Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se"

Transkript

1 2008

2 Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

3 Tomáš J. Baťa * Vážení přátelé, rok 2008 byl pro nadaci Tomáše Bati obdobím, které se nesmazatelně zapíše do její historie. Dvě významné události se staly dominantními nad dalšími aktivitami nadace. Nejprve jsme tradičně, po baťovsky, oslavili 1. máj a za přítomnosti zakladatele nadace pana Tomáše J. Bati jsme připomněli, že je to právě 10 let, kdy nadace zahájila svou činnost v nově rekonstruované vile. S radostí jsme prezentovali desetiletou historii nadace a těšili se ze zájmu lidí. Přesně o čtyři měsíce později 1. září 2008 přeletěla oceán téměř neuvěřitelná zpráva. Pan Tomáš J. Baťa náhle zemřel v kanadském Torontu ve věku nedožitých 94 narozenin. Odešel zakladatel Nadace Tomáše Bati, ševcovská legenda, muž, který byl vždy o krok vpředu, muž, který kolem sebe dokázal šířit pozitivní energii, optimismus a v těžkých chvílích i naději. Muž, který uměl navázat na odkaz svého otce a po 2. světové válce rozšířit baťovské impérium téměř po celém světě. Za jeho éry se výroba a prodej obuvi zvýšil z poválečných 40 milionů párů na 300 milionů párů. Při svém zodpovědném podnikání nikdy nezapomínal na lidi. V 60. a 70. letech zaměstnával impozantních spolupracovníků v 89 zemích a 90 továrnách. Jeho odchodem ztrácíme osobnost světového významu a jen těžko se s touto ztrátou budeme vyrovnávat. Vždy budeme vzpomínat na jeho slova o důležitosti zákazníka pro úspěch firmy, v intencích již známého Náš zákazník, náš pán, ale také na jeho krédo: Život není překážka, ale příležitost. V tomto duchu bude i nadále jeho nadace vyvíjet své aktivity, tak aby dostála svého poslání a dále se podílela na vývoji společnosti, zvláště pak mladých lidí. Ing. Pavel Velev ředitel Nadace Tomáše Bati

4 Obsah strana Správní rada Nadace Tomáše Bati...7 Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati... 7 Tým Nadace Tomáše Bati... 7 Aktivity Nadace Tomáše Bati v roce 2008: 1. Vzdělávací aktivity Kulturní aktivity Ostatní aktivity...17 Poskytnuté nadační příspěvky...19 Zpráva auditora...20 Rozvaha...22 Výkaz zisků a ztrát k Zpráva o realizaci příspěvků NIF a audit NIF...23 Přehled příspěvků poskytnutých z NIF Zpráva auditora o NIF...25 Přehled poskytnutých darů a grantů Nadaci Tomáše Bati...26 Pravidla pro omezení nákladů nadace v roce Kontakt...27

5 Správní rada Nadace Tomáše Bati Monica Pignal - Bata Jiří Filipec Michal Janský Stanislav Knotek Irena Ondrová Pavel Telička Karel Ježík předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická ve Zlíně generální ředitel Baťa, a.s. Česká republika advokát primátorka města Zlína soukromý podnikatel personální manažer Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati Miroslav Hovořák Stanislav Machovec Jiří Genža ředitel B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, předseda dozorčí rady finanční ředitel Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice soukromý podnikatel Tým Nadace Tomáše Bati Pavel Velev Jana Benková Lucie Slováková výkonný ředitel vedení účetní agendy asistentkaslovo předsedkyně nadace 7

