Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se"

Transkript

1 2008

2 Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

3 Tomáš J. Baťa * Vážení přátelé, rok 2008 byl pro nadaci Tomáše Bati obdobím, které se nesmazatelně zapíše do její historie. Dvě významné události se staly dominantními nad dalšími aktivitami nadace. Nejprve jsme tradičně, po baťovsky, oslavili 1. máj a za přítomnosti zakladatele nadace pana Tomáše J. Bati jsme připomněli, že je to právě 10 let, kdy nadace zahájila svou činnost v nově rekonstruované vile. S radostí jsme prezentovali desetiletou historii nadace a těšili se ze zájmu lidí. Přesně o čtyři měsíce později 1. září 2008 přeletěla oceán téměř neuvěřitelná zpráva. Pan Tomáš J. Baťa náhle zemřel v kanadském Torontu ve věku nedožitých 94 narozenin. Odešel zakladatel Nadace Tomáše Bati, ševcovská legenda, muž, který byl vždy o krok vpředu, muž, který kolem sebe dokázal šířit pozitivní energii, optimismus a v těžkých chvílích i naději. Muž, který uměl navázat na odkaz svého otce a po 2. světové válce rozšířit baťovské impérium téměř po celém světě. Za jeho éry se výroba a prodej obuvi zvýšil z poválečných 40 milionů párů na 300 milionů párů. Při svém zodpovědném podnikání nikdy nezapomínal na lidi. V 60. a 70. letech zaměstnával impozantních spolupracovníků v 89 zemích a 90 továrnách. Jeho odchodem ztrácíme osobnost světového významu a jen těžko se s touto ztrátou budeme vyrovnávat. Vždy budeme vzpomínat na jeho slova o důležitosti zákazníka pro úspěch firmy, v intencích již známého Náš zákazník, náš pán, ale také na jeho krédo: Život není překážka, ale příležitost. V tomto duchu bude i nadále jeho nadace vyvíjet své aktivity, tak aby dostála svého poslání a dále se podílela na vývoji společnosti, zvláště pak mladých lidí. Ing. Pavel Velev ředitel Nadace Tomáše Bati

4 Obsah strana Správní rada Nadace Tomáše Bati...7 Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati... 7 Tým Nadace Tomáše Bati... 7 Aktivity Nadace Tomáše Bati v roce 2008: 1. Vzdělávací aktivity Kulturní aktivity Ostatní aktivity...17 Poskytnuté nadační příspěvky...19 Zpráva auditora...20 Rozvaha...22 Výkaz zisků a ztrát k Zpráva o realizaci příspěvků NIF a audit NIF...23 Přehled příspěvků poskytnutých z NIF Zpráva auditora o NIF...25 Přehled poskytnutých darů a grantů Nadaci Tomáše Bati...26 Pravidla pro omezení nákladů nadace v roce Kontakt...27

5 Správní rada Nadace Tomáše Bati Monica Pignal - Bata Jiří Filipec Michal Janský Stanislav Knotek Irena Ondrová Pavel Telička Karel Ježík předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická ve Zlíně generální ředitel Baťa, a.s. Česká republika advokát primátorka města Zlína soukromý podnikatel personální manažer Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice Dozorčí rada Nadace Tomáše Bati Miroslav Hovořák Stanislav Machovec Jiří Genža ředitel B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, předseda dozorčí rady finanční ředitel Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice soukromý podnikatel Tým Nadace Tomáše Bati Pavel Velev Jana Benková Lucie Slováková výkonný ředitel vedení účetní agendy asistentkaslovo předsedkyně nadace 7

