Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se"

Transkript

1 2008

2 Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

3 Tomáš J. Baťa * Vážení přátelé, rok 2008 byl pro nadaci Tomáše Bati obdobím, které se nesmazatelně zapíše do její historie. Dvě významné události se staly dominantními nad dalšími aktivitami nadace. Nejprve jsme tradičně, po baťovsky, oslavili 1. máj a za přítomnosti zakladatele nadace pana Tomáše J. Bati jsme připomněli, že je to právě 10 let, kdy nadace zahájila svou činnost v nově rekonstruované vile. S radostí jsme prezentovali desetiletou historii nadace a těšili se ze zájmu lidí. Přesně o čtyři měsíce později 1. září 2008 přeletěla oceán téměř neuvěřitelná zpráva. Pan Tomáš J. Baťa náhle zemřel v kanadském Torontu ve věku nedožitých 94 narozenin. Odešel zakladatel Nadace Tomáše Bati, ševcovská legenda, muž, který byl vždy o krok vpředu, muž, který kolem sebe dokázal šířit pozitivní energii, optimismus a v těžkých chvílích i naději. Muž, který uměl navázat na odkaz svého otce a po 2. světové válce rozšířit baťovské impérium téměř po celém světě. Za jeho éry se výroba a prodej obuvi zvýšil z poválečných 40 milionů párů na 300 milionů párů. Při svém zodpovědném podnikání nikdy nezapomínal na lidi. V 60. a 70. letech zaměstnával impozantních spolupracovníků v 89 zemích a 90 továrnách. Jeho odchodem ztrácíme osobnost světového významu a jen těžko se s touto ztrátou budeme vyrovnávat. Vždy budeme vzpomínat na jeho slova o důležitosti zákazníka pro úspěch firmy, v intencích již známého Náš zákazník, náš pán, ale také na jeho krédo: Život není překážka, ale příležitost. V tomto duchu bude i nadále jeho nadace vyvíjet své aktivity, tak aby dostála svého poslání a dále se podílela na vývoji společnosti, zvláště pak mladých lidí. Ing. Pavel Velev ředitel Nadace Tomáše Bati

4 Obsah strana Správní rada Nadace Tomáše Bati...7 Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati... 7 Tým Nadace Tomáše Bati... 7 Aktivity Nadace Tomáše Bati v roce 2008: 1. Vzdělávací aktivity Kulturní aktivity Ostatní aktivity...17 Poskytnuté nadační příspěvky...19 Zpráva auditora...20 Rozvaha...22 Výkaz zisků a ztrát k Zpráva o realizaci příspěvků NIF a audit NIF...23 Přehled příspěvků poskytnutých z NIF Zpráva auditora o NIF...25 Přehled poskytnutých darů a grantů Nadaci Tomáše Bati...26 Pravidla pro omezení nákladů nadace v roce Kontakt...27

5 Správní rada Nadace Tomáše Bati Monica Pignal - Bata Jiří Filipec Michal Janský Stanislav Knotek Irena Ondrová Pavel Telička Karel Ježík předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická ve Zlíně generální ředitel Baťa, a.s. Česká republika advokát primátorka města Zlína soukromý podnikatel personální manažer Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati Miroslav Hovořák Stanislav Machovec Jiří Genža ředitel B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, předseda dozorčí rady finanční ředitel Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice soukromý podnikatel Tým Nadace Tomáše Bati Pavel Velev Jana Benková Lucie Slováková výkonný ředitel vedení účetní agendy asistentkaslovo předsedkyně nadace 7

