KUDY SE K NÁM DOSTANETE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUDY SE K NÁM DOSTANETE?"

Transkript

1 KUDY SE K NÁM DOSTANETE? ZOOLOGICKÁ ZAHRADA VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ KONTAKT: VZDĚLÁVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM mob: PŘI ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HODONÍN mob: U ČERVENÝCH DOMKŮ 3529 HODONÍN TĚŠÍME SE NA VÁS.

2 JAK PRACOVAT S NAŠÍ NABÍDKOU VZDĚLÁVACÍCH A VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ? VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Růžový pruh označuje přednášky a výukové programy určené dětem z mateřských škol, případně žákům prvního stupně základních škol. Jsou plné her a soutěží, aby si posluchači odnesli co nejvíce informací. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Zelený pruh označuje přednášky a výukové programy určené žákům základních a středních škol. Jsou tedy vhodné jak pro žáky prvního stupně, tak i pro gymnaziální studenty. Naše výukové programy jsou totiž velmi flexibilní a přizpůsobujeme jejich úroveň našim posluchačům. Čas vymezený výukovým programem sice umožňuje plné podchycení pojmů, ale pro lepší zapamatování je vždy výhodnější vyzkoušet také nabízená rozšíření. Je sice zajímavé, poslechnout si přednášku, například na téma draví ptáci, ale určitě si žáci odnesou celistvější dojem, pokud jim k danému tématu něco poví sám sokolník Jiří Ingr, muž s dlouholetou praxí. Doba trvání přednášky + možná rozšíření DOBA TRVÁNÍ: 60 min min min. DOPORUČUJEME: exkurze na žabí lokality Celkový čas potřebný na přípravu programu, zajištění externích lektorů nebo ošetřovatelů. Zároveň vyjadřuje i nároky, které budou kladeny na vědomosti a praktické dovednosti posluchačů. Na našich programech děti nezahálejí. Často se v terénu podaří objevit a poznat víc zajímavostí, než jen v učebně. AŽ SI VYBERETE VHODNÝ VÝUKOVÝ PROGRAM, STAČÍ SE NÁM JEN OZVAT A OBJEDNAT SE. KONTAKT NA NÁS NALEZNETE NA KONCI NABÍDKY.

3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Netrvají zpravidla déle než 45 minut. Některé z nich jsou rozšířeny možností výkladu přímo o konkrétních chovaných zvířatech v zoo. Součástí vzdělávacího programu je kromě obrázkové prezentace a zajímavého povídání i řada her. K většině vzdělávacích programů poskytujeme nejrůznější pracovní listy a omalovánky. NA SKOK K PROTINOŽCŮM Zavedeme děti do světa protinožců, který je tolik odlišný od našeho. Seznámíme se se zajímavostmi australské přírody a představíme si její obyvatele. Program je možné doplnit cca 30 min trvající procházkou za australskými obyvateli naší zoo. KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM Děti poznají svět kopytníků. Povíme si, k čemu jsou kopyta a v čem je výhodný život ve stádě. Program je možné doplnit cca 30 min trvající procházkou, při které představíme kopytníky v naší zoo.

4 KORÁLOVÝ ÚTES aneb NEMO SE NAŠEL Hodinový program, při kterém se děti seznámí s obyvateli korálových útesů a jehož součástí je i komentovaná prohlídka mořských akvárií. HRÁTKY SE ŠELMAMI Program, při kterém se děti hravou formou seznámí s nejznámějšími šelmami a jejich způsobem života. Program je možné doplnit cca 30 min trvající procházkou, na které si děti prohlédnou některé šelmy naživo. U NÁS NA STATKU Během hodinového programu se děti seznámí s běžnými hospodářskými zvířaty, povíme si něco o tom, čím jsou užitečné a nakoukneme i do chlévů a stájí jiných kontinentů. VŠECHNO LÉTÁ, CO MÁ PEŘÍ Program provede děti světem ptáků, naučíme se poznávat nejběžnější druhy, se kterými se setkáme i ve městě. Program je možné doplnit cca 30 min trvající procházkou okolo expozic sov, dravců a exotického ptactva.