6 Zpráva o činnosti Nadace Tomáše Bati za období leden prosinec

7 Vzdělávací aktivity 1. Počítačové kursy pro veřejnost Jednou z pravidelných vzdělávacích aktivit NTB jsou kurzy práce s PC pro ženy v domácnosti a veřejnost. Účastníci navštěvovali kurs jednou týdně po 2 hodinách, celkem 12 hodin a učili se ovládat počítač, pracovat s Windows, programy Word, Excel a také využívat internet a elektronickou poštu. NTB, dle znalostí a potřeb uchazečů, nabízela dva typy kurzů. Pro začátečníky a pokročilé. O konání kurzů byli občané informováni přes inzerci v magazínu města Zlína a na webových stránkách Nadace Tomáše Bati. Datum: celoročně 2. Cyklus přednášek: Na základě stálého zájmu občanů o přednášky na témata výzkumů v Egyptě, pokračovala nadace za spolupráce a podpory firmy Renomix v organizaci cyklu přednášek. Antropologicko-lékařský výzkum některých staroegyptských osobností Přednáška významného emeritního profesora Prof. MUDr. Eugena Strouhala, účastníka 29 egyptologických expedicí, o výzkumech jednotlivých mumií známých staroegyptských králů, princezen a kněží s posouzením jejich zdravotního stavu a dalších antropologických zajímavostí. Přednášku navštívilo 90 osob. /plná kapacita/ Datum: 27. únor 2008 PC Kurzy pro ženy. Nadace Tomáše Bati Vás zve na přednášku Ing. Michaela Balíka a PhDr. Břetislava Vachaly Milenky, ženy a bohyně Starého Egypta Další z cyklu přednášek o Egyptě byla věnována příběhům a osudům žen, milenek a bohyň Starého Egypta. Přednášejícími byli tentokrát egyptolog Břetislav Vachala a stavař-egyptolog Michael Balík. Zajímavé povídání bylo doplněno řadou doposud nepublikovaných fotografií. Datum: 26. březen 2008 Islám v Egyptě-Káhira muslimů Na žádost pravidelných účastníků přednášek bylo vybráno téma dotýkající se samotného islámského náboženství a koránu. Protagonisty byli nám už známí egyptologové, ing. Michael Balík a Břetislav Vachala. Dr. Vachala podrobně seznámil přítomné s odlišnostmi koránu a bible a upozornil na některá specifika muslimské víry, které dnes ovlivňují život na celém světě /džihád/. Prostřednictvím obrázků provedl ing. Balík přítomné káhirskými mešitami s důrazem na jejich náboženské i občanské užití i zvláštnosti. Datum: 9. prosince 2008 MILENKY, ŽENY A BOHYNĚ STARÉHO EGYPTA PŘEDNÁŠKA EGYPTOLOGŮ MICHAELA BALÍKA A BŘETISLAVA VACHALY O OSU- DECH MILENEK, MANŽELEK, KRÁLOVEN A. BOHYŇ VE STARÉM EGYPTĚ :00 hodin Podpořeno z Kulturního fondu města Zlína Plakát jedné z cyklu přednášek. BAŤOVA VILA Vstupné dobrovolné info NTB sponzor: 10

8 Vzdělávací aktivity 3. Manažerem nanečisto celonárodní soutěž Na návrh NTB, ve spolupráci s JA a podpory firmy HP organizovala nadace 1. pilotní ročník soutěže mikroekonomické simulace Manažerem nanečisto pro studenty všech vysokých škol a universit v ČR, které mají ekonomicky, marketingově, bankovně či obchodně zaměřené studijní programy. Cílem NTB bylo nabídnout studentům universit a VŠ možnost přiblížit se svým konáním co nejvíce praxi v reálném obchodním a výrobním prostředí. Do soutěže se přihlásilo 65 dvoučlenných týmů. Soutěž probíhala pouze elektronicky po internetu v anglickém jazyce s použitím software Titan. Soutěž byla zaměřena na strategické řízení firmy, výrobu a prodej výrobků a orientaci v konkurenčním prostředí. Účastníci pracovali ve dvoučlenných týmech a každý soutěžní tým představoval jednu společnost. Program Titan simuloval konkurenční prostředí na trhu s fiktivním produktem. Úkolem soutěžících bylo pomocí regulace výroby, vhodné cenové politiky, účinného marketingu, kapitálových investic a pružných manažerských rozhodnutí reagujících na vývoj na trhu dosáhnout většího zisku než konkurence a zvyšovat cenu akcie vlastního podniku. V korespondenční části museli soutěžící reagovat na zprávy o situaci v odvětví a zprávy o stavu vlastního podniku. Sedm úvodních kol a semifinále probíhalo v období od do Ze semifinále postoupilo do finále 8 nejlepších týmů. Finále se uskutečnilo v budově hlavního sponzora firmy HP v Praze. Hlavní cenou pro vítěze byly notebooky firmy HP, druhá cena laserové tiskárny HP a třetí cenou byly smartphony. Datum: 13.prosince března 2008 Účastníci a organizátoři soutěže Manažerem nanečisto, Praha Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb manažer v sandálech je ostuda NTB prvním pilotním večerem zahájila nový projekt určený studentům UTB, který je zaměřen na etiketu a stolování. Byl připraven 3 dílný seriál, 3 hodinových setkání s tématy: Etiketa, gastronomie a stolování a závěrečný praktický večer s rautem, kde měli studenti možnost si ověřit své nabyté vědomosti. Kursy byly vedeny zkušeným pedagogem z oblasti gastronomie a hotelnictví a praktikem Mgr. Divokým a ředitelem NTB. Při praktickém tréninku byla využívána vizuální prezentace zásad slušného chování ve společnosti a při stolování. Důraz byl také kladen na praktické procvičování jednotlivých společenských úkonů. Na tomto pilotním projektu jsme si ověřili zájem studentů o zmíněnou problematiku. Po jarním, pilotním projektu kursů etikety, na kterém byla ověřena životaschopnost myšlenky, byl odstartován druhý kurs. Zájem studentů UTB, pro které je kurs určen, byl velký a kapacita 20 míst byla během několika dní vyčerpána. Třetí běh kursu byl zahájen v měsíci listopadu a ukončen před vánoci. Účastníci získali certifikát o úspěšném absolvování. Při propagaci kursů na UTB nadace spolupracovala se Studentskou unií i vedením university. Datum: celoročně Kurz etikety a stolování 11