6 Zpráva o činnosti Nadace Tomáše Bati za období leden prosinec

7 Vzdělávací aktivity 1. Počítačové kursy pro veřejnost Jednou z pravidelných vzdělávacích aktivit NTB jsou kurzy práce s PC pro ženy v domácnosti a veřejnost. Účastníci navštěvovali kurs jednou týdně po 2 hodinách, celkem 12 hodin a učili se ovládat počítač, pracovat s Windows, programy Word, Excel a také využívat internet a elektronickou poštu. NTB, dle znalostí a potřeb uchazečů, nabízela dva typy kurzů. Pro začátečníky a pokročilé. O konání kurzů byli občané informováni přes inzerci v magazínu města Zlína a na webových stránkách Nadace Tomáše Bati. Datum: celoročně 2. Cyklus přednášek: Na základě stálého zájmu občanů o přednášky na témata výzkumů v Egyptě, pokračovala nadace za spolupráce a podpory firmy Renomix v organizaci cyklu přednášek. Antropologicko-lékařský výzkum některých staroegyptských osobností Přednáška významného emeritního profesora Prof. MUDr. Eugena Strouhala, účastníka 29 egyptologických expedicí, o výzkumech jednotlivých mumií známých staroegyptských králů, princezen a kněží s posouzením jejich zdravotního stavu a dalších antropologických zajímavostí. Přednášku navštívilo 90 osob. /plná kapacita/ Datum: 27. únor 2008 PC Kurzy pro ženy. Nadace Tomáše Bati Vás zve na přednášku Ing. Michaela Balíka a PhDr. Břetislava Vachaly Milenky, ženy a bohyně Starého Egypta Další z cyklu přednášek o Egyptě byla věnována příběhům a osudům žen, milenek a bohyň Starého Egypta. Přednášejícími byli tentokrát egyptolog Břetislav Vachala a stavař-egyptolog Michael Balík. Zajímavé povídání bylo doplněno řadou doposud nepublikovaných fotografií. Datum: 26. březen 2008 Islám v Egyptě-Káhira muslimů Na žádost pravidelných účastníků přednášek bylo vybráno téma dotýkající se samotného islámského náboženství a koránu. Protagonisty byli nám už známí egyptologové, ing. Michael Balík a Břetislav Vachala. Dr. Vachala podrobně seznámil přítomné s odlišnostmi koránu a bible a upozornil na některá specifika muslimské víry, které dnes ovlivňují život na celém světě /džihád/. Prostřednictvím obrázků provedl ing. Balík přítomné káhirskými mešitami s důrazem na jejich náboženské i občanské užití i zvláštnosti. Datum: 9. prosince 2008 MILENKY, ŽENY A BOHYNĚ STARÉHO EGYPTA PŘEDNÁŠKA EGYPTOLOGŮ MICHAELA BALÍKA A BŘETISLAVA VACHALY O OSU- DECH MILENEK, MANŽELEK, KRÁLOVEN A. BOHYŇ VE STARÉM EGYPTĚ :00 hodin Podpořeno z Kulturního fondu města Zlína Plakát jedné z cyklu přednášek. BAŤOVA VILA Vstupné dobrovolné info NTB sponzor: 10

8 Vzdělávací aktivity 3. Manažerem nanečisto celonárodní soutěž Na návrh NTB, ve spolupráci s JA a podpory firmy HP organizovala nadace 1. pilotní ročník soutěže mikroekonomické simulace Manažerem nanečisto pro studenty všech vysokých škol a universit v ČR, které mají ekonomicky, marketingově, bankovně či obchodně zaměřené studijní programy. Cílem NTB bylo nabídnout studentům universit a VŠ možnost přiblížit se svým konáním co nejvíce praxi v reálném obchodním a výrobním prostředí. Do soutěže se přihlásilo 65 dvoučlenných týmů. Soutěž probíhala pouze elektronicky po internetu v anglickém jazyce s použitím software Titan. Soutěž byla zaměřena na strategické řízení firmy, výrobu a prodej výrobků a orientaci v konkurenčním prostředí. Účastníci pracovali ve dvoučlenných týmech a každý soutěžní tým představoval jednu společnost. Program Titan simuloval konkurenční prostředí na trhu s fiktivním produktem. Úkolem soutěžících bylo pomocí regulace výroby, vhodné cenové politiky, účinného marketingu, kapitálových investic a pružných manažerských rozhodnutí reagujících na vývoj na trhu dosáhnout většího zisku než konkurence a zvyšovat cenu akcie vlastního podniku. V korespondenční části museli soutěžící reagovat na zprávy o situaci v odvětví a zprávy o stavu vlastního podniku. Sedm úvodních kol a semifinále probíhalo v období od do Ze semifinále postoupilo do finále 8 nejlepších týmů. Finále se uskutečnilo v budově hlavního sponzora firmy HP v Praze. Hlavní cenou pro vítěze byly notebooky firmy HP, druhá cena laserové tiskárny HP a třetí cenou byly smartphony. Datum: 13.prosince března 2008 Účastníci a organizátoři soutěže Manažerem nanečisto, Praha Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb manažer v sandálech je ostuda NTB prvním pilotním večerem zahájila nový projekt určený studentům UTB, který je zaměřen na etiketu a stolování. Byl připraven 3 dílný seriál, 3 hodinových setkání s tématy: Etiketa, gastronomie a stolování a závěrečný praktický večer s rautem, kde měli studenti možnost si ověřit své nabyté vědomosti. Kursy byly vedeny zkušeným pedagogem z oblasti gastronomie a hotelnictví a praktikem Mgr. Divokým a ředitelem NTB. Při praktickém tréninku byla využívána vizuální prezentace zásad slušného chování ve společnosti a při stolování. Důraz byl také kladen na praktické procvičování jednotlivých společenských úkonů. Na tomto pilotním projektu jsme si ověřili zájem studentů o zmíněnou problematiku. Po jarním, pilotním projektu kursů etikety, na kterém byla ověřena životaschopnost myšlenky, byl odstartován druhý kurs. Zájem studentů UTB, pro které je kurs určen, byl velký a kapacita 20 míst byla během několika dní vyčerpána. Třetí běh kursu byl zahájen v měsíci listopadu a ukončen před vánoci. Účastníci získali certifikát o úspěšném absolvování. Při propagaci kursů na UTB nadace spolupracovala se Studentskou unií i vedením university. Datum: celoročně Kurz etikety a stolování 11