6 Zpráva o činnosti Nadace Tomáše Bati za období leden prosinec

7 Vzdělávací aktivity 1. Počítačové kursy pro veřejnost Jednou z pravidelných vzdělávacích aktivit NTB jsou kurzy práce s PC pro ženy v domácnosti a veřejnost. Účastníci navštěvovali kurs jednou týdně po 2 hodinách, celkem 12 hodin a učili se ovládat počítač, pracovat s Windows, programy Word, Excel a také využívat internet a elektronickou poštu. NTB, dle znalostí a potřeb uchazečů, nabízela dva typy kurzů. Pro začátečníky a pokročilé. O konání kurzů byli občané informováni přes inzerci v magazínu města Zlína a na webových stránkách Nadace Tomáše Bati. Datum: celoročně 2. Cyklus přednášek: Na základě stálého zájmu občanů o přednášky na témata výzkumů v Egyptě, pokračovala nadace za spolupráce a podpory firmy Renomix v organizaci cyklu přednášek. Antropologicko-lékařský výzkum některých staroegyptských osobností Přednáška významného emeritního profesora Prof. MUDr. Eugena Strouhala, účastníka 29 egyptologických expedicí, o výzkumech jednotlivých mumií známých staroegyptských králů, princezen a kněží s posouzením jejich zdravotního stavu a dalších antropologických zajímavostí. Přednášku navštívilo 90 osob. /plná kapacita/ Datum: 27. únor 2008 PC Kurzy pro ženy. Nadace Tomáše Bati Vás zve na přednášku Ing. Michaela Balíka a PhDr. Břetislava Vachaly Milenky, ženy a bohyně Starého Egypta Další z cyklu přednášek o Egyptě byla věnována příběhům a osudům žen, milenek a bohyň Starého Egypta. Přednášejícími byli tentokrát egyptolog Břetislav Vachala a stavař-egyptolog Michael Balík. Zajímavé povídání bylo doplněno řadou doposud nepublikovaných fotografií. Datum: 26. březen 2008 Islám v Egyptě-Káhira muslimů Na žádost pravidelných účastníků přednášek bylo vybráno téma dotýkající se samotného islámského náboženství a koránu. Protagonisty byli nám už známí egyptologové, ing. Michael Balík a Břetislav Vachala. Dr. Vachala podrobně seznámil přítomné s odlišnostmi koránu a bible a upozornil na některá specifika muslimské víry, které dnes ovlivňují život na celém světě /džihád/. Prostřednictvím obrázků provedl ing. Balík přítomné káhirskými mešitami s důrazem na jejich náboženské i občanské užití i zvláštnosti. Datum: 9. prosince 2008 MILENKY, ŽENY A BOHYNĚ STARÉHO EGYPTA PŘEDNÁŠKA EGYPTOLOGŮ MICHAELA BALÍKA A BŘETISLAVA VACHALY O OSU- DECH MILENEK, MANŽELEK, KRÁLOVEN A. BOHYŇ VE STARÉM EGYPTĚ :00 hodin Podpořeno z Kulturního fondu města Zlína Plakát jedné z cyklu přednášek. BAŤOVA VILA Vstupné dobrovolné info NTB sponzor: 10

8 Vzdělávací aktivity 3. Manažerem nanečisto celonárodní soutěž Na návrh NTB, ve spolupráci s JA a podpory firmy HP organizovala nadace 1. pilotní ročník soutěže mikroekonomické simulace Manažerem nanečisto pro studenty všech vysokých škol a universit v ČR, které mají ekonomicky, marketingově, bankovně či obchodně zaměřené studijní programy. Cílem NTB bylo nabídnout studentům universit a VŠ možnost přiblížit se svým konáním co nejvíce praxi v reálném obchodním a výrobním prostředí. Do soutěže se přihlásilo 65 dvoučlenných týmů. Soutěž probíhala pouze elektronicky po internetu v anglickém jazyce s použitím software Titan. Soutěž byla zaměřena na strategické řízení firmy, výrobu a prodej výrobků a orientaci v konkurenčním prostředí. Účastníci pracovali ve dvoučlenných týmech a každý soutěžní tým představoval jednu společnost. Program Titan simuloval konkurenční prostředí na trhu s fiktivním produktem. Úkolem soutěžících bylo pomocí regulace výroby, vhodné cenové politiky, účinného marketingu, kapitálových investic a pružných manažerských rozhodnutí reagujících na vývoj na trhu dosáhnout většího zisku než konkurence a zvyšovat cenu akcie vlastního podniku. V korespondenční části museli soutěžící reagovat na zprávy o situaci v odvětví a zprávy o stavu vlastního podniku. Sedm úvodních kol a semifinále probíhalo v období od do Ze semifinále postoupilo do finále 8 nejlepších týmů. Finále se uskutečnilo v budově hlavního sponzora firmy HP v Praze. Hlavní cenou pro vítěze byly notebooky firmy HP, druhá cena laserové tiskárny HP a třetí cenou byly smartphony. Datum: 13.prosince března 2008 Účastníci a organizátoři soutěže Manažerem nanečisto, Praha Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb manažer v sandálech je ostuda NTB prvním pilotním večerem zahájila nový projekt určený studentům UTB, který je zaměřen na etiketu a stolování. Byl připraven 3 dílný seriál, 3 hodinových setkání s tématy: Etiketa, gastronomie a stolování a závěrečný praktický večer s rautem, kde měli studenti možnost si ověřit své nabyté vědomosti. Kursy byly vedeny zkušeným pedagogem z oblasti gastronomie a hotelnictví a praktikem Mgr. Divokým a ředitelem NTB. Při praktickém tréninku byla využívána vizuální prezentace zásad slušného chování ve společnosti a při stolování. Důraz byl také kladen na praktické procvičování jednotlivých společenských úkonů. Na tomto pilotním projektu jsme si ověřili zájem studentů o zmíněnou problematiku. Po jarním, pilotním projektu kursů etikety, na kterém byla ověřena životaschopnost myšlenky, byl odstartován druhý kurs. Zájem studentů UTB, pro které je kurs určen, byl velký a kapacita 20 míst byla během několika dní vyčerpána. Třetí běh kursu byl zahájen v měsíci listopadu a ukončen před vánoci. Účastníci získali certifikát o úspěšném absolvování. Při propagaci kursů na UTB nadace spolupracovala se Studentskou unií i vedením university. Datum: celoročně Kurz etikety a stolování 11