5 NAŠI NEJBLIŽŠŠÍ SOUSEDÉ Aneb co žije a roste ve městech? Během této přednášky se seznámíme s nejběžnějšími synantropními druhy naší fauny a flóry, s jejich způsobem života ve městě i v jejich původním biotopu. Samozřejmostí je prezentace obsahující velké množství názorných fotografií. DOBA TRVÁNÍ: 50 min min. Botanicko - zoologická procházka po okolí s názornou demonstrací jednotlivých druhů rostlin a živočichů přímo v terénu. PŘÍRODA OKRESU HODONÍN Během této přednášky se dozvíme něco o geologickém vývoji a vývoji přírodních podmínek našeho okresu. Dále se zaměříme na společenstva, která v okolí můžeme najít, a seznámíme se s významnými maloplošnými i velkoplošnými chráněnými územími, jejich faunou a flórou. Samozřejmostí je prezentace plná fotografií DOBA TRVÁNÍ: 60 min min min. DOPORUČUJEME: Nechte se nalákat a využijte možnost exkurze na zajímavá a cenná přírodní stanoviště v našem regionu. Aktuální kalendář exkurzí pořádaných Vzdělávacím a výukovým centrem při Zoo Hodonín najdete na našich webových stránkách:

6 ADÉLA A TY DALŠÍ Opravdu může masožravá rostlina spolknout člověka? Seznámíme se s nejznámějšími rody, biotopy, ve kterých žijí, a podrobněji se podíváme na různé typy důmyslných lapacích systémů těchto zajímavých rostlin. Samozřejmostí je prezentace obsahující velké množství názorných fotografií a podle aktuálních možností i živé exempláře. DOBA TRVÁNÍ: 50 min. VODNÍ MIKROSVĚT Dozvíme se, proč jsou tak malé organismy tolik důležité, zajímavé a někdy i nebezpečné. Projdeme světem fytoplanktonu, povíme si o základu potravní pyramid, a řasách coby indikátorech kvality životního prostředí. Stanovení kvality vody pomocí bioindikátorů. Žáci budou pod odborným vedením určovat základní fykologické charakteristiky. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min min. DOPORUČUJEME: Nezapomeňte, vodní biomasa je nejpatrnější a nejrozmanitější na jaře! Nejprve půjdeme do nedalekého potoka odebrat pomocí planktonních sítí vzorky řas a sinic, které následně připravíme pro mikroskopování. Studenti budou mít následně možnost se sami ponořit do tajemství mikrosvěta a pozorovat kouzelné tvary řas a sinic.

7 KRIZE TROPICKÝCH DEŠTNÝCH LESŮ Během tohoto programu se seznámíme s oblastmi, v nichž se nachází tropické deštné lesy, povíme si něco o tom, jak vypadají, s kterými rostlinnými a živočišnými skupinami se tam můžeme setkat a také jaké jsou hlavní příčiny jejich úbytku. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min. DOPORUČUJEME: což takhle ochutnávka plodů? Praktická ukázka druhů tropických deštných lesů žijících v naší zoo s doplňujícím výkladem včetně prezentace některých tropických plodů a rostlin, na kterých rostou. PŮVOD KULTURNÍCH PLODIN Víte, kdo si jako první pochutnal na pečivu z pšeničné mouky? Vydáme se po stopách nejznámějších obilovin, ovoce a jiných kulturních plodin, povíme si o místě jejich původu, na obrázcích si ukážeme, jak vypadali jejich divocí předci a řekneme si něco málo i k historii šlechtitelství. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min. ZAJIŠŤUJEME: prezentaci, pracovní listy, Praktická ukázka dnes běžně pěstovaných polních plodin, naučíme se rozlišovat základní druhy obilovin a řekneme si něco o jejich praktickém využití.

8 FERDA MRAVENEC OČIMA ENTOMOLOGA Každého, kdo četl Ferdu mravence, jistě alespoň jednou napadlo, jestli hmyzí svět opravdu funguje tak, jak je popsán v knize. V rámci této přednášky máte možnost to zjistit. Zaměříme se na druhy hmyzu zmíněné v knize, srovnáme jejich skutečnou podobu s tou ilustrovanou a povíme si něco o jejich způsobu života DOBA TRVÁNÍ: 60 min min min. Včelí medvídci doplnění pohádkové přednášky o čmelácích, krátké nahlédnutí do jejich života. Vytvoř si svého brouka děti si vytvoří vlastního brouka i s jeho ekologickou charakteristikou. MOŘSKÝ SVĚT Při přednášce se vypravíme za tajemstvími světových oceánů. Povíme si něco málo o geologii mořského dna, seznámíme se s obyvateli teplých i studených moří a oceánů, dozvíme se něco o vodním rostlinstvu a také o problému znečišťování světových moří. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min. +20 min. + 30min. ZAJIŠŤUJEME: prezentaci, pracovní listy, DOPORUČUJEME: navštívit tuto přednášku v den krmení žraloků čtvrtek Tematická přednáška zaměřená na žraloky spojená s ukázkou žraloků chovaných v naší zoo. Život v arktických vodách a adaptace konkrétních živočichů pro život v tvrdých podmínkách. Život v okolí korálových útesů spojená s ukázkou korálů v akváriu