9 Vzdělávací aktivity 5. Baťovský Zlín studentská soutěž Ve spolupráci s Gymnáziem Lesní čtvrť proběhla již počtvrté v prostorách NTB, znalostní soutěž studentů gymnázia z Lesní čtvrti ve Zlíně. Otázky byly zaměřeny na osobnosti baťovského managementu, výstavbu Zlína, historické momenty rozvoje baťových závodů a architekturu. Otázky byly oceněny jedním, dvěma a třemi body dle obtížnosti. Řada otázek byla doplněna fotografií pro lepší ilustraci. Soutěž probíhala ve dvoučlenných týmech dvoukolově a ve dvou věkových kategoriích. Ceny výhercům věnovala NTB a vedení gymnázia. Datum: 1.dubna Udělení Ceny NTB za nejlepší DP v anglickém jazyce Osmý ročník Ceny NTB byl oficiálně vyhlášen na půdě university Tomáše Bati ve Zlíně v listopadu Cílem ceny je motivovat studenty i pedagogy k využívání anglického jazyka, čímž bude podpořena dvoujazyčnost university. V letošním roce bylo nominováno na cenu NTB 6 diplomových prací ze 3 fakult. Po dvou pracích bylo nominováno z FaME, FT a FAI UTB. Obhajob se zúčastnil vždy zástupce NTB, aby posoudil kvalitu obsahu DP a také samozřejmě znalost anglického jazyka. Z navržených 6-ti prací byla na Cenu NTB komisí doporučena práce studenta FAI UTB (fakulty aplikované informatiky), oboru informační technologie Bc. Zdeňka Drbálka s názvem: Developing components for distributed search engine ObjectSpot. K slavnostnímu předání Ceny NTB došlo u příležitosti promocí fakulty aplikované informatiky. Cenu předal ředitel NTB ing. Pavel Velev. Cena sestávala ze skleněné plakety a 14 denní stáže u firmy Baťa. NTB následně zorganizovala 14 denní stáž vítěze ceny. Po konzultacích s paní Monicou Pignal a prezidentem BSO Thomas G. Bata bylo rozhodnuto vyslat výherce do Indie. Ing. Drbálek strávil 1 týden v Bangalore IT centru a firmě Baťa a druhý týden v New Delhi. V průběhu stáže absolvoval návštěvy podniků, prodejen Baťa a měl možnost spolupracovat s manažery firmy Baťa India. Další část pobytu byla věnována poznání pamětihodností Indie. Poznatky ze stáže byly zveřejněny v universitním časopisu Universalia. Ing. Drbálek hodnotil pobyt v Indii vysoce pozitivně. Datum: červenec/září 08 Studentská soutěž Baťovský Zlín. Zdeněk Drbálek, vítěž ceny za diplomovou práci