9 Vzdělávací aktivity 5. Baťovský Zlín studentská soutěž Ve spolupráci s Gymnáziem Lesní čtvrť proběhla již počtvrté v prostorách NTB, znalostní soutěž studentů gymnázia z Lesní čtvrti ve Zlíně. Otázky byly zaměřeny na osobnosti baťovského managementu, výstavbu Zlína, historické momenty rozvoje baťových závodů a architekturu. Otázky byly oceněny jedním, dvěma a třemi body dle obtížnosti. Řada otázek byla doplněna fotografií pro lepší ilustraci. Soutěž probíhala ve dvoučlenných týmech dvoukolově a ve dvou věkových kategoriích. Ceny výhercům věnovala NTB a vedení gymnázia. Datum: 1.dubna Udělení Ceny NTB za nejlepší DP v anglickém jazyce Osmý ročník Ceny NTB byl oficiálně vyhlášen na půdě university Tomáše Bati ve Zlíně v listopadu Cílem ceny je motivovat studenty i pedagogy k využívání anglického jazyka, čímž bude podpořena dvoujazyčnost university. V letošním roce bylo nominováno na cenu NTB 6 diplomových prací ze 3 fakult. Po dvou pracích bylo nominováno z FaME, FT a FAI UTB. Obhajob se zúčastnil vždy zástupce NTB, aby posoudil kvalitu obsahu DP a také samozřejmě znalost anglického jazyka. Z navržených 6-ti prací byla na Cenu NTB komisí doporučena práce studenta FAI UTB (fakulty aplikované informatiky), oboru informační technologie Bc. Zdeňka Drbálka s názvem: Developing components for distributed search engine ObjectSpot. K slavnostnímu předání Ceny NTB došlo u příležitosti promocí fakulty aplikované informatiky. Cenu předal ředitel NTB ing. Pavel Velev. Cena sestávala ze skleněné plakety a 14 denní stáže u firmy Baťa. NTB následně zorganizovala 14 denní stáž vítěze ceny. Po konzultacích s paní Monicou Pignal a prezidentem BSO Thomas G. Bata bylo rozhodnuto vyslat výherce do Indie. Ing. Drbálek strávil 1 týden v Bangalore IT centru a firmě Baťa a druhý týden v New Delhi. V průběhu stáže absolvoval návštěvy podniků, prodejen Baťa a měl možnost spolupracovat s manažery firmy Baťa India. Další část pobytu byla věnována poznání pamětihodností Indie. Poznatky ze stáže byly zveřejněny v universitním časopisu Universalia. Ing. Drbálek hodnotil pobyt v Indii vysoce pozitivně. Datum: červenec/září 08 Studentská soutěž Baťovský Zlín. Zdeněk Drbálek, vítěž ceny za diplomovou práci