9 Vzdělávací aktivity 5. Baťovský Zlín studentská soutěž Ve spolupráci s Gymnáziem Lesní čtvrť proběhla již počtvrté v prostorách NTB, znalostní soutěž studentů gymnázia z Lesní čtvrti ve Zlíně. Otázky byly zaměřeny na osobnosti baťovského managementu, výstavbu Zlína, historické momenty rozvoje baťových závodů a architekturu. Otázky byly oceněny jedním, dvěma a třemi body dle obtížnosti. Řada otázek byla doplněna fotografií pro lepší ilustraci. Soutěž probíhala ve dvoučlenných týmech dvoukolově a ve dvou věkových kategoriích. Ceny výhercům věnovala NTB a vedení gymnázia. Datum: 1.dubna Udělení Ceny NTB za nejlepší DP v anglickém jazyce Osmý ročník Ceny NTB byl oficiálně vyhlášen na půdě university Tomáše Bati ve Zlíně v listopadu Cílem ceny je motivovat studenty i pedagogy k využívání anglického jazyka, čímž bude podpořena dvoujazyčnost university. V letošním roce bylo nominováno na cenu NTB 6 diplomových prací ze 3 fakult. Po dvou pracích bylo nominováno z FaME, FT a FAI UTB. Obhajob se zúčastnil vždy zástupce NTB, aby posoudil kvalitu obsahu DP a také samozřejmě znalost anglického jazyka. Z navržených 6-ti prací byla na Cenu NTB komisí doporučena práce studenta FAI UTB (fakulty aplikované informatiky), oboru informační technologie Bc. Zdeňka Drbálka s názvem: Developing components for distributed search engine ObjectSpot. K slavnostnímu předání Ceny NTB došlo u příležitosti promocí fakulty aplikované informatiky. Cenu předal ředitel NTB ing. Pavel Velev. Cena sestávala ze skleněné plakety a 14 denní stáže u firmy Baťa. NTB následně zorganizovala 14 denní stáž vítěze ceny. Po konzultacích s paní Monicou Pignal a prezidentem BSO Thomas G. Bata bylo rozhodnuto vyslat výherce do Indie. Ing. Drbálek strávil 1 týden v Bangalore IT centru a firmě Baťa a druhý týden v New Delhi. V průběhu stáže absolvoval návštěvy podniků, prodejen Baťa a měl možnost spolupracovat s manažery firmy Baťa India. Další část pobytu byla věnována poznání pamětihodností Indie. Poznatky ze stáže byly zveřejněny v universitním časopisu Universalia. Ing. Drbálek hodnotil pobyt v Indii vysoce pozitivně. Datum: červenec/září 08 Studentská soutěž Baťovský Zlín. Zdeněk Drbálek, vítěž ceny za diplomovou práci