9 CESTA DO AFRIKY Široce koncipovaná přednáška je zaměřena na faunu a flóru afrického kontinentu. Ve své podstatě tedy zahrnuje zkrácenou verzi přednášek o životě na pouštích a v tropických lesech. Formou obrázkové prezentace si ukážeme nejvýznamnější zástupce rostlinné a živočišné říše, povíme si něco o jejich výskytu, rozšíření a rozmnožování. Pokusíme se o přiblížení problémů Afriky a jejich dopadu na ochranu přírody (občanské války, hlad). DOBA TRVÁNÍ: 60 min min min. Cestopisný průvodce po národních parcích Afriky, včetně ukázek fotografií mimořádných zvířat a rostlin. Praktická přednáška, spojená s pozorováním zvířat z afrického kontinentu, chovaných v naší zoo, včetně úvodu do problematiky chovu zvířat v zoologických zahradách. EXOTICKÉ PTACTVO Budete moci seznámit s životem exotických ptáků. Při prezentaci se dozvíte něco o základním systematickém členění, rozšíření, ekologii a etologii jednotlivých skupin ptáků s důrazem na druhy, které chováme v naší zoo. Zmíníme i nejvýznamnější příčiny ohrožení ptáků ve volné přírodě. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min... Praktická ukázka exotického ptactva chovaného v naší ZOO s doplňujícím výkladem.

10 HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Domestikace některých živočišných druhů je spojena s historickými kulturními centry civilizace. Ukážeme si, kde byly které druhy postupně domestikovány (zdomácněny), a co bylo hlavním důvodem. Ukážeme si, jak se původně divoká zvířata měnila v domácí a jaký přínos měl jejich chov pro člověka. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min. ZAJIŠŤUJEME: prezentaci, pracovní listy, materiál PORANĚNÁ ZVÍŘATA Praktická přednáška o člověkem využívaných druzích živočichů přímo v naší zoo s komentářem (kozy, lamy, velbloud). Cestopisně zaměřená přednáška na produkty chovu domácích a divokých zvířat. Jaký přínos například představuje chov jaků, buvolů v jednotlivých částech světa. Co dělat, když najdete poraněné zvíře? Jak nejlépe pomoci ptáčkům vypadlým z hnízda? Jak krmit a zazimovat ježka? Co dělat, když najdeme dravce pod dráty vysokého napětí? Odpovědi nejen na tyto otázky, praktické rady a užitečné informace poskytneme v rámci této přednášky. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min... Prohlídka naší záchranné stanice pro handicapované živočichy, spolu s ukázkami jednotlivých zraněných chovanců, doplněná praktickým výkladem ošetřovatele.

11 PO STOPÁCH ZVĚŘE Prakticky koncipovaná přednáška se zaměřuje na rozpoznávání pobytových stop živočichů vyskytujících se v kulturní a zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. Součástí přednášky je prezentace představující naše běžně se vyskytující druhy, například: zajíc, bažant, srnec. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min. ZAJIŠŤUJEME: prezentaci, pracovní listy, materiál DOPORUČUJEME: navázat stopařskou vycházkou do terénu. Stopařská vycházka do nejbližšího okolí zoo spojená s vyhledáváním a pozorováním stop. Naučíme se pomocí sádry stopy v terénu odebírat. Vysvětlíme si, co mohou jednotlivé stopy znamenat. ŠELMY V OHROŽENÍ Představíme naše nejznámější psovité, kočkovité a medvědovité šelmy. Budeme se zabývat jejich biologií a ekologií, ukážeme si, kde se u nás jednotlivé druhy vyskytují. Probereme otázku výskytu velkých šelem v kulturní krajině, problematiku ochrany a příčin ohrožení, spolu s nejaktuálnějšími informacemi o záchranných programech. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min... Zaměříme se na praktické rozlišení pobytových stop, ať zanechané v terénu nebo na kořisti. Probereme problematiku vzorců chování a potravní pyramidy.

12 NAŠI NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÍ Provedeme vás historií vývoje člověka, a seznámíme se našimi evolučními předky. Přednáška je zaměřena především na seznámení se s jednotlivými druhy primátů. Dozvíme se něco o výskytu, rozšíření a potravě těchto krásných inteligentních zvířat. Probereme i zvyky a chování primátů a život v tlupě. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min. ZAJIŠŤUJEME: prezentaci, pracovní listy DOPORUČUJEME: využijte nabízených rozšíření a nahlédněte do tajemství života šimpanzů. Etologická pozorování: budeme pozorovat chování, postoje, výrazy a grimasy šimpanzů, lemurů a makaků. Budeme sledovat, jak primáti reagují na jednotlivé podněty a jak si hrají a odpočívají. Možnost nahlédnout do zákulisí přípravy pokrmů a pochutin našich opičích přátel. Doplňující informace poskytují přímo ošetřovatelé Lukáš Baránek a Bc. Petra Bílková SLADKOVODNÍ RYBY Prostředí, kde ryby žijí, rybí pásma. Hlavní zástupci jednotlivých skupin, jednotlivé biologické charakteristiky. Zaměříme se na modelování potravní pyramidy v tekoucích a stojatých vodách. Povíme si o využití, lovu a ochraně některých druhů ryb, postihneme druhy plevelné a nepůvodní. DOBA TRVÁNÍ: 50 min min... Práce s trvalými exponáty je zaměřena na stavbu rybího těla a různá přizpůsobení k životu ve vodě. Prohlédneme si preparáty rybích žáber, čelistí a pod mikroskopem stavbu rybích šupin.