10 Vzdělávací aktivity 7. Mezinárodní sochařské symposium Dřevo 2008 Letošní 10. ročník sochařského studentského symposia byl v části propagace organizován nově. Na 35 vysokých uměleckých škol v Evropě jsme poslali pozvánku s ideou symposia, která byla motivována otevřením evropských hranic /Shengen/. Záměrem bylo přimět účastníky vypracovat sochu, která by ideově pojala již zmíněné otevření hranic a současně v sobě obsahovala tradiční prvky regionu, z kterého sochař pochází. Jako partnera symposia jsme přizvali zlínský Rotary Club, přes který jsme oslovili Rotary kluby v městech kde sídlí obeslané VŠ s prosbou o spolupráci při zajištění účasti studentů a také město Zlín. Bohužel odezva z oslovených škol byla velmi nízká a tak bylo rozhodnuto uspořádat symposium česko-slovenské. Letošního ročníku se účastnilo 7 studentů z Česka a Slovenska. NTB zabezpečila kompletní organizaci účasti studentů, ubytování, kooperací, dodávky a výběru materiálu, sponzorských pomocí, propagace, organizaci závěrečné vernisáže apod. Po dohodě s městem Zlínem byla získána dotace ve výši 10 tis. Kč na odměnu pro nejzajímavější sochy, které ocenila primátorka města svou cenou. Hlavní cenu obdržela socha s názvem Sochor od studenta Martina Rusiny z VŠVU v Bratislavě. Druhé ocenění získala socha Kaktusy od studenta Tomáše Vacka ze zlínské university Tomáše Bati fakulty multimediálních komunikací. Třetí byla oceněna socha Otevřený dialog Marka Halasze z FAVU AVU Bánská Bystrica. První dvě oceněné sochy se stanou součástí vybraného parku nebo jiného prostoru města Zlína. Hlavními sponzory symposia byly B.F.P. Lesy a statky, Husqvarna, Pozimos, Švehlák půjčovna nářadí a Rotary Club Zlín. Akce byla velmi dobře medializována jak v tisku, tak v TV. Závěrečná vernisáž proběhla 2. července v 19:00 hod. za účasti paní primátorky Ondrové, prezidenta a členů zlínského Rotary Clubu a dalších hostí. Nové sochy jsou umístěny v zahradě vily. Symposium je zachyceno také ve vydaném katalogu. Datum: Sochařské sympózium Promítání studentských filmů I. Na základě dlouhodobé spolupráce organizovala NTB s Filmovou školou Zlín promítání studentských filmů. Jednalo se o filmy krátkometrážní, animované a nebo hrané, které byly natočeny studenty zmíněné školy v období minulého šk. roku. Motivem NTB konat podobné přehlídky vybraných filmů je poukázat na činnost mladých nadějných filmařů a dát veřejnosti možnost vzhlédnout jejich tvorbu. V neposlední řadě jde i o popularizaci baťovské filmové tradice. O promítání byl značný zájem. Datum: 4. březen 2008 Promítání studentských filmů. 13

11 Vzdělávací aktivity 9. Promítání studentských filmů II. NTB byla iniciátorem druhého dílu promítání studentských filmů, tentokrát z produkce Fakulty multimediálních komunikací UTB. V první části byly představeny filmy krátkometrážní, animované a nebo hrané, které byly v rámci výuky natočeny studenty zmíněné školy šk. roku 2007/08. Ve druhé části mohli diváci vzhlédnout absolventský, hraný film Tomáše Hubáčka Návrat do červeného města, který je fiktivním pohledem mladého umělce na Zlín 60 let 20. století. Na příběhu s detektivní zápletkou poukazuje na zmar, který stihl díky válce a komunistickému režimu původně světovou firmu. Datum: 4. březen Konference T-machinery v Ratíškovicích Slavnostní konference konané u příležitosti 75. výročí založení dolu Tomáš v Ratíškovicích se v zastoupení pana Tomáše Bati zúčastnil ředitel NTB. Konferenci organizovala společnost T-machinery vyrábějící důlní těžební techniku, jako pokračovatel dolu Tomáš zakoupeného firmou Baťa v roce Ředitel NTB byl požádán o úvodní projev a současně byl pověřen panem Tomášem Baťou přečíst zúčastněným jeho pozdrav. Přítomnost zástupce Nadace Tomáše Bati i zdravice byly přijaty 300 členným týmem společnosti velmi pozitivně. Na požádání majitele firmy pana ing. Gajdíka předal ředitel NTB ocenění nejlepším pracovníkům firmy. Vedení firmy T-machinery i její zaměstnanci si velmi váží baťovské tradice, která jim dala možnost vniknout a navázat na původní Baťův odkaz. Datum: 27.červen 2008 Promítání studentských filmů. Konference T-machinery v Ratíškovicích výročí tragické smrti TB Připomínat si den, kdy tragicky zahynul zakladatel firmy Tomáš Baťa patří k důležitým momentů práce NTB. Nadace organizovala uctění památky Tomáše Bati u jeho sochy v areálu FaME UTB. Za nadaci se účastnil ředitel Pavel Velev. Přítomni dále byli hejtman ZL kraje, primátorka města Zlína a prorektor UTB. Na pozvání NTB byli přítomni i zástupci médií. Byly položeny květiny. Druhá část pietního aktu se odehrála u památníčku připomínajícího pád letadla v dnešním areálu Tomy a.s. v Otrokovicích. I zde byly položeny květiny. Datum: 12.července 2008 Výročí tragického úmrtí T. Bati