10 Vzdělávací aktivity 7. Mezinárodní sochařské symposium Dřevo 2008 Letošní 10. ročník sochařského studentského symposia byl v části propagace organizován nově. Na 35 vysokých uměleckých škol v Evropě jsme poslali pozvánku s ideou symposia, která byla motivována otevřením evropských hranic /Shengen/. Záměrem bylo přimět účastníky vypracovat sochu, která by ideově pojala již zmíněné otevření hranic a současně v sobě obsahovala tradiční prvky regionu, z kterého sochař pochází. Jako partnera symposia jsme přizvali zlínský Rotary Club, přes který jsme oslovili Rotary kluby v městech kde sídlí obeslané VŠ s prosbou o spolupráci při zajištění účasti studentů a také město Zlín. Bohužel odezva z oslovených škol byla velmi nízká a tak bylo rozhodnuto uspořádat symposium česko-slovenské. Letošního ročníku se účastnilo 7 studentů z Česka a Slovenska. NTB zabezpečila kompletní organizaci účasti studentů, ubytování, kooperací, dodávky a výběru materiálu, sponzorských pomocí, propagace, organizaci závěrečné vernisáže apod. Po dohodě s městem Zlínem byla získána dotace ve výši 10 tis. Kč na odměnu pro nejzajímavější sochy, které ocenila primátorka města svou cenou. Hlavní cenu obdržela socha s názvem Sochor od studenta Martina Rusiny z VŠVU v Bratislavě. Druhé ocenění získala socha Kaktusy od studenta Tomáše Vacka ze zlínské university Tomáše Bati fakulty multimediálních komunikací. Třetí byla oceněna socha Otevřený dialog Marka Halasze z FAVU AVU Bánská Bystrica. První dvě oceněné sochy se stanou součástí vybraného parku nebo jiného prostoru města Zlína. Hlavními sponzory symposia byly B.F.P. Lesy a statky, Husqvarna, Pozimos, Švehlák půjčovna nářadí a Rotary Club Zlín. Akce byla velmi dobře medializována jak v tisku, tak v TV. Závěrečná vernisáž proběhla 2. července v 19:00 hod. za účasti paní primátorky Ondrové, prezidenta a členů zlínského Rotary Clubu a dalších hostí. Nové sochy jsou umístěny v zahradě vily. Symposium je zachyceno také ve vydaném katalogu. Datum: Sochařské sympózium Promítání studentských filmů I. Na základě dlouhodobé spolupráce organizovala NTB s Filmovou školou Zlín promítání studentských filmů. Jednalo se o filmy krátkometrážní, animované a nebo hrané, které byly natočeny studenty zmíněné školy v období minulého šk. roku. Motivem NTB konat podobné přehlídky vybraných filmů je poukázat na činnost mladých nadějných filmařů a dát veřejnosti možnost vzhlédnout jejich tvorbu. V neposlední řadě jde i o popularizaci baťovské filmové tradice. O promítání byl značný zájem. Datum: 4. březen 2008 Promítání studentských filmů. 13

11 Vzdělávací aktivity 9. Promítání studentských filmů II. NTB byla iniciátorem druhého dílu promítání studentských filmů, tentokrát z produkce Fakulty multimediálních komunikací UTB. V první části byly představeny filmy krátkometrážní, animované a nebo hrané, které byly v rámci výuky natočeny studenty zmíněné školy šk. roku 2007/08. Ve druhé části mohli diváci vzhlédnout absolventský, hraný film Tomáše Hubáčka Návrat do červeného města, který je fiktivním pohledem mladého umělce na Zlín 60 let 20. století. Na příběhu s detektivní zápletkou poukazuje na zmar, který stihl díky válce a komunistickému režimu původně světovou firmu. Datum: 4. březen Konference T-machinery v Ratíškovicích Slavnostní konference konané u příležitosti 75. výročí založení dolu Tomáš v Ratíškovicích se v zastoupení pana Tomáše Bati zúčastnil ředitel NTB. Konferenci organizovala společnost T-machinery vyrábějící důlní těžební techniku, jako pokračovatel dolu Tomáš zakoupeného firmou Baťa v roce Ředitel NTB byl požádán o úvodní projev a současně byl pověřen panem Tomášem Baťou přečíst zúčastněným jeho pozdrav. Přítomnost zástupce Nadace Tomáše Bati i zdravice byly přijaty 300 členným týmem společnosti velmi pozitivně. Na požádání majitele firmy pana ing. Gajdíka předal ředitel NTB ocenění nejlepším pracovníkům firmy. Vedení firmy T-machinery i její zaměstnanci si velmi váží baťovské tradice, která jim dala možnost vniknout a navázat na původní Baťův odkaz. Datum: 27.červen 2008 Promítání studentských filmů. Konference T-machinery v Ratíškovicích výročí tragické smrti TB Připomínat si den, kdy tragicky zahynul zakladatel firmy Tomáš Baťa patří k důležitým momentů práce NTB. Nadace organizovala uctění památky Tomáše Bati u jeho sochy v areálu FaME UTB. Za nadaci se účastnil ředitel Pavel Velev. Přítomni dále byli hejtman ZL kraje, primátorka města Zlína a prorektor UTB. Na pozvání NTB byli přítomni i zástupci médií. Byly položeny květiny. Druhá část pietního aktu se odehrála u památníčku připomínajícího pád letadla v dnešním areálu Tomy a.s. v Otrokovicích. I zde byly položeny květiny. Datum: 12.července 2008 Výročí tragického úmrtí T. Bati

