-MI004-PTB011 SONOMETER 500 je ultrazvukový, statický, kompaktní měřič tepla navržený pro aplikace vytápění

Více

-V- novinka. Průtokoměry SFAB hlavní údaje. Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS. displej otočný o 270

-V- novinka. Průtokoměry SFAB hlavní údaje. Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS. displej otočný o 270 hlavní údaje Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS displej otočný o 270 Bateriová montáž čidla na lištu DIN nebo jednotlivě s adaptační deskou k upevnění na stěnu Montáž čidel

Více

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT EWT - HYDROMETER SCYLAR INT 8 PROJEKČNÍ PODKLADY Kalorimetrické počítadlo pro měření tepla a chladu s integrovaným radiomodulem určené pro mechanické i elektronické průtokoměry a teploměry Pt100 a Pt500

Více

Ultrazvukový měřič pro topné a chladicí systémy

Ultrazvukový měřič pro topné a chladicí systémy Ultrazvukový měřič tepla a chladu UH50 Stav vydání: Leden 2010 Projektování UH 106-116k Ultrazvukový měřič pro topné a chladicí systémy UH50 ULTRAHEAT UH50 ULTRACOLD UH50 Průtokoměr Od verze 5.15 a vyšší

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

ULTRAFLOW. Použ ití. Schvalování. Ultrazvukový měřič. Kompaktní konstrukce. Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření

ULTRAFLOW. Použ ití. Schvalování. Ultrazvukový měřič. Kompaktní konstrukce. Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření ULTRAFLOW Ultrazvukový měřič Kompaktní konstrukce Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření Nepodléhá opotřebení Výjimečná přesnost měření Dlouhá životnost Použ ití ULTRAFLOW

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Ultrazvukový měřič tepla UH50 Projektování UH 106-116c

Ultrazvukový měřič tepla UH50 Projektování UH 106-116c 3250 106 116 c Ultrazvukový měřič tepla UH50 Projektování UH 106-116c Bezpečnostní pokyny: Nikdy nezvedejte měřič za počítadlo Pozor na ostré hrany (závit, příruba, průtoková část) Instalaci a zpětnou

Více

SONTEX SUPERCAL 531 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SONTEX SUPERCAL 531 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SONTEX SUPERCAL 531 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Sontex Supercal 531 je kalorimetrické počítadlo, které lze připojit na většinu mechanických, magnetoindukčních, ultrazvukových (které nevyžadují napájení z počítadla)

Více

Ultrazvukový měřič pro topné a chladicí systémy

Ultrazvukový měřič pro topné a chladicí systémy Ultrazvukový měřič tepla a chladu UH50-A Stav vydání: Leden 2010 Projektování UH 106-116k Ultrazvukový měřič pro topné a chladicí systémy UH50 ULTRAHEAT UH50 ULTRACOLD UH50 Průtokoměr Od verze 5.15 a vyšší

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

SVM F25 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla

SVM F25 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla SVM F25 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Kombinovaný měřič tepla V kompaktním nebo odděleném provedení MID typové schválení Zabudovaný M-bus Dva přídavné pulzní vstupy nebo výstupy Možnosti použití F25

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla

SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla Kombinovaný měřič tepla V kompaktním nebo odděleném provedení Síťové nebo bateriové napájení MID typové schválení Zabudovaný M-bus Dva přídavné pulzní vstupy Dva pulzní

Více

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Typ 403023 t y 4 0 3 T 0 2 3 JUMO Měření a regulace s.r.o. Telefon: +420 541 321 113 Typový list 403023 Strana 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Diferenční převodník tlaku s pevným uzávěrem Krátký popis Diferenční

Více

MECHANICKÉ MĚŘIČE. Měřiče tepla 182. Bytové vodoměry ETK a ETW 184. Domovní vodoměry ETK a ETW 188

MECHANICKÉ MĚŘIČE. Měřiče tepla 182. Bytové vodoměry ETK a ETW 184. Domovní vodoměry ETK a ETW 188 9 MECHANICKÉ MĚŘIČE Měřiče tepla 182 Bytové vodoměry ETK a ETW 184 Domovní vodoměry ETK a ETW 188 9 Objednací čísla skladového zboží jsou vytištěna tučně. 181 Měřiče tepla/chladu Kompaktní měřiče tepla/chladu