12 Vzdělávací aktivity 12. Konference Člověk a společnost Účast Nadace Tomáše Bati na projektu Výchova příkladem byla podpořena i vystoupením ředitele nadace na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR, Na pozvání Senátu a hlavního organizátora projektu pana Palatajkova zde ředitel NTB přednesl přednášku na téma Odkaz Tomáše Bati pro společnost. Cílem konference bylo seznámit přítomné ředitele odborů MŠMT, ředitele škol, vzdělávacích institucí a další pracovníky školství s projektem Výchova příkladem, do kterého se Nadace Tomáše Bati zapojila. Část projektu je zaměřena na seznámení žáků a studentů škol s osobností Tomáše Bati a jeho podnikáním. Přednáška o TB poukázala na jeden z velkých vzorů, které by měli být nastupující generací následovány. Datum: 4.listopadu 2008 Návštěva pana Nárožného. 13. Vyhlášení Ceny NTB za nejlepší DP NTB vyhlásila VIII. ročník Ceny Nadace Tomáše Bati za nejlepší diplomovou práci napsanou a obhájenou v anglickém jazyce pro studenty magisterského studia na UTB. Formou dopisu a oznámení byl požádán rektor o zveřejnění podmínek Ceny na UTB. Datum: 22. listopadu Přednášky a prohlídky Mezi celoroční a pravidelné aktivity nadace patří i přednášky o zakladateli firmy Tomáši Baťovi, prohlídky vily s výkladem, promítání původních baťovských filmových reklam, setkávání a předávání informací novinářům a dalším zájemcům o úspěšné historii firmy, filosofii Tomáše Bati, Nadaci Tomáše Bati, etiketě, neziskovém sektoru, ale nejen o tom. Ředitel nadace v průběhu roku 2008 přednášel 11x pro cca 450 posluchačů. V roce 2008 si prohlédlo vilu Tomáše Bati a vyslechlo výklad o historii firmy i vily při 21 prohlídkách cca 500 lidí. Přednášky i prohlídky považujeme za velmi důležitou aktivitu nadace nejen z hlediska prezentace práce nadace, ale také z důvodů propagace firmy Baťa. Stavění májky. Zájem o životní i podnikatelskou filosofii Tomáše Bati je značný a při každé přednášce i prohlídce zjišťujeme z reakcí návštěvníků aktuálnost jeho myšlenek i podnikatelských postojů. 15

13 Kulturní aktivity 15. Koncert mladých talentů Nadace pokračovala i v roce 2008 v organizaci koncertů mladých nadějných hudebníků. Jednalo se již o třetí pásmo vystoupení. Zahráli Jan Rybka 19, Jan Maceček 16 a Vendula Zachovalová 17. Všichni houslisté, účastníci houslové akademie Václava Hudečka, které se každoročně koná v Luhačovicích a NTB na její průběh přispívá. Klavírní doprovod obstarali učitelé z brněnské JAMU manželé Pančochovi. Datum: 23. ledna Koncert NTB a FLY United V roce 10. výročí založení Nadace Tomáše Bati a 15. výročí založení firmy FLY United vznikla myšlenka uspořádat společný slavnostní koncert pro hosty a příznivce nadace a klienty FLY United. Program koncertu obstaral komorní orchestr vedený mladým dirigentem Janem Štilcem. Společnost FLY United věnovala do slosování hodnotné ceny, které byly po koncertě vylosovány dle vstupenek. Datum:23.října2008 Zuzana Lapčíková při Vánočním koncertu v Baťově vile. 17. Vánoční koncert v Baťově vile Nadace připravila pro veřejnost vánoční koncert Zuzany Lapčíkové a pěveckého mužského kvarteta Q-VOX. Zvláštností koncertu bylo netradiční podání valašských písní a koled. Spojením mužského pěveckého kvarteta s cimbálem a ženským doprovodným hlasem vznikl ojedinělý projekt navozující společně s vánoční výzdobou vily, jedinečnou vánoční atmosféru. Datum: 8. prosince Koncert Schulhoffova kvarteta Vzácnou příležitost měli ve Zlíně posluchači vážné hudby dne 9. května. Na pozvání Nadace Tomáše Bati vystoupilo ve vile Tomáše Bati kvarteto složené ze členů Vídeňské filharmonie. Zazněly skladby světoznámých skladatelů jako jsou Leoš Janáček, Wolfgang Amadeus Mozart a Antonín Dvořák. Datum: 9. květen 2008 Shulhoffovo kvarteto