12 Vzdělávací aktivity 12. Konference Člověk a společnost Účast Nadace Tomáše Bati na projektu Výchova příkladem byla podpořena i vystoupením ředitele nadace na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR, Na pozvání Senátu a hlavního organizátora projektu pana Palatajkova zde ředitel NTB přednesl přednášku na téma Odkaz Tomáše Bati pro společnost. Cílem konference bylo seznámit přítomné ředitele odborů MŠMT, ředitele škol, vzdělávacích institucí a další pracovníky školství s projektem Výchova příkladem, do kterého se Nadace Tomáše Bati zapojila. Část projektu je zaměřena na seznámení žáků a studentů škol s osobností Tomáše Bati a jeho podnikáním. Přednáška o TB poukázala na jeden z velkých vzorů, které by měli být nastupující generací následovány. Datum: 4.listopadu 2008 Návštěva pana Nárožného. 13. Vyhlášení Ceny NTB za nejlepší DP NTB vyhlásila VIII. ročník Ceny Nadace Tomáše Bati za nejlepší diplomovou práci napsanou a obhájenou v anglickém jazyce pro studenty magisterského studia na UTB. Formou dopisu a oznámení byl požádán rektor o zveřejnění podmínek Ceny na UTB. Datum: 22. listopadu Přednášky a prohlídky Mezi celoroční a pravidelné aktivity nadace patří i přednášky o zakladateli firmy Tomáši Baťovi, prohlídky vily s výkladem, promítání původních baťovských filmových reklam, setkávání a předávání informací novinářům a dalším zájemcům o úspěšné historii firmy, filosofii Tomáše Bati, Nadaci Tomáše Bati, etiketě, neziskovém sektoru, ale nejen o tom. Ředitel nadace v průběhu roku 2008 přednášel 11x pro cca 450 posluchačů. V roce 2008 si prohlédlo vilu Tomáše Bati a vyslechlo výklad o historii firmy i vily při 21 prohlídkách cca 500 lidí. Přednášky i prohlídky považujeme za velmi důležitou aktivitu nadace nejen z hlediska prezentace práce nadace, ale také z důvodů propagace firmy Baťa. Stavění májky. Zájem o životní i podnikatelskou filosofii Tomáše Bati je značný a při každé přednášce i prohlídce zjišťujeme z reakcí návštěvníků aktuálnost jeho myšlenek i podnikatelských postojů. 15

13 Kulturní aktivity 15. Koncert mladých talentů Nadace pokračovala i v roce 2008 v organizaci koncertů mladých nadějných hudebníků. Jednalo se již o třetí pásmo vystoupení. Zahráli Jan Rybka 19, Jan Maceček 16 a Vendula Zachovalová 17. Všichni houslisté, účastníci houslové akademie Václava Hudečka, které se každoročně koná v Luhačovicích a NTB na její průběh přispívá. Klavírní doprovod obstarali učitelé z brněnské JAMU manželé Pančochovi. Datum: 23. ledna Koncert NTB a FLY United V roce 10. výročí založení Nadace Tomáše Bati a 15. výročí založení firmy FLY United vznikla myšlenka uspořádat společný slavnostní koncert pro hosty a příznivce nadace a klienty FLY United. Program koncertu obstaral komorní orchestr vedený mladým dirigentem Janem Štilcem. Společnost FLY United věnovala do slosování hodnotné ceny, které byly po koncertě vylosovány dle vstupenek. Datum:23.října2008 Zuzana Lapčíková při Vánočním koncertu v Baťově vile. 17. Vánoční koncert v Baťově vile Nadace připravila pro veřejnost vánoční koncert Zuzany Lapčíkové a pěveckého mužského kvarteta Q-VOX. Zvláštností koncertu bylo netradiční podání valašských písní a koled. Spojením mužského pěveckého kvarteta s cimbálem a ženským doprovodným hlasem vznikl ojedinělý projekt navozující společně s vánoční výzdobou vily, jedinečnou vánoční atmosféru. Datum: 8. prosince Koncert Schulhoffova kvarteta Vzácnou příležitost měli ve Zlíně posluchači vážné hudby dne 9. května. Na pozvání Nadace Tomáše Bati vystoupilo ve vile Tomáše Bati kvarteto složené ze členů Vídeňské filharmonie. Zazněly skladby světoznámých skladatelů jako jsou Leoš Janáček, Wolfgang Amadeus Mozart a Antonín Dvořák. Datum: 9. květen 2008 Shulhoffovo kvarteto