10 Vzdělávací aktivity 7. Mezinárodní sochařské symposium Dřevo 2008 Letošní 10. ročník sochařského studentského symposia byl v části propagace organizován nově. Na 35 vysokých uměleckých škol v Evropě jsme poslali pozvánku s ideou symposia, která byla motivována otevřením evropských hranic /Shengen/. Záměrem bylo přimět účastníky vypracovat sochu, která by ideově pojala již zmíněné otevření hranic a současně v sobě obsahovala tradiční prvky regionu, z kterého sochař pochází. Jako partnera symposia jsme přizvali zlínský Rotary Club, přes který jsme oslovili Rotary kluby v městech kde sídlí obeslané VŠ s prosbou o spolupráci při zajištění účasti studentů a také město Zlín. Bohužel odezva z oslovených škol byla velmi nízká a tak bylo rozhodnuto uspořádat symposium česko-slovenské. Letošního ročníku se účastnilo 7 studentů z Česka a Slovenska. NTB zabezpečila kompletní organizaci účasti studentů, ubytování, kooperací, dodávky a výběru materiálu, sponzorských pomocí, propagace, organizaci závěrečné vernisáže apod. Po dohodě s městem Zlínem byla získána dotace ve výši 10 tis. Kč na odměnu pro nejzajímavější sochy, které ocenila primátorka města svou cenou. Hlavní cenu obdržela socha s názvem Sochor od studenta Martina Rusiny z VŠVU v Bratislavě. Druhé ocenění získala socha Kaktusy od studenta Tomáše Vacka ze zlínské university Tomáše Bati fakulty multimediálních komunikací. Třetí byla oceněna socha Otevřený dialog Marka Halasze z FAVU AVU Bánská Bystrica. První dvě oceněné sochy se stanou součástí vybraného parku nebo jiného prostoru města Zlína. Hlavními sponzory symposia byly B.F.P. Lesy a statky, Husqvarna, Pozimos, Švehlák půjčovna nářadí a Rotary Club Zlín. Akce byla velmi dobře medializována jak v tisku, tak v TV. Závěrečná vernisáž proběhla 2. července v 19:00 hod. za účasti paní primátorky Ondrové, prezidenta a členů zlínského Rotary Clubu a dalších hostí. Nové sochy jsou umístěny v zahradě vily. Symposium je zachyceno také ve vydaném katalogu. Datum: Sochařské sympózium Promítání studentských filmů I. Na základě dlouhodobé spolupráce organizovala NTB s Filmovou školou Zlín promítání studentských filmů. Jednalo se o filmy krátkometrážní, animované a nebo hrané, které byly natočeny studenty zmíněné školy v období minulého šk. roku. Motivem NTB konat podobné přehlídky vybraných filmů je poukázat na činnost mladých nadějných filmařů a dát veřejnosti možnost vzhlédnout jejich tvorbu. V neposlední řadě jde i o popularizaci baťovské filmové tradice. O promítání byl značný zájem. Datum: 4. březen 2008 Promítání studentských filmů. 13

11 Vzdělávací aktivity 9. Promítání studentských filmů II. NTB byla iniciátorem druhého dílu promítání studentských filmů, tentokrát z produkce Fakulty multimediálních komunikací UTB. V první části byly představeny filmy krátkometrážní, animované a nebo hrané, které byly v rámci výuky natočeny studenty zmíněné školy šk. roku 2007/08. Ve druhé části mohli diváci vzhlédnout absolventský, hraný film Tomáše Hubáčka Návrat do červeného města, který je fiktivním pohledem mladého umělce na Zlín 60 let 20. století. Na příběhu s detektivní zápletkou poukazuje na zmar, který stihl díky válce a komunistickému režimu původně světovou firmu. Datum: 4. březen Konference T-machinery v Ratíškovicích Slavnostní konference konané u příležitosti 75. výročí založení dolu Tomáš v Ratíškovicích se v zastoupení pana Tomáše Bati zúčastnil ředitel NTB. Konferenci organizovala společnost T-machinery vyrábějící důlní těžební techniku, jako pokračovatel dolu Tomáš zakoupeného firmou Baťa v roce Ředitel NTB byl požádán o úvodní projev a současně byl pověřen panem Tomášem Baťou přečíst zúčastněným jeho pozdrav. Přítomnost zástupce Nadace Tomáše Bati i zdravice byly přijaty 300 členným týmem společnosti velmi pozitivně. Na požádání majitele firmy pana ing. Gajdíka předal ředitel NTB ocenění nejlepším pracovníkům firmy. Vedení firmy T-machinery i její zaměstnanci si velmi váží baťovské tradice, která jim dala možnost vniknout a navázat na původní Baťův odkaz. Datum: 27.červen 2008 Promítání studentských filmů. Konference T-machinery v Ratíškovicích výročí tragické smrti TB Připomínat si den, kdy tragicky zahynul zakladatel firmy Tomáš Baťa patří k důležitým momentů práce NTB. Nadace organizovala uctění památky Tomáše Bati u jeho sochy v areálu FaME UTB. Za nadaci se účastnil ředitel Pavel Velev. Přítomni dále byli hejtman ZL kraje, primátorka města Zlína a prorektor UTB. Na pozvání NTB byli přítomni i zástupci médií. Byly položeny květiny. Druhá část pietního aktu se odehrála u památníčku připomínajícího pád letadla v dnešním areálu Tomy a.s. v Otrokovicích. I zde byly položeny květiny. Datum: 12.července 2008 Výročí tragického úmrtí T. Bati