14 Ostatní aktivity výročí narození TB Připomínku 132. výročí narození Tomáše Bati, zakladatele největší obuvnické firmy organizovala NTB na Lesním hřbitově. Památku Tomáše a Marie Baťových uctil hejtman ZL kraje, zástupci města Zlína, rektor univerzity TB, členové klubu ABŠ a žurnalisté. Datum: 3. dubna Oslavy 1. máje v NTB Letošní oslava 1. máje se nesla ve znamení 10. výročí založení Nadace Tomáše Bati. Vila byla otevřena veřejnosti a ve foyeru byly instalovány fotografie z nejdůležitějších akcí, které nadace připravila v uplynulých deseti letech. Tradiční oslava 1. máje, tak jak ji zahájil v roce 1924 sám Tomáš Baťa, je pro nadaci dnem kdy si připomíná své založení a také otevření nově rekonstruované vily Tomáše Bati. Tisíce návštěvníků vzhlédlo v zahradě vily zábavný kulturní program pro dospělé i děti. Součástí programu bylo mimo jiné vystoupení mažoretek s Dechovým orchestrem mladých, folkové skupiny Poutníci i folklorních souborů. Nechybělo vystoupení aerobikového souboru Zdena, ani líté boje rytířů ze skupiny historického šermu Sigurd. Pro děti byla připravena řada her a soutěží o ceny. Oslava poskytuje možnost setkání významných lidí podnikatelského, politického i společenského života a velmi dobrou propagaci Nadace Tomáše Bati a značky Baťa. Na oslavách byl přítomen i zakladatel nadace pan Tomáš Baťa s dcerou Monikou. Na oslavě byl účasten hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, primátorka města Zlína Irena Ondrová. Významnou pomoc při organizaci poskytla firma Baťa. Datum: 1.května máj v Baťově vile. 21. Vzpomínka na Tomáše J. Baťu Nečekaná smrt pana Tomáše J. Bati 1. září 2008 v Torontu vyvolala vlnu emocí u řady lidí ve Zlíně i celé ČR. Pohřeb pana Bati proběhl v kanadském Torontu a jen několik nejbližších spolupracovníků a přátel mělo možnost být přímo na místě. Ti, kteří s ním přicházeli do styku a měli jej rádi, považovali za samozřejmé, důstojně se s ním rozloučit i v jeho rodném městě Zlíně. Spoluprací Nadace Tomáše Bati, University Tomáše Bati, firmy Baťa, Zlínského kraje, města Zlína a Krajské nemocnice Tomáše Bati vznikl projekt Vzpomínka na Tomáše J. Baťu. V aule nového universitního centra UTB se den před 94 narozeninami pana Bati sešla jeho rodina a dalších 400 významných hostů z ČR i zahraničí, aby zavzpomínali na jeho velkou osobnost. Pořadem provázel Marek Eben a za zvuku cimbálové muziky Hradišťan vystoupili se svou osobní vzpomínkou přátelé pana Bati. Pan Tomáš J. Baťa. 17