14 Ostatní aktivity výročí narození TB Připomínku 132. výročí narození Tomáše Bati, zakladatele největší obuvnické firmy organizovala NTB na Lesním hřbitově. Památku Tomáše a Marie Baťových uctil hejtman ZL kraje, zástupci města Zlína, rektor univerzity TB, členové klubu ABŠ a žurnalisté. Datum: 3. dubna Oslavy 1. máje v NTB Letošní oslava 1. máje se nesla ve znamení 10. výročí založení Nadace Tomáše Bati. Vila byla otevřena veřejnosti a ve foyeru byly instalovány fotografie z nejdůležitějších akcí, které nadace připravila v uplynulých deseti letech. Tradiční oslava 1. máje, tak jak ji zahájil v roce 1924 sám Tomáš Baťa, je pro nadaci dnem kdy si připomíná své založení a také otevření nově rekonstruované vily Tomáše Bati. Tisíce návštěvníků vzhlédlo v zahradě vily zábavný kulturní program pro dospělé i děti. Součástí programu bylo mimo jiné vystoupení mažoretek s Dechovým orchestrem mladých, folkové skupiny Poutníci i folklorních souborů. Nechybělo vystoupení aerobikového souboru Zdena, ani líté boje rytířů ze skupiny historického šermu Sigurd. Pro děti byla připravena řada her a soutěží o ceny. Oslava poskytuje možnost setkání významných lidí podnikatelského, politického i společenského života a velmi dobrou propagaci Nadace Tomáše Bati a značky Baťa. Na oslavách byl přítomen i zakladatel nadace pan Tomáš Baťa s dcerou Monikou. Na oslavě byl účasten hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, primátorka města Zlína Irena Ondrová. Významnou pomoc při organizaci poskytla firma Baťa. Datum: 1.května máj v Baťově vile. 21. Vzpomínka na Tomáše J. Baťu Nečekaná smrt pana Tomáše J. Bati 1. září 2008 v Torontu vyvolala vlnu emocí u řady lidí ve Zlíně i celé ČR. Pohřeb pana Bati proběhl v kanadském Torontu a jen několik nejbližších spolupracovníků a přátel mělo možnost být přímo na místě. Ti, kteří s ním přicházeli do styku a měli jej rádi, považovali za samozřejmé, důstojně se s ním rozloučit i v jeho rodném městě Zlíně. Spoluprací Nadace Tomáše Bati, University Tomáše Bati, firmy Baťa, Zlínského kraje, města Zlína a Krajské nemocnice Tomáše Bati vznikl projekt Vzpomínka na Tomáše J. Baťu. V aule nového universitního centra UTB se den před 94 narozeninami pana Bati sešla jeho rodina a dalších 400 významných hostů z ČR i zahraničí, aby zavzpomínali na jeho velkou osobnost. Pořadem provázel Marek Eben a za zvuku cimbálové muziky Hradišťan vystoupili se svou osobní vzpomínkou přátelé pana Bati. Pan Tomáš J. Baťa. 17

15 Ostatní aktivity V průběhu celého programu byly na pozadí promítány fotografie z jeho rodinného i pracovního života. Rozloučení zanechalo na přítomných hluboký dojem. Datum: 16.září Dny Afriky ve Zlíně Ideou celého festivalu bylo lidem představit z různých pohledů africký kontinent, jeho kulturu, přírodní krásy, ale i problémy. Připomenout, že i zde firma Baťa stále má své obchody a výroby a neopomíná ani sociální aspekt své přítomnosti. Plakát akce Dny Afriky ve Zlíně. Nadace Tomáše Bati pořádá ve dnech DNY AFRIKY VE ZLÍNĚ Program byl zaměřen na všechny vrstvy obyvatelstva od dětí přes studenty až po dospělé. Slavnostní zahájení za přítomnosti primátorky města a zástupců Společnosti přátel Afriky proběhlo ve vile v úterý 14. září. Následovala přednáška RNDr. Mrázka o Nigerii s názvem Černý obr Afriky. Odpoledne ještě před zahájením se uskutečnila odborná přednáška na universitě Tomáše Bati s názvem Jak obchodovat s Afrikou, kterou přednesl pan ing. Tesař, předseda Společnosti přátel Afriky z Brna. 15. září se konaly kursy hraní na africké bubny pod vedením rodilého Afričana z Mali. Veřejnost měla možnost za úplatu si nechat uplést typické africké copánky nebo na africkém tržišti koupit amulet či hudební nástroj. Večer proběhl fantastický koncert afrických bubeníků skupiny Barakaba. 16. září večer vystoupil s přednáškou Ghana, země úsměvů bývalý velvyslanec ČR v Ghaně PhDr. Klíma. Po oba dny 16. i 17. září v dopoledních i odpoledních hodinách byla vila plná dětí ze základních škol, které pod vedením instruktorek z Náprstkova muzea v Praze vyráběly africké masky, potiskovaly textilie africkými symboly, přičemž se dozvídaly o jejich tajemné moci a významu. Po celý týden byla ve vile instalována výstava fotografií a artefaktů z Ghany, které zapůjčil ing. Kubina, který 14 let pracoval v Africe. Založili jsme tak novou tradici představování různých kontinentů nebo zemí. Datum: října 2008 Aktivity v průběhu Dnů Afriky