Více

SONOMETER TM 1100 Ultrazvukový kompaktní měřič energie

SONOMETER TM 1100 Ultrazvukový kompaktní měřič energie SONOMETER TM 1100 Ultrazvukový kompaktní měřič energie Popis/použití Certifikát MID č.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 je ultrazvukový, statický, kompaktní měřič energie navržený zejména pro aplikace

Více

VODOMĚRY. Má smysl používat vodoměry třídy přesnosti "C" DN 15-32 mm? Několik námětů k zamyšlení. Flodis DN 15-32

VODOMĚRY. Má smysl používat vodoměry třídy přesnosti C DN 15-32 mm? Několik námětů k zamyšlení. Flodis DN 15-32 VODOMĚRY Má smysl používat vodoměry třídy přesnosti "C" DN 15-32 mm? Několik námětů k zamyšlení. Flodis DN 15-32 VODOMĚRY srovnání parametrů a výsledků provozu třídy "C" a třídy "B" Tento dokument je zaměřen

Více

CORONA E / FLYPPER ELEKTRONICKÝ VODOMĚR MULTI-JET

CORONA E / FLYPPER ELEKTRONICKÝ VODOMĚR MULTI-JET ELEKTRONICKÝ VODOMĚR MULTI-JET POUŽITÍ Kompaktní elektronický rychlostní vodoměr pro záznam spotřeby protečeného množství vody. Vysoká přesnost měření. Pro fakturační účely a vodu do max.teploty 90 C.

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr na studenou vodu. www.kamstrup.com

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr na studenou vodu. www.kamstrup.com Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61 Vodoměr na studenou vodu www.kamstrup.com MULTICAL 61 Vodoměr na studenou vodu I N S T A L A C EČesky Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

DMP 331 pro nízké tlaky. Průmyslové snímače tlaku

DMP 331 pro nízké tlaky. Průmyslové snímače tlaku DMP 331 pro nízké tlaky Průmyslové snímače tlaku TYP příklad kódu DMP 331, 110-1002-1-5-100-100-1-000 DMP 331 Snímač tlaku (0...0,1 / 40 bar) 4.900,- 110 relativní (0...0,1 / 40 bar) 0,- 111 absolutní

Více

NÁVOD T1026. Odporové snímače teploty kabelové pro kryogenní teploty 4,8 7,5 30 AL L +29

NÁVOD T1026. Odporové snímače teploty kabelové pro kryogenní teploty 4,8 7,5 30 AL L +29 JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC1216-2014/05 NÁVOD T1026 Odporové snímače teploty kabelové pro kryogenní teploty L2 14 55 29 30 AL 12 4,8 7,5 30 AL 7,5 L Z L +29 D 6 Měřicí odpor 1x / 2x Pt100.

Více

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr. www.kamstrup.com

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr. www.kamstrup.com Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61 Vodoměr www.kamstrup.com 123456 MULTICAL 61 Vodoměr instalace Česky Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg Tel: +45 89 93 10 00 Fax: +45 89 93

Více

Mechanické měřiče. Měřiče tepla/chladu 179. Bytové vodoměry ETK a ETW 182. Domovní vodoměry MTK a MTW 186

Mechanické měřiče. Měřiče tepla/chladu 179. Bytové vodoměry ETK a ETW 182. Domovní vodoměry MTK a MTW 186 09 Mechanické měřiče 09 Kompletní nabídka měřičů tepla i chladu Kompletní nabídka bytových i domovních vodoměrů Dodávka měřičů tepla i s montážní sadou Vysoká třída přesnosti měření 177 Mechanické měřiče

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

SVM MF4. Vyhodnocovací jednotka pro různé směsi kapalin

SVM MF4. Vyhodnocovací jednotka pro různé směsi kapalin SVM MF4 Vyhodnocovací jednotka pro různé směsi kapalin Možnosti použití MF4 je flexibilní vyhodnocovací jednotka pro různé směsi vody (směsi vody a glykolu). MF4 se vyrábí v ně kolika provedeních dle hmotnostního