15 Ostatní aktivity V průběhu celého programu byly na pozadí promítány fotografie z jeho rodinného i pracovního života. Rozloučení zanechalo na přítomných hluboký dojem. Datum: 16.září Dny Afriky ve Zlíně Ideou celého festivalu bylo lidem představit z různých pohledů africký kontinent, jeho kulturu, přírodní krásy, ale i problémy. Připomenout, že i zde firma Baťa stále má své obchody a výroby a neopomíná ani sociální aspekt své přítomnosti. Plakát akce Dny Afriky ve Zlíně. Nadace Tomáše Bati pořádá ve dnech DNY AFRIKY VE ZLÍNĚ Program byl zaměřen na všechny vrstvy obyvatelstva od dětí přes studenty až po dospělé. Slavnostní zahájení za přítomnosti primátorky města a zástupců Společnosti přátel Afriky proběhlo ve vile v úterý 14. září. Následovala přednáška RNDr. Mrázka o Nigerii s názvem Černý obr Afriky. Odpoledne ještě před zahájením se uskutečnila odborná přednáška na universitě Tomáše Bati s názvem Jak obchodovat s Afrikou, kterou přednesl pan ing. Tesař, předseda Společnosti přátel Afriky z Brna. 15. září se konaly kursy hraní na africké bubny pod vedením rodilého Afričana z Mali. Veřejnost měla možnost za úplatu si nechat uplést typické africké copánky nebo na africkém tržišti koupit amulet či hudební nástroj. Večer proběhl fantastický koncert afrických bubeníků skupiny Barakaba. 16. září večer vystoupil s přednáškou Ghana, země úsměvů bývalý velvyslanec ČR v Ghaně PhDr. Klíma. Po oba dny 16. i 17. září v dopoledních i odpoledních hodinách byla vila plná dětí ze základních škol, které pod vedením instruktorek z Náprstkova muzea v Praze vyráběly africké masky, potiskovaly textilie africkými symboly, přičemž se dozvídaly o jejich tajemné moci a významu. Po celý týden byla ve vile instalována výstava fotografií a artefaktů z Ghany, které zapůjčil ing. Kubina, který 14 let pracoval v Africe. Založili jsme tak novou tradici představování různých kontinentů nebo zemí. Datum: října 2008 Aktivity v průběhu Dnů Afriky

16 Ostatní aktivity 23. Zdobení vánočního stromu K tradičnímu vyzdobení vánočního stromu před vilou Tomáše Bati jsme podobně jako v letech minulých přizvali žákyně 4. základní školy Komenského Zlín, specializace výtvarná výchova. Děvčata zhotovily nápadité ozdoby, kterými pak ozdobily připravený vánoční stromek. Datum: 8. prosinec Zlín ve fotografii, nová publikace Ve spolupráci s tiskárnou Esprint, grafickým studiem Nováček a PhDr. Pokludou byla vydána obrazová publikace obsahující 250 velkoformátových fotografií starého Zlína. Nadace Tomáše Bati je jedním s vydavatelů. V souvislosti s uvedením publikace na trh a jejím představením organizovala nadace setkání s novináři a medii. Kniha vyjde i v anglické mutaci. Datum: 10. prosince 2008 Zdobení vánočního stromu. 25. Vánoční představení pro děti 2x Ani před letošními vánocemi nechyběla ve vile vánoční besídka pro děti 1. tříd ZŠ a zlínských mateřských škol. Představení se zúčastnilo 210 dětí. Program předvedli studenti Zlínské Vyšší školy umění. Zúčastněné děti obdržely od NTB malý vánoční dárek. Datum: 15. prosince 2008 Vánoční besídka pro mateřské školy. Poskytnuté nadační příspěvky Poskytnuto komu schváleno správní radou: částka: 1. Univerzita Tomáše Bati ,-Kč Literární květen Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ,-Kč V. Nový zlínský salon 3. Akademie Václava Hudečka Luhačovice ,-Kč Letní houslové kurzy Václava Hudečka 4. ADRA o.s ,-Kč PRVák Celkem: ,-Kč 19

17 Zpráva auditora 1/

18 Zpráva auditora 2/2 21

19 Rozvaha /v tis. Kč/ Aktiva Brutto Korekce Netto Dlouhodobý majetek Zásoby 75 Pokladna 37 Běžný účet Pohledávky 468 Náklady a příjmy příštích období 37 Celkem aktiva Pasiva Základní jmění Fondy 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Závazky 302 Zaměstnanci 74 Zdravotní a sociální pojištění, daň zam. 70 Dohadné účty pasivní 208 Výnosy příštích období 15 Neuhrazená ztráta z minulých let Hospodářský výsledek běžného období -740 Celkem pasiva Výkaz zisku a ztráty za období /v tis. Kč/ Náklady Náklady na pořádané akce Provozní náklady Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Poskytnuté příspěvky 360 Hospodářský výsledek běžného období Celkem Výnosy Dary, příspěvky, dotace Tržby z hlavní činnosti Výnosy z finančního majetku 387 Celkem