16 Ostatní aktivity 23. Zdobení vánočního stromu K tradičnímu vyzdobení vánočního stromu před vilou Tomáše Bati jsme podobně jako v letech minulých přizvali žákyně 4. základní školy Komenského Zlín, specializace výtvarná výchova. Děvčata zhotovily nápadité ozdoby, kterými pak ozdobily připravený vánoční stromek. Datum: 8. prosinec Zlín ve fotografii, nová publikace Ve spolupráci s tiskárnou Esprint, grafickým studiem Nováček a PhDr. Pokludou byla vydána obrazová publikace obsahující 250 velkoformátových fotografií starého Zlína. Nadace Tomáše Bati je jedním s vydavatelů. V souvislosti s uvedením publikace na trh a jejím představením organizovala nadace setkání s novináři a medii. Kniha vyjde i v anglické mutaci. Datum: 10. prosince 2008 Zdobení vánočního stromu. 25. Vánoční představení pro děti 2x Ani před letošními vánocemi nechyběla ve vile vánoční besídka pro děti 1. tříd ZŠ a zlínských mateřských škol. Představení se zúčastnilo 210 dětí. Program předvedli studenti Zlínské Vyšší školy umění. Zúčastněné děti obdržely od NTB malý vánoční dárek. Datum: 15. prosince 2008 Vánoční besídka pro mateřské školy. Poskytnuté nadační příspěvky Poskytnuto komu schváleno správní radou: částka: 1. Univerzita Tomáše Bati ,-Kč Literární květen Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ,-Kč V. Nový zlínský salon 3. Akademie Václava Hudečka Luhačovice ,-Kč Letní houslové kurzy Václava Hudečka 4. ADRA o.s ,-Kč PRVák Celkem: ,-Kč 19

17 Zpráva auditora 1/

18 Zpráva auditora 2/2 21

19 Rozvaha /v tis. Kč/ Aktiva Brutto Korekce Netto Dlouhodobý majetek Zásoby 75 Pokladna 37 Běžný účet Pohledávky 468 Náklady a příjmy příštích období 37 Celkem aktiva Pasiva Základní jmění Fondy 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Závazky 302 Zaměstnanci 74 Zdravotní a sociální pojištění, daň zam. 70 Dohadné účty pasivní 208 Výnosy příštích období 15 Neuhrazená ztráta z minulých let Hospodářský výsledek běžného období -740 Celkem pasiva Výkaz zisku a ztráty za období /v tis. Kč/ Náklady Náklady na pořádané akce Provozní náklady Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Poskytnuté příspěvky 360 Hospodářský výsledek běžného období Celkem Výnosy Dary, příspěvky, dotace Tržby z hlavní činnosti Výnosy z finančního majetku 387 Celkem

20 Zpráva o realizaci příspěvků NIF a audit NIF 1. Výše příspěvků z NIF, přidělených ve II. etapě a na základě dodatků: Datum přijetí Částka Fond BFN BFN HVB Hypoteč. list ČS Fiducia ČP Invest Celkem Všechny přidělené prostředky byly vloženy do nadačního jmění NTB. 3. Výše výnosů z NIF za období roku 2007 uplatněné v roce 2008 byla na základě výpočtového vzorce: Hodnota vypočtených výnosů dle vzorce: 0,5 x 0,5 x (2,71 + 4,13) x 1/100 x = ,- Kč Skutečná výše výnosů byla: ,- Kč 4. Užití výnosů Zůstatek výnosů z minulého období: 0,- Kč Přeplatek výnosů z minulých období: ,- Kč Rozdělení výnosů v běžném roce ,- Kč Částka určená na granty ,- Kč Nedoplatek-přeplatek oproti povinné /vypočtené/ částce na granty ,- Kč Převod nevyplacených výnosů do roku ,- Kč Prostředky pro správu nadace Grantová politika Nadace Tomáše Bati pro rok 2006 s uplatněním výnosů NIF /Nadační investiční fond/ ,- Kč 23