12 Vzdělávací aktivity 12. Konference Člověk a společnost Účast Nadace Tomáše Bati na projektu Výchova příkladem byla podpořena i vystoupením ředitele nadace na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR, Na pozvání Senátu a hlavního organizátora projektu pana Palatajkova zde ředitel NTB přednesl přednášku na téma Odkaz Tomáše Bati pro společnost. Cílem konference bylo seznámit přítomné ředitele odborů MŠMT, ředitele škol, vzdělávacích institucí a další pracovníky školství s projektem Výchova příkladem, do kterého se Nadace Tomáše Bati zapojila. Část projektu je zaměřena na seznámení žáků a studentů škol s osobností Tomáše Bati a jeho podnikáním. Přednáška o TB poukázala na jeden z velkých vzorů, které by měli být nastupující generací následovány. Datum: 4.listopadu 2008 Návštěva pana Nárožného. 13. Vyhlášení Ceny NTB za nejlepší DP NTB vyhlásila VIII. ročník Ceny Nadace Tomáše Bati za nejlepší diplomovou práci napsanou a obhájenou v anglickém jazyce pro studenty magisterského studia na UTB. Formou dopisu a oznámení byl požádán rektor o zveřejnění podmínek Ceny na UTB. Datum: 22. listopadu Přednášky a prohlídky Mezi celoroční a pravidelné aktivity nadace patří i přednášky o zakladateli firmy Tomáši Baťovi, prohlídky vily s výkladem, promítání původních baťovských filmových reklam, setkávání a předávání informací novinářům a dalším zájemcům o úspěšné historii firmy, filosofii Tomáše Bati, Nadaci Tomáše Bati, etiketě, neziskovém sektoru, ale nejen o tom. Ředitel nadace v průběhu roku 2008 přednášel 11x pro cca 450 posluchačů. V roce 2008 si prohlédlo vilu Tomáše Bati a vyslechlo výklad o historii firmy i vily při 21 prohlídkách cca 500 lidí. Přednášky i prohlídky považujeme za velmi důležitou aktivitu nadace nejen z hlediska prezentace práce nadace, ale také z důvodů propagace firmy Baťa. Stavění májky. Zájem o životní i podnikatelskou filosofii Tomáše Bati je značný a při každé přednášce i prohlídce zjišťujeme z reakcí návštěvníků aktuálnost jeho myšlenek i podnikatelských postojů. 15

13 Kulturní aktivity 15. Koncert mladých talentů Nadace pokračovala i v roce 2008 v organizaci koncertů mladých nadějných hudebníků. Jednalo se již o třetí pásmo vystoupení. Zahráli Jan Rybka 19, Jan Maceček 16 a Vendula Zachovalová 17. Všichni houslisté, účastníci houslové akademie Václava Hudečka, které se každoročně koná v Luhačovicích a NTB na její průběh přispívá. Klavírní doprovod obstarali učitelé z brněnské JAMU manželé Pančochovi. Datum: 23. ledna Koncert NTB a FLY United V roce 10. výročí založení Nadace Tomáše Bati a 15. výročí založení firmy FLY United vznikla myšlenka uspořádat společný slavnostní koncert pro hosty a příznivce nadace a klienty FLY United. Program koncertu obstaral komorní orchestr vedený mladým dirigentem Janem Štilcem. Společnost FLY United věnovala do slosování hodnotné ceny, které byly po koncertě vylosovány dle vstupenek. Datum:23.října2008 Zuzana Lapčíková při Vánočním koncertu v Baťově vile. 17. Vánoční koncert v Baťově vile Nadace připravila pro veřejnost vánoční koncert Zuzany Lapčíkové a pěveckého mužského kvarteta Q-VOX. Zvláštností koncertu bylo netradiční podání valašských písní a koled. Spojením mužského pěveckého kvarteta s cimbálem a ženským doprovodným hlasem vznikl ojedinělý projekt navozující společně s vánoční výzdobou vily, jedinečnou vánoční atmosféru. Datum: 8. prosince Koncert Schulhoffova kvarteta Vzácnou příležitost měli ve Zlíně posluchači vážné hudby dne 9. května. Na pozvání Nadace Tomáše Bati vystoupilo ve vile Tomáše Bati kvarteto složené ze členů Vídeňské filharmonie. Zazněly skladby světoznámých skladatelů jako jsou Leoš Janáček, Wolfgang Amadeus Mozart a Antonín Dvořák. Datum: 9. květen 2008 Shulhoffovo kvarteto