20 Zpráva o realizaci příspěvků NIF a audit NIF 1. Výše příspěvků z NIF, přidělených ve II. etapě a na základě dodatků: Datum přijetí Částka Fond BFN BFN HVB Hypoteč. list ČS Fiducia ČP Invest Celkem Všechny přidělené prostředky byly vloženy do nadačního jmění NTB. 3. Výše výnosů z NIF za období roku 2007 uplatněné v roce 2008 byla na základě výpočtového vzorce: Hodnota vypočtených výnosů dle vzorce: 0,5 x 0,5 x (2,71 + 4,13) x 1/100 x = ,- Kč Skutečná výše výnosů byla: ,- Kč 4. Užití výnosů Zůstatek výnosů z minulého období: 0,- Kč Přeplatek výnosů z minulých období: ,- Kč Rozdělení výnosů v běžném roce ,- Kč Částka určená na granty ,- Kč Nedoplatek-přeplatek oproti povinné /vypočtené/ částce na granty ,- Kč Převod nevyplacených výnosů do roku ,- Kč Prostředky pro správu nadace Grantová politika Nadace Tomáše Bati pro rok 2006 s uplatněním výnosů NIF /Nadační investiční fond/ ,- Kč 23

21 Přehled příspěvků z NIF 2008 Poskytnuto komu Částka 1. VŠCHT Praha, fakulta potravinářské ,- Kč a biochemické technologie Ing. Anette Tizolová, 25 let Vývoj rychlé metody detekce rodu Bordetella s využitím v klinické mikrobiologii 2. UTB Zlín FT, Ing. Ústav potravinářského inženýrství ,- Kč Ing. Markéta Šípalová, 25 let Transport biologicky aktivních látek z rostlin do mléka 3. MU Brno, Přírodovědecká fakulta ,- Kč Mgr. Soňa Martenčíková, 26 let Studium stavu buněčných membrán a chromatinu kančích spermií po kryokonzervaci. 4. UTB Zlín FT ,- Kč Ing. Pavlína Vltavská, 27 let Antimikrobní prostředek pro ošetřování obuvi 5. Ústřední vojenská nemocnice, Praha ,- Kč kpt. MUDr. Kamil Belej, Ph.D. FEBU, 35 let Výpočet a modelování změn prostatického specifického antigenu (PSA) Celkem: ,-Kč 24

22 Zpráva auditora NIF 25

23 Přehled poskytnutých darů a grantů Nadaci Tomáše Bati V roce 2008 obdržela Nadace Tomáše Bati příspěvek od BSF ve výši Kč, od města Most dar ve výši Kč a dalších 13 subjektů v úhrnné výši Kč. Příspěvek i dary byly čerpány v daném roce v plné výši. V tomto zdaňovacím období získala Nadace Tomáše Bati neinvestiční dotace od Statutárního města Zlína ve výši Kč. Dotace byly čerpány v plné výši. Všechny uvedené příspěvky, dary, dotace byly využity na zajištění aktivit nadace. Pravidla pro omezení nákladů nadace v roce 2008 V souladu s ustanovením par. 22 odst. 1 nadačního zákona a dle statutu nadace nepřevýšily celkové roční náklady Nadace Tomáše Bati související se správou nadace 50% nadačního jmění dle jeho stavu k tj. z částky tis. Kč a činí tis. Kč (mzdy a odvody) 26

24 Kontakt Nadace Tomáše Bati adresa... Gahurova Zlín telefon fax Internetová stránka Bankovní spojení... Unicredit bank pobočka Zlín Zlín číslo účtu: /2700 IČO: Ve Zlíně dne 2. května 2009 Schvaluje: Monica Pignal - Bata předsedkyně Správní rady Nadace Tomáše Bati Zpracoval: Ing. Pavel Velev výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati 27

25

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. 2011 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

OBSAH. KULTURA Miroslav Houska: České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán... 26

OBSAH. KULTURA Miroslav Houska: České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán... 26 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Marie Hrušková: Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2007................................................... 3 Usnesení Valné hromady SPA konané 4. února 2008..................

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá.

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................... 5 O NADACI.................... 6 NAŠE PROJEKTY.................... 10 PODPOŘENÉ PROJEKTY....................

Více

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více