21 Přehled příspěvků z NIF 2008 Poskytnuto komu Částka 1. VŠCHT Praha, fakulta potravinářské ,- Kč a biochemické technologie Ing. Anette Tizolová, 25 let Vývoj rychlé metody detekce rodu Bordetella s využitím v klinické mikrobiologii 2. UTB Zlín FT, Ing. Ústav potravinářského inženýrství ,- Kč Ing. Markéta Šípalová, 25 let Transport biologicky aktivních látek z rostlin do mléka 3. MU Brno, Přírodovědecká fakulta ,- Kč Mgr. Soňa Martenčíková, 26 let Studium stavu buněčných membrán a chromatinu kančích spermií po kryokonzervaci. 4. UTB Zlín FT ,- Kč Ing. Pavlína Vltavská, 27 let Antimikrobní prostředek pro ošetřování obuvi 5. Ústřední vojenská nemocnice, Praha ,- Kč kpt. MUDr. Kamil Belej, Ph.D. FEBU, 35 let Výpočet a modelování změn prostatického specifického antigenu (PSA) Celkem: ,-Kč 24

22 Zpráva auditora NIF 25

23 Přehled poskytnutých darů a grantů Nadaci Tomáše Bati V roce 2008 obdržela Nadace Tomáše Bati příspěvek od BSF ve výši Kč, od města Most dar ve výši Kč a dalších 13 subjektů v úhrnné výši Kč. Příspěvek i dary byly čerpány v daném roce v plné výši. V tomto zdaňovacím období získala Nadace Tomáše Bati neinvestiční dotace od Statutárního města Zlína ve výši Kč. Dotace byly čerpány v plné výši. Všechny uvedené příspěvky, dary, dotace byly využity na zajištění aktivit nadace. Pravidla pro omezení nákladů nadace v roce 2008 V souladu s ustanovením par. 22 odst. 1 nadačního zákona a dle statutu nadace nepřevýšily celkové roční náklady Nadace Tomáše Bati související se správou nadace 50% nadačního jmění dle jeho stavu k tj. z částky tis. Kč a činí tis. Kč (mzdy a odvody) 26

24 Kontakt Nadace Tomáše Bati adresa... Gahurova Zlín telefon fax Internetová stránka Bankovní spojení... Unicredit bank pobočka Zlín Zlín číslo účtu: /2700 IČO: Ve Zlíně dne 2. května 2009 Schvaluje: Monica Pignal - Bata předsedkyně Správní rady Nadace Tomáše Bati Zpracoval: Ing. Pavel Velev výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati 27

25

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se 0 5 2 0 06 2007 200 8 200 9 2010 2011 2012 2013 201 4 Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty. společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se 2009 Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Obsah strana Poslání Nadace Tomáše

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla za rok 2015 Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Komenského 305 763 61

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa

rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa 2010 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Poslání Nadace Tomáše Bati Obsah strana Poslání Nadace Tomáše

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Poslání Nadace Tomáše Bati Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. Obsah strana Poslání Nadace Tomáše Bati.....

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Výroční zpráva neziskové organizace. Český antarktický nadační fond

Výroční zpráva neziskové organizace. Český antarktický nadační fond Výroční zpráva neziskové organizace Český antarktický nadační fond I. Úvod - Poslání: Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok 6. 1. - 31. 8. 2016 Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková Mgr. Simona Fingerhutová OBSAH Spolek rodičů a přátel dětí a školy při

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/11/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika Organizační Fakulta

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.

Podporou kultury, vzdělání a mládeže. rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným. 2011 NADACE TOMÁŠE BATI THE THOMAS BATA FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva - 2015-1 Poslání a historie Nadace Výživa pro zdraví Nadace Výživa pro zdraví byla zřízena v roce 2007 Společností pro výživu s cílem podpořit zdraví a realizaci zásad správné výživy u veřejnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Obsah: I. Finanční hospodaření obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2014 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více