Více

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

Vyrovnávací zásobník RATIO HP TECHNICKÁ INFORMCE Vyrovnávací zásobník RTIO HP Wagner & Co Kombinace pro teplou vodu i vytápění Stojatý zásobník z oceli (uvnitř bez nátěru, vně základní nátěr) k použití v systémech se 2 zásobníky pro

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

INFOCAL 6 Kalkulátor tepla

INFOCAL 6 Kalkulátor tepla INFOCAL 6 Kalkulátor tepla Popis/Aplikace S certifikátem MID číslo:de-08-mi004-ptb007 INFOCAL 6 je kalkulátor tepla např. pro kombinaci se SONO 1500 CT a SONO 2500 CT navržený zejména pro aplikace vytápění,

Více

Obsah. Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Autorizované servisní centrum Kamstrup A/S) www.zkusebna-k33.cz tel. 387 985 011. Funkce kalkulátoru 3

Obsah. Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Autorizované servisní centrum Kamstrup A/S) www.zkusebna-k33.cz tel. 387 985 011. Funkce kalkulátoru 3 Obsah Funkce kalkulátoru 3 Programování a ověřování 7 Komunikace 8 Data o schválení 11 Elektrická data 12 Mechanická data 13 Použité materiály 13 Přesnost 14 Podklady pro objednání 15 Rozměrové nákresy

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

Nabídka indikátorů topných nákladů, vodoměrů a rozúčtovací služby

Nabídka indikátorů topných nákladů, vodoměrů a rozúčtovací služby Techem, spol. s r. o. Oblastní zastoupení Hradec Králové Bratří Štefanů 499 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Obch. zástupce: Pavel Sedláček Tel.: 495 406 325 Mobil: 602 173 686 E-mail: pavel.sedlacek@techem.cz Nabídka

Více

I.1. KOMPAKTNÍ MAGNETICKO-INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY... 139 I.2. ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY... 141

I.1. KOMPAKTNÍ MAGNETICKO-INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY... 139 I.2. ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY... 141 I. PRŮTOKOMĚRY I.1. KOMPAKTNÍ MAGNETICKO-INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY... 139 I.2. ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY...... 11 Thermis, spol. s r.o. Tel: +20 55 226 177- IČO: 26 88 36 3 Churého 1 Fax: +20 55 226 177, 1 DIČ:

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 0 až 400 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 0-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

T550 ULTRAHEAT T550 ULTRACOLD

T550 ULTRAHEAT T550 ULTRACOLD Ultrazvukový měřič tepla a chladu UH50 Domovní + místní dodávka ergie T550 ULTRAHEAT T550 ULTRACOLD T550 Průtokoměr (UH50 ) (UH50 ) (UH50 ) Projektování Datum: leden 2011 Dokumentace: UH106-116m Landis+Gyr

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Průtokoměry SFAM parametry

Průtokoměry SFAM parametry parametry Všeobecné údaje Montáž jednotlivých zařízení s přívodním úsekem pomocí závitu Lze kombinovat s jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS6 nebo MS9 Jasně svíticí displej LCD s modrým podsvícením

Více

01/13 název SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE

01/13 název SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE 01/13 název strana EJA 110A - Snímač tlakové diference 1 EJA 120A - Snímač tlakové diference 2 114 81 - Snímač tlaku relativního s vnějším závitem UNIPRES 81 3 114 82 - Snímač tlaku relativního s vnitřním

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

Snímače teploty pro nízké a střední teploty

Snímače teploty pro nízké a střední teploty JSP Měření a regulace Snímače teploty pro nízké a střední teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český

Více

Nabídka na kompaktní měřiče tepla. Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena ve více variantách

Nabídka na kompaktní měřiče tepla. Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena ve více variantách Nabídka na kompaktní měřiče tepla náhrada za LOGOTHERM Megatron 2, WFM 21 2. Odlišná, výrazně přesnější, konstrukce vodoměru 3. Zajistíme tak spravedlivé rozdělení spotřeby vody 4. Odečty kdykoliv přes