13 NAŠI OBOJŽIVELNÍCI Představíme naše nejznámější obojživelníky (žáby, mloky a čolky) a probereme jejich rozšíření v rámci ČR, biotopové a potravní nároky, rozmnožování a každoroční migrace. Ukážeme si, jak asi vypadá běžný den a rok skokana nebo kuňky. Zahrnut je i úvod do problematiky ochrany, příčin ohrožení. DOBA TRVÁNÍ: 50 min min... DOPORUČUJEME: spojit exkurzí na žabí lokality Audiovizuální část nabízí žákům řadu záběrů, dokumentujících detailní podrobnosti ze života obojživelníků. Zaměříme se například na akustickou komunikaci žab a její význam. SOVY A DRAVÍ PTÁCI Zavedeme vás do fascinujícího světa létajících dravců. Výklad doprovázený spoustou fotografií přináší základní informace o výskytu dravců a sov u nás, jejich biologii (rozšíření, potrava a rozmnožování). V rámci přednášky jsou posluchačům vyloženy příčiny ohrožení a důvody ochrany dravců. DOBA TRVÁNÍ: 60 min min... DOPORUČUJEME: spojit s výpravou do terénu a přímo se podílet na mapování dravců a sov spolu s ZO ČSOP Zoo Hodonín. Praktická ukázka jednotlivých dravců a sov přímo v zoo doplňující výklad sokolníka, zootechnika naší zahrady, Jiřího Ingra. Po dohodě možnost ukázky lovu a krmení.

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Nabídka programů pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Slovo úvodem Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací, jako každý rok,

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

místo konání* 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os.

místo konání* 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. 3. - 4. 90 min. šk. třída 32,-/os. 35,-/os. Název programu klíčové pojmy ročník délka programu Příběh jednoho odpadku odpady, třídění odpadů, recyklace, druhotné suroviny místo konání* cena pro okres Nový Jičín** cena mimo okres Nový Jičín návaznost

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

Ukázky živých dravců ve vaší třídě

Ukázky živých dravců ve vaší třídě Výukové a vzdělávací programy Regionální exkurze Environemnální den Environemntální noc Zážitkové pobyty Zajímavé soutěže pro všechny Spolupráce na projektech Ukázky živých dravců ve vaší třídě Dlouhodobá

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA pro mateřské, základní a střední školy září 2012 Rýdlova 271/14, Říčany www.ricany.cz/ Prosté s grafickým prvkem font: Myriad Pro / Semibold / prostrkání: 25 bílé s průhledností

Více

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích školní rok 2014/2015 nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Vážení pedagogičtí pracovníci, Na následujících stránkách naleznete

Více

NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015

NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015 Dům dětí a mládeže Olomouc oddělení přírodních věd tř. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015 tel.: 585 223 233 www.ddmolomouc.cz

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory, areál u SEV a IS Kašperské

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory Areál u SEV a IS Kašperské Hory Okolí Kašperských Hor Kdy se můžete zúčastnit našich programů: od října 2008 do konce června 2009 Počet účastníků: Maximálně

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato nabídka je určena pro střední, základní i mateřské školy. Náplň konkrétního programu je vždy přizpůsobena věku,

Více

SLOVO ÚVODEM... 3. VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová...

SLOVO ÚVODEM... 3. VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová... OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 ZOO OSTRAVA PRO ŠKOLY Šárka Kalousková... 4 VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ZAHRNUJE ZCELA NOVÉ PŘÍSTUPY KE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ Jana Harmanová... 8 POJĎTE, PANE, BUDEME

Více

Voda je všude kolem nás

Voda je všude kolem nás Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Voda je všude kolem nás Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Veronika Hradilová

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

PROJEKT VĚDA VŠEMI SMYSLY

PROJEKT VĚDA VŠEMI SMYSLY registrační č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0026 číslo střediska: 6608 Věda všemi smysly číslo úkolu: 402 PROJEKT VĚDA VŠEMI SMYSLY NABÍZÍ CYKLUS POPULARIZAČNÍCH PŘEDNÁŠEK PRO KNIHOVNY A STŘEDNÍ ŠKOLY V

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více