14 Ostatní aktivity výročí narození TB Připomínku 132. výročí narození Tomáše Bati, zakladatele největší obuvnické firmy organizovala NTB na Lesním hřbitově. Památku Tomáše a Marie Baťových uctil hejtman ZL kraje, zástupci města Zlína, rektor univerzity TB, členové klubu ABŠ a žurnalisté. Datum: 3. dubna Oslavy 1. máje v NTB Letošní oslava 1. máje se nesla ve znamení 10. výročí založení Nadace Tomáše Bati. Vila byla otevřena veřejnosti a ve foyeru byly instalovány fotografie z nejdůležitějších akcí, které nadace připravila v uplynulých deseti letech. Tradiční oslava 1. máje, tak jak ji zahájil v roce 1924 sám Tomáš Baťa, je pro nadaci dnem kdy si připomíná své založení a také otevření nově rekonstruované vily Tomáše Bati. Tisíce návštěvníků vzhlédlo v zahradě vily zábavný kulturní program pro dospělé i děti. Součástí programu bylo mimo jiné vystoupení mažoretek s Dechovým orchestrem mladých, folkové skupiny Poutníci i folklorních souborů. Nechybělo vystoupení aerobikového souboru Zdena, ani líté boje rytířů ze skupiny historického šermu Sigurd. Pro děti byla připravena řada her a soutěží o ceny. Oslava poskytuje možnost setkání významných lidí podnikatelského, politického i společenského života a velmi dobrou propagaci Nadace Tomáše Bati a značky Baťa. Na oslavách byl přítomen i zakladatel nadace pan Tomáš Baťa s dcerou Monikou. Na oslavě byl účasten hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, primátorka města Zlína Irena Ondrová. Významnou pomoc při organizaci poskytla firma Baťa. Datum: 1.května máj v Baťově vile. 21. Vzpomínka na Tomáše J. Baťu Nečekaná smrt pana Tomáše J. Bati 1. září 2008 v Torontu vyvolala vlnu emocí u řady lidí ve Zlíně i celé ČR. Pohřeb pana Bati proběhl v kanadském Torontu a jen několik nejbližších spolupracovníků a přátel mělo možnost být přímo na místě. Ti, kteří s ním přicházeli do styku a měli jej rádi, považovali za samozřejmé, důstojně se s ním rozloučit i v jeho rodném městě Zlíně. Spoluprací Nadace Tomáše Bati, University Tomáše Bati, firmy Baťa, Zlínského kraje, města Zlína a Krajské nemocnice Tomáše Bati vznikl projekt Vzpomínka na Tomáše J. Baťu. V aule nového universitního centra UTB se den před 94 narozeninami pana Bati sešla jeho rodina a dalších 400 významných hostů z ČR i zahraničí, aby zavzpomínali na jeho velkou osobnost. Pořadem provázel Marek Eben a za zvuku cimbálové muziky Hradišťan vystoupili se svou osobní vzpomínkou přátelé pana Bati. Pan Tomáš J. Baťa. 17