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

dp danex - plast spol. s r.o.

dp danex - plast spol. s r.o. verze 07/2012 dp danex - plast spol. s r.o. SVĚTLÉ KERAMICKÉ ZÁŘIČE SBM TECHNICKÁ DOKUMENTACE Montáž a zapojení verze 07/2012 VÝROBCE: SBM OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: DANEX PLAST s.r.o. 3. cottages de

Více

Vortex - vírový průtokoměr VA Di vhodný i pro měření kondenzujících plynů a plynů s obsahem nečistot. Obr. 1

Vortex - vírový průtokoměr VA Di vhodný i pro měření kondenzujících plynů a plynů s obsahem nečistot. Obr. 1 Vortex - vírový průtokoměr VA Di vhodný i pro měření kondenzujících plynů a plynů s obsahem nečistot Obr. 1 Měřená proměnná aktuální (skutečný) průtok standartní rychlost standartní průtok (v kombinaci

Více

BYTOVÉ VODOMĚRY - suchoběžné Typ TT-CD SD

BYTOVÉ VODOMĚRY - suchoběžné Typ TT-CD SD YTOVÉ VODOMĚRY - suchoběžné TT-CD SD Popis: jednovtokové suchoběžné vodoměry s antimagnetickou ochranou, C, C, 110mm schváleny ve třídě přesnosti v souladu s EEC 75/33 přenos otáček oběžného kola na počítadlo

Více

FLOMIC FL3085. Ultrazvukový průtokoměr. Manuál pro projektování, montáž a servis. Strana 1 z 24. Ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL3085

FLOMIC FL3085. Ultrazvukový průtokoměr. Manuál pro projektování, montáž a servis. Strana 1 z 24. Ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL3085 Strana 1 z 24 Ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL3085 Strana 2 z 24 Obsah 1. POUŽITÍ...3 2. PRINCIP ČINNOSTI...3 3. TECHNICKÝ POPIS...3 3.1. Popis zařízení...3 3.2. Konstrukční provedení...3 3.2.1. Rozměrový

Více

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky Rozvody tepla 34.1 Rychlomontážní sady 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos 34.3 Hydraulické výhybky 34.4 Deskové výměníky tepla pro zařízení s tepelným čerpadlem 34.5 Ponorná čerpadla Grundfos 34.6 Zařízení

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny... 3 2 Uspořádání přípojek senzoru...3 3 Technický popis... 5 3. Oblast použití...

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Ultrazvukový měřič. Ultrazvukové měřiče tepla a chladu Bytové měřiče

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Ultrazvukový měřič. Ultrazvukové měřiče tepla a chladu Bytové měřiče Ultrazvukové měřiče tepla a chladu Bytové měřiče Ultrazvukový měřič ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Jednoduše nejlepší: Nová generace měřičů tepla a chladu s kompozitní průtokovou částí T230 Převaha díky ekonomičnosti

Více

01/13. Příplatek: 400 měřená veličina v bar 0,- 401 měřená veličina v m H2O 0,- rozsah

01/13. Příplatek: 400 měřená veličina v bar 0,- 401 měřená veličina v m H2O 0,- rozsah 01/13 název strana LMP 305 - nerezová ponorná sonda 1 LMP 307 - nerezová ponorná sonda 2 LMP 307i - nerezová ponorná sonda - inteligentní provedení 3 LMP 307i/RS485 - nerezová ponorná sonda - inteligentní

Více

Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena

Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena Řešení pro: Interma Společenství vlastníků domu Fr. Diviše 1438 1.Kompaktní měřiče tepla microclima bez dálkových odečtů schváleno dle směrnice 2004/22/EC (MI-004)

Více

Návod k obsluze. Měřič tepla

Návod k obsluze. Měřič tepla Návod k obsluze Měřič tepla Obsah Bezpečnost a záruka 3 Technické údaje 4 Normy a standardy 4 Počítadlo 5 Senzor průtoku měřiče se šroubovým spojem 5 Senzor průtoku 2 kapslového měřiče 6 Snímač teploty

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více