15 Ostatní aktivity V průběhu celého programu byly na pozadí promítány fotografie z jeho rodinného i pracovního života. Rozloučení zanechalo na přítomných hluboký dojem. Datum: 16.září Dny Afriky ve Zlíně Ideou celého festivalu bylo lidem představit z různých pohledů africký kontinent, jeho kulturu, přírodní krásy, ale i problémy. Připomenout, že i zde firma Baťa stále má své obchody a výroby a neopomíná ani sociální aspekt své přítomnosti. Plakát akce Dny Afriky ve Zlíně. Nadace Tomáše Bati pořádá ve dnech DNY AFRIKY VE ZLÍNĚ Program byl zaměřen na všechny vrstvy obyvatelstva od dětí přes studenty až po dospělé. Slavnostní zahájení za přítomnosti primátorky města a zástupců Společnosti přátel Afriky proběhlo ve vile v úterý 14. září. Následovala přednáška RNDr. Mrázka o Nigerii s názvem Černý obr Afriky. Odpoledne ještě před zahájením se uskutečnila odborná přednáška na universitě Tomáše Bati s názvem Jak obchodovat s Afrikou, kterou přednesl pan ing. Tesař, předseda Společnosti přátel Afriky z Brna. 15. září se konaly kursy hraní na africké bubny pod vedením rodilého Afričana z Mali. Veřejnost měla možnost za úplatu si nechat uplést typické africké copánky nebo na africkém tržišti koupit amulet či hudební nástroj. Večer proběhl fantastický koncert afrických bubeníků skupiny Barakaba. 16. září večer vystoupil s přednáškou Ghana, země úsměvů bývalý velvyslanec ČR v Ghaně PhDr. Klíma. Po oba dny 16. i 17. září v dopoledních i odpoledních hodinách byla vila plná dětí ze základních škol, které pod vedením instruktorek z Náprstkova muzea v Praze vyráběly africké masky, potiskovaly textilie africkými symboly, přičemž se dozvídaly o jejich tajemné moci a významu. Po celý týden byla ve vile instalována výstava fotografií a artefaktů z Ghany, které zapůjčil ing. Kubina, který 14 let pracoval v Africe. Založili jsme tak novou tradici představování různých kontinentů nebo zemí. Datum: října 2008 Aktivity v průběhu Dnů Afriky

16 Ostatní aktivity 23. Zdobení vánočního stromu K tradičnímu vyzdobení vánočního stromu před vilou Tomáše Bati jsme podobně jako v letech minulých přizvali žákyně 4. základní školy Komenského Zlín, specializace výtvarná výchova. Děvčata zhotovily nápadité ozdoby, kterými pak ozdobily připravený vánoční stromek. Datum: 8. prosinec Zlín ve fotografii, nová publikace Ve spolupráci s tiskárnou Esprint, grafickým studiem Nováček a PhDr. Pokludou byla vydána obrazová publikace obsahující 250 velkoformátových fotografií starého Zlína. Nadace Tomáše Bati je jedním s vydavatelů. V souvislosti s uvedením publikace na trh a jejím představením organizovala nadace setkání s novináři a medii. Kniha vyjde i v anglické mutaci. Datum: 10. prosince 2008 Zdobení vánočního stromu. 25. Vánoční představení pro děti 2x Ani před letošními vánocemi nechyběla ve vile vánoční besídka pro děti 1. tříd ZŠ a zlínských mateřských škol. Představení se zúčastnilo 210 dětí. Program předvedli studenti Zlínské Vyšší školy umění. Zúčastněné děti obdržely od NTB malý vánoční dárek. Datum: 15. prosince 2008 Vánoční besídka pro mateřské školy. Poskytnuté nadační příspěvky Poskytnuto komu schváleno správní radou: částka: 1. Univerzita Tomáše Bati ,-Kč Literární květen Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ,-Kč V. Nový zlínský salon 3. Akademie Václava Hudečka Luhačovice ,-Kč Letní houslové kurzy Václava Hudečka 4. ADRA o.s ,-Kč PRVák Celkem: ,-Kč 19

17 Zpráva auditora 1/

18 Zpráva auditora 2/2 21

19 Rozvaha /v tis. Kč/ Aktiva Brutto Korekce Netto Dlouhodobý majetek Zásoby 75 Pokladna 37 Běžný účet Pohledávky 468 Náklady a příjmy příštích období 37 Celkem aktiva Pasiva Základní jmění Fondy 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Závazky 302 Zaměstnanci 74 Zdravotní a sociální pojištění, daň zam. 70 Dohadné účty pasivní 208 Výnosy příštích období 15 Neuhrazená ztráta z minulých let Hospodářský výsledek běžného období -740 Celkem pasiva Výkaz zisku a ztráty za období /v tis. Kč/ Náklady Náklady na pořádané akce Provozní náklady Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Poskytnuté příspěvky 360 Hospodářský výsledek běžného období Celkem Výnosy Dary, příspěvky, dotace Tržby z hlavní činnosti Výnosy z finančního majetku 387 Celkem

20 Zpráva o realizaci příspěvků NIF a audit NIF 1. Výše příspěvků z NIF, přidělených ve II. etapě a na základě dodatků: Datum přijetí Částka Fond BFN BFN HVB Hypoteč. list ČS Fiducia ČP Invest Celkem Všechny přidělené prostředky byly vloženy do nadačního jmění NTB. 3. Výše výnosů z NIF za období roku 2007 uplatněné v roce 2008 byla na základě výpočtového vzorce: Hodnota vypočtených výnosů dle vzorce: 0,5 x 0,5 x (2,71 + 4,13) x 1/100 x = ,- Kč Skutečná výše výnosů byla: ,- Kč 4. Užití výnosů Zůstatek výnosů z minulého období: 0,- Kč Přeplatek výnosů z minulých období: ,- Kč Rozdělení výnosů v běžném roce ,- Kč Částka určená na granty ,- Kč Nedoplatek-přeplatek oproti povinné /vypočtené/ částce na granty ,- Kč Převod nevyplacených výnosů do roku ,- Kč Prostředky pro správu nadace Grantová politika Nadace Tomáše Bati pro rok 2006 s uplatněním výnosů NIF /Nadační investiční fond/ ,- Kč 23

21 Přehled příspěvků z NIF 2008 Poskytnuto komu Částka 1. VŠCHT Praha, fakulta potravinářské ,- Kč a biochemické technologie Ing. Anette Tizolová, 25 let Vývoj rychlé metody detekce rodu Bordetella s využitím v klinické mikrobiologii 2. UTB Zlín FT, Ing. Ústav potravinářského inženýrství ,- Kč Ing. Markéta Šípalová, 25 let Transport biologicky aktivních látek z rostlin do mléka 3. MU Brno, Přírodovědecká fakulta ,- Kč Mgr. Soňa Martenčíková, 26 let Studium stavu buněčných membrán a chromatinu kančích spermií po kryokonzervaci. 4. UTB Zlín FT ,- Kč Ing. Pavlína Vltavská, 27 let Antimikrobní prostředek pro ošetřování obuvi 5. Ústřední vojenská nemocnice, Praha ,- Kč kpt. MUDr. Kamil Belej, Ph.D. FEBU, 35 let Výpočet a modelování změn prostatického specifického antigenu (PSA) Celkem: ,-Kč 24

22 Zpráva auditora NIF 25

23 Přehled poskytnutých darů a grantů Nadaci Tomáše Bati V roce 2008 obdržela Nadace Tomáše Bati příspěvek od BSF ve výši Kč, od města Most dar ve výši Kč a dalších 13 subjektů v úhrnné výši Kč. Příspěvek i dary byly čerpány v daném roce v plné výši. V tomto zdaňovacím období získala Nadace Tomáše Bati neinvestiční dotace od Statutárního města Zlína ve výši Kč. Dotace byly čerpány v plné výši. Všechny uvedené příspěvky, dary, dotace byly využity na zajištění aktivit nadace. Pravidla pro omezení nákladů nadace v roce 2008 V souladu s ustanovením par. 22 odst. 1 nadačního zákona a dle statutu nadace nepřevýšily celkové roční náklady Nadace Tomáše Bati související se správou nadace 50% nadačního jmění dle jeho stavu k tj. z částky tis. Kč a činí tis. Kč (mzdy a odvody) 26

24 Kontakt Nadace Tomáše Bati adresa... Gahurova Zlín telefon fax Internetová stránka Bankovní spojení... Unicredit bank pobočka Zlín Zlín číslo účtu: /2700 IČO: Ve Zlíně dne 2. května 2009 Schvaluje: Monica Pignal - Bata předsedkyně Správní rady Nadace Tomáše Bati Zpracoval: Ing. Pavel Velev výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati 27

25

rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa

rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa 2010 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Poslání Nadace Tomáše Bati Obsah strana Poslání Nadace Tomáše

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Obsah strana Poslání Nadace Tomáše Bati.....

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se 2006 1 9 9 6 1 9 9 7 1 998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury,

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. 2011 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. 3 Obsah strana Poslání Nadace Tomáše Bati.....

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva. Nadace Tomáše Bati

Výroční zpráva. Nadace Tomáše Bati Výroční zpráva Nadace Tomáše Bati 2002 1 Obsah: strana Poslání Nadace Tomáše Bati.. 3 Úvodní slovo Správní rada Nadace Tomáše Bati 4 Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati. 4 Kolektiv Nadace Tomáše Bati.. 4 Aktivity

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2005 Kulturní pořady: 19. ledna 2005 Literární pořad nad novou

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 2011 Výroční zpráva ČIB Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY 2011 VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE Na počátku roku byl ukončen první běh tříletého základního

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému 20 14 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013 Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo zakladatele Fond vznikl s vizí, že věda by měla být podporována také ze soukromých prostředků mecenášů, kteří mohou

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. 2013 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, Poslání Nadace Tomáše Bati díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. 1 2Obsah strana Poslání Nadace Tomáše

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více